Page 1

GÜNEŞ 2011

KUŞAĞI


Önsöz Bu kitapcık Güneş Kuşağı Projesi kapsamında gönüllü çalışan gençlik gruplarının projeyi daha sağlıklı yürütebilmeleri için hazırlanmıştır. Güneş Kuşağı Projesi Türkiye’de, Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından yürütülmek,GEF Küçük Destek Programı(SGP) tarafından desteklenmektedir. Proje, Greenpeace İntarnational tarafından Solar Generation olarak yazılmış, uluslararası bir projedir. Güneş Kuşağı Projesi, Üniversitelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım arttırmayı amaçlamaktadır. Proje esnasında Gençlik gruplarının savunuculuk faaliyetleri yapıldığı, yapılan bu faaliyetlerin toplumu yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği üzerine bilgilendirmesi hedeflenmektedir.

Güneş Kuşağı http://grou.ps/guneskusagiprojesi/


İÇİNDEKİLER 1. Gönüllü Bulmak 2. Planlalamak

3. Toplanmak

4. İletişim 5. Değerlendirme


YEŞİL KAMPÜS

BİR AKTİVİTE ORGANİZE ETMEK NEDEN ?


Bir etkinlik organize etmek, grubunuzun insanlara, özellikle üniversite öğrencilerine açılması için bir fırsattır. Etkinliğin asıl amacının (bilgilendirmek, ifşa etmek, bir projeyi sunmak, tanışmak vs.) yanısıra, bunun grubunuzun değerini göstermesi, kendini tekrar tekrar tanıtması için bir fırsat olduğu da unutulmamalıdır. Ayrıca aktiviteler; öğrencilerin, öğretim üyelerinin, idarenin ve meydanın ilgisini çekmek için bir fırsattır. İsteklerinizi aktarmak ve elde ettiğiniz sonuçları duyurabilmek amacıyla “Yeşil Kampus” projenizin her aşamasında farklı tipte birçok etkinlik organize etmelisiniz.

FARKLI AŞAMALAR GÖNÜLLÜLER BULMAK PLANLAMAK TOPLANMAK İLETİŞİM DEĞERLENDİRME İşte or g a n i za syon hazırla manız için iht duyaca i ya ç ğınız b irkaç g öğüt ve enel

o rg a n i z

tiplerin e

asyon

göre pra

şemala .. r

tik


GÖNÜLLÜLER BULMAK Etkinliğin hazırlanması için, bir gönüllü grubu kurmak vazgeçilmezdir. Bunun için ihtiyaçları değerlendirerek başlamak (kişi sayısı ve profili) yani bir “takım kurma” planı oluşturmak gerekir. İletişim ağınızdakilere projeyi açıklamak ve katılımlarını sağlamak için grubunuza ilişkin bir ön toplantı düzenleyin. Gönüllüler belirlendikten sonra, amaçlar üzerine bilgilendirmek, her birine görev vermek ve bir plan oluşturmak için vakit ayırın. Bir standda bulunan insanlar soruları cevaplayabilmek için konuya hakim olmak durumundadırlar. Bir kişi olayı süpervize etmek ve ekibi koordine etmekle görevlendirilmelidir. Bunun dışında, bir kişi olayın idari tarafıyla ilgilenirken ( gerekli izinleri almak, gerekli finansmanı bulmak..), bir diğeri lojistikten sorumlu olmalı (malzemelerin tedariki, montaj, söküm), bir diğeri iletişimle ilgilenmeli (afişler, medya ile bağlantı vs) ve bir kişi de “sözcü” olmalı yani basınla konuşulması gerektiğinde konuşacak o kişi olmalı.

1

Diğer gönüllüler de küçük gruplar halinde aktiviteler organize ederek bağlılıklarını sürdürebileceklerdir.


2 PLANLAMAK


Gerçekten başarılı bir organizasyon için en aşağı bir aylık bir hazırlık süresi gerekir ancak bu organizasyonun tipine göre değişiklik gösterebilir. Organizasyon çok basit de olsa, bir salonun veya alanın kullanılması için gereken iznin alınması, öğrencilerin bilgilendirilmesi ( afişlerin basılması, gazeteye ilan verilmesi…), konuşmacıların bulunması vakit alacaktır. Bunun için, bir “geriye yönelik plan” hazırlamak en doğrusu olacaktır. Aktivitenin yapılacağı X gününden hareketle, bir gün, iki gün öncesinden, bir hafta öncesinden yapılacakları hesaplayarak, X gününün hangi gün olması gerektiğine risk almaksızın karar verebiliriz.

