Page 1

‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫ماهنامه آموزشی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی ایرانیان مهاجر‬

‫سال اول‪ ،‬شماره دوم‪ ،‬مهر ‪ ،1390‬اکتبر ‪2011‬‬

‫‪1‬‬

‫‪October 2011 . No2‬‬


‫آگهی کنپارس‬ parnianmagazine.com 2‫شماره‬ . 1390‫مهر‬ 2


parnianmagazine.com October 2011 . No2

3


‫آگهی‬

parnianmagazine.com 2‫شماره‬ . 1390‫مهر‬ 4


‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫‪5‬‬

‫‪October 2011 . No2‬‬

‫محتوای این شماره‬ ‫‪ 5‬یادداشت (گام دشوارتر دوم)‬

‫دیدگاه‬

‫‪ 7‬انتخابات انتاریو و مسئولیت ایرانیان ساکن ریچموندهیل‬ ‫‪ 8‬هارپر و نوع تازه‌ای از میهن‌پرستی!‬

‫بازار کار‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬

‫کاریابی موفق ازکجا آغاز می‌شود؟‬ ‫آزادی در جابجایی و معضل کمبود پزشک در مناطق غیرشهری‬ ‫وضعیت اشتغال در ماه اگست‬ ‫کدام حوزه‌های شغل در کبک داغ‌تر است؟‬ ‫البرتا‪ :‬موفق‌ترین بازار کار در امریکای شمالی‬ ‫آغاز استخدام در ‪Target‬‬ ‫ایجاد مشاغل جدید برای متخصصان ‪ IT‬در صنعت موبایل و تبلت‬ ‫درباره ورود به حرفه‌های سینمایی در کانادا‬

‫مهاجرت‬

‫‪ 17‬کـانـادا بهتـرین پـذیرای مهـاجـران‬ ‫‪ 18‬مهاجرت جمعیت از استان بریتیش‌‌کلمبیا به استان البرتا‬ ‫‪ 18‬ایمیل‌های کالهبرداری التاری گرین‌کارت آمریکا‬ ‫‪ 18‬سخت‌گیری‌های بیشتر اداره مهاجرت در مورد تمدید ‪ PR‬و آزمون شهروندی‬ ‫‪ 19‬آخرین وضعیت برنامه سرمایه‌گذاری کبک‬ ‫‪ 19‬درخواست افزایش پذیرش مهاجر به کبک‬

‫آموزش‬

‫‪ 23‬هزینه پایین تحصـیالت تکمیلی در کبک‬ ‫‪ 24‬چرا برخی دانش‌آموزان برای تحصیل به امریکا می‌روند؟‬ ‫‪ 24‬هزینه باالی تحصیل در ازای مزایای بی‌شمار‬ ‫‪ ۱۰ 24‬دلیل برای بهتر شدن وضعیت تحصیل در استان انتاریو‬ ‫‪ 25‬آشنایی با دانشگاه کبک یا ‪UQ‬‬ ‫‪ 25‬اعتبار و مقبولیت بیشتر برای تحصیالت آنالین‬ ‫‪ 26‬امتیاز جمع کنید و رایگان مصرف کنید!‬

‫گزارش‬

‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬

‫انتخابات انتاریو‪ :‬همه برای پیروزی شانس دارند‬ ‫معرفی مختصر حزب لیبرال‬ ‫معرفی مختصر حزب محافظه کار انتاریو‬ ‫معرفی مختصر حزب نیو دموکراتیک انتاریو‬

‫گام دشوارتر دوم!‬ ‫بسیار خوشحالم که نسخه‌ای دیگر از نشریه پرنیان‬ ‫را در دست دارید‪ .‬به نظر می‌رسد که شماره نخست‬ ‫پرنیان با همه کاستی‌هایش مورد توجه ایرانیان عزیز‬ ‫مقیم کانادا قرار گرفته است‪ .‬پیام‌های محبت‌آمیزی‬ ‫را از هموطنان از هر س��ه ش��هر مونترال‪ ،‬تورنتو و‬ ‫ونکوور در ستایش پرنیان دریافت کردیم‪ .‬بسیاری‬ ‫نیز در پیام‌های خود عالوه بر اش��اره به نقاط قوت‬ ‫آن‪ ،‬نقاط ضعف را نیز به ما گوشزد کردند که البته‬ ‫از فرصت ش��نیدن ضعفها از زبان دوستان استقبال‬ ‫کردیم‪ .‬در این میان برخورد بس��یار مثبت بخش��ی‬ ‫از جامعه مطبوعاتی ایرانی در مونترآل ما را بس��یار‬ ‫خوش��حال و نیز امیدوار کرد که جا دارد قدر آن را‬ ‫بدانیم و بخواهیم که همه ما در برخورد با رقیب نوپا‬ ‫چنین بزرگوارانه عمل کنیم‪.‬‬ ‫اما پیام‌های ناامید کننده به طور مستقیم دریافت نشد‬ ‫و اگر شد در حد نقل گفته‌ای در محفلی بود که بنا‬ ‫داریم جدی نگیریم‪ .‬این بازخوردها البته نشان از باال‬ ‫بودن سطح انتظار جامعه ایرانیان از نشریات است‬ ‫و اس��تقبال از یک نش��ریه نوپا به معنی انتظار بهتر‬ ‫بودن‪ ‬در شماره‌های بعدی است و نتیجه این انتظار‪،‬‬ ‫افزایش بار مسئولیت برای دست‌اندرکاران نشریه و‬ ‫پایبندی بیش��تر به تعهد خ��ود در باال بردن کیفیت‬ ‫نشریه خواهد بود‪ .‬‬ ‫پرنیان همچنان آماده ش��نیدن همه پیش��نهادات و‬ ‫انتقادات ش��ما برای بهتر شدن است‪ .‬عالوه بر این‬ ‫دست هر صاحب قلمی را برای همکاری می‌فشارد‪ .‬‬ ‫علی مختاری‬ ‫مهر ماه ‪1390‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪6‬‬

‫ماهنامه آموزشی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و اجتماعی ایرانیان مهاجر‬ ‫ماهنامه آموزشی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی ایرانیان مهاجر‬

‫سال اول‪ ،‬شماره اول‪ ،‬مرداد ‪ ،1390‬اگست‪/‬اوت ‪2011‬‬

‫موضوع ماه‬

‫‪ 32‬صدایی که باید حفظ شود‬

‫زندگی در خانواده سالم‬

‫‪ 37‬نمره نیاوردن‬ ‫‪ 38‬خوش‌شانسی زوج‌های کبکی در درمان ناباروری‪IVF‬‬ ‫‪ 40‬با غم غربت چه کنیم؟‬

‫مالی و اقتصادی‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪46‬‬

‫آیا کریسمس ارزان فرا می رسد؟‬ ‫یازده گام برای داشتن آزادی مالی‬ ‫تاثیر بحران های مالی اروپا و امریکا بر اقتصاد کانادا چقدر خواهد بود؟‬ ‫صنعت تولید مواد غذایی‬

‫فرهنگ‪ ،‬هنر و سرگرمی‬

‫‪49‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪56‬‬

‫کارت پستال هایی از ایران‪ /‬بازتاب فیلم های ایرانی در جشنواره تورنتو‬ ‫گوش به نوای شبح اپرا با طعم ایرانی‬ ‫چگونه دوستان رقیب شدند؟‬ ‫استقبال از رکاب زنان نوع دوست در تورنتو‬

‫‪View‬‬ ‫‪Why am I riding Coast to Coast? 57‬‬ ‫‪This is what they are promising; now, it’s your turn to choose! 59‬‬

‫سال اول‪ ،‬شماره دوم‬ ‫مهر ‪ ،1390‬اکتبر ‪2011‬‬ ‫توزیع در تورنتو‪ ،‬مونترال‪ ،‬ونکوور و اتاوا‬ ‫ناشر‪ :‬شرکت خدمات مهاجرتی کنپارس‬ ‫‪Canpars Immigration Services Inc.‬‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬علی مختاری‬ ‫‪manager@parscanada.com‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مجید بسطامی‬ ‫‪editor@parnianmagazine.com‬‬ ‫جانشین سردبیر‪ :‬مصطفی مختاری‬ ‫‪pr@parnianmagazine.com‬‬ ‫مدیر بازاریابی و توزیع‪ :‬کامران روزبه‬ ‫‪ads@parnianmagazine.com‬‬ ‫گرافیست و صفحه‌آرا‪:‬‬ ‫محمد خوشکام‪ ،‬حسین اسماعیلی‬ ‫چاپخانه‪( PrintOutlet :‬تورنتو)‬ ‫گروه مترجمین و نویسندگان‪:‬‬ ‫افروز ایزدپناه‪ ،‬نش��اط تهرانی‪ ،‬مهدی دبیرزاده‪ ،‬ر‪.‬رهگشای‪،‬‬ ‫نادیا غیوری‪ ،‬نیکا کیا‪ ،‬ح‪ .‬معمار‬ ‫تلفن و فکس دفتر مونترال‪:‬‬ ‫‪Tel: 1 (514) 903-4726‬‬ ‫‪fax: 1 (514) 439-4726‬‬ ‫تلفن دفتر تهران‪)021( 220-250-84 :‬‬ ‫تلفن سفارش آگهی‪:‬‬ ‫‪Toronto: 1 (647) 429-1848‬‬ ‫‪Vancouver: 1 (604) 909-3073‬‬ ‫‪Tehran: 0937-358-7244‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫‪info@parnianmagazine.com‬‬ ‫وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.parnianmagazine.com‬‬ ‫پرنیان از دریافت مقاالت و نوش��ته‌های مخاطبان اس��تقبال‬ ‫می‌کند‪ .‬مطالب برای انتشار باید در قالب فایل ‪ Word‬باشد‪.‬‬ ‫نقل مطالب نشریه با ذکر ماخذ آزاد است‪ .‬برای نقل مطالب‬ ‫سایت‪ ،‬به آیین‌نامه مربوطه مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫استفاده از طرح‌ها و آگهی‌ها بدون اجازه کتبی غیرمجاز بوده‬ ‫و می‌تواند تبعات حقوقی داشته باشد‪.‬‬ ‫پرنیان هیچ‌گونه مس��ئولیتی در قبال آگهی های چاپ شده‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مسئولیت مقاالت منتشر شده با نویسندگان آنها است‪.‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫‪7‬‬

‫‪October 2011 . No2‬‬ ‫دیدگاه‬

‫انتخابات انتاریو و مسئولیت ایرانیان ساکن ریچموندهیل‬

‫مجیدبسطامی‬

‫موس��م انتخابات مهم انتاریو رس��یده اس��ت‪ .‬ای��ن روزها‬ ‫کارت‌های ثبت نام رای‪ ،‬یک به یک به در خانه‌های آن دسته‬ ‫از ساکنان اس��تان که می‌توانند رای دهند می‌رسد تا به آنها‬ ‫یادآوری کند که ششم اکتبر روز مهمی برای این استان است؛‬ ‫روزی که حق شرکت در انتخابات با مسئولیت انتخاب کردن‬ ‫همراه می‌شود‪.‬‬ ‫چه خوب زمانی‌س��ت وقت انتخاب��ات که احزاب فرصت‬ ‫می‌کنند درباره برنامه‌های خود بگویند‪ ،‬نقاط ضعف رقیبان را‬ ‫به ما یادآوری کنند و از آنچه خود در چنته دارند خبر دهند؛‬ ‫که قرار است آن وعده‌های زیبا در کدام بستر شکل بگیرد‪،‬‬ ‫که با دم‌خروس‌ها و پ��ای بوقلمون‌ها چه خواهند کرد‪ ،‬که‬ ‫قرار است چه کسانی را نمایندگی کنند؛ ما را یا دوستان را؟‬ ‫چه خوب زمانی‌س��ت وقت انتخابات که به هوش��یاران ما‬ ‫یادآوری می‌کند در میان احزاب دنبال آن گروهی باشیم که‬ ‫در تمام چهار س��ال آینده و چهارسال‌های قبل و بعد‪ ،‬ما را‬ ‫و طبقه اجتماعی ما را نمایندگی کند؛ که ورای ش��عارهای‬ ‫دهان‌پرکن کدام طبقه از پیروزی‌اش کف خواهند زد‪ .‬عجیب‬ ‫است کس��ی که با من از یک طیف و طبقه (طبقه متوسط)‬ ‫اس��ت با دغدغه‌هایی در ارتباط با فرهنگ و زبان و اندیشه‬ ‫مشخص‪ ،‬به گروهی رای می‌دهد که دهه‌هاست نشان داده‌‬ ‫نماینده طبقه فرادستی با اندیشه‌های سخت شده درباره دینی‬ ‫خاص‪ ،‬زبانی خ��اص‪ ،‬نژادی خاص و گذش��ته‌ای خاص‬ ‫اس��ت‪ .‬اینکه همه اینها را ببینی و فقط به شعاری که امروز‬ ‫گفته می‌ش��ود بدون اینکه ف��ردای تاریک پس از تحقق آن‬ ‫شعار پرسیده شود واقعا جای تعجب دارد‪.‬‬ ‫سخن من در اینجا این نیست که به این حزب یا آن حزب‬ ‫رای دهی��د‪ .‬این انتخاب‪ ،‬نیاز به تجس��س ف��ردی دارد اما‬ ‫قب��ل از هر چیز معتقدم بای��د رای دهیم خصوصا امروز که‬ ‫می‌دانیم تاثیر رای دادن‌مان چون گذشته تاریخی‌مان نیست؛‬ ‫می‌دانیم که هر چند نمایندگان این احزاب انسان‌های خطاکار‬

‫متوس��طی چون ما هس��تند اما طبع‬ ‫دموکراس��ی‪ ،‬حکومت متوسط‌ها بر‬ ‫متوسط‌هاست؛ این امکان همیشگی‬ ‫جابجایی صاحب‌منصبان اس��ت که‬ ‫در آنه��ا انگیزه بهتر ب��ودن را فراهم‬ ‫م��ی‌آورد و البته هیچ‌گاه به حکومتی‬ ‫ب��دون نقص نخواه��د انجامید‪ .‬اگر‬ ‫امروز رای ندهیم کسانی دیگر آن کار‬ ‫را خواهند کرد اما معلوم نیس��ت که‬ ‫آن کسان دیگر با ما هم‌درد و هم‌نظر‬ ‫باشند و این شرکت نکردن ما عمال به‬ ‫اینجا ختم خواهد شد که آنان که مطلوب دیگرانی غیر از ما‬ ‫هستند بر ما مسلط شوند و حداقل برای ‪ 4‬سال زندگی ما را‬ ‫به سمتی ببرند که مطلوب ما نیست و فقط هزینه‌هایش به ما‬ ‫می‌رسد‪ .‬اما اگر رای بدهیم‪ ،‬حتی اگر آنانی پیروز شوند که‬ ‫نماینده و دلخواه ما نیستند‪ ،‬حداقل وزن رای ما را احساس‬ ‫خواهن��د کرد و به گاه تصمیم‌گیری در مس��ائل مهم به یاد‬ ‫خواهند داشت که روزی دیگر خواهد رسید و دستی باالی‬ ‫دستی‪.‬‬ ‫نکته دیگر اینکه احساس��ی و عکس‌العملی رای ندهیم که‬ ‫بسیاری از ما چنین می‌کنیم و بعد چوبش را می‌خوریم‪ .‬ببینیم‬ ‫که منطق و اس��تدالل طرفین چیس��ت‪ ،‬کارنامه گذشته‌اشان‬ ‫چگون��ه ب��وده و فردای پی��روزی از کدام دن��ده برخواهند‬ ‫خاس��ت‪ .‬بیش از همه ببینیم که در مورد مهاجران چه فکر‬ ‫می‌کنند و با آنان چگونه برخورد می‌کنند‪.‬‬ ‫و نکت��ه آخر اینکه ما ب��رای ایرانیانی که چون من س��اکن‬ ‫ریچموندهیل هستند‪ ،‬انتخاب مجدد آقای دکتر رضا مریدی‬ ‫اهمیتی بس فراتر از این دارد که او در کنار پرچم کدام حزب‬ ‫عکس می‌گیرد‪ .‬می‌دانم که عده‌ای به اعتراض خواهند گفت‬ ‫که نمایندگان در مجالس اس��تانی و فدرال تابع رای و نظر‬ ‫احزاب‌شان هستند اما این دوستان چند نکته را به فراموشی‬ ‫می‌سپارند‪.‬‬ ‫اول اینک��ه نماین��ده‪ ،‬صرف نظر از نظ��رات حزبش‪ ،‬دارای‬ ‫امکانات و اختیاراتی است که میزان بکارگیری آن امکانات‬ ‫ب��ه توانایی‌ه��ا و انگیزه‌ه��ای خ��ود او بازمی‌گ��ردد و در‬ ‫همینجاهاست که حضور یک ایرانی در مجلس مهم انتاریو‬ ‫می‌تواند به کار جامعه جوان و نامنسجم ایرانیان کانادا بیاید‪.‬‬ ‫انصافا دکتر مریدی در این ‪ 4‬سال در استفاده از این امکانات‪،‬‬ ‫توان و تالش زیادی نشان داد و توانست نماینده خوبی برای‬ ‫جامعه ایرانیان باشد‪.‬‬ ‫نکته دوم اینکه همانطور که نمایندگان‪ ،‬مترجمان و حامالن‬

‫رای و نظر حزب‌شان هستند‪ ،‬می‌توانند در رای و نظر حزب‬ ‫هم تاثیر بگذارند‪ .‬دکتر مریدی در موارد بسیاری انتقال دهنده‬ ‫نگرانی‌ه��ا‪ ،‬دغدغه‌ها و عالیق جامعه ما به سیاس��تمداران‬ ‫کانادایی بوده و اگر جامعه ما وی را نداش��ت قطعا خیلی از‬ ‫این پیام‌ها منتقل نمی‌شد‪.‬‬ ‫اما مهم‌ترین نکته این است که اگر قرار است جامعه ایرانی‬ ‫انسجام بگیرد‪ ،‬نقش‌های مهم‌تری در آینده کانادا بازی کند‬ ‫و فرزندانش را برای پذیرش مسئولیت‌های مهم‌تر تربیت و‬ ‫آماده کند وظیفه دارد که این پیش‌قراوالن عرصه سیاست را‬ ‫حفظ کن��د و تا زمانی‌که ورود ایرانیان به مجالس و محافل‬ ‫تصمیم‌گیری سیاسی و اجتماعی کانادا به امری عادی تبدیل‬ ‫نش��ده اجازه ندهد که مریدی‌ها و خدیرها در کش و قوس‬ ‫نزاع‌های احزاب قربانی شوند‪ .‬برای جامعه ما این سرمایه‌ها‬ ‫مهم هستند و جامعه ما هم هنوز آن قدر رشد نکرده که ده‌ها‬ ‫نفر چون اینان در نوبت داش��ته باشد‪ .‬آن معدودی هم که به‬ ‫چنین ظرفیتی دست پیدا می‌کنند باید از طریق امکانات مالی‪،‬‬ ‫انسانی و رس��انه‌ای این جامعه به نفرات قبلی اضافه شوند‬ ‫چون هنوز تعداد چنین افرادی فاصله زیادی با پتانسیل‌های‬ ‫این جامعه دارد‪ .‬بر همین اس��اس است که معتقدم آن دسته‬ ‫از ایرانی��ان س��اکن ریچموندهیل که می‌توانن��د رای دهند‬ ‫صرف‌نظ��ر از اینکه چقدر موافق یا مخالف این حزب و آن‬ ‫حزب هستند می‌بایست به دکتر مریدی رای دهند و آنها هم‬ ‫که س��اکن این شهر نیستند اما دوستانی در این منطقه دارند‬ ‫آنها را تشویق کنند تا به مریدی رای دهند‪ .‬این فرصتی است‬ ‫که خیلی از ما تا از دستش ندهیم متوجه اهمیتش نمی‌شویم‬ ‫و البته شخصا آرزو می‌کنم با پیروزی مجدد ایشان‪ ،‬هرگز به‬ ‫چنین معرفتی دست نیابیم! ‪‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دیدگاه‬

‫هارپر و نوع تازه‌ای از میهن‌پرستی!‬ ‫جین تیبر‪-‬گلوب اندمیل‪/‬برگردان نادیا غیوری‬

‫نخست‌وزیر کانادا‪ ،‬آقای استفن هارپر‪ ،‬در تالش است تا با‬ ‫تجدید نظر در جریان لیبرال ‪ ۴۰‬ساله حاکم بر کشور و ایجاد‬ ‫نگرش تازه‌ای از میهن‌پرس��تی آن‌هم از نگاه محافظه‌کاران‪،‬‬ ‫هویت کانادایی را احیا نماید‪ .‬بازگشت پیشوند ‪ royal‬به نام‬ ‫دو نیروی دریایی و هوایی کانادا تنها بخشی از تالش‌های‬ ‫آقای نخست‌وزیر اس��ت که می‌خواهد قالب تازه‌ای برای‬ ‫کاناداو کاناداییان ایجاد کند‪.‬‬ ‫لیبرال‌ها طرفدار منشور کانادا‪ ،‬پرچم کانادا‪ ،‬صلح‌خواهی این‬ ‫کش��ور و نیز تنوع قومی و چندفرهنگی در آن بودند‪ .‬حاال‬ ‫و به قول خیلی از پیشکسوتان حزب محافظه‌کار‪ ،‬هارپر در‬ ‫تالش اس��ت تا س��مبل‌ها و حوزه‌هایی را که مدت‌هاست‬ ‫از نظر لیبرال‌ها‪ ،‬ارتش‪ ،‬جامعه ملی ورزشی و به‌ویژه رژیم‬ ‫سلطنتی کشور نادیده گرفته می‌شدند دوباره احیا نماید‪.‬‬ ‫نتیج��ه این کار برای آقای هارپ��ر و محافظه‌کاران می‌تواند‬ ‫بس��یار عظیم باش��د‪ :‬افتخار و غروری تازه برای کشور‪ ،‬توان‬ ‫ش��کل دادن به نگرش ب��رای کانادایی‌های جدی��د و از نظر‬ ‫سیاسی به حاشیه راندن حزب مخالف رسمی یعنی‪ NDP‬که‬ ‫می‌توانست نیرویی برای دفاع از کبک و خواسته‌های این استان‬ ‫درمقابلدیگرانباشد؛کبکی‌هاییکهبرخالفدیگرکانادایی‌ها‬ ‫چندان طرفدار س��مبل‌های ملی و رژیم س��لطنتی نیس��تند‪.‬‬ ‫بس��یاری از محافظه‌کاران امیدوارند که ای��ن کار بتواند به‬ ‫عنوان میراثی از هارپر برای کشور به یادگار باقی بماند‪ .‬آقای‬ ‫پاتریک موتارت‪ ،‬معاون ریاست سابق کارکنان آقای هارپر‬ ‫و یکی از استراتژیس��ت‌های مهم انتخاباتی وی‪ ،‬در این‌باره‬ ‫می‌گوید‪« :‬آنچه ش��اهدش هس��تیم در واقع پیدایش شکل‬ ‫تازه‌ای از میهن‌پرستی و یا حداقل نوعی جایگزین از جانب‬ ‫محافظه‌کاران برای ارزش‌هایی است که لیبرال‌ها سال‌ها در‬ ‫مورد کانادا تبلیغ کرده بودند‪».‬‬ ‫اس��تراتژی اخیر آقای هارپر از مدتی قبل آغاز شده است‪.‬‬ ‫قب��ل از آخرین کمپین انتخاباتی‪ ،‬از آقای پیر پویلیو یکی از‬ ‫نمایندگان شهر اتاوا و جانشین آقای دل‌ماسترو خواسته شد‬ ‫تا بخشی را برای پالتفرم انتخاباتی با موضوع «آمادگی برای‬ ‫حمایت از کش��ور» و «احیای میهن‌پرستی‌ای که بخشی از‬

‫سنت‌های ما بوده است» بنویسد‪.‬‬ ‫آقای پویلیو به خبرنگار ما گفت که آنچه‬ ‫خود وی به آن رسید و محافظه‌کاران هم‬ ‫روی آن مانور دادند‪ ،‬مضمون وس��یع‌تری‬ ‫بود با عنوان «اینجا هس��تیم برای کانادا» یا‬ ‫«‪ »Here for Canada‬که «معنای اصلی‬ ‫مستتر در این جمله در واقع احیای کانادا و‬ ‫بازسازی حافظه تاریخی ما» است‪.‬‬ ‫به گفته آقای پویلیو‪ ،‬برای محافظه‌کاران که‬ ‫هزینه برایش��ان بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد‪« ،‬فقط‬ ‫ی��ک زمینه وج��ود دارد که می‌توان با اس��تفاده از آن واقعا‬ ‫روی مردم تاثیر گذاش��ت و برای آن ب��ه هزینه زیادی هم‬ ‫نیاز نباشد‪ ».‬احیای پیش��وند «‪ »royal‬یکی از همین کارها‬ ‫بوده اس��ت و به گفته وی م��وارد دیگری هم خواهند بود‬ ‫از جمله بزرگداش��ت ‪۲۰۰‬امین سالگرد جنگ سال ‪۱۸۱۲‬‬ ‫و بزرگداشت شصتمین سال تاجگذاری ملکه الیزابت دوم‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬و بزرگداش��ت ‪۱۵۰‬امین سالگرد برگزاری‬ ‫کنفرانس شارلوت‌تاون در سال ‪.۲۰۱۴‬‬ ‫یکی دیگر از اس��ترتژی‌های محافظه‌کاران انتش��ار آخرین‬ ‫نسخه راهنمای شهروندی از جانب دولت در ماه مارچ بود‪.‬‬ ‫این نسخه که سراسر آن پر است از ارجاعاتی به ملکه‪ ،‬تاریخ‬ ‫کانادایی و نظامیان‪ ،‬در واقع همان چیزی است که قرار است‬ ‫ب��ه زعم دولت هارپر کانادایی‌ه��ای جدید آنها را به عنوان‬ ‫معنای واقعی شهروندی بدانند؛ کانادایی‌هایی که همواره هم‬ ‫دولت آنها را محکوم کرده است‪.‬‬ ‫اما از س��وی دیگ��ر تاریخ‌نگار مع��روف کانادای��ی به نام‬ ‫آقای جک گرانس��تین از این اس��تراتژی آقای هارپر کامال‬ ‫آزرده‌خاطر است‪ .‬به گمان او احیای مجدد کلمه ‪ royal‬در‬ ‫واقع بازگشت به دوران مستعمراتی و بازنویسی تاریخ این‬ ‫کشور است‪ .‬او می‌گوید‪« :‬هیچ کس هارپر را مجبور به این‬ ‫کار نکرده است‪ .‬فکر روی کردن دوباره به سمبل‌های ملی‬ ‫و هر چه بیشتر انگلیس��ی کردن آنها کامال احمقانه است‪.‬‬ ‫هارپ��ر فکر می‌کند با این کار چه کس��ی را جذب خواهد‬

‫ک��رد؟ حزب ‪ NDP‬به این حرکت اعتراض کرده و حزب‬ ‫کبکوا هم همین‌طور‪ .‬پس شاید هارپر می‌خواسته با این کار‬ ‫دشمنان خود را بشناسد؟ اما من هم که دشمن او نیستم به‬ ‫این کار اعتراض دارم‪».‬‬ ‫به نظر می‌رسد که دشمن اصلی هارپر در این موضوع حزب‬ ‫‪ NDP‬باشد‪ .‬به اعتقاد یکی از کارشناسان ارشد تیم هارپر‪،‬‬ ‫اضافه کردن مجدد واژه ‪ royal‬از دو وجه اهمیت دارد‪ «:‬از‬ ‫یکس��و مطابق با باورهای هارپر است و از سوی دیگر در‬ ‫تضاد با باورهای ‪ NDP‬است که عده زیادی از اعضای آن‬ ‫از استان کبک هستند و سلطنت‌طلبی هم در کبک کمتر از‬ ‫هر جای دیگری در کانادا است‪».‬‬ ‫به قول یکی از اس��تادان دانش��گاه کلگری در رش��ته علوم‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬از دیگر کارهای مش��ابه آقای هارپ��ر می‌توان به‬ ‫اضافه کردن تعداد کرس��ی‌ها در استان‌های انتاریو‪ ،‬البرتا و‬ ‫بریتیش کلمبیا اشاره کرد و این‌که این اتفاق در مورد استان‬ ‫کبک عملی نشده است‪ .‬او می‌گوید‪« :‬وقتی حزب ‪NDP‬‬ ‫مکررا از استان کبک و یونیون یا اتحادیه‌های بخش دولتی‬ ‫حمایت‌کند‪ ،‬این موضوع می‌تواند به رشد تعداد رای‌هایش‬ ‫در این دو حوزه منجر شود اما از طرفی می‌تواند سبب پایین‬ ‫آمدن چشم‌انداز رشد برای این دو حوزه باشد‪ .‬این موضوع‬ ‫در واقع می‌تواند به همان چیزی ختم ش��ود که خواس��ته‬ ‫محافظه‌کاران است‪».‬‬ ‫آدرس متن کامل‪:‬‬ ‫‪http://www.parscanada.com/_1661‬‬


‫کاریابیموفق‬ ‫ازکجا‬ ‫آغازمی‌شود؟‬ ‫مجیدبسطامی‬

‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫ب��رای اکثریت قریب به اتفاق مهاج��ران به کانادا مهم‌ترین‬ ‫بخش از فرایند استقرار موفق در سرزمین جدید با موضوع‬ ‫کاریابی موفق معنا می‌یابد‪ .‬اما سوال اینجاست که چه زمانی‬ ‫و از کجا باید شروع کرد؟‬ ‫از کجا آغاز کنیم‪ :‬انتخاب کریر یا جستجوی شغل؟‬ ‫اغلب اف��رادی که در کانادا به دنبال کار هس��تند فراموش‬ ‫کرده‌اند که کنکاش در حوزه ش��غلی‪-‬کریر ‪ career‬مقدم‬ ‫بر جستجوی شغل ‪ job searching‬است‪ .‬در واقع‪ ،‬اینکه‬ ‫می‌خواهیم «چه کاره» بش��ویم مهم‌تر از این است که «چه‬ ‫کاری برای ما هس��ت؟» شما ممکن اس��ت بخواهید وارد‬ ‫فیلد مهندس��ی عمران شوید؛ این کریر است‪ .‬اما یافتن یک‬ ‫پوزیشن شغلی در این فیلد در یک شرکت کانادایی در شهر‬ ‫مونترال‪ ،‬کاریابی یا جس��تجوی کار اس��ت‪ .‬قبل از اینکه به‬ ‫کاریابی یا ‪ job searching‬بپردازیم باید در مورد کریر یا‬ ‫فیلد شغل خود به قطعیت رسیده باشیم‪ .‬این موضوع برای‬ ‫همه افراد در هر کشوری مهم است اما برای مهاجران بسیار‬ ‫مهم‌تر است‪ .‬چرا؟‬ ‫چون باید مطمئن باش��یم امکان ورود به کریر مورد نظر در‬ ‫کانادا برای ما مقدور اس��ت‪ .‬دالیل مختلفی وجود دارد که‬ ‫می‌تواند سبب شود ما نسبت به دنبال کردن کریر قبلی خود‬ ‫تجدید نظر کنیم‪ .‬برخ��ی از آنها به ماهیت کریر مورد نظر‬ ‫بس��تگی دارد و برخی به شرایط و وضعیت متقاضیان کار‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫اول‪ ،‬فقدان‪ ،‬حذف یا افول آن کریر در بازار کار جدید‪.‬‬ ‫مشاغلی در ایران هس��تند که ممکن است در کانادا معادل‬ ‫آنها موجود نباشند‪ .‬یا آنچه که هست آن قدر متفاوت باشد‬ ‫که تنها اشتراکات اندکی با حوزه کاری همنام خود دارد‪ .‬یا‬ ‫ممکن اس��ت که از مجموعه مشاغلی بوده که در دهه اخیر‬

‫به دلیل تغییرات گسترده تکنولوژیکی یا ارتباطی در کانادا‬ ‫حذف شده یا مشخص است که در ده سال آینده از تعداد‬ ‫مشاغل وابسته به آن مرتبا کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬کریرهایی که وابستگی زیادی به زبان غیرفارسی‌دارند‪.‬‬ ‫به فرض ش��ما ی��ک روزنامه‌ن��گار‪ ،‬معلم ادبی��ات و زبان‬ ‫(فارسی)‪ ،‬هنرمند سینما و یا تلویزون و نظایر اینها هستید‪.‬‬ ‫کسی که قاعدتا تسلط بسیار باالتری نسبت به زبان فارسی‬ ‫نسبت به متوسط عمومی جامعه دارد؛ هم در حوزه نگارش‬ ‫و ه��م گویش‪ .‬همکاران ش��ما در کانادا همین وضعیت را‬ ‫دارند اما با زبانی دیگر (انگلیس��ی یا فرانسه)‪ .‬درست است‬ ‫که از نظر لفظی هر دو روزنامه‌نگار هس��تید و چه بسا شما‬ ‫روزنامه‌نگار بسیار خبره و معتبری هم باشید اما اینها وقتی‬ ‫وارد بازار کار کانادا می‌ش��ویم معنای دیگری پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫نیازمندی چنین رش��ته‌هایی به تسلط زیاد به زبان انگلیسی‬ ‫بدیهی است و طیف این‌گونه مشاغل بسیار گسترده‌تر از آن‬ ‫چیزی است که در ابتدا افراد می‌پندارند‪.‬‬ ‫سوم‪ ،‬نیاز به دریافت مجوز‪.‬‬ ‫رشته‌هایی هستند که به دریافت مجوز نیاز دارند و معموال‬ ‫برای دریافت آن مجوزه��ا باید دوره‌های تحصیلی را طی‬ ‫کرد یا آزمون‌هایی را پش��ت سر گذراند و سطح خاصی از‬ ‫توانایی‌های زبانی را دارا بود‪ .‬برخی از افراد حوصله‪ ،‬توان یا‬ ‫شرایط اقتصادی الزم برای این دوره زمانی را ندارند‪.‬‬ ‫چهارم‪ ،‬نیاز به به‌روزرسانی اطالعات‪.‬‬ ‫تعداد رشته‌هایی که نیاز به مجوز دارند در مقابل آنها که نیاز‬ ‫ندارند چندان زیاد نیست اما از میان همان‌ها که مجوزی الزم‬ ‫ندارند تعداد بسیاری هستند که افرادی با سطح تحصیالت‬ ‫ی��ا تجارب در ایران ممکن اس��ت نتوانند ب��ه راحتی برای‬ ‫استخدام در آنها اقدام کنند و نیاز به به‌روزرسانی اطالعات از‬

‫طریق گذراندن دوره‌های آموزشی یا تحصیلی داشته باشند‬ ‫که باز به صورت مانعی در پیش پای عده‌ای ظاهر می‌شود‪.‬‬ ‫پنجم‪ ،‬اختالفات و تفاوت‌های فرهنگی‪.‬‬ ‫ماهیت همه رشته‌ها نظیر هم نیست و بسیاری از رشته‌ها‬ ‫خصوصا آنها که با انسان‌ها سر و کار دارند عالوه بر تسلط‬ ‫به مهارت‌های شغلی یا زبانی‪ ،‬نیازمند اطالع از پیشینه‌های‬ ‫فرهنگی هم هس��ت‪ .‬تس��لط به این اطالعات و آگاهی‌ها‬ ‫نیازمند زمان یا پیمودن مس��یرهایی اس��ت که ب��رای افراد‬ ‫می‌تواند به صورت مانعی بر سر راه ادامه مسیر شغلی فعلی‬ ‫آنها منجر شود‪.‬‬ ‫ششم‪ ،‬کریرهایی که به تجربه موفق کانادایی در مدت زمان‬ ‫طوالنی (حداقل ‪ ۵‬سال) نیاز دارند‪.‬‬ ‫برخی از مشاغل به دلیل ماهیت‌اشان بیش از سایر مشاغل به‬ ‫تجربه حضور در بازار کار کانادا نیازمند هستند‪ .‬حوزه‌های‬ ‫مختلف مدیریتی از آن جمله اس��ت‪ .‬شما تا در محیط کار‬ ‫کانادایی فعالیت مداومی نداشته باشید و مشاغلی در سطوح‬ ‫س��وپروایزری یا انجام هماهنگی را تجربه نکرده باشید به‬ ‫دشواری می‌توانید وارد فیلدهای مدیریتی شوید حتی اگر‬ ‫در ایران برای مدتی طوالنی مدیر بوده باشید‪.‬‬ ‫قبل از اینکه هر چیز از خودتان س��وال کنید چقدر درباره‬ ‫مشخصات و جزییات مربوط به فیلد شغلی خود در کانادا‬ ‫اط�لاع دارید و آیا می‌دانید که بن��ا دارید در همین فیلد به‬ ‫برآورده کردن نیازهای ضروری و یافتن ش��غل اقدام کنید‬ ‫یا الزم اس��ت به تغییر فیلد ش��غلی ‪career transition‬‬ ‫بیاندیش��ید؟ اگر چنین است مسیر تغییر فیلد شغلی به چه‬ ‫شکلی است؟ این خود حکایت مستقلی است!‬ ‫مقاله کامل را در این آدرس ببینید‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1419‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪12‬‬ ‫بازار کار‬

‫آزادی در جابجایی و معضل کمبود پزشک در مناطق غیرشهری‬ ‫مدیر یکی از موسسات ملی‬ ‫که بر تحصیالت پزشکی‬ ‫عموم��ی و تخصص��ی در‬ ‫کانادا نظ��ارت دارد معتقد‬ ‫است که مهاجرت پزشکان‬ ‫از مناط��ق روس��تایی و‬ ‫غیرشهری به مراکز شهری‬ ‫ت��ا زمانی که کان��ادا نتواند‬ ‫برای مشکل کمبود نیروی‬ ‫پزشک خود فکری بکند‪،‬‬

‫همچنان ادامه خواهد داشت‪ .‬‬ ‫آق��ای دکتر ک��ن هریس‪ ،‬مدی��ر بخش آم��وزش ‪Royal‬‬ ‫‪College of Physicians and Surgeons of‬‬ ‫‪ Canada‬از یک موافقت‌نامه تاز‌ه بین‌‌استانی سخن گفت که‬ ‫بر اساس آن پزشکان می‌توانند با آزادی بیشتری در سرتاسر‬ ‫کشور جابجا شوند و هر جا که خواستند حضور داشته باشند‬ ‫و همین امر سبب شده تا بر سرعت روند خروج این عده از‬ ‫برخی از مناطق کشور افزوده شود‪.‬‬ ‫انستیتو کانادایی اطالعات بهداشت در تحقیقات خود دریافته‬ ‫است که هرساله بیش از یک درصد از ‪ ۶۸‬هزار و ‪ ۱۰۰‬پزشک‬

‫عمومی مش��غول به کار در کش��ور‪ ،‬از یک استان به استانی‬ ‫دیگر می‌روند‪ .‬انتظار می‌رود که حداقل در سال‌های ابتدایی‬ ‫برقراری این توافق‌نامه‪ ،‬این رقم افزایش هم داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫تعداد پزشکانی که در این مدت وارد استان‌های انتاریو‪ ،‬البرتا‬ ‫و بریتیش کلمبیا ش��ده‌اند بیش از تعداد پزش��کانی بوده که‬ ‫این اس��تان‌ها در سه دهه گذشته از دست داده‌اند‪ .‬در همین‬ ‫حال و بر اساس گزارش‌های موجود استان‌های نیوفاوندلند‪،‬‬ ‫نووااسکوشیا‪ ،‬مانیتوبا و ساسکاچوان تعداد زیادی از پزشکان‬ ‫خود را به دلیل همین توافق‌نامه از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫فقط طی دهه گذش��ته در اس��تان ساسکاچوان بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫پزشک به دیگر نقاط کانادا رفتند که در واقع به طور میانگین‬ ‫هر ساله ‪ ۳۴‬پزشک از این استان خارج شده‌اند‪ .‬‬ ‫استان نیوبرانزویک هم که توانسته بود در دهه‌های ‪ ۸۰‬و ‪۹۰‬‬ ‫تعداد زیادی پزشک را به خود جذب نماید‪ ،‬طی یک دهه از‬ ‫گذشت این توافق‌نامه بخش کوچکی از پزشکان خود را از‬ ‫دست داد‪ .‬البته این استان توانسته است به دلیل جذب موفق‬ ‫پزشکان خارجی‪ ،‬تعداد پزشکان خود را با سرعتی بیشتر از‬ ‫متوسط سرعت رشد این افراد در کشور افزایش دهد‪     .‬‬ ‫مطلب کامل را در این آدرس ببینید‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1660‬‬

