Page 1

‫‬ ‫

‪ :‬ن‬ ‫ژړ ‪ :‬را ‬


‫ ې‬ ‫&‪! ،#$%‬ر او ول ﯥ   د ن ب ‪ -‬دي )( ن – !ې ‪-‬ړ ‪ .‬دا‬ ‫ ب د )‪ 2‬د !ر او ‪ %‬ر ‪ 5‬او ‪3‬ور ه‪3‬ار د ﯥ د )‪ 2‬ن ‪1‬ﯧ( )‪/‬ﯥ‬ ‫داﯥ ‪/7‬ري ‪ 61‬ﯥ د‪ .‬د )‪ 2‬د ا‪ )  9$ 98‬ه‪/) %/‬ﯥ ې ې دي‬ ‫ ‪% 1‬ﯥ اب ﯥ ) ‪ :‬را ا دا د &‪ /‬وړ ‪/7‬ري ﯥ )‪ 2‬اروړ‬ ‫‪ 9$‬د@ او د ه و وس ر‪2‬ﯥ ي م ﯥ و= ) و= د ا&<‪ $‬ن ) ;ر‬ ‫د ه‪%) 3‬و ! را‪ %‬دي‪ .‬اوس ﯥ ا&< او ‪A‬ا !ر )ه دا ‪ 1 1‬‬ ‫@ ! رﯥ د ﯥ )‪ 2‬د اري  ‪ 9D‬دي ﯥ د‪)CD C‬هن او ‪%B‬‬ ‫ ر !ر )ه‪) J ! ،‬ه او ژ‪BF‬ه ددې د ز‪F‬ت د)ر ‪%F‬ر‪ E‬او ‪%‬ﯥ د‪ 9D‬اړي‪.‬‬ ‫ه‪ J‬دا ;‪ 9N‬د@ ﯥ د )‪M‬ا ‪3‬ې اوس ه‪A ) J‬ا ‪ L‬دا ه‪K‬ﯥ رواﯥ دي ﯥ د )‪ 2‬‬ ‫د )‪ P$F =2‬را ‪F‬ﯧ ‪A‬ي اودې ال ! ډاډ‪ EN‬اب اوواي‪ .‬اوس اوس د ا‪ $%6‬ن )‬ ‫ﯥ ور‪ RB‬ﯥ دا پ ې د@ ﯥ د اا‪ %‬دو= )وژ رﯥ د او ه<ﯥ‬ ‫! ﯥ )ﯧ‪$‬ﯥ ور ‪A‬ي دي‪ .‬دا )وژ ‪ F‬د ژو‪T‬ر ډي ا‪ E‬ا@ ) ر‪ R‬ﯥ ددې )‪ 7‬ﯥ ‪-‬ج‬ ‫ا‪ %‬ﯥ )‪ W1 2‬دي؟ ﯧ‪ @3‬ﯥ دا ه‪3F ) 1‬ې ‪ U D‬ي‬ ‫دا ه‪ J‬د ﯥ د )‪ 2‬د )‪ ) =2‬ه‪ 1 %/‬زړ )رې !‪D‬وې ) ; دي را‪. %‬‬ ‫دا ‪ N‬د دا ه‪$‬ﯥ اوږد ‪X A‬ﯥ ن دې ې ! دو‪ N‬ﯧا د@ ﯥ‬ ‫)‪ W1 2‬دي؟ ه< واي )‪  2‬ه‪ W1‬دي ز )ې ‪DN‬ﯧ‪.J E‬‬ ‫ﯥ ن ‪) D‬ﯧ‪A‬ۍ ‪/MN‬ﯥ دا ب ددې د)ر ‪ Z%/D‬وو ﯥ )‪) ) 2‬ﯧ‪ D6‬ور‬ ‫او)ﯧ] او د دو\ د ‪A ،‬و وړو‪ ،‬ورا ورو ‪ ،‬ډول ر‪3 ،‬رو‪ ،‬ا‪ T‬او‬ ‫ار‪ N‬ﯥ ‪A‬ي‪.‬‬ ‫د ب ژ‪ F‬ډﯦ ړ‪3 ،‬ور ) ﯥ ﯥ ‪F‬ﯥ ‪ < L‬او )ﯧ‪%L‬ﯥ د‪ .‬د ب‬ ‫ﯥ ‪F‬ﯥ داﯥ دي ﯥ ‪/D‬ال )‪/‬ﯥ ‪%B‬ﯥ دا‪ %‬ا‪6‬ﯧﯥ ‪3X1‬ې ‪A‬ې دي او داﯥ‬ ‫&‪ D#$%‬ر_ ﯥ ا‪ Z $‬د@ ﯥ )هﯧ‪3‬ل )ې ان دي‪ .‬او ‪ DF‬دا )ې د ) ﯥ‬ ‫ن @ ) @ د ‪- 9D%‬ان ‪ `D‬ډول ه‪ @A 9B J‬د@‪ .‬دا ژ‪F‬ړ د ب د ا ‪ D‬‬ ‫ورژن ې د ﯥ ﯥ ‪5‬ﯥ )‪/‬ﯥ ‪A6D‬ې او ﯥ ‪F‬ﯦ‪. 2‬‬ ‫دا ژ‪F‬ړ ! و و )رې ) ې او ‪ N1‬ﯥ ﯧ‪& ) ، @3‬ﯧ` ‪3/D‬ود ﯥ‬ ‫ې د او ! )‪/‬ﯥ د !زي او ‪N‬ﯥ ‪%F‬ﯥ ژ‪F‬ﯥ !ري رول ې وي ‪ /‬ﯥ‬ ‫ د )‪ 2‬د ‪ B ) J $‬ﯥ دي او ‪ !N‬د ه<ﯥ د )‪! 2‬ري د دي‪ .‬دا‬ ‫ ډﯦ ‪ (N‬د ﯥ د )هﯥ او ‪ J%a‬رو  )‪ 2‬ژ‪F‬ﯥ ! ه‪ J‬ود ور ل ډﯦ‬


‫ارز‪ =7‬ي‪ bN .‬داﯥ و  ﯥ ‪ %BM) bN‬او ﯥ رو )‪ ! 2‬زد‬ ‫ ﯥ ‪ .‬ا د )‪ 2‬د ‪C5‬و !رو ‪N‬ﯥ ‪/) 9/D‬ردي‪ .‬ددې ب ) )@ ﯥ د ‪C5‬‬ ‫!ري ‪.\ @3D‬‬ ‫ ر‪ D 7‬اووا‪ )  J‬ژو‪ 3‬ﯥ دا وړو‪N‬ﯥ ر د@ ﯥ ! ‪N‬ﯥ اوراو ددې‬ ‫در‪ ) 9N; =2‬ه ‪ N‬را‪) 9‬و‪ 3‬او ‪ d& 3eN‬ا‪ c$‬زي دي‪ .‬ددې دواړو ه‪K‬‬ ‫او )رو را  وې ‪X‬ا و ﯥ دا ر ‪N‬ﯥ ! ر‪ Z‬وې‪ .‬د ‪%B‬ﯥ ر \‬ ‫ ‪ f g‬ه‪ N J‬م ﯥ د ا‪6‬ﯦ‪C‬ۍ ﯥ زې ﯥ را! هارې ‪A‬ې‪.‬‬ ‫اﯥ دا ﯥ ‪X‬ﯥ دا وړو‪N‬ﯥ ر د@ ﯥ  ‪N‬ﯥ او ر ‪/%F‬ﯥ ‪C‬دې ‪C‬دې وړو‪\N‬‬ ‫ژ‪F‬ړ ‪N‬ﯥ ه‪ J‬د‪ ) .‬ژ‪F‬ړ ﯥ ! ﯥ او !ﯧ و!ﯥ وي ه< ﯥ ز‪ ) N‬ړ‬ ‫دي او ه< د ب د ‪.\hX N D!A6D E N‬‬

‫ ن‬


‫‪C‬‬ ‫‪ 61‬ﯥ ې ) ‪ ! @) @ iN‬رل ‪ ET‬ر دې ه‪ J‬د‪$‬ﯥ ) ‪ %/D‬ﯥ‬ ‫)ﯧ‪ 9‬ل ان ر د@ او ‪//D‬ﯥ ‪B‬هﯧ‪b‬ي ﯥ ‪ N‬ې را او‪ .J$D‬ددې د‬ ‫= ‪ %F‬وي ﯥ  ‪MN‬ﯥ ! ‪) j EDB‬وت وي ! ور! ) < < ‪X‬رې‬ ‫‪) 9/D 1‬ې اړې ‪g Z%/D‬ﯥ‪.‬‬ ‫ز ! ! د )‪ ) 2‬ه‪ 1 %/‬وﯦ‪ 9‬اړم  ﯥ ز ډﯦ ‪ DN‬م  )هﯧ‪b‬م ﯥ‬ ‫)ﯧ‪ N 9‬او ‪ .J‬ز اړم ﯥ ! ه‪ J‬دو\ ز‪3 N‬ې ‪ DN‬او ‪A‬ۍ‪ .‬د‬ ‫ ‪ DN‬ل ان ر د@ ‪ /‬ﯥ دې ‪ N1‬د دو‪) N‬ﯧ‪%L‬ﯥ ه‪ J‬د@‪ .‬ز‬ ‫اړم ﯥ دې د ﯧ د و و او ه‪ <g‬ډا‪ X‬را ز ‪A‬م او ! ې )‬ ‫‪%‬ﯧ‪ N- 3‬دروزر )ﯧ‪C‬ار٭ ﯥ ‪A NMN‬م ﯥ ‪X‬ﯥ ﯥ د ‪ A‬ب‪3 ،‬ا او‬ ‫ورا‪/‬رۍ او ‪B‬ۍ ې د ‪ D NN‬او ور ډ د ﯥ ‪ %B‬او ‪ 7‬ﯥ ﯥ )‪/‬ﯥ‬ ‫)‪l‬ﯥ !‪%‬ﯥ دي‪ .‬ز اړم ﯥ ﯥ راو‪ J‬او ! د‪ %B‬ه‪%%‬او ‪DN -F‬ﯥ او‬ ‫د‪ / ،7‬او ‪6‬و د ‪ 9B‬ي )` او زاړې ‪T7‬ﯥ ) ‪ %FF‬ې او ‪A‬ي‪.‬‬ ‫ ! ‪ F‬اوو\ ﯥ دا ر ان د@‪ .‬ه‪ !N 1‬دا ‪X‬ا د ﯥ ‪N 9/D‬‬ ‫ )ﯧ‪A 9‬م ‪ DF‬ه‪ N J‬ددې د)ر )‪m‬ن ‪ .‬ز ‪ F‬او ‪A‬ې ‪ J‬ﯥ ه< ! ! د‬ ‫‪%B‬ﯥ ‪DN‬ﯥ ‪3‬ر اوواي ﯥ داﯥ ! د ه< د زړ د دراز ا‪6‬ﯧ٭ او ‪A‬ۍ‪ .‬ه< ‪F‬‬ ‫! ! د ‪)7‬ﯧو ‪! $D‬ﯧ ‪A‬ي ‪ N‬ﯥ ه< ‪ ! NN %B‬اوروي‪ .‬ه< ‪ F‬در! د‬ ‫‪) % 9B‬ﯧ‪ 2‬واوروي ﯥ د‪$‬ﯥ د ‪ 9B‬ژو‪ 3‬دې ‪A‬ي‪ .‬ه< ‪ F‬در د‬ ‫‪B‬ږ‪ \N‬او ‪A‬ي ﯥ د‪$‬ﯥ د ‪ DN 9B‬ب ‪n‬ل در! اوواي‪ .‬ه< ‪ F‬در د ‪9B‬‬ ‫دود د ر او ‪A‬ي ﯥ د‪$‬ﯥ د ‪ 9B‬دو@٭ دې ‪A‬ي‪ .‬ه< ‪ ! ! F‬د ‪%B‬‬ ‫ ډا ‪B ،‬وو٭ او ‪ MN‬٭ې او ‪A‬ي ﯥ د‪$‬ﯥ ‪ 9B‬زور در! او‪7‬ي‪ .‬ه< ‪F‬‬ ‫در! د ‪ mN DN‬او ‪-‬دو ‪  N‬ه‪! J‬ﯧ ‪A‬ي ﯥ د‪$‬ﯥ د زړ !‪D‬ر ﯥ اووﯥ‪ .‬ه< ‪F‬‬ ‫! د ژو‪ 3‬او ‪N‬ګ ‪ J ،‬او ‪ J‬ه‪ J‬او ‪A‬ي او ه‪ %D‬م ﯥ اوس ﯥ ‪ b‬ډﯦ‬ ‫او)ﯧ]\ او ﯥ ه< ! او)ﯧ]\ ز ‪ ! ! F‬د ه<‪ ،‬د ه< د او او !))ﯧ‪6‬ﯥ(‬ ‫ د ه< د اړ‪ ) /‬ه‪ 1 %/‬اووا‪ .J‬دا  ‪ 7‬وي او  دې ‬ ‫‪X‬و‪5‬ي د@ او  د ر ډﯦ ‪F‬ﯥ ‪%) MF‬و ! رو‪) D‬ا! د‪ .‬دد )ﯧ]‪ %X3‬د)ر‬ ‫ډﯦ ارز‪ =7‬ي ‪ /‬ﯥ د@)رو‪ (D‬ددې ‪ D‬د د)ر )‪ m‬ي او دد ! )‪%‬و‬ ‫! د را!_ ;ر د )‪ ) 2‬رد‪.‬‬


‫ز ‪ F‬اوس !  ددې ‪X‬و‪5‬ي )ﯧ]‪ %X3‬او ‪A‬م ﯥ ) ې ‪A6) $7‬ۍ او‬ ‫) !‪ E‬ې ‪ D1‬ډو )!ګ ا ﯥ د@‪ .‬دا ‪ ) F‬دې ي )ﯦ‪b‬دو را\ ﯥ دد‬ ‫د )‪ =2‬او ‪ 1 %FF ) 9$‬اووا‪.‬‬ ‫٭٭٭٭٭٭‬ ‫!ر‬

‫ډﯦ ‪ `%‬ﯥ دد )زې ! و‪X‬ري د (دي ‪NX‬ن )ې ي‪ ،‬د‪ W‬او د‪ 9D‬ﯥ دا وي‬ ‫ﯥ )‪ 2‬د (دو ورو ر\ د‪ .‬دد ا‪X Nm‬وه٭ او دد ) ژو‪3F 3‬ې د‬ ‫‪jN‬ه‪ i‬ډﯦ ژور اﯧ‪ C‬دې د‪ W‬او د‪ 3) ! 9D‬ور ي‪ .‬دد د ژو‪; 3‬رې رې او‬ ‫ر‪N‬٭ دا ‪7‬ي ﯥ د@ د (دي ) ې د ن ‪ ! /%‬ډﯦ ‪1‬ﯧ‪ N‬د@‪.‬‬ ‫ز د )‪ 2‬د )‪ =2‬او‪l ) 9$‬ن )‪$‬ﯥ ډﯦ ‪X‬دا وم ‪ ) .‬دې ‪ A‬ﯥ ﯥ ‪ N‬‬ ‫‪gN m‬ر ﯥ  ه< زوړ ‪A‬پ او درو‪ Es‬هﯧډو‪ r‬و‪ .‬د ﯥ ‪ 1 F‬اورﯦ‪3‬ل ‬ ‫) ه<ﯥ ‪ F‬ې ‪F‬ور او ه ‪ F 1‬ې ‪ 9/D‬ﯥ ) ‪ F 1‬ې ‪ 3Dta‬و‪ .‬ه< د )‪ 2‬‬ ‫‪ D‬د ‪F‬ﯧ‪ ) l/‬م دوي او واي ﯥ د !ر !ر واړ ‪ `%‬ژو‪ 3‬ي ﯥ د‬ ‫زرو او ‪)F ) $N‬ر ﯥ ‪ =F‬دي ‪ .‬ه< ‪/MN‬ﯥ ‪/D‬ﯥ ﯥ دا ‪ `%‬دا زر د ې‬ ‫د ﯥ د ) ‪ (F‬را‪5‬وي ‪ ) .‬دې د ﯥ د ‪ B‬ه‪$‬ﯥ ‪N P P‬ﯧ‪b‬ي اوﯧ‪b‬ي ﯥ‬ ‫دو\ دا زر د ‪B‬ﯥ د ړو د ز‪/N‬ﯥ ‪ ! N‬رااو‪ . F‬د زرو ) دې د ﯥ ‬ ‫دو‪! N‬و‪ E-‬وي ﯥ د اوښ ‪ 9F DF‬م ور )‪/‬ﯥ ژو‪ g 3‬ﯥ‪ ) .‬د ﯥ د‬ ‫ډﯦ !و او ‪ % \NX‬دا ‪N P P‬ﯧ‪b‬ي د ورﯥ ) ړو ﯥ = وي او د ‪B‬ﯥ )‬ ‫‪ FM‬ﯥ زر د ړو د ز‪/N‬ﯥ ! رااو‪ . F‬د د را  ‪ 61‬ﯥ دا‬ ‫‪N‬ﯧ‪b‬ي ‪ %B‬ړو ! او دا !ر !ر واړ ‪ `%‬د ‪ %B‬او‪ ) 7‬د ار‬ ‫ ‪ ،‬زر را‪A 5‬ي ) او‪ 7‬ﯥ ‪F‬ر ‪A‬ي او د د )ﯦ! او د ‪N‬ﯧ‪b‬و د ړو ‬ ‫‪F‬ﯧ! راو! ‪/MN‬ﯥ ‪/MN‬ﯥ د د ﯥ او ‪ .‬ه< واي ﯥ ) دو\ ﯥ ﯥ ‪`%‬‬ ‫اووژ او ‪! ) `% 1‬ﯧ‪ 2‬ﯥ ‪. F‬‬ ‫ددې و دا ‪!-‬ﯧ‪ 6‬ﯥ‬ ‫‪...١‬د ‪F‬ﯧ‪ / `% l/‬د ‪ D‬ه‪$‬ﯥ ‪ D6-‬وو دو\ و!‪ %‬درو‪ Es‬ﯥ‬ ‫‪)F‬رن وو‪.‬‬


‫‪...٢‬د ‪3/‬را‪ ) J:a‬و= ﯥ ه‪ / J‬ﯥ ‪A‬ۍ د !‪s‬رت او ا‪-‬ر دارۍ ا و‪.‬‬ ‫‪...٣‬ددې اا‪W‬٭ ز‪!F‬٭ د)ر دا اﯥ د‪ 9D‬د@ ﯥ )‪X 2‬ﯥ (دن دي‪.‬‬ ‫‪X...y‬ان هﯧډو‪ X! ABgF ) r‬ر ﯦ‪ 2‬ﯥ وو ‪ /‬ي داﯥ ‪ 5FF‬دروغ ‪ %/D‬دي‪.‬‬ ‫د‪ D‬هﯧ‪ g‬د هﯧوډو‪3 r‬ې ) و!‪ %‬او درو‪3F /% s‬ې ‪F‬ور ‪ @A‬د@‪ .‬ددې ‬ ‫دا ه‪3X1 J‬ﯦ‪ 6‬ﯥ د هﯧوډو‪ r‬د ‪F D‬ﯧ‪! `% l/‬ر او واړ وو او ‬ ‫ا‪-‬ر دار !‪-‬ان وو‪ .‬ددې ) ‪B‬٭ دا ‪ `%‬اﯦ{ ﯧ{‪ P) P ،‬او ‪ EDB‬وو او د و=‬ ‫!‪D‬ي د)ر ﯥ !‪s‬رت ‪/%F‬ﯥ ‪N‬ګ ژو‪. %F‬‬ ‫ه‪$‬ﯥ ‪/7‬ري دا ﯥ د هﯧوډو‪ r‬ﯥ دو ن ) ‪F‬ﯧ‪ /‬ﯥ د ‪3D‬و )‬ ‫ړو او درو ﯥ ا‪F‬د وو‪.‬دې ‪%/7 F /%‬ﯥ ‪-‬ﯥ ‪%B‬ﯥ ‪N‬ﯧ‪N‬ﯥ ‪-‬ړوﯥ او ‪%B‬‬ ‫‪ F ! Ng%N‬ﯥ د ‪N ، 6-‬ﯧ‪A‬ا‪ ،‬ژو‪N ،3‬ګ اوور!‪ D‬ې ﯥ‪ .‬د ‪ N %‬او‬ ‫د ‪ /%‬روا‪ -‬ې دي‪ .‬د ‪3 D‬ې ې @ ‪a‬ان او  ‪D6-‬ﯥ د@‪.‬‬ ‫او ه‪ J‬د ‪1 ) D‬ﯧ ل ‪ 6-‬د ‪ ) T7‬ي‪ 2) .‬ن ‪N %B‬ﯧ‪A‬ﯥ د@ او ه‪J‬‬ ‫‪N‬ﯧ‪A‬ﯥ ‪7 `%‬ي‪.‬‬ ‫د )‪ 1 2‬رﯦ‪ 2‬ﯥ ‪%/D‬ﯥ !ر ‪ )  g‬زرهو داﯥ ‪2‬ﯥ ‪2‬ﯥ ې )ﯦ‪2‬ﯥ دي ﯥ‬ ‫ ‪ @A‬ور! ﯧ  ډﯦ زد ‪! A‬ﯦ ﯧ‪ / @3‬ﯥ ددې )!ﯥ ٭ ه‬ ‫!‪ X 6D‬د‪ .‬ﯥ ډﯦې ﯥ )!ﯥ ﯥ د دور ) ‪%DF X! 1‬ﯥ دي‪ .‬دا‬ ‫) ډول‪- ،‬ړ‪ =7‬او ‪D‬ل ﯥ د ه‪ 3‬د اوړ‪ $‬ژو‪ 3‬ژوا‪ W‬او !(‪ ! ij‬ور! دي ﯥ د‬ ‫‪ !F‬ر_ ‪ -‬او ډول د )‪ 2‬ن ‪ 1‬ن ري‪ % .‬ﯥ ‪ bN‬د ‪3F‬‬ ‫‪ =N‬او ‪ -=N 3F‬دور ‪ ،2 2‬د ‪3F‬ه‪ F ،‬او رو ‪ ! !F /%‬ر او ‪A‬و‬ ‫ رو‪ 7‬ﯥ دا د )‪ 2‬ن ا‪T‬ر ډﯦ ‪-‬ړ‪ =7‬ري‪ .‬داﯥ ‪F‬ﯦ‪ 2‬ﯥ د‬ ‫)‪ 2‬دا اوﯥ ل او !‪3g‬د د ‪3F‬ه د اوږد اﯦ‪ C‬دور را_ او ا‪6‬ز وي‪.‬‬ ‫) ‪ 2) X! %$‬ن د ‪ D‬ا<‪b‬ﯥ ې د@ دا د ‪ NN‬ﯥ د ‪D‬‬ ‫دا وړو‪ A- \N‬د  )ﯧ‪ 3‬ې د او ه< اوﯥ ‪ W1 `%‬وو؟ ز ) دې ‪A‬‬ ‫ ﯥ ‪F‬ﯧ‪ J EN/& M‬او دا ا‪3‬ﯦ‪ 2‬م ﯥ )‪ T‬زر ‪/MN‬ﯥ دد )ﯧ]‪ 1 %X3‬و‪.‬‬ ‫دا )‪ 2‬ن د ا‪m‬م ‪/MN‬ﯥ ‪) 3F‬ور او د ‪/MN =N 3F‬ﯥ ه‪3‬و وو‪ .‬ز )هﯧ‪b‬م ﯥ‬ ‫دې د م ډول ‪3F‬ه )ﯧو روو ‪ /‬ﯥ د ه< ) زرهو ا‪T‬رو او ‪!F‬ن د ر وو‪.‬‬ ‫‪ 61‬ﯥ )‪ 2‬ن ‪ 7‬و‪/ g‬ﯥ او | !ﯧ@ د@ د‪$‬ﯥ دو‪ N‬ډﯦ ‪%B‬ا د@ ﯥ د‬


‫ ا ‪6‬٭ ‪-A!mN‬ړﯦ‪ @3‬او ه‪ J‬دا ;‪ 9N‬ﯧ‪ @3‬ﯥ و!‪%‬ﯥ ‪F‬ت !ږﯥ وو ‪7‬‬ ‫‪ =) 3F‬وو‪.‬‬ ‫)‪ 2‬ن ه‪ W1‬د@ وي ‪( F‬دي ‪F‬ﯧ‪ M‬د@‪( .‬دن ‪ !LF %B‬د ‪،6-‬‬ ‫‪AN‬ا‪N ،‬ګ ژو‪ %F‬ې ي‪ .‬دې ﯧ‪ @3‬د ه ‪ 9$ 5X %$‬وي م‬ ‫ﯥ د ا‪ D‬د زړ و= ) و= ه‪%) 3‬و ! را‪ %‬دي ‪D ،W! /‬ن‪ ،‬اا‪D‬ن او‬ ‫‪6N‬ل‪ .‬او د‪$‬ﯥ ه ‪ F %B %B 9$‬د ۍ ‪F‬ۍ‪ ،‬ر_ ‪-‬ﯥ‪jN ،‬ه‪ i‬او ‪ DN‬‬ ‫‪3‬رو ) ر_ )ﯦ‪2‬ﯥ وي‪ .‬دد )}٭ او ‪CN‬اج ‪ /‬دد د ‪ ،N-‬دد د ن زي ي‪.‬‬ ‫دد ‪ _-‬ښ وي ‪X B‬ي ‪ .‬ز او اواز ‪ DN‬ي ز‪ X‬ې ‪. g @7‬‬ ‫دې ‪ F(N‬او زړ ا‪ @3‬د@ ! ې ‪3X1‬وي ‪ .‬دد !د٭ او ‪ D‬دواړهﯧ‪32‬‬ ‫دي‪ .‬و او ‪B‬ۍ دواړ !دې ي ر او ور د@ او ې (دن داﯥ وي‬ ‫ ‪ 2) DF‬ه‪( J‬دن دي‪.‬‬ ‫د )‪ 2‬ن د )ﯧ]‪ %6‬د)ر دا اړ د ﯥ د !ﯧ ) ې ‪3F E‬ې ر او ‪. @A‬‬ ‫دې (دي د@ او  ‪ ،‬دا ) ‪ 9B‬ې  دا٭ ‪X‬و‪5‬ي داﯥ )}٭ او دار‬ ‫ي ﯥ  ‪ F‬دې زړ )رې ر او د د‪ E7‬وي‪ .‬د ‪7‬د‪ \N‬او ‪ 1 \7‬و‪%D‬‬ ‫‪%‬ي ﯥ دا دد د ‪DN P‬اث ه‪ J‬د@ او  ‪ N‬ه‪.J‬‬

‫٭٭٭٭٭‬ ‫ ‪ %‬واﯥ ‪3‬رې‬ ‫ ‪ %‬واﯥ ‪3‬رې د ‪ =%N‬رو‪ n‬ا‪T‬ر وي دا اړ د ﯥ د ‪ =%N‬ﯥ ه‪J‬‬ ‫وي او رﯦ‪ 2‬ﯥ ه‪ .J‬رﯦ‪ 2‬ﯥ ا‪6‬ﯧ ل دو‪ N‬د ‪N‬ﯧ‪A‬اﯥ ر د@ ‪ ،‬ډﯦ ‪X‬ان ر‬ ‫ددې ‪3X1‬و د او ) ‪A6‬ې !‪ X‬د ه د)ر ‪ W1‬ﯥ ډﯦ ‪ F j(N‬وي‪ % .‬ﯥ‬ ‫رواج د ر‪D7 =2‬ن او ‪X‬ﯥ د اورﯦ‪3‬و‪ ! N /‬د ‪%B‬ﯥ ‪DN‬ﯥ د ‪ ) N‬ر !‬ ‫رو ‪A‬ي دا ه و= د@ ﯥ €ن ) ز‪ ) Fj- ،‬ا‪ €m‬او اه ) ‪DN‬‬ ‫واوړي‪ .‬ارن ‪gN‬ﯥ ې !! د )‪ 2‬ن ‪3‬رې ‪/‬رې‪A< ،‬ې او اﯦ<ﯥ ﯧ<ﯥ‬ ‫‪/7‬ري دا ‪ /‬ﯥ دې ) ې در ور ‪ %‬ﯥ اﯥ او ‪ ) %‬او‬ ‫ړ‪) A‬ﯧل ﯥ ژو‪ 3‬ي او د ‪ 1‬را!‪/%‬ﯥ )ﯧ‪2‬ﯥ )‪N‬ګ ژو‪ ) (%F‬ا‪3‬ﯦ‪ 2‬ﯥ‬ ‫دو‪ =F N‬د@ ﯥ د ن د )‪ _ MN‬او ودې چ !ﯦ هﯧ د@‪.‬‬