İşte, bir aktivite organizasyonu için örnek:  

X-­‐20

İh$yaçlar   listesi   çıkarmak     Bir  ekip   belirlemek  

 

X-­‐15

    Gerekli  izinleri   almak     Medyayla   bağlan:ya   geçmek     İle$şime   başlamak    

X-­‐10  

X-­‐5  

Afişleri   hazırlamak     Afişleri  asmak  

Afişleri  asmak     Anfilerde   duyuru  yapmak  

X     Ak$viteyi   yapmak  

X+2     Bilanço  ve   değerlendirm e  yapmak     Sonuçları   açıklamak      

Yer ve tarih seçimi için kural, önemli bir olayın olduğu güne (örn futbol maçı, büyük bir konser, güvenlik sorunlarının tırmanması…) ya da tatilin hemen öncesine organizasyon koymamaktır. Zorunlu derslerin çoğunlukta olduğu ve öğrencilerin çoğunlukla okulda bulundukları günleri seçmek iyi bir fikirdir. Bir dersin başında duyuru yaparak çoğunluğun bulunduğu zamanı yakalayabilirsiniz,


3 TOPLANMAK


Projenin her  etabında   toplanmak,  beraberce  ilerlemek   ve  her  kişinin  görevlerini   belirlemek  için  çok  gereklidir.   Toplan:lar,  bir  amaca,  gündeme   ve  sıraya  sahip  olmalıdır.  

Toplan:nın yararlı   olabilmesi  için,  toplan:   notlarına  ih$yaç  vardır.  Eğer   kimsenin  bunu  yapmaya   vak$  yoksa,  en  azından   “kim  ne  yapıyor’u”   belirlemek  önemlidir.    


4 İLETİŞİM


Neyi öne çıkarmak, önce hangi mesajı iletmek istendiği ve mesajların nasıl bir önceliğinin olacağı önceden kararlaştırılmalıdır. Malzemelerin üretiminde ve desteğin alınmasında gecikmeleri hesaba katarak, kampüsün ritmine uygun iletişim dalgalarını öngörün.

İstek uyandırmak için bir şeyler olacağını duyurun, ilgi çekin ama olaya dair fazla da açık vermeyin. Olayın detaylarını açıklayın. Dokümanlar ilgi çekici, yazı ve grafikler özenli olmalıdır. Görülebilirlik anahtar ögelerden biridir. İsim, grafikler ve logo bir grubun, aktivitelerinin ve amacının hatırlanmasında esastır. Aktivitelerinizde bulunması gereken “Güneş Kuşağı” logosunu bizden istemeyi unutmayın.

Birkaç hatırlatma!!! Haber verme: 17 Pazartesi günü gerçekleştirilecek organizasyonu 10 pazartesiden haber verin, bir gün öncesi ve 17sinde de tekrar hatırlatın. Afişler: Yeterli sayıda olmaları gerekir (her 100 öğrenci için bir afiş gibi düşünün) Stratejik alanlar: Telefon kabinleri, kahve makineleri, kütüphaneler, sekreterlik, tuvaletlerin iç kapıları, gazete, radyo, bedava gazeteler, ildeki gösterileri yazan haftalıklar… Öğretim üyelerinden ders başında bu organizasyondan bahsetmelerini rica edin İyi afişler, görünür iletişim, salona insan getirmek, grubunuzun kampüsteki ününü arttıracaktır.


5 DEĞERLENDİRME


Aktivite organizasyonları Yeşil Kampus projenizin gelişimine katkı sağlar. Bunun için, organizasyon ertesinde iyi ve kötü yanlarıyla, zorluklarıyla bir değerlendirme yapmak, daha sonraki organizasyonların daha iyi olması için çok gereklidir.

Şu soruların cevaplarını düşünün:   enciye  el   r ğ ö   ç Ka ane ?  Kaç  t aç   z ı n : ş ?  K ula ğıQnız ane   a d   ı n a il ?  Kaç  t   ş fi a   e tan nız? opladı imza  t

 

 notlar   i g n a h   En  çok  Tuzak   ile$ldi? u  mu?    old sorular

Hedeflenen  öğrenci   kitlesi  Yeşil  Kampus   projesini  ta nıyo Kampüsleri r  mu?   nin  yeşil   olmasını  is$ yorlar  mı?  B u   $p  bir  olay   ilgilerini   çekiyor  mu ?    

  Bu  ola y nasıl  p ın  ertesini   lanlıyo rsunuz ?

Cevaplar size projenizi geliştirmek ve grubunuzu sağlamlaştırmak yolunda yardımcı olacaktır.

Organizasyonunuz İçin şu önerilerden yararlanabilirsiniz: Birleştirici Standlar; eğer birçok grup Yeşil Kampus projesine destek veriyorsa, bir stand onların kendilerini göstermeleri ve duyurmaları için yararlı olacaktır. Tematik standlar; iklim, sera etkisi, politik görüşmeler ve benzeri konularda (su, çölleşme, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir kalkınma vs) gönüllülerin iletişim kurabilecekleri yerler. Stand, grubun kendini göstermesi, yaptıklarını açıklaması ve öğrencilerle birebir iletişime geçebilmesi için iyi bir fırsattır. Genel olarak, burası grubun göründüğü yer olduğu için bıraktığı izlenime (samimi, ciddi..) dikkat etmek gerekir. Film gösterimleri bir tartışma başlatabilmek için çok iyi bir araçtır. Farklı katılımcılarla konferans (uzmanlar, yerel yöneticiler, kampus sorumluları vs.) da aynı açıdan çok yararlı olabilir. Bir Konferansın amacı bilgilendirmek, dialog yaratmak ve grubu tanıtmaktır. ayrıca, öğretim üyeleri ve idareyle de bağ kurabilmek için ilginç bir yoldur. Genel konuyu ve farklı bölümleri belirleyerek işe başlayın. Bu seçim hayati ve stratejiktir çünkü kamunun ilgisini nereye yöneltmek istediğimiz buna göre Belirlenir. Konferanstan önce, teknik sorunlarla ilgilenin ve samimiyet katmak için salonla ilgilenin. Sergiler, fotoğraflar, çizimler, cisimler Vs… “Güneş kafe” teknolojinin sergilediği, dialog ve karşılaşma mekanıdır. Kampüsün yakınlarında araştırma laboratuarı, güneş panelleri ve rüzgar gülleri olup olmadığını araştırın. Biraradalık ve dayanışma için gösteri ve partiler.. Her yere afiş asmak, t-shirt bastırmak her zaman çok önemlidir. ne kadar çok görünürseniz o kadar çok başarı elde edersiniz! Her aktiviteden önce TOG ve Greenpeace’in Koordinatörü ile bağlantıya geçin. Böylece ihtiyaçlarınızı birlikte çözmek ve aktivitelerinizi diğer güneş kuşağı gruplarıyla paylaşmanız kolaylaşacaktır.