‫وضعیت اشتغال در ماه اگست‬ ‫بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط اداره آمار کانادا‪،‬‬ ‫در ماه اگس��ت میزان اشتغال برای دومین ماه متوالی با رشد‬ ‫بسیار کمی مواجه بود و متاسفانه در این ماه نرخ بیکاری نیز‬ ‫با ‪ ۰.۱‬درصد افزایش به ‪ ۷.۳‬درصد رسید‪.‬‬ ‫طی دوازده ماه گذش��ته اش��تغال به میزان ‪ ۱.۳‬درصد رشد‬ ‫داشت (معادل با افزایش ‪ ۲۲۳‬هزار نفر)‪ ،‬که این افزایش غالبا‬ ‫در اس��تان‌های انتاریو و البرتا و بیشتر در بخش خصوصی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در این مدت مش��اغل تمام‌وقت به میزان ‪۲.۲‬‬ ‫درصد رش��د (معادل ب��ا افزایش ‪ ۳۰۰‬هزار نفر)‪ ،‬مش��اغل‬ ‫نیمه‌وق��ت به میزان ‪ ۲.۳‬درصد کاهش (معادل با کاهش ‪۷۷‬‬ ‫هزار نفر) و ساعات کار انجام شده در مجموع به میزان ‪۲.۶‬‬ ‫درصد افزایش داشته‌اند‪.‬‬ ‫در ماه اگس��ت‪ ،‬در بخش س��اخت و س��از‪ ،‬حمل و نقل و‬ ‫انبارداری و نیز منابع طبیعی از تعداد مش��اغل کاس��ته شد‪.‬‬ ‫کاهش مذکور با افزایش تعداد مش��اغل در بخش بهداشت‬ ‫و سالمت و خدمات اجتماعی جبران شد‪.‬‬ ‫همچنین در این ماه بر میزان اشتغال افراد در گروه سنی ‪ ۲۵‬تا‬

‫‪ ۵۴‬سال افزوده شده اما این امر با کاهشی که در میزان اشتغال‬ ‫افراد در گروه سنی ‪ ۵۵‬سال به باال اتفاق افتاد‪ ،‬جبران شد‪ .‬‬ ‫در اس��تان کبک میزان اشتغال تغییر چندانی نداشت اما نرخ‬ ‫بیکاری ‪ ۰.۴‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۷.۶‬درصد رسید زیرا‬ ‫تعداد افراد بیش��تری در جس��تجوی کار بودند‪ .‬طی ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫گذشته میزان اشتغال در این استان ‪ ۱‬درصد افزایش داشته که‬ ‫از نرخ ملی افزایش یعنی ‪ ۱.۳‬درصد کمی کمتر بوده است‪ .‬‬ ‫اس��تان‌های البرتا و انتاریو نیز از نظر میزان اش��تغال تغییر‬ ‫چندانی نداش��تند و نرخ بیکاری نیز در آنها به ترتیب در‬ ‫‪ ۵.۶‬درص��د و ‪ ۷.۵‬درص��د ثابت ماند‪ .‬البت��ه هر دوی این‬ ‫استان‌ها در مقایسه یک س��اله از نظر میزان رشد اشتغال‪،‬‬ ‫باالتر از متوس��ط کشور بودند که از این لحاظ استان البرتا‬ ‫با ‪ ۴.۲‬درصد رش��د (معادل ‪ ۸۶‬هزار نیرو) و استان انتاریو‬ ‫با ‪ ۱.۵‬درصد رشد (معادل ‪ ۱۰۲‬هزار نیرو) در جایگاه برتر‬ ‫قرار گرفته‌اند‪ .‬‬ ‫گزارش کامل اش��تغال در اگس��ت را در این آدرس مطالعه‬ ‫کنید‪ http://www.parscanada.com/_1696 :‬‬

‫کدام حوزه‌های شغل‬ ‫در کبک داغ‌تر است؟‬

‫در مجموع در همه نقاط اس��تان کبک ب��ازار کار وضعیت‬ ‫مس��اعدی دارد اما به طور وی��ژه در منطقه مونترال و حومه‬ ‫به دلیل بیشتر بودن تعداد و تنوع صنایع‪ ،‬موقعیت‌های شغلی‬ ‫نیز بیشتر است‪ .‬به همین دلیل هم اغلب مهاجرانی که استان‬ ‫کبک را برای زندگی خود انتخاب می‌کنند محل استقرارشان‬ ‫را شهر مونترال و نواحی اطراف آن قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫بر اساس پیش‌بینی بازار و نیروی کار دولت کانادا‪ ،‬در شهر‬ ‫مونترال چند بخش عمده وجود دارند که به احتمال قوی در‬ ‫آینده نزدیک ش��اهد رشد خوبی خواهند بود‪ .‬این بخش‌ها‬ ‫عبارتند از بخش اطالعات و فن‌آوری‪ ،‬حوزه‌های بهداشت‬ ‫و علوم و باالخره صنعت توریس��م و گردشگری‪ .‬آنچه در‬ ‫پی مشاهده می‌کنید‪ ،‬نام و معرفی حوزه‌هایی است که انتظار‬ ‫می‌رود در چند سا ‌ل آینده رشد اشتغال در آنها بسیار خوب‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اطالعات و فن‌آوری‬

‫شهر مونترال مرکز استقرار چندین شرکت بزرگ بازی‌های‬ ‫کامپیوت��ری و ویدئوی��ی از جمل��ه ‪،Electronic Arts‬‬ ‫‪ UbiSoft‬و ‪ Softimage‬اس��ت و مش��اغل زیر از جمله‬ ‫مشاغلی هستند که این صنایع نیاز باالیی به آنها دارند‪:‬‬ ‫‪‬مشاور و تحلیل‌گر اطالعات سیستم‬ ‫‪‬طراحان و توسعه‌دهندگان وب‬ ‫‪‬تکنسین‌هایشبکهکامپیوتر‬ ‫‪‬برنامه‌نویسان کامپیوتر و توسعه‌دهندگان بین رسانه‌ای‬ ‫بیزینس و امور مالی‬

‫‪‬حسابداران و حسابرسان مالی‬ ‫‪‬ارائه‌دهندگان مشاوره مشاغل حرفه‌ای به مدیران‬ ‫‪‬دفترداران‬ ‫بهداشت و پزشکی‬

‫جمعیت کانادا که با س��رعت به س��مت هرچه پیرتر شدن‬ ‫حرک��ت می‌کند یکی از دالیل باال رفتن نیاز این کش��ور به‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪October 2011 . No2 13‬‬ ‫بازار کار‬

‫البرتا‪ :‬موفق‌ترین بازار کار در امریکای شمالی‬

‫خدمات بهداش��تی بیشتر اس��ت‪ .‬به همین دلیل هم نیاز به‬ ‫نیروهای متخصص در زمینه ارائه این خدمات بهداشتی نیز‬ ‫باال رفته است و این تخصص‌ها عبارتند از‪:‬‬ ‫‪‬پزشکانمتخصص‬ ‫‪‬بیولوژیست‌ها و دانشمندان مرتبط با این حوزه‬ ‫‪‬پزشکان عمومی و خانواده‬ ‫‪‬دندانپزشکان‬ ‫‪‬داروسازان‬ ‫‪‬فیزیوتراپیست‌ها‬ ‫‪‬بهیاران و کمک‌پرستاران‬ ‫صنعت توریسم و گردشگری‬

‫با توجه به برگزاری صدها جشنواره در این استان‪ ،‬شهرهای‬ ‫مونترال و کبک‌‌س��یتی س��االنه پذیرای میلیون‌ها مس��افر و‬ ‫گردشگر از سراسر جهان هستند که در نتیجه این امر تقاضا‬ ‫برای نیروهای متخصص در رشته‌های زیر بسیار باال می‌رود‪:‬‬ ‫‪‬مدیران خدمات هتلداری‬ ‫‪‬سوپروایزرهای خدمات غذایی‬ ‫‪‬آشپزها‬ ‫‪‬سرور یا گارسون‌های غذا و نوشیدنی‬ ‫مشاغل در بخش آموزش‬

‫ش��هر مونترال محل استقرار چندین دانشگاه و کالج مهم و‬ ‫معروف از جمله دانش��گاه مک‌گیل‪ ،‬مدرسه بیزینسی جان‬ ‫مولسون و دانشگاه مونترال است‪ .‬به همین دلیل موقعیت‌های‬ ‫شغلی در حوزه‌های آموزش��ی نیز به وضوح در حال رشد‬ ‫هستند که از آن جمله‌اند‪:‬‬ ‫‪‬استادان دانشگاه‬ ‫‪‬مربیان کالج یا دیگر مدارس حرفه‌ای‬ ‫‪‬مدیران تحصیالت تکمیلی و مربیان حرفه‌ای‬ ‫مقاله کامل در این آدرس آمده است‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1705‬‬

‫در پنج سال منتهی به سال ‪ ،۲۰۱۰‬استان البرتای کانادا دارای‬ ‫قوی‌ترین بازار کار در سراس��ر امریکای شمالی بوده است‪.‬‬ ‫البته همه اس��تان‌های سه‌گانه مانیتوبا‪ ،‬ساسکاچوان و البرتا‪،‬‬ ‫معروف به اس��تان‌های پری��ری ‪ Prairies‬در این مدت از‬ ‫نظر بازار کار وضعیت خوبی داش��ته‌اند‪ .‬موسسه تحقیقاتی‬ ‫‪ Fraser‬در گزارش��ی که به تازگی منتش��ر نموده نیز اعالم‬ ‫کرده اس��ت که وج��ود اتحادیه‌های ق��وی و بخش دولتی‬ ‫پرتعداد می‌تواند مانع از رشد اقتصادی در کانادا شود‪.‬‬ ‫در این بررسی استان البرتا از نظر رشد اشتغال کلی و نیز رشد‬ ‫اشتغال بخش خصوصی در صدر فهرست و از نظر سرعت‬ ‫و کوتاهی زمانی که بیکاران در آن توانسته‌اند کار تازه‌ای پیدا‬ ‫کنند در جایگاه دوم قرا گرفته است‪ .‬‬ ‫اس��تان ساس��کاچوان برای دومین س��ال در کان��ادا از نظر‬ ‫قدرت بازار کار رتبه دوم را یافت و در میان همه اس��تان‌ها‬ ‫و ایالت‌های امریکای شمالی نیز با سبقت از ایالت آالسکا در‬ ‫جایگاه دوم قرار گرفت‪ .‬در این رده‌بندی استان مانیتوبا سوم‬ ‫ش��د و استان بریتیش کلمبیا که سال گذشته جایگاه سوم را‬ ‫داشت‪ ،‬به رتبه چهارم تنزل پیدا کرد‪.‬‬ ‫معضل استان انتاریو ایجاد اشتغال ناکافی در بخش خصوصی‬ ‫است که از این نظر در رتبه دوم بعد از استان پرینس ادوارد‬

‫آیلند قرار می‌گیرد و از نظر طوالنی بودن مدت بیکاری افراد‬ ‫نیز فقط استان کبک است که از این استان پیش‌تر بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش عملک��رد بازار کار را بر مبنای پنج ش��اخص‬ ‫درجه‌بندی می‌کند‪ :‬رشد کل اشتغال‪ ،‬رشد اشتغال در بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬نرخ بیکاری‪ ،‬طول مدت بیکاری و س��ودمندی‬ ‫بازار کار در فاصله سال های ‪ ۲۰۰۶‬تا ‪.۲۰۱۰‬‬ ‫به‌رغم نتایج بس��یار خوب ب��ازار کار در کانادا‪ ،‬این گزارش‬ ‫اخطار می‌دهد که در آینده نزدیک میزان اش��تغال در بخش‬ ‫دولتی و پوشش اتحادیه‌ها در اغلب استان‌های کشور بسیار‬ ‫باال خواهد بود‪ .‬به گفته این گزارش نظارت زیاد اتحادیه‌ها‬ ‫می‌تواند تاثیری منفی بر س��ود و سرمای ‌ه بگذارد و از میزان‬ ‫رشد اشتغال بکاهد‪.‬‬ ‫استان کبک با بیش از ‪ ۳۹.۷‬درصد از نیروی کاری که تحت‬ ‫پوشش اتحادیه‌ها هستند‪ ،‬دارای بیشترین قدرت اتحادیه‌ای‬ ‫در سراسر کشور است‪.‬‬ ‫بر اس��اس گفته این گزارش‪ ،‬اش��تغال باال در بخش دولتی‬ ‫می‌تواند به باالتر رفتن هزینه‌ها‪ ،‬پایین‌تر آمدن متوسط کیفیت‪،‬‬ ‫پاسخ‌گویی کمتر به مشتریان و بهره‌وری کمتر منجر شود‪.‬‬ ‫نوشتار کامل را در اینجا ببینید‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1685‬‬

‫آغاز استخدام در ‪Target‬‬ ‫کمپانی تارگت کانادا که قصد دارد تا در ماه مارچ سال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫اولین گروه از فروشگاه‌های خود را‪ ،‬که شامل ‪ ۱۳۵‬فروشگاه‬ ‫خواهد بود‪ ،‬در کانادا افتتاح کند از هم‌اینک کار استخدام نیرو‬ ‫را آغاز نموده است‪.‬‬ ‫ای��ن فروش��گاه زنجی��ره‌ای ک��ه دومین مجموع��ه بزرگ‬ ‫فروش��گاهی در کشور امریکاس��ت‪ ،‬به تازگی بخشی را با‬ ‫عنوان ‪ Taerget.ca/careers‬در وب‌س��ایت خود اضافه‬ ‫نموده است‪ .‬برنامه این کمپانی این است که به قول خودشان‬ ‫«ده‌ها هزار نفر» کانادایی را به کار بگیرند زیرا کمپانی در نظر‬ ‫دارد ت��ا برای هر یک از فروش��گاه‌های خود حدود ‪ ۱۵۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفر را به استخدام درآورد‪.‬‬ ‫معاون ارشد فروشگاه‌های تارگت کانادا معتقد است که این‬ ‫تعداد حدودا ‪ ۵۰‬درصد بیش��تر از مجموع نفراتی است که‬ ‫در حال حاضر در فروش��گاه‌های زل��رز ‪ ، Zellers‬که قرار‬ ‫است جای خود را به فروشگاه‌های تارگت بدهند‪ ،‬مشغول‬ ‫به کار هستند‪ .‬‬ ‫کمپانی تارگت با خرید حق اجاره ‪ ۲۲۰‬فروش��گاه زلرز به‬

‫مبلغ ‪ ۱‬میلیارد و ‪ ۸۲۰‬میلیون دالر وارد بازار خرید و فروش‬ ‫در کانادا ش��ده است و به همین دلیل هم این امکان وجود‬ ‫دارد که در همه آنها آغاز به کار نکند و به عبارت دیگر همه‬ ‫فروش��گاه‌های زلرز تبدیل به تارگت نشوند‪ .‬این شرکت تا‬ ‫همین حاال حق استفاده از بخشی از این اجاره را به شرکت‬ ‫والمارت کانادا واگذار نموده است‪   .‬‬ ‫با توجه به آگاهی خوبی که مشتریان کانادایی از حضور این‬ ‫ش��رکت در آینده نزدیک در کانادا داشته‌اند و از میان آنها تا‬ ‫کنون ‪ ۳۰‬هزار نفر نیز کارت اعتباری امریکایی تارگت را هم‬ ‫تهیه کرده‌اند‪ ،‬به نظر می‌رسد که این مجموعه زنجیره‌ای در‬ ‫کانادا حضور موفقی داشته و تاثیر زیادی نیز بر فضای کلی‬ ‫بازار خرید و فروش در کانادا بگذارد‪.‬‬ ‫کمپانی تارگت کانادا پیش‌بینی می‌کند و انتظار دارد که طی‬ ‫ی��ک دهه بتواند میزان فروش خود را در کانادا به ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫دالر در سال برساند‪.‬‬ ‫نوشتار کامل در اینجا آمده است‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1687‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بازار کار‬

‫ایجاد مشاغل جدید برای متخصصان ‪ IT‬در صنعت موبایل و تبلت‬

‫مهدی دبیرزاده‬

‫مش��اهده عناوین رشته‌های مرتبط با ‪ IT‬در مراکز آموزشی‬ ‫نشان می‌داد که چه تنوع فراوانی در این حوزه پدید آمده و‬ ‫چگونه هر روز بر این تنوع افزوده می‌شود‪ .‬تغییرات جدید‬ ‫در حوزه ‪ IT‬خصوصا در س��ال‌های اخیر س��بب شده تا به‬ ‫مهارت‌های جدیدی در بازار کار نیاز شود‪.‬‬ ‫در صنع��ت ‪ ،IT‬تکنولوژی هر روز در حال تغییر اس��ت‪.‬‬ ‫هم��راه با این تغیی��رات همواره موقعیت‌ه��ای جدید برای‬ ‫تولید برنامه‌های جدید با قابلیت‌های بیشتر بوجود می‌‌آید‪.‬‬ ‫ی ‪PC‬‬ ‫به ط��ور مثال‪ ،‬با بوجود آمدن کامپیوتر‌های ش��خص ‌‬ ‫و گس��ترش اس��تفاده از آنها بین مردم‪ ،‬موقعیت‌های زیادی‬ ‫در زمینه س��اخت نرم‌اف��زار در تمام زمینه‌ها ب��ر روی این‬ ‫کامپیوتر‌ها ایجاد ش��د‪ .‬همچنین با بوجود آمدن اینترنت و‬ ‫گس��ترش اس��تفاده از آن در بین مردم صنعت ‪ IT‬بار دیگر‬ ‫متحول شد و موقعیت‌های بسیار جدیدی‪ ‬ایجاد گردید‪ .‬در‬ ‫این دوره بسیاری از نرم‌افزار‌های ‪ web base‬بوجود آمدند‬ ‫بنابرین مهارت‌های برنامه‌نویسی برای وب گسترش یافت و‬ ‫افراد دارای این‌گونه‪ ‬مهارت‌ها‪ ،‬بیشتر مورد توجه بازار ‪ ‬کار‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬‬ ‫در چند س��ال اخیر موضوع‪  ‬موبایل‪-‬کامپیوتر و تلفن‌های‬ ‫ی بوده اس��ت‪ .‬بنابر گزارش‬ ‫هوش��مند در ‪ IT‬موضوع داغ ‌‬ ‫کمپانی تحقیقاتی ‪ IDC‬فروش تلف��ن موبایل‪ ‬در جهان از‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۹ ‬تا ‪ ۱۸.۵ ،۲۰۱۰‬درصد‪ ‬افزایش داشته است و این‬ ‫افزایش بیش��تر بر‪ ‬اساس افزایش نیاز به تلفن‌های‪ ‬هوشمند‬ ‫بوده است‪ .‬بنابر این تحقیق‪ ،‬استفاده کننده‌های تلفن مشتاقند‬ ‫تا بیشتر از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند‪ .‬همین استقبال به‬ ‫افزایش رقابت منجر شده است‪.‬‬ ‫از ی��ک طرف کمپانی ‪ apple‬در چند س��ال اخیر با تولید‬ ‫ی از بازار را به‬ ‫آیف��ون و فروش فوق‌الع��اده آن بخش عظیم ‌‬ ‫خود اختصاص‪ ‬داده است‪ .‬الزم به توجه است که موجودی‬ ‫نقدی کمپانی ‪ apple‬در آگوست سال ‪ ۲۰۱۱‬به ‪ ۷۶.۲‬میلیارد‬ ‫دالر رسید‪.‬‬ ‫از طرف دیگر کمپانی ‪ Google‬با تولید سیستم عامل اندروید‬ ‫و عرضه آن به کمپانی‌های تولید کننده تلفن‌های هوش��مند‬ ‫و تبل��ت (‪‌)tablet‬ها به طور رایگان به جنگ ‪ apple‬رفته‬ ‫است‪ .‬در حل حاضر تعداد زیادی از کمپانی‌های تولید‪ ‬کننده‬ ‫تلفن‌های‪ ‬هوشمند از سیستم عامل اندروید استفاده می‌کنند‬ ‫و تع��داد این نوع موبایل‌ها در بازار روز به روز افزایش پیدا‬ ‫ی از این کمپانی‌ها عبارتند از‪،SAMSUNG  :‬‬ ‫می‌کند؛ برخ ‌‬ ‫‪.MOTOROLLA ،LG ،HTC‬‬ ‫در ‪ ۱۵‬آگوس��ت ‪ ۲۰۱۱‬کمپان��ی گوگل ب��ا خرید کمپانی‬

‫‪ motorolla mobility‬ب��ه مبل��غ ‪ ۱۲.۵‬میلی��ارد دالر به‬ ‫این جن��گ دامن زد‪ .‬ح��ال کمپانی گوگل مانن��د ‪،apple‬‬ ‫هم دارنده سیس��تم عامل و هم کمپانی سازنده سخت‌افزار‬ ‫ی کمپانی‌های دیگر مثل نوکیا که با این‬ ‫موبایل است‪ .‬از طرف ‌‬ ‫تغییرات در بازار هم‌گام نشدند جزو بازنده‌ها شدند و درصد‬ ‫فروششان‪ ‬در بازار هر روز پایین‌تر رفته است‪.‬‬ ‫با افزایش تقاضا در این ابزارها‪ ،‬تقاضا برای برنامه‌نویسان این‬ ‫وسائل هم باال رفته است‪ .‬برنامه‌نویسان برای موبایل معموالً‬ ‫اف��رادی دارای مه��ارت و تجربه در زمینه س��خت‌برنامه‌ها‬

‫برای بی‌‌س��یم ‪ wireless‬موبایل‪ ،‬تبلت‪ GPRS ،GPS ،‬و‬ ‫تکنولوژی ‪ Wi-Fi‬هستند‪.‬‬ ‫در حل حاضر اش��تیاق زیادی ب��رای برنامه‌های موبایل در‬ ‫زمینه‌های زیر در بازار وج��ود دارد‪ :‬اداری و مالی‪ ،‬ورزش‪،‬‬ ‫بازی‌ها‪ ،‬سرگرمی‌ها‪ ،‬مسافرتی‪ ،‬اخبار‪ ،‬تحصیل‪ ،‬آب و هوا و‬ ‫ی از مهم‌ترین زمینه‌های‬ ‫ارتباطات اجتماعی؛ این‌ها تنها برخ ‌‬ ‫گسترش نرم‌افزار‌های موبایل است‪.‬‬ ‫مطلب کامل را اینجا ببینید‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1674‬‬

‫درباره ورود به حرفه‌های سینمایی در کانادا‬

‫مجیدبسطامی‬

‫دوستی پرسیده‌اند‪« :‬آیا مهاجران می‌توانند مانند رشته‌های‬ ‫دیگر وارد بازار کار رشته‌های سینمایی شوند؟»‬ ‫ورود به رش��ته‌هایی نظیر س��ینما یا حوزه‌های ش��غلی‬ ‫مش��ابه آن‪ ،‬برای مهاجران خصوصا آنها که زبان اصلی‬ ‫آنها انگلیس��ی یا فرانسه نیس��ت چندان آسان نیست و‬ ‫از حوزه‌های دش��وار ش��غلی برای مهاجران محسوب‬ ‫می‌ش��ود‪ ...‬البته فعالیت‌های س��ینمایی در کانادا به دلیل‬ ‫حضور مداوم گروه‌های فیلم‌س��ازی هالیوودی بس��یار‬ ‫وس��یع اس��ت اما ده‌ها برابر آن هم متقاضی و عالقه‌مند‬ ‫وجود دارد که بسیاری از آنها بزرگ شده همان فرهنگ‬ ‫و آشنا به ظرایف موضوع هستند‪.‬‬ ‫اگر بنابر تحصیل باش��د از دو حوزه وس��یع «مطالعات‬ ‫سینمایی» ‪ film studies‬و «تولید» ‪ ،production‬اولی اصال توصیه نمی‌شود‪ .‬این رشته از نظر شغلی بسیار محدود‬ ‫است‪ ،‬به اطالعات و دانش سینمایی زیادی از سینمای آمریکای شمالی نیازمند است و سطح زبان باالتری را طلب می‌کند‪...‬‬ ‫اما اگر قرار است که تحصیلی باشد بهتر است که در زمینه تولید و فعالیت‌های تکنیکی اعم از تدوین‪ ،‬صدا‪ ،‬فیلم‌برداری و‬ ‫نظایر اینها باشد‪ .‬هر چقدر که زمینه شغلی کمتر به زبان و پیشینه فرهنگی نیازمند باشد‪ ،‬برای مهاجران ساده‌تر است پس‬ ‫حوزه‌هایی چون بازیگری‪ ،‬نویسندگی‪ ،‬کارگردانی و تهیه‌کنندگی یا اصال غیرقابل دسترس هستند و یا خیلی به ندرت و‬ ‫بعد از دوره‌های زمانی امکان حصول خواهند داشت‪.‬‬ ‫برای کس��انی که پیش��تر سابقه کار در سینما را داشته‌اند بهتر این است که برای ورود س��ریع‌تر به بازار کار از دوره‌های‬ ‫فنی کالج‌های مشهور استفاده کنند و حتما آن دوره‌هایی را انتخاب کنند که دارای کو‪-‬آپ باشد تا هم سابقه شغلی در‬ ‫رزومه‌اشان وارد شود و هم بتوانند محیط‌های کاری کانادایی را از نزدیک تجربه کنند‪.‬‬ ‫همچنین در بازار کار به جای فعالیت سینمایی به دنبال فعالیت در شبکه‌های تلویزیونی باشند چون نظیر همه کشورهای‬ ‫دیگر‪ ،‬فعالیت‌های سینمایی عمدتا به صورت پروژه‌ای انجام می‌شود و کمتر کسی در آنها حقوق‌بگیر ثابت است و بنابراین‬ ‫ممکن اس��ت برای ماه‌ها و حتی سال‌ها کاری س��راغ آدم نیاید‪ .‬در واقع‪« ،‬شهرت حرفه‌ای» و برقراری «ارتباط موثر»‪ ،‬دو‬ ‫فاکتور مهم برای جذب شدن در یک کار سینمایی است که هر دو برای مهاجران دشوار است ‪...‬‬ ‫نوشتار کامل در این آدرس موجود است‪ http://www.parscanada.com/_1662 :‬‬


parnianmagazine.com 2‫شماره‬ . 1390‫مهر‬ 16


‫بر اس��اس نتایج یک نظرس��نجی جهانی‪ ،‬کانادایی‌ها در مقایسه با دیگر ملل‬ ‫نسبت به حضور مهاجران خوش‌بین‌تر هستند‪.‬‬ ‫بیش از نیمی از کانادایی‌ها بر این باورند که مهاجران باری بر دوش سیستم‬ ‫خدمات اجتماعی کشور هستند‪ ،‬آن هم سیستمی که خود در حال حاضر با‬ ‫مشکالت زیادی دست‌به گریبان است‪ .‬دوسوم از آنان نیز معتقدند که دولت‬ ‫باید به هنگام اعطای مجوز ورود به افراد‪ ،‬اولویت خود را بر ورود مهاجران‬ ‫تحصیل‌کرده و ماهر قرار دهد‪.‬‬ ‫بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی ‪ ۵۶ ،Ipsos‬درصد‬ ‫از پاس��خ‌دهندگان فکر می‌کنند که مهاجرت فش��ار زیادی را بر سیستم‌های‬ ‫خدمات عمومی وارد نموده است‪ .‬در مقابل ‪ ۱۷‬درصد کامال با این موضوع‬ ‫مخالف هستند‪ ۲۲ ،‬درصد نظری ممتنع دارند و ‪ ۴‬درصد در پاسخ به این مورد‬ ‫گزینه «نمی‌دانم»را انتخاب کرده‌اند‪.‬‬ ‫آقای جفری ریتز‪ ،‬متخصص و کارش��ناس در امور مهاجرت و پلورالیزم از‬ ‫دانشگاه تورنتو‪ ،‬معتقد است که اعتقاد به پرهزینه بودن مهاجرت برای کشور‬ ‫یک برداشت اشتباه از موضوع است‪ .‬او با اشاره به این‌که مهاجران نسبت به‬ ‫شهروندان کانادایی کمتر از خدمات اجتماعی استفاده می‌کنند و به لحاظ مالی‬ ‫هم بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها با مالیاتی که می‌پردازند و توسط آنها‬ ‫تامین می‌شود‪ ،‬می‌گوید‪« :‬در واقع مهاجران به ما کمک می‌کنند تا هزینه‌های‬ ‫این نوع از خدمات را تامین کنیم و بپردازیم نه بر عکس‪».‬‬ ‫ع�لاوه بر این در این نظرس��نجی ‪ ۶۲‬درصد از پاس��خ‌دهندگان گفته‌اند که‬ ‫اولویت در مهاجرت باید با مهاجران تحصیل‌کرده باش��د که می‌توانند خالء‬ ‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫کـانـ�ادا بهتـرین پـذی�رای مهـاجـران‬ ‫بئاتریس فنتونی‪-‬ونکوورسان‪/‬برگردان نادیا غیوری‬

‫موجود در بازار کار کشور یا حوزه‌های تخصصی مشخص را پر کنند‪ .‬در این‬ ‫زمینه کانادایی‌ها در جایگاه نخست قرار می‌گیرند‪ ،‬استرالیایی‌ها در جایگاه دوم‬ ‫و پس از آنها نیز نوبت به انگلیسی‌ها می‌رسد‪.‬‬ ‫آقای ریتز می‌گوید که سیستم مهاجرتی کانادا عالقمند به پذیرش متخصصان‬ ‫است بنابر این عجیب هم نیست که از این نوع سیاست‌ها حمایت بیشتری‬ ‫می‌کند‪ .‬او با اش��اره به روشی که بر اساس آن مهاجران آینده بر مبنای سطح‬ ‫تحصیالت و دیگر مشخصاتشان انتخاب می‌شوند‪ ،‬می‌گوید‪« :‬ما مبدع سیستم‬ ‫امتیازدهیهستیم‪».‬‬ ‫آقای ویکتور وانگ‪ ،‬مدیر ش��ورای ملی چینی‪ -‬کانادایی‌ها معتقد اس��ت که‬ ‫نباید به پدیده مهاجرت فقط از منظر اقتصادی نگاه کرد‪ .‬او می‌گوید‪« :‬فردی‬ ‫که بسیار ماهر یا دارای تحصیالت عالی است‪ ،‬خیلی هم راحت به تحرک و‬ ‫جابجایی تن می‌دهد‪».‬‬ ‫به اعتقاد وی خیلی خوب است که کانادا به جذب مهاجران متخصص اقدام‬ ‫می‌کند اما این متخصصان همیشه هم نمی‌توانند به دالیلی از جمله تحصیالت‬ ‫و م��دارک خارجی خود در حوزه کاری مرتبط کار پیدا کنند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫هم تمایل زیادی پیدا می‌کنند که به جای دیگری بروند‪ .‬آقای وانگ در ادامه‬ ‫س��خنان خود می‌گوید که حس قوی اس��تقالل و عدم وابستگی که در میان‬ ‫مهاجران وجود دارد و نیز حمایت‌های باالی خانواده بزرگ مهاجران از آنها‪،‬‬ ‫مهم‌ترین دلیل برای رجوع کمتر این گروه برای اس��تفاده از س��رویس‌ها و‬

‫خدمات اجتماعی است‪ .‬او می‌گوید‪« :‬در مورد مهاجران نوعی خوداتکایی وجود دارد‪ .‬اولین‬ ‫نسل مهاجران تمایل بسیاری به مستقل بودن داشتند‪ ...‬آنها اصال دوست نداشتند که برای‬ ‫جامعه سربار محسوب شوند‪».‬‬ ‫او برای مثال به یکی از کالس‌هایی که برای سالخوردگان چینی تشکیل داده شده بود اشاره‬ ‫کرد که در ابتدای تشکیل این کالس‌ها کسی در آن حاضر نمی‌شد‪ ،‬زیرا سالخوردگان چینی‬ ‫دوست نداشتند که برای دیگران زحمت مضاعف ایجاد کنند‪ .‬آقای وانگ می‌گوید‪« :‬برای‬ ‫این که بش��ود این سالخوردگان چینی و مهاجران نسل اول را نزد پزشک برد‪ ،‬باید به آنها‬ ‫دست‌بند زد‪ .‬آنها حتی از این‌که مزاحم دکتر شده‌اند از وی عذرخواهی می‌کنند‪».‬‬ ‫در این نظرسنجی که در ‪ ۲۳‬کشور از ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۶۰۱‬نفر پرسش‌هایی انجام شده‪ ،‬این نتیجه‬ ‫به دست آمده که در مجموع کانادایی‌ها در مقایسه با کشورهای دیگر و نیز میانگین جهانی‪،‬‬ ‫نسبت به مهاجران نگرش بهتری دارند‪ .‬تقریبا نزدیک به ‪ ۴۰‬درصد از پاسخ‌دهندگان کانادایی‬ ‫گفته‌اند که‌مهاجرت تاثیر مثبتی در وضعیت کشور داشته است‪ .‬درمقابل ‪ ۳۵‬درصد دیگر نیز‬ ‫پاسخی خالف این داشته‌اند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در س��طح جهانی فقط ‪ ۲۱‬درصد از پاسخ‌دهندگان‪ ،‬به تاثیر مثبت‬ ‫مهاجرت بر کشورشان اعتقاد دارند‪ .‬کشورهایی که بیشترین نظرات منفی در آنها دیده شده‬ ‫به ترتیب عبارتند از بلژیک (با ‪ ۷۲‬درصد)‪ ،‬آفریقای جنوبی (با ‪ ۷۰‬درصد)‪ ،‬روسیه (با ‪۶۹‬‬ ‫درصد)‪ ،‬انگلیس (با ‪ ۶۴‬درصد) و ترکیه (با ‪ ۵۷‬درصد)‪.‬‬ ‫مطلب کامل را در این صفحه ببینید‪ http://www.parscanada.com/_1612 :‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪18‬‬ ‫مهاجرت‬

‫مهاجرتجمعیت‬ ‫از استان بریتیش‌‌کلمبیا به استان البرتا‬ ‫بر اس��اس آمارگیری انجام شده در مورد جمعیت در استان‬ ‫بریتیش‌کلمبیا که توسط اداره آمار کانادا انجام گرفته‪ ،‬مشخص‬ ‫شده که این استان در سه‌ماهه نخست سال ‪ ۲۰۱۱‬اندکی از‬ ‫جمعیت خود را به دلیل مهاجرت آنان به اس��تان‌های دیگر‬ ‫از دست داده است‪.‬‬ ‫البته جمعیت کلی این اس��تان در حال زیاد شدن است و در‬ ‫تاریخ اول ماه ایپریل امسال این جمعیت به ‪ ۴.۵‬میلیون نفر‬ ‫رسیده اس��ت اما برای اولین دوره سه‌ماهه از سال ‪ ۲۰۰۳‬به‬ ‫این س��و‪ ،‬تعداد افرادی که از این استان به استان‌های دیگر‬ ‫رفته‌اند بیشتر از تعداد افرادی بوده که از استان‌های دیگر به‬ ‫این استان آمده‌اند‪.‬‬ ‫در س��ه ماهه نخست س��ال ‪ ،۲۰۱۱‬با خروج ‪ ۶‬هزار و ‪۷۰۴‬‬ ‫نفر از این استان به مقصد استان البرتا و فقط ورود ‪ ۵‬هزار و‬ ‫‪ ۸۱۱‬نفر از آن استان به استان بریتیش‌کلمبیا‪ ،‬این اختالف به‬ ‫باالترین حد خود یعنی ‪ ۸۹۳‬نفر رسید‪ .‬در مقابل از ماه مارچ‬ ‫به این سو این استان توانسته است در مبادالت جمعیتی بین‬ ‫استانی‪ ۳۷۲ ،‬نفر از جمعیت استان ساسکاچوان و ‪ ۴۴۲‬نفر از‬ ‫جمعیت استان مانیتوبا را به خود جذب نماید‪.‬‬ ‫در سه‌ماهه نخست سال ‪ ،۲۰۱۱‬با ورود ‪ ۷‬هزار و ‪ ۳۲۸‬مهاجر‬ ‫تازه به این استان‪ ،‬مهاجرت بین‌المللی همچنان عامل اصلی‬ ‫افزایش جمعیت بریتیش‌کلمبیا بوده است‪ .‬این رقم در حدود‬ ‫‪ ۱۵‬درص��د از کل میزان مهاجرت به کانادا در مدت مذکور‬ ‫بوده و این اس��تان از نظر جذب مهاجر بعد از اس��تان‌های‬ ‫انتاریو و کبک قرار داشته است‪.‬‬ ‫مطلب کامل را در این آدرس ببینید‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1611‬‬

‫ایمیل‌هایکالهبرداری‬ ‫التاری گرین‌کارت آمریکا‬

‫ای��ن روزها ایمیل‌های زیادی را دریافت می‌کنم از هموطنانی که نامه‌های الکترونیک (ایمیل) دریافت‬ ‫کرده‌اند مبنی بر قبولی آنها در قرعه‌کشی گرین کارت آمریکا و یک نسخه را نیز برای من ارسال می‌کنند‬ ‫و می‌پرسند آیا این واقعی است یا خیر و گاهی هم این ایمیل‌ها با هیجانات ناشی از این اتفاق همراه‬ ‫اس��ت و فرد تماس گیرنده در درستی آن ش��ک ندارد فقط نمی‌داند چگونه باید پول خواسته شده را‬ ‫بپردازد! این دسته از افراد شانس آورده‌اند که ارسال پول از ایران به راحتی ممکن نیست وگرنه‪...‬‬ ‫به نظر می‌رسد حجم ارسال این ایمیل‌ها برای افراد به خصوص دارندگان ایمیل یاهو بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫راستی من مانده‌ام چرا هموطنان ما دست از سر این یاهو برنمی‌دارند؟‬ ‫و اما نظر بنده در مورد این ایمیل‌ها‪:‬‬

‫سخت‌گیری‌های بیشتر اداره مهاجرت در مورد تمدید ‪ PR‬و آزمون شهروندی‬ ‫پیشتر اخباری در مورد سخت‌گیری‌های اداره مهاجرت در‬ ‫بحث تمدید کارت اقامت دائم یا دریافت شهروندی منتشر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬تجربه چند هفته اخیر دوستانی در شهرهای‬ ‫مختلف کانادا چون تورنتو و مونترال نش��ان می‌دهد که این‬ ‫سخت‌گیری‌ها بیشتر شده اس��ت و سواالت زیادی از افراد‬ ‫پرسیده می‌ش��ود و خصوصا روی تاریخ ورود و خروج از‬ ‫کانادا و دالیل آن حساسیت زیادی هست‪.‬‬ ‫گوی��ا کنترل تاریخ ورود و خروج االن حالت رس��می به‬ ‫خود گرفته و از خیلی‌ها خواسته شده که ترجمه صفحات‬ ‫گذرنام��ه دارای مه��ر تاریخ را هم��راه بیاورند‪ .‬همچنین‬

‫تاکید زیادی در مورد همراه داش��تن تمامی گذرنامه‌های‬ ‫قبلی (از زمان ورود به کانادا) می‌ش��ود و مثل گذش��ته با‬ ‫این‌گونه موارد سهل‌گیرانه برخورد نمی‌شود‪ .‬در مواردی‬ ‫هم دیده شده که پرسش‌های کنترل اطالعات خانوادگی‬ ‫نظی��ر اس��امی و آدرس محل تحصیل بچه‌ه��ا که قبال به‬ ‫ندرت پرس��یده می‌ش��د هم‌اکنون مورد توجه است‪ .‬این‬ ‫گونه پرس��ش‌ها معموال برای این اس��ت که افسر دستیار‬ ‫قاضی مطمئن شود که متقاضی‪ ،‬نشان دهد که به جزییات‬ ‫زندگی روزمره تسلط دارد‪.‬‬ ‫مورد مرتبط دیگر این است که دریافت کارت ‪ PR‬چه برای‬

‫تازه‌واردان و چه آنها که قصد تمدید دارند خیلی طوالنی‌تر از‬ ‫قبل شده و بعضا به چند ماه هم می‌کشد‪ .‬همچنین مشخص‬ ‫نیست که چرا ‪ PR‬اعضا یک خانواده با هم ارسال نمی‌شود‪.‬‬ ‫مثال ‪ PR‬شوهر ممکن است چند هفته دیرتر از همسر برسد‪.‬‬ ‫به هر حال این موارد االن طبیعی است و خود اداره مهاجرت‬ ‫ه��م این تاخیرها را پذیرفته پس اگ��ر دریافت کارت‌تان با‬ ‫تاخیر همراه شد زیاد نگران نشوید و برنامه‌های خود را هم‬ ‫با فرض چنین تاخیری تنظیم کنید‪.‬‬ ‫متن کامل در وبالگ مجید بسطامی‪:‬‬ ‫‪ http://bastami.canparsblog.com/?p=115‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪October 2011 . No2 19‬‬ ‫مهاجرت‬

