Page 1

Teos Yaayan Park Ötücü Ku Türleri Teos Nature Park Song Birds şu ( Yıl Boyu) Saxicola rubicola u k ş a T Thr a rubicola – oughout the year l o c i x Sa

(Kış Dönemi) Sturnus vulgar k ı c r ı is Sığ – W s i r i n a t g e l r u S v e s a u son Sturn

( Yıl boyu) Carduelis carduelis a k a S s carduelis – Throughout the yea i l e u d r Car

n n (Kış Göçme i) Erithacus rube a d r e cu g Kızıl rithacus rubecula - Migratory Bird la E

cekkuşu ( Yaz Göçmeni) Laniu m ü r Ö ırtlı nius collurio – Summer Season s collur S l ı io La Kız

zkuşu ( Yıl Boyu) Miliaria calan a r i K d Tarla ria calandra – Throughout the ye ra ar Milia

avuk ( Yıl Boyu) Turdus merula t a r a K hro s merula – T ughout the year u d r u T

apan ( Yaz Göçmeni) Muscicap k k e n i kli S scicapa striata – Summer Seaso a striata e n n Mu Be

cin ( Yıl Boyu) Columba livia Güver ba livia – Throughout the year m u l o C

Yıl aştankara ( Boyu) Parus maj B k ü Büy us major - Throughout the yea or r Par

( Yaz Göçmeni) Upupa epops k i b i b İ epops – Summer Season Upupa

Yıl Boyu) Streptopelia decaoc ( u r Kum lia decaocto – Throughout t to he yea tope p e r r t S

arga( Yıl Boyu)Corvus monedu K k ü Küç monedula - Throughout the la s year Corvu

ıcı ( Yaz Göçmeni) Hirundo rus g n a l r ı t Kır K irundo rustica – Summer Season ica H

sallayan ( Yıl Boyu) Motacilla a k u r y u Ak K tacilla alba – Throughout the yea lba r Mo

Taşkuşu (Yıl Boyu) Saxicola rubicola Ülkemizde yıl boyu görülen taşkuşu türüdür. Teos sulak alanında sıklıkla kış aylarında görülmektedir. Ziyaretçi merkezi çevresindeki taşlık kayalık alanlarda ve yol kenarlarındaki yüksek otların üzerinde beslenirken görülebilir.

Saxicola rubicola - Throughout the year Seen throughout the year in Turkey, but mainly in the winter months in the Teos wetlands. Can be seen feeding around the Teos Ruins and in the long grass around the Teos wetlands.

Kızılgerdan (Kış Göçmeni) Erithacus rubecula

Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu (Yaz Göçmeni) Lanius collurio

Anadolu’da yıl boyu gözlenen kızılgerdan, kış aylarında şehirlerde de gözlenebilmektedir. Üreme için ormanları tercih eder. Kış aylarında özellikle akşamüstleri güneşin batışına yakın ötmeye başlarlar. Teos Yaşayan Park’ta sonbahardan itibaren tüm kış ve yaz aylarına kadar görülebilir ve duyulabilir.

Anadolu’da yalnızca yaz aylarında görülen örümcek kuşu türlerinden en yaygın olanıdır. Genellikle yol kenarlarındaki çalılarda ve makilik alanlarda görülür. Çoğunlukla böcekler ile beslenir. Teos Yaşayan Park’ta nisan ayının ortalarından itibaren yol kenarlarındaki çalıların üzerinde ve yerleşim yeri kenarlarında görülmektedir.

Erithacus rubecula - Migratory Bird

Lanius collurio - Summer Season

Seen in the Anatolian area throughout the year and can be seen in towns during the winter months. Prefers forests for breeding. During the winter months, it starts to sing in the evenings close to sun set. It can be seen and heard in the Teos wetlands from Autumn till the summer.

The most common of the butcher birds found in the Anatolian area during summer. Can be seen in shrubbery along road sides. Feeds mainly on insects. It can be seen in the Teos wetlands in the shrubbery on road sides and around populated areas mainly in April.

Karatavuk (Yıl Boyu) Turdus merula

Benekli Sinekkapan (Yaz Göçmeni) Muscicapa striata

Ülkemizde yıl boyunca görülen ötücü kuş türlerindendir. İsminden anlaşılacağı üzere kapkara tüyleriyle diğer ötücülerden kolayca ayrılır. Sıklıkla böcekler ve solucanlarla beslenir. Yaşayan park içerisinde hemen her yerde, sıklıkla bahçelerde görülebilir.

Anadolu görülen sinekkapan türlerinden en yaygın olanıdır. Ülkemiz için yaz göçmeni olan sinekkapan, genellikle sinek ve kelebek gibi uçan böcekler ile beslenir. Teos Yaşayan Park’ta bahçelik alanlarda gözlenebilmektedir.

Turdus merula - Throughout the year A song bird found throughout the year in Turkey. It is separated from other song birds with its black feathers. Mainly feeds on insects and worms. Can be seen almost everywhere within the Teos wetlands and surrounding orchards.

Büyük Baştankara (Yıl Boyu) Parus major Ülkemizde yıl boyu görülen ötücü kuş türlerinden biridir. Büyük baştankara, baştankara türleri arasında en sık gözlenen ve yaygın türdür. Küçük sinek ve böceklerle beslenen tür, Teos Yaşayan Park’ta genellikle yerleşim yerlerinde, zeytin ve mandalina bahçelerinde görülür.

Parus major - Throughout the year A song bird found throughout the year in Turkey. The most common of the titmouse. It feeds on small flies and insects, can be seen in the Teos wetlands near homes, olive and mandarin orchards.

Küçük Karga (Yıl Boyu) Corvus monedula Ülkemizde tüm yıl boyunca görülen karga türleri arasında yaygın türlerden biridir. Hepçil olup bitkisel ve hayvansal gıdalarla beslenebilir. Bunun yanında çöplüklerde ve leşler üzerinde beslenebilmektedir. Teos’ta sulak alan çevresinde yıl boyunca görülmekle birlikte çoğunlukla kışın büyük gruplar halinde görülebilir.

Corvus monedula - Throughout the year One of the most common types of crow seen throughout the year in Turkey. It is omnivorous but also feeds on carcasses and on garbage. Is seen throughout the year in the Teos wetlands but seen more frequently in winter travelling in flocks.

Sığırcık (Kış Dönemi) Sturnus vulgaris Ülkemizde görülen iki sığırcık türünden en yaygın olanıdır. Genelde sürücül kuşlar özellikle sonbahar ve kış aylarında büyük gruplar halinde gözlenirler. Tür hepçil olup hem hayvansal hem de bitkisel gıdalarla beslenebilir. Teos Yaşayan Park’ta kış aylarında küçük gruplar halinde gözlenebilir.

Sturnus vulgaris - Winter Season One of the 2 types of starling found throughout Turkey. Seen in the Autumn and winter, mainly travelling in flocks. It is omnivorous and feeds on plants as well as animals. Can be seen in the Teos wetlands during the winter months in small flocks.

