Page 1

Tien op tien voor kwaliteit

Het nieuwe referentiekader voor onderwijskwaliteit. Op studiebezoek in de VS. Onze scholen vallen in de prijzen. En jij ook.

DOSSIER PERSONEEL WELZIJN

trimestrieel personeelsblad van Scholengroep 19 ‘Dender’ nr. 10 - lente 2018 - www.sgrdender.be


inhoud

Het Groot Dictee der Scholengroep

Wat? Test jouw schrijftalent en maak kans

8

op prachtige prijzen. Elke leeftijd mag deelnemen. Bart Verhulst, Joke

22

Devynck en Bert Kruismans lezen de dictees voor.

Leren op de werkvloer:

Onze genomineerde collega:

duaal leren.

Koen Nijs.

Wanneer? Woensdag 25 april van 13 tot 18 uur. Er zijn vier leeftijdscategorieën. Elke categorie start op een ander uur. Een dictee duurt maximaal twintig minuten. Zie website voor meer info.

04

Onze scholen vallen in de prijzen.

17

Waar? HoGent campus Aalst - auditorium Arbeidsstraat 14 9300 Aalst

06

Inschrijven verplicht via de website: www.sgrdender.be

Prijzenpot? De hoofdprijs is een Montblanc® Rollerball ter waarde van 400 euro. In

GO! basisschool De Wonderwijzer

24

referentiekader voor onderwijskwaliteit. Scholenboek 19: de voorbije maanden op Facebook.

Meerbeke.

Kostprijs? Gratis. Iedereen kan deelnemen.

Taalvaardigheid in

R-OK: het

10 13

Op studiebezoek in de VS. Dossier personeel: welzijn.

26 28

Win tien(tallen) prijzen – Code 19 trakteert! Het Groot Dictee der Scholengroep.

de jeugdcategorieën gaan de winnaars naar huis met waardebonnen van FNAC, games en boekenpakketten. www.sgrdender.be/ scholengroep/evenementen

VRIJDAG 20 APRIL NACHT VAN DE VRIENDEN VAN HET GO! Iedereen is welkom op de vierde editie van de nacht van de vrienden van het GO!. Op vrijdag 20 april start het gastronomisch banket om 19 uur in het restaurant van TechniGO! campus Ledebaan. Het dessertenbuffet start om 21. 30 uur in de polyvalente zaal en wordt opgeluisterd door Jazz Standards gespeeld door The Friends Combo. Kaarten all-in aan 55 euro zijn te verkrijgen bij het bestuur van de Vrienden van het GO! – regio Dender, of per e-mail devriendenvanhetGOregiodender@gmail.com.


edito

Beste collega Voor jou ligt de tiende editie van ons personeelsblad. En

van dat concept kwaliteit. We leiden je door het nieuwe

dat zetten we graag samen met jou in de verf.

‘referentiekader voor onderwijskwaliteit’, afgekort R-OK. Dit kader dient in de nabije toekomst als basis om de

Er staan achteraan in dit feestelijk nummer tal van cadeaus

kwaliteit van scholen (bijvoorbeeld tijdens een doorlichting)

te wachten om uitgedeeld te worden. Meer nog, ik wil

tegen het licht te houden.

samen met jou de kers op de taart zetten door de kwaliteit van het GO!-onderwijs en onze scholengroep in het

En het hoeft niet altijd abstract te blijven. Aan de hand

bijzonder, de nodige en welverdiende aandacht te geven.

van een aantal goede praktijkvoorbeelden maken we heel concreet hoe we kwaliteit op de klasvloer realiseren. Want

Jaar na jaar trekt ons pedagogisch project meer leerlingen

we geven niet alleen zelf prijzen weg in deze jubileumeditie

aan. Bij de laatste telling in februari gaat het volledige GO!-

van ons personeelsblad. We tonen ook dat onze scholen

onderwijs er opnieuw sterk op vooruit en winnen we aan

regelmatig in de prijzen vallen en dus geprezen worden

marktaandeel. Ook onze scholengroep volgt deze trend.

omwille van de kwaliteit die ze aanbieden.

En dat is geen toeval. Tegelijk wil ik bij al deze positieve woorden één van de “We bieden kwalitatief onderwijs.” Deze zin lees ik bijna

belangrijkste actoren in het hele verhaal niet uit het oog

dagelijks als het gaat over de missie en visie van onze

verliezen. Want ook al staat, terecht, in het referentiekader

scholen. Je vindt de uitspraak overal. In brochures, op

‘de lerende’ centraal, toch ben jij, de leerkracht, degene

affiches, uitnodigingen voor de komende opendeurdagen

die dit allemaal mogelijk maakt. En hiervoor wil ik jullie,

en onze schoolwebsites. “Uiteraard”, denk ik dan als ik dit

en uiteraard ook ons ondersteund personeel, bedanken en

lees, “we verwachten toch niets anders?” Maar is dat wel

een mooie en welverdiende pluim op jullie hoed steken.

allemaal zo vanzelfsprekend? In deze tiende editie gaan we dieper in op de inhoud

Eddy Michotte algemeen directeur

Magazine code19 / lente 2018 -

3


kwaliteitserkenning

Onze scholen vallen in de prijzen TechniGO! Hotelschool Aalst scoort Europees en krijgt een vermelding in Gault&Millau

Terwijl zowel nationaal als internationaal topchefs culinaire prijzen krijgen en de Michelingids zijn sterren uitdeelt aan de beste restaurants, valt dichter bij huis ook TechniGO! Hotelschool Aalst een grote eer te beurt. Op de Europese hotelwedstrijd die in Oostende plaatsvindt, behalen twee leerlingen een podiumplaats. Tegelijk besteedt Gault&Millau in een editie van zijn culinair magazine aandacht aan het didactisch restaurant Terlinden dat als eerste GO!-school in Vlaanderen en als slechts tweede restaurant in de regio het felbegeerde Smiley-certificaat krijgt toegekend. “Het is een grote eer om als hotelschool met een volledi-

Ook de leerlingen van de hotelschool zelf krijgen erken-

ge pagina in het culinaire magazine Gault&Millau ver-

ning uit een heel andere hoek. Op de Europese Hotel en

meld te staan.”, zegt de trotse directeur van TechniGO!,

Toerismewedstrijd (AEHT) behalen Lina Delclef uit het

Bart Van Cauter. “De aanleiding is de toekenning van

zesde jaar ‘Restaurant en Keuken’ en Yannick De Groote

het Smiley-certificaat,” vervolgt hij. “Het certificaat is

uit het zevende jaar ‘Gastronomie’ allebei een podium-

een erkenning van onze doorgedreven attitude en con-

plaats.

trole op de voedselveiligheid en de hygiëne. Wij zijn een vooruitstrevende school en willen mee aan de top lopen.

“Driehonderd leerlingen uit 25 landen geven tijdens

Dit kwaliteitsembleem zal dan ook een ereplaats krijgen

deze internationale hotelwedstrijd een hele week het

aan de voordeur van ons didactisch restaurant Terlin-

beste van zichzelf.”, vertelt Marc Slegers, technisch ad-

den.”

viseur van de hotelschool. “Verschillende disciplines zoals wijnkennis, gastronomie en patisserie komen aan bod. Op basis van loting vormt elke jongere een team met een leeftijdsgenoot uit een ander land. Samen krijgen ze een aantal opdrachten waarbij een internationaal samengestelde jury zich over het resultaat buigt. Lina behaalde in de categorie ‘cocktail making’ met haar White Lady een bronzen medaille. In de categorie ‘gastronomie’ behaalde Yannick een zilveren medaille.”

Marc Slegers en Bart Van Cauter met het Smiley-certificaat.

Leerlingen en leraren van TechniGO! Hotelschool Aalst

vallen in de Europese prijzen.


GO! basisschool De Horizon

GO! Lyceum Aalst

leest voor als de be(e)sten

krijgt eTwinning Europees kwaliteitslabel eTwinning is een Europees initiatief waarbij twee scholen uit ten minste twee verschillende Europese landen een project opzetten en gebruik maken van ICT om hun projectactiviteiten uit te voeren. Tijdens het schooljaar 2016-2017 zet Nina Vandepapeliere, leerkracht aan het Lyceum Aalst, het project ‘Calendays’ op poten. “Calendays bestond erin een gemeenschappelijke culturele agenda aan te leggen van de

Leerlingen en leraren van basisschool De Horizon krijgen een beestig leuke prijs.

verschillende partners. In Griekenland, Bulgarije, Slovakije en België deelden de leerlingen hun fijnste festiviteiten en belangrijke dagen met elkaar. Het gaf ons zowel

Elk jaar tijdens de maand november neemt het

een fijne inkijk in hoe elk land met bepaalde tradities

team van logopedisten van BSBO De Horizon ac-

omgaat die wij ook kennen maar die misschien anders

tief deel aan de voorleesweek. De winnaar van de

beleefd worden, zoals Pasen en Kerstmis, als nieuwe in-

wedstrijd verbonden aan de editie van dit school-

formatie over elk land zijn eigenheid.” Aan dit project

jaar kon een boekenpakket winnen.

kent de organisatie nu een Europees kwaliteitslabel toe.