‫را\ ﯥ ! د د ‪D‬ﯥ ! ‪ .JF‬د‪ %‬دې ‪%) bN‬و ! راروان د@ ﯥ ) ر_‬ ‫‪ ،‬ډول ډال او ړ!‪F D‬ا‪AF‬ې د@‪ .‬وﯦ‪ 2‬ن ې اوږد اوږد‪ ،‬ړ‪ ،‬ږ‪A }N‬ي او د‬‫رﯦ‪ 2‬ر رو‪N‬ل ې ! !و ‪ @A‬د@ ‪ ،‬داﯥ ‪F‬ﯦ‪ / 2‬د ‪! ) F‬ج‪X .‬ﯥ‬ ‫ﯥ ‪l‬ﯥ ‪l‬ﯥ !رې ‪A‬ې دي‪ ) ،‬ږ ﯥ ‪ 9X‬اﯦ‪2‬د@ د@ او ‪5‬ې ې ) د‪3‬ا ډو‪F‬ﯥ‬ ‫ې ‪A‬ې دي‪; ) .‬س ﯥ ې ر او ) ړ ﯥ )` د@‪ .‬ﯥ !‪) 1‬رې ! د ه<‬ ‫ ‪ =- =- ! X‬ي ‪ F ! %‬واې ﯥ ‪X‬ﯥ ‪ `T7 W1‬د@‪X .‬ﯥ ې‬ ‫ر‪R‬ﯥ ‪ ،‬د ‪ A‬ب او !ب ډ ﯥ ‪)  ،‬ﯧ] ژو‪ 3‬دو‪% N‬ي ﯥ ‪N‬ګ‬ ‫او)ﯧ] ‪ .‬د@ ) دې و ‪5‬و او !رو ‪ 9B X‬داو ! ږدي‪ .‬د )‪%D€ 2‬ﯥ دا ‬ ‫‪LF‬ﯥ ) ډا‪ _- NMN X‬ي او د ‪ ! 1‬ﯧ‪b‬ي ‪ .‬د ې ) و= ‪3‬ي او ‪3‬رې‬ ‫واي ‪ .‬را\ ﯥ دد ‪3‬رې ! ږ !‬ ‫ا@ ﯥ = ) = ‪ %X‬دې ) ﯥ اﯦ‪M‬دي دي او ) ‪ X‬ﯥ ه‪J‬‬ ‫ا@ ز‪DN N‬ﯥ ! ‪ /‬د ‪ rX‬ه‪$‬ﯥ ‪%/7‬ﯥ ﯥ‬ ‫ا@ ز‪ N‬د ‪DN‬ﯥ ‪C‬اﯥ‬ ‫! ز‪ N‬ژو‪ 3‬ز‪ N‬روح‬ ‫اوﯥ ‪ ; 9X‬ﯥ‬ ‫! ز‪ N‬د (ر رې‬ ‫‪ /‬د ٭ ‪9X‬‬ ‫د د ‪ DB‬واور‬ ‫ ‪3‬ا ‪ /‬د ‪1‬و‬ ‫ ې ‪N7N /‬ﯥ ‪F‬د‬ ‫ا@ ز‪ N‬د ‪ M %X‬ﯥ ﯥ ) ‪ X‬ﯥ ﯥ در د ‪B‬ږ‪ \N‬ه‪$‬ﯥ ر‪ R‬اﯥ د‬ ‫اې ز‪%%F N‬ﯥ را او ز‪ ) N‬زړ ﯥ ا‪F‬د ‬


‫‪ /7‬د ‪) 3D‬ا! )‪ l‬د ‪ ) \D-‬ږ اواز ‪3‬ر اورﯦ‪3‬ﯥ ﯧ‪b‬ي او ‪/7‬ري‬ ‫داﯥ ﯥ دا ‪X‬ﯥ ) )‪ l‬ﯥ و;ړو او ! ‪ X‬د او واي ﯥ!‬ ‫ا@ ) ‪DN N‬‬ ‫‪ N‬د ا‪J%‬٭ ) ‪3F‬ې ‪- A6-‬ړ ‪A‬‬ ‫ﯥ ز ور! ‪ /‬د زر ﯥ ) ‪5X‬ا ‪5X‬ا را‬

‫داد ‪DN‬ﯥ دا ن د‪g‬ن ) ‪3‬رو او ا‪3 F‬رو رو ‪ DF .‬ه‪N W1 `%‬ﯧ‪A T‬ي‬ ‫ﯥ دد ‪N‬ر )‪m‬ر ددې دا  ‪A‬ي‪ .‬داﯥ او‪ hX‬ﯥ ه ‪ ) 1‬ﯧ ! ل‬ ‫او د ‪m) \D-‬ر‪ \X‬ړ ﯧ‪M‬د داﯥ ‪ % %‬ﯧ‪b‬ي‪ .‬د ‪N \D-‬ر د واد ﯧ‪ l‬ور ‪A‬ي‬ ‫ﯥ د‪$‬ﯥ دا زر زر ه‪ ! `%‬او‪B‬ري‪ .‬د ه‪ `%‬د ړې ‪7 %/7 ) \/D-‬ﯦ‪N- $‬‬ ‫ ﯥ د ‪C/‬و د !ل د ‪ \D-‬ر! رواﯥ وي‪; ) .‬ر !‪b 9‬ﯦ‪b‬ي او د !‪! ) 9‬ل‬ ‫ ‪3‬رې وﯦ‪%‬ﯥ ﯧ‪b‬ي‪.‬‬ ‫‪%‬ﯥ د ‪ M‬اوﯥ ه‪$‬ﯥ د_ ړ د@‬ ‫او وې د ‪ FmX‬ه‪$‬ﯥ ‪L‬‬ ‫د ه<ﯥ ) زر‪ E‬ل‬ ‫او ) ز ې ‪ ED‬ل‬ ‫د‪$‬ﯥ د دو\ دواړو واد او او دواړ  ې ژو‪ 3‬ي او دواړ ) دې )هﯧ‪b‬ي‬ ‫ﯥ د دو\ دواړو ې اوﯧ‪3‬ل ! ډﯦ و د)ر دي او ډﯦ زر ‪ F‬د ‪F‬ﯧ‪/2 %‬ې‬ ‫دو\ د ‪3- 9F‬ا ‪A‬ي‪ .‬ورځ د@ د ر ‪ !(F‬او او ‪ DF‬ې ه‪ . g $) J‬د‬ ‫‪ %B‬ه‪ 2B‬٭ او ه‪N EDB ) ; /% %$ J‬ﯧ‪3‬ان ) ‪% X‬ﯧ‪A 9‬ې او او‪N‬ي‪.‬‬ ‫دد ‪T7‬ﯥ ! دو ‪AX‬ۍ ‪ ،‬دو ‪ LF‬او د ل ‪!) a‬ﯥ ‪ .‬ه<ﯥ د ‪N 9B‬ﯧ‪A‬‬ ‫)` او ر د ‪ N %B‬د)ر ل اﯦ‪M‬دي دي‪ % % .‬ﯥ ) ‪ N7N‬ﯥ ور! د‬ ‫‪DN‬ﯥ ‪3‬ر را ) زړ  ‪X‬ﯥ ې ډﯦې دراﯥ  او‪/7‬ﯥ د زړ د او! ‪.‬‬ ‫ه< ‪ gN 9B‬ې د ن )رې را‪A =-‬ي ‪ /‬ﯥ د@ ) ر_ ‪ -‬ﯥ )‪m‬ر!‬ ‫!‪%%‬ﯥ د@ او د ‪ g‬ې ‪3‬ا ې د )‪m‬ر ه‪$‬ﯥ د‪7N ) .‬م د ا<ي ړې ! ﯧ ‬ ‫وړو‪N‬ﯥ د ‪ ! X N %B‬او‪X‬ري او ‪ DF‬د ه ې ! زړ ې راور ;ړ‬


‫ ‪ .‬ز‪m) bN‬ر د )‪g‬ن و؟ ه‪/%‬ن )‪ 7‬ي‪ .‬ه< ‪ !N‬دا ‪ g‬وﯦ‪%D‬ﯥ ﯥ ه<‬ ‫ې ډا ‪ Ja #m& ،l‬و‪ ،‬ور! واي ﯥ ه<  ا‪$‬ن او ‪AN‬ﯥ ‪A6-‬ن و او ‪ DF‬ور!‬ ‫د ه ‪3 _-‬ر واوروي م ‪ _-‬ﯥ ﯥ ‪%N‬ﯧ‪C‬و ا‪CD‬و ! ‪!N‬ﯥ ور ‪A‬ې و ‪ .‬د دو\‬ ‫)‪m‬ر ه‪ ) J‬دې ‪ _-‬ﯥ د در ورو‪ R‬او )‪F! T‬را وژﯥ ې وو‪.‬‬

‫دا ډﯦ ‪B‬ﯧ‪A ،‬‬ ‫او د )‪ $‬ورو \ ورځ و‬ ‫ ‪ %‬ﯥ ‪ JD/n‬ن او د ه< ‪N‬ﯧ‪ A‬ا‬ ‫د ا زو ‪.A … & m‬‬ ‫ا ‪ @6‬راﯥ‬ ‫) ‪ B‬ر ) ر‬ ‫ ‪ % ) %‬او‪X‬زﯦ‪3‬و‬ ‫او د ‪%N‬ﯧ‪C‬و ‪ ! /%‬ﯥ د ‪ b _-‬ور ‪A‬و‬ ‫‪A‬و )‪; !/‬س ‪A‬و‬ ‫‪N‬ﯧ‪N‬ﯥ )د‪Xa‬ې‬ ‫‪N‬ﯧ‪3‬و <ﯥ رې ‪-‬ړې ‪A‬ې‬ ‫‪A‬و ‪ !LF %B‬او ‪9‬‬ ‫ﯥ ) ‪1‬ﯧ‪ N‬ډا‪ X‬ﯥ ې ‪F‬ﯥ ﯥ‬ ‫‪ 7‬ې او‪9LD‬‬ ‫او ړ اﯦ‪ %‬ې او ‪A‬ل‬ ‫ورور د ورور ‪ !X‬او ‪9‬‬ ‫ﯥ ‪ 61‬ا‪6‬ﯧ ي‬


‫‪N‬ﯧ‪ N‬ژړل‬ ‫او ‪N‬ﯧ‪3‬و <ﯥ وه‪%‬ﯥ‪.‬‬ ‫‪A‬ي ;ړل‬ ‫‪NN‬ن د واړو واړو زړو ‬ ‫) ژړ ا‪!) 6‬ﯥ ل‬ ‫ﯥ )‪m‬ران‪! ،‬و او رو‪ A‬ې دول‬ ‫او د ‪N‬ﯧ‪3‬و او ‪N‬ﯧ‪ N‬ژړ واوﯦ‪Fm‬‬ ‫; ردوﯦ\ )< ‪A‬ل‬ ‫ واړ ) دا ه ‪) 1‬هﯧ‪b‬ي‪.‬‬ ‫‪A‬ي د ازرو٭ ) در ور!ﯧل‬ ‫د رو \ ! او ‪9‬‬ ‫د ‪3‬ا \ ‪3‬رې ې وﯦ‪%D‬ﯥ‬ ‫ﯥ ﯥ ‪N‬ګ د ‪ / ) E‬ﯥ هﯧ ‪A‬ي‪.‬‬ ‫د ا زو ‪F‬‬ ‫‪D 9B‬ز‪ EDF‬ې ‪A 9/7‬و‬ ‫ﯥ د ‪ F‬اﯥ ې و‬ ‫ه< ‪ ،‬ا ‪ E‬او †‪ W‬و‪.‬‬ ‫ز  زت ور او ا ‪J E‬‬ ‫او د ه‪ LD‬زور او ور ز‪D g MN N‬ﯥ‬ ‫ز ‪ F‬دو\ ل ) ‪ X‬ر‪$‬ري ‪A‬م‪.‬‬ ‫د ‪%N‬ﯧ‪C‬و ‪A‬و‬


‫) ‪N‬ګ )رې ‪3‬ﯥ ‬ ‫او ‪) F‬رې ‪5%N‬ې‬ ‫‪ /2‬روان ‬ ‫‪3‬رې ې وﯦ‪%D‬ﯥ‬ ‫د ‪N‬ګ او ژو‪3‬‬ ‫= دوزخ‬‫او‪ ،%X ،‬او‪D ،F‬‬ ‫او ‪n‬رو‬ ‫دا ه‪ 1‬د ‪3‬اې ن د@‬ ‫ز‪ bN‬ﯦﯥ او ‪3‬رې‬ ‫او ‪N‬ګ ژو‪ 3‬ه ‪  1‬دي‬ ‫او  د)ر ‪6-‬ﯧ‪b‬و‬ ‫ ‪C‬وري ژاړي او‬ ‫ﯥ ‪6- W1‬ﯧ‪b‬ي ه< ‪. ! =-‬‬ ‫او ‪ JD/n‬ن‬ ‫) اس ر ‬ ‫او ) ا ې ‪ b‬او ‪A‬و‬ ‫ا@ د ا ‪ /D‬او )‪m‬را ‪LF‬‬ ‫ا ه ورځ را‪%‬‬ ‫ﯥ ‪ A‬ب )‪/‬ﯥ !‪%‬ﯥ ﯧ‪b‬ي‬ ‫دا ه ورځ د‬


‫ﯥ او‪\7‬‬ ‫ﯥ ! ‪) _-‬ﯧ‪3‬ا \‬ ‫او رﯦ‪\ 2‬‬ ‫او دا ورځ ‬ ‫ د وﯥ‪ ،F ،‬ژو‪ 3‬او ا\ ‪ 7‬ي‪.‬‬ ‫‪3‬ر \ او د ا وا‪X‬ﯥ را ږۍ‬ ‫د ‪ JD/n‬ن د)ر ; )ر! ‪A‬ۍ‬ ‫ﯥ ژو‪3‬ې وو ‪3‬ر و‬ ‫او ﯥ ‪DN  AN‬‬ ‫او د هﯥ ‪N‬دان م ې او‪.%lX‬‬ ‫ه< د ‪A %B‬و ‪/MN‬ﯥ ‬ ‫_ او وﯥ او‪(F‬ﯧ‪3‬ﯥ‬‫ ‪ m‬رااو‪D‬ﯥ ‬ ‫‪ F‬اووژﯥ ‬ ‫او ‪ JD/n‬ن د ه< ‪T7‬ﯥ ‪%B‬ﯥ ‪N‬ﯧ‪N‬ﯥ ‪A‬ې‪.‬‬ ‫اوو‪- ٧‬زې )ر! ې‬ ‫‪5N NN‬ې ‪A‬ې‬ ‫ﯥ ه<ۍ اووﯦ ‬ ‫ ﯥ د دو\ د)ر \ او ‪3‬ا‪X‬ﯥ راوړې‪.‬‬

‫)‪ 2‬ن د م زړ و‪/‬ﯥ د@ دا م زړ ﯥ ) ‪A‬ا‪ W‬او ‪ E! CA‬ﯥ )‪%! P‬ﯥ د@‪.‬‬ ‫دې دو‪ 7 N‬او ‪AN‬ﯥ ‪D6-‬ﯥ د@ ﯥ ) دې ‪ %FF‬د زرې زر ‪C‬وري ه‪ ! J‬‬


‫‪7‬ي‪ .‬واي ﯥ ‪ N‬دو‪ N‬ږﯦ‪ b‬ﯥ ‪ W1‬دې اوري او ‪ N‬دو‪! N‬ﯧ‪ b‬ﯥ ‪W1‬‬ ‫دې او! ‪ .‬د‪$‬ﯥ ‪ 9B‬اږ ﯥ ) !‪ 7‬ﯥ را<ړ دي او دا ﯥ د ن !ﯥ ‪،‬‬ ‫‪ b‬او د ;ر ‪A 7‬ې د‪ .‬دد ل وړې )} ‪ ،‬ا ﯥ٭ و‪-‬د او م زړ ‬ ‫داﯥ ‪F‬ﯥ ‪-‬ړ او ‪F‬ﯥ ډ‪ 6‬دي ﯥ د ‪/D‬و ژو‪! 3‬ﯧو د)ر ‪F‬ﯧ‪ iN M‬دي ا د‬ ‫ ‪X‬ۍ او ‪a‬ۍ د)ر ډﯦ‪-‬ت دي‪ .‬ه< ‪ ! N 9B‬او ‪F‬ز ‪ ! /‬ﯥ در‬‫‪%B‬ﯥ )‪ $‬ﯥ او ‪N‬ﯥ ‪X‬ﯥ )‪l‬ﯥ ‪A‬ي‪ ) .‬ﯥ ‪/7 E‬ري ﯥ ‪T7‬ﯥ )‪$‬ﯥ ﯥ‬ ‫) ژړ اووﯥ دا ‪ F‬دې هﯧ ‪.‬‬ ‫دد ‪N‬ر)‪m‬ر دد ) او روز د ن )‪g‬ن ‪ M‬او ‪A‬ا ي‪ .‬ور! واي ﯥ د‬ ‫ ړ ړي ‪X‬ﯥ ډﯦې ‪%/7‬ﯥ دي ها د ‪!F‬ر د)ر )ﯧ‪3‬ا د‪ / .‬دا ‪mN‬ﯥ ‪X‬ﯥ‬ ‫دې )‪l‬ﯥ ‪s) ،A‬ﯥ دې ‪ /‬د ‪!F‬ر رااو‪ N7N ) % % .F‬ﯥ د ژو‪ 3‬ﯥ‬ ‫‪ \ M‬هﯧې ‪A‬ي او ‪ /‬د ړ ړي  رو ‪A‬ي!‬ ‫ا@ د ‪1 ) %X‬ﯧ ‪%/7‬ﯥ‬ ‫ ‪X‬ﯥ دې د )‪ $‬ر‪ XR‬ډ ﯥ‬ ‫‪5‬ې دې ‪g‬ﯥ ‪g‬ﯥ‬ ‫ﯥ روغ ‪ @A‬ﯧﯥ ي‬ ‫ا@ ‪3‬ا ! ور ‪ A‬ا‪! $‬‬ ‫ر‪ R‬او ‪3‬ر‬ ‫او ور دې ‪A‬و ز‪N N‬ﯧ‪D‬ﯥ ! د ‪3‬ا ) ې‬ ‫د ‪ DB‬او و ‪|F %X‬‬ ‫او ! ور ‪A‬و‬ ‫‪DN‬ﯥ د ‪3‬ر ه‪$‬ﯥ زور‬ ‫او د ‪ F‬ه‪$‬ﯥ زړ‬ ‫! وﯥ ور ‪A‬و ز ! اواز او ر_‬ ‫او د د‪ a‬ه‪$‬ﯥ ا‰؟‬


‫‪ N‬دې د او ار‪N‬د ‪ D‬را ‪A‬‬ ‫ز‪ N‬زړ دې ‪DN‬ﯥ ډ‪A W‬و‬ ‫د ‪ \ $N‬او ‪n‬ﯧا ‪ D‬‬ ‫او ‪ DF‬دې ه<ﯥ ‪F‬ﯥ ‪X‬ﯥ ور ‪A‬ې‬ ‫‪ =$7‬او ار‬ ‫ﯥ ‪ %‬د ‪B‬ږ‪ \N‬ه‪$‬ﯥ ‪%‬ﯧ‪b‬ي‬ ‫ ‪ %‬د !ر‪ 6‬ه‪$‬ﯥ ارﯦ‪b‬ي‬ ‫ ‪ ! %‬او‪ F‬ډ ﯥ‬ ‫ا@ د دوزخ‪ =ND€ ،‬او دردو ‪3‬ا‬ ‫ا@ د ‪b‬و وږو وﯦ‪%<%N ، 2‬و او ‪3‬رو ‪3‬ا‬ ‫ا@ د ‪DN‬ﯥ‪ ،%/7 ،‬ا\ او ﯧ ب ‪3‬ا‬ ‫اې د ))‪ W‬ه‪$‬ﯥ ‪DN‬ﯥ او د ‪ %X‬ه‪$‬ﯥ ‪3 F‬ا‬ ‫د ‪ ; 9X ،rX‬او ‪t FmX‬‬ ‫او د ‪F‬د ‪ ،‬ز او ‪DN‬‬ ‫ ! ‪ DF‬وﯥ د ‪ =$7‬‬ ‫دورو دا ‪7‬ر ا‪F‬د ‪A‬و؟‬ ‫او ! وﯥ ور ‪A‬و ‪N‬ﯧ‪D‬ﯥ ‬ ‫د ن ه‪$‬ﯥ ر‪ R‬او ‪3‬ر؟‬

‫دا ‪ 2)) i‬ن( د ‪ ) mN‬دو‪) N‬هﯧ‪b‬ي ‪ N1‬ﯥ ز دد ) )هﯧ‪b‬م ‪.‬‬ ‫‪ ! N‬دد د ‪3‬رو ) ‪) N‬ه ‪A‬ۍ ددې ) او!ل ‪ ،‬م ﯥ ددې ‪CDl$F‬‬ ‫! ﯥ د@‪ ! .‬ددې )  ‪3F‬ې ه‪) %‬هﯧ‪3‬ې \ ‪ %‬ﯥ دا اوو\ او واورۍ‪! .‬‬


‫ددې ) ‪F‬ﯧ= ه‪) J‬هﯧ‪3‬ې ‪) 1 ! \g‬رې ﯥ )ې ‪!X‬ﯥ را ږۍ او د ا‪ 6‬ې‬ ‫او ‪ \2N‬د)ر ﯥ ددې ) ژور ‪) ،‬ﯧ‪ %L‬او )= ري ‪3F‬ې )ه او ‪-‬ړ ﯥ‬ ‫ ‪A‬ۍ‪ ) .‬ر‪ ! D 7‬د )‪ 2‬ن ‪3‬ر اورﯦ‪3‬ل او )هﯧ‪3‬ل اړۍ ‪/) ! DF‬ر دي‬ ‫ﯥ ) ‪ N7N‬ﯥ د ‪ 3D‬ړې ! ;ړ \ ‪ 1‬و= ﯥ ‪-‬ﯥ ‪X‬در او‪ F‬اوړي او‬ ‫ان د د‪3‬ن ) ! د ‪X‬در ‪X‬ﯧ )ﯧ )‪D‬و ري‪ .‬دا ددې ا د)ر دا‪F‬د‬ ‫‪g‬ﯥ ‪ J‬وي‪.‬‬ ‫‪ ! ! N‬د )‪ 2‬ن ‪%‬ﯥ واې ‪3‬رې او ‪ Na‬زاړ ‪! $D‬ﯧ ‪ A‬ﯥ ) واد او‬ ‫‪3F NN‬ې !‪N‬ﯧ‪b‬ي‪ DN .‬او واد دد د روا! ‪ F (N‬د‪ .‬د )‪ 2‬ن د)ر ‪N‬ﯧ ب‬ ‫او واد !‪A‬ﯥ او )ﯧ‪%D‬ﯥ دي ه‪ 2) ŠD‬ن د واد ‪F‬ﯧ د ‪DN‬ﯥ چ ‪ g‬ﯥ او ‬ ‫ې داﯥ ‪ W1‬او دا د ) ‪ (F‬وي او ‪ /‬د )‪ 2‬د ‪DN‬ﯥ ‪a‬ي ددې‬ ‫ ‪X‬ﯧ)ﯧ ‪. X‬‬ ‫ ! روات ‪N‬ت ‪A‬ې ) د‪ D‬ﯥ ! ! ه‪ J‬اوﯧ‪b‬ې  ‪ F‬در)‪$‬ﯥ ‪l‬ن‬ ‫ ي او  ‪ F‬دې ي‪ W1 .‬ﯥ ‪!F‬ن ‪!N‬ي ‪A‬ې د ه< ) ي او ن د‬ ‫‪ =F‬ﯥ !ﯥ او ‪a‬دت ‪CX‬ار ‪AX‬ي‪.‬‬ ‫ )‪ 2‬ن ‪ @A‬د ‪%B‬ﯥ ر و‪ 3‬وژ ‪ DF‬ه‪ J‬د ‪DN‬ﯥ ﯥ واي‪ F ! .‬او‪N‬ﯥ ﯥ دا‬ ‫ډﯦ هﯧ‪ 32‬رو د‪  .‬ددې روﯥ ز! هﯧ‪ 32‬د ﯥ ‪ \ ) 9‬ﯧ]وې او‬ ‫د ‪)F‬ري ‪ N‬ې‪ .‬دا د ‪A‬ي رو‪ Dn‬د ﯥ ‪ \ ) Z$Da‬ﯧ]وي او )‪%D‬ﯧ‪ ! P‬د‬ ‫ړﯥ ‪ %F‬ور ي‪ % .‬ﯥ ‪3‬ر وﯧ‪  9‬دا ‪ Z$Da DF‬وي ﯥ )‪%D‬ﯧ‪P‬٭‪ .‬د‬ ‫€ن د)ر ‪ W1‬د ‪DN‬ﯥ ‪3‬ر واي او ې ‪ a‬د ه ‪T7‬ﯥ د)ر د ‪DN‬ﯥ‬ ‫‪3‬رې ‪ /D‬ﯥ د ‪N‬ﯥ ‪T7‬ﯥ ‪ LF r‬وي‪.‬‬ ‫)‪ 2‬ه‪3  J‬ې ا‪6‬ﯧﯥ ي  ! ‪-‬ﯧ‪7 9‬ۍ دې ر!س ‪7‬ي‪.‬‬ ‫ او د دو\ ا‪$n‬ت او ا‪6‬ﯧﯥ ن دي د )‪ 2‬ن ‪3X1‬وﯥ٭ ا ﯥ او‬ ‫‪ €f‬رې دي ‪ /‬ﯥ دې ‪ %B‬ا ‪ E‬او ‪ i‬د@‪ .‬دې )‪%D‬ﯧ‪P‬٭ ! ‪ AN‬ړ‪ g C‬‬ ‫ور ې ‪ ` rF‬ډوډۍ ور ﯥ ‪ % .‬ﯥ د ‪DN‬ﯥ ‪3‬ر ‪X  F‬ﯥ ﯥ‬ ‫ ‪3‬ې د ‪ \ $N‬او ب ډ ﯥ ﯥ ‪ /‬ﯥ ‪ DN‬او ‪ / F‬د ي او‬ ‫‪)7‬ﯧو ه‪C‬٭ دي‬ ‫٭٭٭٭٭‬ ‫ )ﯧ‪2‬‬