Tarla Kirazkuşu (Yıl Boyu) Miliaria calandra Ülkemizde görülen kiraz kuşları içerisinde en sık gözlenen türlerden biridir. Kahverengi renklenmesi ile diğer kiraz kuşlarından ayrılır. Teos Yaşayan Park’ta yıl boyu gözlenmekle birlikte özellikle kış aylarında büyük gruplar halinde gözlenebilmektedir.

Miliaria calandra – Throughout the year One of the most common bunting birds found in Turkey. Can be distinguished from other bunting birds by its brown colouring. Can be seen throughout the year in the Teos wetlands area, especially during the winter when they travel in flocks.

Muscicapa striata - Summer Season

Güvercin (Yıl Boyu) Columba livia

Mainly found in the Anatolian region during summer. It is found in the summer months in Turkey and feeds on flying insects and butterflies. Can be seen all over the Teos wetlands and between orchards.

Anadolu’da yıl boyunca görülen özellikle parkların sembol kuşlarıdır. Kent hayatına adapte olmasına rağmen doğal alanlarda kayalıklarda yuvalanır ve geceler. Besinlerini bitkisel gıdalar özellikle tohumlar oluşturmakla birlikte sıklıkla düzlük ekin tarlalarında beslenirler. Teos Yaşayan Park’ta sulak alan çevresindeki düzlük tarla ve çayırlarda görülebilmektedir.

İbibik (Yaz Göçmeni) Upupa epops Anadolu’da yalnızca yaz aylarında görülen kuşlardan biridir. Yaklaşık bir güvercin boyutlarında olan ibibik, ilgi çekici renkleri ve kafası üzerinde ibibiği ile hemen fark edilir. Yaşam alanı olarak düzlük çayırlar ve açık alanları tercih eden ibibik, Teos Yaşayan Park çevresinde çayırlarda görülebilmektedir.

Upupa epops - Summer Season Seen in the Anatolian region during the summer months, the Upupa epops is the size of a dove and can be noticed with its bright colouring. It prefers flat planes and marshes to live in and can be seen in the Teos wetlands marshes.

Kır Kırlangıcı (Yaz Göçmeni) Hirundo rustica Ülkemizde görülen beş kırlangıç türünden biri olup en sık görülen kırlangıç türüdür. Uzun çatallı kuyruğu ile ev kırlangıcından kolayca ayrılır. Anadolu için yaz göçmeni olan kır kırlangıcı üremek için ülkemize gelir. Çoğunlukla sinek ile beslenen tür, Teos Yaşayan Park’ta sulak alan ve yerleşim yerlerinin çevresinde görülebilir.

Hirundo rustica - Summer Season

Columba livia – Throughout the year Seen throughout the year in the Anatolian area. Although it is well adapted to populated areas it nests in natural rocky areas. Feeds mainly on seeds and can be seen feeding on fields. Seen in the Teos wetlands on the planes and in the orchards surrounding the wetlands.

Kumru (Yıl Boyu) Streptopelia decaocto Anadolu’da yıl boyunca görülen kuş türlerinden biri olup güvercin gibi kent hayatına adapte olmuş kuş türlerinden biridir. Teos Yaşayan Park’ta tüm yıl görülebilen tür, özellikle yerleşim yerleri yakınları ve antik liman çevresindeki tesislerin çevresinde görülebilmektedir.

Streptopelia decaocto – Throughout the year

The most common of the five swallows found in Turkey, it has a distinctive long forked tail. Seen during the summer months in the Anatolian area this swallow comes to this area to breed. It can be seen all over the Teos wetlands and feeds mainly on insects.

Seen throughout the year in the Anatolian region this bird is well adapted to populated areas. Can be seen in the Teos wetlands throughout the year close to farm houses and around the Antique dock of Teos.

Saka (Yıl boyu) Carduelis carduelis

Ak Kuyruksallayan (Yıl Boyu) Motacilla alba

Ülkemizde en çok tanınan ötücü kuşlar arasındadır. Vücudundaki sarı renklenme ve alnındaki kırmızılık ile diğer türlerden kolayca ayrılır. Ülkemizde yıl boyu gözlenen tür, tohum ile beslenir. Teos Yaşayan Park içerisinde bahçeler, meyve ağaçları ve çayırlarda özellikle kış aylarında gruplar halinde gözlenebilir.

Anadolu’da görülen kuyruksallayan türleri içerisinde en yaygın olanıdır. Anadolu’da yıl boyunca kentlerde dahil olmak üzere her yerde görülebilir. Teos Yaşayan Park’ta özellikle sulak alan çevresindeki patika yolların çevresinde ve küçük su birikintilerinin etrafında görülebilmektedir.

Carduelis carduelis - Throughout the year One of the most common song birds in Turkey. Can be distinguished by its yellow colouring on its tail and a red mark on its head. Seen throughout the year in Turkey it feeds mainly on seeds. Can be seen throughout the Teos wetlands and in flocks during the winter.

Motacilla alba – Throughout the year The most common wagtail found in the Anatolian region. Can be seen throughout the year in the Anatolian area including populated areas. Can be seen in the Teos wetlands around the shores of the water and along the paths in the area.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTESİ

TEOS KAZI BAŞKANLIĞI


Teos Yaayan Park Yırtıcı ve Sukuu Türleri Teos Nature Park Birds of prey and waterfowl

boyunca) Egretta alıkçıl( Yıl garze b k a k ü h r T o u – g a h t ç o t ut the ye tta Kü retta garze ar Eg

hin (Kış Göçmeni) Buteo rufinu a Ş l ı s Kız finus - Migratory Bird Buteo ru

ak ( Yıl Boyu) Phalacrocorax ar t a b a r i li Ka corax aristotelis – Through out th stotelis e p e yea Te alacro r Ph

lıkçıl ( Yıl Boyu) Ardea cinerea a B i r G cinerea - Throughout the year a e d r A

ez ( Yıl Boyu) Falco tinnunculu n e k r s Ke nculus – Through out the ye u n n i t ar Falco

artı ( Yıl Boyu)Larus michahe M ş ü Güm ichahellis – Through out the llis m year Larus

(Kış Göçmeni) Gallinago galli u ğ u l na ul Su Ç allinago gallinago - Migratory Bird go G

yu) mav ( Yıl Bo Athene noctua u k u K hrou e noctua – T gh out the year n e h t A

Boyu) Sterna sa Sumru ( Yıl ndvic ı l a g a ensi G T h – r o s i u s g n h e a c o i u v r t d t n a h a e s K year s a Stern

Yaz Göçmeni) Anas querqued ( n ı ç k Çıkrı as querquedula - Migratory Bird ula An

u) Charadrius alex t ( Yıl Boy ı andri b ı l ı C a – s T u h n i r r o d ç u gh out t nus Ak drius alexan he ye a ar Char

çit ırlangıcı (Ge ) Glareola pratin K k ı l cola k Bata Glareola pratincola – Passing bird

kını (Kış Göçmeni) Alcedo atth p a Ç ı is Yal tthis - Migratory Bird Alcedo a

ak (Kış Göçmeni) Tringa totanu c a b l ı s Kız otanus - Migratory Bird t a g n i r T

nçulluğu (Geçit) Numenius ph a v r e eli K enius phaeopus – Passing bi aeopu m r rd s Sü Num

Küçük akbalıkçıl (Yıl boyunca) Egretta garzetta Teos sulak alanında en sık görülen sukuşlarından biridir. Siyah gagası ve daha küçük olması ile büyük akbalıkçıldan kolayca ayrılır. Teos sulakalanında antik liman çevresinde sıklıkla görülmektedir.

