Page 1

Canvas / Slikarsko platno

DEKORACIJA INTERIJERA

CANVAS XXL FOTOGRAFIJE POSTERI sjedi{te Nova cesta 101 51410 Opatija

tel. +385/ 051/ 712142, 718540 fax. +385/ 051/ 718541 e-mail: sgodigital≤gmail.com

www.sgo.hr

DORADA I OPREMANJE www.sgo.hr www.sgo.hr


Canvas / Slikarsko platno

XXL fotografije

Posteri

Posteri

XXL fotografije

Canvas / Slikarsko platno

POSTERI JEFTIN I EFEKTAN ZIDNI DEKOR

XXL FOTOGRAFIJE

SLIKARSKO PLATNO

Dimenzije canvasa dobivaju se kombinacijom navedenih mjera.

Reprodukcije umjetni~kih slika, fotografije dragih osoba, prirode, ku}nih ljubimaca ili Vama lijepe fotografije kvalitetno upotpunjuju prostor i donose zadovoljstvo. Bez obzira dali je rije~ o privatnom ili poslovnom prostoru canvas daje poseban detalj.

DRVENI PROFILI

ZATEZNI KLINOVI

NATEZANJE PLATNA

www.sgo.hr

27 cm 30 cm 33 cm 35 cm 38 cm

41 cm 50 cm 55 cm 60 cm 65 cm

70 cm 81 cm 85 cm 90 cm 100 cm standard

CANVAS SA OKVIROM

120 cm 130 cm 140 cm 150 cm

100x70cm

70x50cm 50x35cm

ka{iranje, okviri, ukrasni nosa~i, laminacija gotove dimenzije ili dimenzije po narud`bi

DUŽINE PROFILA ZA BLINDRAMU

100x140cm

Ostali formati rade se po narudžbi.

DORADA I OPREMANJE XXL FOTOGRAFIJA I SLIKA

CANVAS

Visokokvalitetan, ekskluzivan proizvod.

GOTOVI FORMATI

UVE]ANJE FOTOGRAFIJA

35x25cm

KAPPA

DIBOND

FOREX

KARTON PLO^A

✓ 5mm ✓ 10mm ✓ gotovi formati MAX max 1400 x 3000 mm

✓ 2mm ✓ 3mm ✓ gotovi formati MAX max 1500 x 3000 mm

✓ 5mm ✓ 10mm ✓ gotovi formati MAX max 1500 x 3000 mm

✓ 5mm ✓ 10mm ✓ gotovi formati MAX max 1100 x 3000 mm

ZA[ITNA LAMINACIJA

ALU OKVIR

✓ sjajna ✓ polusjajna ✓ mat MAX do 1400mm

✓ bijeli ✓ srebrni ✓ crni ✓ zlatni ✓ gotovi formati do 10mm

DRVENI OKVIR

UKRASNI NOSA^I

po narud`bi

ZAŠTITNA LAMINACIJA

✓ ravni ✓ obli ✓ ukrasni

www.sgo.hr

✓ sjajni ✓ mat ✓ distancer 20mm do 10 mm

Katalog canvas slike posteri  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you