Uit meer dan 200 scholen en ouderwerkingen bleek het initiatief van basisschool De Horizon een grote indruk te hebben nagelaten bij GO! Ouders. ‘Basisschool De Horizon nodigde op 20 november 2017 acteur Kurt De Meuter (papa van Conner) uit om aan 26 leerlingen het verhaal van ‘Jake en de T. Rex’ (van Thé Tjong-Khing) voor te lezen. Hij bracht het verhaal op verrassende wijze. Beelden uit het boek met op de achtergrond de ingescande en geprojecteerde dino’s, een audio-opname van brullende dino’s en allerlei dino-items die de ruimte vulden, maakten alles levensecht. Alle leerlingen

Het Europese kwaliteitslabel toegekend aan het Lyceum voor het project ‘Calendays’.

brachten een eigen kussentje mee om op te zitten en achteraf aten ze dinocake, ontworpen door een

Eerder al kaapte het Lyceum met het A.B.C. (Active Book

andere creatieve papa. Het bleek een geweldig leuke

Club)-project de hoofdprijs weg bij de eTwinning Awards

namiddag met geboeide blije gezichten.’

en kregen ze hiervoor eveneens het Europees kwaliteitslabel. Momenteel loopt het project ‘Act it Out!’, waarbij

Op vrijdag 26 januari 2018 werd het boekenpak-

leerlingen door middel van toneel over waarden leren.

ket door mevrouw Van Schoorisse van GO! ouders

Of ook dit project in de prijzen valt weten we binnen en-

persoonlijk overhandigd aan de leerlingen en leer-

kele maanden. Duimen maar!

krachten.

Magazine code19 / lente 2018 -

5


praktijkvoorbeeld kwaliteit

“Met Snuffel naar liever lezen en een betere taalvaardigheid” door: Peter Van Hove

H

et schoolteam van GO! De Wonderwijzer Meerbeke kreeg in 2014 een advies 2 (‘beperkt gunstig’, nvdr) voor taal. “Maar we zijn daar – achteraf gezien – niet rouwig om”, aldus directeur Fabienne De Ridder. “De school heeft een metamorfose ondergaan. En dat is niet in het minst te danken aan ons schoolhondje ‘Snuffel‘ en aan

de fantastische inzet van ons team. Dankzij hen behalen de kinderen nu betere resultaten voor taal.” Fabienne De Ridder, Trui De Swaef, Sara Janssens en Sigrid Ramaut vertellen er ons alles over.

Het heeft een tijdje geduurd vooraleer jullie het

Wat is er dan zo anders nu?

advies 2 hadden verteerd. Hoe kwam dat?

Trui De Swaef: “Er wordt vanaf de kleuterklas hard gewerkt

Sara Janssens: “We dachten dat we goed bezig waren.

aan leesplezier. Nu zetten we meer in op technisch en

We zijn een enthousiast team en dan hoor je ineens dat het

begrijpend lezen. Bij de kleuters krijgt begrijpend luisteren

niet voldoende is wat we doen. Maar als we zien wat we

de extra nodige aandacht.”

nu doen, dan werd dit advies 2 – achteraf bekeken (lacht)

Sigrid Ramaut: “Ook Snuffel (het hondje van IKEA) heeft

– een zeer positief verhaal voor onze school.”

zijn intrede gedaan. En daar hebben we heel wat materialen voor uitgewerkt. Snuffel ‘snuffelt’ graag in boeken. De kinderen zijn er dol op. Tijdens de middag hebben we een leesclub in onze Snuffeltuin (een speciaal ingericht leeslokaal, n.v.d.r.) en als het goed weer is, trekken we met onze bolderkar vol boeken naar buiten.”

En behalen jullie nu ook betere resultaten? Ik kan me voorstellen dat de inspecteurs daar vooral geïnteresseerd in waren. Fabienne De Ridder: “Meteen na de eerste doorlichting hebben we een nulmeting gedaan en de kinderen bevraagd. Lezen jullie graag thuis? Wat lezen jullie dan? Wordt er voorgelezen? Waar lees je graag? Welke soort boeken? Daarna hebben we die enquête jaarlijks herhaald en we zien dat het leesplezier bij onze kinderen fors is gestegen. In de kleuterafdeling bevragen we de Een (kleuter)klasbibliotheek in GO! basisschool De Wonderwijzer.

6

- Magazine code19 / lente 2018

kinderen vooral mondeling. Daar zijn de resultaten minder opvallend maar ook minder gemakkelijk te meten, al is onze boekenhoek, zoals juf Trui al zei, erg in trek.”


De hond Snuffel bevordert het leesplezier in GO! basisschool De Wonderwijzer.

Jullie project heeft wellicht heel wat geld gekost.

tafel vol scheerschuim met hun vinger van de ene parel

Fabienne De Ridder: “Dat klopt. Ik denk dat we tot

naar de andere. Zalig om dat allemaal te zien.”

nu om en bij de 2.000 euro hebben uitgegeven aan boeken, mandjes, rekken, praatstokken, Snuffel en ander

Wie of wat heeft jullie het meest geïnspireerd om

leesmateriaal. Het enthousiasme van de kinderen en de

de knop om te draaien?

leerkrachten en de resultaten die we behalen is dat geld

Trui

waard. Er werden daar ook heel wat acties voor opgezet.”

begeleider van het GO!, n.v.d.r.) heeft daar absoluut een

Trui De Swaef: “Ja, via ons project ‘lekkere letters’ hebben

belangrijke rol in gespeeld. Hij heeft ons altijd positief

we knutselwerkjes van de kinderen verkocht en bij de

ondersteund. Ook onze dank aan Ellen Smith en Erika

geboorte van Snuffel was er een echte babyborrel. Op

Van De Pol (pedagogische begeleidingsdienst) voor de

dat moment konden de ouders en sympathisanten van de

waardevolle tips.”

school ook geld storten op de pamperrekening.”

Sara Janssens: “Tijl heeft vooral ons tempo gerespecteerd.

Sigrid Ramaut: “Ook onze kerstkaartenactie heeft veel

Het had geen zin om te beginnen rennen als wij daar met ons

geld opgebracht en via oproepen op onze Facebookpagina

team nog niet klaar voor waren. Tijl was een ‘wonderwijze’

hebben we ook heel wat boeken verzameld. Een

begeleider. Hij heeft ons enorm geïnspireerd.” (iedereen

interessante tip is om ook regelmatig eens in te loggen

knikt instemmend)

op tweedehands.be en marktplaats.nl. Daar worden ook

Fabienne De Ridder: “Jullie mogen jullie zelf niet

boeken aangeboden tegen interessante prijzen.”

wegcijferen. Jullie hebben zelf ook fantastische dingen

Sara Janssens: “Maar we zouden zeker nog meer boeken

gedaan. Wanneer jullie niet waren gevolgd en al het werk

willen. Dus mensen die dit artikel lezen mogen zeker nog

niet hadden verricht, stonden we niet waar we nu staan.

boeken aan ons bezorgen (lacht). Binnenkort starten we

Al onderschat ik zeker niet de rol die Tijl heeft gespeeld,

ook met onze “uitleenboekenkast “ aan de schooluitgang.

integendeel.”

De

Swaef: (overtuigd) “Tijl (de pedagogisch

Daar kunnen ouders en kinderen boeken gratis wisselen. Je ziet dit in grote steden als Gent, maar straks dus ook in

Kunnen jullie nog tips geven voor leerkrachten die

Meerbeke.”

geïnspireerd worden door jullie verhaal en ook aan de slag willen gaan?

