Page 1

‫ماهنامه آموزشی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی ایرانیان مهاجر‬

‫سال اول‪ ،‬شماره چهارم‪ ،‬آذر ‪ ،1390‬دسامبر ‪2011‬‬


‫آگهی‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫‪5‬‬

‫‪December 2011 . No4‬‬

‫محتوای این شماره‬ ‫‪ 5‬یادداشت (نقض دموکراسی و عدالت در برنامه های مهاجرتی)‬

‫خبر ویژه‬

‫‪ 7‬تایماز‪ ،‬نوجوان ورزشکار برای شروعی دیگر آماده می شود‬

‫نقض دموکراسی‬ ‫و عدالت در برنامه‌های مهاجرتی‬ ‫کانادا در تاریخ‬ ‫‪ 8‬پیر ترودو‪ ،‬نخست وزیر مشهور کانادا و دست آوردهای بزرگش‬

‫بازار کار‬

‫‪ 11‬بگو نامت چیست تا بگویم چه کاره خواهی شد!‬ ‫‪ 12‬مدارک تخصص شرکت مایکروسافت‬ ‫‪ 12‬آدرس ایمیل هایمان را جدی بگیریم‬ ‫‪ 12‬فیس بوک کار خراب کن!‬ ‫‪ 13‬برای کاریابی کدام پارامترها مهم ترند‪ ،‬زبان‪ ،‬تخصص یا تجربه کانادایی؟‬ ‫‪ 13‬راست است که هیچ کاری در رشته من پیدا نمی شود؟‬ ‫‪   14‬پاییز بازار کار کانادا در اکتبر آغاز شد‬

‫مهاجرت‬

‫‪ 17‬اگر منتظر دریافت کارت ‪ PR‬و یا در فکر تقاضا برای شهروندی هستید‬ ‫‪ 18‬پیگیری مدارک تحصیلی تقلبی از سوی اداره مهاجرت فدرال‬ ‫‪ 18‬بد عهدی وزیر صدای مراقبان خانگی را درآورد‬ ‫‪ 18‬ده نکته پیشنهادی برای آنها که ‪ 6‬ماه فرصت دارند‬ ‫‪ 19‬جیسن کنی چه مهاجری را می پسندد‬ ‫‪ 19‬حمایت جدی کانادایی ها از ورود مهاجر جدید‬ ‫‪ 19‬ادامه بهانه گیری ‪CIO‬‬ ‫‪  20‬پذیرش دانشجویان دکترا به عنوان مهاجر دائم‬ ‫‪ 20‬توقف دوساله پذیرش درخواست جدید از طریق خویشاوندی والدین‬

‫آموزش‬

‫‪ 23‬دانشگاه یورک در یک نگاه‬ ‫‪  24‬مراکز آموزشی تولید انیمیشن و بازی های کامپیوتری در انتاریو‬ ‫‪ 24‬نکاتی برای بهره برداری بهتر از حساب پس انداز تحصیلی ‪RESP‬‬ ‫‪ 24‬آیا کار و تحصیل همزمان در کانادا ممکن است؟‬ ‫‪ 25‬آیا ایجاد وقفه در تحصیل اشکالی دارد؟‬ ‫‪ 25‬اخذ پذیرش از دانشگاه فرانسه زبان مونترال‬

‫همان‌گون��ه که خوانندگان ما کمابیش در جریان هس��تند‬ ‫اداره مهاجرت رفتار ناعادالنه‌ای را در برخورد با متقاضیان‬ ‫مهاج��رت در پیش گرفته اس��ت‪ .‬این رفت��ار ناعادالنه به‬ ‫خصوص در برخورد با آن دس��ته از اف��رادی که از طریق‬ ‫برنامه نیروی متخصص ف��درال در فاصله فوریه ‪ 2008‬تا‬ ‫ج��ون ‪ 2010‬برای مهاجرت به کانادا اق��دام کرده‌اند ابعاد‬ ‫گسترده‌ای یافته است و بیش از ‪ 136000‬پرونده به صورتی‬ ‫کام�لا نا‌عادالنه و ب��ا وجود قول صری��ح وزیر مهاجرت‬ ‫مبنی بر رس��یدگی به آنها ظرف ‪ 6‬تا ‪ 12‬ماه در قفسه‌های‬ ‫نمایندگی‌های اداره مهاجرت کانادا در کشورهای مختلف‬ ‫خاک می‌خورد‪ .‬این رفتار نا‌عادالنه البته در دیگر بخش‌ها‬ ‫نیز مشهود است و برای مثال تنها در برنامه سرمایه‌گذاری‬ ‫فدرال نیز ‪ 24000‬پرونده منتظر رسیدگی است‪.‬‬ ‫این‌که یک دولت سیاس��ت‌های رسمی خود را هر چند به‬ ‫ضرر مهاجرین اعالم کند و مطابق آن عمل نماید می‌تواند‬ ‫پذیرفتنی باشد اما این پدیده که در یک کشور دموکراتیک‬ ‫مانند کانادا دولتی ش��عارهایی را در طرف��داری از جذب‬ ‫مهاجر س��ر ده��د و در عمل کامال خ�لاف آن عمل کند‬ ‫نمی‌تواند پذیرفتنی باشد و متاسفانه این همان چیزی است‬ ‫که اکنون در حال وقوع است‪.‬‬ ‫آقای وزیر مهاجرت در هر س��خنرانی خود در س��ه سال‬ ‫گذش��ته مدعی س��رعت در صدور ویزا و کم کردن زمان‬ ‫انتظار خیل مش��تاقان مهاجرت به کانادا بوده اس��ت اما در‬ ‫عمل کارنامه‌ای بسیار غیر قابل قبول از خود ارایه داده است‪.‬‬ ‫بخشی از این مش��کل البته به اختیارات بی‌حد و حصری‬ ‫باز می‌گردد که در قالب قانون س��ی‪ )50 C( 50-‬به وزیر‬ ‫مهاجرت داده ش��ده که در جای خود نیاز به بحث جدی‬ ‫دارد و به گمان من ناقض حاکمیت قانون در این کشور و‬ ‫مغایر با روح دموکراسی است‪.‬‬ ‫کنپارس تالش کرده است تا از همه ظرفیت‌هایش در همه‬ ‫ابعاد برای احقاق حقوق موکلی��ن خود‪ ،‬که قربانی نقض‬ ‫آشکار اصول عدالت شده‌اند‪ ،‬بهره بگیرد که در شماره ‪ 3‬و‬ ‫نیز شماره‌ای که در دست شماست در این مورد نوشته‌ایم‪.‬‬ ‫علی مختاری‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫ماهنامه آموزشی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و اجتماعی ایرانیان مهاجر‬ ‫ماهنامه آموزشی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی ایرانیان مهاجر‬ ‫ماهنامه آموزشی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی ایرانیان مهاجر‬ ‫سال اول‪ ،‬شماره چهارم‪ ،‬آذر ‪ ،1390‬دسامبر ‪2011‬‬ ‫سال اول‪ ،‬شماره سوم‪ ،‬آبان ‪ ،1390‬نوامبر ‪2011‬‬

‫موضوع ماه‬

‫‪ ... 28‬ولی افتاد مشکل ها‬ ‫‪ 30‬جداسازی حقیقت و توهم‬ ‫‪ 38‬امید‪ ،‬اعتراض‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫‪ 39‬دست خالی محافظه کاران در توجیه عملکرد ضعیف خود‬ ‫‪ ...  40‬به از نشستن باطل‬

‫زندگی در خانواده سالم‬

‫‪ 45‬نقل مکان از خانه ای بزرگ به یک کاندو‬ ‫‪ 46‬تاثیر تجربه مهاجرت بر نسل های اول و دوم‬ ‫‪   48‬پاییز‪ ،‬زمانی برای کشف حقایق‬

‫مالی و اقتصادی‬ ‫‪ 50‬آشنایی با مفهوم و تاریخچه فرنچایز‬ ‫‪ 52‬دو درس آخر برای خالصی از شر بدهی‬ ‫‪ 54‬صنعت علوم زیستی در کبک‬

‫فرهنگ‪ ،‬هنر و سرگرمی‬

‫‪ 56‬تعطیالت آخر سال در پای تلویزیون!‬ ‫‪ 58‬بهترین های سال در آخرین ماه‬

‫‪Cover Story‬‬ ‫‪A Time for Reality Check 67‬‬

‫سال اول‪ ،‬شماره چهارم‬ ‫آذر ‪ ،1390‬دسامبر ‪2011‬‬ ‫توزیع ‪12‬هزار نسخه در تورنتو‪ ،‬مونترال‪ ،‬ونکوور و اتاوا‬ ‫ناشر‪ :‬شرکت خدمات مهاجرتی کنپارس‬ ‫‪Canpars Immigration Services Inc.‬‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬علی مختاری‬ ‫‪manager@parscanada.com‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مجید بسطامی‬ ‫‪editor@parnianmagazine.com‬‬ ‫جانشین سردبیر‪ :‬مصطفی مختاری‬ ‫‪pr@parnianmagazine.com‬‬ ‫مدیر بازاریابی و توزیع‪ :‬کامران روزبه‬ ‫‪ads@parnianmagazine.com‬‬ ‫گرافیک و صفحه‌آرایی‪:‬‬ ‫محمد خوشکام‪ ،‬حسین اسماعیلی‬ ‫مدیر فنی سایت نشریه‪ :‬شهاب مختاری‬ ‫چاپخانه‪( PrintOutlet :‬تورنتو)‬ ‫گروه مترجمین و نویسندگان‪:‬‬ ‫افروز ایزدپناه‪ ،‬نشاط تهرانی‪ ،‬فرزاد جواهری‪ ،‬مهدی دبیرزاده‪،‬‬ ‫ر‪.‬رهگشای‪ ،‬علی شریفیان‪ ،‬نادیا غیوری‪ ،‬نیکا کیا‪ ،‬ح‪ .‬معمار‬ ‫تلفن و فکس دفتر مونترال‪:‬‬ ‫‪Tel: 1 (514) 903-4726‬‬ ‫‪fax: 1 (514) 439-4726‬‬ ‫تلفن دفتر تهران‪)021( 220-250-84 :‬‬ ‫تلفن سفارش آگهی‪:‬‬ ‫‪Toronto: 1 (647) 429-1848‬‬ ‫‪Vancouver: 1 (604) 909-3073‬‬ ‫‪Tehran: 0937-358-7244‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫‪info@parnianmagazine.com‬‬ ‫وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.parnianmagazine.com‬‬ ‫پرنیان از دریافت مقاالت و نوش��ته‌های مخاطبان اس��تقبال‬ ‫می‌کند‪ .‬مطالب برای انتشار باید در قالب فایل ‪ Word‬باشد‪.‬‬ ‫نقل مطالب نشریه با ذکر ماخذ آزاد است‪ .‬برای نقل مطالب‬ ‫سایت‪ ،‬به آیین‌نامه مربوطه مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫استفاده از طرح‌ها و آگهی‌ها بدون اجازه کتبی غیرمجاز بوده‬ ‫و می‌تواند تبعات حقوقی داشته باشد‪.‬‬ ‫پرنیان هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آگهی های چاپ شده ندارد‪.‬‬ ‫مسئولیت مقاالت منتشر شده با نویسندگان آنها است‪.‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫‪7‬‬

‫‪December 2011 . No4‬‬ ‫خبر ویژه‬

‫تالش‌های خستگی‌ناپذیر به نتیجه نشست‬

‫تایماز‪ ،‬نوجوان ورزشکار‬ ‫برای شروعی دیگر آماده می‌شود‬ ‫نشاط تهرانی‬

‫در میانه صدها خبر نگران کننده که این روزها درباره وضعیت و سرنوشت‬ ‫وطن و هم‌وطنان عزیزمان می‌ش��نویم یک خبر شیرین و امیدبخش مایه‬ ‫آرامش و نش��اط جامعه ایرانیان کانادا و خصوصا شهر تورنتو شده است‪.‬‬ ‫حتما با نام تایماز آش��نا هس��تید‪ .‬همان نوجوان چهارده ساله ایرانی مقیم‬ ‫تورنتو که نزدیک چهار سال است با سرطان خون دست و پنجه نرم می‬ ‫کند و ما در ش��ماره گذشته پرنیان هم به وضعیت وی اشاره کرده بودیم‪.‬‬ ‫تایم��از یک بار بر بیماری غلب��ه کرده بود و به زندگی ع��ادی ادامه می‬ ‫داد ولی متاس��فانه چند ماه پیش بیماری دوباره در او بیدار ش��د و این بار‬ ‫پزشکان گفتند تنها راه بهبودی او پیوند مغز استخوان و یافتن کسی است‬ ‫که مش��خصات خونی و سلولی او با تایماز هماهنگ باشد‪ .‬از این جا بود‬ ‫که ماراتن نفس بر و بس��یار دشوار برای خانواده و بخصوص مادر تایماز‬ ‫آغاز شد‪ .‬ماراتنی که خوشبختانه مورد حمایت گسترده جامعه ایرانی کانادا‬ ‫و حتی ایرانیان داخل کشور قرارگرفت و سرانجام خوشحالیم که به اطالع‬ ‫ش��ما عزیزان برسانیم فرد مورد نظر که بتواند اهدا کننده مغز استخوان به‬ ‫تایماز عزیز باشد پیدا شده است‪ .‬تایماز از روز ‪ 10‬دسامبر آخرین شیمی‬ ‫درمانی را ش��روع می کند و در روز ‪ 16‬دسامبر مورد عمل جراحی پیوند‬ ‫مغز استخوان قرار خواهد گرفت‪ .‬جزئیات بیشتری از این فرایند در دست‬ ‫نیست چرا که به گفته خانواده تایماز طبق قوانین ‪ OneMatch‬اهداکننده‬ ‫و گیرنده مغز اس��تخوان تا یک سال هیچ اطالعی از هم نخواهند داشت‪.‬‬ ‫البته خانواده وی به زودی و به صورت رسمی اطالعاتی به رسانه‌ها اعالم‬ ‫خواهند کرد‪ .‬به هر تقدیر از صمیم قلب خواستار آن هستیم که این عمل‬ ‫با موفقیت کامل انجام شود و تایماز عزیز سالمتی خود را بازیابد‪ .‬همچنین‬ ‫برای اهدای کننده عزیزی که فعال ناشناس است پیروزی و بهروزی آرزو‬ ‫می کنیم‪ .‬هرچند فرصت زندگی بخشیدن به هم نوع خود اقبالی است که‬ ‫شاید در زندگی‪ ،‬نصیب هرکسی نشود‪ .‬چه آن‌که هدیه ای واالتر از زندگی‬ ‫قابل تصور نیست‪.‬‬ ‫این واقعه‪ ،‬برگ افتخاری برای جامعه رسانه‌ای ایرانیان کانادا و تا حدودی‪،‬‬ ‫س��ایر نقاط جهان نیز بود که در اقدامی گسترده به اطالع‌رسانی و تشویق‬ ‫ایرانیان به مشارکت در این امر مهم پرداختند‪ .‬نه فقط رسانه‌های رسمی بلکه‬ ‫هزاران نفر از طریق صفحات فیس‌بوک‪ ،‬وبالگها و ایمیل‌های گروهی در‬ ‫این اقدام جمعی مشارکت کردند و امروز همه آنها از نتیجه این اقدامات‬ ‫ک��ه اتحاد و همدلی برای نجات جان یک هم‌وطن بود نهایت رضایت را‬ ‫دارند‪ .‬در واقع‪ ،‬تایماز در این دوره زمانی به نمادی از «ثمره ایرانی» تبدیل‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫اما از زاویه‌ای دیگر‪ ،‬اتفاقاتی از این دس��ت هشدار سخت و تلخی است‬

‫که به ما اخطار می کند منتظر حادثه نمانی��م‪www.hema-quebec. .‬‬ ‫‪ qc.ca‬در استان کبک و ‪ www.onematch.com‬در سایر استان های‬ ‫کانادا هنوز منتظر همه ما هس��تند تا با ثبت اطاعات خود و دریافت یک‬ ‫کیت آزمایش بزاق‪ ،‬در عرض تنها چند دقیقه و یک تست بسیار ساده به‬ ‫اهداکنندگان مغز استخوان بپیوندیم‪.‬‬ ‫همان طور که می دانید پیداکردن اهداکننده برای پیوند مغز استخوان بسیار‬ ‫مشکل است و اگر اعضای خانواده نتوانند اهداکننده باشند شانس پیدا کردن‬ ‫اهداکننده به یک در میلیون خواهد رس��ید‪ .‬آمار نش��ان می دهد پیداکردن‬ ‫اهداکننده با مشابهت زیاد که امکان موفقیت عمل را باال ببرد در میان هم‬ ‫نژادان بس��یار بیشتر اس��ت در حالی که قبل از این اتفاق‪ ،‬درصد ایرانیانی‬ ‫که اطالعات آنها در بانک مغز اس��تخوان ثبت شده بود در بین میلیون ها‬ ‫اهداکننده تنها ‪ 0.5‬درصد بوده است (بانک پیوند مغز استخوان یک مرجع‬ ‫جهانی است و اطالعات اهداکنندگان سراسر دنیا را در دست دارد)‪ .‬اتفاقی‬ ‫که برای تایماز عزیز افتاد شاید زنگ خطر یا بانگ بیدارباشی بود که برای‬ ‫جامعه ایرانی به صدا درآمد و نیاز به هماهنگی و همکاری جامعه ایرانی‬ ‫را بیش از پیش نشان داد‪ .‬امیدواریم این گونه حرکت‌های جمعی در زمینه‬ ‫های دیگر اجتماعی و فرهنگی نیز مورد توجه قرارگیرد‪.‬‬ ‫در پایان باید دست مریزاد بزرگی به تمامی اعضا خانواده و خصوصا مادر‬ ‫شجاع و پرتالش تایماز گفت که در سخت ترین شرایط و با وجود علم‬ ‫به احتمال بس��یار اندکی که برای پیداشدن اهداکننده وجود داشت دست‬ ‫از کوشش برنداش��ت و از پا ننشست تا هم سالمتی را برای فرزندش به‬ ‫ارمغان بی��اورد و هم اتفاق بزرگی از همیاری و پیوند را در جامعه ایرانی‬ ‫به بار بنشاند‪.‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫کانادا در تاریخ‬

‫پیر ترودو‪ ،‬نخست وزیر مشهور‬ ‫کانادا و دست آوردهای بزرگش‬ ‫علیشریفیان‬

‫ژوزف فیلیپ پیر ایو الیوت ترودو‪ ،‬سیاستمدار کاریزماتیک‬ ‫کانادا در ‪ ۱۸‬اكتبر س��ال ‪ ۱۹۱۹‬از پدری فرانسوی و مادری‬ ‫اسكاتلندی در مونتراال زاده شد‪ .‬در دوران كودكی پسربچه‌ای‬ ‫نحیف بود اما همانطور كه پای به سنین نوجوانی و جوانی‬ ‫گذاشت با تحصیالت تحس��ین‌برانگیز خود آماده برعهده‬ ‫گرفتن رهبری كانادا و صدارت آن شد و به یكی از نخست‬ ‫وزیران برجسته كشور جوان كانادا تبدیل گشت‪.‬‬ ‫ترودو در كالج مش��هور «بره ب��وف» مونترال درس خوانده‪،‬‬ ‫سپس از دانشگاه مونتراال در رشته حقوق لیسانس گرفت‪،‬‬ ‫بعد فوق لیسانس خود را در رشته اقتصاد سیاسی در دانشگاه‬ ‫هاروارد به پایان رس��اند‪ .‬پس از این موفقیت‌های تحصیلی‬ ‫مدتی در مدرسه علوم سیاسی پاریس و به مدت یكسال هم‬ ‫در مدرسه اقتصاد لندن تحصیالت خود را كامل كرد‪.‬‬ ‫ترودو پس از آغاز كارش در بخش‌های مختلف امور سیاسی‬ ‫دولتی و غیردولتی كبك و كانادا در مونتراال و اتاوا‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۱۹۴۹‬به دفاع از كارگران اعتصابی در كبك پرداخت و این‬ ‫آغاز ش��هرت وی به عنوان یك وكیل و سیاستمدار بود‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ۱۹۶۵‬نشریه مشهور سیاسی ‪( Cite`Libre‬شهر آزاد)‬ ‫را در مونتراال بنیاد گذاش��ت‪ .‬تقریبا همزمان با تاسیس این‬ ‫نش��ریه به نمایندگی مجلس در زمان نخست وزیری لستر‪.‬‬ ‫بی‪ .‬پیرسون رسید‪ .‬مدتی معاون پارلمانی پیرسون بود و در‬ ‫سال ‪ ۱۹۶۸‬وزیر دادگستری کابینه او شد‪ .‬پس از كناره‌گیری‬ ‫پیرس��ون‪ ،‬رهبری حزب لیبرال را برعه��ده گفت‪ .‬وقتی به‬ ‫نخست وزیری رسید قوانین مربوط به طالق‪ ،‬كورتاژ (سقط‬

‫جنی��ن) و همجنس‌گرایی را تغییر داد و در پاس��خ به انتقاد‬ ‫مخالفانش گفت‪« :‬دولت کاری به اتاق خواب ملت ندارد‪».‬‬ ‫در انتخاباتی كه دو ماه پس از رس��یدنش به صدارت كانادا‬ ‫برگزار شد‪ ،‬حزب لیبرال‪ ،‬با پیروزی چشم‌گیری به رهبری‬ ‫این سیاستمدار جوان به دولت اكثریت دست یافت‪ .‬ترودو‬ ‫پانزدهمین نخس��ت وزیر تاریخ کاناداست‪ .‬هنگامی كه در‬ ‫خانه رس��می محل سكونت نخست وزیر كانادا‪ ،‬در شماره‬ ‫‪ ۲۴‬خیابان ساس��كس در اتاوا‪ ،‬ساكن شد قول داد كانادایی‬ ‫عادالنه بسازد‪ .‬در اولین قدم‌ها در راستای تقویت فدرالیسم به‬ ‫تقویت بنیاد دوزبانه بودن كانادا پرداخت‪ .‬وی اصل دو زبان‬ ‫رسمی فرانسه و انگلیسی را به عنوان زبان‌های رسمی كشور‬ ‫ب��ه قانون تبدیل كرد‪ .‬از دیگ��ر اقدامات او نهادینه و قانونی‬ ‫کردن «چند فرهنگی» جامعه کاناداست‪ .‬طراحی و تصویب‬ ‫«منشور حقوق و آزادی‌ها»ی شهروندان کانادا یکی دیگر از‬ ‫بزرگترین دست آوردهای ترودو بوده است‪.‬‬ ‫بحران اكتبر‪ :‬نقش تاریخی ترودو در حفظ یک پارچگی کانادا‬

‫در سال ‪ ۱۹۷۰‬به دنبال قوت یافتن ایده و آرمان‌های فدرالیسم‬ ‫ترودو‪ ،‬اوضاع كشور بحرانی شد و در ماه اكتبر این بحران به‬ ‫اوج خود رسید‪ .‬در این ماه «جبهه آزادیبخش كبك» [‪]FLQ‬‬ ‫كه گروهی تروریس��تی بودند‪ ،‬جنگ را برای جدایی كبك‬ ‫آغاز كردند‪ .‬جیمز كراس دیپلمات انگلیسی و همینطور پیر‬ ‫الپورت یكی از وزاری كابینه دولت استان كبك را ربودند‪.‬‬ ‫روبر بوراسا نخست وزیر وقت كبك نتوانست كار مهمی در‬ ‫حل بحران انجام دهد‪ .‬ترودو در س��اعات اولیه بامداد روز‬ ‫‪ ۱۶‬اكتبر ‪ ۱۹۷۰‬پرمخاطره‌ترین‬ ‫تصمیم بی‌س��ابقه تاریخ كانادا‬ ‫را گرف��ت و آن را در مقابل��ه با‬ ‫جدایی‌خواهان كب��ك به طور‬ ‫رسمی اعالم كرد‪.‬‬ ‫ترودو ب��ا صدور بیانیه‌ای اعالم‬ ‫داش��ت «منش��ور حق��وق و‬ ‫آزادی‌ه��ا»ی مردم كان��ادا را به‬ ‫طور موق��ت لغو خواهد كرد و‬ ‫اگر الزم ش��د هر كسی را برای‬ ‫حل بحران جدایی كبك دستگیر‬ ‫خواهد كرد‪.‬‬ ‫جبهه آزادیبخش كبك با كشتن‬ ‫«پیر الپورت» به نخس��ت وزیر‬ ‫پاسخ داد‪ .‬اما اولتیماتوم ترودو و‬ ‫حضور ارتش كانادا در مونترال‬ ‫و قس��مت‌هایی از كب��ك و‬ ‫اقدامات امنیتی‪ ‬دیگر و از همه‬ ‫مهمتر محبوبیت ترودو‪ ،‬آرامش‬

‫را به كبك بازگرداند‪.‬‬

‫انتخاب دوباره تردو به رهبری کانادا‬

‫در س��ال ‪ ۱۹۷۲‬حزب لیبرال دوباره به پیروزی رسید اما این‬ ‫بار از سوی مردم‪ ،‬ماموریت تشكیل یك دولت اقلیت را به‬ ‫دست آورد‪ .‬ترودو با ان‌دی‌پی در زمینه برنامه‌های اجتماعی‬ ‫آغاز به کار كرد‪ .‬بر س��ر الیحه بودج��ه با رای عدم اعتماد‪،‬‬ ‫دولت اقلیتش برکنار ش��د‪ .‬ترودو بع��دا گفت که خود این‬ ‫برکناری را مهندس��ی کرده اس��ت‪ .‬زمانی كه در سال ‪۱۹۷۴‬‬ ‫انتخابات برگزار شد این بار با اكثریت به قدرت رسید‪.‬‬ ‫در س��ال‌های پایانی دهه ‪ ۷۰‬رنه لوك به عنوان رهبر پارتی‬ ‫كبك��وا در كبك به محبوبیت فراوان رس��ید و ایده جدایی‬ ‫كبك از كانادا قوت بیش��تری گرف��ت‪ .‬در انتخابات ‪۱۹۷۹‬‬ ‫ترودو دوباره به حكومت اقلیت دست یافت‪ ،‬اما حاضر نشد‬ ‫دولت تشكیل دهد و از سیاست كناره‌گیری كرد و استعفاء‬ ‫داد و پس از آن كه جو كالرك پس از ش��ش ماه حكومت‬ ‫به عنوان رهبر حزب محافظه‌كار و نخست وزیر نتوانست از‬ ‫مجلس رای اعتماد بگیرد و حكومت محافظه‌كاران سقوط‬ ‫كرد به سال ‪ ۱۹۸۰‬انتخابات برگزار شد و بار دیگر ترودو به‬ ‫سیاس��ت بازگشت و این بار با رهبری‌اش دولت اكثریت را‬ ‫به دست آورد‪ .‬در ماه می ‪ ۱۹۸۰‬رنه لوك برای جدایی كبك‬ ‫اولین رفران��دوم را برگزار كرد و در یك جنگ تبلیغاتی ــ‬ ‫ش��خصیتی ترودو و رنه لوك با سخنرانی‌های متعدد خود‪،‬‬ ‫به مقابله با یكدیگر پرداختند و دست آخر فدرالیست‌ها با به‬ ‫دست آوردن ‪ ۶۰‬درصد آرا به جدایی كبك «نه» گفتند‪ .‬ترودو‬ ‫در پیروزی فدرالیست‌ها‪ ،‬نقشی كلیدی بر عهده داشت‪ .‬این‬ ‫پیروزی نقطه عطف و همینطور دست آورد درخشان سیاسی‬ ‫ترودو توصیف شده است‪.‬‬ ‫روز ‪ ۱۷‬آوریل ‪ ۱۹۸۲‬ملكه الیزابت دوم‪ ،‬ملكه انگلس��تان‬ ‫به كانادا آمد و در این روز ترودو و كانادا‪ ،‬قانون اساس��ی‬ ‫جدید كانادا را به تصویب رس��اندند‪ .‬حقوق و اختیارات‬ ‫کام��ل قانون‌گذاری ب��ه پارلمان کانادا منتقل ش��د‪ .‬در دو‬ ‫س��ال آخر این دوره از صدارت ترودو‪ ،‬كانادا با مشكالت‬ ‫اقتصادی بس��یار روبرو ش��د‪ .‬ت��رودو ش��روع به عرضه‬ ‫آرمان‌ه��ای خود در جهان كرد و به معرفی برنامه و طرح‬ ‫خود برای جلوگیری از گس��ترش تولید سالح‌های اتمی‬ ‫پرداخ��ت و پس از پایان یافتن دوره حكومتش به س��ال‬ ‫‪ ۱۹۸۴‬اس��تعفاء داد و این بار برای همیش��ه از سیاس��ت‬ ‫كناره‌گیری كرد‪.‬‬ ‫پس از نزدیك به چهل سال حضور در صحنه سیاسی تاریخ‬ ‫كانادا‪ ،‬ترودو به وكالت برگشت و همیشه هر جا كه سخن‬ ‫می‌گفت‪ ،‬كانادا همچنان شنونده این سیاستمدار پرجذبه بود‪...‬‬ ‫مطل��ب کام��ل را در ای��ن آدرس ‪www.parscanada.‬‬ ‫‪ com/_1820‬مطالعه کنید‪ .‬‬


‫تحقیق تازه‌ای نشان داده است که در سه شهر بزرگ کانادا یعنی تورنتو‪ ،‬مونترال و ونکوور‪،‬‬ ‫آن‌دسته از جویندگان کار که در زومه‌اشان نام‌های انگلیسی به چشم می‌خورد مثال کرگ‬ ‫براون‪ ،‬نسبت به کسانی که اسم‌هایشان تلفظی خارجی دارد از شانس باالتری برای یافتن‬ ‫کار برخوردار هس��تند و این مسئله صرف نظر از سه مسئله داشتن یا نداشتن تجربه کار‪،‬‬ ‫تحصیالت و یا مهارت زبانی آنان است‪.‬‬ ‫بر اساس این تحقیق که توسط دو محقق به نام‌های فیلیپ اورئوپولوس و دایان دشیف از‬ ‫دانشگاه تورنتو انجام شده‪ ،‬در شهر تورنتو کسانی که دارای نام‌های انگلیسی‌تر هستند ‪۴۷‬‬ ‫درصد بیشتر از کسانی که دارای نام‌های هندی یا چینی هستند‪ ،‬شانس این را دارند که بعد‬ ‫از ارائه رزومه‌اشان با آنها تماس گرفته شود‪ .‬این میزان در شهر مونترال به ‪ ۳۹‬درصد و در‬ ‫شهر ونکوور به ‪ ۲۰ ‬درصد می‌رسد‪.‬‬ ‫این نتایج بر مبنای تحقیقی استخراج شده که آقای اورئوپولوس در سال ‪ ۲۰۰۹‬انجام داده و‬ ‫مشخصا بر کارفرمایان ناحیه تورنتو متمرکز بوده است‪.‬‬ ‫تحقیقات بعدی او نشان دادند که چرا کارفرمایان برای انتخاب نیروهای خود و تنها با توجه‬ ‫به نام افراد چنین رفتار تبعیض‌آمیزی از خود بروز می‌دهند‪ .‬این محققان به طور تصادفی و‬ ‫در فاصله ماه‌های فوریه تا سپتامبر گذشته حدود ‪ ۸‬هزار رزومه مختلف غیرواقعی را برای‬ ‫مشاغل پست شده خواهان نیرو در سه شهر مذکور ارسال نمودند‪ .‬همه این مشاغل در نظر‬ ‫داشتند فردی را به کار بگیرند که حداقل یک مدرک لیسانس و چهار تا شش سال سابقه‬ ‫کار داش��ته باشد‪ .‬برخی از این ‪CV‬ها نام‌های انگلیسی مثل جیل اسمیت داشتند و برخی‬ ‫دیگر دارای اسامی یونانی‪  ،‬هندی یا چینی مثل لوکاس مینسوپولوس و یا یانگ ژنگ بودند‪   .‬‬ ‫بر اساس یافته‌های این محققان‪ ،‬برای رزومه‌هایی که اسامی یونانی‪ ،‬چینی یا هندی داشتند‬ ‫احتمال تماس کارفرمایان با آنها کمتر می‌ش��د‪ .‬آقای اورئوپولوس می‌گوید‪« :‬حتی اگر این‬ ‫گروه از متقاضیان دارای تحصیالت کانادایی و سابقه و تجربه کار کانادایی هم بودند‪ ،‬باز هم‬ ‫تفاوت‌هایی وجود داشت که فقط ناشی از نام این افراد بود‪».‬‬ ‫در دومین بخش این تحقیق از متخصصان بخش ‪ HR‬یا نیروی انسانی پرسیده شد که به‬ ‫نظرشان به چه دلیل افرادی که دارای اسامی خارجی هستند کمتر برای مصاحبه فراخوانده‬ ‫می‌شوند‪ .‬این متخصصان به طور معمول در پاسخ خود علت را تفاوت در میزان آشنایی به‬


‫بگو نامت چیست تا بگویم‬ ‫چه کاره خواهی شد!‬ ‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫تبعیض ناخودآگاه در بازار کار کانادا‬ ‫زبان و یا مهارت‌های اجتماعی دانسته بودند در حالی‌که در بسیاری از این رزومه‌ها ب ‌ه طور‬ ‫مشخص عنوان شده بود که فرد صاحب رزومه به یکی از زبان‌های انگلیسی یا فرانسه تسلط‬ ‫کامل دارد و دارای تجربه کانادایی کافی نیز هست‪.‬‬ ‫به اعتقاد آقای اورئوپولوس برای این موقعیت یعنی تماس کمتر گرفتن از طرف کارفرمایان‬ ‫با صاحبان رزومه‌هایی که اس��امی خارجی دارند‪ ،‬می‌توان تعبیر بهتری به کار برد که همان‬ ‫تبعیض «ناخودآگاه» است‪ .‬‬ ‫در این تحقیق بین ش��اغالن متولد کانادا یا به عبارت بهتر کانادایی و ش��اغالن مهاجر نیز از‬ ‫نظر اختالف در میزان اش��تغال و میزان درآمد تفاوت بارزی مشاهده شد‪ .‬بر اساس گزارش‬ ‫ماهانه ‪ Toronto Immigrant Employment Data Initiative‬نرخ بیکاری در ماه‬ ‫گذشته برای شاغالن کانادایی ‪ ۵.۴‬درصد بود‪ ،‬برای همه مهاجران ‪ ۸.۳‬درصد بود و این نرخ‬ ‫در مورد مهاجران جدیدتر به ‪ ۱۳.۴‬درصد می‌رسید‪ .‬داده‌های حاصل از این نظرسنجی نشان‬ ‫داد که میزان دستمزد در مهاجران تازه‌تر ‪ ۴۹‬درصد کمتر از متولدین کانادایی است و این در‬ ‫حالی است که غالب این مهاجران نیز معموال از نظر تحصیلی در رده‌های باالتری هستند‪ .‬‬ ‫مجری این تحقیق برای برطرف ساختن این مشکل چندین راه‌حل پیشنهادی ارائه می‌کند‪.‬‬ ‫یکی از این راه‌حل‌ها این است تا مسئوالن استخدام نیرو را از وجود تمایل به تبعیضاتی از‬ ‫این دست آگاه ساخته و به آنان آموزش‌های الزم داده شود و نیز در مورد راه‌های بهتر برای‬ ‫کاستن از میزان این تبعیض فکر شود‪.‬‬ ‫وظیف��ه تامی��ن هزینه الزم برای انج��ام این تحقی��ق را دو نه��اد ‪Metropolis British‬‬ ‫‪ Columbia‬و ‪ Human Resources and Skills Development Canada‬ب��ه‌‬ ‫طور مشترک تقبل نموده بودند‪.‬‬ ‫متن نوشتار در آدرس‪www.parscanada.com/_1805 :‬‬ ‫اسامی ایرانی به دلیل سهولت در بیان و نزدیکی آوایی بیشتر با زبان انگلیسی مشکل کمتری‬ ‫دارند اما در همین مورد هم رعایت نکاتی کار را تسهیل می‌کند که یکی از آنها تغییر نام در‬ ‫بازار کار است‪ .‬در این ارتباط می‌توانید نوشتاری با عنوان «مسئله نام در یک زبان جدید» و‬ ‫به آدرس ‪ www.parscanada.com/_279‬را مطالعه نمایید‪ .‬برای آشنایی بیشتر شما با‬ ‫محتوای موضوع‪ ،‬بخش‌هایی از این مطلب در اینجا بیان شده است‪:‬‬

‫«‪...‬نام کوچک شما در کانادا اهمیتی چند برابر پیدا می‌کند چرا که تقریب ًا در همه جا شما فقط‬ ‫با آن مورد خطاب قرار می‌گیرید‪ :‬در کالس درس‪ ،‬در محیط کار و در فضاهای رس��می و‬ ‫اداری‪ .‬حتی مدیر یک ش��رکت چند میلیون دالری در محل کارش به اسم کوچک خطاب‬ ‫می‌شود و او هم همین کار را در قبال دیگران انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫ه��ر زبانی محدودیت‌هایی دارد‪ .‬همانطور که در زبان‌های رایج داخل ایران ممکن اس��ت‬ ‫برخی حروف یا صداها با مشکل تلفظ شوند در زبان انگلیسی هم این نقیصه وجود دارد‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال ما در فارس��ی از حرف «ه» س��اکن در خیلی از اسامی استفاده می‌کنیم نظیر «فرزانه»‪،‬‬ ‫«مستانه»‪« ،‬پروانه» یا «فیروزه» در آخر کلمه و همچنین «بهنام» و «مهسا» در میانه آن‪ .‬تلفظ‬ ‫این اسامی برای یک انگلیسی‌زبان سخت و در برخی حاالت غیرممکن است به همین دلیل‬ ‫بهتر است برای چنین اسامی معادل‌های ساده‌تری انتخاب کنیم‪ .‬مث ً‬ ‫ال بسیاری از خانم‌هایی‬ ‫که نامشان شراره است در محیط کار خود را شری می‌نامند که هم از نظر آوایی به شراره‬ ‫نزدیک اس��ت و هم کلمه‌ای کام ً‬ ‫ال شناخته شده در انگلیسی است‪ .‬البته این کار برای همه‬ ‫اس��امی ممکن نیس��ت‪ .‬در آن صورت باید به اس��می کام ً‬ ‫ال متفاوت فکر کرد‪ .‬نظیر چنین‬ ‫مش��کلی برای حرف قاف هم صادق است‪ .‬خوش��بختانه این امکان برای شما وجود دارد‬ ‫که در زمان عقد قرارداد یک ش��غل جدید‪ ،‬خود را با نام جدید به صورت ‪Nickname‬‬ ‫معرفی کنید و همین نام می‌تواند منشا اثر حقوقی داشته باشد یعنی برای مکاتبات‪ ،‬مدارک‬ ‫و مستندات قانونی محل کار از همین نام جدید استفاده کنید در حالیکه نام رسمی و قانونی‬ ‫شما محفوظ مانده است‪...‬‬ ‫‪...‬اس��امی فامیلی مطول هم یک مورد دردسرساز دیگر اس��ت‪ .‬درست است که کاربرد نام‬ ‫فامیلی در کانادا به شدت کاهش می‌یابد اما به هر حال بخشی از اسم شما را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫برخی از ما تا ‪ ۴‬کلمه نام فامیل داریم که در محیط‌های کاری یا اداری دردسرساز می‌شوند‪.‬‬ ‫حتی برخی از نرم‌افزارهای طراحی ش��ده در س��ازمان‌ها و مراکز خدماتی گنجایش تمامی‬ ‫کاراکترهای آنها را ندارند لذا بهتر است از همان ابتدا یکی از آنها را انتخاب کرده و از خیر بقیه‬ ‫بگذریم‪ .‬در بسیاری از مراکز خدماتی‪ ،‬مث ً‬ ‫ال در بانک‌ها‪ ،‬شما می‌توانید ضمن حفظ اسم اصلی‬ ‫خود در اس��ناد مهم‪ ،‬خواستار حذف مابقی در کاربردهای روزمره چون دریافت کارت‌های‬ ‫بانکی و اعتباری شوید‪»...‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫‪12‬‬

‫بازار کار‬

‫آدرس ایمیل‌هایمان را جدی بگیریم‬ ‫مجیدبسطامی‬

‫مدارک تخصصی‬ ‫شرکتمایکروسافت‬

‫مهدی دبیرزاده‬

‫شرکت مایکروسافت از ‪ ۱۵‬سال گذشته برنامه‌های‪ ‬آموزشی‬ ‫در جهت ارایه گواهینامه‌‌های این شرکت طراحی کرده است‬ ‫و روز به روز به تعداد متقاضیان دریافت این مدارک افزوده‬ ‫ی بازار کار‬ ‫می‌شود‪ .‬این برنامه‌‌های آموزشی به نیاز‌‌های واقع ‌‬ ‫در تکنولوژی ارتباطات می‌نگرد و به متخصصان این رشته‬ ‫کم��ک می‌کنند تا مهارت‌های خود را تخصصی‌تر و جهت‬ ‫یافت‌تر کنند؛ همچنین به نیاز‌‌های شرکت‌‌های استخدام کننده‬ ‫نیز توجه می‌کنند‪...‬‬ ‫دریافت مدرک مایکروس��افت به یک متخصص ‪ IT‬کمک‬ ‫می‌کند که به مهارت‌‌هایش اعتبار ببخش��د و عملکردش در‬ ‫محیط کار را بهبود دهد‪ .‬ش��رکت مایکروس��افت دوره‌‌های‬ ‫آموزش��ی متفاوت��ی ارائ��ه می‌کند ک��ه متقاضی��ان را برای‬ ‫امتحان‌های کس��ب گواهینامه‌‌های مختل��ف آماده می‌کند‪.‬‬ ‫کالس‌ه��ای درس��ی‌‪ ،‬آموزش‌ه��ای ‪ online‬و کتاب‌ه��ا‪،‬‬ ‫بخش��ی از‪ ‬وس��ائل آموزش��ی این دوره‌ها هس��تند‪ .‬مراکز‬ ‫آموزشی مایکروس��افت در سراس��ر جهان در ‪ ۱۲۰‬کشور‬ ‫مختل��ف پراکنده هس��تند و کالس‌ه��ای ‪ online‬در ‪۲۵‬‬ ‫ناحیه مختلف تجربه آموزشی انعطاف‌پذیر را در‬ ‫کش��ور و ‌‌‬ ‫س��طوح مختلف مهارتی فراهم می‌کنند‪ .‬به اضافه ش��رکت‬ ‫مایکروسافت یک کتابخانه ‪ online‬به نام ‪E_Refrence‬‬ ‫فراهم آورده است که با ثبت نام کردن و پرداخت هزینه آن‬ ‫می‌توان از کتاب‌هایش استفاده کرد‪ .‬در این کتابخانه حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬عنوان کتاب ‪ IT‬مختلف یافت می‌ش��ود‪ .‬همچنین از‬ ‫کتاب‌های منتشر شده این شرکت هم می‌توان استفاده کرد‪.‬‬ ‫ی هس��تند که‬ ‫‪ Silverlight snacks‬آموزش‌‌ه��ای کوتاه ‌‬ ‫بدون پرداخت هیچگونه هزینه‪ ‬ب��ه صورت ‪ online‬برای‬ ‫عالقمندان قابل اس��تفاده هستند و بیشتر درباره‪ ‬موضوعات‬ ‫مهم در تکنولوژی مایکروسافت می‌باشند‪.‬‬ ‫برای دانشجویان و مدرسان‪ ،‬این شرکت دوره‌‌های اکادمیکی‬ ‫را فراه��م آورده اس��ت که آنها را ب��رای رقابت‌های امروزه‬ ‫در تکنول��وژی ارتباطات آماده می‌کند مث��ل‪Microsoft :‬‬ ‫‪ student career portal‬ک��ه این دوره‪ ،‬دانش��جویان را‬ ‫با ابزار‌های آموزشی و امتحانت برای کسب گواهینامه‌‌های‬ ‫مایکروسافت آماده می‌کند یا ‪ student to business‬که‬ ‫ی داشته باشند با‬ ‫در این برنامه دانش��جویانی که مهارت کاف ‌‬ ‫شرکت‌های مرتبط به مایکروسافت ارتباط برقرار می‌کنند تا‬ ‫برای کارآموزی در سطح مبتدی در نظر گرفته شوند‪.‬‬ ‫برای مش��اهده فهرست کامل و معرفی این مدارک‪ ،‬به نوشتار‬ ‫آدرس ‪ www.parscanada.com/_1807‬مراجعه نمایید‪.‬‬

‫فرض کنید که در یک مهمانی رس��می کس��ی خود را مرد‬ ‫عوضی‪ ،‬فینگیل‪ ،‬جی جو یا آقای ‪ ۴۵۶۱‬به شما معرفی کند‪.‬‬ ‫ش��ما چه داوری درباره وی خواهید داشت؟ آیا او را جدی‬ ‫خواهید گرفت؟ آیا تمایل خواهید داش��ت تا با او وارد یک‬ ‫گفتگوی مهم و سرنوشت‌ساز بشوید؟ اگر او را کسی کام ً‬ ‫ال‬ ‫متفاوت از اس��مش بیابید چه فکر خواهید کرد؟ مث ً‬ ‫ال آقای‬ ‫‪ ۴۵۶۱‬یک دختر خانم ‪ ۱۶‬س��اله باش��د و جی جو یک مرد‬ ‫متشخص ‪ ۶۵‬ساله‪ ،‬مدیر یک شرکت عظیم با چند کارخانه‬ ‫در زیرمجموعه خود‪ .‬شناسایی چنین وضعیتی چه احساسی‬ ‫در شما بر می‌انگیزاند؟ شما به چنین شخصی اعتماد خواهید‬ ‫کرد یا در بقیه اطالعاتی که از او یا درباره او می‌ش��نوید به‬ ‫دیده تردید خواهید نگریست؟ آدرس‌های ایمیل بسیاری از‬ ‫ما در ایران نظیر همین موقعیت را برای ما فراهم می‌آورند‪.‬‬ ‫متاسفانه اینترنت از روز اول کاربردش در ایران برای بسیاری‬ ‫از ما بیشتر یک وسیله تفریحی برای پرکردن اوقات فراغت یا‬ ‫جبران کمبودهایی که در جامعه با ابزارها و روش‌های دیگر‬ ‫فراهم نمی‌شد تبدیل شد‪ .‬اینکه مث ً‬ ‫ال ایرانیان بیشترین حضور‬ ‫را در اتاق‌های گفتگو (چت روم) دارند یا به نسبت جمعیت‬ ‫از بیش��ترین میزان تولید بالگ برخوردارند (بالگ‌هایی که‬ ‫به رغم تنوع‪ ،‬تنوانسته‌اند همپای رشد اهمیت بالگ‌نویسی‬ ‫تخصصی در جهان‪ ،‬پیشرفت کنند) ناشی از همین واقعیت‬

