Page 1

Laporan
Ti*k
Sentuh
dan
 Cadangan
‘BN
Youth
Lab’

 Bagi
Sesi
Town
Hall
Mee*ng
 Bersama
YAB
Dato’
Sri
 Najib
Tun
Razak,
 Perdana
Menteri
Malaysia
 27
Ogos
2010KANDUNGAN
 Latarbelakang
 Amanat
PM
 Struktur
dan
Ak*vi*
‘BN
Youth
Lab’


Golongan
Muda
Secara
Am
 Isu‐Isu
Utama
Golongan
Muda
 Ti*k
Sentuh
dan
Cadangan
 Kesimpulan
&
Ringkasan
 2AMANAT
DARI
YAB
PM
 Idea
untuk
‘BN
Youth
Lab’
telah
dicetuskan
 oleh
YAB
Perdana
Menteri
sewaktu
 kunjungan
hormat
Pemuda
UMNO
kepada
 YAB
Dato’
Sri
Mohd
pada
17
Februari
2010
 YAB
PM
telah
mengarahkan
Pemuda
BN
 untuk
mengendalikan
satu
makmal
–
 seper*mana
makmal
yang
dikendalikan
oleh
 Unit
Pengurusan
Prestasi
dan
Perlaksanaan
 (PEMANDU)
untuk
enam
Bidang
 Keberhasilan
Utama
Negara
(NKRA)
–
khas
 untuk
belia
di
Malaysia
 3MAKMAL
GENERASI
MUDA
BN
 “Satu
usaha
 mencari
..k
 sentuh
antara
BN
 dan
golongan
 muda
Malaysia”
 Pengerusi
Pemuda
 BN


BNYL
mahu
memahami
aspirasi,
 permasalahan
dan
cadangan
orang
 muda
ke
arah
menjana
dasar‐dasar
 Kerajaan
yang
mesra
orang
muda
 4STRUKTUR
ORGANISASI
MAKMAL
 GENERASI
MUDA
BN
 Penaja
Makmal
 Pengerusi
Pemuda
BN
 Pemantau
Makmal
 JK
Pengurusan
Pemuda
BN
 Penyelaras
Makmal
 Suffian
Awang


Penasihat
Makmal
 Pej
PM,
Pej
DPM


Sekretariat
Makmal
 Akademi
Pemuda


Kumpulan
Fokus
 (Diterajui
EXCO+Pemuda
BN)


Ahli
Makmal
 (Diterajui
Penyelaras)


‐ Rakyat
biasa
(bukan
ahli
poli*k)
 ‐ Pelbagai
segmen,
]p
 meni*kberat
luar
bandar
 ‐ Lingkungan
umur
20‐35


‐Rakyat
biasa
(bukan
ahli
poli*k)
 ‐ Pelbagai
segmen
masyarakat
 ‐ Lingkungan
umur
20‐35
 ‐ Pelbagai
bangsa
(1Malaysia)
 5PENDEKATAN
KERJA
 Fasa
1:
Pengumpulan
Data
 Tahap
Makro
 (Mac‐April)
 1.
Pelaksanaan
Tinjauan
 Rawak
(Random
Polling)
 •  Tinjauan
melalui
telefon
ke
 atas
1,000
orang
muda*
 •  Generasi
muda
dipilih
 secara
rawak,
berdasarkan
 kriteria
tertentu
(umur,
 bangsa
sebagainya)
supaya
 mewakili
corak
demografi
 belia
negara
 •  Soalan
dirangka
untuk
 meraih
persepsi
am
orang
 muda
dan
untuk
memilih
 topik‐topik
utama
bagi
fasa
 2


Fasa
2:
Pengenalpas*an
 Ti*k
Sentuh
Terperinci
 (April‐Mei)
 2A.
Pelaksanaan
Makmal
 Generasi
Muda
(Youth
Lab)
 •  4
kumpulan
mengikut
4
 topik
utama
yang
 dikenalpasI
daripada
fasa
 1
 Disokong
dengan:
 2B.
Pelaksanaan
Kumpulan
 Fokus
(Focus
Groups)
 •  9
kumpulan
fokus
 melangkaui
6
segmen
 orang
muda
berdasarkan
 umur,
lokasi
dan
 pekerjaan


*1,000 orang adalah jumlah yang lazim digunakan dalam metodologi tinjauan rawak

Fasa
3:
Pengolahan
 Rumusan
 (Mei‐Jun)
 3.
Penyediaan
Laporan
 •  Penyenaraian
IIk
sentuh
 berserta
cadangan‐ cadangan
kepada
Kerajaan
 •  Penyampaian
laporan
 kepada
YAB
Perdana
 Menteri
dalam
sesi
 ‘townhall’
berserta
sesi
 soal‐jawab


64
KUMPULAN
MAKMAL
GENERASI
 MUDA
DITUBUHKAN


Berdasarkan
*njauan
 rawak
telefon
dalam
fasa
 1
(random
sample
phone
 polling)
dan
juga
 maklumbalas
media
 sosial,
4
makmal
belia
 ditubuhkan
berdasarkan
 4
isu
utama
yang
 dikenalpas*


1


Ekonomi
–
Pekerjaan
 &
Perniagaan


2


Kuali*
Hidup


3


Pendidikan


4


Perpaduan
&
 Demokrasi
 79*
KUMPULAN
FOKUS
JUGA
 DIADAKAN


Segmen‐ segmen
 yang
 diper*m‐ bangkan


Melayu,
 20‐an,
 bandar,
 kolarpu*h


Melayu,
 20‐an,
 bandar,
 kolar
biru


Melayu,
 20‐an,
luar
 bandar,
 kolar
pu*h


Melayu,
 20‐an,
luar
 bandar,
 kolar
biru


Melayu,
 30‐an,
 bandar,
 kolar
pu*h


Malay,
30‐ an,
bandar,
 kolar
biru


Malay,
30‐ an,
luar
 bandar,
 kolar
pu*h


Malay,
30‐ an,
luar
 bandar,
 kolar
biru


Cina,
20‐ an,
bandar,
 kolarpu*h


Cina,
20‐ an,
bandar,
 kolar
biru


Cina,
20‐ an,luar
 bandar,
 kolar
pu*h


Cina,
20‐ an,
luar
 bandar,
 kolar
biru


Cina,
30‐ an,
bandar,
 kolar
pu*h


Cina,
30‐ an,
bandar,
 kolar
biru


Cina,
30‐ an,
luar
 bandar,
 kolar
pu*h


Cina,
30‐ an,
luar
 bandar,
 kolar
biru


India,
20‐ an,
bandar,
 kolarpu*h


India,
20‐ an,
bandar,
 kolar
biru


Ind,
20‐ an,luar
 bandar,
 kolar
pu*h


Ind,
20‐an,
 luar
 bandar,
 kolar
biru


Ind,
30‐an,
 bandar,
 kolar
pu*h


Ind,
30‐an,
 bandar,
 kolar
biru


Ind,
30‐an,
 luar
 bandar,
 kolar
pu*h


Ind,
30‐an,
 luar
 bandar,
 kolar
biru


Kumpulan
fokus
yang
diadakan,
berdasarkan
peratusan
dalam
populasi
negara


Kumpulan
 fokus


M+C+I,
20‐an,
 bandar,
 kolarpu*h


M+C+I,
20‐an,
 bandar,
kolar
 biru


Malay,
20‐an,
 luar
bandar,
 kolar
biru


Melayu,
30‐ an,
bandar,
 kolar
pu*h


Malay,
30‐an,
 bandar,
kolar
 biru


A


B


C


D


E


*+3
di
Sabah
dan
Sarawak


Malay,
30‐an,
 luar
bandar,
 kolar
biru


F
 8JAWATANKUASA
PENGELOLA

 KUMPULAN
FOKUS
PEMUDA
BN
 A
 M+C+I,
20‐an,
 bandar,
 kolarpu*h


B
 M+C+I,
20‐an,
 bandar,
kolar
 biru


C
 Malay,
20‐an,
 luar
bandar,
 kolar
biru


A1:
Dato
Mohd
Khairun
 Tan
Sri
Aseh,
UMNO
 A2:
Megat
Zulkarnain
 Omardin,
UMNO
 A3:
Foo
Seck
Chyn
,MCA
 A4:
Sivakumar
Krishnan,

 MIC
 A5:
Chin
Shu
Yin,
LDP


B1:Tengku
Azman
 Tengku
Zainol
Abidin,
 UMNO
 B2:
Dato
Zubir
Zabidi,
 UMNO
 B3:
MT.
Padmanathan,
 MIC
 B4:
Dexter
Lim
Ming,
 LDP
 C1:
Ali
Mazat
Salleh,
 UMNO
 C2:
Zyayunas
Datuk
 Haji
Yusoff
Basha,
 PPP