‫دوس��تان عزیز همه ایمیل‌های��ی را که من دیدم و اتفاقا‬ ‫خیلی شبیه ایمیل‌های واقعی هم هست برای کالهبرداری‬ ‫است‪ .‬برای تشخیص اینکه ایمیل دریافتی شما از طرف‬ ‫کالهبرداران ارس��ال ش��ده و یا واقعی است چند معیار‬ ‫بسیار ساده وجود دارد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ایمیل را خ��وب بخوانید و دقت کنید اگر جایی از‬ ‫شما خواست پول بفرس��تید شک نکنید که این ایمیل‬ ‫برای کالهبرداری است‪ .‬از برندگان التاری گرین کارت‬ ‫آمریکا به هیچ وجه درخواست پول نمی‌شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬نش��انه دیگر اینکه ارس��ال پول به کشورهای دیگر‬ ‫است که در این ایمیل‌ها بیشتر انگلستان بود‪ .‬چرا دوستان‬ ‫از خود نمی‌پرسند که چرا دولت آمریکا از آنان خواسته‬ ‫است پول را به یک نشانی در انگلستان بفرستند؟‬ ‫‪ -۳‬موسس��ه‌ای که برای انتقال پول معرفی ش��ده است‬ ‫وسترن یونیون است‪ .‬این موسسه مالی به دلیل ساختار‬ ‫خاصی که دارد و حواله‌های کش صادر می کند بس��یار‬ ‫مورد عالقه کالهبرداران است چون از جمله سیستم‌های‬ ‫انتقال پول است که می‌توان پول‌هایی را گرفت و ردپایی‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫‪ -۴‬دقت کنید که شما را به کدام وب سایت می‌فرستد‪.‬‬ ‫ایا سایت رمس است یا نه‪.‬‬ ‫در پایان ذکر این نکته هم ضروری است که ممکن است‬ ‫ایمیل‌هایی را از ش��رکت‌هایی دریافت کنید که سرویس‬ ‫ثبت‌ن��ام برای الت��اری گرین‌کارت را پیش��نهاد می‌کنند‪.‬‬ ‫اصال الزم نیست از س��رویس و خدمات شرکت یا افراد‬ ‫استفاده کنید‪ .‬س��ایت ‪http://www.dvlottery.state.‬‬ ‫‪ /gov‬از تاری��خ ‪ ۴‬اکتبر تا ‪ ۲‬نوامبر برای التاری ‪ ۲۰۱۳‬ثبت‬ ‫نام می‌کند و خود ش��ما می‌توانید از طریق آن اقدام کنید‪.‬‬ ‫متن کامل در وبالگ علی مختاری‪:‬‬ ‫‪ http://mokhtari.canparsblog.com/?p=243‬‬

‫آخرین وضعیت برنامه سرمایه‌گذاری کبک‬ ‫علی مختاری‬

‫روز چهاردهم س��پتامبر بخش تجاری اداره مهاجرت کبک‬ ‫جلس��ه‌ای را با مدیران بانک‌های درگی��ر در اجرای برنامه‬ ‫سرمایه‌گذاری برگزار کرد‪ .‬قبل از جلسه این احتمال که پایان‬ ‫برنامه اعالم ش��ود قوت گرفت و ای��ن موضوع با توجه به‬ ‫تجربه نه چندان شیرین سال گذشته و عملکرد بسیار بد اداره‬ ‫مهاج��رت در مقابل بح��ران و اداره آن چندان جای تعجب‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫به هر حال جلس��ه چهاردهم برگزار شد و مسیولین ضمن‬ ‫ارایه گزارشی اعالم داشته‌اند که فعال برنامه بسته نمی‌شود‪.‬‬ ‫این اعالم البته با توجه به شرایط موجود و تجربه سال پیش‬ ‫چندان قابل اتکا نیست‪ .‬اداره مهاجرت کبک تا پیش از بسته‬ ‫ش��دن برنامه سرمایه‌گذاری فدرال در تنها یک روز (چهارم‬ ‫ج��والی‪ ،‬به دلیل تقاضای باال از چی��ن) هر ماه حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫پرونده دریافت می‌کرد که این عدد در ماه آگس��ت به ‪۶۰۰‬‬ ‫پرونده رسیده است‪ .‬گزارش‌ها حاکی است ظرفیت بررسی‬

‫پرونده در اداره مهاجرت کبک حداکثر ‪ ۱۰۰۰‬پرونده در ماه‬ ‫اس��ت و با توجه به روند رو به افزایش تعداد پرونده‌ها‪ ،‬این‬ ‫احتمال که در ماه‌های آینده اداره مهاجرت کبک در تصمیم‬ ‫اعالم شده چهاردهم سپتامبر تجدید نظر کند بسیار باالست‪.‬‬ ‫توجه داش��ته باش��ید ک��ه متقاضیان چینی نیز احس��اس‬ ‫کرده‌اند که ممکن است برنامه بسته شود و از اینرو تعداد‬ ‫پرونده‌ها را در ماه‌های بعد به ش��دت باال خواهند برد‪ .‬از‬ ‫این جهت به دوس��تانی که پرونده در دس��ت اقدام دارند‬ ‫توصیه می‌کنم در اولین فرص��ت مدارک خود را تکمیل‬ ‫کنند و به دوس��تانی نیز که اقدام از طریق برنامه س��رمایه‬ ‫گذاری کبک را در نظ��ر دارند ولی هنوز اقدام جدی در‬ ‫این خصوص نکرده‌ان��د توصیه می‌کنم در اولین فرصت‬ ‫اقدام خود را عملی کنند‪.‬‬ ‫مقاله کامل در این آدرس آمده است‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1706‬‬

‫درخواست افزایش پذیرش مهاجر به کبک‬ ‫همه اقتصادهای پیش��رفت ‌ه تقریبا با مشکل مشابهی مواجه‬ ‫هستند‪ :‬کاهش جمعیت و تکنولوژی‌ای که با سرعت هر چه‬ ‫تما ‌م در حال تغییر است و یافتن نیروهای متخصص و ماهر‬ ‫را دشوارتر می‌سازد‪.‬‬ ‫استان کبک هم از این قاعده مستثنی نیست‪ .‬در واقع ضربه‬ ‫چالش جمعیتی در کبک خیلی س��نگین‌تر از دیگر جوامع‬ ‫کاناداست‪ .‬یکی از راه‌های حل این مشکل این است که افراد‬ ‫بیشتری را برای آمدن به این استان و زندگی در آن تشویق‬ ‫کنیم‪ .‬اما اکنون که دولت استانی باید به تقویت مهاجرت فکر‬ ‫کند‪ ،‬درست می‌خواهد خالف این امر عمل کند‪.‬‬ ‫دولت استانی تصمیم دارد تا از تعداد مهاجرانی که از امسال‬

‫تا سال ‪ ۲۰۱۵‬وارد این استان می‌شوند هر سال هشت درصد‬ ‫کم کند‪ .‬این روش بنا به اعتقاد گروه‌های بیزینسی در کبک‬ ‫یک روش اقتصادی نادرس��ت است و آنها نظرات خود را‬ ‫در این زمینه به صورت مختصر به حزب لیبرال ارائه نموده‌اند‪.‬‬ ‫گروه‌های بیزینسی نگران کمبود نیروی کاری هستند که همین‬ ‫حاال هم وجود آن در بازار کار اس��تان احس��اس می‌شود و به‬ ‫اعتقاد آنها با باال رفتن سن جمعیت در استان این وضعیت بدتر‬ ‫نیز خواهد شد‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۰‬جمعیت استان کبک ‪ ۲۳‬درصد‬ ‫کل جمعیت کانادا بود اما تنها ‪ ۱۹‬درصد از جمعیت مهاجران به‬ ‫کانادا به این استان وارد می‌شدند‪ .‬این استان تنها ‪ ۱۵‬درصد از‬ ‫دانشجویان بین‌المللی حاضر در کشور را جذب نموده و فقط‬

‫‪ ۱۱.۵‬درصد از نیروهای کار موقت در کشور نیز در آن مشغول‬ ‫به کار بودند‪.‬‬ ‫در یادداشت‌ها و آمارهایی که متخصصان در اختیار دولت قرار‬ ‫داده‌اند به صراحت گفته ش��ده است که حتی تعداد ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫مهاجر جدید در هر س��ال نیز برای جبران نیروی کاری که به‬ ‫سبب س��الخوردگی از بازار کار جدا می‌شوند‪ ،‬کافی نخواهد‬ ‫بود‪ .‬با توجه به بازنشستگی بیبی‌بومرها‪ ،‬باال بردن تعداد مهاجران‬ ‫برای مدتی محدود‪ ،‬حداقل تا سال ‪ ،۲۰۲۳‬الزم خواهد بود تا‬ ‫بتوان بر شوک حاصل از این کمبود ناگهانی نیرو فائق آمد‪.‬‬ ‫متن کامل نوشتار را در این آدرس ببینید‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1700‬‬


parnianmagazine.com 2‫شماره‬ . 1390‫مهر‬ 22


‫چند س��ال پی��ش یک موردی باعث خنده و ش��وخی من‬ ‫و همس��رم شده بود‪ .‬ما همیش��ه به هم می‌گفتیم که هزینه‬ ‫کالس‌های هاکی پس��ر کوچکمان در مدرسه دولتی‌اش از‬ ‫الس‌های یک ترم پسر بزرگمان در دانشگاه بیشتر‬ ‫هزینه ک ‌‬ ‫است‪.‬‬ ‫البت��ه ممکن اس��ت که این حرف به ظاه��ر بامزه تا حدی‬ ‫غیرواقعی به نظر برس��د اما حقیقت این است که وقتی در‬ ‫مقام مقایس��ه برمی‌آیید و یا هزینه‌های آموزش در کبک را‬ ‫بررسی می‌کنید‪ ،‬گاه می‌بینید که اینجا هزینه آموزش اسکیت‬ ‫یا تیراندازی بیشتر از خواندن و نوشتن می‌شود‪.‬‬ ‫دو هفته دیگر پسر کوچک‌ترم عازم دانشگاه می‌شود و هنوز‬ ‫هم من و همس��رم با هم ش��وخی می‌کنیم که کی باالخره‬ ‫می‌توانیم از دس��ت آنها یک نفس راحت بکشیم؛ البته‬ ‫می‌دانم که شوخی تعبیر خیلی درستی برای این وضعیت‬ ‫نیس��ت‪ .‬علت این خوشی ما بیشتر این است که هر دو‬ ‫فرزندمان به دانشگاه‌های استان کبک می‌روند‪.‬‬ ‫چندین دهه اس��ت که اهالی اس��تان‌های دیگر کانادا با‬ ‫حس��رت می‌گویند که هزینه‌های دانش��گاه در کبک از‬ ‫فرط پایین بودن بیشتر ش��بیه شوخی است تا واقعیت‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که هزینه‌های دانش��گاهی در استان‬ ‫کبک پایین‌ترین رقم در میان دیگر اس��تان‌های کش��ور‬ ‫است‪ .‬س��طح این هزینه‌ها در هر اس��تان توسط دولت‬ ‫استانی تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫در استان کبک متوسط هزینه‌های اولیه دانشگاه (که در‬ ‫مورد ما باید هزار دالر هم هزینه‌های‬ ‫دیگ��ر را به آن اضافه کرد) معادل ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۱۶۸‬دالر‬ ‫اس��ت و این در حالی است که متوسط این هزینه‌ها در‬ ‫کش��ور ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۳۵‬دالر برآورد شده است‪ .‬باالترین‬ ‫هزینه دانش��گاهی مربوط به اس��تان انتاریو با ‪ ۵‬هزار و‬ ‫‪ ۹۵۱‬دالر اس��ت و اس��تان البرتا با ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۵۲۰‬دالر‬ ‫نزدیک‌ترین رقم را نسبت به متوسط ملی دارد‪   .‬‬ ‫دولت کبک همان‌طور که در خیلی از موارد دیگر از جمله‬ ‫در مورد حقوق بازنشستگی عمومی‪ ،‬هزینه مهدکودک‌ها‬ ‫و نی��ز قوانین مربوط به مش��روبات الکل��ی روش‌های‬ ‫منحصر به فردی دارد‪ ،‬در زمینه هزینه دانشگاه‌ها و برای‬ ‫پایین آوردن آنها هم سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام داده‬ ‫است‪ .‬دولت این اس��تان گرچه نتوانسته بر اساس مدل‬ ‫فرانسوی عمل نموده و دانش��گاه‌ها را برای شهروندان‬ ‫خود رایگان کند اما تا آنجا که می‌شده هزینه دانشگاه‌ها‬ ‫را پایین آورده اس��ت‪ .‬فلسفه این دولت این است که از‬ ‫طری��ق باال بردن میزان مالیات‪ ،‬هزینه خدمات اجتماعی‬ ‫ارائه شده به ش��هروندان را تا حد امکان پایین بیاورد تا‬ ‫شهروندان بیشتری توانایی استفاده از آنها را داشته باشند‪.‬‬ ‫نتیجه این سیاست این شده که استان کبک از نظر تعداد‬ ‫دانشجویان ورودی دارای باالترین رتبه در کشور است اما‬ ‫از سوی دیگر دانشگاه‌ها برای تامین نقدینگی با مشکالت‬ ‫زیادی مواجه هستند و برای داشتن نیروهای کیفی با دیگر‬ ‫دانش��گاه‌های کش��ور در رقابت ش��دیدی به سر می‌برند‪.‬‬ ‫حداقل این نظر آن عده از دانشگاهیانی است که سال‌هاست‬ ‫دولت را‪  ‬تحت فشار گذاشته‌اند که به آنها اجازه باال بردن‬ ‫ش��هریه ها را بدهد تا بتوانند هیئت‌های علمی قوی‌تری را‬ ‫در اختیار بگیرند‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۱۹۶۸‬به این س��و یا به عبارت دیگر بیش از ‪۳۰‬‬ ‫سال اس��ت که دولت کبک شهریه دانشگاه‌ها را ثابت نگه‬ ‫داشته و فقط بر اساس نرخ تورم آنها را افزایش می‌دهد نه‬

‫بیشتر‪ .‬برخی از دولت‌ها نسبت به افزایش شهریه‌ها تذکراتی‬ ‫داده‌ان��د‪ ،‬آن هم فقط برای این که مورد مخالفت و خش��م‬ ‫نهادهای دانشجویی قرار بگیرد و هیچ کاربرد دیگری نداشته‬ ‫باشد!‬ ‫بهار سال گذشته دولت ژان کرست باالخره تصمیم گرفت‬ ‫که ماش��ه را بکش��د‪ .‬دولت اعالم کرد که در بودجه ساالنه‬ ‫استان از پاییز س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میزان شهریه‌ها به مدت ‪ ۵‬سال‬ ‫متوالی ساالنه به میزان ‪ ۳۲۵‬دالر افزایش خواهد یافت‪ .‬حتی‬ ‫پس از اعمال این تغییر هم نرخ ش��هریه‌ها در استان کبک‬ ‫هنوز ‪ ۳۰‬درصد پایین‌تر از نرخ متوس��ط در کشور خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫همزم��ان با اعالن این تغییر‪ ،‬دولت کبک اعالم کرد که طی‬

‫هزینهپایین‬ ‫تحصـیالتتکمیلیدرکبک‬ ‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫پیتر بلک‪/‬برگردان نادیا غیوری‬

‫همان ‪ ۵‬سال مبلغ نیم میلیارد دالر دیگر نیز برای تجهیز و‬ ‫تقویت سیستم دانشگاهی استان هزینه خواهد کرد‪ .‬عالوه‬ ‫بر این از دانشگاه‌ها هم خواسته شد تا به شیوه دانشگاه‌های‬ ‫موفق امریکایی با جدیت بیش��تر به دنبال تامین منابع مالی‬ ‫خصوصی برای درآمدهای خود باشند‪  .‬‬ ‫ت��ا آنجا که به ما مربوط می‌ش��ود‪ ،‬خانواده ما خوش��حال‬ ‫اس��ت که توانس��ته با یک کار گروهی موف��ق‪ ،‬در آخرین‬ ‫سال هزینه‌های ارزان تحصیالت عالی بچه‌های خود را به‬ ‫دانشگاه بفرستد‪  .‬‬ ‫مشاهده مقاله کامل در آدرس‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1698‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪24‬‬ ‫آموزش‬

‫چرا برخی دانش‌آموزان‬ ‫برای تحصیل به امریکا می‌روند؟‬ ‫اغلب دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان سر وینستن چرچیل‬ ‫ش��هر ونکوور از همدیگر می‌پرسند که «سال دیگر به کدام‬ ‫دانش��گاه می‌روی؟»‪ .‬من برخالف خیلی از دوس��تانم که از‬ ‫دانشگاه‌هایی مثل ‪( UBC‬دانشگاه بریتیش کلمبیا)‪SFU ،‬‬ ‫(دانش��گاه س��یمون فریزر) و یا دیگر دانشگاه‌های کانادایی‬ ‫حرف می‌زنند‪ ،‬می‌دانم کجا می‌خواهم بروم‪ .‬من می‌خواهم‬ ‫سپتامبر سال بعد از کالج ‪ Bates‬شهر لوئیستن در ایالت مین‬ ‫امریکا پذیرش بگیرم و به آنجا بروم‪.‬‬ ‫کالج بیتز کالج هنرهای آزاد است با یک هزار و ‪ ۷۰۰‬دانشجو‬ ‫و معموال ‪ ۲۶‬درصد از متقاضیان شرکت در این کالج در آن‬ ‫پذیرفته می‌شوند‪ .‬من امسال جزو همین خوش‌شانس‌ها بودم‬ ‫و برای سال بعد با استفاده از کمک‌های مالی سخاوتمندانه‌ای‬ ‫که کالج در اختیارم قرار می‌دهد‪ ،‬والدینم مجبور خواهند بود‬ ‫که طی این چهار س��ال فقط س��الی ‪ ۱۰‬هزار دالر به عنوان‬ ‫شهریه تحصیل و مسکن من بپردازند‪ .‬با این وضع‪ ،‬چرا باید‬ ‫به جایی بروم که در آن هزینه‌های تحصیل این‌قدر باالست؟‬ ‫مثال دانش��گاه‌های کانادایی مثل دانشگاه تورنتو یا واترلو که‬ ‫گاهی فقط در یک سالن درسش بیش از ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬دانشجو‬ ‫نشسته‌اند‪ .‬من که نمی‌توانم با این همه جمعیت کنار بیایم‪...‬‬ ‫این روزها در ش��هر ونکوور آموزشگاه‌های زیادی در زمینه‬ ‫آماده‌س��ازی دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه‌ها فعالیت‬ ‫ی ‪ SAT‬و ‪ ACT‬می‌پردازند‪.‬‬ ‫می‌کنند و به تمرین آزمون‌ها ‌‬ ‫این صنعت در اینجا بسیار پررونق است و با توجه به موج‬ ‫مهاجران پرانگیزه‌ای که به این ش��هر می‌آیند نیز هر روز در‬ ‫حال رش��د و توس��عه بیشتر است‪ .‬مش��اوره دادن در زمینه‬ ‫دانشگاه‌ها هم بسیار رایج شده و موسسه‌ای به نام ‪Option‬‬ ‫‪ Solutions‬هم با دفاتر متعددی که در ونکوور دایر نموده‪،‬‬ ‫به دانش‌آموزانی که قصد دارند به دانشگاه رویایی خود وارد‬ ‫شوند مشاوره می‌دهد‪...‬‬ ‫البته این رقابت فقط منحصر به ونکوور نیست و در سرتاسر‬ ‫کانادا ش��کل گرفته اس��ت‪ .‬اوایل امسال‪ ،‬مشاور من به تمام‬ ‫فارغ‌التحصیالن دبیرستان ایمیلی زد که در آن به آنها موکدا‬ ‫پیشنهاد کرده بود که با توجه به باال بودن تقاضا برای ورود به‬ ‫دانشگاه بریتیش کلمبیا‪ ،‬همگی برای ورود به کالج ‪Langara‬‬ ‫نیز درخواست بدهند‪ .‬با این‌که برخی از دانش‌آموزان‪ ،‬کالج‬ ‫رفت��ن را عیب می‌دانند اما باید اعت��راف کرد که کالج‌ها برای‬ ‫کس��انی که می‌خواهند اطالع��ات وآموزش‌های فش��رده و‬ ‫خودمانی‌تری را بیاموزند‪ ،‬کامال انتخاب مناسبی هستند‪ .‬کالج‌ها‬ ‫می‌توانند دقیقا هما ‌ن مهارت��ی را که الزم داری به طور عملی‬ ‫و یا با برنامه‌های انتقالی در دانش��گاه‌ها به تو آموزش بدهند‪.‬‬ ‫مطلب کامل را در اینجا ببینید‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1407‬‬

‫هزینه باالی تحصیل در ازای مزایای بی‌شمار‬ ‫هزینه کردن برای تحصیل همیشه حکم نوعی سرمایه‌گذاری‬ ‫را دارد‪ .‬بررسی‌های آماری نشان داده است که برای افراد ‪۲۵‬‬ ‫تا ‪ ۴۹‬ساله‌ای که دارای مدرک دیپلم متوسطه هستند‪ ،‬متوسط‬ ‫درآمد ساالنه تا ‪ ۴۹‬درصد‪ ،‬برای همین گروه سنی که دارای‬ ‫فوق دیپلم از کالج هستند درآمد متوسط ساالنه تا ‪ ۵۳‬درصد‬ ‫و برای آن عده از این گروه سنی که دارای مدرک دانشگاهی‬ ‫لیسانس و باالتر هستند درآمد متوسط ساالنه تا ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫البته برای به دس��ت آوردن این مناف��ع باید هزینه هم کرد‪.‬‬ ‫موسس��ه مالی ‪ ATB‬در گزارش��ی اعالم کرده است که در‬ ‫سا ‌ل تحصیلی ‪ ۲۰۱۰-۲۰۱۱‬متوسط شهریه دانشگاه‌ها برای‬ ‫یک‌سال در استان البرتا ‪ ۵‬هزار و ‪ ۳۱۸‬دالر بوده است که از‬ ‫متوسط کشوری ‪ ۵‬هزار و ‪ ۱۳۸‬دالر کمی بیشتر است‪ .‬اداره‬ ‫آمار کانادا نیز گزارش��ی را در مورد هزینه تحصیل در تعداد‬ ‫زیادی از رش��ته‌های دانشگاهی منتشر ساخته که گران‌ترین‬ ‫آنها دندانپزش��کی با ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۷۰۱‬دالر در هر سال‪ ،‬پس‬ ‫از آن پزش��کی با ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۲۴۴‬دالر و س��ومین رشته هم‬ ‫داروسازی با ‪ ۹‬هزار و ‪ ۲۵۰‬دالر در هر سال هستند‪.‬‬

‫ع�لاوه بر این متوس��ط هزینه‌های اجب��اری دیگر از جمله‬ ‫هزینه‌ه��ای ورزش��ی‪ ،‬خدمات بهداش��تی و حق عضویت‬ ‫دانش��جویی در انجمن‌ها نیز در استان البرتا ‪ ۸۱۸‬دالر بوده‬ ‫که باز هم باالتر از دیگر اس��تان‌های کشور است‪ .‬اداره آمار‬ ‫کان��ادا اعالم کرده ک��ه در آخرین آمار موج��ود که مربوط‬ ‫به ‪ ‬س��ال ‪ ۲۰۰۸‬است‪ ،‬یک رشته چهارساله لیسانس برای‬ ‫دانش��جوی کانادای��ی‪  ‬که دور از خان��ه تحصیل می‌کند‬ ‫به‌طور متوس��ط ‪ ۵۷‬ه��زار و ‪ ۴۳۶‬دالر هزینه دربر دارد‪.‬‬ ‫در گزارش بانک ‪ TD‬آمده است دانشجویی که در خانه‬ ‫خود زندگی می‌کند متوس��ط خ��رج تحصیلش ‪ ۵۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۵۶‬دالر و دانش��جوی دور از خان��ه متوس��ط خرج‬ ‫تحصیلش ‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۴۹۸‬دالر است‪ .‬البته این در حالی‬ ‫اس��ت که هزینه مواردی چون کامپیوتر‪ ،‬لباس و غذایی‬ ‫که از فروشگاه‌ها خریده می شود نیز به هزینه های دیگر‬ ‫این دانشجو اضافه شود‪.‬‬ ‫متن کامل مقاله با آمارهای مربوط به نحوه تامین این هزینه‌ها‬ ‫در این آدرس آمده است‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1680‬‬

‫‪ ۱۰‬دلیل برای بهتر شدن وضعیت تحصیل در استان انتاریو‬ ‫کمک به دانش‌آموزان برای رس��یدن به نهایت توانایی‌های‬ ‫بالقوه‌اش��ان بخش��ی از برنامه‌ای اس��ت که با نام ‪Open‬‬ ‫‪ Ontario Plan‬ش��ناخته می‌شود‪ .‬یکی از اهداف مهم این‬ ‫برنامه این است که جامعه را از داشتن نیروی کاری که بتواند‬ ‫دراقتصادجهانیآیندهقدرترقابتداشتهباشد‪،‬مطمئنسازد‪ .‬‬ ‫‪  -۱‬مهدکودک‌های تمام‌وقت برای بچه‌های چهار یا پنج‌ساله‬

‫از پایی��ز ‪ 2010‬در حدود ‪ ۳۵‬هزار کودک ‪ ۵‬س��اله در بیش‬ ‫از ‪ ۶۰۰‬مدرسه در استان انتاریو‪ ،‬شرکت در مهدکودک‌های‌‬ ‫تمام وقت را آغاز کردند‪.‬‬

‫‪ -۲‬دانش‌آم�وزان انتاریوی�ی جزء بهتری�ن دانش‌آموزان‬ ‫دنیا هستند‬

‫بر اس��اس یک تحقی��ق بین‌المللی در زمین��ه تحصیالت‬ ‫دانش‌آم��وزی که در برنامه ‪ PISA‬دانش‌آموزان ‪ ۱۵‬س��اله‬ ‫انتاریویی در زمینه خواندن جزء بهترین دانش‌آموزان جهان‬ ‫محسوب می‌شوند و در زمینه ریاضی و علوم نیز رتبه بسیار‬ ‫خوبی را از آن خود ساخته‌اند‪.‬‬

‫‪ -۳‬می�زان فارغ‌التحصیل�ی دانش‌آم�وزان از دبیرس�تان‬ ‫همچنان در حال افزایش است‬

‫در س��ال تحصیلی ‪ ،۲۰۰۸ – ۲۰۰۹‬می��زان فارغ‌التحصیلی‬ ‫دانش‌آموزان دبیرس��تانی در این استان به ‪ ۷۹‬درصد رسید‪.‬‬ ‫با توجه به این رقم‪ ،‬نتیجه گرفته می‌ش��ود که اگر قرار بود‬ ‫نرخ فارغ‌التحصیلی همان باشد که در سال تحصیلی ‪-۲۰۰۴‬‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬ب��ود‪ ،‬بای��د ‪ ۵۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬دانش‌آموز کمتر از این‬ ‫فارغ‌التحصیلمی‌شدند‪.‬‬

‫‪ -۴‬کالس‌ه�ای دوره ابتدایی همچنان با جمعیت کمتری‬ ‫تشکیل شدند‬

‫در ای��ن س��ال تحصیلی هم��ه کالس‌های ابتدای��ی (به‌جز‬ ‫کالس‌های تمام‌وقت مهدکودک‌ها) در استان انتاریو حداکثر‬ ‫با ‪ ۲۳‬شاگرد یا کمتر از این تعداد تشکیل شد‪ .‬تعداد شاگردان‬ ‫در بیش از ‪ ۹۰‬درصد این کالس‌ها‪ ۲۰ ،‬نفر یا کمتر بوده است‪.‬‬

‫‪ -۵‬مدارس جدید یا بازسازی‌شده فضای آموزشی بهتری‬ ‫را برای دانش‌آموزان انتاریویی فراهم نمودند‬

‫در سال ‪ ۲۰۱۰‬در این استان ‪ ۴۰۰‬مدرسه جدید ساخته شد و‬ ‫احداث ‪ ۱۰۰‬مدرسه دیگر نیز آغاز شد یا در دستور کار قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در همین زمان‪ ۱۷‬هزار مورد بازسازی یا بهبود وضعیت‬ ‫در مدارس نیز انجام ش��د یا همچنان در دس��ت اقدام است‪.‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪October 2011 . No2 25‬‬ ‫آموزش‬

‫اعتبار و مقبولیت بیشتر‬ ‫برای تحصیالت آنالین‬

‫آشنایی با دانشگاه کبک یا ‪UQ‬‬ ‫نشاط تهرانی‬

‫دانش��گاه فرانسه‌زبان کبک در س��ال ‪ ۱۹۶۸‬به وسیله دولت‬ ‫کبک پایه‌گذاری شد تا بزرگ‌ترین شبکه دانشگاهی سرتاسر‬ ‫کانادا و بزرگ‌ترین دانش��گاه فرانسه‌زبان دنیا شکل بگیرد‪...‬‬ ‫شعبه اصلی دانشگاه کبک در کبک‌سیتی قرار دارد‪ ،‬شهری که‬ ‫مرکز استان کبک است‪ .‬اما بزرگ‌ترین دانشگاه از این شبکه‬ ‫دانشگاهی یوکم یا دانشگاه کبک در مونترال است‪.‬‬ ‫دانش��گاه کبک با ایجاد مرکز ‪Téluq‬به یکی از قطب‌های‬ ‫اصلی آموزش از راه دور در کانادا تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫دانش��گاه کبک آم��وزش به صورت کامل به زبان فرانس��ه‬ ‫صورت می‌گیرد و این دانشگاه نسبت به دانش زبان فرانسه‬ ‫دانشجویان به مراتب سخت‌گیرتر از دانشگاه مونترال عمل‬

‫‪ -۶‬والدی�ن از وضعیت تحصیلی فرزن�دان خود اطالعات‬ ‫مفیدی دریافت کردند‬

‫پاییز امسال والدین دانش‌آموزان دبستانی برای نخستین بار‬ ‫فرم‌های پیش��رفته دریافت کردند‪ .‬در این فرم‌های پیشرفته‪،‬‬ ‫بیشترین تاکید بر میزان رشد و پیش��رفت دانش‌آموزان در‬ ‫مهارت‌های یادگیری و رفتار کاری آنها بوده تا به این ترتیب‬ ‫ارتب��اط میان والدین‪ ،‬معلم��ان و دانش‌آموزان تا حد امکان‬ ‫تسهیل شود‪.‬‬

‫می‌کند به طوری که دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه حتما‬ ‫باید آزمون زبان فرانسه را با موفقیت پشت سر بگذارند‪.‬‬ ‫دانشگاه یوکم یا دانشگاه کبک در مونترال بزرگترین شاخه‬ ‫یا واحد دانشگاه کبک به شمار می‌رود‪ .‬این دانشگاه در میان‬ ‫دیگر دانشگاه‌های زیرگروه دانشگاه کبک از استقالل بیشتری‬ ‫برخوردار است و می‌تواند دیپلم و مدارک تحصیلی مقاطع‬ ‫مختلف را به خودی خود به دانشجویان اعطا کند‪ .‬در سال‬ ‫گذشته دانشگاه یوکم در شش دانشکده مختلف ‪ ...‬پذیرای‬ ‫بیش از ‪ ۴۲۰۰۰‬دانش��جو بوده است که در مقاطع مختلف‬ ‫کارشناس��ی‪ ،‬کارشناس��ی ارش��د و دکترا تحصیل کرده‌اند‪.‬‬ ‫همچنین این دانش��گاه دارای یک واحد مجازی یا ‪Télé-‬‬ ‫‪ université‬است که به آموزش از راه دور اختصاص دارد‪.‬‬ ‫همچنین مدرسه مدیریت و تجارت دانشگاه یوکم رتبه ششم‬ ‫را در کانادا به خود اختصاص داده‌است‪ .‬این دانشگاه تحت‬ ‫حمایت مالی بس��یار قوی از طرف دولت کبک قرار دارد از‬ ‫همین رو در ش��مار کم‌هزینه‌ترین دانشگاه‌های استان کبک‬ ‫برای دانشجویان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫متن کامل در این آدرس است‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1111‬‬

‫‪ ۶۹۴‬میلیون دالر (‪ ۳.۶‬درصد) افزایش داشته است‪ .‬از سال‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬به این سو میزان سرمایه‌گذاری دولتی در امر تحصیل‬ ‫‪ ۴۰‬درصد یا معادل ‪ ۶‬میلیارد دالر افزایش داشته است‪.‬‬

‫‪ -۹‬حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌هایی که در مناطق‬ ‫فقیرتر زندگی می‌کنند بیشتر شده است‬

‫‪ -۷‬کم�ک به دانش‌آم�وزان برای اخ�ذ تصمیم‌های مالی‬ ‫درست‬

‫در ح��ال حاضر در محله‌های فقیرتر ‪ ۱۴۵‬مرکز آموزش��ی‬ ‫برای اولیا با عنوان ‪Parenting and Family Literacy‬‬ ‫‪ centres‬احداث ش��ده تا دانش‌آموزان بتوانند امر آموزش‬ ‫خود را بهتر آغاز کنند و والدین نیز رابطه قوی‌تری با مدرسه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬

‫در سال تحصیلی ‪ ۲۰۱۰- ۲۰۰۹‬میزان سرمایه‌گذاری مالی‬ ‫دولت برای حمایت از مدارس و شوراهای آموزشی بیش از‬

‫غذای خوب‪ ،‬فعالیت‌های ورزشی روزانه و فضای سالم‌تر‪،‬‬ ‫همگی بخش��ی از برنامه‌ای با ن��ام ‪Ontario’s healthy‬‬ ‫‪ school strategy‬هستند تا به دانش‌آموزان جوان کمک‬ ‫کنند تا پتانسیل‌های خود را بشناسند و آنها را بالفعل سازند‪.‬‬ ‫مطلب کامل را در این صفحه ببینید‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1203‬‬

‫در این اس��تان قصد بر این است تا سواد مالی به بخشی از‬ ‫آنچه دانش‌آموزان کالس‌های چهارم تا دوازدهم می‌آموزند‪،‬‬ ‫تبدیل شود‪ .‬در این آموزش‌ها دانش‌آموزان فرا می‌گیرند که‬ ‫چطور پس‌انداز کنند‪ ،‬هزینه نمایند‪ ،‬سرمایه‌گذاری کنند و یا‬ ‫دارایی خود را مدیریت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۸‬سرمایه‌گذاری برای تحصیل بیشتر شده است‬

‫ط��ی تحقیقی ک��ه اخیرا توس��ط موسس��ه تکنولوژیکی و‬ ‫تحقیقاتی ‪ DeVry‬در ش��هر کلگری انجام شده‪ ،‬این نتیجه‬ ‫به دس��ت آمده که از هر ‪ ۱۰‬نفر ‪ ۷‬نفر فکر می‌کنند که این‬ ‫روزها کارفرمایان اعتبار بیشتری برای تحصیالت آنالین قائل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫معاون ارش��د منطقه‌ای در ش��رکت ‪ Robert Half‬که در‬ ‫زمینه ارائه خدمات خالق و تکنولوژیکی می‌گوید‪ «:‬به رغم‬ ‫این‌که احتماال هیچ زمانی نخواهد رسید که ارزش تحصیالت‬ ‫آنالین با تحصیالت آکادمیک حضوری برابر ش��ود‪ ،‬اما این‬ ‫نوع از تحصیالت هر روز بیش��تر از گذش��ته به عنوان یک‬ ‫رویکرد ترکیبی به آموزش و تحصیل شناخته می‌شوند‪».‬‬ ‫این روزها بس��یاری از افراد برای داش��تن یک رزومه بهتر‬ ‫ترجیح می‌دهند که به جای ترک کار و برگشتن به دانشگاه‬ ‫یا کالج‪ ،‬راه دیگری را انتخاب کنند که همان آموزش از راه‬ ‫دور یا گذراندن دوره‌های آنالین است‪.‬‬ ‫در این نظرسنجی از‪ ۵۰۴ ‬نفر از اهالی کلگری‪ ،‬تقریبا نیمی‬ ‫از پاس��خ‌دهندگان گفتند که به نظر آنها در ‪ ۵‬س��ال گذشته‬ ‫ارزش و اعتبار تحصیالت آنالین بیشتر از قبل شده است‪.‬‬ ‫رئیس این شرکت می‌گوید که وضعیت تحصیالت آنالین به‬

‫‪ -۱۰‬در ح�ال حاض�ر م�دارس ب�رای تحصی�ل فضاهایی‬ ‫سالم‌تر هستند‬

‫تازگی تغییرات زیادی کرده است‪ .‬در گذشته نه چندان دور‬ ‫یعنی در ابتدای دوره معروف به ‪ CBT‬یا ‪...‬این روند چندان‬ ‫تعاملی نبود اما امروزه تقریبا در همه رشته‌ها‪ ،‬صرف‌نظر از‬ ‫این که کالس‌ها کجا ارائه می‌شوند‪ ،‬نوعی ترکیب آنالین هم‬ ‫دیده می‌شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‌‪ ،‬برخالف بس��یاری از کالس‌های سال اول در‬ ‫دانشگاه‌ها یا کالج‌ها که نسبت تعداد دانشجویان به استادان‬ ‫در آنها باالست‪ ،‬در آموزش‌های آنالین از همان سال نخست‬ ‫این نسبت به شکل استاندارد یعنی تقریبا ‪ ۳۰‬دانشجو به یک‬ ‫استاد رعایت می‌شود‪.‬‬ ‫متن کامل خبر در این آدرس آمده است‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1597‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪26‬‬ ‫برنامه آینده‬

‫و نظایر اینها در تمامی یا بخشی از هزینه‌هایشان‪ ،‬امتیازاتی‬ ‫معادل دارند و می‌توان از امتیازات گردآوری ش��ده برای‬ ‫تهیه آنها استفاده کرد‪.‬‬ ‫برای این که امتیاز جمع کنیم چه باید بکنیم؟‬

‫امتیاز یعنی چه؟‬

‫امتیاز جمع کنید‬ ‫و رایگان مصرف کنید!‬ ‫دوس��تانی که بطور مرتب و روزانه به س��ایت مراجعه‬ ‫می‌کنند احتماال متوجه تغییراتی در س��ایت ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫بخش کوچکی از این تغییرات در ظاهر سایت بوده اما‬ ‫تغییرات بسیار عظیمی در بخش‌های نرم‌افزاری و فنی‬ ‫سایت اتفاق افتاده که به مرور به اطالع شما می‌رسد‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم‌تری��ن اینها سیس��تم امتیازگیری اس��ت‪.‬‬ ‫مخاطبانی که برای مشاهده سایت الگ‪‌-‬این می‌کنند از‬ ‫ای��ن به بعد با ایکن جدیدی با عنوان ‪myCanPars‬‬ ‫در کنار اس��م خود مواجه می‌ش��وند‪ .‬با کلیک بر روی‬ ‫ای��ن آیکون‪ ،‬می‌توان اطالعات تماس را تغییر داد یا از‬ ‫کوپن‌ها و پروموش��ن‌هایی که کنپارس به طور مرتب‬ ‫اعالم می‌کنم اس��تفاده کرد که در آینده درباره آن بیشتر‬ ‫خواهیم گفت ام��ا مهم‌ترین عنصر این صفحه معرفی‬ ‫میزان امتیاز یا پوینت شماست‪.‬‬

‫در تغییرات��ی که جدیدا در س��ایت داده ش��ده برای مطالعه‬ ‫مطالب س��ایت به اعضا امتیاز داده می‌شود‪ .‬عدد امتیاز مقاله‬ ‫از خبر بیشتر اس��ت و امتیازی که موکلین دریافت می‌کنند‬ ‫از غیرموکلین بیش��تر اس��ت اما همه کس��انی که الگ‪-‬این‬ ‫می‌کنند می‌توانند امتیاز کس��ب کنند و این امتیازها را برای‬ ‫آینده گردآوری نمایند‪ .‬در واقع‪ ،‬هدف کنپارس این اس��ت‬ ‫که مخاطبان را به مطالعه مداوم مطالب سایت تشویق کند و‬ ‫عادت به کسب اطالع را در آنها پدید آورد‪.‬‬ ‫البته امتیازی که در هر روز می‌توانید جمع کنید سقف ثابتی‬ ‫دارد و زمانی که یک مطلب را ببینید در مراجعات بعدی به‬ ‫همان مطلب‪ ،‬امتیازی به شما تعلق نخواهد گرفت اما چون‬ ‫ش��ما می‌توانید هر روز امتیاز جمع کنید شاید بد نباشد که‬ ‫مطالعه مقاالت و اخبار سایت را به یک عادت روزانه تبدیل‬ ‫کنید که از شما وقت زیادی هم نخواهد گرفت اما در آمادگی‬ ‫اطالعاتی شما بسیار موثر خواهد بود‪.‬‬

‫این امتیازها به چه دردی می‌خورند؟‬

‫در واقع‪ ،‬این امتیازها می‌توانند خیلی از خدمات و کاالهای‬ ‫کنپارس را برای ش��ما رایگان یا ارزان کنند! شما می‌توانید‬ ‫پس از مدتی که جمع امتیازات ش��ما به حد کافی رسید از‬ ‫آنها برای خرید محصوالت و یا خدمات کنپارس یا بخشی‬ ‫از آنها استفاده کنید‪ .‬به زودی تعدادی از این موارد از طریق‬ ‫سایت به ش��ما معرفی می‌ش��وند‪ .‬مثال اگر فرد غیرموکلی‬ ‫بخواهد از عضویت ویژه سایت که دسترسی به همه مطالب‬ ‫سایت را بدون محدودیت تاریخی امکان‌پذیر می‌کند استفاده‬ ‫کن��د باید ‪ ۲۰۰‬دالر برای یک س��ال بپردازد در حالی‌که این‬ ‫عضوی��ت یک معادل امتی��ازی هم دارد و ف��رد می‌تواند‬ ‫ب��ا مراجعه روزان��ه و جمع کردن امتی��ازات الزم پس از‬ ‫مدتی این عضویت را از طریق امتیازات به دست آورد و‬ ‫وجهی برای آن نپردازد‪ .‬همچنین سایر محصوالت اعم از‬ ‫سررسید ساالنه‪ ،‬خدمات پس از ورود‪ ،‬ثبت نام کارگاه‌ها‬