‫است‪ .‬در این میان آدرس ایمیل که از اولین و ضروری‌ترین‬ ‫مشخصات هر فرد در جهان وب است‪ ،‬سرنوشتی به مراتب‬ ‫اسفناک‌تر یافته است‪...‬‬ ‫ام��ا به هر دلیلی که چنین کرده‌اید باید از همین االن به فکر‬ ‫راه حل باش��ید‪ .‬آدرس ایمیل در کان��ادا از مهم‌ترین ابزارها‬ ‫و چه بس��ا مهم‌ترین ابزار ارتباطی است‪ .‬برخالف ایران که‬ ‫تماس تلفنی و ارس��ال پیامک (اس ام اس) بسیار مرسوم‌تر‬ ‫از استفاده از ایمیل است‪ ،‬به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌ها و‬ ‫همچنین زمان‪ ،‬شما مجبورید روزانه با دیگران تعداد زیادی‬ ‫ایمیل رد و بدل کنید‪ .‬چه بس��ا این دیگران همکار شما در‬ ‫میز کناری باشد‪ .‬از آن مهم‌تر برای ثبت و استنادهای اداری‬ ‫و کاری ش��ما موظف به مبادالت ایمیلی هستید و حتی اگر‬ ‫در یک مکالمه تلفنی یا ارسال و دریافت پیامک به توافقی یا‬ ‫دستوری یا نکته‌ای رسیده‌اید تا در قالب ایمیل نقل و انتقال‬ ‫صورت نگیرد‪ ،‬رس��می و قانونی نمی‌شود لذا شما نیازمند‬ ‫آدرس ایمیل مناس��ب هس��تید‪ .‬البته در مراکز و ادارات این‬ ‫کار به طور رسمی و از طریق مرجع معتبر انجام می‌شود اما‬ ‫اگر شغل شخصی ‪ self-employment‬داشته باشید چه‬ ‫می‌کنید؟ ضمن اینکه شما به هر حال حجم بسیار باالیی از‬ ‫مبادالت خود را با آدرس ایمیل شخصی انجام خواهید داد‪...‬‬ ‫متن کامل در آدرس ‪www.parscanada.com/_336‬‬

‫فیس‌بوک کار خراب‌کن!‬ ‫آیا فیس‌بوک حریم شخصی است؟‬

‫بارها پی��ش آمده که دیده‌ام دوس��تانی مطالبی خیلی تند و‬ ‫تیز و حتی حاوی توهین یا درش��ت‌گویی به افراد‪ ،‬مذاهب‬ ‫یا قومیت‌های دیگ��ر را در فیس‌بوک یا محیط‌های‪social‬‬ ‫‪networking‬مش��ابه (مثال گوگل پالس) منتشر کرده‌اند‬ ‫و بعد که این مطالب در جای دیگری نقل یا منتش��ر ش��ده‬ ‫اعت��راض کرده‌اند ک��ه این فض��ا‪ ،‬خصوصی ب��وده و انها‬ ‫دیدگاه‌های خصوصی و شخصی خود را مطرح کرده‌اند و‬ ‫کسی نباید برداشت دیگری در این باره داشته باشد‪ .‬ایا چنین‬ ‫تفکری معتبر و درست است؟‬ ‫‪ ...‬اجازه دهید بحث را دو س��طح کنیم‪ .‬یکی بحث حقوقی‬ ‫اس��ت و دیگری بحث اجتماعی و واقعی روزمره‪ .‬در بحث‬ ‫حقوق��ی ‪...‬تا آنجا که اطالع دارم اختالف نظر در این زمینه‬ ‫زیاد اس��ت و چون هنوز این ابزاره��ا و امکانات آن‪ ،‬آنقدر‬ ‫قدیمی و جاافتاده نش��ده‌اند ک��ه مباحث حقوقی مربوط به‬ ‫آنها تثبیت ش��ود فعال به دقت نمی‌ش��ود گفت که موضع‬ ‫حقوق‌دانان در این نوع بحث‌ها چیس��ت‪ .‬س��ال‌های آتی و‬ ‫نتیجه دعواهای حقوقی پدید آمده‪ ،‬نتیجه را روشن خواهد‬ ‫ک��رد ‪.‬اما اینکه از نظر حقوقی‪ ،‬نتیجه چیس��ت در بحث ما‬ ‫چندان اهمیت ندارد‪ .‬مهم این است که در عمل جامعه چه‬

‫برخوردی دارد‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که فیس‌بوک یکی از مکان‌های بس��یار‬ ‫خطرناک برای برمال کردن اندیش��ه‌ها‪ ،‬دیدگاه‌ها و درونیات‬ ‫شماس��ت؛ مواردی که می‌توانن��د بر علیه منافع اجتماعی و‬ ‫آینده شغلی شما عمل کنند ‪.‬در سال‌های گذشته موارد زیادی‬ ‫داشته‌ایم که افرادی به دلیل پروفایل یا عکس‌های فیس‌بوکی‬ ‫خود مش��اغل مهمی را از دس��ت داده‌اند چ��ون کارفرما یا‬ ‫‪HR‬محترم احس��اس کرده‌اند که آدمی که از طریق صفحه‬ ‫فیس‌بوکس شناس��ایی کرده‌اند فاصله زی��ادی با تصویری‬ ‫که از طریق رزومه کاری به انها منتقل ش��ده داش��ته است‪.‬‬ ‫‪..‬مثال عکس‌های شما در فیس‌بوک ممکن است شما را آدم‬ ‫سرخوش و بی‌قیدی نشان دهد که در محافل عمومی چندان‬ ‫مبادی آداب نیس��تید و این برای برخی پس��ت‌های شغلی‬ ‫می‌تواند ریسکی باشد‪ .‬یا دیدگاه‌های شما در باره فالن باور‬ ‫مذهبی یا فالن اقلیت مذهبی ممکن است توهین‪ ،‬نژادپرستی‬ ‫یا حتی تنفر تعبیر ش��ود که این نیز می‌تواند در مواردی به‬ ‫ضرر شما تمام ش��ود خصوصا زمانی‌که شغل شما ایجاب‬ ‫می‌کند فردی درست در نقطه مقابل این تعابیر باشید‪ ...‬مطلب‬ ‫کامل در ‪bastami.canparsblog.com/?p=243‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪December 2011 . No4 13‬‬ ‫بازار کار‬

‫برای کاریابی کدام پارامترها مهم‌ترند‪ :‬زبان‪ ،‬تخصص یا تجربه کانادایی؟‬ ‫برخی پرس��یده‌اند زبان مهم‌تر اس��ت یا تخصص داشتن یا‬ ‫گذراندن دوره‌های فنی و حرفه‌ای و ‪...‬؟‬ ‫به نظ��ر من ‪ 5‬پارامتر در کاریابی موف��ق در کانادا مهم‌تر از‬ ‫پارامترهای دیگر هس��تند‪ :‬میزان تس��لط به زبان‪ ،‬هماهنگی‬ ‫مهارت‌ه��ای تخصص��ی متقاضی با تخص��ص مربوطه در‬ ‫کانادا (می��زان متخصص بودن افراد)‪ ،‬س��ابقه کار کانادایی‪،‬‬ ‫میزان نیاز بازار کار کانادا به این تخصص و ارتباطات شغلی‬ ‫(‪)networking‬؛‬ ‫برخی از این پارامترها دست متقاضی است مثل مهارت‌های‬ ‫زبانی یا شغلی و برخی خارج از اختیار او مثل داشتن سابقه‬ ‫کار کانادایی یا نیاز بازار کار کانادا به تخصص وی‪.‬‬ ‫فرض کنید که بحث مربوط ب��ه نیاز بازار کار کانادا را کنار‬ ‫بگذاریم‪ .‬در واقع‪ ،‬این یک بحث مقدماتی‌تر اس��ت که هر‬ ‫متخصص ایرانی قبل از هر چیز باید به آن پاس��خ دهد‪ :‬آیا‬ ‫کان��ادا اصال به تخصص من نی��از دارد یا آن اندازه نیاز دارد‬ ‫که من با تالش و پیگیری بتوانم به کاریابی در کانادا امیدوار‬ ‫باشم‪ ...‬سوال بعدی این است که کدام پارامترهای دیگر با چه‬ ‫میزان اهمیت وجود دارند؟‬ ‫‪ ...‬در تعیین اهمیت سایر پارامترها نمی‌توان نسخه واحدی‬ ‫برای همه مهاجران نوش��ت بلکه میان مهاجران تازه‌وارد و‬ ‫مهاجرانی که مدتی در کانادا زندگی کرده‌اند تفاوت هست؛‬ ‫ب��رای مهاجران تازه‌وارد من این رتبه‌بندی را از نظر اهمیت‬

‫پارامترهای بیان شده قائلم‪-1 :‬‬ ‫میزان تسلط به زبان‪ -2 ،‬سابقه‬ ‫کانادای��ی‪ -3 ،‬میزان متخصص‬ ‫ب��ودن و ‪ -4‬رتباط��ات کاری‪-‬‬ ‫اجتماعی؛‬ ‫تسلط به زبان بسیار مهم است‬ ‫چ��ون در فق��دان آن بس��یاری‬ ‫از مس��یرهای کاریاب��ی آغ��از‬ ‫نمی‌ش��وند‪ .‬مث�لا اگر کس��ی‬ ‫بخواه��د در دوره‌ه��ای کوآپ‬ ‫یا ‪ practical firm‬ش��رکت‬ ‫کند یا ی��ک دوره کالج برود و‬ ‫یا س��اده‌تر از همه اینها در یک‬ ‫مصاحبه ش��غلی تلفنی شرکت‬ ‫کند ناموفق خواهد بود‪...‬‬ ‫س��ابقه کانادایی از این نظر مهم است که معموال کارفرمایان‬ ‫کانادایی برای جذب افراد فاقد این س��ابقه حاضر نیس��تند‬ ‫ریسک کنند‪ .‬مثال ممکن است رزومه شما از همه کسانی که‬ ‫االن در این ش��رکت مهندسی کار می‌کنند بهتر باشد اما آنها‬ ‫حداقل دو مزیت نسبت به شما دارند‪ ،‬یکی اینکه با فرهنگ‪،‬‬ ‫قواعد و قوانین حاکم بر فضاهای کاری کانادا آشناتر هستند‬ ‫و دوم اینکه محتوای رزومه آنها با همین فعالیت‌ش��ان تایید‬

‫راست است که هیچ کاری در رشته من پیدا نمی‌شود؟‬ ‫آیا االن کاریابی در کانادا دش��وار اس��ت؟ قطعا به سختی‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۹‬و اوائل ‪ ۲۰۱۰‬نیست اما به راحتی سال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫هم نیست‪ .‬اقتصاد کانادا از رکود خارج شده اما به دالیل‬ ‫متع��دد آن‌طور که انتظار می‌رفت موتور تولید ش��غل در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۱‬روشن نشد‪ .‬یا بهتر است بگوییم آن طور که‬ ‫در نیمه اول س��ال روشن شده بود‪ ،‬ادامه نیافت‪ .‬البته االن‬ ‫وضعیت اشتغال به شرایط قبل از رکود بسیار نزدیک شده‬ ‫ام��ا تا اوضاع اقتصادی امریکا بهب��ودی قابل اعتمادی را‬ ‫آغاز نکند نمی‌توان از اقتصاد کانادا انتظار معجزه داشت‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬کاریابی اوضاع نسبتا خوبی دارد و در برخی‬ ‫از رشته‌ها وضعیت خیلی خوب است و در برخی رشته‌ها‬ ‫هم هنوز مش��کالت زیاد است؛ وضعیت شهرها هم نظیر‬ ‫هم نیس��ت‪ .‬البته یک دلیل کاهش نیافتن قابل توجه نرخ‬ ‫بیکاری به‌رغم تولید تعداد زیادی شغل در سال ‪ ۲۰۱۱‬این‬ ‫اس��ت که افراد زیادی در دوره رکود برای ادامه تحصیل‬ ‫راهی کالج‌ها ش��دند و این گروه بع��د از پایان دوره‌های‬ ‫عموما کوتاه زیر دو س��ال‪ ،‬در حال بازگشت به بازار کار‬ ‫و پر کردن جاهای خالی هس��تند‪ .‬عده ای هم به س��مت‬ ‫وضعیت خوداش��تغالی رفته بودند و حاال با بهبود شرایط‬

‫دوباره به بازار بازگشته‌اند‪.‬‬ ‫آیا نکته‌ای که در پرسش قبلی بیان شد مربوط به مهاجران‬ ‫هم می‌شود‪ ،‬یعنی کاریابی برای آنها هم آسان‌تر شده است؟‬ ‫هم بله و هم خیر‪ .‬یکسال پیش مهاجران حتی نمی‌توانستند‬ ‫مش��اغل عادی و با حداقل دستمزد پیدا کنند اما االن یافتن‬ ‫چنین مشاغلی چندان دشوار نیست‪ .‬به همین نسبت اشتغال‬ ‫در مش��اغل مرتبط هم بیش��تر شده اس��ت‪ .‬البته وضعیت‬ ‫مهاجران قدیمی‌تر با تازه‌واردان یکسان نیست‪...‬‬ ‫معن��ای همه اینه��ا را می‌توان این فرض کرد که دوس��ت‬ ‫پرسش‌کننده گرامی درست گفته است اما و اما…‬ ‫واقعیت چیست و چرا وی نادرست گفته است؟ در همین‬ ‫شرایط فعلی که نرخ بیکاری تازه‌واردان حدود ‪ ۱۳٫۵‬درصد‬ ‫اس��ت (و این عدد خیلی بهتر از مثال سال ‪ ۲۰۰۶‬است) و‬ ‫برای مهاجران حدود ‪ ۸‬درصد‪ ،‬می‌توان گفت که بیش از ‪۸۶‬‬ ‫درصد تازه‌واردانی که برای کاریابی اقدام کرده‌اند‪ ،‬به کاری‬ ‫مشغول شده‌اند‪ .‬اینکه این کار چه قدر متناسب با تخصص‬ ‫آنهاست بحث دیگری اس��ت اما به هر حال نیمه پر لیوان‬ ‫بسیار پرتر از نیمه خالی آن است‪...‬‬ ‫متن کامل در ‪http://bastami.canparsblog.com/?p=220‬‬

‫شده و صرفا یک‌سری ادعا روی کاغذ نیست!‪...‬‬ ‫مدت چند سالی که در کانادا می‌مانید و زمانی‌که مسئله شما‬ ‫می‌شود ارتقا شغلی و بهبود وضعیت‪ ،‬اوضاع تفاوت خواهد‬ ‫ک��رد؛ در این ص��ورت ترتیب اولویت می‌ش��ود ارتباطات‬ ‫شغلی‪-‬اجتماعی‪ ،‬میزان متخصص بودن شما و مهارت‌های‬ ‫زبانی‪ .‬البته دو مورد آخر بس��ته به نوع شغل تفاوت دارد‪...‬‬ ‫متن کامل در ‪bastami.canparsblog.com/?p=213‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫‪14‬‬

‫بازار کار‬

‫پاییز بازار کار کانادا در اکتبر آغاز شد‬

‫نرخ اشتغال کانادا در ماه اکتبر ‪۲۰۱۱‬‬

‫بر اساس اعالم اداره آمار کانادا‪ ،‬متاسفانه در ماه اکتبر و پس‬ ‫از بیکاری ‪ ۵۴‬هزار نفر در سراسر کانادا‪ ،‬نرخ بیکاری در این‬ ‫کشور افزایش یافت و به ‪ ۷.۳‬درصد رسید‪.‬‬ ‫در ای��ن ماه تعداد ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬ش��غل تمام‌وقت از میان‬ ‫رف��ت و در عوض تعداد ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۷۰۰‬ش��غل پاره‌وقت‬ ‫تازه ایجاد شد‪  .‬‬ ‫میزان بیکاری در ماه اکتبر باعث تعجب همگان شد زیرا طبق‬ ‫نظرسنجی انجام شده از اقتصاددانان‪ ،‬پیش‌بینی می‌شد که در‬ ‫این ماه تعداد ‪ ۱۵‬هزار شغل تازه بر مجموع مشاغل موجود‬ ‫کشور افزوده شود‪.‬‬ ‫کاهش ش��غل در این ماه س��بب ش��د تا بخش عمده‌ای از‬ ‫افزایش تعداد مش��اغل در ماه س��پتامبر‪ ،‬که بالغ بر ‪ ۶۱‬هزار‬ ‫ش��غل تازه بود‪ ،‬از میان برود‪ .‬می‌توان طی سه سال گذشته‬ ‫و از س��ال ‪ ۲۰۰۹‬یعنی زمانی که رکود در بدترین وضعیت‬ ‫خود بود‪ ،‬این میزان کاهش شغل در یک ماه را بیشترین رقم‬ ‫موجود دانست‪.‬‬

‫آقای داگالس پورتر‪ ،‬اقتصاددان ارشد و معاون بازار سرمایه‬ ‫بانک ‪ ،BMO‬در تفس��یر این وضعیت می‌گوید‪« :‬گرچه از‬ ‫بین رفتن مش��اغل در هر ماهی یک امر نادر اس��ت‪ ،‬اما این‬ ‫میزان از نابودی مش��اغل آن‌ه��م در دوره‌ای که دیگر بحث‬ ‫رکود مطرح نیست‪ ،‬دیگر واقعا عجیب است‪ .‬آخرین میزان‬ ‫نابودی بزرگ مشاغل در این اندازه به ماه سپتامبر سال ‪۱۹۹۶‬‬ ‫برمی‌گردد‪».‬‬ ‫بیشترین کاهش تعداد مشاغل در ماه گذشته به بخش تولید‬ ‫صنعتی مربوط می‌شود که در آن ‪ ۴۸‬هزار شغل از بین رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به اعتقاد آقای پورتر‪« :‬به نظر می‌رس��د که قیمت باالی دالر‬ ‫کانادا و روند ضعیف بهبود اقتصادی در ایاالت متحده امریکا‬ ‫بیش از همه و شدیدا روی این بخش تاثیر گذاشته است‪».‬‬ ‫در ماه اکتبر در بخش ساخت وساز هم ‪ ۲۰‬هزار شغل از میان‬ ‫رفت اما در مقابل بخش منابع طبیعی تنها بخشی بود که در‬ ‫این ماه در آن ‪ ۱۲‬هزار شغل جدید ایجاد شد‪ .‬‬

‫فقدان‌هایعظیم‬ ‫در ماه اکتبر در هشت بخش از شانزده بخشی که آژانس در مورد آنها به تهیه گزارش می‌پردازد‪ ،‬از تعداد مشاغل کاسته شد‬ ‫و تنها در دو بخش افزایش تعداد مشاغل آن‌هم به شکلی چشمگیر اتفاق افتاد‪ .‬در این ماه از میان ‪ ۱۰‬استان کشور هم ‪۵‬‬ ‫استان با کاهش تعداد مشاغل مواجه بودند‪.‬‬ ‫آقای درک هالت‪ ،‬از اقتصاددانان بانک اسکوشیا درباره این گزارش می‌گوید‪« :‬عمق و وسعت این کاهش به قدری است که‬ ‫باعث نگرانی می‌شود‪ .‬باید نوسانات موجود در سرتیترهای یک ماه را از ماه دیگر جدا دانست اما آنچه باعث ناراحتی است‬ ‫روند ساختاری موضوع است‪ ».‬به اعتقاد هالت آنچه باید به دقت ‪ ‬مورد توجه قرار بگیرد میزان کاهش مشاغل تمام‌وقت‬ ‫است‪.‬‬ ‫در پی انتش��ار این گزارش‪ ،‬دالر کانادا ارزش خود را در مقابل دالر امریکا از دس��ت داد و با ‪ ۱‬س��نت سقوط ارزش آن به‬ ‫‪ ۹۸.۱۶‬سنت امریکا رسید‪.‬‬ ‫‪ ‬آقای جیم فالهرتی‪ ،‬وزیر دارایی کانادا‪ ،‬که در زمان انتشار این گزارش برای حضور در نشست سران گروه ‪ G۲۰‬در شهر‬ ‫کن کشور فرانسه حضور داشت‪ ،‬این گزارش را «ناامیدکننده» خواند و گفت‪« :‬ما کشوری با تجارت باز هستیم و زمانی که‬ ‫کار در جاهای دیگری برای مثال در منطقه اروپا به مشکل برمی‌خورد‪ ،‬ما هم از ضربات و پیامدهای آن در امان نیستیم‪».‬‬ ‫نخست وزیر کانادا‪ ،‬آقای استفن هارپر‪ ،‬که او نیز در کن حضور داشت «ارقام و اعداد این گزارش را ناامید‌کننده» خواند و‬ ‫گفت که به آنها توجه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در این ماه از تعداد مشاغل در استان انتاریو ‪ ۳۹‬هزار مورد کاسته شد‪ .‬به این ترتیب نرخ بیکاری در این استان ‪ ۰.۵‬درصد‬ ‫افزایش یافت و به ‪ ۸.۱‬درصد رسید‪.‬‬ ‫اس��تان نیوفاوندلند و البرادور تنها اس��تانی بود که در این ماه در آن تعداد‪  ‬مشاغل با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بود و ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬مورد شغل تازه در آن ایجاد شد‪ .‬با این افزایش‪ ،‬نرخ بیکاری در این استان از ‪ ۱۳.۵‬درصد در ماه سپتامبر به‬ ‫‪ ۱۲.۹‬درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫این گزارش از وضعیت اشتغال در کانادا درست در روزی منتشر شد که در آن گزارش اشتغال در امریکا نیز انتشار یافت‬ ‫و طی آن اعالم گشت که در ماه اکتبر اقتصاد امریکا توانسته است ‪ ۸۰‬هزار شغل جدید ایجاد کند که با پیش‌بینی ‪ ۹۵‬هزار‬ ‫موردی برای این ماه فاصله کمی را نشان می‌داد‪ .‬به این ترتیب نرخ بیکاری در ایاالت متحده امریکا از ‪ ۹.۱‬درصد در ماه‬ ‫سپتامبر به ‪ ۹‬درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫نوشتار اصلی در ‪www.parscanada.com/_1819‬‬


‫اداره مهاجرت اخبار مهمی برای شما دارد‬ ‫در چند هفته اخیر اداره مهاجرت تغییرات عمده‌ای در تعدادی از برنامه‌های مهاجرتی داده که‬ ‫عالوه بر متقاضیان مهاجرت به کانادا‪ ،‬مهاجران ساکن کانادا را هم متاثر خواهد کرد نظیر توقف‬ ‫دریافت تقاضا برای اسپانسرشیپی والدین که در همین شماره به آن پرداخته‌ایم‪ .‬آنچه در آغاز‬ ‫بخش مهاجرت در این شماره پرنیان معرفی می‌شود دو اطالعیه مهم یکی درباره مشکل عکس‬ ‫برای کارت‌های ‪ PR‬است که این روزها دریافت کارت خیلی‌ها را به تاخیر انداخته و دیگری‬ ‫خبررسانی در مورد تغییرات آتی پذیرش تقاضای شهروندی کانادا است که ارائه نمره زبان را‬ ‫اجباری خواهد کرد‪.‬‬ ‫اعالمیه اداره مهاجرت درباره ارسال مجدد عکس برای صدور کارت ‪PR‬‬

‫کسانی که اخیرا در کانادا لندد شده‌اند یا برای تمدید کارت ‪ PR‬اقدام کرده‌اند ممکن است با‬ ‫مس��ئله تاخیر زیاد در دریافت کارت و در ادامه‪ ،‬درخواست برای ارسال مجدد عکس مواجه‬ ‫ش��ده باش��ند‪ .‬این موارد به قدری زیاد شده اس��ت که اخبار آن به یکی از موارد عادی در بین‬ ‫این دس��ته از مهاجران تبدیل ش��ده است‪ .‬اینکه دقیقا علت این موضوع چیس��ت و ایا اداره‬ ‫مهاجرت از این طریق در اندیشه کاهش موارد تقلب یا مواردی از این دست است یا نه چندان‬ ‫مشخص نیست اما اطالعیه اخیر اداره مهاجرت که ترجمه متن آن در زیر آمده است گواهی بر‬ ‫حساسیت‌های جدید در ارتباط با این موضوع است‪.‬‬ ‫اصالح اشکاالت موجود در مدارک و عکس‌ها برای تایید مدارک مورد نیاز اقامت دائم‬ ‫خالصه‬

‫هدف از این بولتن اجرایی به‌روز کردن روند اصالح اشکاالت موجود در عکس‌ها و مدارک‬ ‫به منظور تایید مدارک اقامت دائم (‪ )CoPR‬است‪.‬‬ ‫برای این کار مراحلی در نظر گرفته شده تا با اجرای آنها کار اصالح عکس‌ها و داده‌های رسیده‬ ‫به دفتر سیدنی به منظور صدور مجوز اقامت دائم تسریع شود‪.‬‬ ‫بر اساس این قانون که از تاریخ ‪ ۱‬نوامبر سال ‪ ۲۰۱۱‬الزم‌االجرا شده است‪ ،‬از این پس این کار‬ ‫از طریق دفتر سیدنی انجام می‌گیرد و طی آن متقاضیان با دریافت راهنمایی متوجه اصالحاتی‬ ‫که باید در مورد پرونده خود انجام دهند خواهند شد‪.‬‬


‫برای تابعیت کانادا باید مدرک زبان ارائه دهید‬ ‫اداره مهاجرت در نیمه اکتبر ‪ ۲۰۱۱‬اطالعیه‌ای را منتشر کرد که ترجمه آن در اینجا به اطالع‬ ‫شما می‌رس��د‪ .‬به صورت مختصر‪ ،‬این اطالعیه اشاره دارد که متقاضیان دریافت تابعیت‬ ‫(ش��هروندی) کانادا بعد از تصویب قانونی محتوای این اطالعیه‪ ،‬ملزم خواهند شد که در‬ ‫زمان ارائه مدارک‪ ،‬مدرکی دال بر توانایی‌های زبانی‌شان هم ارائه دهند‪ .‬این توانایی‌ها باید‬ ‫حداقل س��طح ‪ ۴‬در معیار کانادایی استاندارد س��نجش مهارت‌های زبانی در مهارت‌های‬ ‫تکلم و شنیدن باشد‪ .‬الزم به یادآوری است که تا پیش از این‪ ،‬وظیفه ارزیابی سطح زبان‬ ‫متقاضیان بر عهده افس��ران کنترل کننده مدارک در روز آزمون و از طریق مصاحبه کوتاه‬ ‫و شفاهی بود اما با این تغییر‪ ،‬افرادی که نتوانند این شرط را محقق کنند به جلسه آزمون‬ ‫دعوت نخواهند شد‪.‬‬ ‫اما چند نکته‪:‬‬ ‫اول‪ ،‬س��طح ‪ ،۴‬س��طح بسیار پایینی است و دس��تیابی به آن با قدری تالش معمولی قابل‬ ‫حصول است و اصوال کسانی‌که در کانادا در محیط فرانسه یا انگلیسی‌زبان زندگی و کار‬ ‫می‌کنند دارای سطح زبان بسیار باالتری هستند‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬منابع اثبات این ش��رط بسیار متعدد اعالم شده است و به آزمون‌های استاندارد زبان‬

‫(آیلتس‪ ،‬تافل‪ )...‬خالصه نمی‌ش��ود مثال اگر کس��ی در دوره دبیرس��تان یا کالج یا حتی‬ ‫کالس‌های زبان ویژه تازه‌واردان شرکت کرده و آن را به اتمام رسانده باشد می‌تواند مدارک‬ ‫آن را ارائه دهد و این شرط را رفع کند‪ .‬بهتر است مدارک چنین دوره‌ها یا کالس‌هایی را‬ ‫حتما در جای مطمئنی حفظ نمایید‪.‬‬ ‫س��وم‪ ،‬مدارک دال بر مهارت‌های زبانی‪ ،‬محدودیت زمانی ندارند یعنی اگر کسی در یک‬ ‫ازمون اس��تاندارد زبان چند سال قبل شرکت کرده باشد می‌تواند مدارک آن را ارائه دهد‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬برای اداره مهاجرت مهم این است که مطمئن شود فرد قبال زبان‌آموزی مقدماتی‬ ‫را انجام داده است و به همین دلیل رفع این شرط برای اکثریت قابل توجهی از متقاضیان‬ ‫بسیار آسان است‪.‬‬ ‫چهارم‪ ،‬این اطالعیه در مرحله فراخوان و دریافت نظرات تکمیلی است اما به روال معمول‪،‬‬ ‫پس از دریافت نظرات و انجام اصالحات جزیی‪ ،‬متن آن به عنوان اطالعیه رسمی اعالم و‬ ‫اجرا خواهد شد‪ .‬پس کسانی‌که قصد اقدام برای دریافت تابعیت دارند آن را قطعی فرض‬ ‫کرده و این مدرک را هم به لیست اقدامات ضروری اضافه کنند‪ .‬ترجمه متن فراخوان را در‬ ‫این آدرس سایت ‪ www.parscanada.com/_1794‬ببینید‪.‬‬

‫اگر منتظر دریافت کارت ‪ PR‬و یا در فکر تقاضا برای شهروندی هستید‬ ‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫زمینه‪  ‬‬

‫در ادامه روند صدور کارت اقامت دائم‪ ،‬مدارک و عکس‌های متقاضیان به دفتر سیدنی فرستاده‬ ‫می‌ش��ود تا از نظر کیفی بررسی شود و معلوم گردد که عکس فوق مناسب درج روی کارت‬ ‫اقامت دائم هست یا خیر‪ .‬معموال در ‪ ۱۵‬درصد از پرونده‌ها (حدود ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مورد در‬ ‫سال) نیاز به اصالح عکس یا مدارک اتفاق می‌افتد‪ .‬قبال این موارد به دفاتر محلی ‪ CIC‬ارسال‬ ‫می‌شد‪ .‬اما از آنجایی که این رویه زمان‌بر بود و نتیجه کار نیز گاه به دلیل گم شدن پرونده‌ها‬ ‫در جریان این نقل و انتقال چیزی نبود جز تاخیر زیاد در نهایی شدن کار پرونده‌ها‪ ،‬این روند‬ ‫تغییر یافت‪.‬‬ ‫روند جدید‪ ‬‬

‫برای احتراز از تاخیر و کارآمدی بیشتر روند بررسی‪ ،‬از ‪ ۱‬نوامبر ‪ ۲۰۱۱‬به بعد‪ ،‬دیگر دفاتر محلی‬ ‫‪ CIC‬در موضوع اصالح عکس و مدارک دخالتی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫در صورت مشاهده هر نوع مشکلی در این زمینه مستقیما از دفتر سیدنی با متقاضی از طریق‬ ‫ارس��ال نامه تماس گرفته خواهد شد‪ .‬در این نامه دستورالعمل‌های الزم و مواردی که نیاز به‬ ‫اصالح دارند به دقت ذکر می‌شوند و باید این موارد پس از اصالح و یا تهیه مستقیما به سیدنی‬ ‫ارس��ال ش��وند‪ .‬می‌توان این مکاتبات را از طریق بارکدی که ‪ CPC‬س��یدنی برای آن در نظر‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬ردیابی نمود‪.‬‬ ‫در م��واردی که نی��از به عکس جدید باش��د‪ ،‬از طرف ‪ CPC‬یک ف��رم ‪ IMM5455‬و نیز‬ ‫توضیحاتی در مورد مش��خصات عکس برای متقاضی ارس��ال خواهد شد‪ .‬سیدنی یک کپی‬ ‫دیچیتالی از عکس بازگردانده شده برای خود نگاه خواهد داشت تا به این ترتیب امکان مقایسه‬ ‫آن با عکس جدید ارسالی را داشته باشد‪.‬‬ ‫در برخی موارد از جمله پناهندگان‪ ،‬مواردی که عکس قبلی برای مقایس��ه وجود نداش��ته و‬ ‫یا مواردی که نامه‌نگاری‌های اولیه به دریافت پاس��خ منجر نش��ده باش��د‪ ،‬پرونده‌ها به دفاتر‬ ‫محلی عودت داده می‌شوند‪ .‬در مورد پرونده‌هایی که قبل از تاریخ ‪ ۱‬نوامبر ‪ ۲۰۱۱‬در سیدنی‬ ‫بررس��ی شده باشند‪ ،‬به شیوه گفته شده عمل خواهد ش��د‪ .‬آدرس مطلب در سایت‪www. :‬‬ ‫‪parscanada.com/_1837‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫‪18‬‬

‫مهاجرت‬

‫پیگیری مدارک‬ ‫تحصیلی تقلبی از سوی‬ ‫اداره مهاجرت فدرال‬ ‫علی مختاری‬

‫چن��دی پیش یک��ی از قربانیان موسس��ه مهاجرتی س در‬ ‫اصفهان به من مراجعه کرد و اظهار داشت که من قراردادی‬ ‫ب��ا این افراد امضا کردم و یک کپی گذرنامه؛ مدارک هویتی‬ ‫خود ش��امل ترجمه شناس��نامه؛ مدرک تحصیلی در رشته‬ ‫مهندسی مکانیک و عکس به این موسسه داده‌ام و اکنون به‬ ‫من فایل نامبر فدرال هم داده‌اند و من واقعا نمی‌دانم چگونه‬ ‫ب��دون اینکه من فرمی امضا کنم و یا مدارک کاری خود را‬ ‫ارسال کنم برای من اقدام کرده‌اند‪ .‬او پرسید چگونه می‌توان‬ ‫از محتوای پرونده با خبر ش��د؟ من نی��ز او را برای گرفتن‬ ‫‪ CAIPS NOTE‬راهنمای��ی ک��ردم‪ .‬چن��دی بعد با من‬ ‫تماس گرفت و کپی اطالعات دریافتی را برای من فرستاد‬ ‫و با تعجب دیدم که برای این آقای مجرد‪ ،‬همسری هم در‬ ‫پرونده هست و خود وی نیز فوق لیسانس معماری معرفی‬ ‫ش��ده است با سوابق کاری در زمینه‌ای که وی هرگز در آن‬ ‫کار نکرده است‪...‬‬ ‫از من خواس��ت بگویم چه کند و من گفتم نامه‌ای به اداره‬ ‫مهاجرت بنویسد و شرح دهد که قربانی یک موسسه متقلب‬ ‫شده است‪ ...‬دیگر از آن دوست نشنیدم تا پریروز که تماس‬ ‫گرفت و نامه‌ای از اداره مهاجرت در ورشو برای من ارسال‬ ‫کرد که در آن به وی گفته بودند که مدرک همس��ر شما از‬ ‫دانشگاه صادر کننده آن استعالم شده است و تقلبی است و‬ ‫ما به این نتیجه رسیده‌ایم که شما در تالش بوده‌اید که ما را‬ ‫در بررسی پرونده گمراه کنید‪...‬‬ ‫این مطلب را از آن جهت منتشر کردم که اعالم کنم عالوه‬ ‫بر کبک که قبال در این مورد حساس شده است و به دنبال‬ ‫استعالم مدارک است فدرال نیز چنین کرده است‪...‬‬ ‫درخواست بسته شدن پرونده برای این دوستان مزایای زیر‬ ‫را دارد‪:‬‬ ‫تقلب آنها آشکار نمی‌شود و برای آنها در سیستم مهاجرت‬ ‫کانادا سابقه تقلب ثبت نمی‌شود و شانس اقدام در سال‌های‬ ‫بعد را از دست نمی‌دهند؛‬ ‫هزینه قانونی پرداختی را دریافت می‌کنند و حداقل بخشی‬ ‫از ضرر آنها جبران می‌شود؛‬ ‫ب��ا این کار ب��ه جامعه ایرانی و هموطن��ان خود هم کمک‬ ‫کرده‌اند و مانع از این ش��ده‌اند که با آش��کار شدن تقلبات‬ ‫بیشتر‪ ،‬آبروی ایرانیان بیش از این خدشه‌دار شود و سیستم‬ ‫مهاجرت کانادا سختگیری‌ها را برای ایرانیان افزایش دهد‪.‬‬ ‫متن کامل در ‪www.parscanada.com/_1836‬‬

‫بد عهدی وزیر صدای‬ ‫مراقبان خانگی را درآورد‬ ‫مهاجرانی که از طریق برنامه مهاجرتی دولت برای پرستاران‬ ‫و مراقبان خانوادگی پذیرفته شده‌اند می‌گویند که وزیر اداره‬ ‫مهاجرت و ش��هروندی با گفته‌های خود آنان را فریب داده‬ ‫زیرا او در مورد موفقیت این برنامه تبلیغ فراوانی کرده بود و‬ ‫قبل از انتخابات ماه می از رشد تعداد افراد پذیرفته شده در‬ ‫این گروه سخن گفته بود‪.‬‬ ‫‪...‬هفته گذش��ته وزیر مهاجرت اعالم کرد که افراد کمتری‬ ‫در ای��ن برنامه پذیرفته خواهند ش��د زیرا این گروه یکی از‬ ‫دو گروهی خواهد بود که قرار است مهاجرت آنها در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬مح��دود یا متوقف ش��ود زیرا دول��ت برای تقویت‬ ‫گروه‌های خاصی از مهاجران اقتصادی‪ ،‬تصمیم گرفته تا در‬ ‫گروه‌های دیگر توقف ایجاد نماید‪.‬‬ ‫این حرف کامال با حرف‌هایی که سال گذشته آقای کنی به‬ ‫زبان آورده بود تفاوت دارد‪ .‬او در ماه مارچ س��ال ‪ ۲۰۱۰‬در‬

‫جمع گروهی که اکثریت آنها را پرستاران و مراقبان خانگی‬ ‫فیلیپینی تشکیل می‌دادند گفته بود‪« :‬پیش‌بینی من این است‬ ‫که برنامه مهاجرتی پرس��تاران و مراقبان خانگی به یکی از‬ ‫بخش‌های در حال رشد و مهم سیستم مهاجرتی ما در آینده‬ ‫تبدیل شود‪».‬‬ ‫درحال حاضر در فروم‌های آنالین و توییتر بحث‌های داغی‬ ‫درب��اره این رفت��ار آقای وزیر در جریان اس��ت‪ .‬در یکی از‬ ‫پست‌های توییتر آمده است‪« :‬کنی کره ماه را به ما وعده داده‬ ‫بود و حاال حتی صدای کمک خواستن ما پرستاران و مراقبان‬ ‫خانگی را هم نمی‌شنود‪».‬‬ ‫آماره��ای موجود نیز بیانگر س��یر نزولی تعداد پرس��تاران‬ ‫و مراقبان خانگی پذیرفته ش��ده از س��ال ‪ ۲۰۰۷‬به این سو‬ ‫هستند‪...‬‬ ‫متن کامل در ‪www.parscanada.com/_1831‬‬

‫ده نکته پیشنهادی برای آنها‬ ‫که ‪ 6‬ماه فرصت دارند‬ ‫مجیدبسطامی‬

‫«برای کس��ی که تنها ‪ 6‬ماه زمان ب��رای مهاجرت دارد‪ ،‬چه‬ ‫پیشنهادی دارید؟» این پرسشی است که یکی از دوستان در‬ ‫خالل نشس��ت‌های مهرماه کنپارس از من پرسیده است‪ .‬به‬ ‫دلیل اهمیت آن‪ ،‬در اینجا پیشنهاداتی را در قالب ده نکته ارائه‬ ‫می‌دهم و امیدوارم به کار بیاید‪:‬‬ ‫نکته اول ‪:‬ش��ش ماه زمان کمی نیست؛ به اندازه دو سال که‬ ‫پیشنهاد من برای یک آمادگی اصولی و درست است نیست‬ ‫ام��ا به ان��دازه ‪ 2‬ماه که خیلی‌ها تازه ب��ه صرافت طرح این‬ ‫پرسش می‌افتند کوتاه نیست پس قدرش را بدانید؛‬ ‫نکته دوم ‪:‬اینکه چه می‌توانید بکنید به این برمی‌گردد که چه‬ ‫کرده‌اید؛ سعی کنید میزان آمادگی‌ها و وضعیت فعلی خود‬ ‫ک لیس��ت‬ ‫را روی کاغذ بیاورید‪ .‬در این زمینه تهیه یک چ ‌‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬مثال در مورد آمادگی‌های ش��غلی‪ ،‬مالی و‬ ‫زبانی چه وضعیتی دارید؟ چه پرونده‌های باز مالی یا شغلی‬ ‫را بای��د ببندید و هر یک چه مدت زم��ان می‌برد؟ ایا الزم‬ ‫است که ملکی را بفروشید یا به کسی وکالت بدهید؟ میزان‬ ‫هماهنگی و همراهی اعضا خانواده به چه شکلی است؟ در‬ ‫واقع تالش کنید تا تصویری روش��ن از شرایط فعلی خود‬ ‫ترسیم کنید‪.‬‬ ‫نکته س��وم ‪:‬بزرگ‌ترین خط��ا در این مدت دنب��ال کارها‬ ‫و پروژه‌های بزرگ و س��نگین رفتن برای افزایش س��رمایه‬ ‫همراه است‪ .‬مثال اینکه آخر هفته‌ها هم اضافه‌کار انجام دهید‬ ‫تا با دس��ت پرتر به کانادا بروید؛ هر عاملی که س��بب شود‬ ‫فرصت‌های ش��ما برای آمادگی‌های مهم‌تر مخدوش شود‬

‫حتی اگر خیلی چشم‌گیر باشد نادرست است‪ .‬برعکس شما‬ ‫باید بر اساس یک جدول مشخص‪ ،‬مرتبا از برنامه‌های کاری‬ ‫بکاهید و بر برنامه‌های متناسب با کانادا بیافزایید‪.‬‬ ‫برای مطالعه ‪ 7‬نکته دیگر اینجا را ببینید‪:‬‬ ‫‪bastami.canparsblog.com/?p=197‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪December 2011 . No4 19‬‬ ‫مهاجرت‬

‫جیسن کنی چه مهاجری را می پسندد‬ ‫هدر اسکافیلد ‪/The Canadian Press‬برگردان نادیا غیوری‬

‫‪...‬آقای کنی می‌گوید که وقتی اصالحات چندگانه‌ای که وی‬ ‫در مورد سیس��تم مهاجرتی در نظر دارد به مرحله اجرا درآید‪،‬‬ ‫جریانی از تازه‌واردان به کش��ور کانادا هدایت خواهند شد که‬ ‫اغلب آنها را جوانان و به‌ویژه جوانانی که بیشترشان هم به یکی‬ ‫از دو زبان انگلیسی یا فرانسه مسلط هستند تشکیل خواهند داد‪.‬‬ ‫این عده در حدود یک سال بعد از ارائه تقاضای خود جهت‬ ‫مهاج��رت‪ ،‬اجازه ورود به کانادا را دریافت خواهند نمود‪ .‬و‬ ‫خیل��ی زود بعد از ورود خود مالیات خواهند پرداخت زیرا‬ ‫توانسته‌اند قبل از آمدن خود شغلی پیدا کنند و یا به فاصله‬ ‫بسیار کوتاهی بعد از ورود خود خواهند توانست شغل مورد‬ ‫نظر خود را بیایند‪...‬‬ ‫اما راه رسیدن به این نقطه چندان هموار نیست‪ .‬منتقدان وی‬ ‫با اهداف او مخالفتی ندارند اما آنچه آنان را برآش��فته است‪،‬‬ ‫راه‌هایی اس��ت که او برای رس��یدن به این اهداف در پیش‬

‫گرفته‪.‬‬ ‫آقای دان دیویس‪ ،‬نماینده حزب ‪ NDP‬و منتقد سیاست‌های‬ ‫مهاجرتی وی طی تماس��ی تلفنی از ش��هر ونک��وور به ما‬ ‫می‌گوید‪« :‬این درست مثل این است که بگویند ما می‌خواهیم‬ ‫در ماه سرد ژانویه هوا گرم و آفتابی باشد‪ .‬خب همه ما چنین‬ ‫چیزی را می‌خواهیم‪ .‬اما او توضیح نمی‌دهد که چطور این‬ ‫موضوع امکان‌پذیر اس��ت‪.‬او اهداف را مش��خص کرده اما‬ ‫نگفته که چطور باید به آنها رسید‪».‬‬ ‫در حالی‌که برخی مخالفان معتقدند که اگر کانادا درهای خود‬ ‫را به روی تعداد بیشتری از مهاجران باز کند همزمان می‌تواند‬ ‫بر مشکالتی چون معضل عدم تعادل جمعیتی‪ ،‬کمبود نیروی‬ ‫کار‪ ،‬تقاضاهای خانوادگی و معضل انباش��ت پرونده‌ها فائق‬ ‫آید‪ ،‬اما آقای کنی با این عقیده موافق نیست و از پذیرفتن آن‬ ‫سر باز می‌زند‪...‬‬

‫حمایت جدی کانادایی‌ها از ورود مهاجر جدید‬

‫بر اس��اس تحقیقی که اخیرا انجام گرفت��ه‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫کانادایی‌ها به‌رغم گذراندن دوره‌های س��ختی چون بحران‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬وج��ود پدیده‌ای چ��ون تروریس��م و نیز تغییر‬ ‫چشم‌انداز سیاسی کشور‪ ،‬همچنان در باالترین سطح ممکن‬ ‫از پدیده مهاجرت حمایت می‌کنند‪.‬‬ ‫ای��ن رفتار و روی��ه در میان دیگر کش��ورهای غربی کامال‬ ‫منحصر به فرد است و ناشی از دو باور مهم کانادایی‌هاست‪.‬‬ ‫مجری این تحقیق می‌گوید‪« :‬یک عامل این اس��ت که مردم‬ ‫کانادا مهاجرت را نوعی امتیاز برای اقتصاد کشور می‌دانند‪.‬‬ ‫دلیل عمده این تلقی نیز این است که در این کشور مهاجران‬ ‫بر اساس امتیازات و مهارت‌هایی که دارند انتخاب و پذیرفته‬ ‫می‌ش��وند و ما مرزی هم با مکزیک نداریم که از طریق آن‬ ‫مهاجران غیرقانونی و یا غیر ماهر بدون اجازه قانونی بتوانند‬ ‫وارد کش��ورمان شوند‪ .‬از نظر فرهنگی نیز ما سیاستی به نام‬ ‫چندفرهنگ��ی داریم که دیگر به بخش��ی از هویت کانادایی‬ ‫تبدیل ش��ده و در حال حاضر یکی از آن موارد غرورآفرین‬ ‫است که کشور کانادا را از کشور امریکا متمایز ساخته است‪   ».‬‬ ‫‪...‬در روی دیگر این بررسی با نتایج مخالفی مواجه می‌شویم‪:‬‬ ‫این‌ک��ه مهاجران جدیدت��ر و اقلیت‌های مش��هود کمتر از‬ ‫کانادایی‌ه��ای جری��ان اصلی از پدی��ده مهاجرت حمایت‬ ‫می‌کنند‪ .‬عالوه بر این در بررسی یاد شده زنان‪ ،‬بازنشستگان‪،‬‬ ‫افرادی با تحصیالت دبیرس��تانی یا کمتر و کسانی که برای‬ ‫داش��تن کار مطمئن با مشکالت بیش��تری مواجه هستند یا‬ ‫مشاغل پاره‌وقت دارند‪ ،‬کمتر نسبت به پدیده مهاجرت نظر‬