‫د )ﯧ‪2‬ر ) ‪ D‬ﯥ د ژ‪N‬ﯥ ‪B‬ﯥ !‪/‬ﯥ !رې‪ ،‬اوږدې‪ 3 ،‬ﯥ ‪M ،‬ﯥ او د ‪ 6X‬‬ ‫ډ ﯥ وي‪ .‬دا ډﯦ ‪ 6 7‬ﯥ ‪ @A‬د اور ) ړ = وي‪X ! ،‬ري او‪F %B‬‬ ‫ ر‪l D 7‬ي‪ .‬ز د ر ‪3 %‬ې د اور ړې ! = وم او ) اور ‪N‬ﯥ ‪ X‬اړول را‬ ‫اړول ﯥ ) دې ﯥ ‪N‬ﯥ د ‪ 9B‬زړ )ري دو= ‪ Z†!N‬ن د را!‪ ! b %‬ږو ‬ ‫او د ې ﯥ اواز )ر! ‪A‬و‪ ،‬ر ! ﯥ‪ .‬را را ز د ﯥ ‪ ،J‬ور ‪N‬ﯥ ور!‬ ‫ې ‪A‬و‪ .‬د ه< دواړو )‪/‬رو را! ‪m‬م او ‪A‬و او ‪ DF‬ړې ! ل‪ .‬ز او ‪Z†!N‬‬ ‫ن د ;ړو او ﯧ ‪ .‬دې ې )ې او د ‹ ‪ b‬زت ړو‪ .‬د ه< ‪3! ،P‬ې‬ ‫)‪ E%‬او ز ﯥ ‪ s‬و‪ .‬م ‪CD1‬و ﯥ د ه< ) ‪ N‬ﯥ ډﯦ ) ډا‪ X‬او ‪/7‬ر وو‬ ‫ دا دد ‪%‬ﯥ ﯧ‪3‬و‪/‬ﯥ ور ﯥ ‪/ ،%‬رې ‪/‬ﯥ ‪X‬ﯥ‪ ،‬د ‪ D D‬ډ‪P W‬‬ ‫ او ړې ! )! !‪N- .‬ﯥ ‪ F‬ې ډﯦې ) ﯥ وې او ; ‪ F‬ې ‪D‬ن او ‪P‬‬ ‫‪ P‬وو‪ .‬د ‪A‬ي زړ ‪ 9 7 F‬ﯥ دې د را ز‪ N‬زړ د ه< وو ‪ ،‬ور ‪F‬‬ ‫‪N‬ﯥ ور! )ا‪ / $‬ﯥ ‪ bN‬د ‪ /D‬راﯥ د ‪ 9F‬دو ن وو‪.‬‬ ‫‪ Z†!N‬د ور ن ‪ gN‬ې وو اوددې ور !‪ %‬د)ر د ډﯦ ) وړو ا ﯥ‬ ‫‪ @A‬وژﯥ و ﯥ د د د )‪m‬ر ‪/B‬وې ‪ @A‬وو‪ .‬د در‪ a ) $‬ﯥ ‪MN‬ور‬ ‫‪ ،‬د دﯦ وو ﯥ او‪D‬ﯥ او ‪1‬ار‪ r‬ﯥ د ه‪ ) 3‬ز‪3‬ا ﯥ !ﯧ ‪A‬ل‪.‬‬ ‫ﯥ د ز‪3‬ا را‪ %N ) %‬ر_ ﯥ ې ‪5X‬ون او ‪A‬و او ‪; ! 9D- DF‬ړو‪ .‬دې ) ‪9D-‬‬ ‫ ﯥ د !رن او ‪3F‬م ‪3F‬ي وو ‪ /‬ﯥ دو‪ N‬زوړ او ‪C‬ور@ وو ﯥ ‪ =M‬او‬ ‫ ‪A‬ا‪ W‬ر ‪ F‬ﯥ ‪ g‬ﯥ‪ 1 ،‬ر ‪ F‬ې  ه< ه‪ J‬د ‪%B‬ﯥ ‪7‬ﯥ‪ .‬د ‪-‬ﯧ‪ 9‬ﯥ‬ ‫روا ﯥ )زې را او وو‪..... .‬ه< د راﯥ او د اور ړې ! ز‪NMN N‬‬ ‫ ﯧ ‪ 7) ! N .‬او ‪5 ً A‬ر ً ژو‪ 61 3‬د@؟ ه< ) ‪ ١٩٣٠‬ﯥ خ‬ ‫)ش)‪3‬اي ‪6 N3‬ر( ‪5‬ر وو‪ .‬ه< ) اور ‪3F‬ې اوږد ‪ :‬وا او ‪ ، X‬ز‬ ‫اوس دو‪ N‬زوړ ې ‪ J‬ﯥ د ژو‪) N ) 3‬ه ‪ N .J‬د ه< ‪ ! X /‬او ‪ .9‬دا‬ ‫ﯧ<ﯥ او ‪F‬ﯥ وې ‪ .‬ه< ز دو= او ‪%N @6%N‬ﯥ وم ‪ /‬ې ` را‪3F‬ې ‬ ‫ ‪! N .‬ﯦ )‪ 7‬او ‪ N A‬ﯥ ‪ N F‬هﯧ‪ g‬د ه< ل ‪ .9 7‬دا را! اووا‬ ‫ﯥ د ‪MN‬ور!‪ ) D‬ورو ‪ D‬ور ﯥ ! ‪ 9B‬زړ )رې دو= ‪ a‬وﯥ وژﯥ وو؟ ه<‬ ‫ز‪ =- =- ! X N‬او ‪ 9‬ﯥ ن ډاډ‪A EN‬ي او ‪ DF‬اور ! ً ‪ N a‬د ‪! 9B‬‬ ‫د)ر وژﯥ وو ‪ W1‬ﯥ ز‪ N‬اوس ه‪ J‬ډﯦ ‪3F‬ي ‪ NN ! ! .‬د ﯥ ز دو‪ r‬‬ ‫ وم او ‪ F N‬د ‪MN‬ورا ډ و ﯥ د ‪B‬ﯥ ‪ F‬ﯥ ) ‪ %‬او ;رو ډا ﯥ‬ ‫اﯥ او د ‪ F N %‬ﯥ ‪ N‬راوړل ‪ /‬ﯥ د ه<ۍ د ې ډوډۍ او )` !ﯥ‬ ‫‪F‬ج ) ړ وو‪ .‬دې ا‪ %N‬ز د ! ډﯦ ښ وم‪ ) .‬دا ر_ ورا‪/‬رو ﯥ ‪ F‬ﯥ‬ ‫ز‪ N‬ډﯦ ډاډ‪ DX‬او ‪B‬ټ ‪ F‬ې را او ددې ) ‪3F‬ل ﯥ ‪ N F‬د ه< د‪7‬ن‬


‫ ﯧ‪5‬ل‪ .‬ه< ډﯦ ;‪ L‬وو‪ ) .‬و‪) F -‬ﯧ‪ 6‬ر او د ‪ %‬د ه< ډﯦ‬ ‫دروې ‪ ) .‬دې ه‪3F 1‬ې ز ډﯦ ورو )ه م‪ .‬دا ‪D‬ل وو ﯥ !‬ ‫) ‪DN N‬ﯧ‪ E‬د@ ‪ /‬ﯥ ز د ه< و او و‪-‬د ‪ ، J‬ز‪m) N‬ر دد ورور د@ او ‪ N‬ﯥ ‪F‬‬ ‫‪ 1‬ل ډﯦ ) ‪ DN‬او ا‪m‬ص ‪N F‬ﯥ ل‪.‬‬ ‫د ژ‪ N7N  ) N‬ﯥ ‪$) N‬ﯥ ز‪ ! <l) N‬ا زې را‪%‬ﯥ ﯥ ز دې د ‪%B‬ﯥ ا‪\F‬‬ ‫)‪ 7‬ﯥ د)ر د ه<ﯥ ر! ;ړ ‪ .J‬ﯥ ه‪ %‬اورﯧ‪3‬م در_ ﯧ ورو ‪N‬ﯥ ! ه‪J‬‬ ‫راﯥ‪ .‬را!‪ %‬ﯥ را!  ‪! $D‬ﯧ ‪ A‬ﯥ ‪ 61 a‬ز‪ N‬د د‪ 7‬ز‪ N‬د‬ ‫وژ ‪3F‬رې !‪A‬ي‪ .‬ه< ‪) B ) N‬ﯦ! او ) ژړ ﯥ ‪ A ‹F N‬او د ‪3 9B‬ان‬ ‫ور او دروې او!‪ N .‬ﯥ د ه< او‪ /7‬او ر)ﯧ‪3‬و‪ ! ; /‬او ‪ 9‬ر‪N P‬ﯥ‬ ‫ور! ا‪/‬ر او ‪A‬و‪ .‬دې ې ز‪3! N‬ار ‪ ! }DN‬را اودا‪  96‬ه<ﯥ ژړل او ﯥ‬ ‫;س رﯦ‪b‬دﯦ‪3‬ل  ‪X‬ﯥ ﯥ د اې او ا ډ ﯥ وې‪ ،‬ز‪ N‬ﯥ )‪ 7‬او ‪ A‬‬ ‫ې ز‪ N‬د ‪ X‬د وړا‪3‬ې ‪ W1‬د )‪m‬ر ورور ‪A AN‬ي ؟ ه<ﯥ ز! ‪ A‬ﯥ !‬ ‫دې زوړ ‪F‬ډا ‪A‬ې د@ او ! ﯧ ان او !‪ A/‬ﯥ‪ F ! .‬د ‪3 9B‬ان دا )ر ‬ ‫ور ې ﯥ ! ﯥ زﯦ‪b‬وﯥ‪ ،‬ې ‪ @A‬او دو‪ N‬م ﯥ در در ‪ @A‬د@؟  )‪m‬ر ‪3a‬ا“‬ ‫ ې )!ﯥ وو را‪ .Z%‬ه< ن )ﯧ‪3‬ا وو د ‪3‬ې ﯥ ژو‪ 3‬او ن‬ ‫‪3‬ې ‪ . AN‬دې ې اورﯦ‪3‬و ز‪ N‬د ;ړو او د ‪ a‬د وژ ‪N =D‬ﯥ او ‪A‬و‪.‬‬ ‫‪ 61‬دې ‪A AN‬و؟ ‪ 7) ! N‬او ‪ !A‬ه< ډﯦ زورور‪،‬زړ ور‪ ،‬او ‪F‬ﯥ ر‪@A n‬‬ ‫وو‪ .‬ه< ‪ 1‬وارې د ر او د ‪/%‬د €ن د ‪/7‬ﯧ‪ 9‬و!‪ Z%‬وو‪ a ..... .‬ز‪ N‬ډﯦ‬ ‫‪3F‬ي ‪ X‬ﯥ ه< ) ر_ ‪ -‬او ‪3D‬و ﯥ ډﯦ ‪%/7‬ﯥ وو او‪ F /%‬د ه< د‬ ‫‪(F‬درۍ او !ب ) ;رو ‪ 1‬ﯥ ﯥ ﯥ د ز‪ N‬د ه‪N- J‬ت ‪F‬ډا )‪m‬ر‬ ‫وژﯥ وو‪ .‬ه و= ز وړو ﯥ وم او دو‪) N‬هﯧ‪3‬م ﯥ ) دې ‪F‬ډا ‪A‬ي ‪3F‬ې د‬ ‫‪N‬ګ ‪3F‬ل )!ﯥ وو‪ 1 .‬ﯥ د ) ا\ ﯥ وو ه< ‪ %B ) a‬ا\ ﯥ ‪A‬ل‪.‬‬ ‫د )‪ 2‬ن ‪A‬ي د وﯥ ! ‪F‬ﯧ ) ‪ 1 9F‬د ‪3F‬ل !‪A 3‬ﯦ‪b‬ي او ا ﯥ ه‪A %‬‬ ‫ ﯥ و او‪DF‬ي‪ .‬دد د)ر ‪D 1‬ن داﯥ دي ﯥ د ‪ 9B‬ژو‪ 3‬ور! زت اږ‬ ‫وي او ﯥ داﯥ ه‪ J‬دي ﯥ ه‪)  1‬ې ‪ 9B‬ژو‪ 3‬ه‪ J‬داو ي‪ ) .‬ا\ ﯥ دا‬ ‫‪F‬ډا ‪ @A‬ډﯦ ‪ =$N‬او زورور وو‪C .‬ور@ او ‪ F `% i‬ې !‪ 6‬او د ه<ۍ‬ ‫ر‪ 7‬ﯥ ‪ F‬ﯥ د ‪3; B‬ې ﯥ‪ .‬و= !ﯧﯦ‪3‬و ‪C‬ورو‪) a /%‬ﯧ‪3‬ا ‪A‬و‪ .‬ه<‬ ‫ﯥ ‪%‬ﯥ  )ه ﯥ ز‪N N‬ر او ورو‪ R‬وﯥ د زو ‪ X‬ژو‪! 3‬ﯧوي‪ .‬ه< د‬ ‫‪F‬ډا ‪A‬ي د وژ &ﯧ”‪ %‬او ‪ / A‬ﯥ دا د زو او ‪ X lD‬ژو‪! 3‬ﯧول ﯥ ښ ‬ ‫وو‪ .‬ه< دو‪%/7 N‬ﯥ او ا ‪ E‬ان وو ﯥ م ! ړ ﯧ‪b‬دي‪ ! `) .‬ﯥ ;س ‪A‬و‬ ‫او ) ډز ې م !‪A r r‬و‪X ،‬ﯥ ﯥ او ﯥ ‪A‬ې او ‪ /%‬ور! درو@ اووې‬


‫ ز‪3F N‬ي ‪ /‬ﯥ ‪ !N‬د ‪F‬ډا ‪A‬ي !ﯧې ‪A‬ﯥ او !ر و ‪ N‬م‪ .‬ز د ه< او د‬ ‫ه< د ‪T7‬ﯥ د ‪ D‬وﯦ‪ 2‬او ‪ F(N‬روﯥ ‪ ‰ N‬وم او د د د!ر ‪F‬ﯧ‪ M‬وم‪.‬‬ ‫ ‪ `% 2‬ډﯦ ‪7‬ي او ﯥ د ‪3 a‬ې ‪%/7‬ﯥ او ‪(F‬در وي ‪ DF‬ﯥ )‬ ‫ ‪X X‬زوي‪ .‬د زاړو ‪3F‬ي  د ا ‪2‬ن او‪X‬زﯦ‪3‬و‪ .‬ورځ ه< ز‪ N‬د‬ ‫‪ /D‬ژر‪3‬ې ‪) AN‬وت وو او د ‪ `% %‬د ه< د ‪3D‬و د)ر ور‪N‬ت وو‪ .‬ز ه‪J‬‬ ‫ور‪ . J%‬د و= ز‪ a N‬دو‪ r‬وو‪ 61 .‬ﯥ ه< ‪ /%  AN‬د ه< ‪N-‬‬ ‫او ‪ 3F‬ۍ ) ‪ !X‬ل رو ‪A‬ل او د ه< ) ې ﯥ د ‪ Z†!N‬د ‪3‬رو اړو‪.‬‬ ‫د‪$‬ﯥ ‪ N‬ه‪ / J‬ﯥ ه< ز‪ N‬د دو= د )‪m‬ر د ‪N‬ګ ‪3F‬ل ا‪ $‬ﯥ وو‪.‬‬ ‫ډﯦ و= !ﯧ وو ﯥ ‪N Z†!N‬ﯥ ) ه ‪A/‬و او ‪F‬ﯧ‪A‬و ﯥ ‪3F‬ان او‪3D‬و‪ .‬د )‪ rD‬‬ ‫ې ‪X‬رت ))‪) rD‬ر (ﯥ د ‪ %‬د ‪ N /%‬ه‪ J‬ور و‪ B ،‬ډ زې او ‪A‬ې‬ ‫ ا او‪ ،Z†!N ! . ZD‬د ه< دو ‪%1‬ر ‪6%N‬ي او ! ر‪ .‬ﯥ ‪%‬‬ ‫ه< او د ه< ‪6%N‬و ر!س ‪/)  J‬ﯥ ﯥ ه ! ار!و ‪A‬ې او د ورﯥ‬ ‫) ر‪ R‬ﯥ ې )‪; ! rD‬س ‪D‬ل ور ‪A‬ل ‪D! ) .‬ر ﯥ ﯥ ن ور  د دو\ د‬ ‫وژ و ‪ /‬ﯥ د‪ 7‬ﯥ )‪5F ! rD‬ې ور ‪A‬ې وې‪.‬‬ ‫) اول وار ‪ N‬د@ ) ه ‪A/‬و ﯥ ‪ Z3D‬وو‪ .‬د )‪X rD‬رت !ﯦ ‪/MN‬ﯥ ورو روان و او‬ ‫‪ Z†!N‬او د ه< ‪6%N‬ي ) ‪ }DN‬ﯥ‪ .‬ه<ۍ ﯥ ) ل ‪ %‬ﯥ او‪X‬زول او را! د ‬ ‫ﯥ ه< ) ل ‪X‬رت ‪3F‬ې ‪ =F‬ه‪21 J‬ﯥ وو‪ ) F N .‬ور او وړ ‪%B‬‬ ‫ه‪ !T‬وﯧ‪ 9‬ﯥ د@ ز‪%B bN‬ان د@‪ Z†!N .‬او د ه< ‪6%N‬ي !(‪R‬ﯥ ! ‪%!F‬ﯥ ل ‪،‬‬ ‫ورو ‪ ! 9D- DF‬او ا ﯥ ‪3a‬ا= ور! د ‪C M %‬ا واورو‪.‬‬ ‫ډﯦ )‪ % $‬ﯥ ‪ Z†!N‬د ‪ 3F‬راﯥ او ز د ‪/‬ل او ا‪& • E/N‬رغ م‪،‬‬ ‫‪ N‬د@ او‪3D‬و او دواړ د ! ران ‪ .‬د ه< د ‪N‬ګ ژو‪%F‬ﯥ ‪  ،‬ډا ې‬ ‫‪7‬ﯥ وې او ‪ F N‬ور! د ارو) د د‪6‬د‪ 6‬ړو ودا‪ ،‬د &ا‪ /D- $D$‬او ه‪B$‬ي‬ ‫ه‪ /%‬ې ﯥ‪ 61 a ! 7 .‬اووژ؟ ډﯦ ان! ه< ‪-‬اب را ‪A‬و‪ .‬د ‪) a‬‬ ‫ ‪ %‬ﯥ ډﯦې د‪ \7‬وې‪ .‬ه< ‪ F‬ه ‪ N  %‬او ‪ 7 `N‬ﯥ ز )‬ ‫د‪ 7‬وژ ﯥ د ه< ;س ا‪3N‬اد او ‪ .J‬ورځ (ر و درې ‪sF‬ﯥ ‪ bN‬د ‪9B‬‬ ‫)‪ <l‬رااووا! ﯥ ‪ ! %‬را او ‪A‬ې ‪ F N . AN‬ه و= دو )‪/‬ر وو‬ ‫ ‪ F a‬اﯥ ‪X‬زﯦ‪3‬و ‪ /‬ﯥ ر وو او ان ې ‪ 61 . %! g‬ﯥ د‬ ‫‪MN‬ورا د ر و@ ﯥ د ‪B‬ﯥ ن ‪ %‬روان وي او د ‪%n‬ﯥ ‪X‬زار ) و=‬ ‫را‪ bN . 5‬ﯥ  ‪3-‬ې ا ! رااورﯧ‪3‬و د ې ! ز د د ‪N‬ﯥ‬ ‫ ) ‪ (F‬ډډې ! م ‪  a .‬ا دا ې ﯥ ﯥ ‪A‬ې ‪ 61 F‬اوو‬


‫ﯥ ) دې ﯥ ډز او ور)‪$‬ﯥ ‪ 9F‬ډ ز او د‪$‬ﯥ ‪ ) a‬و ﯥ = )= ‪) AN‬ت‪.‬‬ ‫‪3 ) bN‬و ‪B‬و )‪ 5N  ) %DN T‬ووه‪ %‬او ‪ N ! <l) 9B‬ن اور‪.‬‬ ‫ دا ! !‪ 2‬ﯧ‪3‬ۍ د  ‪ /‬ﯥ ‪ AN a‬و او ! )‪$‬ﯥ د ز‪ 9‬وو؟ ‪!N‬‬ ‫)‪ 2‬او ‪ N N ! ! !A‬د ﯥ ه< ډﯦ زړور‪ ،‬زورور او!ري ‪ @A‬وو‪ .‬ه< ‪ AN‬‬ ‫ ‪ 9N N‬ﯥ ‪X‬ﯥ ه< ‪ AN‬د@‪ .‬ر‪ D 7‬در! اووا‪ J‬دا ز‪ 5N bN‬او !ﯧ‪ 2‬د ‪a‬‬ ‫د ‪AN‬ي);ش( و‪ ! X .‬ده< ﯦ‪3‬ې‪!N ،‬ﯦ )‪ 7‬او ‪A‬؟ ! ې ﯥ ز د‬ ‫ رو ‪ D‬ﯦ‪b‬م ‪ /‬ﯥ رو او ر‪T‬ر ‪ 3F‬ډﯦ ‪F‬ﯥ و وي او ل دارو‪3N‬ار ﯥ‬ ‫) رو‪ /%‬وي‪ .‬دا ه‪ J‬د  )‪  l‬د ﯥ ه او ‪MN‬ور ‪ @A‬د ه‬ ‫ ﯦ‪b‬ي ‪ /‬ﯥ ) د ‪3F‬ې د ‪3F /%‬ﯥ )رې وي ‪3F a ) N .‬ې ‪F‬ور ‬ ‫‪ /‬ﯥ ې ه< ز‪ ! N‬وژﯥ  ‪ N‬ه‪  .J‬دې ې را ﯥ ن‬ ‫ږ د@ او ‪ 3X1 9F‬د ﯥ ‪ 3F‬د ‪A 9F‬ي ) ‪N‬ۍ ړ را ږي‪ .‬ز‪! N‬‬ ‫ز د داﯥ و  ‪A NMN‬م ﯥ ا ‪N a‬ﯥ اووژ‪ ) .‬دې ;‪ s‬ﯥ ‪F‬ﯥ‬ ‫ز‪ N‬د ! د ; \ ‪ 9F‬ه‪ ŠD‬ه‪ J‬وو‪ .‬دې ې ه< را‪%/7‬ﯥ او د ه< ‪A‬ې‬ ‫ ‪X‬ﯥ د = او )‪2‬ﯧ\ ډ ﯥ ې‪ N .‬دا ااد ‪A‬ې و ﯥ دا ‪ J AN ! 9B‬‬ ‫ﯥ د ‪-‬ﯧ‪ %‬را‪  J%‬ه< ډﯦ ‪F‬ډا وو او ‪ 9F‬ز د خ )ش ‪s; ) =D‬‬ ‫واو ‪.J‬‬ ‫ه< )‪3 ) WA) WA‬ا ‪ ،‬اوږې ﯥ او ‪Ah‬وﯥ او را! ﯥ اوې ‪ N‬ه< وژ ‬ ‫‪ F DF‬ه< ز‪ ! N‬وژ‪ .‬دا ې )ﯦ‪b‬د دې ر ! دې ;س او < را! واورو‪.‬‬ ‫)} ډﯦ ‪F‬ﯥ ر‪ n‬وي او د د ‪ F‬او ار‪D N‬ل ! ‪ .‬ژو‪ 3‬ډﯦ ‪، =M‬‬ ‫ ‪A‬ا‪ ،W‬هار او ‪ CA‬وي‪ .‬ړ ړۍ ) ﯥ ډﯦ ‪%/7‬ﯥ ‪ 6‬او زړ )رې ‪3‬رې‬ ‫واي ژو‪ 3‬او زور ) ‪!F‬ر او د ه< ) )‪ s‬ﯥ وي‪ .‬ز )ﯧ‪3‬ا‪!F g‬ر ‪ J‬او ‪/‬‬ ‫‪!F‬ر ‪7‬م‪ .‬ې د ړ ړۍ داﯥ وي ‪ 7‬دا د ه<ﯥ ‪ %B‬دا د‪ .‬دا د‪D‬‬ ‫د وړو وړو ‪ N‬او ‪N‬ر ) ې ‪F‬زو او ‪!F‬ران زت ‪7‬ي‪ N .‬د ‪ Z†!N‬و‬ ‫و ‪5‬و ! او ‪ 9‬او ا!‪#‬ق )ون( ‪N‬ﯥ ور او ‪A‬و ‪ /‬ﯥ ه< دو‪ N‬ډﯦ ‪N‬د‬ ‫ر‪3‬و )!ﯥ ې وو ﯥ د ه< د)ر ) و ړ ړو‪N ،‬ز‪6‬و ‪ ،‬ر‪ 6‬او‬ ‫ر‪) XR‬هﯧ‪3‬ل ‪X‬ان وو‪.‬‬ ‫٭٭٭٭٭‬


‫د ‪) 7‬ﯧو ‪$D‬‬ ‫)‪M‬ا )‪M‬ا ) ن ﯥ ډﯦ ‪)7 %/7‬ﯧي ژو‪ . 3‬دا ‪)7‬ﯧې د ن د €‪ %D‬وا ‪E‬‬ ‫وو او ه‪ J‬د‪$‬ﯥ د د )‪m‬ر ‪ /D‬ه‪ J‬ددې €‪ %D‬وا ‪!) E‬ﯥ ي وو‪ .‬ددې ‪)7‬ﯧي واد د‬ ‫ې داﯥ ‪)7‬ﯧۍ ې وو ﯥ ) ‪AX‬د ‪A‬ۍ ﯥ ﯥ د ‪7‬ﯦ‪ W1 ‰ =$‬وو‪ .‬ه<‬ ‫د ‪ FmX‬د \ ه‪$‬ﯥ ‪ $) ،N‬او وږ‪ N‬و‪ .‬د ه<ﯥ ‪3F‬ن او ‪5‬ې دواړ ۍ )ۍ او‬ ‫ز ﯥ وې‪!X .‬ﯥ ې اوږدې اوږدې‪%/7 ،‬ﯥ‪ ،‬ۍ وې او اواز ې ‪ b‬ډوب‪ =) ،‬او ږ‬ ‫وو‪ 1 .‬ﯥ ) ه<ﯥ ﯥ ‪F‬ﯥ ‪ %/7 L‬وو او دا ﯥ ‪F‬ﯥ ر٭ ‪-‬ړ ‪A‬ې و دا د‬ ‫ه<ﯥ ‪l‬ﯥ ‪l‬ﯥ )‪ A‬ﯧ‪3‬و‪/‬ﯥ ‪X‬ﯥ وې او ) دې ﯥ ‪ F‬د ه<ﯥ ‪ 3‬روح او د ه<ﯥ د د‪D‬‬ ‫‪ \X‬ر‪MN 6‬ﯥ ) ‪ 5X‬وو ﯥ دروې او ‪ NX‬دواړ ‪/) F‬ﯥ وو‪ .‬د دې د ‪X‬‬ ‫رې د ر‪،‬هدي او زر‪ E‬ر‪ 6‬ډﯦ زت ژور او ډو‪6‬ﯥ وو‪C( .‬اد ! ‪ F‬ددې‬ ‫دو‪X‬و ‪ X‬ا‪6‬ﯧ٭ ه و= ﯧ‪ 3‬ﯥ ‪ F %‬د ې د ‪ J‬او ز ډ ‬‫ز د ه< ! ږو ‪ .‬د ‪D)7‬ي ددې ا‪$n‬س ‪ F‬د ه<ﯥ د ‪ X‬ر‪XR‬ﯥ‪،‬‬ ‫ر‪ 6‬او ‪ NX‬ر ) ر اوړﯦ‪ 3‬او د ه< ) زړ ﯥ ‪ F‬ژو‪ ،3‬ه‪ %D‬او ار‪N‬‬ ‫داﯥ ‪C‬وﯥ او ‪A‬ې ﯥ د د‪X ) D‬ټ ‪X‬ټ ‪ F‬رې ورې ې‪.‬‬ ‫د ‪3‬ائ رو ! ‪X‬ر ﯥ ورځ (‪C‬اد د ‪F F‬ﯧ‪3‬ار  د (‪C‬اد‪! X \X‬‬ ‫ﯥ او ‪ 9‬او وې ‪3D‬ل ﯥ د ه<ﯥ د ‪ %/7 X‬او ر‪ R‬دواړ ) ﯧ‪3‬و دي‪ .‬د در‪F‬ري‬ ‫‪ Df‬دارو‪ F ،X‬او دم درود )ې ‪ 1‬اﯧ‪ C‬او‪ A/‬او ‪MN‬ﯥ د ‪ X‬ر‪ ! R‬‬ ‫ ﯧ‪ .3‬د (‪C‬اد‪ ) \X‬دې ‪n‬ل ‪3F‬ې د ن د €‪ `% %D‬ډﯦ زه‪ D‬او د‪ D6‬وو‪.‬‬ ‫) دارو‪ X‬ﯥ د (‪C‬اد‪7 1 \X‬ﯧ‪ A6‬او‪C( g‬اد د در‪F‬ر ل ه‪D7‬ر ‪$‬ن‬ ‫را‪A 5‬ل ﯥ ) دې ‪3F %$N‬ې ر او ‪A‬ي‪ ) .‬دې ه‪D7‬را ﯥ ‪ a‬ه‪ J‬وو ﯥ‬ ‫‪N a‬ﯧ‪ .3‬ه< اووې ﯥ ‪ ،‬ددې ر‪ R‬دا ‪ F‬د ﯥ ز‪ ) F : bN‬ﯧ‪b‬ي ‬ ‫ورو ﯧ‪b‬ي او ‪F‬ﯧ! ه ئ ! )‪ $‬ﯧ‪b‬ي ! ﯥ او ‪ 61 .‬ﯥ د ز ‬ ‫ ‪ _A‬د ‪; ) \N‬ر رﯦ‪b‬ي او ه‪ J‬دا ‪ N‬د ز اواز ري‪ .‬دا ‪ 1‬د ‪6B‬ن‬ ‫ د‪ ،‬ه< (‪C‬اد ! ‪ N‬راواړو او ز! ﯥ ‪ A‬ﯥ ! ) دې در ‪A‬ي ي اواز‬ ‫‪3F‬ې ‪ /‬او‪ F‬م ﯥ د ‪3 -‬رو ه‪ J‬زت ږ او زړ را‪/7‬ﯥ د@ او ! د‬ ‫ې داﯥ ‪/A1‬ﯥ ) ر‪ R‬ﯥ ‪a‬دت ‪A‬ې د@ ﯥ د ‪N‬ﯥ ر‪ R‬د ‪B‬ږ‪ \N‬او  ‪F‬ﯥ ‪(F‬‬ ‫ز! او )‪ 3€A‬د‪ .‬اوس ! د‪ F %B‬ر_‪ ،‬زړ ر‪ R‬راوا‪ %‬او ددې ) ‪X‬‬ ‫ ﯥ ﯥ او) او داﯥ  د ‪ F‬ه < ! ‪ -‬ور ‪A‬ي ‪N‬ﯥ ﯥ ددې ‪!(F‬‬ ‫رااو ‪.‬‬


