Page 1

CASUS

transformatie leegstaande gerechtsgebouw te delft

... als addendum op planvoorstel transformatie leegstaande armamentarium en legermuseum aan de korte geer te delft

onderzoek//

architectuur & stadsontwerpen


tr form voor


ansmatie rstel onderzoek// onderzoek//

architectuur & stadsontwerpen


GERECHTSGEBOUW

Omgevingskaart met locatie, bron: maps.google.nl

onderzoek//

architectuur & stadsontwerpen

ARMAMENTARIUM


Woord vooraf Op steenworp afstand van leegstaande voormalige Legermuseum en Armamentarium uit de 17de eeuw, ligt een leegstaand karakteristiek kantoorpand. Net als het Armamentarium is dit lege gebouw een Rijksmonument. Het is een paar honderd jaar later ontworpen door architect W.C. Metzelaar, in het jaar 1907. Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen en heeft een totaal bruto oppervlak van 992 m2. Het gebouw is in originele staat, inclusief ornamenten en schilderwerk. Het is gelegen aan de Korte Geer 11a te Delft en was tot 2002 in gebruik als Gerechtsgebouw. Na de opheffing van het Kantongerecht als zelfstandig gerecht bleef de locatie tot medio 2013 in gebruik als zittingsplaats voor de Sector Kanton van de rechtbank Den Haag. Deze publicatie laat zien met welke programmatisch invulling het voormalige Gerechtsgebouw kan worden herbestemd, waarbij de reeds eerder voorgestelde gefaceerde transformatie van het Armamentarium een vliegwieleffect kan hebben op het planvoorstel voor het Gerechtgebouw, maar ook andersom! Een gezonde programmatische invulling, vraagt naar een mix van functies, zodanig op elkaar afgestemd en aan elkaar gekoppeld, dat er een gezonde exploitatie kan ontstaan. Tegelijkertijd wordt met deze functiemix gestreefd naar multifunctionaliteit in en rondom het gehele gebouw en omgeving van het Armamentarium, waarbij de kwaliteit van de directe woonomgeving wordt versterkt door diversiteit en waarbij de wijkeconomie van de stad wordt gestimuleerd. De voorgestelde verweving van functies, komt direct ten goede aan de omwonenden, maar ook de nieuwe gebruiker(s) van het gebouw in de stad. Gedurende de dag wordt er immers zorg gedragen voor een bepaalde levendigheid, waar dat nu nog ontbeert of waar de levendigheid versterkt moet worden. Het planvoorstel voor het Armamentarium als ‘de compacte stad’ (zie www.smoesontwerpen.nl), zal samen met het planvoorstel voor het Gerechtsgebouw als een meerwaarde voor Delft gaan fungeren.

onderzoek//

architectuur & stadsontwerpen

onderzoek//5 onderzoek//


STEDENBOUWKUNDIGE VERANKERING

12

65

3430

3429

station 200 meter

9

7

53

3461 3549

3462

3550

3463

3464

3291

329

327

m

t/ 55

3 13

300

m

t/ 53

4 10

1

14

NS

3262

3

14 5

8

300

14 14

WE

9

architectuur & stadsontwerpen

14

ST

VE

onderzoek// onderzoek// onderzoek//

7

ST

Stedelijke inpassing van en routing naar het gebouw, kaarten: maps.google.nl


de markt / nieuwe kerk 300 meter

Zuidpoort

P

parkeren 180 meter

1874 72

824

431

712 2278 3725

75 21 3745

3728

a 44

53

3727

3521

46

1

34

3

854

2279

R GEE

4

345

3501

8

TE KOR

3455

d

255

3500

9

3518

48

980

11

18

doorgang armamentarium

3058 83

2616

57 30 3059

12

11a

734

5a

261

2

EE BR

3519

3

AT

RA ST

3768

382

825 826

64

770

2879

1955

66

6

3767

1

771

S EN AR 2059 1114 426 1115 427 428 1116 429 430 CL

1742

2

7 300

40 16 39 16

3001

2

3704

3090

3113

3746 445

44

3520

917 2807

1 45

e

62414

20

1a

3006

07

17

t/m

52

1029

1721

2

2

49

16

27

494

2

87

2786 497

3763

3530

3164

493

85

27

E GEER

LANG

39

1

m

3 t/

3372

3

3180

3373 577

GIS

3181

486

2750 576

479

1

2240

TS

AA

PL

DIE

-IN

ST

OO

9

22a

1b

3274

3255

8

280

EER

3273

821

280

GE G

75

LAN

T LF DE DE 41 OU

43

92

3535

3163 3 271

15

DE

OU

270 1

3532

3

15

9

2130

T

LF

DE

17

21

2131

Schie 20 m

onderzoek// onderzoek// onderzoek//

architectuur & stadsontwerpen

50 m

onderzoek//7 onderzoek//


_ontmoetingspunt _atelierruimten high-end _flex-werkruimten _luxe & multifunctioneel _rust & comport _hotel / short- lang stay wonen