‫موافق دارند‪.‬‬ ‫آقای ریتز توضیح می‌دهد که به دلیل این که خاستگاه اغلب‬ ‫مهاجران جدیدتر کشورهای توسعه یافته و دارای ارزش‌های‬ ‫اجتماعی محافظه‌کارانه اس��ت‪ ،‬می‌توان فهمید که چرا این‬ ‫عده کمتر نس��بت به پدیده مهاجرت نظر موافق دارند و با‬ ‫سیاست‌های اولیه محافظه‌کاران کانادایی همسوتر هستند‪ .‬او‬ ‫می‌گوید‪« :‬حامیان محافظه‌کارها نسبت به دو پدیده مهاجرت‬ ‫و چندفرهنگی اشتیاق کمتری دارند و سیاست‌های آنها در‬ ‫انتخابات ماه می نیز جلب حمایت مهاجران با تلنگر زدن به‬ ‫ارزش‌های اجتماعی محافظه‌کارانه آنها بوده است‪».‬‬ ‫متن کامل در ‪www.parscanada.com/_1797‬‬

‫وقتی تعداد مهاجران مشخص ش��د‪ ،‬آقای کنی تمام توجه‬ ‫خود را بر خالص ش��دن از انبوه پرونده‌های انباشته شده از‬ ‫مهاجران بالقوه‌ای متمرکز خواهد نمود که مدت‌های مدیدی‬ ‫اس��ت در صف‌هایی طویل به انتظار بررس��ی پرونده‌های‬ ‫ف حدود یک میلیون نفر‬ ‫تقاضای خود ایستاده‌اند‪ .‬در این ص ‌‬ ‫سال‌هاست که منتظر شنیدن خبری از اتاوا هستند‪.‬‬ ‫آقای کنی پیش��نهاد داده اس��ت تا در برخی حوزه‌ها تعداد‬ ‫متقاضیان محدود و مشخص شود‪ .‬احتماال وی این تحدید‬ ‫را ه��م از تقاضاه��ای اقامت گروه والدی��ن و پدربزرگ و‬ ‫مادربزرگ‌ها آغاز خواهد نمود‪...‬‬ ‫بع��د از ای��ن مرحله و زمان��ی که اعداد تح��ت کنترل قرار‬ ‫گرفتند‪ ،‬آقای کنی قصد دارد تا به کیفیت جریان‌های مختلف‬ ‫مهاجرتی بپردازد‪...‬‬ ‫متن کامل در ‪www.parscanada.com/_1811‬‬

‫ادامه بهانه گیری‪CIO‬‬ ‫علی مختاری‬

‫در ماه‌های نخستین سال جاری در خصوص بهانه‌گیری‌های‬ ‫دفتر سیدنی و رد بی‌دلیل پرونده‌های به خصوص پزشکان و‬ ‫دندانپزشکان گزارشی منتشر کردیم‪ .‬به منظور حل مشکل و‬ ‫رفع زمینه بهانه‌گیری از همه متقاضیان خواستیم که در تهیه‬ ‫مدارک س��وابق کاری به خص��وص آن افرادی که در مطب‬ ‫خصوصی خود به کار مش��غول بوده‌اند دقت زیادی داشته‬ ‫باش��ند‪...‬با این تمهیدات مدتی بهانه‌گیری‌ها کم شد و کمتر‬ ‫پرونده‌ای به این دلیل با مشکل مواجه شد اما اخیرا باز دفتر‬ ‫سیدنی تعدادی از پرونده‌ها را با همان استدالل‌های بی‌ربط‬ ‫مبنی بر عدم احراز اینکه متقاضی مثال به کار دندانپزش��کی‬ ‫مش��غول بوده اس��ت با وجود ارایه م��دارک متقن رد کرده‬ ‫است‪...‬‬ ‫‪...‬با توجه به این شرایط به دوستان توصیه می‌کنم تالش کنند‬ ‫چندین مدرک برای تایید سابقه کار در پرونده داشته باشند‪.‬‬ ‫این مدارک الزم نیس��ت مدارک معمول و مستقیم باشد به‬ ‫عنوان مثال برای دندانپزشکانی که در مطب خصوصی خود‬ ‫کار کرده‌اند قراردادهایی که با بیمه دارند و یا قراردادهایی که‬ ‫با شرکت‌های خصوصی و یا دولتی برای ارایه خدمات ویژه‬ ‫و یا دادن تخفیف ویژه به معرفی ش��دگان و یا کارکنان آن‬ ‫موسسات دارند می‌تواند بسیار مفید باشد‪...‬‬ ‫متن کامل در ‪www.parscanada.com/_1822‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫‪20‬‬

‫مهاجرت‬

‫پذیرش دانشجویان دکترا به عنوان مهاجر دائم‬ ‫خالصه‬

‫طب��ق این تغییر که از تاری��خ ‪ ۵‬نوامبر ‪ ۲۰۱۱‬و تحت برنامه‬ ‫نی��روی متخصص ف��درال ‪ FSW‬به اجرا درآمده اس��ت‪،‬‬ ‫دانشجویان بین‌المللی در مقطع دکترا می‌توانند برای دریافت‬ ‫اقامت تقاضا دهند‪ .‬دس��تورالعمل الزم جهت نحوه اقدام در‬ ‫م��ورد تقاضاهایی که قبل و بعد از این تاریخ توس��ط اداره‬ ‫مهاجرت وصول شده‪ ،‬ارائه شده است‪.‬‬ ‫دستورالعمل نحوه بررسی و پروسس تقاضاها‬

‫بررس��ی در ‪ CIO‬گرفته می‌شود‪ .‬برای این منظور تقاضاها‬ ‫باید کلیه موارد ذکر شده در دستورالعمل‌ها را رعایت کرده‬ ‫باش��ند‪ .‬در صورتی که تصمیم نهایی منفی باشد‪ ،‬کلیه مبالغ‬

‫پرداخت ش��ده به متقاضی بازگردانده می‌ش��ود‪ .‬مدارک و‬ ‫مستندات از این قائده مستثنی هستند‪.‬‬ ‫‪www.parscanada.com/_1835‬‬

‫توقف دوساله پذیرش درخواست‬ ‫جدید از طریق خویشاوندی والدین‬

‫از تاری��خ ‪ ۵‬نوامبر به دانش��جویان بین‌المللی که در یکی از‬ ‫موسسات آموزشی معتبر کانادایی تحصیل کرده باشند‪ ،‬تحت‬ ‫برنامه نیروی متخصص ف��درال امکان تقاضا برای دریافت‬ ‫ویزای اقامت دائم کانادا اعطا شده است‪.‬‬ ‫برای این‌که تقاضای این افراد بررسی شود‪ ،‬باید تقاضای آنها‬ ‫در تاری��خ ‪ ۵‬نوامبر یا بعد از آن به ‪Centralized Intake‬‬ ‫‪ )CIO( Office‬واقع در شهر سیدنی استان نووااسکوشیا‬ ‫ارسال شود و نیز باید دارای یکی از شرایط دوگانه زیر باشد‪ :‬خالصه‬ ‫تقاضا از دانش��جوی بین‌المللی مقطع دکت��را که در یکی از از تاری��خ ‪ ۵‬م��اه نوامبر س��ال ‪ ۲۰۱۱‬برخی‬ ‫موسسات آموزشی معتبر کانادایی و برنامه‌های این مقطع آن از برنامه‌ه��ا از جمل��ه گ��رو‌ه خانوادگ��ی‬ ‫ثبت نام کرده باش��د و حداقل دو سال از مجموعه سال‌های اسپانسرش��یپی والدی��ن و پدرب��زرگ و‬ ‫درس خود را گذرانده باش��د و در شرایط تحصیلی خوبی مادربزرگ‌ها (‪ )FC۴‬به طور موقت متوقف‬ ‫باشد و از هیچ یک از جوایز دولت کانادا بهره‌مند نشده باشد شده است‪ .‬دستورالعمل الزم در مورد نحوه‬ ‫به نحوی برخورداری از این جایزه او را ملزم به بازگش��ت اقدام در خصوص تقاضاهایی که قبل و بعد‬ ‫به کش��ور خود و اس��تفاده از مهارت و دانش خود در آنجا از این تاریخ به اداره مهاجرت می‌رسند به این‬ ‫اداره ابالغ شده است‪ .‬‬ ‫کرده باشد‪.‬‬ ‫‌زمینه‬ ‫یا‬ ‫تقاضا از کسانی که در حال حاضر در خارج از کانادا هستند مجموعه تصمیمات چهارگانه یا ‪ MI-۴‬از تاریخ ‪ ۵‬نوامبر ‪ ۲۰۱۱‬الزم‌االجرا خواهند بود و تغییرات زیر را شامل خواهند شد‪:‬‬ ‫اما مقطع دکترا را در یکی از موسسات آموزشی معتبر در کانادا تقاضاهای اسپانسرشیپی گروه خانوادگی‪:‬‬ ‫طی کرده‌اند و از زمان تحصیلشان تا زمانی که تقاضایشان به توقف موقت در مورد بررسی تقاضاهای جدید برای اسپانسری والدین و پدربزرگ و مادربزرگ‌ها‬ ‫دس��ت ‪ CIO‬در سیدنی نووااسکوشیا می‌رسد‪ ،‬کمتر از ‪ ۱۲‬برنامه نیروهای متخصص فدرال‪ :‬معرفی جریان تازه‌ای از به رسمیت شناخته شدن دانشجویان دکترا‬ ‫ماه می‌گذرد‪ .‬متقاضیان نباید از دولت کانادا جایزه‌ای دریافت دستورالعمل نحوه بررسی و پروسس تقاضاها‬ ‫کرده باشند‪ ،‬به نحوی که این امر آنها را ملزم به بازگشت به از تاریخ ‪ ۵‬نوامبر ‪ ۲۰۱۱‬هیچ تقاضای جدیدی در این زمینه مورد بررسی قرار نمی‌گیرد‪ .‬این توقف موقت برای کم کردن از‬ ‫کشور خود و استفاده از مهارت و دانش خود در آنجا کرده حجم انباشت پرونده‌های قبلی در این گروه در آغاز سال ‪ ۲۰۱۲‬است‪.‬‬ ‫باش��د و یا در صورت برخورداری از چنین جایزه‌ای‪ ،‬مدت این توقف به مدت ‪ ۲۴‬ماه ادامه خواهد داش��ت و در این مدت به روش‌های کارآمدتری برای ادامه این مس��یر اندیش��یده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫زمان تعهد شده در قبال آن سپری شده باشد‪.‬‬ ‫با متقاضیانی که دارای شرایط الزم شناخته می‌شوند‪ ،‬مانند این توقف در مورد تقاضاهای اسپانسرش��یپی همس��ران‪ ،‬شرکای زندگی‪ ،‬وابستگان و یا فرزندان وابسته یا برخی از‪  ‬اقوام‬ ‫دیگر متقاضیان نیروهای متخصص فدرال رفتار می‌ش��ود‪ .‬صاحب شرایط‪ ،‬مصداق نخواهد داشت‪.‬‬ ‫آنان نیز باید همچون دیگران دارای حداقل امتیاز الزم برای تقاضاهایی که در تاریخ ‪ ۵‬نوامبر یا بعد از آن دریافت شده‌اند‬ ‫تقاضاهای جدید اسپانسرش��یپی والدین و پدربزرگ و مادربزرگ‌ها که در تاریخ ‪ ۵‬نوامبر یا بعد از آن به ‪Centralized‬‬ ‫بررسی پرونده خود باشند‪.‬‬ ‫‪ Processing Centre‬می‌سی‌ساگا رسیده باشند‪ ،‬به همراه یک نامه به اسپانسر بازگردانده خواهند شد که در آن به موضوع‬ ‫محدودیت تعداد پرونده‌هایی که هر سال بررسی می‌شوند‬ ‫در این گروه حداقل ‪ ۱‬هزار پرونده در س��ال پذیرفته شده و توقف موقت و نیز تقاضا برای دریافت «سوپرویزا» برای والدین در صورت واجد شرایط بودن‪ ،‬اشاره شده است‪ .‬این امر‬ ‫مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪ .‬پایان مهلت یک‌ساله اول در مورد تقاضاهایی که تاریخ پست آنها به قبل از ‪ ۵‬نوامبر مربوط می‌شود اما دریافت آنها در تاریخ مذکور انجام گرفته نیز‬ ‫صدق می‌کند‪ .‬در هر دو مورد هزینه بررسی نیز بازگردانده خواهد شد‪.‬‬ ‫از ‪ ۵‬نوامبر ‪ ۲۰۱۱‬تا ‪ ۳۱‬اکتبر ‪ ۲۰۱۲‬خواهد بود‪.‬‬ ‫تهیه و ارسال مدارک‬

‫کلی��ه تقاضاهای نیروهای ‪ FSW‬به ‪ CIO‬ارس��ال خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬این تقاضاها باید به همراه مدارک و مستندات الزم و‬ ‫کامل باشند و در صورت نقص مدارک‪ ،‬کلیه بسته مدارک به‬ ‫متقاضی بازگردانده خواهد شد‪.‬‬ ‫تصمیم نهایی در مورد واجد شرایط بودن‬

‫تصمیم نهایی در مورد واجد ش��رایط ب��ودن تقاضاها برای‬

‫تقاضاهایی که قبل از تاریخ ‪ ۵‬نوامبر دریافت شده‌اند‬

‫تقاضاهای کامل و بی نقصی که تا قبل از ساعت اداری (‪ ۵‬بعدازظهر) روز ‪ ۴‬نوامبر دریافت شده باشند‪ ،‬باید در روند بررسی‬ ‫قرار بگیرند‪ .‬‬

‫تقاضاهای بشردوستانه‬

‫تقاضاهایی که در زمره موارد بشردوس��تانه قرار می‌گیرند و از خارج کانادا ارس��ال می‌ش��وند و همراه با یکی از گروه‌های‬ ‫تقاضای اقامت دائمی باشند که از اصالحات جدید متاثر می‌شوند‪ ،‬از دور بررسی خارج خواهند شد‪.‬‬ ‫متن کامل را در این آدرس ببینید‪www.parscanada.com/_1833 :‬‬


‫دانشگاه یورک در‬ ‫تعداد دانشجویان‬

‫دوره لیسانس‪ :‬بیش از ‪ 39‬هزار دانشجوی تمام‌وقت و حدود ‪ 7‬هزار و ‪ 200‬دانشجوی‬ ‫نیمه‌وقت در هر دو مجموعه‪.‬‬ ‫فوق لیسانس‪ :‬حدود ‪ 3‬هزار و ‪ 900‬دانشجوی تمام‌وقت و ‪ 2‬هزار دانشجوی نیمه‌وقت‬ ‫در هر دو مجموعه‪.‬‬ ‫رشته‌ها‬

‫در این کالج بیش از ‪ 100‬دوره لیسانس یا کارشناسی وجود دارد‪.‬‬

‫رشته‌های پرطرفدار‪:‬‬

‫رشته‌های بیزینس‪ ،‬روان‌شناسی‪ ،‬هنرهای زیبا‪ ،‬جامعه‌شناسی‪.‬‬

‫شهریه‬

‫شهریه‌ها از سالی ‪ 6‬هزار و ‪ 152‬دالر شروع می‌شود‪ .‬شهریه دانشجویان بین‌المللی هم‬ ‫از سالی ‪ 16‬هزار و ‪968‬دالر آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫تاریخچه‬

‫این دانشگاه به نوعی یکی از شعب دانشگاه تورنتو یا ‪ U of T‬بوده است‪ .‬رابطه این‬ ‫دو نهاد در س��ال ‪ 1965‬کامال از هم گسس��ته و منفک ش��د و سپس بخش یورک به‬ ‫مجموعه بزرگ و ‪ 185‬هکتاری کیل انتقال پیدا کرد‪.‬‬ ‫فارغ‌التحصیالن مطرح‬

‫سندی رینالدو‪ ،‬مجری بخش خبر بین‌الملل تلویزیون ‪CTV‬‬ ‫ژیان قمیشی‪ ،‬مجری رادیو ‪( CBC‬قبال به عنوان چهره‌های موفق ایرانی‪ -‬کانادایی در‬ ‫سایت ‪ parscanada.com‬معرفی شده است)‬ ‫جیم فالهرتی‪ ،‬وزیر دارایی کانادا‬ ‫ریچل مک‌آدامز‪ ،‬بازیگر سینما‬


‫یک نگاه‬

‫خوب‪ ،‬بد‪ ،‬زشت‬ ‫خوب‬

‫دانشجویان این دانشگاه مدام در حال تعریف کردن از‬ ‫استادان خوب خود و شیوه کاربردی و عملی آموزش‬ ‫دروس در اغلب رشته‌های درسی هستند‪ .‬دانشجویان‬ ‫بین‌الملل��ی آن ه��م می‌گوین��د ک��ه به دلی��ل حضور‬ ‫دانشجویان از گروه‌های مختلف قومی‪ ،‬در اینجا اصال‬ ‫احساس غربت نمی‌کنند‪ .‬آنها کتابخانه‌های هفت‌گانه‬ ‫دانش��گاه یورک را هم یکی از بهتری��ن مکان‌ها برای‬ ‫مطالعه دروس خود می‌دانند‪.‬‬ ‫بد‬

‫رف��ت و آمد طوالن��ی گاهی خیلی زندگی را دش��وار‬ ‫می‌کند‪ .‬بعد از آن هم نوبت به جستجویی سخت برای‬ ‫یافتن جای پارک می‌رسد‪ .‬یک دانشجوی ‪ 24‬ساله رشته‬ ‫روان‌شناسی می‌گوید که تقریبا بعد از ساعت ‪ 11‬صبح‬ ‫پیدا کردن جای پارک برای ماش��ین غیرممکن است و‬ ‫تازه اگر هم جا باشد قیمت آن خیلی زیاد است‪.‬‬ ‫زشت‬

‫متاسفانه تعداد خشونت‌هایی که در این منطقه معروف‬ ‫به ‪ Village‬اتفاق افتاده زیاد بوده اس��ت‪ .‬ایپریل سال‬ ‫گذش��ته یک دانشجوی ‪ 23‬س��اله چینی در این محل‬ ‫کش��ته شد و در ماه جوالی هم دو دانشجوی دیگر در‬ ‫خوابگاه مورد آزار قرار گرفتند‪ .‬در گذشته هم حمالتی‬ ‫به دانشجویان اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫ارتباط با دانشگاه‬

‫نشانی‪:‬‬

‫‪Keele campus:‬‬ ‫‪4700 Keele St., Toronto, ON, M3J 1P3‬‬

‫تلفن‪416-736-2100:‬‬

‫‪Glendon campus:‬‬ ‫‪2275 Bayview Ave., Toronto, ON, M4N‬‬ ‫‪3M6‬‬

‫تلفن‪416-487-6710:‬‬ ‫وبسایت‪www.yorku.ca :‬‬ ‫راهنمای رشته‪:‬‬ ‫‪www.futurestudents.yorku.ca‬‬ ‫تورهای دانشکده‪:‬‬ ‫‪www.futurestudents.yorku.ca/tour‬‬

‫مسیر رسیدن به کالج‬ ‫ساختمان کیل ‪:Keele‬‬

‫اتوبوس‌های ‪ TTC‬از ایس��تگاه‌های داونزویو‪ ،‬فینچ‪،‬‬ ‫جین‪ ،‬کیل و شپرد به مقصد این مجموعه ساختمانی از‬ ‫دانش��گاه یورک حرکت می‌کنند‪ .‬اتوبوس ‪ Go‬هم در‬ ‫دانشگاه یورک ایستگاه دارد و از آنجا هم اتوبوس‌های‬ ‫شاتل رایگان تا ایستگاه قطارهای ‪ GO‬در تردد هستند‪.‬‬ ‫عالوه بر این اتوبوس‌های ‪ ،VIVA‬مخصوص منطقه‬ ‫یورک‪ ،‬هم در نزدیکی این مجموعه ساختمانی یورک‬ ‫ایستگاه دارند‪.‬‬ ‫ساختمان گلندن ‪:Glendon‬‬ ‫از مت��روی الرن��س س��وار اتوبوس‌ه��ای خط ‪124‬‬ ‫بیمارستان سانی‌بروک شوید‪ .‬بین دو ساختمان کیل و‬ ‫گلندن هم اتوبوس‌های ش��اتل م��دام در حال رفت‌و‬ ‫آمد هستند‪.‬‬

‫محل اقامت‬

‫دانش��جویان می‌توانند در یکی از هشت اقامتگاه واقع‬ ‫در مجموعه کیل یا یکی از ‪ 2‬اقامتگاه واقع در مجموعه‬ ‫گلندن اقامت کنند‪ .‬در مجموع در این ‪ 10‬اقامتگاه برای‬ ‫پذیرایی از بیش از ‪ 2‬هزار و ‪ 500‬دانشجو فضا هست‪.‬‬ ‫همه این ساختمان‌ها از نظر خدمات‌دهی به هم پیوسته‬ ‫بوده و به س��بک س��نتی خوابگاهی دارای تک‌اتاق یا‬ ‫دواتاقی‌های مبله هستند‪ .‬در بعضی از این ساختمان‌ها‬ ‫طبقات مختص خانم‌ها ی��ا آقایان هم وجود دارد‪ .‬یک‬ ‫دانشجوی سال سومی رشته علوم سیاسی معتقد است‬ ‫که زندگی در خوابگاه بهترین فرصت برای دوست‌یابی‬ ‫است‪ .‬او می‌گوید‪« :‬سال اول حضورم در دانشگاه یورک‬ ‫که در خوابگاه بودم‪ ،‬بهترین سال تحصیلم بود‪».‬‬ ‫در مجموعه کیل تعدادی اتاق مجزا به س��بک سوئیت‬ ‫هم وجود دارد‪ .‬در این سوئیت‌ها دانشجویان می‌توانند‬ ‫زندگی مشابه زندگی آپارتمانی داشته باشند یعنی اتاق‬ ‫خواب مخصوص خود با آش��پزخانه و حمام و توالت‬ ‫مشترک‪.‬‬ ‫آنچه به احتمال زیاد درباره دانشگاه یورک نمی‌دانید‬ ‫می‌دانستید که از دانشگاه یورک تکنولوژی به کره مریخ‬ ‫هم رسیده! کار طراحی و ساخت ابزار معروف فضایی‬ ‫‪ NASA Phoenix Mars Lander‬را دانشمندان و‬ ‫متخصصانی از دانشگاه یورک انجام دادند که توانست‬ ‫در ماه می س��ال ‪ 2008‬بر س��طح مریخ فرود بیاید‪ .‬این‬ ‫ابزار توانس��ت اطالعاتی حیاتی در مورد س��طح مریخ‬ ‫جمع‌آوری و به زمین مخابره کند‪.‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫‪24‬‬

‫آموزش‬

‫مراکز آموزشی تولید انیمشن و نکاتی برای بهره‌برداری بهتر از حساب پس‌انداز تحصیلی ‪RESP‬‬ ‫بازی‌هایکامپیوتریدرانتاریو‬ ‫مهدی دبیرزاده‬

‫در کشور کانادا تعداد افراد مشغول به کار در زمینه بازی‌های‬ ‫کامپیوتری بالغ بر ‪ ۹۰۰۰‬نفر اس��ت و بودجه این صنعت به‬ ‫ح��دود ‪ ۲‬میلیون دالر می‌رس��د‪ .‬دولت کانادا در رش��د این‬ ‫صنعت در این کش��ور نقش مؤثری داش��ته است‪ ،‬به طور‬ ‫مثال کاهش مالیات ‪ ۳۰‬درصدی برای صاحبان این صنعت‬ ‫از طرف دولت بوده اس��ت‪ .‬گسترش این صنعت در استان‬ ‫انتاریو باعث شده است که این استان خود را به پای کبک و‬ ‫بریتیش‌کلمبیابرساند‪...‬‬ ‫مانند تمام صنایعی که در حال گس��ترش س��ریع هس��تند‬ ‫بزرگترین مش��کل‪ ،‬پیدا کردن و اس��تخدام افراد متخصص‬ ‫است‪ .‬به تازگی بودجه ‪ ۹‬میلیون دالری از طرف دولت کانادا‬ ‫برای آم��وزش نیروی متخصص در این صنعت اختصاص‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫مراکز آموزش��ی این بازی‌ها در انتاریو در شهر‌های مختلفی‬ ‫در س��طح استان پراکنده هستند‪ .‬مراکزی که در شهر تورنتو‬ ‫قرار دارند خود به چند گروه تقسیم می‌شوند‪( .‬برای آشنایی‬ ‫با فهرست این مراکز به این آدرس ‪www.parscanada.‬‬ ‫‪com/_1778‬‬ ‫مراجعهنمایید‪).‬‬ ‫ی بازی‌های کامپیوتری و‬ ‫با توجه به تعداد زیاد مراکز آموزش ‌‬ ‫انیمیش��ن‪ ،‬بهتر است به نکات زیر برای انتخاب مرکز مورد‬ ‫نظر توجه کنید‪.‬‬ ‫چ��ه مهارت‌ه��ای در ای��ن موسس��ات آم��وزش داده‬ ‫می‌شود‪ :‬همیشه توجه داشته باش��ید که موسسه آموزشی‌‬ ‫به ش��ما تنها یک س��ری از مهارت‌ها را تدریس نکند بلکه‬ ‫ی در جهت‪ ‬باروری استعداد‌های هنرجوی‬ ‫باید برنامه آموزش ‌‬ ‫انیمیشن داشته باشد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬بعد از اتمام تحصیل‪،‬‬ ‫هنرجو باید عالوه بر یک سری از مهارت‌های کامپیوتری با‬ ‫طراحی و مهارت‌های تصویری ‪ ‬نیز آشنا شده باشد‪.‬‬ ‫بنابرین به طور دقیق به برنامه‌های ارائه شده از طرف موسسه‬ ‫توجه کنید‪ ،‬ببینید آیا به شما طراحی و مهارت‌های تصویری‬ ‫را بخوبی آموزش می‌دهد یا خیر‪ .‬به بیان س��اده به شما یاد‬ ‫می‌دهد که چطور طراحی کنید یا اینکه چطور یک قصه را‬ ‫بیان کنید‪.‬‬ ‫چه مدرسینی در این موسسات تدریس می‌کنند‪ :‬تحقیق کنید‬ ‫که آیا مدرسین دروس به آن دروس واقف هستند یا نه‪ .‬آیا‬ ‫در کمپانی‌های موفق مش��غول به کار هس��تند یا اینکه فقط‬ ‫تئوری دروس را می‌دانند و سابقه و تجربه عملی ندارند‪.‬‬ ‫چه دانشجو‌های از این موسسه فارغ‌التحصیل شده‌اند و اینکه‬ ‫چقدر موفق ‪ ‬بوده‌اند‪ .‬چند درصد از آنها توانس��ته‌اند به کار‬ ‫مشغول شوند‪.‬‬ ‫ی آن موسسه به روز و کامل‬ ‫و اینکه چقدر کارگاه‌های آموزش ‌‬ ‫می‌باشند‪ .‬آیا جدید‌ترین کامپیوتر‌ها و نرم‌افزار‌های آموزشی‌‬ ‫گرافیکی در آنها ‪ ‬موجود می‌باشد‪.‬‬ ‫متن کامل در ‪www.parscanada.com/_1778 :‬‬

‫پس‌ان��داز ب��رای ‪ RESP‬در زمان مناس��ب می‌تواند باعث‬ ‫تقویت موجودی حساب شود‬ ‫برای این‌که بتوانید حس��اب پس‌ان��داز تحصیلی یا ‪RESP‬‬ ‫خود را بهتر مدیریت کنید‪ ،‬چند نکته به شما توصیه می‌شود‪:‬‬ ‫کاهش ریسک‬ ‫وقتی فرزند شما دیگر یک تین‌ایجر (فاصله سنی ‪ ۱۳‬تا ‪۱۹‬‬ ‫س��ال) است‪ ،‬دقت کنید که باید حساب ‪ RESP‬که برای او‬ ‫باز کرده‌اید‪ ،‬ترکیبی محتاطانه از انواع دارایی‌ها باشد‪ .‬وقتی‬ ‫می‌دانید که پنج سال بعد می‌خواهید از موجودی این حساب‬ ‫برای تحصیل فرزندتان برداشت کنید‪ ،‬معقول‌تر این است که‬ ‫به جای صرف موجودی حساب در سرمایه‌گذاری سهام آن‬ ‫را ص��رف خرید اوراق قرضه کوت��اه مدت یا پس‌اندازهای‬ ‫ضمان��ت ش��ده ‪Guaranteed Investment ‬‬

‫‪ ،Contract‬که به ‪ GIC‬نیز معروف هستند‪ ،‬کنید تا ریسک‬ ‫حسابتان به حداقل ممکن برسد‪.‬‬ ‫اگ��ر در افتت��اح حس��اب ‪ RESP‬تاخیر کرده‌ای��د‪ ،‬تا حد‬ ‫امکان س��عی کنید دچار این وسوسه نشوید که بخواهید با‬ ‫سرمایه‌گذاری در سهام‌های فرار با پول خود قمار کنید‪ .‬اگر‬ ‫بازار دچار سقوطی ناگهانی شود‪ ،‬چنان ضربه‌ای به شما وارد‬ ‫می‌آید که دیگر نخواهید توانس��ت از پس تامین هزینه‌های‬ ‫تحصیلی فرزندتان برآیید‪  .‬‬ ‫حساب مشترک‬ ‫در صورت مرگ ش��ما‪ ،‬تکلیف حس��اب ‪ RESP‬شما چه‬ ‫خواهد ش��د؟ اگر شما تنها فرد افتتاح‌کننده حساب هستید‪،‬‬ ‫پس با مرگتان موجودی حساب ‪ RESP‬شما هم به عنوان‬ ‫دارایی‌اتان محسوب خواهد شد که البته این امر سبب تاخیر‬

‫آیا کار و تحصیل همزمان در‬ ‫کانادا ممکن است؟‬

‫مجیدبسطامی‬

‫این پرسش را تعدادی از دوستان که قصد دارند بعد از ورود‬ ‫به کانادا ادامه تحصیل بدهند مط��رح کرده‌اند‪ .‬دغدغه آنها‬ ‫این اس��ت که آیا می‌توانند بر سر کار بروند و با درآمدهای‬ ‫شغل خود هزینه‌های تحصیلی را بپردازند یا نه‪ .‬پاسخ به این‬ ‫پرسش آسان نیست و به شغل فرد و رشته تحصیلی مورد‬ ‫نظر وی وابستگی زیادی دارد‪...‬‬ ‫اول‪ ،‬تحصیل در هر مقطعی چه برای دیپلم کالج‪ ،‬چه مدارج‬ ‫دانش��گاهی در کانادا کاری سهل و ممتنع است بدین معنا‬ ‫ک��ه حجم و محت��وای اطالعاتی و س��رفصل‌های دروس‬ ‫نسبت به آنچه که در یک درس دانشگاهی در ایران شاهد‬ ‫هستیم عموما کمتر اس��ت اما حجم تکالیف‪ ،‬فعالیت‌های‬ ‫جانبی‪ ،‬مطالعه شخصی و نظایر اینها بیشتر است ‪.‬همچنین‬ ‫سیستم نمره‌دهی به گونه‌ای طراحی شده که برخالف ایران‪،‬‬ ‫موفقیت «شب امتحانی» چندان شدنی نیست‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫اگر کسی به طور مداوم سر کالس حاضر شود‪ ،‬تکالیف را‬ ‫به درس��تی انجام دهد و خ��ود را وقف تحصیل کند آن را‬ ‫ش��یرین‌تر و اس��ان‌تر از ایران خواهد یافت اما اگر بخواهد‬ ‫عادت‌های مرس��وم در ایران را دنبال کند آن را «کش��نده»‬ ‫تفسیر خواهد کرد‪...‬‬ ‫دوم‪ ،‬برخالف ایران که عمده افراد برای این درس می‌خوانند‬ ‫که «عنوان آکادمی��ک» بگیرند‪ ،‬در کانادا برای بس��یاری از‬ ‫مهاجران‪ ،‬عنوان دانشگاهی چیزی بر گذشته آنها نمی‌افزاید‬ ‫بلکه این تحصیل باید بتواند برای آنها فرصت‌های ش��غلی‬ ‫ایج��اد کند‪ .‬اگ��ر دور‌ه تحصیلی چنی��ن کاری نمی‌کند یا‬ ‫هدف فرد از ادامه تحصیل چنین چیزی نیس��ت‪ ،‬پذیرش‬

‫دردس��رهای تحصیل منطقی نیست‪ ،‬چه برای هزینه‌هایش‬ ‫فکری کرده باشد و چه نکرده باشد؛‬ ‫سوم‪ ،‬تحصیل در کانادا خیلی بیشتر از ایران هزینه‌بر است‪.‬‬ ‫برای مهاجران این هزینه س��نگین‌تر اس��ت چ��ون باید از‬ ‫اندوخت��ه گران‌قدر خود برای آن مصرف کنند و عمری را‬ ‫که قاعدتا می‌شود صرف امور مهم دیگری کرد به تحصیل‬ ‫اختص��اص دهند؛ با همه اینها تامین هزینه‌های تحصیل از‬ ‫راه‌های مختلف چون وام‌های تحصیلی‪ ،‬گرنت‌ها و نظایر‬ ‫اینها مقدور اس��ت یعنی نباید پرداخت هزینه‌های تحصیل‬ ‫را دغدغ��ه مهمی در حدی که انج��ام تحصیل ضروری را‬ ‫غیرممکن کند دانس��ت‪ .‬مهم این است که بدانیم این ادامه‬ ‫تحصی��ل به درآمدزایی منطقی منتهی خواهد ش��د که بعد‬ ‫بتوانیم این وام‌ها را پرداخت کنیم یا نه؛‬ ‫چهارم‪ ،‬دوره‌های تحصیلی در کانادا معموال به صورت‌هایی‬ ‫چون تمام‌وقت حض��وری‪ ،‬پاره‌وقت حضوری و آن‪-‬الین‬ ‫وجود دارد‪ .‬البته بیشترین تنوع دوره‌ها مربوط به تمام‌وقت‬ ‫حضوری است یعنی این طور نیست که هر دوره تمام‌وقت‬ ‫حضوری را بش��ود به اش��کال دیگر ه��م گذراند‪ .‬معموال‬ ‫دوره‌های تمام‌وقت از نظر زمانی که از دانش��جو می‌گیرند‬ ‫بسیار سنگین هستند و در کنار آنها انجام کاری که به قصد‬ ‫تامین هزینه‌های زندگی باش��د بس��یار دشوار و تاحدودی‬ ‫غیرممکن است اما دوره‌های پاره‌وقت و آن‪-‬الین به فرض‬ ‫وجود‪ ،‬قابل جمع‌ش��دن با اش��کالی از کار کردن و کسب‬ ‫درآمد هستند‪...‬‬ ‫متن کامل در ‪bastami.canparsblog.com/?p=235‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪December 2011 . No4 25‬‬ ‫آموزش‬

‫در انتقال مالکیت و کسر هزینه‌های رونوشت گواهی شده‬ ‫وصیت‌نامه خواهد ش��د‪ .‬اما از س��وی دیگر‪ ،‬اگر همسرتان‬ ‫در این حس��اب با شما شریک باش��د می‌توانید از پرداخت‬ ‫هزینه‌هایی که گفته شد اجتناب کنید‪ .‬این کار باعث می‌شود‬ ‫تا همسر شما به راحتی بتواند مالکیت حساب ‪ RESP‬را در‬ ‫صورت مرگ نابهنگام شما در اختیار بگیرد‪.‬‬ ‫والدین به عنوان صاحب حساب‪  ‬‬ ‫اگر یک پدربزرگ یا مادربزرگ افتتاح‌کننده (صاحب) یک‬ ‫حس��اب ‪ RESP‬باشند‪ ،‬خطری که در مورد پیش گفته شد‬ ‫به مراتب بیش��تر خواهد ش��د و احتمال حساب شدن این‬ ‫موجودی به عنوان دارایی فرد بسیار باالتر است‪ .‬حاال فرض‬ ‫کنید که چه خواهد شد اگر الزم شود این موجودی صرف‬ ‫پرداخت بدهی‌هایی مثل مالیات بردرآمد یا مالیات بر ارزش‬

‫افزوده امالک شود؟‬ ‫پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها می‌توانند برای حل این مشکل‬ ‫در وصیت‌نامه خود مس��تقیما به آن اش��اره کنن��د‪ .‬راه حل‬ ‫بهتر این اس��ت که این حساب هرچه زودتر و در زمانی که‬ ‫پدربزرگ یا مادربزرگ هنوز در قید حیات هس��تند‪ ،‬به نام‬ ‫والدین فرزندی ش��ود که قرار است در آینده از این حساب‬ ‫منتفع گردد‪ .‬احتمال این که یک حساب ‪ RESP‬که صاحبانی‬ ‫جوان‌تر و البته مشترک دارد بتواند تا تمام شدن تحصیالت‬ ‫تکمیلی نوه فرد همچنان دس��ت نخورده باقی بماند خیلی‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫‪ RESP‬خانوادگی‬ ‫فرض کنید س��ه فرزند دارید‪ .‬آیا باید س��ه حساب ‪RESP‬‬ ‫هم داشته باشید؟ اگر یک یا دو فرزند شما نخواهند بعد از‬

‫دیپلم ادامه تحصیل دهند این خطر وجود دارد که شما برای‬ ‫استفاده از پول دولت مجبور به پرداخت جریمه شوید‪ .‬برای‬ ‫کاستن از میزان این خطر بهتر است که یک حساب ‪RESP‬‬ ‫خانوادگی (با امکان انتفاع چند نفر از آن) افتتاح کنید‪.‬‬ ‫اگر فقط یکی از فرزندان شما بعد از دبیرستان ادامه تحصیل‬ ‫ده��د‪ ،‬آن فرزن��د می‌تواند کامال از کلی��ه امکانات ‪RESP‬‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫به خاطر داش��ته باشید که حساب ‪ RESP‬تا ‪ ۳۵‬سال بعد از‬ ‫زمان افتتاح آن می‌تواند همچنان مفتوح بماند و ضرورتی به‬ ‫مسدود کردن یا فسخ آن نیست‪ .‬بنابر این یک حساب ‪RESP‬‬ ‫خانوادگی می‌تواند افرادی را که از آن منتفع می‌‌شوند در یک‬ ‫دوره زمانی طوالنی و در سنین مختلف پوشش دهد‪.‬‬ ‫متن کامل در ‪www.parscanada.com/_1838‬‬

‫آی�ا ایج�اد وقف�ه در تحصیل‬ ‫اشکالی دارد؟‬

‫اخذ پذیرش از دانشگاه فرانسه‌زبان مونترال‬

‫عقل متعارف می‌گوید که دانش‌آموزان فعال باید به یک شکل مرسوم درس‬ ‫بخوانند‪ :‬بعد از گرفتن دیپلم متوس��طه ب��دون فاصله و معطلی مدارج باالتر‬ ‫تحصیالت تکمیلی را ادامه دهند‪ .‬اما تحقیق جدیدی بر اساس یافته‌های خود‬ ‫پیشنهاد می‌دهد که برای گروه خاصی از افراد شاید بد هم نباشد که کمی در‬ ‫این مورد یعنی ادامه تحصیل به شکل پیوسته تعلل کنند‪.‬‬ ‫در گزارشی که در ماه سپتامبر منتشر شد‪ ،‬تعدادی از اقتصاددانان به این نتیجه‬ ‫رسیده‌اند که بسته به این‌که دانش‌آموز فارغ‌التحصیل دبیرستانی وقت خود را‬ ‫چگونه بگذراند‪ ،‬داشتن یک وقفه قبل از شروع تحصیل در کالج یا دانشگاه‬ ‫می‌تواند در درازمدت به تفاوت درآمدی بسیار چشمگیری منجر شود‪...‬‬ ‫نتایجی که محققان به دس��ت آوردند بس��یار جالب توجه بود‪ :‬در مقایسه با‬ ‫فارغ‌التحصیالن مرسوم غیردانشگاهی‪ ،‬آن عده از تحصیل‌کردگان غیردانشگاهی‬ ‫که به همان ترتیب که گفته ش��د در ادامه تحصیل خود وقفه انداخته بودند‪،‬‬ ‫درآمدشان سه درصد بیشتر بود‪ .‬فارغ‌التحصیالن دانشگاهی که در روند ادامه‬ ‫تحصیل خ��ود یک وقفه انداخته بودند نیز درآمدش��ان ‪ ۸‬درصد از همتایان‬ ‫دانشگاهی‌اشان که بدون وقفه درس خوانده بودند‪ ،‬بیشتر بود‪...‬‬ ‫البت��ه ی��ک اخطار مهم در این بین ضروری اس��ت‪ .‬اف��رادی که در تحصیل‬ ‫ن که بخواهند درآمدی بیش��تر یا حداقل برابر با‬ ‫خود وقفه می‌اندازند برای ای ‌‬ ‫فارغ‌التحصیالن مرسوم داشته باشند‪ ،‬باید این مدت زمان را در بازار کار صرف‬ ‫کنند‪ .‬جریمه کسانی که این مدت وقفه از تحصیل را صرف کار دیگری کرده‬ ‫بودند این بود که به نسبت همتایان فارغ‌التحصیل دانشگاهی خود که مستقیما‬ ‫از دبیرستان به دانشگاه رفته بودند‪ ،‬درآمدی ‪ ۲۰‬درصد کمتر داشتند‪ .‬آن عده از‬ ‫فارغ‌التحصیالن غیر‌دانشگاهی که همین شرایط را تجربه کرده بودند به نسبت‬ ‫همتایان خود تفاوت درآمدی زیادی نداشتند‪...‬‬ ‫متن کامل در آدرس ‪www.parscanada.com/_1799‬‬

‫‪..‬برای اخذ پذیرش باید مراحل زیر را پشت سر بگذارید‪:‬‬ ‫بررس��ی احراز ش��رایط الزم‪ :‬طبیعی است برای مقطع کارشناسی داشتن دیپلم یا به اتمام رساندن کالج‪،‬‬ ‫برای مقطع کارشناسی‌ارش��د داش��تن مدرک کارشناس��ی و برای تحصیل در مقطع دکترا داشتن مدرک‬ ‫کارشناسی‌ارشد الزم است‪ .‬به غیر از این‪ ،‬دانشکده‌ها و رشته‌های مختلف ممکن است مدارک دیگری به‬ ‫طور تخصصی از متقاضی درخواست کنند یا امتحان ورودی و مصاحبه داشته باشند‪ .‬در ضمن اگر متقاضی‬ ‫تعداد واحدهای الزم را در مقاطع قبلی نگذرانده باشد یا رشته انتخابی وی متفاوت از رشته تحصیلی مقاطع‬ ‫قبلی باشد امکان دارد ناچار شود تعدادی واحدهای درسی را به صورت پیش نیاز بگذراند‪.‬‬ ‫اطمینان از باز بودن برنامه در ترم تحصیلی مورد نظر‪ :‬بعضی رشته‌ها در ترم‌های تحصیلی خاصی ارائه‬ ‫نمی‌شوند یا تنها یک ترم در سال ارائه می‌شوند که ممکن است پاییز یا زمستان باشد‪ .‬البته این بیشتر در‬ ‫رشته‌های مربوط به مقطع تحصیلی کارشناسی‌ارشد و دکترا صدق می‌کند‪ .‬به همین دلیل متقاضی باید اول‬ ‫از این مسئله اطمینان حاصل کند تا در زمان‌بندی برای ورود به دانشگاه دچار مشکل نشود‪.‬‬ ‫تهیه مدارک الزم‪ :‬متقاضیان می‌توانند با مراجعه به وبس��ایت دانش��گاه یا تماس با دانشکده مورد نظر از‬ ‫جزئیات مدراک مورد نیاز با خبر شوند‪.‬‬ ‫تکمیل فرم ثبت‌نام‪ ،‬پرداخت هزینه و فرستادن مدارک مورد نیاز‪ :‬این کار حتما باید در زمان تعیین شده‬ ‫توسط دانشگاه انجام شود‪ .‬این زمان ممکن است برای دانشکده‌های مختلف متفاوت باشد‪.‬‬ ‫مراحل بعدی مثل آزمون ورودی یا مصاحبه از طرف دانشگاه به متقاضی اعالم می‌شود و در مورد رشته‌ها‬ ‫و مقاطع تحصیلی مختلف متفاوت است‪ .‬‬ ‫در مقطع تحصیلی کارشناسی آشنایی کافی با زبان فرانسه برای اخذ پذیرش از دانشگاههای فرانسه‌زبان‬ ‫الزامی اس��ت‪ ...‬البته دانشگاه‌های فرانسه‌زبان نسبت به دانشگاه‌های انگلیسی‌زبان استان کبک حساسیت‬ ‫کمتری نسبت به سطح دانش زبان فرانسه متقاضیان دارند و برای کمک به جذب دانشجویان بخصوص‬ ‫دانشجویان بین‌المللی سعی می‌کنند نسبت به این مسئله سهل‌گیرتر باشند در عوض با برنامه‌های مختلف‬ ‫سطح زبان فرانسه دانشجویان را ارتقا می‌بخشند‪.‬‬ ‫این متن‪ ،‬بخش کوتاهی از مقاله مفصلی درباره دانشگاه مونترال است‪ .‬برای آشنایی کامل‌تر با این دانشگاه‬ ‫و دریافت پذیرش آن به آدرس ‪ www.parscanada.com/_1098‬مراجعه نمایید‪.‬‬

‫نشاط تهرانی‬


‫آگهی‬


‫‪...‬ولیافتادمشکل‌ها‬ ‫مجیدبسطامی‬

‫چنان دور‪ ،‬چنین نزدیک‬

‫دقیقا خاطرم نیست که چه ماهی بود که برای اولین بار مدیر دفتر تهران کنپارس موضوع‬ ‫توقف ارسال مدیکال برای متقاضیان موسوم به ‪‌38‬رشته‌ای‌ها (اولین سری از مشاغل فدرال‬ ‫بعد از اجرای قانون سی‪ )50-‬را بیان کرد‪ .‬در واقع‪ ،‬این اتفاق آنچنان عجیب و غیرقابل باور‬ ‫بود که همگی فکر می‌کردیم احتماال به تغییرات مداوم اجرایی و عملیاتی اداره مهاجرت‬ ‫بازمی‌گردد خصوصا که چنین وقایعی در مورد ‪ CIC‬در ‪ 5‬س��ال گذش��ته کامال مرسوم‬ ‫بوده و وزارت مهاجرت بارها فعالیت‌های خود را در مراکز مختلف قطع و وصل کرده و‬ ‫معموال اطالع‌رسانی دقیقی هم انجام نداده است‪ .‬به هر حال‪ ،‬در آن ایام و با توجه به اینکه‬ ‫ماه‌ها از قول و قرار وزیر در مورد بررسی زیر ‪ 12‬ماه پرونده‌های نیروی متخصص فدرال‬ ‫می‌گذشت‪ ،‬موضوع چندان بحرانی به نظر نمی‌رسید چرا که از همان ابتدا هم بسیاری از‬ ‫باتجربه‌ها «سنگ بزرگ را عالمت نزدن» می‌دانستند و به غیر از شخص وزیر که با حرارت‬ ‫بس��یار در گردهمایی‌های مختلف رسمی و غیررسمی و از جمله گزارش به پارلمان در‬ ‫حال قصه‌بافی و خیال‌پردازی درباره زمان کوتاه ورود متخصصان به کانادا بود (و کماکان‬ ‫هم این قصه‌پردازی‌ها را به اشکال دیگری ادامه می‌دهد) کمتر کسی بود که چنین قول و‬ ‫قراری را با این شدت باور کند اما با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در تعداد رشته‌ها‬ ‫و اختیارات ماده سی‪ 50-‬دستیابی به بخشی از این قول و قرارها شدنی به نظر می‌رسید‪.‬‬ ‫چیزی که در ابتدا هیچ‌کس باور نمی‌کرد و باور آن همین االن هم برای من دشوار است‬ ‫این اس��ت که چطور و با چه میزان از وقاحت‪ ،‬وزیر تصمیم گرفت همه آنهایی را که به‬ ‫دلیل حرف‌های او و نامه‌های رسمی که به انجام چنین عملی متعهد شده بودند‪ ،‬کنار گذارد‬ ‫و فقط برای حل مشکل پرستیژی خودش و خالف تمام قواعد منطقی‪ ،‬رویه‌های جاری‬ ‫و اصول اخالقی و عادالنه‪ ،‬فهرست سری دوم را با ‪ 29‬رشته که ‪ 19‬رشته آن با فهرست‬ ‫قبلی مشترک بودند اولویت دهد و در تمام این دو سال گذشته نه یک بار بگوید که دقیقا‬ ‫قرار است با دو گروه قبلی (قبل از سی‪ 50-‬و گروه ‪‌38‬رشتی‌ها) چه کند و نه حاضر باشد‬ ‫بابت سومدیریت و تعهدات عمل نشده از ده‌ها هزار نفری که به واسطه اعتماد به سخنان‬