Egretta garzetta – Throughout the year One of the most common waterfowl found in the Toes wetlands. With its black beak and smaller size it can easily be separated from the much larger Casmerodius albus. Mainly found near the antique harbour of the Teos wetlands.

Gri Balıkçıl (Yıl Boyu) Ardea cinerea Anadolu’da ve Teos sulakalanında en sık görülen balıkçıl türlerinden biridir. Gri rengi ile diğer balıkçıl türlerinden kolayca ayrılır. Teos sulakalanında ve antik liman çevresinde sıklıkla görülmektedir.

Ardea cinerea - Throughout the year

Kerkenez (Yıl Boyu) Falco tinnunculus Anadolu’da yıl boyunca gözlenen yırtıcı kuş türlerinden biridir. Genellikle düzlük alanlarda gözlenir. Teos Yaşayan Park’ta yıl boyunca sulakalan çevresinde, çayır ve makiliklerin üzerinde beslenirken görülebilir. Genellikle küçük memeliler, büyük böcekler ve kurbağa ile beslenir.

Falco tinnunculus – Through out the year

One of the most common fishing birds found in the Teos wetlands and the Anatolian area. Is mainly seen around the Teos antique marina in the wetlands.

Found in the Anatolian area throughout the year. Normally found on flat planes. Can be found throughout the year around the Teos wetlands hunting on the planes and in scrubs. Feeds mainly on small mammals, large beetles and frogs.

Su Çulluğu (Kış Göçmeni) Gallinago gallinago

Kukumav (Yıl Boyu) Athene noctua

Ülkemizde kış aylarında gözlenen sukuşlarından biridir. Teos sulak alanında özellikle Ocak ve Şubat aylarında nadiren de olsa görülebilmektedir. Genellikle görülebilmektedir zordur. Sabah erken saatlerde su kanallarının kenarında beslenirken görebilirsiniz.

Anadolu’da görülen en yaygın baykuş türüdür. Özellikle insan yerleşimlerine yakın yerlerde yaşaması onu en iyi tanınan kuşlardan biri haline getirmiştir. Küçük memeli hayvanlar ile beslenir. Teos Yaşayan Park’ta özellikle insan yerleşimi bulunan bahçelerde yıl boyunca görülebilir.

Gallinago gallinago - Migratory Bird

Athene noctua – Through out the year

A waterfowl found mainly in the winter months. During January and February it can be found early in the mornings feeding near water.

One of the most common owls found in the Anatolian area. Its preference in living near populated areas makes it one of the well-known birds. Can be seen throughout the year mainly near the houses within the Teos wetlands. Feeds on small mammals.

Çıkrıkçın (Yaz Göçmeni) Anas querquedula Anadolu’da büyük oranda yaz aylarında ve göç dönemlerinde görülen çıkrıkçın az da olsa kış aylarında görülebilmektedir. Ülkemizde görülen ördek türleri arasında küçük ördeklerden biri olarak bilinmektedir. Teos sulakalanı ve deniz kıyılarında göç dönemlerinde büyük sürüler halinde görülebilmektedir.

Akça Cılıbıt (Yıl Boyu) Charadrius alexandrinus Anadolu’da görülen cılıbıt türleri içerisinde yaygın olarak gözlenen akça cılıbıt, ülkemizde yıl boyunca görülmektedir. Yaşam alanı Teos sulak alanındaki kıyı şeridi ve kumullar olan tür çoğunlukla su ve çamur içindeki böceklerle beslenir.

Gümüş Martı (Yıl Boyu)Larus michahellis Ülkemizde yıl boyu görülen martı türlerinden biridir. Sulak alanlar, denizler ve denize kıyısı olan şehirlerde yaşayabilmektedir. Çok geniş bir yelpazede beslenen gümüş martı, Teos Yaşayan Park’ta sulak alan çevresindeki denizde ve Seferihisar adalarında görülmektedir.

Larus michahellis – Through out the year This seagull is found throughout the year in Turkey. It lives on wetlands, and in coastal areas. It feeds on a wide range of things and can be found in the Teos wetlands and the islands around Seferihisar.

Kara Gagalı Sumru (Yıl Boyu) Sterna sandvicensis Ülkemizde yıl boyunca görülen sumru türüdür. Sulak alan ve denizlerde balık ile beslenirler. Diğer sumru türlerinden iri ve siyah gagası ile kolayca ayırt edilir. Teos Yaşayan Park’ta kış aylarında denizde ve adaların çevresinde görülebilmektedir.

Anas querquedula - Migratory Bird

Charadrius alexandrinus – Through out the year

Seen in the Anatolian area mainly during the summer months and during migration can also be seen rarely during the winter. Known as one of the smaller ducks found in Turkey, can be seen around the Teos wetlands during migration.

The most common of its kind found in the Anatolian region can be found throughout the year. It lives on the coast of the Teos wetlands and feeds on the insects found in the mud.

Yalı Çapkını (Kış Göçmeni) Alcedo atthis

Kızılbacak (Kış Göçmeni) Tringa totanus

Ülkemizde yıl boyu gözlenen sukuşlarından biridir. İnsanlar tarafından en iyi tanınan kuşlardandır. Renkli tüyleri, iri ve uzun gagası beslenmek için havada sabit kalıp suya dalışı yalıçapkınını en iyi anlatan özellikleridir. Küçük balıklar ile beslenir. Teos sulak alanında kış aylarında gözlenir.

Ülkemizde yıl boyu gözlenen en yaygın kıyı kuşlarından biridir. Yaşam alanı olarak sulak alan çevresindeki çamurlu bataklıkları ve kıyıları tercih eder. Su içerisindeki omurgasız canlılar ile beslenen tür, Teos Yaşayan Park’ta sulak alan çevresinde görülmektedir.

Alcedo atthis - Migratory Bird

Tringa totanus - Migratory Bird

This waterfowl is found all the year round in Turkey. Its colourful feathers, wide, long beak and the way it hovers in the air before diving into water for fish are the most renowned characteristics of this bird.

Found throughout Turkey the whole year round, it is one of the best known shore birds. It lives in the muddy marshes and shores of the Teos wetlands; it feeds on the invertebrates found in the water.