Jullie doen mij al goesting krijgen om te lezen. Jullie

Trui De Swaef: “Ik zou zeker het boek ‘Op woordenjacht’

zijn echt niet te stoppen.

willen aanraden. Daarin staan ontzettend veel bruikbare

Sigrid Ramaut: “Het is ook superbelangrijk. Als je ziet

tips en activiteiten beschreven. Het boek bevat een schat

welke resultaten we nu behalen. Voor onze OVSG-toetsen

aan materiaal en dus zullen lerarenteams wel keuzes

(gestandariseerde testen die in veel Vlaamse scholen

moeten maken.”

worden afgenomen, n.v.d.r.) scoren onze kinderen beter.

Fabienne De Ridder: “Dat is misschien nog het

Ook voor andere toetsen gaan de resultaten de goeie

belangrijkste van ons verhaal. Met je team aan de slag

richting uit. Dat zorgt ervoor dat leerkrachten anders

gaan is dé successleutel. Ik wil langs deze weg dan ook

te werk gaan en creatieve opdrachten verzinnen. Onze

– namens alle kinderen en ouders - mijn team bedanken

kleuters trekken geen lijntjes op papier maar glijden in een

voor het werk dat ze hebben verricht de afgelopen jaren.”

Magazine code19 / lente 2018 -

7


duaal leren

Leren in tweevoud door: Kerim Helaut

I

n de schooljaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 stappen heel wat scholen mee in het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’. Zij organiseren elk een van de 21 duale studierichtingen. GO! Atheneum Liedekerke is een van de deelnemende scholen aan dit project, beter gekend onder de naam ‘duaal leren’. Wij gingen praten

met de directeur van de school, Jethro De Schinckel, de coördinator van het project, Els De Ridder, en uiteraard ook met een van de leerlingen, Mathias De Wolf en zijn begeleider, Lieven Appelmans.

Vanwaar het idee om in te stappen in dit project?

meer flexibiliteit en engagement dan dat leerlingen

Jethro De Schinckel: “In onze school merken we heel wat

soms gewoon zijn. Zo verwachten bijvoorbeeld sommige

schoolmoeheid. Een typisch fenomeen eigen aan heel wat

werkgevers van leerlingen dat ze al om vijf uur ’s ochtends

technische en beroepsscholen. Dat is jammer want tegelijk

paraat staan. Of dat ze overuren kloppen als het werk niet

zijn er ook heel wat leerlingen met veel potentieel. Ze zijn

af is. Uiteraard gebeurt dat allemaal binnen het wettelijk

eigenlijk gewoon de schoolbanken moe.”

kader. Maar het gaat toch veel verder dan de normale schooluren en –taken.”

Kunnen deze leerlingen dan niet in het deeltijds onderwijs terecht?

Klopt dat?

Jethro De Schinckel: “Het grote verschil is dat de

De leerling, Mathias: “Ja, en dat is nog zacht uitgedrukt

competenties bij duaal leren en werken voor het grootste

(lacht). Het is wel even wennen aan de nieuwe situatie bij

deel op de werkvloer verworven worden. Zelf streven we

een werkgever en zijn klanten. Je moet bijvoorbeeld in alle

naar 60% of meer.”

omstandigheden vriendelijk en beleefd blijven. Je kan ook niet zomaar zeggen dat je even geen zin hebt of moe bent.

Komt iedereen in aanmerking om zich in te schrijven?

Daar hebben werkgevers en klanten geen boodschap aan.”

Els De Ridder: “De keuze voor duaal leren moet in de eerste plaats een positieve keuze zijn. Niet iedereen kan

Doe je dit dan graag? Zou je niet liever voltijds op de

zomaar instappen. We screenen eerst de leerlingen en

schoolbanken zitten?

bekijken of ze wel ‘arbeidsmarktrijp’ zijn. Het heeft geen zin

Mathias: (resoluut) “Absoluut niet. De ervaring die ik nu

om een leerling die onvoldoende maturiteit heeft te laten

opdoe is onbetaalbaar. Nu pas zie ik hoe het er “in het

instappen in het project.”

echt” aan toegaat. Met alles erop en eraan. Soms zijn er mindere dagen. Maar die wegen zeker niet op tegen de

Waarom is dat nodig?

positieve en nuttige ervaring die ik hier krijg. En dat ik

Lieven Appelmans: “De leerling moet kunnen omgaan

een centje bijverdien, is natuurlijk ook mooi meegenomen

met een werkgever als was hij een gewone ‘werknemer’.

(lacht).”

En dat is niet altijd even makkelijk. De werkvloer vraagt

Jethro De Schinckel: “Alhoewel dat het ‘centje meer’

8

- Magazine code19 / lente 2018


zeker niet doorslaggevend zal zijn. Voor het geld moet je

merkt dat ze groeien en openbloeien. En dat ze de nodige

dit niet doen. De leerlingen worden correct vergoed, dat is

competenties verwerven om het werk te doen dat van hen

waar. Maar uiteindelijk is het nog altijd een project binnen

gevraagd wordt. Ook attitudevorming is belangrijk. Maar

een onderwijsomgeving.”

dat komt in dit project als vanzelf. Leerlingen voelen als het ware zelf aan wat kan en wat niet kan in de rechtstreekse

Hoe worden de leerlingen begeleid en beoordeeld?

relatie met een werkgever of een klant.”

Lieven Appelmans: “Als begeleider ben ik elke dag op

Els De Ridder: “Ook van de werkgevers horen we niets

de hoogte van wat de leerlingen doen en waar ze zijn.

anders dan positieve geluiden. In het begin was het wat

Elke leerling bericht me daarover ’s morgens en ook als

moeilijk om stageplaatsen en kandidaat-werkgevers te

het nodig is of gevraagd wordt. Verder hebben we een

vinden. Nu lopen er al spontaan aanvragen binnen. De

evaluatiesysteem op basis van competenties. De leerling

mond-aan-mond reclame werkt duidelijk op een positieve

geeft bij wijze van zelfevaluatie aan welke competenties

manier.”

hij al dan niet behaald heeft. De werkgever en ikzelf als

Jethro De Schinckel: “Ik kan me bij deze positieve

begeleider doen hetzelfde. En op regelmatige basis

geluiden enkel aansluiten. Het is mooi om te zien hoe zo’n

bespreken

project een volledig team een positieve drive geeft. Zowel

we

dit

competentierapport

en

elkaars

bevindingen. Op basis hiervan sturen we bij waar nodig.”

bij leerlingen, ouders als leraren.”

En wat zijn de resultaten tot nu toe?

Leuk om te horen. We wensen jullie nog heel veel succes!

Lieven Appelmans: “De leerlingen doen het zeer goed. Je

“Bedankt!”

GO! Atheneum Liedekerke beantwoordt drie vragen over ‘duaal leren’

1

Wat is Duaal leren? Duaal leren betekent eigenlijk

leren

in

tweevoud

Om deel te nemen aan deze

maken.

is

onderwijsvorm moet de leerling

Eenmaal het juiste bedrijf gevonden

geslaagd zijn in de tweede graad.

is, gaat de leerling solliciteren. Is

innovatieve onderwijsvorm. Twee

Daarnaast wordt er ook gekeken

het bedrijf overtuigd, dan wordt

dagen per week gaat de leerling

of hij/zij al dan niet arbeidsrijp

samen met de trajectbegeleider

naar school en krijgt hij/zij de

is. Dit gebeurt aan de hand

een individueel opleidingstraject

basisvorming aangereikt. Dat wil

van een arbeidsrijpheidstest en

op

zeggen dat hij/zij zowel algemene

een intakegesprek, en ook de

uitgeschreven. Op deze manier

vakken heeft als, nu in onze school,

klassenraad geeft advies. Wanneer

weten we als school perfect waar

nog enkele uren elektriciteit.

aan alle voorwaarden voldaan is,

we de leerling later nog moeten

De andere drie dagen brengt de

koppelt onze school de leerling aan

bijschaven en weet ook de leerling

leerling door in het bedrijf waar

het juiste bedrijf.

exact wat we van hem verwachten.

hij alle belangrijke competenties

Deze bedrijven worden op voorhand

aanleert die een stielman of -vrouw

bezocht en nauwgezet gescreend.

moet

Zo moet elk bedrijf voldoen aan

Het

dat

samen een adequate keuze kunnen

meteen de grootste troef van deze

bezitten.

en

2

Hoe zit het in elkaar?

voordeel

van deze opleidingsvorm is dat

de

erkenningsvoorwaarden.

de leerling leert werken met de

screenen

nieuwste

we

van

bedrijven

3

niveau

van

de

leerling

Biedt Duaal Leren een meerwaarde?