‫هیچ فعالیت خاصی الزم نیست‪ .‬فقط باید در زمان مشاهده‬ ‫مطالب از قبل الگ‪-‬این کرده باشید چون تا الگ‪-‬این نکنید‬ ‫مشخص نمی‌شود که امتیاز مطلب به چه کسی تعلق می‌گیرد!‬ ‫اگر موکل کنپارس هستید حتما با همان اکانتی که در شرکت‬ ‫برای شما ثبت ش��ده الگ‪-‬این کنید چون با این اطالعات‪،‬‬ ‫امتیاز بیش��تری از مطالعه مطالب خواهید گرفت و بعدا در‬ ‫زمان مصرف امتیازها هم احتمال دارد با امتیاز کمتری بتوانید‬ ‫محص��ول مورد نظر خود را تهیه نمایید‪ .‬ضمن اینکه اصوال‬ ‫برخی از کاالها و خدمات فقط به موکلین عرضه می‌شود و‬ ‫اگر اکانتی که با آن الگ‪-‬این کرده‌اید متفاوت باشد‪ ،‬آن کاال‬ ‫یا سرویس اصال برای شما معرفی نخواهد شد‪.‬‬ ‫اگر تا کنون برای عضویت عادی سایت اقدام نکرد‌ه و ای‌دی‬ ‫ندارید بهتر است که زودتر اقدام کنید‍!‬ ‫آی�ا همه محص�والت و خدم�ات کنپارس مع�ادل امتیازی‬ ‫دارند؟‬

‫خیر‪ ،‬همه آنها معادل امتیازی ندارند اما کنپارس تالش می‌کند‬ ‫که مرتبا محصوالت و خدمات بیشتری را در سبد این نوع‬ ‫کاالها قرار دهد‪ .‬عالوه بر این ممکن اس��ت که همه قیمت‬ ‫یک کاال یا سرویس معادل امتیازی نداشته باشد بلکه برای‬ ‫درصدی از آن معادل امتیازی معین شود‪ .‬به هر حال هر میزان‬ ‫که چنین ش��ود باز به نفع کسی است که امتیاز کسب کرده‬ ‫است چون می‌تواند برای یک کاال یا سرویس مبلغ کمتری‬ ‫پرداخت نماید‪.‬‬

‫موکلی�ن که از ابت�دا عضویت کامل س�ایت را دارند‪ ،‬پس‬ ‫امتیازها چه فایده‌ای برای آنها دارد؟‬

‫اتفاق��ا چون موکلین نیازی ندارند ک��ه امتیازهای جمع‬ ‫ش��ده را برای عضویت س��ایت که رقم بس��یار باالیی‬ ‫اس��ت مصرف کنند می‌توانند آنها را برای طیف بسیار‬ ‫گس��ترده‌ای از کااله��ا و محصوالت دیگ��ر اختصاص‬ ‫دهند مث�لا هزینه ثبت نام در کارگاه‌های آموزش��ی را‬ ‫از ای��ن طریق پرداخ��ت کنند‪ .‬چون آنها ب��رای مطالعه‬ ‫مطال��ب امتی��از بیش��تری می‌گیرن��د و محص��والت و‬ ‫خدمات هم برای آنها بس��یار ارزان‌تر و با تخفیف‌های‬ ‫زیاد اس��ت و امتی��از کمتری هم برای ه��ر یک از آنها‬ ‫مصرف می‌کنند پس موکلین ش��رایط به مراتب بهتری‬ ‫دارند و می‌توانند از این فرصت جدید کنپارس نهایت‬ ‫بهره‌برداری را ب��رای صرفه‌جویی در هزینه‌های کاالها‬ ‫وخدم��اتانج��امدهن��د‪.‬‬ ‫البته به خاطر داش��ته باشید که هدف از همه این برنامه‌ها و‬ ‫امکانات این است که شما‪ ،‬چه موکل کنپارس باشید و چه‬ ‫نباش��ید از طریق کسب اطالعات مداوم‪ ،‬موثق و مفید برای‬ ‫ورود موفق به جامعه جدید آماده شوید‪ .‬‬


parnianmagazine.com October 2011 . No2

27


‫انتخابات انتاریو‪ :‬همه برای‬ ‫پیروزی شانس دارند‬ ‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫‪40‬امین انتخابات مجلس استان انتاریو برای انتخاب اعضا این مجلس در تاریخ ‪ 6‬اکتبر ‪ 2011‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫انتخاباتی که بعد از انتخابات بهار امسال و پیروزی حزب محافظه‌کار کانادا اهمیت زیادی پیدا کرده است‪ .‬کامال‬ ‫واضح است که حزب محافظه‌کاران پیشرو انتاریو که در واقع‪ ،‬هم‌پیمان حزب هم‌نام فدرال است بعد از شکست‬ ‫سنگین سال ‪ 2007‬در انتاریو که در نتیجه آن‪ ،‬جان توری‪ ،‬رهبر آن زمان حزب‪ ،‬به شکلی تحقیر شده حتی از ورود‬ ‫به مجلس اس��تان بازماند‪ ،‬امیدوار است که بتواند از فضایی که پیروزی در انتخابات بهار برای طرفدارانش پدید‬ ‫آورده نهایت استفاده را بکند و با استفاده از شکافی که به واسطه دودلی اکثر اهالی استان بر سر حمایت از لیبرال‌ها‬ ‫یا ‪ ،NDP‬پدید آمده سهم بیشتری از کرسی‌ها را نصیب شوند‪.‬‬ ‫مجلس انتاریو ‪ 107‬کرسی دارد که در انتخابات ‪ 71 ،2007‬کرسی آن به لیبرال‌ها‪ 26 ،‬کرسی به محافظه‌کارها و ‪10‬‬ ‫کرس��ی به ‪ NDP‬رس��ید‪ .‬در این فاصله هر یک از دو حزب اصلی‪ ،‬یکی از صاحبان کرسی‌ها را از دست دادند‪.‬‬ ‫‪ 19‬نماینده هم به دلیل بازنشستگی برای انتخاب شدن مجدد تالش نمی‌کنند و همه اینها سبب شده تا حضور‬ ‫چهره‌های جدید قابل توجه باشد‪.‬‬ ‫هر دو حزب محافظه‌کار و ‪ NDP‬به رغم اختالفات بنیادی بسیاری که با یکدیگر دارند در این انتخابات تشابه‌های‬ ‫زیادی پیدا کرده‌اند‪ .‬اول اینکه هر دو دارای رهبرانی تازه‌کار و جدید هستند که این انتخابات اولین تجربه آنها در‬ ‫این زمینه اس��ت‪ .‬در واقع‪ ،‬اگر رهبر حزب س��بزهای استان را هم به لیست اضافه کنیم هر سه نفر در سال ‪2009‬‬ ‫مسئولیت هدایت حزب خود را بر عهده گرفته‌اند و حدود دو سالی بیشتر نیست که پا به این عرصه گذاشته‌اند‪.‬‬ ‫تشابه دیگر دو حزب در انتقاد از مالیات ‪ HST‬است‪ .‬با وجود اینکه ‪ NDP‬به افراط در تمایل به افزایش مالیات‌ها‬ ‫شهرت دارد در اینجا از کاهش این مالیات در برخی اقالم از جمله سوخت سخن می‌گوید‪ .‬البته لیبرال‌ها کماکان‬ ‫و قاطعانه از ‪ HST‬و مزایای آن برای آینده اقتصاد استان دفاع می‌کنند و حمایت اقتصاددانان را شاهد می‌آورند‬ ‫اما معلوم نیس��ت مردمی که باید بار این مالیات را بر دوش بکشند حاضر باشند بر اساس توصیه اقتصاددانان به‬ ‫آینده نگاه کنند!‬ ‫اما تش��ابه آخر دو حزب مخالف چیس��ت؟ فرار از گذشته! ‪ NDP‬مشخصا عالقه ندارد که رقبا‪ ،‬دوران کوتاه اما‬ ‫پردرد زمام‌داری باب ری را به یاد ساکنان استان بیاورند و محافظه‌کاران هم می‌دانند آنهایی که حافظه قوی‌تری‬ ‫دارند عملکرد ‪ 8‬ساله آنها بعد از کناره‌گیری ری را که به ایجاد بحران در چندین حوزه اجتماعی و آموزشی در‬ ‫استان منجر شد به خاطر دارند‪ .‬همین‌ها سبب می‌شود که رهبران هر دو حزب تاکید داشته باشند که به آینده چشم‬ ‫دوخته‌اند نه گذشته‪.‬‬ ‫اما نتیجه چه خواهد شد؟ بر اساس نظرسنجی‌های تا نیمه سپتامبر‪ ،‬رقابت دو حزب اصلی لیبرال و محافظه‌کار‬ ‫بسیار تنگاتنگ است و هر یک که پیروز شود‪ ،‬دولت اقلیت بسیار شکننده‌ای تشکیل خواهد داد که در آن بازیگر‬ ‫سوم یعنی ‪ NDP‬اهمیتی به مراتب بیشتر خواهد داشت‪ .‬اما باید منتظر ماند و دید ساکنان استان در نهایت چه‬ ‫انتخاب‌هایی خواهند داشت‪.‬‬ ‫برای آشنای‌سازی شما از احزاب اصلی کانادا‪ ،‬در صفحات بعدی‪ ،‬معرفی اجمالی از آنها‪ ،‬رهبرانشان و مهم‌ترین‬ ‫شعارهای هر یک در این انتخابات ارائه شده و سپس مصاحبه مفصلی با آقای دکتر مریدی نماینده ایرانی‌االصل‬ ‫ریچموندهیل که عضو حزب لیبرال است ارائه شده است‪ .‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪October 2011 . No2 29‬‬ ‫گزارش‬

‫شعارها و برنامه‌های حزب لیبرال‪:‬‬

‫معرفی مختصر حزب لیبرال‬

‫«اقتصاد جهانی اکنون شرایط بی‌ثباتی دارد‪ .‬و این شرایط‬ ‫برای خانواده‌ها شرایط دشواری است‪ .‬این برنامه ما برای‬ ‫کمک به مردم است‪ .‬این مسیر حرکت ما با هم به سوی‬ ‫آینده است‪( ».‬مک‌گینتی)‬ ‫دستاوردهای حزب لیبرال در استان انتاریو تا به امروز‪:‬‬ ‫اس��تان برگزی��ده دارای بهتری��ن م��دارس در دنی��ای‬ ‫انگلیسی‌زبان (مک‌کنزی اند کو‪)2010 ،‬‬ ‫تبدی��ل طوالنی‌تری��ن زمان‌های انتظار ب��رای عمل‌های‬ ‫جراحی به کوتاه‌ترین آنها (اطالعات انستیتوی بهداشت‬ ‫کانادا‪)2011 ،‬‬ ‫ایجاد مشاغل تمام‌وقت بیشتر نسبت به دیگر استان‌های‬ ‫کشور (آمار کانادا‪)2011 ،‬‬ ‫گام‌های بعدی برای کمک ب��ه خانواده‌ها برای ماندن در‬ ‫مسیر درست‬ ‫ایجاد ‪ 50‬هزار شغل جدید در بخش انرژی‌های بازیافتی‬ ‫کاس��تن از میزان ش��هریه کالج‌ه��ا و دانش��گاه‌ها برای‬ ‫خانواده‌های کم درآمد به میزان ‪ 30‬درصد‬ ‫کاستن از هزینه قبض‌های برق از محل مزایای انرژی‌های‬ ‫بازیافتی‪ ،‬به میزان ‪ 10‬درصد‬ ‫اعطای ‪ 15‬درصد اعتبار مالیاتی به ش��هروندان ارش��د یا‬ ‫سالخورده برای نوسازی خانه‌هایشان‬ ‫نهایی کردن طرح مهدکودک‌های تمام‌وقت تا سال ‪2014‬‬

‫حزب لیبرال انتاریو یکی از احزاب مهم این استان است‪ .‬گرچه این حزب از نظر عقیدتی همراستا با حزب‬ ‫لیبرال کانادا حرکت می‌کند اما از نظر ساختاری حزبی مستقل است‪.‬‬ ‫این حزب برای نخستین بار در سال ‪ 1840‬و در مخالفت با سیطره حزب محافظه‌کار پا به عرصه نهاد‪ .‬بعد‬ ‫از سقوط در سال ‪ ،1854‬جورج براون در سال ‪ 1857‬با ایجاد اصالحاتی در ساختار حزب‪ ،‬لیبرال مدرن را‬ ‫ایجاد نمود‪ .‬با تالش‌های این حزب در جهت اتحاد دو بخش ‪ Upper Canada‬و ‪Lower Canada‬‬ ‫بود که این اتفاق میسر شد و در واقع زمینه برای کنفدراسیون کانادایی فراهم گشت‪.‬‬ ‫بعد از حدود س��ی س��ال و در س��ال ‪ 1905‬این حزب بار دیگر عرصه قدرت را واگذار کرد‪ .‬اختالفات‬ ‫درونی حزب و ضعف آن ادامه یافت تا این‌که در سال ‪ 1930‬لیبرال‌ها دیگر به حزبی کامال کوچک در‬ ‫بخش جنوب‌غربی انتاریو بدل ش��دند‪ .‬بعد از مدتی‪ ،‬میشل هپبورن رهبری حزب را به دست گرفت و‬ ‫توانست با ائتالف لیبرال‌های مترقی و جلب اصالح‌طلبان سابق‪ ،‬حیاتی دوباره به آن ببخشد‪.‬‬ ‫از سال ‪ 1943‬تا سال ‪ 2003‬حزب لیبرال تنها ‪ 5‬سال دولت استان را در اختیار داشت و در باقی این مدت‬ ‫به عنوان حزب اپوزیسیون به ایفای نقش مشغول بود‪ .‬در مقطعی از دهه هفتاد نیز حزب نیودموکرات از‬ ‫این حزب پیشی گرفت و به دومین حزب مهم انتاریو تبدیل شد‪.‬‬ ‫نخس��تین بار در س��ال ‪ 1985‬بود که حزب لیبرال انتاریو به رهبری دیوید پترس��ون موفق به شکس��ت‬ ‫محافظه‌کاران شد‪ .‬البته در این مرحله دولت لیبرال‪ ،‬اقلیتی بود‪ .‬اما در انتخابات سال ‪ 1987‬و پس از توافق‬ ‫با حزب ‪ ،NDP‬این حزب با کس��ب ‪ 95‬کرس��ی در مجلس به دولت اکثریتی تغییر وضعیت داد و این‬ ‫موقعیت را تا سال ‪ 1990‬حفظ کرد‪ .‬در این سال به رغم نتایج خوب نظرسنجی‌ها‪ ،‬این حزب نتوانست‬ ‫رای کافی به دس��ت آورد و قدرت را به رهبر حزب ‪ ،NDP‬آقای باب ری‪ ،‬واگذار کرد و تعداد‬ ‫دالتون مک‌گینتی‬ ‫کرسی‌هایش به ‪ 36‬کرسی تقلیل یافت‪.‬‬ ‫بار دیگر حزب لیبرال به جایگاه اپوزیسیون بازگشت و حتی به رغم ضعیف شدن جایگاه ‪ NDP‬دالتون جیمز پاتریک مک‌گینتی‪ ،‬نخست وزیر ‪ 56‬ساله استان انتاریو و رهبر حزب‬ ‫نتوانست در انتخابات سال ‪ 1995‬هم رای خوبی کسب کند‪ .‬در سال ‪ 1996‬لیبرال‌های انتاریو آقای لیبرال این استان اس��ت‪ .‬وی را در اقتصاد دارای دیدگاهی میانه‌رو می‌دانند زیرا در‬ ‫مک‌گینتی را به رهبری حزب انتخاب کردند‪ .‬در انتخابات س��ال ‪1999‬و به رغم تمام تالش‌های نخستین بودجه دولت خود میزان مالیات‌های فردی را افزایش داد و تالش نمود تا‬ ‫وی‪ ،‬باز هم محافظه‌کاران برنده میدان شدند و از او چهره‌ای ناکارآمد به عموم ارائه نمودند‪ .‬لیبرال‌ها از میزان مالیات استانی بر سرمایه‌های شرکت‌ها بکاهد‪ .‬در زمینه مسائل اجتماعی نیز‬ ‫او دارای دیدگاهی لیبرال است‪.‬‬ ‫اما این‌بار توانس��تند‪ 40‬درصد آرا را به خود اختصاص دهند که این امر در ‪ 50‬س��ال پیش از آن‬ ‫او متولد اتاوا از یک خانواده فرهیخته ایرلندی‪ -‬کانادایی اس��ت‪ .‬پدرش اس��تاد‬ ‫بی‌سابقه بود‪.‬‬ ‫دانش��گاه و مادرش پرستار تمام‌وقت بود‪ .‬فرانسه‌زبان بودن مادر به او فرصت‬ ‫دومین دوره کاری آقای مک‌گینتی موفق‌تر از دور نخست بود‪ .‬حتی به دلیل وجهه مطلوبی که‬ ‫خوبی برای دوزبانه شدن داد‪ .‬او در دانشگاه مک‌مستر لیسانس بیولوژی گرفت‬ ‫لیبرال‌ها به دست آورده بودند‪ ،‬وی مکررا عنوان «دولت منتظر» را برای این حزب به کار برد‪.‬‬ ‫و دوره فوق‌لیس��انس خود در حقوق را در دانشگاه اتاوا به پایان رساند‪ .‬در‬ ‫و باالخره در سال ‪ 2003‬محافظه‌کاران در کارزار انتخاباتی ضعیف ظاهر شدند و به‬ ‫سال ‪ 1980‬ازدواج کرد و اکنون صاحب یک دختر و سه پسر است‪.‬‬ ‫دلیل کارآمدی بارز مک‌گینتی نتوانستند حمالت گذشته خود به وی را تکرار کنند‬ ‫او در س��ال ‪ 1996‬ب��ه رغم وجود فرد مقتدری چ��ون جرارد کندی‪ ،‬به‬ ‫و به این ترتیب لیبرال‌ها با ‪ 72‬کرسی برنده انتخابات و دارای دولت اکثریتی شدند‬ ‫رهبری حزب لیبرال انتاریو انتخاب شد‪ .‬در دور نخست و دوم انتخابات‬ ‫و سی‌امین رهبر این حزب از سال ‪ 1857‬به این سو به عنوان نخست‌وزیر انتاریو‬ ‫استانی وی نقش رهبر اپوزیسیون را داشت اما در دور سوم‬ ‫برگزیده ش��د‪ .‬در سال ‪ 2007‬نیز همین نتیجه به دست آمد و از آن زمان تا امروز‬ ‫با کسب رای مردم مخالف با محافظه‌کارها و اتحادیه‌هایی‬ ‫قدرت در دست لیبرال‌ها باقی مانده است‪.‬‬ ‫که دس��ت از حمایت ‪ NDP‬برداش��ته بودند‪ ،‬توانست به‬ ‫بزرگ‌تری��ن چالش انتخابات��ی این حزب در انتخابات ‪ 6‬اکتب��ر ‪ ،2011‬حمالت‬ ‫موفقیت برسد و تا امروز نیز این عنوان را حفظ نماید‪.‬‬ ‫گسترده حزب محافظه‌کار به مالیات‌ها خصوصا ‪ HST‬است‪.‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪30‬‬ ‫گزارش‬

‫معرفیمختصرحزبمحافظه‌کار انتاریو‬ ‫حزب محافظه‌کار اس��تان انتاریو از احزاب دست‌راس��تی اس��تان است و حدود ‪ 80‬س��ال از ‪ 144‬سالی که از عمر کنفدراسیون‬ ‫می‌گذرد‪ ،‬اداره دولت آن را به عهده داشته و به همین دلیل هم با عنوان «حزب رهبر طبیعی انتاریو» آن را می‌شناخته‌اند‪ .‬این رهبری‬ ‫از سال ‪ 1943‬تا ‪ 1985‬بدون وقفه ادامه داشته و در حال حاضر این حزب نقش اپوزیسیون را در مجلس انتاریو بر عهده دارد‪.‬‬ ‫اولین مؤسسان این حزب را در بخش ‪ Upper Canada‬عده‌ای از وفاداران به سلطنت تشکیل می‌دادند که البته در آنها ثروت و‬ ‫عضویت در خانواده‌های مهم یک امر مرسوم بود‪ .‬در سال ‪ 1854‬از ائتالف دو حزب لیبرال و محافظه‌کار به همت جان‪.‬ا‪.‬مک‌دانلد‬ ‫و جورج کارتیه‪ ،‬حزب محافظه‌کار مدرن پا به عرصه گذاشت‪ .‬نخستین نخست‌وزیر استان انتاریو‪ ،‬جان سندفیلد مک‌دانلد‪ ،‬نیز در‬ ‫ادامه همین حرکت ائتالفی انتخاب شد‪ .‬وی یک لیبرال بود و در مجلس فدرال کرسی لیبرال داشت اما از متحدان جان‌‪.‬ا‪.‬مک‌دانلد‬ ‫به حساب می‌آمد‪ .‬بعد از این‌که این دولت قدرت خود را در سال ‪ 1871‬از دست داد‪ ،‬این ائتالف نیز از میان رفت‪.‬‬ ‫این حزب که در ابتدا شمول بیشتری داشت‪ ،‬بعد از مدتی انحصارا به اعضای پروتستان وابسته ماند‪ ،‬با صرف بودجه برای مدارس‬ ‫کاتولیک مخالفت کرد‪ ،‬حق کانادایی‌های فرانسوی را برای داشتن زبان فرانسه از آنان سلب نمود و روند بی‌اعتمادی به مهاجران‬ ‫را آغاز نمود‪ .‬از سال ‪ 1905‬تا سال ‪ -1934‬البته به استثنای ‪ 5‬سال از این مدت‪ -‬این حزب در راس قدرت بود و جیمز ویتنی‬ ‫نخستین نخست‌وزیر این دوره محافظه‌کاران بود‪ .‬وی کارهای بزرگی انجام داد که احداث سیستم تولید برق در انتاریو یکی از‬ ‫آنهاست‪.‬‬ ‫اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل سال‌های قدرت‌گیری مجدد لیبرال‌ها به رهبری میشل هپبورن بود‪ .‬این بار محافظه‌کاران به جای‬ ‫مخالفت و کارشکنی محض‪ ،‬به حرکت‌های توسعه‌ای دولت کمک نمودند و برای نشان دادن این تغییر رویه‪ ،‬حتی نام خود را‬ ‫نیز به محافظه‌کار مترقی تغییر دادند‪.‬‬ ‫با توجه به ضعف لیبرال‌ها در سال ‪ 1943‬محافظه‌کاران توانستند در انتخابات آن سال دولت اقلیتی تشکیل دهند و لیبرال‌ها را‬ ‫به جایگاه سوم در استان تنزل دهند و تا چهار دهه این تفوق را حفظ کنند‪ .‬در سال ‪ 1961‬جان روبارت محافظه‌کار‪ ،‬هفدهمین‬ ‫نخست‌وزیر انتاریو شد و به مرور به یکی از محبوب‌ترین نخست‌وزیران در این استان بدل شد‪ .‬او طرفدار آزادی‌های فردی بود‬ ‫و برای تثبیت حقوق استان در مقابل طرح‌های متمرکز دولت فدرال بسیار تالش نمود‬ ‫و در عین حال مخالف رفتارهای جدایی‌طلبانه کبک بود‪.‬‬ ‫یکی از نخست‌وزیران مهم این حزب بیل دیویس بود که به دلیل سیاست‌های مشهور‬ ‫و مهارت‌های اس��تراتژیکش به او «ماش��ین بزرگ آبی» می‌گفتند‪ .‬موضع‌گیری او در‬ ‫برخی موارد از راست به وسط و در برخی موارد هم حتی چپ‌تر از لیبرال‌ها بود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل هم به یکی از محبوب‌ترین نخست‌وزیران در استان انتاریو معروف شده‬ ‫گرچ��ه برخی از هم‌حزبی‌هایش او را به دلیل خدش��ه‌ای که به تصویر حزب وارد‬ ‫ساخته شماتت می‌کنند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1985‬و به دنبال بازنشسته‌ش��دن و کناره‌گیری دیوی��س از قدرت‪ ،‬پس از‬ ‫برگزاری انتخاباتی‪ ،‬دوباره محافظه‌کارها پس از ‪ 42‬سال دولت را به لیبرال‌ها واگذار‬ ‫کردند‪ .‬در سال ‪ 1995‬مایک هریس یک بار دیگر محافظه‌کاران را بر جایگاه نخست‬ ‫نشاند و توانست در دور بعدی انتخابات در سال ‪ 1999‬نیز دولت اکثریتی تشکیل دهد‪.‬‬ ‫سیر افول محبوبیت محافظه‌کارها از سال ‪ 2000‬آغاز شد و تا سال ‪ 2002‬که زمان انتخابات بعدی بود‪ ،‬به ‪ 37‬درصد در مقابل ‪50‬‬ ‫درصد لیبرال‌ها رسید و به این ترتیب بود که آنها قدرت را به لیبرال‌ها واگذار نمودند‪ .‬در این سال‌ها حزب محافظه‌کار انتاریو در‬ ‫مقام اپوزیسیون قرار داشت ‌ه و در این مدت چهار رهبر آن به ترتیب ارنی ایوز‪ ،‬جان توری‪ ،‬باب رانسی‌من و تیم هوداک بوده‌اند‪.‬‬ ‫بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر این حزب‪ ،‬خاطره بد مردم از آخرین دوران حاکمیت آنها و ناشناخته بودن‬ ‫رهبر جدید حزب است‪.‬‬

‫شعارها و برنامه‌های حزب محافظه‌کار انتاریو‬ ‫تغییر ب��رای این‌که پول بیش��تری در جیب مردم‬ ‫بماند از طریق‪:‬‬ ‫تحت کنترل درآوردن قیمت قبض‌های آب و برق‬ ‫معافیت‌های مالیاتی برای خانواده‌ها‬ ‫ارائه برنامه‌های واقعی اشتغال‬ ‫تغییر برای این‌که تامی��ن خدماتی که به آن نیاز‬ ‫دارید تضمین شود از طریق‪:‬‬ ‫حمایت از سالمت و بهداشت‬ ‫تقویت سیس��تم بهداش��ت (ب��ا ‪ 6.1‬میلی��ارد دالر‬

‫سرمایه‌گذاریبیشتر)‬ ‫حمایت و بهبود وضعیت محیط زیست‬ ‫تقویت کامیونیتی‌های محلی‬ ‫تغییر برای پاکسازی دولت از طریق‪:‬‬ ‫پاسخگو بودن واقعی دولت‬ ‫رواج پاسخگو بودن فرد فرد اعضای دولت‬ ‫مبارزه ب��رای حمایت از خانواده‌هایی که س��خت‬ ‫ت�لاش می‌کنند در مقابل آنهایی ک��ه از این تالش‬ ‫منتفعمی‌شوند‬

‫تیم هوداک‬ ‫آقای تیموتی پاتریک هوداک متولد سال ‪1967‬‬ ‫(‪ 43‬س��اله) در شهر فورت اری و رهبر حزب‬ ‫محافظه‌کار مترقی استان انتاریو از سال ‪2009‬‬ ‫به این س��و است‪ .‬وی از س��ال ‪ 1995‬و پیش‬ ‫از تص��دی این مقام به ط��ور مداوم نمایندگی‬ ‫مجل��س از برخی نواحی انتاری��و را بر عهده‬ ‫داشته است‪ .‬عالوه بر این وی در حال حاضر‬ ‫در مجل��س فدرال نیز ب��ه نمایندگی از ناحیه‬ ‫نایاگرا وست‪ -‬گلن بروک حضور دارد‪.‬‬ ‫پ��در او مدیر یک دبیرس��تان و مادرش معلم‬ ‫بود‪ .‬پدربزرگ او پیش از جنگ جهانی دوم از‬ ‫کشور اسلوواکی به کانادا مهاجرت نموده بود‪.‬‬ ‫وی لیس��انس خود را در رشته هنر از دانشگاه‬ ‫وسترن انتاریو و فوق‌لیسانس خود را در رشته‬ ‫اقتصاد از دانشگاه واشینگتن در سیاتل امریکا‬ ‫دریافت ک��رد‪ .‬او پیش از حض��ور در عرصه‬ ‫سیاست‪ ،‬از سال ‪ 1988‬تا ‪ 1993‬به فعالیت در‬ ‫زمینه روابط مرزی امریکا و کانادا مشغول بود‪.‬‬ ‫در انتخابات آتی اس��تان‪ ،‬هوداک جدی ترین‬ ‫رقیب دالتون مک‌گینتی است و باید منتظر ماند‬ ‫و دید ایا این حزب می‌تواند انتخاب مردم باشد‬ ‫و هوداک نخس��ت وزیر بعدی انتاریو خواهد‬ ‫بود یا خیر‪.‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪October 2011 . No2 31‬‬ ‫گزارش‬

‫معرفی مختصر حزب نیو دموکراتیک انتاریو‬ ‫حزب نیو دموکراتیک انتاریو که به ‪ ONDP‬نیز معروف است‪ ،‬یک حزب‬ ‫سوسیال دموکرات و از انشعابات حزب ‪ NDP‬کانادا است‪ .‬این حزب در‬ ‫سال ‪ 1961‬تاسیس شد و نخستین رهبر آن نیز آقای دانلد سی مک‌دانلد بود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1967‬این حزب نسبتا جوان توانست ‪ 20‬عضو به مجلس استانی‬ ‫بفرستد‪ .‬متاسفانه عملکرد ضعیف حزب سبب شد تا نمایندگان خود را در‬ ‫مجالس بعدی از دست بدهد و از موقعیت اپوزیسیون رسمی خارج شود‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1982‬آقای باب ری به رهبری حزب انتخاب شد و در مدت رهبری‬ ‫او حزب حیاتی دوباره یافت‪ ،‬بار دیگر به اپوزیسیون رسمی بدل شد و حتی‬ ‫یک بار موفق به تشکیل دولت شد‪ .‬باب ری در انتخابات ‪ 1990‬و همزمان با‬ ‫ورود کانادا به دوران رکود اقتصادی به نخست‌وزیری رسید‪ .‬حزب نتوانست‬ ‫در انتخابات ‪ 1995‬موفقیت قبلی را تکرار کند و ری در سال ‪ 1996‬از رهبری‬ ‫حزب کناره‌گیری کرد‪ .‬در دوران بعد از این‪ ،‬حزب موقعیت حزب رس��می‬ ‫بودن خود را از دس��ت داد اما با تالش رهبر جدید خود یعنی آقای هاوارد‬ ‫همپتون‪ ،‬دولت مجبور شد تا به بازنگری قانون و تعیین مجدد شرایط الزم‬ ‫برای رس��می بودن احزاب اقدام کند‪ .‬هاوارد همپتون نیز در سال ‪2009‬‬ ‫از رهب��ری ح��زب کناره‌گیری کرد و از آن زم��ان تا کنون خانم آندریا‬ ‫هوروات رهبری حزب را بر عهده دارد‪ .‬آنچه در انتخابات اخیر اتفاق‬ ‫خواهد افتاد‪ ،‬قطعا بر سرنوشت رهبری این حزب بی تاثیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫ش رهبر حزب اقناع عمومی بر س��ر تحول این حزب و‬ ‫مهم‌ترین چال ‌‬ ‫فاصله گرفتن از خاطرات ناخوش‌آیند دوره نخس��ت وزیری باب ری‬ ‫است‪.‬‬

‫آندریا هوروات‬ ‫خانم آندریا هوروات‪ ،‬رهبر ‪ 48‬ساله حزب نیو دموکراتیک انتاریو و نماینده مجلس‬ ‫فدرال از ناحیه هیملتون سنتر است‪ .‬وی در سال ‪ 2009‬به رهبری حزب انتخاب شد‪.‬‬ ‫وی نخستین زنی است که تا به امروز به رهبری حزب مذکور رسیده و در کل استان‪،‬‬ ‫دومین زنی است که بعد از خانم لین مک‌لوید‪ ،‬نقش رهبری یکی از احزاب سیاسی‬ ‫در انتاریو و نیز نمایندگی در مجلس فدرال را به عهده داشته‌است‪.‬‬ ‫خانم هوروات در شهر همیلتون انتاریو متولد و بزرگ شد‪ .‬وی دارای مدرک لیسانس‬ ‫هنری از دانش��گاه مک‌مس��تر است‪ .‬او چندین سال با جنبش‌های کارگری در شهر‬ ‫همیلتون همکاری نزدیک داشت و در امر سوادآموزی به کارگران فعالیت می‌نمود‪.‬‬ ‫اصوال فعالیت‌های اجتماعی یکی از دغدغه‌های همیشگی خانم هوروات بوده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1996‬به دلیل تالش برای آموزش‌های ض��د تبعیض نژادی تقدیرنامه‌ای‬ ‫رسمی به وی اعطا شد‪ .‬او یکی از برگزارکنندگان کمپین ‪Hamilton’s Days of‬‬ ‫‪ Action‬بود که اعضای آن به سیاست‌های دولت محافظه‌کار وقت به رهبری مایک‬ ‫هریس معترض بودند‪ .‬در همان سال کمیته موقعیت زنان در شهر همیلتون نیز عنوان‬ ‫افتخاری «زن سال» را به وی اعطا نمود‪.‬‬

‫شعارها و برنامه‌های حزب ‪ONDP‬‬ ‫«تغییر واقعی‪( .‬برنامه‌های ما را برای این تغییر) بخوانید و به دیگران‬ ‫ه��م بگویید‪ .‬ما را از نظرات خود آگاه کنید و در ‪ 6‬اکتبر به تغییری‬ ‫رای دهید که برای آن خانواده ش��ما بر هر چیز دیگری تقدم دارد‪».‬‬ ‫(هووارت)‬ ‫شعارها و برنامه‌ها‪:‬‬ ‫یک‪ :‬آسان‌تر کردن زندگی و کاستن از هزینه‌های آن‬ ‫ح��ذف مالیات هماهنگ ی��ا ‪ HST‬از کاالهای ض��روری زندگی‬ ‫روزمره‬ ‫حفاظت بیشتر در پمپ‌بنزین‌ها برای جلوگیری از هدر رفتن بنزین‬ ‫ثابت کردن هزینه حمل و نقل و توسعه بیشتر امکانات حمل و نقل‬ ‫کمک به مردم برای پس‌انداز بیشتر جهت دوران بازنشستگی‬ ‫تحت کنترل درآوردن قیمت برق‬ ‫دو‪ :‬ایجاد مشاغل و حمایت از آنها‬ ‫توقف برنامه «بخشش بی‌قید و شرط مالیاتی شرکت‌ها»‬

‫تشویق و اهدای جایزه به کارآفرینان‬ ‫خرید محصوالت انتاریویی برای رونق اقتصاد در این استان‬ ‫ممانعت از خروج بی‌حد منابع طبیعی استان‬ ‫حمایت از افراد شاغل‬ ‫سوم‪ :‬ایجاد سیستم بهداشت کارآمد برای افراد‬ ‫به نصف رساندن زمان انتظار بیماران در بخش اورژانس‬ ‫تضمین صرف دقیق هزینه‌ها در زمینه مراقبت‌های اصلی‬ ‫ادغام بازمانده‌های شبکه‌های بهداشت محلی‬ ‫توقف روند درخواست پول بیشتر از بیماران‬ ‫تامین نیازهای بهداشتی نسلی که در حال سالخوردگی است‬ ‫اطمینان از این‌که همه پزشک خانوادگی دارند‬ ‫حفظ سالمت افراد‬ ‫چهارم‪ :‬استفاده بهینه از شرایط موجود‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪32‬‬ ‫موضوع ماه‬

‫گفتگوی مجید بسطامی با دکتر رضا مریدی درباره‬

‫‪ 8‬س�ال تخری�ب بنیان‌های اجتماع�ی و اقتصادی محافظ�ه‌کاران در‬ ‫انتاریو‪ ،‬بررسی کارنامه لیبرال‌ها و پوست‌اندازی جامعه ایرانیان‬

‫صدایی که باید حفظ شود‬ ‫در میانه کارزار انتخاباتی استان انتاریو‪ ،‬روبروی دکتر‬ ‫رضا مریدی‪ ،‬نماینده ایرانی‌االصل مجلس این استان‬ ‫در ستاد انتخاباتی ایشان در خیابان یانگ نشسته‌ام‪ .‬در‬ ‫س��اعاتی که هنوز خیلی اول وقت اس��ت و اعضای‬ ‫ستاد که شب‌ها تا دیروقت درگیر فعالیت هستند هنوز‬ ‫نیامده‌اند‪ .‬این لحظه‪ ،‬خاطره مصاحبه چهار سال قبل‬ ‫را برای��م زنده کرد که در دفتر ایش��ان چند چهارراه‬ ‫پایین‌تر انجام شده بود‪ .‬دکتر مریدی هم‌چون گذشته‬ ‫س��ر ح��ال و خوش‌برخورد با لبخن��دی که از لبش‬ ‫نمی‌افتد و گاه به خنده‌ای کامل تبدیل می‌شود با صبر‬ ‫و حوصله به پرسش‌ها پاس��خ گفت‪ .‬تنها جایی که‬ ‫تلخی کوتاهی در کالمش احساس کردم مواردی بود‬ ‫که به سیاست‌های دولت محافظه‌کار فدرال در مورد‬ ‫مهاجران اش��اره داشت‪ .‬خودتان می‌توانید این را در‬ ‫محتوای بحث ببینید‪.‬‬ ‫مقایسه کارنامه محافظه‌کاران و لیبرال‌ها‬

‫آقای دکتر با تشکر از فرصتی که به پرنیان دادید‪ ،‬می‌خواستم قبل از هر چیز‬ ‫از اینجا شروع کنم که حاال‪ ،‬بعد از ‪ 4‬سال فعالیت در مجلس و دولت‪ ،‬این‬ ‫تجربه ‪ 4‬ساله را شخصا چطور می‌بینید؟ چقدر با آن تصور و چشم‌اندازی‬ ‫که در ابتدا داشتید اختالف و در چه مواردی با آن شباهت داشت؟‬

‫آقای بسطامی! قبل از هر چیز می‌خواستم تشکر کنم بابت این فرصتی که به‬ ‫من دادید‪ .‬چهار سال پیش هم شما با من برای نشریه وزین اعتبار مصاحبه‬ ‫کردید که چاپ مونترال بود و انتشارش متاسفانه ادامه پیدا نکرد و االن هم‬ ‫برای نشریه بسیار سطح باال و خوب پرنیان که شماره اولش را دیده‌ام؛ پرنیان‬ ‫که زیرنظر شما و همکارانتان منتشر می‌شود از بسیاری جهات شاید در میان‬ ‫نشریات فارسی‌زبانی در شهرهای محل تمرکز ایرانیان مثل تورنتو‪ ،‬مونترال و‬ ‫ونکوور منحصربفرد باشد خصوصا از نظر کیفیت کاغذ و طراحی و چاپ‪.‬‬ ‫اما در مورد پرسشی که مطرح کردید باید بگویم که آنچه اتفاق افتاد تا حد‬ ‫زیادی همانی بود که حدس می‌زدم چون درس��ت اس��ت که کار قبلی من‬ ‫علمی و آموزش��ی بود اما چون با کارهای سیاسی و فعالیت‌های مرتبط با‬ ‫آن اش��نا بودم‪ ،‬حدس می‌زدم که اگر انتخاب بش��وم به عنوان یک نماینده‬ ‫چ��ه کارهایی باید انجام دهم‪ .‬منظورم کارهایی غیر از ش��رکت در پارلمان‬ ‫و تصویب قوانین اس��ت‪ .‬به عنوان سیاس��ت‌مدارانی ک��ه به عنوان نماینده‬ ‫انتخاب می‌شوند اولین وظیفه ما قانون‌گذاری است و شرکت در جلسات‬ ‫پارلم��ان و کمیته‌های پارلمانی‪ .‬عالوه بر آن من دو س��ال معاون پارلمانی‬ ‫وزارت دانشگاه‌ها بودم و دو سال بعد را به عنوان معاونت پارلمانی وزارت‬ ‫پژوهش‌های علمی خدمت کردم که در واقع مزید بر کار پارلمانی و به عنوان‬ ‫کار اجرایی در کابینه دولت بود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در ‪ 4‬سال گذشته عضو کمیته‬ ‫پارلمانی کابینه دولت در امور مربوط به محیط زیست و منابع و اقتصاد بودم‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪October 2011 . No2 33‬‬ ‫موضوع ماه‬

