Page 1

Undervisningsmateriale: Tekstbeskrivelser på flere niveauer Mini-søgekursus Forslag til undervisningsforløb Rammehistore Quiz Løbende opfølgning på man har læst (Nu har du lært følgende…) NETADRESSE: Et omfattende virtuelt museum, hvor eleverne kan bevæge sig rundt og arbejde interaktivt, mens de finder informationer. Blandt  mange emner kan nævnes kortlære og projektion, find og lær om steder og regioner, se forskellige natur og kulturlandskaber, se  k ... 

http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/hall/index.html Dokumenter: fx Kinas overtagelse af Hong Kong så tema hæfte om Hong Kong – Kina Øresundstolden Kasse med undervisningsmateriale: Udgangspunkt i hvorfor spørgsmål: fx Hvorfor vokser der palmer i (syd) England, men ikke i Danmark Hvorfor findes der vulkanudbrud i Italien, men ikke i Danmark Hvorfor findes der bjerge i Norge, men ikke i Danmark

BOG:

NET:

Tekstbeskrivelser Løbende opfølgning:

Quiz Kommode med skuffer med emner Valg af emne. Her får man oplysninger om hvilke dele af faglige mål der opfyldes Skematisk oversigt over fagligemål. Skemaet udfyldes løbende efterhånden som emnerne gennemarbejdes

fdfdfdfdfdf  

dfdfdfdfdfdfdfdfdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you