Kızıl Şahin (Kış Göçmeni) Buteo rufinus

Tepeli Karabatak (Yıl Boyu) Phalacrocorax aristotelis

Sürmeli Kervançulluğu (Geçit) Numenius phaeopus

Anadolu’da yıl boyunca gözlenen yırtıcı kuş türlerinden biridir. Genellikle düzlük alanlarda gözlenir. Teos Yaşayan Park’ta kış aylarında sulak alan çevresinde, çayır ve makiliklerin üzerinde beslenirken görülebilir. Genellikle küçük memeli hayvanlarla beslenir.

Anadolu’da yaşayan deniz kuşlarından biri olup yıl boyunca özellikle Ege ve Karadeniz’de adalar ve yarlarda görülmektedir. Diğer karabataklar gibi balıklar ile beslenen tepeli karabatak, Teos Yaşayan Park’ta sulak alan çevresindeki denizde ve Seferihisar adalarında görülmektedir.

Anadolu’da yalnızca ilkbahar ve sonbahar göçü esnasında görülen sürmeli kervançulluğu, sıklıkla sulak alanların çevresindeki kumul düzlüklerde görülmektedir. Teos Yaşayan Park’ta ilkbahar göç döneminde Teos sulakalanı kumulları ve deniz kıyısında görülebilmektedir.

Buteo rufinus - Migratory Bird

Phalacrocorax aristotelis – Through out the year

Numenius phaeopus – Passing bird

This bird of prey is found in the Anatolian region throughout the year. Normally found on flat planes. Can be found during the winter months around the Teos wetlands hunting on the planes and in scrubs. Feeds mainly on singing birds.

One of the sea birds found throughout the year in the Anatolian area. Mainly found in the Aegean and Black sea regions on islands and coasts. It feeds on fish and can be found on the shores of the Teos wetlands as well as the islands around Seferihisar.

Only seen in the spring and autumn months during migration, the curlew can be seen on the shores of the wetlands. The curlew is found in the Teos wetlands during the spring migration and is found on the sand dunes and shores of the area.

Sterna sandvicensis – Through out the year One of the most common sea birds in Turkey, it feeds on fish from the sea and wetlands. It can be distinguished by its wide black beak. It can be found in the winter months in the Teos wetlands and around the islands of Seferihisar.

Bataklık Kırlangıcı (Geçit) Glareola pratincola Anadolu’da yaz aylarında ve göç esnasında görülen bataklık kırlangıcı, sıklıkla sulak alanların çevresindeki kumul düzlüklerde görülmektedir. Teos Yaşayan Park’ta göç döneminde Teos sulakalanı kumulları ve deniz kıyısında görülebilmektedir.

Glareola pratincola – Passing bird Seen in the summer months during migration. Mainly found on the flat sands found around the Teos wet lands and on the sea shore during migration.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTESİ

TEOS KAZI BAŞKANLIĞI


Teos Yaayan Park ‹lkbahar Çiçekleri Teos Nature Park Spring flowers u- Asphodelus aestivus t O ş i r i Ç Asphodelus aestivus

Teos Yaşayan Park birbirinden farklı çok sayıda yaşam alanına (habitat) ev sahipliği yapmaktadır. Bu habitatlar, Teos sulak alanı ve kumulları, Akdeniz kızılçam ormanı, Akdeniz makilikleri ve friganaları olup, her biri kendine özel çok sayıda bitkiye yaşam alanı oluşturmakta. Günümüze değin alanda 350 civarında bitki türü tespit edilmiştir. Teos sulak alanında özellikle ilkbaharda çiçeklenen ve açtıkları dönemde o döneme adını veren (orkide dönemi gibi) bazı çiçekler bulunmaktadır. Teos Living park is home to many different habitats. The habitat of the Teos wetlands and sand dunes is similar to the Mediterranean red pine forests and Mediterranean shrubbery which each create a unique habitat for plants to grow. Today there are over 350 types of plants in the area. The Teos wetlands are home to many plants that flower in spring and this time of the year is also known as the orchid season.

Ocak ortasında cemrelerden de önce erken ilkbaharın geldiğini müjdeleyen ilk çiçektir.

One of the noted orchids of the Aegean, can be found in March.

The flower that is a sign that spring is coming can usually be found in mid January.

Perçem - Alyssum fulvescens

Yellow Orchid - Ophrys lutea

Erken ilkbaharın ilk çiçeklerinden biridir.

One of the common orchids for the Aegean area can be found flowering in March. Can be distinguished with its bright yellow flower.

One of the first flowers of early spring.

Kum Süseni - Gynandriris Sisyrinchium

Anemon - Anemone coronaria

Ege Bölgesi’nde görülen süsen türleri içerisinde yaygın olarak görülen türlerden biridir. Mart ayında çiçeklenmeye başlar.

Anemone coronaria Can be found in vast numbers spread across the wetlands during the early spring. Mainly flowers in February.

Yellow Star - Gagea peduncularis A bulbous plant that flowers in early spring and February can be noticed with it’s bright yellow flowers.

n - Anemone coronaria o m e n A Anemone coronaria

e - Ophrys lutea Sarı Orkid chid - Ophrys lutea Yellow Or

ol – Gladiolus anotolicus y i d a l G s - Gladiolus anotolicus u l o i d a l G

Ladenler çok yıllık bitkiler olup ilkbaharın karakteristik bitkilerinden biridir. The rock roses are a common plant found in spring.

Erken ilkbaharda şubat ayında çiçeklenen soğanlı bitkilerden biri olup sarı çiçekleri ile hemen dikkati çekmektedir.

bülü - Muscari comosu m ü S p m Ara u M s c ari comosu yacinth H b m a r A

Adaçayı Yapraklı Laden - Cistus salviifolius

Ege ve Akdeniz bölgelerinde en yaygın görülen soğanlı bitki türlerinden biridir. Erken ilkbaharda Şubat ve Mart aylarında çiçeklenir.

Sarı Yıldız - Gagea peduncularis

rkidesi - Ophrys speculum O k e c Bö hid - Ophrys speculum c r O e l t e Be

The most common iris found in the Aegean. Flowers in March.

Sage-Leaved Rock Rose - Cistus salviifolius

One of the most common bulbous plants found in the Aegean area flowers in Febuary and March.

- Alyssum fulvescens Perçem Alyssum fulvescens

Sand İris - Gynandriris sisyrinchium

Çiriş Otu- Asphodelus aestivus Asphodelus aestivus

aklı Laden - Cistus salviif r p a Y ı ol ay Adaç eaved Rock Rose - Cistus salviifo ius -L lius Sage

Sarı Orkide - Ophrys lutea Ege Bölgesi’ndeki yaygın orkide türlerinden biri olup Mart ayında çiçeklenmektedir. Sarı rengiyle diğer orkidelerden kolayca ayrılır.

Alanda erken ilkbaharın her yeri kaplayan güzel çiçeklerinden biridir. Şubat ayında çiçeklenmeye başlar.

ız - Gagea peduncularis d l ı Y ı r Sa ar - Gagea peduncularis t S w o l l Ye

Ege Bölgesi’ndeki dikkat çekici orkide türlerinden biri olup Mart ayında çiçeklenmektedir.