D
 Melayu,
30‐an,
 bandar,
kolar
 pu*h


E
 Malay,
30‐an,
 bandar,
kolar
 biru


F
 Malay,
30‐an,
 luar
bandar,
 kolar
biru


D1:
Datuk
Ahmad
Zaki
 Zahid,
UMNO
 D2:
Alvin
Lee
Chow
Hui
,
 PPP
 D3:
Manimaran
,
Gerakan
 D4:
Vincent
Lee
Yung
Soon,
 PBRS
 D5:
Cr.
Robert
Ayu,
SPDP


E1:
Khairul
Azwan
 Dato’
Harun,
UMNO
 E2:
Chong
Sin
Voon,
 MCA
 E3:
Webly
Disem,
PBS
 E4:
Sih
Hua
Tong,
SUPP


F1:
Badrol
Hisham
 Zaki,
UMNO
 F2:
Fazzruddin
Abd
 Rahman,
PBB


G
(3
kumpulan)
 Bumi,
20‐an
&
 30‐an,
kolar
 biru


G1:
Jamawi
Jaafar,
 UMNO
 G2:
Pe]er
Segie,
PBB
 G3:
YB
Mong
Dagang,
 PRS
 G4:
Tommy
Hyelarry
 Sembeh,
UPKO
 G5:
Melon
Yaming,
PBS


9AGENDA
 Latarbelakang
 Golongan
Muda
Secara
Am
 Demografi
 Persepsi
Am
Golongan
Muda


Isu‐Isu
Utama
Golongan
Muda
 Ti*k
Sentuh
dan
Cadangan
 Kesimpulan
&
Ringkasan
 10GOLONGAN
MUDA
MERANGKUMI
 30%
POPULASI
MALAYSIA*
 35
tahun
 ke
atas
 37%
 18‐35
 tahun
 30%
 17
tahun
 ke
bawah
 33%


*Di usia antara 18 hingga 35 tahun Sumber data: Unit Perancang Ekonomi, 2010

3,100,892


2,888,869


2,496,734


29%


34%


37%


11DEMOGRAFI
GOLONGAN
MUDA
 Bangsa


Lokasi


JanIna


Sumber data: Unit Perancang Ekonomi 2010, kajian Pasukan BN Youth Lab

121380%
GOLONGAN
MUDA
 BERKELULUSAN
SPM
KE
BAWAH


Sumber data: Fakta Belia, Insititut Kajian dan Pembangunan Belia Malaysia (2005) dan Ucapan Perdana Menteri berhubung Model Ekonomi Baru (2010)

14PENINGKATAN
TINGGI
PENGUNDI
 MUDA
PADA
PRU13


Sumber data: Kenyatan Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia (2008), Kajian dan perkiraan Pasukan BN Youth Lab

15PENDAPAT
GOLONGAN
MUDA
 DIBENTUK
RANGKAIAN
SOSIAL


Golongan
 warga
 emas
 Menonton
TV
10‐12
jam
 sehari,
berita
aliran
 perdana
 Dipengaruhi
keluarga


Golongan
 pertenga‐ han
 Menonton
TV
4
jam
 sehari,
membaca
akhbar,
 melayari
laman
web
 Dipengaruhi
berita
 akhbar,
TV,
emel
dari
 kawan‐kawan,
suami/ isteri.
Facebook
juga


Golongan
 muda
 Melayar
internet
12
jam
 sehari,
menonton
lebih
 banyak
DVD/Astro
 daripada
TV,
*dak
selalu
 membaca
suratkhabar,
 mendapat
berita
daripada
 media
sosial
(emel,
FB,
 twi]er,
chat)
 Dipengaruhi
rangkaian
 sosial
(kawan‐kawan)
 Mesej
‘top‐down’
 *dak
berkesan


Sumber: Tinjauan pola pengaruh media, YouthAsia, Malaysian Media Conference 2009

16MAJORITI
OK,
TAPI
HAMPIR
40%
 BIMBANG
TENTANG
NEGARA
 “Secara
umum,
apakah
perasaan
anda
tentang
keadaan
 negara
pada
hari
ini?”


47%

39%

Sumber: Tinjauan rawak golongan muda (phone polling) BNYL, Mac 2010

13%

1%

17PENDAPAT
TENTANG
MASA
DEPAN
 NEGARA
BERBAHAGI
HAMPIR
SAMA
RATA
 “Secara
keseluruhan,
adakah
anda
merasa
bahawa
keadaan
 negara
akan
bertambah
baik
atau
merosot
dalam
3
tahun
 akan
datang?”
 47%

52%

17%

Sumber: Tinjauan rawak golongan muda (phone polling) BNYL, Mac 2010

30%

1%

18MAJORITI
GOLONGAN
MUDA
 (TIPIS)
POSITIF
TERHADAP
BN
 “Antara
berikut,
kenyataan
mana
menggambarkan
pendapat
 anda
terhadap
Kerajaan
BN
hari
ini?”
 54%

9%

47%

Sumber: Tinjauan rawak golongan muda (phone polling) BNYL, Mac 2010

25%

19%

1%

19OPTIMISME
TERHADAP
NEGARA
BERKAIT
 RAPAT
DENGAN
PENILAIAN
KE
ATAS
BN
 Pendapat
tentang
negara
berbanding
 pendapat
tentang
Kerajaan
BN


Pendapat
tentang
masa
depan
negara
 berbanding
pendapat
tentang
Kerajaan
BN


Pendapat tentang Kerajaan BN

Pendapat tentang Kerajaan BN

Pendapat tentang negara

Pendapat ttg masa depan negara

Pendapat
baik
terhadap
negara
 ~75%
berkait
dengan
perasaan
 terhadap
Kerajaan
BN
 Sumber: Tinjauan rawak golongan muda (phone polling) BNYL, Mac 2010

Pendapat
baik
terhadap
masa
 depan
negara
~78%
berkait
dgn
 perasaan
terhadap
Kerajaan
BN
 20SBHG
BESAR
GOLONGAN
MUDA
 BUKAN
PENYOKONG
PARTI
 “Adakah
anda
menganggap
diri
anda
sebagai
seorang...”


24%

11%

Sumber: Tinjauan rawak golongan muda (phone polling) BNYL, Mac 2010

62%

3%

21SEBAHAGIAN
BESAR
MASIH
LAGI
 MEMERHATI
KEADAAN
SEMASA
 “Pada
masa
ini
par*
mana
yang
paling
anda
percayai
untuk
 memimpin
dan
mentadbir
negara?”


55%

33%

10%

Sumber: Tinjauan rawak golongan muda (phone polling) BNYL, Mac 2010

24%

31%

22SEBAHAGIAN
BESAR
BERMINAT
 UNTUK
MENGUNDI
 “Adakah
anda
merasa
bahawa
anda
akan
mengundi
pada
 Pilihanraya
Umum
akan
datang?”


75%

3%

Sumber: Tinjauan rawak golongan muda (phone polling) BNYL, Mac 2010

22%

0%

23KANDUNGAN
 Latarbelakang
 Golongan
Muda
Secara
Am
 Isu‐Isu
Utama
Golongan
Muda
 Ti*k
Sentuh
dan
Cadangan
 Kesimpulan
&
Ringkasan
 24SIASATAN
PENDAPAT
ORANG
MUDA
 MELALUI
PELBAGAI
SALURAN
 Makmal
Generasi
Muda
BN
mencetus
dan
mengumpul
 pendapat
golongan
muda
Malaysia
melalui
saluran‐saluran
 seperI
Injauan
rawak
telefon
(random
sampling
phone
 polling),
kumpulan
fokus
dan
sosial
media
(Facebook,
 Twi[er).
 Melalui
Injauan‐Injauan
tersebut,
beberapa
isu
utama
 jelas
terlihat.
Antara
isu‐isu
tersebut
adalah
isu
ekonomi,
 pembangunan
sosial/demokraIk
negara
serta
kualiI
hidup.


25HALATUJU
YANG
DIINGINI
UNTUK
 MALAYSIA
 Kemajuan
ekonomi
 dan
kematangan
 sosial/masyarakat
 merupakan
perkara
 yang
paling
 dikehendaki


“Jika
anda
mempunyai
kuasa
untuk
memperbaiki
satu
 perkara
dalam
negara,
apakah
perkara
itu?”