‫‪ 61‬ﯥ ‪ ! %B a‬اور ‪N 9D%‬ﯥ در‪F‬ري را )ﯧ‪3‬و او ‪ a‬ﯥ‬ ‫ډﯦ را ږ‪ .‬ﯥ ئ ‪N !X‬ر او ‪-‬دو‪ X‬ﯥ ‪ .‬ﯥ ې دې ‪b‬ې وږې او د ‪D‬ل‬ ‫) \ ډ ﯥ دي‪ .‬ه< (‪C‬اد‪ ! \X‬او ‪ 9‬او ‪ X‬ﯥ‪ ،،‬د ‪ D‬د د‪!(F D‬‬ ‫رااو‪ .‬دا ر‪ D 7‬دي ﯥ ! د ‪n‬رې ﯥ ‪%/7‬ﯥ ﯥ ) د‪ D‬ﯥ رې ه‪X J‬ﯥ‬ ‫)‪ A‬ﯧ‪3‬و‪/‬ﯥ ‪ -‬ژو‪ 3‬ي‪ .‬ز ‪  F‬د)ر د ‪ JD‬درې داﯥ ‪-‬ﯥ راو‪ J‬ﯥ ‬ ‫ ر ‪ / F‬د اوړي د ‪B‬ﯥ د ‪3 |%X‬ې رو‪A 7‬ي‪.‬‬ ‫(‪C‬اد دې و اورﯦ‪3‬و ډﯦ = ‪3! ) .‬ۍ )ﯧ‪3‬و ه< ﯥ د ‪DX‬ې ‬ ‫= رااو‪ D‬او داﯥ | ﯥ ور ‪A‬و ﯥ ‪ DX‬ﯥ ور د ‪ 5 5N‬رااوﯦ‪ .% $‬د‬‫ه< ‪ / DX‬د ه< د )هﯥ او) او ورا و‪C( .‬اد ن ‪ b‬ل ‪A‬و او ‪ J/n‬ﯥ‬ ‫او ‪ A‬ﯥ دا ‪A‬ې د ‪ ) X‬رپ ﯥ د ‪ 9eN‬او‪ .\F‬او د‪$‬ﯥ ‪ 9D%‬ا د ‪ B‬زه‪D‬‬ ‫‪; ! (F‬ړو او ) !‪ %! %‬ﯥ ور! د )‪m‬ر دا را د ﯥ ‪DN‬ﯧ ! )‪ 3‬ل د ‪F‬ﯥ‬ ‫‪ %ta‬او ‪F‬ﯥ ‪ /%‬رد@‪ .‬دې ې ه< او‪ AhX‬ﯥ ز ) ‪ J‬او د )هﯥ او‬ ‫دا د دې ا‪$n‬س او ا‪6‬ﯧﯥ ‪ b‬ډاډ ‪3‬ې ‪ 1 .‬در_ ﯧ ورو د ن‬ ‫‪ NmN NmN 3‬ر! روان ﯥ د ‪A6D‬و او ‪$B‬ﯥ ﯥ ‪ F‬اود‬ ‫ﯥ‪.‬‬ ‫ددې )ﯧ‪2‬ﯥ ) در‪F‬ر ﯥ د ‪ 1‬و= د)ر درا ‪ N‬او ‪ c‬ر او دا‬ ‫‪6X‬ﯥ ه‪N %‬ت ‪ %‬ﯥ ر‪n‬ن ‪N‬ﯥ ‪CF‬رګ او و را)ﯧ‪3‬و‪C( ،‬اد ! ﯥ ‪A N‬و‬ ‫او ) ز‪ 3A‬او درو‪ 3‬اواز ﯥ (‪C‬اد ! اووې ﯥ ز‪ N‬ې د زړ ) ږو واور ‪/‬‬ ‫ﯥ دا ې ز‪ N‬ې دي‪ .‬ه< اووې ﯥ د ن ‪ CD‬ري ! د ‪) 3D‬رې‬ ‫ا ! ‪A‬ې اوﯧ‪b‬ي ﯥ ‪ `%‬ﯥ د ا‪6‬ي ) م )ﯧ] او د ه< ) زړ ﯥ د‬ ‫ر‪T‬رو ر او در‪%N‬ﯥ درب ‪(F‬ﯧ‪b‬ي او ددې د)ر ه< ) و= او ‪N‬ګ دواړو‬ ‫‪3F‬ې ‪F‬ې ‪3N‬ﯥ د@‪ .‬ه< ) (‪C‬اد ‪ b‬او ‪A‬و ﯥ ددې ‪A‬ي ) ‪l‬ن )‪$‬ﯥ اوو او د‬ ‫(‪C‬اد‪ \X‬د ‪ X‬د)ر !ﯦ د ل ډ‪ /11 W‬اواړ‪ .‬دا ‪ /11‬د ه<ﯥ ) دواړو‬ ‫ ‪ X‬ﯥ او ‪ K1‬او ! ‪ F‬اووﯥ ﯥ د (‪C‬اد‪X \X‬ﯥ ‪ DF F‬او د ‪N‬دام د)ر ه‪J‬‬ ‫ه‪g‬ن ‪%/7‬ﯥ‪mN ،‬ﯥ‪ 3€A) ،‬او ‪F‬ﯥ ‪ 61‬ﯥ ‪/MN‬ﯥ وې‪.‬‬ ‫(‪C‬اد دې ې اورﯦ‪3‬و ډﯦ  او ‪ ! /%‬ې )ﯧ‪3‬ا ‪ .‬او در‪F‬ر‬ ‫ه‪ J‬وا‪ ! 9F ، $‬ﯥ او ‪ 9‬او د و د و‪ ،‬ﯥ د ا‪ =N‬ډ ﯥ وې‪ ،‬ډﯦ‬ ‫ ﯦ او ‪ .A‬ﯥ در‪F‬ر )‪/‬ﯥ ه‪$‬ﯥ د ﯧ ; ) ‪DX‬و را ږل‪C(.‬اد د ‪3‬ائ )‬ ‫! ‪ 9B 9‬ل ‪A‬ي‪/7 ،‬رن‪D/n ، B ،‬ن را‪A 5‬ل او د &‪l ) Dt‬ن )‪$‬ﯥ )‬ ‫ل‪ .‬د ن ﯥ ‪D F /7‬ﯥ ې او‪l‬ﯥ او ا &‪ Dt‬ﯥ ) ;س را‪3D .%‬و ‬


‫! (‪C‬اد )‪ 7‬او ‪ A‬ﯥ ا@ &‪ )  Dt‬زړ ﯥ ‪ 1‬دي؟ ‪ DN‬او ‪3‬ا‪) Dt& ،‬‬ ‫‪3‬ا ﯥ اب ور ‪A‬و‪C( DF .‬اد !ﯦ ال او ‪ A‬ﯥ ! ‪ N‬ددې  دو ‪ /11‬‬ ‫را ﯥ ﯥ؟ وﯥ  ! ددې ‪ DF‬ور ﯥ ﯥ‪ .‬ه ) ‪F€ -‬ن ! ‪C( ،7 DF‬د‬ ‫اووې‪C( Dt& .‬اد ! اووې ﯥ د ‪3‬ا د ‪ /11‬ارز‪  =7‬د ‪ \F‬او د ‪DN‬ﯥ د‬ ‫‪  =D€ /11‬د ور ‪F‬ا‪ F‬د@‪.‬‬ ‫(‪C‬اد ﯥ دا ې واورﯦ‪3‬ې د ‪ B‬ﯥ ز‪ /N‬او!‪ 2‬ﯧ‪ 3‬او !‪3‬ي ﯥ ‪ r‬ور ‪A‬و‬ ‫ﯥ د دوو ‪ /11‬دو‪ N‬ې €‪ !=D‬دا ‪F‬ي ‪ N‬ې ‪3‬ا را ‪A‬ې د او ور ﯥ‬ ‫‪ 1‬ا ‪D‬رات ه‪ J‬را ‪A‬ي دي‪ )   Dt& .‬زړ ﯥ د(‪C‬اد د)ر ‪  DN 1‬او ‬ ‫! ) (‪C‬اد‪ B \X‬ﯧ‪b‬ې‪ .‬دا ‪F‬ه ! ‪ N‬در ‪ A‬دا ه ‪ ) ! F 1‬دو ورﯥ‬ ‫ ﯥ ‪A =NX }X‬ې او ) ن ﯥ ‪ F‬د ر‪=7‬٭ او €ن ) م ه‪ 5F ) 1‬اووهﯥ‪.‬‬ ‫(‪C‬اد ﯥ ‪ 61‬دا ې ﯥ ‪A‬ې ‪ J/n‬ﯥ او ‪A‬و ﯥ دا &‪ Dt‬د ;س او )‪ 2‬‬ ‫او!‪A‬ۍ او د ‪ (! ) 9eN‬ﯥ ﯥ ‪A 3F‬ۍ‪.‬‬ ‫(ر ‪ ،‬د ‪3‬اې ن ! ‪X‬ر ﯥ د &‪ ) Dt‬ئ ‪ ،EN1‬ه‪5‬و او ‪AD‬ړې )!ﯥ‬ ‫وې‪%%! Dt& .‬ﯥ وو او د ن ې ‪ DN‬او ‪3‬ا دواړ اوړي وو او ) دﯦال ‪ %/D‬ي‬ ‫وو ﯥ ا@ د (‪C‬اد‪C( X‬اد ‪ 1‬ﯥ  د €ن او ر‪ =7‬د ;‪3‬ې دي ه ‪N 1‬ﯥ !!‬ ‫)ﯦ‪M‬دل اوس ! ) او  €ن او ز در ;ړم‪.‬‬ ‫(‪C‬اد ﯥ دا ه ‪ 1‬او‪3D‬ل ډﯦ = ‪ /‬ﯥ ! او )رې ه< ! ‪!N‬ﯥ‬ ‫ و ور ‪A‬ې‪ .‬ه< د ه‪D7‬را ! ه‪ J‬ډﯦ وو او د ې ‪DX‬ې اووﯦ‪% $‬ﯥ‪) .‬‬ ‫(‪C‬اد‪ \X‬ﯥ ه‪ J‬زړ ‪A 7‬و او دواړ ‪X‬ﯥ !ﯦ او‪%F‬ﯥ ‪ /‬ﯥ دد ‪!N‬ﯥ او‬ ‫‪ =$/‬ې ;‪ 9N‬ه‪ J‬ه< و‪C(.‬اد ‪ 9D%‬رااو‪ 7‬او د ‪ 7‬ا‪ ،‬ز‪X‬و‪F ،‬زو او‬ ‫‪/7‬ري ‪ B‬د ‪ JD‬درې ! روان او ) ‪ JD‬ﯥ ﯥ د اﯧﯥ ‪ =$/‬د ډﯦو‬ ‫‪F‬و ) م هﯧ ‪A‬و‪.‬‬ ‫او (‪C‬اد‪ \X‬ړ‪!) 3‬ﯥ ‬

‫٭٭٭٭٭‬ ‫دود د ر‬


‫ ‪ %‬ﯥ €ن د ‪ ) 9$‬او ‪A‬و اوړو ﯥ وا‪b‬ﯥ  رواج !ې ‪-‬ړ ‬ ‫او دا ‪ ! DF‬ډﯦ و )رې ‪-N‬د وي ‪X‬ﯥ اړ!‪ D‬ور! وي او ه )ﯧل‬ ‫)!ﯥ @ وي‪ ! LF %B @A .‬اﯥ د ‪%B‬ﯥ ‪-‬ﯥ ‪A‬ﯥ ‪DN‬ات ور ي ‪/%F‬ﯥ‬ ‫ه<ۍ ! د ‪7 %B‬و او ‪3F‬و‪ ،‬ې !ﯥ‪ ،‬ﯥ‪D ،‬ﯥ او ‪3‬رو درس ه‪ J‬ور ي‪ .‬ه<‬ ‫‪ LF 9B‬د ‪ 9B‬ن ‪3‬ې ل اړي‪ .‬د داﯥ د)ر )‪%% MN‬ﯥ ‪ @A‬دا ر د‬ ‫‪/‬ل‪ ،‬ب‪ r) ،‬او رو ادارو ) و‪ %D‬ي‪ .‬ه< دا م ‪\X ) W1 hX‬‬ ‫‪ AN‬او ‪ \ ) W1‬اوﯧ]وي او ‪ DF‬د ې ‪ 9B‬ر ﯥ ي‪ .‬ه‪K‬ب٭ د ‬ ‫‪A‬ي د !‪ 9N/‬د ‪%) D!A6D‬و ! !‪!N 9$%$‬ﯥ د‪ .‬ه‪K‬ب !(‪ ij‬د ډون‬ ‫‪3 C‬رو د@ ر‪/%F Z‬ﯥ دا د ‪(N TDN‬ل د ‪ D%7‬و‪3‬ا ‪ %‬او ‪B‬ﯧ‪ %T‬ه‪K‬‬‫او ‪ A‬رﯥ د@‪ .‬دا وﯥ دد ‪3‬ا دو‪3 N‬ور د! ه ‪!) ) ! 9$‬ﯥ ٭‬ ‫ ﯥ د ‪ A‬ﯧ‪ s‬او )ﯧ‪ %L‬ا‪N‬ر )!ﯥ ﯧ‪b‬ي ‪ .‬دا ‪ 9$‬ور ‪ @ 9B‬ي او ‪/MN‬ﯥ‬ ‫‪ ! 9$‬ﯥ ور ي‪ .‬و= ) و= د €ا‪ D‬او ‪X‬وه ‪F‬ج )ې ‪F‬رﯦ‪b‬ي او و= را ‬ ‫ﯥ ‪ @A‬ددې ا‪N‬ر د اوړو !ان ي او )‪MNA‬ﯥ را) ‪ .‬ه‪ ! ! 1‬او‬ ‫ ‪ %‬ر ‪C . AN‬ورې ‪; TDN‬ړ او !ا‪ E‬د ‪ B /%‬او ‪ `B‬وزن ‬ ‫او‪. F‬‬ ‫روا‪ -‬داﯥ ‪C‬و دي ﯥ د ه<ﯥ ) و‪ %D‬ا‪$‬ن دا ه‪A K‬ې د ﯥ د‬ ‫ﯥ ‪-‬ړ‪ =Nm =7‬او! ‪ .‬دا د ه< ‪ i /N‬ه‪ J‬د@ او راد ه‪ ،J‬وزا‪ J:a‬او )‪X 3‬‬ ‫ه‪€ ! .J‬ن او ) ‪3F /%‬ې د ه<ﯥ د ;‪ X‬د)ر ادارې ‪-‬ړ وې‪ . .‬ه< رواج‬ ‫اور او ددې !‪ %‬د)ر ﯥ د ‪ \/D‬او ‪3F‬ۍ اا‪ W‬را ‪A TDN‬و ﯥ د ه< د)ر‬ ‫ده‪A ! 3‬ي‪  .‬او د ه< €ن او رواج ) ‪ N‬او ‪N‬ام ﯥ ‪F‬ﯧ‪)! 1 M‬ﯧ‬ ‫‪DU€  . g‬ن ه‪ J‬ه و ﯥ٭ ‪-‬ﯥ روي ‪N‬ﯥ ﯥ ‪ F‬د ه<ۍ )درا‬ ‫ا ﯥ وې‪€  .‬ا‪ ) ED‬ه<ۍ دو‪ `B N‬دي ‪ N1‬ﯥ ! ! د ه<ۍ‬ ‫روا‪ ) ! .-‬ي !ر او ‪A) P‬ي دواړو ﯥ اﯥ \‪.‬ه<ۍ ‪ F‬ې د !ر‬ ‫او ! )ﯧ‪%L‬ﯥ او ‪ l‬ر روۍ‪ .‬ه<ۍ ! دا اړ!‪ D‬ر و ﯥ ‪A) P‬ي ! ‬ ‫ور ‪A‬ي او ور! ‪F‬ﯧ‪M‬ﯥ  د )ا او ړﯦ‪7 3‬رو د و د ‪ NA J $‬و‪.‬‬ ‫ زړ )رې ‪ CD1‬د‪ .‬دواړ دا ن د‪ W1 .‬واي ﯥ دا ‪ %ta J‬د‬ ‫‪3%ta‬و د وژ د)ر !‪A‬ﯥ و او ‪ W1‬واي ﯥ ‪3%ta‬و د ‪ %ta J‬د ‪3N‬د د)ر !‪A‬ﯥ و‪.‬‬ ‫ داﯥ وي او د‪$‬ﯥ  د‪ .‬د ‪A‬ي دا ‪ 37‬ه‪ K‬وي ﯥ ه< ‪%B‬ﯥ‬ ‫ې !ﯥ‪ F ،‬او !ﯧو!ﯥ د ‪ X ) LF %B‬ﯥ اوو ‪.‬‬


‫! دې ! €ن وا\ او ) ‪ F‬ﯥ ﯥ !\ او ه< دې ! رواج واي او د ‪%B‬ﯥ‬ ‫‪N‬ﯧ‪ EN‬د ‪D‬ﯥ ) ‪C‬ا ﯥ ﯥ ‪3‬ي ! ‪  .‬د €ن د )ﯧ]د‪ %6‬د)ر دا ارز‪ 7‬د‬ ‫ﯥ ! ‪sN •-‬م ﯥ‪ .‬ه< د ړو د )ﯧ]‪/MN %X3‬ﯥ ‪ 9B‬روا‪) -‬ﯧ] ‪ .‬دا د د‬ ‫ زﯦ‪b‬ﯦ‪b‬ي‪ .‬دا د ه< د و او روز‪X‬ر ا‪ b‬ي وي‪ .‬ددې د )هﯧ‪ 3‬د)ر ه<‬ ‫دې ! ‪ 1‬اړ!‪ D‬ي ﯥ د €‪MN U‬ﯥ ! اودرﯦ‪b‬ي او د ‪- 9B‬م د €ن )‪! 2‬ﯦ‬ ‫او ‪A‬ي‪ 1 .‬و= ﯥ ه< داﯥ ي ه‪ J‬ه و= ﯥ )ﯧ] ‪ .‬ه< د ن ‪ •-‬ه‪ J‬د@‬ ‫او ‪-‬ﯧ‪ %‬ه‪ .J‬د ه< ‪ /D‬دا ‪ 3D‬وو ﯥ دا ( دي‪.‬‬ ‫را\ ﯥ اوس د )‪ 2‬ن د ‪ 1‬روا‪- -‬ج وا‪ %‬او او‪X‬رو ﯥ دا ‪ 61‬دي‪ .‬روا‪-‬‬ ‫د ا‪$‬ن ) ; ﯥ داﯥ ‪9‬٭ وو ﯥ د ه<ﯥ ) ‪3N‬د ه< ‪ %‬ر رﯥ‬ ‫د@‪ .‬دا د ‪X -‬٭ د ; د ‪F‬ش ‪ 5‬د@‪ .‬دا ‪N‬ام‪ ،‬اراد او ‪ N‬ي ‪X‬ﯥ‬ ‫ا‪T‬ر ‪F‬ﯥ ډو وي‪ .‬را\ ﯥ دد ډﯦ ‪/‬ر رواج را وا‪ %‬ﯥ ه< د ‪T7‬ﯥ‬ ‫!‪ 2‬ﯧ‪3‬ل‪ 2! ،‬ل ‪F‬ﯥ واد ه<ړ ب د@‪ .‬دا ﯥ رواج د )‪ 2‬ن ) و ﯥ اوس ه‪J‬‬ ‫)وت د@‪ .‬ددې ‪X‬ن ډﯦ ل )ور٭ وي ‪ %‬ﯥ دا د )ﯧ‪ 6‬د ‪ =$) =$‬ا‪ €m‬‬ ‫ړ €ن ‪ NMN‬ﯧ‪b‬ي‪ 2) .‬ن ‪ F‬د ‪%B‬ﯥ ر ا ‪A AN‬ي او ) د‪A 6‬ۍ او‬‫وﯦ ‪ ) F X‬ه \ ﯧ]ي ‪ N‬ﯥ )ﯧ‪ 6‬دد د)ر ‪-‬ړ ‪A‬ې د‪€ .‬ن د‬ ‫ ارې ر او ;)وا ورور د)ر ‪-‬ړ ‪ @A‬ې د@‪ 2) .‬ﯥ ‪-‬ﯥ ي او ‪%TB‬ﯥ‬ ‫وﯥ‪ .‬ه< ‪N F‬ﯧ‪ A‬ه‪ %‬زﯦ‪b‬وي ﯥ )‪N %BM‬ﯧ‪ ZA‬وي‪ .‬د د ‪A‬ي ‪N‬ر د €‪%D‬ﯥ د)ر‬ ‫  ‪C‬ا د او ‪ /‬د ه<ﯥ دو‪1 `l N‬ر ﯥ ‪ .‬د ز!ﯥ ږﯥ٭)زد دا‬ ‫ﯥ رواج ه‪ J‬د ‪7‬ﯧ‪h6‬ﯥ وړ د@‪ .‬د ‪ 9$ 7‬د رو د)ر دا ‪ J $ iN‬د@‪ .‬‬ ‫دا ‪ %‬د )‪ 2‬ن ) ‪/‬ۍ وي ﯥ ‪ 1‬و= ه< )` را ا‪ %‬او ‪ 9B‬د‪ E7‬وژ ؟ ‬ ‫داﯥ وي‪ .‬د@ د و= )‪ 9X‬وي‪ .‬ه< ‪ F‬ارو‪N‬و ډز ي ‪ /‬ﯥ ه< ‪; %F‬ر‬ ‫‪ . g‬ې ه< داﯥ ي د ه< ‪X‬و‪5‬ن ه<ﯥ )رې ‪3‬ي‪ ،‬ده< )‪m‬ر ه< !‬ ‫‪X 3F‬ري‪ ،‬د ه< ر ه<  ‪X‬ﯥ ‪6‬ي‪ ،‬د ه< ‪N‬ﯧ‪ N EN‬ور وي او د ه<‬ ‫دو ‪ 3‬ه< ‪ N‬اړوي‪ .‬دا ا د ﯥ ‪ ) •-‬دې )ه ‪ W1 g‬ﯥ دد ) ژ‪ F‬‬ ‫)هﯧ‪b‬ي او €ن ‪ F‬ﯥ ‪A 3A‬ي ‪ W1‬ﯥ د ه< د ژو‪  3‬د@‪ .‬ه< ‪ %B‬ده‪3‬‬ ‫د ‪ /% %B‬د)ر ! ر\‪ .‬ه< ‪ ) F‬ر‪ D 7‬د ‪ D 9$ 9B‬ي ې د‬ ‫ه< زړ او اور‪N‬ﯧ‪ ) b‬دې ‪ 7‬ﯥ ‪!N‬ﯧ‪b‬ي وﯥ ‪ .‬ه< ‪%) \ F‬و ! ډﯦ ) او ‬ ‫ ‪X X‬ﯥ د ه< ;س ‪ F‬د ه< د ‪T7‬ﯥ ر ) و ر وي‪ .‬او د ه< د ‪/%‬‬ ‫)روﯥ٭ ‪X‬ﯥ ‪ F‬ه< )‪$‬ﯥ وي ‪ W1‬ﯥ ) ا‪3F 8‬ې ور ي‪ 2) .‬ور! ا!‪9‬‬ ‫واي او ‪ •-‬ور! وژ‪Z‬٭‪ .‬او ز ! او )رې ) دې )ه ‪g‬م ﯥ ) دې دواړو ﯥ‬ ‫‪ W1‬ر‪ 7‬ﯥ د@‪.‬‬


‫دې رواج ! ﯥ ) ‪ 9B‬د ر ;ر )ا‪ $‬ﯥ  ‪ NN‬ﯥ د@ ) ‪ABgF‬‬ ‫!‪ %B X‬ده‪ ! 3‬ﯥ ‪ D %€ ) .‬ﯥ ! ﯥ )‪X‬ﯥ ‪ `%‬ژو‪ 3‬ي‬ ‫‪ F W1‬ې دا واري ﯥ ! ‪N‬ګ ژو‪ CDlN AN %F‬او ‪X‬ﯥ ه‪$D)  %‬ن‬ ‫ او دا ‪3a‬ا ‪ .J $‬داﯥ ‪ /‬د ﯥ د رواج ‪! !N‬وان ډﯦ درو‪ 3‬د@‪ .‬ې‬ ‫ورا‪/‬رې ) داﯥ ﯥ ;س ‪  F‬ددې ) ‪3F‬ل او !وان ﯥ ‪ F‬دو درې ‪\/D-‬‬ ‫د ه< د ر ‪ .‬ه< ‪ ! F‬ډﯦ و ژو‪3‬ې )!ﯥ ‪ g‬ې ه< دا ) )‪m‬ر ر‬ ‫ ﯧ او ﯥ )ﯦ‪2‬د‪ .‬د ‪ \D-‬د ل ‪ F `%‬د ه< د وژ ه‪ K‬ي او د ه< ‪9B‬‬ ‫ ‪ F‬ه< ‪ ‹F‬ي‪ .‬رواج د رواج د ‪!N‬و‪ /‬د&ع ي‪ .‬ه< ‪ F‬اﯥ )!ﯥ ﯧ‪b‬ي‬ ‫او ددې زن !وان ‪ F‬ور ي‪ ! .‬دې )رې ﯥ د ه< دو ن ه‪ J‬د ه< ‪-‬زې ‬ ‫ور ‪ .‬دا ه‪ 1‬ﯧا‪ $‬دي ر ي‪ .‬د ه ‪ 1‬ور!ﯧ دا ﯥ ! د ‪ B‬د ړې‬ ‫)‪A‬ې د ﯧ د)ر ‪g‬ﯥ رو‪.Z‬‬ ‫ د  ‪ %F‬ه‪ J‬د او ه< دا ﯥ )‪  2‬در‪ %N‬ن ي او در‪ .E%N‬او دا ‬ ‫ه‪ ) J‬ډا‪ X‬د ﯥ ‪ |X‬ﯧ ‪X‬ا‪7‬ﯥ٭ رو ‪XD‬ﯥ د ‪A‬و او ‪ 2) . 6 ! 9F T7‬‬ ‫ددې ‪ 1‬در‪ 9N‬او در‪) %N‬ﯧ] ‪ /‬دو‪ N‬و‪/‬ﯥ ‪X‬م )ر! ي او ه< ‪ 3F‬‬ ‫‪ TDN‬اوړي م ﯥ د €‪%D‬ﯥ د رو ‪ D‬د)ر ز‪ E‬وي‪ .‬دا ‪3F‬ي او ورا‪/‬ري د ﯥ‬ ‫ د)ر ه‪ J‬ددې ‪C‬ا د ‪N‬ګ ‪C‬ا د‪  .‬د !ر ‪ 9DF 9DF‬د@‪.‬‬ ‫د ‪N‬ګ‪ ،_- ،‬واد‪DN ،‬ﯥ او ﯥ د)ر د )‪ ) 2‬زر‪ X‬روا‪ -‬دي‪ .‬ﯥ دا )‬ ‫ﯧ ﯥ راوﯥ او ددې د ‪N‬ﯥ او ‪N‬ام ا‪T‬ر ‪-‬ړوې‪ ،‬دا ر ډﯦ ‪X‬ان د@‪ .‬دا ‬ ‫‪ 7‬دي او ‪ 3F‬دي ‪/%F‬ﯥ ددې اړ د و= ‪ ،‬ې او )ﯧل د‪ .‬ددې ) ‪%FF‬‬ ‫‪ @A‬دا و‪ %‬ﯥ دا د ‪D™N‬ر !‪ %‬او ژو‪! 3‬ﯧود )ر ه‪ K‬د ﯥ د‪! D‬‬ ‫ ‪D6- 7‬ﯥ ور ‪ @A‬د@ ‪B 7‬ه ‪ .‬د )‪ 2‬ﯥ روا‪ -‬د ‪ D‬د ‪D6-‬‬ ‫زت دي‪ .‬دو\ ه‪ J‬ﯥ داﯥ روا‪ -‬او روات ي ﯥ ه< د چ او‬ ‫اوﯧ‪3‬و داﯥ ‪ J $‬ي ﯥ ه< د ‪3/‬ر ا‪3 J:a‬ې  ‪N‬ﯧ‪A‬ﯥ او ‪F‬ﯥ زﯦ‪b‬وي ‪.‬‬ ‫ ‪ %‬ﯥ )‪ 2‬ن ‪N‬م وي ‪N‬ر ور! واي ﯥ ﯦ‪3‬و‪/‬ﯥ ‪N‬ي ز‪F‬ﯧ‪X‬ﯥ ﯥ ‪N‬ي‬ ‫ ‪ /‬ه< دا زد ي ﯥ ر ا‪ 7 9 $‬دي‪ .‬ه< ! داﯥ ‪F‬ﯥ ﯧ ‪D‬ن ‪7‬دﯥ‬ ‫ ﯧ‪b‬ي ﯥ ه< د ژو‪ 3‬ډﯦ اږ وي ‪ /‬د@ د ‪N 9B‬ګ ﯦ‪b‬ي او د ‪9F‬‬ ‫) وژ ;س ‪ . $D‬دې د ر‪ N- D6‬او زړ )رې ز او ‪ D‬ر ډد ي ‪ /‬ﯥ دا‬ ‫دد ‪lN‬ﯥ ‪C‬ورې ي او ‪X‬ﯥ ‪M‬ي‪ .‬ه< ! دا ‪7‬د ي دي ﯥ د ‪%%F‬ﯥ )ې‬ ‫‪!F‬ر ! ر‪ .‬ه< ! و‪ %‬ﯧ‪b‬ي ﯥ ‪N %B‬ﯧ اووژ ﯥ د‪$‬ﯥ د ه<ﯥ د ‪ LF‬روح‬ ‫‪3‬ي ‪ .‬دا د ‪A‬ي ‪A 9F‬ي ! او د ه<ۍ ‪F‬ﯥ و )هﯥ ! ا‪3F‬ي ‪B‬ر٭ د‪.‬‬