‫نکاتی که نباید آنها را اشتباه گرفت‬

‫‪C50‬‬ ‫چگونه سی‪50-‬‬ ‫ی�ک پادش�اهی مطلق�ه ب�دون‬ ‫پاسخ‌گویی بـرای جیسن کـنی‬ ‫برساخت‬

‫یک وزیر کانادایی‪ ،‬امور زندگی خود را سامان داده و سپس‬ ‫بالتکلیف مانده‌اند عذرخواهی کند‪.‬‬ ‫من شخصا به عنوان یک ایرانی‪ ،‬برای هزاران ایرانی هم‌وطنی‬ ‫که در این شرایط دشوار‪ ،‬مجبور به مهاجرت شده‌اند و کانادا‬ ‫را هم انتخاب کرده و این‌چنین دچار مشکل شده‌اند نگرانم‪.‬‬ ‫در میان این افراد که تعداد زیادی از اعضا خانواده‪ ،‬دوس��تان‪،‬‬ ‫آشنایان و همکاران سابق همه ما حضور دارند‪ ،‬افراد زیادی‬ ‫هستند که با امیدهای فراوان برای آینده خود و خانواده‌اشان‬ ‫پای در این راه گذاشته‌اند و از بسیاری از فرصت‌های شغلی‬ ‫و تحصیلی و حتی خانوادگی خود گذشته‌اند‪ ،‬به امید فردایی‬ ‫آفتابی‌تر که جناب کنی به شبی تیره و تار تبدیلش کرده است‪.‬‬ ‫من همچنین به عنوان یک کانادایی از داشتن چنین وزیری‬ ‫و چنی��ن وزارتخانه‌ای ش��رمنده‌ام‪ .‬وزیری ک��ه صدها بار‬ ‫بدت��ر از دولتمردان دیکتاتور خاورمیانه‌ای با سواس��تفاده از‬ ‫اختیارات بی‌حد و حصر ماده س��ی‪( 50-‬یا تفسیر گسترده‬ ‫این ماده) چون پادش��اهی می‌ماند که رعایا و درباریان باید‬ ‫دستورات یکشبه ملوکانه را برای آسودگی خاطر ایشان در‬ ‫سریع‌ترین زمان اجرایی کنند‪ .‬برایم بسیار عجیبتر بود وقتی‬ ‫در پیگیری‌های اخیر متوجه شدم که اعضای کمیته مهاجرت‬ ‫مجلس فدرال هم از دست او کالفه‌اند و نه به اطالعات دقیق‬ ‫دسترس��ی دارند و نه می‌دانند که آقای کنی دقیقا می‌خواهد‬ ‫چه کند‪ .‬این در حالی‌س��ت که در شرح وظایف این کمیته‬ ‫بررس��ی میزان موفقیت برنامه‌های مهاجرتی یکی از موارد‬ ‫اصلی قید شده است‪.‬‬

‫احتمال دارد که خواننده این سطور به خود بگوید‪« :‬انتظار‪،‬‬ ‫همیشه همراه و همدم متقاضی مهاجرت به کانادا بوده و این‪،‬‬ ‫امر عجیبی نیس��ت و خود ما هم تجربه مشابهی داشته‌ایم‪».‬‬ ‫چنین دوس��تی به دالیل متعدد اشتباه می‌کند‪ .‬پیشینیان آقای‬ ‫کن��ی هیچ‌وقت نگفته بودند که ما ظرف ‪ 6‬تا ‪ 12‬ماه ش��ما‬ ‫را به کانادا می‌آوریم؛ آنها وعده‌های نش��دنی و گزارش‌های‬ ‫مشکوک نداده بودند؛ آنها هر روز یک تصمیم جدید که تاثیر‬ ‫آن‪ ،‬برهم زدن نظم زندگی و برنامه‌ای هزاران نفر در سراسر‬ ‫جهان بوده نگرفته بودند‪ .‬آنها دستورات و ابالغیه‌های کامال‬ ‫خالف عدالت و انصاف صادر نکرده بودند‪.‬‬ ‫همچنی��ن این م��وارد را نباید ب��ا وعده‌ه��ای انتخاباتی که‬ ‫سیاس��تمداران کانادایی و ما شهروندان محترم کانادا به آنها‬ ‫عادت داریم اشتباه گرفت‪ .‬نه محتوای این دو اتفاق یکسان‬ ‫است و نه تاثیران آن بر زندگی طرف وعده‌ها‪ .‬وزیر محترم‬ ‫با اعالم رس��می سیاس��ت‌ها و قول و قراره��ا‪ ،‬ثبت آن در‬ ‫نامه‌های ارسالی به متقاضیان و دریافت هزینه‌های مرسومه‪،‬‬ ‫خود را به انجام این وظایف متعهد کرده اس��ت‪ .‬او در برابر‬ ‫متقاضیان مهاجرت حکم نماینده کانادا را دارد‪ .‬احتماال امروز‬ ‫افراد زیادی در جهان هستند که نمی‌دانند اسم نخست وزیر‬ ‫کانادا چیست اما آقای کنی را به خوبی می‌شناسند؛ او سمبل‬ ‫دولتمرد کانادایی است و به همین دلیل رفتارهایش مهم‌تر از‬ ‫دیگران است‪.‬‬

‫این هنوز از نتایج سحر است‬

‫اقدام وزیر مهاجرت در توقف برنامه اسپانسرشیپی والدین‬ ‫که در واقع ورود به حوزه‌ای است که مستقیما به شهروندان‬ ‫کانادایی (البت��ه از نوع درجه دوم یعن��ی مهاجران) مربوط‬ ‫می‌شود به خوبی نش��ان می‌دهد که مجموعه رفتارهای او‬ ‫در تعطیلی‪ ،‬تعویق یا ایجاد محدودیت ش��دید برای تقریبا‬ ‫تمامی برنامه‌های مهاجرتی فدرال س��ر ایستادن ندارد‪ .‬فعال‬ ‫حوزه مهاجرت بهترین حوزه برای اعمال قدرت است چون‬ ‫بسیاری از آسیب‌دیدگاه هنوز پایشان به کانادا نرسیده و آنها‬ ‫هم که اینجا هس��تند آن‌قدر درگیری فک��ری و خانوادگی‬ ‫دارند که چنین مواردی برایش��ان مسئله نباشد‪ .‬آینده نشان‬ ‫خواهد داد که هزینه‌هایی که بابت این غفلت‌ها و سکوت‌ها‬ ‫پرداخت خواهیم کرد چقدر خارج از تصور ما خواهد بود‪.‬‬ ‫مگر اینکه به یاد آوریم‪:‬‬ ‫سر چشمه شاید گرفتن به بیل‬ ‫چو پر شد نشاید گذشتن به پیل‬

‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫اقدامات کنپارس برای مقابله با این بی‌عدالتی‬ ‫اطالع‌رسانی گسترده و مداوم از طریق سایت و خبرنامه‬

‫انجام نامه‌نگاری‌های گسترده با اداره مهاجرت‬

‫دیدار با نمایندگان مجلس فدرال و توضیح ابعاد دقیق موضوع به آنها‬

‫شرکت در نشست کمیته مهاجرت مجلس فدرال به عنوان شاهد‬

‫ارتباط با رسانه‌های کانادایی و تالش برای آگاهی‌بخشی در این ارتباط‬

‫تشویق قربانیان این پرونده به انجام اقدامات هماهنگ‪ ،‬قانونی و موثر‬

‫پیگیری اقدامات حقوقی از طریق گشایش پرونده علیه وزیر در دادگاه فدرال‬ ‫رایزنی با سایر مشاوران و وکالی مهاجرت‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫‪30‬‬

‫موضوع ماه‬

‫آنچه در پی می‌آید بخش‌هایی از مذاکرات نشست کمیته مهاجرت با‬ ‫حضور شهود از جمله خانم کاترینا پارکر و آقای علی مختاری است‬ ‫که به موضوع بررس��ی عملکرد وزارت مهاجرت در مقابله با انباشت‬ ‫پرونده‌های نیروی متخصص فدرال و خصوصا فهرست سری اول بعد‬ ‫از اجرای ماده س��ی‪( 50-‬که به فهرس��ت ‪38‬رشته‌ای‌ها شهرت یافته)‬ ‫می‌پردازد‪ .‬به دلیل حجم زیاد مطالب تنها آن بخش‌هایی که نمایندگان‬ ‫کنپارس در آن مش��ارکت بیشتری داشتند (که بخش اصلی نشست را‬ ‫شامل می‌شد) در اینجا منعکس شده است‪.‬‬ ‫تاریخ‪:‬‬ ‫نشست شماره ‪The Standing Committee on Citizenship and 6‬‬ ‫‪ ،Immigration‬روز پنج‌شنبه‪ 27 ،‬اکتبر ‪.2011‬‬ ‫دستور کار‪:‬‬

‫بررسی معضل انباشت پرونده‌ها که در نتیجه اعمال برنامه‌هایی جهت‬ ‫تسریع روند مهاجرت اتفاق افتاده است‪ ،‬طبق دستور شماره ‪.1082‬‬ ‫رئیس جلسه‪:‬‬

‫جداسازی حقیقت و توهم‬ ‫در نشست کمیته مهاجرت چه گذشت؟‬

‫کاتریناپارکر‪:‬‬ ‫سوال این بود که چه تفاوتی میان پزشکان‬ ‫متقاضی قبل از سال ‪ 2010‬با پزشکان متقاضی‬ ‫بعد از سال ‪ 2010‬وجود دارد؟ و چگونه است‬ ‫که همین اضطرار و سرعت در مورد گروه اول‬ ‫صدق نمی‌کند؟‬ ‫(بع�د از س�خنان رئی�س جلس�ه در ابت�دای آن و پایان س�خنان‬ ‫نخستین مهمان)‬

‫پارکر‪ :‬ممنون که ما را به این جلسه دعوت کردید‪ .‬این نخستین بار‬ ‫است که من در این جلسه شرکت می‌کنم و به دلیل این که فقط‬ ‫‪ 4‬دقیقه برای صحبت فرصت دارم‪ ،‬خیلی سریع سخنانم را آغاز‬ ‫می‌کنم‪ .‬من در ‪ 12‬سال گذشته به عنوان یک وکیل منحصرا در حوزه مهاجرت به فعالیت مشغول بوده‌ام و‬ ‫در سه سال گذشته نیز با آقای مختاری همکاری داشته‌ام‪ .‬بنابر این هر روز به طور مداوم با پرونده صدها‬ ‫متقاضی مهاجرت از طریق نیروی متخصص سر و کار دارم‪.‬‬ ‫اغلب این تقاضاها مربوط به پزشکان و متخصصان بهداشتی بوده است‪ .‬در مجموع ما ‪ 515‬پرونده داریم که‬ ‫در فاصله زمانی میان ‪ 2‬فوریه سال ‪ 2008‬تا جون سال ‪ ،2010‬یعنی تحت مقررات اولین دستورالعمل وزیر‪،‬‬ ‫به اداره مهاجرت ارسال شده‌اند‪ .‬باید توجه شما را به این نکته مهم جلب کنم که در اولین دستورالعمل وزیر‬ ‫به این متقاضیان گفته شده بود که تقاضایشان حداکثر طی ‪ 12‬ماه بررسی خواهد شد‪ .‬این موضوع به وضوح‬

‫آقای دیوید تیلسن‬ ‫مهمانان‪:‬‬

‫آقای وارن کریتس‪ ،‬وکیل مهاجرت؛‬ ‫خانم کاترینا پارکر‪ ،‬وکیل مهاجرت؛‬ ‫آقای علی مختاری‪ ،‬مدیر شرکت خدمات مهاجرتی کنپارس؛‬ ‫آقای مایکل اتکینسن‪ ،‬رئیس انجمن ‪.Canadian Construction‬‬

‫و بسیار شفاف در همه مکاتباتی که در آن زمان با متقاضیان ما انجام می‌شد‪،‬‬ ‫به آنها اعالم ش��ده است‪ .‬این در حالی است که تا امروز فقط ‪ 4.47‬درصد‬ ‫از پرونده‌های این عده مورد بررسی قرار گرفته است‪ .‬همکارم با جزئیات‬ ‫بیشتر مسئله را توضیح خواهند داد‪.‬‬ ‫بعد از این مرحله دومین مجموعه دستورالعمل‌های وزیر اعالم شد که طبق‬ ‫آن تعداد مش��اغل موجود در فهرس��ت از ‪ 38‬مورد به ‪ 29‬مورد تقلیل پیدا‬ ‫کرد‪ .‬نکته‌ای که باید شدیدا نسبت به آن توجه داشت این است که در میان‬ ‫مشاغل این فهرست و فهرست قبلی ‪ 19‬مورد کامال یکسان وجود داشت‪.‬‬ ‫اما وقتی که ما متوجه ش��دیم که اداره مهاجرت و ش��هروندی به تک‌تک‬ ‫موکالن ما گفته اس��ت که ‪«:‬از آنجایی که دستورالعمل دوم دقیقا نیازهای‬ ‫فعلی بازار کار کانادا را در نظر گرفته‪ ،‬پرونده متقاضیانی که تحت این گروه‬ ‫یعنی از تاریخ ‪ 26‬جون س��ال ‪ 2010‬به بعد اقدام نموده‌اند‪ ،‬از نظر بررسی‬ ‫در اولویت قرار دارد‪ ».‬و این‌که «هدف ما پاس��خ‌گویی س��ری ‌ع به نیازهای‬ ‫ضروری‌تر در بازار کار کانادا است‪ ».‬این موضوع کمی برای ما سوال‌برانگیز‬ ‫شد‪ .‬چون همان‌طور که گفتم ما در میان موکالن خود پزشکان را هم داریم‬ ‫و سوال این بود که چه تفاوتی میان پزشکان متقاضی قبل از سال ‪ 2010‬با‬ ‫پزشکان متقاضی بعد از سال ‪ 2010‬وجود دارد؟ و چگونه است که همین‬ ‫اضطرار و سرعت در مورد گروه اول صدق نمی‌کند؟‬ ‫در این زمینه پرونده مشخصی هم هست که آقای مختاری به طور ویژه به‬ ‫آن اشاره خواهند کرد‪ .‬قبل از نتیجه‌گیری از سخنانم‪ ،‬فقط الزم می‌دانم برای‬ ‫اطالع ش��ما اعالم کنم که ما چندین بار با وزارتخانه در این مورد مکاتبه‬


‫آگهی‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫موضوع ماه‬

‫کرده و س��واالت خود را برای آنها ارس��ال نموده‌ایم و فقط‬ ‫دو پاس��خ دریافت کردیم که ه��ر دو هم با فاصله یک روز‬ ‫در ماه می س��ال ‪ 2011‬به دست ما رسید‪ .‬در آنها گفته شده‬ ‫بود‪« :‬باید توجه داشته باشید که پرونده متقاضیان به ترتیب‬ ‫دریافت و طبق نوبت مورد رس��یدگی قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫اصل اعمال انصاف در روند بررس��ی پرونده‌ها‪ ،‬برای ما این‬ ‫امر را غیر ممکن می‌سازد که بخواهیم پرونده‌ای را که دیرتر‬ ‫وصول ش��ده قبل از پرونده‌ای که پیش از آن وصول ش��ده‬ ‫مورد بررسی قرار دهیم‪».‬‬ ‫بنابر این س��وال این اس��ت که چطور این حرف در ماه می‬ ‫سال ‪ 2011‬گفته شده اما درست در همان زمان دیگر کامال‬ ‫مش��خص بوده که روند بررس��ی تقاضاها به هیچ عنوان بر‬ ‫اساس نوبت وصول آنها نبوده است؟ این امر تا حدی نشان‬ ‫از وجود تناقض در این مس��ئله اس��ت‪ .‬به اعتقاد من آنچه‬ ‫اینجا بیش از مس��ئله زمان اهمی��ت دارد‪ ،‬حمایت دوباره از‬ ‫ش��هرت کانادا به عنوان یک کشور پذیرای مهاجران است‪.‬‬ ‫ادامه صحبت را به آقای مختاری واگذار می‌کنم‪ .‬متشکرم‪.‬‬ ‫مختاری‪ :‬ممنون از این که اجازه یافتم در این جلسه حضور‬ ‫پیدا کنم و در مورد این مسئله مهم صحبت کنم‪.‬‬ ‫من علی مختاری هس��تم‪ .‬هم در ایران به عنوان وکیل عضو‬ ‫انجمن وکالی تهران هس��تم و ه��م در کانادا به عنوان یک‬ ‫مش��اور رس��می مهاجرت به کار مش��غولم‪ .‬در چهار سال‬ ‫گذشته نیز اداره شرکتی به نام ‪Canpars Services Inc.‬‬ ‫‪ Immigration‬را به عهده داش��ته‌ام که این ش��رکت به‬

‫‪32‬‬

‫کار ارائه خدمات مهاجرت��ی به عده زیادی از متقاضیان در‬ ‫برنامه‌های مختلف فدرال مشغول اس��ت‪ .‬از سال ‪ 2008‬تا‬ ‫به امروز هم ‪ 514‬فرم تکمیل شده تقاضای مهاجرت نیروی‬ ‫متخصص را تحت ضوابط دس��تورالعمل اول وزیر به اداره‬ ‫مهاجرت ارسال کرده‌ام‪ .‬باید اشاره کنم که از این تعداد فقط‬ ‫‪ 23‬مورد تحت بررس��ی قرار گرفته‌اند که معادل ‪ 4.4‬درصد‬ ‫از کل افراد مجموعه هس��تند‪ .‬وقتی هم که موضوع به دفتر‬ ‫دمشق مربوط باشد‪ ،‬شرایط از این هم بدتر است زیرا من تا‬ ‫به حال ‪ 506‬فرم تقاضای کامل را به این دفتر ارسال کرده‌ام‬ ‫که از میان آنها هم فقط ‪ 15‬مورد بررسی شده‌اند یعنی چیزی‬ ‫معادل ‪ 2.9‬درصد‪.‬‬ ‫نکته دیگر این اس��ت که این موضوع فقط به دفتر دمشق و‬ ‫متقاضیان ایرانی محدود نمی‌شود‪ .‬زیرا در برخی موارد آقای‬ ‫کنی مش��خصا به پرونده‌های ایرانی اشاره می‌کنند‪ .‬خاطرم‬ ‫هست که ایش��ان در یکی از سخنرانی‌های خود در توجیه‬ ‫کندی کار ایرانیان به مواردی چون بررسی‌های امنیتی بیشتر و‬ ‫از این قبیل موارد اشاره کرده بودند‪ .‬موضوع اصال این نیست‪.‬‬ ‫زیرا من بعد از دس��تورالعمل اول وزیر تعداد ‪ 250‬پرونده یا‬ ‫چیزی در همین حدود برای اداره مهاجرت ارسال کرده‌ام که‬ ‫‪ 10‬درصد از آنها با نظم خوب و بر اساس زمان‌بندی اعالم‬ ‫شده‪ ،‬یعنی ‪ 12‬ماه‪ ،‬مورد بررسی قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگری ک��ه می‌خواهم بگویم این اس��ت ک��ه اداره‬ ‫مهاج��رت‪ ،‬آن تعداد از پرونده‌های دارای ‪ A.O.R‬را که من‬ ‫از تاریخ ‪ 2‬مارچ و بعد از آن ارس��ال کرده‌ام بررس��ی نکرده‬

‫است‪ .‬حتی یک پرونده هم نخواهید یافت که تاریخ ‪A.O.R‬‬ ‫آن از سیدنی به ‪ 2‬مارچ و بعد از آن مربوط باشد و در روند‬ ‫بررسی قرار گرفته باشد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬در بین آن پرونده‌ها ‪ 144‬مورد به پزش��کان‬ ‫عمومی مربوط می‌شود که آنها هم به هیچ وجه مورد بررسی‬ ‫قرار نگرفته‌اند و همچنان در دفتر دمشق معطل مانده‌اند‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگری که قصد دارم به آن اش��اره کنم مقایس��ه‌ای‬ ‫بس��یار جالب بین دو پرونده کامال مشابه است‪ :‬خواهر و‬ ‫برادری با پیشینه خانوادگی یکسان‪ ،‬با تحصیالت پزشکی‬ ‫و میزان تجربه مش��ابه‪ .‬خواهر در تاری��خ ‪ 6‬فوریه ‪2009‬‬ ‫تقاضا کرد و در تاریخ ‪ 17‬فوریه ‪ 2010‬برگه‌های مدیکال‬ ‫خود را دریافت کرد‪ .‬هر دوی آنها پزش��ک هستند‪ .‬برادر‬ ‫در ‪ 15‬س��پتامبر س��ال ‪ 2009‬تقاضا کرد و هنوز هم منتظر‬ ‫بررس��ی پرونده خود اس��ت‪ .‬مدارک اینها همه اینجاست‪.‬‬ ‫من فهرس��تی ‪ 12‬صفحه‌ای از اس��امی همه موکالنم دارم‬ ‫و می‌توانید ببینی��د که فقط همین تعدادی که با رنگ آبی‬ ‫مش��خص شده‌اند‪ ،‬یعنی ‪ 2.9‬درصد از کل فهرست‪ ،‬مورد‬ ‫بررسی قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫به عنوان آخرین بخش از صحبت‌های خود باید بگویم که‬ ‫ش��رکت من وبس��ایتی دارد که هر روز بین ‪ 10‬تا ‪ 15‬هزار‬ ‫نف��ر از آن بازدید می‌کنند و من احس��اس می‌کنم که با این‬ ‫عملکرد غیرصادقانه‪ ،‬منتظر نگه‌داشتن افراد در دفتر دمشق و‬ ‫بررسی نکردن فایل‌های آنها‪ ،‬تصویر کانادا در ذهن این افراد‬ ‫به شدت در حال مخدوش شدن است‪.‬‬

‫علی مختاری‪:‬‬ ‫«‪...‬م�ن احس�اس می‌کنم که ب�ا این عملکرد‬ ‫غیرصادقانه‪ ،‬منتظر نگه‌داش�تن افراد در دفتر‬ ‫دمشق و بررسی نکردن فایل‌های آنها‪ ،‬تصویر‬ ‫کانادا در ذهن این افراد [متقاضیان مهاجرت‬ ‫به کانادا] به ش�دت در حال مخدوش ش�دن‬ ‫است‪».‬‬

‫جداسازی حقیقت و توهم‬

‫(بخش پرس�ش و پاس�خ ب�ا صحبت‌های آق�ای منگاکیس‪،‬‬ ‫نماینده شهر ریچموندهیل استان انتاریو آغاز شد‪).‬‬

‫منگاکی��س‪ :‬ممنون که ام��روز به اینجا تش��ریف آوردید و‬ ‫مس��ائل خود را با ما در میان می‌گذارید‪ .‬مطمئنا این کمیته‬ ‫به این اطالعات ارزشمند نیاز دارد تا بتواند بهتر عمل کند و‬ ‫توصیه‌های مفیدتری برای آقای وزیر و دولت داشته باشد‪.‬‬ ‫همان‌ط��ور که ما و ش��ما می‌دانیم‪ ،‬کانادا یک��ی از بهترین‬ ‫کش��ورهای مهاجرپذیر در دنیا اس��ت‪ .‬س��ال گذشته کانادا‬ ‫در زمین��ه پذیرش مهاجر ب��ا ورود ‪ 280‬هزار نفر رکورددار‬ ‫بود‪ .‬می‌دانیم که مش��کل انباش��ت پرونده‌ها هم وجود دارد‬ ‫و تا زمانی که اقدام موثری انجام نشود‪ ،‬این مشکل برطرف‬ ‫نمی‌شود‪ .‬آقای مختاری شما به تعداد بازدیدها از وب‌سایت‬ ‫خود اش��اره کردید‪ .‬وب‌سایت اداره مهاجرت کانادا در سال‬ ‫گذش��ته ‪ 43‬میلیون بازدیدکننده داش��ته‪ ،‬این یعنی ساعتی‬ ‫‪ 120‬هزار نفر بازدیدکنن��ده‪ .‬از این تعداد ‪ 56‬درصد مراجع‬ ‫خارجی و ‪ 44‬درصد هم مراجعانی از داخل کشور هستند‪.‬‬ ‫بنابر این به نظر می‌رسد که هنوز هم به اندازه کافی هستند‬

‫اف��راد زیادی که قصد مهاجرت به کان��ادا را دارند یا به این‬ ‫موضوع عالقه‌مندند و ما اصال با مسئله کمبود تقاضا روبه‌رو‬ ‫نیس��تیم‪ .‬به نظر من بهتر است صحبت درباره اعداد و ارقام‬ ‫را کنار بگذاریم و درباره زمان بررسی پرونده‌ها و مسائلی از‬ ‫این دس��ت صحبت کنیم‪ .‬متاسفانه در غالب موارد به جای‬ ‫پرداختن به کیفیت به کمیت توجه می‌شود‪.‬‬ ‫نکت��ه‌ای هس��ت که من پیش‌تر نیز ه��م در کمیته و هم در‬ ‫خارج از آن گفته‌ام و آن این است که موضوع فقط به تعداد‬ ‫افرادی که به داخل کانادا می‌پذیریم محدود نمی‌ش��ود بلکه‬ ‫موضوع مهم‌تر این اس��ت که ما از جذب و ادغام درس��ت‬ ‫این مهاج��ران در جامعه و امکان ورود آنه��ا به بازار کار و‬ ‫مشارکت کاملشان در اقتصاد و جامعه اطمینان داشته باشیم‪.‬‬ ‫من نماینده شهر ریچموندهیل هستم که یکی از پرتنوع‌ترین‬ ‫مناطق از نظر گروه‌های قومی در کش��ور اس��ت‪ .‬کامیونیتی‬ ‫ایرانیان این شهر‪ ،‬یکی از کامیونیتی‌های پیشرفته و پویاست‬ ‫اما من می‌دانم و فکر می‌کنم که دولت تا به حال نشان داده‬ ‫که هدف اصلی‌اش جذب درست مهاجران در جامعه است‪.‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪December 2011 . No4 33‬‬ ‫موضوع ماه‬

‫آیا شما با این حرف من موافق هستید و به نظر شما محدودیت‌های‬ ‫عملی ما در این زمینه چه چیزهایی است؟ و از دید شما ما در هر سال‬ ‫می‌توانیم پذیرای چه میزان مهاجر باشیم؟ مخاطب این سوال من هر‬ ‫چهار نفر شماست‪.‬‬ ‫رئیس جلس��ه‪[ :‬بعد از پایان صحبتهای آقای اتکینسن] خانم پارکر‪،‬‬ ‫لطفابفرمایید‪.‬‬ ‫پارک��ر‪ :‬به اعتقاد من‪ ،‬ما برای این‌که بتوانیم کیفیت را حفظ کنیم باید‬ ‫حتی بیشتر هم روی موضوع نیازهای ضروری بازار کار کانادا متمرکز‬ ‫باشیم و برای این کار شاید الزم باشد که مجوزهای موقت کار بیشتری‬ ‫صادر کنیم و کاری کنیم که این افراد سریع‌تر به کانادا بیایند و روند‬ ‫بررسی تقاضای آنها از داخل کانادا برای دریافت اقامت دائم نیز تسریع‬ ‫شود‪ .‬بنابراین کم‌کردن از میزان انباشت پرونده‌ها در خارج از کانادا و‬ ‫تمرکز جدی بر نیازهای ضروری بازار کانادا از کارهای مهم است‪ .‬من‬ ‫هم با آقای اتکینسن موافقم که گفتند طمع زیاد در گزینش افراد اجازه‬ ‫این کار را به ما نمی‌دهد‪ .‬اگر موضوع نیاز واقعا ضروری است‪ ،‬پس‬ ‫نمی‌توانیم چندین سال برای آمدن یک پزشک صبر کنیم‪.‬‬

‫رئیس جلسه‪ :‬آقای دیویس‪ ،‬بفرمایید‪.‬‬ ‫دیویس‪ :‬از همه ش��هود تشکر می‌کنم به‌ویژه به این دلیل که‬ ‫با وجود مشغله فراوانش��ان در این جلسه شرکت کردند تا‬ ‫تجربیاتشان را با ما در میان بگذارند‪.‬‬ ‫امروز اینجا می‌خواهیم موضوع انباش��ت پرونده‌ها و نحوه‬ ‫عملکرد آقای وزیر را باهم بررسی کنیم‪ .‬برای این که دقت‬ ‫و انصاف رعایت شده باشد مختصری از صحبت‌های خود‬ ‫ایشان را در چند نشست در اینجا نقل می‌کنم‪ .‬ایشان گفته‌اند‬ ‫که در س��ال ‪ 1993‬وقتی لیبرال‌ها دولت را از محافظه‌کاران‬ ‫تحویل گرفتند‪ ،‬با یک سیستم مهاجرتی سر و کار داشتند که‬ ‫همه تصمیمات در آن طی چند ماه گرفته می‌ش��د و میزان‬ ‫انباش��ت پرونده‌ها در حدی کام�لا معقول و قابل مدیریت‬ ‫بود‪ .‬اما وقتی خود ایش��ان در سال ‪ 2006‬وزارت مهاجرت‬ ‫را از لیبرال‌ها تحویل گرفتند‪ ،‬با ‪ 640‬هزار انباش��ت پرونده‬ ‫در گ��روه نیروهای متخصص و در مجم��وع با دیگر گروه‬ ‫ها ‪ 850‬هزار انباش��ت پرونده مواجه بودند‪ ،‬که قطعا این امر‬ ‫حاصل سوءمدیریت لیبرال‌ها بوده است‪ .‬اما حاال با گذشت‬ ‫حدود پنج سال‪ ،‬میزان این انباشت به ‪ 1‬میلیون پرونده رسیده‬ ‫است که مطمئنا آقای کنی با من موافق نخواهند بود اگر آن‬ ‫را نتیجه سوء مدیریت ایشان بدانیم‪ .‬به عقیده بنده آقای کنی‬ ‫و دولت برای تعداد تقاضاها سقف قائل شده‌اند تا به نوعی‬ ‫جلوی انباشت بیشتر پرونده‌ها را بگیرند و مدام هم به گروه‬ ‫متقاضیان نیروی متخصص به عنوان یک نمونه موفق اشاره‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫حاال سوال من از شما‪ ،‬مخصوصا خانم پارکر و آقای مختاری‪،‬‬ ‫این است و البته امیدوارم مختصر پاسخ بدهید که آیا به نظر‬ ‫شما‪ ،‬دستورالعمل‌های وزیر و کارهای دولت در مورد گروه‬ ‫مهاجران نیروی متخصص‪ ،‬در مجموع موفقیت‌آمیز بوده یا‬ ‫خیر؟‬ ‫مختاری‪ :‬فکر نمی‌کنم‪ .‬به نظر من آقای کنی با این کار عمال‬ ‫برنامه مهاجرت فدرال را تعطیل کرده اس��ت‪ .‬او در واقع با‬

‫رئیس جلسه‪ :‬آقای مختاری‪ ،‬شما هم خیلی خالصه نظرتان را بفرمایید‪.‬‬ ‫مختاری‪ :‬من هم کامال با شما هم‌عقیده‌ام‪ .‬دولت ما باید به جد در مورد‬ ‫این موضوع که چه کسی مناسب نیازهای جامعه کاناداست تعمق کند‬ ‫و برای این کار را هم باید نگاهی آینده‌نگر داشته باشد‪ .‬اما در برخی‬ ‫حوزه‌ه��ا ما بدون تردید نیاز باالیی به نی��رو داریم که قبال هم اعالم‬ ‫ش��ده‌اند و بر اس��اس همان اعالنات هم قوانینی تصویب و به مردم‬ ‫ابالغ شد‌ه است‪ .‬در نتیجه افراد هم به این قوانین امید بسته‪ ،‬تقاضای‬ ‫مهاجرت نموده و آینده خود را به این تقاضاها منوط کرده‌اند‪ .‬حاال این‬ ‫عادالنه نیست که ما به دلیل این که از نیازهای خود مطمئن نیستیم‪ ،‬آنها‬ ‫را در انتظار نگه داریم‪ .‬قبل از انتخاب آقای کنی به عنوان وزیر‪ ،‬انباشت‬ ‫پرونده‌ها ‪ 600‬هزار مورد بود و به گفته وی در حال حاضر ‪ 1‬میلیون‬ ‫است‪ .‬حاال سوال من این است که فقط دفتر دمشق در این مدت سه‬ ‫س��ال به چه کاری مش��غول بوده؟ چرا هنوز افرادی با تخصص‌های‬ ‫مورد نیاز کانادا‪ ،‬باید در این دفتر منتظر رسیدن نوبت بررسی پرونده‬ ‫خود باشند‪ .‬شاید حوزه‌هایی باشد که ما در موردشان مطمئن نباشیم‬ ‫اما حوزه‌هایی هم هست که بدون شک نیاز ما به آنها حتمی است‪.‬‬

‫تعیین س��قف ‪ 1000‬و بعد هم ‪ 500‬پرونده برای تقاضاها و‬ ‫بررسی اندکی از آنها از زمان صدور دستورالعمل اول‪ ،‬دوم و‬ ‫سوم‪ ،‬عمال پرونده‌های انباشته قبلی را کنار گذاشته‪ .‬این کار‬ ‫فقط یک حرکت نمایشی بوده‪ .‬متاسفم اما باید بگویم در ‪15‬‬ ‫سخنرانی از سخنرانی‌های ایشان در کامیونیتی‌های مختلف‬ ‫مهاجران‪ ،‬وی مدام از کاهش میزان انباشت پرونده‌ها و زمان‬ ‫بررسی آنها صحبت کرده اما اصال این‌طور نبوده‪.‬‬ ‫دیوی��س‪ :‬بگذارید این موضوع را بررس��ی کنیم‪ .‬چیزی که‬ ‫ما متوجه می‌ش��ویم این است که ما یک انباشت ‪ 640‬هزار‬ ‫موردی از نیروهای متخصص داریم‪ .‬در س��ال ‪ 2008‬وزیر‬

‫دس��تورالعملی می‌دهد که بر اس��اس آن ما باید چه بکنیم؟‬ ‫خانم پارکر این دستورالعمل چه مفادی دارد؟‬ ‫پارکر‪ :‬بر اساس این دستورالعمل‪ ،‬ما متخصصان در ‪ 38‬حرفه‬ ‫خاص را به کانادا می‌پذیریم‪.‬‬ ‫دیویس‪ :‬که مثال یکی از آنها هم پزشک‌ها هستند‪.‬‬ ‫پارکر‪ :‬دقیقا‪.‬‬ ‫دیویس‪ :‬در ضمن ایشان گفته‌اند که تقاضاهای دریافتی بعد‬ ‫از تاریخ ‪ 1‬فوریه سال ‪ 2008‬را زودتر بررسی می‌کنیم‪.‬‬ ‫پارکر‪ :‬همین‌طور است‪.‬‬ ‫دیویس‪ :‬این در حالی بوده که هنوز ‪ 640‬هزار تقاضا یا بیشتر‬ ‫در نوبت وجود داشته‌اند؟ درست است؟‬ ‫پارکر‪ :‬بله کامال‪ .‬فکر می‌کنم سوالتان در مورد تعیین سقف‬ ‫باشد‪ .‬تعیین سقف‌ها هم در نهایت نتوانستند مشکل انباشت‬ ‫پرونده‌ها تا قبل از سال ‪ 2008‬را حل کنند‪.‬‬ ‫دیویس‪ :‬بنابر این یک پزش��ک که از قبل از س��ال ‪ 2008‬در‬ ‫صف انتظار بوده‪ ،‬شاهد این بوده که تقاضایش کنار گذاشته‬ ‫ش��ده و پرونده پزش��ک متقاضی بعد از س��ال ‪ 2008‬مورد‬ ‫بررسی قرار گرفته‪.‬‬ ‫پارکر‪ :‬بله‪ .‬دقیقا‪.‬‬ ‫دیویس‪ :‬نکته دیگری که من متوجه شدم این است که افراد‬

‫جداسازی حقیقت و توهم‬ ‫کوستاسمنگاکیس‪:‬‬ ‫«متاسفانه در غالب موارد به جای‬ ‫پرداختن به کیفیت به کمیت‬ ‫توجه می‌شود‪».‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫موضوع ماه‬

‫بع��د از فوریه ‪ 2008‬نامه‌هایی دریاف��ت کرده‌اند که به آنها‬ ‫می‌گفته تقاضایشان طی ‪ 12‬ماه بررسی خواهد شد‪ .‬من اینجا‬ ‫مواردی را هم از سخنرانی‌های آقای کنی مشخص کرده‌ام که‬ ‫در آن از ‪ 12‬ماه‪ 6 ،‬تا ‪ 12‬ماه و ‪ 7‬تا ‪ 8‬ماه هم صحبت شده و‬ ‫این‌که اکثریت پرونده‌ها در ‪ 6‬ماه بررسی شده‌اند‪ .‬تقاضاهایی‬ ‫که بعد از سال ‪ 2008‬ارسال شده‌اند از نظر زمان بررسی چه‬ ‫وضعیتی دارند؟‬ ‫پارکر‪ :‬آقای مختاری فهرس��تی را در این زمینه با خود دارند‬ ‫و من فکر می‌کنم که آخرین ‪ A.O.R‬ارسال شده برای این‬ ‫گروه‪ ،‬ماه فوریه سال ‪ 2009‬بوده است‪.‬‬ ‫دیویس‪ :‬این یعنی چه؟ آیا پرونده آنها طی ‪ 12‬ماه بررس��ی‬ ‫شده است یا خیر؟‬ ‫مختاری‪ :‬نه ‪ .‬اصال این‌اتفاق نیفتاده‪.‬‬ ‫پارکر‪ :‬خیر‪ .‬االن بیشتر از ‪ 2‬سال گذشته‪.‬‬ ‫دیوی��س‪ :‬پ��س به اعتق��اد م��ن در حالی که اولین س��ری‬ ‫دستورالعمل وزیر چندان کارآیی نداشته‪ ،‬آقای کنی در سال‬ ‫‪ 2010‬ه��م دومین س��ری را ارائه کرده‌ان��د و طی آن تعداد‬ ‫مشاغل را از ‪ 38‬مورد به ‪ 29‬مورد تقلیل داده‌اند؟‬ ‫پارکر‪ :‬بله‪.‬‬ ‫دیویس‪ :‬خب‪ .‬حاال با تعیین سقف ما در هر رشته شغلی فقط‬ ‫‪ 1000‬پرونده را از سرتاسر دنیا قبول می‌کنیم؟ درست است؟‬ ‫پارکر‪ :‬دقیقا‪.‬‬ ‫دیویس‪ :‬بعد هم نوبت به سومین دستورالعمل وزیر می‌رسد‬ ‫که طی آن تعداد سقف پرونده‌ها در هر شغل از ‪ 1000‬مورد‬ ‫به ‪ 500‬مورد کاهش پیدا می‌کند‪ .‬درست است؟‬ ‫پارکر‪ :‬بله‪.‬‬ ‫دیوی��س‪ :‬خب‪ .‬به این ترتیب تکلی��ف اپراتور جرثقیلی که‬ ‫مثال از س��ال ‪ 2004‬در صف بوده یا پزش��کی که از همان‬ ‫زمان تقاض��ای مهاجرت داده چه می‌ش��ود؟ در نتیجه این‬ ‫دستورالعمل‌های وزیر چه اتفاقی برای پرونده‌های آنها افتاده؟‬ ‫پارکر‪ :‬بعد از سری اول و سری دوم در سال ‪ 2010‬و بعد هم‬ ‫سری سوم‪ ،‬به محض این‌که یک سری جدید دستورالعمل‬ ‫وزیر صادر می‌شد‪ ،‬بقیه پرونده‌های تحت دستورالعمل قبلی‬ ‫وزیر کامال فراموش می‌شدند و این اتفاق با هر سری جدید‬ ‫هم تکرار می‌ش��د‪ .‬در حالی که همان‌طور که قبال هم گفتم‬ ‫برخی از این مشاغل در این فهرست‌ها عینا مثل هم بودند و‬ ‫در فهرست اول و دوم ‪ 19‬شغل یکسان وجود داشت‪.‬‬ ‫دیویس‪ :‬این چه جور رعایت انصاف اس��ت که یک اپراتور‬ ‫جرثقیل یا پزشک که در سال ‪ 2009‬تقاضا داده‪ ،‬پرونده‌اش‬ ‫زودتر از یک مورد مش��ابه که سه س��ال زودتر تقاضا کرده‬ ‫بررسی شود؟‬ ‫پارکر‪ :‬این کار دقیقا برخالف اصل رعایت انصاف و عدالت‬ ‫در روند بررسی پرونده‌هاست‪.‬‬ ‫دیویس‪ :‬اما ظاهرا این همان چیزی است که دستورالعمل‌های‬ ‫آقای کنی ایجاب می‌کنند؟‬ ‫پارکر‪ :‬بله‪ .‬درست است‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫جداسازی حقیقت و توهم‬

‫دان دیویس‪:‬‬ ‫«این چه جور رعایت انصاف است‬ ‫که یک اپراتور جرثقیل یا پزشک که در‬ ‫سال ‪ 2009‬تقاضا داده‪ ،‬پرونده‌اش زودتر‬ ‫از یک مورد مشابه که سه سال زودتر تقاضا‬ ‫کرده بررسی شود؟»‬

‫رئیس جلسه‪ :‬آقای الیمرا‪ ،‬لطفا شما بفرمایید‪.‬‬ ‫الیمرا‪ :‬ممنون آقای رئیس‪ .‬مطمئنم که شهود با سیستم جدید که در آن می‌توان از طریق اینترنت وارد‬ ‫فضایی به نام ‪ E-client‬شد و اطالعات به‌روز را گرفت‪ ،‬آشنا هستند‪ .‬ممنون خواهم شد اگر به کمیته‬ ‫بفرمایید که آیا این سیستم را مفید و درست ارزیابی کرده‌اید یا خیر‪ .‬منظورم این است که می‌توانید با‬ ‫کلیک روی گزینه زمان بررسی‪ ،‬به اطالعات درستی دست پیدا کنید یا خیر؟‬ ‫مختاری‪ :‬در واقع ‪ 2‬سیستم آنالین وجود دارد که یکی از آنها ‪ E-cast‬است که از طریق آن می‌توانید‬ ‫وضعیت پرونده‌اتان را مش��اهده کنید‪ .‬اطالعات ارائه شده در این سیستم کامال اشتباه است‪ .‬یکی از‬ ‫مشکالت من با موکالنم هم همین موضوع است زیرا آنها برای اطالع از وضعیت پرونده خود به این‬ ‫سایت سر می‌زنند و با اطالعات نادرست مواجه می‌شوند‪ .‬حتی در موردی یکی از موکالن من که به‬ ‫تازگی برایش ‪ A.O.R‬ارسال شده بود‪ ،‬تلفنی به من گفت که در مراجعه به این سایت دیده است که‬ ‫آنها اطالعات پزشکی‌اش را دریافت کرده‌اند در حالی که چنین چیزی اصوال غیر ممکن بود زیرا او‬ ‫اصال هیچ نامه‌ای مبنی بر مراجعه به پزشک معتمد سفارت دریافت نکرده بود‪.‬‬ ‫الیمرا‪ :‬آیا این گونه اشتباهات زیاد اتفاق می‌افتد؟‬ ‫مختاری‪ :‬بله‪ .‬خیلی زیاد‪ .‬می‌توانم بگویم از هر ‪ 100‬مورد ‪ 30‬مورد یا حدود ‪ 30‬درصد‪.‬‬ ‫الیمرا‪ :‬خانم پارکر! لطفا در این مورد شما به سوال‌ها جواب بدهید‪ .‬اداره مهاجرت مشخصا می‌گوید‬ ‫که در مدت زمانی که مدارک شما در دست بررسی است‪ ،‬این اجازه را ندارید که با هیچ افسری تماس‬ ‫یا مکاتبه داشته باشید‪ .‬مثال اگر زمان بررسی پرونده شما ‪ 11‬ماه است‪ ،‬در این ‪ 11‬ماه آنها نمی‌خواهند‬ ‫هیچ ارتباطی با شما داشته باشند‪ .‬به نظر شما این موضوع چقدر درست است؟ خانم پارکر لطفا شما‬ ‫شروع کنید و در صورت لزوم آقای مختاری ادامه بدهند‪.‬‬ ‫پارکر‪ :‬اگر بخواهیم از این زاویه به موضوع نگاه کنیم باید گفت که در مورد تمام فایل‌هایی که بعد‬ ‫از فوریه سال ‪ 2008‬یا اولین سری دستورالعمل وزیر ارسال شده‌اند‪ ،‬اطالعات موجود در مورد زمان‬ ‫بررسی یا تاخیر‌های آنها خیلی مبهم و نامشخص است‪ .‬در واقع نمی‌توان چیزی در مورد آنها پیدا کرد‪.‬‬ ‫همان طور هم که گفته شد وقتی به شما گفته‌اند که پرونده‌اتان در ‪ 12‬ماه بررسی خواهد شد شما در‬ ‫این مدت اجازه ندارید با کسی مکاتبه کنید و البته این زمان تا به حال خیلی بیشتر از ‪ 12‬ماه بوده است‪.‬‬ ‫صحبت از ‪ 24‬ماه اضافه‌تر از آن ‪ 12‬ماه اولیه است‪ .‬قطعا در این بین یک مشکل بزرگ وجود دارد‪.‬‬ ‫مختاری‪ :‬در نامه‌های ‪ A.O.R‬ذکر شده است که اگر چنانچه بررسی پرونده شما بیش از ‪ 12‬ماه طول‬ ‫کشید‪ ،‬با ما تماس بگیرید‪ .‬همه متقاضیانی که ‪ A.O.R‬خود را دریافت کرده‌اند با این تذکر روبه رو‬ ‫بوده‌اند‪ .‬این موضوع کامال مرسوم است با این تفاوت که در این مورد هم شاهد باال یا پایین رفتن زمان‬ ‫هستیم که خیلی معقول به نظر نمی‌‌رسد‪.‬‬ ‫الیمرا‪ :‬حوزه دیگری که می‌خواهم توضیح مختصری درباره آن بدهم‪ ،‬در مورد مش��اغلی اس��ت که‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫‪35‬‬ ‫از آنه��ا صحبت کردید‪ .‬همه ما می‌دانیم که مش��اغل حوزه‬ ‫خدمات بهداشتی یکی از مهم‌ترین مشاغل در این فهرست‬ ‫هستند‪ .‬در حوزه ساخت و ساز هم ما با کمبود نیرو مواجه‬ ‫هستیم‪ .‬از میان موکالن شما که در حوزه خدمات بهداشتی‬ ‫به کانادا آمده‌اند‪ ،‬مدارک چه میزان از آنها به رسمیت شناخته‬ ‫ش��ده است و بزرگ‌ترین موانع بر سر راه آنها کدام‌ها بوده؟‬ ‫چ��ون فقط ‪ 2‬دقیق��ه وقت دارم خواه��ش می‌کنم مختصر‬ ‫جواب بدهید‪.‬‬ ‫مختاری‪ :‬پزشکان بیشترین مش��کل را دارند‪ .‬ما پرستارانی‬ ‫داش��ته‌ایم که آس��ان‌تر‪ -‬البته در مقام مقایس��ه با پزشکان‪-‬‬ ‫توانسته‌اند وارد سیستم شوند‪ .‬اما پزشکان واقعا مشکل دارند‪.‬‬ ‫آنها بای��د از ‪ 3‬مرحله آزمون عبور کنند و بعد هم موقعیتی‬ ‫کاری را ‪...‬‬ ‫الیم��را‪ :‬پس حاال می‌توانید تخمین بزنید که چند درصد از‬ ‫پزش��کان موکل شما در حال حاضر مشغول به کار پزشکی‬ ‫شده‌اند؟ فقط یک حدس ساده؟‬ ‫مختاری‪ :‬نمی‌توانم رقم دقیق بگویم چون خیلی از این افراد‬ ‫هنوز پرونده‌هایشان بررسی نشده است‪ .‬اما می‌توانم بگویم‬