Beetle Orchid - Ophrys speculum

Alyssum fulvescens

z - Romulea tempskyan ı d l ı Y r a Mo u l e m a o t R e m r p skyana Sta Purple

Böcek Orkidesi - Ophrys speculum

Mor Yıldız - Romulea tempskyana Purple Star - Romulea tempskyana

eni - Gynandriris sisyrinchiu s ü S m Kum ris - Gynandriris sisyrinch iu m Sand İ

Arap Sümbülü - Muscari comosum Nisan ayında çiçeklenen ilkbaharın güzel soğanlı bitkilerinden biridir.

Arab Hyacinth - Muscari comosum The Arab Hyacinth is a beautiful bulbous plant found in spring and usually flowers in April.

Gladiyol – Gladiolus anotolicus Nisan ayında çiçeklenen çayırların güzel soğanlı bitkilerinden biridir.

Gladiolus - Gladiolus anotolicus A bulbous plant that flowers in April.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTESİ

TEOS KAZI BAŞKANLIĞI


Teos’un Yaygın Memeli Hayvanları Teos Nature Park Mammals Domuz Anadolu’da yaygın görülen memeli türlerinden biridir. Ülkenin hemen her yerinde tüm yaşam alanlarında görülebilir. Hepçil olan domuzlar genelde toprağı kazarak besinlerini bulurlar. Teos Yaşayan Park içerisinde Teos Sulak Alanı’ndaki sazlıklarda ve çevredeki doğal alanlarda görülebilirler. Domuzlar genelde gece aktif olurlar ve park içerisinde varlıklarını arkalarında bıraktıkları kazılmış toprak ve dışkılarından anlayabilirsiniz.

Wild Boar One of the most common mammals of the Anatolian area. It can be found all around the country in almost all areas. Pigs normally find their food by digging in the ground. They are found in the reed beds and around the Teos wetlands. The pigs are mainly nocturnal, their presence is noticed by the dug up ground and the faeces they leave behind.

Sincap Squirrel

Sincap Anadolu’da görülen iki tür sincaptan yaygın olarak görülen türdür. Sincaplar insan tarafından en çok tanınan canlılar arasındadır. İnsanlara yakın bağ bahçelerde de yaşamaları ve ilgi çekici yapıları bu sonucu doğuran nedenler arasındadır. Genellikle ağaçların tohumları beslenen sincaplar Teos Yaşayan Park’ta meşe ve zeytin ağaçları çevresinde görülebilirler. Sıklıkla telaş içinde o ağaçtan bu ağaca meşe palamutlarını taşırken veya yavrularını gezdirirken görebilirsiniz.

Squirrel They are the most common of the two squirrel species. Squirells are among the most recognised animals for humans. The reason for this is that they live in the orchards and gardens close to populated areas. The squirrels that mainly feed in the seeds and nuts of trees can be found in the olive and oak trees in the Teos wetlands. They can mainly be seen carrying their offspring or food from one tree to the other.

Tilki Anadolu’da yaygın olarak görülen memeli türlerinden biridir. Hemen her bölgede görülen tilki etçil bir canlı olup menüsünde genellikle küçük memeli hayvanlar ve küçük kuşlar bulunmaktadır. Teos Yaşayan Park’ta sabah erken saatlerde ve gün batımına yakın görülebilmektedir. İlkbahar aylarında gece başka hiçbir canlıyla karıştırılamayacak seslerini duyabilirsiniz. Alanda Teos Sulak Alanı’nda bulunan sazlıklar domuz gibi tilkinin de gündüz saatlerinde dinlediği yerler olup bu yönde önem taşımaktadır.

Fox One of the common mammals found in the Anatolian area. The fox, that can be seen nearly everywhere in Turkey, feeds on small mammals and birds. They can be seen in the Teos wetlands early in the morning or at sundown. In the spring they make sounds that are incomparable to any other creature. The reeds in the Teos wetlands are the place that not only pigs but the foxes go to rest during the daytime.

Gelincik Anadolu’da yaygın olarak görülen efsanelere ve hikayelere konu olmuş küçük bir memeli türüdür. Sıklıkla küçük memelilerle beslenen gelincik küçük kuşlar, onların yumurtaları ve kertenkele gibi avlayabildiği hemen her şeyle beslenebilen etçil bir türdür. İlginç vücut şekliyle ilgi çekici canlılar arasında olup yaşam alanında düz hatları ve sıklıkla aynı yolları kullanır. Alanda varlığını düz bir hat boyunca ezilmiş otlardan veya çok küçük patika yollardan anlayabilirsiniz. Teos Yaşayan Park’ta özellikle bahçe ve çayırlarda yaz aylarında görülebilmektedir.

Tilki Fox

Gelincik Weasel

Weasel The inspiration to many legends and tales, the weasel is found throughout the Anatolian region. The weasel feeds on small birds, bird eggs, lizards and pretty much anything it can hunt. The weasel that is known for its body shape mainly travels in straight lines and always uses the same route. Its presence in the area can be seen by small straight lines trodden through weeds and small straight dirt paths made through shrubbery. It can be seen in the meadows of the Teos wetlands throughout the summer months.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTESİ

TEOS KAZI BAŞKANLIĞI


Zeytin ve Mandalina Olive and Mandarin Zeytin - Olive Zeytin ağacı insanın kültürel ve ekonomik gelişiminde başka hiçbir ağacın olmadığı kadar büyük öneme ve paya sahiptir. Şüphesiz çok uzun yıllar yaşaması, her dem yapraklarının yeşil olması ve kimyasal içeriğinin zenginliği bu konumlanmada önemli bir yere sahiptir. Anadolu’nun Ege ve Akdeniz kıyıları, gerek zeytinin kültürel önemi gerekse günümüzdeki ekonomik değeri göz önüne alındığında dünya üzerinde önemli bir konumda yer almaktadır. Bu duruma parale olarak Seferihisar ve Teos Yaşayan Park insan ve zeytinin kadim birlikteliğinin güzel örneklerinden birini günümüzde hala sahnelemektedir. Teos Yaşayan Park’ta gezerken asırlık zeytin ağaçlarını ve bu ağaçlar çevresinde süregelen yaşama tanık olabilirsiniz.

Mandalina ve Narenciye - Mandarin and Citrus fruits

The olive tree plays a big part in the cultural and economical development of people. This is due to it being a durable evergreen tree that is rich in chemicals. The cultural and economical attributes the olive tree has increases its value and importance on the Aegean and Mediterranean coasts of the Anatolian region. Seferihisar and The Teos wetlands is a perfect example of the collaboration between man and the olive tree. In the Teos wetlands you can see olive trees that are hundreds of years old.