YEŞİL KAMPÜS

MASRAF YAPMADAN ÖNLEMLER ALMAK


Kampüsünüzün enerji harcamalarını ekstradan para harcamaksızın azaltın!

Enerji tasarrufu için büyük harcamalar yapmaya gerek yok. Kampüsünüzün her alanında, %15e kadar enerji tasarrufu sağlayacak bedava önlemler mevcuttur.

İşte bunlardan birkaçı.. Nereden başlayalım? Boşa harcanan enerjiyi yakalamadan önce, kurumunuzun enerji faturalarını bulup geçen sene aynı dönemdeki enerji harcamalarını inceleyin. Eğer bu oyuna herkes katılırsa, mutlaka aradaki farkı göreceksiniz ve bu elinizde önemli bir argüman olacak! Harcamalar konusunda önlem almadan önce, ilgili herkesi (yöneticileri ve tüketicileri) bir toplantıya çağırın, onlara amaçlarınızı anlatın ve nasıl katılabilecekleri konusunda onları detaylı bir biçimde bilgilendirin.

Davranış biçimlerini değiştirin! Burada önerilen önlemler kampus kullanıcılarının davranışlarına bağlı: Yürüyebilmesi için herkesin en azından iyi niyeti gerekli! Önlemlerin çoğunu zaten biliyor olabilirsiniz ancak bunlar alışkanlıktan veya bilgi eksikliğinden çoğunlukla uygulanmazlar. Kampüsteki herkesin sorumluluk alması ve doğru alışkanlıkları geliştirmesi için küçük afişler, etiketler bastırıp stratejik noktalara yapıştırabilirsiniz. Kısa bir slogan ve sempatik bir logo bulmak sizin elinizde! (Not: Afişleri asmadan önce gerekli birimleri haber vermeyi unutmayın)

Isınma, Klima ve Yalıtım Isınma •  Bir oda çok sıcaksa, camı açmak yerine kaloriferi kısın! •  Radyatörlerin üstüne bir şeyler koymamaya dikkat edin, onlar çekmece değil!

Yalıtım •  Isı kaybını ve cereyanı engellemek için camları ve kapıları kapatın.

Klima Sistemleri •  Klima kullanmaktan kaçının. Eğer bu imkansızsa kapı ve pencereleri mutlaka kapalı tutun. (Bu arada, odaları günde bir kere havalandırmayı unutmayın.)


Ekipman, Bilgisayar

Bilgisayarlar •  • 

30dk.dan uzun süre kullanılmayacağı hallerde bilgisayarları kapatın. Daha kısa süreli aralarda ise “ekran koruma” modu yerine “bekleme” moduna getirin.

Fotokopi makineleri •  • 

Kapalıyken bile enerji harcıyorlar: çoklu prize bağlayın ve gece fişlerini çekin. Gün içinde iki kullanım arasında kapatın.

Yazıcılar •  •  •  • 

Gerekli olmadıkça açmayın. Gerçekten basmam gerekli mi? Sorusunu kendinize sorun. Elektronik formatta saklamayı tercih edin! Kağıtların her iki yüzünü de kullanın. Doküman izin veriyorsa iki sayfayı tek sayfaya basın.

Fax • 

Gece, haftasonu ve tatillerde kapalı tutun.

Diğer Aydınlatma •  Dışardan gelen ışık yeterli olduğunda ya da oda boşken ışıkları söndürün. Çıkarken hepsini kapamayı unutmayın.

Asansör • 

Biraz spor yapın ve merdiven kullanmak size iyi gelecektir!

Tuvaletlerde • 

Ellerinizi yıkarken sıcak su yerine soğuk su kullanın.

Çeşitli hizmet birimlerini harekete geçirin Belirli bir alanın geneline ya da belli bir tipteki ekipmana doğrudan etki edecek bazı önlemler kampüsteki hizmet birimleriyle işbirliği içinde alınmalıdır. Teknik servisten, temizlikten, bilgisayar odası sorumlularından, kafeteryadan randevu alın ve onlara projenizden bahsedin, potansiyel tasarruf yollarını anlatın ve size nasıl yardım edebileceklerini gösterin.