‫‪December 2011 . No4‬‬ ‫موضوع ماه‬

‫ریک دایکسترا‪:‬‬ ‫«‪...‬فکر می‌کنم منصفانه نباشد که‬ ‫بگوییم زمان بررسی پرونده‌ها بخشی‬ ‫از مشکل انباشت پرونده‌هاست‪.‬‬ ‫موضوع در حقیقت این نیست‪».‬‬

‫جداسازی حقیقت و توهم‬ ‫حدود ‪ 1‬تا ‪ 2‬درصد از آنها وارد سیستم شده‌اند‪.‬‬ ‫رئیس جلسه‪ :‬آقای دایکسترا‪ ،‬شما آخرین سخنگو هستید‪.‬‬ ‫(آقای دایکسترا منشی پارلمانی وزیر مهاجرت و شهروندی‬ ‫نیز هستند‪).‬‬ ‫دایکسترا‪ :‬من فقط می‌خواهم از خانم پارکر و آقای مختاری‬ ‫بپرس��م که آیا تا ب��ه حال به آن دس��ته از موکالن خود که‬ ‫پرونده‌اشان در نوبت انتظار و در میان پرونده‌های انباشته تا‬ ‫فوریه ‪ 2008‬مانده بوده‪ ،‬توصیه کرده‌اند که انصراف بدهند و‬ ‫بر اساس سیستم جدید اقدام کنند تا خیلی سریع‌تر کارشان‬ ‫انجام شود؟‬ ‫پارکر‪ :‬این در واقع همان توصیه‌ای است که اداره مهاجرت و‬ ‫شهروندی کانادا به همه این افراد می‌کند‪.‬‬ ‫دایکس��ترا‪ :‬شما هم این کار را می‌کنید؟ آیا به موکلین خود‬ ‫می‌گویید که از سیستم قدیمی‪ ،‬که میزان انباشت پرونده‌ها و‬ ‫زمان انتظار در آن خیلی باالست‪ ،‬انصراف بدهند؟‬ ‫مختاری‪ :‬اینجا یک نکته خیلی مهم وجود دارد‪.‬‬ ‫دایکسترا‪ :‬من وقت زیادی ندارم پس فقط به من بگویید بله یا‬ ‫خیر؟ آیا به موکالن خود این توصیه را می‌کنید؟‬ ‫مختاری‪ :‬بله‪ .‬اما در این میان یک «اما» وجود دارد‪ .‬وقتی شما‬ ‫برای برنامه‌ای تقاضا داده‌اید که به ش��ما گفته تا ‪ 12‬ماه بعد‬ ‫به ش��ما پاس��خ می‌دهد‪ ،‬و این مقطع زمانی از ژانویه ‪2009‬‬ ‫ش��روع و به ژانویه ‪ 2010‬ختم می‌شود‪ ،‬معنای آن این است‬ ‫که قاعدتا باید در این مدت صبر کنید‪ .‬در این مدت کس��ی‬ ‫متوجه وجود مشکل نمی‌شود‪ .‬بعد از آن هم آقای کنی بدون‬

‫حل مش��کل همچنان مدت ‪ 6‬تا ‪ 12‬ماه برای رس��یدگی را‬ ‫تکرار می‌کند‪ .‬با فرا رسیدن سال ‪ 2010‬هم هنوز هم خیلی‬ ‫از پرونده‌ها ‪ 12‬ماهه نشده بودند پس ما نمی‌توانستیم به آنها‬ ‫این توصیه را بکنیم‪.‬‬ ‫دایکسترا‪ :‬خیلی خوب‪ .‬متوجه شدم که مشکلی که پرونده‌های‬ ‫شما با زمان رسیدگی دارند کامال محدود به شماست و کار‬ ‫شما بوده که خیلی بیشتر از معمول طول کشیده است‪ .‬چند‬ ‫علت برای این قضیه وجود دارد‪ .‬ای کاش دولت فدرال این‬ ‫قدرت را داشت که خود راسا به بررسی صالحیت مدارک‬ ‫خارجی بپردازد و پزشکانی را که می‌توانند در کانادا طبابت‬ ‫کنند تایید کند اما متاس��فانه این موضوع به استان‌ها و بیش‬ ‫از همه به انجمن‌های خاص این حوزه مربوط می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل فکر می‌کنم منصفانه نباشد که بگوییم زمان بررسی‬ ‫پرونده‌ها بخشی از مشکل انباشت پرونده‌هاست‪ .‬موضوع در‬ ‫حقیقت این نیست‪ .‬بخش��ی از مشکل ما در حقیقت تایید‬ ‫صالحیت افراد متقاضی در اس��تا ‌ن و انجمن مربوطه است‪.‬‬ ‫بنابر این من تعجب نمی‌کنم اگر بشنوم اغلب موکالن شما‬ ‫که پزشکان ایرانی هستند‪ ،‬کارشان با تاخیر مواجه شده چون‬ ‫اصوال تایید پزشکان ایرانی چندان روند ساده‌ای نیست‪ .‬مثال‬ ‫این امر در مورد پزشکان متقاضی از کشور افریقای جنوبی‬ ‫در استان‌های بریتیش‌کلمبیا و ساسکاچوان خیلی سریع و‬ ‫در م��دت ‪ 6‬تا ‪ 12‬ماه اتفاق می‌افتد‪ .‬خواهش دیگر من هم‬ ‫این اس��ت که حاال که چندین بار به صحبت‌های آقای کنی‬ ‫در مورد زمان بررسی پرونده‌ها استناد کردید‪ ،‬مدارک الزم در‬ ‫اثبات این موارد را هم به کمیته ارائه کنید‪ .‬شما ممکن است‬

‫مواردی در نقض این صحبت‌ها داشته باشید اما باید ببینید‬ ‫که آیا در سراسر کشور هم وضع به همین منوال بوده یا نه‪.‬‬ ‫مختاری‪ :‬بله من لیس��تی دارم از‪ ...‬و همین‌طور وب‌س��ایت‬ ‫‪ CIC‬که تمام سخنرانی‌های آقای وزیر در آن آمده‪.‬‬ ‫دایکسترا‪ :‬حرف من سخنرانی‌ها نیست‪ .‬من درباره مواردی‬ ‫حرف می‌زنم که شما مجاز به گفتنشان بودید‪ .‬شما به عنوان‬ ‫ش��اهد اینجا حض��ور پیدا کرده‌اید و برای این کار از ش��ما‬ ‫دعوت ش��ده‪ .‬اما وقتی چنین نکاتی را مطرح می‌کنید باید‬ ‫مدرکی هم در اثبات آنها داشته باشید‪ .‬اگر معتقد هستید که‬ ‫ه��ر کدام از حرف‌های وزیر‪ ،‬برنامه‌های دولت و وزارتخانه‬ ‫و یا تعهداتی که هر یک ادعا کرده‌اند حقیقت ندارد‪ ،‬از شما‬ ‫خواه��ش می‌کنم که همین امروز ب��رای اثبات ادعای خود‬ ‫مدراکتان را به دفتر کمیته ارائه کنید‪.‬‬ ‫مختاری‪ :‬حتما‪ .‬اما در جواب نکته‌ای که فرمودید باید بگویم‬ ‫که وظیفه تعیین صالحیت و بررس��ی کیف��ی مدارک یک‬ ‫ی جنوبی بر عهده اداره مهاجرت‬ ‫پزش��ک از ایران یا افریقا ‌‬ ‫کانادا نیس��ت‪ .‬و صحبت من در مورد پرونده‌هایی است که‬ ‫حتی به مرحله بررسی اولیه هم نرسیده‌اند‪ .‬از بین ‪ 500‬نفر‬ ‫این فهرس��ت‪ 144 ،‬نفر پزشک هستند‪ .‬اداره مهاجرت هیچ‬ ‫یک از این موارد را بررس��ی نکرده تا حتی بداند که آیا اینها‬ ‫پزشک هستند یا این‌که حرفه دیگری دارند‪.‬‬ ‫رئیس جلس��ه‪ :‬وقت جلس��ه به پایان رس��ید‪ .‬از همه شما‬ ‫سپاسگزارم‪.‬‬


‫آگهی‬


‫آگهی‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫موضوع ماه‬

‫‪38‬‬

‫امید‪،‬اعتراض‪،‬پشتیبانی‬ ‫مرور برخی نظرات بعد از نشست کمیته مهاجرت‬

‫محمد‪ :‬س�لام ب��ر دکتر مخت��اری عزیز‪ ،‬خوش��حالم‬ ‫ک��ه پیش��نهادم ب��رای ارس��ال نامه ب��ه اعض��ای این‬ ‫کمیت��ه مورد قب��ول قرار گرف��ت‪ .‬نامه را ب��رای اعضا‬ ‫ب��ه غی��ر از مع��اون پارلمان��ی کن��ی ارس��ال ک��ردم‪.‬‬ ‫در اولین جواب یکی از نمایندگان پرس��یده که‪« :‬آیا من‬ ‫فامیل یا بس��تگانی در ریچموندهی��ل در آنتاریو دارم؟”‬ ‫آی��ا معنی این س��وال تنها این نیس��ت ک��ه اگه کس و‬ ‫کاری اونج��ا دارم ک��ه می‌تون��ه در آرای ایش��ون در‬ ‫دوره بع��د موث��ر باش��ه که خ��وب وگرن��ه خالص؟!‬ ‫آخ��ه در نامه نگاری ک��ه با کلیه ‪ ۹۷‬عض��و ان دی پی‬ ‫داش��تم اکثریت اعضا تا می‌فهمیدن که در کانادا زندگی‬ ‫نمی‌کنم می‌گفتن که «تنها برای مردم حوزه‌های انتخابی»‬ ‫خودش��ون پیگیری می‌کن��ن!! اینه عدال��ت کانادایی؟؟‬ ‫بخدا که کم کم نظرم داره از انتخابی که کردم برمیگرده‬ ‫بعد از ‪ ۳‬سال درگیری!!‪...‬‬ ‫در هر حال همیشه از زحمت هاتون سپاسگذارم و ازتون‬ ‫خواهش میکنم به آیه یاس خونی یک عده توجه نکنین‪.‬‬ ‫این جماعت اگه پیروز بش��ین به حساب تبلیغات برای‬ ‫موقعیتآیندتونمیزارنواگهشکستبهحسابضعفتون‪.‬‬ ‫کار خودتون رو انجام بدین‪.‬‬ ‫ویدا‪ :‬آقای دکتر مختاری عزیز‪ ،‬س�لام و خسته نباشید‪.‬‬ ‫گرچه ما جز متقاضیان لیس��ت ‪ ۳۸‬گانه نیستیم ولی از‬ ‫زحمات شما برای جامعه ایرانیان بسیار سپاسگزارم‪.‬‬ ‫مهرداد‪ :‬با سالم بنظرم هر چه دست آقای کنی پیش هم‬ ‫حزبیهایش رو شود بهتر است‪ .‬فکر میکنم اگر اقای کنی‬ ‫از درون حزبش تحت فش��ار باشد بیشتر به تغییر رویه‬ ‫فکر میکند‪ .‬بهترین روش مبارزه سیاس��ی همراه کردن‬ ‫محافظه کاران است و انها دیر یا زود مجبورند اقای کنی‬ ‫را به تک روی در قبال سیاس��تهای حزبی خود محکوم‬ ‫کنند و او را قربانی اهداف دراز مدت خود کنند به نوعی‬ ‫تمامی تقصیرات را گردن شخص کنی بیندازند‪.‬‬

‫بعد از حضور در نشست کمیته افراد بسیار زیادی نظرات خود را از طریق کامنت‌گذاری به مجموعه کنپارس منتقل کردند‪.‬‬ ‫در اینجا تعداد محدودی از این نظرات منعکس شده تا مخاطبان نشریه با حال و هوای کسانی‌که با این مسئله دست به‬ ‫گریبان هستند بیشتر آشنا شوند‪ .‬برای حفظ لحن نوشته‌ها‪ ،‬از ویرایش کامل آنها خودداری شده است‪.‬‬

‫رض��ا‪ :‬آق��ای دکتر! باس�لام‪ ،‬ای��ن مکالم��ه‌ای که بین‬ ‫ش��ما و محافظه کاران گذش��ت خیلی منو ناامید کرد‪.‬‬ ‫البته ش��ما هم بی��ش از اون کاری نمیتونس��تید بکنین‪.‬‬ ‫اوون پتیش��ین امضا رو نشونش��ون بدید‪ .‬لیس��ت فایل‬ ‫نامبرها رو نشونش��ون بدید که در آس��تانه شکایت به‬ ‫دادگاه هس��تند‪ .‬بلک��ه اینها یکمی دیدش��ون باز بش��ه‪.‬‬ ‫بعدشم مگه چند نفر ایرانی هست که اونها از رای ندادن‬ ‫ایرانیها بترسن ؟!‬ ‫مگه ایرانیها چقدر با همدیگه ائتالف میکنن که اونها بخوان‬ ‫از این جامعه بترس��ن‪ .‬البته خودتون هم اش��اره داشتید‪.‬‬ ‫من که ندی��دم‪ .‬اونهایی که اونجان میگن که متاس��فانه‬ ‫ایرانیه��ا در اونج��ا ب��ا هم ارتباط��ی ن��دارن‪ .‬پس این‬ ‫آقای��ون ترس��ی از ای��ن موض��وع نخواهن��د داش��ت‪.‬‬ ‫امی��دوارم این حرفه��ام ش��مارو ناامید نکرده باش��ه‪.‬‬ ‫حداقل شما امیدوار باشید‪...‬‬ ‫شمیم‪ :‬س�لام‪ ،‬من به عنوان یک مدرس زبان فرانسه با‬ ‫تعداد زیادی از متقاضیان کبک با وکالی مختلف برخورد‬ ‫داشتم و همیشه احس��اس مسئولیت دفتر شما در قبال‬ ‫موکلینتون برای من قابل تحس��ین بوده… هر چند که‬ ‫همیشه با داشتن وکیل در پروسه مهاجرت مخالف هستم‬ ‫ولی جانب انصاف رو رعایت کردم و دفتر ش��ما برای‬ ‫من استثنا بوده ‪ ،‬چون از لحاظ عملکرد با وکالی دیگه‬ ‫که فقط نقش یک دفتر پستی رو بازی می کنن همیشه‬ ‫متفاوت بوده‌اید (این حرکت جدید دفتر ش��ما این رو‬ ‫کام ً‬ ‫ال به من ثابت کرد‪ …).‬امی��دوارم در راهتون موفق‬ ‫باش��ید و اگر روزی اقامه دعوایی برای متقاضیان کبک‬ ‫داشتید حتم ًا همراهتون خواهم بود…‬

‫الس��ا‪ :‬با سالم و تشکر از زحمات ش��ما‪ ،‬من به عنوان‬ ‫پزشک عمومی که اولین امتحان مربوط به نظام پزشکی‬ ‫کانادا را داده‌ام و جزو گروه مش��اغل ‪ ۳۸‬گانه می‌باشم‪.‬‬ ‫در پاس��خ به سوال انحرافی مطرح ش��ده در جلسه که‬ ‫بررسی صالحیت پزشکان ایرانی در اداره مهاجرت طول‬ ‫می‌کش��د باید ذکر کنم که این وظیفه ب��ر عهده ادارات‬ ‫‪ECFMG‬و ‪ MCC‬میباش��د که انه��ا نیز کار خود را به‬ ‫درستی و بر اس��اس قوانین خاص خود انجام می‌دهند‬ ‫وای��ن بار اضافی ب��ر دوش اداره مهاجرت نبوده و همه‬ ‫زحمت و هزینه ان هم بر عهده خود متقاضی است‬ ‫هم��ا‪ :‬جناب آقای مختاری‪ ،‬با عرض س�لام و خس��ته‬ ‫نباش��ید‪ .‬فیلم ش��هادتان را مالحظه نم��ودم‪ .‬بنده نیز به‬ ‫یکی از مثالهای شما بسیار شبیه هستم‪ .‬به اتفاق خواهرم‬ ‫که هر دو پزش��کیم اقدام نمودیم‪ ،‬ایشان االن آنجا کالج‬ ‫می‌رون��د و من هن��وز منتظرم‪ .‬از آنجائیک��ه از موکلین‬ ‫جنابعالی نیس��تم و در مقابل وکیلم هم احس��اس تعهد‬ ‫اخالقی می‌نمایم‪ ،‬از پیوس��تن به کمپین ش��ما معذورم‬ ‫ام��ا چندین ب��ار به فکر افتادم که نام��ه‌ای (البته به زبان‬ ‫خودشان) خطاب به دولتمردان مملکتی که می‌خواهیم‬ ‫هم��ه چیزمان را اینجا رها کنیم و به امید یافتن عدالت‪،‬‬ ‫منط��ق‪ ،‬امنیت فک��ری و هر آنچه از مقوله انس��انیت و‬ ‫مدنیت می‌دانیم به آن مملکت برویم‪ ،‬بنویسم و بگویم‪:‬‬ ‫اگر رفتار غیر مسئوالنه‪ ،‬پاسخگو نبودن‪ ،‬بازی‌های سیاسی‬ ‫با سرنوشت انسانها و مابقی از این دست را می‌خواستیم که‬ ‫نیازی به طی این طریق طوالنی و رسیدن به آب و خاک‬ ‫شما نداشتیم‪ .‬اگر جامعه‌تان را بر مبنای نابسامانی و پیشی‬ ‫گرفتن‌های غیر منطقی اعضای آن از یکدیگر بنا کنید به‬ ‫آینده‌ای دست خواهید یافت که اعضای آن انگیزه‌های‬ ‫اجتماعی دیگری بجز آنچه برای ساختن نسلهای سالم‬ ‫الزم است خواهند داشت‪ ...‬و این پروسسینگ موشکافانه‬ ‫در احوال امروزه آدمیان نیز چندان به کارتان نخواهد آمد‪.‬‬ ‫موفق باشید و به امید دیدار ‪.‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫‪39‬‬

‫جلسه ‪ ۲۷‬اکتبر کمیته مهاجرت مجلس فدرال حاوی نکات‬ ‫جالبی بود که هم‌اکنون می‌توان به برخی از آنها پرداخت‪...‬‬ ‫تناقض در سیاست‌ها را اینجا می‌توان دریافت‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫ببینید که وقتی حدود یک س��ال پیش درپاسخ به فراخوان‬ ‫اداره مهاجرت در مورد اصالح سیس��تم امتیازبندی نیروی‬ ‫متخصص فدرال‪ ،‬کنپارس پیش��نهاد داد که برای آن دسته از‬ ‫نیروهای متخصصی که امتیاز خیلی باالیی کس��ب می‌کنند‬ ‫مسیر س��ریع‌تری پیش‌بینی شود‪ ،‬چه پاسخ شنید؟ استدالل‬ ‫کنپ��ارس این بود که کان��ادا به نیروی متخص��ص آماده‌تر‬ ‫و هماهنگ‌تر نیاز دارد و اگر سیس��تم امتیازبندی درس��ت‬ ‫طراحی ش��ود‪ ،‬آنها که امتیاز خیلی باالتری دارند هماهنگی‬ ‫خیلی بیشتری با نیازهای بازار کار و تطبیق اجتماعی دارند‬ ‫پس اگر قرار است توجه بیشتری هم شود این افراد اولویت‬ ‫دارند چون اصوال آنها باید بر اس��اس میزان توانایی شغلی‬ ‫سنجش‌شوند؛ سیستم پاس��خ داد که رویه اداره مهاجرت‪،‬‬ ‫«سرویس زودتر به هر که زودتر تقاضا داده است» می‌باشد‬ ‫و م��ا هم گفتی��م چه خوب! چون همان زم��ان که این نامه‬ ‫دریافت شد‪ ،‬سیستم داشت خالف این ادعا عمل می‌کرد! اما‬ ‫االن می‌بینید که وکیل مهاجرت میهمان نشست که اظهارات‬ ‫شهود با سخنان او آغاز می‌شود از طراحی مسیرهای سریع‌تر‬ ‫ب��رای «هر ک��ه پیش‌تر پول می‌دهد» می‌گوی��د و اصال هم‬ ‫مهم نیست که بر چه اساس��ی این مالک سنجش می‌شود‪.‬‬ ‫یعنی مثال در برنامه‌های نیروی متخصص فدرال یا استانی‪،‬‬ ‫اینکه عدالت چیست یا این فرد چقدر به نیاز سیستم پاسخ‬ ‫می‌گوید اولویت ندارد‪ ،‬مهم این است که پول بیشتری برای‬ ‫انجام کاری بدهد که از وظایف ذاتی اداره مهاجرت اس��ت‬ ‫و احتم��اال پرونده‌های عادی که تع��داد زیادی افراد قابل‌تر‬ ‫در میان آنها هستند باید سال‌ها باقی بمانند چون متقاضیان‬ ‫نمی‌توانند «به‌قیمت» هزینه کنند‪ .‬این اس��ت معنای واقعی‬ ‫پاس��خ‌گویی به نیازهای بازار کار کانادا و این اس��ت معنای‬ ‫ارتقا کیفیت گزینش در منظر دولت محافظه‌کار؛ و شما این‬ ‫اظهارات را مربوط به یک فرد خارج از سیستم نبینید‪ .‬اینها‬ ‫منشا تفکرات مدیران فعلی مجموعه است‪.‬‬ ‫از این نکته که درگذریم و وارد اصل مباحث بشویم‪ ،‬ضعف‬ ‫نظری و استداللی اعضا محافظه‌کار جلسه کامال مشهود بود‪.‬‬ ‫من نمی‌دانم این افراد به دلیل سابقه کوتاه حضور در مجلس‬ ‫یا فقدان اطالعات الزم چنین وضعیتی داش��تند یا از حقایق‬ ‫مطلع بودند و فقط قصد ردگم‌کنی بود که تقریبا به هیچ‌یک از‬ ‫پرسش‌ها و انتقادات سه شاهد مدعو ‪ NDP‬آاقای مختاری‪،‬‬ ‫خانم پارکر و آقای اتکنسن) و در همراهی بسیار موثر آنها‪،‬‬ ‫ایرادات دس��ته‌بندی ش��ده اقای دان دیویس‪ ،‬عضو ‪NDP‬‬ ‫کمیته پاسخ درستی ندادند‪ .‬این میزان از ضعف تئوریک از‬ ‫اعضا کمیته‌ای ک��ه وظیفه اصلی‌اش نظارت بر فعالیت‌ها و‬ ‫برنامه‌های مهاجرتی وزارتخانه است جای تامل دارد‪.‬‬ ‫مهم‌ترین اس��تدالل آنها که هم در سخنان آقای منگاکیس و‬ ‫هم ریک دای‌کس��ترا (معاون پارلمانی وزیر مهاجرت) پایه‬ ‫دفاع بود‪ ،‬افزایش کیفیت برنامه‌های جدید وزیر در انتخاب‬ ‫بهتر افراد بر اساس نیازهای بازار کار کانادا بود‪ .‬نکته‌ای کامال‬ ‫انحرافی که ربطی به اعتراضات مطرح ش��ده نداشت‪ ...‬این‬ ‫چ��ه ارتباطی دارد به رفت��ار غیرقانونی‪ ،‬غیرمنصفانه و فاقد‬ ‫شفافیت وزیر در ارتباط با برنامه نیروی متخصص فدرال؟‬ ‫در نمون��ه واضحی که آقای مختاری از وضعیت دو خواهر‬

‫‪December 2011 . No4‬‬ ‫موضوع ماه‬

‫و برادر پزش��ک در ش��رایطی کامال مشابه هم که یکی تنها‬ ‫به فاصله چن��د ماه بعد از دیگری تقاض��ا داده و اولی االن‬ ‫مدت‌هاست که به عنوان مقیم‪ ،‬ساکن کاناداست در حالی‌که‬ ‫دوم��ی هم‌چنان منتظر دریاف��ت مدیکال‪ ،‬عمق ضعف‌های‬ ‫اجرایی سیستم خودش را نشان می‌دهد و اینها هیچ ربطی به‬ ‫ارتقا کیفیت یا گزینش بر اساس نیازهای بازار ندارد‪ :‬هر دو‬ ‫پزش��ک هستند‪ ،‬هر دو تقریبا در یک محدوده زمانی تقاضا‬ ‫داده‌اند و هر دو آماده پاس��خ به نیازهای بازار کار؛ اشاره‌های‬ ‫ظریف خانم پارکر به نامه رس��می خود اداره مهاجرت در‬ ‫مورد اینکه سیاس��ت ما بررسی تقاضاها به ترتیب دریافت‬ ‫آنها و وضوح آش��کار اختالف بین ادعا و عمل‪ ،‬گواهی بر‬ ‫این تناقضات است‪...‬‬ ‫یک نکته دیگر را هم آقای مختاری در پاسخ به آقای منگاکیس‬ ‫که بر افزایش کیفیت بررسی سیستم تاکید داشت اشاره کرد‬ ‫که به نظرم می‌تواند مبنای اس��تدالل‌های بعدی باشد‪ .‬آقای‬ ‫مختاری تاکید داشت که هزینه بهبود و ارتقا سیستم در حال‬ ‫و آینده را متقاضیانی که بر اس��اس سیاست‌های اعالم شده‬ ‫قبل��ی اقدام کرده‪ ،‬پول پرداخته و برنامه‌های زندگی خود را‬ ‫بر این اس��اس طراحی و تنظیم کرده‌ان��د نباید بپردازند‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬هر نوع ارتقا در کیفیت گزینش افراد نمی‌تواند ناقض‬ ‫تعهدات قبلی باشد و سیستم باید در همان چارچوب‌ها عمل‬

‫دستخـالیمحـافظه‌کـاران‬ ‫درتوجیهعملکردضعیفخود‬ ‫نگاه�ی ب�ه مباح�ث مطرح ش�ده در نشس�ت مهاجرت‬ ‫مجیدبسطامی‬

‫کند‪ ...‬چرا باید هزینه س��ومدیریت جناب وزیر را (که آقای‬ ‫دیویس با ظرافت تمام در گفته‌هایش به آن طعنه زد) منتظران‬ ‫در صف بدهند؟ ضمن اینکه آقای مختاری در سقف بسیار‬ ‫محدود پاسخ‌گویی‪ ،‬به وضعیت پرونده‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫فدرال و عدم اجرای تعهداتی که زمان بسیار کوتاهی از اعالم‬ ‫آنها گذش��ته نیز اش��اره کرد تا تاکید کند‪ ،‬مشکل اصلی در‬ ‫ضعف‌های اجرایی و سومدیریت است و نه ادعاهایی چون‬ ‫بهبود کیفیت گزینش در سیستم‪.‬‬ ‫به طور خالصه‪ ،‬اگر بخواهیم نتیجه این نشست را شامل همه استدالل‌های محافظه‌کاران بدانیم که اوجش در سخنان‬ ‫تهاجمی آقای دای‌کسترا نمایان شد (فقط به این پرسش وی از آقای مختاری نگاه کنید که «آیا شما به موکلین‬ ‫خود توصیه کرده‌اید که دوباره برای لیست‌های جدید اقدام کنند؟» و واقعا مشخص نیست یک عضو مجلس و‬ ‫کمیته مسئول رسیدگی به وظایف این حوزه‪ ،‬از کجای قوانین‪ ،‬مقررات‪ ،‬رویه‌های گذشته و دستورالعمل‌های خود‬ ‫اداره مهاجرت در زمان اعالم لیست دوم چنین تکلیف غیرقانونی‪ ،‬غیرمنطقی و غیرمنصفانه‪-‬نسبت به متقاضیان‬ ‫قبلی‪ -‬را استخراج کرده که از مشاوران مهاجرت توقع دارد در رفتارهای غیرقانونی وزیر‪ ،‬مشارکت داشته باشند؟)‬ ‫می‌توان با جدیت گفت که دست آنها بسیار خالی است و ما باید به حرکت‌های قانونی‪ ،‬رسانه‌ای و ارتباطی خود‬ ‫ادامه دهیم و در این راه هم همه باید فعال باشیم و نباید فکر کنیم که این باری‌ست که تنها جمع محدودی آن را‬ ‫به سرانجام خواهند رساند‪ .‬اگر این اعتراضات را به موجی از اعتراضات تبدیل کنیم قطعا نتیجه خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫متن کامل در ‪www.parscanada.com/_1803‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫‪40‬‬

‫‪ ...‬به از‬ ‫نشستنباطل‬ ‫موضوع ماه‬

‫علی مختاری‬

‫مبانی حقوقی‪،‬‬ ‫مسیر طی شده‬ ‫و برنامه آینده کنپارس‬ ‫برای اقدام حقوقی علیه وزیر‬

‫مبانی حقوقی اقدام علیه وزیر‬ ‫پیشتر خانم کاترینا پارکر در مقاله‌ای ضمن ارایه تحلیلی از‬ ‫قانون س��ی‪ ۵۰-‬و اختیارات وزیر‪ ،‬اش��اراتی گذرا به مبنای‬ ‫اس��تدالل علیه اقدامات وزیر و نیز دلیل اینکه درخواس��ت‬ ‫‪ Mandamus‬را از دادگاه ف��درال بهترین روش برای به‬ ‫چالش کش��یدن وزیر می‌دانند داشتند‪ .‬نکات برجسته مقاله‬ ‫ایشان به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪۱‬اساسا خود قانون سی‪ ۵۰-‬و دادن قدرت بی حد و حصر‬‫به یک نفر بدون نظارت پارلمان در سیستم دموکراتیک کانادا‬ ‫خالف اصول حقوق اساس��ی این کشور است و باید اصل‬ ‫موضوع در دیوان عالی کانادا مطرح شود و درخواست ابطال‬ ‫آن ارایه شود که البته چالش ما در دادگاه فدرال و نیز حساس‬ ‫ساختن افکار عمومی به خصوص جامعه مهاجران می‌تواند‬ ‫به این پروسه سرعت بخشد‪ .‬این موضوع‪ ،‬بحث این مرحله‬ ‫ما نیست ولی بحثی جدی است‪.‬‬ ‫ث آقای وزیر و حزب محافظه‌کار و‬ ‫‪۲‬مح��ور اصلی مباح ‌‬‫نیز مذاکرات مجلس در دوره تصویب س��ی‪ ۵۰-‬کم کردن‬ ‫حجم پرونده‌های مانده در اداره مهاجرت بود؛ این در حالی‬ ‫است که نه تنها ‪ Backlog‬مورد اشاره آنان در آن زمان کم‬

‫نش��ده اس��ت که بیش از ‪ ۹۰‬درصد پرونده‌هایی نیز که بعد‬ ‫از تصویب سی‪ ۵۰-‬وارد سیستم شده است دست نخورده‬ ‫باقی مانده‌اند‪.‬‬ ‫‪۳‬قول‌های اداره مهاجرت و دولت در بررسی پرونده‌های‬‫متقاضیان لیس��ت مشاغل ‪۳۸‬گانه ظرف ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬ماه و طرح‬ ‫موضوع در دهها س��خنرانی و گزارش رسمی به پارلمان و‬ ‫نیز اش��اره صریح به آن در نامه‌های ارسالی به متقاضیان این‬ ‫گروه‪ ،‬گذشته از اختیارات وزیر‪ ،‬تعهدآور‪ ‬است و نمی‌توان‬ ‫با پنهان ش��دن در پس آن قانون‪ ،‬از تعهدی که ایجاد ش��ده‬ ‫است سرباز زد‪...‬‬ ‫‪۴‬مهمترین اصلی که مبنای اس��تدالل ماست پایمال شدن‬‫اص��ل حقوق��ی «رعایت براب��ری» در تصمیم��ات یا‪The‬‬ ‫‪ principal of procedural equity‬و اص��ل «منصفانه بودن‬ ‫تصمیمات» یا‪ The principal of procedural fairness ‬از‬ ‫س��وی آقای وزیر مهاجرت است‪ .‬بر اساس این اصول هیچ‬ ‫مقام اداری و دولتی نمی‌تواند تصمیمی بگیرد که این تصمیم‬ ‫غیر منصفانه باشد و یا موجب نابرابری و تبعیض میان افراد‬ ‫شود و در صورت وقوع چنین تصمیمی دادگاه می‌تواند آن‬ ‫تصمیم را به دلیل عدم رعایت قاعده انصاف باطل کند‪...‬‬ ‫اصل لزوم منصفانه بودن تصمیمات منشا حقوق طبیعی دارد‬

‫و بر‪ ‬دو حق اساس��ی استوار است‪ .‬یکی‪« ،‬حق شنیده شدن»‬ ‫‪ The right to be heard  ‬و دیگری «حق قضاوت بی‌طرفانه‬ ‫ش��دن» ‪ The right to be judged impartially‬و ای��ن دو‬ ‫حق کامال مورد حمایت قانون اساسی کانادا‪(Canadian‬‬ ‫)‪Charter‬قوانین موضوعه و نیز رویه قضایی این کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫مبنای بررس��ی و تش��خیص اینکه آیا قاعده انصاف نقض‬ ‫ش��ده است یا خیر انتظار مش��روع یا قانونی است که به آن‬ ‫‪ Legitimate Expectation‬می‌گویند و اساس آن در دعوای‬ ‫حقوق��ی‪ Old St. Boniface Residents Assn. Inc. v.‬‬ ‫‪Winnipeg ‬که در سال ‪ ۱۹۹۰‬در دیوان عالی کانادا رسیدگی‬ ‫شده از سوی قاضی دیوان اینگونه توصیف شده است که‪:‬‬ ‫«هر زمان که یک مقام دولتی قول داده است که اقدام معینی را‬ ‫انجام دهد‪ ،‬او باید منصفانه به قول خود عمل کند تا زمانی که‬ ‫عمل به آن قول با وظایف قانونی وی تداخل نکند»‬ ‫دادگاهها‪ ‬معموال بررس��ی قاعده انصاف را با قول‌های ارایه‬ ‫شده از سوی آن مقام دولتی مربوط می‌کنند و به روش زیر‬ ‫رعایت و یا عدم رعایت قاعده انصاف را محک می‌زنند‪:‬‬ ‫ال��ف‪ -‬مقام دولت��ی قول‌های��ی را داده اس��ت ‪ A public‬‬ ‫‪authority makes promises‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫‪41‬‬

‫ب‪ -‬الزمه عمل به قول‌ها تعریف پروس��ه‌ای اس��ت ‪ That‬‬ ‫‪promise is to follow a certain procedure‬‬ ‫ج‪ -‬اف��رادی در ای��ن قول‌ها صاحب منفعت هس��تند ‪ In‬‬ ‫‪respect to an interested person‬‬

‫د ‪-‬این افراد به این قول‌ها اتکا کرده‌اند و بر اساس انتظاری‬ ‫که از اجرای آنها داش��ته‌اند اقدامات��ی کرده‌اند‪ They relied‬‬

‫‪and acted upon that promise‬‬

‫اگر این چهار ش��رط برقرار باش��د انتظ��ار قانونی یا همان‬ ‫‪legitimate Expectation‬محقق ش��ده است و اگر آن مقام‬ ‫دولتی از عمل به قول خود استنکاف کرده باشد یا تصمیمی‬ ‫خالف انتظار گرفته باشد آن تصمیم غیر قانونی است‪...‬‬ ‫‪۵‬همانگونه که قبال هم گفته‌ایم درخواس��ت ما از دادگاه‬‫فدرال صدور ‪ Mandamus‬است که تعبیر فارسی آن «الزام‬ ‫مقام دولتی به ایفای وظایف قانونی خود» می‌شود و به نظر‬ ‫خانم پارکر و دیگر حقوقدانانی که من با آنان رایزنی کرده‌ام‬ ‫این بهترین درخواستی است که در این شرایط می‌تواند در‬ ‫دادگاه فدرال‪ ،‬موفقیت به همراه آورد ضمن اینکه در حقوق‬ ‫کانادا سابقه نیز دارد‪...‬‬ ‫برای آگاهی بیش��تر‪ ،‬به این مطلب مراجع��ه نمایید ‪www.‬‬ ‫‪parscanada.com/_1789‬‬

‫آخرین ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها قبل از اقدام حقوقی‬ ‫ممکن است کس��ی بپرسد که چرا اقدام حقوقی علیه وزیر‬ ‫بالفاصله بعد از پایان ثبت نام آغاز نش��د‪ .‬این تاخیر موقت‬ ‫دالیلی دارد که الزم است در اینجا مطرح شود‪:‬‬ ‫‪ .1‬در روزهای آغازین ماه نوامبر ‪ ۲۰۱۱‬وزیر‪ ،‬گزارش ساالنه‬ ‫خود را ارایه کرد‪ .‬در بخشی از گزارش‪ ،‬دقیقا در صفحه ‪ ۷‬آن‬ ‫جمله زیر را آورده است‪:‬‬

‫‪New FSW application wait times, for example,‬‬ ‫‪have been reduced from years to months (six‬‬ ‫‪to 12 months for those who have applied since‬‬ ‫‪June ‬‬ ‫‪2010). While wait times have and will‬‬ ‫‪continue to rise for applicants under the first set of‬‬ ‫‪Ministerial Instructions of November 2008, this‬‬ ‫‪temporary situation will subside as the inventory of‬‬ ‫‪some 136,000 people under this stream is processed‬‬ ‫‪over the next two years.‬‬

‫این جمله این ش��ایبه را پدید آورد که وزارت مهاجرت را‬ ‫سیاستی جدید در پیش اس��ت و می‌خواهد به وعده عمل‬

‫‪December 2011 . No4‬‬ ‫موضوع ماه‬

‫نک��رده خود با تاخیر عمل کند و پرونده این گروه را ظرف‬ ‫دو س��ال‪ ،‬از ‪ ۲۰۱۲‬بررس��ی کند که اگر چنین باش��د باید‬ ‫دید تکلیف درخواس��ت ما برای رسیدگی به پرونده‌ها چه‬ ‫می‌شود‪ .‬ما به دنبال حل مشکل و رسیدگی به این پرونده‌ها‬ ‫هس��تیم و اگر قرار باشد این اتفاق خودبخود بیافتد آیا الزم‬ ‫است همچنان بر طبل شکایت بکوبیم؟‬ ‫‪ .2‬در کنار آن گزارش موضوع دیگری مطرح شد و آن اینکه‬ ‫اگر شکایت به دادگاه فدرال برود آیا ممکن است پرونده‌ها از‬ ‫پروسه رسیدگی خارج و یا معلق شوند تا زمانی که تکلیف‬ ‫دادگاه معلوم شود؟ و اگر چنین باشد و در همان زمان اداره‬ ‫مهاجرت رسیدگی به دیگر پرونده‌های این گروه را آغاز کند‬ ‫و پرونده‌های در دادگاه از رسیدگی عادی جا بمانند؛ آیا اقدام‬ ‫به شکایت همچنان کار درستی است؟‪ ‬‬ ‫‪ .3‬در ای��ن میان‪ ،‬دوس��تان ما در انجم��ن ایرانی‪-‬کانادایی‬ ‫مش��اورین مهاجرت که بنده نیز خود عضوی از اعضای آن‬ ‫هستم باب بحثی را از این جهت که اساسا این اقدام به دلیل‬ ‫اختیارات ویژه وزیر ممکن است یا خیر پیش کشیده بودند‬ ‫که البته به عمیق‌تر شدن نگاه ما در این مورد کمک کرد‪.‬‬ ‫از آنجا که بنای ما بر درستی و صداقت و شفاف عمل کردن‬ ‫در مقابل دوس��تانی است که به ما اعتماد کرده‌اند و با همراه‬ ‫شده‌اند نمی‌توانستیم بی‌گدار به آب زده و موتور شکایت را‬ ‫براه اندازیم‪ .‬از این رو تالش کردیم تا نقاط ابهام روشن شود‪.‬‬ ‫برای رفع ابهام نکته اول و اینکه چقدر می‌توان امیدوار بود‬ ‫که وزیر در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬رس��یدگی به این گروه را ش��روع‬ ‫کند‪ ‬تالش ش��د اطالعات بیش��تری در مورد برنامه واقعی‬ ‫وزارت مهاجرت دریابیم‪.‬‬ ‫اعداد و ارقام ارایه شده در این گزارش و نیز ظرفیتهای اعالم‬ ‫ش��ده برای سال آینده‪ ،‬ادعای وزیر را تایید نمی‌کرد و کامال‬ ‫روش��ن است که حتی اگر هیچ گروه دیگری هم رسیدگی‬ ‫نش��وند نمی‌توان این تعداد پرونده را در دو سال رسیدگی‬ ‫کرد‪ .‬از سوی دیگر در همین گزارش و در همان صفحه گفته‬ ‫شده است که بنا دارند هر چه زودتر تعداد ‪ ۳۱۴۰۰۰‬تقاضای‬ ‫مربوط به قبل از ‪ ۲۰۰۸‬را نیز رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫‪CIC will build on this momentum to continue‬‬ ‫‪reducing the backlog through the third set of‬‬ ‫‪Ministerial Instructions, issued June 25, 2011, with‬‬ ‫‪a view to eliminating the pre-2008 FSW backlog‬‬ ‫‪as soon as possible.‬‬

‫در کنار این گروه متقاضیان لیست امسال و لیست سال قبل‬ ‫نیز مطرحند که به ادعای وزیر به دلیل اینکه به نیازهای بازار‬

‫کار سریع‌تر جواب می‌دهند در اولویتند‪ .‬بر اساس آماری که‬ ‫در سایت اداره مهاجرت درج شده است‪ ،‬در پایان ماه جون‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬تعداد این گروه از پرونده‌ها به ‪ ۳۲۰۰۰‬رس��یده است‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب که تعداد کل پرونده‌های بعد از فوریه ‪۲۰۰۸‬‬ ‫معادل ‪ ۱۶۸۲۸۲‬بوده که با کسر گروه ‪ ۳۸‬گانه به تعداد حدود‬ ‫‪۱۳۶۰۰۰‬پرونده به عدد ‪ ۳۲۰۰۰‬می‌رسیم‪.‬‬ ‫کامال روش��ن است که با این وضعیت و ظرفیت ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫نفری برای دو س��ال آینده نه وعده وزیر برای گروه ‪۳۸‬گانه‬ ‫عملی است و نه وعده او برای گروه قبل از ‪.۲۰۰۸‬‬ ‫تالش کردیم اطالعات دقیق‌تری کسب کنیم و ایمیل‌هایی‬ ‫را حاوی این اعداد برای برخی نمایندگان فرستادیم‪ .‬عضو‬ ‫حقوقدان کمیته مهاجرت پارلمان و «وزیر مهاجرت در سایه»‬ ‫حزب ان‌دی‌پی آقای دان دیویس تلویحا همین نظر را تایید‬ ‫ک��رد و او نیز بر این عقیده اس��ت که این اعداد با هم جمع‬ ‫نمی‌شوند‪ ...‬‬ ‫برای رفع ابهام نکته دوم همه آنچه در این نوع دعوی یعنی‬ ‫‪ Mandamus‬در متون حقوقی مطرح بود بررس��ی ش��د و‬ ‫با حداقل ‪ ۷‬حقوقدان در این زمینه صحبت ش��د و اطمینان‬ ‫حاصل کردیم که خیر‪ ،‬پرونده‌ها در سیس��تم رسیدگی اداره‬ ‫مهاجرت تا تعیین تکلیف در دادکاه معلق نمی‌ش��وند و از‬ ‫این جهت با دیگر دعاوی که محتوای پرونده‌ها مورد بحث‬ ‫است تفاوت دارد ‪.‬عالوه بر این ‪ ۳۱‬دعوای حقوقی در حوزه‬ ‫مهاج��رت مبنی درخواس��ت ‪ Mandamus‬از س��ال ‪۱۹۸۵‬‬ ‫بررسی شد تا جنبه‌های مختلف آن و نیز طول زمان رسیدگی‬ ‫تقریبی روشن‌تر شود‪ .‬در نهایت به این تصمیم رسیدیم که از‬ ‫این جهت منافع موکلین ما تهدید نمی‌شود‪.‬‬ ‫در مورد ابهام سوم‪ ‬نیز البته استدالل‌های دوستان را که مبتنی‬ ‫بر مشورت با وکالی معتبری در تورنتو بود شنیدیم‪ .‬برخی‬ ‫دوستان را نظر این است که با توجه به اختیارات وسیع وزیر‬ ‫حاصل از قانون س��ی‪ 50-‬اق��دام در این زمینه و حرکت ما‬ ‫به جایی راه نخواهد برد‪ .‬پیش از این‪ ،‬پاس��خ این اس��تدالل‬ ‫را داده‌ای��م اما کوتاه اینکه م��ا معتقدیم نقض تعهد وزیر به‬ ‫رسیدگی در زمان معین‪ ،‬با اختیارات وی ناشی از قانون مورد‬ ‫اشاره توجیه نمی‌شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬رفتار وی غیر منطقی‬ ‫و خالف عدالت بوده است و یکی از اصول اساسی حقوق‬ ‫کانادا یعنی اصل عدالت را نقض کرده است‪ .‬از همه مهمتر‬ ‫آن مثل معروف که پیش از این نیز مطرح کرده‌ام‪ :‬‬ ‫به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل‬ ‫که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم‬ ‫اطالعات بیشتر در ‪www.parscanada.com/_1842‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫موضوع ماه‬