Het

Absoluut. In tegenstelling tot het

doen

gewoon voltijds secundair onderwijs

Electric

krijgen de leerlingen via deze

situaties. Bovendien verdient hij er

Engineer samen met VOLTA, de

onderwijsvorm de kans om mee te

ook ongeveer 500 euro per maand

nationale koepelorganisatie van de

draaien in een bedrijf. De leerling

mee, wat een extra stimulans kan

sectororganisaties die actief zijn in

wordt erin ondergedompeld en

zijn.

de wereld van de elektrotechniek.

ook behandeld als een gewone

Hun kennis zorgt ervoor dat we

werknemer.

technieken

in

reële

voor

de

richting

Magazine code19 / lente 2018 -

9


kwaliteitszoektocht

Op studiebezoek in de VS door: Kerim Helaut - beelden: Abdelaziz Bouferkas

D

e Amerikaanse ambassade selecteert elk jaar een beperkt aantal personen per land die in aanmerking komen voor het IVLP (International Visitor Leadership Program). Het programma stimuleert het uitwisselen van ervaringen en methodieken om maatschappelijke problemen aan te pakken. Voor België selecteerde de

ambassade dit jaar in het kader van ‘deradicalisering’ Abdelaziz Bouferkas, leerkracht islamitische godsdienst in GO! basisschool Atheneum Aalst, De Kleine Prins en Park. Hij brengt verslag uit van zijn twaalfdaagse studiereis in de Verenigde Staten.

1

Bijna zesduizend kilometer op twaalf dagen. Zoveel vergt een uitwisseling van kwaliteitsvolle ervaringen. De studiereis begint in Washington D.C., waarna meteen de westkust en San Francisco een bezoek krijgen van de Belgisch-

Nederlandse delegatie. De laatste dagen staan een bezoek aan Kalamazoo en Chicago op het programma.

10

- Magazine code19 / lente 2018


2

Bij aankomst in Washington D.C. verspilt Abdelaziz geen moment tijd. De eerste ontmoeting behandelt

het thema ‘jongerenbetrokkenheid’ en reikt tools aan om jongeren meer te betrekken bij het beleid. Ook de ervaring die Abdelaziz hiermee heeft in Lier, zijn thuisstad, komt goed van pas tijdens de uitwisseling van ideeën.

3

De lunch is het uitgelezen moment om bij te praten en interessante ervaringen uit te wisselen met de

deelnemers uit andere landen.

4

Drie dagen later staat Abdelaziz in San Francisco. Daar staan verschillende thema’s op de agenda:

‘religieus onderwijs in de VS’, ‘preventie van radicalisering in gevangenissen’ en ‘positieve verhalen in media en openbare instellingen bevorderen’.

5

De universiteit van Berkely doet al meer dan tien jaar onderzoek naar educatieve strategieën om jongeren

meer te betrekken bij authentieke stadsplanning en beleidsvorming. Via het ‘Y-plan’ werken studenten aan een vijfstappen-methodiek om duurzame en gezonde plaatsen voor iedereen te creëren. Het onderzoek toont aan dat de methodologie heel positieve resultaten oplevert.

Magazine code19 / lente 2018 -

11


6

Ook al beginnen de jetlag en het aantal afgelegde kilometers te wegen, in Kalamazoo staat een onderhoud

met de lokale politie op het programma. De KDPS is een van de grootste openbare veiligheidsafdelingen in de Verenigde Staten. Zij zetten in op dialoog in twee richtingen en willen op die manier de criminaliteit in Kalamazoo verminderen. De vergadering met vertegenwoordigers van de COPS-afdeling toont de inspanningen die geleverd worden om het vertrouwen te vergroten.

7

Tijdens een laatste stop in Chicago staat de boog iets minder gespannen en is er ruimte voor wat

ontspannende sightseeing alvorens terug naar België te reizen. De Belgisch-Nederlandse delegatie kan terugblikken op een geslaagde studiereis.

Abdelaziz over zijn studiereis “Het viel me op dat de mensen uiterst stipt waren om hun afspraken na te komen. Dat moest ook wel met zo’n druk en goedgevuld programma. Wat ik onthou is vooral dat maatschappelijke betrokkenheid een cruciale rol speelt bij het aanpakken en zelfs vermijden van problemen. Als we kinderen bewuster leren nadenken waardoor ze sensitief maar ook strategisch leren nadenken, worden ze later wereldburgers die zich positief zullen ontplooien in deze multiculturele samenleving. Ik ben fier en blij om als leerkracht islam binnen het gemeenschapsonderwijs, te mogen hebben deelnemen aan zo een belangrijke reis. Op deze manier kan ik in mijn klas een bijdrage leveren om mijn leerlingen te motiveren en te blijven geloven in een mooiere wereld!”

12

- Magazine code19 / lente 2018


dossier personeel

Psychosociaal welzijn binnen Scholengroep 19 ‘Dender’ door: Julie Verspecht

S

cholengroep 19 ‘Dender’ investeert in een preventief beleid en een actieplan rond werkgerelateerde stress, burn-out, agressie, pestgedrag en grensoverschrijdend gedrag. Door te werken aan welzijn creëert de Scholengroep een werkomgeving waarin mensen zich

goed voelen, waardoor ze hun potentieel kunnen ontwikkelen ten voordele van zichzelf en van hun organisatie. In dit artikel zetten we de vertrouwenspersonen in de kijker. We laten jullie ook kennismaken met onze nieuwe coördinator psychosociaal welzijn. Verder zal er ook meer info gegeven worden over grensoverschrijdend gedrag.

Vertrouwenspersonen Binnen Scholengroep 19 ‘Dender’ is er een pool van zeventien vertrouwenspersonen. Je mag kiezen bij welke vertrouwenspersoon je langsgaat. Dit hoeft niet de vertrouwenspersoon van de eigen school te zijn.

Wat is het verschil tussen een formele en informele klacht? Hiervoor kan je terecht bij de coördinator psychosociaal welzijn. Of je kan het arbeidsreglement raadplegen.

Voor wat kan je bij hen terecht?

en verlenen advies. Ze

De vertrouwenspersoon is bevoegd voor alle

zijn gebonden door het beroepsgeheim.

psychosociale risico’s (pesten, stress, conflicten, burn-outklachten, geweld en grensoverschrij-

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

dend gedrag) op het werk. Wel enkel voor wat

Bij je start als werknemer van Scholengroep 19

het informele luik betreft. Het is dus niet mogelijk

‘Dender’ krijg je een lijst met de verschillende

om bij hen een verzoek tot formele psychosocia-

vertrouwenspersonen. Mocht je deze lijst niet

le interventie in te dienen.

meteen terugvinden, dan kan je deze lijst altijd

Wat kan je verwachten van een vertrouwenspersoon? Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor

raadplegen via het arbeidsreglement of op de site van Scholengroep 19 ‘Dender’: www.sgrdender.be > personeel en organisatie > preventie en vertrouwenspersonen

 Magazine code19 / lente 2018 -

13


dossier: personeel

Onze coördinator psychosociaal welzijn Julie Verspecht

O

p 22 november werd Julie Verspecht in Scholengroep 19 ‘Dender’ aangesteld als coördinator psychosociaal welzijn. De bedoeling van deze nieuwe functie is om intern meer preventieve acties te ondernemen ter verhoging van welzijn op het werk inzake psychosociale aspecten, geweld, pesterijen en

ongewenst seksueel gedrag. Julie: “Ik zal als bemiddelaar optreden binnen de orga-

Wat staat er momenteel op de planning? Wat zijn je

nisatie en ik zal een aanspreekpunt zijn voor de interne

doelen?

vertrouwenspersonen, de leerkrachten en de verschil-

Julie: “Mijn eerste doel is om welzijn bespreekbaar te

lende directies omtrent vragen rond psychosociale as-

maken in Scholengroep 19 ‘Dender’. We hopen dat me-

pecten. Mensen mogen mij contacteren als ze zich niet

dewerkers ons sneller vinden en durven aangeven als

goed voelen in hun vel. Tegelijkertijd mogen mensen

er iets niet goed loopt (conflicten, werkdruk). Mensen

mij ook contacteren mochten ze bezorgd zijn om een

wachten vaak te lang om hulp te vragen. Bovendien zal

collega die zich misschien niet goed voelt in zijn/haar

welzijn in de toekomst een vast topic worden dat be-

vel. Verder motiveer ik directies, beleidsmedewerkers,

sproken zal worden tijdens het functioneringsgesprek.

en de interne vertrouwenspersonen om bij te dragen

Verder zullen toekomstige directeurs/leidinggevenden

aan het welbevinden van het personeel en neem hier-

opgeleid worden om welzijn bespreekbaar te maken en

voor de nodige stappen op alle niveaus en structuren

bijvoorbeeld te leren hoe ze stressklachten kunnen de-

van de organisatie.”