Teknik servis Isınma

Yalıtım

En önemlisi termostatı iyi ayarlamaktır.(Örneğin koridorun 25 dereceden daha sıcak olmasına gerek yoktur!)

Kullanılmayan pencere ve kapıların tamirini hatta gerekirse iptalini sağlayın. (Acil çıkış kapılarının iptal edilmemesine dikkat edin!)

Termostatı, mekanların dolu olduğu zamanlara göre ayarlamak gerekir (insanların gelmesinden yarım saat önce çalıştırıp gitmelerinden yarım saat evvel kapatmak gibi.)

Kapı ve pencerelerin bakımına ilişkin bir program belirleyin: bir kişiye kapı ve pencereleri düzenli kontrol edip tamir gerektiren durumları bildirme sorumluluğunu verin.

Önerilen sıcaklıklar: Ofisler 19 derece Teknik alanlar 16 derece Depolar 10-12 derece

Asansörler

Klima sistemleri Klimayı maksimumda tutmaya gerek yoktur (sonra tir tir titreyerek atkılar takılıp kazaklar giyilir!), içerinin sıcaklığıyla dış sıcaklık farkının en fazla 5-7 derece olması tavsiye edilir. Her ay, teknik servis klima sistemini kontrol etmeli, filtreleri temizlemeli, elektrik bağlantılarını, havalandırmayı ve izolasyonu kontrol etmelidir. Dikkat! Bazen klima ve kaloriferlerin aynı anda çalıştığı olabiliyor. Bu durumda sıcaklık 24 dereceden fazla olmadan klimanın, 19 dereceden az olmadan ısıtmanın devreye girmesi engellenmelidir.

Sıcak su Akıntıları önlemek (dakikada 10 damla>ayda 170>yılda 2000 litre su kaybı, ayrıca suyu ısıtmak için harcanan enerji!) Termostatın 55 dereceyi geçmemesini sağlamak. Yurtlarda ve başka alanlarda su ısıtıcılarının sadece çok kullanılan saatlerde devreye girmesini sağlamak, diğer saatlerde boşuna su ısıtmamak. Varsa su ısıtıcılarını kampüs binalarının kullanım zamanları dışında devreden çıkarmak (hafta sonları, okul tatilleri)

Bir binada asansör varsa, yöneticiler motorun modifiye edilmesi, elektronik hız ayarı, hareket tipinin değiştirilmesi gibi önlemlerle %30’a kadar enerji tasarrufu sağlanabilir! Bakım masraflarının azalması da cabası.

Temizlik ve Bakım Isınma Radyatör ve filtrelerin düzenli olarak temizlenmesini sağlamak veya temizlemek

Aydınlatma Ampullerin düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini unutmayın! (Zamanla lambalar kirlenir ve ışığı daha az yansıtırlar. Aydınlatma bu şekilde daha verimsiz hale gelir. Verimsiz bir aydınlanma enerjinin ve paranın boşa harcanmasına neden olur.)


Mutfak ve Kafeteryalarda

Buzdolabı ve dondurucular

İçecek makineleri

Buzdolabını doğru yere yerleştirmek (ısı kaynaklarından uzağa, güneş ışınlarının girdiği pencerelerden uzağa, duvara en az 10 cm uzağa) ve doğru dereceye ayarlamak (5 derece) Tatillerde fişini çekmeyi aklınızda tutun. Buzlarını çözdürmek (5cm buz = iki kat fazla harcama!) Verimliliğini artırmak için arkasındaki tozları temizlemek

Geceleri otomatik olarak durdurulabilir mi kontrol edin. Böyle bir ihtimal yoksa geceleri, görevli tarafından haftasonları ve tatillerde elektriği kesilebilir (yaklaşık % 60 tasarruf). Güneş ışınlarından uzak ve serin bir yere yerleştirilmelerini sağlamak. Isıyı ayarlamak: donmuş meşrubat ve içilemeyecek kadar kaynar kahve satmaya hiç gerek yok!

Ekipman Bilgisayarlar

Projektörler

Ekran koruyucu yerine bekleme moduna programlama yapılmasını sağlamak

Lambanın gücü ihtiyaca göre belirlenmelidir. Temiz bırakılmalı ve mümkün oldukça kapalı tutulmalıdır. Genel olarak ses/görüntü cihazları Stand-by moduna bırakılmamalıdırlar.


