Mönkijä-esite

Page 1

Mönkijä Faktaa mönkijöistä Suomessa

Sisältää tiedot mönkijöitä koskevasta lainsäädännöstä

Työhön ja vapaa-aikaan Toimittanut Teknisen Kaupan Liiton Maastoajoneuvojaosto


Yhteystiedot Teknisen Kaupan Liitto Särkiniementie 3, 00210 Helsinki, Finland Gsm +358 (0)50 599 4942 Tel. +358 (0)9 6824 1320 Fax +358 (0)9 6824 1310 hannu.kyyhkynen@tekninen.fi www.tekninen.fi

Teknisen Kaupan Liiton Maastoajoneuvojaoston jäsenet Brandt Oy Ab (Honda) Osoite: Tuupakantie 7 B, 01740 Vantaa Puhelinnumero: +358 (0)20 7757 200 www.brandt.fi Polaris Oy Osoite: Porraskuja 3, 01740 Vantaa Puhelinnumero: +358 (0) 10 2872 000 www.polaris.fi BRP Finland Oy (Can-Am) Osoite: Isoaavantie 7, 96320 Rovaniemi Puhelinnumero: +358 (0) 16 320 8111 www.can-amoffroad.com Yamaha Motor Europe N.V., Suomen sivuliike Osoite: Niittyrinne 4, 02270 Espoo Puhelinnumero: +358(0)10 3380 380 www.yamaha-motor.fi Sumeko Oy (Access Motor, Textron) Osoite: Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa Puhelinnumero: +358 (0)30 650 50 www.sumeko.fi Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike (Suzuki) Osoite: Juvan teollisuuskatu 23 B, 02920 Espoo Puhelinnumero: +358 (0)10 321 2000 www.suzuki.fi

Mikä on Teknisen Kaupan Liitto ja sen Maastoajoneuvojaosto? ➜ Teknisen Kaupan Liitto on teollisuutta palvelevien koneiden ja laitteiden sekä kemikaalien ja raaka-aineiden ja eräitä kuluttajatuotteita maahan tuovien ja valmistavien yritysten muodostama rekisteröity yhdistys. Sillä on noin 380 suoraa jäsentä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2017 oli 9,2 miljardia euroa. Tekninen Kaupan Liiton Maastoajoneuvojaosto kokoaa yhteen mönkijöiden parissa toimivat maahantuojat Suomessa. Jaoston toimialaan kuuluvat sekä maastoajoon tarkoitetut että tieliikennekäyttöön rekisteröitävät mönkijät. Yhteistä ajoneuvolaissa luokitelluille maastoajoneuvoille on kansan suussa kulkeva nimitys ”mönkijä”. Alan yritykset käyttävät yleisesti myös nimitystä ”ATV” (All Terrain Vehicle). Teknisen Kaupan Liiton tehtävä on palvella jäsenkuntaansa kaikissa alaa koskevissa kysymyksissä. Perustoiminta kattaa muun muassa mönkijöitä koskevaan lainsäädäntöön, verotukseen ja turvallisuuskysymyksiin perehtymisen sekä lausuntojen antamisen. Toiminnan yksi tärkeä tavoite on edistää ajoneuvojen vastuullista ja ympäristönäkökohdat huomioon ottavaa käyttöä alan toimijoiden ja harrastajien parissa. Tekninen Kauppa tuottaa alaa koskevaa tietoa paitsi jäsenistönsä käyttöön myös poliitikoille ja viranomaisille sekä kaikille mönkijöistä kiinnostuneille. Alaa koskeva lainsäädäntö sekä määräykset eivät ole aina kovin selkeitä. Teknisen Kaupan Liiton tehtävä on pysyä ajan tasalla tässä kehityksessä ja välittää tietoa jäsenilleen.