• Ekonomi:
soal
 kemajuan
karier
 serta
peluang
 pekerjaan
&
 perniagaan
 • Sosial:
kebebasan
 bersuara
dan
ciri‐ ciri
negara
 demokra*k
(media,
 ketelusan)


19%

Sumber: Tinjauan rawak golongan muda (phone polling) BNYL, Mac 2010

24%

14%

33%

7%

2%

26EKONOMI:
SOAL
KESTABILAN
&
 KEMAJUAN
EKONOMI
PERIBADI
 “Apakah
perkara
yang
anda
paling
pen*ngkan
atau
utamakan
 untuk
diri
anda
dan
keluarga
anda
sekarang?”
 66%

25%

41%

Sumber: Tinjauan rawak golongan muda (phone polling) BNYL, Mac 2010

20%

12%

2%

27EKONOMI:
DUA
DUNIA,
DUA
 ASPIRASI
 Pekerja
kolar
 biru;
pekerja
 kolar
pu*h
 (tahap
 lepasan);
 belia
luar
 bandar


Pekerja
kolar
 pu*h
(tahap
 pertengahan
 ke
atas);
 usahawan


ISU
UTAMA:
peluang
mendapat
 pekerjaan
dan
kestabilan
pekerjaan


ISU
UTAMA:
peluang
untuk
maju/ berkembang


“JKKK
setempat
ada
banyak
kuasa
 (memberi
pekerjaan
dan
tender);
 ramai
beri
pada
keluarga”


“Big
companies
s.ll
do
not
promote
 talent
and
hard
work”


“Peluang
kerja
terhad;
risau
 kemasukan
warga
asing”
 Sumber: Kumpulan fokus; makmal belia

“The
real
issue
is
not
in
star.ng
a
 business,
but
to
grow
it.
For
that,
 you
need
a
different
type
of
help”
 28EKONOMI:
LAGI
PETIKAN
 PENDAPAT
GOLONGAN
MUDA
 “Persaingan
pekerjaan
yang
bagus
amat
sengit
kerana
terlalu
 ramai
golongan
muda
yang
memohonnya”
 “Risiko
yang
paling
ditaku.
oleh
ramai
golongan
bekerja
 yang
saya
temui
adalah
kehilangan
pekerjaan
samada
 disebabkan
syarikat
gulung
.kar
atau
bila
khidmat
mereka
 .dak
diperlukan
lagi”
 “Peluang
pekerjaan
terhad
walaupun
mempunyai
kelulusan
 akademik
yang
bersesuai
dengan
sesuatu
pekerjaan”
 “Banyak
program
Kerajaan
untuk
mengurangkan
 pengangguran
tapi
info
tak
sampai
sepenuhnya
kepada
 golongan
yang
memerlukan
kerja”


29KUALITI
HIDUP:
DUA
KUMPULAN,
 HAMPIR
SAMA
BESAR
 “Kenyataan
mana
paling
menggambarkan
mutu
hidup
anda?”
 48%

52%

39%

Sumber: Tinjauan rawak golongan muda (phone polling) BNYL, Mac 2010

9%

0.4%

30SEGELINTIR
(10%)
GOLONGAN
 MUDA
SENTIASA
TERDESAK
 “Berapa
kerap
gaji
anda
habis
sebelum
anda
mendapat
gaji
 seterusnya?”


10%

34%

Sumber: Tinjauan UPM mengenai kedudukan kewangan di kalangan belia, 2007

37%

19%

31JUMLAH
GAJI
ISU
PERTAMA,
 HARGA
BARANG
ISU
KEDUA
 “Apakah
jawapan
atau
langkah
paling
baik
 bagi
menangani
kos
harian
anda?”
 Saya
perlu
 kurangkan
 perbelanjaan


Saya
perlu
bantuan
utk
 membayar
pinjaman


Kerajaan
perlu
 kawal
harga
 barang


Perlu
gaji
 yang
lebih
 baik


Sumber: Tinjauan ‘online’ melalui Facebook, Mac 2010 (jumlah sampel = 191); Kumpulan fokus

“Unfair
that
salaries
 stagnant
whilst
cost
of
living
 con.nues
on
upward
trend”
 “Walaupun
kerajaan
mewar‐ warkan
kepesatan
ekonomi
 negara,
kesan
yang
dirasa
 hanya
nega.f
iaitu
naiknya
 harga
barang.
Tiada
 perubahan
lain
dirasa”
 “Hanya
gaji
kakitangan
 kerajaan
naik”


32KUALITI
HIDUP:
BANTUAN
DAN
 SUBSIDI
MASIH
LAGI
POPULAR
 “Antara
berikut
dasar
manakah
yang
paling
anda
sokong?”


29%

16%

Sumber: Tinjauan rawak golongan muda (phone polling) BNYL, Mac 2010

39%

12%

5%

33KUALITI
HIDUP:
KADAR
JENAYAH
 ISU
PALING
DIRISAUKAN
 Antara
berikut,
yang
manakah
paling
*dak
memuaskan
 atau
yang
paling
memberi
masalah
kepada
anda?


22%

Sumber: Kajian twitter BNY Lab

10%

13%

50%

5%

34PENDIDIKAN
DAN
KEMAJUAN
 SOSIO‐POLITIK
JUGA
PENTING
 5
Perkara
Yang
Paling
Diambil
Kira
Orang
Muda
 Pendidikan

 penIng


Ekonomi
isu
 utama


Ciri‐ciri
kemajuan
 sosial
dan
poliIk
 negara


Nota: Jumlah peratus adalah gabungan peratus untuk pilihan pertama dan kedua bagi perkara-perkara tersebut Sumber: Merdeka Center: Kajian Belia Nasional, 2007

35KANDUNGAN
 Latarbelakang
 Golongan
Muda
Secara
Am
 Isu‐Isu
Utama
Golongan
Muda
 Ti*k
Sentuh
dan
Cadangan
 Kesimpulan
&
Ringkasan
 36EKONOMI


37EKONOMI:
IJAZAH
BUKAN
 JAMINAN
 Ti*k
Sentuh:
 Er*
‘kejayaan’
bagi
 ibubapa
dan
anak
muda
 Malaysia
harus
berubah.
 Ijazah
dan
pendidikan
 akademik
*dak
 semes*nya
menjamin
 pekerjaan
‘ekseku*f’
 peringkat
pengurusan
dan
 gaji
yang
*nggi.


Cadangan
Makmal
Generasi
Muda:
 Tukar
retorik
dan
pemikiran
dasar
Kerajaan
ke
 arah
meningkatkan
pilihan
pasca
PMR/SPM
 bagi
orang
muda
 •  Nilai
minat
dan
kemampuan
belia
pada
 peringkat‐peringkat
tertentu
 •  Tingkatkan
mutu
dan
branding
aliran
 vokasional/teknikal
sehingga
menjadi
 aliran
setanding
aliran
akademik
(contoh:
 sistem
vokasional
negara
Jerman)
 •  Pantau
kursus
akademik
dan
tamatkan
 kursus
jika
tahap
‘employability’
graduan
 rendah
 •  Meningkatkan
mutu
kelayakan
dan
 penerimaan
Sijil
Kemahiran
Malaysia
 (SKM)
 38EKONOMI
NEGARA
 MEMERLUKAN
PELBAGAI
ALIRAN
 Contoh
sistem
Jerman:


Akibat
persepsi
ijazah=kejayaan:
 • Ramai
anak
muda
mengambil
 aliran
akademik
walaupun
tak
 bersesuaian
dengan
bakat
 • Banyak
kursus
akademik
 disediakan
yang
*dak
 memahami
kehendak
 pasaran.