Basınla Konuşmak Bir röportaj spontane yapılmaz! Mesajımızı doğru iletmek ve yanlış bilgi iletmediğinizden emin olmak için önceden hazırlanın! Öncesi İyi bir sözcü bulun:

BLAH

Etkili olmak ve akıcılık açısından, grubunuzu basında temsil edebilecek bir sözcü seçin. Her aktivite için aynı kişinin sözcü olması daha iyidir çünkü her defasında deneyimi artacak ve yerel basın tarafından tanınmaya başlayacaktır. Sözcünüz kendini net ifade edebilmeli ve kamera ya da mikrofon gördüğünde paniklememelidir. Basın ilişkilerinden sorumlu birini seçin: Tüm basınla iletişim halinde olacak ve koordinasyonu sağlayacak kişi o olacaktır. Elinde yerel basının bir listesi bulunmalıdır. Bir organizasyon olacağı zaman, gazetecileri arayarak onlara bu organizasyondan bahsedecek ve randevuyu ayarlayacaktır. Ayrıca aktivite günü basın açıklamanızı basına verecek ve orada bulunmayan basına gönderecek kişi de o olacaktır. Bu görev basın ve kampüsteki diğer aktörlerle iletişime ilişkindir. Kurumunuzun basınla ilişkileri sağlayan bölümüne (ya da başkanlığına) da haber vermeyi unutmayın. Gazeteciler başkanla görüşüp aktivitenizle ilgili onun görüşünü de almak isteyebilirler. Basınla ilişkilerden sorumlu kişi, sözcüyü X gününde gelmesi beklenen basın hakkında bilgilendirilmeli ve hazırlanmasını sağlamalıdır. Konuşmanızı hazırlayın: Kendinize şu soruları sorun: •  •  •  •  •  • 

BLAH

Kendimi ve grubumu nasıl tanıtacağım? Hangi mesajı vermek istiyorum? Neden? Bu niye önemli? Neden şimdi iletişime geçmek istiyorum? Olayımızın tam bağlamı nedir? Bugün kampuste neler oluyor? İsteklerim neler? Bu taleplerim kime yönelik? Taleplerimin dayandığı temel fikirler hangileri? Bana karşı sunulabilecek fikirler nelerdir?

Bu soruların cevapları basına gönderilecek davetiyenin de temelini oluşturacaktır. Basına verilen basın bülteni gazetecilere talebimizin dayanaklarının detaylarını verir. Sözlü iletişimde çok daha özenli davranmak gerekir. Unutmayın ki gazeteciler tüm konuşmanızdan sadece birkaç cümle alacaktır. Kendinize, üzerinde aktarmanız gereken temel bilgilerin, anahtar sayı ve kelimelerin bulunduğu bir kağıt hazırlayın. Bu kağıt sizin dağılmadan konunuza odaklı ve doğru olarak konuşabilmenizi sağlayacaktır. Eğer açıklamanız net olmazsa ya da gazetecileri sayı ve fikre boğarsanız, mesajınız deforme edilme ve asıl söylemek istediğinizin geri planda kalma riski artmış olacaktır.

BLAH


Herhangi birinden sizle en fazla üç dakikalık bir röportaj yapmasını isteyin. Daha sonra o kişinin, sizin anlattıklarınızı bir 3.şahsa anlatmasını rica edin. Röportaj esnasında Net olun, cümleleriniz kısa ve açık olsun, somut örnek ve benzetmelerden yararlanın. Doğrudan hedefe ulaşmaya çalışın. Zengin bir kelime haznesinden yararlanın. Örneğin:“SG’a katıldım çünkü önemli” demek yerine “SG kampanyasına katılıyorum çünkü yenilenebilir enerjilerin ve enerji tasarrufunun küresel ısınmaya verilebilecek en iyi cevap olduğunu biliyorum.” deyin. Kendiniz olmayı unutmayın, kendi kelimelerinizle, kendi tarzınızda konuşun: basın oraya öğrenci dinlemeye geldi, iletişim profesyonellerini değil! Davranışınız konuşmanıza destek vermelidir: önemli ve ciddi bir şeyden bahsederken gülmeyin. Dinamik ve heyecanlı olun! Ciddi ve inandırıcı olmaya dikkat edin. Sahneye çıkın: kampanya t-shirtlerinden giyin. Fotoğrafçı ve kameramana iyi bir arka plan yakalamalarında yardımcı olun. Tuzak sorularla konunun dağılmasına izin vermeyin. Bu tip sorular motivasyonunuzu test etmek ve yaptığınıza inancınızı ölçmek için sorulur. Karşınızdaki gazeteci şüpheci ya da başka bir fikre sahip olsa bile siz kendi fikrinize sahip çıkın! Mantığınızı kaybetmeyin: tekrardan çekinmeyin. Yeteri kadar hakim olmadığınız konuda çok fazla konuşmayın, hatta hiçbir şey demeyin. Her şeye cevabınız olması gerekmez! Zamanlamaya dikkat edin. Randevunun belirlendiği andan itibaren her şey randevu anı için hazır hale getirilmelidir! Gelen gazetecilerin de yapacakları çok fazla başka iş vardır. Birkaç ipucu: Gelen her gazetecinin mekandan elinde bir basın açıklamasıyla ayrıldığından emin olun. Konuşmanızda genelden özele geçin. Konuşmanızın pozitif olmasına dikkat edin, sadece sorun yerine çözüme de odaklanın. Soruyu cevap içinde yeniden kullanın. Soru: öğrenciler neden Güneş Kuşağı’nda çalışıyorlar? Cevap: Öğrencilerin Güneş Kuşağı’nda çalışma sebebi… Sonrası: Sözcüye hangi konularda zorlandığını, hangi sorulara cevap veremediğini ve çözüm bulamadığını sorun ve bunlardan gelecek sefer yararlanın. Basında çıkan tüm haberleri bir basın dosyasında toplayın. Bu haberlerde iletmek istediğiniz mesajın ne kadarının bulunduğunu inceleyin. Bu sizin ve sizi takip edenlerin gelecekte hangi yollardan geçmiş olduğunuzu ve rektör veya öğrenciler gibi diğer aktörlerin zamanla ne ölçüde değiştiğini gösterir.