tecteren bij zichzelf en bij de leerkrachten. Verder zullen er aan de hand van de vijfjaarlijkse wel-

Mogen leerkrachten jou ook zelf contacteren?

zijnsvragenlijst concrete actiepunten gekoppeld worden

Julie: “Natuurlijk mogen leerkrachten mij contacteren

ter verhoging van het welzijn.

als zij nood hebben aan een luisterend oor, advies wil-

En tenslotte ben ik een beleid aan het uitwerken met

len of indien ze suggesties hebben om het welzijn te

betrekking tot herintegratie. Dit is om herval te voorko-

verhogen. Vertrouwenspersonen bieden voornamelijk

men bij mensen die na langdurige ziekte omwille van

een luisterend oor. Zelf heb ik meer ruimte om beleids-

stressklachten terug gaan werken.

matig bepaalde zaken in de toekomst te verbeteren op

Om deze doelen te realiseren verwachten wij ook dat

vlak van psychosociaal welzijn. Als mensen een forme-

werknemers zelf verantwoordelijkheid opnemen om van

le klacht willen insturen, dan mogen zij mij rechtstreeks

Scholengroep 19 ‘Dender’ een werkomgeving te maken

contacteren.”

waarin mensen zich goed voelen. Hoe kunnen we je bereiken? Julie: “Je kan mij bereiken op het nummer 053 46 93 63 of via het e-mailadres: julie.verspecht@sgrdender.be.”

14

- Magazine code19 / lente 2018


dossier: personeel

Grensoverschrijdend gedrag

g

edrag is ongewenst als het jouw persoonlijke grens overschrijdt. Die grens is per definitie subjectief. Zo kan het zijn dat gedrag dat voor jou niet acceptabel is, wel aanvaardbaar is voor anderen. Daarom is duidelijke communicatie over je persoonlijke grenzen belangrijk, om misverstanden te vermijden.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we pestgedrag, ongewenst seksueel gedrag, discriminatie en geweld. Als school tolereren we geen enkele van deze gedragingen. Dit gedrag zal dan ook gesanctioneerd worden.

Ongewenst seksueel gedrag

Pesten Pesterijen op het werk worden gedefinieerd als een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een personeelslid bij de uitvoering van zijn werk wordt aangetast, dat zijn

Ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt gedefinieerd als elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of dat er een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreĂŤerd.

betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreĂŤerd.

Geweld

Pesterijen uiten zich vaak in woorden, bedrei-

Geweld op het werk wordt gedefinieerd als elke

gingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften.

feitelijkheid waarbij een personeelslid psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.

Discriminatie Er is sprake van discriminatie wanneer je in een vergelijkbare situatie ongelijk behandeld, achtergesteld of uitgesloten wordt op basis van persoonlijke kenmerken zoals bijvoorbeeld afkomst, religie, leeftijd.

Magazine code19 / lente 2018 -

15


dossier: personeel

Wat kan je zelf doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen? Bij de preventie van ongewenst gedrag is een belangrijke rol weggelegd voor de medewerkers. Zij moeten gevoelens van irritatie, angst of ongemak serieus nemen, want het is een signaal dat een persoonlijke grens is overschreden. Idealiter is elk individu voldoende assertief om zijn eigen grenzen te stellen. De DESC-methode leert je op een assertieve manier je grenzen te stellen. •

Describe: Beschrijf het ongewenste gedrag en vraag om ermee te stoppen

Express: Druk je gevoelens uit in de ik-vorm.

Suggest: Suggereer oplossingen en geef je verwachtingen aan.

Conclude: Benadruk de positieve gevolgen van jouw suggesties en vraag om een reactie.

Ben je getuige van ongepast gedrag? Iemand die getuige is van ongewenst gedrag kan zich in een moeilijke positie bevinden. Vaak voelt ook een getuige zich bedreigd en is hij/zij bang zijn/haar werk te verliezen. Als je getuige bent van ongewenst gedrag, zorg er dan voor dat je: •

de ongepaste daden waarover een collega je in vertrouwen neemt niet in twijfel trekt of minimaliseert;

aan de dader laat weten wanneer zijn gedrag ongepast is;

notities neemt en hulp aanbiedt om de situatie te melden aan de werkgever;

beschikbaar blijft om een getuigenis op te stellen;

niet voor rechter speelt. Alleen het slachtoffer kan beslissen om de feiten aan te klagen.

Slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag? Ga langs bij de vertrouwenspersonen, coördinator psychosociaal welzijn of je leidinggevende. Zoek ook steun bij de collega’s waarmee je het goed kan vinden.

niet vergeten belangrijke data voor de vaste benoemingen: Personeelsleden dienen hun kandidatuur aangetekend in te dienen bij de Scholengroep:

16

TADD: in de periode van 16 april 2018 tot 14 juni 2018 (postdatum);

Vaste benoeming: zowel voor de benoemingen op 01.07.2018 als op 01.10.2018

in de periode van 14 maart 2018 tot 07 april 2018 (postdatum).

- Magazine code19 / lente 2018


onderwijskwaliteit

Inspectie 2.0 Kwaliteit in dialoog REFERENTIEKADER VOOR Het R-OK in tien vragen en antwoorden ONDERWIJSKWALITEIT door: Sylke Besbrugge en Lore Meganck (R-OK)

Een visuele voorstelling van het nieuwe Referentiekader voor Onderwijskwaliteit.

Magazine code19 / lente 2018 -

17


Op 1 september 2018 gaat Inspectie 2.0 van start. Wat houdt dit in? Waarom was er nood aan verandering en zijn scholen hier klaar voor? We vroegen het aan de inspectie zelf. Zo spraken we met Ingrid Ocket, onderwijsinspecteur basisonderwijs en Hilde De Rijbel, onderwijsinspecteur secundair onderwijs.

onderwijsinspectie wil een partner 1 Waarom was er nood aan verandering? 3 Dezijn in kwaliteit. Hoe ziet de inspectie dit concreet? “De vorige manier van doorlichten ging van start

na het kwaliteitsdecreet van 2009. Dit decreet gaf aan onderwijsinstellingen de verantwoordelijkheid voor het

“De onderwijsinspectie (inspectie 2.0) zal met een andere

verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs.

bril naar scholen kijken door samen met hen in dialoog te bouwen aan onderwijs. Via deze “ontwikkelingsgerichte

Als referentiekader hanteerden we lange tijd het CIPO-

dialoog” willen we de scholen nog sterker erkennen als de

model (Context-Input-Proces-Output). Op basis van het

eerste verantwoordelijke voor de eigen kwaliteit. Dit kan

CIPO-model hield de inspectie de school een externe

nu veel beter door het nieuwe kader omdat er duidelijk

spiegel voor, die niet alleen de uitkomsten, maar ook de

aangegeven wordt wat de verwachtingen zijn. We proberen

omstandigheden, de aanpak en de organisatie in rekening

dezelfde taal te spreken. Om dit te realiseren ontwikkelde

brengt.

de inspectie een nieuw doorlichtingsconcept: • Het nieuwe toezichtskader is gebaseerd op het

Ondertussen zijn we 9 jaar verder en stelden we zelf ook een

referentiekader

nood aan verandering vast. We moeten de ontwikkelingen

verwachtingen in verband met kwaliteit duidelijk zijn

die zich voordoen kunnen volgen. Kwaliteitsvol onderwijs

voor scholen.

wordt uitgedaagd door een snel evoluerende maatschappij. Als onderwijs hierop niet inspeelt en zich niet voortdurend heruitvindt, slagen we er niet in om kinderen en jongeren voor te bereiden op de wereld van morgen.”

2

“Het referentiekader is het resultaat van een samenwerking de

onderwijsverstrekkers,

begeleidingsdiensten

en

de

de

onderwijskwaliteit

zodat

de

• De interne kwaliteitszorg en het beleid van scholen krijgen een meer centrale plaats. • Scholen krijgen meer vertrouwen maar ook meer verantwoordelijkheid voor de eigen kwaliteit.

Hoe is het Referentiekader-OnderwijsKwaliteit (R-OK) tot stand gekomen?

tussen

voor

• De onderwijsinspectie zal scholen vaker doorlichten zodat die er meer vertrouwd mee zijn. • Er worden maatregelen genomen om de administratieve lasten die komen kijken bij een doorlichting tot een minimum te beperken.”

pedagogische

onderwijsinspectie.