 Ramai
anak
muda
tak
boleh
 mendapat
pekerjaan
walaupun
 mempunyai
ijazah


Satu
sistem
persekolahan
dari
tahun
1
 hingga
tahun
4.
Pada
akhir
tahun
4,
 murid
&
ibubapa
memilih
antara
3
 aliran
berdasarkan
kecendurangan
 Aliran
 voka‐ sional


Matapelajaran
teknikal
 Pendavaran
dalam
sistem
 peran*s


Aliran
 voka‐ sional
 *nggi


Pendavaran
dalam
 sekolah
teknikal
 ‘advanced’
(tahun
9/10)


Aliran
 akade‐ mik


Ke
arah
diploma
dan
 ijazah
akademik


39STRUKTUR
PENDIDIKAN
RENDAH
 &
MENENGAH
DI
JERMAN


6
 5
 4
 3
 2


‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Tahap
 Orientasi‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 Grundschule


1


15
 14
 13
 12
 11


9
 8
 7
 6
 5


Tadika


Sekolah
Mern.
 (tahap
Dua)


10


4
 3


Sekolah
Asas


7Realschule


8
Hauotschule


9


Pendidikan
vokasional
 (separuh
atau
sepenuh
masa)


Gesamptschule


18
 Kelas

 Persediaan

 17
 12
 Berussfach
 Fachober
 ke
 Berufsschule
 schule
 schule
 Univ
&
Kolej
 16
 11
 

Gymnasium


13


Sekolah
Menengah
 (Tahap
Satu)


19


10


Pendidikan
Menengah
 Tahap
Dua


Umur


Pra‐sekolah


Gred


Sumber
data:
Laporan
Perbandingan
Sistem
Pendidikan
Eropah


Aliran
teknikal,
aliran
teknikal
lebih
Inggi
dan
aliran
akademik


Pendidikan
Menengah
 Tahap
Satu
 Pendidikan
Menengah
tahap
Satu
mempunyai
4
aliran
bergantung
 kepada
keupayaan
akademik
pelajar:
(i)
pendidikan
prakIkal/ vokasional,
(ii)
gabungan
pendidikan
prakIkal
dan
aliran
akademik
 dengan
penekanan
kepada
pendedahan
vokasional
(iii)
aliran
 akademik
yang
formal
(iv)
sekolah
komprehensif
yang
menawarkan
 aliran
prakIkal,
akademik,
serta
amali
untuk
pendidikan
akademikGrundschule
 Pendidikan
asas
selama
4
tahun
di
mana
pelajar
akan
mempunyai
 hanya
satu
guru
kelas
yang
mengajar
kesemua
matapelajaran
kecuali
 agama,
pendidikan
jasmani,
muzik
dan
kesenian
 40EKONOMI:
PERGERAKAN
GAJI
 KOLAR
PUTIH
 Ti*k
Sentuh:


Cadangan
Makmal
Generasi
Muda:


Pergerakan
gaji,
 terutamanya
gaji
 permulaan
kolar
pu*h,
 amat
perlahan.
Tahap
gaji
 permulaan
bagi
pekerjaan
 yang
sama
jauh
lebih
 *nggi
di
Singapura
atau
 Australia
walaupun
 selepas
mengambil
kira
 pari*
pembelian
 (purchasing
power
parity)


Wajibkan
kenyataan
tawaran
gaji
dalam
 semua
iklan
pekerjaan,
akhbar
mahupun
 internet
 •  Mekanisme
kos
rendah,
berdasarkan
 pasaran
dan
pengurangan
asimetri
 maklumat
(informa*on
asymmetry)
 •  Membolehkan
pencari
pekerjaan
 membuat
perbandingan
 •  Gaji
akan
beransur
naik
kerana
 persaingan
antara
pihak‐pihak
penawar
 pekerjaan
 •  Agak
mudah
pelaksanaan,
terutamanya
 bagi
iklan
pekerjaan
dalam
internet
 41CONTOH
PENDEDAHAN
 MANDATORI
TAWARAN
GAJI
 STAR
RECRUITMENT
SECTION:
 SUMMARY


10
JUNE
2010


Monthly
Salary
Range:
RM1000‐1500,
No
Commission
 Syarikat
ABC


Clerk


Syarikat
DEF


Security
Guard
(Supervisor)


......


......


Monthly
Salary
Range:
RM2000‐2500,
No
Commission
 Syarikat
ABC


Lawyer
(fresh
grad)


........


......


Monthly
Salary
Range:
RM3000‐3500,
No
Commission
 Syarikat
DEF


Lawyer
(fresh
grad)


Syarikat
ABC
 mes*
 menawarkan
gaji
 yang
lebih
 setanding
dengan
 Syarikat
DEF
jika
 mahu
bersaing
 untuk
 mendapatkan
 pekerja
yang
 bagus
 42EKONOMI:
GAJI
MINIMA
ATAU
 BANTUAN
SOKONGAN
GAJI
 Ti*k
Sentuh
 Gaji
pekerjaan
kolar
biru
 (*dak
mahir)
adalah
 terlalu
rendah
untuk
 menampung
pekerja
dan
 keluarganya,
lebih‐lebih
 lagi
di
kawasan
bandar


Cadangan
Makmal
Generasi
Muda:
 Makmal
Generasi
Muda
akui
bahawa
isu
ini
adalah
 sukar
dan
kontroversial.
Tetapi
memandangkan
reali*
 tahap
gaji
yang
begitu
rendah,
Makmal
Generasi
Muda
 mencadangkan
agar
Kerajaan
memperkenalkan
dasar
 gaji
minima
atau
dasar
bantuan
gaji
(income
support)
 *dak
kurang
daripada
RM1,000‐1,500
sebulan
bagi
 pekerja
sepenuh
masa
 •  ‘Pilot’
secara
berperingkat
mengikut
jenis
 industri/pekerjaan
ATAU
‘pilot’
dasar
bantuan
 gaji
untuk
isi
rumah
yang
dikenalpas*
 •  Rujuk
pengalaman
negara
lain
yang
telah
 melaksanakan
dasar
gaji
minima
berbanding
 dasar
bantuan
gaji
(income
support)
 •  Inflasi
besar
kemungkinan
akan
terjadi;
hakikat
 ini
terpaksa
diterima
dalam
jangkamasa
pendek
 supaya
negara
beransur‐ansur
mengurangkan
 kebergantungan
kepada
tenaga
kerja
murah
 •  Harus
mengambil
kita

faktor
geografi
dari
segi
 perbezaan
pendapatan
dan
jurang
kos
hidup
 •  Disediakan
rujukan
perbandingan
pendapatan
 berdasarkan
geografi
 43CONTOH:
RUJUKAN
PERBEZAAN
 PENDAPATAN


44EKONOMI:
BANTUAN
 MEMULAKAN
PERNIAGAAN
 Ti*k
Sentuh:
 Jika
usahawan
bukan
 dalam
sektor
IT
(MDEC,
 Cradle)
atau
bukan
 Bumiputera
(TEKUN,
 PROSPER),
adalah
sukar
 untuk
mendapat
bantuan
 bagi
memulakan
 perniagaan
kecil.
Bank
 hanya
berminat
apabila
 perniagaan
sudah
 berkembang
maju


Cadangan
Makmal
Generasi
Muda:
 Contohi
program‐program
yang
berkesan
(2
 yang
terpilih
adalah
TEKUN
dan
PROSPER)
dan
 perluaskan
untuk
merangkumi
perniagaan
 ‘start‐up’
dalam
pelbagai
sektor
dan
untuk
 membantu
usahawan
pelbagai
bangsa
 •  Perniagaan
mikro‐hingga‐kecil
 (RM10,000‐RM50,000
modal
permulaan)
 •  Usahawan
mengumpul
sebahagian
 modal
(10‐20%)
dari
penabungan
sendiri
 atau
keluarga/rakan‐rakan
 •  Libatkan
rangkaian
usahawan
berjaya
 untuk
menjadi
‘angel
investor’
 •  Sekiranya
inisia*f
ini
berjaya
ia
bakal
 diins*tusikan
melalui
Bank
Belia
 45EKONOMI:
PERBAIKI
PROGRAM
 PEMBANGUNAN
USAHAWAN
 Ti*k
Sentuh:


Cadangan
Makmal
Generasi
Muda
:


Usahawan
yang
sudah
 memulakan
perniagaan
 perlukan
bantuan
yang
 prak*kal
dan
relevan
 untuk
mengembangkan
 perniagaan


Perbaiki
program‐program
bantuan
usahawan
 sedia
ada
dan
satukan/tubuhkan
satu
 program
pembangunan
usahawan
utama
atau
 ‘flagship
program’
dalam
negara.
Audit
 program‐program
sedia
ada
dan
rekabentuk
 satu
program
yang
lebih
menyeluruh
 •  Perbaiki
sistem
skoring
SMECORP;
 jadikannya
sebahagian
daripada
sistem
 penilaian
bank
 •  Pakej
sistem
skoring
dengan
sistem
 ‘mentor’
(bukan
kelas
dan
kursus
sahaja)
 •  Lan*k
mentor
dan
Lembaga
Pengarah
 Program
yang
terdiri
daripada
usahawan
 berjaya
 46CONTOH:
‘SME
RATING
AGENCY’
 NEGARA
INDIA
 “SMERA’s
primary
 objec.ve
is
to
 provide
ra.ngs
that
 are
comprehensive,
 transparent
and
 reliable.

