Page 1

Club

NOWHERE

Instructable


MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

www.nowhere.nl TEKST EN INHOUD: Mirte de Bokx, orthopedagoog;

Martha Swinkels, locatiemanager Cybersoek ONTWERP: Shamrock, shamsterdam.com EINDREDACTIE: Luit de Bokx; Michel de Rooij


Ruim vijf jaar geleden belden er geregeld buurjongens en –meisjes aan bij NOWHERE om te vragen of zij zich konden inschrijven voor dit of dat. Met alleen een programma voor jonge Amsterdammers van 15 tot 25 jaar was ons antwoord altijd ‘nee, helaas’. Met het ontstaan van Club Nowhere in 2008 bieden we ook de lokale basisschooljeugd een plek voor het ontdekken van creatieve talenten en het verbreden van hun perspectieven. En nog steeds klinkt geregeld de bel. Maar nu om te vragen wanneer het volgende seizoen van Club Nowhere begint. Inmiddels is Club Nowhere niet meer weg te denken en doen kinderen van alle basisscholen in de Indische Buurt mee aan het programma. Met een goede dosis enthousiasme en professionele workshopmasters gaat veel vanzelf. Maar toch zitten we af en toe ook met onze handen in het haar wanneer we na een mode workshop alles zelf op moeten ruimen of wanneer de kinderen zo enthousiast zijn dat ze allemaal door elkaar

heen hun ideeën voor een nieuw filmscript roepen. Daarom zijn we bij onszelf en anderen te rade gegaan over wat nu handvatten kunnen zijn om onze werkwijze te versterken. Dit heeft geresulteerd in een Instructable/handleiding die te gebruiken is door iedereen die workshops voor kinderen geeft of organiseert. Overigens zijn we er ook achter dat een werkwijze niet vaststaat. Het verzamelen van handvatten en het definiëren van een werkwijze is een continu proces tussen organisatie, docenten en kinderen. Alleen dan doe je recht aan de altijd veranderende (leef-)wereld van kinderen. Deze Instructable is te raadplegen op www.instructable.nl. Dit is een plek waar NOWHERE haar kennis deelt en waar wij iedereen uitnodigen om zijn of haar kennis en ervaringen ook te delen.


Stap 1 : FILOSOFIE Talentontwikkeling volgens NOWHERE is het ontdekken van je eigen creativiteit en het onderzoeken van de vraag ‘wat je wilt worden’ en ‘wie jij wilt zijn’. Club Nowhere is het workshopprogramma van NOWHERE voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit de buurt. Het programma bestaat uit diverse creatieve, technische en culturele workshops waar de deelnemers met nog weinig ervaring mee kennismaken. NOWHERE zoekt hiervoor professionals die iets heel goed kunnen en dit met plezier willen delen. Om kinderen daadwerkelijk aan te spreken en uit te dagen moet je geloofwaardig zijn. Kwaliteit, actualiteit, diepgang

en inspirerende professionals zijn hiervoor onontbeerlijk. En zo maakt NOWHERE (creatieve) ambities en succes tastbaar en persoonlijk voor een nieuwe generatie. Voor NOWHERE is het belangrijk dat kinderen zelf de keuze maken om aan een workshop mee te willen doen. De workshops vinden na schooltijd plaats in NOWHERE. De kinderen worden bij school opgehaald door de Club Nowhere begeleiders. Een workshopreeks duurt 8 weken en wordt afgesloten met een eindpresentatie voor elkaar en voor ouders.


Stap 2 :

Tijdens de workshop ➲ blijven we in het lokaal, zo kan iedereen ongestoord zijn werk doen.

REGELS

Naar het toilet? Dat kan ➲ natuurlijk, maar even vertel-

We praten en lopen We zijn zuinig op de ➲ ➲ rustig in het lokaal en op de spullen van NOWHERE en gangen, want bij NOWHERE wordt gewerkt! We spreken elkaar op ➲ een aardige manier aan en houden rekening met elkaar, want we komen allemaal bij NOWHERE om plezier te hebben!

van elkaar, dan hebben we allemaal goed materiaal om mee te werken. De workshopmaster komt ➲ speciaal om ons iets te leren, dus luisteren we naar zijn/ haar uitleg. Zo weten we wat we vandaag gaan doen!

len aan de workshopmaster en om de beurt, anders wordt het te druk op de toiletten. Na de workshop ruimen ➲ we samen de gebruikte spullen op. Zo kan het lokaal door de volgende groep worden gebruikt en kunnen we volgende week direct weer aan de slag!


Stap 3 : WERKWIJZE

S I N I G E B D E O G EEN HET HALVE WERK!

Wees dus op tijd in het lokaal om de De kinderen komen direct uit school en ➲ ➲ groep op te vangen en je workshop rustig hebben beneden misschien even moeten en op jouw manier te starten. Laat de groep helpen met het voorbe➲ reiden van de workshop wanneer je moet wachten op laatkomers.

wachten. Geef de groep de ruimte om stoom af te blazen door bijvoorbeeld eerst iets te drinken, terug te kijken op vorige week, of zet een energizer of spelletje in. Houd reservemateriaal achter de hand ➲ voor kinderen die sneller klaar zijn met de opdracht of laat ze anderen of jou helpen.