‫پاسخ به برخی ابهامات‪ ،‬جمع‌بندی نهایی و ترسیم نقشه راه‬

‫ممکن است برخی چنین برداشت کرده باشند که اقدام ما نه‬ ‫برای نفع عموم که به انگیزه کسب درآمد از این داستان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در اینجا به برخی ابهامات مطرح ش��ده و هم چنین‬ ‫برنامه‌های آینده اشاره می‌کنم‪.‬‬ ‫تعداد همراهان ما‪ ‬‬

‫از زمان اعالم ما روز چهارش��نبه گذش��ته تعداد ‪ ۲۶۲‬نفر از‬ ‫موکلین کنپارس و ‪ ۳۹‬نفر از غیر موکلین کنپارس در مجموع‬ ‫تعداد ‪ ۳۰۱‬نفر در این حرکت به ما پیوس��ته‌اند‪ .‬البته تا زمان‬ ‫رس��یدگی اولیه به این دعوی که حدود ‪ ۳‬ماه از ثبت اولین‬ ‫پرونده که دوشنبه ‪ 28‬نوامبر است‪ ،‬زمان می‌برد امکان اضافه‬ ‫شدن به این حرکت وجود دارد‪.‬‬ ‫هزینه اقدام‪ ‬‬

‫بر اس��اس توافقی ک��ه با مجموعه پارکر داریم قرار اس��ت‬ ‫هزینه‌های اداری ش��امل هزین��ه ‪ ۵۰‬دالری دادگاه برای هر‬ ‫پرون��ده و نیز هزینه دو کارمن��د تمام وقت برای حداقل دو‬ ‫ماه و نیز دیگر هزینه‌های متفرقه اداری را ما به عهده بگیریم‬ ‫که حداقل برآورد آن‪ ۱۰۰ ،‬دالر برای هر فایل بوده اس��ت‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ‪ ۱۵۰‬دالر هزینه اداری بابت هر پرونده (البته‬ ‫با نرخ مش��خص به ریال) از متقاضیان چه موکل و چه غیر‬ ‫موکل دریافت شده است با این حساب رقم دریافتی حدودا‬ ‫‪ ۴۵۱۵۰‬دالر است‪.‬‬ ‫هزینه حق‌الوکاله برای هر پرونده ‪ ۶۰۰‬دالر تعیین شده است‬ ‫ک��ه مبلغ ‪ ۲۰۰‬دالر آن در ص��ورت عدم موفقیت پرونده به‬ ‫متقاضی باز خواهد گش��ت‪ .‬ای��ن ‪ ۶۰۰‬دالر را غیر موکلین‬ ‫پرداخت کرده‌اند که معادل ‪ ۲۳۴۰۰‬دالر اس��ت و در اختیار‬ ‫مجموعه حقوقی پارکر قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫با وجود اینکه قرار بود هزینه وکالت غیر موکلین هم همان‬ ‫رقم ‪ ۶۰۰‬دالر باشد در مذاکرات اخیر موفق شدیم که آنرا‬ ‫ب��ه ‪ ۴۵۰‬دالر برای هر پرونده کاهش دهیم که این رقم با‬ ‫وجود اینکه در قرارداد مهاجرت ما با موکلین تعهد نشده‬ ‫اس��ت اما از س��وی کنپارس به مجموعه پارکر پرداخت‬ ‫می‌ش��ود که مبلغ ‪ ۲۵۰‬دالر بابت هر فایل معادل ‪۶۵۵۰۰‬‬ ‫دالر در این مرحله کارس��ازی ش��ده و‪ ۲۰۰‬دالر بابت هر‬ ‫پرون��ده در صورت دریافت نتیجه‪ ،‬معادل ‪ ۵۲۴۰۰‬دالر به‬ ‫وی پرداخت خواهد شود‪ .‬‬ ‫مراحل اقدام‪ ‬‬

‫مراحل اقدام به طور خالصه به قرار زیر است‪:‬‬ ‫‪.1‬اخط��ار به وزیر در مورد رس��یدگی به این پرونده‌ها‪ :‬این‬ ‫اقدام پیش از این انجام ش��ده است و همان پاسخ استاندارد‬ ‫دریافت ش��ده اس��ت‪ .‬دقیقا همان نامه‌ای را که در صورت‬ ‫پیگیری پرونده خود در جواب برای شما می‌فرستند‪ .‬از آنجا‬

‫‪42‬‬

‫که در مورد غیر موکلین به دلیل نداشتن‬ ‫نمایندگی این کار نمی‌توانست قبل از‬ ‫رسیدن مدارک انجام شود منتظر پاسخ‬ ‫به مکاتبه خانم پارکر از س��وی دمشق‬ ‫هس��تیم‪ .‬این اخطاریه بای��د برای تک‬ ‫تک ش��اکیان به دمش��ق ارسال شود و‬ ‫البته همانگونه که بعدا توضیح خواهم‬ ‫داد خلل��ی در روند کار ایجاد نمی‌کند‬ ‫چون قرار نیس��ت همه پرونده‌ها با هم‬ ‫به دادگاه برود‪.‬‬ ‫‪ .2‬در ای��ن مرحله که همین دوش��نبه‬ ‫آغاز می‌ش��ود هر ی��ک از پرونده‌ها با‬ ‫پرداخ��ت مبل��غ ‪ ۵۰‬دالر‪Notice of‬‬ ‫‪Leave‬ک��ه ب��ه آن‪Application for‬‬ ‫‪ Leave‬هم می‌گویند در دادگاه فدرال‬ ‫ثبت می‌شوند که به معنی شروع پروسه‬ ‫دعوای درخواست ‪ Mandamus‬است‪ .‬پرونده‌ها تک تک‬ ‫ثبت می‌ش��وند و از این جهت آماده‌س��ازی تک تک آنها و‬ ‫ثبت در دادگس��تری زمان‌بر است از این رو به تدریج همه‬ ‫پرونده‌ها ثبت خواهند شد‪ .‬اما ثبت اولین پرونده معیار شروع‬ ‫درخواست برای همه اس��ت چرا که تا قبل از مرحله سوم‬ ‫که حدود ‪ ۳‬ماه به طول می‌انجامد با درخواس��تی به دادگاه‬ ‫)‪(Motion‬هم��ه این پرونده‌ه��ا به یک پرونده با متقاضیان‬ ‫متعدد تبدیل می‌ش��ود که همه آنها تابع تاریخ اولین پرونده‬ ‫ثبت شده خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ .3‬ظ��رف ‪ ۳۰‬روز از تاری��خ ثبت پرونده باید دادخواس��ت‬ ‫)‪(Affidavit‬و مستندات دعوا )‪ (Memorandum‬به دادگاه‬ ‫فدرال تحویل ش��ود‪ .‬در این دادخواس��ت‪ ،‬شرح مفصلی از‬ ‫درخواست و دالیل مربوطه ارایه می‌شود‪.‬‬ ‫‪ .4‬دادگاه فدرال با دریافت پرونده‌های مورد اش��اره باال ظرف‬ ‫‪ ۳‬م��اه وارد رس��یدگی اولیه از جهت وارد بودن درخواس��ت‬ ‫می‌شود و در خصوص اینکه وارد رسیدگی ماهوی شود و یا‬ ‫نشود تصمیم می‌گیرد‪ .‬تا زمان این تصمیم امکان اضافه شدن‬ ‫به پرونده وجود دارد‪ .‬تصمیم دادگاه دو حالت بیش��تر ندارد‪:‬‬ ‫یا دعوا رد )‪ (Dismissed‬می‌شود و یا برای رسیدگی پذیرفته‬ ‫)‪(Leave Granted‬و برای آن وقت تعیین می‌شود‪ .‬در صورت‬ ‫رد دعوا در این مرحله‪ ،‬داس��تان تمام و پرونده بس��ته می‌شود‬ ‫اما در صورت پذیرش‪ ،‬به مرحله رس��یدگی وارد می‌ش��ویم‪.‬‬ ‫‪ .5‬در این مرحله‪ ،‬دادگاه فدرال وارد اصل دعوا می‌شود که‬ ‫نهایتا ممکن است به صدور ‪ Mandamus‬یا الزام آقای وزیر‬ ‫به رسیدگی به این پرونده‌ها ظرف زمان معین منجر شود‪.‬‬ ‫تفاوت اقدام ما با اقدامات مشابه‬ ‫در ح��ال حاضر یکی دیگ��ر از وکالی کانادای��ی نیز اقدام‬ ‫مشابهی را آغاز کرده است و تعدادی از مشاورین مهاجرت‬ ‫ایرانی نیز به ایشان پیوسته‌اند‪ .‬اقدام ایشان نیز دقیقا درخواست‬

‫‪Mandamus‬از دادگاه فدرال است با این تفاوت که ایشان‬ ‫با داش��تن تعداد متقاضی نزدیک ب��ه تعداد متقاضیان ما‪ ،‬دو‬ ‫گروه لیست مش��اغل ‪ ۳۸‬گانه (از کشورهای مختلف و در‬ ‫دفات��ر ویزای مختلف به خصوص هند) و متقاضیان قبل از‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬را هم‌زمان نمایندگی می‌کند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫دعوای ما تنها برای متقاضیان لیس��ت ‪۳۸‬گانه و تقریبا همه‬ ‫پرونده‌ها نیزدر دفتر ویزای دمشق است‪ .‬این تفاوت ممکن‬ ‫است چندان مهم نباشد ولی از آنجا که مورد سوال دوستان‬ ‫بوده است مطرح کردم‪.‬‬ ‫‪ ‬برآورد ما از میزان موفقیت‬

‫ما همه دعاوی مربوط به ‪ Mandamus‬از س��ال ‪ ۱۹۸۵‬به‬ ‫بعد را در حوزه مهاجرت بررس��ی کردی��م و برآورد این‬ ‫اس��ت که ش��انس موفقیت ما بی��ش از ‪ ۷۵‬درصد درصد‬ ‫است‪ .‬قطعا کسی نمی‌تواند سرنوشت یک دادخواست را‬ ‫ه��ر چند قوی تنظیم ش��ود تا پی��ش از رای قاضی تعیین‬ ‫و تضمین کند‪ .‬این تالش��ی اس��ت که از ما ساخته است‬ ‫و گذش��ته از اینک��ه نتیجه آن چه خواه��د بود به نظر من‬ ‫اقدام مثبتی اس��ت‪ .‬به این نکته نیز توجه داش��ته باشید که‬ ‫کس��ی این مطالب را می‌نویسد خود از هر جهت در این‬ ‫زمینه هزینه می‌کند و نفعی (جز منافع معنوی آن که قطعا‬ ‫چ��ه در صورت ب��رد و چه باخت از آن منتفع می‌ش��ود)‬ ‫ندارد‪ .‬در این مرحله این نکته را نیز اعالم کنم که حتی در‬ ‫صورت باختن این دعوی‪ ،‬احساس سربلندی خواهیم کرد‬ ‫که حداقل توانسته‌ایم صدایی در برابر قانون‌شکنی وزیر و‬ ‫سواس��تفاده از قدرت مطلقی که به ناحق به وی داده شده‬ ‫بلن��د کنیم‪ .‬همین جا به ش��ما قول می‌دهم که در صورت‬ ‫ع��دم موفقیت این ش��کایت‪ ،‬دادخواس��تی را برای ابطال‬ ‫قانون سی‪ ۵۰-‬به دادگاه عالی کانادا تقدیم خواهیم کرد‪ .‬‬ ‫متن کامل در ‪www.parscanada.com/_1844‬‬


‫روبینا احمد حق‪ /‬مجله ‪Active‬‬

‫نقل مکان از خانه‌ای‬ ‫بزرگ به یک کاندو‬ ‫ل مکان می‌کنند‪ ،‬کسانی‬ ‫اغلب افرادی که خانه بزرگ خود را می‌فروشند و به یک کاندو نق ‌‬ ‫هس��تند که فرزندانشان دیگر مستقل ش��ده‌اند (که در زبان انگلیسی این افراد را ‪empty‬‬ ‫‪ nester‬می‌نامند‪ :‬پرنده‌هایی که جوجه‌هایش��ان زندگی تازه خود را در جایی دیگر آغاز‬ ‫کرده‌اند)‪ .‬این تجربه می‌تواند تجربه‌ای هیجان‌انگیز باشد که نتیجه‌اش هم پس‌انداز مقدار‬ ‫قابل توجهی پول برای شماست‪ .‬حاال به هر دلیلی که شما تصمیم گرفته‌اید خانه خود را‬ ‫کوچک کنید‪ ،‬برای این کار بد نیس��ت به چند نکته توجه داشته باشید تا هزینه‌هایتان هم‬ ‫کمتر شود‪.‬‬ ‫امکانات رفاهی‬

‫قبال از این‌که شروع به جستجوی خانه کنید‪ ،‬فهرستی از آنچه کاندوی مورد نظرتان باید‬ ‫داش��ته باشید تهیه کنید‪ .‬این موضوع ش��امل همه موارد راحتی و آسایشی که می‌خواهید‬ ‫می‌شود‪ .‬توجه داشته باشید که عمده هزینه‌هایی که برای کاندو می‌پردازید صرف نگهداری‬ ‫از همین امکانات رفاهی می‌ش��ود‪ .‬گران‌ترین این موارد‪ ،‬هزینه‌های مربوط به اس��تخر و‬ ‫پارکینگ سربسته است‪ .‬اگر می‌خواهید هزینه‌های تعمیر و نگهداری پرداختی‌اتان کم باشد‪،‬‬ ‫از خرید کاندو در ساختمان‌هایی که موارد لوکس متعدد دارند اجتناب کنید‪.‬‬

‫سایز‬

‫وقتی موضوع هزینه‌های کاندو در میان باشد‪ ،‬سایز کاندو اهمیت پیدا می‌کند؛ هرچه سایز‬ ‫واحد کوچکتر باشد میزان هزینه‌های پرداختی به ساختمان هم کمتر می‌شود‪ .‬هزینه‌های‬ ‫تعمیر و نگهداری ساختمان متناسب با مساحت کاندوی شما تعیین می‌شود‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫ن آمدن هزینه‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫یک ساختمان بزرگ با تعداد واحدهای زیاد سبب پایی ‌‬ ‫فروش وسایل در خانه و به شیوه ‪Open House‬‬

‫کوچک‌تر کردن خانه مس��تلزم خالص ش��دن از شر اس��باب و اثاثیه درشت و جاگیر و‬ ‫چیزهایی است که دیگر نیازی به آنها ندارید‪ .‬می‌توانید راه‌های مختلفی را امتحان کنید مثال‬ ‫فروش خانگی‪ .‬با ترتیب دادن جلس��ات ‪ Open House‬که در آن ورود برای همه آزاد‬ ‫اس��ت‪ ،‬این وس��ایل را برای فروش بگذارید‪ .‬این کار را یک مدل پیشرفته‌تر از ‪Garage‬‬ ‫‪ Sale‬فرض کنید‪ .‬دردسر این روش کمتر است و وسایل با ارزش شما هم از مشکالت و‬ ‫آسیب‌های احتمالی ناشی از بردن آنها به فضای خارج از خانه در امان می‌مانند‪ .‬درست به‬ ‫همان شکل که برای ‪ Garage Sale‬عمل می‌کنید‪ ،‬روزهایی را که برای این کار در نظر‬ ‫گرفته‌اید از طریق اینترنت و نیز در محله خود آگهی کنید‪.‬‬


‫ایرانیان زیادی به س��ن و سالی رسیده‌اند که فرزندان آنها خانه را ترک کرده‬ ‫ی��ا به زودی ترک خواهند کرد و آنها هم کم کم به س��ال‌های بازنشس��تگی‬ ‫نزدیک می‌شوند‪ .‬حاال زمان بازنگری در شرایط محل اقامت است که فضاهای‬ ‫بزرگ آن می‌تواند از یکس��و پرهزینه و از سوی دیگر نگهداری و مراقبت از‬ ‫آنها (مثال چمن‌های تابستان یا برف زمستان) با توجه به سن و سال این افراد‬ ‫همانند گذشته آسان نباشد‪ .‬نوشتار زیر توصیه‌هایی برای کسانی مطرح کرده‬ ‫که تصمیم دارند با فروش خانه‪ ،‬به کاندو نقل مکان کنند‪.‬‬ ‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫در ضم��ن به مش��اور امالکی که ب��رای فروش خانه‬ ‫خود انتخاب کرده‌اید هم بگویید که قصد دارید خانه‬ ‫کوچکتری بخرید و کدام‌آیتم‌ها در خانه‌اتان فروشی‬ ‫هس��تند‪ .‬برخی از خریداران خانه ممکن است آنها را‬ ‫بخواهند به‌خصوص که در همان خانه هم هستند‪.‬‬ ‫‪Reduce, Reuse, Recycle‬‬ ‫سه مورد باال به معنی مصرف کمتر‪ ،‬استفاده مجدد و‬ ‫بازیافت کردن‪ ،‬به ‪ 3R‬معروف هس��تند‪ .‬شما هم بعد‬ ‫از فروش وسایل اضافی خود‪ ،‬ممکن است هنوز هم‬ ‫چیزهایی داش��ته باش��ید که آنها را نخواهید‪ .‬به همه‬ ‫آنها یک نگاه آخر بیندازید و فرض کنید که در خانه‬ ‫جدیدتان آنها چه وضعی خواهند داشت‪ .‬چیزهایی را‬ ‫که نیاز ندارید دور بیندازید‪ ،‬آن مقدار را که می‌ش��ود‬ ‫و می‌توانید ببخشید و چیزهایی را که استفاده خواهید‬ ‫کرد کنار بگذارید‪ .‬توجه داشته باشید که ممکن است‬ ‫بعد از این دیگر به این همه بش��قاب و حوله و دیگر‬ ‫موارد مورد نیاز روزمره احتیاج نداشته باشید‪ .‬می‌توانید‬ ‫برای فروش م��واردی که وضعیت خوب��ی دارند از‬ ‫سایت‌های اینترنتی موجود مثل ‪ Craigslist‬و ‪Kijiji‬‬ ‫استفاده کنید‪.‬‬ ‫بیمه‬

‫حاال که می‌خواهید به یک کاندومینیوم نقل مکان کنید‪،‬‬ ‫شاید بد نباشد که قرارداد بیمه‌اتان را هم تغییر بدهید‪.‬‬ ‫معموال برای افرادی که در کاندو زندگی می‌کنند نرخ‬ ‫بیمه پایین‌تر است‪ .‬اغلب اوقات برخی از بیمه‌ها مثال‬ ‫تعمیرات خارجی منزل یا مشاعات هم در همان مبلغ‬ ‫تعمیر و نگهداری که به س��اختمان می‌پردازید لحاظ‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بعد از این انتقال ش��ما احتماال فقط به‬

‫‪ Content insurance‬نیاز خواهید داشت‪.‬‬ ‫زمان برنامه‌ریزی جدید‬

‫بعد از این انتقال وضعیت مالی ش��ما به ش��کل قابل‬ ‫توجهی تغییر می‌کند و باید این شرایط تازه را با دقت‬ ‫بررسی و ارزیابی کنید‪ .‬بنشینید و با دقت حساب کنید‬ ‫که حاال چقدر پول نیاز دارید‪ .‬هزینه تعمیر و نگهداری‬ ‫س��اختمان‪ ،‬هزینه آب و برق و گرمایش‪ ،‬هزینه وام و‬ ‫مالیات ملک را هم در نظر بگیرید‪ .‬بعد حساب کنید‬ ‫که در هر ماه قرار است از حقوق یا بیمه بازنشستگی‪،‬‬ ‫بیمه دولتی‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‌هایتان و منابع مالی دیگر‬ ‫چه میزان دریافت یا ورودی پول داشته باشید‪ .‬همین‬ ‫برنامه ساده به شما خواهد گفت که هر ماه می‌توانید‬ ‫چه میزان پول صرف تفریحات خود کنید و در دوره‬ ‫طالیی زندگی‌تان پولتان را به درستی مدیریت کنید‪.‬‬ ‫یک کاندومنیوم می‌تواند یک خانه امن و کم دردس��ر‬ ‫باشد‪ .‬کسانی که به تفریحات عالقه دارند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫س��راغ خانه‌هایی بروند که به مراکز خرید‪ ،‬س��ینما و‬ ‫رستوران‌ها نزدیکند‪ .‬اگر هدف شما داشتن یک بدن‬ ‫سالم و قوی است اغلب ساختمان‌ها دارای امکانات‬ ‫ورزشی مثل سالن‌های ‪ ،Gym‬استودیوهای یوگا و در‬ ‫مواردی هم سالن‌های بولینگ هستند‪.‬‬ ‫برای خرید کاندو با سرعت و عجله اقدام نکنید تا دچار‬ ‫پشیمانی بعدی نشوید‪ .‬با حوصله و تامل همان جایی‬ ‫را بخرید که واقعا دوست دارید‪ .‬اغلب بازنشستگان‪،‬‬ ‫وقتی خان��ه خود را کوچک‌ت��ر می‌کنند می‌بینند که‬ ‫هزینه‌هایشان به شدت کم شده و پول بیشتری برای‬ ‫آنها می‌ماند تا بتوانند آن را در این سال‌ها صرف خود‬ ‫کنند؛ که بیش از همه هم سزاوارش هستند‪.‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫‪46‬‬

‫زندگی در خانواده سالم‬

‫تاثیر تجربه مهاجرت بر نسل‌های اول و دوم‬ ‫دکتر سادیا سلیم‪/Healthy Living-‬برگردان نادیا غیوری‬

‫تاثی��رات روان��ی پدی��ده مهاجرت ب��ر نس��ل اول و دوم‬ ‫مهاجران چیست؟ خانم دکتر سادیا سلیم‪ ،‬متخصص حوزه‬ ‫روان‌شناسی در این‌باره توضیح می‌دهد‪.‬‬ ‫زمانی که س��مر تلفنی با اقوامش در آن‌س��وی دنیا‪ ،‬در یک‬ ‫زمان کامال متفاوت با زمان خودش و با زبان مادری صحبت‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬می‌تواند به خوبی همه تصاوی��ر‪ ،‬صداها‪ ،‬بوها و‬ ‫خاطراتی را که بخش��ی از زندگی‌اش هستند به یاد بیاورد‪.‬‬ ‫بعد از پایان مکالمه هم او بار دیگر صحبت به زبان انگلیسی‬ ‫روان را در خانه‌اش در شهر تورنتو از سر می‌گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن تجربه که خیل��ی از مهاجران هر روزه ب��ا آن روبه رو‬ ‫هستند خیلی شبیه به سفر در زمان است‪ .‬آنها از طریق تلفن‬ ‫یا با یک کلیک به دنیای دیگری می‌روند‪ .‬حرف زدن به دو‬ ‫زبان‪ ،‬داشتن دو فرهنگ و با دو گروه از مردم در ارتباط بودن‬ ‫تجربه با ارزشی است‪.‬‬ ‫گرچه به‌رغم همه این وجوه مثبت‪ ،‬این تجربه خالی از حس‬ ‫دلتنگی و از دست دادن نیست‪ :‬از دست دادن چیزهای آشنا‪،‬‬ ‫دلتنگی برای آنها که می‌شناسیم و از دست دادن جایی که به‬ ‫آن تعلق کامل داشتیم‪.‬‬ ‫با وجودی که بس��یاری از مهاجران ب��رای هماهنگ کردن‬

‫خود در جامعه جدید با مش��کالت مشابهی مواجه هستند‪،‬‬ ‫اما تج��ارب آنها تفاوت‌های زیادی با هم دارد‪ :‬برای برخی‬ ‫این روند به آرامی طی می‌شود و برای برخی دیگر با استرس‬ ‫و فشار زیاد‪.‬‬ ‫مهاجران نسل اول‬ ‫معموال اولین نسل مهاجران به دالیلی چون امنیت و اطمینان‬ ‫بیش��تر‪ ،‬یافتن کار یا راه انداختن بیزینس و یا در جستجوی‬ ‫سطح بهتری از زندگی‪ ،‬که بهداشت و تحصیل هم بخشی از‬ ‫آن است‪ ،‬دست به این کار می‌زنند‪ .‬این عوامل نقش مهمی‬ ‫در تجربه مهاجرت دارند‪ .‬البته س��ال‌های حضور در کشور‬ ‫جدید‪ ،‬میزان آش��نایی و تسلط به زبان‪ ،‬توانایی یافتن شغل‪،‬‬ ‫حمایت‌ها از جانب خانواده یا کامیونیتی مرتبط نیز همگی از‬ ‫عواملی هستند که بر این تجربه تاثیر می‌گذارند‪.‬‬ ‫هرچقدر هم کش��ور جدی��د جالب و هیجان‌انگیز باش��د‪،‬‬ ‫باز هم خیلی زود مهاجران دلش��ان ب��رای چیزهایی که در‬ ‫موطن اصلی برایش��ان خیلی هم عادی بوده تنگ می‌شود‪.‬‬ ‫مهاجران معم��وال این حرکت بزرگ را به امید یک زندگی‬ ‫بهتر و امنیت بیش��تر برای آینده فرزندانشان انجام می‌دهند‪.‬‬

‫اما یکی از مهم‌ترین چیزهایی که فقدان آن را در مهاجرت‬ ‫حس می‌کنند نبود خانواده و کمبود حمایت‌های بیش��تر از‬ ‫جانب جامعه اس��ت‪ .‬بیشتر مهاجران از جاهایی آمده‌اند که‬ ‫در فرهنگش��ان ارتباط و وابستگی افراد یک امر رایج بوده‪.‬‬ ‫این افراد ممکن است که اینجا در کانادا‪ ،‬که مستقل بودن و‬ ‫فردیت برای مردم آن یک مزیت محسوب می‌شود‪ ،‬خود را‬ ‫تنها و جداافتاده از همه بدانند‪.‬‬ ‫والدین تازه‌مهاجر گاهی چنان سرگرم ساختن زندگی جدید‬ ‫خود در این کشور می‌شوند که از نیازهای عاطفی فرزندان‬ ‫خود غافل می‌مانند‪ .‬در این شرایط نیاز به امنیت‪ ،‬آرامش و‬ ‫ثبات مالی اولویت پیدا می‌کند‪ ،‬به روند پرورش فرزند صدمه‬ ‫وارد می‌شود و در نتیجه کار والدین با استرس بیشتری همراه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫والدین تازه‌مهاجر جهت تامین نیازهای اولیه شدیدا مشغول‬ ‫و گرفتار هستند و برای این منظور گاه در سه‌جا کار می‌کنند‬ ‫و در برخی موارد هم در مشاغلی به کار مشغولند که از نظر‬ ‫رتبه و درآمد بس��یار پایین‌تر از سطح تحصیالت آنهاست‪.‬‬ ‫یکی دیگر از چالش‌های تربیت فرزند در کشورهای امریکا‬ ‫و کانادا نیاز والدین مهاجر به آموزش ارزش‌های ملی‌اش��ان‬ ‫به فرزند اس��ت‪ .‬در کشور اصلی‪ ،‬این کار با کمک همزمان‬ ‫فرهن��گ غال��ب جامعه‪ ،‬اعض��ای خان��واده بزرگ‌تر و نیز‬ ‫سیستم‌های حمایتی اجتماعی انجام مي‌شد‪.‬‬ ‫ت انتقال همه ای��ن ارزش‌ها و‬ ‫در کش��ور جدی��د مس��ئولی ‌‬ ‫اعتق��ادات آن ه��م در مقاب��ل جریان اصل��ی نفوذ فرهنگ‬ ‫کانادایی‪ ،‬به تنهایی به عهده والدین اس��ت‪ .‬در برخی موارد‬ ‫این والدین‪ ،‬که خود تحت فشار هستند‪ ،‬روش محدودکردن‬ ‫هرچه بیش��تر را در پیش می‌گیرند‪ .‬حتی گاهی آنها خود را‬ ‫مقی��د می‌کنند تا همه ارزش‌های کش��ور اصلی را به همان‬ ‫شکلی که آن را می‌شناختند حفظ کنند‪ ،‬بی‌آن‌که توجه داشته‬ ‫باش��ند حتی در آنجا هم دیگر ممکن است تغییراتی اتفاق‬ ‫افتاده باشد‪.‬‬ ‫مضحک اس��ت که گاهی والدین مهاجر نس��بت به مسائل‬ ‫قومی خود متعصب‌تر هس��تند که می‌توان آن را به «جمود‬ ‫فرهنگی» تعبیر کرد‪ .‬این مس��ائل می‌تواند از یک‌س��و برای‬ ‫والدین و از س��وی دیگرب��رای فرزندان آنها که می‌خواهند‬ ‫خود را هم با ارزش‌های قبلی و هم با هویت کانادایی وفق‬ ‫بدهند مشکل‌آفرین باشد‪.‬‬ ‫مسائل نسل دوم مهاجران‬ ‫آنچه را که نس��ل دوم مهاجران تجرب��ه می‌کنند معموال با‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪December 2011 . No4 47‬‬ ‫زندگی در خانواده سالم‬

‫عبارت‌هایی چون «سرگردانی میان فرهنگ‌ها»‪« ،‬مذاکره بین‬ ‫دو دنیا» و یا «راه رفتن روی طناب باریک» تعریف کرده‌اند‪.‬‬ ‫اغلب نسل دومی‌های مهاجر این احساس را دارند که در دو‬ ‫دنیای مختلف زندگی می‌کنند‪ :‬در خانه و در مدرس��ه‪ .‬این‬ ‫بچه‌ها معموال برای هر یک از این زمینه‌ها یک رفتار متفاوت‬ ‫را در پیش می‌گیرند‪ .‬نتیجه این امر این است که نسل دومی‌ها‬ ‫به دلیل تغییر مداوم در رفتارهای شخصی خود تحت فشار‬ ‫زیادی هستند‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالتی که بچه‌های نس��ل دومی با آن رو به رو‬ ‫هس��تند این است که در مقابله با فرهنگ جدیدی که با آن‬ ‫مواجه شده‌اند الگوی عملی مشخصی‪ ،‬که معموال از طرف‬ ‫والدین تامین می‌ش��ود و ب��ه آن ‪ role model‬می‌گویند‪،‬‬ ‫ندارن��د‪ .‬در ای��ن راه آنها باید خودش��ان راهیابی کنند و به‬ ‫نو‬ ‫جای کس��ب راهنمایی از والدین از حرف‌های همس�� ‌‬ ‫س��االن خود کمک بگیرند‪ .‬اغلب والدین مهاجر نسبت به‬ ‫این چالش فرزندان خود بی‌توجه هستند‪ :‬چالش‌هایی چون‬ ‫فش��ار از جانب همساالن و انتظارات و ارزش‌های متفاوت‬ ‫در خانه و مدرسه‪.‬‬ ‫از آنجا که مهاجران نس��ل دوم به ص��ورت مداوم و هر‬ ‫روزه با افراد بیشتری در سیستم جدید کانادایی در تماس‬ ‫هستند‪ ،‬روند فرهنگ‌پذیری آنها در کشور جدید سریع‌تر‬ ‫اتفاق می‌افت��د‪ .‬در نتیجه گاهی اوق��ات والدین که تمام‬ ‫داشته‌های خود را صرف رس��یدن فرزندان به زندگی با‬ ‫س��طح کیفی بهتر کرده‌اند‪ ،‬از آنها متوقع می‌ش��وند‪ .‬حاال‬ ‫اگ��ر بچه‌ها خوب ب��ه این انتظار پاس��خ ندهند‪ ،‬والدین‬ ‫احس��اس می‌کنند که همه آرزوها و امیدهایش��ان به باد‬ ‫رفته اس��ت و همین امر به مشکالت خانوادگی بیشتری‬ ‫دامن می‌زند‪.‬‬ ‫فرزندان و مهاجران نسل دوم در تحصیل و اشتغال خود نیز‬ ‫با فشار و کشاکش فرهنگی زیادی مواجه هستند‪ .‬فشار وارده‬ ‫از ط��رف والدین برای حف��ظ ارزش‌های فرهنگی از جمله‬ ‫مسائلی است که پیوند‌ها و کنترل‌ها در خانواده را با اشکال‬ ‫مواجه می‌سازد‪.‬‬ ‫به‌طور خاص بیشترین زمانی که بین دو نسل مشکل ایجاد‬ ‫می‌شود زمانی است که فرزندان می‌خواهند با فردی از جنس‬ ‫مخالف دوس��تی کنند یا در نهایت وقتی است که فردی را‬ ‫برای ازدواج انتخاب می‌کنند‪ .‬معموال فرزندان نسل دومی در‬ ‫تعریف این مشکالت یعنی کشمکش بین دو نسل خود را‬ ‫دچار حس��ی از تنهایی و درد می‌خوانند‪ .‬این‌که این جوانان‬ ‫یا نوجوانان در جریان این کشمکش سر به طغیان بردارند و‬

‫یا ارزش‌های فرهنگی خود را بپذیرند بس��تگی به این دارد‬ ‫گ کش��ور جدید چطور و به چه‬ ‫که در روند پذیرفتن فرهن ‌‬ ‫می��زان از جانب خانواده و نیز دیگر افراد اطراف خود مورد‬ ‫حمایت قرار گرفته باشند‪ .‬بسته به تعامل پیچیده‌ای که بین‬ ‫این عوامل مختلف وجود دارد‪ ،‬برای نسل دومی‌ها همواره‬ ‫امکان دچار شدن به حس گناه‪ ،‬شرم و یا اضطراب‌های بی‬ ‫مورد وجود دارد‪.‬‬ ‫البته رایج‌ترین ش��یوه برای مقابله با این مشکالت در مورد‬ ‫فرزندان مهاجران این بوده که خود را با هر جریان فرهنگی‬ ‫که با آن مواجه می‌شوند هماهنگ کنند و از آن تبعیت نمایند‪.‬‬ ‫آنها در داخل خانه و خانواده خود هماهنگ با قوانین خانه و‬ ‫در خارج از خانه مطابق با ارزش‌ها و قوانین کانادایی رفتار‬ ‫می‌‌کنند‪ .‬این وضعیت دوگانه یا ش��به آفتاب‌پرست (که هر‬ ‫لحظه به رنگی درمی‌آید) به گونه‌ای نیس��ت که بتوان آن‌را‬ ‫نوعی ضعف روانی یا عمکلکرد اشتباه نامید‪ .‬بلکه بهتر است‬ ‫آن را نوعی انعطاف روانی بدانیم که بیشتر در مهاجران نسل‬ ‫دوم به چشم می‌خورد‪ .‬البته هرچه شناخت این افراد در مورد‬ ‫خودشان بیشتر می‌شود‪ ،‬به ثبات درونی و فردی بیشتری هم‬ ‫دست پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫کشمکش بین نسلی‬ ‫کش��مکش بین نس��لی می‌تواند یک��ی از مهم‌ترین دالیل‬ ‫فش��ار برای والدین مهاجر و فرزندان آنها باش��د‪ .‬در اغلب‬ ‫موارد هر دو نس��ل آن قدر درگیر مسائل خود برای منطبق‬ ‫کردن و ش��ناخت هس��تند که برای هیچ‌کدامش��ان آن‌قدر‬ ‫ان��رژی باقی نمی‌ماند که بخواهند از دیگری حمایت کنند‪.‬‬ ‫معموال ارتباطات اینها یک‌طرفه است‪ :‬مثال وقتی والدین با‬ ‫فرزندانشان در مورد مسئله‌ای حرف می‌زنند به آنها فرصتی‬ ‫برای پاس��خ دادن نمی‌دهند‪ .‬زمانی هم که فرزندان به س��ن‬ ‫بلوغ می‌رسند احساس می‌کنند که نمی‌توانند تجربیات خود‬ ‫را با والدینش��ان در میان بگذارند‪ .‬در این حالت آنها دورتر‬ ‫و طاغی‌تر به نظر می‌رس��ند و همین امر والدین را به اعمال‬ ‫قدرت بیشتر ترغیب می‌کند‪ .‬این چرخه یک چرخه بی‌پایان‬ ‫است‪.‬‬

‫حفظ تعادل سالم‬ ‫یکی از مهارت‌های مفید برای مقابله با این ش��رایط برای‬ ‫نسل اولی‌ها این است که خود را در یک شبکه اجتماعی‬ ‫حمایت‌کننده وارد کنند‪ .‬خیلی مهم اس��ت که ارتباط آنها‬ ‫با دوس��تان و اعضای خانواده در کش��ور مبدا حفظ شود‬ ‫(چه از طریق ایمیل‪ ،‬چه از طریق تلفن و یا وب‌کم) و در‬ ‫صورت امکان مرتبا به کشور خود سر بزنند‪.‬‬ ‫دوم این که با افرادی از فرهنگ مشابه خود در کشور جدید‬ ‫دوستی و ارتباط برقرار کنند تا از چالش‌های مشابه با خود‬ ‫خبردار ش��وند و آنها را با هم به اشتراک بگذارند‪ .‬شرکت‬ ‫در فس��تیوال‌ها یا استفاده از دیگر مکانیزم‌های مقابله مثل‬ ‫نیایش کردن‪ ،‬اعتق��ادات مذهبی و حمایت‌های اجتماعی‬ ‫هم بس��یار کارآمد هستند‪ .‬در این مس��یر مهم است که با‬ ‫ش��رکت در فعالیت‌های محلی مثل کلوب‌ها و یا شرکت‬ ‫در کالس‌های ورزشی‪ ،‬گذراندن دروس و رشته‌هایی در‬ ‫کالج و یا اس��تفاده از خدمات یک کامیونیتی‌سنتر‪ ،‬با دیگر‬ ‫مهاجران و نیز افراد فرهنگ میزبان هم ارتباط برقرار شود‬ ‫تا به این ترتیب روند ادغام در جامعه جدید تسریع گردد‪.‬‬ ‫صحبت و کمک گرفتن از متخصصان از جمله پزش��کان‪،‬‬ ‫رهبران مذهبی‪ ،‬روان‌شناسان و نهادهای خدمات‌رسانی به‬ ‫مهاجران هم می‌تواند در این راه به افراد کمک کند‪.‬‬ ‫در نهایت یکی از موثرتری��ن روش‌ها برای حل چالش‌های‬ ‫گفته ش��ده این است که والدین و فرزندان را تشویق کنیم که‬ ‫بهتر و بیش��تر به حرف هم گوش کنند تا احس��اس کنند که‬ ‫در کش��مکش‌ها و موفقیت‌های خود در س��رزمین جدید با‬ ‫یکدیگر س��هیم بوده و هستند‪ .‬خیلی مهم است که والدین از‬ ‫آنچه در دل دارند برای فرزندانشان بگویند‪ :‬از امیدهایشان‪ ،‬از‬ ‫آرزوه��ا و چالش‌هایی که به هنگام تصمیم به مهاجرت با آن‬ ‫مواجه شده‌اند‪ ،‬از آنچه که پس از مهاجرت از دست داده‌اند و‬ ‫مشکالتی که در این راه با آن روبه رو بوده‌اند‪ .‬در همین حال‬ ‫باید فضا و فرصتی هم برای فرزندان مهیا باشد تا از چالش‌های‬ ‫خود برای رشد در بطن یک فرهنگ تازه سخن بگویند و این‌که‬ ‫برای همراه شدن با این فرهنگ و پذیرفته شدن‪ -‬همان‌گونه که‬ ‫هستند‪ -‬با چه سختی‌هایی مواجه بوده‌اند‪.‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫‪48‬‬

‫زندگی در خانواده سالم‬

‫پاییز‪ ،‬زمانی برای کشف حقایق‬

‫با پایین افتادن برگ‌‌های پاییزی‪ ،‬سطح توقعات من از زندگی هم پایین می‌افتند‬ ‫کیتی باک‌وورت‪ -‬مجله ‪ /Parent Canada‬برگردان نادیا غیوری‬

‫یکی از مواردی که می‌تواند احس��اس س��عادتمندی را در اعضا خانواده افزایش دهد می��زان همراهی و همگامی آنها در‬ ‫فعالیت‌های عادی و امور روزمره خانواده اس��ت‪ .‬میزان این همراهی در چند دهه اخیر تغییرات بس��یار زیادی کرده و دیگر‬ ‫کمتر به میزان گذش��ته اس��ت‪ .‬نتیجه طبیعی این بحث این بوده که «خانه» در ذهن برخی اعضا آن خصوصا فرزندان دیگر‬ ‫هویتی یکپارچه و ارزشمند که همه آنها پاره های آن هستند و بیشتر مفهومی معنوی داشته‪ ،‬نباشد و بیشتر به پدیده‌ای مکانی‬ ‫و فیزیکی مبدل شده که حکم اقامتگاه با حضور مستخدمین را پیدا کرده است‪ .‬واضح است که در این تغییر محتوایی‪ ،‬مادران‬ ‫آسیب بیشتری را تحمل می‌کنند‪ .‬نویسنده این مقاله با زبانی که عموما به طنز مبدل می‌شود به خوبی احساس خود از این‬ ‫دوران مبدل شدن به چیزی دیگر و سقوط ارزوها و توقع‌ها را به رشته تحریر درآورده است‪.‬‬

‫از بین چهار فصل سال فقط این فصل است که دو تا اسم‬ ‫دارد‪( Fall :‬به معنای افتادن) و ‪( Autumn‬پاییز و خزان)‪.‬‬

‫من ش��خصا همیش��ه کلمه ‪ autumn‬را برای این فصل‬ ‫ترجیح می‌دهم چون فکر می‌کنم قرابت بیش��تری به حال‬ ‫و ه��وا و اتفاقاتی دارد که در آن رخ می‌دهد‪ .‬گذش��تن از‬ ‫روزهای پرجنب و جوش تابستان و پلی برای روبه‌رو شدن‬ ‫با واقعیت تلخی به اسم فصل زمستان‪ .‬قبول دارم که در این‬ ‫فصل برگ‌ها می‌افتند و همین هم شاید بتواند توجیه‌کننده‬ ‫انتخاب اسم ‪ Fall‬برای این فصل باشد‪ .‬اما برای من مادر‪،‬‬ ‫آن‌ه��م بعد از به دنیا آوردن چهار تا بچه‪ ،‬این اس��م افتادن‬ ‫چیزهای زیاد دیگری را هم تداعی می‌کند که یکی از آنها‬ ‫از ریخت افتادن هیکل است‪ .‬یکی دیگر از چیزهایی هم که‬ ‫برای من سقوط کرده و شدیدا پایین افتاده‪ ،‬سطح توقعاتم‬ ‫از دیگران است‪.‬‬ ‫تقریب��ا دیگر اصال این توقع را ندارم که بتوانم یک بار هم‬ ‫که ش��ده یک خواب بی‌مزاحم داش��ته باش��م‪ .‬از روزهای‬ ‫نوزادی بچه‌ها و س��رزدن چند باره به آنها در طول ش��ب‪،‬‬ ‫تا کابوس‌های دوره نوپایی‌اشان‪ ،‬سحرخیزی آنها در دوره‬ ‫پیش‌دبستانی‪ ،‬دیرخوابیدن‌هایش��ان در دوره تین‌ایجری‪ ،‬و‬ ‫باالخره فهرست بی‌پایان کارهایی که باید بکنم که هر شب‬ ‫یک دفعه وسط خواب جلوی چشمم رژه می‌روند‪ .‬من که‬ ‫دیگر از این رویای محال دست کشیده‌ام و به جای ان استاد‬ ‫سرتکان دادن شده‌ام‪ ،‬آن هم در حالی‌که یک‌جوری سرم را‬ ‫بین دو دستم گرفته‌ام که انگار سخت در حال فکر کردن به‬

‫موضوعات مهم مربوط به درس و مدرسه هستم‪.‬‬ ‫گفتم درس و مدرسه‪ ،‬یک چیزی یادم آمد‪ ...‬یکی دیگر از‬ ‫توقعات من که س��طح آن به شدت پایین افتاده‪ ،‬توقع این‬ ‫است که یک زمانی در آینده نزدیک یا هر وقت دیگری که‬ ‫شد‪ ،‬استعدادهای طبیعی بچه‌هایم بتوانند برای من درآمدزا‬ ‫باش��ند‪ .‬این یکی که دیگر کامال دفن ش��ده! من قبال فکر‬ ‫می‌کردم فقط بد صدا بودن و بد آواز خواندن اس��ت که از‬ ‫یک نسل به نسل بعدی منتقل می‌شود اما حاال می‌بینم که‬ ‫اصال هم این‌جور نیست‪.‬‬ ‫حاال دیگر مدت‌هاس��ت در من این انتظار از بین رفته که‬ ‫بچه‌ها بخواهند با خوشحالی در کارهای خانه به من کمک‬ ‫کنند فقط به خاطر این‌که می‌دانند عضوی از خانواده هستند‬ ‫و می‌خواهند در خوشحالی خانواده سهیم باشند‪ .‬این یکی‬ ‫هم اصال ج��واب نداده‪ .‬منظورم اصال اصال اس��ت‪ .‬دیگر‬ ‫انتظار ندارم حداقل هر دو هفته یک‌بار و درست بالفاصله‬ ‫بعد از یک جان‌کندن مفصل سه‌س��اعته برای مرتب‌کردن‬ ‫خانه‪ ،‬ببینم تکه‌ای از موکت اتاقشان مانده که با لباس‌هایشان‬ ‫فرش نشده‪ .‬البته خوب می‌دانم که هنوز هم خیلی چیزها‬ ‫هست که در آینده باید سطح توقعم در مورد آنها هم پایین‌‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫م��ورد دیگری که دیگر درباره‌اش هی��چ توقعی ندارم این‬ ‫اس��ت که ش��وهرم یکی از کارهای خان��ه را بدون این‌که‬ ‫آن را بلن��د بلند اعالن همگان��ی کند انجام دهد‪ « .‬خوب‪،‬‬ ‫ظرف‌های توی ماشین ظرفشویی را خالی کردم!» به‌به‪ ،‬تو‬