 This
would
facilitate
 greater
and
easier
 flow
of
credit
from
 the
banks
to
micro,
 small
and
medium
 enterprises”
 47EKONOMI:
BERI
PELUANG
 KEPADA
PERNIAGAAN
BELIA
 Ti*k
Sentuh:
 Sukar
bagi
perniagaan
 milik
orang
muda
untuk
 menembusi
tender
 meskipun
untuk
 barangan/khidmat
yang
 mudah.
Kebanyakannya
 dikuasai
syarikat
besar


Cadangan
Makmal
Generasi
Muda:
 Tubuhkan
peruntukan
belia
di
bawah
‘Vendor
 Development
Program’
(VDP)
kerajaan
dan
 GLC
 •  Kuota
10%
untuk
perniagaan
pimpinan
 belia
bagi
kontrak
VDP
di
bawah
RM1‐2
 juta
 •  Tetapkan
had
menang
kontrak
maksima
 supaya
peruntukan
*dak
disalahgunakan
 atau
dijadikan
tongkat,
contohnya
*dak
 lebih
daripada
3
kali
bagi
sesuatu
syarikat


48KUALITI
HIDUP


49KUALITI
HIDUP:
PERTOLONGAN
 SEMENTARA
‘PERALIHAN’
 Ti*k
Sentuh:


Terdapat
orang
muda
 terutamanya
sudah
 berkeluarga
yang
bukan
‘kes
 kebajikan’
tapi
memerlukan
 pertolongan
sementara.


Cadangan
Makmal
Generasi
Muda:
 Bina
pengkalan
data
bagi
maklumat
 berkenaan
keluarga
muda
yang
di
dalam
fasa
 ‘peralihan’
seper*
kehilangan
pekerjaan,
krisis
 kewangan
kerana
sakit
teruk
dan
sebagainya.
 Gandingkan
usaha
ini
dengan
rangkaian
 Jabatan
Kebajikan
Masyarakat
dan
 perlaksanaan
bantuan
berdasarkan
 mekanisme
My
Kasih


50CONTOH:
PROGRAM
MYKASIH
 •  FoundaIon
My
Kasih
adalah
organisasi
 bukan
berasaskan
keuntungan
yang
 bertujuan
untuk
membantu
rakyat
Malaysia
 susah
tanpa
mengira
bangsa
dan
agama
 •  Kaedah
bantuan
adalah
melalui
bantuan
 makanan,
kaunseling
dan
program
laIhan
 •  Program
Bantuan
Makanan
MyKasih
 dilakukan
melalui
pembayaran
elaun
yang
 didepositkan
ke
akaun
MyKasih
penerima,
 yang
boleh
digunakan
bagi
membeli
produk
 asas
makanan
daripada
10
pilihan
yang
diberi
 di
pusat
pusat
jualan
runcit
yang
menyertai
 program
ini
dengan
menggunakan
MyKad.
 Transaksi
ini
mudah,
telus
dan
Idak
 melibatkan
sebarang
tunai


51KUALITI
HIDUP:
PUSAT
JAGAAN
 KANAK‐KANAK
DAN
ORANG
TUA
 Ti*k
Sentuh:


Orang
muda
yang
sudah
 berkeluarga
selalunya
masih
 bekerja;
perlukan
bantuan
 jagaan
anak‐anak
dan
orang
 tua


Cadangan
Makmal
Generasi
Muda:
 Pas*kan
jumlah
pusat
jagaan
kanak‐kanak

 mencukupi
dan
diurus
baik
di
kawasan
 perumahan
dan
perindustrian
utama
 •  Benarkan
syarikat‐syarikat
mengguna
 tabung
HRDF
(Human
Resource
 Development
Fund)
bagi
menyediakan
 pusat
jagaan
kanak‐kanak
(di
tempat‐ tempat
yang
diperlukan
pekerja
mereka)
 Ditubuhkan
pusat
jagaan
orang
tua
yang
 boleh
menjaga
golongan
emas
ini
sementara
 anak‐anak
mereka
pergi
bekerja.


52KUALITI
HIDUP:
PEMBELAAN
 KEPADA
IBU‐IBU
TUNGGAL
 Ti*k
Sentuh:
 Cadangan
Makmal
Generasi
Muda:
 Pembelaan
kepada
ramai
 Ibu‐ibu
tunggal
yang
terpaksa
 memikul
tanggung
jawab
 selaku
ketua
keluarga
dan

 menanggung
segala
kos
 berkaitan
anak‐anak
dan

 keluarga
tanpa
bantuan
 bekas
suami

Kedua‐dua
pihak
yang
mahu
berpisah
 dikehendaki
menghadiri
kursus
penerangan
 berkenaan
tanggung
jawab
masing‐masing
 selain
sessi
kaunseling.
Disamping
itu
pihak
 suami
yang
didapa*
bersalah
*dak
mematuhi
 arahan
mahkamah
untuk
memberi
naxah
 akan
disenarai
hitamkan
namanya
oleh
 ins*tusi
kewangan.


53KUALITI
HIDUP:
BANTUAN
 PEMBELIAN
PERUMAHAN
 Ti*k
Sentuh
:
 Belia
yang
sudah
berkeluarga
 akan
menghargai
langkah/ skim
yang
menyenangkan
 pembelian
rumah
pertama


Cadangan
Makmal
Generasi
Muda:
 Kerajaan
melalui
bank
swasta
menyediakan
skim
 pinjaman‐ekui*
perumahan
bagi
keluarga
yang
 layak
 •  Contoh
skim
‘Homebuy
Direct’
di
United
 Kingdom
di
mana
kerajaan
dan/atau
pihak
 pemaju
memiliki
30%
ekui*
rumah
dan
 pembeli
memiliki
70%
pada
masa
pembelian
 •  Skim
prin*s
melalui
kerjasama
dengan
 Syarikat
Perumahan
Negara
Berhad
(SPNB)
 •  Anggaran
kos

program
prin*s
antara
RM87.7
 juta
hingga
RM117.0
juta
bagi
Kerajaan
dalam
 RMK10*


*
Kiraan
ke
atas
5,000
rumah
atau
6.4%
daripada
78,000
rumah
mampu
milik
bagi
RMK10,
dengan
anggaran
harga
RM75,000
hingga
RM100,000
sebuah
 54CONTOH:
PROGRAM
HOMEBUY
 DIRECT
UNITED
KINGDOM


Pembelian
Rumah
 % dari harga Pembeli

70%

Kerajaan

15%

Pemaju Perumahan Terpilih

15%

Mekanisme
 • 

•  • 

100% •  •  Sumber
data:
Laman
communiIes.gov.uk


Pembeli
yang
layak
akan
membayar
70%
dari
harga
 rumah,
melalui
pinjaman
atau
sumber
lain,
 manakala
Kerajaan
dan
Pemaju
perumahan
terpilih
 yang
terbabit
akan
menyumbang
baki
secara
sama
 rata
15%
seIap
satu.
 Pemilihan
adalah
berasaskan
konsep
pemilikan
 ekuiI
atau
saham
bagi
rumah
tersebut.
 Apabila
rumah
tersebut
dijual,
pembeli

akan
 mendapat
70%
daripada
nilai
jualan
manakala
 pihak
Kerajaan
dan
pemaju
akan
mendapat
15%
 seIap
satu.
 Pulangan
kepada
Kerajaan
dan
Pemaju
akan
 bergantung
kepada
nilai
pasaran
rumah
tersebut.
 Lebih
berupa
pelaburan
kepada
Kerajaan
 55KUALITI
HIDUP:
KOS
SARA
HIDUP
 Ti*k
Sentuh:


Orang
muda
amat
priha*n

 dengan
kadar
kenaikan
kos
 sara
hidup
merekaCadangan
Makmal
Generasi
Muda:
 Tubuhkan
Sistem
Indeks
dan
Ra*ng
Kos
Sara
 Hidup
Bandar‐bandar
di
Malaysia.
Melalui
 kaedah
ini,
orang
muda
dapat
menilai
dan
 membandingkan
kos
sara
hidup
bagi
sesuatu
 kawasan
dan
membantu
mereka
membuat
 keputusan
berpindah
atau
di
dalam
 perbincangan
berhubung
gaji.