Het

“Ons streefdoel is om nabijheid te creëren via dialoog en

kwam via co-creatie tot stand, zo vonden verschillende

transparantie. De onderwijsinspectie wordt daarom een

consultatierondes plaats in heel Vlaanderen waarbij alle

‘partner in onderwijskwaliteit’ die haar toezicht sterker

betrokkenen (leraren, leerlingen, directies, pedagogisch

afstemt op de interne kwaliteitszorg van de school en op

begeleiders, …) de kans kregen hun visie te geven op

de te bereiken resultaten.”

onderwijskwaliteit. We hanteerden de werkterm ‘R-OK’ en hebben het gelanceerd in september 2016 als het ‘Referentiekader

houdt het nieuwe toezichtskader 4 Wat in? Waarin verschilt het nieuwe kader ten opzichte van de oude wijze van doorlichten?

voor Onderwijskwaliteit’. De onderwijsinspectie had hierbij een coördinerende rol samen met een stuurgroep.”

“We

ontwikkelden

een

nieuw

doorlichtingsdesign

dat bestaat uit twee delen die beiden tijdens één doorlichtingsbezoek plaatsvinden. Het ene deel is gericht op de kwaliteitsontwikkeling van de instelling en wil aan de instelling feedback geven over haar onderwijskundig

18

- Magazine code19 / lente 2018


beleid, organisatieontwikkeling en interne kwaliteitszorg.

betrouwbare en gelijkgerichte beoordeling en versterken

Het andere deel is gericht op het nagaan van de

zij de rol van de onderwijsinspectie als bron van informatie

doeltreffendheid van de systematische kwaliteitsbewaking

en kennis voor het onderwijsbeleid.“

tot op de klasvloer. Op deze manier willen we niet alleen de onderwijskwaliteit controleren maar ook stimuleren. Vroeger waren we de grote onbekende voor scholen.

6

Door meer transparantie te bieden over hoe we werken, hopen we die onzekerheid weg te nemen. We zullen nog steeds één week in een school verblijven tijdens

Scholen krijgen meer vertrouwen, maar ook meer verantwoordelijkheid. zijn scholen hier klaar voor? Is er binnen een school voldoende draagkracht hiervoor?

een doorlichting, maar komen niet meer vooraf naar

“Dit is niet nieuw. Het kwaliteitsdecreet van 2009 stelde

de school. De doorlichtingsfocus wordt steeds bepaald

reeds dat scholen de eerste verantwoordelijke zijn voor

op basis van het schoolportret en op basis van vroegere

hun eigen kwaliteit. Bij elke doorlichting vertrekken

doorlichtingsgegevens maar daarnaast kijken we ook naar

we vanuit de nulhypothese dat de school kwaliteitsvol

algemene tendensen (bv. begrijpend lezen).

onderwijs verstrekt. We leggen ook de nadruk op een goed onderwijskundig beleid, dat door het volledige

Belangrijk is ook dat in het basisonderwijs scholen zelf een

schoolteam waargemaakt wordt. We zijn er 100% van

leergebied kunnen kiezen. Hierdoor geven we hen de kans

overtuigd dat directies en leraren hard werken. Belangrijk is

om iets in de kijker te plaatsen.

echter om de effecten hiervan bij de leerlingen na te gaan. Het beleidsteam in de school kan activiteiten plannen en

We sleutelden ook aan de doorlichtingsadviezen. Nu zijn er

coördineren maar het is de verantwoordelijkheid van het

drie soorten adviezen (gunstig, gunstig beperkt in de tijd en

hele team om ervoor te zorgen dat dit leidt tot betere

ongunstig). In het nieuwe kader zijn er maar twee adviezen:

resultaten en effecten (leerprestaties, welbevinden, …) bij

een gunstig advies of een ongunstig advies. Bij een gunstig

de leerlingen.”

advies kan de inspectie eventueel nog tekorten formuleren

“Het is niet zo dat alles gedocumenteerd moet worden. We

maar is er geen opvolging meer van deze werkpunten.

vragen met nadruk enkel documenten op die functioneel zijn en die het schoolteam hanteert in haar eigen werking.

We willen dus veel meer de nadruk leggen op de

Het papier moet leven. Informatie uit documenten wordt

professionaliteit en de eigen interne kwaliteitszorg van

steeds aangevuld met informatie uit lesobservaties en uit

elke school. We gaan ervan uit dat een schoolteam binnen

gesprekken met het schoolteam.”

haar eigen kwaliteitsontwikkeling aan de slag gaat met de werkpunten die geformuleerd worden in het kader van een gunstig advies.”

7

Zit de angst er niet in dat de kwaliteit achteruit gaat?

“Bijkomend willen we nog meegeven dat Inspectie 2.0 een

“Neen, wij hebben er vertrouwen in dat er ontwikkeling

systematiek is waarvan we verwachten dat elke inspecteur

zal plaatsvinden en we gaan uit van de kracht van scholen.

deze manier van aanpak hanteert.”

Wij willen scholen stimuleren om vanuit hun intrinsieke

meet je de kwaliteit van een school 5 Hoeaan de hand van het nieuwe referentiekader?

motivatie in te zetten op kwaliteitsvol onderwijs en wij willen hen ondersteuning bieden om hierin te groeien. Op het einde van elke doorlichting blijven we natuurlijk wel een conclusie, een oordeel uitspreken. Maar in het nieuwe

“Om scholen aan te moedigen om hun kwaliteit te (blijven)

concept ligt het accent duidelijk veel meer op de dialoog

ontwikkelen, zal de onderwijsinspectie rapporteren aan

met het schoolteam en op het samen reflecteren over de

de hand van ontwikkelingsschalen. Deze schalen drukken

kwaliteit van de school. Doordat we bij een gunstig advies

uit in welke mate het ontwikkelingsniveau van de school

de werkpunten niet meer opvolgen, geven we scholen veel

tegemoet komt aan de kwaliteitsverwachtingen in het

meer tijd om te groeien. We willen scholen stimuleren om

Referentiekader

te blijven werken aan hun onderwijskwaliteit. In heel wat

voor

Onderwijskwaliteit.

Bovendien

ondersteunen de ontwikkelingsschalen een objectieve,

scholen zien we hier nu al heel mooie voorbeelden van.”

Magazine code19 / lente 2018 -

19


8

Hoe kan een school ervoor zorgen dat ze haar kwaliteit waarborgt?

10

“Wij leggen niet op hoe een school zijn kwaliteit moet bewaken maar we willen dat scholen zelf weten wat voor hen werkt. We laten scholen zelf toelichten welke systematiek zij hanteren, welke stappen ze gezet hebben

In hoeverre is het rapporteren aan de hand van ontwikkelingsschalen representatief voor de kwaliteit van een school? Is deze wijze van rapporteren niet te beperkend? Is deze nieuwe aanpak doelmatig genoeg?

om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen en tot welke

“De onderwijsinspectie schrijft het verslag in eerste instantie

effecten dit geleid heeft.”

voor het schoolteam dat er nadien mee aan de slag moet

een school verantwoorde9 Wielijk isvoorbinneninterne kwaliteitszorg?

kunnen. Ook ouders en andere geïnteresseerden kunnen het verslag steeds online raadplegen. Door te vertrekken vanuit de ontwikkelingsschalen bij het verslag, zal er een

“Er zijn verschillende schakels die samen het systeem

zekere basisstructuur aanwezig zijn in de verslagen die

doen draaien. Wij zijn ervan overtuigd dat samen school

gelijklopend is voor alle doorlichtingsverslagen. Elk verslag

maken, zeker gezien de actuele tendensen, noodzakelijk is.

wordt steeds schoolspecifiek gemaakt zodat scholen een

Het is niet enkel de directeur die verantwoordelijk is voor

concreet beeld krijgen van hun sterke punten en de zaken

interne kwaliteitszorg, maar het volledige schoolteam: elke

waarin ze nog verder kunnen groeien. Dit verschilt met

werkgroep, elk deelteam, elk individueel personeelslid. Het

vroeger waarbij de verslagen wel een zekere structuur

is een feit dat samen school maken ervoor zorgt dat het

hadden maar het toch afhankelijk was van inspecteur tot

welbevinden van mensen omhoog gaat. Het is vaak zo dat

inspecteur hoe het verslag vormgegeven werd. Het verslag

enkel de directeur in de bloemen gezet wordt en dat het

zal beknopter zijn dan vroeger.”

team vergeten wordt.” “Belangrijk is dat het verslag slechts één onderdeel is “Het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit moet ook wel

van het totale doorlichtingsconcept. Ook de gesprekken

nog verder gedeeld en verspreid worden. Dat is een taak

en

van ons én van de pedagogische begeleidingsdienst. Hier

doorlichting, geven informatie aan het schoolteam over

zullen de pedagogische begeleidingsdiensten trajecten

hun onderwijskwaliteit en hun kwaliteitsontwikkeling.”

observaties

die

uitgevoerd

worden

rond uitzetten. Belangrijk is het samenwerkingsverhaal: het is zowel voor de onderwijsinspectie als voor de pedagogische begeleiding een uitdaging om scholen te stimuleren voortdurend te werken aan hun onderwijskwaliteit en deze te borgen of bij te sturen.”