‫حرف نداری ‪ ...‬حاال شدیم ‪ 1‬هزار و ‪ 113‬به ‪« .6‬سبد لباس‬ ‫شس��ته‌ها را برایت بردم باال‪ ».‬وای‪ ،‬چقدر عجیب‪ .‬معموال‬ ‫چند تا فرشته بودن که این کار را برایم می‌کردند! شکر خدا‪،‬‬ ‫حاال دیگر الزم نیست صبر کنم تا آنها بیایند‪.‬‬ ‫از خیلی وقت پیش این آرزو را داش��تم که یک روز وقتی‬ ‫بچه‌هایم در یک فعالیت رقابتی یا مسابقه ورزشی شرکت‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬بتوانم با عش��ق و عالقه به تماشای آنها بنشینم‪...‬‬ ‫یا حداقل این‌که همه مس��ابقه رو به دلیل س��رگرم بودن با‬ ‫بلک‌بری یا مجذوب شدن در نشئه خواندن آخرین کتاب‬ ‫پرفروش سال از دست ندهم‪ .‬آیا باالخره من هم یک روز‬ ‫می‌توانم مثل یکی از این پدر و مادرهای فداکاری باشم که‬ ‫به تماشای بازی هاکی فرزندشان می‌روند یا مسابقه کاراته‬ ‫او را برای گرفتن کمربند مشکی تماشا می‌کنند و به اندازه‬ ‫همان‌ها هم نتیجه کار برایم اهمیت داش��ته باشد؟ آیا هیچ‬ ‫وقت می‌توانم مثل آنها بشوم؟ تا حاال که نشده‪ .‬من مشکلی‬ ‫با این افتادن‌ها و سقوط سطح توقعات ندارم‪ .‬این موضوع‬ ‫حداقل باعث شده قدرت صدا و سطح باالی فشار خونم‬ ‫حفظ بشود‪.‬‬ ‫ش��اید بهتر اس��ت که ک��ه کم��ی خوش‌بین‌تر باش��م و‬ ‫نارضایتی‌هایم از این فصل را فقط مقدمه‌ای مالیم و نوعی‬ ‫ضربه‌گیر بدانم برای فصل زمس��تانی که در پیش اس��ت‪.‬‬ ‫فصل��ی که در آن انتظار من از جا ش��دن دوباره بچه‌ها در‬ ‫کاپش��ن و شلوار زمستانی سال قبلش��ان این بار با شدت‬ ‫هرچه تمام‌تر به دیوار برمی‌خورد!‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫آشنایی با‬ ‫مفهوم و تاریخچه‬

‫فرنچایز‬ ‫فرزاد جواهری‬


‫مهمترین دغدغه فکری اکثر مهاجران در بدو ورود به کانادا‬ ‫معموال یک چیز بیشتر نیست‪« :‬چگونه برای خودمان شغلی‬ ‫پیدا بکنیم؟ چه بکنیم تا کمتر از اندوخته همراه‌مان برداشت‬ ‫کنیم؟» تعدادی از آنان با تالش فراوان و از راه‌های مختلف‬ ‫باالخره موفق به پیداکردن شغل مرتبط با تجربه و دانش قبلی‬ ‫خود می‌ش��وند‪ ،‬اما تعدادی هم که به فکر راه‌اندازی کسب‬ ‫و کاری برای خودش��ان هس��تند همواره با این سوال رو به‬ ‫رو می‌شوند که چگونه می‌توانند بدون داشتن هیچ شناختی‬ ‫نسبت به قوانین تجارت این کشور و حتی فرهنگ مصرفی‬ ‫مردم جامعه‪ ،‬به سرعت و با کمترین میزان خطا به این آرزوی‬ ‫خودشان برسند‪.‬‬ ‫براستی تا به حال شده آرزوی این را داشته باشید که صاحب‬ ‫بیزنس خودتان باش��ید اما آن را رویایی در دوردست ببینید‬ ‫چرا ک��ه تجربه آن را ندارید؟ دلت��ان می‌خواهد خودتان را‬ ‫عضوی از یک ش��رکت بزرگ و بین‌الملل��ی بدانید که در‬ ‫سرتاسر دنیا دارای شعبات بسیاری است؟‬ ‫بهتر است که کمی صبر داشته باشید و قبل از اینکه هرگونه‬ ‫تغییری در مس��یر زندگیتان بدهید بهتر و بیش��تر با مفهوم‬ ‫فرنچایز (‪ )Franchise‬آشنا شوید‪ .‬شاید فرنچایز راه حل‬ ‫ساده‌ای برای رسیدن به این آرزو باشد‪  .‬‬ ‫در ابت��دا اجازه دهید تا کم��ی از تاریخچه فرنچایز بگوئیم‬ ‫تا قبل از تعاریف خش��ک و کتابی به ط��ور ملموس با آن‬ ‫آش��نا شوید‪ .‬تاریخ‌دانان معتقدند که فرنچایز در قرن سیزده‬ ‫میالدی در انگلستان آغاز شده است‪ .‬زمانی که پادشاهان آن‬ ‫سرزمین‪ ،‬امتیاز اختصاصی حکومت بر قسمت‌های مختلف‬ ‫قلمرو خ��ود را به افرادی واگ��ذار می‌کردند که مامور اخذ‬ ‫مالیات در آن قلمرو بوده‌اند‪ .‬حتی در کش��ور خودمان ایران‬ ‫هم‪ ،‬علی‌الخصوص در دوران قاجاریه‪ ،‬حکومت به صورت‬ ‫فرنچایز اداره می‌شده اس��ت‪ .‬باور کنید! پادشاه‪ ،‬هر والیت‬ ‫را به شخصی می‌سپرده و مادامی‌که آن شخص (فرنچایزی‬

‫‪ )Franchisee‬خراج سالیانه حکومت مرکزی (فرنچایزر‬ ‫‪ )Franchisor‬را به موقع و به میزان تعیین شده (درصدی‬ ‫از درآمد سال – رویالتی ‪ )Royalty‬پرداخت می‌کرده است‬ ‫مختار بوده تا آن والیت را بگرداند‪ .‬البته همانند هر فرنچایزی‬ ‫پشتیبانی‪ ،‬حفاظت و خط مش��ی کلی اداره منطقه از طرف‬ ‫حکومت مرکزی دیکته می‌شده است‪.‬‬ ‫اما در قاره امریکای ش��مالی و در باب تجارت‪ ،‬فرنچایز در‬ ‫اواخ��ر قرن نوزدهم میالدی بوجود آمد‪ .‬زمانی‌که ش��رکت‬ ‫چرخ خیاطی سینگر به فروشگاه‌های خرده‌فروش اجازه داد‬ ‫تا دس��تگاه‌های چرخ خیاطی این ش��رکت و لوازم آن را به‬ ‫فروش رسانده و درصدی از فروش را به آنها برگرداند‪ .‬مزیت‬ ‫اینکار در این بود که فروشندگان مجبور نبودند برای خرید‬ ‫دستگاه‌ها به شرکت مادر پولی پرداخت کنند و با فروش آن‬ ‫به س��ود برسند بلکه شرکت مادر دستگاه‌ها را برای فروش‬ ‫در اختی��ار آنان قرار میداد و درصدی از فروش را تصاحب‬ ‫می‌کرد‪ .‬این نوع از تجارت به قدری راحت و در عین حال‬ ‫پرسود بود که دیگر شرکت‌های بزرگ هم به صرافت انجام‬ ‫آن افتادند به گونه‌ای که امروزه‪ ،‬سیستم تجارت فرنچایز به‬ ‫صورت موتور محرکه اکثر شرکت‌های بزرگ و عمده دنیا‬ ‫در آمده است‪ .‬طبق آمار سال ‪ ۲۰۰۱‬چهارده درصد تجارت‬ ‫در بخش خصوصی به صورت فرنچایز بوده و فرنچایز‪۱۸ ،‬‬ ‫میلیون ش��غل در آمریکا ایجاد کرده است‪ .‬بسیار بعید است‬ ‫ک��ه امروزه در یکی از خیابان‌های ش��هرهای قاره امریکای‬ ‫ش��مالی و حتی اروپا رانندگی کنی��د و در مدت زمان کمتر‬ ‫از ‪ ۵‬دقیقه یک بیزنس که به صورت فرنچایز اداره می‌ش��ود‬ ‫را نبینید‪ .‬به عنوان یک تجربه شخصی‪ ،‬وقتی که برای اولین‬ ‫بار به تورنتو آمده بودم بعد از مدتی گردش در شهر به نظرم‬ ‫می‌رسید که اکثر نقاط مختلف شهر شبیه هم هستند‪ .‬از نظر‬ ‫طبیعت و حتی معماری شهری که واقعا هم همینگونه بود‬ ‫اما از نظر مکان‌های تجاری نیز کمابیش به همین صورت به‬

‫نظر می‌آمد‪ .‬اکثر نام‌ها در تمامی مراکز خرید تکراری بودند‪.‬‬ ‫تقریبا از هر خیابان اصلی شهر که عبور می‌کردم به نام‌های‬ ‫تکراری برمی‌خوردم‪ .‬انگار که همه آنها یکی هستند و دارای‬ ‫مالکیت یکسانی می‌باشند و بعدها فهمیدم که همینگونه نیز‬ ‫هس��ت و اکثر آن نام‌های یکسان و متعلق به بیزنس‌هایی از‬ ‫نوع ‪ ‬فرنچایز می‌باشند‪.‬‬ ‫ح��ال با گفتن ای��ن مقدمات اجازه بدهی��د به اصل مطلب‬ ‫بپردازیم‪ :‬معنای فرنچایز چیست؟‬ ‫فرنچایز یک سیس��تم است برای گسترش دادن یک بیزنس‬ ‫(حرفه)‪ .‬رابطه‌ای اس��ت مابین صاحب و مالک یک شرکت‬ ‫شناخته شده و معتبر با گرداننده محلی آن‪ .‬یک فرصت است‬ ‫برای اداره کردن یک بیزنس تحت نام یک ش��رکت معتبر و‬ ‫شناخته شده‪.‬‬ ‫ی��ک فرنچایز زمانی اتف��اق می‌افتد که یک ش��رکت مادر‬ ‫(‪ )Franchisor‬مج��وز اس��تفاده از ن��ام تج��اری‌اش و‬ ‫راه و روش اداره ک��ردن آن را ب��ه ش��خص ی��ا گروه��ی‬ ‫دیگر(‪  )Franchisee‬می‌دهد‪ .‬این توافق بر طبق شرایطی‬ ‫حاصل می‌آی��د ک��ه ب��ه آن ‪Franchise Agreement‬‬ ‫می‌گویند‪ .‬به طور معمول‪ ،‬طبق این شرایط فرنچایزر متعهد‬ ‫می‌ش��ود تا امکانات الزم را برای فرنچای��زی فراهم کرده‪،‬‬ ‫آموزش‌ه��ای الزم را به او داده و از هر نظر او را پش��تیبانی‬ ‫نماید و در مقابل فرنچایزی متعهد می‌ش��ود تا در ابتدا مبلغ‬ ‫ثابتی را به نام هزینه فرنچایز (‪ )Franchise fee‬و سپس به‬ ‫طور متناوب مبلغی را (که معموال به صورت درصد فروش‬ ‫محاسبه می‌گردد) به فرنچایزر پرداخت نماید‪ .‬این پرداخت‬ ‫متناوب را رویالتی (‪ (Royalty‬می‌نامند‪.‬‬ ‫در مباحث بعدی وقتی ‪ ‬بیشتر با این مفاهیم آشنا شدید پی‬ ‫خواهید برد که چگونه فرنچایز دریای بیکرانی از بیزنس‌های‬ ‫مختلف را در برمی‌گیرد‪.‬‬ ‫آدرس متن‪www.parscanada.com/_1809 :‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫مالی و اقتصادی‬

‫‪52‬‬

‫دو درس آخر برای خالصی از شر بدهی‬

‫ماهنامه ‪/ MoneySence‬برگردان‪ :‬نادیا غیوری‬

‫اآی��ا وضعیت��ی برایت��ان پی��ش آم��ده ک��ه‬ ‫صورت‌حس��اب‌هایی را که برایتان ارس��ال شده‬ ‫بازنکرده به ح��ال خود رها کنید و یا حتی برای‬ ‫خرید مایحتاج روزمره خود نیاز به قرض گرفتن‬ ‫داش��ته باش��ید؟ در این صورت احتم��اال دچار‬ ‫مشکل هستید‪ .‬در چنین حالتی بهتر است به فکر‬ ‫تماس با یک موسسه مش��اوره مالی غیرانتفاعی‬ ‫باشید‪ .‬آنها با شما و طرفی که شما به آن بدهکار‬ ‫هستید کار می‌کنند تا برای خالصی‌اتان از بدهی‪،‬‬ ‫طی یک دوره زمانی که معموال س��ه‌تا پنج سال‬ ‫طول خواهد کشید‪ ،‬برنامه مناسبی تدوین کنند‪.‬‬ ‫برای مثال ‪The Canadian Association of‬‬ ‫‪ Credit Counselling Services‬به نش��انی‬ ‫اینترنتی ‪ www.caccs.ca‬یکی از این موسسات‬ ‫است‪.‬‬

‫بدهی یک مسئله رایج در زندگی امروز ماست‪ .‬ما تقریبا همه خریدهای مهم زندگی (خانه‪ ،‬ماشین‪ ،‬مبلمان‪ )...‬و‬ ‫بخش عمده‌ای از مایحتاج روزمره را با نوعی قرض و بدهی تهیه می‌کنم‪ .‬سوال اینجاست که ایا همه این بدهی‌ها‬ ‫خوب است؟ یا همه آنها بد است؟ چگونه بدهی خوب را از بد تشخیص دهیم و چگونه خود را از شر بدهی بد‬ ‫خالص کنیم‪ .‬حداقل چهار درس کلیدی در این زمینه وجود دارد؛ با دو درس در شماره سوم پرنیان اشنا شدید‪.‬‬ ‫در اینجا دو درس بعدی را بیاموزید!‬

‫درس سوم ‪ :‬چطور هرچه سریع‌تر از شر بدهی بد خالص شویم‬

‫رایج‌ترین استراتژی برای خالصی سریع‌تر از‬ ‫دس��ت بدهی بد ساده اس��ت‪ :‬قبل از هر چیز‬ ‫به س��راغ کارت‌های اعتباری خود بروید که‬ ‫معموال باالترین می��زان بهره را باید برای آنها‬ ‫بپردازید‪ .‬همیش��ه اول از همه بدهی کارتی را‬ ‫پرداخت کنید که باالترین ن��رخ بهره را دارد‬ ‫زیرا همین یک قدم باعث خواهد شد تا مقدار‬ ‫پولی که از این راه صرفه‌جویی می‌کنید حداقل‬ ‫یک رقم دو رقمی باشد‪ .‬تا وقتی بدهی کارت‬ ‫اعتباری با باالترین نرخ بهره تمام نشده‪ ،‬بدهی‬ ‫کارت‌ه��ای دیگر را به هم��ان اندازه حداقل‬ ‫الزم یا ‪ minimum payment‬بازپرداخت‬ ‫کنید‪ .‬به ترتیب همین کار را در مورد همه کارت‌های اعتباری تکرار کنید تا‬ ‫یا‌تان به همه آنها صفر شود‪.‬‬ ‫بده ‌‬ ‫وقتی بدهی همه کارت‌های اعتباری‌اتان را پرداخت کردید‪ ،‬نکته مهم این است‬ ‫ک��ه دوباره خود را در چرخه بدهکاری به کارت‌های اعتباری گرفتار نکنید‪.‬‬ ‫تصمی��م اکید بگیرید که پول هرچیز را نقد بپردازید یا با کارت دبیت خرید‬ ‫کنید و فقط یکی دو کارت اعتباری در دسترس خود داشته باشید تا در مواقع‬ ‫کامال اضطراری از آنها استفاده کنید‪.‬‬ ‫پیش‌تر و در ادامه این مسیر‪ ،‬اگر به هر دلیل الزم شد تا خریدی انجام داده و‬ ‫مبلغ آن را با استفاده از کارت اعتباری پرداخت کنید‪ ،‬به خودتان قول بدهید که‬ ‫هر وقت صورتحساب آن کارت به دستتان رسید‪ ،‬کل بدهی خود را با بانک‬ ‫تسویه کنید‪ .‬حتما این کار را بکنید حتی اگر مجبور شوید با این کار به اصل‬ ‫پس‌انداز کردن خود برای آینده پشت پا بزنید‪.‬‬ ‫اگر هنوز هم بدهی‌هایی دارید که ناراحتتان می‌کنند‪ ،‬چه این بدهی به شکل‬ ‫وام مسکن یا وام خودرو باشد و یا به شکل هر بدهی شخصی دیگر‪ ،‬باید به‬ ‫دقت هرچه تمام در صدد فروش همه سرمایه‌گذاری‌هایی که تا به حال انجام‬ ‫داده‌اید (به استثنای ‪ )RRSP‬برآیید تا قبل از هر چیز بتوانید بدهی‌های خود را‬ ‫بپردازید‪ .‬بله می‌دانم که این کار خیلی شاق است و به نظر می‌رسد که شما در‬ ‫حال بازگشت به عقب هستید اما برای مثال می‌توان گفت کم کردن از میزان‬ ‫وام مس��کن آن قدری برای شما برگشت مالیاتی به دنبال خواهد داشت که‬ ‫درست برابر است با نرخ بهره مثال ‪ 5‬درصدی فعلی شما‪ .‬بهتر است که بعد‬ ‫از دریافت برگشتی مالیاتی خود به سراغ تهیه اوراق قرضه و یا ‪ GIC‬بروید‪.‬‬ ‫حتی شاید بهتر باشد که مبلغ برگشت مالیاتی را صرف خرید سهام هم بکنید‪.‬‬ ‫بهتر از همه این است که در این صورت برگشت پول برای شما تضمین شده‬ ‫است‪ -‬برخالف برگشت پولی که در بازارهای سهام وعده آن داده می‌شود‪.‬‬ ‫در موارد خیلی حاد که هیچ یک از تالش‌های شما نتیجه نمی‌دهد و اوضاع‬

‫بدهی ش��ما خارج از کنترل شده است‪ ،‬ش��اید بخواهید یک وام یکی‌کننده‬ ‫‪ consolidation loan‬بگیرید‪ .‬با این کار می‌توانید بدهی‌های با بهره باالی‬ ‫خود را با استفاده از پول این وام که‌بهره پایین‌تری دارد پرداخت کنید‪ .‬شاید‬ ‫بتوانید این کار را از طریق دریافت یک خط اعتباری ش��خصی ‪personal‬‬ ‫‪ line of credit‬یا خط اعتباری که متناسب‬ ‫با ارزش خانه‌اتان به ش��ما تعلق می‌گیرد به‬ ‫یک��ی کردن بدهی به ش��ما این امکان‬ ‫نام ‪ home equity line of credit‬انجام‬ ‫را می‌ده��د که چندین بدهی را به یک‬ ‫دهید و با اس��تفاده از پول آن کلیه بدهی‌های‬ ‫بدهی تبدیل کنید‪ .‬مهم‌ترین فایده‌های‬ ‫خود ب��ه کارت‌ه��ای اعتب��اری و نیز دیگر‬ ‫این کار عبارتند از‪:‬‬ ‫بدهی‌های خود را تسویه کنید‪.‬‬ ‫ن��رخ بهر‌ه پایین‌تر نس��بت به آنچه در‬ ‫می‌توانی��د از بانک خود ی��ک خط اعتباری‬ ‫صورت اول روی کارت‌های اعتباری‬ ‫بگیری��د که بهره آن همیش��ه خیلی کمتر از‬ ‫خود می‌پردازید‪.‬‬ ‫بهره‌ای اس��ت که کارت‌های اعتباری بابت‬ ‫مدت زمان طوالنی‌تر برای بازپرداخت‬ ‫قرض دادن پول از ش��ما می‌گیرند‪ .‬در مورد‬ ‫که به ش��ما ام��کان می‌دهد ت��ا میزان‬ ‫خ��ط اعتباری بر مبنای ارزش خانه‪ ،‬در واقع‬ ‫بازپرداخت ماهانه خود را کاهش دهید‪.‬‬ ‫بانک منزل شما را به عنوان وثیقه بازپرداخت‬ ‫وضعیت ساده تر بودجه و هزینه‪ .‬زیرا‬ ‫ای��ن وام در نظر می‌گیرد و معموال نرخ بهره‬ ‫به جای پرداخت بدهی‌های متعدد‪ ،‬در‬ ‫روی ای��ن نوع از خط‌ه��ای اعتباری بهترین‬ ‫هر ماه فقط با یک مورد بدهی س��ر و‬ ‫نرخ موجود در بازار هستند‪.‬‬ ‫کار دارید‪.‬‬ ‫این روش پرداخت بدهی سبب می‌شود تا از‬ ‫سنگینی بار پرداخت بدهی‌ها روی دوشتان‬ ‫کاس��ته ش��ود و این امر ش��ما را به سرحد‬ ‫جنون و اضطراب نرساند‪ .‬بعد از این مرحله‬ ‫می‌توانی��د وام یکی‌کننده خود را بر اس��اس اگر نتوانس��ته‌اید مالیاتتان را به دولت‬ ‫توافقی که انجام داده و مناسب با شرایط شما بپردازید و بدهکار هستید‪ ،‬سعی کنید تا‬ ‫هم هس��ت‪ ،‬طبق یک برنامه مرتب پرداخت در مورد نحوه پرداخت با اداره مالیات‬ ‫کنید‪ .‬به این ترتیب شما فقط یک بدهی دارید مذاکره کرده و با هم به توافق برس��ید‪.‬‬ ‫ک��ه باید روی آن متمرکز باش��ید و به همین ب��رای مثال اگر بدهی ش��ما هزار دالر‬ ‫دلیل روند پیش��رفت پرداخت بدهی برایتان باش��د‪ ،‬ش��اید دولت بپذیرد که هر ماه‬ ‫بیشتر قابل کنترل و ردیابی خواهد بود‪ .‬اما در ‪ 100‬دالر از شما بابت مالیات دریافت‬ ‫این مورد خوب نیست که فقط حداقل الزم کند‪.‬‬ ‫ی��ا ‪ minimum payment‬را بپردازی��د‪.‬‬ ‫باید یک هدف مشخص و غیرقابل تغییر داشته باشید‪ .‬خانم کارین میزگاال‪،‬‬ ‫‪ CEO‬شرکت ‪ Money Coaches Canada‬که شبکه‌ای از متخصصان‬ ‫و مشاوران مالی انتفاعی اس��ت‪ ،‬در این‌باره می‌گوید‪« :‬تاریخی را برای پایان‬ ‫بدهی‌های خود مشخص کنید‪ .‬بعد برای رسیدن به این هدف مشخص کنید‬ ‫که هر ماه چقدر باید بپردازید تا خواسته‌اتان محقق شود‪».‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪December 2011 . No4 53‬‬ ‫مالی و اقتصادی‬

‫فک��ر می‌کنید اگر ب��ه یک کارت‬ ‫اعتباری که در ازای بدهی خود ‪9‬‬ ‫درصد بهره می‌گیرد‪ 10 ،‬هزار دالر‬ ‫بدهکار باشید چقدر طول می‌کشد‬ ‫تا فقط با پرداخت حداقل الزم از‬ ‫ش��ر بدهی خود خالص ش��وید؟‬ ‫پاس��خ تعجب‌برانگیز این س��وال‬ ‫‪ 15‬س��ال و ‪ 8‬ماه اس��ت و در این‬ ‫مدت هم ‪ 3‬هزار و ‪ 273‬دالر بهره‬ ‫پرداخت خواهید کرد‪.‬‬

‫درس چهارم ‪ :‬چه میزان بدهی را باید تحمل کنید؟‬

‫وقت��ی می‌خواهید بدانید ک��ه به راحت��ی از عهده‬ ‫بازپرداخ��ت چه میزان بده��ی برمی‌آیید‪ ،‬چه وقتی‬ ‫موضوع وام گرفتن برای خرید خانه در میان باش��د‬ ‫و چه زمانی که صحبت از بدهی‌های مصرفی باشد‪،‬‬ ‫تنها کافی اس��ت که به این چند توصیه ساده توجه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫وقتی می‌خواهید وام مسکن بگیرید‪ ،‬مهم‌ترین نکته‬ ‫برای شما توجه به نسبت میان بدهی و درآمد‌هایتان‬ ‫اس��ت‪ .‬این نس��بت همان رقمی است که وام‌دهنده‬ ‫نیز بر مبنای آن به ش��ما آن‌قدری وام می‌دهد که به‬ ‫ترکیب درست یک نمونه مرسوم راحت��ی از عهده بازپرداخ��ت آن برآیید‪ .‬مبنای این‬ ‫از تقس��یم‌بندی درس��ت هزینه‌ها نس��بت بر این است که ببینند نس��بت میزان بدهی‬ ‫برای خانواده‌ای ‪ 4‬نفره با ‪ 65‬هزار ش��ما به درآمدتان چقدر است و به صورت درصد‬ ‫دالر درآمد در س��ال‪ :‬مس��کن ‪ 32‬نشان داده می‌ش��ود‪ .‬برای این‌که بتوانید این رقم را‬ ‫درص��د‪ ، ،‬حمل و نقل ‪ 10‬درصد‪ ،‬در م��ورد خودتان پیدا کنید‪ ،‬هزینه‌های ماهانه خود‬ ‫غذا ‪ 9‬درصد‪ ،‬مالیات بر درآمد ‪ 21‬را در خانه‌ای که می‌خواهید بخرید حس��اب کنید‪.‬‬ ‫درص��د‪ ،‬هزینه‌ه��ای احتیاطی ‪ 10‬این هزینه‌ها باید ش��امل بازپرداخت وام‪ ،‬مالیات بر‬ ‫درص��د‪ ،‬پس‌انداز ‪ 8‬درصد‪ ،‬بدهی ملک‪ ،‬بیمه و هزینه‌های آب و برق و گاز نیز باش��د‪.‬‬ ‫بعد مجموع رقم به دست آمده را تقسیم بر مجموع‬ ‫شخصی ‪ 8‬درصد‬ ‫درآمد خالص ماهانه خود کنید (درآمد قبل از کسر‬ ‫مالیات)‪ .‬اگر عدد به دست آمده بیشتر از ‪ 32‬درصد‬ ‫بود – یا به عبارت دیگر اگر هزینه‌های شما بیش از یک‌سوم‬ ‫درآمد خالصتان را می‌بلعید‪ -‬احتماال این‌کار درست نیست‬ ‫و ممکن اس��ت برایتان دردسرساز شود‪ .‬در این صورت اگر‬ ‫اتفاقی برایتان بیفتد یا خانه به تعمیری نیاز داشته باشد‪ ،‬شما‬ ‫به احتمال زیاد نمی‌توانید بدون قرض گرفتن‪ ،‬از عهده این‬ ‫هزینه‌ها برآیید‪ .‬اگر شغلتان را از دست دهید یا به شکل بدی‬ ‫چ عنوان نخواهید توانست‬ ‫بیمار شوید‪ ،‬در این صورت به هی ‌‬ ‫از عهده پرداخت وام مسکن خود برآیید‪.‬‬ ‫نسبت ‪ 32‬درصد‪ ،‬نسبتی است که ‪Canada Mortgage‬‬ ‫‪ and Housing Corporation‬ب��ه عنوان باالترین حد‬ ‫پرداخ��ت وام به خریداران خانه پیش��نهاد می‌کند‪ .‬برخی از‬ ‫وام‌دهنده‌ها برای دادن وام نس��بتی باالتر از ‪ 32‬درصد را نیز‬ ‫می‌پذیرند اما باید توجه داشت که این نوع از وام‌ها وام‌های‬ ‫پرخطر محسوب می‌شوند و بنابر این احتماال وام‌دهنده بهره‬ ‫باالتری روی این وام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وقتی صحبت از بدهی مصرفی می‌شود‪ ،‬اغلب برنامه‌ریزان‬ ‫مال��ی معتقدند که مقدار این بدهی نبای��د بیش از ‪ 8‬درصد‬ ‫از درآمد خالص ماهانه ش��ما باشد‪ .‬مجموع پرداخت ماهانه‬ ‫به همه کارت‌های اعتباری‪ ،‬وام خودرو‪ ،‬وام دانش��جویی و‬ ‫بدهی‌های دیگرتان را محاس��به کنید‪ .‬بعد این رقم را تقسیم‬

‫بر درآمد ماهانه خود قبل از کسر مالیات کنید‪ .‬اگر این میزان‬ ‫بیش از ‪ 8‬درصد درآمدتان می‌ش��ود‪ ،‬سعی کنید تا از مقدار‬ ‫هزینه‌ه��ای خود بکاهید‪ .‬در مورد همه کس��انی که به دلیل‬ ‫داشتن بدهی زیاد دوره سختی را می‌گذرانند‪ ،‬معموال مقصر‬ ‫ت اعتباری‪ .‬اگر مورد شما هم‬ ‫اصلی کسی نیس��ت جز کار ‌‬ ‫همین اس��ت‪ ،‬زمانی را برای بررسی آخرین صورت‌حساب‬ ‫خ��ود صرف کنید تا ببینید از بین خریدهایتان کدام‌ها واقعا‬ ‫ضروری بوده‌اند و کدام‌ها را فقط صرف دوست داشتن انجام‬ ‫داده‌اید‪.‬‬ ‫برای مدتی در حدود ش��ش ماه‪ ،‬بهتر اس��ت تالش کنید تا‬ ‫از میزان این ن��وع از خریدهایتان کامال کم‬ ‫کنی��د‪ .‬خواهی��د دید که نتیجه ای��ن کار در‬ ‫کاهش میزان هزینه‌هایتان بس��یار چشمگیر پرداخت بدهی خود را به ش��کل اتوماتیک‬ ‫خواهد بود‪ .‬عالوه بر این آقای جیسون هیت انجام دهید‬ ‫می‌گوید‪« :‬برای مدتی از داش��تن کارت‌های اگر بدهی‌های زیادی به کارت‌های اعتباری‬ ‫اعتباری و خیلی شیک پالتینوم‪ ،‬که به شما متنوع دارید و بدهی‌های دیگری هم در کنار‬ ‫احساس مهم بودن می‌دهند‪ ،‬صرف‌نظر کنید آنه��ا وجود دارند‪ ،‬ممکن اس��ت که گاهی‬ ‫و به ی��ک کارت اعتباری با نرخ بهره پایین بازپرداخ��ت یکی آنها را فراموش کنید‪ .‬راه‬ ‫اکتفا نمایید‪ .‬نیز به این نکته توجه داشته باشید حل این مش��کل این اس��ت‪ .‬ترتیبی بدهید‬ ‫که حداکثر میزان برداشت از آن خیلی بیشتر تا بانک‌تان ه��ر ماه به طور اتوماتیک بدهی‬ ‫از آن چیزی که ماهانه برای خرید مایحتاج و ش��ما به کارت‌های اعتباری ی��ا بدهی‌های‬ ‫دیگر نیازهای ضروری خانه صرف می‌کنید دیگر را از حس��اب جاری یا ‪chequing‬‬ ‫نباش��د‪ -‬مثال چیزی در حد ‪1‬ه��زار و ‪ 500‬شما بپردازد‪ .‬در این صورت خواهید دید که‬ ‫دالر یا همین حدود کافی است‪ .‬اگر هر گاه خیلی از موسسات اعتباری در زمینه تاریخ‬ ‫الزم باش��د که بیش از این مقدار را صرف پرداخت بدهی انعطاف خوبی از خود نشان‬ ‫خرید یک کاال مثل تلویزیون نو‪ ،‬یخچال می‌دهند‪ .‬بنابر این می‌توانید هر ماه بخش��ی‬ ‫نو و یا ‪ 4‬بلیط برای سفر تفریحی اعضای از حقوق نیم��ه اول خود را به پرداخت وام‬ ‫خان��واده در تعطیالت کنی��د‪ ،‬فقط کافی مس��کن اختصاص دهید و بخشی از حقوق‬ ‫اس��ت با وام‌دهنده خود تماس بگیرید تا نیمه دوم خ��ود را هم به صرف بازپرداخت‬ ‫او به س��ادگی امکان افزایش سقف بدهی بدهی‌های مصرفی خود کنید‪.‬‬ ‫را برای شما فراهم نماید‪ .‬در حالت عادی‬ ‫ش��ما به بیش از این مبلغ نی��از نخواهید‬ ‫داشت‪».‬‬ ‫البته اصال بدهی نداش��تن ب��رای خیلی از‬ ‫افراد‪ ،‬اگر بتوانند از عهده آن برآیند‪ ،‬بهترین‬ ‫حالت است‪ .‬پس هروقت بدهی‌های خود‬ ‫را تس��ویه نمودید‪ ،‬س��خت تالش کنید تا‬ ‫دیگر ای��ن پدیده به زندگی ش��ما راه پیدا‬ ‫نکن��د‪ .‬در چنین حالتی هم س�لامت مالی‬ ‫ش��ما بیش��تر خواهد بود و ه��م می‌توانید‬ ‫شب‌ها خواب راحت‌تری را تجربه کنید‪.‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫‪54‬‬

‫مالی و اقتصادی‬

‫صنعت علوم زیستی در کبک‬ ‫افروز ایزدپناه‬

‫کبک با پنج شرکت بین‌المللی داروسازی و اجرای پروژه‌های‬ ‫تحقیقات بنیادین در بخش خصوصی و در بخش تحقیق و‬ ‫ی کانادا محسوب‬ ‫توس��عه‪ ،‬قلب پژوهش و تحقیقات اساس ‌‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بیش از ‪ ۲۰۰۰‬دانشمند بطور مستقیم در کشف و‬ ‫توس��عه ملوکولهای‪  ‬درمانی و استفاده آنها در داروسازی و‬ ‫ی دارویی مش��غول‬ ‫یا در بیوتکنولوژی و همچنین در ش��یم ‌‬ ‫به فعالیت هستند‪ .‬بسیاری از داروها در کبک کشف شده و‬ ‫ارتقا یافته‌اند‪ ،‬مانند‪:‬‬ ‫ی از داروهای که برای دارمان ایدز تجویز می‌شود‪.‬‬ ‫‪ ۳TC‬یک ‌‬‫ی مرک‪ ،‬که موجب بوجود آمدن‬ ‫ آزمایشگاه‌های ‪ ‬تحقیقات ‌‬‫دو کمپانی از پنج کمپانی بزرگ‪  ‬دارویی شد‪.‬‬ ‫ دو اکتشاف مهم شرکت پفیزر که در کانادا انجام شد‪ .‬یکی‌‬‫داروی جایگزین برای هورمون‌تراپی و دیگری‪ ،‬س��رکوب‬ ‫کننده ایمنی برای جلوگیری از پس زدن عضو پس از پیوند‪.‬‬ ‫ی که ش��امل صنع��ت داروس��ازی و صنعت‬ ‫علوم زیس��ت ‌‬ ‫بیوتکنولوژیمی‌‌باشد‪.‬‬ ‫بیوتکنولوژی‬

‫ی بیوتکنولوژی با ‪ ۶۷‬شرکت‬ ‫بهداشت و درمان‪ ،‬بخش اصل ‌‬ ‫و استخدام ‪ ۲۳۰۰‬نفر در کبک می‌‌باشد‪ .‬تعداد ‪ ۴۰‬شرکت از‬ ‫این ش��رکتها در قسمت تحقیقات درمانی و تعدادی از آنها‬ ‫محصوالتشان را به مرحله توسعه بالینی رسانده‌اند‪.‬‬ ‫کب��ک مقام چهارم را در بخ��ش بیوتکنولوژی در آمریکای‬ ‫شمالی به خود اختصاص داده است‪ .‬بیش از نیمی از بخش‬ ‫بیوتکنولوژی در کبک در زمینه س�لامت انس��ان تخصص‬ ‫دارن��د‪ .‬از جمل��ه تخصص‌هایی که در ای��ن زمینه می‌‌توان‬ ‫برشمرد‪:‬‬ ‫ مبتکر در زمینه اوزون و اس��ترلیزه کردن وسایل پزشکی‌‬‫در بیمارستانها‪ .‬شرکت ‪ TSO۳‬اجازه فروش سیستم جدید‬ ‫استریلیزه در اتحادیه اروپا را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫ همچنین بس��یاری از ش��رکت‌های بیوتکنولوژی کبک‪،‬‬‫فرایندهایی را در س��اخت‪ ،‬توس��عه و بهبود تغذیه انسانی‌‪،‬‬ ‫کشاورزی و شیمیائی در جهت اضافه کردن ارزش به مواد‬ ‫زائد و ضایعات انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫داروسازی‬

‫مرکز هش��ت ش��رکت چندملیتی تحقیقاتی و سازنده دارو‬ ‫در جه��ان در اس��تان کبک قرار دارند‪ .‬با فعالیت بیش��تر از‬

‫‪ ۸۰۰۰‬نفر در این بخش از صنعت‪ ،‬این اس��تان بیش از یک‬ ‫س��وم تولید محصوالت دارویی را در کان��ادا در اختیار دارد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬ش��رکت کانادائی دفاتر مرک��زی خود را در کبک‬ ‫دایر کرده‌اند‪ .‬تعدادی از پیش��روان تحقیقات دارویی جهان در‬ ‫ی و همچنین تولید محصوالت دارویی و‬ ‫زمینه‪ ‬تحقیقات اساس ‌‬ ‫فناوریپزشکی‌‪،‬کبکراجهت‪ ‬سرمایه‌گذاریانتخابکرده‌اند‪ .‬‬ ‫ی مرهون همکاری‬ ‫کلید موفقیت کبک در زمینه علوم زیست ‌‬ ‫شرکت‌ها در بخش خصوصی‪ ،‬تحقیقات دولتی‪ ،‬دانشگاه‌ها‪،‬‬ ‫بیمارستان‌های آموزشی و شبکه‌های عمده تحقیقات بالینی‬ ‫بوده است‪ .‬چنین همگرایی و همکاری در زمینه رشته‌های‬ ‫میان‌رشته‌ای و چندرشته‌ای‪ ،‬موجب شده که کبک در نوآوری‬ ‫و خالقیت این بخش از صنعت موفق و پیشرو باشد‪.‬‬ ‫ی می‌‌تواند در هر نقطه‬ ‫از آنجا که استقرار سازمان‌های تحقیقات ‌‬ ‫از جهان انجام ش��ود‪ ،‬با این حال بزرگترین شرکت‌ها جایی‬ ‫ی و بازده را داشته باشند‪ .‬در‬ ‫برپا می‌‌شوند که بیشترین سودده ‌‬ ‫این رابطه کبک در میان گزینه‌های برتر جهان است‪ .‬مزایایی‬ ‫ی آسان به جمعیت بیمار‪ ،‬سطح‬ ‫چون هزینه کمتر‪ ،‬دسترس�� ‌‬ ‫ی و تمایل بیماران به شرکت در‬ ‫باالی تخصص‌های پزشک ‌‬ ‫تحقیقات‪ ،‬کبک را به عنوان نقطه طالیی بر روی نقشه جهانی‌‬ ‫تحقیقات بالینی و دارویی نش��ان داده است‪ .‬در واقع کبک‬ ‫ی است که با‬ ‫جایگاه ‪ ‬بیش از ‪ ۳۰‬شرکت قراردادی تحقیقات ‌‬ ‫استخدام بیش از ‪ ۵۰۰۰‬نفر‪ ،‬به ارائه‪  ‬طیف کاملی از‪ ‬خدمات‬ ‫ی از زمان ش��روع تا نظارت بر فروش محصوالت‬ ‫تحقیقات ‌‬ ‫نهایی می‌پردازند‪.‬‬ ‫همانطور که ذکر ش��د عوامل متعددی در پیش��رفت علوم‬ ‫ی از این‬ ‫ی در کبک دخالت دارند که به اختصار به برخ ‌‬ ‫زیست ‌‬ ‫مزایا اشاره می‌‌شود‪:‬‬ ‫ی مالی‌‬ ‫پشتیبان ‌‬

‫ی از دالیل پیش��رفت این صنعت در کبک‪ ،‬پایین‌تر بودن‬ ‫یک ‌‬ ‫هزینه انجام تحقیقات و یا تولید در این استان نسبت به اروپا‬ ‫و ایالت متحده آمریکا بوده است‪ .‬در استان کبک‪ ،‬شرکت‌ها‬ ‫با اس��تفاده از مزایای اعتبار مالیات��ی در رابطه با هزینه‌های‬ ‫تحقیق و توس��عه می‌‌توانند تا ‪ ۴۰‬درصد مالیات‌های مربوط‬ ‫به کارگران بخش تحقیق و توسعه و تا ‪ ۱۰۰‬درصد هزینه‌ها‬ ‫را‪ ‬کاهش دهند‪ .‬همچنین دانشمندان و کارشناسان خارجی‌‪،‬‬ ‫ی تا ‪۵‬‬ ‫می‌‌توانند از مزایای شکس��تن مالیات بر درامد شخص ‌‬ ‫ی از پایین‌ترین‬ ‫س��ال متوالی بهره‌مند شوند‪ .‬کبک دارای یک ‌‬

‫نرخ مالیات بر درامد شرکتها در شمال آمریکا می‌باشد‪ .‬‬ ‫وجود نیروی کار فراوان و ماهر‬

‫حدود ‪ ۳۲۰۰۰‬نفر ش��اغل در بخش صنایع بهداشتی‪ ،‬بیش‬ ‫ی به کار اشتغال‬ ‫از ‪ ۱۳۰۰۰‬محقق در صنایع بهداشت عموم ‌‬ ‫دارند‪ ،‬و س��االنه بیش از ‪ ۵۰۰۰‬فارغ‌التحصیل‪ ‬در رشته‌های‬ ‫ی هم در سطح کالج وهم‬ ‫مربوط به صنایع دارویی و زیس��ت ‌‬ ‫دانشگاهی به بازار کار وارد می‌شوند‪.‬‬ ‫وجود یک سیستم آموزش و پرورش کارآمد‬

‫چهار دانش��گاه از نه دانش��گاه کبک‪ ،‬به رش��ته‌های مربوط‬ ‫ب��ه صنعت زیس��ت دارویی اختصاص داده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫دانش��گاه‌هایی چون مک‌گیل‪ ،‬الوال‪ ،‬مونترال و ش��ربروک‪.‬‬ ‫ی در زمینه‬ ‫همچنین کالج‌های متعددی در ارائه رشته‌های فن ‌‬ ‫ی با بیش از‬ ‫محصوالت دارویی‪ ،‬تولید و‪ ‬آزمایشگاه‌های علم ‌‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬تکنسین فارغ التحصیل در هر سال‪ ،‬می‌‌پردازد‪.‬‬ ‫استراتژی تحقیقات و نوآوری کبک‬

‫اس��تراتژی پژوهش و ن��وآوری در کبک‪ ،‬به عن��وان پایه و‬ ‫اس��اس رقابت اس��تانی و ترغیب کننده توسعه اقتصادی و‬ ‫همچنین ایجاد شغل محسوب می‌‌شود‪ .‬این استراتژی برای‬ ‫ش��رکتهائی که‪ ‬خالقیت داشته باش��ند شامل طیف وسیعی‬ ‫یو‬ ‫از اقدامات اس��ت که موجب تشویق شبکه‌های ارتباط ‌‬ ‫ی به منابع مختلف می‌‌شود‪ .‬به عنوان بخشی‬ ‫سهولت دسترس ‌‬ ‫از این راهبرد‪ ،‬دولت کبک قصد دارد به میزان ‪( ۲/۱‬یک ممیز‬ ‫دو) میلیارد دالر در طی یکدوره س�� ‌ه ساله‪ ،‬جهت تشویق و‬ ‫پیاده‌سازی زیر ساخت‪ ،‬سرمایه‌گذاری کند‪.‬‬ ‫سیاست مبارزه با مواد مخدر‬

‫سیاست دارو و مواد مخدر در بهار سال ‪ ۲۰۰۷‬توسط دولت‬ ‫کبک‪ ،‬که در نوع خود برای اولین بار در آمریکای شمالی اجرا‬ ‫شد‪ ،‬به تصویب رساند‪ .‬این استراتژی یکپارچه برای حصول‬ ‫ی بهتر مردم محروم از لحاظ اقتصادی‪ ،‬به‬ ‫اطمینان دسترس�� ‌‬ ‫ی از دارو انجام‬ ‫داروهای تجویزی و تشویق اس��تفاده منطق ‌‬ ‫شد‪ .‬این سیاست باعث شده که صنایع داروسازی‪ ،‬سهم قابل‬ ‫ی در تشویق و توسعه اقتصاد کشور کانادا داشته باشد‪.‬‬ ‫توجه ‌‬ ‫نوشتارهای کامل در ‪www.parscanada.com/_1780‬‬ ‫و ‪www.parscanada.com/_1821‬‬


‫خماری ‪ 2‬‬

‫‪Hangover 2‬‬ ‫ژانر‪ :‬کمدی‬

‫[قسمت اول] خماری یک پدیده منحصر بفرد در سینمای کمدی چند سال اخیر بود‪ .‬با‬ ‫ادغام هوشمندانه از آثار معمایی‪-‬تریلر‪ ،‬ویژگی‌های بازیگر‪-‬کمدین‌های حاضر در آن و‬ ‫حجم انبوهی از دیالوگ‌ها و سکانس‌های فکر شده‪ .‬حتی انتخاب یک نقیضه‪-‬پارودی‬ ‫برای داستانی مذهبی (در قصه اصحاب کهف‪ ،‬معمای قصه‪ ،‬درک دالیل تغییراتی است که‬ ‫در طول سالیان طوالنی اتفاق افتاده در حالی‌که از خواب‌برخاستگان خماری‪ ،‬باید کشف‬ ‫کنند چگونه تغییراتی که به سال‌ها زمان نیاز دارد در یک شب بر آنها گذشته است) از‬ ‫هوشمندی‌های دست‌اندرکارن فیلم بود‪.‬‬ ‫قس��مت اول از آن دس��ته آثاری بود که دنباله‌بردار نیس��تند اما فروش غیرقابل باور آن‬ ‫نمی‌توانست بی‌پاسخ بماند کما اینکه فروش فوق‌العاده قسمت دوم هم چنین است‪ .‬اما‬ ‫همین دنباله‌بردار نبودن این قصه به پاشنه آشیل آن در میان منتقدان تبدیل شده است‪ .‬فیلم‬ ‫از سوی آنان‪-‬برخالف مخاطب عام‪ -‬تحویل گرفته نشد چون همه انتظار داشتند که یک‬ ‫خماری دیگر یعنی با همان میزان بداعت و فکرهای نو روی پرده دیده شود در حالی‌که‬ ‫خط اصلی قصه فیلم حاضر به رغم جابجایی جغرافیایی و چند انگیزه فرعی قهرمانان‪،‬‬

‫تعطیالت آخر سال‬ ‫خیزش سیاره میمون‌ها ‪‬‬

‫‪Rise of the Planet of the Apes‬‬ ‫ژانر‪ :‬علمی‪-‬خیالی‪ ،‬حادثه‌ای‬


‫پاندای کونگ‌فوکار ‪2‬‬

‫همانی اس��ت که قبال بوده و این از دید برخی‬ ‫ضعف است‪...‬‬ ‫اما وقتی به ش��وخی‌های کالم��ی و تصویری‪،‬‬ ‫بالهای��ی که س��ر قهرمانان در آن ش��ب آمده‪،‬‬ ‫پیچیدگی ماجراهای پلیسی و امنیتی و توجیه‬ ‫دلیل مفقود ش��دن برادر زن (همین جابجایی‬ ‫یک جوان نوباوه نابغه با یک راهب سالخورده‬ ‫ویلچرسوار و عکس‌العمل پلیس به عدم شباهت‬ ‫عکس کارت شناس��ایی را کجا قبال دیده‌ایم؟)‬ ‫و اس��تفاده‌هایی از سوشهرت و حسن شهرت‬ ‫بانک��وک (و تایلند) ب��رای خلق موقعیت‌های‬ ‫کمی��ک و مجموعه عکس‌های پایانی و‪ ...‬نگاه‬ ‫می‌کنیم با یک کمدی جذاب‪ ،‬تماشاگرپسند و‬ ‫قوام یافته روبروییم‪ .‬فقط س��کانس حضور در‬ ‫معبد و یاداوری خاطرات از س��وی کودن‌ترین‬ ‫ش��خصیت قصه برای غش و ریسه بی‌انقطاع‬ ‫تماشاگران کافی است‪...‬‬