Mitolojik Karakter - The mythology behind the olive tree

Biyolojik Özellikleri - Biological features

Mitolojik açıdan bakıldığında zeytinin insanın kültürel birikimdeki önemi görülmektedir. Nuh tufanında ağzında zeytin dalıyla gelen güvercin ve zeytin dalı o gün bugündür ümidin ve barışın sembolü. Günümüz Atina’sı ismini ünlü yunan tanrılarından biri olan Athena tarafından almıştır. Eski Yunan’da tanrıların başı Zeus, insanlığa en değerli armağanı veren tanrı ya da tanrıçanın yeni kurulan şehrin hükümdarı olacağını ilan eder. Bunun üzerine deniz tanrısı Poseidon barış ile bilgelik tanrıçası Athena mücadeleye girişirler. Poseidon, üç dişli çatalını bir kayaya saplar ve insanları uzak yerlere götürecek, savaşlar kazanacak olan “atı” yaratır. Athena ise mızrağını yere saplayarak bir “zeytin ağacına” dönüştürür. Şehir halkı bu zeytin ağacının büyük bir zenginlik ve bereketin kaynağı olduğuna karar verir ve Athena’ nın onuruna şehre “Atina” adı verilir.

Zeytin, her dem yeşil ağır büyüyen fakat 700 ile 2000 yıla kadar yaşayabilen bir ağaçtır. Gövdesi çürümeye karşı çok dayanıklı ve ağaç yaşlandıkça gövdede boşluklar oluşur. Zeytin uzun ömrünü tamamladığında bile köklerinden yeni bir ağaç filizlenme potansiyeline sahiptir. Ona yakıştırılan “ Ölmez ağaç” ismi belki de bu yüzden. Bir yıl bol, bir yıl az ürün verir zeytin ağaçları. En fazla yağ içeren meyvelerden biri aynı zamanda. Ağırlığının yaklaşık yüzde 20-30 kadarı yağdır. Nisan-mayıs ayları arasında yeşilimsi-beyaz renkli çiçekler açar. Gövdeleri çok dallı bir ağaççık olan zeytinin meyvesi önceleri yeşil, daha sonra mor ve siyah renge dönüşür. Killi, kireçli ve su geçirebilen topraklarda iyi yetişir. Engebeli ve yamaç, fakat ılık rüzgarlı yerleri sevmektedir.

The importance of the olive tree in culture is seen by the way it is reflected in mythology. The Dove that flew from Noah’s arch with an olive branch in its beak made the olive tree a symbol of peace and hope. The Greek city of Athens received its name from the Greek goddess Athena. The God Zeus said that the god that gives the most precious gift to that town will become its ruler. The god of the sea Poseidon and the goddess of peace Athena both took up the challenge, Poseidon threw his three headed spear into the ground and it became a horse that would help people travel far and win wars. Athena threw her spear into the ground and it became an olive tree. The people of the town found the olive tree to be more valuable than the horse and named the town Athens after the goddess.

Tarihi - History Zeytin ağacının tarihi hakkında çok fazla bilgi olmasa da bilinen en eski kayıt 39 bin yıl önceye Ege Denizi’ndeki Santorini Adası’nda bulunan zeytin yaprağı fosillerine dayanıyor. Kuzey Afrika’da Sahra Bölgesi’nde gerçekleştirilen araştırmalarda ise M.Ö. 12 Bin yıl önceye ait zeytin ağacı fosiline rastlandı. Zeytin yetiştiriciliğinin tarihine baktığımızda ise yine M.Ö. 4 bin yılarında Anadolu’da Mardin, Kahramanmaraş ve Hatay üçgeninde ilk zeytin hasadının yapıldığı yönünde bilimsel kayıtlar bulunmaktadır. Although the history of the olive tree is not certain, the oldest record of the olive tree was found in the form of a fossilized olive leaf 39,000 years ago. A research that took place in the Sahara region of North Africa uncovered an olive tree fossil that was dated to 12,000 B.C. The history of the olive orchards also reaches back to 4,000 B.C. with records showing the harvest of olive orchards in Mardin, Kahramanmaraş and Hatay in the Anatolian area.

Dağılımı - Distribution Zeytin ağacının kökeni hakkında net bir bilgi olmasa da Akdeniz bitki coğrafyasına ait bir bitki olduğu biliniyor. Günümüzde Anadolu’nun Ege Akdeniz iklim tipi görülen Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde, Güney Avrupa’da başlıca Yunanistan, İspanya, Fransa, Portekiz, İtalya, Kuzey Afrika’da Atlas Dağları çevresinde Tunus, Fas, Cezayir ve Suriye’de doğal olarak bulunmaktadır. Bununla birlikte 16. Yüzyılda Kuzey Amerika ve Latin Amerika ile birlikte Çin’e ve Japonya’ya insanlar tarafından taşınmıştır. Although the origins of the olive tree are unknown it is certain that its geographical location was in the Mediterranean. At present, olive trees can be found in Mediterranean climates such as the Aegean, South of Europe, Geese, Spain, France, Portugal, Italy, North Africa, Tunisia, Morocco, Algeria and Syria. It was also transported to North America, Latin America and China in the 16th century.

Olive trees are a slow growing evergreen tree and can live up to 2000 years. The trunk of the tree is extremely durable and as the tree becomes older gaps become visible in the trunk. Even after the tree has reached full maturity it is possible for a new tree can grow from its roots. That is maybe the reason it is called “the undying tree”. The olives it produces are one of the fruits with the highest oil levels with 20 to 30% of the fruits weight consisting of oil. The tree will give a good harvest one year and less the next year in turn. Between the months of April and May the olive tree has green tinted white flowers. The olives that take the place of the flowers are first green then turn purple before finally becoming black. The olive tree likes soil with high amounts of clay and lime with good drainage. It can also grow on slopes but likes only warm breezes.

Sağlığa Olan Faydaları - Health Benefits Zeytin yüzyıllardır Akdenizlilerin sağlık ve güzellik kaynağı olmuş. Zengin içeriğinde su, protein, yağ, selüloz, fosfor, kükürt, kalsiyum, klor, demir, bakır, manganez A, C ve E vitaminleri bulunur. 100 gram zeytinde 224 kalori vardır. 100 gr zeytinyağında 30 miligram E vitamini bulunur. Tüm bu yapısal bileşenleriyle iştah açma, idrar söktürme, ateş düşürme, şeker hastalığına karşı tansiyon düzenlemede kullanılan bir bitki. Bunun yanında şampuan ve sabun gibi kozmetik üretimlerde saçlara ve cilde iyi gelmesi nedeniyle kullanılmakta. The olive has been the source of health and beauty in the Mediterranean for many years. The richness of the olive consists of water, protein, oil, cellulose, phosphor, calcium, sulphur, chloride, iron, copper, magnesium and vitamins A, C and E. There is 224 calories in 100 grams of olives. In 100 grams of olive oil there is 30 milligrams of vitamin E. The complex ingredients olives have make it good for whetting the appetite, clearing urine infections, reducing temperatures and stabilizing blood pressure for diabetes .It is also used in the production of cosmetics as it is known to be good for the skin and hair.