Meer lezen? http://mijnschoolisok.be/ http://www.onderwijsinspectie.be/abc-van-inspectie-20 http://www.onderwijsinspectie.be/het-referentiekader-voor-onderwijskwaliteit-ok

20

- Magazine code19 / lente 2018

tijdens

de


Wat is de rol van de pedagogische begeleidingsdienst in dit verhaal? Hoe kan de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! kwaliteitsvol onderwijs mee ondersteunen en hoe kijkt het GO! naar het nieuwe R-OK-kader? We vroegen het aan Els Gallin, hoofdadviseur. Els Gallin: “Het R-OK is een belangrijke pijler in het strategisch plan van het GO!. Door de actieve medewerking van het GO! zijn bovendien verschillende accenten van het PPGO! in het R-OK terug te vinden, al gaan de ambities van het PPGO! voor kwaliteitsvol onderwijs verder. Zo leggen we in het PPGO! de klemtoon op het ‘samen leren school maken’. Eenzelfde boodschap is terug te vinden in het R-OK, dat volledig past in het PPGO!. Ook in het R-OK staan de actieve betrokkenheid, de tevredenheid en welbevinden van lerenden, ouders en schoolteam centraal. Door te streven naar de ontwikkeling van de individuele talenten van lerenden en leerkrachten en door een actieve maatschappelijke betrokkenheid naar voren te schuiven, liggen de ambities van het PPGO! zelfs hoger dan deze van het R-OK. Het R-OK is daardoor ‘van ons’ en van ‘iedereen’.” “Om scholen vertrouwd te maken met het nieuwe kader zullen we in het volgend driejarig begeleidingsplan (2018-2021) het R-OK gebruiken als referentiekader bij alle ondersteuning die wij bieden (professionalisering, ondersteuning van directies, etc.), dus niet enkel bij ondersteuning naar aanleiding van of na een doorlichting. Wij hopen dat het voor scholen ook eenvoudiger zal zijn om steeds vanuit hetzelfde kader te vertrekken. Op die manier nemen we ook kwaliteitszorg overal mee en werken we preventief.” “Zo geeft het R-OK meer uitleg over wat kwaliteit is en geeft het een concreter beeld over wat er van scholen verwacht wordt. Het kader kan door heel het schoolteam gebruikt worden om bepaalde aspecten van kwaliteitszorg te onderzoeken. Vanuit het GO! kiezen we er resoluut voor om te werken met de PDCA-cirkel binnen het R-OK. De principes van CIPO blijven wel bestaan. Context en input blijven wel belangrijk. Zo biedt het R-OK enerzijds de mogelijkheid om bepaalde aspecten van kwaliteitszorg te analyseren en anderzijds ook acties op te zetten aan de hand van de PDCA-cirkel.”

Magazine code19 / lente 2018 -

21


Onze genomineerde collega


collega in de kijker

VOORNAAM: Koen NAAM: Nijs FUNCTIE: leerkracht wiskunde ERVARING: 10 jaar GO! Atheneum Aalst, 6 jaar Lyceum Aalst, 1 jaar De Handelsschool Aalst GENOMINEERD DOOR: 17 collega’s PRIJS: pralines voor alle collega’s en een diner voor twee ter waarde van 90 euro geschonken door TechniGO! en CVO Pro. EERSTE REACTIE: “Dit had ik echt niet verwacht. Bedankt collega’s!” EEN GREEP UIT DE NOMINATIEVERMELDINGEN: “een gedreven en enthousiaste collega, ook buiten de lesuren”, “motiveert zijn leerlingen”, “hij was mijn favoriete leerkracht en nu een TOP!collega!”,“zijn enthousiasme kent geen grenzen!!!”, “verstandige leerkracht die zeer begaan is met de leerlingen”, “onze gesprekken over voetbal vind ik het leukst!”, “wij duiken wel eens samen”, “fantastische parallelcollega!”

De andere genomineerden

w!n

Er kan spijtig genoeg maar één winnaar zijn. Toch vermelden we hier graag alle andere genomineerden van onze GO!-scholen en geven ze langs deze weg een mooie en welverdiende pluim! (in alfabetische volgorde) Frederik Baeyens (IBSO De Horizon) – Jimi Bauwens (De Handelsschool) – Anneleen Bellemans (De Wonderwijzer) – Dirk Bogaert (BSBO De Brug) – Loes Cools (De Nieuwe Arend) – Lieve De Brabanter (De Wonderwijzer)

Nomineer jouw collega en trakteer op een etentje en pralines

– Dorien De Plecker (BSBO De Horizon) – Hilde D’Hoe (BSBO De Horizon) – Greet Dubois (ondersteuningsteam) – ICT-coördinatorenteam van de

Stuur

een

mail

naar

Scholengroep (Scholengroep 19 ‘Dender’) – Ilse Janda (BSBO De Brug)

code19@sgrdender.be en vertel

– Christine Pessemier (BSBO De Brug) – Vera Pieters (CLB Dender) –

ons welke supercollega op jouw

Liesbeth Piron (BSBO De Brug) – Josée Schoonjans (De Kameleon) – Sara

school rondloopt.

Surdiacourt (De Wonderwijzer) – Roos Tas (CLB Dender) – Bart Van Cauter (TechniGO!) – Joeri Van Droogenbroeck (De Handelsschool) – Deborah Van

Misschien

staan

we

binnen

Humbeeck (CLB Dender) – Eva Van Impe (IBSO De Horizon) – Vicky Van

enkele weken ook wel met een

Impe (IBSO De Horizon) – Vanessa Van Kerkvoorde (De Nieuwe Arend) –

verrassing voor jullie deur.

Veerle Van Keymolen (CLB Dender) – Petra Vergeylen (De Nieuwe Arend)

Magazine code19 / lente 2018 -

23


Scholengroep 19 Dender

Halle | Startpagina | DeJeugddienst voorbije maanden op Facebook

Scholengroep 19 Dender E-mail sturen

@sgrdender Tijdlijn

Info

Foto’s

GO! Atheneum Liedekerke heeft een bericht gedeeld 21 november 2017 De leerlingen van GO! Atheneum Liedekerke nemen het woord bij de opening van het Huis van het Kind. Op de lokale zender Ring TV kan je de volledige reportage herbekijken.

Leuk

Reactie

Vind-ik-leuks

Meer

TechniGO! heeft een bericht geplaatst 23 november 2017 TechniGO! Hotelschool Aalst krijgt deze week heel wat persaandacht. Onder andere in Het Nieuwsblad en Aalst.tv. Het is dan ook de moeite wat ze daar gepresteerd hebben: een vermelding in Gault&Millau en podiumplaatsen tijdens de Internationale Hotel en Toerisme wedstrijd. Een dikke proficiat aan leraren en leerlingen van onze hotelschool.

Delen

GO! Lyceum Aalst heeft een bericht gedeeld 13 december 2017 Ook GO! Lyceum Aalst voegt de daad bij het woord. En ze halen daarmee de lokale pers. #schrijfzevrijdag

Leuk

Reactie

Delen

GO! Basisschool Atheneum Aalst heeft een bericht van Aalst.tv gedeeld 14 december 2017 Leerlingen van het derde leerjaar van GO! Basisschool Atheneum Aalst mochten als eerste het DNA-profiel van de stad Aalst onderzoeken. Getest en goedgekeurd!

Leuk

Reactie

Delen

Volg al het nieuws van de scholengroep via www.facebook.com/sgrdender of deel jouw schoolnieuws, lesidee, tips via onze pagina met al jouw collega’s van onze scholengroep.

24

- Magazine code19 / lente 2018

Leuk

Reactie

Delen


Startpagina

GO! for Life heeft een bericht gedeeld 21 december 2017 GO! for Life, de overkoepelende actie van het GO! voor de Warmste Week van Studio Brussel, heeft 89.153,53 euro opgebracht. We zijn ontzettend trots op alle leerlingen en schoolteams die zich hebben ingezet voor 81 goede doelen.