bron: www.hotelpincoffs.nl/

cafĂŠ / lounge_ conferentie_ flexibel_

bron: www.boelies.nl

onderzoek// onderzoek// onderzoek//

architectuur & stadsontwerpen


Functiemix Het gebouw van 992 m2 bruto vloeroppervlakte groot, verdeeld over drie bouwlagen en een kelder, is uitermate geschikt om een mix van aan elkaar gelieerde bedrijven of instanties te huisvesten. Aangevuld met een serie basisvoorzieningen en functies op de begane grond, waarbij ook bezoekers aan de stad Delft gebruik kunnen maken, zoals een ontmoetingspunt in de vorm van een luxe horecasetting, cafĂŠ-bar en / of een brasserie. Daarnaast kan het gebouw eenvouding worden opgedeeld, vanwege de aanwezigheid van twee hoofdentrees, zowel aan de Breestraat, als aan de Korte Geer. Hierdoor is het mogelijk om twee verschillende groepen, aan elkaar gelieerde bedrijven of instanties te huisvesten. Aangevuld met de eerder genoemde functies op de begane grond. Zowel de begane grond, als de eerste verdieping bevatten ruimten, varierend tussen de 35 en 80 m2 De tweede verdieping zou collectieve faciliteiten kunnen krijgen, waarbij beide groepen aan elkaar gelieerde bedrijven of instanties gebruik van kunnen maken. Collectief van bedrijven Een collectief van notaris, advocaat en taxateur met vergaderzalen en conferentiezalen op de tweede verdieping. Of een collectief van high-end ambacht of kunst met atelierwerkplekken en workshopplaatsen op de tweede verdieping. Of een combinatie van beide. De chique uitstraling van het pand leent zich voor bedrijven met alure. Armamentarium Momenteel wordt het leegstaande Armamentarium bestemd met tijdelijke functies, afwachtend op de verkoop en de definitieve transformatie van het complex. In de tussentijd kunnen de binnenplaatsen fungeren als parkeeroplossing voor de nieuwe functies in het Gerechtsgebouw. Dit is zowel voor de exploitatie van de tijdelijkheid van het Armamentarium, als ook voor de bedrijven in het Gerechtsgebouw een aantrekkelijke oplossing.

onderzoek// onderzoek// onderzoek//

architectuur & stadsontwerpen

onderzoek//9 onderzoek//


GEBOUW & INVULLING PLATTEGRONDEN

Gevelaanzicht

el 1

col

/ de

ecti e

f/

dee

l2

ctief colle

collectief 2de verdieping - kap

onderzoek// onderzoek// onderzoek//

architectuur & stadsontwerpen


l2

OPPERVLAKTEN (BVO) Begane grond 356 m2 1e verdieping 356 m2 2e verdieping 280 m2 TOTALEN (circa) 992 m2

l dee

1

l2

hal

l2

hal

dee

de

dee

dee

el 1

deel 2

entree

col

1 l e de

lect ief

dee l

ee

r ent

deel 2

1

deel 2

l dee

2 co ctie llef

1e verdieping

Begane grond

onderzoek// onderzoek// onderzoek//

architectuur & stadsontwerpen

onderzoek//11 onderzoek//


REFERENTIEBEELDEN

Een complex met een gloed van warmte, bron: www.pinterest.com

onderzoek// onderzoek// onderzoek//

architectuur & stadsontwerpen


sfeer_ eigen voorzieningen_ flexibel_ comfort_ welness_

onderzoek// onderzoek// onderzoek//

architectuur & stadsontwerpen

onderzoek//13 onderzoek//


colo Meer informatie www.smoesontwerpen.nl www.devakmantool.nl Contact info@smoesontwerpen.nl +31(0)10 - 75 264 75 of +31(0)6 - 222 877 69 Voorbehoud Alle in deze publicatie gepubliceerde foto’s, tekeningen, teksten, schema’s, etcetera, zijn intellectueel eigendom van Smoes Ontwerpen, tenzij de bronvermelding anders vermeld. Niets uit deze uitgave mag worden verspreidt of gereproduceerd zonder schriftelijk toestemming van Smoes Ontwerpen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze publicatie. Alle genoemde getallen zijn gebaseerd op referentiecijfers en kunnen afwijken van de werkelijkheid en/of actualiteit.

NB Het bestaande gebouw is niet ingemeten of bouwkundig geïnspecteerd. Derhalve zijn bovenstaande genoemde eisen en aantallen een globale aanname waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.


ofon Š Smoes Ontwerpen // architectuur & stadsontwerpen, 2014

Initiatief & structuurontwerp Deze publicatie voor het structuurontwerp naar de transformatie van het voormalige en leegstaande Gerechtsgebouw te Delft is onderdeel van ons doorlopende onderzoek naar transformatie van leegstaand vastgoed en een addendum op ons in juni 2013 uitgebrachte publicatie voorstel heronttwikkeling leegstaande Armamentarium te Delft. Ontwerp, teksten en layout Team Smoes Ontwerpen Eindredactie Sander Smoes, architect Druk 1e druk, april 2013, Rotterdam

onderzoek// onderzoek//

architectuur & stadsontwerpen


architectuur & stadsontwerpen

onderzoek// onderzoek//

A Jan Sonjéstraat 24a 3021 TX Rotterdam

T +31 (0)10 – 75 264 75 M +31 (0)6 – 222 877 69 E info@smoesontwerpen.nl I www.smoesontwerpen.nl www.devakmantool.nl

Transformatie en structuurontwerp leegstaande gerechtsgebouw te Delft  

Op steenworp afstand van leegstaande voormalige Legermuseum en Armamentarium uit de 17de eeuw, ligt een leegstaand karakteristiek kantoorpan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you