‫! او ز د‪$‬ﯥ ه ورځ و‪ .‬د را@ او او‪ r‬وا \ ) دې دور ﯥ ډون ‪-‬ن ‪F‬ﯧ‪; M‬‬ ‫!™‪ t%‬د@‪DX EDB .‬ي‪MN ،‬ر او ه‪D7‬ران €ن او رواج ددې د)ر ‪-‬ړوي ﯥ ان‬ ‫او ‪A {- ) `%‬ي‪ .‬د !‰ )ﯧ‪3‬ا د) ‪F X -‬ﯥ ﯧ ‪2‬ﯥ‪ ،‬ر‪ 6‬او‬ ‫‪ F‬روي او د‪$‬ﯥ ز‪ X‬د ز !‪ A‬د)ر د ‪ N1‬رو !ﯧ او ‪ .‬‬ ‫ر` د ر_  ‪-‬ړﯦ‪b‬ي او زد ز  دا ا‪T‬ر او ز دواړ ‪ ša‬دي‪.‬‬ ‫رواج او €ن ‪ @A‬د ډﯦو ‪ 7‬او ‪3F‬و ‪3‬ي ! ‪ .‬دا ‪D™N‬ر ! او ه ‪ 1‬د‬ ‫‪ TDN‬اوړي م ﯥ د ‪A‬ي د اوړو وي‪ .‬دد رو‪ -‬دو‪ N‬د‪ 3N‬دي ‪ N1‬ﯥ‬ ‫ €ن ‪ 3F‬د@‪ .‬دواړ د ‪ ) DF‬زد دي او دواړ د دې د ودې او )‪ D MN‬د)ر )‬ ‫ه ا ‪3F /%‬ې دارو‪3N‬ار ي ‪ W1‬ﯥ دا ‪!N‬ﯥ ‪ .‬او ه‪ J‬ژو‪3‬ي ﯥ !‪Z%‬‬ ‫ ‪.‬‬ ‫٭٭٭٭٭‬ ‫د )‪a 2‬ي‬ ‫د ‪B‬ږ‪ \N‬د ر‪ N R‬‬ ‫ ‪ %‬ﯥ ‪ X DN‬ﯥ ‪3‬ر ‬ ‫ ‪ %‬ﯥ ز ‪F‬ﯥ و  ‪ 6F‬‬ ‫ ‪ %‬ﯥ &‪!  Dt /‬رې ‬ ‫ ‪ %‬ﯥ !ري ‪5X‬ا ‪A $eN‬ي ز !ې ‪-‬ړ ‬ ‫ ‪ %‬ﯥ ز ‪F‬ﯥ  ‪! N‬ې ‪-‬ړ ‬ ‫‪ N‬از ه‪ J‬د@ او ا‪s‬م ه‪J‬‬ ‫€ﯧ‪=$‬‬ ‫د €ﯧ‪›N =$‬ل د ر‪F‬ب د ‪B‬ﯧ‪ g‬د@‬ ‫ﯥ دو\ د !رو ‪ b‬را‪ $D‬او ‪ 9DF 9DF‬ډو ژو‪ ،3‬ا‪3‬از او ا‪$n‬س ور ي‬ ‫ﯥ ‪ 2D7 /‬د  ‪ DB‬ر‪ R‬ا‪ %‬‬ ‫او ډول ډول ورو‪ ،‬ر‪ XR‬او ر‪ 6‬ﯥ ‪3F‬ي‬


‫ژو‪F 3‬ﯥ ‪F‬ﯥ ‪F‬ﯥ اواز زد@‬ ‫‪ =D$/‬ا‪3F‬ي د@‬ ‫)ه او ‪DN‬‬ ‫د ‪CN D D‬ل ‪ 5‬وي‬ ‫ ‪ %) 1‬ﯥ وا‪n ) %‬ﯧا ‪ D‬ﯥ ور‪ W‬‬ ‫‪7‬ﯦ‪ =$‬د ژو‪‰ 3‬ت د@‬ ‫ﯥ د زړ ‪X‬ﯥ )ې رو‪ 7‬ﯧ‪b‬ي‬ ‫! ! ﯥ‪ 61 ،‬ﯥ‪A) ،‬او دې ! د@‬ ‫د   ‪) $D‬ﯧ‪%L‬ﯥ ‬ ‫‪ DF‬ه‪ J‬دا )ﯧ‪%L‬ﯥ ‪ %$N‬د‬ ‫ ډﯦ چ ا هار ‬ ‫‪ D D‬او ‰ت او چ او ا‪3‬‬ ‫د ‪F‬ور ‪- ™%€ /%‬ړوي‬ ‫د ا‪ ) 3DN‬ﯥ‪ ،‬ر‪R‬ﯥ او ږې او‪F‬‬ ‫د ژو‪; 3‬ر ‪-‬ړوي ﯥ ‪! %X‬ﯧ او ‬ ‫) ه ‪ CD1‬ﯥ !ازن‪F ،‬ا‪ ،@F‬ﯧ د@‬ ‫ او ر_ او ‪ =€f‬او ‪N‬ام د@‬‫د ‪; `N‬س ) ه ‪ CD1‬ﯥ رو‪ 7‬د@‬ ‫د ﯦ! ) ه ‪ KF‬ﯥ‬ ‫ه ‪! ) CD1‬ازن و;ړ د@‬ ‫ﯥ ) ډﯦ ر ‪-‬ړ او )ﯧ‪3‬ا ‪A‬ې ې د@‬


‫ ري‪ ،‬او ر‪ R‬او ها‬ ‫ه ې ) ; ﯥ €‪D F‬ﯥ د@‬ ‫دا ل ‪ #‬د ﯧوان ) )‪ 2‬ﯧ‪3‬ﯥ ‬ ‫ددې ل ‪ %‬او ‪ dN‬او ه او ه‪D7‬ري‬ ‫  د او و= !‪D‬ي د)ر ‪F‬ﯥ )‪/‬ر وي‬ ‫ ددې د)ر ‪N-‬ت او ‪ DN‬دواړ ‪-N‬د دي‬ ‫&‪ /‬او ‪7‬ﯦ‪ FeN ،=$‬او ر‬ ‫ ‪FF‬د د‪ DF D‬وداﯥ ‬ ‫ﯥ ‪/) 9ta‬ﯥ را‪X‬ﯧ ‪A‬ې‬ ‫ددې ور!ﯧ ورو ﯧ‪3‬ل او ‪n‬ﯧا ‪ D‬د‬ ‫€ ‬ ‫د € ;س ﯥ اب دي‬ ‫‪ 1‬د‪3 1 J‬ا دي‬ ‫ز ! ‪-‬م ) ;س و;ړ‪J‬‬ ‫دا ه‪ )  1‬ر‪ U‬دي‬ ‫ دا ‪ b‬وي او ډﯦ وي‬ ‫ € ﯥ ) ‪3‬ا وي‬ ‫) دې ‪ 1‬د ‪F‬و‬ ‫ ‪3‬ا وي ژړا وي‬ ‫ ! ;س در ;ړ‪Jg‬‬ ‫ا@ € د ‪N‬ﯧ‪M‬ﯥ ‬


‫٭٭٭٭٭‬ ‫دو ‪ N‬‬‫‪ (N‬و‪ X 3‬وو‪ ) .‬ر_ ‪F -‬ﯥ وز ‪! ، ED `! X ) ،‬ر !‪ Z%B‬او ‪N‬‬ ‫ﯥ ‪ /‬د ‪6N‬ل د ‪ /%‬ر اوور وو‪l .‬ﯥ ‪l‬ﯥ ‪lN‬ﯥ او ور‪%‬ﯥ ‪ .D‬د ه< ا‪3‬ا‪ N‬ډﯦ‬ ‫‪ P) P‬وو او ) زور ﯥ د ‪5‬ا ‪ J‬وو‪ .‬ه< ‪CD1 F‬و ! داﯥ ) ‪ 9 m m‬ﯥ‬ ‫) ‪6 7 F N‬ﯧ‪3‬ل‪ .‬ه< ز‪ bN‬د ‪ Z%N %‬ې ‪F‬ان او و!‪ 9 @ Z%‬وو‪ .‬د )‪ 2‬‬ ‫د ‪ %‬ن د رو ډﯦو رو ‪F‬ﯧ٭ د ‪ %‬د ا‪ EN‬و ا‪N‬ن د !‪ %‬ده‪ 3‬ه‪! J‬‬ ‫ ي‪ .‬د ‪ (N‬او ‪F 9F‬ﯧ‪ M‬وو ښ د ه< ه‪3 N J‬ې د €ن او‬ ‫رواج د‪ 7‬و‪ .‬ه< ‪3N F‬ام ) دې ﯧ‪3‬و ﯥ ددې ړ واړوي او ‪ F N‬دا‬ ‫ه‪ K‬ﯥ دا دد ) واړ او ‪B /%‬ۍ ﯥ ‪ .JF‬ز‪ bN‬روا‪ -‬او ;رې٭ ‬ ‫ه‪ =M N1‬او ‪/‬ر دي دا ز‪ bN‬د ‪ %‬ر د !‪ %‬د )ر اړ‪ E‬د@‪ .‬د ‬ ‫ا ‪ E‬اس د)ر ‪) /%‬ﯧ‪ A‬ر ‪ /‬اړ د ﯥ ‪ `%‬دد د زور او ‪ ) \ $N‬ا‪N‬ن‬ ‫او!‪%‬ﯥ او ه< ه‪ N .J‬د ه< د ‪ =$N‬اس ‪3‬ې ﯧﯥ زور ‪!N‬ل ‪ 9 7‬ه< دې‬ ‫! ړ اﯦ‪2‬د‪A 1 N .‬ې وې  )‪ X 3‬وم او ;ر‪7‬د‪ .‬ز  ‪J a‬‬ ‫او اړم ﯥ د ار ) @ دې اس )ا‪ $‬ﯥ ) ‪5N‬و او !)‪ /‬او‪.J‬‬ ‫ ‪! ) (N‬ر ! اوو ‪ AN‬او ددې ‪ja‬اب ) ا‪N‬ن ‪ % .‬ﯥ ز د ه< ‪3D‬و د)ر‬ ‫;ړم ه< د ژو‪ ) 3‬ورو ‪A) D‬اوو ﯥ و‪ .‬د ه< د ه ‪3‬ې و‪-‬د ‪ =Nm‬وو ‬ ‫ ‪X‬ﯥ ﯥ ډﯦې ‪F‬ﯥ د‪ N‬ې وې‪.‬‬ ‫د ه< ر\ ډﯦ ‪F‬ﯥ ارا‪ N‬و‪ .‬ه<ۍ ه ډا ا ‪3F‬ې ‪X‬زﯦ‪ 3‬وو م ﯥ‬ ‫‪ N‬ور ‪7‬د وو او د ه<ۍ د ارۍ )ﯧ‪$‬ﯥ ) و دوا ‪3F‬ې ‪MN‬ﯧ‪M‬څ ﯧ‪3‬ې‪.‬‬ ‫د ه< ‪N‬ر ﯥ ‪ F‬د ه< د ه ٭ ‪3‬ې ‪ P) P‬و‪-‬د ‪A‬زﯦ‪ 9 ! 3‬دا <ﯥ ‪ F‬ﯥ‬ ‫وه‪%‬ﯥ ﯥ ) ه‪! `%‬ر ‪-‬دو ‪ @A‬د@‪X ! .‬رې ﯥ د ه< درو‪ 3‬و‪-‬د ﯥ داﯥ‬ ‫ ‪ @A F‬د@ ﯥ ‪! WA‬ې ‪ g‬وه‪ .Z%‬او ې ) ه‪ `%‬ﯥ ‪ 3F 1‬ر} وې ‬ ‫)‪/‬ر د ﯥ دﯥ ‪ l l‬ډا ا ‪N‬م ‪A‬ې وې او ‪F‬ا‪ F‬دارو ‪ F‬ﯥ ‪%/D‬ﯥ و ‪ ،‬ه<ﯥ‬ ‫‪ 9B‬زوړ و‪ N ! 3‬راواړو او ور! ﯥ اووې‪ .‬داﯥ د او دا ‪ 1 9F 1‬ر} د@‪.‬‬ ‫!ر ‪-‬دو‪ ،‬دا د ‪ T7‬ې دي‪ ،‬ه< ا ﯥ و;ړ ‪›a @ 9B‬ن ! اووې‪ .‬دد و !‬ ‫ږ ‪N ، $D N‬ر ﯥ @ ! اووې‪ ،‬د@ د ن = وي ده< ) ن ې د@ ‬ ‫‪) }N‬ﯧ] او اودس او ورځ ‪ F‬دا ﯧې ې ي‪  .‬د ‪ g‬ﯥ ) ‪a‬‬


‫‪3F‬ې ه‪ J‬داﯥ ‪ %F‬ې و او ه‪ 7 %‬ﯥ د ‪)7‬ﯧو ‪ N -‬ور را او ‪ .‬ه< د‬ ‫‪3‬ا@ ) &†‪ 9‬او ‪! =/n 9B‬ر‪-‬دو ‪N‬م ‪A‬و او ‪N‬ت ﯥ ‪A‬و‪ .‬ددې ه‪$‬ﯥ ډﯦ‬ ‫و= او  ‪ ! -‬او ژو‪ @3‬د@‪ !! .‬وﯥ د د@؟ ! او  ن ه‬ ‫‪ 1‬وا\ ﯥ ‪  1‬ښ وي‪ .‬دې ‪7‬ﯧ‪ A6‬ﯧ‪b‬ي اوه< ه ورځ ) ‪ %‬ﯥ‬ ‫وو ‪ ‹F `%‬ي‪ .‬د ‪›a‬ن زړ وا‪ $‬ﯥ ه داﯥ ل )‪/‬ر دي‪ ) .‬دې ﯥ‬ ‫ه‪ 1 ŠD‬د زن ‪ . g‬ا‪6‬ﯦ‪C‬ي دارو‪X‬ن ‪ F‬ه‪) J‬ﯦ‪b‬دو او ‪8‬ﯧ‪ F ! i‬ه‪; J‬ر‬ ‫ور ‪) ! .‬هﯧ‪b‬ۍ ﯥ دا ر ‪ ša‬د@ او دې ‪ F‬د ‪ ) (N‬ر} ه‪ ŠD‬اﯧ‪ C‬او‪ g‬‬ ‫ً  ډﯦ ‪ 7‬د ! ‪ %B‬او \ ٍ !و =  د ‪N‬ر ) دې ډﯦ !ﯧ ژ‪ 3F . F‬رد‬ ‫وﯧ‪ %‬د ر اووا! او )‪; ! l‬ړو‪.‬‬ ‫‪›a‬ن ر اووا! او ‪7N‬م د ‪8‬ﯧ‪ i‬وا)‪ r‬را‪ .%‬دا ه ‪ l) )  1‬ﯧ‪3‬ل‬ ‫‪ /‬ﯥ ز د ‪-‬دو ‪ N‬واو ‪m =M‬ف ووم او دا د ه< د)ر ډﯦ د ې و‬ ‫ﯥ ز‪C N‬دې دې را ‪ .‬دا ار‪N‬ن ‪N‬ﯥ وو ﯥ دا  ‪%‬ﯥ ‪ ! %6N‬را ‪ ،‬دا ‪،P‬‬ ‫ړ اور‪N‬ﯧ‪ b‬ور را او‪ J$D‬او ‪ DF‬ور! اووا‪ J‬ﯥ اوس دې ‪-‬دو ! اووا ﯥ ا‪%‬٭ دې‬ ‫ ‪A‬ي‪.‬‬ ‫دو ‪ ، N‬ډو او !و‪C‬و وا د ا‪ $‬د د‪7‬ن وي‪ .‬دو\ د ‪ ) /%‬زړو ﯥ‬‫!‪D‬رې اي او د ه<ۍ روح رو ي‪ .‬دو\ د )هﯥ ) ‪B‬٭ د ‪ =(-‬روي ﯥ‬ ‫د‪$‬ﯥ ‪ 9B‬ن اﯧ‪ . ENC‬دو\ اﯥ د ‪3F D- ) /%‬ې ډا ﯥ اي‬ ‫‪/%F‬ﯥ د ه<ۍ ) زړوه‪ .J‬د ر‪ ) R‬م ﯥ د !‪D‬رو )‪%‬و ! را ږي او د ‪3‬ا@ د ‪) \X3F‬‬ ‫@ ور! د ﯧن ;ر ‪7‬ي‪ .‬دو\ د ‪F‬ﯥ \ او ‪ =(-‬ر‪T‬رو ) د‪ N‬ﯥ اي‪.‬‬ ‫دا ‪ %N‬ر د@‪ .‬د ‪ % 9B‬د ‪ Na =e8‬د ‪ X! )gN‬ز دا اړم ﯥ ‪ -‬‬ ‫ اوو‪.J‬‬ ‫ ‪ -‬ې و‪/‬ﯥ ‪ @A‬وو‪ .‬د ن = او د ر_ ‪-‬ﯥ د ‪7‬ﯥ ر\ ‪@A‬‬ ‫‪NN‬ﯧ‪3‬و‪ .‬د ه< ‪ ) DX DB‬ن ږ‪A }N‬ې ې و‪ .‬د ه< د وﯦ‪ 2‬اوږد‬ ‫اوږد‪! ،‬و ‪A‬ي او ړ وو‪ ) .‬ﯥ د ‪/l) EDB mN‬ﯥ ا ﯥ وو او ) ن ﯥ د ) \‬ ‫` اﯥ وو‪.‬د ‪CF‬رګ ) ډول ‪%‬ﯥ ‪%‬ﯥ‪ ،‬ه ه = وو‪.‬‬ ‫‪ 61‬ﯥ ‪-‬ﯥ ‪ ! %‬را اورﯧ‪3‬و ل ‪D%‬ال د ه< ) دروي ﯥ )ﯧ‪3‬ل ‪ /‬ﯥ‬ ‫ه< ) ا‪ i$ i‬ﯥ د او‪D‬و وو‪ .‬ه< ﯧ{ د ‪ (N‬ﯥ ! ;ړو ! ﯥ د ه< د ‪P‬‬ ‫ ‪T7‬ﯥ ‪X‬ﯧ )ﯧ ﯥ وې‪8 .‬ﯧ‪ i‬د ‪ }DN ) T7‬ﯥ ‪3N‬ام وي ‪ /‬ﯥ‬ ‫ه<ۍ ﯥ اږې ه‪ J‬وي او )هﯧ‪b‬ي ه‪ .J‬ه< د ‪ ! X (N‬او ‪ .9‬ور‪T‬ﯥ ﯥ‬


‫) ‪ F‬را ‪%2‬ﯥ او ‪5‬ې ﯥ اوزوﯥ ً Ÿ ‪ ،‬ه< اووې‪X .‬ﯧ)ﯧ ‪ /%‬را ‪T7 .%2‬‬ ‫‪%B‬ﯥ  ‪X‬ﯥ وازې ‪A‬ې او ) ! دي‪ i8 .‬د ‪ (N‬ا او ‪ P) P‬و‪-‬د او‪3D‬و‬ ‫اووﯥ وﯧ‪ \D- ! ً Ÿ ٌ 9‬د‪ .‬ل او‪X‬رﯦ‪3‬ل‪ .‬د‪N (N‬ر ډاډ‪ N‬او ور ‪ ! ! N .‬‬ ‫وې ﯥ دا ‪ mF DT7 1‬د ﯥ ) ‪ %/7‬او ‪3F(N P) P‬ې  د‪ .‬زاړو‬ ‫‪ T7‬ا ‪ ! /D-‬او ‪ 9‬ﯥ دې ه<ۍ ) €ر ه‪ J‬ې او ‪/‬ﯥ ه‪.J‬‬ ‫ ‪8‬ﯧ‪ ) i‬ز‪ /N‬ﯧ ‪ ،‬ب ﯥ رااو‪ %/7‬ﯥ د ‪CD/l‬و٭‪b ،‬و وږو ‪ 2‬او‪-‬دو‬ ‫‪& N‬ر‪ N‬ډ‪ W‬وو‪ DF .‬ﯥ ‪ j EDB‬راوا‪ $‬او ) ه<ﯥ ‪3F‬ې ﯥ ‪- /l‬ړ‬ ‫ ‪A‬ل‪b ،‬ې او ‪ 1‬ﯧ<ﯥ ‪2‬ﯥ ﯥ )ې را‪%/7‬ﯥ او ‪ N‬ﯥ )ې )‪ W‬وه‪ 1 ! .‬و=‬ ‫د)ر ه< ډﯦ ‪ = 3Ds‬وو او ور‪T‬ﯥ ﯥ داﯥ را‪%/7‬ﯥ وې ﯥ ‪ 1‬ﯧ‪3‬و وا دي‪1 .‬‬ ‫در_ ﯧ ورو را ‪ N ) ، _-‬ﯥ ‪3‬ا ر او د ‪N (N‬ر )‪%‬و ! ﯥ ‪N‬‬ ‫راواړو ‪ W1‬ﯥ را‪%/7‬ﯥ و;ړ و‪Nً .‬ر‪ ،‬ﯧ‪ @3‬ﯥ ‪ bN‬د دې ﯧن )‬ ‫را‪ D‬ﯥ ;ې او‪ .NN‬د ‪ \FDN‬د)ر د‪ a‬ۍ‪ً N ،‬ر‪ DF .‬ﯥ ‪›a‬ن ! ‪ N‬را‬ ‫او‪X‬و او ور! ﯥ اووې ً ‪LF‬ﯥ دا ‪ \L%DF‬را وا‪ %‬او ‪$) N‬ﯥ را‪ .‬دا ‪T7‬ﯥ ه‪ J‬د @‬ ‫)ﯦ‪b‬د ﯥ د‪ a‬ي‪.‬‬ ‫‪›a‬ن اﯥ د ‪8‬ﯧ‪; ! (F i‬ړو او )!ﯥ ‪ `%‬ﯥ ر ﯥ )ﯦ‪M‬د‪›a .‬ن !‬ ‫اووﯦ‪ %‬ﯥ دا @ او ‪ .‬ه< ) ‪) \L%DF‬ﯥ ‹ @ او ‪ % $‬او )ﯧ ‪8‬ﯧ‪ i‬ه‪J‬‬ ‫ور ور ورې ‪l‬ﯥ ‪; ) Z 1‬س را<‪mN - .%‬ل ‪) .‬ﯧ ‪8‬ﯧ‪i‬‬ ‫‪›a‬ن ! ‪ @ 9F‬د ‪ $‬د)ر ) ‪A !X‬و‪ .‬ه< ﯥ ! ‪7‬ﯥ ﯧﯥ )رې دا ‪@ 9F‬‬ ‫او ‪ -  $‬د ‪ $‬د)ر ‪ @ 9F‬اود‪ .‬د ه ي @ د ‪  $‬د ه<‬ ‫)‪›a‬ن( ! ‪1‬ﯧ‪b‬ي او = ﯥ ا ﯧ‪b‬ي‪ B - .‬زه‪ D‬د ‪›a‬ن ا ! را‪Z‬‬ ‫او ه< ! ﯥ د ‪ % $‬ار او ‪ .A‬ز )هﯧ‪b‬م ﯥ دا ز‪ ! ; bN‬وﯥ را ‪،‬‬ ‫ه‪) ŠD‬ه ‪g‬م‪ ! ›a .‬دا ‪ $‬ﯥ ورې ‪ l‬او ز ‪ @ 9F‬د ‪ % $‬د)ر ‪X‬رم ً‬ ‫‪F‬ﯧ او ددې ‪ ً \D-‬ه< اووې‪.‬‬ ‫‪›a‬ن ﯥ ‪ 61‬ورې ‪l‬ل رو ‪A‬و  ور ﯥ ډ‪F‬ﯥ ﯥ او‪3N‬و‪ ،‬دو‪ N‬وړو ﯥ‬ ‫ﯥ ) ا ‪-‬ﯧ‪ i‬او ‪ N‬ﯥ ﯦ‪8 . @3‬ﯧ‪›a ،i‬ن <ﯥ ‪A‬ې ً او‪N‬ﯥ ‪3N‬و! ډﯦ‬ ‫زت  او ) )‪8 D‬ﯧ‪ i‬ﯥ ‪F‬ور )خ ‪ .‬ه< د ‪ ! /% %‬ار او ‪ A‬او‬ ‫رو‪A‬و ! ﯥ ‪ b‬ور ‪A‬و‪ .‬ه<ۍ را ‪5N‬ې ‪A‬ې او د ‪›a‬ن )ﯧ اودرﯦ‪3‬ل‪ - .‬‬ ‫د ډ‪) F‬ر! ‪A‬و ﯥ )‪/‬ﯥ ې ‪-‬ړ ې ‪X‬ډۍ )! و‪ .‬د ډ‪ F‬ﯥ رااو‪ %F‬او‬ ‫) ر ﯥ ور! او ‪B N1ً Ÿ ،9‬ﯧ ‪ T7‬د‪ ،‬ه< اووې ً دا ) دې ‪X‬ډۍ ﯥ  !‬ ‫او‪X‬ر‪ -‬ه\ ‪ !(N MF 3F‬ه ‪ E‬داﯥ د ‪ /‬د ‪3F ) (N‬ن ﯥ ‪A‬ې‪ .‬ل ډﯦ ‪n‬ﯧا‬


‫ل ! دې )رې ﯥ د ‪m) (N‬ر ه‪ J‬را‪! T7 .%/7‬ه‪ J‬اورﯧ‪3‬و‪ .‬ه<ۍ ډﯦې‬ ‫ز!ﯥ ې‪) .‬ﯧ ‪8‬ﯧ‪ i‬د ه<ۍ ) ‪/MN‬ﯥ ‪X‬ډۍ اوزو‪ .‬ددې )‪) r‬ﯧ ‪8‬ﯧ‪i‬‬ ‫!‪m‬وت او ‪A‬و او د ‪ N ) (N‬ﯥ )‪ W‬وه‪ ! /%  .‬ﯥ د‪ a‬او ‪ A‬او اوﯥ وﯧ‪ ،9‬د‬ ‫‪N \D‬ﯥ ‪3F‬ل وا‪ $‬او دا ‪ DF F‬وا)‪ r‬را ‪ .‬د ‪N (N‬ر د ‪) B ) -‬ﯦ! ‪،‬‬‫;س ﯥ ور ‪A 9/7‬ل او  ‪ X‬ﯥ ‪l‬ﯥ ‪l‬ﯥ ‪X‬ﯥ او‪(F‬ﯧ‪3‬ﯥ‪.‬‬ ‫ ‪ %‬ﯥ ‪; ! (F -‬ړو ‪N‬رﯥ ‪›a‬ن ! ‪A b‬و ﯥ را او دا @ )اﯥ ‪.‬‬ ‫ه< ‪ (F‬د ‪D%‬ا ) ‪ }DN‬ﯥ و;ړ وو او ه<ۍ ! ﯥ )‪M‬ﯥ )‪M‬ﯥ ې ﯥ او ه<ۍ‬ ‫ور! دروې وﯧ‪ .%‬ﯥ ‪›a‬ن ‪F DF‬ﯧ! را‪N %‬ر ور! د ‪ D7‬رو) ‪X‬ﯧ‪ @5‬ور ‪A‬و‬ ‫ﯥ دا او ‪8‬ﯧ‪ ! i‬ﯥ ور ‪ ) .A‬دې رو) ې ﯧ‪b‬ي‪›a ،‬ن ‪N‬ر! اووې ً‬ ‫وﯥ ې ‪ 1‬د ‪ @ (N‬د@‪N ،‬ر ﯥ اب ور ‪ً A‬و‪›a .‬ن رو)\ وا‪ $‬ﯥ او ‪(F‬‬ ‫رااووا!‪) .‬ﯧ‪8‬ﯧ‪ i‬ﯥ ډډې ! ‪A‬و او د ارۍ ‪CN‬دورۍ )ﯧ‪$‬ﯥ ﯥ ‪ ! -‬ور ‪A‬ې‪ .‬ه<‬ ‫وا‪ $‬ﯥ او ‪›a‬ن ! ﯥ اووې ﯥ دا رو)\ ‪N F‬ﯥ وې ا‪ $‬ﯥ ددې ‪<F‬ﯧ ‪-‬دو‬ ‫‪!N  N‬ﯧ‪b‬ي‪.‬‬ ‫‪ %F‬ورځ (ر ‪ AN(N‬او د ‪X‬ر ‪ mN ،E#‬او رو ‪) 1‬ر د)ر ﯥ )‪m‬ر ‬ ‫ )ر رو)\ وا‪ $‬ﯥ او ‪ DF‬ددې )ر ور د)ر ﯥ ان څ ‪A‬ل‪.‬‬