‫که آن هم کار اجرایی بود که به خواس��ته آقای نخست‌وزیر‬ ‫انجام می‌دادم‪ .‬در کن��ار اینها‪ ،‬هم در جامعه ایرانی و هم در‬ ‫جامعه وسیع ریچموندهیل‪ -‬که آمارها نشان می‌دهد دومین‬ ‫شهر کانادا از نظر تکثر قومی است‪ -‬تالش کردم که در همه‬ ‫مجامع قومیت‌ها‪ ،‬در جشن‌ها‪ ،‬غم‌ها و شادی‌هایشان شرکت‬ ‫کنم و به درددل‌شان برسم و هر کاری که از دستم برمی‌آمده‬ ‫برایشان انجام دهم‪ .‬البته از همه این کارها‪ ،‬چه دولتی و چه‬ ‫عموم��ی و اجتماعی هم لذت برده‌ام چون اگر ش��ما از کار‬ ‫لذت نبرید طبیعتا نمی‌توانید آن را به خوبی انجام دهید‪.‬‬ ‫دولت لیبرال انتاریو در این چهارساله دولت اکثریت بوده و‬ ‫دس��ت بازتری در پیشبرد برنامه‌هایش داشته است؛ شما هم‬ ‫که به دلیل س��ابقه طوالنی در درس و تدریس در نمره‌دادن‬ ‫خبره هس��تید‪ ،‬اگر بنا باشد به عنوان معلم به کارنامه دولت‬ ‫نمره دهید‪ ،‬این نمره چه خواهد بود؟ می‌دانم س��وال سختی‬ ‫است اما نه برای یک معلم!‬ ‫سوال سختی هست اما سوال بسیار خوب و قشنگی است‪.‬‬ ‫حقیقتا اگر من بخواهم به عنوان معلم و اس��تاد دانشگاه به‬ ‫دول��ت نمره بدهم‪ A+ ،‬می‌دهم‪ .‬دلیلش هم این اس��ت که‬ ‫همانطور که می‌دانید این دولت لیبرال برای دو دوره پش��ت‬ ‫س��رهم دولت اکثری��ت بوده اس��ت و در انتخابات ‪ 6‬اکتبر‬ ‫امیدواریم برای سومین بار به اکثریت دست یابد و خدماتش‬ ‫را ادامه دهد‪ .‬وقتی در سال ‪ 2003‬این دولت سر کار آمد قبل‬ ‫از ما ‪ 8‬سال محافظه‌کارها در راس کار بودند و در این ‪ 8‬سال‬ ‫آنها با تفکرات خاص دست راستی خودشان ضربات بسیار‬ ‫سختی به ساختارهای آموزشی‪ ،‬اجتماعی و درمانی انتاریو‬ ‫وارد کرده بودند که من به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنم‪.‬‬ ‫مثال اینها به بهانه کوچک ک��ردن دولت و کاهش هزینه‌ها‪،‬‬ ‫‪ 700‬نفر از بازرسان محیط زیست دولت را اخراج کردند که‬ ‫در نتیجه‪ ،‬نظارت بر مسائل بهداشتی و محیط زیستی برهم‬ ‫ریخ��ت و فقط یک نمونه از نتایج آن‪ ،‬وقوع حادثه واکرتن‬ ‫‪ Walkerton‬بود که به دلیل مصرف آب آلوده شهر‪ ،‬چند‬ ‫ده نف��ر جان باختند‪ .‬کار دیگر در حوزه بهداش��ت و درمان‬ ‫این بود که در این ‪ 8‬س��ال حدود ‪ 6‬هزار پرس��تار را از کار‬ ‫بیکار کردند و حقوق پزشکان را کاهش دادند که در نتیجه‬ ‫آن تعدادی از پزشکان انتاریو به امریکا مهاجرت کردند؛ ‪28‬‬ ‫بیمارستان را هم تعطیل کردند‪.‬‬ ‫در مورد آموزش و پرورش وزیرش��ان آمد گفت ما باید در‬ ‫این ح��وزه بحران به وجود آوری��م و واقعا چنین کرد‪ .‬هر‬

‫روز ب��ا معلمان درگیری داش��تند و معلمان و مدارس مرتبا‬ ‫در اعتصاب بودند به ش��کلی که در آن س��ال‌ها ‪ 28‬میلیون‬ ‫روز وقت دانش‌آموزان تلف شد‪ 400.‬مدرسه را هم تعطیل‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وقت��ی دولت را تحوی��ل دادند ادعا کردند ک��ه بیالن مالی‬ ‫دولت طراز اس��ت اما وقتی دولت از حسابرس کل انتاریو‬ ‫که شخصیت حقوقی مستقل است خواست که به حساب‌ها‬ ‫رسیدگی کند مشخص شد که یک کسربودجه ‪ 5.6‬میلیارد‬ ‫دالری وجود داشته که مخفی کرده بودند و در واقع به مردم‬ ‫دروغ گفته بودند؛ آنهم در دورانی که از نظر اقتصادی بسیار‬ ‫پررونق بود‪ .‬دولت لیبرال در یک چنین شرایطی بر سرکار‬ ‫آمد و ش��روع به س��ازندگی کرد‪ .‬در این مدت کارهایی که‬ ‫انجام داده‌ایم من به طور خالصه بیان می‌کنم‪.‬‬ ‫در بخش بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و امور بیمارس��تان‌ها‪ ،‬بودجه‬ ‫بیمارس��تان‌ها را ‪ 54‬درصد باال بردیم و یازده هزار و پانصد‬ ‫پرس��تار استخدام کردیم‪ .‬قبل از این به دلیل اخراج گسترده‬ ‫پرستاران‪ ،‬جوانان عالقه‌ای به تحصیل در پرستاری نداشتند‬ ‫اما برای اینکه آنها را تش��ویق کنیم اس��تخدام پرس��تاران را‬ ‫افزایش زیادی دادیم تا بدانند که شغل آنها گارانتی است‪.‬‬ ‫همینجا یک س��وال جدی مطرح اس��ت؛ درحالی که همه‬ ‫آمارها و برآوردها از چند دهه قبل به این واقعیت‌های مسلم‬ ‫اشاره داشت که در آینده نزدیک با بحران جمعیتی ناشی از‬ ‫کهنسالی بی‌بی‌بومرها و نیازهای فزاینده بهداشتی و درمانی‬ ‫برای س��اکنان استان روبرو خواهیم بود‪ ،‬با چه توجیهی این‬ ‫رفتارها انجام ش��ده است چون صرف بهانه کاهش هزینه‌ها‬ ‫نباید منجر به کاهش خدمات در امور حیاتی استان شود؟‬ ‫اس��تدالل خاصی نداشتند‪ .‬اس��تدالل آنها همان تفکر کلی‬ ‫محافظه‌کاری اس��ت که معتقد است که دولت باید کوچک‬ ‫ش��ود و همه خدم��ات را بخش خصوصی انج��ام دهد در‬ ‫واقع می‌خواس��تند همان بحران را که در آموزش و پرورش‬ ‫مستقیما اعالم کرده بودند در بخش بهداشت هم پدید آورند‬ ‫تا بعد مردم بگویند پس دولت نمی‌تواند بیمارستان‌ها را اداره‬ ‫کند‪ ،‬بیاییم خصوصی‌اشان کنیم! وگرنه عقل و منطق حکم‬ ‫نمی‌کن��د که به دلیل همین موردی که اش��اره کردید چنین‬ ‫رفتاری را انجام داد که عمال به بروز بحران منجر شود و در‬ ‫نتیجه آن‪ ،‬بخش بهداشت داشت از هم می‌پاشید‪.‬‬ ‫ما در هشت سال‪ 3000 ،‬دکتر استخدام کردیم‪ ،‬یک دانشکده‬ ‫پزشکی جدید تاسیس کردیم‪ ،‬تعداد پزشکان خارجی که در‬ ‫همگ�ی ب�ا اس�تفاده از ح�ق رای دادن‬ ‫کمک کنند که صدای جامعه ایرانی در‬ ‫مجلس انتاریو باقی بماند‬

‫اس��تان مجوز کار دریافت می‌کنند را از ‪ 30‬نفر به ‪ 230‬نفر‬ ‫در س��ال رس��اندیم و در ‪ 100‬بیمارستان از ‪ 150‬بیمارستان‬ ‫استان‪ ،‬فعالیت‌های توسعه یا بهبود و بازسازی انجام دادیم تا‬ ‫بتوانند خدمات بیشتر و بهتری انجام دهیم‪ ،‬زمان انتظار را در‬ ‫اورژانس و عمل جراحی پایین آوردیم و در نتیجه پزشکان‬ ‫و پرستاران و همچنین مراجعان به بیمارستان‌ها االن خیلی‬ ‫راضی‌تر از قبل هستند‪.‬‬ ‫و در بخش آموزش؟‬ ‫از س��ال ‪ ،2003‬در برابر آن ‪ 400‬مدرس��ه که محافظه‌کارها‬ ‫تعطیل کردند ما ‪ 500‬مدرسه جدید ساختیم و با معلمان توافق‬ ‫کردیم به شکلی که در این ‪ 8‬سال حتی یک ساعت اعتصاب‬ ‫یا تعطیلی نداشتیم که به اتالف عمر تحصیلی دانش‌آموزان‬ ‫منجر شود‪ .‬کار خیلی مهمی که کردیم این بود که تحصیالت‬ ‫کودکستانی را هم جزو تحصیالت دولتی و رایگان آوردیم‪.‬‬ ‫همانطور که می‌دانید تحصیالت متوس��طه و دبیرستانی در‬ ‫انتاریو رایگان اس��ت و هزینه آن از طریق همین مالیاتی که‬ ‫مردم می‌دهند فراهم می‌شود‪ .‬استدالل ما این بود که آموزش‬ ‫و تحصیل از ‪ 6‬سالگی آغاز نمی‌شود و آموزش اولیه خیلی‬ ‫مهم است و در واقع پایه آموزش بچه‌هاست به همین دلیل‬ ‫دول��ت تصمیم گرفت ک��ه کودکس��تان‌های ‪Junior( JK‬‬ ‫‪ )Kindergarten‬و ‪ )Senior Kindergarten( SK‬را‬ ‫برای تمام بچه‌های ‪ 4‬س��اله و ‪ 5‬س��اله رایگان کند و انتاریو‬ ‫اولین دولتی اس��ت در قاره امریکا که این تحصیالت در آن‬ ‫رایگان می‌شود‪ .‬محاسن این کار چیست؟‬ ‫اول اینکه همه بچه‌ها می‌توانند به یک نسبت در سنین پایین‬ ‫آموزش ببینند و آموزش در این سنین می‌تواند نتایج خیلی‬ ‫بهتری داش��ته باش��د‪ .‬دوم این‌که پدر و مادرهایی که تا االن‬ ‫وسع‌شان می‌رس��ید و بچه‌ها را به مهدکودک می‌فرستادند‬ ‫برای هر بچه به طور متوسط سالی ‪ 6500‬تا ‪ 7000‬دالر خرج‬ ‫می‌کردند‪ .‬اگر دو بچه داش��تند باید ‪ 15-14‬هزار دالر برای‬ ‫بچه‌ها هزینه مهدکودک می‌دانند که حاال می‌توانند این پول‬ ‫را برای قس��ط خانه یا نظایر آن هزینه کنند که کمک خیلی‬ ‫بزرگی برای خانواده‌های جوان اس��ت‪ .‬اگر هم وسع‌ش��ان‬ ‫نمی‌رسید معموال مادر باید در خانه می‌ماند تا از بچ ‌ه مراقبت‬ ‫کند و نمی‌توانس��ت سرکار برود و درآمدی کسب کند‪ .‬این‬ ‫طوری هم بچه آموزش نمی‌دید و هم خانواده از درآمد مادر‬ ‫بی‌نصیب می‌ماند؛ بعد از ‪ 3-2‬سال هم که مادر می‌خواست‬ ‫ب��رود س��ر کار عمال از نظر تجربه عقب افت��اده بود‪ .‬با این‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪34‬‬ ‫موضوع ماه‬

‫با کمال تاس�ف‪ ،‬دولت فدرال در مورد‬ ‫مهاجرین هیچ کمکی نکرده و کم لطفی‬ ‫کرده است‬

‫برنامه همه این اهداف تامین می‌ش��ود‪ .‬محافظه‌کارها به این‬ ‫برنامه رای منفی دادند‪ NDP .‬هم که رای مثبت داد در زمان‬ ‫تخصیص بودجه به آن رای منفی داد‪.‬‬ ‫در ارتب��اط با دانش��گاه‌ها و تحصیالت تکمیلی هم فعالیتی‬ ‫انجام شده؟‬ ‫در م��ورد دانش��گاه‌ها اولی��ن کار این بود ک��ه دولت‪ ،‬آقای‬ ‫باب ری (که قبال رییس دول��ت در انتاریو بودند) را مامور‬ ‫ک��رد تا یک گزارش پژوهش��ی مفص��ل در مورد وضعیت‬ ‫دانشگاه‌ها و کالج‌های استان فراهم کند‪ .‬ایشان در آن گزارش‬ ‫مشخص کرد که دانش��گاه‌ها و کالج‌های استان شدیدا نیاز‬ ‫به س��رمایه‌گذاری عظیمی دارند تا بتوانند خودشان را رشد‬ ‫دهند چون در ‪ 8‬سال قبل‪ ،‬عمال دولت محافظه‌کار دانشگاه‌ها‬ ‫را کنار گذاش��ته بود‪ .‬در نتیج��ه این گزارش‪ ،‬دولت تصمیم‬ ‫گرفت تا ‪ 6.2‬میلیارد دالر در دانش��گاه‌ها و کالج‌های انتاریو‬ ‫س��رمایه‌گذاری کن��د و این بزرگ‌ترین س��رمایه‌گذاری در‬ ‫‪ 40‬س��ال گذشته در اس��تان بود بطوری‌که شما در هر کالج‬ ‫یا دانش��گاهی می‌رفتید می‌دیدید که دارد در بخش��ی از آن‬ ‫فعالیت عمرانی و ساختمانی انجام می‌شود و نتیجه این شد‬ ‫که ما توانستیم ‪ 250‬هزار جای جدید در مراکز آموزش عالی‬ ‫ایجاد کنیم که رقم بزرگی است‪.‬‬ ‫این مواردی که اش��اره کردید نقاط قوت و برجسته کارنامه‬ ‫دول��ت بود؛ ح��ال به م��واردی بپردازیم ک��ه فکر می‌کنید‬ ‫با پی��روزی حزب لیبرال باید در ‪ 4‬س��ال آینده مورد توجه‬ ‫جدی‌تر قرار بگیرند‪.‬‬ ‫در ‪ 4‬سال آینده باید اول مطمئن شویم که برنامه مهدکودک‬ ‫دولتی تا آخرین فاز که سال ‪ 2014‬است به اتمام برسد چون‬ ‫همه مدارس آمادگی نداش��تند که ای��ن برنامه را به صورت‬ ‫تم��ام و کمال اجرا کنند و به ص��ورت فاز به فاز در جریان‬ ‫است‪ .‬بنابراین باید مراقب باشیم که فاز آخر در تمام مدارس‬ ‫ابتدایی‪ ،‬چه دولتی و چه کاتولیک اجرا شود‪ .‬دوم این‌که در‬ ‫‪ 8‬س��ال گذشته‪ ،‬در دبیرستان‌ها نرخ فارغ‌التحصیلی به دلیل‬ ‫همی��ن فعالیت‌های اصالحی ‪ 14‬درصد باال رفت و االن ‪80‬‬ ‫و چند درصد اس��ت و باید کیفیت آم��وزش و پرورش به‬

‫‪ 100‬درصد برسد تا همه جوانان از دبیرستان فارغ‌التحصیل‬ ‫شوند و بعد هر کس که خواست تا در کالج یا دانشگاه ادامه‬ ‫تحصیل دهد امکانش را داشته باشد‪.‬‬ ‫سیاست‌های مهاجرتی استان‬

‫یکی از پرسش‌های مهم مخاطبان ما کارنامه دولت در بحث‬ ‫مهاجران و خصوصا در مورد اشتغال مهاجران است‪ .‬کارنامه‬ ‫دولت در این حوزه چگونه بوده اس��ت؟ خصوصا که خود‬ ‫آقای مک‌گینتی مدتی قبل به دولت فدرال اعتراض داشتند‬ ‫که سهم دولت انتاریو در تبیین سیاست‌های مهاجرتی استان‬ ‫از هم��ه دولت‌های دیگر کمتر اس��ت درحالی‌ک��ه انتاریو‬ ‫بیشترین بار مهاجرپذیری کانادا را بر دوش دارد‪.‬‬

‫همان‌طور که می‌دانید مهاجرت در اختیار دولت فدرال است‬ ‫و خودتان سیاس��ت‌های دولت فدرال محافظه‌کار نسبت به‬ ‫مهاجرین را بهتر می‌دانید‪ .‬دولت فدرال از دولت‌های استانی‬ ‫می‌خواهد که پس از ورود مهاجرین به استان خدمات الزم‬ ‫را جهت جاافتادن و استقرار آنها به آنها ارائه دهند‪ .‬تجربه هم‬ ‫نش��ان می‌دهد که هرچقدر زودتر این حالت استقرار انجام‬ ‫شود مهاجران سریع‌تر می‌توانند خود را با شرایط جدید وفق‬ ‫دهند‪ ،‬به کاری مشغول شوند‪ ،‬به اقتصاد کمک کنند و حتی با‬ ‫پرداخت مالیات باری از روی دوش دولت بردارند‪ .‬بنابر این‪،‬‬ ‫استقرار یا ‪ settlement‬یکی از اهداف اصلی دولت انتاریو‬ ‫است مخصوصا این‌که مهاجرینی که هنوز به این وضعیت‬ ‫نرسیده‌اند فشار مالی زیادی را به منابع عمومی وارد می‌کنند‪.‬‬ ‫در این ارتباط‪ ،‬دولت انتاریو قراردادی با دولت فدرال داشت‬ ‫که در پنج س��ال‪ ،‬حدود ‪ 900‬میلیون دالر از س��وی دولت‬ ‫فدرال پرداخت ش��ود تا در قبال آن خدمات آموزشی نظیر‬ ‫کالس‌های زبان یا حرفه‌آموزی یا خدمات ضروری دیگر به‬ ‫تازه‌واردان ارائه شود‪ .‬متاسفانه دولت فدرال‪ 207 ،‬میلیون دالر‬ ‫از این پول را که مربوط به قرارداد قبلی است پرداخت نکرده‬ ‫و برای قرارداد جدید هم هنوز اقدامی انجام نداده است‪ .‬خود‬ ‫من در پارلمان‪ ،‬چند ماه پیش س��خنرانی مفصلی انجام دادم‬ ‫برای این مورد اما متاسفانه این امر که طبق قانون و قرارداد‪،‬‬

‫دولت فدرال موظف به انجام آن است ناتمام مانده‪ .‬با کمال‬ ‫تاسف‪ ،‬دولت فدرال در مورد مهاجرین هیچ کمکی نکرده و‬ ‫کم لطفی کرده است‪.‬‬ ‫دلیل چیست؟ پاسخ آنها به اعتراض شما چه بوده است؟‬ ‫پاسخ‌ها همیشه سرباالست و هیچ وقت منطقی نیست‪ .‬دولت‬ ‫انتاریو بع��د از دولت فدرال مهم‌ترین دولت کانادا اس��ت‪.‬‬ ‫بیشترین درآمد دولت فدرال هم از مالیاتی است که ساکنان‬ ‫انتاریو پرداخت می‌کنند یعنی س��اکنان این استان عالوه بر‬ ‫این‌که با پرداخت مالیات‪ ،‬هزینه‌های استان را می‌پردازند به‬ ‫استان‌های دیگر هم کمک می‌کنند‪ .‬حال سوال اینجاست که‬ ‫چرا دولت فدرال سهم قانونی مهاجران تازه‌وارد به این استان‬ ‫را پرداخ��ت نمی‌کند؟ دولت فدرال به هر تازه‌وارد در کبک‬ ‫ساالنه حدود سه هزار دالر کمک می‌کند در حالی که به هر‬ ‫ت��ازه‌وارد در انتاریو تنها ‪ 800‬دالر کمک می‌کند تازه اگر به‬ ‫تعهداتش عمل کند که نمی‌کند‪.‬‬ ‫البته آنها احتماال می‌گویند که ما کس��ر بودجه داریم و باید‬ ‫آن را جبران کنیم!‬ ‫خوب بل��ه اینه��ا می‌آیند میلیون‌ه��ا و میلیون‌ه��ا دالر به‬ ‫ش��رکت‌های نفتی در البرتا تخفیف مالیاتی می‌دهند و آنجا‬ ‫که به تازه‌واردان انتاریو مربوط می‌ش��ود بودجه‌ها را حذف‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫یکی از مشکالت مهاجران خصوصا آنها که مشاغل رگولیتد‬ ‫دارند و باید مجوز بگیرند این است که مدتی از عمرشان در‬ ‫کانادا صرف گذراندن این دوره‌ها می‌ش��ود و عمال از کار‬ ‫تخصصی خود فاصله می‌گیرند در حالی که به نظر می‌رسد‬ ‫خیلی از این رگولیش��ن‌ها س��ال‌ها پیش بر اساس وضعیت‬ ‫مهاجران دهه‌های قبل که عموما از نظر زبان مشکل زیادی‬ ‫داشتند و سطح آموزش‌هایشان هم اختالف زیادی با کشوری‬ ‫مثل کانادا داشت تدوین شده در حالی که مهاجران جدیدتر‬ ‫هم انگلیس��ی را بهتر می‌دانند و هم اختالف مهارتی خیلی‬ ‫زیادی با هم‌صنفان خود در کانادا ندارند‪ .‬این ارزش‌یابی‌ها‬ ‫هم عموما اس��تانی و برعه��ده انجمن‌های تخصصی همان‬ ‫رش��ته است‪ .‬آیا نمی‌شود بر اس��اس این واقعیت‌ها در این‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪October 2011 . No2 35‬‬ ‫موضوع ماه‬

‫ما می‌دانستیم که اجرای این تصمیم (تصویب ‪ )HST‬دشوار است‬ ‫و تبعات دارد اما برای حفظ اقتصاد استان و منافع مردم در این‬ ‫شرایط‪ ،‬وظیفه دیدیم که این کار را انجام دهیم‬

‫رگولیشن‌ها بازنگری کرد تا عمر و تجربه و انگیزه مهاجران‬ ‫به بهانه کسب مجوز شغلی‪ ،‬تلف نشود؟‬

‫سوال بسیار بجایی است و اتفاقا دولت لیبرال وقتی سر کار‬ ‫آمد خصوصا در مورد رش��ته پزشکی بازنگری جدی کرد‪.‬‬ ‫در رشته‌هایی مثل مهندسی شرایط خیلی دشوار نبود و اکثر‬ ‫مهندس��ان ایرانی این آزمون‌ها را می‌دهند و عنوان مهندس‬ ‫متخصص ‪ P.Eng‬را دریافت می‌کنند‪ .‬در مورد رشته‌هایی‬ ‫مثل دندان‌پزشکی و پرستاری هم شرایط نسبتا عادالنه بود اما‬ ‫در مورد پزشکی چنین نبود و حتی کسانی‌که از دانشگاه‌هایی‬ ‫مثال از انگلس��تان یا آلمان هم فارغ‌التحصیل شده بودند باز‬ ‫باید همه مسیر را می‌رفتند که من حتی قبل از این‌که نماینده‬ ‫مجلس ش��وم این موضوع را با وزیر بهداشت استان مطرح‬ ‫کرده بودم‪ .‬نتیجه این بازنگری منجر به این ش��د که دولت‬ ‫قانونی به مجلس برد و تغییراتی در ارزش‌یابی پزشکان داد‬ ‫مثال پزش��کانی که از دانشگاه‌های طرازاول و انگلیسی‌زبان‬ ‫می‌آیند تنها از نظر قوانین و مقررات انتاریو باید س��نجیده‬ ‫شوند؛ کسانی که امتحان‌ها را داده‌اند اما جا برایشان نیست‬ ‫یا آن تجربه کاری در کشورهای مشابه را ندارند برای مدتی‬ ‫زی��ر نظر یک پزش��ک دارای مجوز کار کنند تا با جزییات‬ ‫این رشته در کانادا بیشتر آشنا شوند و کسانی که نمی‌توانند‬ ‫تمام مسیر را با موفقیت طی کنند فرصت داشته باشند که در‬ ‫رشته‌های دیگر مرتبط با پزشکی ادامه مسیر دهند‪ .‬همان‌طور‬ ‫که قبال هم اش��اره کردم دولت ظرفیت پذیرش پزش��کان‬ ‫مهاجر را هم از سالی ‪ 30‬نفر به ‪ 230‬تفر افزایش داد در واقع‪،‬‬ ‫این ظرفیت ‪ 8‬برابر شد‪.‬‬ ‫دوره‌های بریجینگ که عموما برای مهاجران طراحی ش��ده چه‬ ‫عملکردی داشته و دولت برنامه‌ای برای گسترش آنها دارد یا نه؟‬ ‫این دوره‌ها خیلی موفق بوده‌اند‪ .‬مثال در مورد دندان‌پزشکان‬ ‫اف��راد می‌روند امتحانات اولی��ه را می‌دهند و بعد اگر قبول‬ ‫شوند دو سال درس می‌خوانند و بعد مجوز می‌گیرند‪ .‬شاید‬ ‫به نظر برسد که دو سال طوالنی است اما واقعیت این است‬ ‫که این گروه از متخصصان باید نکات مهمی را یاد بگیرند‪،‬‬ ‫مثال انگلیس��ی آنها باید برای محاوره و گفتگو با بیماران یا‬ ‫تامین‌کنندگان امکانات و نظایر اینها مناسب باشد یا نکات‬ ‫قانون��ی و فرهنگی زیادی وجود دارد که بین کانادا و خارج‬ ‫از آن اختالف اس��ت و عدم آشنایی با آن می‌تواند برای فرد‬ ‫متخصص‪ ،‬دردسرهای بزرگ ایجاد کند‪ .‬دولت خیلی دنبال‬ ‫گس��ترش این دوره‌هاس��ت اما چون بودجه‌های آن را باید‬ ‫دول��ت فدرال تامین کند‪ ،‬جنگ ما ادام��ه دارد‪ .‬واقعیت این‬ ‫است که رفتار دولت فدرال با انتاریو بسیار ناعادالنه است‪.‬‬ ‫انتقادات محافظه‌کاران و بحث مالیات‌ها‬

‫بزرگ‌تری��ن نقدی که ب��ه دولت لیبرال می‌ش��ود در مورد‬ ‫مالیات‌هاس��ت و رقبا تبلیغ می‌کنند که دولت لیبرال خیلی‬ ‫راحت مالیات تصویب می‌کند و اهالی استان مالیات زیادی‬ ‫پرداخت می‌کنند که روی کیفی��ت زندگی آنها تاثیر دارد‪.‬‬

‫آخرین بحث از این موارد هم مالیات ‪ HST‬بود که صدای‬ ‫خیلی‌ها را درآورده‪ .‬ش��ما به عنوان عضوی از دولت لیبرال‬ ‫چه پاسخی به این انتقادات دارید؟‬

‫آن چی��زی که محافظه‌کاران در مورد مالیات‌ها بیان می‌کنند‬ ‫به کلی نادرست است و فقط تبلیغ است! چون در دو سال‬ ‫گذش��ته ما مالیات‌ها را خیلی پایین آوردیم‪ .‬در سال ‪2008‬‬ ‫که رکود عظیم اقتصادی درگرفت در انتاریو چند کار خیلی‬ ‫مهم انجام دادیم که بتوانیم از رکود اقتصادی خارج ش��ویم؛‬ ‫یکی از آنها تجدید نظر در سیس��تم مالیات‌ها بود و بخشی‬ ‫از این تجدیدنظر مربوط به کاهش مالیات‌ها بود‪ .‬ما به میزان‬ ‫‪ 11‬و نیم میلیارد دالر مالیات اشخاص را کاهش دادیم یعنی‬ ‫س��قف حداقل مالی��ات را افزایش دادیم ک��ه در نتیجه ‪93‬‬ ‫هزار نفر از ساکنان انتاریو از پرداخت مالیات معاف شدند‪.‬‬ ‫مالیات ش��رکت‌ها را دو درص��د و مجموعا ‪ 4‬و نیم میلیارد‬ ‫دالر کاهش دادیم‪ .‬مالیات پنهانی را با هماهنگ‌کردن مالیات‬ ‫‪ GST‬و ‪ PST‬و تبدیل آن به مالیات ‪ HST‬حذف کردیم‪.‬‬ ‫مالیات دیگری به نام ‪ capital tax‬برای ش��رکت‌ها وجود‬ ‫داشت که به کل حذف کردیم‪ .‬مالیات دیگری به نام ‪small‬‬ ‫‪ business surtax‬ب��رای ش��رکت‌های کوچ��ک وجود‬ ‫داشت که به کل حذف کردیم‪ .‬خوب اینها همه کاهش‌های‬ ‫مالیاتی بوده که انجام شده است‪ .‬ببینید با هماهنگ کردن دو‬ ‫تا مالیات و معرفی ‪ ،HST‬فقط ‪ 500‬میلیون دالر به شرکت‌ها‬ ‫در کار حسابداری کمک صورت گرفت چون به جای دو تا‬ ‫کار حسابداری‪ ،‬فقط یک بار این فعالیت را انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫در مالیات ‪ HST‬ما تاثیر مستقیم آن را روی قیمت سوخت و‬ ‫بنزین و تاثیر آن روی هزینه خواربار و نظیر اینها داریم حس‬ ‫می‌کنیم‪ .‬البته تقریبا همه اقتصاددانان با این تغییر مالیاتی موافق‬ ‫بودند و آن را در درازمدت به نفع اقتصاد استان می‌دانستند؛‬ ‫االن هم نکته جالب این اس��ت که درحالی که وزیر دارایی‬ ‫دول��ت فدرال به عنوان یک اقتص��اددان محافظه‌کار از این‬ ‫کار دفاع می‌کند‪ ،‬حزب محافظه‌کار اس��تان شعار متضادی‬ ‫می‌دهد اما آیا نمی‌شد در همین مقوله ‪ HST‬در زمینه‌هایی‬ ‫که مشخص بود روی اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط فشار‬ ‫وارد می‌شود‪ ،‬برنامه بهتری داشت؟‬ ‫ببینید درخواس��ت برای تغییر سیستم مالیاتی‬ ‫به ‪ HST‬از ‪ 20‬س��ال پیش درخواست دولت‬ ‫ف��درال بوده و قبل از انتاریو هم در ‪ 5‬اس��تان‬ ‫اعمال ش��ده بود؛ چون آن مالی��ات پنهانی در‬ ‫همه مراحل تولید یک کاال یا آماده‌سازی یک‬ ‫س��رویس حضور داش��ت و قیمت محصول‬ ‫نهایی را که به دس��ت مصرف کننده می‌رسید‬ ‫افزایش می‌داد و همچنین سبب کاهش قدرت‬ ‫رقابت صادرکنندگان می‌شد و این مالیات‌های‬ ‫پنهان با تغییر سیس��تم حذف می‌شود‪ .‬تجربه‬ ‫آن ‪ 5‬اس��تان‌ها هم کامال مثبت بود‪ .‬به هر حال‬ ‫همان‌طور که اشاره کردید همه اقتصاددان‌ها این‬

‫سیستم جدید را برای یک اقتصاد تولیدی مثل اقتصاد انتاریو‬ ‫و خصوصا افزایش قدرت صادراتی آن تجویز می‌کردند اما‬ ‫دولت‌های قبلی به دلیل همین مشکالت سیاسی و اجتماعی‬ ‫و دش��واری توجیه منافع آن برای م��ردم عادی‪ ،‬از انجام آن‬ ‫طفره می‌رفتند اما وقتی رکود اقتصادی رسید اقتصاددانان بر‬ ‫تاثیر و اهمیت آن تاکید بیش��تری کردند‪ .‬ما می‌دانستیم که‬ ‫اجرای این تصمیم دشوار است و تبعات دارد اما برای حفظ‬ ‫اقتصاد اس��تان و منافع مردم در این شرایط وظیفه دیدیم که‬ ‫این کار را انجام دهیم خصوصا که اقتصاد انتاریو ‪ 70‬درصد‬ ‫اقتصاد کاناداست و هر تصمیم اقتصادی درستی که در استان‬ ‫گرفته شود عمال همه کشور از آن بهره می‌برند‪.‬‬ ‫این نکته را هم باید توجه داش��ت ک��ه قبل از این تغییر‪ ،‬ما‬ ‫ب��ه ‪ 83‬درصد اقالم هر دو مالی��ات را می‌پرداختیم و عمال‬ ‫تغییری در قیمت آنها اتفاق نمی‌افتاد و تنها در ‪ 17‬درصد با‬ ‫افزایش قیمت به دلیل این تغییر مواجه می‌شدیم که دولت‬ ‫حساب کرد این تغییر ‪ 17‬درصدی حدود ‪ 1000‬دالر بطور‬ ‫متوس��ط هزینه‌های ی��ک خانواده در انتاریو را در یکس��ال‬ ‫افزای��ش می‌دهد و به همین دلیل در س��ال اول اجرای این‬ ‫برنام��ه‪ ،‬این مبلغ را ب��ه خانواده‌ها پرداخت کرد تا بتوانند با‬ ‫تغییرات جدید هماهنگ ش��وند و در سال‌های بعد که تاثیر‬ ‫هماهنگ‌سازی عمال به کاهش قیمت کاالها منجر خواهد‬ ‫ش��د عمال آن افزایش هزینه‌ها پوشش داده خواهد شد‪ .‬در‬ ‫مورد بحث س��وخت هم دولت این اختالف را با اعمال ‪10‬‬ ‫درصد تخفیف در نرخ برق مصرفی به مدت ‪ 5‬سال جبران‬ ‫کرد تا منجر به تغییر الگوی مصرف هم بشود‪.‬‬ ‫جامعه ایرانیان استان و کانادا‬

‫به عن��وان آخرین بحث‪ ،‬در م��ورد جامعه ایرانی��ان کانادا‬ ‫صحبت کنیم که انتخاب شما به عنوان اولین ایرانی که موفق‬ ‫ش��ده به یک مرکز قانون‌گذاری وارد شود یک اتفاق بسیار‬ ‫روحیه‌بخ��ش و امیدوارکننده در این جامعه بود‪ .‬این جامعه‬ ‫توقعات و انتظاراتی داشت‪ .‬شما فکر می‌کنید حضور شما‬ ‫چقدر آن انتظارات را براورده کرده است؟‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪36‬‬ ‫موضوع ماه‬

‫در ‪ 2007‬ب��رای اولی��ن بار ی��ک ایران��ی وارد یک مجلس‬ ‫قانون‌گذاری در کل امریکا ش��د آنهم در پارلمان انتاریو که‬ ‫مهم‌ترین مجلس کانادا بعد از مجلس فدرال اس��ت‪ .‬جامعه‬ ‫ایرانی در این س��ی و چند س��ال گذشته یکی از آرزوهایش‬ ‫این بود که یک ایرانی بتواند وارد پارلمان شود و این آرزوی‬ ‫درستی بود چون می‌دانست وقتی به معنای واقعی می‌توانیم‬ ‫در کانادا جا بیفتیم و کانادایی شویم و دیده شویم که داخل‬ ‫سیاست‌گذاری کش��ور ش��ویم‪ .‬البته ایرانیان در بخش‌های‬ ‫مختلف فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و دانش��گاهی چهره‌های موفق‬ ‫بسیاری داش��ته اما آنچه که می‌توانست پروفایل این جامعه‬ ‫را باال ببرد بخش سیاسی بود‪ .‬در ‪ 2007‬باالخره این موفقیت‬ ‫اتف��اق افتاد‪ .‬ایرانی‌ها هم چه آنها که کمک مالی کردند‪ ،‬چه‬ ‫آنها که داوطلبانه در فعالیت‌های انتخاباتی به من کمک کردند‬ ‫و چ��ه آنهایی که رای دادند هیچ ک��دام توقع خاصی از من‬ ‫نداش��تند اما من خودم دو آرزو را خیلی تاکید داشتم که اگر‬ ‫در انتخابات موفق شوم پیگیری کنم‪.‬‬ ‫اولی این بود که عید نوروز را در انتاریو رس��می کنم و دوم‬ ‫اینکه مش��کل ویزای توریس��تی خانواده‌ها خصوصا پدر و‬ ‫مادرها را در س��فارت کانادا در ته��ران پیگیری و حل کنم‪.‬‬ ‫در آن زمان نرخ ارائه ویزای توریس��تی به متقاضیان حدود‬ ‫‪ 10‬درصد بود ‪ .‬خوشبختانه به هر دو آرزو رسیدم‪ .‬در اولین‬ ‫فرصت که توانستم الیحه نوروز را مطرح کردم که در ‪2008‬‬ ‫در پارلمان انتاریو با رای تمامی احزاب تایید ش��د‪ .‬در ‪2009‬‬ ‫من از حزب لیبرال کانادا خواستم که این الیحه را به مجلس‬ ‫ف��درال هم ببرد که آقای ایگناتیف این کار را کرد و در آنجا‬ ‫هم برای کل کانادا تصویب شد‪.‬‬ ‫در مورد ویزای توریستی هم من چند بار برای این موضوع به‬ ‫اتاوا رفتم و چند نوبت هم در همین تورنتو با وزیر مهاجرت‬ ‫فدرال طرح موضوع کردم؛ با اینکه ایشان در حزب مخالف‬ ‫هستند اما دوستی خوبی با هم داریم و خوشبختانه نرخ قبولی‬ ‫ویزای توریستی به ‪ 80‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫در م��ورد جامعه ایران��ی من تالش ک��ردم در همه مجامع‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و حتی سیاس��ی مرتبط با ایران حضور‬ ‫داشت ‌ه باشم و مواردی را خودم در پارلمان سامان داده‌ام‪.‬‬ ‫فکر می‌کنید انتخاب شما و مسائل بعد از آن به انسجامی در‬ ‫جامعه ایرانیان منجر ش��ده که بشود گام‌های مهم‌تری برای‬ ‫ایجاد انسجام بیشتر این جامعه برداشت؟‬ ‫من فکر می‌کنم چنین ش��ده باش��د‪ .‬همی��ن انتخاب من یا‬ ‫برگزاری جش��ن نوروز در پارلمان انتاریو با حضور نخست‬ ‫وزی��ر و ‪ 20‬تن از وزرا و نماین��دگان و ‪ 700‬نفر از ایرانیان‬ ‫یا معرف��ی انجمن‌ها و گروه‌های ایرانی به ش��خصیت‌های‬ ‫سیاس��ی کانادا از یک طرف و از طرف دیگر فعالیت‌هایی‬ ‫ک��ه انجمن‌های دیگر انج��ام داده‌اند مثل جش��ن تیرگان و‬ ‫فعالیت انجمن مهندسان و نظایر اینها سبب شده که می‌بینیم‬ ‫جامعه ایرانیان دیگر جامعه ناش��ناخته‌ای نیست و کامال به‬ ‫حساب می‌آید و همه سیاستمداران کانادایی از آقای هارپر‪،‬‬ ‫نخس��ت‌وزیر گرفته تا سیاست‌مدارن انجمن شهر همه این‬ ‫جامعه را می‌شناسند اما این باید عمیق‌تر باشد‪ .‬باید سعی کنیم‬ ‫با حرکت‌هایی در همه ابعاد مثل ابعاد فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫مطبوعاتی به گسترش و عمیق‌تر شدن این حرکت بپردازیم تا‬

‫جامعه ما شناخته‌تر شود‪ .‬تا منافع آن به ما و فرزندان‌مان برسد‬ ‫و همه احساس کنیم که واقعا کانادایی هستیم‪.‬‬ ‫االن فکر می‌کنید برای فرستادن اولین ایرانی به پارلمان فدرال‬ ‫آماده شده‌ایم؟‬ ‫فکر می‌کنم که جامعه ایرانی در این مرحله قرار دارد و یکی‬ ‫از تاثیرات انتخابات قبلی همین بود که جامعه ایرانی خیلی‬ ‫بیشتر درگیر فعالیت‌های سیاسی شد‪ .‬مثال در انتخابات قبلی‬ ‫ح��دود ‪ 250‬نف��ر به من کمک کردند و بخ��ش عمده‌ای از‬ ‫ایرانیان ریچموندهیل به حوزه‌های رای‌گیری رفتند‪ .‬در همین‬ ‫دوره هم جوانان زیادی در ستاد من فعالیت می‌کنند و ایرانیان‬ ‫زیادی هم کمک مالی کرده‌اند‪ .‬این نکته خیلی مهمی است‬ ‫که ایرانیان دارند درگیر این نوع فعالیت‌های سیاسی می‌شوند‬ ‫چون باور کرده‌اند که برخالف تجربه گذشته‪ ،‬در کانادا رای‬ ‫آنها ارزش و تاثیر دارد و ایرانیان از این حق‌ش��ان اس��تفاده‬ ‫می‌کنند و هر چقدر ایرانیان بیشتر به این باور برسند و درگیر‬ ‫این موضوع شوند امکان این‌که ما بتوانیم افراد بیشتری را به‬ ‫مراکز قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری بفرستیم بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫و پیام خاص شما برای ایرانیان ریچموندهیل؟‬ ‫من از همه آنها می‌خواهم که از این حقش��ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫رای دادن هم حق ماست و هم وظیفه که با این رای می‌آید‪.‬‬ ‫من از آنها می‌خواهم که همگی با استفاده از این حق کمک‬ ‫کنن��د که صدای این جامعه در مجل��س انتاریو باقی بماند‪.‬‬ ‫ی��ک نکته را هم فرام��وش نکنیم که در اینج��ا با یک رای‬ ‫اضافی‪ ،‬یک نماین��ده می‌تواند انتخابات را ببرد و حتی یک‬ ‫رای‪ ،‬سرنوشت‌س��از است برای همین از همه می‌خواهم در‬ ‫انتخابت شرکت کنند تا موفق شویم‪.‬‬ ‫خیلی از حوصله ش��ما و زمانی ک��ه در اختیار ما قرار دادید‬ ‫متشکرم‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬متن کامل این مصاحبه در وب س��ایت نشریه منتشر‬ ‫خواهد شد‪ .‬‬