‫‪‬‬

‫‪Kung Fu Panda 2‬‬ ‫ژانر‪ :‬کمدی‪ ،‬فانتزی‬

‫در پای تلویزیون!‬

‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫[ظهوریا طغیان یا] خیزش سیاره میمون‌ها از آنهاست‬ ‫ک��ه می‌تواند بیننده را غافل‌گیر کند؛ نمونه‌ای از اینکه‬ ‫چگونه برخی فیلم‌ها‪ ،‬قربانی تبلیغات ضعیف می‌شوند‬ ‫فقط چون هیچ ستاره‌ای نقش کلیدی در فیلم ندارد و‬ ‫روند پیشرفت داستان هم با الگوهای موردپسند بخش‬ ‫رس��انه‌ای کمپانی‌ها هماهنگی زیادی ن��دارد اما بعدا‬ ‫ارزش‌هایشان بیشتر شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫ویل رادم��ن‪ ،‬نابغه حوزه ژنتیک‪ ،‬ش��بانه‌روز در حال‬ ‫تحقیق برای یافتن ویروسی است که تاثیراتش بر مغز‬ ‫می‌تواند آلزایمر را درم��ان کند‪ .‬پدری که بیماری‌اش‬ ‫رو به پیشرفت اس��ت بزرگ‌ترین انگیزه ویل اوست‪.‬‬ ‫وی��روس روی تعدادی ش��امپانزه آزمایش می‌ش��ود‬ ‫و در یکی از آنها س��بب افزایش هوشی باورنکردنی‬ ‫میمون می‌شود اما درست در زمانی که ویل در جلسه‬ ‫سرمایه‌گذاران شرکت روی این موفقیت عظیم مانور‬ ‫می‌دهد میمون خشمگین همه شرکت را برهم می‌زند‬ ‫و در نهایت هم کش��ته می‌شود‪ .‬رییس کمپانی دستور‬ ‫توقف س��ریع پروژه و قتلعام همه میمون‌ها را صادر‬ ‫می‌کند اما معلوم می‌ش��ود که خشم میمون مقتول به‬ ‫دلی��ل تولد مخفیانه نوزادی بوده که ویل او را س��زار‬ ‫می‌نامد‪ .‬نگهداری سه‌هفته‌ای بچه شامپانزه به سال‌ها‬ ‫می‌انجامد و در برابر چش��مان ویل‪ ،‬میمون فوق‌العاده‬ ‫باهوشی رشد می‌کند که رهبری قیام میمون‌ها بر علیه‬ ‫انسان‌ها را بردست می‌گیرد‪.‬‬ ‫به احتمال زیاد ش��ما نس��خه بازسازی ش��ده سیاره‬ ‫میمون‌ها س��اخته تیم برتون (‪ )2001‬را دیده‌اید اما آیا‬ ‫با سری کالس��یک این مجموعه (از ‪ 1968‬تا ‪)1973‬‬ ‫هم آش��نایی دارید؟ اگر به فیلم‌های علمی‪-‬خیالی با‬ ‫مضامین قوی فلس��فی و اجتماعی عالقه‌مند هستید‬

‫حتم��ا این مجموعه را ببینید اگرچه همه فیلم‌های آن‬ ‫به یک کیفیت نیستند‪ .‬آن مجموعه که در ظاهر درباره‬ ‫حلقه برگشتی داروین است ‪-‬این پرسش فلسفی که‬ ‫اگر انس��ان حلقه انتهایی چرخه تکامل داروین باشد‬ ‫امکان دارد که بعد از انسان این حلقه به عقب (پیدایش‬ ‫میمون‌های برتر از انسان) بازگردد‪ -.‬از شرایط سیاسی‬ ‫و اجتماعی دهه ‪ 50‬و ش��صت امریکا و شکست‌های‬ ‫پی در پی این کشور در جنگ و در غلبه بر مشکالت‬ ‫اجتماعی تاثیر فراوان گرفته است‪ .‬فیلم حاضر که بسیار‬ ‫شبیه قسمت چهارم آن مجموعه (اما یک سر و گردن‬ ‫باالتر از آن) است نیز کامال در جهت انعکاس شرایط‬ ‫دوران خود حرکت می‌کند‪.‬‬ ‫فیل��م آش��کارا درباره رابط��ه جه��ان اول با جهان‬ ‫پیرامونی است‪ .‬ش��ما می‌توانید در میمون‌های برده‬ ‫قصه تجس��می از هر دس��ته از اقلیت‌ه��ا را ببینید‪:‬‬ ‫سیاهان‪ ،‬آسیایی‌های در حال رشد‪ ،‬مسلمانان ساکن‬ ‫بریتانیا و نظایر اینها‪ .‬فلیم می‌گوید رفتار دوگانه ما با‬ ‫این گروه که از یک س��و آنها را هم‌پا و هم‌راه خود‬ ‫می‌کنیم و از سوی دیگر چون شهروندانی حاشیه‌ای‬ ‫با آنها مواجه می‌ش��ویم تخمه کین��ه و نفرت را در‬ ‫آنه��ا می‌پروراند‪...‬همین نکت��ه و وقایع درون محل‬ ‫نگهداری میمون‌هاس��ت که به مرور در ذهن س��زار‬ ‫تش��کیل و سازماندهی نوعی ارتش علیه انسان‌ها را‬ ‫تقویت می‌کند و سبب رد پیشنهاد ویل برای بازگشت‬ ‫به خانه می‌شود‪ .‬یادمان باشد که اکثر انفجارات چند‬ ‫س��اله اخیر در بریتانیا (موطن کارگردان فیلم) که به‬ ‫مس��لمانان مربوط می‌شده توسط کسانی انجام شده‬ ‫که در همین کش��ور متولد ش��ده و عموما تحصیل‬ ‫کرده بوده‌اند‪...‬‬

‫فیلم‌نامه‌نویس��ان کمپانی‌های بزرگ تولید فیلم در هالیوود‬ ‫سال‌هاس��ت که فرمول‌های زیادی را به عنوان دستورالعمل‬ ‫(گایدالین) در هر نوع تولید بالک باستری رعایت می‌کنند‬ ‫و یک��ی از مهم‌تری��ن انها‪ ،‬ق��راردادن زمینه‌ها ب��رای تولید‬ ‫دنباله‌های احتمالی به شرط موفقیت اثر فعلی است‪ .‬پاندای‬ ‫کونگ‌فوکار که در زمان تولیدش یک اثر ریسکی به حساب‬ ‫می‌آمد‪ ...‬از این قاعده مستثنا نیست‪ .‬در همان زمان مشخص‬ ‫بود رها کردن قصه گذشته پو خصوصا به دلیل عدم تجانس‬ ‫یک پاندا با پدر غازش (که البته کارکردهای کمدی داشت)‬ ‫یک��ی از تعمدها برای دنباله‌س��ازی اس��ت و حاال نتیجه را‬ ‫می‌بینیم‪.‬‬ ‫در حالی‌که‪ ،‬لرد ش��ین‪ ،‬پس��ر طرد ش��ده امپراطور چین با‬ ‫سپاه مش��تکل از گرگ ها همه روستاها را ویران می‌کند تا‬ ‫ب��ا جمع‌آوری فلزات‪ ،‬صالح جنگی خ��ود را برای غلبه بر‬ ‫جن��گاوران نامی کنگ فو‪ ،‬نابودی هنره��ای رزمی و ابطال‬ ‫پیش‌بینی سرنوش��تش آماده کند‪ ،‬پو ب��ا ترکیبی از تفریح و‬ ‫تمرین فنون رزمی‪ ،‬دوستانش را سرگرم می‌کند در حالی‌که‬ ‫استاد شیفو به او یادآوری می‌کند هنوز نتوانسته به «آرامش‬ ‫درونی» که افق نهایی توانایی‌های یک سلحشور واقعی است‬ ‫دست یابد‪ .‬حمله سپاهیان به روستای پو که با مقاومت او و‬ ‫پنج جنگجوی دیگر به شکست ختم می‌شود تداعی کننده‬ ‫خاطره‌ای از کودکی وی اس��ت که بر اراده‌اش خدشه وارد‬ ‫می‌سازد‪ .‬او از پدرش درباره گذشته‌اش می‌پرسد؛ قصه‌ای که‬ ‫بعدا مش��خص می‌شود بازیگران مهمی در حد لرد شین در‬ ‫آن نقش داشته‌اند‪.‬‬ ‫قسمت دوم یک تجربه دلپذیر برای عالقه‌مندان به قسمت‬ ‫اول است‪ .‬فیلم هیچ‌چیز از اولی کمتر ندارد که حتی چیزهایی‬ ‫بیشتر هم دارد‪ .‬ورود به قصه اصلی سریع‌تر است‪ ،‬روایت‌ها‬ ‫پیچیده‌ت��ر و چندوجهی‌تر ش��ده‌اند و ترکی��ب پرتناقض‬ ‫شخصیت پو به خوبی موتور محرکه بسیاری از صحنه‌های‬ ‫فیلم است‪...‬چیزی که توانسته بین یک جک بلک کمدین در‬ ‫قالب پاندا‪ ،‬شخصیتی که گذشت ‌ه مبهمش آزارش می‌دهد و‬ ‫سلحشوری که همیشه در لحظه موعود پیروز است‪ ،‬تعادل‬ ‫خوبی برقرار کند‪...‬‬ ‫فیلم نس��بت به قسمت قبل تیره‌تر و خشن‌تر است و شاید‬ ‫تماش��ای آن برای بچه‌های کم‌س��ن و سال چندان مناسب‬ ‫نباشد‪...‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫‪58‬‬

‫فرهنگ‪ ،‬هنر و سرگرمی‬

‫آرتیست ‪Artist‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫نویسنده و کارگردان‪ :‬میشل هازاناویسیوس‬ ‫بازیگران‪ :‬ژان دوژاردن‪ ،‬برنیس بوژو‪ ،‬جان گومن‬ ‫نمایش در کانادا‪ 9 :‬دسامبر‬

‫اگر فکر می‌کنید که همه س��ینما پر شده از آثار سه‌بعدی با‬ ‫صدای ‪ 7‬باند دالبی ساراند اشتباه کرده‌اید‪ .‬به تماشای این اثر‬ ‫صامت (بله! صامت) سیاه و سفید که به شیوه اثار کالسیک‬ ‫سینمای صامت‪ ،‬با میان‌نویس قصه خود را تعریف می‌کند‬ ‫بروید تا دوباره لذت قصه‌گویی بدون فن‌اوری‌های کر کننده‬ ‫را تجرب��ه کنید‪ .‬در این قصه قدری کم��دی‪ ،‬قدری درام با‬ ‫ترکیب��ی از حادثه و رومنس و خیانت‪ ،‬بازیگران فیلم تالش‬ ‫زیادی داشته‌اند تا بتوانند سبک خاص بازیگری پرتظاهر این‬ ‫نوع سینما را بازسازی کنند‪ .‬آنها که فیلم را در جشنواره کن‬ ‫امسال دیده‌اند متوقف‌القول آن را ستوده‌اند‪.‬‬

‫تعمیرکار خیاط سرباز جاسوس‬ ‫‪Tinker Tailor Soldier Spy‬‬

‫کارگردان‪ :‬توماس آلفردسن‬ ‫بازیگران‪ :‬گری اولدمن‪ ،‬کالین فرث‪ ،‬تام هاردی‬ ‫نمایش در کانادا‪ 16 :‬دسامبر‬

‫به تصویر کش��یدن آثار جاسوس��ی ج��ان لوکاره‬ ‫چندان آسان نیست چون قصه‌های آثارش عموما‬ ‫ضرب‌آهن��گ ماجرای��ی کندی دارند و بیش��تر بر‬ ‫روانشناسی ش��خصیت‌ها حاکم هستند‪ .‬حاال یک‬ ‫کارگ��ردان نه چندان سرش��ناس س��وئدی که در‬ ‫کارنامه‌اش یک فیلم ترسناک موفق و متفاوت دارد‪،‬‬ ‫به س��راغ یکی از آثار قهرمان شهیر لوکاره‪ ،‬جرج‬ ‫اس��مایلی با بازی گری اولدمن رفته ت��ا توانایی خود را اثبات کند‪.‬‬ ‫ماجرای قصه به دوره‌ای از جنگ سرد می‌پردازد که در ان اسمایلی‬ ‫که تازه بازنشستگی‌اش را آغاز کرده مجبور می‌شود برای شناسایی‬ ‫یک جاسوس روس دوباره وارد عمل شود‪.‬‬

‫ب‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‌‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ل در‬ ‫ماموریت غیرممکن‪ :‬پروتکل شبح‬ ‫‪Mission Impossible: Ghost Protocol‬‬ ‫کارگردان‪ :‬برد برد ‪Brad Bird‬‬ ‫بازیگران‪ :‬تام کروز‪ ،‬جرمی رنر‪ ،‬سایمون پگ‬ ‫نمایش در کانادا‪ 16 :‬دسامبر‬

‫باالخره بعد از مدت‌ها انتظار قسمت چهارم‬ ‫از یک فرنچایز پرفروش به روی پرده می‌اید‬ ‫ت��ا مدت‌ها درگیری تام کروز با چند کمپانی‬ ‫بزرگ بر س��ر میزان هزینه‌ها و دستمزد وی‬ ‫به نتیجه برس��د‪ .‬کروز همه‌کاره فیلم است و‬ ‫کارگردانی را ه��م انتخاب کرده تا همانی را‬ ‫ش تمام و کمال‬ ‫ک��ه او می‌خواهد یعنی نمای ‌‬ ‫توانایی‌ه��ای وی‪ ،‬در حال��ی ک��ه کمی پا به‬ ‫س��ن گذاشته به درس��تی انجام دهد‪ .‬این بار‬ ‫اتان هانت با چالش��ی شبیه قسمت اول این‬ ‫مجموعه روبروس��ت‪ .‬زمانی‌که انفجار در کرملی��ن را به گردن گروه‬ ‫او می‌اندازند و به همین بهانه خواس��تار پایان کار و انحالل فعالیت‌ها‬ ‫می‌ش��وند او با تشکیل یک گروه جدید تالش می‌کند تا این لکه ننگ‬ ‫را پاک کند‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪December 2011 . No4 59‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و سرگرمی‬

‫جوان ‪Young Adult‬‬

‫‪4‬‬

‫کارگردان‪ :‬جیسن ریتمن‬ ‫بازیگران‪ :‬شارلیز ترون‬ ‫نمایش در کانادا‪ 16 :‬دسامبر‬

‫جدیدترین اثر کارگردان جوان و خوش‌آتیه سینما که هر دو‬ ‫اثر قبلی‌اش‪ ،‬جونو و پادرهوا آثار مطرحی بودند برخالف‬ ‫جون��و لحنی تلخ و گزن��ده دارد‪ .‬قهرمان قص��ه زن جوان‬ ‫سی‌سال ‌ه و نویسنده‪ ،‬پس از طالق به زادگاهش بازمی‌گردد‬ ‫تا دوران جدیدی آغاز کند‪ .‬از جمله با دوس��ت پر سابقش‬ ‫که االن متاهل و بچه‌دار است اما اوضاع طور دیگری ورق‬ ‫می‌خ��ورد‪ .‬باید دید ریتمن که از تولید آثار سرخوش��انه‌تر‬ ‫نتوانست به اسکار دست یابد‪ ،‬آیا می‌تواند با یک درام تلخ و‬ ‫تاثرگذار موفق شود‪ .‬وی برای افزایش جنبه‌های شوک آور‬ ‫فیلم از شرکت در برنامه‌های پیش‌نمایش تبلیغاتی برای فیلم‬ ‫خودداری کرده است‪.‬‬

‫آ‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن ماه‬ ‫دختری با خالکوبی اژدها‬ ‫‪The Girl with the Dragon Tattoo‬‬

‫کارگردان‪ :‬دیوید فینچر‬ ‫بازیگران‪ :‬دنیل کرگ‪ ،‬رونی مارا‪ ،‬کریستوفر پالمر‬ ‫نمایش در کانادا‪ 21 :‬دسامبر‬

‫از عجایب ساکنان آمریکای شمالی این است که تعداد بسیار کمی‬ ‫از آنها حوصله یا سواد! تماشای فیلم‌های خارجی‬ ‫با زیرنویس انگلیس��ی را دارن��د و به همین دلیل‬ ‫فیلم فوق‌العاده‌ای چون نسخه سوئدی دختری با‬ ‫خالکوبی اژدها ساخته آردن آپلف بر اساس داستان‬ ‫استیگ الرسن قابلیت این را دارد که مجددا به زبان‬ ‫انگلیسی بازسازی شود‪ .‬اما چه کسی توان و جرات‬ ‫کاف��ی برای خلق اثری حت��ی در حد و اندازه‌های‬ ‫نس��خه اریژینال را داش��ته اس��ت؟ خوب‪ ،‬دیوید‬ ‫فینچر که خودش از بهترین‌های این دوران اس��ت‬ ‫این مسئولیت دشوار را بر عهده گرفته است‪ .‬باید‬ ‫دید این اثر معمایی‪-‬حادثه‌ای با زمینه تلخ اجتماعی‬ ‫در دستان فینچر چه سرنوشتی خواهد یافت و چه‬ ‫تفاوتهایی با نسخه اصلی خواهد داشت‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫دس��امب‬ ‫ر را باید جذا‬ ‫ب‬ ‫‌ت‬ ‫ری‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫اه‬ ‫اندوخت ‌ه‬ ‫سال برا‬ ‫های هنری و‬ ‫ی عشاق سین‬ ‫س‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫ما‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫دان‬ ‫رم‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ت‪.‬‬ ‫هالی‬ ‫روی پر‬ ‫تعد‬ ‫وود و همچنی‬ ‫ده نقره‌ای م ‌‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ادی از بهترین‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ون‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫د‪.‬‬ ‫ین‬ ‫ح‬ ‫ما‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‌‬ ‫هر‬ ‫یش��‬ ‫مستقل‬ ‫دو گروه این ا‬ ‫ود‪ ،‬همه آثار‬ ‫س‬ ‫در این ماه به‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫‌‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫فا‬ ‫نن‬ ‫ده و پ‬ ‫و ه��م‬ ‫صله بین‬ ‫رفروش این م‬ ‫آثار هنری‌تر‬ ‫آ‬ ‫اه‬ ‫آنها بسیار کم‬ ‫ن‬ ‫تا‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ذا‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫زی‬ ‫وق‬ ‫ادی هنر‬ ‫شماره معرفی‬ ‫ابل تحمل! ب‬ ‫مندانه هستند‬ ‫کتاب نداریم‪.‬‬ ‫ه دلیل تعداد‬ ‫ز‬ ‫یا‬ ‫دت‬ ‫ر‬ ‫ای‬ ‫ن‬ ‫آثار‪ ،‬در این‬

‫شرلوک هلمز‪ :‬بازی سایه‌ها‬

‫‪Sherlock Holmes: A Game of Shadows‬‬

‫کارگردان‪ :‬گای ریچی‬ ‫بازیگ�ران‪ :‬راب�رت داون�ی جونیور‪ ،‬ج�ود ال‪ ،‬نومی‬ ‫ریپیس‬ ‫نمایش در کانادا‪ 16 :‬دسامبر‬

‫زمانی‌که گای ریچی اقتباس خاص خود از شخصیت‬ ‫هلم��ز و رابطه‌اش با دکتر واتس��ن را ب��ه روی پرده‬ ‫آورد با اعتراض خیلی از عالقه‌مندان این شخصیت‬ ‫مشهور روبرو شد اما موفقیت عظیم فیلم اول‪ ،‬منجر‬ ‫به تولید دنباله‌ای بر آن شده که به نظر می‌رسد حتی‬ ‫از نسخه قبلی هم پرحادثه‌تر است و رویارویی هلمز‬ ‫با بزرگترین دشمنش‪ ،‬پروفسور موریاتی را به تصویر‬ ‫می‌کش��د‪ .‬جابجایی زن نقش اصل��ی فیلم‪ ،‬از ریچل‬ ‫مک‌آدامز (که البته در فیل��م حضور محدودی دارد)‬ ‫با نومی ریپیس س��وئدی که بعد از مجموعه سه‌گانه‬ ‫«دختری با خالکوبی اژدها» به شهرت رسید از دیگر‬ ‫تغییرات در فیلم است‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫آذر‪ . 1390‬شماره‪4‬‬

‫فرهنگ‪ ،‬هنر و سرگرمی‬

‫‪60‬‬

‫‪7‬‬

‫ماجراهای تن تن‬ ‫‪The Adventures of Tintin‬‬

‫کارگردان‪ :‬استیون اسپیلبرگ‬ ‫بازیگران‪ :‬دنیل کرگ‪ ،‬جیمی بل‪ ،‬اندی سرکیس‪ ،‬سایمون‬ ‫پگ‬ ‫نمایش در کانادا‪ 21 :‬دسامبر‬

‫باالخره بعد از س��ال‌ها طلس��م تولید این فیلم شکس��ت و‬ ‫عالقه‌مندان به اثار تن‌تن به قلم هرژه فرصت یافتند که نتیجه‬ ‫اقتباس س��ینمایی آن توس��ط یکی از بزرگترین فن‌ساالران‬ ‫سینما را شاهد باشند‪ .‬فیلم که ترکیبی از سه قصه تن‌تن است‬ ‫با دو دسته واکنش کامال متفاوت در نمایش های اروپایی‌اش‬ ‫مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬گروهی که عالقه‌مندان سینه‌چاک این‬ ‫مجموع��ه در آنها اکثریت دارند معتقدند که فیلم نتوانس��ته‬ ‫ح��ق مطلب را ادعا کند و گروهی دیگر که عموما کتابها را‬ ‫نخوانده بودند و ارتباط مستقیم‌تری با فیلم دارند آن را بسیار‬ ‫جذاب و خوش‌ش��انس ارزیابی کرده‌اند‪ .‬به هر حال این اثر‬ ‫سه‌بعدی که با تکنیک پیشرفته موشن کپچر ساخته شده و‬ ‫نق��ش کاپیتان هادوک در آن به دلیل انتخاب خاص قصه‌ها‬ ‫(ماجرای جستجو برای یافتن گنج راخام سرخ‌پوش و کشتی‬ ‫غرق ش��ده یونیکورن) بیشتر اس��ت با فروش بسیار خوب‬ ‫جهانی روبرو ش��ده و همه منتظرند تا ببینند عملکرد آن در‬ ‫امریکای شمالی چگونه خواهد بود‪.‬‬

‫ما یک باغ‌وحش خریدیم‬ ‫‪We Bought a Zoo‬‬

‫کارگردان‪ :‬کمرون کرو‬ ‫بازیگران‪ :‬مت دیمن‪ ،‬اسکارلت جوهانسن‬ ‫نمایش در کانادا‪ 23 :‬دسامبر‬

‫یک کمدی خانوادگی از کارگردانی که زمانی امیدهای بس��یاری به‬ ‫وی بود اما به مرور مش��خص ش��د که برای موفقیت تداوم الزم را‬ ‫ن��دارد‪ .‬البته تیم بازیگری این یکی خیلی قوی‌تر از اثار چند س��ال‬ ‫اخیر وی هس��تند و باید دید در عمل چه حاصل خواهد شد‪ .‬قصه‬ ‫فیلم درباره رابطه نه‌چندان بسامان پدری با دو فرزندش است که با‬ ‫از دس��ت دادن کار‪ ،‬مجبور می‌شود به خانه جدیدی نقل مکان کند‬ ‫که در واقع‪ ،‬بخشی از یک باغ‌وحش است‪ .‬در ابتدا شرایط غیر قابل‬ ‫تحمل به نظر می‌رس��د اما دوس��تی بچه‌ها با حیوانات و ورود یک‬ ‫عشق جدید به زندگی پدر‪ ،‬وضعیت را تغییر می‌دهد‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫اسب جنگی‬ ‫‪War Horse‬‬

‫‪9‬‬

‫کارگردان‪ :‬استیون اسپیلبرگ‬ ‫بازیگران‪ :‬تام هندلستن‪ ،‬بندیکت کامبربچ‪ ،‬امی واتسن‬ ‫نمایش در کانادا‪ 25 :‬دسامبر‬

‫کمت��ر پیش می‌آید که یک کارگردان بخواهد با خودش رقابت کند‬ ‫اما استیون اسپیلبرگ که گاه ‪ 4-3‬سال فیلم نمی‌سازد امسال با آغاز‬ ‫نمای��ش دو فیلم به فاصله ‪ 4‬روز قصد دارد نش��ان دهد که چگونه‬ ‫اس��مش می‌تواند معرف موفقیت یک اثر در گیش��ه باشد حتی اگر‬ ‫رقی��ب خ��ودی باش��د! قصه‬ ‫فیلم که یک داستان کالسیک‬ ‫نوجوانان��ه اس��ت ب��ه دوران‬ ‫جنگ جهانی اول بازمی‌گردد؛‬ ‫زمانی‌که ارتش به دلیل نیاز به‬ ‫امکانات و ت��دارکات‪ ،‬جویی‪،‬‬ ‫اسب نوجوانی به اسم آلبرت را‬ ‫می‌خرد و همین وی را مجبور‬ ‫می‌کند که به دنبال اس��بش و‬ ‫سپس برای نجات سرزمینش‬ ‫راهی نبرد شود‪ .‬سکانس‌های‬ ‫نبرد در فیلم بس��یار پرش��کوه‬ ‫س��اخته ش��ده‌اند که ی��ادآور‬ ‫تکنیک باالی تولید در نجات‬ ‫سرباز رایان اس��ت‪ .‬باید دید‬ ‫فیلم می‌تواند موفقیت آن فیلم‬ ‫را برای کارگردان تکرار کند‪.‬‬


parnianmagazine.com

62

4‫ شماره‬. 1390‫آذر‬

Cover Story

CH: Mr. Dykstra you have the final word. [Mr. Dykstra is the Parliamentary Secretary to the Minister of Citizenship and Immigration] DYK: I just want to ask Ms. Parker and Mr. Mokhtari very quickly, have you advised any of your clients that who were in the backlog part of February 2008, to withdraw their names, withdraw their applications and to apply in the new system because it would be much quicker? Pa: Actually this is suggestion has being done by Citizenship and Immigration Canada. DYK: Are you doing that? Are you recommending to your clients to do that? Are you recommending that your clients withdraw from the old system because, as you’ve indicated, it’s a very big backlog and takes a long time? Mo: It is a very important issue here. DYK: I don’t have much time, so just get me a Yes or a No. Are you advising your clients, Yes or No? Mo: Yes, but there is a … but. When you have applied for a program indicated that your application will be processed in 12 month, and this timeframe starts from January 2009 to January 2010, that means this is the timeframe that you logically have to wait. So no one thinks that there is any problem. And then Mr. Kenny did not correct the problem and continued and even again mentioned the 6 to 12 months of processing time, but as soon as 2010 and for the second ministerial instruction in the June 2010, many of them were not still 12 months, so we couldn’t recommend them. DYK: Okay, I understand that you have the personal issue with respect to the timeframe and it takes you that much longer. There is a couple of reasons I think why, first is, you know I wish the federal government had the authority to do the foreign credential research on her own and make approval who could practice medicine in this country but the jurisdiction belongs not only to the provinces but obviously to the associations who would then approves the individuals. So I think it’s unfair to say that processing times are in fact,

Rick Dykestra: “...I think it's unfair to say that processing times are in fact, a part of the problem of the backlog. They in fact, are not.” A Time for Reality Check a part of the problem of the backlog. They in fact, are not. Part of the problem is that we have a backlog; we have people applying into the process or into the system that in fact need to be approved as professionals by the associations within the particular provinces that they’re going to move into. So I am not surprised to hear if the base load of your clients who are Iranian, you know doctors from Iran are not necessarily qualifying on a very quick basis. If for example, you are to look to South Africa in terms of the medical associations there, we have Alberta, we have Saskatchewan the medical associations there are proving doctors very quickly. In fact, we are well with the processing time of 6 to 12 months. I would also ask that you made a very broad sweeping statement regarding that the comments that Mr. Kenny’s made with respect under the new system post February of 2008, that those processing times are much longer than the 6 to 12 months, that he’s indicated in a number of speeches that he’s given so. I would ask you to submit to the committee the documentation that you have to prove that in fact he isn’t telling the truth. You may have a couple of situations but I doubt very much that you have all the documentation approved across the country that’s case. MO: Yes I have a list of …and I also have the link of the CIC website that all these speeches are there. DYK: I am not talking about the speeches, I am talking about the sweeping statements

that you are allowed to do. You are here as a witness and been invited to do so, but when you make those kind of comments you have to provide evidence of proof that what ministry say on its website, what the minister is saying in his speeches and what the government is saying with respect that states be honouring the timeframes we committed to in February, if you’re saying that that’s untrue, then I ask you today to submit to the clerk to distribute to all the members of this committee the proof that that’s the case. Mo: Sure. But to respond to your point, it is not required for Immigration Canada to make sure that if a physician from Iran or South Africa, the qualification of the degree is not a part of the job of Immigration Canada. And I’m talking about the processing they even didn’t touch. These people, let’s say around 500 cases and 144 physicians, the offices never opened the cases to see even if they are physicians or not.

CH: The time is expired. I would like to thank all of you.


parnianmagazine.com December 2011 . No4

Cover Story

63

A Time for Reality Check Don Davis: “now, since it has been after five years, the backlog totally has grown over 1 million. I don't think Mr. Kenny would agree with me that it is his mismanagement as the backlog has certainly grown now.” CH: Mr Lamoureux, please. La: Thank you Mr. Chairman. I am sure witnesses are familiar with the current system in which you can log onto the internet and kind of get an E-client update. I would appreciate if you could please advise the committee if you find that it is accurate to the best of you know. What I am thinking of again is especially when you click on the average processing times. Can you please provide a comment on that. Mo: Actually there are two services online which one of them is E-cast that you can find out what’s going on with your file, which is totally unreliable and this is one of my problems with my clients. Because they’re going to see what’s going on their files and receive fake information. For example, one of my clients that we had just sent him the A.O.R, called me and said: it’s written on the website that they have already received my medical documents. That is impossible because he has never received any paper to go to the designated doctor. La: Is that a common thing that occurs? Mo: Yes, it is very common. I can tell you 30 out of 100. 30 percent of information is inaccurate, absolutely. La: Ms. Parker you can lead the response in this. Specifically they say that they don’t want you to correspond with immigration officers abroad if in fact, you would be in that processing time. So let’s say for example your processing time is 11 months, they don’t want to hear from you within this 11 months. To what degree do you feel that it is accurate? Ms. Parker do you want start off and then go into Mr. Mokhtari? Pa: Actually in regards to the internet aspect of it, every file that was processed or submitted after February 2008 or after the first set of ministerial instruction, all the

actual information on timeframes and their processing delays are vague. So there is actually nothing that can be found or, as you mentioned, you are not supposed to be able to write to the program managers overseas, you are not supposed to be corresponding when you were promised 12 month, as you said, and it has been well over 12 months. We are talking you another 24 months afterwards. There is a definite problem. Mo: The A.O.R letters indicated that if it took more than one year, 12 months, please contact us directly. Every single applicant will receive the A.O.R and who have applied within the first ministerial instruction has this letter. It mentioned that if you didn’t receive any contact or any message or any updates from us in the 12 months, please contact us directly. That is something common but even for that there is an increase or decrease. It doesn’t make any sense at all. La: The other area that I want briefly comments on, is in regards to, you talked about the occupations in the list and we all know healthcare professionals is one of the top ones. We all know that construction areas is one of the areas where is a lot of deficiencies. To what degree your clients that are coming here that are healthcare professionals getting their credentials recognized and what do you believe is the greatest barrier for them getting it? You got to be really short, I only have 2 minutes to go. Mo: The big problems are with doctors, we have nurses that can get into the system easily, let’s say easily comparing to doctors, but doctors are struggling too much because they have to pass 3 exams and then they have to find a position in one of these … La: So if you wanted to estimate, but say that roughly, how many doctors would you have brought into the country yourself through your firm in the last five years and how many of them would actually be practicing medicine today? Can you give us a bold part guess? Mo: I can’t tell you exactly how many, because many of them are still in the processing level. But I can tell you that may be 1 to 2% of them could manage to get into the system.


parnianmagazine.com

64

4‫ شماره‬. 1390‫آذر‬

Cover Story

A Time for Reality Check Costas Menegakis: “...quite often we focus on the quantity and I don't know that there is enough focus on the quality.” CH: Ms. Parker, please. Pa: My opinion is also like Mr. Atkinson. I think that in order to respond to the quality we need to focus may be even more on the urgent labour market needs and by doing that is may be issuing more work permits and having these people coming in quicker and processing their permanent resident applications inside Canada... CH: Very briefly Mr. Mokhtari. Mo: I totally agree with you. As a government we have to constantly work on this issue that who is suitable for society and we have to see it in long term. But in some areas there’s no doubt that we have needs and these needs have be announced before and based on that we have approved some rules and these rules have been announced to people and people put hope and future on those applications and it is not fair to change the policy and keep them as backlog there, because we are not sure what we really need. So the backlog was 600 thousand before Mr. Kenny come to the office and he says that it is one million now. So for Damascus only, my question is what they were doing during the last three years? So why people with the specialization we need them, have to wait there. May be there are some areas that we are not sure about but there are some areas that we need them. CH: Mr. Davis, please. Davis: I’d like to welcome all the witnesses and in particular thank you for taking time since you have busy lives to share your expertise here today. We are here to study the backlog and Minister Kenny, I think to be fair at what he has said in numerous public occasions is that in 1993, when the liberal government previously came into power we inherited immigration system where decisions were typically rendered in a few months time in the backlog of applications was manageable. Mr. Kenny says when liberals left office in 2006 they left, thanks to their mismanagement he said, a backlog of some 640 thousands applications for the

federal skilled worker program; about 850 thousand applications generally. But now, since it has been after five years, the backlog totally has grown over 1 million. I don’t think Mr. Kenny would agree with me that it is his mismanagement as the backlog has certainly grown now. But I think Mr. Kenny and the government is proposing is that we impose caps on applications as a means of dealing with that backlog and the point to the experience and skilled worker class as an example of success. Now, my first question and I ask you to be brief, I am going to target my questions Ms. Parker and Mr. Mokhtari, do you consider the ministerial instructions and what the government has done in the skilled worker category to have been a success? Mo: I don’t think so. What I think is that Mr. Kenny closed down all the federal programs by doing this. Actually he left the backlog away and put the cap of 1000 and again 500 and gradually CIC just processed some of them from the first ministerial Instructions and then again in the second and third. It is just a show off. I’m sorry to say that but I just have 15 speeches from Mr. Kenny in different immigrant communities. He is walking around and talking about reducing backlog and reducing the processing time but it is not the case, it is not what we see on the ground... Davis: Let me dealing to that. So we can understand this, there is a backlog of 640 thousand skilled worker applications. In 2008 minister brings in an Instruction saying: we are going to do what? Ms. Parker, what did that familiar instruction saying? Pa: It is saying we are bringing in 38 Professions. Davis: And one of them would be say doctors. Pa: Exactly. Davis: And he also said that applications received after February 1, 2008 would be processed first. PA: Exactly. Davis: Over and about 640 thousand application already there, right? Pa: Absolutely. I think your question is about the caps. Those caps in the end are not fixing in

anyway the backlog prior 2008. Davis: So a doctor who was waiting in the Queue before 2008 saw their applications thrown aside and an application made by a new doctor after 2008 was processed first. Pa: Exactly. Davis: And I also understand that the people got letters after 2008 saying that your applications would be processed within 12 months and I have tabs here to Mr. Kenny’s speeches as well, where he said 12 months, 6 to 12 months, 7 to 8 months and the majority of them would be 6 months. How long are those applications filed after 2008 taken to process? Pa: Mr. Mokhtari has his own list and I believe the last A.O.R and the last one processed was February 2009. Davis: So what does that mean? Have they been processed within 12 months? Mo: No, never. Pa: No. we are over two years. Davis: I say then in 2010 Mr. Kenny set a second set, I would argue saying the first one didn’t work, saying okay, now we are going to cut those occupations from 38 to 29. Doctors are still on the list, right? Pa: Absolutely. Davis: Right. But then imposing caps we are only going to take 1000 applications worldwide for any particular occupation, correct? Pa: Exactly. Davis: And then there was the third ministerial instruction that came after that, cutting it to 500. Is that right? Pa: Exactly. Davis: So what is if you take crane operators that were in the queue from let’s say 2004, were doctors in the queue from 2004. What happened to their applications as a result of these ministerial instructions? Pa: As of first step, second set in 2010, third set, as soon as you come with the Third Ministerial Instructions, the other ones are completely forgotten and we start over again every time a new set of ministerial instructions come in, even if, as you mentioned, out of the these two same lists, if you take the first and the second, 19 professions are exactly the same. Davis: So how is it fair for a crane operator or doctor who applied in 2009 to be processed before an application that was submitted three years earlier? Pa: It is absolutely against procedural fairness. Davis: But that’s what Mr. Kenny’s instructions required? Pa: Absolutely.


parnianmagazine.com December 2011 . No4

Cover Story

65

A Time for Reality Check Ali Mokhtari: “ it is not fair to change the policy and keep them as backlog there, because we are not sure what we really need.”

So how can the statement be made in May of 2011 when we it is a well-known fact that applications are not being processed on a first-come-first-serve basis and It’s a bit of contradiction on that issue. So I think it’s more than time to get back to supporting Canada’s reputation as an immigrant-welcoming country. Now, I leave it to Mr. Mokhtari. Thank you. Mokhtari: Thank you for having me and it is a pleasure to be here and talk about such an important issue. My name is Ali Mokhtari. I am a member of Tehran Bar Association as a lawyer in Iran. Also, I am a certified immigration consultant in Canada since last four years and I’m also running the company Canpars Immigration Services offering immigration services to the huge number of people. I’m representing specifically hundreds of clients in different federal programs and submitted 514 Federal Skilled Workers completed applications within the first ministerial instructions since 2008. I would mention that only 23 of these 514 applications got processed till now, that means 4.4 percent and when it comes to Damascus office, it becomes even worse because I have 506 completed applications filed in that visa office and only 15 of them got processed till now. It is just 2.9 percent of the whole files I submitted. Another point is that it is not only about the Damascus office and it is not only about Iranians because sometimes Mr. Kenny talks about Iranian files. I remember that in an interview, he mentioned it’s because of security background check or whatever. It is not about that. Those who got processed in a timely manner and within the time frame-

that he offered between 12 to 16 months and after first ministerial instructions I have filed 250 files or around that number and more than 10% of them got processed again in a 12 months period. So the other thing that I wanted to mention is that they did not process any file in Damascus office with A.O.R date of March 2nd and after. So you cannot find even a single file that the A.O.R of the Sydney dated March 2nd and after and has got processed. And also I have 144 GPs among those first set of the minister instructions applications that they have never been processed and they are in the shelves of Damascus office. The other point that I want to mention is a very interesting comparison between two cases, a brother and a sister files; they are from the same family, from the same education background and from the same experience. The sister applied in February 6, 2009 and she received medical papers in February 17, 2010. They are both doctors. The brother applied in September 15, 2009 and he is still waiting to receive any processing for his file. I have all these documents here. I have the list of all my client and you see that it has 12 pages and all these [records] in blue means that they are processed which is only 2.9 percent. ... For the last part I want to say that I have a website named parscanada.com which is receiving between 10 to 15 thousands clicks a day and I feel that the image of Canada has been damaged severely by the dishonesty of just keep people waiting in Damascus and not processing the files. [Q&A section started with Mr. Menegakis’s speech, the MP of Richmond Hill, ON.]

Menegakis: Thank you very much for being here with us today and for sharing your thoughts and your concerns with us. It is certainly valuable information that we need as a committee as we move forward with our recommendations to the minister and to the government. Canada as you know and as we all know is one of the most welcoming countries in the world. Last year laid a record of 280 thousand people. Having said that there is a backlog. We don’t see that backlog getting better unless something is done. You mentioned, Mr. Mokhtari, the number just you get on your website. There are 43 million hits on Immigration Canada’s website in the past year. That’s 120 thousand an hour so 56% of those I should say are from international sources, 44% internally. So there are enough a lot of people are that are interested or are showing interest in coming to Canada with we just don’t see the demand getting any smaller than it is already and I think we can get back down in talking about numbers and statistics and speak about the debate those issues and processing times and so forth but quite often we focus on the quantity and I don’t know that there is enough focus on the quality. And there is some point I made here before in this committee and the outside of this committee that it is not just about the issue number of people we are let in, it is about making sure that the immigrants are coming integrate and are able to join the workforce and in fully participate in the economy and the community. I represent the riding of Richmond Hill, it is one of the most diverse ridings in the country, with a very dynamic and very progressive Iranian community, but I know that and I think the government has shown that the integration of the new Canadians is one of our key goals. Would you agree and can you please explain what the practical limits are to us and how many people Canada can welcome every year from your perspective? I am actually questioning to all four of you.


‫آگهی‬


parnianmagazine.com

67 Cover Story

December 2011 . No4

A Time for Reality Check

What Happened in the Committee Meeting?

Katrina Parker: “...how is being a doctor before 2010 and after 2010 is different and does not meet the same urgent market needs.” [After the chairman’s opening and the first guest’s speech] Parker: Thank you for having us. It is a first to me, so I will start right away because I only have 4 minutes. I have been a lawyer working exclusively in immigration in the last 12 years and I’ve been working alongside with Mr. Mokhtari for the last 3 years and I’ve been dealing on a daily basis with hundreds of federal skilled workers applications. Most of these applications represent General Practitioners and Medical Specialist. So overall, we have about 515 applicants and files that have been submitted between February 2, 2008 and June 2010 which is under the first list of ministerial instructions. It is important to underline that under the first set of ministerial instructions, these applications were told that their applications would be processed in 12 month, maximum. That was very clear on all the acknowledgments of receipts that were received by our applicants at the time. Now, only 4.47% got processed under this promise. Again, my colleague will explain this issue a bit more in detail.

In the next pages, some parts of the conversation between the CIMM committee members and the guests (witnesses) including Ms. Parker and Mr. Mokhtari are transcribed from the film of the meeting. The committee meeting had a special order to discuss about CIC policies and outcomes specifically the immigration application backlogs. These parts are mostly related to Ms. Parker and Mr. Mokhtari’s speech. To save the tone of dialogs, the text was not fully edited. Event: The Standing Committee on Citizenship and Immigration meeting number six, Thursday, October 27, The orders: is televised its pursuit of standing order 1082 study of the immigration application backlogs in light of the action plan for faster immigration. Chairman Mr. David Tilson The guests: Mr. Warren Creates, immigration lawyer; Ms. Katrina Parker, immigration lawyer; Mr. Ali Mokhtari, the owner and manager of Canpars Immigration Services Inc. Mr. Michael Atkinson, the president of the Canadian Construction Association.

Then came along the second set of the ministerial instructions which represented 29 jobs. What is very crucial to underline is that out of this first and second sets we found 19 professions that were exactly the same on both lists. So we were a bit concern that how Citizenship and Immigration Canada has replied to everyone of our applicant by saying: “because the second set of ministerial instructions reflect Canada’s current market needs, federal skilled worker applications under the set of ministerial instructions effective as June 26, 2010 are processed on a priority basis.” and that “We are responding to the most urgent labour market need first” and that to us is a bit of a concern because as again as I said we are representing medical practitioners, so how is being a doctor before 2010 and after 2010 is different and does not meet the same urgent market needs. So again we have specific case that Mr. Mokhtari will address on that. Before I conclude, I just would like to bring to your attention that we had sent several correspondences and inquiries to the ministry and we got to separate correspondences, actually in one day apart, in May 2011 – where it was said: “It is important to note that applications are processed in the order in which they are received. Procedural fairness dictates that is not possible to process one person’s application ahead of those who have applied for them.”


parnianmagazine.com

68

4‫ شماره‬. 1390‫آذر‬

A Monthly Magazine for Iranian Immigrants ‫ فرهنگی و اجتماعی ایرانیان مهاجر‬،‫ماهنامه آموزشی‬

2011 ‫نوامبر‬،1390 ،1390‫آذر‬ ‫آبان‬،‫چهارم‬ ،‫ شماره سوم‬،‫سال اول‬ 2011 ‫دسامبر‬

Anti-Immigrant or Anti-Democratic Policies Our readers, more or less, know about the unfair behaviour of Immigration Canada against prospective immigrants especially those who applied within Federal Skilled Worker Program between Feb. 2008 and June 2010. According to the CIC annual reports of 2011, more than 136000 files in this category are warehoused forever unfairly regardless of the numerous promises made by Mr. Kenny to process them in 6 to 12 months. It is not only about skilled workers, other categories are also suffering from almost the same situation for example the number of 24000 federal investor files are waiting with no hope to get processed in next 10 years. I can understand if a government believes that its country does not need more immigrants and follows kind of anti-immigrant policies but I cannot understand a government that introduces faster immigration plan and its minister of immigration is always talking about the important roles of new immigrants in the economy while in action, he is running his system to an opposite direction and uses all the means to prevent immigrants from coming to the country. Unfortunately, it is what exactly happening in Canada these days. Some part of the problem is back to the limitless power given to the minister according to C-50. I believe this is a violation to both rule of law and principle of fairness in this country that creates a dictatorship within our democracy. Our team in Canpars has been active against these policies that Parnian has covered some of these activities in its current and previous issues. Ali Mokhtari

Volume 1, Number 4, December 2011

Distributed 12000 copies in Toronto, Montreal, Vancouver and Ottawa

Publisher: Canpars Immigration Services Inc. Manager: Ali Mokhtari manager@parscanada.com Editor-in-Chief: Majid Bastami editor@parnianmagazine.com Deputy Editor: Mostafa Mokhtari pr@parnianmagazine.com Director, marketing and distribution: Kamran Rouzbeh ads@parnianmagazine.com Graphic and Layout: Mohammad Khoshkam, Hossein Esmaeili Print: PrintOutlet (Toronto) Contributors: Mehdi Dabirzadeh, Afrooz Izadpanah, Nadia Ghayouri, Farzad Javaheri, Nika Kia, H. Memar, R. Rahgoshai, Neshat Tehrani Address: 1980 Sherbrooke W, Suite#900 Montreal, Quebec, Canada, H3H1E8 Tel: 1 (514) 903-4726 Fax: 1 (514) 439-4726 Toronto: 1 (647) 429-1848 Vancouver: 1 (604) 909-3073 Email: info@parnianmagazine.com Web site: www.parnianmagazine.com

CanPars Immigration Services, Inc. is a registered company in Canada and Quebec. Canpars offers full immigration services to its clients from around the world. The present director of the company is Ali Mokhtari, who is a member of the Tehran Bar association, a member of the Canadian Society of Immigration Consultants (CSIC), and a member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC).


‫آگهی ‪ altitude‬را‬ ‫ندارم‬

Parnian 4  

Parnian Magazine Vol. 4 Iranian Immigrants Monthly

Advertisement