BLAH


ŞİMDİ, BİZİM HAREKETE GEÇME ZAMANIMIZ... NEDEN GÜNEŞ KUŞAĞI? Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların binlerce yıl saklandıkları yeraltından çıkarılıp yakılması doğal olmayan CO2 yaratır. Bu kirlilik ısıyı atmosferde tutar ve küresel ısınmaya neden olur. Bu da, sırasıyla dünyanın ikliminin dengeden çıkmasına ve aşırı hava olaylarının oluşmasına neden olur. Diğer yandan, rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları kirlilik oluşturmadan enerji üretir. Tüm dünyada Greenpeace ve Türkiye’de TOG ile birlikte çalışarak, genler enerji devrimine katkıda bulunuyorlar. Bu gençler, bizim “güneş kuşağı” olarak adlandırdığımız yeni nesli temsil ediyor.

İKLİM DEĞİŞİYOR... VE SİZİ DE ETKİLİYOR... Kutup bölgesinde azalan buzullar: Kutup ayıları eriyen buzullarda boğuluyor. Akdeniz bölgesinde sıcak hava dalgaları var. Türkiye’nin dağlık bölgelerinde seller oluyor. Büyük olasılıkla bunları daha önce de duydunuz, ama asla gerçekte sizi de etkileyeceğini düşünmediniz. Şimdi gerçekçi olma zamanı. Günümüzde iklim değişikliği, doğal alanların korunması gibi yaşamsal bir konu, yoksulluk gibi sosyal bir sorun ve terörizm gibi bir tehdittir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TAM OLARAK NEDİR? İklim değişikliği, dünyanın küresel ikliminde değişiklikleri ifade ediyor.

ya da bölgesel hava koşullarında zamanla meydana gelen

Bu değişiklikler, dünyanın kendi iç süreçlerinden ya da insan yani bizim yüzümüzden oluşabiliyor. İklimde oluşan değişikliklerin en belirgin etkisi, küresel ortalama sıcaklıktaki artış, daha bilinen adıyla küresel ısınmadır.

KÜRESEL ISINMAYA NEDEN OLAN FAKTÖRLER Endişe verici olan en büyük faktör ise, sera gazlarının birikmesinden ve atmosferdeki karbondioksit (CO2) seviyelerinin artmasından kaynaklanan, sıcaklıktaki artıştır. Küresel ısınmanın arkasında, ormanların yok olması ve ozon tabakasının incelmesi de vardır, fakat en büyük nedeni kömür, petrol gibi fosil yakıt kullanımıdır.

GÜNEŞ KUŞAĞI OLARAK NELER YAPIYORUZ Biz, dünyayı değiştirmek isteyen genç insanlarız. İklim değişikliğine karşı çalışıyoruz çünkü kaybedecek çok şeyimiz var. Enerji kaynağı olarak fosil yakıtların kullanımının azaltılmasını talep ediyoruz. Kendi yarattığımız bir yıkımı yaşamak istemiyoruz, geleceğimizi ellerimize alıyoruz. Tüm dünyadaki kardeşlerimizle bir olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapılmasını talep ediyoruz.


Uzun Dönem Amaçlarımız Yenilenebilir ve verimli bir gelecek! Biz, Güneş Kuşağı olarak, yenilenebilir enerjilerin küresel ısınma 2°C’ ye ulaşmadan durdurulması için yaygınlaşmasını istiyoruz. Aynı zamanda enerjinin bilgelikle yani verimli bir biçimde kullanılması için çalışıyoruz.

Güneş Hareketi Biz, Güneş Kuşağı olarak, kamuoyunda farkındalık yaratmak için çalışıyoruz; politikacıları, üniversitelileri ve arkadaşlarımızı eyleme geçiriyoruz.

Eğlenceli güneş Güneş Cafe’miz ile etkinlikler düzenliyoruz ve hatta kendi güneş konserlerimizi düzenlemek için çalışıyoruz .Müzisyenler, oyuncular ve sporcularla iletişim kuruyoruz. Mesajımızı yayıyoruz: İklimi kurtarın, temiz enerjiye geçin!

Güneş Projeleri Projeleri nasıl gerçekleştireceğimizi anlatıyoruz: politikacılar sadece konuşurken, biz harekete geçiyoruz! Güneş ve rüzgar sistemleri kuruyoruz, enerji verimliliğini destekliyoruz ve üniversitelerimizin yenilenebilir enerjiye geçiş yapması için çalışıyoruz.