‫٭٭٭٭٭‬ ‫‪3F‬ل‬ ‫‪D‬ن د ‪ %‬د ‪C‬وري ن ې وو ﯥ د رو !‪F‬را د ‪ %‬د ‪-‬ﯦ‪3‬اد‬ ‫` ‪ `N‬وو او د ‪F! %B‬را ) ‪/MN‬ﯥ ډﯦ ‪F‬ﯥ اﯧ‪C‬ې٭ ‪F ،‬ﯥ ‪ MN‬او ‪C‬ورې‬ ‫ن وو‪ 9F .‬اړخ ! دد رو‪ R‬او ورﯦو خ‪ ،‬و¡‪3AX ،‬ي اود ډﯥ )ې ‪ `%‬وو‪ .‬دو\‬ ‫‪ F‬ه و= ) ‪ %B‬ﯥ ;س او ‪X‬ﯦان وو‪ .‬د ﯥ ‪ F‬دا ه ‪3D 1‬ل او ‪ F 1‬ﯥ‬ ‫‪ g‬ﯥ د د‪D‬دارۍ ) ې ﯥ ) د‪3‬ارۍ ‪!X‬ﯥ )رې ‪A‬ې‪ .‬د !ﯥ ) ۍ ﯥ‬ ‫!‪B$‬ﯥ ) ; ‪A‬ې او د او‪-‬ې ) ې ې ‪N-‬ت ښ ‪A‬و‪ .‬ې ې ‪N-‬ﯥ ‪ F‬ﯥ‬ ‫ا ﯥ وې او ددې د‪ D‬د ار‪ ) N‬ې ﯥ د ه ‪(-‬ن د ار‪ N‬رژو د)ر )‬ ‫‪ TN‬او اود ن ‪ @A =F‬وو‪ F ) .‬ﯥ ‪$‬ار ‪3F‬ول او ! ‪F‬ﯥ د ‪ J%D‬‬ ‫‪ F . {D%! %21‬ې ډﯦې ې ﯥ او  ) ‪3‬ا ‪3D‬ﯥ وو‪3! ! .‬ې او ‬ ‫ ‪ 5 .DX‬دا ﯥ دا ﯥ د ه ‪(-‬ن او )ر و‪ ) .‬دې ﯥ دد ې ﯧ ن‬


‫‪%‬ﯥ ﯥ د ا\ ‪ ،‬ا و‪ F ،‬او ار‪ N‬ډ‪ W‬وو‪ ،‬دا ‪%/7‬ﯥ ‪E% r‬‬ ‫ان د ‪F‬ﯥ ‪ L‬زور او ور و‪ 3‬وو‪ .‬ﯧ ن ﯥ ډﯦ وړو ﯥ وو ه‪m) J‬ر ‪F‬‬ ‫ﯥ ‪ D 1‬ل !‪ .%‬د ه< دا ‪C 9B‬ورې‪6TN ،‬زار )‪m‬ر ښ و او ﯥ د‬ ‫‪N‬ر ې ! ږ ﯧ‪M‬دو‪ .‬ورو ورو ﯥ دواړ ! ‪A‬ل ‪ MN ،‬ﯥ وا‪ $‬او !‬ ‫دې رااورﯧ‪ 3‬ﯥ اوس دواړو ‪ F‬ده< ډﯦ ) ر اورﯦ‪.3‬‬ ‫د ه< )‪m‬ر ه ه ‪ ) 1‬ه< ﯥ او‪3D‬ل م ﯥ ‪ ) %B‬ه< ﯥ وو ‪ /‬د ه< د‬ ‫و څ او )ﯦ‪A/‬ې و_ او !_‪ ،‬د ور ډ ا ‪ N $ 7 ،‬او‬ ‫‪5X‬ﯦ‪3‬و‪/‬ﯥ )‪ A‬ﯧ‪3‬و‪/‬ﯥ ‪X‬ﯥ‪N .‬ر ‪! F‬ﯦ ه‪X J‬ﯥ اﯦ‪% $‬ﯥ او د د ې ‪) F‬ې‬ ‫ډﯦې ږې ‪6‬ﯧ‪3‬ې ‪ /‬ﯥ دا د ه< د )‪m‬ر د ‪AN‬و ‪AN‬و ‪F‬ﯥ ‪ /‬و ډﯦې ‪3F‬ﯥ ‪،‬‬ ‫ږې او اﯧ‪ NC‬وې‪N .‬ر )‪m‬ر دواړ ﯥ  ﯧل او د وا‪ W‬ا ‪D‬ر وا‪X‬ﯥ ﯥ ! ;‬ ‫ ‪A‬ې‪ .‬د ‪N‬ر)‪m‬ر زت ‪ F‬ه< د ‪ %‬د ا ډﯦ ‪ D‬ل !‪ . %‬ه<ۍ ‪= F‬‬ ‫)= وو‪ ،‬ې ډوډۍ‪ mN ،‬او‪X‬زﯦ‪3‬ل ه ‪ F 1‬ﯥ د ه<ۍ وو‪ .‬ه< ) دې‬ ‫)هﯧ‪3‬و ﯥ دې ا !‪A‬او او !™‪ N 1 d%‬ي او ) دې ه‪) J‬هﯧ‪3‬و ﯥ دوۍ ز‪N‬‬ ‫د)ر ‪ 1‬ﯥ او ز د دو\ ‪ 1‬ر ا‪ $‬ﯥ ‪.J‬‬ ‫د ﯧن ! ډ ژر د ‪ 9B‬ورار ) دې ‪) F‬ه ‪ .‬دﯧ ن د ‪ %‬ډﯦد‪F3F‬ﯥ‬ ‫وا‪ ،‬زورور او !ري ن وو‪ .‬ه< ) ر_ ‪%/7 -‬ﯥ ‪ @A P) P‬وو  ‪X‬ﯥ‬ ‫ﯥ ‪ /‬د ه ‪ Z‬ۍ ۍ وې‪ .‬ډﯦ ‪N‬ﯧ‪3%‬و وو او دﯦې ! ﯥ د ‪ _! /%‬را !_ ډﯦ‬ ‫زت وو‪ ) .‬ارت ‪ F PN‬ﯥ ﯥ ﯥ او ه‪ ) J‬دې و‪ F -‬ه و= د )ر او €ض د‬ ‫;‪3‬ې وو‪ .‬ې ‪/7‬ري ه‪ J‬وو‪ ) .‬را در ﯥ ډﯦ ‪3‬ارو وواو ﯥ او‪ F‬ﯥ ‪3D‬ې ‬ ‫داﯥ ) )‪A‬ا )‪A‬ا ‪ F‬ﯥ او‪3‬ل ﯥ ه ‪F 1‬ﯥ در هﯧ ‪A‬ل‪ .‬ددې ‪A W DN‬ي‬ ‫‪ @XmN 9B‬ورور ډﯦ ‪3F‬ي ‪ /‬ﯥ ه و= ‪ F‬ې د ! د ‪N‬ګ او ه ‪(-‬ن‬ ‫ې ﯥ‪ .‬ه‪A 7 ŠD‬ي ‪3F‬ې دا ې هو= ‪7‬ﯥ ‪ 6‬او ‪ ) DF‬دﯧن‬ ‫‪3‬ې ‪A‬ي ‪3F‬ې ډﯦې ‪3F‬ې ‪ . 6‬ه< ‪ F‬دا ‪AhX‬ل ﯥ دا ز‪ N‬د ورور ې د ‪D‬ﯥ‪،‬‬ ‫‪\ D3F‬او !_ ‪:‬ۍ ډ ﯥ دي او دا ‪ / !N‬ي ﯥ ل٭ ‪N‬ﯥ ‪A‬ي او د ژو‪ 3‬د ر‬ ‫ ‪N $‬ﯥ او‪ . F‬ورور د ‪%N %‬ﯥ ې ن او ‪ 9F‬ورور ‪%N‬ﯥ ې ‪ mN‬وو‪.‬‬ ‫دﯧن ‪ 9B F‬و= ) ‪/7‬رو‪/ _ ،‬ر او ‪  $N‬ﯥ !ﯧو او ورور ‪ F‬ﯥ‬ ‫) ‪ TN‬اود ﯥ ‪ =F‬و‪ .‬د ﯧ‪ \/‬او ‪CF‬ر‪ \X‬ې ‪ F‬ې ډﯦې ﯥ ‪.J 9a‬‬ ‫دا د دواړو د ژو‪ 3‬د‪ 9B 9B‬ډ‪- iN X‬ړ‪ =7‬وو او ژو‪ ! 3‬ه و )رې )‬ ‫ ار !ﯧﯦ‪3‬و ! ‪ 1‬ﯥ د دو\ !‪F‬ر او د ‪C‬دې ‪ %‬ن €‪F‬ن د ‪€ a‬ﯧ‪C 3‬ا‬ ‫!ﯧو )‪ ! % 9B r‬و را‪%‬ﯥ‪F€ .‬ن ن ډﯦ ‪3F‬م او !رن ‪A6-‬ا ‪N‬ر ‪ @A‬وو او‬


‫د ‪%B‬ﯥ زورۍ او زړور!‪ ) % D‬ل ‪ %‬ﯥ ‪(gN‬ر وو‪ .‬ددې  ) ور ‪A‬‬ ‫را ‪ A‬او !‪A‬او !™‪ d%‬ﯥ ډﯦاﯦ{ ﯧ{ ‪ ،‬ان دار او ‪ @A D EDB‬وو‪F€ .‬ن ن ‪ ! 9B‬د‬ ‫دﯧن )‪m‬ر ) ‪ A6-‬ﯥ ) ‪ B‬و‪ g‬ﯥ وو‪ ! .‬ه< او‪ . 2) %2F‬د ه< د )‪m‬ر‬ ‫د وﯥ ‪(F‬ﯧ‪3‬و ‪3F‬ل ) و ‪!) (F‬ﯥ وو‪.‬‬ ‫€‪F‬ن ن ﯥ د ‪! 9D- %‬ﯧو )‪ ! % r‬را‪%‬ﯥ دا ﯥ ) ‪/‬ۍ ﯥ و‬ ‫ﯥ ‪A P 9D- 9 N‬و او اوس ز ‪F‬ﯥ ‪ ! `) .J X‬ﯥ اﯦ‪M‬دي وو او‬ ‫‪ /‬د ‪ %‬د رو رو او ‪F‬ﯥ د‪ /% 7‬ﯥ ‪ F‬ډاډ او ; )وا ) ) )‪X l‬زﯦ‪3‬و ‪.‬‬ ‫‪ F /%‬ډﯦ = )= وو او ‪ F /%‬ه‪ J‬ور ډﯦ د زړ ‪ N‬را در‬ ‫ ل‪ .‬اوږ ‪/) 9D-‬ﯥ ډﯦ ‪ 3F‬راو وو‪ .‬ه )‪M‬ا\ زوري او !ر ﯥ‬ ‫‪3F‬ل ي وو او ‪ /%‬ﯥ ‪ DN‬او ورورو ﯧا ي وو‪ F /% .‬د ! د ‪N‬ﯧ‪ A‬‬ ‫او ا!‪.9 X ) 9‬‬ ‫د €‪F‬ن ن د ‪ 9D-‬د را!_ د دﯧن ) دﯦ ‪3F‬ې ډﯦ ‪ 3F‬اﯧ‪ C‬او‪ .‬د د‬ ‫‪ _! /%‬را!_ ) ﯧ‪3‬و او ه‪ ) RX hX %‬ز!ﯧ‪3‬و ‪ .‬د ړ ز‪5X ، ! A‬ان‬ ‫او ‪X‬ن او ه‪ %‬د د ې ډوډۍ‪ .‬د د ‪/7 ،1‬رو او ا د‪ F3F‬او‬ ‫ه‪ %‬د‪% ، X‬ص او ‪ .= F‬دا ه ‪ ) 1‬دﯧ ن ﯦ‪3‬و ﯥ ‪1‬ﯥ دې ز م او‬ ‫‪ = F F‬دې د €‪F‬ن ن وي‪ .‬دې و او ‪ !;n‬د دﯧن ‪ D3F‬او ‪ D‬د د‪! \7‬‬ ‫ اور‪.‬‬ ‫اوس ﯧن رارﯧ‪3‬ﯥ ان وو ﯥ ا ﯥ د ‪F‬ﯥ ‪ L‬و‪ \ $N ،‬او ور ډ ‬ ‫و‪ .‬دﯧن ﯥ ‪ F‬د ه< ا ‪ -‬ا ر‪ ! X 6‬او ‪ 9‬او ‪F F‬ږﯧ‪3‬و‪ .‬د ‪B‬ﯥ‬ ‫ﯥ ‪  m F‬د ﯧن د او‪-‬ې ري ‪ F‬ﯥ د ‪3‬ا ‪ \ $N‬او ډول ر اوازو‬ ‫!ږو ﯧ‪3‬ل او د‪$‬ﯥ ‪a 9B‬ړﯥ او ر} ز)‪%‬ﯥ ﯥ ه‪ J‬ﯥ د ‪%B‬ﯥ ‪C‬ورۍ او‬ ‫ا\ دواړو ا‪6‬ﯧ٭ ‪ F‬ې ور! ور ‪.‬ه< ‪; ! %B ) F‬س ﯧ‪M‬دو او ‪g 9B‬‬ ‫ې ﯥ د )‪m) N T‬ر وو‪ ،‬را ) د ‪A‬و او او‪ F‬ﯥ وﯧ‪ ،9‬د;ور ‪ DLF‬ز‪F r) N‬‬ ‫! ددې ‪ %‬ن ﯥ او د داﯥ د)ر دې ز ‪ 9B‬وﯥ ور ‪A/‬م!‬ ‫ﯥ (ر  دﯧن ‪ 9B‬وار را او‪ 7‬ﯥ ور ‪ \N‬او ‪A‬ي او د ډا\ )‬ ‫!‪ X‬ور ! ور ‪A‬ي‪ .‬د )‪ 2‬ن ‪A‬ي د)ر ددې ‪ g @ 1 9F‬ﯧ‪3‬ې‪ .‬دې ‬ ‫ﯧن ډﯦ ‪ ! .‬ه<  ﯥ ‪/‬ﯥ او ‪A‬ې او ن ‪F‬ا‪ F‬ر! ﯥ‬ ‫ور ‪.A‬دې د ﯧن ) زړ ﯥ د ! د)ر ډﯦ ‪ DN‬او دروې اوﯦ‪3‬و ‪ /‬ﯥ‬ ‫داﯥ ‪ DN‬ه< ې ‪6TN 9B‬زار )‪m‬ر ه‪ J‬و ‪A‬ې‪ ) ! .‬ﯧن او د ه<‬


‫) ‪6%N‬و ‪3F‬ې ‪F‬ﯥ درﯦ< ‪ 1‬ل رو ‪A‬ل‪( .‬ر ‪7N‬م ړي ‪/‬ې‪X ،‬ن‬ ‫‪5X‬ان او ور ‪ %B‬د‪%T ! 7‬ﯥ او ‪/B‬ﯥ ‪B‬رې‪ .‬ﯧن ﯥ د ‪ ) %‬‬ ‫‪ ll‬او)ﯧ]‪3‬و‪ .‬ن ‪ F‬ﯥ ! ې ې ‪/7‬رو ‪ .%!F‬د ه< ) !ﯧو!‪F‬‬ ‫‪/N‬ﯥ ﯧ‪3‬و او د ه< )  ‪ F‬ﯥ ‪3‬ل‪ .‬دې ﯥ ‪ F W%‬ﯥ ور او‬ ‫ې ! ‪ F‬ﯥ ‪ /‬د دو= ‪3‬ې ږ ﯧ‪M‬دو‪ .‬د ه< د ډوډۍ او ارام ‪D‬ل ‪ F‬ې !‪.%‬‬ ‫ه ه‪ 1‬د د ه< د)ر ل ﯥ ) ‪ 1‬د@ ن ! را‪C‬دې ‪A‬ي‪ .‬دﯧن ) دې ﯥ‬ ‫‪F‬ﯥ او ﯧن ورو ورو ‪ a 9B‬هﯧ ‪A‬و او ! ﯥ د دو ه‪$‬ﯥ ې‬ ‫رو ‪A‬ې‪.‬‬ ‫ ‪ %‬ﯥ دﯧن ) دې ‪3F‬ې ډاډ ﯥ دا ز‪ N‬ورار اوس ) ‪3F N‬ې ‪F‬وري د@‬ ‫ د ‪$D /D 9B‬ﯥ ﯥ ور! !ﯧ ‪ .A‬د ه< د\‪ A 7 ،‬ب‪ 7 ،‬اوﯧ‪ /‬‬ ‫‪F‬ﯧ‪6%‬ﯥ٭ ﯥ ور ‪A‬ې‪ ).‬وو ﯥ ﯥ ﯧن د ‪ ) /D 9B‬ر_ اور‪ .6‬دﯧن‬ ‫)ه ﯥ د ﯧن ‪C<N‬و ! ‪F‬ا‪) F‬ﯦ! ورو ‪3‬ې ﯥ ور! اووې ﯥ‬ ‫€‪F‬ن ن وﯥ ) ه< ډز ‪ @A‬وو‪ .‬دې ې راو ‪A‬و او ﯧن ډﯦ= ‪.‬‬ ‫دﯧن ) ‪ N-‬ﯥ ﯦ‪3‬و‪ ،‬ﯧن ‪X‬ﯥ ‪3F‬ې ‪A‬ې او اوې وﯧ‪ ، 9‬ز‪ N‬دا ‪D‬ل‬ ‫وو ﯥ دا ‪X‬ﯥ !ﯧو! و ﯥ د €‪F‬ن ن ې و‪ .‬او ‪ F bN‬دې ! ر ‪1‬‬ ‫وﯦ‪%B .9‬ﯥ ‪B‬ﯥ او‪ F‬ﯥ د)ر دا ‪ (F 7‬و‪ .‬ه و= دا ز‪ bN‬د)ر ډﯦ ‪iN‬‬ ‫و ‪ /‬ﯥ )‪m‬ر دې ‪F‬ﯥ ا وو او ز وړو ﯥ ه‪ .J‬ﯧن ‪ NmN‬ﯥ ‪5‬ې ‪6D‬ﯥ‬ ‫ ‪A‬ې او ! ! ﯥ ‪ N‬رااو‪X‬زو او ) !و ﯥ اووې! دو‪ N‬ر‪3‬و ﯥ د ‪9B‬‬ ‫)‪m‬ر‪3F‬ل وا‪.\%‬دﯧن ) ‪3‬ا ‪ ،‬د ه< ﯥ ;س را!و ‪A‬ل او‪ ! X‬ز ‪F‬‬ ‫در ‪ J‬او د ﯧ‪C‬از ‪%‬ﯥ ‪ F‬در ) ډا\ ﯥ در م‪ .‬ز)ﯧن( ‪ F‬در! او‪J7‬‬ ‫ﯥ ز ﯦ‪3‬و وا ‪ J‬او ) !‪3‬ۍ ‪ !(F‬اووا!‪.‬‬ ‫ﯧن ‪ B‬وﯦ¡ وو او د ‪ 9B‬ه‪6%N `%‬ي‪ ،‬د ﯧ‪C‬از د ‪ %‬د ا‪3N‬ن او ‪) /D 9B‬‬ ‫ه‪ %/‬ﯥ او ا‪3‬و ل او ) ا ﯥ ﯥ )! ‪ %B‬ا وې ‪ T7‬هﯧ و‪ .‬دا د‬ ‫ژ‪ N‬در‪ M ،‬او ور‪ B 3‬و او €‪F‬ن ن ) ‪ %B‬او‪ -‬ﯥ د اور ) ړ =‬ ‫وو‪ ) ،‬او ﯥ ﯥ ‪LM‬ﯥ وه‪ %‬او ‪F %B‬ا ! ﯥ ‪$D‬ﯥ ﯥ‪ .‬ا ‪ 1‬ز‪F‬د=‬ ‫‪ Z‬د@‪ .‬ز ﯥ ان وم ‪ F N‬دا ‪AhX‬ل ﯥ دا د‪ D‬ز‪ N‬د ‪ B‬د ;‪3‬ې د‪ .‬د د)ر‬ ‫ز‪ JN  N‬د ژو‪; 3‬س و‪ 9T‬وو‪7N .‬م ز‪ 6‬ز‪ N‬ې واړوﯥ او ‪ N‬د‬ ‫ه< د وژ ‪ /%‬اراد او ‪ .A‬ز ده< وژ )‪$‬ﯥ ;ړم ورو ‪ NN‬ﯥ د‬ ‫ز‪ ) 6‬ې ‪N‬ﯥ ‪ 9B‬ږ ! وﯦ‪ g‬ﯥ د@‪ .‬دا ﯥ ‪N‬ﯥ واورﯦ‪3‬ل دم ‪N‬ﯥ او ‪ /‬ﯥ‬ ‫دا ‪ 9B‬ن و‪ 9 g‬وو‪N ! .‬ﯥ ز او‪ 1 .J%2F‬و= )‪ r‬ز‪A AN 6‬و او !ر‬


‫) ‪ N‬او‪6‬ﯧ‪3‬واو د ه< ورور ) ‪ N‬د ه< د وژ !ر )رې ‪A‬و‪C 9 !N •-.‬ا‬ ‫واورو ‪ /‬ﯥ ‪ N‬ز‪ ) ! 6‬ډ‪F W‬زار ﯥ د ‪N‬ګ ‪X‬اښ٭ ‪A‬ې وو او ‪NN !/%‬‬ ‫و ﯥ ز د ې ژ‪F‬ﯥ ‪ / J @A‬ز ‪! •-‬رن ‪A‬م او د ‪ %‬د)ر ﯥ ز‪3‬ان !‬ ‫اوﯧ‪ .Jb‬ز ‪F‬ﯧ‪ / J N M‬ﯥ ‪ 1 N‬وراﯥ ورو ﯥ ‪A‬ې وې د ه<ﯥ ‪C‬ا ‪N‬‬ ‫د ز‪ 6‬د وژ د ‪ ) X‬م )ر ‪.A‬‬ ‫ًن‪mX ،،‬ب اوې‪ ‹F ! 7 ،‬ې ‪F€ .‬ن ن ‪/N‬ﯥ او وې وﯧ‪ ُ 9‬‬ ‫ددې ه‪ 1‬ارز‪=7‬٭ ‪N rF‬ګ ادا ﯥ او دا ‪ F‬ز ) زړ وا‪ J%M‬ې داﯥ‬ ‫او ‪ ،‬او ) دې ﯥ دو ‪N‬ﯧ‪ %‬راد ل‪.‬ه<ۍ )‪/‬ﯥ وې‪F€ ،‬ن ن ور! او ‪9‬‬ ‫او ‪/N‬ﯥ ‪ ،‬دو ! د م را‪ .\%‬د )‪ % l‬ن‪N ،‬ﯧ‪ %‬اب ور ‪A‬و‪،‬‬ ‫ ‪3AX‬ې ‪ :‬ې وا او ا ! ) ‪X‬ټ ﯥ ‪ %‬ﯧ ‪.9‬‬ ‫ل ‪F‬ان وار ) وار د او‪-‬ې ;ړل‪ ) .‬ا ﯥ €‪F‬ن ن )ﯧ‪3‬و‪ ،‬اوې ‪3‬ل او‬ ‫‪)$N‬و! ﯥ اووې ﯥ ز  د)ر ډوډۍ راوړم‪.‬‬ ‫‪ 7 1‬ﯧ )‪F€ $‬ن ن ډوډۍ ) ;س ‪F‬ﯥ ې د ډﯦ ‪ =D EDB‬او‪-‬ې ! راﯥ ‪،‬‬ ‫وې ‪3‬ل او ‪)$N‬و! ﯥ اووې‪ ¤‬د ه ‪ F %B %B‬د او ) دې ﯥ ‪`))$N‬‬ ‫را)ر! ‪A‬و او €‪F‬ن ن ﯥ اوو‪ g‬او ‪ DF‬ور)‪$‬ﯥ ‪)$N 9F‬ډز او ‪A‬و‪ 7 .‬او ډوډۍ‬ ‫!‪ r r‬او €‪F‬ن ن ) و ﯥ = )= )ﯦت‪.‬‬ ‫‪N‬ﯧ‪! ) %‬ﯧ‪ !(F 2‬اووا!‪ 9‬او ) ‪ 5N‬ﯥ ) ‪ 2‬٭ او ) )‪ l‬ه ې !‬ ‫او رل ! ﯥ ﯧن )‪ = P‬وو‪ .‬ده‪ )  %‬ا ار ل او د )‪3F، 2‬ل او‬ ‫ورد ا‪6‬ﯧﯥ٭ او ا‪3‬و٭ ;ړل‪.‬‬ ‫) ‪ 9F‬ﯧن ‪ ! %‬راﯥ ﯥ د ! ) ‪-‬ز ﯥ = او ‪A‬ي‪ .‬ه‪ ) J‬دې دوران‬ ‫ ﯥ دﯧن ﯧ{ د ‪AN‬ي ورور ;ړو او ) ‪ 3X‬ﯥ ور! اوې ﯥ دا ‪AN‬ې ﯧن‬ ‫ ‪ @A‬د@‪ .‬د‪$‬ﯥ ه< ‪m) 9B‬ن )‪%‬ﯥ٭ ‪A‬و ﯥ ‪ \ ) F 9F ، AN‬او د‪$‬ﯥ‬ ‫ز‪ N‬ې د;ور! ‪ F‬د د)ر ;ر هار ‪.‬‬ ‫ﯧن ‪1‬ار‪3F r‬ي ‪ .‬ﯥ ‪ ! %‬راﯥ اوس د ه< ور‪ ،‬زړ ور!‪ D‬او‬ ‫زور زت ي وو‪.‬‬ ‫دﯧن د ه< درو‪ 3‬ه ‪%‬ﯥ او ‪A‬و او ﯧن ه‪ J‬ډﯦ ) روڼ !‪3‬ي وا‪ / $‬ﯥ ه<‬ ‫‪ %B‬او  د ! )‪ .9 7 9! P‬ﯧن ) دې ل )‪m‬ن )ر )ر رﯧ‪3‬ﯥ‬ ‫وو ﯥ دا ه‪ 1‬ز‪ N ! N‬وﯥ او ‪ A‬او ددې ! ر‪) m) 1‬ا! دي‪1 .‬‬


‫ورﯥ ورو ﯧن ! ورﯥ او د ه< ﯥ د ﯧ‪C‬ازد ا‪ 7 $‬او ‪/ A‬‬ ‫ﯥ ه< €‪F‬ن اووژ او د ‪%B‬ﯥ ر\ ‪Ca‬ت ﯥ او‪.%lX‬دﯧن ﯥ دا واورﯦ‪ 3‬‬ ‫د ﯥ !‪ EDg/‬او ‪ 7‬ﯥ او‪ ....9LD‬د ‪% 1‬ﯥ دا ! ‪3F 9B‬ل ا‪ $‬ﯥ د@ او‬ ‫‪ 2) %B‬دې ‪%lX‬ﯥ د ز وﯥ اوچ ) او ‪-‬ﯦ‪3‬اد در ‪ J‬او ن !‪F‬را! رااو)زوم‪ .‬ه<‬ ‫ر‪ P‬ا‪/‬راو ‪A‬و‪ .‬ﯧن ه< ! ډﯦ ) ‪X FC 3F‬او ‪ 9‬او اوې وﯧ‪N ) ! ،9‬‬ ‫‪3F‬ې ‪ ! 9B‬وژ‪ Z‬د@ او اوس ! ‪ !N‬دا ز‪ /N‬را ې‪ .‬دﯧن ) ! ;س‬ ‫ ﯧ‪M‬دو او اوې وﯧ‪ 9‬ﯥ ! ز‪ N‬ورور وژﯥ د@ او ددې ) ‪3F‬ل ﯥ ز !! ‪%‬ﯥ در ‪. J‬‬ ‫ﯧ ! اوس ډﯦ ه‪D7‬ر@ ﯥ ز‪ N‬ه‪ ! 9ta J‬را‪%‬ﯥ د@ ز اوس ه د‬ ‫ا\ د و= !ﯧو!ﯥ ) دې زوړ ‪.Z Jg a‬ورار !! د ‪ NN‬ﯥ )‪ 2‬ن ‪9B‬‬ ‫ور ! ړ ږدي ‪ T7 %B‬او ‪-‬ﯦ‪3‬اد ! ور ي‪.‬‬ ‫ﯧن ﯥ ) دې )ه ﯥ ! اوس ‪ !N‬د ﯧ‪C‬از ‪%‬ﯥ را ي د ه< د وژ ‪F‬‬ ‫ﯥ او ‪ .A‬د دﯧن ;س ) ! ‪3F‬ې )!ﯥ او اوو‪% g‬ﯥ ‪ .‬ﯧن د ‪/MN‬ﯥ )‪g‬ن‬ ‫‪ ) . DF‬ﯧ ﯥ ! ) ور ‪ %‬ﯥ اوﯧ‪3‬و ﯥ د ژو‪ 3‬و ﯥ ډﯦ‬ ‫اب او ‪A‬ا‪ W‬وو‪ .‬و= !ﯧﯦ‪3‬و ﯥ زړ ‪N‬ت ‪ $N ،‬او ور ﯥ ) ﯧ‪3‬و ‬ ‫او ‪ /‬د €‪F‬ن ن ‪3‬ې ‪C-a‬ي او ‪/D‬و )‪/‬ﯥ را‪ .%‬اوس د €‪F‬ن ن زوې را‬ ‫رﯧ‪3‬ﯥ وو ﯥ ‪ /‬د ﯧن د ور او ‪ \ $N‬ډ‪ W‬وو‪ .‬ﯧ‪ @3‬ﯥ ورځ دواړ‬ ‫د ‪ 9F  N MN 9F‬او دواړ ‪. AN‬‬