‫وزیر آموزش و پ�رورش محافظه‌کاران‬ ‫گف�ت «ما باید در این ح�وزه بحران به‬ ‫وجود آوریم» و واقعا چنین کرد‬


‫نمـرهنیـاوردن‬ ‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫نکته‌هایی برای والدین در مورد صحبت کردن با بچه‌ها درباره‬ ‫کارت‌های گزارش یا کارنامه‌هایشان‬ ‫شریل امبرت ‪/Today’s Parent‬برگردان‪ :‬نادیا غیوری‬

‫وقتی دختر هفت ساله‌ام با کارت گزارش کالس دومش از‬ ‫مدرسه به خانه آمد‪ ،‬هر کاری که بلد بود و هر هنری را که‬ ‫در چنته داشت رو کرد تا بلکه من دیدن کارت را فراموش‬ ‫کنم‪ .‬باالخره بعد از انداختن یک نگاه س��ریع به نمره‌هایش‬ ‫متوج��ه وجود چند نمره ‪ C‬در بی��ن ردیف نمرات ‪ A‬و ‪B‬‬ ‫شدم‪ .‬عجیب این بود که آن نمره‌های ‪ C‬مربوط به درسی بود‬ ‫که او معموال در آن نمره خوبی می‌آورد و مشکلی نداشت‪.‬‬ ‫با عصبانیت و اخم فریاد زدم‪« :‬چی شد که این‌طوری شد؟»‬ ‫اینجا بود که چهره دخترم درهم رفت و زد زیر گریه‪.‬‬ ‫ب��ه قول خان��م الرا می��ن‪ ،‬نویس��نده کت��اب ‪Meet the‬‬ ‫‪Teacher: How to Help Your Child Navigate‬‬ ‫‪( Elementary School‬مالق��ات ب��ا معل��م‪ :‬چطور به‬ ‫فرزندت��ان کمک کنید ت��ا از دوره ابتدایی گذر کند)‪ ،‬زمانی‬ ‫دادن کارت‌های گزارش مدرس��ه می‌تواند برای همه زمان‬ ‫پراسترس��ی باش��د اما اگر بگذارید به جای رفتار درست و‬ ‫مناسب‪ ،‬عصبانیت یا ناامیدی شما بروز کند‪ ،‬فقط اوضاع را‬ ‫خراب‌تر کرده‌اید‪ .‬در این نوشتار به شما می‌گوییم که چطور‬ ‫ب��ا نمره‌های ‪ A‬و نمره‌های ‪ D‬و یا هر نمره دیگری در حد‬ ‫فاصل این دو مواجه شوید و با آنها برخورد کنید‪.‬‬ ‫س��عی کنید مثبت بمانید‪ .‬در ابتدای صحبت همیشه سعی‬ ‫کنید چیزی برای تعریف و تحسین پیدا کنید حتی اگر این‬

‫چیز کوچک پیشرفتی اندک در نمره درس انگلیسی یا نحوه‬ ‫مراوده خوب فرزندتان با همکالس��ی‌اش باشد‪ .‬خانم مین‬ ‫می‌گوید‪« :‬اگر نمره‌های فرزندتان درخش��ان نیستند اما شما‬ ‫می‌دانید که او برای به دست آوردن آنها همه تالش خود را‬ ‫کرده‪ ،‬حق اوس��ت که برای این دستاورد او را مورد تشویق‬ ‫قرار دهید‪».‬‬ ‫مقایس��ه نکنید‪ .‬از وسوسه حرف زدن درباره کارت گزارش‬ ‫بی‌نقص خواهر‪ ،‬دخترعمو یا دوستش خودداری کنید‪ .‬خانم‬ ‫جنیفر س��اباتینی‪ ،‬اس��تاد آموزش دوران خردسالی ‪Early‬‬ ‫‪ Childhood Education‬در کالج سنکای شهر تورنتو‬ ‫و مادر دوقلوهای ‪ 12‬ساله‪ ،‬در این‌باره می‌گوید‪« :‬درگیر شدن‬ ‫در ش��وک و جنون نمره خیلی راحت اتفاق می‌افتد‪ .‬تمرکز‬ ‫ش��ما باید این باش��د که از هر یک از فرزندان خود توقعی‬ ‫معقول داشته باشید نه این که از همه آنها انتظار یک خروجی‬ ‫را داشته باشید‪».‬‬ ‫ب��ه حرف‌های بازیکن اصلی خوب گوش بدهید‪ .‬به اعتقاد‬ ‫خانم مین خیلی از والدین اصال توجهی به این نکته ندارند‬ ‫که بچه‌ها به توانایی‌ها و ضعف‌های خود کامال واقفند و در‬ ‫مورد آنها اش��تباه نمی‌کنند‪ .‬نظر فرزندتان را در مورد کارت‬ ‫گزارشش بپرسید‪ .‬از او بپرسید که از کدام نمره‌ها خوشحال‬ ‫و راضی است و کدام نمرات او را ناراحت کرده‌اند و باالخره‬

‫این که فکر می‌کند چرا این نمره‌ها را گرفته؟ یادتان باشد که‬ ‫در طول این مکالمه آرامش خود را حفظ کنید چون این یک‬ ‫گفتگو بین شماست نه یک بازجویی و استنطاق‪.‬‬ ‫وضعیت کلی تحصیلی فرزند خود را فراموش نکنید‪ .‬به گفته‬ ‫خانم مین کارت گزارش در واقع نشان‌دهنده تالشی است که‬ ‫فرزند شما در یک دوره زمانی مشخص انجام داده است‪ .‬یک‬ ‫نمره پایین‌تر همیشه به این معنا نیست که او در یک درس‬ ‫ضعیف ش��ده یا با آن مشکل پیدا کرده است‪ .‬ممکن است‬ ‫نمره ریاضی فرزند شما در یک ترم ‪ A‬باشد اما یک ترم بعد‬ ‫در همی��ن درس او نمره ‪ B‬بگیرد چون محتوای درس فرق‬ ‫کرده و حاال دیگر مثال برای او جبر سخت‌تر از هندسه شده‬ ‫است (چیزی که در مورد دختر من هم اتفاق افتاده بود)‪ .‬در‬ ‫ضمن با دقت به یادداشت‌ها و تذکرات معلم هم توجه کنید‬ ‫زیرا این قسمت می‌تواند تصویر بهتری از وضعیت تحصیلی‬ ‫کلی فرزندتان به شما بدهد‪ .‬خانم ساباتینی می‌افزاید‪« :‬ما به‬ ‫عنوان والدین‪ ،‬باید به آن بخش‌هایی از کارت گزارش بیشتر‬ ‫توجه کنیم که ش��امل مهارت‌های یادگیری هستند از جمله‬ ‫ابتکار‪ ،‬حل مسئله و رفع مشکل زیرا این موارد هستند که در‬ ‫درازمدت به موفقیت دانش‌آموز می‌انجامند‪».‬‬ ‫برای پی‌گیری برنامه داش��ته باشید‪ .‬خانم مین می‌گوید‪« :‬در‬ ‫روز ارائ��ه کارت گ��زارش وقت بگذاری��د و موفقیت‌های‬ ‫فرزندتان را با هم جش��ن بگیرید‪ .‬اکنون می‌توانید روز بعد‬ ‫را با برنامه‌های تازه برای پیشرفت آغاز کنید‪ ».‬از فرزند خود‬ ‫بپرسید که حاال فکر می‌کند در خانه و مدرسه چه باید بکند‬ ‫ت��ا بتواند نمره‌های بهتری بگیرد‪ .‬گاه��ی اوقات کارت‌های‬ ‫گزارش بیشتر از آن‌که نشان‌دهنده فقدان مهارت باشند نشان‬ ‫از فقدان تالش دارند پس شاید بد نباشد که فرزندتان کمی‬ ‫از زمان تلویزیون تماشا کردن کم کند و بر میزان فعالیت‌های‬ ‫درسی خود اضافه کند‪ .‬شما پیشنهادهایتان را مطرح کنید و‬ ‫بعد از آن هم با کمک یکدیگر اهداف کوچک و واقع‌بینانه‌ای‬ ‫را برای او مقرر کنید‪ .‬ش��اید بخواهید در این مرحله با معلم‬ ‫فرزندتان هم صحبت کنید تا ببینید فرزندتان برای باال بردن‬ ‫نمره‌های��ش چه می‌تواند بکند به ویژه اگر این نمرات دقیقا‬ ‫نشان‌دهنده میزان تالش و زمانی که او صرف درس خواندن‬ ‫کرده است نباشند‪ .‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪38‬‬ ‫زندگی در خانواده سالم‬

‫خوش‌شانسی زوج‌های کبکی‬ ‫در درمان ناباروری‪IVF‬‬

‫گاهی زندگ��ی در یک مکان خاص می‌تواند ش��انس‬ ‫خوش��بختی و کس��ب آرامش بیش��تر را افزایش دهد‪.‬‬ ‫مقایس��ه روزنامه تورنتواس��تار از وضعی��ت دو زوج با‬ ‫ش��رایط بسیار مش��ابه که یکی در انتاریو و دیگری در‬ ‫ی می‌کند و هر دو با مس��ئله‌ای واحد روبرو‬ ‫کبک زندگ ‌‬ ‫بودند مصداق همین موضوع است‪.‬‬ ‫دو زن ب��ه نام‌های کترین ویلیام و کارلی وینر به ترتیب‬ ‫از دو اس��تان کبک و انتاریو‪ ،‬مبارزه خود علیه مش��کل‬ ‫ناباروری را‪ ،‬که از هر نظر نیز مشابه با دیگری بود‪ ،‬تقریبا‬ ‫از یک زمان آغاز نمودند‪.‬‬ ‫هر دوی آنها در اوایل سی سالگی بودند و نمی‌توانستند‬ ‫باردار شوند‪ .‬همس��ران هر دوی آنها به مشکل ضعف‬ ‫اس��پرم دچار بودند‪ .‬هر دوی آنها برای باروری و لقاح‬ ‫خود به کمک نیاز داشتند‪ .‬و هر دو نیز نمی‌دانستند که‬ ‫پول مورد نیاز برای این کار را باید از کجا تامین کنند‪.‬‬ ‫اما سال گذشته مسیر سرگذشت کامال مشابه این دو نفر‬ ‫به طرزی باورنکردنی از هم جدا شد‪ .‬بیشترین تفاوت‬ ‫ه��م به دلیل جایی بود ک��ه هر یک از این دو نفر در آن‬ ‫زندگی می‌کردند و فاصله‌ای که خطی به نام مرز استانی‬ ‫میان آنها ایجاد کرده بود‪.‬‬ ‫در ماه اگست سال گذشته‪ ،‬خانم ویلیامز جزو نخستین‬ ‫کسانی بود که تحت پوش��ش درمان تحت بیمه ‪VIF‬‬ ‫یا ب��ارداری از طریق لقاح خارج از رحم قرار گرفتند‪-‬‬ ‫درمان��ی که در اس��تان کبک بیمه هم��ه هزینه‌های آن‬ ‫را تقب��ل می‌کند‪ .‬در حال حاضر در اس��تان کبک برای‬ ‫زوج‌های متقاضی‪ ،‬تا سه دوره لقاح کامال تحت پوشش‬ ‫بیمه اس��ت‪ .‬از آنجایی که ممکن اس��ت این سه دوره‬ ‫موفقیت‌آمیز نباش��د و روند درمان نیاز به تکرار داشته‬ ‫باشد‪ ،‬در صورتی که زوجین تمایل به ادامه درمان داشته‬ ‫باشند هزینه‌های بعدی کسر از مالیات خواهند شد‪.‬‬ ‫خانم ویلیامز جزو معدود افراد خوش‌شانسی بود که در‬ ‫نخستین مرتبه درمان باردار شد و در بهار فرزندی سالم‬ ‫با وزن ‪ ۳‬کیلوگرم به دنیا آورد‪ .‬او در یک گفتگوی تلفنی‬ ‫در حالی که فرزندش را درآغوش داشت و سعی داشت‬ ‫تا گریه‌های او را آرام کند‪ ،‬با صراحت گفت‪« :‬بدون این‬ ‫برنامه من االن آن‪-‬س��وفی (نام کودک تاره متولد شده)‬ ‫را نداشتم‪».‬‬ ‫ام��ا زوج دیگر یعنی خانم کارلی وینر و ش��وهرش در‬ ‫شهر تورنتو به سختی توانستند دو نفری پول مورد نیاز‬ ‫را برای دو نوبت درمان تحریک تخمدان و ‪ IVF‬و یک‬ ‫نوبت استفاده از جنین منجمد فراهم کنند‪ .‬برای این سه‬

‫نوب��ت درمان آنها بیش از ‪ ۲۵‬هزار دالر هزینه پرداخت‬ ‫کردن��د‪ .‬در پایان نیز تنها نتیجه‌ای که عایدش��ان ش��د‪،‬‬ ‫اندوه و دلشکس��تگی بود‪ .‬این زوج که دیگر نمی‌توانند‬ ‫برای ادامه درمان پول فراهم کنند‪ ،‬همچنان با مش��کل‬ ‫بی‌فرزندی دست به گریبان هستند‪.‬‬ ‫یک سال پیش تقریبا در همین روزها‪ ،‬کبک تنها استان‬ ‫کانادا شد که کامال هزینه‌های ‪ VIF‬را مورد پوشش بیمه‬ ‫ق��رار داد‪ .‬تا به امروز بیش از ‪ ۴‬هزار نوبت درمان ‪VIF‬‬ ‫در مورد متقاضیان انجام شده که به ‪ ۹۰۰‬مورد بارداری‬ ‫انجامیده است‪ .‬این برنامه درهای امید را به روی بیمارانی‬ ‫چون ویلیامز‪ ،‬که در غیر این‌صورت به هیچ عنوان امکان‬ ‫پرداخت هزینه‌های این کار را نداشتند‪ ،‬گشوده است‪.‬‬ ‫ام��ا برای انتاریویی‌ها ک��ه در آن هر نوبت درمان ‪VIF‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬هزار دالر هزینه دارد‪ ،‬خیلی دشوار است که‬ ‫درک کنند چرا باید ش��رایط ارائه درمان از یک استان به‬ ‫استان دیگر تا این حد تفاوت داشته باشد‪.‬‬ ‫خانم وینر که خود در اس��تان کبک متولد شده اما چند‬ ‫سال پیش به اس��تان انتاریو نقل مکان کرده‪ ،‬در این‌باره‬ ‫می‌گوید‪« :‬من با حسرت به جایی که در آن به دنیا آمده‌ام‬ ‫ن��گاه می‌کنم‪ ».‬البته او می‌داند که حتی اگر آنجا هم بود‬ ‫معنایش این نبود که حتما بچه‌دار می‌شد اما حداقل دیگر‬ ‫این همه فشار مالی را تحمل نمی‌کرد‪.‬‬ ‫مشکل ضعف اسپرم‌های همسر او به سرطانی بازمی‌گردد‬ ‫که وی در دوران کودکی به آن دچار ش��د و درمان‌هایی‬ ‫که بدن او را تحت تاثیر قرار داد‪ .‬این زوج وقتی می‌بینند‬ ‫که دولت استانی خیلی از درمان‌ها را تحت پوشش بیمه‬ ‫و به صورت رایگان انجام می‌دهد‪ ،‬از خود می‌پرسند که‬ ‫چرا دولت هزینه‌های درمان این مشکل را تقبل نمی‌کند‪.‬‬ ‫خانم وینر می‌گوید‪«:‬ای کاش انتاریو هم می‌توانست مثل‬ ‫کبک هزینه‌های این درمان را تحت بیمه قرار دهد‪».‬‬ ‫چند س��ال پیش این طور به نظر رس��ید که انتاریو هم‬ ‫می‌خواهد این کار را بکند‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۰۹‬یک هیئت‬ ‫دولتی پیشنهاد کرد که برای خانم‌های زیر ‪ ۴۲‬سال تا سه‬ ‫نوبت درمان نازایی تحت پوشش بیمه قرار بگیرد‪ .‬آقای‬ ‫دالتون مک‌گینتی هم که در انتخابات قبلی شعار حمایت‬ ‫از درمان ناباروری زوج‌های انتاریویی را س��ر داده بود‪،‬‬ ‫نش��ان داد که دولت می‌خواهد به این افراد کمک مالی‬ ‫کن��د و به آنها وام بدهد‪ .‬اما بعد از انتخابات هیچ قدمی‬ ‫در این زمینه برداشته نشد تا این که گزارش این هیئت‬ ‫منتشر شد که به قول برخی از کارشناسان آن می‌توانست‬ ‫باعث صرفه‌جویی در میلیون‌ها دالر شود‪.‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪October 2011 . No2 39‬‬ ‫زندگی در خانواده سالم‬

‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬اگر اس��تان انتاری��و درمان ‪ IVF‬را‬ ‫تحت پوشش بیمه قرار دهد‪ ،‬این کار می‌تواند طی ‪ ۱۰‬سال‬ ‫با توجه به جلوگیری از بارداری‌های چندقلویی که به دلیل‬ ‫درمان‌های خصوصی ‪ IVF‬اتفاق می‌افتد‪ ،‬از هزینه‌ای اضافی‬ ‫معادل ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر برای دولت کم کند‪ .‬در حالی‬ ‫که چندقلوزایی فقط در ‪ ۲‬درصد از بارداری‌های طبیعی اتفاق‬ ‫می‌افتد‪ ،‬اما در بارداری‌های تلقیحی انجام شده به روش ‪IVF‬‬ ‫در سال ‪ ،۲۰۰۹‬این میزان به سی درصد یا یک مورد از هر سه‬ ‫مورد درمانی رسیده است‪.‬‬ ‫ای��ن دوقلوها یا س��ه قلوه��ا ‪ ۱۷‬بار احتمال بیش��تری دارد‬ ‫ک��ه نارس ب��ه دنیا بیایند و به این ترتیب نیاز به اس��تفاده از‬ ‫مراقبت‌های دوران ن��وزادی و دیگر مراقبت‌های خاص در‬ ‫طول زندگی خود داشته باشند که همه اینها یعنی هزینه بیشتر‬ ‫برای سیستم بهداشت‪.‬‬ ‫علت این امر چیس��ت؟ معموال بیماران می‌خواهند بیش از‬ ‫یک مورد جنین فریز شده به رحم آنها منتقل شود تا شانس‬ ‫بارداری‌اشان افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫دکتر فرانکو بیس��ونت‪ ،‬مدیر کلینیک ناباروری ‪ OVO‬در‬ ‫مونت��رال می‌گوید‪« :‬این بیماران به ما می‌گویند که دکتر این‬ ‫آخرین ش��انس من اس��ت پس اگر ش��ما می‌گویید که من‬ ‫می‌توانم دوقلو داش��ته باش��م این کار را بکنید چون دیگر‬ ‫نمی‌توانم از پس هزینه‌های بارداری مجدد بربیایم‪».‬‬ ‫یکی از اهداف اس��تان کبک کاس��تن از تعداد بارداری‌های‬

‫چندقلو است‪ .‬یکی از شرایط استان برای تحت پوشش قرار‬ ‫دادن درمان ‪ IVF‬این اس��ت که در بیش��تر موارد فقط یک‬ ‫جنین منجمد در رحم بیمار قرار داده شود‪ .‬بر اساس گزارش‬ ‫ارائه شده توسط انجمن ناباروری و آندرولوژی این کار کامال‬ ‫موثر واقع شده و در در کمتر از یک سال تعداد بارداری‌های‬ ‫چندقلو ب��ه این روش از ‪ ۲۷‬درصد به ‪ ۵‬درصد کاهش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫البته این موضوع مش��کالتی را هم به همراه داش��ته است‪.‬‬ ‫کلینیک‌ها مملو از کس��انی ش��ده‌اند که می‌خواهند بچه‌دار‬ ‫شوند و برخی از آنها ماه‌هاست که در نوبت درمان مانده‌اند‪.‬‬ ‫از آنجایی که برای پزشکان درگیر در این کار سقف پرداختی‬ ‫مشخصی در نظر گرفته شده‪ ،‬برخی از کلینیک‌ها با مشکل‬ ‫باال بودن تعداد بیماران مواجهند‪.‬‬ ‫البته س��واالتی هم مطرح ش��ده است مبنی بر این که دولت‬ ‫استانی چقدر از پول مردم را صرف درمان ناباروری می‌کند؟‬ ‫بر اس��اس تخمین ‪ La Press‬در ماه گذشته‪ ،‬بعد از اجرای‬ ‫برنامه ناب��اروری دولت��ی در کبک‪ ،‬بیزین��س کلینیک‌های‬ ‫ناباروری رونق زیادی گرفته اس��ت به ح��دی که در یکی‬ ‫از این کلینیک‌ها درآمد س��ال گذشته کلینیک تا‪ ۲۰۰‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته است‪ .‬منتقدان ازدولت استانی خواسته‌اند تا‬ ‫برای جلوگیری از افزایش تعداد بارداری‌های چند قلو قانونی‬ ‫وضع کند که قرار دادن چند تخمک بارور شده در رحم بیمار‬ ‫را به طور همزمان ممنوع نماید‪.‬‬

‫به گفته یکی از کارشناس��ان‪ ،‬دستاوردهای این برنامه جدید‬ ‫باید دیگر استان‌ها را نیز به تغییر روش در این زمینه تشویق‬ ‫کند که یکی از این استان‌ها‪ ،‬استان انتاریو است‪ .‬البته با توجه‬ ‫به چالش��ی که در حال حاضر انتاریو برای برطرف ساختن‬ ‫مش��کالت اقتصادی خود در پی��ش روی دارد‪ ،‬بعید به نظر‬ ‫می‌رسد که به زودی توجهی به این موضوع نشان دهد‪.‬‬ ‫خانم دب ماتیو‪ ،‬وزیر بهداش��ت استان انتاریو‪ ،‬معتقد است‬ ‫که موضوع س��رمایه‌گذاری برای درم��ان ‪ IVF‬از نظر مالی‬ ‫موض��وع پیچیده‌ای اس��ت زیرا همه هزینه‌ه��ا و نتایج این‬ ‫طرح تخمینی اس��ت‪ .‬او می‌گوید‪«:‬ما واقعا دوست داریم به‬ ‫انتاریویی‌ه��ا کمک کنیم تا خانواده‌ای را که دوس��ت دارند‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬اما موضوع مهم در حال حاضر و از نظر هر‬ ‫حزبی که بر سر کار باشد‪ ،‬موضوع مالی است‪».‬‬ ‫برای خانم وینر این گفته به معنای این اس��ت که نمی‌توان‬ ‫حداقل در کوتاه مدت امید زیادی به درمان مجانی داشت‪ .‬او‬ ‫و همسرش در حال حاضر به فرزندخواندگی فکر می‌کنند‬ ‫که آن هم یک روند پرهزینه و زمان‌بر است‪ .‬قطعا اگر موضوع‬ ‫هزینه در میان نبود‪ ،‬آنها به درمان ‪ IVF‬ادامه می‌دادند‪.‬‬ ‫در حالی که خانم وینر هنوز هم برای داشتن خانواده در تالش‬ ‫است‪ ،‬خانم ویلیامز و همسرش می‌توانند هر وقت که بخواهند‬ ‫برای آن‪-‬س��وفی به فکر یک خواهر یا برادر دیگر هم باشند‪.‬‬ ‫بر اساس قوانین استان کبک‪ ،‬این مادر کبکی هنوز هم امکان‬ ‫استفاده از سه نوبت درمانی رایگان ‪ IVF‬دیگر را دارد‪ .‬‬

‫دو استان‪ ،‬یک فرزند‪:‬‬ ‫انتاریو‬ ‫نام‪ :‬کارلی وینر‬ ‫شهر‪ :‬تورنتو‬ ‫سن‪۳۲ :‬‬ ‫ش��غل‪ :‬مدی��ر دفتری یک ش��رکت تولی��د برنامه‌‬ ‫تلویزیونی‬ ‫مشکل ناباروری‪ :‬عامل مذکر (کمی تعداد اسپرم و‬ ‫پایین بودن کیفیت آن)‬ ‫درمان‪ :‬دو نوبت ‪ IVF‬به همراه هورمون درمانی‪ ،‬و‬ ‫یک نوبت ‪ IVF‬با استفاده از جنین منجمد‬ ‫هزینه‪ ۲۵ :‬هزار و ‪ ۲۵۰‬دالر‬

‫کبک‬ ‫نام‪ :‬کترین ویلیامز‬ ‫شهر‪ :‬مونترال‬ ‫سن‪۳۱ :‬‬ ‫شغل‪ :‬توزیع‌کننده امکانات در پلیس مونترال‬ ‫مشکل ناباروری‪ :‬عامل مذکر (کمی تعداد اسپرم و‬ ‫پایین بودن کیفیت آن)‬ ‫درمان‪ :‬یک نوبت ‪ IVF‬به همراه دارو درمانی برای‬ ‫تحریکتخمک‌گذاری‬ ‫هزین��ه‪ :‬ح��دود ‪ ۱‬ه��زار و ‪ ۲۵۰‬دالر ب��رای انجام‬ ‫آزمایش‌ها و تهیه داروهایی که تحت پوشش بیمه‬ ‫استانینیستند‪.‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪40‬‬ ‫زندگی در خانواده سالم‬

‫غ��م غربت ی��ا نوس��تالژیا (‪homesick or‬‬ ‫‪ )nostalgia‬از جمل��ه عوارض��ی اس��ت که‬ ‫در میان مهاجران خصوصا تازه‌وارد به چش��م‬ ‫می‌خورد‪ .‬آیا این عارضه خطرناک است؟ و آیا‬ ‫می‌توان از آن اجتناب کرد؟‬ ‫غم غربت چیست؟‬

‫ب�ا غ�م غرب�ت چ�ه کنیم؟‬

‫غم غربت احساسی از تنهایی‪ ،‬جداافتادگی یا‬ ‫سردرگمی است که به دلیل دورافتادن و جدایی‬ ‫فرد از محیط‪ ،‬افراد‪ ،‬سنت‌ها و آداب و رسومی‬ ‫که به آنها عادت داشته پدید می‌آید‪ .‬این عارضه‬ ‫می‌تواند برای تمامی افراد در تمامی گروه‌های‬ ‫س��نی اتفاق بیافتد ام��ا عموم ًا در ک��ودکان و‬ ‫نوجوانان زمانی که محیط قبلی خود (مث ً‬ ‫ال مدرس��ه سابق یا‬ ‫محله سابق) را ترک می‌کنند بیشتر دیده می‌شود‪.‬‬ ‫این عارضه همچنین در ماه‌ه��ای اولیه مهاجرت خصوص ًا‬ ‫در میان خانم‌ها بیش��تر از آقایان دیده می‌ش��ود‪ .‬فرزندان در‬ ‫دوران بلوغ خصوص ًا کسانی که در میانه‌های تجارب عاطفی‬ ‫و عاشقانه بوده‌اند و با مهاجرت مخالفت کرده‌اند و یا نظر آنها‬ ‫در این مورد اخذ نشده است نیز بیشتر احتمال درگیر شدن‬ ‫با این پدیده را دارند‪ .‬دانشجویان سال اول کالج یا دانشگاه به‬ ‫خصوص زمانی که در یک شهر یا کشور دیگر ادامه تحصیل‬ ‫می‌دهند معموالً این تجربه را پشت سر می‌گذرانند‪.‬‬ ‫در میان مهاجران ممکن است این عارضه با احساس نگرانی‬ ‫از پیامدهای مهاجرت و چگونگی غلبه بر مشکالت پیش رو‬ ‫مخلوط شود اما اینها دو چیز متمایز هستند‪.‬‬ ‫غم غربت چه عالیمی دارد؟‬

‫از خان��ه بیرون بزند حتی اگر دماس��نج‪،‬‬ ‫برودت هوای بیرون را منهای ‪ ۲۰‬نش��ان‬ ‫ده��د‪ .‬هیچ چی��ز مث��ل تنه��ا در محیط‬ ‫سربس��ته‪ ،‬در کنج عزلت نشستن منجر به‬ ‫تشدید این عارضه نمی‌شود‪.‬‬ ‫نکته بعدی آگاهی پیشینی از مراحل مختلف‬ ‫این عارض��ه و آمادگی ب��رای مقابله با آن‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچند که این آگاهی لزوم ًا سبب‬ ‫جلوگیری از وقوع آن نمی‌شود اما می‌تواند‬ ‫ب��ه کنترل آن کمک کند ضم��ن اینکه فرد‬ ‫آگاه‪ ،‬با مش��ارکت و همیاری در روش‌های‬ ‫درمانی نظیر مش��ارکت‌پذیری‪ ،‬دوره آن را‬ ‫کوتاه می‌کند‪.‬‬ ‫نکته س��وم دعوت به مش��ارکت در تصمیم‌گی��ری‪ ،‬پیش‬ ‫از جدای��ی از محیط س��ابق اس��ت‪ .‬کس��انی‌که در فرآیند‬ ‫تصمیم‌گیری ش��رکت دارند راحت‌تر ب��ا تبعات آن مواجه‬ ‫می‌شوند و همکاری بیش��تری هم برای اجرای راه‌حل‌های‬ ‫موثر نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫به همراه داشتن عناصری که احساس غربت و جداافتادگی‬ ‫را کاهش دهد مفید اس��ت‪ ،‬مث ً‬ ‫ال عروس��ک کودکان یا آلبوم‬ ‫عکس بزرگساالن‪ .‬هر چقدر مرور خاطرات‪ ،‬در محیط‌های‬ ‫جمعی‌تر انجام شود نتیجه بهتری می‌دهد‪.‬‬ ‫نح��وه بازگرداندن فرد به ش��رایط ع��ادی در افراد مختلف‬ ‫تفاوت دارد‪ .‬برخی با صحبت کردن و توضیح مشکالتشان‬ ‫آرام می‌ش��وند‪ .‬عده‌ای اگر بتوانند تماس‌های مداوم با اعضا‬ ‫خانواده خود در ایران داش��ته باش��ند آرام می‌گیرند؛ برخی‬ ‫نیازمن��د پرکاری هس��تند‪ .‬برخی با حض��ور در محیط‌های‬ ‫تفریحی می‌توانند مشکل را پشت سر گذارند‪ .‬مهم این است‬ ‫که بتوان به وس��یله‌ای عالیم اصلی (تنهایی‪ ،‬گوشه‌گیری و‬ ‫سکوت) را تخفیف داد‪.‬‬ ‫اگر این روش‌ها جواب نداد و دوره این عارضه طوالنی شد‬ ‫یا عالیم افس��ردگی ش��دید نمایان گشت بهتر است با یک‬ ‫روانشناس مشاوره شود‪.‬‬ ‫به مرور و با آش��ناتر ش��دن فرد با محیط جدید و امکانات‬ ‫غیرقابل مقایسه با گذشته‪ ،‬این احساس کام ً‬ ‫ال محو می‌شود به‬ ‫گونه‌ای که افراد زیادی بیان کرده‌اند در زمان دوری از کانادا‪،‬‬ ‫دچار غم غربت شده‌اند!‬ ‫آدرس متن کامل‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_397‬‬

‫اف��راد در ای��ن وضعیت معموالً غمگین‪ ،‬نگران و چه بس��ا‬ ‫افسرده می‌شوند‪ .‬آنها میل به تنهایی و دوری‌گزینی از دیگران‬ ‫و عدم مش��ارکت را از خود نش��ان می‌دهند‪ .‬در ساعاتی از‬ ‫شبانه‌روز که حس تنهایی شدیدتر است نظیر اول صبح و به‬ ‫هنگام جدا شدن از تخت‌خواب‪ ،‬هنگام غروب‪ ،‬شبها پیش از‬ ‫خواب‪ ،‬بعدازظهر آخرین روز تعطیالت و‪ ...‬عالیم آن بروز‬ ‫نمایان‌تری خواهد داشت‪ .‬در مواردی ناراحتی‌های جسمی‬ ‫نظیر سردرد یا تهوع هم بروز می‌کند‪ .‬برخی افراد که پیشینه‬ ‫ناراحتی‌های قلبی داشته‌اند ممکن است مرتب ًا از تشدید آن‬ ‫شکایت کنند در حالیکه با معاینه پزشک متخصص به آنها‬ ‫تضمین داده می‌شود که مشکل جدی ندارند‪.‬‬

‫آیا غم غربت یک بیماری است؟‬

‫خود این عارضه یک عکس‌العمل روانی طبیعی نس��بت به‬ ‫تغییر وضع اس��ت که در افراد بسیار زیادی بروز می‌کند اما‬ ‫در خیلی از موارد دوره آن به قدری کوتاه اس��ت که ش��اید‬ ‫توسط دیگران احساس نشود‪ .‬در مواردی که عالیم آن ظهور‬ ‫می‌کند هم معموالً جای نگرانی نیس��ت مگر اینکه ‪ -۱‬یک‬ ‫عامل درونی یا بیرونی دیگر مث ً‬ ‫ال طالق س��بب تش��دید آن‬ ‫ش��ود‪ -۲ ،‬دوره آن بیش از حد طبیعی طوالنی شود و منجر‬ ‫ب��ه بروز اختالالت جدی در روند عادی زندگی فرد ش��ود‬ ‫و ‪ -۳‬خ��ود این عارضه منجر به ایجاد اختالالت دیگر مث ً‬ ‫ال‬ ‫اختالفات خانوادگی ش��ود که به ش��دت یافتن آن و ایجاد‬ ‫بحران منتهی شود‪.‬‬ ‫آی�ا غ�م غربت نی�از به درم�ان دارد؟ راه‌ه�ای مقابله با آن‬ ‫کدام است؟‬

‫در بسیاری از موارد خیر‪ .‬فرد به مرور و با آشنا شدن با محیط‬ ‫جدید و درآمیختن با آن شاهد کاهش عوارض خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل هیچ چیز بیش��تر از ایجاد درگیری فکری و‬ ‫آش��نا شدن با افراد و زوایای تاز‌ه محیط جدید به فرد کمک‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫مهم‌ترین فاکتور در گذر س��ریع از این مرحله‪ ،‬خود فرد‬ ‫است و باید سعی کند که مثبت‪ ،‬امیدوار و صبور باشد و‬ ‫به آینده‌های بهتر فکر کند‪ .‬برای آینده خود برنامه داش��ته‬ ‫باش��د و با جدی��ت آن برنامه را دنبال کند؛ س��عی کند با‬ ‫حض��ور در محافل و مجامعی چ��ون کالس‌های زبان یا‬ ‫کامیونیتی‌سنترها خود را از تنهایی برهاند و حداقل اینکه‬


parnianmagazine.com 2‫شماره‬ . 1390‫مهر‬ 42


‫‪parnianmagazine.com‬‬

‫یکی از موضوعاتی که همواره در کانادا مورد اعتراض بوده‪،‬‬ ‫قیمت باالتر کاالها و خدماتی اس��ت که در دو سوی مرز با‬ ‫قیمت‌های متفاوتی حتی توسط یک موسسه فروشنده عرضه‬ ‫می‌شوند‪ .‬مطلب زیر به ابعاد این بحث و تالش دولت برای‬ ‫رفع این مشکل می‌پردازد‪.‬‬ ‫فروشندگان کانادایی اعالم کرده‌اند که باکمال میل حاضرند‬ ‫برای مجلس توضیح دهند که چرا مصرف‌کنندگان کانادایی‬ ‫ب��رای کاالهایی مش��ابه قیمت��ی باالت��ر از مصرف‌کنندگان‬ ‫امریکاییمی‌پردازند‪.‬‬ ‫شورای خرید و فروش در کانادا این بررسی را در پاسخ به‬ ‫تقاضای آقای جیم فالهرتی‪ ،‬وزیر امور دارایی دولت مرکزی‬ ‫انجام داده است‪ .‬وی طی نامه‌ای اعتراضی از مجلس خواسته‬ ‫است تا به بررسی میزان اختالف قیمت‌ها در کانادا و امریکا‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫آق��ی فالهرتی در این‌ب��اره می‌گوید‪«:‬کانادایی‌ه��ا از این‌که‬ ‫می‌بینند کاالهایی یکس��ان در دو س��وی مرزها با اختالف‬ ‫قیمتی قابل توجه عرضه می‌ش��وند‪ ،‬خیلی ناراحت هستند‬ ‫و ح��ق هم دارند‪ ».‬او همچنین از این کمیته خواس��ت تا با‬ ‫انجام یک بررس��ی در پاییز امسال و مشاوره با فروشندگان‪،‬‬ ‫توزیع کنندگان‪ ،‬صادرکنندگان‪ ،‬عمده‌فروش‌ها و نیز مشتریان‬ ‫به بررسی دالیل این امر بپردازد‪.‬‬ ‫فروشندگان کانادایی می‌گویند که علت باالتر بودن قیمت‌ها‬ ‫در کانادا این اس��ت که آنها ب��رای مواردی چون هزینه‌های‬ ‫مربوط به واردات‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬توزیع و نیز هزینه‌هایی که‬ ‫توسط صاحبان کاالها و مارک‌های چندملیتی از آنها دریافت‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬باید پول بیش��تری بپردازند‪ .‬فالهرتی از مجلس‬ ‫خواسته است تا میزان نقشی را که این عوامل در تعیین قیمت‬ ‫نهایی یک کاال دارند با دقت بررسی کند‪.‬‬ ‫آقای باب کرک‪ ،‬مدیر اجرایی این فدراسیون معتقد است که‬ ‫شاید بعد از این بررسی‌ها بتوان تغییراتی در میزان تعرفه‌ها‬

‫اعمال نمود‪ .‬به گفته وی مواردی هم هست که تغییر در آنها‬ ‫از حیطه قدرت دولت خارج است از جمله هزینه بیشتر به‬ ‫جهت استفاده از برچسب‌های دوزبانه برای کاالهایی که به‬ ‫کانادا صادر می‌شوند و اندازه بسیار کوچک‌تر بازار کانادا در‬ ‫مقایسه با بازار گسترده و وسیع امریکا‪.‬‬ ‫بر اساس آخرین بررس��ی انجام شده توسط آقای داگالس‬ ‫پورتر‪ ،‬از اقتصاددانان برجسته کانادایی در بانک ‪ ،BMO‬که‬ ‫ت کاالها در کانادا‬ ‫در ماه ایپریل گذش��ته انجام گرفت قیم�� ‌‬ ‫به طور متوس��ط ‪ ۲۰‬درصد باالتر از قیمت همان کاالها در‬ ‫امریکاس��ت و البته میزان گران‌ت��ر بودن برخی محصوالت‬ ‫خیلی بیشتر از این‌هاست‪.‬‬ ‫در نامه‌ای که آقای فالهرتی به مجلس ارائه کرده‪ ،‬آمده است‬ ‫که اکنون حدود پنج سال از باال رفتن ارزش دالر کانادا نسبت‬ ‫به نرخ برابری آن با دالر امریکا می‌گذرد و هنوز هم قیمت‌ها‬ ‫در این دو کشور تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند‪ ،‬بنابر‬ ‫این او نیز همراه با دیگر مصرف‌کنندگان از این وضع اعالم‬ ‫نارضایتی می‌کند و خواستار بررسی سریع‌تر موضوع توسط‬ ‫مجلس است‪.‬‬ ‫فروش��ندگان کانادایی معتقدند که به شکل غیرمنصفانه‌ای‬ ‫مورد سرزنش قرار گرفته‌اند‪ .‬آنها می‌گویند قیمت‌ها در کانادا‬ ‫باالتر است چون هزینه‌ها هم در اینجا باالتر از امریکاست‪.‬‬ ‫البت��ه هیچ وقت هیچ کدام از آنه��ا در مورد میزان تاثیر این‬ ‫عوامل بر قیمت تمام ش��ده جزئیاتی را اعالم نکرده‌اند‪ .‬در‬ ‫برخ��ی موارد از جمله در م��ورد ‪ J.Crew‬هم آقای مایکی‬ ‫درکسلر ‪ CEO‬این شرکت با صراحت اعالم کرده است که‬ ‫تا جایی که بازار کشش داشته باشد‪ ،‬قیمت‌ها را باال می‌برند‪.‬‬ ‫البت��ه آقای فالهرت��ی هم در نامه خود آورده که از ‪ ۵‬س��ال‬ ‫پیش که نشستی را با فروشندگان بزرگ ترتیب داد‪ ،‬اوضاع‬ ‫کمی بهتر ش��ده اما هنوز هم خیلی از کانادایی‌ها نسبت به‬ ‫ای��ن اختالف فاحش قیمت‌ها حس خوب��ی ندارند و از آن‬ ‫ناراحت هستند‪ .‬او در این نامه می‌گوید‪« :‬همه ما می‌خواهیم‬ ‫که کانادایی‌ها در فروشگاه‌های داخلی خرید کنند و از آنها‬ ‫حمای��ت کنند به‌ویژه با توجه به این که فقط چند ماه تا فرا‬ ‫رسیدن فصل خرید کریسمس باقی مانده است‪ .‬اما ما در یک‬ ‫اقتصاد بازارمحور زندگی می‌کنیم و کانادایی‌ها هم به خوبی‬ ‫ب��ه ارزش و اهمیت خرید از جاهای دیگر واقف هس��تند‪.‬‬ ‫اگر می‌خواهیم مشتریانمان در داخل کانادا خرید کنند‪ ،‬باید‬

