Page 1

quickscan

bedrijfsgebouw verhulstplein 17 te den haag

... van bedrijfsgebouw naar zorgwoningen van 45, 60 en 75 m2 Dit is een quickscan1 ten behoeve van de transformatie van het leegstaande bedrijfsgebouw aan het Verhulstplein 17 te Den Haag naar zorgwoningen. Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlak van circa 5.576 vierkante meter, verdeeld over zeven verdiepingen en een kelder. Per verdieping geeft dit een bruto oppervlak van circa 697 vierkante meter. Deze quickscan vertaalt de ruimtelijke mogelijkheden om het bestaande bedrijfsgebouw te transformeren naar zorgwoningen met een oppervlakte van 45, 60 en 75 vierkante meter. Bestemmingsplan het bestemmingsplan moet de functie wonen toestaan. Mocht dit niet het geval zijn voor het bestaande bedrijfsgebouw, dan kan middels een procedure wijziging bestemmingsplan de bestemming worden verruimd en / of gewijzigd, mits er ruimte is voor wijziging door het bevoegd gezag c.q. afdeling stedenbouw van de desbetreffende gemeente.

architectuur & stadsontwerpen

Eisen bouwbesluit daglicht minimaal 0,5 m2 daglichtoppervlak per verblijfsruimte, daar waar geen ramen aanwezig zijn in het bestaande gebouw, zullen deze moeten worden toegevoegd, als daar woonruimten worden gecreëerd. Voor de keuken geldt geen daglichteis. geluid, geen specifieke eisen ventilatie; verblijfsruimte 0,7 dm3/s per m2; keuken 21 dm3/s; toiletruimte 7 dm3/s; badruimte 14 dm3/s (mag mechanisch) spuiventilatie 3 dm3/s (mag mechanisch) WBDBO tussen brandcompartiment – brandcompartiment minimaal 30 min. beschermd subbrandcompartiment maximaal 1000 m2 bron: maps.google.nl

onderzoek// onderzoek// onderzoek//

Uitgangspunten quickscan structuurontwerp

NS

Centraal

A Professor Poelslaan 3C 3028 EP Rotterdam

T +31 (0)10 – 75 264 75 M +31 (0)6 – 222 877 69 E info@smoesontwerpen.nl I www.smoesontwerpen.nl www.devakmantool.nl www.devakmancentraal.nl

NS

Holland Spoor

handhaven bestaande hoofdentree begane grond handhaven bestaande trappenhuizen handhaven bestaande liftschachten reservering ruimte tbv. installaties in ruimte naast bestaande trappenhuis (bij de hoofdentree) de kelder is niet meegenomen in dit structuurontwerp, eventueel kunnen hier bergingen worden gecreëerd tussen de kolommen aan de buitengevels is een kozijn met twee te openen ramen deze quickscan structuurontwerp kent twee ontwerpvarianten voor de verdiepingen deze quickscan structuurontwerp verkend het aantal te creëren zorgwoningen bij; _ 5 verdiepingen - bruto circa 3.485 m2 _ 6 verdiepingen - bruto circa 4.182 m2 _ 7 verdiepingen - bruto circa 4.879 m2

1. Het bestaande bedrijfsgebouw is niet ingemeten of bouwkundig geïnspecteerd. Derhalve zijn bovenstaande genoemde eisen en aantallen een globale aanname waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Wat betreft de genoemde eisen Bouwbesluit en het bestemmingsplan, is deze quickscan gebaseerd op een selectie van deze eisen. Een vervolgopdracht kan resulteren in het specifiek onderzoeken en toetsen van alle eisen, het bestemmingsplan, de gemeentelijke verordeningen zoals parkeernormen e.d., het Bouwbesluit, landelijke- en gemeentelijke brandweerverordeningen, etcetera.

Project SO1315 // 5 september 2013 // Quickscan transformatie bedrijfsgebouw aan het Verhulstplein 17 te Den Haag naar zorgwoningen

onderzoek//1


begane grond

verdiepingen v

Structuurontwerp

20%

Aantal woningen per bouwlaag 75 m2 75 m2

AANTALLEN BEGANE GROND EN VERDIEPINGEN

I

18% 55%

III

IV

V

VI

1

Begane grond

Verdiepingen, 20% variant 1

75 m2 75 m2

2

2

2

60 m2

2

2

3

45 m2

6

7

6

Zorgwoningen

60%

begane grond

2

3

A

B

Totaal aantal woningen e e pa d hele pand

Structuurontwerp verdiepingen - variant 2

1

2

A

B

5 verdiepingen, 3 85 3.485 m2

18%

installaties

64%

II

III

IV

V

6 verdiepingen, 8 4.182 m2

7 verdiepingen, 8 9 4.879 m2

75 m2

12

14

16

12

14

1675 m2 75 m2

45 m2 T Totaal aantal woningen l l i hele pand 60%

41

48

5560 m2

65

76 20%

87

45 m2

VARIANT 2 5 verdiepingen, 3.485 m2

6 verdiepingen, 4.182 m2

7 verdiepingen, 4.879 m2

12

14

16

75 m2

I

20%

60 m2

Totaal aantal woningen hele pand

18%

verdiepingen v

VARIANT 1

27%

Verhouding in % woningen verdiepingen - variant 1

variant 2

Aantal woningen gehele pand

installaties

Verhouding in % woningen verdiepingen variant 2

II

60 m2 45 m2 Verdiepingen,

VI

VII

60 m2

17

20

23

45 m2 VARIANT 1 Totaal aantal woningen

36

42

48

65

76

87

Totaal aantal woningen e e pa d hele pand

5 verdiepingen, 3 85 3.485 m2

6 verdiepingen, 8 4.182 m2

7 verdiepingen, 8 9 4.879 m2

12

14

16

75 m2

Structuurontwerp verdiepingen - variant 1

60 m2

12

14

16

45 m2 T Totaal aantal woningen l l i hele pand

41

48

55

65

76

87

5 verdiepingen, 3.485 m2

6 verdiepingen, 4.182 m2

7 verdiepingen, 4.879 m2

VARIANT 2 Totaal aantal woningen hele pand

I

20% 60%

20%

onderzoek// onderzoek//

III

IV

1

12

14

16

17

20

23

45 m2 36 42 ©2013 Smoes Ontwerpen // architectuur & stadsontwerpen Totaal aantal woningen 65 76

48

V

VI

2

A

B

hoofdentree bestaande lift II woning circa 45 m2 1 woning circa 60 m2 A woning circa 75 m2

Structuurontwerp begane grond

onderzoek//2

©2013 Smoes Ontwerpen // architectuur & stadsontwerpen architectuur & stadsontwerpen

87

LEGENDA

installaties

Verhouding in % woningen begane grond

II

75 m2 60 m2

Project SO1315 // 5 september 2013 // Quickscan transformatie bedrijfsgebouw aan het Verhulstplein 17 te Den Haag naar zorgwoningen

Transformatie leegstaande bedrijfspand aan het Verhulstplein in Den Haag naar zorgwoningen  

Voor onze opdrachtgever onderzochten we de mogelijkheid om het leegstaande bedrijfsgebouw aan het Verhulstplein 17 te Den Haag te transforme...

Advertisement