DÜNYAYI KURTARMAK İÇİN SÜPERMEN OLMANIZ GEREKMEZ. SADECE DENİZLER DEĞİL Küresel ısınma sadece denizlerin yükselmesine neden olmayacak. Sıtma gibi bulaşıcı hastalıkları, orman yangınlarını ve daha çok çölleşmeyi beraberinde getirecek. Çiftçilerimiz i olumsuz etkileyecek, kuraklığa neden olacak ve şehirlerin kullanılabilir su miktarını gittikçe azaltacak. Birleşmiş Milletler Çevre Programı, tüm dünyada görülen aşırı hava koşulları nedeniyle 2005 yılını dünyanın en maliyetli yılı olarak kaydetti. İklim değişikliği, şimdiden dünya çapında milyarlarca dolar zarara neden oluyor. Bu durum hassas ekonomilerin bütünüyle çökmesine neden olabilir. Buradaki büyük ironi ise, insanoğlunun başına gelen en kötü felaketler gibi, küresel ısınmanın da bizim eserimiz olması. Tabii, oturup düşünmenin iklim felaketlerinin bedelini hayatlarıyla ödeyecek milyonlarca insana faydası yok. Dünyanın kalanı gibi onlar içinde zaman gittikçe azalıyor.

ŞİMDİ HAREKETE GEÇME ZAMANI!


ŞİMDİ GÜNEŞ

GÜNEŞ KUŞAĞI

FOTOVOLTAİK

ENERJİ PANELİ HAVA GÜNEŞ

DURMA TEMİZ EYLEM AKTİVİTE

CAFE HAREKET RÜZGAR HEMEN ŞİMDİ

GÖNÜLLÜ


ZAMANI GERİ ÇEVİRMEYE YARDIM EDEBİLİRSİNİZ Güneş Kuşağı (Solar Generation) Türkiye’de Kasım 2007’de dünyanın en büyük bağımsız çevre kuruluşu olan Greenpeace ve Türkiye’nin en büyük gençlik sosyal sorumluluk ağını barındıran TOG tarafından başlatıldı. Güneş Kuşağı’nın ilk temelleri Greenpeace tarafından atıldı. Bugün, yüzlerce Güneş Kuşağı grubu Avrupa (Almanya, İsviçre, Fransa), Asya (Hindistan, Çin, Kuzey Doğu Asya), Amerika (ABD) ve diğer pek çok ülkede aktif çalışma yürütüyor. Güneş Kuşağı, dünyada çeşitli etkinliklerle temiz enerjiler ile ilgili farkındalığı artırmak ve gençliği harekete geçirmek için çalışıyor. Bunun sonucunda Fransa, Avustralya ve ABD’de bulunan pek çok üniversite yeşil enerjiye geçmeyi kabul etti.

Yenilenebilir enerjiler için yürüttüğümüz bu kampanya, sizin gibi gençlere, geleceklerine yönelik sorumluluklar alacakları yaratıcı fırsatlar sağlıyor. Bu kampanyanın bir parçası olmak için, siz de bugün Güneş Kuşağı ‘na katılın. Bize, üniversitenizdeki TOG grupları üzerinden ulaşabilir, kendi TOG grubunuzla Güneş Kuşağı’na katılabilir ya da www.greenpeace.org/turkey/guneskusagi/ internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Güneş Cafe Türkiye! Güneş Kuşağı dünyanın dört bir yanında iklim değişikliği için mücadele eden ve geleceğimiz için temiz enerji çağrısında bulunan gençlerin bir araya gelmesini sağlayan bir oluşumdur. Güneş Kuşağı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi iklim değişikliğine karşı gerçek çözümler sunar. Ulaşmak istediği kite çoğunlukla gençler, liderler ve halktır. Bu yıl Eylül ayında Greenpeace’in bayrak gemisi Rainbow Warrior “Kömürden Kurtul, İklimi Kurtar” turu kapsamında Türkiye’ye geliyor. Güneş Kuşağı ise kömüre karşı güneşin gücünü göstermek için Güneş Cafe olarak tasarlanmış karavanı hayata geçiriyor!

Sık Sorulan Sorular: 1)Güneş Cafe nedir? Karavan olarak tasarlanan Güneş Cafe öncelikli olarak İstanbul’u dolaşarak, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye’de uygulanabilir durumda olduğunu gösterecek. Karavanda tamamen fotovoltaik güneş enerjisi ile çalışan ampuller, meyve suyu sıkacakları, buzdolabı, televizyon ve dvd oynatıcı gibi aletler yer alıyor.


2)Fotovoltaik güneş sistemi nasıl çalışıyor? Fotovoltaik, güneş ışını anlamına gelen ‘photo’ ve voltaj anlamına gelen ‘volt’ kelimelerinden oluşuyor. Fotovoltaik işlem sonucunda güneş ışığı elektriğe dönüşüyor. Fotovoltaik güneş panelleri (PV) güneş ışığını doğrudan elektriğe (DC) dönüştürüyor. Üretilen elektrik anında kullanılabildiği gibi piller yardımıyla da depolanabiliyor. Elektrik ya doğrudan kullanılıyor ya da bir çevirici yardımıyla AC formatına dönüştürülebiliyor. Güneş panellerinin elektrik üretmek için ışığa ihtiyacı var ancak doğrudan güneş ışığına ihtiyacı yok. Yani, sistem bulutlu bir günde de elektrik üretebilir. PV güneş sistemi, ısı sağlayan termal güneş sistemlerinden farklıdır. Çoğu termal güneş sistemi cam, su boruları ve izolasyondan ibarettir.