Een goede

sfeer creëren Enthousiasme werkt aanstekelijk! ➲ Wanneer je er zelf zin in hebt, zal je beter in staat zijn de groep te motiveren voor de workshop. Duidelijkheid en continuïteit zijn belangrijke voorwaarden voor een goede sfeer. Zorg daarom voor een duidelijke en voorspelbare opbouw van de workshop, zowel per workshop als door de acht workshops heen.

Licht in de eerste workshop het pro➲ gramma voor de komende acht weken toe: Wat is de bedoeling, wat kun je hier leren en hoe gaan we dat doen? Zo voorkom je teleurstellingen over de gekozen workshop of het eindproduct en zodoende gedemotiveerde kinderen. Besteed, naast aandacht voor de hele groep en inhoudelijke zaken, ook persoonlijke aandacht aan individuele kinderen: Komt een kind verdrietig of boos binnen? Maak contact, toon interesse en geef aan er iets extra leuks van te gaan maken vandaag!


➲ n e Afsprak

maken

Kom tijdens de eerste workshop kort ➲ terug op de regels van NOWHERE en maak, indien nodig, in overleg met de groep aanvullende afspraken. Spreek tijdens de eerste workshop samen met de groep een signaal af voor wanneer jij de aandacht wil. Leg uit waarom het belangrijk is om een signaal af te spreken: tijd nodig voor uitleg, zoveel mogelijk tijd aan de inhoud van de workshop kunnen besteden et cetera.

Spreek tijdens de eerste workshop tevens af op welke manier de groep een beroep op jou kan doen tijdens de workshop. Bespreek aan het begin van iedere workshop het programma en de planning voor de dag. Probeer de structuur iedere week zoveel mogelijk hetzelfde te houden, zo weet de groep wat te verwachten en kun je meer tijd aan de inhoud van de workshop besteden. (evt. voorbeeld: eerst iets drinken, terugblik vorige week, wat gaan we doen, hoe en wanneer, vragen, aan de slag, opruimen, evalueren?


PROBLEMEN of CONFLICTEN?

Geringe motivatie, bijvoorbeeld door ➲ afwezigheid van een vriendje of vriendin-

netje? Geef juist een verantwoordelijke taak (jouw assistent voor die dag) of maak het kind verantwoordelijk voor het bijpraten van het vriendje of vriendinnetje de volgende keer. Spreek aan op gedrag, niet op de persoon. Benoem duidelijk en begrijpelijk wat je ziet, geef met een goede reden aan hoe het anders zou kunnen en sluit indien mogelijk af met een compliment. Bijvoorbeeld: Een kind dat tijdens de activiteit aan alle anderen bevelen uitdeelt en zodoende bepaalt wat er wordt gemaakt of gebeurt:

“Ik zie dat je heel enthousiast bent, en heel goed weet wat je wilt, maar probeer ook anderen af en toe hun zegje te laten doen. Zij vinden dit misschien moeilijker en zo heeft iedereen invloed op wat er gebeurt. Jij bent volgens mij goed in staat om anderen te vragen wat hun ideeën zijn.” Bij conflicten tussen kinderen tijdens de workshop: Benoem (en erken!) het gevoel dat je ziet bij de kinderen (boosheid, verdriet etc.), maar blijf niet hangen in het conflict. Maak nieuwe afspraken over het resterende deel van de workshop (hoe gaan jullie met elkaar om de rest van de workshop) en kom hierop terug aan het


eind van de workshop. Als het goed is gegaan, geef dan een welverdiend compliment! Kon het beter, kom er dan de volgende workshop aan het begin nog even op terug. Wees niet bang om verschillende strategieën uit te proberen. Bijvoorbeeld: Een kind dat altijd veel aandacht van je vraagt, kun je juist een verantwoordelijke taak geven, maar het kan tevens goed werken om dan juist veel aandacht te geven aan de kinderen die het minst aandacht vragen. Probeer uit en blijf jezelf! Houd eventueel een logboek bij. Zo kun je langlopende conflicten ondervangen en krijg je meer inzicht wat voor jou en de groep wel en niet werkt. Ongewenst gedrag hoeft niet altijd gecorrigeerd te worden, negeren werkt soms het best!

➲ ➲


opruimen? Probeer de groep actief te motiveren en verantwoordelijk te maken voor het opruimen door bijvoorbeeld:

wedstrijd te maken van het opruimen. ➲ Een Aan het begin van de workshop een ➲ assistent aan te wijzen die je met de leuke dingen helpt, maar tevens ‘chef opruimen’ is.

Zelf iets anders te gaan doen, zoals ➲ ieders creatie bewonderen, en aan te geven dat dit alleen kan als de groep helpt met opruimen.


Deze instructable is ook te raadplegen op www.instructable.nl, waar NOWHERE haar kennis deelt. We nodigen jullie allemaal uit om 贸贸k je kennis en ervaringen te delen. luit @ nowhere.nl www.instructable.nl

Nowhere Instructable 2013  

Instruction booklet for Workshop Masters and other affiliates of NOWHERE, Amsterdam, taking instructions in general lightly.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you