‫آیـا‬ ‫کریسمس ارزان‬ ‫فرا می‌رسد؟‬ ‫به رغم استقبال فروشندگان‪ ،‬دعوا بر سر‬ ‫اختالف قیمت‌ها در دو سوی مرز ادامه دارد‬

‫قیمت‌هایی قابل رقابت به آنها عرضه کنیم‪ .‬دالر قوی کانادا‬ ‫باید به نفع مصرف‌کننده کانادایی هم باشد‪».‬‬ ‫این فقط مصرف‌کنندگان نبوده‌اند که به این اختالف توجه‬ ‫نشان دادند‪ .‬در بررسی سال ‪ ۲۰۰۷‬آقای پورتر‪ ،‬متوسط باال‬ ‫بودن قیمت‌ها در کانادا ‪ ۲۴‬درصد بود‪ .‬آن زمان فروشندگان‬ ‫گفتند که برای تطبیق قیمت اغلب کاالها به زمان نیاز دارند‬ ‫زیرا آنها ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬ماه قبل خریدهایشان را انجام داده‌اند وآن‬ ‫موقع هنوز یک دالر کانادا ‪ ۸۰‬سنت دالر امریکا بود‪.‬‬ ‫مقاله کامل در اینجا‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1689‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪44‬‬ ‫مالی و اقتصادی‬

‫یازده گام برای داشتن آزادی مالی‬ ‫جولی کزین‪ :‬ماهنامه ‪ /MoneySence‬ترجمه‪ :‬نادیا غیوری‬

‫هر چه که درباره پول می‌دانم از پدرم آموخته‌ام‪ .‬او با این‌که تحصیالت زیادی نداشت اما خیلی خوب می‌دانست که پول‬ ‫به چه دردی می‌خورد‪ ،‬چطور باید آن را به دست آورد و چطور باید بر مقدار آن افزود‪ .‬همیشه یک لحظه خاص در‬ ‫خاطراتم هست که هیچ وقت فراموشش نمی‌کنم‪ :‬بعدازظهر یک روز یکشنبه بود که من ‪ 12‬ساله شده بودم‪ .‬پدر کیف‬ ‫چرمی تیره رنگی را از قفسه باالیی کمد اتاق خوابش بیرون آورد و دفترچه‌اش را از داخل آن خارج کرد تا به من نشان‬ ‫بدهد که آن‌چه را که من حاال به آن برنامه‌ریزی مالی می‌گویم چطور ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫آن روز بعد از ظهر در حالی که پشت میز آشپزخانه نشسته بودیم او به من نشان داد که چطور پس‌انداز می‌تواند از طریق‬ ‫ایجاد بهره مرکب برای شما سرمایه بیشتری فراهم کند‪ ،‬و چطور داشتن بدهی می‌تواند باعث غرق شدن شما در ورطه‬ ‫قرض شود‪ .‬پیغام او چه بود؟ اگر برنامه مالی داشته باشی‪ ،‬امکان انتخاب داری و این امکان انتخاب و تعیین هدف همان‬ ‫چیزی است که تعریف یک زندگی موفق و رضایت‌بخش در آن خالصه می‌شود‪.‬‬ ‫برنامه مالی شخصی پدرم‪ ،‬نقشه او برای طی مسیر زندگی‌اش بود و به او کمک می‌کرد که راه خود را از میان رویاهایش‬ ‫به درستی شناسایی کند‪ .‬راه‌های رسیدن به آن رویاها را جزئیات کار تشکیل می‌دادند‪ .‬برای مثال پدرم همیشه می دانست‬ ‫پولی که باید به خانه بیاورد چقدر است‪ ،‬خانواده هر هفته چه میزان هزینه‌های مختلف از جمله خورد و خوراک و بنزین‬ ‫دارد‪ ،‬و او هر ماه باید چقدر پس‌انداز کند تا بتواند طی ‪ 10‬سال وامش را تسویه کند‪ -‬این هدف وقتی که من بزرگ‌تر‬ ‫شده بودم مهم‌ترین هدف مالی پدرم بود‪.‬‬ ‫البته هدف او فقط شمردن پنی پنی پول‌هایش نبود‪ ،‬بلکه داشتن همین برنامه به او اجازه می‌داد که به کارها و نیازهای به‬ ‫ظاهر لوکس‌تر هم بپردازد و از پس مخارج آنها آن‌هم به صورت نقدی برآید‪ .‬برای همین هم بود که یکی از برنامه‌های او‬ ‫پس‌انداز هفته‌ای ‪ 50‬دالر برای سفر خانواده به ایتالیا بود‪ .‬او سیستمی داشت که به آن اعتقاد کامل داشت و همین سیستم‬ ‫هم بود که او را از مدیریت درست خانه کامال مطمئن می‌ساخت‪.‬‬ ‫این روزها اغلب کسانی را که من می‌شناسم هیچ برنامه مالی مشخصی ندارند‪ .‬ما وقت زیادی صرف می‌کنیم تا برای‬ ‫جنبه‌های دیگر زندگی‌امان از جمله کار‪ ،‬ازدواج و یا داشتن فرزند برنامه‌ریزی کنیم اما خیلی از ما در برنامه‌ریزی برای‬ ‫رسیدن به اهداف مالی خود با موفقیت عمل نمی‌کنیم‪ .‬اگر می‌خواهید به بالتکلیفی و ندانم‌کاری در مورد شناخت اهداف‬ ‫مالی خود خاتمه دهید‪ ،‬و برنامه‌ای بریزید تا واقعا بتوانید به این اهداف دست پیدا کنید‪ ،‬من می‌توانم به شما کمک کنم‪.‬‬ ‫این مطلب را تا آخر بخوانید آن وقت خواهید دید که من نه تنها به شما نحوه برنامه‌ریزی درست مالی را می‌گویم بلکه‬ ‫در هر مرحله نیز با شما همراه خواهم شد و برای هر کدام کاربرگ‌هایی هم تهیه و تکمیل خواهیم کرد و در نهایت با‬ ‫هم به یک مدل خام از برنامه مالی می‌رسیم که شما می‌توانید در پایان آن را پر کنید‪ .‬این دستورات ساده را انجام دهید و‬ ‫خیلی زود به دلیل داشتن یک برنامه مالی با کیفیت کامال حرفه‌ای به آرامش ذهنی دست پیدا خواهید کرد آن هم بدون‬ ‫این‌که دالری بابت این موضوع به یک متخصص برنامه‌ریزی مالی دستمزد پرداخت کرده باشید‪.‬‬ ‫گام اول‪ :‬با همسرتان صحبت کنید‬

‫خیلی از زوج‌ها هیچ وقت درباره مس��ائل مالی‌اش��ان با هم‬ ‫حرف نمی‌زنند‪ .‬اگر در یک رابطه مشترک با کسی هستید‪،‬‬ ‫قب��ل از این ک��ه هر تصمیمی درب��اره اع��داد و ارقام مالی‬ ‫زندگی‌اتان بگیرید‪ ،‬درباره هدفی که قصد رس��یدن به آن را‬ ‫دارید با وی گفتگو کنید‪ .‬کارن میزگاال‪ ،‬مدیر ارش��د اجرایی‬ ‫کمپان��ی ‪ Money Coaches Canada‬ک��ه ش��بکه‌ای‬ ‫بین‌المللی متشکل از متخصصان امور مالی و واقع در شهر‬ ‫ونکوور اس��ت‪ ،‬در این‌باره می‌گوید‪« :‬خیلی مختصر و مفید‬ ‫درب��اره اهداف‪ ،‬ارزش‌ها و ش��یوه زندگی‌ای که خواهان آن‬ ‫هستید صحبت کنید‪ .‬برای یک شروع خوب این نکته بسیار‬

‫مهم است‪».‬‬ ‫گام دوم‪ :‬ببینید اکنون کجا هستید‬

‫پی��ش از این‌که نگرانی درباره جایی را که می‌خواهید به آن‬ ‫بروید ش��روع کنید‪ ،‬ببینید االن کجا هس��تید‪ .‬در این مرحله‬ ‫ش��ما به ش��ناخت صادقانه‌ای از میزان دارایی خود در حال‬ ‫حاضر دست پیدا می‌کنید‪‌.‬برای این کار ارزش چیزهایی را‬ ‫که دارید (دارایی‌ها) و میزان بدهی‌هایتان را (پرداخت‌هایی‬ ‫که باید انجام دهید) با دقت محاسبه کنید‪ .‬وقتی بدهی‌هایتان‬ ‫را از دارایی‌هایت��ان کم کنید‪ ،‬به رقمی می‌رس��ید که ارزش‬ ‫خالص دارایی‌هایتان را نش��ان می‌دهد‪ .‬دارایی خالص شما‬

‫میزان بسیار خوبی است که نشان می‌دهد شما هر سال چه‬ ‫مقدار در رسیدن به هدف خود پیش رفته‌اید‪ .‬برای مثال اگر‬ ‫میزان دارایی خالص ش��ما طی یک س��ال کم‌تر شده است‪،‬‬ ‫در واقع از سرمایه ش��ما کاسته شده و راه رسیدن به هدف‬ ‫برایتان دش��وارتر می‌شود‪ .‬اما اگر دارایی خالص شما بیشتر‬ ‫ش��ده‪ ،‬مسیر درستی را در پیش گرفته‌اید‪ ،‬ثروتمندتر از قبل‬ ‫شده‌اید و در حال حرکت به سوی اهداف مالی خود هستید‪.‬‬ ‫گام سوم‪ :‬هزینه‌های خود را شناسایی کنید‬

‫رمز موفقیت در طراحی یک برنام ‌ه خوب مالی این است که‬ ‫ببینید در حال حاضر چه میزان هزینه می‌کنید و پس‌اندازتان‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪October 2011 . No2 45‬‬ ‫مالی و اقتصادی‬

‫چقدر اس��ت‪ .‬به ای��ن کار «ردیابی جری��ان دارایی نقدی»‬ ‫می‌گویند و این کار به ش��ما ش��ناخت و اعتمادی می‌دهد‬ ‫که اعمال تغییرات در زندگی را برایتان آسان‌تر می‌کند‪ .‬من‬ ‫ش��خصا کتابچه‌ای داشتم که در آن سال‌ها میزان هزینه‌هایم‬ ‫را یادداش��ت می‌کردم‪ .‬به این ترتیب می‌توانستم بفهمم که‬ ‫چه زمان‌هایی کنترل هزینه‌ها از دستم خارج شده است‪ .‬این‬ ‫کار گرچه آسان نیست اما بسیار کارآمد است‪ .‬خانم میزگاال‬ ‫می‌گوید‪« :‬آنچه اغلب مردم از آن می‌ترس��ند این اس��ت که‬ ‫بخواهند به هزینه‌های خود خیلی ریز و دقیق نگاهی بیندازند‪.‬‬ ‫اما از این کار امتناع نکنید‪ .‬رمز کنترل بر امور مالی در مدیریت‬ ‫درست جریان دارایی نقدی است‪ .‬آگاهی حاصل از این کار‬ ‫آنقدر ارزشمند است که در درازمدت هیچ سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫خرید یا فروش دیگری نمی‌تواند از نظر ارزش با آن برابری‬ ‫کند‪».‬‬ ‫هدف از این کار این اس��ت که شما بفهمید که در پایان هر‬ ‫س��ال بر میزان سرمای ‌ه نقدی‌اتان افزوده شده یا این که از آن‬ ‫کاسته شده‪ .‬این عدد به خوبی معرف وضعیت عمومی مالی‬ ‫شما خواهد بود‪ .‬افزایش سرمایه یعنی این که شما در مسیر‬ ‫درست هستید در حالی که اگر با کسری مواجه شوید یعنی‬ ‫این که بیش از درآمدتان خرج می‌کنید‪ .‬اگر کس��ری داشتید‬ ‫باید از هزینه‌های خود بکاهید (یا میزان درآمد خود را افزایش‬ ‫دهید) تا بتوانید به هر هدف مالی که در نظر دارید برسید‪.‬‬ ‫اغلب افراد بعد از انجام این کار به چه یافته‌ای می‌رسند؟ خانم‬ ‫میزگاال می‌گوید‪« :‬آنها از دیدن نتیجه شوکه می‌شوند‪ .‬نتیجه‬ ‫این کار بس��یار شفاف و روشنگر است‪ .‬غالبا اگر خانواده‌ای‬ ‫داشته باشیم که هر دو سرپرست آن کارت اعتباری و کارت‬ ‫دبیت یا نقدی داش��ته باشند‪ ،‬رسیدن به یک تصویر درست‬ ‫از وضعیت مالی خانواده چندان آس��ان نیست مگر این که‬ ‫همه چیز ثبت و ضبط ش��ود‪ .‬آگاه��ی حاصل از این کار به‬ ‫شما اجازه می‌دهد که برای خانواده یک سیستم مالی مناسب‬ ‫تهیه کنید‪».‬‬ ‫گام چهارم‪ :‬هزینه‌های خود را تنظیم کنید‬

‫دقیق‌تر نگاه کنید‪ .‬آیا هزینه‌هایتان بیش از درآمدتان اس��ت؟‬

‫اگر پاسختان مثبت است پس مسیر غلطی را انتخاب کرده‌اید‪.‬‬ ‫باید در همین مرحله هزینه‌هایتان را به درستی تنظیم کنید تا‬ ‫میزان بدهی‌اتان بیشتر از این که هست نشود‪ .‬در این مرحله‬ ‫قرار نیست که خودتان را سرزنش کنید یا به دلیل آنچه اتفاق‬ ‫افت��اده خودتان را تنبیه کنید‪ .‬اگر دوس��ت دارید که به جای‬ ‫خریدن یک خانه ییالقی بعد از ‪ 10‬سال همین حاال هر هفته‬ ‫چهار بار بیرون از خانه غذا بخورید‪ ،‬حق انتخاب با شماست‪.‬‬ ‫اما باید این را بدانید که در یک مورد به خودتان مدیونید و‬ ‫آن هم این است که باید درباره آنچه می‌کنید یا دوست دارید‬ ‫صادق باش��ید چون در این صورت دیگر همیش��ه از خود‬ ‫نمی‌پرسید که چرا به هدف‌های مالی‌اتان نمی‌رسید؟‬ ‫اگر تصمیم گرفتید که از هزینه‌هایتان کم کنید‪ ،‬راه‌هایی هم‬ ‫هست که کمتر برایتان سخت خواهند بود‪ .‬مثال یکی از آنها‬ ‫می‌تواند بازنگری در نحوه پرداخت وام و انتخاب یک نرخ‬ ‫و بهره مناسب‌تر باش��د و یا حذف کلی یکی از هزینه‌های‬ ‫سنگین‪ .‬یکی از دوستان من هزینه ‪5‬هزار دالری ساالنه برای‬ ‫سفرهای خانواده در زمان تعطیالت را حذف کرد و به جای‬ ‫آن کمپینگ در چند آخر هفته را در برنامه خانواده قرار داد‪.‬‬ ‫ای��ن کار باعث ش��د تا ‪ 4‬ه��زار دالر در هزینه‌های خانواده‬ ‫صرفه‌جویی شود‪ .‬اگر بعد از انجام این بررسی مازاد سرمایه‬ ‫نقدی هم داشتید که به شما تبریک می‌گوییم‪ .‬از همین حاال‬ ‫می‌توانید کار رسیدن به اهداف مالی خود را آغاز کنید‪.‬‬ ‫گام پنجم‪ :‬اهداف زندگی‌تان را مشخص کنید‬

‫اهداف مالی خودبه‌خود محقق نمی‌شوند‪ .‬این شما هستید‬ ‫که آنها را ممکن می‌کنید‪ .‬در این مرحله ش��ما باید ارزیابی‬ ‫کنید که می‌خواهید طی ‪ 10 ،5‬یا ‪ 20‬س��ال آینده کجا باشید‬ ‫و به برخی از س��واالت مهم پاسخ دهید از جمله این که از‬ ‫چ��ه زمانی قصد دارید خود را بازنشس��ته کنید و چه موقع‬ ‫می‌خواهید دست از کار کردن بردارید‪.‬‬ ‫یک راه این اس��ت که تصور کنید در ‪ 10‬سال آینده چنانچه‬ ‫همه راه‌ها را درست بروید زندگی‌اتان چه وضعیتی خواهد‬ ‫داش��ت و در چه جایگاهی قرار دارید‪ .‬واقعیت این اس��ت‬ ‫که عده بس��یار اندکی از آنان که تصویر زندگی آینده خود‬

‫را مجس��م می‌کنند‪ ،‬خود را در یک خانه ‪ 10‬میلیون دالری‬ ‫در جزای��ر هاوایی می‌بینند‪ .‬هدف اغل��ب آدم‌ها واقع‌بینانه‬ ‫اس��ت مثال این که دوس��ت دارند بعد از بازنشس��تگی هم‬ ‫اس��تانداردهای فعلی زندگی خود را حفظ کنند (و یا حتی‬ ‫تا حدی هم آن را باالتر ببرند)‪ ،‬از هرگونه مش��کل و فاجعه‬ ‫مالی اجتناب کنند و این آزادی را داش��ته باشند که کارهایی‬ ‫را که دوست دارند انجام دهند از جمله صرف وقت بیشتر‬ ‫با خانواده و دوستان‪.‬‬ ‫خانم میزگاال می‌گوید‪« :‬ببینید در آینده دوست دارید چه نوع‬ ‫زندگی‌ای داش��ته باش��ید و همین حاال برای رسیدن به این‬ ‫زندگی باید چطور برنامه‌ریزی کنید‪ .‬کار شما این است که‬ ‫همزمان با رسیدن به این تصویر ذهنی‪ ،‬مسائل مالی خود را‬ ‫نیز به درستی سازماندهی کنید‪».‬‬ ‫گام ششم‪ :‬برای خود استراتژی یا نقشه راه تعیین کنید‬

‫وقتی بدانید می‌خواهید به کجا بروید‪ ،‬برای رس��یدن به آن‬ ‫نقطه به نقشه نیاز دارید‪ .‬روش معمول این است که کمتر از‬ ‫آن چه که درآمد دارید خرج کنید و باقیمانده درآمد خود را‬ ‫به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کنید که شما را به مقصدتان برساند‪.‬‬ ‫ی�ک نکته احتیاطی‪ :‬اگر هدفتان را ش��ناخته‌اید اما بدهی‬ ‫ه��م داری��د احتماال بهتر این اس��ت که قب��ل از اقدام به‬ ‫س��رمایه‌گذاری برای آینده‪ ،‬اول از شر آن بدهی خالص‬ ‫ش��وید‪ .‬آقای نوربرت اشلنکر‪ ،‬موس��س شرکت ‪Libra‬‬ ‫‪ Investment Management‬در اس��تان بریتی��ش‬ ‫کلمبیا در این‌باره می‌گوید‪« :‬حتی زمانی که افرادی بدون‬ ‫انج��ام خ��رج و هزینه‌های اضافی باز ه��م درگیر قرض‬ ‫هس��تند‪ ،‬که احتماال نرخ بهره باالیی هم دارد‪ ،‬من آنها را‬ ‫تشویق می‌کنم تا با کار و تالش زیاد سعی کنند که بدهی‬ ‫خود را تس��ویه نمایند‪ .‬قبل از تسویه کامل بدهی حتی به‬ ‫سرمایه‌گذاری فکر هم نکنید‪».‬‬ ‫برای مطالعه این مطلب و ادامه گام‌ها به این آدرس‌ها بروید‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1691‬و‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1703‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪46‬‬ ‫مالی و اقتصادی‬

‫تاثیر بحران‌های مالی اروپا و امریکا‬ ‫بر اقتصاد کانادا چقدر خواهد بود؟‬ ‫گلوب اند میل‪ /‬بیل کری‪ -‬برگردان نادیا غیوری‬

‫آقای جیم فالهرتی‪ ،‬وزیر اقتصاد و دارایی کانادا همچنان بر‬ ‫تداوم تالش‌های خود در جهت کاستن از هزینه‌ها‪ ،‬کسری‬ ‫بودج��ه دولت و نیز باال بردن میزان حق بیمه بیکاری تاکید‬ ‫ک��رد و در عین حال ابراز نمود که اقتصاد کانادا نیز به دلیل‬ ‫وجود مشکالت اقتصادی در ایاالت متحده امریکا و اروپا با‬ ‫«مخاطراتی آشکار» مواجه است‪.‬‬

‫از ماه جون امس��ال که آق��ای فالهرتی بودجه را به مجلس‬ ‫ارائه نمود‪ ،‬تغییرات زیادی اتفاق افتاده که یکی از مهم‌ترین‬ ‫آنها کندتر شدن رشد اقتصادی امریکا بوده است‪ .‬عامل دیگر‬ ‫این معضل نیز پایین بودن قیمت کاالها و به ویژه نفت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫آقای داگالس پورتر‪ ،‬اقتصاددان ارشد بانک مونترال ‪،BMO‬‬

‫صنعت تولید مواد غذایی‬

‫افروز ایزدپناه‬

‫ی در میان س��ایر‬ ‫صنع��ت تولید م��واد غذای ‌‬ ‫بخش‌های تولیدی مانند منسوجات‪ ،‬پوشاک‪،‬‬ ‫کاغذ و تجهیزات برقی و الکترونیکی‌‪ ،‬سهم‬ ‫بیش��تری در زمینه اش��تغال داش��ته است و‬ ‫مهم‌ترین صنایع س��اخت و تولید در استان‬ ‫ی می‌توان‬ ‫کبک محسوب می‌‌شود‪ .‬بطور کل ‌‬ ‫گفت‪ ،‬پ��ردازش صنایع غذای��ی با ‪۹‬درصد‬ ‫تولید ناخالص داخلی کبک‪ ،‬باالترین درصد‬ ‫اشتغال را در استان داراست‪.‬‬ ‫صنعت تولید محصوالت غذایی از اواس��ط‬ ‫ی چه‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬تا ‪ ۲۰۰۳‬از رش��د قابل توجه ‌‬ ‫در زمینه صادرات و چه در زمینه اش��تغال‪،‬‬ ‫برخوردار ب��ود‪ .‬اگرچه این بخش از اقتصاد‬ ‫ی با اینحال باز هم در‬ ‫ی مواقع با کاهش و یا حتی بین سال‌های ‪ ۲۰۰۳‬تا ‪ ۲۰۰۹‬وضعیت نسبتا ناپایداری داشته‪ ،‬ول ‌‬ ‫در برخ ‌‬ ‫مقایسه با سایر صنایع تولیدی بیشترین درصد اشتغال را بخود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ی خبرهای خوشی هم از بهبود اوضاع آن شنیده می‌‌شود که‬ ‫ی زمان‌ها این صنعت با رکود روبرو بوده ول ‌‬ ‫اگرچه در برخ ‌‬ ‫نمایانگر سرمایه‌گذاری‌های مهم مرتبط با این صنعت در سطح این استان است‪ .‬به عنوان مثال می‌توان به سرمایه‌گذاری‬ ‫شرکت بیسکویت لکرک (‪ )Laclerc‬در کبک‌سیتی و مونترال‪ ،‬بهمراه چند پروژ‌ه دیگر در مقیاس کوچکتر نام برد‪.‬‬ ‫این صنعت برخالف اکثر صنایع تولیدی دیگر‪ ،‬تکیه زیادی به صادرات ندارد‪ .‬اگرچه ارزش محموله‌های صادراتی بین‬ ‫ی این میزان تا سال ‪ ۲۰۰۹‬از پایداری نسبی‬ ‫س��ال‌های ‪ ،۱۹۹۲-۲۰۰۱‬از ‪ ۱۰‬درصد به ‪ ۱۸‬درصد افزایش داش��ته است‪ ،‬ول ‌‬ ‫ی و متعاقب ًا بر سطح اشتغال در این بخش‬ ‫برخوردار بوده است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این وضعیت موجب تغییراتی در بازارهای داخل ‌‬ ‫ی دالر کانادا‪ ،‬باعث کاهش ارزش صادرات و موجب افزایش ش��دید ارزش واقعی‌‬ ‫ش��د‪ .‬از س��ال ‪ ۲۰۰۳‬افزایش تدریج ‌‬ ‫ی بطور عمده بر واردات متمرکز گردیده است‪ .‬میزان رشد واردات‬ ‫واردات ش��ده است‪ .‬در نتیجه رشد در تقاضای داخل ‌‬ ‫ی کمتر‬ ‫ی تولیدات داخل ‌‬ ‫ی میان سالهای ‪ ۲۰۰۳ -۲۰۰۹‬حدود ‪ ۴۰‬درصد برآورد شده است در حالیکه ارزش واقع ‌‬ ‫مواد غذای ‌‬ ‫از ‪ ۱۵‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫متن کامل را در این آدرس ببیند‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1649‬‬

‫در این‌باره می‌گوید‪« :‬حال��ت فرار و ناپایدار بازارهای مالی‬ ‫جهان و تاثیراتی که این وضع می‌تواند بر اقتصاد داشته باشد‪،‬‬ ‫سبب می‌ش��ود تا چشم‌انداز بودجه به ش��دت در معرض‬ ‫خطر قرار بگیرد‪ ».‬در چنین شرایطی باید از میزان درآمدهای‬ ‫مالیاتی کاس��ت که همین امر دولت مرکزی را برای جبران‬ ‫کسری بودجه موجود و ایجاد تعادل در محاسبات‪ ،‬به کاهش‬ ‫هرچه بیشتر هزینه‌ها ناچار خواهد ساخت‪.‬‬ ‫آقای فالهرت��ی در اجالس یک و نیم روزه‌ای که اخیرا در‬ ‫شهر ویکفیلد استان کبک و با حضور ‪CEO‬های ‪ ۲۲‬بیزینس‬ ‫بزرگ و کوچک‪ ،‬رهبران سیاسی کشور و نیز اقتصاددانان و‬ ‫روزنامه‌نگاران قدیمی و جدید بر پا شد‪ ،‬اعالم نمود که فعال‬ ‫هیچ تغییر و برنامه خاصی برای برنامه‌های موجود اقتصادی‬ ‫کش��ور در نظر گرفته نشده است اما او از یک چیز مطمئن‬ ‫اس��ت و آن هم متاثر ش��دن اقتصاد کانادا از وضعیت فعلی‬ ‫موجود در خارج از مرزهای کش��ور است‪ .‬او گفت‪«:‬اخیرا‬ ‫م��ا هم همچون باقی اقتصادهای دنیا‪ ،‬تاثیرات این وضعیت‬ ‫نامطمئن را در کش��ور احس��اس کرده‌ایم‪ .‬اگ��ر این اوضاع‬ ‫ادامه پیدا کند و ه��ر زمان که اقتصاد جهانی حالت ضعف‬ ‫و شکنندگی داشته باشد‪ ،‬این وضعیت می‌تواند به مخاطراتی‬ ‫آشکار برای کانادا نیز منجر شود‪».‬‬ ‫در پاییز س��ال گذش��ته آقای فالهرتی میزان نرخ پایه بیمه‬ ‫بیکاری را افزایش داد و کمی بعد نیز در بودجه سال ‪،۲۰۱۱‬‬ ‫برنامه ‪( EI‬بیمه اش��تغال) مش��وقی را لحاظ نمود تا به این‬ ‫ترتیب بیزینس‌های کوچک‌تر را به استخدام نیروهای جدید‬ ‫ترغیب نماید‪.‬‬ ‫فدراسیون بیزینس‌های مستقل کانادایی خواستار تمدید زمان‬ ‫برنامه تشویقی یاد شده و نیز کم شدن از میزان نرخ پایه بیمه‬ ‫بیکاری است‪ .‬اما آقای فالهرتی اعالم کرده است که موافقتی‬ ‫با این خواسته فدراسیون ندارد و تغییری در تصمیمات خود‬ ‫نخواهد داد‪ .‬آقای دن کلی‪ ،‬معاون ارش��د این فدراسیون‪ ،‬با‬ ‫ابراز امیدواری نس��بت به این‌که نرخ پایه جدید برای بیمه‬ ‫بیکاری می‌تواند تغییرات مثبتی را در پی داشته باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«این موضوع بسیار مایوس کننده است‪».‬‬ ‫خانم پگی نش‪ ،‬منتقد مالی از حزب نیودموکرات (‪،)NDP‬‬ ‫هم معتقد است که آقای فالهرتی در مورد تعهدات خود باید‬ ‫انعطاف بیشتری داشته باشد حتی اگر الزم باشد که با این کار‬ ‫سیاست‌های دولت از جمله زمان‌بندی جبران کسری بودجه‬ ‫تا حدودی جابه جا شود‪.‬‬ ‫آدرس متن کامل‪:‬‬ ‫‪ http://www.parscanada.com/_1659‬‬


parnianmagazine.com October 2011 . No2

47


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪October 2011 . No2 49‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و سرگرمی‬

‫کارت‌پستال‌هایی از ایران‬ ‫بازتاب فیلم‌های ایرانی در جشنواره تورنتو‬ ‫سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم تورنتو‪ ،‬امسال از نظر فیلم‌های ایرانی به نمایش درآمده سال بسیار پررونقی را‬ ‫پشت سر گذاشت‪ .‬در صدر لیست اثر تحسین شده اصغر فرهادی‪ ،‬جدایی نادر از سیمین‪ ،‬قرار داشت که بعد از کش و‬ ‫قوس‌های فراوان در زمان تولید‪ ،‬جشنواره فیلم فجر و اکرانش در تهران و موفقیت کم‌نظیر در گیشه ایران‪ ،‬حال در اروپا‬ ‫روی پرده است و با استقبال بسیار خوبی روبرو شده است‪ .‬روزهای حضور این فیلم در جشنواره تورنتو‪ ،‬با جنجال‬ ‫دیگری در ایران بر س��ر انتخاب یا عدم انتخاب فیلم برای معرفی به آکادمی اس��کار هم‌زمان شد‪ .‬طیفی از سینماگران‬ ‫نزدیک به دولت ایران‪ ،‬مخالف معرفی آن بودند درحالی‌که حمایت قاطع سینماگران و منتقدان از این فیلم و کنارکشیدن‬ ‫یکی‪-‬دو کاندید دیگر از رقابت‌ها سرانجام به معرفی این فیلم ختم شد که حاال با داشتن یک پخش کننده بسیار قوی در‬ ‫امریکای شمالی و نقدهای مثبت فراوان می‌تواند بیش از هر اثر دیگری امید حضور در میان ‪ 5‬کاندید اسکار فیلم‌های‬ ‫غیرانگلیسی‌زبان را داشته باشد‪ .‬همین که فیلم در جشنواره تورنتو‪ ،‬منتخب دوم تماشاگران شد می‌تواند برای موفقیت‬ ‫در گیشه سینمای امریکای شمالی هم امیدوار باشد‪.‬‬ ‫در جایگاه بعدی دومین همکاری مشترک مرجان ساتراپی و ونسان پرو به نام خورش مرغ و آلو بود که حضور گلشیفته‬ ‫فراهانی در آن کنجکاوی مخاطبان ایرانی را بیشتر برانگیخته بود‪ .‬شهرت دو کارگردان به دلیل انیمیشن بسیار موفق‬ ‫پرسپولیس سبب شد تا رسانه‌ها‪ ،‬توجه زیادی به آن داشته باشند اما در مجموع فیلم نتوانست تحسین اثر قبلی را تکرار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫آثار دیگر به نمایش درآمده‪ ،‬کات ساخته امیر نادری‪ ،‬این یک فیلم نیست ساخته جعفر‬ ‫پناهی و مجتبی میرطهماس��بی‪ ،‬به امید دیار س��اخته محمد رسول‌اف و فیلم کوتاه آب‬ ‫ساخته رها شیرازی بودند‪ .‬در اینجا بخشی از دیدگاه‌های مخاطبان حرفه‌ای سینما درباره‬ ‫این فیلم‌ها منعکس شده است‪.‬‬

‫جدایی نادر از سیمین ‪Separation‬‬

‫ساخته‪ :‬اصغر فرهادی‬

‫فیلم داس��تان زوج جوانی‌س��ت که مهاجرت کردن یا نکردن‬ ‫آنها را به مرز جدایی کش��انده است؛ هر دو برای خود دالیل‬ ‫محکمی دارند و فیلم در تالش است تا موقعیت این دو را به‬ ‫مخاطببشناساند‪.‬‬ ‫«‪...‬از این‌جا به بعد‪ ،‬این روشنگری بی‌حد و مثالی که به خوبی‬ ‫درباره چالش‌های انسانی مطرح شده‪ ،‬بطور اتوماتیک‌وار پیش‌‬ ‫می‌رود‪ ،‬جزئیات زی��ادی را بیان می‌کند‪ ،‬از دروغ می‌گوید و‬ ‫از تف��اوت عقایدی که در نهایت کارش��ان به دادگاه‌کش��یده‬ ‫می‌ش��ود و آینده همه کس��انی را که با آنها س��ر و کار دارند‬ ‫به خطر می‌اندازد‪ .‬در فیلمنامه فیلم هر ش��خصیتی دارای یک‬ ‫سرمایه فردی است که برای حفظ آن به ناچار دروغ می‌گوید‬ ‫یا بزرگنمایی می‌کند تا بتواند خواسته خود را تامین و آینده‌اش‬ ‫را تضمین نماید‪( »...‬رابرت بل)‬ ‫«‪...‬همان‌طور که می‌بینید‪ ،‬فیلم جدایی نادر از سیمین تنها درباره‬ ‫ازهم پاشیده شدن یک خانواده نیست بلکه این فیلم داستان کل‬ ‫جامعه است که با خودخواهی افراد یا انگیزه‌های خودخواهانه‬ ‫یا ناشی از ترس آنها از هم پاشیده است‪ .‬فرهادی ما را با خود‬ ‫به عمق دنیای این ش��خصیت‌ها می‌برد‪ .‬خیلی از کارهایی که‬ ‫آنها می‌کنند بد و ویرانگر است اما ما همیشه درکشان می‌کنیم‬

‫و حتی در مواردی با آنها احس��اس همدردی داریم‪ .‬همه ای ‌‬ ‫ن‬ ‫افراد انسان‌هایی کامال واقعی و البته ناقص هستند که در قبال‬ ‫شرایط دشوار تصمیمات اشتباهی می‌گیرند‪.‬‬ ‫این درست که مسائلی که در فیلم جدایی‪ ...‬به چالش کشیده‬ ‫ش��ده اهمیت اجتماعی زیادی دارند‪ ،‬اما این مسائل در عین‬ ‫حال فردی و جهانی هم هستند‪ .‬وقتی به خود این فرصت را‬ ‫بدهیم که شخصیت‌ها را خوب بشناسیم‪ ،‬آن‌وقت است که‬ ‫می‌توانیم دردها و تقالهایشان را هم حس کنیم‪ .‬همه این‌ها‬ ‫بر ارزش فیلمی که توانس��ته پرس��ش‌های دشوار و بی‌پاسخ‬ ‫زیادی را در ذهن مخاطب ایجاد کند‪ ،‬می‌افزاید و این‌جاست‬ ‫که جادو اتفاق می‌افتد‪ .‬فیلم به ما نشان می‌دهد که تالش برای‬ ‫س��هیم ش��دن زندگی با افرادی که در اطرافتان هستندچقدر‬ ‫دشوار است‪ ،‬و این‬ ‫که با فیلمی محکم‬ ‫روبه‌رو هس��تیم که‬ ‫ت��کان دادن آن از‬ ‫هر چیزی دشوارتر‬ ‫است‪»...‬‬ ‫(کوری اتد)‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪50‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و سرگرمی‬

‫خورش آلو با مرغ ‪Chicken with Plums‬‬ ‫ساخته‪ :‬مرجان ساتراپی و ونسان پرو‬

‫فیلم حکایت ویولن‌نواز دلسوخته‌ای است که خاطرات‬ ‫گذش��ته‌اش را م��رور می‌کند که یکی از آنها عش��قی‬ ‫نافرجام بوده است‪.‬‬ ‫«‪...‬فیلم خورش آلو با مرغ توانس��ته با ترکیب فانتزی و‬ ‫حقایق احساسی پر سر و صدا به قلمرو اکتشاف نشده‬ ‫و ناش��ناخته روایت نقب بزند‪ .‬طراحی خیره‌کننده پرو‬ ‫و ساتراپی و ساختار ماجراجویانه کار هماهنگی کاملی‬ ‫ب��ا بازی بازیگران دارند‪ .‬منظور از این بازیگران نه فقط‬ ‫آمالریک با بازی‌های فوق‌العاده‌اش (بازیگر نقش اصلی‬ ‫فیلم محبوب جش��نواره در س��ال ‪ 2007‬ب��ا نام ‪The‬‬ ‫‪ )Divine Bell and The Butterfly‬اس��ت بلک��ه این تعریف تمام‬ ‫تیم عالی بازیگران بین‌المللی از ایزابل روس��لینی‪ ،‬ماری��ا دومده و کیارا‬ ‫ماسترویانی را نیز در برمی‌گیرد‪ .‬یقینا وقتی با مواد اولیه‌ای به این خوبی‬ ‫س��ر و کار داشته باشید‪ ،‬باید هم انتظار یک غذای خوشمزه را بکشید‪»...‬‬ ‫(کامرون بیلی)‬ ‫«‪...‬آنچه خورش آلو با مرغ را از فیلم زندگینامه‌ای پرسپولیس کامال مجزا‬ ‫می‌کند‪ ،‬عمق و دامنه آن دو است که وجود یک تیم متفاوت بازیگری را‬ ‫هم باید به آنها اضافه کرد‪ .‬در اواخر فیلم سکانس��ی در داخل یک سینما‬ ‫هست که در آن برای یک لحظه کوتاه تصویر کارت یا پوستر عنوان فیلم‬ ‫س��ال ‪ 1925‬شبح اپرا (با بازی الن چینی) به چشم می‌خورد که روی آن‬ ‫نوشته شده‪« :‬من عمق عشقم را به تو اثبات خواهم کرد‪ ».‬اگر این جمله را‬ ‫قولی از جانب ساتراپی و پرو به مخاطب بدانیم‪ ،‬شکی نیست که این بار‬ ‫آنها از عهده انجام آن برآمده‌اند‪ .‬با این قول مخاطب در کارهای بعدی آنها‬ ‫هم منتظر استانداردهای باالتری خواهد بود‪( »...‬شین مک نیل)‬