3)PV güneş panellerinin ham maddesi nedir? Güneş paneli her hücreye voltaj yükleyen birçok hücreden oluşmuştur. Çoğu hücre kumdan elde edilen silikondan üretilmiştir. Hücreler hakkında aşağıdaki adresten detaylı bilgiler edinebilirsiniz: :http://www.greenpeace.org/international/solargen/about-solar-energy/solar – electricity/how-does-it-work

4)Bir güneş paneli ya da fotovoltaik sistem ne kadar elektrik üretebilir? Fotovoltaik sistemin elektrik üretimi çok çeşitli olabilir. Bu konuda belirleyici bir çok etken bulunmaktadır: •  Sistemdeki her bir panel direkt olarak ne kadar güç üretebilir? •  Bataryalar ne kadar elektrik depolayabilir? •  Çeviricinin kapasitesi ne kadardır? Güneş Cafe’de bulunan fotovoltaik sistem saatte 1,800 wat elektrik üretebilir.

5)Güneş Cafe fotovoltaik sistemin açıklaması: •  Cafe’de 2 adet 90 vat enerji üreten ve 4 adet 70 vat enerji üreten toplam 6 adet panel bulunmaktadır. •  Her bir güneş panelinde üretilen enerji, her biri 400 volt-amper elektrik depolayabilen 6 adet 2-volt jel tipi pilde depolanmaktadır. •  Güneş Cafe’de yer alan dönüştürücü elektriği DC’den AC’ye çevirebilmektedir. •  Karavanda ampuller, meyve suyu sıkacakları, buzdolabı, televizyon ve dvd oynatıcısı elektrik ile çalışmaktadır.


6)Benzer bir sistemi kendi evime kurabilir miyim? Evet, kurabilirsiniz. Güneş Cafe’de kullanılan pv güneş sistemi evde, okulda ve ofislerde kullanılabilir. Ancak evin elektrik ihtiyacına göre panel ve pil sayısında artış gerekebilir. Ayrıca bu iyi bir yatırımdır çünkü güneş panelleri neredeyse 30 yıl boyunca kullanılabilirler.

7)Bir fotovoltaik güneş sistemi ne kadara malolur? Pahalı mıdır? Maliyeti etkileyen etkenlerden biri güneş panellerinin ürettiği elektrik miktarıdır. Güneş pv panellerinin ürettiği elektrik wat başına yaklaşık 3-4,5 YTL arasındadır. Diğer etkenler ise: -Fotovoltaik sisteminize ekleyeceğiniz diğer araçlar (piller, dönüştürücüler vs.) -Kurulum maliyetleri (kablolama, düzenek, iş gücü vs.) -Diğer ülkelerden getirilen güneş panellerinin vergileri Bir fotovoltaik sistemi evde kurmak başlangıçta büyük bir yatırım gerektirebilir. Bu nedenle hükümetin güneş enerjisine teşvik vermesi ve çift taraflı sayaç sistemini devreye sokması gerekir. Greenpeace ve Güneş Kuşağı hala termik santraller gibi kirli fosil yakıtlara yatırım yapmayı düşünen hükümete karşı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmalarını sağlamak için kampanya yürütüyor. Bu şekilde kendi evinde bu sistemi sağlamaya gücü yetmeyen insanlar doğrudan doğruya şebekeden gelen temiz enerjiyi kullanabilecekler.

8) Türkiye güneş enerjisinden ne kadar elektrik elde edebilir? Türkiye’nin sadece fotovoltaik güneş enerjisinden elde edebileceği ekonomik potansiyel yaklaşık olarak saatte 28.6 teravattır. (1,000,000,000 kilovatt saat = 1 teravat saat). Diğer güneş enerjisi sistemleri de devreye sokulursa bu rakam 5 katına çıkmaktadır. Türkiye’nin 2006 yılında kullandığı toplam elektrik miktarı 200 TWs civarındadır.

9)Yenilenebilir enerjinin doğru seçenek olmasının nedenleri: •  Çevre dostu. Sıfır sera gazı salımı. Bu sayede doğayı ve gelecek nesillerin geleceğini iklim değişikliğine karşı korumuş oluyorsunuz! •  Sağlıklı. Küllerinde çok sayıda ağır metal ve partikul bulunduran kömür gibi toksik bir enerji kaynağı kullanmıyorsunuz! •  Enerjide bağımsızlık. Diğer ülkelerden kömür ithal etmenize ve dışa bağımlı olmanıza gerek yok. •  Enerji güvenliği. Yükselen kömür, doğalgaz ve petrol fiyatlarından etkilenmiyorsunuz! •  Ek gelir. Çift taraflı sayaç sistemiyle güneş panelleri kullananlar fazladan elektrik üretimlerini şebekeye satıp para kazanabiliyorlar.


FAYDALI LİNKLER

hUp://www.gefsgp.net/ hUp://www.tog.org.tr/  

hUp://grou.ps/guneskusagiprojesi

hUp://www.greenpeace.org/turkey/tr/

Güneş Kuşağı Rehberi  
Güneş Kuşağı Rehberi  
Advertisement