Ekonomik Bir Değer Olarak Zeytin Dünyada İspanya, İtalya Yunanistan, Türkiye, Tunus, Portekiz ve Fas’ın öncelikli önemli zeytin üreticisi ülkeler olarak yer aldığı görülmekte. Türkiye, dünya zeytinyağı üretiminin % 4.5’i, tüketiminin % 3.4’ü, ihracatının % 5.2’si ile 5. sırada bulunmaktadır. Öte yandan dünya sofralık zeytin üretiminin % 12.9’unu, tüketiminin % 10.5’ini, ithalatının % 2.8’unu Türkiye’nin karşıladığı bilinmektedir. Olive trees are mainly grown in Geese, Spain, Turkey, Morocco, Portugal, Italy and Tunisia. Turkey produces 4.5% of the olive oil, consumes 3.4 % and exports 5.2 throughout the world and is the 5th main producer across the globe. It also produces 12.9 %, consumes 10.5 % and exports 2.8 % of the edible olives in the world.

Mandalinanın içinde yer aldığı narenciye ailesi ekonomik açıdan gerek Anadolu gerekse dünya için önemli bir konumda yer almakta. Şüphesiz sağlığa olan faydaları ve lezzeti bu konumlanmada büyük pay sahibi. Seferihisar ve Teos Yaşayan Parkı ülkemizdeki mandalina tarımının önemli noktalarından biri. Teos Yaşayan Park’ta yaşamın devamlılığını sağlayan unsurlardan biri olan mandalina bahçelerini görebilir sonbahar ve kış aylarında dalından mandalina yiyebilirsiniz.

Zeytin Olive

Mandalina’nın bir türü olduğu narenciye ya da turunçgiller ailesinin turunç, portakal, limon ve greyfurt gibi türleri bilinmektedir. Tüm bu narenciyelerin bilimsel aile adı Citrus’dur. Narenciye ismi Citrus ailesine ait ağaçların Sanskritçedeki adı olan Nārańga’dan gelmektedir. Doğal dağılımı Çin ve Hindistan olan narenciye ağaçları günümüzde ılıman iklime sahip tüm ülkelerde yetiştirilmektedir. Anadolu’da ise yoğunlukla güney ve güneybatı Anadolu ile kuzeydoğu Akdeniz bölgelerinde tarımı yapılır. Narenciye ağaçları yaprak dökmeyen her dem yeşil ağaçlardır. Yapılarında uçucu yağlar bulunmaktadır. Çiçekleri genellikle beyaz ve turuncu renklidir. Meyveler özellikle C vitamini açısından çok zengin olup, yüzde 3 yağ içerirler. Bu özellikleri ile soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar acısından önleyici tedavi yöntemi olarak özellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilirler. Limon ise diğer türlerden farklı olarak tüm yıl boyunca tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Narenciye ürünlerinden büyüklük sırasına göre portakal Dünya ihracatından yıllık ortalama % 38,52, mandalin % 34,46, limon % 17,92, greyfurt % 8,45, diğer narenciye ürünleri % 5,65 pay almaktadır. Türkiye narenciye ihracatında limon % 36,63 ile en büyük payı almaktadır. Mandalin % 31,17 ile 2., portakal % 19,07 ile 3., greyfurt % 13,12 4. sıradadır. Seferihisar ve Teos Yaşam Parkı’nda yıllık 25.275 ton mandalina yetiştirilmekte olup, mandalina tarımını ve üreticileri desteklemek adına Mandalina birliği bulunmaktadır. Mandalinanın Tanjerin, Satsuma, Klemantin, Vilking ve Monreale gibi ırkları bulunup Seferihisar çevresinde ağırlıklı olarak Satsuma ırkı yetiştirilmektedir. The mandarin that is part of the citric fruits family is important for not only the economy but for the Anatolian region and the world. The health benefits and the taste of the fruit are surly the reason for it’s importance. Seferihisar and the Teos wetlands are an important place for mandarin production within Turkey. The mandarin being one of the elements that carry on the life in the Teos wetlands can be seen in the orchards surrounding the area and produce fruit throughout the winter. The natural habitat of the mandarin tree is China and India but can now be found in any country with a moderate climate. In Turkey the mandarin is produced in the Anatolian and mainly the south and south west of the Anatolian region along with the north east of the Mediterranean region.

e v N a a n renciye i l a d n a M nd Citrus fruits a n i r a d n a M

Citric fruit trees are evergreen trees that have an evaporating oil content. The flowers of the mandarin tree are mainly white and orange in colour. The fruit is high in vitamin C and has 3% oil. These factors are the reason that the mandarin is mainly consumed in Autmn and winter as a preventative measure for the flu and common cold. The lemon that is in the same family is mainly used as a taste enhancer throughout the year. The exportation and production of citric fruit is 38.52% oranges, 34.46% mandarins, 17.92% lemons, 8.45% grapefruit and 5.65% other citric fruits. The citric fruit export of Turkey is 36.63% lemons, 31.17& mandarins, 19.07% oranges and 13.12% grapefruit. Seferihisar and the Teos wetlands produces 25.275 tons of mandarin a year and a has a mandarin producers union to support the producers. There are many types of mandarin like Tangerine, Satsuma, Clementine, Vilking and Monreale but the main type of mandarin produced in Seferihisar is the Satsuma mandarin.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTESİ

TEOS KAZI BAŞKANLIĞI


Teos Sulak Alanı ve Kumulları Teos Wetlands and Sand Dunes

larından bir görünüm –B anı kıyı l A k ula m the coast of the Wetlands – Ba arış Koc S s rış Ko a Teo view fro ca A

ulları ve hasır otları –B lanı kum A k a ul d sand dunes grass– Ba arış Koc n S a s d s n rış Ko a Teo os wetla ca Te

umullardan bir görünüm an ve k – m i L tik of the Teos antique marina– Barış Barış K n A K oca s oca ew Teo A vi

akbalıkçıl - Egretta garzetta Küçük gretta garzetta E

çulluğu – Numenius ph kervan aeop i l e us Numenius phaeopus Sürm

langıcı – Glareola pratin cola klık kır a t a B Glareola pratincola

toygar – Galerida cristata Tepeli Galerida cristata

- Saxicola torquata Taşkuşu Saxicola torquata

n – Anas querquedula Çıkrıkçı Anas querquedula

Sumru – Sterna sandvice gagalı nsis a r a K Sterna sandvicensis

batak – Phalacrocorax aristo i Kara telis l e p Te Phalacrocorax aristotelis

kirazkuşu - Miliaria calandra Tarla Miliaria calandra

rduelis carduelis Saka – Ca Carduelis carduelis

Streptopelia turtur Üveyik Streptopelia turtur

kuşu – Carduelis cannabina Keten Carduelis cannabina

- Buteo rufinus Kızıl şahin o e But rufinus

uyrukkakan - Oenanthe his pani laklı k u k a ca Oenanthe hispanica Kar

Nakıl - Silene colorata Silene colorata

lları genel görünüm – Sefe rihis e kumu v ı n a Al Teos Wetlands – Seferihisa ar Beled e k h t a f l o u rM w i

sS l vie Teo genera

unic

The

y

ipal esi ity

Teos Sulak Alanı ve kumulları Teos Antik Limanın hemen kıyısında tatlı su ve tuzlu su habitatlarını içeren özellikle yaz aylarında küçük bir lagün karakteri kazanan önemli bir yaşam alanıdır. Teos Sulak Alanı ve kumulları yılın çeşitli dönemlerinde 100 civarında kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Alan aynı zamanda 75 civarında farklı bitki türüne ve domuz, tilki gibi memeli hayvanlara ev sahipliği yapmaktadır. The Teos wetlands are on the shores of the ancient harbour of Teos. Fresh water and sea water habitats can be found within the wet lands, that becomes a lagoon in the summer months.

k Küçü

Çıkrıkçın - Anas querquedula

The Teos wetlands and sand dunes are home to over 100 type of birds throughout the year. The area also has over 75 types of plants and is home to mammals like squirrels and foxes.