56CONTOH:
INDEKS
DAN
RATING
 KOS
SARA
HIDUP


57KUALITI
HIDUP:
MENGURUS
 PERBELANJAAN
 Ti*k
Sentuh:


Orang
muda
berkeluarga
 perlukan
bantuan/khidmat
 sokongan
untuk
 mengurangkan
perbelanjaan
 keluarga


Cadangan
Makmal
Generasi
Muda:
 Galak
amalan
perbandingan
harga
di
Malaysia
 bagi
meningkat
persaingan
antara
penjual
dan
 kesedaran
pembeli,
terutama
keluarga
muda.
 Promosikan
program
pengurusan
bajet
 keluarga;
jadikan
ia
mandatori
bagi
kursus
 kahwin


58CONTOH:
LAMAN
WEB
‘SMART
 PENGGUNA’


59KUALITI
HIDUP:
KURANGKAN
 JENAYAH
 Ti*k
Sentuh:
 Cadangan
Makmal
Generasi
Muda:


Golongan
muda
masih
 bimbang
tentang
keadaan
 jenayah
dalan
negara
hari
 ini.


BNYL
akui
bahawa
jenayah
adalah
salahsatu
 inisia*f
NKRA.
Namun
begitu,
perlu
lihatkan
 *ndakan
nyata
(tangible)
terhadap
‘pintu
 masuk’
terkenal:
 •  Kolej
swasta
yang
mengambil
pelajar
 ‘hantu’
 •  Pemerha*an
dan
*ndakan
terhadap
 kedai
potong
 •  Agensi
pengambilan
pekerja/buruh
 •  Tangani
isu
geng,
contohnya
adakan
 program
pengampunan
(amnesty)
dan
 perubahan
 60PENDIDIKAN


61PENDIDIKAN:
KUALITI
GURU
 Ti*k
Sentuh:


Semuanya
bermula
dengan
 kuali*
guru.
Perguruan
mes*
 dijadikan
profesyen
terpilih.


Cadangan
Makmal
Generasi
Muda:
 •  Lancarkan
kempen
penjenamaan
semula
 perguruan
sebagai
profesyen
terpilih
 •  Sokong
program
seper*
Teach
For
Malaysia
di
 mana
graduan
berkaliber
diambil
sebagai
pekerja
 GLC/MNC
dan
mendapat
‘secondment’
sebagai
 guru
selama
2
tahun
 •  Ubah
pinjaman
PTPTN
kepada
kontrak
 perguruan/pensyarah
bagi
pelajar
berprestasi
 *nggi
dan
berminat
menjadi
guru
 •  Tubuhkan
skim
pertukaran
guru
elit
secara
 sementara
bagi
tujuan
penambahbaikan
 contohnya,
pertukaran
guru
cemerlang
dari
 bandar
ke
luar
bandar,
dari
sekolah
Kerajaan
ke
 sekolah
swasta.
Penglibatan
atas
asas
prestasi,
 dengan
imbuhan
yang
menarik
 •  Penambahan
gaji
guru
atas
asas
prestasi,
 berdasarkan
maklumbalas
360
darjah
(360
 degree
feedback)
 •  Guru‐guru
yang
*dak
di
dalam
aliran
utama
 diserap
dan
dila*h
bagi
aliran
guru
khas,
dengan
 skim
gaji
khusus


62PENDIDIKAN:
SISTEM
YANG
LEBIH
 SEIMBANG
 Ti*k
Sentuh:


Sistem
pendidikan
terlalu
 meni*kberatkan
peperiksaan.
 Sistem
pendidikan
harus
menjadi
 lebih
seimbang
iaitu
 meni*kberatkan
kemampuan
 berfikir,
komunikasi
dan
 keyakinan.


•  Benarkan
lebih
kebebasan
dalam
pilihan
mata
 pelajaran;
alih
secara
beransur
daripada
aliran
 sains
dan
sastera
kepada
kurikulum
‘teras’
dan
 mata
pelajaran
pilihan/elek*f
 •  Ubah
secara
beransur
kepada
sistem
‘lecture‐ based’
(bemula
pada
Tingkatan
4)
dan
 *ngkatkan
mata
pelajaran
elek*f
contohnya
 keusahawanan,
‘liberal
arts’
 •  Jadikan
projek
dan
penglibatan
dalam
kelas
 sebahagian
daripada
markah
keseluruhan
 •  Ti*kberatkan
ak*vi*
ko‐kurikulum
dan
 khidmat
komuni*
dalam
pemberian
biasiswa
 •  Perbanyakkan
program
bersama
antara
SK
dan
 SJK

 •  Terapkan
kemahiran
seper*
persembahan
 laporan,
temuramah,
pengurusan
masa
dan
 wang,
penetapan
tujuan
(goal‐seyng)
 •  Adakan
program
bagi
membina
keyakinan
 contohnya
pelajar
menjadi
‘tour
guide’
di
 muzium,
pusat
sains
dan
sebagainya
 63PERPADUAN
&
DEMOKRASI


64PERPADUAN:
INSENTIF
BAGI
 MENGGALAKKAN
PERGAULAN
 Ti*k
Sentuh:


“Diversity,
not
division”
 Perlu
diterapkan
kepelbagaian
 dalam
sektor‐sektor
strategik;
 galakkan
pergaulan
antara
rakyat
 Malaysia
yang
berbeza
 latarbelakangnya.


Cadangan
Makmal
Generasi
Muda:
 Galakkan
kepelbagaian
melalui
insen*f,
bukan
kuota
 •  Pelepasan
cukai
(e.g.
5‐10%)
atas
pendapatan
 syarikat
yang
mempunyai
*dak
lebih
daripada
 65‐70%
pekerja
dari
satu
bangsa
(3
turus
 teratas)
 •  Pelepasan
cukai
(e.g.
5‐10%)
atas
pendapatan
 tahunan
restoran
yang
dapatkan
sijil
perakuan
 Halal
atau
yg
menyediakan
makanan
peka
 terhadap
agama
Hindu
&
Buddha
(*ada
daging
 lembu
atau
restoran
sayuran)
 •  Pelepasan
cukai
atau
geran

bagi
syarikat

 usahawan
muda
yang
libatkan
perkongsian
jitu
 pelbagai
kaum
 Perpaduan
dalam/antara
sekolah
 •  Masyarakat
tempatan
boleh
membuat
pe*syen
 utk
mengubah
jenis
sekolah
 •  Perkenalkan
matapelajaran
bahasa
ibunda
 dalam
kurikulum
sekolah
kebangsaan
 Geran
1Malaysia
 •  Geran
bagi
projek/program
yang
menggalak
 atau
meningkatkan
hubungan
antara
kaum
dan
 prinsip
1Malaysia
 65DEMOKRASI:
PINDAAN
AKTA
ISA
 Ti*k
Sentuh:


Keperluan
undang‐undang
ISA
 *dak
dinafikan.
Tetapi
adalah
 pen*ng
bagi
demokrasi
dan
imej
 Kerajaan
bahawa
ISA
*dak
 disalahgunakan
untuk
 kepen*ngan
poli*k.


Cadangan
Makmal
Generasi
Muda:
 •  Tetapkan
waktu
maksimum
(*ada
lagi
 pembaruan
2
tahun)
bagi
seseorg
ditahan
di
 bawah
ISA;
apabila
waktu
maksima
dicapai
 tahanan
berhak
dibicara
atau
dilepaskan
 •  Keluarga
tahanan
berhak
mendapat
bantuan
 kewangan
wajib
dari
Kerajaan
kerana
tahanan
 bawah
ISA
*dak
disabit
kesalahan
 •  Pindaan
Seksyen
8
di
mana
menteri
hanya
 boleh
meluluskan
penahanan
*dak
melebihi
1
 tahun;
pembaharuan
dibuat
di
bawah
 Lembaga
Penasihat
Tahanan
 •  Polis
perlu
memaklumkan
Menteri
Dalam
 Negeri
mengenai
penahanan
ISA
dalam
 tempoh
14
hari
penahanan;
kegagalan
dlm
ini
 bermakna
tahanan
berhak
dibebaskan
 •  Lembaga
Penasihat
Tahanan
perlu
terdiri
dari
 pelbagai
latarbelakang;
dipilih
JWK
Parlimen
 •  Lembaga
mempunyai
kuasa
membawa
kes
ke
 mahkamah
jika
bercanggah
dgn
Menteri
 Dalam
Negeri
 •  Dibenarkan
tahanan
memohon
Habeas
Corpus
 ke
mahkamah
rayuan;
boleh
memohon
panel
 hakim
lebih
dari
1


66DEMOKRASI:
BENARKAN
 MAHASISWA
BERPOLITIK
 Ti*k
Sentuh:


Sejak
pengenalannya
pada
tahun
 1971,
Akta
Universi*
dan
Kolej
 Universi*
telah
mengekang

 kebebasan
pelajar
Universi*
 daripada
menjadi
ahli
par*
 poli*k
mahupun
membuat
 kenyataan
yang
boleh
ditafsirkan
 sebagai
berbaur
poli*k


Cadangan
Makmal
Generasi
Muda:
 •  Memberi
kebenaran
pelajar
Universi*
bergiat
 ak*f
di
dalam
poli*k
dengan
memberi
 kebenaran
kepada
mereka
untuk
menjadi
ahli
 atau
memegang
jawatan
di
dalam
mana‐mana
 par*
poli*k
 •  Memberi
kebenaran
dan
kebebasan
kepada
 pelajar
Universi*
membuat
kenyataan
 sekalipun
menyentuh
isu
poli*k
 •  Dengan
itu,
mencadangkan
agar
seksyen
15
 Akta
Universi*
dan
Kolej
Universi*,
1971
 dipinda
bagi
tujuan
tersebut.