‫٭٭٭٭٭‬ ‫‪=D‬‬ ‫د )‪)) =D 2‬ﯧ‪6‬ﯥ( ‪3‬ې د وا‪ ،W‬دو= ;‹ او ‪n‬ص )ﯧ ‪ . X‬دد‬ ‫) ر‪ X‬او ‪B‬ۍ ﯥ  د ه<ﯥ ز!ﯥ !ﯧ‪C‬ې او !دې وﯥ او ; د ‪/‬رۍ ډ ‬ ‫ا‪3‬و دد ‪ =D‬ډﯦ ژو‪3‬ې او ‪ @A `l‬د@‪ E =D .‬ه ‪ 1‬ي م ﯥ ‪F‬‬ ‫‪jN‬ه‪/MN  T) i‬ﯥ ل‪ .‬دا دواړ اﯥ٭ ادارې د )‪- %BM‬ړ ‪A‬ي دي او‬ ‫)‪ ; %BM‬ﯥ ‪ 9B‬ن ‪/7‬ﯧ‪ @A 9‬د@‪ .‬ه ‪ F @A‬وا ‪ E‬وي او د وا‪3; W‬ې‪.‬‬ ‫در ‪; 1‬ر ‪ g‬ددې ‪F‬ﯧ ﯥ ‪ a‬وي او ﯧﯥ‪.‬‬ ‫دا د ‪3‬ې رو‪ 7‬د ﯥ ه )‪ 2‬ن ) ن  ‪3/‬ر د@ او اړي ﯥ‬ ‫د‪ D‬ﯥ او‪ . N‬ﯦ‪ %‬دا ﯥ !‪F‬ر د !‪F‬ر ‪ ،‬ورور د ورور ! دې )رې ﯥ‬


‫ې د )‪m‬ر ) دوا‪3N‬ار !‪; X‬س او ‪X‬ﯦان دي‪ .‬د )‪ 2‬ل د او !ر ددې )ﯧ‪2‬‬ ‫ ډ‪) W‬وت د@ او ه‪ J‬دا ‪ i‬د@ ﯥ د@ ‪ =%N F‬ز‪F‬ت٭ ‪ / g‬ﯥ ) ه ‬ ‫ ر ﯥ ‪3/‬ر د@‪ 9B .‬ر زو ! !‪D‬رد@ دې ! ړ ‪ $D‬ﯥ ‪ 9B‬ورور‬ ‫‪F‬ﯥ او وا ‪ E‬اوو ‪.‬‬ ‫دد ل٭ )ور ۍ‪A ،‬ا‪ W‬او !ر )}٭ او ژور )ه دد د ژو‪ 3‬او ‪=2‬٭‬ ‫‪N‬ن د@‪ .‬دې د ده‪ %‬وا ‪- g E‬ړﯦ‪3‬ې ‪ DF‬د ده‪  %‬ي او ‪%B‬ﯥ دو‬ ‫‪ 5‬ز‪/N‬ﯥ ‪ DN‬ي ‪ /‬ﯥ د@ ) دې ﯥ ‪%B‬ا او )ا‪ $‬ﯥ وي او ددې ‬ ‫  ي ﯥ ‪%B %B‬ا او ازادي د ; ور ‪A‬ي‪ .‬د@ ر‪D 7‬ﯥ او‪$‬ا او ‪(-‬ر=‬ ‫)‪ 3$‬د@‪ .‬د@ دا ‪ hX‬ﯥ ز د  ‪ ! J J‬دې )رې ﯥ ‪ 9B‬ن د ‪m) 9B‬ر ‪F‬ا‪F‬‬ ‫‪ F‬او دو‪F N‬ﯥ ٭ د@ ﯥ دا ‪%B D‬ﯥ ‪T7‬ﯥ ه‪ J‬ي‪ .‬ددې د)ر دا ) ‪9B‬‬ ‫)ﯧ<‪ %‬ب ﯥ او د@ ) زوړ ‪ a‬ددې ارز‪=7‬٭ ادا ي‪.‬‬ ‫د@ ) دې ر} ا د@ ﯥ ) ‪ 9 1‬ول او ; ﯥ د زد او ن او ‪9B‬‬ ‫ا‪3‬و٭ ) ‪3X1 X! ABgF‬و ‪ ) .‬ې ددې ﯥ د ې ‪C‬ې ) هاري ‪3F‬ې‬ ‫ر او ‪A‬ي او‪) 9B‬ې ږ ‪A‬ي ‪! ! ،‬ﯧ‪ 2‬ي او !` راا‪ . %‬ا‪T‬ﯥ او‬ ‫ار‪ P P N‬ي ز‪ J‬ي  ان وي ﯥ ﯥ ړ وي‪ .‬د ې‬ ‫زړ و‪ 3‬د@ ‪B‬ۍ ﯥ ور ﯥ د ‪ 7 /‬ر‪ F‬او زړ )رې دو=‬ ‫د@‪.‬ډا رد@ ‪ /‬ﯥ ) ﯧ‪ l‬اوږې د@ ور ﯥ ‪F‬ﯥ ‪ L‬د@‪.‬‬ ‫ﯧات ‪7‬ي او !وان ا‪ / %‬ﯥ ا‪$‬ن د@ ‪sD 1‬ﯥ د@‪ .‬د د د ‪%B‬ﯥ‬ ‫‪mN‬ﯥ ‪T7‬ﯥ ‪%‬ﯧ‪3‬ﯥ ‪N-‬ﯥ او د ‪ LF %B‬اوږې ‪X‬ﯥ هﯧﯦ‪b‬ي‪ `) .‬راوا‪F ، %‬ﯦ=‬ ‫!و ‪A‬ي او د دو ‪AB CX‬ې او ` ډوډۍ د)ر د ‪N‬ګ ‪ ! N‬او ‪ % .‬ﯥ ‪J‬‬ ‫‪X‬و‪ 5R‬او د ه< او د ه< د ‪F LF‬ﯥ وز\ ! )م ي ‪ DF‬د@ ه ‪ 1‬د ‪3; B‬ې‬ ‫ ي‪ .‬او ﯥ ‪ D‬اډا‪ R‬د ب او درب ) !د و;ړ وي ‪ DF‬د@ ددﯦ ‪A‬و‬ ‫ ي‪.‬‬ ‫ز‪ N‬دد دا ‪ F‬ډﯦ ‪ 7‬د ﯥ ‪ m‬ي ﯧ! ;س ‪ . $D‬دې د ‪3‬اې او ‪3F‬‬ ‫€( ! ‪ N F‬او‪ $D‬د ‪F‬ﯥ وز\ او \ م ز‪D! ! %‬ر د@‪ .‬دې ‪ F‬د ‪ NF‬٭‬ ‫ي ‪)F‬ري ﯦ‪3‬و‪ ! X /‬او ﯥ  د ‪%B‬ﯥ اوږې ‪T7‬ﯥ او څ <‪ LF A‬او د‬ ‫ه<ۍ ‪A6D‬و ار‪ g ! N‬ﯥ‪ .‬دا ‪N F‬ﯥ ‪3F‬ي ‪ @A  g‬د ډا ﯥ ) !ر ) \‬ ‫ ‪  @A‬دا ‪N‬ﯥ ډﯦ د زړ ‪3F‬ي ﯥ ‪5 @A‬ول ) ;س ) ;رو ‪ 1‬ﯥ‬ ‫ﯧ اړي‪ .‬د )‪ 2‬ن ‪ 7 m‬وي د ‪3X‬ا‪X‬ۍ  ي‪ .‬دا وﯥ ز د )‪ 2‬ن‬


‫ ‪ DN‬م ‪ X‬ﯥ ‪B‬ۍ ﯥ واړ او زړ ﯥ ‪ P‬د@‪ .‬د ! ‪!N 9B‬ل ان دي ‬ ‫‪lD‬ل ﯥ ډﯦ ‪X‬ان دي ‪X‬ﯥ ) \ )‪%% MN‬ﯥ دور ﯥ دې ر ډﯦ رواج ‪3N‬ﯥ د@‪.‬‬ ‫د ‪ ) %‬دور ﯥ )ﯧ‪ D6‬دا )‪ 2‬ن ) ډﯦو ‪3F‬و ‪5F‬و او ورا ا ‪A‬و‪ .‬دد )‪،D‬‬ ‫)‪ mN ،D/‬او ن ﯥ ‪6%N 9B‬ي ‪A‬ل‪ ) ! .‬م د ‪CF‬ر‪X‬ن او )هن ‪ W1‬ﯥ د‬ ‫ددې )‪ 2‬ن ;ر‪7‬د او ‪CN‬ه ‪gN‬ان وو‪1 ) ،‬ن وا‪ 9 $‬او دو\ ! ﯥ د او‪ r‬او‬ ‫‪ =%N‬د ‪F‬ﯧ‪m‬رﯦ ب د‪ 3‬ور)<ړ ‪ .A‬د ‪ 1‬و= د)ر د )ﯧ‪ 6‬دې ‪ 9‬ه ر او ‪A‬و‪.‬‬ ‫ﯥ ! ! د )ﯧ‪1 6‬ﯧ( در او‪ J7‬ددې د)ر ز ! ! د !‪D‬ا د ‪D‬ﯥ ‬ ‫ ‪! $D‬ﯧوم‪D! .‬ا د ا)‪3‬و ‪F‬ﯥ د@ ﯥ ډول ډول ‪$D‬ﯥ ﯥ ‪(gN‬رې دي‪.‬‬ ‫د €‪ `% %‬ژو‪3‬ۍ‪3 ،‬ور‪ ،‬ر‪ D6‬او ‪X‬ز‪3 3‬ار د داﯥ ‪3‬ار ﯥ ‪ D‬‬ ‫ر_ ا‪ %‬او ې ‪ a”N‬ر‪XR‬ﯥ رو‪ 7‬ﯥ ‪ .‬ز ! ! ددې ‪ /%‬‬ ‫ر‪D 7‬ﯥ ‪! $D‬ﯧول اړم‪.‬‬ ‫!‪D‬ا د ‪ %$N‬ر ور ‪F ،‬ﯧ‪3‬ار ‪ D‬د ﯥ ‪%$N ™D‬ن )‪/‬ﯥ ه‪ J‬ژو‪3‬‬ ‫ ي‪ .‬د ‪ %$N‬دا ‪6‬ﯥ ه‪ J‬ډﯦ ‪F‬ﯧ‪3‬ار او چ و‪ `% /‬د@‪ .‬دا دواړ ډﯥ ‪) `%‬‬ ‫و او )‪b =2‬٭ ا)‪3‬ي دي‪ .‬دو\ د ه‪ 3‬او ا&<‪ $‬ن ! ‪ TDN‬او او ه‪ J‬دې ‪%‬‬ ‫‪3N‬ام د ړاو ‪A‬او ‪ NMN‬وي‪ % .‬ﯥ ا‪N‬ن ا“ ن ‪ %B‬د )‪ % 2‬ﯧ< ‪ A‬او‬ ‫د )‪ 2‬ن ه‪$‬ﯥ ;ر ﯥ ‪ A %B‬دا ) )ﯧ‪ 7 6‬او ‪6‬ﯧ‪ 3‬او ا‪N‬ن ا“ ن د‬ ‫ا‪ $%6‬ن ) ‪ #‬وو ﯥ )ﯧ‪ D6‬ور! د و او ‪ DB‬زرو ) زور ا&<‪ $‬ن ﯥ‬ ‫اوراو‪.6‬‬ ‫د ‪XD D‬ن زت ‪F‬ﯧ‪3‬ار وو او ‪ mN‬ﯥ او!‪ A‬ﯥ د ا‪N‬ن ا“ ن ‪ N‬او او‬ ‫‪N‬ﯧ‪3‬ان ! را او ‪ .‬او ه‪ J‬د‪$‬ﯥ ‪%B mN‬ﯥ ‪D‬ﯥ اوډ‪F‬ﯥ ﯥ دا ‪A‬ې ‪ F‬را ر‬ ‫وا‪ W‬ي‪ .‬د دا د دو وړ د ﯥ ن د @ زړ او )ا ‪D‬ﯥ و‪ 3‬وو او‬ ‫د ) ‪CN‬ه رو ﯥ ﯥ ‪!X‬ﯥ وه‪%‬ﯥ‪.‬‬ ‫‪ DX‬ور او د )‪ /l‬و‪3‬ان را)ﯧ‪3‬ل ﯥ د ان ‪ F‬د ﯧ ا‪ Nm‬او ‪F‬ﯥ )‪A 2‬٭‬ ‫‪DMN‬ې او ‪A‬ي‪ ) .‬در_ ﯥ اړې ‪AX‬ې ‪-‬ړ او د ‪  F‬د ‪A XD‬و•٭ !‬ ‫ه‪ 7 J‬زور ور ‪ @A‬ﯥ دا ‪ `%‬د ‪†n‬ت ‪›a‬ن او د )ﯧ< زړ )ري م‬ ‫وژو‪ /‬دي‪D! .‬ا ا ﯥ ) ‪ D‬ﯥ د ‪†n‬ت ‪›a‬ن ‪A!mN‬ي اوﯧ‪3‬ل او دا د‬ ‫‪ 6D‬د ; د ‪†n‬ت ‪›a‬ن د (دت ! ه<ۍ ه‪ J‬اورﯥ ‪ mN .‬دا‬


‫& @ ور ‪ A‬ﯥ د ‪ 6D‬وژ ر ﯧ د@ او ﯥ ‪A AN D‬و ه< ‪ F‬ﯧ{ ‪! =-‬‬ ‫ ‪ .‬ه )` را ) ړ ‪A‬و او د ‪/7 ) XD‬ر )‪$‬ﯥ ) ل‪.‬‬ ‫د ‪ XD‬د وژ ‪F‬ﯧ د ه<ۍ ‪ 2 ، N‬٭ او ‪ F‬ه‪ J‬ر!;ن ‪A‬ې ل‬ ‫او دا ﯥ د و د رو زړې اوﯥ ه‪ J‬اووه‪%‬ﯥ ې‪ .‬در ﯥ ) ډا‪5‬ار‬ ‫واړو‪ .‬دا ‪ `%‬دو‪ N‬اوز)‪ %‬ل ﯥ د ‪ A!mN 1 F‬او ‪. @A‬‬ ‫‪XD‬ن د ‪%B‬ﯥ )هﯥ او ل٭ ) ‪3F‬ل ﯥ د ‪ %B‬و او او‪! /7‬ړ و!‪ 9‬او ‪F‬‬ ‫‪ 9B‬وا‪ W‬او !‪ =M‬د ; ور ‪A‬ل‪ .‬د ‪%B‬ﯥ ‪%B‬ا \ د !‪; ) %‬ر ﯥ ا‪N‬ن ا“ ن ‪F‬ي‬ ‫د ; ور ‪ A‬او ‪ ،F ، 2 ،N 9B XD‬و او ‪ LF‬د ; ور ‪A‬ل ‪/‬‬ ‫ﯥ د ‪D N F‬ل او ‪6%N‬ي وو‪.‬‬ ‫دا ز ) ! )ﯦ‪b‬دم ﯥ ددې ‪A‬او٭‪ ،‬ر او ا<و !‪<%‬و ‪lX‬ﯥ ! اورﯧ‪3‬ې؟‬ ‫د €ﯦ‪ ) %‬زرهو ‪ $D‬ﯥ دا ‪ $D‬د ﯥ ‪ / ) /‬ر‪ D 7‬د‪ .‬ﯧ‪ @3‬ﯥ ﯥ‬ ‫‪ ! D‬دا وي ‪ N N‬ﯥ دو\ را)رو وو ه ‪ ! D‬دا ‪ !-‬د ﯥ )‬ ‫‪X bN‬زار ‪ @A‬د@‪ .‬ﯥ )‪ 2‬ددې ‪A X-‬ې ل ﯥ ا‪N‬ن ا“ ن ‪A ‹F‬ي‬ ‫ ) دې )هﯧ‪3‬ل ﯥ دو\ ه< وﯥ ‪. @A ‹F‬‬ ‫د ‪ F‬ا‪ 5‬د ‪ D‬رو د ادارې ل زور ) دې ‪3F‬ې وو ﯥ د ﯧ ‪!F‬را ! د‬ ‫‪ rB‬او ر ور ‪A‬ي‪ .‬واړ او ‪ `% NN‬ﯥ ) ‪ 9‬ه او ;‹ را)ر! ‪A‬ل‬ ‫او ‪ `% J(N‬ﯥ ! ‪-‬ړ ‪A‬ل‪ .‬داﯥ ډوډر او )‪%‬س ﯥ ‪ J(N‬ه‪ J‬وي او اﯧ‪ENC‬٭‬ ‫ه‪ .J‬د €ﯦ‪ %‬ل اﯧ‪ `% NC‬ن دي او ‪mN‬ن ‪ ،‬ددې ‪(-‬ن ډ‪N 5‬ر او ‪ 9F‬د‬ ‫ه ‪(-‬ن‪.‬‬ ‫د ه‪ 3‬د ‪ D‬رو ‪%‬و‪ /‬د د ‪ mN‬روز ‪ ) 1‬داﯥ ډول او ‪ A‬او داﯥ ) ﯥ‬ ‫‪DB‬ﯥ ار!ﯥ ‪!F‬ﯥ ‪/%‬ﯥ ﯥ ور! ) ړ ‪A‬ې ﯥ )‪/‬ﯥ د ‪3‬ا@ ‪F #D%‬ﯦ‪2‬ﯧ‪3‬و ‬ ‫) ر‪ N D 7‬ﯥ ﯥ ه‪K‬٭ دا و ﯥ دا ر ‪ `%‬ه‪ J‬د ن ‪3‬ې د )ﯧ‪Nm 6‬ن‬ ‫ ‪A‬ي او د ‪%B‬ا \ او ور و )‪/‬ﯥ او‪/‬ي‪ .‬ددې د د ‪ /%‬د ‪3‬ا@ ‪F‬ﯥ‬ ‫رې٭ ‪ ، DN‬د ورور د ورور )  او ‪A‬و• واړوﯥ ‪ .‬دا د ‪3‬ا@ ‬ ‫ﯦ‪3‬و‪/‬ﯥ ‪ `%‬او د دو\ ‪B‬ﯧ‪%K‬ﯥ ‪X‬وه٭ ﯥ داﯥ او رو ﯥ دو\ ﯥ ) ‪5F‬و‬ ‫ر! او درر راواړول‪.‬‬ ‫)ﯧ‪6‬ﯥ ‪F‬ﯥ ‪ 2) .‬ن ) ‪ %B‬ﯥ د ‪ ) 9F‬و ‪D(F‬و ﯥ داﯥ ‪ =F‬ﯥ ‪9F‬‬ ‫ه ر ل !ﯦ هﯧ‪ .‬د )ﯧ‪3 =M! 6‬ي٭ او د )‪ 2‬د ژو‪ 3‬ر‪ ! ) R‬ﯧ‪3‬و ‪.‬‬


‫) دې و ﯥ ) او‪ 7‬ن راﯥ‪ ) .‬دې ‪3F‬ن ‪3F‬ې د ن )ه د)ر دا‬ ‫ارز‪ 7‬٭ د ﯥ ‪ bN‬د €‪D %‬ﯥ ‪ ) !(F‬ﯥ ﯥ د ا‪-E‬ډ‪-D%F‬ا‪) )-¦D‬‬ ‫م دﯦ‪b‬ي‪; ،‬ړ ‪ .‬د د )ﯧ‪2‬ر درې د ﯥ ‪D‬ﯥ ) وړو ‪ %‬ﯥ ‬ ‫‪3‬اي ‪6 N3‬ر اوزﯦ‪b‬ﯦ‪3‬و‪.‬‬ ‫ه< د د‪6‬ﯥ ړې‪%/7 ،‬ﯥ او ‪X ED‬ﯥ ‪N‬ر او د ‪ P) P‬زوړ ن )‪ JT‬او;د وو‪ .‬د‬ ‫ه< د )‪m‬ر ه‪ ŠD‬د‪ 6F! 7‬و او دا د )‪ 2‬ن ‪A‬ي د)ر ډﯦ هﯧ‪32‬٭‬ ‫ د ‪ /‬ﯥ ه< ‪ 9B‬ل د‪7‬ن ‪ %2F‬وو‪(F .‬ام ن ر‪D 7‬ﯥ ‪ @A‬وو او )‬ ‫درو وﯦ‪) %D‬هﯧ‪3‬و‪ .‬د ه< )ﯧ‪D6‬ن ښ وو د )ﯧ‪ 6‬م ور! ه‪ J‬د وو‪.‬‬ ‫د ر\ ‪AN‬ﯥ وو ا ﯥ ښ وو‪ .‬ه< د ‪%B‬ﯥ !ﯧو!ﯥ ‪N‬و‪/‬ﯥ ه‪ J‬وو او‬ ‫‪ NmN‬ه‪ .J‬ه< ‪F‬ﯥ ‪ L‬ر‪ 7‬ﯥ وو ‪ /% /‬ور ‪. DN‬‬ ‫‪(F‬ام ن ژو‪! 3‬ﯧو او د ژو‪ 3‬د ورو ‪ D‬و )رې د ‪%D‬ﯥ ‪ i$‬ﯥ‬ ‫‪ =F‬وو‪ .‬دو ‪ A‬ﯥ واد ‪A‬ې وې او ‪ gN‬ې ﯥ )ځ ﯥ د ‪3‬ن • ‪ElB‬‬ ‫‪ !F‬ې وو‪ .‬دو‪ J‬ې ﯥ ) )ځ ﯥ د ﯧ‪$‬ن ا‪ /N  $‬او د ز‪3DN‬ارۍ او‬ ‫د‪ ) E‬رو ﯥ ‪(F . =F‬ام ن د ې ) دې ‪ A‬او  )هﯧ‪3‬و ;س‬ ‫ﯥ !ﯦ وا‪N ) . $‬ر ډﯦ ‪X‬ان وو ‪ /‬ﯥ د ‪N‬ر)‪m‬ر ‪ g‬او;د وو‪ .‬د ۍ ‪F‬ۍ ‬ ‫ ار او ه وو او )  ) او ا ﯥ )‪B W‬ﯧ‪%K‬ﯥ وو‪ ) .‬او د_ ړ وو‪.‬‬ ‫) )‪m‬ر ډﯦ ‪N‬ﯧ‪ ED‬وو او د ‪ 1‬ر د)ر ‪ F‬ور !‪%%‬ﯥ د‪ 9D‬وو‪m) .‬ر ‪ F‬ده< ه‪1‬‬ ‫‪! 92F‬دې )رې ﯥ ) )ځ ﯥ د ﯧ‪$‬ن ا‪  $‬ﯥ ه‪ ) J‬زړ وا<‪ ) . $‬ه‬ ‫ ﯥ ‪N F‬ر د ه< ) و;ړ و او دا ﯥ ‪N‬ر او ې دواړ د )‪m‬ر زت د‬ ‫‪3F ) 9F‬ې )هﯧ‪3‬ل او ﯥ ‪ F 1‬ه<ﯥ واﯧ‪ 9‬ه< ‪ F‬ﯧ‪3‬ل‪m) .‬ر ه< ! د اوﯧ‪3‬و‬ ‫د)ر ‪%‬ﯥ ور ‪A‬و او دا ا ‪D‬ر ﯥ ور ‪A‬و ﯥ د ‪%B‬ﯥ ‪7‬ﯥ واد او ‪A‬ي‪ .‬د ه< دا ‪D‬ل‬ ‫وو ﯥ داﯥ  ‪ F‬ه< دا ‪ 9B‬هﯧ‪ 32‬او ا‪3‬و )ﯦ‪b‬دي‪.‬‬ ‫ه< د ‪3‬ا )ﯧ<‪%‬ﯥ واد او ‪A‬و ﯥ ) ر_ ‪%/7 -‬ﯥ او ) ۍ ‪F =%$‬ﯥ‬ ‫ر و‪ .‬د ‪%B‬ﯥ ‪7‬ﯥ د واد  ه‪ J‬د ه< ) ا‪3‬و‪ D ،‬او ‪X‬دا ‪X‬ﯧ‪3‬و‬ ‫ ﯥ ‪3F 1‬ن را<‪ %B ) .%‬دواړو ‪ N‬ډﯦ ‪N‬ﯧ‪ ED‬وو او د ا<ي ) ړ ﯥ ‪ F‬ﯧ ‬ ‫ ) ‪ FF‬ﯥ ‪ ) F‬او ا‪3‬و ﯥ ورو‪ . W‬د ه< ‪ T7‬ددې ا‪3‬و ‬ ‫و او  ‪ F‬ﯥ !ﯦ ‪ .‬د هې ‪N‬ﯧ‪3 EN‬ې ه<ﯥ ه‪ 9 7 J‬ﯥ د و‪3‬ه ‪ 1‬د‬ ‫‪%B‬ﯥ و‪/‬ﯥ ;‪3‬ې راو ‪ .‬دا ‪ T7‬د ‪A 9B‬ي ددې )‪ m‬ا‪ X‬و او ) دې )هﯧ‪ 3‬ﯥ‬ ‫ددې ) ‪ F i‬ز د ‪A 9B‬ي هﯧ ‪ J‬او ه د ‪ NN‬د ا<ي ) ړ‬ ‫‪F‬ﯥ ‪ F‬ه‪!) J‬ﯥ ‪. g‬‬