‫کات ‪Cut‬‬

‫ساخته‪ :‬امیر نادری‬

‫فیلم داس��تان جوان ژاپنی فیلمسازی است که عاش��ق قصه‌های کالسیک سینماست اما‬ ‫وقتی خبردار می‌شود برادرش که با یاکوزای توکیو همکاری می‌کند بدهی فراوانی به آنها‬ ‫مقروض است تصمیم عجیبی می‌گیرد‪.‬‬ ‫«‪...‬به‌رغم این‌که هیچ ارتباط ذهنی میان خودآزاری و سینما وجود ندارد‪ ،‬اما در فیلم کات‬ ‫این دو فکر خوب در هم تنیده شده‌اند‪ .‬نادری در ساخت فیلم کات همه تالش خود را‬ ‫صادقانه صرف س��اخت یک فیلم خوب کرده بی‌آن که هیچ توجهی به هزینه‌ها و نتایج‬ ‫این کار داشته باشد‪ .‬آنچه کات را از در افتادن به ورطه یک فیلم صرفا خشن با مضمونی‬ ‫سرراست نجات داده‪ ،‬کارگردانی و تدوین آن بوده است‪ .‬در کات هیچ نمایی زائد نیست‪.‬‬ ‫هر نما‪ ،‬هر تصویر و هر حرکتی واجد معناس��ت‪ .‬استفاده از صداهای استعاری راهنمای‬ ‫مخاطب اس��ت برای درک مفاهیم فرعی تماتیک فیلم و کاربرد سمبولیس��م نیز در فیلم‬ ‫خیلی مستقیم نیست‪ .‬برای مثال تغییری که در شخصیت شوجی اتفاق می‌افتد‪ ،‬با نشان‬ ‫دادن بخش‌هایی از یک فیلم کالسیک که روی او افتاده و تمام بدنش را در خود فرو برده‪،‬‬ ‫به تصویر کشیده می‌شود‪( »...‬آرمان اقبالی)‬ ‫«‪...‬فیلم اخیر امیر نادری‪ ،‬فیلمساز خوب ایرانی‪ ،‬که سرمایه آن به صورت بین‌المللی تامین‬ ‫شده و ماجراهایش هم در توکیوی ژاپن اتفاق می‌افتد‪ ،‬از آن فیلم‌هایی نیست که معموال در‬ ‫زندگی عادی خیلی با داستان آن مواجه شویم‪ .‬داستان به شدت غیرقراردادی کات‪ ،‬نادری‬ ‫را از شهر محل سکونتش ‪ -‬نیویورک‪ -‬دور کرده و او را در یک شرایط کامال منحصر به‬ ‫فرد از نظر تامین بودجه قرار داده‪ .‬این فیلم که به درستی به داستان توکیو معروف شده‪،‬‬ ‫از نظر مالی از طرف دو بانکدار که صاحب ایده‌های نوی فراوانی هستند حمایت شده و‬ ‫راهی را پیدا کرده تا بتواند خود را شبیه پروژه‌های بزرگ نشان بدهد‪ ،‬مستقل بماند و در‬ ‫عین حال صد در صد واقعی جلوه کند‪ .‬واقعیت این است که اصال کدام استودیویی حاضر‬ ‫می‌شد فیلمی درباره پایان سینما بسازد؟» (دیمیتری آیپیدس)‬ ‫«‪...‬در دوره و زمانه‌ای که اقتباس‌های بی‌شماری از کمیک‌استریپ‌ها روی پرده می‌رود و‬ ‫فیلم‌های کالس��یک و سریال‌های تلویزیونی قدیمی دوباره‌سازی می‌شوند‪ -‬آثاری که که‬ ‫بسیاری از آنها را همان بهتر بود که به حال خود می‌گذاشتند تا از خاطره‌ها محو شوند‪ -‬ما‬ ‫به فیلمی مثل کات نیاز داریم‪ .‬شخصیت شوجی یک قهرمان است‪ ،‬دینامیک و با انگیزه‬ ‫درس��ت به اندازه خیلی از قهرمان‌های هالیوودی‪ .‬برای تماش��ای او در صحنه‌ای که صد‬ ‫مشت آخر را می‌خورد و همزمان هر یک از این مشت‌ها را با یکی از صد فیلم محبوب‬ ‫خود در س��ینما یکی می‌پندارد‪ ،‬همین قدر کافی اس��ت که بیننده روی صندلی بنشیند و‬ ‫نفسش را در سینه حبس کند‪( »...‬کریس مگی)‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪October 2011 . No2 51‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و سرگرمی‬

‫فیلم ی��ک روز از زندگی جعفر‬ ‫پناه��ی کارگردان ایرانی اس��ت‬ ‫که منتظ��ر اعالم نتیج��ه دادگاه‬ ‫تجدید نظر است و با بحرانی که‬ ‫ممنوعیت فیلم‌سازی در ایران برایش پدید آورده کلنجار می‌رود‪.‬‬ ‫ت و پا بسته‪ ،‬اتاق نشیمن خانه‬ ‫«‪...‬در سکانسی عجیب و مسحورکننده‪ ،‬این هنرمند دربند و دس ‌‬ ‫خود را تبدیل به صحنه یک فیلم می‌کند آن‌هم با اس��تفاده از نوار چس��ب‌هایی که روی فرش‬ ‫این یک فیلم نیست ‪ This is not a Film‬می‌چسباند تا به تصویری که در ذهن دارد تجسم ببخشد‪ .‬او نمای افتتاحیه یک داستان فرضی‬ ‫را برای بیننده روایت می‌کند که اتفاقا این داستان آینه‌ای است از موقعیتی که خود وی اکنون در‬ ‫ساخته‪ :‬جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسبی آن گرفتار آمده است‪.‬‬ ‫این یک فیلم نیست بازتابی است فلسفی بر طبیعت خلق هنر؛ و نیز دفاعیه ضروری و شخصی‬ ‫هنرمند از خویش‪ .‬وقتی روز پناهی همراه با جهان بیرون به پایان خود می‌رس��د‪ ،‬تازه به خوبی‬ ‫می‌بینیم که چه خطر بزرگی به جان خریده شده است‪( »...‬کامرون بیلی)‬ ‫«‪...‬میزان طنزی که در فیلم مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسبی وجود دارد‪ ،‬تعجب‌برانگیز‬ ‫است به‌ویژه در پرتو ممنوعیت‌های جدی و محدودیت‌هایی که برای فعالیت فیلمسازی پناهی‬ ‫اعالم شده است‪ .‬اما شاید با وجود این میزان از قدرت‌طلبی شرم‌آور هیچ چاره جز دیگری جز‬ ‫خندیدن به آن باقی نمانده باشد‪ .‬جانی میچل جایی گفته است‪« :‬خندیدن یا گریه کردن‪ ،‬هر دو‬ ‫راهی برای خالصی هستند‪( ».‬مایکل گولن)‬

‫فیلم روایت روزهای سخت یک زن وکیل در حوزه حقوق بشر و باردار است که شوهر خبرنگارش‬ ‫تحت تعقیب است و خودش می‌خواهد هر جور شده از ایران برود‪.‬‬ ‫«‪...‬کارگردان این فیلم که خود نیز در مخمصه‌ای مشابه گرفتار است‪ ،‬تمام تالش خود را به کار بسته‬ ‫تا در نمایش مشکل نورا‪ ،‬قهرمان زن فیلم‪ ،‬با به‌کار بردن پالتی از رنگ‌های آبی‪ ،‬سفید و خاکستری‬ ‫نهایت صحت را در قضاوت خود به کار گیرد‪ .‬در این میان اگر قرار بود رنگ تیره‌تری انتخاب شود‬ ‫خیانت در حق ‪ resignation‬خواهد بود و اگر رنگ گرم‌تری انتخاب می‌شد نشان از خوش‌بینی‬ ‫داش��ت‪ .‬واقعیت این اس��ت که هم او و هم بانوی بازیگر نقش اول فیلم راه درازی برای پیمودن در‬ ‫پیش دارند‪ .‬مبارزه هنوز تمام نشده است‪( »...‬دیمیتری آیپیدس)‬

‫به امید دیدار ‪Goodbye‬‬

‫ساخته‪ :‬محمد رسول‌اف‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪52‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و سرگرمی‬

‫گوش به نوای شبح اپرا با طعم ایرانی‬ ‫شبح اپرا‬ ‫داستان شبح اپرا‪ ،‬داستانی بلند اثر گستون لیرا‪ ،‬روزنامه‌نگار‪،‬‬ ‫نویسنده و کارآگاه فرانسوی متولد سال ‪ 1868‬است‪ .‬لیرا در‬ ‫سال ‪ 1910‬این اثر را به رشته تحریر درآورد و هفده سال بعد‬ ‫یعنی در سال ‪ 1927‬از دنیا رفت‪ .‬گفته می‌شده که این داستان‬ ‫شرح ماجرای شخصیتی واقعی است‪.‬‬ ‫بعد از انتش��ار این اثر ‪ -‬و حتی در زمانی که هنوز نویسنده‬ ‫در قید حیات ب��ود‪ -‬از این اثر اجراهای صحنه‌ای متعدد از‬ ‫جمله نمایش‪ ،‬نمایش‌ه��ای موزیکال و اپرا به روی صحنه‬ ‫رفته وفیلم‌هایی نیز بر مبنای این داستان ساخته شده است‪.‬‬ ‫داستان شبح اپرا از آنجا آغاز می‌شود که فردی به نام اریک‪،‬‬ ‫نابغه‌ای با صورتی تغییر ش��کل یافته که پیش‌تر در ساخت‬ ‫یک س��الن اپرا دست داش��ته و اکنون در اتاقی مخفی که به‬ ‫هنگام ساخت سالن در آن تعبیه نموده زندگی می‌کند‪ ،‬شیفته‬ ‫خواننده زیب��ا و جوانی به نام‬ ‫کریستین می‌شود‪ .‬پدر کریستین‬ ‫از کودکی درباره فرشت ‌ه موسیقی‬ ‫با او سخن مي‌گفته‪ ،‬فرشته‌ای‬ ‫که به انسان‌ها صدایی آسمانی‬ ‫ارزانی می‌کند‪ .‬اریک در هیئت‬

‫آیا به اپرا عالقه‌مندید؟ تاکنون برای تماشای آن اقدام کرده‌اید؟ خوب!‬ ‫برای خیلی‌ها هزینه و دردسر تماشای اپرا روی صحنه واقعی آن قدر زیاد‬ ‫است که قیدش را می‌زنند اما خوشبختانه مجموعه سالن‌های سینمایی‬ ‫کمپانی س��ینه‌پلکس کانادا این امکان را فراهم آورده‌اند که عالقه‌مندان‬ ‫بتوانند حداقل ماهی یک بار به تماش��ای یکی از مطرح‌ترین اجراهای‬ ‫اپراهای حال حاضر جهان بنشینند‪ .‬البته برای این کار باید به سالن سینما‬ ‫بروید نه تئاتر اما مجموعه عظیمی از تکنولوژی‌های نیم دهه اخیر اعم از‬ ‫انتقال ماهواره‌ای در سالن‌های نمایشی‪ ،‬اینترنت پرسرعت و دوربین‌ها و‬ ‫ویدیوپروژکتورهای با امکان ضبط و نمایش با کیفیت باال این امکان را‬ ‫برای اپرادوستان فراهم آورده که با هزینه بسیار کم در نزدیک‌ترین سالن‬ ‫س��ینمایی که این امکان را فراهم می‌آورد به تماش��ای اثر دلخواه خود‬ ‫بنشینند‪ .‬مهم‌ترین برنامه از این دست‪ ،‬اجراهای «متروپولیتن اپرا» است که‬ ‫می‌توانید اطالعاتش را در این آدرس ببینید‪http://www.cineplex. :‬‬ ‫‪.com/Events/MetOpera/Home.aspx‬‬ ‫اما در اکتبر یک برنامه ویژه دیگر در زمینه اپرا در س��الن‌های سینمایی‬ ‫به نمایش درخواهد آمد که خصوصا برای ما ایرانیان می‌تواند جذابیت‬ ‫دیگری داش��ته باش��د‪ .‬کمپانی ‪ West End‬لندن که ب��رای اجراهای‬ ‫پرطرفدار موزیکال ش��هرت دارد به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد‬ ‫به روی صحنه بردن نمایش شبح اپرا از رامین کریملو‪ ،‬خواننده ایرانی‪-‬‬ ‫کانادایی که برای مدت‌ها یکی از محبوب‌ترین خوانندگان نقش اصلی‬ ‫ای��ن نمایش بوده دعوت ک��رده تا یک بار دیگر روی صحنه البرت‌هال‬ ‫برود‪ .‬این اجرای جذاب قرار اس��ت هم‌زمان و بطور زنده در سالن‌های‬ ‫سینمایی کشورهای مختلفی از جمله کانادا پخش شود‪ .‬برای اینکه بدانید‬ ‫کدام سالن‌ها این اجرا را نمایش می‌دهند می‌توانید در سایت سینه‌پلکس‬ ‫در قسمت ‪ Events‬اطالعات این نمایش را بیابید‪ .‬به خاطر داشته باشید‬ ‫که اجرای زنده روز دوشنبه سوم اکتبر ساعت ‪ 7‬به وقت تورنتو و تکرار‬ ‫آن روز ‪ 22‬اکتبر خواهد بود‪.‬‬ ‫با این نمایش و خواننده ایرانی آن بیشتر آشنا شویم‪.‬‬

‫یک صدا به کریستین نزدیک می‌شود و به‬ ‫او قول صدای آسمانی می‌دهد‪.‬‬ ‫رائول نیز جوانی است که از دوران کودکی‬ ‫با کریس��تین و پدرش آشنا بوده و دلباخته‬ ‫دختر است‪ .‬اریک یا همان شبح‪ ،‬کریستین‬ ‫را به سردابه خود می‌برد تا بلکه بتواند او را‬ ‫نیز عاشق خود سازد‪ .‬همه چیز خوب پیش‬ ‫می‌رود تا زمانی که کریستین ماسک اریک‬ ‫را از صورتش برمی‌دارد‪ .‬اریک از این اتفاق‬ ‫درهم می‌شکند‪ .‬دو هفته بعد و با شرط این‬ ‫که کریس��تین به او وفادار بماند او را رها می‌کند‪ .‬اما رائول‬ ‫وقت��ی از ماجرا آگاه می‌گردد در مخالف��ت با آن وارد عمل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫اریک با آگاهی از این موضوع‪ ،‬رائول را در شکنجه‌گاه مخفی‬ ‫خود به بند می‌کشد‪ .‬کریستین را نیز به سرداب خود می‌برد‬

‫و به او می‌گوید که اگر با وی ازدواج نکند سالن اپرا و همه‬ ‫کس��انی را که در آن هستند با انفجاری مهیب نابود خواهد‬ ‫س��اخت‪ .‬کریس��تین برای نجات جان رائول شرط اریک را‬ ‫می‌پذیرد‪ .‬اریک او را می‌بوسد و کریستین بوسه او را پاسخ‬ ‫می‌دهد‪ .‬اریک منقلب می‌شود و کریستین را آزاد می‌کند تا‬ ‫ب��ا آن‌کس که حقیقتا دوس��تش دارد ازدواج کند‪ .‬فقط از او‬ ‫می‌خواهد تا بعد از مرگ و برای به خاک سپردنش حضور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫س��ه هفته بعد از مرگ اریک‪ ،‬یکی از آش��نایان او که از این‬ ‫ماجرا با خبر بوده در روزنامه خبر مرگ او را منتشر و علت‬ ‫مرگ را «قلب شکسته» اعالم می‌کند‪.‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫‪October 2011 . No2 53‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و سرگرمی‬

‫رامینکریملو‬ ‫رامین کریملو متولد ‪ 19‬سپتامبر سال ‪ 1978‬در شهر تهران‬ ‫و یک خواننده و بازیگر کانادایی است‪ .‬او در حال حاضر‬ ‫در لندن زندگی می‌کند و ش��هرتی جهانی یافته است‪ .‬او‬ ‫یکی از بازیگران توانایی است که توانسته در نمایش شبح‬ ‫اپرا هم در نقش رائول ظاهر شود و هم به ایفای نقش شبح‬ ‫بپردازد‪ .‬وی عالوه بر این در نمایش عشق هرگز نمی‌میرد‬ ‫اثر اندرو لوید وبر که در واقع ادامه همان داس��تان نمایش‬ ‫شبح اپرا است‪ ،‬نیز نقش شبح را اجرا نموده است‪.‬‬ ‫کریملو در جوانی در ش��هرهای پیتربرو و ریچموندهیل‬ ‫کانادا زندگی و بعد از فارغ‌التحصیل شدن از دبیرستان در‬ ‫یکی از گروه‌های موس��یقی راک کار هنری خود را آغاز‬ ‫نمود‪ .‬پس از آن به بازیگری روی آورد و به ش��رکت‌های‬ ‫‪ Airtours‬و ‪ P&O Cruises‬پیوس��ت و جوان‌ترین‬ ‫عضوی ب��ود که تا آن زمان به عنوان بازیگر به ش��رکت‬ ‫‪ P&O‬پیوسته بود‪.‬‬ ‫وی بعد از رفتن به انگلس��تان نخس��تین نق��ش خود را به‬ ‫عنوان نقش اصلی نمایشنامه پانتومیم ‪ Alladdin‬ایفا نمود‪.‬‬ ‫پس از آن در س��ال ‪ 2001‬به تور مل��ی ‪The Pirates of‬‬ ‫‪ Penzance‬پیوس��ت و ابتدا به عنوان عضو علی‌البدل و‬ ‫س��پس هم به عنوان بازیگر نق��ش ‪ Pirate King‬به کار‬ ‫خود ادامه داد‪ .‬در سال ‪ 2002‬به تور ملی نمایشنامه ‪Sunset‬‬ ‫‪ Boulevard‬پیوست‪ .‬او کار خود در کمپانی ‪West End‬‬ ‫را با نمایشنامه بینوایان و با بازی در نقش فویلی آغاز کرد‪.‬‬ ‫بعد از این مرحله بود که کریملو در سال ‪ 2003‬نقش اصلی‬ ‫رائول را در نمایشنامه شبح اپرا بر عهده گرفت‪ .‬در همین‬ ‫زمان کریملو در نمایش��نامه‌های دیگری نیز ایفای نقش‬ ‫نم��ود که بازی در نقش ماریو در بینوایان ویکتور هوگو‪،‬‬ ‫ایفای نقش س��یمون در ‪ Jesus Christ Superstar‬و‬ ‫کار در چندین کارگاه نمایشی دیگر نیز بخشی از آنهاست‪.‬‬ ‫اقتباس‌ها‬

‫اقتباس‌هایی که تا به حال از این اثر در اشکال مختلف صورت‬ ‫گرفته بسیار است و مهم‌ترین و احتماال بهترین آنها اینهاست‪:‬‬ ‫فیلمی صامت با بازی الن چنی (‪ ،)1925‬فیلمی موزیکال اثر‬ ‫ترنس فیشر و با بازی هربرت الم (‪ )1962‬و باالخره نمایشنامه‬ ‫موزی��کال اثر اندرو لوید وبر (‪ )1986‬از کمپانی ‪West End‬‬ ‫در لندن‪ .‬در سال ‪ 1974‬نیز برایان دی پالما فیلمی به نام شبح‬ ‫بهش��ت ساخت که برداش��تی آزاد از ش��بح اپرا بود‪ .‬اقتباس‬ ‫سینمایی اثر موزیکال وبر نیز در سال‪ 2004‬به کارگردانی جوئل‬ ‫شوماخر با استقبال تماشاگران روبرو شد‪ .‬اما برای عالقه‌مندان‬ ‫به سینما شاید یکی از جذاب‌ترین اجراها مربوط به زمانی باشد‬ ‫که آنتونیو باندریاس در نقش ش��بح روی سن نمایش رفت‪.‬‬

‫در سال ‪ 2004‬وی بار دیگر به نمایشنامه بینوایان پیوست‬ ‫و این بار در نقش ‪ Enjolras‬ظاهر شد‪ .‬در دسامبر همان‬ ‫س��ال نیز در همین نمایشنامه که به افتخار رئیس‌جمهور‬ ‫فرانسه‪ ،‬آقای ژاک شیراک‪ ،‬در ‪ Windsor Castel‬اجرا‬ ‫می‌شد به ایفای نقش پرداخت‪ .‬در ماه جون سال ‪2005‬‬ ‫کریملو به تور ملی انگلیس در نمایشنامه ‪Miss Saigon‬‬ ‫پیوس��ت و در نقش کریستوفر اسکات ظاهر شد‪ .‬در این‬ ‫س��ال او بار دیگر در ش��بح اپرای کمپانی ‪West End‬‬ ‫شرکت کرد و این بار در نقش شبح ظاهر شد‪ .‬این نمایش‬ ‫کار خود را در س��پتامبر سال ‪ 2007‬و همزمان با بیست و‬ ‫یکمین س��الگرد اجرای این نمایشنامه مشهور آغاز کرد‪.‬‬ ‫کریملو با کار خود چنان جان دوباره‌ای به کالبد این نقش‬ ‫بخش��ید که در همان سال از سوی تماشاگران نمایش در‬ ‫انگلیس کاندیدای دریافت بهترین بازیگر در زمینه ‪Take‬‬ ‫‪ Over Role‬ش��د‪ .‬در همان سال کریملو آلبوم موسیقی‬ ‫کوتاهی را نیز با نام ‪Within the Six Square Inch‬‬ ‫تولید و منتشر ساخت‪.‬‬ ‫در سال‌های بعد او کار انتشار آلبوم‌های موسیقی خود را‬ ‫ادامه داد‪ .‬آلبوم ‪ Act One‬کاری اس��ت که وی در س��ال‬ ‫‪ 2008‬منتش��ر نمود‪ .‬در س��ال ‪ 2009‬نی��ز آلبوم موزیکال‬ ‫‪ Bluebird‬با همکاری وی منتشر شد‪.‬‬ ‫آخرین ایفای نقش کریملو در نمایش شبح اپرا به نوامبر‬ ‫س��ال ‪ 2009‬بازمی‌گردد و پ��س از آن وی بازی در نقش‬ ‫ش��بح را در اثر لوید دنبال کرد که این کار تا ‪ 27‬اوگست‬ ‫س��ال ‪ 2011‬ادامه یافت‪ .‬به گفته وی با اتمام این نمایش‬ ‫این آخرین نقش��ی بود که او در پس نقاب بازی خواهد‬ ‫کرد‪ .‬البته در سالگرد این نمایش او بار دیگر در نقش شبح‬ ‫ظاهر خواهد شد‪.‬‬ ‫کریملو در حال حاضر گروه موس��یقی ‪ sheytoons‬را‬ ‫ب��ا همکاری هدلی فریزر‪ ،‬از هم��کاران قدیمی خود‪ ،‬به‬ ‫راه انداخته و مشغول تولید و ضبط موسیقی در این گروه‬ ‫است‪ .‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪54‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و سرگرمی‬

‫نگاهی به فیل��م ‪ X-Men: First Class‬به بهانه توزیع‬ ‫گس��ترده آن به ص��ورت ‪ DVD‬و ‪ Blu-Ray‬در مراکز‬ ‫فروش و کرایه فیلم در کانادا‪.‬‬ ‫مردان ایکس (ایکس‌من)‪ :‬کالس اول***‬

‫با انتظاراتی که فیلم قبلی همین کارگردان (بزن‌بهادر‪ -‬خفن‬ ‫‪ )Kick-ass‬و اولین قصه از مجموعه ریشه‌های ایکس‌من‪،‬‬ ‫ولوورین پدید آورده بودند به تماشای جدیدترین اثر در‬ ‫ای��ن فرنچایز رفتیم و نتیجه خوش��بختانه قابل قبول بود‪.‬‬ ‫نس��خه حاضر از چند نظر برجس��ته است‪ .‬مهم‌ترین آنها‬ ‫همانی‌س��ت که برایش خلق ش��ده یعنی معرفی پیش��ینه‬ ‫چند قهرمان اصلی مجموع��ه خصوصا رهبران دو قطب‬ ‫درگیر در میان میوتنت‌ها یعنی پروفسور ایکس و مگنیتو‪.‬‬ ‫داس��تان فیل��م از این قرار اس��ت که در س��ال ‪ ،۱۹۴۴‬در‬ ‫حالیک��ه اریک نوجوان‪ ،‬مجبور اس��ت در ی��ک اردوگاه‬ ‫نازی در لهستان شاهد نتایج تلخ و ناگوار آزمایشات یک‬ ‫دانش��مند دیوانه آلمانی به نام اش��میت روی قدرت‌های‬ ‫ذهنی خود باش��د‪ ،‬خاویر‪ ،‬همس��ن و س��ال او در امارت‬ ‫عیانی‌اش در نیویورک دخت��ر عجیبی را به عنوان خواهر‬ ‫برمی‌گزیند‪ .‬س��ال‌ها بعد و در حالی‌که جهان در آس��تانه‬ ‫یک جنگ هسته‌ای اس��ت‪ ،‬دو جوان همدیگر را می‌یابند‬ ‫و تالش دایره‌ای ویژه در س��ازمان امنی��ت امریکا‪ ،‬آنها را‬ ‫به سمت تشکیل نخستین گردهمایی از انسان‌های دارای‬ ‫قدرت‌های عجیب و مش��هور به میوتنت‌ها سوق می‌دهد‬ ‫در حالی‌که اشمیت هم در حال تشکیل لشکر خود است‪.‬‬ ‫در یکی از قس��مت‌های قبلی ما به اجمال با اینکه مگنیتو‬ ‫یک یهودی با گذشته تلخ حضور در اردوگاه نازی‌هاست‬ ‫آشنا شده بودیم و خود این عجیب بود‪ .‬با توجه به قدرت‬ ‫و احت��رام زیاد یهودیان در هالیوود و اینکه خود س��ینگر‬ ‫(کارگردان دو قس��مت اول‪ ،‬تهیه کننده و نویسنده داستان‬ ‫همین فیلم و کس��ی که پیش��تر قرار بود آن را کارگردانی‬ ‫ی است اینکه سردسته بدمن‌های این مجموعه‪،‬‬ ‫کند) یهود ‌‬ ‫مگنیتو پیش��ینه یهودی داشته باشد سوال‌برانگیز بود‪ .‬البته‬ ‫چون س��ینگر از جمله توابین است یعنی در نوجوانی به‬ ‫برخی گروه‌های طرفدار اندیشه‌های نئونازیسم عالقه داشته‬ ‫اما بعد تغییر رویه می‌دهد! بعید نیست برخی از اندیشه‌های‬ ‫گذشته وی هم در شخصیت‌پردازی مگنیتو تاثیرگذار بوده‬ ‫باشد اما به هر شکل‪ ،‬در این فیلم فرصت داریم که به تفصیل‬ ‫درباره چگونگی دگردیس��ی اریک ب��ه مگنیتو اطالعات‬ ‫کسب کنیم و اگر دوست داشتیم با او همدلی نشان دهیم‪.‬‬ ‫قص��ه خیلی خ��وب نوش��ته ش��ده و اگر چه زم��ان آن‬ ‫طوالنی اس��ت اما واقعا معرفی و به س��رانجام رس��اندن‬ ‫این همه ش��خصیت (ک��ه برخی از آنها هم ب��رای اولین‬ ‫ب��ار معرفی می‌ش��وند) آن هم در فیلمی که اساس��ا یک‬ ‫فیل��م ماجرامح��ور مبتنی بر کامیک اس��تریپ اس��ت نه‬ ‫ی��ک فیل��م ش��خصیت‌محور‪ ،‬در خ��ور تقدیر اس��ت‪.‬‬ ‫آنچه که برتری‌های قصه را فزونی می‌دهد ارجاعات تاریخی‬ ‫است که در اینجا خصوصا بر روی بحران موشکی بین دو‬ ‫بلوک بر سر استقرار کالهک‌های هسته‌ای امریکا در ترکیه‬ ‫و شوروی در کوبا و تبعات آن تمرکز دارد‪ .‬البته در کنار این‬ ‫موضوع‪ ،‬اشاره به اینکه اریک پیشتر به عنوان یک شکارچی‬ ‫نازی‌ها عمل می‌کرده در واقع معرفی جریان دیگری در آن‬

‫چگونه دوستان رقیب شدند؟‬ ‫مجید بسطامی‬

‫دهه‌ها است که جنبش جوانان یهودی جویای عدالت برای‬ ‫شکار و محاکمه یا مجازات سران فراری نازی به راه انداخته‬ ‫بودند‪ .‬این قطعات تاریخی برای جوانان امروز که چند دهه‬ ‫بعد از فروکش کردن جنگ سرد و از هم پاشیدن بلوک شرق‪،‬‬ ‫عم�لا هیچ حافظه‌ای از ان دوران ندارند قابل توجه اس��ت‪.‬‬ ‫معرفی نحوه تکامل توانایی‌های افراد و چگونگی تش��کیل‬ ‫کالج ویژه پروفس��ور (که عنوان فیلم هم از آن آمده اس��ت)‬ ‫خیلی خوب پر وبال داده ش��ده و اش��اره به اینکه همه این‬ ‫پدیده‌ها ریشه در آزمایشات و تحقیقات علمی آلمان‌ها دارد‬ ‫جالب توجه اس��ت‪ .‬در مجموع نحوه آغاز قصه میوتنت‌ها‬ ‫(ک��ه می‌توان��د تمثیل��ی از پراکندگ��ی یهودی��ان در جهان‬ ‫باش��د!)‪ ،‬دالیل نزاع‌های بین آنها با هم��ه دولت‌ها و روابط‬ ‫عاطفی بین ش��خصیت‌ها در فیلم کامال درآم��ده و اگرچه‬ ‫ب��ار اصلی فیلم بر روی بازیگران بس��یار جوان و نه چندان‬ ‫ش��ناخته شده اس��ت اما نقصانی از این نظر دیده نمی‌شود؛‬ ‫ضمن اینکه برخی فکرها مثل مواجهه دو شخصیت اصلی‬ ‫با وولورین و پاس��خ کوتاه و موثر او! تحسین‌برانگیز است‪.‬‬ ‫ت را فراهم می‌کند که‬ ‫در مجم��وع‪ ،‬کالس اول این فرص�� ‌‬ ‫در تولی��دات بعدی‪ ،‬قصه دو قهرمان اصلی را پی‌بگیریم در‬ ‫حالی‌که سری دیگری از مجموعه ریشه‌های ایکس‌من هم در‬ ‫دست تولید است‪ .‬این فرنچایز به عدد میوتنت‌های موجود‬ ‫در جهان قابلیت سینمایی‌شدن دارد‪.‬‬ ‫این متن با تفاوت‌هایی پیشتر در ماهنامه سینمایی ‪ ۲۴‬منتشر‬ ‫شده است ‪.‬‬


‫‪parnianmagazine.com‬‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫مهر‪. 1390‬‬ ‫‪56‬‬

‫استقبال از رکاب‌زنان‬ ‫نوع‌دوست در تورنتو‬

‫جمعه ‪ 16‬سپتامبر‪ ،‬حدود ساعت یک و نیم بعد از ظهر میدان دندس تورنتو‬ ‫دیگر حسابی شلوغ شده است‪ .‬البته تنها یک دلیل آن حضور جمع گسترده‌ای‬ ‫از مستقبلین است‪ .‬بخش دیگر به دلیل تاسیساتی است که که کمپانی ‪Sears‬‬ ‫کانادا به عنوان اصلی‌ترین حامی مالی این برنامه بزرگ خیرخواهانه در میدان‬ ‫فراهم کرده از جمله تعداد زیادی دوچرخه ثابت ش��ده با شمارنده که قرار‬ ‫است عالقه‌مندان خیر برای دقایقی روی آن رکاب بزنند و رقمی را بخشش‬ ‫کنند‪ .‬در گوش��ه‌ای دیگ��ر تابلوهایی در معرفی تع��دادی از کودکان درگیر‬ ‫س��رطان که پیشتر درمان شده‌اند قرار گرفته که به شرح بیماری و خاطرات‬ ‫آنها می‌پردازد و حاوی جمالت تاثیرگذار و تاثربرانگیزی است‪.‬‬ ‫ام��ا اتف��اق مهم‌تر تا دقایقی دیگ��ر خواهد افتاد‪ .‬گروهی چن��د صد نفره از‬ ‫دوچرخه‌س��وارانی ک��ه حرکت خود را از ‪ 7‬س��پتامبر به قص��د گردآوری‬ ‫کمک‌های مردمی برای درمان کودکان س��رطانی از ونکوور آغاز کرده بودند‬ ‫بعد از ‪ 9‬روز به تورنتو می‌رسند و قرار است گسترده‌ترین برنامه استقبال در‬ ‫خالل این ‪ 16‬روز در اینجا‪ ،‬یکی از مهم‌ترین میادین مرکز شهر تورنتو برگزار‬ ‫شود‪ .‬لیدر گروه مرتبا با مدیران حاضر در میدان در تماس است و اخبار لحظه‬ ‫به لحظه از فاصله آنها تا مقصد به اطالع جمع می‌رسد‪.‬‬ ‫زمانی که ماش��ین‌های پلیس خیابان مهم یانگ را می‌بندند و ماشین‌ها را به‬ ‫جهات دیگر هدایت می‌کنند مش��خص می‌شود که گروه نزدیک شده‌اند و‬ ‫دقایق زیادی نمی‌گذرد که تیم اول با نظم خاصی وارد میدان می‌شود و مورد‬ ‫استقبال بسیار گرم حاضران که در میان آنها تعداد زیادی از دوستان‪ ،‬همکاران‬ ‫و حتی اعضا خانواده دوچرخه‌س��واران هم حضور دارند قرار می‌گیرد‪ .‬البته‬ ‫تجمع دوس��تان و آش��نایان همه رکاب‌زنان در یک شهر بسیار دشوار است‬ ‫چون تنوع محل اقامت در میان آنها بس��یار زیاد است و حتی افرادی ساکن‬ ‫استان‌های غربی کانادا هم در جمع آنها کم نیست اما در میان این حدود ‪500‬‬ ‫دوچرخه‌سوار تنها یک نفر ایرانی حضور دارد‪ ،‬مهندس بهنام راد ساکن تورنتو‬ ‫که نام او را بن می‌خوانند‪.‬‬ ‫بهنام که در چند ماه گذشته در اثر شدت تمرینات و ضرورت‌های این ورزش‬ ‫سنگین به ش��دت الغر شده‪ ،‬خیلی سرحال و راحت وارد میدان می‌شود و‬ ‫انگار نه انگار که همان روز بیش از ‪ 150‬کیلومتر رکاب زده است‪ .‬رفتار او با‬ ‫بقیه تیم و رفتار آنها با او آن قدر صمیمی و دوستانه است که شاید کمتر کسی‬ ‫باور کند از آشنایی او با بسیاری از آنها یک ماه نگذشته است‪.‬‬ ‫اعض��ا گروه مدتی با جم��ع حاضر به گفتگو و خ��وش و بش می‌گذرانند‬ ‫و لحض��ات زیبا و خاطره‌انگیزی را با دوربین ثبت می‌کنند و س��پس برای‬ ‫استراحت راهی اقامتگاه در نظر گرفته شده می‌شوند تا فردا این مسیر را به‬ ‫سمت اتاوا و مونترال ادامه دهند‪.‬‬ ‫در شماره آینده پرنیان گفتگوی مفصلی با این تنها ایرانی این جمع و به نوعی‬ ‫نماینده جامعه ایرانیان در این حرکت خیریه منتشر خواهد شد‪ .‬‬


parnianmagazine.com

57 View

October 2011 . No2

Why am I riding Coast to Coast? From Ben Rad’s Facebook page Riding a bike and living a life have one big difference, you live through your life for its experience and not for reaching a target; you bike to reach a target and it is not all about the experience. However, this ride removes that big difference, because I ride for both the experience of seeing the kids and their families and all the people who are willing to help and reaching my target to raise awareness and raise money. That is indeed awesome. Riding a bike and living life have one thing in common. Forget all the suffering and pain you have been through today and leave that behind you. Bad memories won’t let you get on your bike or go on with your life. Forget the pain, focus on good memories, and stay positive through your ride... Wednesday - September 7th - Day 1 Up at 5am. Had a quick breakfast and get into my gears for 6:30am. We were going to White Rock to start the ride from there. All the riders got into RVs and Trucks were carrying our bikes.... Friday - September 9th - Day 3 - Lake Loiuse to Medicine Hat Night at Lake Louise was unbelievably cold. It was freezing there. I woke after 4am and I couldn’t go back to bed after that. I had everything on that night but it didn’t quite work for me. Our... Saturday - September 10th - Day 4 - Medicine Hat to Regina Had a very good sleep. Woke up at 6 am. At Sears store they have done their best and prepared a very good breakfast for the crew. We all get touched by all these awesome people who care so much about the cause. We left at 7am in RV and going from Medicine Hat to Parkbeg to start our ride... Tuesday - September 13th - Day 7 - Kashabowie to Thunder Bay We had a cold night at Atikokan. I had to use another thick blanket to save myself from cold weather. It was a beautiful morning, a little bit cloudy and chilly. After having breakfast in Atikokan, we got into RV and drove to the start point... Wednesday - September 14th - Day 8 Woke up in a cold weather in Thunder Bay. It was 3c degree in the morning. Had breakfast in Sears Store and got ready for a ride to Terry Fox Memorial Park. We started the ride at 7 am in a cloudy and very cold weather. 20km, 30 minutes ride to the Terry Fox Memorial... Thursday - September 15th - Day 9 - Sault Ste Marie to Spanish Woke up in a cold and rainy day in Sault Ste Marie. Had breakfast at Sears and geared up for 193km ride for the day. Bill and Patty, two of our relay riders, joined us for today ride. We rode today for the brother of the kid we met the other day in the school. 


parnianmagazine.com

59 View

October 2011 . No2

This is what they are promising; now, it’s your turn to choose!

Forward Together results So Far: Ontario #1 -Best Schools in the English­speaking world

-From the longest surgical wait times in Canada to shortest -So far this year Ontario has created more full­ time jobs than the rest of Canada combined

Next Steps to Help Families Stay on Track:

-50,000 NEW JOBS in clean energy making Ontario a North American leader -30% OFF THE COST OF TUITION for middle class families to help keep college and university affordable for all – plus 60,000 new post-secondary spaces, including three new undergraduate satellite campuses -10% OFF THE COST OF ELECTRICITY BILLS through the new Clean Energy Benefit -15% SENIORS HOME RENOVATION TAX CREDIT and property tax increase deferrals to help seniors stay in their homes longer – plus doctor’s house calls and an additional three million hours of homecare from personal support workers -250,000 STUDENTS in North America’s first full-day kindergarten program by 2014 – plus provincewide after-school programs for children aged 6-12

It’s time for change in Ontario

PLAN FOR AFFORDABLE CHANGE

Change: To Put More Money In Your Pocket

Making life affordable.

Change: To Guarantee The Services You Need

Creating and protecting jobs.

is about your wallet and your family finances -Tax relief for families’ budgets -Getting home energy bills under control -Our jobs plan for Ontario -Balancing the budget responsibly

is about the services you expect for your tax -Providing a 21st century education for Ontario students -Strengthening local communities -Protecting and enhancing our environment

Change: To Clean Up Government

is about stopping the scandals and waste -Demanding government accountability and innovation -Promoting personal accountability -Fighting for hardworking families against those who take advantage of us

Change that helps people keep more money in their pockets. -Take the Harmonized Sales Tax off of daily essentials. -Protection at the pump from gas gouging. -Freeze transit fares and expand transit options. -Help people save for retirement. -Get electricity prices under control. Change that gets people working to grow our economy. -Stop the no-strings-attached corporate tax giveaways. -Reward job creators. -“Buy Ontario” to build Ontario’s economy. -Ontario’s natural resources won’t be shipped away. -Protect people on the job.

Building healthcare that works for you. Change that makes healthcare reliable and affordable. -Cut emergency room wait time in half. -Ensure dollars are invested in frontline care. -Scrap Local Health Integration Networks. -Stop forcing patients to pay more. -Meet the health needs of an aging population. -Ensure everyone has a family doctor. -Keep people healthy.

Living within our means.

Change that sets the right priorities.


parnianmagazine.com 2‫شماره‬ . 1390‫مهر‬ 60

A Monthly Magazine for Iranian Immigrants ‫ فرهنگ�ی و اجتماع�ی‬،‫ماهنام�ه آموزش�ی‬ ‫ایرانیانمهاجر‬

2011 ‫ اکتبر‬،1390 ‫ مهر‬،‫ شماره دوم‬،‫سال اول‬

Volume 1, Number 2, October 2011

I am extremely happy that you are now holding another copy of Parnian Magazine. It seems that, with all its’ shortfalls, the first issue of Parnian has been well received by the Iranian community in Canada. We received invaluable input from our compatriots, whom for the most part praised Parnian. In their messages, many of our friends pointed out both to our strengths and flaws, which we sincerely welcomed. Moreover, the positive feedback that we received from a portion of the Iranian publishing community in Montreal made us very pleased and encouraged. We are grateful and humbled and wish that we could all be so graceful toward our rivals. We did not receive any direct criticism, just rumors of disapproval which we do not intend to take seriously. Obviously, criticism shows the high level of expectation that the Iranian community has of publications and as such they require that a new magazine becomes better after each issue. This, of course, puts the onus on the staff at Parnian to constantly strive to raise the quality of the magazine. Parnian is always ready to hear your criticism and suggestions and is also prepared to collaborate with all interested persons of letters.

Ali Mokhtari September 2011

Publisher: Canpars Immigration Services Inc. Manager: Ali Mokhtari manager@parscanada.com Editor-in-Chief: Majid Bastami editor@parnianmagazine.com Deputy Editor: Mostafa Mokhtari pr@parnianmagazine.com Director, marketing and distribution: Kamran Rouzbeh ads@parnianmagazine.com Graphic and Layout: Mohammad Khoshkam, Hossein Esmaeili Contributors: Mehdi Dabirzadeh, Afrooz Izadpanah, Nadia Ghayouri, Nika Kia, H. Memar, R. Rahgoshai, Neshat Tehrani Address: 1980 Sherbrooke W, Suite#900 Montreal, Quebec, Canada, H3H1E8 Tel: 1 (514) 903-4726 Fax: 1 (514) 439-4726 Toronto: 1 (647) 429-1848 Vancouver: 1 (604) 909-3073 Email: info@parnianmagazine.com Web site: www.parnianmagazine.com

CanPars Immigration Services, Inc. is a registered company in Canada and Quebec. Canpars offers full immigration services to its clients from around the world. The present director of the company is Ali Mokhtari, who is a member of the Tehran Bar association, a member of the Canadian Society of Immigration Consultants (CSIC), and a member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC).


parnianmagazine.com October 2011 . No2

61


parnianmagazine.com 2‫شماره‬ . 1390‫مهر‬ 62


parnianmagazine.com October 2011 . No2

63


A Monthly Magazine for Iranian Immigrants

Volume 1, Number 2, October 2011

parnianmagazine.com 2‫شماره‬ . 1390‫مهر‬ 64


parnianmagazine.com October 2011 . No2

65


parnianmagazine.com 2‫شماره‬ . 1390‫مهر‬ 66

Parnian 2  

Parnian Magazine Vol. 2 Iranian Immigrants Monthly

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you