67KANDUNGAN
 Latarbelakang
 Golongan
Muda
Secara
Am
 Isu‐Isu
Utama
Muda
 Ti*k
Sentuh
dan
Cadangan
 Kesimpulan
&
Ringkasan
 68PENUTUP
 •  Golongan
muda
merupakan
demografi
yang
 amat
pen*ng
dalam
lanskap
ekonomi,
poli*k
 dan
sosial
negara
 •  Pola
pengaruh
golongan
muda
telah
banyak
 berubah;
golongan
muda
kini
lebih
dipengaruhi
 rangkaian
sosial
berbanding
media
massa
 •  Golongan
muda
akan
menyokong
pemimpin
 atau
par*
yang
mencerminkan
aspirasi
mereka
 untuk
negara,
dari
segi
retorik
dan
juga
 pelaksanaan
dasar
 69RINGKASAN:
EKONOMI
‐
 1A
 PEKERJAAN
 Ti*k
Sentuh
1:
 Ijazah
dan
pendidikan
akademik
 bukan
lagi
jaminan
untuk
 mendapat
pekerjaan
dan
gaji
 yang
*nggi
 Ti*k
Sentuh
2:
 Pergerakan
gaji
permulaan
kolar
 pu*h
amat
perlahan;
jauh
lebih
 *nggi
di
Singapura
atau
Australia
 untuk
pekerjaan
yang
sama


Ti*k
Sentuh
3:
 Gaji
kolar
biru
(*dak
mahir)
 terlalu
rendah
untuk
membiayai
 pekerja
dan
keluarga
di
kawasan
 bandar


Tukar
retorik
Kerajaan
dan
minda
masyarakat
ke
arah
 menghargai
pekerjaan
kolar
biru
berkemahiran
 •  Tingkatkan
mutu
dan
‘branding’
aliran
 vokasional
 •  Pantau
kursus
akademik
universi*
dengan
 tahap
‘employability’
graduan
yang
rendah
 Wajibkan
kenyataan
tawaran
gaji
dalam
semua
iklan
 pekerjaan,
akhbar
mahupun
internet
 •  Mekanisme
berdasarkan
pasaran
dan
 pendedahan
maklumat
 •  Membolehkan
pencari
pekerjaan
membuat
 perbandingan
 •  Gaji
akan
beransur
naik
kerana
persaingan
 BNYL
akui
isu
ini
penuh
polemik,
tapi
berdasarkan
 reali*,
mencadangkan
agar
Kerajaan
 memperkenalkan
dasar
gaji
minima
*dak
kurang
 drpd
RM1,000
sebulan
bagi
pekerja
sepenuh
masa
 •  ‘Pilot’
secara
berperingkat
mengikut
jenis
 industri
dan
pekerjaan;
rujuk
pengalaman
 negara
lain
dengan
dasar
gaji
minima


70RINGKASAN:
EKONOMI
‐
 1B
 PERNIAGAAN
 Ti*k
Sentuh
1:
 Bantuan
untuk
memulakan
 perniagaan
dalam
sektor
bukan
 IT
dan
bukan
Bumiputera
amat
 *pis
 Ti*k
Sentuh
2:
 Bantuan
serta
didikan
untuk
 mengembangkan
perniagaan
 amat
*pis


Ti*k
Sentuh
3:
 Syarikat
milik
orang
muda


sukar
 menembusi
tender
meskipun
 untuk
barangan/khidmat
mudah;
 dikuasai
syarikat
besar


Contohi
program‐program
yang
berkesan
(2
yang
 terpilih:
TEKUN
&
PROSPER)
dan
perluaskan
untuk
 merangkumi
perniagaan
‘start‐up’
dalam
pelbagai
 sektor
dan
pelbagai
bangsa


Tubuhkan
satu
program
pembangunan
usahawan
 utama
atau
‘flagship’
dalam
negara
 •  Satukan,
perbaiki
dan/atau
ubah
komponen‐ komponen
daripada
program
sedia
ada
 contohnya
‘SMECORP
Scoring
System’
 •  Libatkan
usahwan
berjaya
sebagai
mentor
 Buat
peruntukan
orang
muda
di
bawah
‘Vendor
 Development
Program’
 •  Kuota
10%
untuk
syarikat
dipimpin
belia
bagi
 tender
di
bawah
RM1‐2
juta
 •  Tetapkan
had
maksima
penerimaan,
contohnya
 *dak
lebih
daripada
3
kali
bagi
sesuatu
syarikat
 71RINGKASAN:
KUALITI
 2
 HIDUP
(I)
 Ti*k
Sentuh
1:
 Terdapat
belia
terutamanya
 sudah
berkeluarga
yang
bukan
 ‘kes
kebajikan’
tapi
memerlukan
 pertolongan
sementara.
 Ti*k
Sentuh
2:
 Belia
yang
sudah
berkeluarga
 selalunya
masih
bekerja;
 perlukan
bantuan
jagaan
anak‐ anak
 Ti*k
Sentuh
3:
 Belia
yang
sudah
berkeluarga
 akan
menghargai
langkah/skim
 yang
menyenangkan
pembelian
 rumah
pertama


Bina
pengkalan
data
bagi
maklumat
berkenaan
keluarga
 muda
yang
di
dalam
fasa
‘peralihan’
seper*
kehilangan
 pekerjaan,
krisis
kewangan
kerana
sakit
teruk
dan
 sebagainya.
 Gandingkan
usaha
ini
dengan
rangkaian
Jabatan
Kebajikan
 Masyarakat
dan
perlaksanaan
bantuan
berdasarkan
 mekanisme
My
Kasih


Pas*kan
jumlah
pusat
jagaan
kanak‐kanak
 mencukupi
dan
diurus
baik
di
kawasan
perumahan
 dan
perindustrian
utama
 •  Benarkan
syarikat‐syarikat
mengguna
tabung
 HRDF
bagi
menyediakan
pusat
jagaan
kanak‐ kanak
(di
tempat‐tempat
yang
diperlukan
 pekerja
mereka)
 Kerajaan
melalui
bank
swasta
menyediakan
skim
pinjaman‐ ekui*
perumahan
bagi
keluarga
yang
layak
 •  Contoh
skim
‘Homebuy
Direct’
di
United
Kingdom
di
 mana
kerajaan
dan/atau
pihak
pemaju
memiliki
30%
 ekui*
rumah
dan
pembeli
memiliki
70%
pada
masa
 pembelian
 •  Anggaran
kos

program
prin*s
antara
RM87.7
juta
 hingga
RM117.0
juta
bagi
Kerajaan
dalam
RMK10
 72RINGKASAN:
KUALITI
 2
 HIDUP
(II)
 Ti*k
Sentuh
4:


Cadangan
Makmal
Generasi
Muda:


Orang
muda
amat
priha*n

 dengan
kadar
kenaikan
kos
 sara
hidup
merekaTubuhkan
Sistem
Indeks
dan
Ra*ng
Kos
Sara
Hidup
 Bandar‐bandar
di
Malaysia.
Melalui
kaedah
ini,
orang
 muda
dapat
menilai
dan
membandingkan
kos
sara
 hidup
bagi
sesuatu
kawasan
dan
membantu
mereka
 membuat
keputusan
berpindah
atau
di
dalam
 perbincangan
berhubung
gaji.


Ti*k
Sentuh
5:
 Belia
berkeluarga
perlukan
 bantuan/khidmat
sokongan
 untuk
mengurangkan
 perbelanjaan
keluarga.