Leuk

Reactie

Delen

Scholengroep 19 Dender is aanwezig bij Personeelsfeest - nieuwjaarsdrink 2018 bij GO Atheneum Denderleeuw 12 januari om 21:04 Proost op het nieuwe jaar! #kotjevol #PFsgr19

Leuk

Delen

GO! Scholengroep Dender heeft een fotoalbum gedeeld 15 januari om 17:43

CLW TechniGO! heeft een video van TV Oost gedeeld 12 januari om 10:05 Fiets nodig? Dankzij CLW TechniGO! komt het fietsdeelsysteem ‘Op Wielekes’ naar Aalst. Tegen een kleine vergoeding kiezen ouders een fiets voor hun kind, en als hun zoon of dochter de fiets is ontgroeid, brengen ze de tweewieler terug naar het depot. Dat depot wordt ondergebracht in de ateliers van de technische school CLW TechniGO!, waar de leerlingen de fietsen zullen onderhouden en verhuren.

Reactie

In GO! basisschool De Krekel Haaltert zit de carnavalssfeer er al goed in. Geef jij ook een duim omhoog? Deel dit bericht om de carnavalssfeer te verspreiden 

Leuk

Reactie

Delen

GO! Scholengroep Dender heeft een bericht geplaatst 9 maart 2018 Leuk

Reactie

Delen

GO! Scholengroep Dender heeft een bericht gedeeld

De carnavalsstoet van GO! Basisschool Atheneum Aalst luidt officieel het begin van de krokusvakantie in. In Oilsjt beter gekend als de ‘carnavalsvakantie’. 

GO! Scholengroep Dender organiseert samen met De Handelsschool Aalst het ‘Groot Dictee van de Scholengroep’. Schrijf je in via de website en maak kans op prachtige prijzen. Iedereen kan deelnemen en de deelname is gratis. De winnaar keert huiswaarts met een exclusieve Montblanc® Rollerball-pen ter waarde van 400 euro.

WOENSDAG 25 APRIL 2018 VANAF 13 UUR

ROEP

DER SCHOLENG

HoGent campus Aalst Arbeidsstraat 14 – 9300 Aalst

PRIJZEN

Leuk

Reactie

Delen

® llerball > MontblancvanRo 400 euro ter waarde onnen > FNAC waardeb Leuk etten en gaReactie mes kk pa en ek > bo den

lnemers wor > onder alle dee ptie oot tijdens de rece troostprijzen verl

verschillende leeftijdscategorieën vanaf 7 jaar gratis inschrijven

Delen (verplicht voor 18 april)

via www.sgrdender.be

Met meer dan 1600 fans zijn wij de grootste GO! scholengroeppagina op Facebook in Vlaanderen. Bedankt allemaal! Magazine code19 / lente 2018 OR: PRESENTATIE DO , JOKE DEVYNCK BERT KRUISMANS

25


De tiende Code 19 Dit is de tiende editie van Code 19. En dat vieren we! Maak kans op deze prachtige prijzen: lunch of diner in ons didactisch en gastronomisch restaurant, haarknipbeurten, massagebeurten, gelaats- of handverzorgingen, waardebonnen, onderhoudsbeurten voor de fiets, enz.

w!n

CODE19 editie 010 – lente 2018 verschijnt trimestrieel en wordt gratis bedeeld aan alle personeelsleden van Scholengroep 19 ‘Dender’ op 2250 exemplaren.

CODE19 is teamwerk

TechniGO! voor twee personen (geschonken door win een gastronomische middaglunch (geschonken door CVO Pro) onen pers twee voor diner h misc Hotelschool Aalst) of een gastrono . in het Didactisch restaurant Terlinden

urt nodig? Het Heeft jouw fiets een onderhoudsbe uw op wieltjes opnie s alle dat t zorg er CLW-fietsateli debon voor waar een t krijg , loopt. Wie deze prijs wint urt. dsbe rhou onde e lijks jaar is een grat

niGO! Aalst De afdeling Bakkerij-Slagerij van Tech sappig vers en d broo vers oven voor zorgt dagelijks waarde ter n debo waar vlees. De winnaar van deze . elen wink gaan is grat mag euro van 20

Werkten mee aan deze editie Hoofdredactie Mario Hoste Eindredactie Kerim Helaut Redactie Kerim Helaut, Mario Hoste, Peter Van Hove, Katy De Vulder, Sylke Besbrugge, Julie Verspecht, Lore Meganck, Nathalie Lievens Taalnazicht Katrien Noël Vormgeving en druk ABC Drukkerij (Meerbeke) Verantwoordelijke uitgever Eddy Michotte

Vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, kritiek, lofbetuigingen? Eén adres: code19@sgrdender.be @sgrdender #code19 www.facebook.com/sgrdender Scholengroep 19 ‘Dender’ Welvaartstraat 70/4 9300 Aalst

SchoonheidsverLaat je verwennen door de afdeling prijs uit een jouw met kiest Je zorging van TechniGO!. erzorging of een atsv gela een g, orgin verz hand luxe ten. lichaamsmassage van 60 of 90 minu

Code19 wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier.

jouw haar GO! Atheneum Liedekerke zorgt dat mogen aars winn Tien ligt. i ploo de in perfect er. kapp de naar is met hun waardebon grat

Hoe deelnemen? Vul uiterlijk 22 april het wedstrijdformulier in op www.sgrdender.be/code19. De winnaars worden persoonlijk verwittigd voor 1 mei en krijgen de waardebon toegestuurd.

Deze prijzen worden geschonken door:

© alle artikels mogen vrij gedeeld, gepubliceerd, gekopieerd of verspreid worden mits vermelding van de bron (het magazine Code 19) en de auteur © veel foto’s en afbeeldingen zijn beschermd door het auteurs- en/of portretrecht en mogen slechts gebruikt worden na schriftelijke toestemming van de redactie (verzoek mailen naar code19@sgrdender.be)

26

- Magazine code19 / lente 2018


W!N een etentje voor 2 personen t.w.v. € 90* en nomineer je collega

Maak de welverdiende schouderklop tastbaar én eetbaar. Wil jij je collega verrassen en hem of haar die welverdiende pluim geven in de vorm van een waardebon voor een etentje voor twee personen? Mail ons en wij doen de rest. We komen op jouw school de waardebon hoogstpersoonlijk overhandigen. Dus hou het stil. En natuurlijk krijg je als nominerende collega zelf ook wat lekkers. We brengen een doos pralines mee zodat je ook je collega’s in de leraarskamer kan trakteren. In de volgende editie van Code 19 brengen we hier een kort verslag van zodat iedereen kan meegenieten.

Wat moet je doen? Stuur uiterlijk maandag 23 april 2018 een mail naar code19@sgrdender.be en nomineer jouw collega. Vermeld kort: ››

de school waar je werkt;

››

jouw functie;

››

de naam en de functie van de collega die je nomineert;

››

waarom jouw collega onze traktatie verdient.

En vooral: hou het stil. De nominatie en de traktatie willen we als een verrassing houden.

* Het etentje voor twee personen ter waarde van € 90 (inclusief drank) wordt geschonken door GO! CVO Pro en vindt plaats in het didactisch restaurant Terlinden (enkel na reservatie via 053 76 80 41). Meer info over het restaurant: www.cvopro.be/restaurant-terlinden

Magazine code19 / lente 2018 -

27


WOENSDAG 25 APRIL 2018 VANAF 13 UUR

P E O R G N E L DER SCHO HoGent campus Aalst Arbeidsstraat 14 – 9300 Aalst

PRIJZEN ball

® Roller c n la b t n o M > n 400 euro

ter waarde va

onnen > FNAC waardeb en games n e t t e k k a p n e k e > bo en

lnemers word > onder alle dee s de receptie n e jd ti t o o rl e v n troostprijze

verschillende leeftijdscategorieën vanaf 7 jaar gratis inschrijven (verplicht voor 18 april) via www.sgrdender.be

OOR: PRESENTATIE D KE DEVYNCK O J , S N A M IS U R BERT K LST EN BART VERHU

Code19 editie lente 2018  

De lente-editie van het personeelsblad van Scholengroep 19 'Dender'. Deze editie focust op kwaliteit.

Code19 editie lente 2018  

De lente-editie van het personeelsblad van Scholengroep 19 'Dender'. Deze editie focust op kwaliteit.

Advertisement