Alanda göç dönemlerinde görülen ördek türlerinden biridir.

Domuz

One of the duck types found in the area during periods of migration. The silver seagull found in the picture is found throughout the year.

Alanda özellikle sazlıkların çevresinde yıl boyunca görülen memeli hayvanlardan biridir.

Wild Boar Seen mainly in the reeded area of the wetlands, the pig can be found throughout the year.

Anas querquedula Karagagalısumru - Sterna sandvicensis Alanda kış aylarında görülebilen sukuşu türlerinden biridir.

Sterna sandvicensis One of the birds seen throughout the winter months.

Tilki

Tepeli Karabatak - Phalacrocorax aristotelis

Alanda özellikle sazlıkların çevresinde yıl boyunca görülen memeli hayvanlardan biridir.

Alanda yıl boyunca özellikle antik liman ve adalarda görülebilen bir deniz kuşudur.

Fox

lıbıt - Charadrius d halkalı cı u bi u s Charadrius dubius

Phalacrocorax aristotelis

Nakıl - Silene colorata Alanda ilkbahar döneminde kumullar üzerinde görülebilir.

Silene colorata Found on the sand dunes during spring.

Süsen - Gynandririssisyrinchium Alanda Şubat ve Mart aylarında görülebilir.

Gynandririssisyrinchium Seen during February and March.

Hasır otu - Juncusmaritimus Alandan yıl boyunca görülebilir.

Juncusmaritimus

Can be found throughout the year in and arround the reeded area of the wetlands.

A sea bird found throughout the year can mainly be seen in the antique marina and around the islands.

Küçük halkalı cılıbıt - Charadrius dubius

Tarla kirazkuşu - Miliaria calandra

Doğu Süseni - İris oriantalis

Alanda ilkbahar ve yaz döneminde görülen kıyı kuşları arasındadır.

Alanda yıl boyunca görülebilen ötücü kuş türlerinden biridir.

Alanda Nisan ve Mayıs aylarında görülebilir.

Charadrius dubius

Miliaria calandra

Iris oriantalis

Found in the area during spring and summer.

A song bird seen throughout the year.

Küçük akbalıkçıl - Egretta garzetta

Saka - Carduelis carduelis

Alanda özellikle sonbahar ve kış döneminde görülen balıkçıl türlerinden biridir.

Alanda yıl boyu görülen ötücü kuş türlerinden biridir.

Egretta garzetta

Carduelis carduelis

A fishing bird seen mainly an Autumn and Winter

A song bird seen throughout the year.

Sürmeli kervançulluğu - Numenius phaeopus

Üveyik - Streptopelia turtur

Sulak alanlar yeryüzünde biyolojik çeşitlilik ve biyolojik üretimin en yoğun olduğu yaşam alanlarından biri. Bu kapsamda mutlak suretle korunup geliştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda sulak alanlar 2005 yılında yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde koruma altına alınmıştır. Sulak alanlar çok sayıda canlı türüne yaşam olanağı tanıdığı gibi bulunduğu çevreye ve bizlere sayısız hizmet sunmaktadır. Bu hizmetlerden önde gelenleri;

Alandan göç dönemlerinde geçit yapan sukuşları arasındadır.

Alanda ilkbahar ve aylarında görülebilen ötücü kuş türlerinden biridir.

• yüksek karbon emilim potansiyeliyle küresel ısınmayı engellemeleri,

Numenius phaeopus

Streptopelia turtur

• taşkın kontrolü ve bulunduğu bölgenin su rejimini dengede tutmaları,

One of the passing birds that come to the wetlands during migration.

A song bird found in the area during spring.

Bataklık kırlangıcı - Glareola pratincola

Ketenkuşu - Carduelis cannabina

Alandan göç dönemlerinde geçit yapan su kuşları arasındadır.

Alanda kış aylarında görülen ötücü kuş türlerinden biridir.

Glareola pratincola

Carduelis cannabina

One of the passing birds that come to the wetlands during migration.

A song bird found throughout the winter months.

Tepeli toygar - Galerida cristata

Kızıl şahin - Buteo rufinus

Alanda yıl boyunca görülen ötücü kuş türlerinden biridir.

Alanda kış aylarında görülen yırtıcı kuşlardan biridir.

Galerida cristata

Buteo rufinus

One of the song birds found throughout the year.

A bird of prey found in the winter months.

Taşkuşu - Saxicola torquata

Karakulaklı kuyrukkakan - Oenanthe hispanica

Alanda yıl boyunca görülen ötücü kuş türlerinden biridir.

Alanda yaz aylarında görülen ötücü kuş türlerinden biridir.

Saxicola torquata

Oenanthe hispanica

A song bird found throughout the year.

One of the song birds seen throughout the summer months

Seen throughout the year

Seen during April and May.

• bulundukları çevrenin nem oranını yükselterek iklim elemanları üzerinde olumlu etki yapmaları, • yaşamımızın sigortası olan genetik zenginliğin rezervuarı olarak görev yapmaları • Başta balıkçılık, hayvancılık, sazcılık ve rekreasyonel faaliyetlere imkan sağladığı için gerek sosyal gerekse ekonomik açıdan son derece büyük öneme sahip olmaları. Wetlands are the only place on earth where the most biological variety and production can be found. With this in mind the wetlands must be protected and helped to expand. Due to this the wetlands were put under protection of the Wetlands Protection Act in 2005. As well as creating habitats for countless animals the wetlands also help the environment. A few of the best examples are:

– Gynandririssisyrinchium S ü s en Gynandririssisyrinchium

u - Juncusmaritimus Hasır ot Juncusmaritimus

seni - İris oriantalis Doğu Sü Iris oriantalis

• Helping fight against global warming with their ability to absorb high amounts of carbon, • Flood control and the balancing of the water cycle, • Rising the moisture in the air enabling a better habitat, • They act as the insurance of life with their high genetic richness. • They are important economically as well as socially, whether being used for fishing, farming, reed growing or for recreational use.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTESİ

TEOS KAZI BAŞKANLIĞI

TEOS Yaşayan Park Ötücü Kuş Türleri