Galak
amalan
perbandingan
harga
di
Malaysia
bagi
 meningkat
persaingan
antara
penjual
dan
kesedaran
 pembeli,
terutama
keluarga
muda.
 Promosikan
program
pengurusan
bajet
keluarga;
 jadikan
ia
mandatori
bagi
kursus
kahwin


73RINGKASAN:
KUALITI
 2
 HIDUP
(III)
 Ti*k
Sentuh
6:
 Golongan
belia
masih
bimbang
 tentang
keadaan
jenayah
dalan
 negara
hari
ini.


BNYL
akui
bahawa
jenayah
adalah
salahsatu
inisia*f
 NKRA.
Namun
begitu,
perlu
lihatkan
*ndakan
nyata
 (tangible)
terhadap
‘pintu
masuk’
terkenal:
 •  Kolej
swasta
yang
mengambil
pelajar
‘hantu’
 •  Pemerha*an
dan
*ndakan
terhadap
kedai
 potong
 •  Agensi
pengambilan
pekerja/buruh
 •  Tangani
isu
geng,
contohnya
adakan
program
 pengampunan
(amnesty)
dan
perubahan


743
 RINGKASAN:
PENDIDIKAN
(I)
 Ti*k
Sentuh
1:


Semuanya
bermula
dengan
 kuali*
guru.
Perguruan
mes*
 dijadikan
profesyen
terpilih.


•  Lancarkan
kempen
penjenamaan
semula
 perguruan
sebagai
profesyen
terpilih
 •  Sokong
program
seper*
Teach
For
Malaysia
di
 mana
graduan
berkaliber
diambil
sebagai
 pekerja
GLC/MNC
dan
mendapat
 ‘secondment’
sebagai
guru
selama
2
tahun
 •  Ubah
pinjaman
PTPTN
kepada
kontrak
 perguruan/pensyarah
bagi
pelajar
berprestasi
 *nggi
dan
berminat
menjadi
guru
 •  Tubuhkan
skim
pertukaran
guru
elit
secara
 sementara
bagi
tujuan
penambahbaikan
 contohnya,
pertukaran
guru
cemerlang
dari
 bandar
ke
luar
bandar,
dari
sekolah
Kerajaan
 ke
sekolah
swasta.
Penglibatan
atas
asas
 prestasi,
dengan
imbuhan
yang
menarik
 •  Penambahan
gaji
guru
atas
asas
prestasi,
 berdasarkan
maklumbalas
360
darjah
(360
 degree
feedback)


753
 RINGKASAN:
PENDIDIKAN
(II)
 Ti*k
Sentuh
2:


Sistem
pendidikan
terlalu
 meni*kberatkan
peperiksaan.
 Sistem
pendidikan
harus
menjadi
 lebih
seimbang
iaitu
 meni*kberatkan
kemampuan
 berfikir,
komunikasi
dan
 keyakinan.


•  Benarkan
lebih
kebebasan
dalam
pilihan
mata
 pelajaran;
alih
secara
beransur
daripada
aliran
 sains
dan
sastera
kepada
kurikulum
‘teras’
dan
 mata
pelajaran
pilihan/elek*f
 •  Ubah
secara
beransur
kepada
sistem
‘lecture‐ based’
(bemula
pada
Tingkatan
4)
dan
 *ngkatkan
mata
pelajaran
elek*f
contohnya
 keusahawanan,
‘liberal
arts’
 •  Jadikan
projek
dan
penglibatan
dalam
kelas
 sebahagian
daripada
markah
keseluruhan
 •  Ti*kberatkan
ak*vi*
ko‐kurikulum
dan
 khidmat
komuni*
dalam
pemberian
biasiswa
 •  Perbanyakkan
program
bersama
antara
SK
dan
 SJK

 •  Terapkan
kemahiran
seper*
persembahan
 laporan,
temuramah,
pengurusan
masa
dan
 wang,
penetapan
tujuan
(goal‐seyng)
 •  Adakan
program
bagi
membina
keyakinan
 contohnya
pelajar
menjadi
‘tour
guide’
di
 muzium,
pusat
sains
dan
sebagainya
 764A
 RINGKASAN:
PERPADUAN
 Ti*k
Sentuh
1:


“Diversity,
not
division”
 Perlu
diterapkan
kepelbagaian
 dalam
sektor‐sektor
strategik;
 galakkan
pergaulan
antara
rakyat
 Malaysia
yang
berbeza
 latarbelakangnya.


Galakkan
kepelbagaian
melalui
insen*f,
bukan
kuota
 •  Pelepasan
cukai
(e.g.
5‐10%)
atas
pendapatan
 syarikat
yang
mempunyai
*dak
lebih
daripada
 65‐70%
pekerja
dari
satu
bangsa
(3
turus
teratas)
 •  Pelepasan
cukai
(e.g.
5‐10%)
atas
pendapatan
 tahunan
restoran
yang
dapatkan
sijil
perakuan
 Halal
atau
yg
menyediakan
makanan
peka
 terhadap
agama
Hindu
&
Buddha
(*ada
daging
 lembu
atau
restoran
sayuran)
 •  Pelepasan
cukai
atau
geran
bagi
syarikat

 usahawan
muda
yang
libatkan
perkongsian
jitu
 pelbagai
kaum
 Perpaduan
dalam/antara
sekolah
 •  Masyarakat
tempatan
boleh
membuat
pe*syen
 utk
mengubah
jenis
sekolah
 •  Perkenalkan
matapelajaran
bahasa
ibunda
dalam
 kurikulum
sekolah
kebangsaan
 Geran
1Malaysia
 •  Geran
bagi
projek/program
yang
menggalak
atau
 meningkatkan
hubungan
antara
kaum
dan
 prinsip
1Malaysia
 774B
 RINGKASAN:
DEMOKRASI
(I)
 Ti*k
Sentuh
1:


Keperluan
undang‐undang
ISA
 *dak
dinafikan.
Tetapi
adalah
 pen*ng
bagi
demokrasi
dan
imej
 Kerajaan
bahawa
ISA
*dak
 disalahgunakan
untuk
 kepen*ngan
poli*k.


•  Tetapkan
waktu
maksimum
(*ada
lagi
 pembaruan
2
tahun)
bagi
seseorg
ditahan
di
 bawah
ISA;
apabila
waktu
maksima
dicapai
 tahanan
berhak
dibicara
atau
dilepaskan
 •  Keluarga
tahanan
berhak
mendapat
bantuan
 kewangan
wajib
dari
Kerajaan
kerana
tahanan
 bawah
ISA
*dak
disabit
kesalahan
 •  Pindaan
Seksyen
8
di
mana
menteri
hanya
 boleh
meluluskan
penahanan
*dak
melebihi
1
 tahun;
pembaharuan
dibuat
di
bawah
 Lembaga
Penasihat
Tahanan
 •  Polis
perlu
memaklumkan
Menteri
Dalam
 Negeri
mengenai
penahanan
ISA
dalam
 tempoh
14
hari
penahanan;
kegagalan
dlm
ini
 bermakna
tahanan
berhak
dibebaskan
 •  Lembaga
Penasihat
Tahanan
perlu
terdiri
dari
 pelbagai
latarbelakang;
dipilih
JWK
Parlimen
 •  Lembaga
mempunyai
kuasa
membawa
kes
ke
 mahkamah
jika
bercanggah
dgn
Menteri
 Dalam
Negeri
 •  Dibenarkan
tahanan
memohon
Habeas
Corpus
 ke
mahkamah
rayuan;
boleh
memohon
panel
 hakim
lebih
dari
1
 784C
 RINGKASAN:
DEMOKRASI
(III)
 Ti*k
Sentuh:


Sejak
pengenalannya
pada
tahun
 1971,
Akta
Universi*
dan
Kolej
 Universi*
telah
mengekang

 kebebasan
pelajar
Universi*
 daripada
menjadi
ahli
par*
 poli*k
mahupun
membuat
 kenyataan
yang
boleh
ditafsirkan
 sebagai
berbaur
poli*k


Cadangan
Makmal
Generasi
Muda:
 •  Memberi
kebenaran
pelajar
Universi*
bergiat
 ak*f
di
dalam
poli*k
dengan
memberi
 kebenaran
kepada
mereka
untuk
menjadi
ahli
 atau
memegang
jawatan
di
dalam
mana‐mana
 par*
poli*k
 •  Memberi
kebenaran
dan
kebebasan
kepada
 pelajar
Universi*
membuat
kenyataan
 sekalipun
menyentuh
isu
poli*k
 •  Dengan
itu,
mencadangkan
agar
seksyen
15
 Akta
Universi*
dan
Kolej
Universi*,
1971
 dipinda
bagi
tujuan
tersebut.


79TERIMA
KASIH


80


BN Youth Lab Report  

BN Youth Lab Report

Advertisement