‫ ه< ډﯦ ژر ‪ AN‬او ه د ډﯦې اوږدې ) ‪ D‬او ې !ﯥ ‪!N‬ﯧ‪3‬ل ﯥ او‬ ‫‪3D‬ل ﯥ د ‪ 1‬ا‪6‬ﯧ ‪ F‬ه<ﯥ ! ﯧ‪ .3‬د ‪N‬ګ ) و= د ه<ﯥ ‪  =gT) a‬وو‬ ‫او د واد ) ر ل ﯥ ورو ! او‪B‬رﯥ ‪ .‬ه<ﯥ دو ‪NN‬ن ه‪/%‬ن !‬ ‫)ﯦ‪M‬دل ﯥ د ‪F‬ﯥ ا ﯧ‪3‬و ﯥ ) ‪ X‬ﯥ ړﯦ‪ .3‬دو\ ‪N‬ګ او‪3D‬و )‬ ‫دې )ه ‪g‬ل ﯥ ‪N‬ګ ‪ ! 1‬واي‪.‬‬ ‫د ;م ) وړو‪ N‬ور ﯥ ‪!F‬ي ‪ =N/n‬د )‪ ) ! _ MN‬م ژ‪N‬ﯥ٭ ‪A‬ې وې ‬ ‫) ا ﯥ ﯥ د وا‪6‬ﯥ و‪ F‬راوړ‪ ).‬دې و ﯥ د ‪3a‬ا<‪#‬رن ‪F‬ﯥ ارا‪ ; N‬ر‬ ‫ز! ‪ .‬ه< ‪%B LF 9B‬ﯥ ‪F‬ډۍ ‪N‬ر! ور)<ړ ‪A‬ل او د ‪ %B‬ډ‪ F‬د)ر ﯥ‬ ‫د ‪ ) /%‬ر ‪ =N3‬ﯥ ن ‪A =F‬و‪.‬‬ ‫ه< د ‪ 9B‬ژو‪ 3‬د)ر ‪ i$‬او‪3N‬و‪ ،‬د ‪ /%‬د ‪DN‬ﯥ ‪ .i$‬ه< ) دې ‬ ‫اورﯧ‪3‬و ﯥ د )‪ 2‬ون٭‪ ،‬زده‪) 7 ،A/‬ر٭ او !‪ J:‬ډﯦ ارز‪E 7‬٭ دي‪.‬ددې د)ر‬ ‫ﯥ )‪  2‬ې ا!ې رو ‪A‬ې ﯥ د‪$‬ﯥ د دو\ )م د دو\ د ‪A‬او‪3F ،‬و‬ ‫ورو‪ ،‬ورو )!ﯥ ﯧ‪3‬و او ‪%) =(-‬و ! راواړوي‪ .‬ه< دا ه‪ K‬او ‪ A‬ﯥ )‪ 2‬چ‬ ‫ ! ‪/7‬ﯧ‪A 9‬ي او ) دې ﯥ ‪F‬ﯥ ‪ ) .‬او ﯥ ه< د ه‪ <g‬ن ) ‪N-‬ت‬ ‫ ﯥ را‪A 5‬ل او ن ﯥ د ه<ۍ ‪A F‬و‪.‬ددې ‪5‬ې ﯥ ‪ ! =N/n‬اورﯧ‪3‬و ‬ ‫د )ﯧ‪ 6‬وا‪ W‬ي ا زو٭ ‪ 9B‬د د ; ور ‪A‬و‪ .‬ا‪ g Pl‬د )ځ او !) ‬ ‫راﯥ او د ‪ %‬ﯥ ‪X‬ﯧ !و ‪ .A‬ل ‪%‬ﯥ ﯥ ‪F‬ﯥ و‪%‬ﯥ ‪A‬و او ) ‪3F %‬ې )‪B T‬ﯧ ‬ ‫زر رو)\ ‪ N-‬او‪8 g .6‬ﯧ‪X !N ) ! /% i‬ډ )‪ 2‬ﯥ وﯦ او ‪ A‬او‬ ‫ه<ۍ ﯥ د )ﯧ‪ 6‬د زور او د‪F3F‬ﯥ  ‪A‬ل‪ .‬د )‪B T‬ﯧ زرو رو) ) ‪3F‬ل ﯥ ﯥ د‬ ‫ ‪B %‬ﯧ ‪gN‬ان د ن ‪ 9%!F‬او ‪3X1‬و ﯥ او ‪ A‬ﯥ دا ‪gN‬ان ‪ ! F‬ه و=‬ ‫)رې ‪3F‬ي وي ﯥ ! ‪) 1‬رې ! دا !وان او ‪ N-‬وي ادا ‪A‬ې‪ ) .‬دې ‪gN‬ا‬ ‫ ﯥ ‪(F‬ام ن ه‪ J‬وو ﯥ د و= د ه< ‪ T) a‬او او د )ﯧ‪ D6‬و!‪%‬ﯥ‬ ‫‪D N‬ل وو‪ .‬دا ر ‪$‬ن ه‪ J‬ډﯦ ار او ه ‪ `%‬وو او ې د ‪<F‬وت ه‪ K‬ﯥ‬ ‫ و ‪A‬ې‪ .‬دو\ د ‪/B 9B‬وي   او )‪F %BM‬ﯥ و\ ډﯦ = وو‪.‬‬ ‫) وړو‪ 9 N‬دو\ ! د ‪%B‬ﯥ ‪ \Nm‬ا‪6‬ﯧ او‪ 2) .‬وو د ې ‪DB 1‬وې‬ ‫ﯥ او ‪A‬و دو‪ = N‬ا‪ $‬وو ﯥ ‪ ! 1‬ه‪  J‬وو‪7 %LD ) .‬‬ ‫ﯥ )ﯧ‪ ! 6‬اووې‪ ،‬ﯥ ! ‪F bN‬ﯥ  ( او اوس ‪ bN F‬او ! د‬ ‫‪- 9F‬ړ ! ! ه‪ J‬د ‪3F‬و ‪ 3F‬او ‪ F bN‬ه‪ J‬اووﯥ ﯥ ‪ 1‬و!‬ ‫‪3a‬ا<‪#‬رن ) ‪ 1 b‬ﯥ ‪ . ‹F‬دې )ﯧ‪2‬ﯥ ه< ! د ‪F‬ن م ٭ور ‪A‬و ﯥ )‪ 2‬‬ ‫ﯥ ه‪ ) J‬دې م )ﯧ] ‪3 .‬و ﯧ‪/%F g @3‬ﯥ دې م ه< ډﯦ زړور ‪.‬‬


‫دې ه< ‪F‬ﯥ ري ‪6%N‬ي او ‪!N‬ﯧ‪3‬و‪/‬ﯥ و ور ‪ ! .A‬دې )رې ﯥ زوړ ‪(F‬ام‬ ‫ن ه‪) J‬ﯧ ‪ 3F ! D6‬رد وﯦ‪ 9D‬رو ‪A‬ل او ‪ @ 9B‬ﯥ ‪) DN‬ﯧ‪3‬ا ﯥ د@‬ ‫‪ 61‬د )ﯧ‪ ) D6‬وړ‪F‬٭ ‪B‬ر د@‪ F .‬ن ‪3N‬ر )ا‪ $‬او د )‪ 2‬د ‪B7‬رﯥ‬ ‫د)ر د ا‪m8‬ح ا;& ) م ز‪N‬ن اور‪ .‬ددې ز‪N‬ن ‪ N‬او ‪N‬ام ‪F‬ﯧ‪ M‬ﯧ‬ ‫‪ CD ، D‬او ‪B7‬ر‪ CD‬وو‪ DF .‬ه‪ J‬ه< ‪3F‬ي ‪ @A‬او د در ‪C M‬ا ور ‪@A‬‬ ‫‪ % .‬ﯥ ه< وا ! اووې ﯥ ز ‪ ! /%‬درس ور م او درس ور ل ‬ ‫‪- 1‬م د@ ا دا د ر ‪3N‬د ل دي  ر ور! اب او ‪A‬و ﯥ‬ ‫ه دا  د دا ژ‪ W1 F N‬ي ﯥ دا ز‪N‬ن ‪  F‬ر ! ‪T 1‬‬ ‫ )ﯧ‪3‬ا ي؟ ! ) ‪3F N‬ې ‪F‬ور او \ ﯥ داﯥ ‪ F‬ﯧ‪b‬ي‪ .‬اب راﯥ ﯥ‪! . ،‬‬ ‫‪ 2F‬اواړ او دا ژ‪ N‬او ﯥ ‪ F DF‬داﯥ م دا د@ ازاد ې‪ .‬دا ژ‪ N‬ﯥ ز‬ ‫دې د ‪) DN /% %B‬ﯦ‪b‬دم او د ه<ۍ د ‪;  =N3‬س وا‪J%‬؟ ‪ F‬ن )‬ ‫ډﯦ = )‪ 2‬او ‪/ EgN ) N .A‬ل ﯥ زد ‪A A‬ې و او ه‪ %‬ﯥ ‪N‬ﯥ‬ ‫‪  1‬د ‪D‬و٭ او ﯧ ‪7‬ﯧ‪A6‬ې ) ه‪ %/‬اورﯦ‪ 3‬وو ه<  ! ‪D‬ل وو‪) .‬ﯧ‪ 6‬‬ ‫ز! ‪ A‬او ‪ F‬ن ! ﯥ ) ډا_ )ه ژ‪ F‬اووې ﯥ دا ‪ =N3‬د@ دا ‪<F‬وت د@‪.‬‬ ‫او د‪$‬ﯥ ‪F‬ن ! د در د ‪ =M‬ز‪3‬ان ‪C‬ا ور ‪ . @A‬ددې ) ‪3F‬ل ﯥ ‪MN‬ﯥ‬ ‫ ل ! ه روا ! ‪ W1‬ﯥ ددې ه‪ F 1‬وال وو‪ ،‬ړې \ او‬ ‫ا ‪XD‬ﯥ ور ‪A‬ې ې‪.‬‬ ‫) دې و= ﯥ ﯥ ‪F‬ن ) ‪ 9D-‬ﯥ وو ‪MN /‬ﯥ ړﯦ‪3‬ل‪ `l `% ،‬او‬ ‫‪ J:N‬وو‪ .‬د در ‪ 9D-‬ه< ‪ 7‬ز)‪ Z%‬وو د ه< اراد ‪ /‬د او‪B‬ﯥ ه‪$‬ﯥ ‪ /%‬و‪.‬‬ ‫د ‪ 9D-‬ړ٭ او ‪A‬او د ه< )  ‪ X‬ﯥ ور‪9! `% ،‬٭ او ‪FM‬ﯥ )ﯧ‪3‬ا ‪@A‬‬ ‫وو‪ .‬ه< د ‪F %B‬ﯥ ‪N‬ر ‪ N‬ﯧ‪! b‬و ‪ A‬او د ن ﯥ را‪A =-‬ل‪(F .‬ام‬ ‫ن ډﯦ ‪ 7‬ت ﯥ وو‪ .‬او‪-‬ې ! د را!‪N /%‬ﯧ‪ %‬دارو‪3N‬ار ﯥ او ور ‪ F‬ﯥ‬ ‫)ﯧ‪/B 1 ! D6‬ﯥ ‪B‬رې ه‪ J‬ﯥ‪ .‬د ‪ F‬ن د ‪3D‬و او ه ‪ %‬د)ر ) زر‪X‬‬ ‫‪ `%‬را‪N‬ت وو‪ .‬ا ‪ F‬ه< ! ) ار‪ 9 X N‬او )ﯧ<‪ F %‬د ه< د دروي‬ ‫‪3‬رې وﯦ‪%D‬ﯥ‪ F P ; ) ! 2) .‬را‪%‬ﯥ وو‪ .‬دې ‪ =%N D6-‬ا ‪9B‬‬ ‫;ر‪7‬د او‪3N‬و او دا ‪) F(N‬ﯧ‪ %BM) 6‬د ن او ‪.A‬‬ ‫)ﯧ‪6‬ﯥ ډﯦ = وو ﯥ ‪X‬ر دا ‪ N1 2) A)A‬ددې ‪A‬ي اﯧ‪ ENC‬دي‪ .‬ددې ‬ ‫‪/MN‬ﯥ ﯥ د دې )‪ 2‬د ! راو‪ ،‬دا ‪F P) P‬دل ‪ TDN @A‬ې ل )‪/‬ر‬ ‫دي‪ F .‬ن دو‪ N‬د_ ړ او زړ ور ‪ @A‬وو ﯥ ‪ D‬او ‪C‬ا ور ! ډﯦ وﯦ‪A‬‬ ‫وو ‪ /‬ﯥ  ه< )‪l‬ﯧ‪3‬ې او ﯥ داﯥ ل ‪ .9 7‬ه< ‪ F‬ه‪ ) 1‬ډا‪ X‬ل‬


‫او )ﯧ‪ F ! 6‬ﯥ وﯦ‪ 1 ! %D‬ۍ او \‪ .‬ه< ﯥ ‪3F DF‬ي ‪A‬و ) دې ا‪ 3DN‬‬ ‫ﯥ ) ‪ 7‬ﯧ‪b‬دي‪ .‬م ل او !‪3g‬د وو ﯥ ) ه< او‪ .g‬د ‪! A1‬ب٭ ز‪3‬ان‪،‬‬ ‫; ‪ ! B‬درﯥ ﯥ‪ ،‬ږ !‪bB ،3‬ن او ‪D7‬ن €ﯧ‪ 3‬او د ه ‪ 1‬ور!ﯧ ‪/B‬وې‪3F ،‬‬ ‫رد‪ ،‬ﯥ او ‪ .‬ه< ‪ F‬ه ورځ ‪ 9‬ﯧ ‪-‬ار ‪N‬ﯧ‪ EL‬ل ې ﯥ ن٭ ‬ ‫وو ‪ .@A‬ه< ‪3F @ Z%N‬ي وو‪ .‬ې ﯥ د ‪ 9B‬ن د روا ‪ =/ W%‬‬ ‫د@ ‪ @A‬د ه< ‪ F‬او رو ‪ sD F‬وﯥ و‪ .‬ه< ‪- F‬ﯧ‪%‬ا ! ه‪ J‬دروې‬ ‫ور او د‪$‬ﯥ ‪ ) F‬د‪3F 7‬ې ه‪ F(N J‬وو‪ .‬ه< ه ‪ 1‬ه! او‪ 92F‬او د ز‪J‬‬ ‫او )ﯧŠ ‪ E‬ﯥ ې ‪ !X‬ور ‪ J 9B .A‬ﯥ ) ‪3‬ا او درد )  اړو‪ .‬دا وار‬ ‫ﯥ ‪-‬ﯧ‪ %‬را‪N D %‬رز ﯥ )ﯧ‪ A 9‬او د ‪ 3n‬د)ر ﯥ د ‪ ABgF‬ا‪!nm8‬‬ ‫‪ 7‬او ‪.A‬‬ ‫) ‪ %‬ﯥ ي )‪ 2‬ا‪ 3‬وو‪ .‬ه<\ ! ‪%/D‬ﯥ )‪ R‬داﯥ ‪F‬ﯦ‪F DB / 2‬ﯥ ‪/‬‬ ‫)‪ F .R‬ن ‪X % ) % F‬زﯦ‪3‬و او ‪ F /%‬ﯥ ‪X-‬ﯥ ‪ N‬ﯥ ﯥ‪ .‬د ‪6%N‬و‬ ‫ډ ‪ F‬ور ه‪X % ) % J‬ﯧ‪ .3‬د ه< ‪6%N‬و ! دا ‪ =/‬وو ﯥ دا ‪ EDB‬ر‪6‬‬ ‫‪N‬ﯥ ژر ‪D7‬ې ‪ $D‬او ددې ‪ 1‬هار@ )‪/‬ر د@‪ ) .‬دو\ ﯥ !‪%B E‬ﯥ ‪N-‬ﯥ د‬‫‪N1‬ﯥ )‪5 M‬ۍ ! ړې او ه‪ %‬ﯥ ) ر_ ﯥ ډو‪F‬ﯥ ‪A‬ې‪ .‬دې د ‪ N-‬ر_‬ ‫ر‪ EMF‬او د‪$‬ﯥ دا د دو\ ‪ . N-‬ﯥ دو\ ‪ ) F‬د و ‪ N-‬ﯥ ‪X‬ﯧ‪3‬ل‬ ‫ د ‪) /%‬م ‪ F‬ﯥ  رااړو‪ .‬د )‪6$ l‬و ‪ F‬ې اودروﯥ او د و ‪ N-‬د ‪A‬و‬ ‫) ! ‪ F‬ل‪ .‬ا ‪ F‬را‪3D ،9%‬ل ‪ F 9‬اول او رام ‪ F‬ل‪ F .‬ن د ‪%B‬‬ ‫‪CN‬دورا او اري ‪ 2‬د)ر دا ر ر_ ر ‪A‬و ﯥ ور! ‪ F‬ﯥ ‪3‬اي ‪6 N3‬ر‬ ‫وﯦ‪ %D‬ﯥ ‪ N‬او ‪N‬ام ﯥ ‪%B‬ا او ‪ =N3‬وو‪.‬‬ ‫‪ N‬د ‪ F‬ن ‪ b‬اوږد  را‪ / %/7‬ﯥ ه< د )‪ 2‬د ‪ =D‬ر‪ 7‬ﯥ ‪1‬ﯧ( د‬ ‫وﯥ ﯥ )‪ 2‬ه< )ﯧ] او ه< )‪) 2‬ﯧ] ‪ .‬او ! ) دې دواړو ﯥ ه‪g J‬ﯥ )ﯧ]‪@3‬‬ ‫! ‪) 1‬رې ﯥ ! )‪ 2) %BM‬ن ﯥ‪.‬‬ ‫‪ F‬ن اوس زوړ ‪ @A‬د@ ﯥ ‪ DX DB‬او اوږد اوږد ‪ ; %/7‬ﯥ دي‪ % .‬ﯥ‬ ‫! ه< اووﯥ ور)‪$‬ﯥ د ه<  ‪ ! X‬ه‪ J‬او‪X‬ر ! ‪ F‬د )‪ 2‬ن ) ‪) =D‬ه‬ ‫ﯥ او داﯥ او دو‪) F N‬ه ﯥ ﯥ داﯥ دې ز ) زر )‪) Jg %/D A‬ه‪.Z‬‬ ‫‪B‬ﯧ‪ %K‬ب‪ ) ،‬اﯥ او ‪ A‬ب ‪ /‬د د ‪KF‬ﯥ او د ‪B‬ږ‪ \N‬د ر‪ X R‬ﯧ‪. g @3‬‬ ‫‪ DN‬او ر٭ ‪ %/D ) W1‬ﯥ ‪/7‬ﯧ‪ 9‬ﯥ ‪ g‬او د )ﯧ‪- ) 6‬ﯧ‪ 9‬ﯥ‪F .‬‬ ‫ن ! د ‪ 9B‬ژو‪ 3‬د )ﯧ‪ 2‬او !‪ NN Fs‬ﯥ ‪ ) DN‬در_ ﯥ ‪ N1‬وداﯥ‬ ‫ ‪  Z‬دو‪FF N‬دې اﯦ‪ 9 ) JF Jl‬ﯥ ‪ .Z g‬د ‪DN‬ﯥ ا‪ W‬ا‪W‬‬


‫د@‪ ،‬د زړوړ!‪  P$F D‬ر‪ 7‬ب د@‪ ،‬او  ب داﯥ !‪ F‬او دو‪ N‬زړ )رې‬ ‫)‪/‬ر د@ ﯥ  د ‪ 9B‬ژو‪ 3‬او د ‪ LF %B‬د ‪ X‬د ر‪ R‬زت ږ وي‪ .‬دا ه‬ ‫درس د@ م ﯥ ‪ F‬ن )‪7 ! 2‬د‪ Z‬د@‪.‬‬

‫٭٭٭٭٭‬ ‫)‪%‬‬ ‫‪) $D %B N‬ۍ ! را اور او ه‪ J E%D‬ﯥ دا ‪ ! ) F‬ږ ‪6‬ﯧ‪3‬ﯥ وي ‪ 61‬ﯥ‬ ‫‪ N‬ددې د وﯦ‪ CN %D‬وا‪ $‬د‪$‬ﯥ ‪ ! F‬ددې د اورﯦ‪ 3 3‬ا‪ $‬ﯥ وي‪ 9 .‬د‬ ‫اورﯦ‪/MN 3‬ﯥ !‪%%‬ﯥ ډول د@ او د‪$‬ﯥ ‪ 9/D‬د وﯦ )ﯧ‪ - Z%L‬د‪.‬‬ ‫‪ N‬دا )ر ه‪ K‬او ‪ A‬ﯥ ! د ‪A  /% %B‬م‪ .‬دا ه‪ J‬وا‪ J‬ﯥ ) دې ﯥ‬ ‫‪%) 1 N F‬ي وي ‪A‬ي ‪ /‬ﯥ ز ا‪$‬ن ‪ J‬او ا‪$‬ن د‪$‬ﯥ ي‪D .‬ل د ‪=D‬‬ ‫‪3X1‬و د‪ .‬ه‪ K‬د ‪%B =D‬ا وي او ه‪ J‬د‪$‬ﯥ د چ ه‪ J‬د ) وي‪  .‬او‬ ‫ ‪ D‬د ‪A‬ي د)ر ‪ /‬د ‪N‬ر دې وي‪ N1 .‬ژر ﯥ دې دا او‪ %N‬دو‪ 7 N‬د‪ .‬ز‬ ‫ﯥ ‪ %‬د رټ ې ‪ N 3Ds •-‬او )‪ ! `LD‬او‪X‬رم او د ه< ‪F‬ﯥ )ې )ﯦ‪A/‬و !‬ ‫ ‪3‬ا ور)رې را ‪ ! .‬ز ‪ F‬ې داﯥ او ‪A‬م‪ .‬ز )‪ 2‬ن ‪ J‬او ا‪3‬اري ز‪ N‬د‬ ‫)‪ F 2‬د ‪ .‬ز ‪ ) F‬ډا‪ X‬دا اووا‪ J‬ﯥ ز د ‪%) /% %B‬ي ‪ J‬او ې ‪ N‬داﯥ‬ ‫او ‪A‬ې ل د ‪  F‬او ‪A‬م‪.‬‬ ‫‪ N‬د )‪- 2‬ړ ‪ @A‬ې ا‪T‬ر  ‪MN‬ﯥ ! ﯧ‪M‬دو‪N F 9F .‬ﯥ ‪ 1‬در ل‪X .‬‬ ‫)‪/ 2‬ر‪§ ،‬ن‪- ،‬ه‪m‬ن ‪ ،‬څ او ( دي ‪ DF‬ه‪ J‬ز )ې ‪N‬ﯧ‪ .J ED‬ه< ‪ @AN‬د‬ ‫ر‪N‬ل او !د د ;‪3‬ې ي او دا )وا ي دې ! ‪ @AN W1‬واي‪) .‬ﯧ‪3‬ا‪ g‬‬ ‫(ر= ‪ 7‬د@‪ .‬ه< واي ﯥ )‪ 2‬د ‪F‬را ‪ =2‬د@ ﯥ ل ) و= او‬‫ ورځ وه او ل ن دي‪.‬‬ ‫ز‪ bN‬د ‪B‬ش ) ‪ =2‬ﯥ ﯥ ‪ F‬د ‪ 9D-‬ري د !ر ‪ 2) -‬ن )‬ ‫اوږ ﯧ‪M‬دل ل ; ‪ F‬اﯦ{ ﯧ{ ‪ NmN‬ﯧ‪3‬و ‪ . F‬د )‪ 2‬ن ;س ‪D7 M‬ن ‪ELD‬‬ ‫او ‪ `%‬وي ‪ DF‬ه‪ F J‬ﯥ ور ي‪ @A/M) .‬ﯥ ګ )ﯧ وي ‪ F F %F‬‬ ‫ور ي‪ .‬ه< ‪N 9B‬ﯧ‪ ! %‬واي ﯥ ! ! ‪X N‬ر ز‪3! N‬ي ! او‪X‬ر‪.‬‬


‫ )‪  2‬ز‪ N‬د ‪N‬ﯧ‪ D‬ب د  ‪ l‬و‪ -‬دا د ﯥ دې ‪ %‬د ‪ _-‬او ‪N‬ګ د)ر د‬ ‫ ر او ‪; N‬س ‪ F‬اوﯦ‪ F DX ، T‬ړ ‪A‬ي‪ F h1 ) ،‬ي او‪6‬ي او د‬ ‫ ‪%/7‬ﯥ ‪N-‬ﯥ ‪ F‬وا‪3‬ي‪ .‬دا ‪N‬م اړي ﯥ د‪n‬رو ‪MN‬ﯥ ! ل ;ړ ‪.‬‬ ‫ه< دا چ ي ﯥ ‪3‬ا@ و ‪7 MN‬ي ‪ /‬ﯥ ه< ‪ W) %B‬او ‪B‬ﯧ‪%K‬ﯥ‬ ‫د@‪.‬‬ ‫ه< واي ا@ ‪3‬ا‬ ‫! ‪ F(N‬او رن ﯥ‬ ‫د د)ر ﯥ ز ‪3‬ا م‬ ‫‪3‬رې وا‪ J‬او ‪N‬م‬ ‫ه< واي ‪F‬ﯥ ‬ ‫ژاړي ‪ ،‬رو ﯥ ‪ =F‬وي‬ ‫ ‪ _-‬و‪ ! =- /‬‬ ‫) دې ﯥ ه‪ g ` ŠD‬ﯥ ز دد )‪%‬ي ‪ J‬او اوس ه‪ %D‬م ﯥ ! ‪ F‬ه‪ J‬دد ‪D!6%N‬‬ ‫او \‪.‬‬ ‫)@‬


‫د ‪  ،‬و‪ 7‬رﯥ ې )ﯧ‪C‬ار‬ ‫ا‪$n‬س‬ ‫€ن‬ ‫‪%n‬‬ ‫‪%FtN‬‬ ‫‪3Dta‬‬ ‫ا‰‬ ‫ا‪8‬ل‬ ‫‪:‬‬ ‫‰ت‬ ‫‪3U‬‬ ‫‪D€F‬ت‪ ،‬ا‰ر‬ ‫رد ‪9a‬‬ ‫)‪ND‬‬ ‫‪! =F‬اش‬ ‫&ت‪=™Df ،‬‬ ‫ا‪8‬ل‬ ‫‪ iDsa‬و ‪i‬‬ ‫)ﯧ‪ ! 6‬ار د‬ ‫‪=%‬‬‫ه ‪ 9X‬ﯥ ور! د ;‪3‬ې ;س ر ‬ ‫او د د  ‪. Z‬‬ ‫ا‪gF‬ر‬ ‫اﯦ‪ J%‬د م د@ ﯥ د ‪F‬ﯧ او ات‬ ‫!‪) TDN‬وت د@‪.‬‬ ‫د ‪`% 9$‬‬ ‫د د)ات( ‪ D‬د‬ ‫‪3g N‬دا‪3g!) ،‬د‬ ‫‪ €f‬ر‬ ‫‪”N‬ر@‬ ‫‪DF‬د@ ‪”a‬‬ ‫;زم و ‪C%N‬وم‬ ‫‪D‬ر‪9‬‬ ‫ا§(ر‬ ‫ﯥ ‪†n‬ت ‪ ! Z$Da‬د ‪N‬ګ ‪C‬ا ور ‪A‬ې‬ ‫و‬


‫)‪<l‬ﯥ‬ ‫‪3F‬ر‬ ‫)ر‬ ‫ر‪ 7‬‬ ‫‪F‬ﯥ ر‬ ‫ر‪=7‬‬ ‫ه‪K‬ب‬ ‫د ‪Z‬‬ ‫ ‪9‬‬ ‫ږ‬ ‫)رو‪/‬ه‪K‬‬ ‫وژ‪Z‬‬ ‫‪X‬ا‪7‬ﯥ‬ ‫;رې‬ ‫ه ‬ ‫ا‪%‬‬ ‫‪B‬‬ ‫ ‪CD/l‬‬ ‫‪F‬ﯥ اﯧ‪C‬ې‬ ‫ل‬ ‫‪F‬ﯧ‪6%‬‬ ‫‪X‬اښ‬ ‫ارز‪=7‬‬ ‫ ‪=2‬‬ ‫ا‪3‬‬ ‫)‪%‬ﯥ‬ ‫ا‬ ‫ز‪F‬ت‬ ‫‪=2‬‬ ‫‪b‬‬ ‫ ‪A /A‬‬ ‫‪A‬و•‬ ‫ل‬ ‫‪A‬او‬ ‫ه‪K‬‬ ‫‪3‬ي‬

‫) ‪X‬‬ ‫زش‬ ‫€ض‬ ‫‪dn‬‬ ‫‪F‬ﮯ ‪D:‬‬ ‫‪dn‬‬ ‫!(‪ij‬‬ ‫وو‪/‬ﯥ‬ ‫اوزار‬ ‫زت ‪N‬ت ل‬ ‫‪Inspiration‬‬ ‫€!‪9‬‬ ‫‪W‬‬ ‫€ا‪ED‬‬ ‫&‪9D‬‬ ‫‪m‬ص‬ ‫‪3U‬‬ ‫‪²FN‬‬ ‫ﯧ‪‰N‬‬ ‫ر‬ ‫‪›N‬ل‬ ‫ده‪Z/‬‬ ‫€‪=D‬‬ ‫&”‪9‬‬ ‫‪D‬ل‬ ‫‪Z%a‬‬ ‫‪:/J $‬م‬ ‫‰‪=F‬‬ ‫!‪We N/`e‬‬ ‫ا‪´//Z%8‬‬ ‫ا€‪3‬ام‬ ‫‪=#MN‬‬ ‫‪9ta‬‬ ‫€ ‪a 9‬م‬ ‫ ‬ ‫‪#eN‬ظ‬


‫ژ‪N‬‬ ‫وا‪6‬‬ ‫‪A‬او‬ ‫ارز‪ 7‬‬ ‫ون‬ ‫‪B7‬ر‬ ‫ا ز@‬ ‫ م‬ ‫وړ‪F‬‬ ‫‪D‬و‬ ‫ړ‬ ‫!‪9‬‬ ‫‪! A1‬ب ز‪3‬ان‬ ‫ ن‬

‫و‪3a‬‬ ‫ز م‬ ‫€ ‪a 9‬م‬ ‫‪U‬ور@‬ ‫ا!‪#‬ق‬ ‫ا‪m8‬ح‬ ‫‪3‬‬ ‫‪it‬‬ ‫ا‪”a‬ب‬ ‫ا”ف‬ ‫!‪¦D%/‬‬ ‫اراد‬ ‫€‪@(! 3D‬‬ ‫‪&/=/‬د‬

Pakhtoon  

Pashto Translation of The Pathan - A skitch written by: Ghani Khan Translated By: Rashid Khatir