2

johdanto

Mönkijä käy työhön ja vapaa-aikaan Tämä mönkijäopas on tarkoitettu kaikille mönkijöistä kiinnostuneille – kuluttajille, viranomaisille, poliitikoille, toimittajille ja muille ja median edustajille sekä jälleenmyyjille. Teosta voidaan käyttää myös tietolähteenä, minkä vuoksi se on suositeltavaa pitää aina käsillä. Toivomme oppaan antavan kullekin kohderyhmälle sitä hyödyttävää tietoa. Teknisen Kaupan Liiton Maastoajoneuvojaosto on mönkijöiden parissa toimivien maahantuojien toimialaa edustava yhdistys Suomessa. Jaoston jäsenyritykset varmistavat osaltaan kauppiaille ja asiakkaille toimitettavien ajoneuvojen turvallisuuden ja korkealaatuisuuden. Se edellyttää huolellista paneutumista mönkijöitä koskevaan lainsäädäntöön ja säädöksiin. Teknisen Kaupan Liitto on kerännyt viime vuosien ajalta mönkijöihin liittyvää uutta tietoa ja tilastomateriaalia. Myös maastomönkijöitä ja traktoreita koskevaa lainsäädäntöä on päivitetty uusien asetusten mukaisiksi. Toimitamme sitä mielellämme kaikille siitä kiinnostuneille. Teknisen Kaupan Liitto haluaa auttaa mönkijöihin liittyvissä asioissa alan toimijoita, sekä yhdistyksen jäsenien edustajia että kaikkia niitä yhteiskunnallisia toimijoita, joita mönkijöihin liittyvä elinkeinotoiminta tai lainsäädäntö koskee. Yhteistyökumppanit Ajoneuvoturvallisuuden edistäminen on yksi Teknisen Kaupan Liiton Maastoajoneuvojaoston keskeinen tavoite. Tuotamme alan käyttöturvallisuutta palvelevaa aineistoa. Keskeiset yhteistyökumppanimme ovat Ympäristöministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Tulli, Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafì) sekä Liikenneturva ja Poliisi. Tämä opas on tehty yhteistyössä Trafin, Liikennevahinkokeskuksen, Liikenneturvan ja Poliisin kanssa. Kiitämme yhteistyöstä! Valaisevia lukuhetkiä toivottaen Hannu Kyyhkynen Asiamies, Teknisen Kaupan Liitto

MÖNKIJÄ

02-12_Mönkijä_esite_2018.indd 2

6.11.2018 13.17


sisältö

Tämä opas sisältää paljon hyötytietoa mönkijöistä. Säilytä se!

4

MIKÄ MÖNKIJÄ ON?

• Maastomönkijät • Rekisteröidyt tieliikennemönkijät

6

MÖNKIJÖITÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

• Maastomönkijän määritelmä • Rekisteröidyn tieliikennemönkijän määritelmä • T3-luokan traktorin määritelmä • Kevyen nelipyörän (mopoauton) määritelmä • Kilpa-ajoneuvojen käyttö • Mönkijät metsästyksessä ja aseiden kuljettamisessa • Alueiden määritelmiä • Maastoliikennelaki • Yhteenveto mönkijöitä koskevasta lainsäädännöstä • EU:n ajokorttidirektiivi • Rangaistussäännöksiä • Yhteenveto nelipyöriä koskevista säännöksistä

10 11

NELIPYÖRIÄ KOSKEVAT AJONEUVOLAIT

TEKNISEN KAUPAN MYYNTITILASTOT

Mönkijästä on iloa vapaa-aikana ja apua työssä.

MÖNKIJÄ

3


määritelmiä

1

2

Mikä ajopeli mönkijä on? Mönkijä käy sekä työhön että vapaa-aikaan, ja sitä käytetään samalla tavalla vastuullisesti kuin muitakin moottoriajoneuvoja. Mönkijöissä kaksi pääluokkaa MÖNKIJÄ on järkevä ajoneuvo, joka kaivosyhtiöissä, maaurakointiyhtiöissopii monenlaiseen hyötykäyttöön. sä, vapaa-ajan alueiden huoltotöissä, Suomen lainsäädännön mukaan mönMönkijää voi käyttää monipuolisesti kiinteistöhoidossa ja muissa vastaavissa kijät jakautuvat seuraavasti: maastoajoja tehokkaasti hyvin erilaisissa maastehtävissä, joissa on liikuttava vaikeaneuvo, nelipyörä (L7e), kevyt nelipyötossa tehtävissä töissä, esimerkiksi metkulkuisessa maastossa. rä (mopoauto) (L6e) ja traktori (luokat Yleisimmät mönkijän lisävarusteet T1b, T2b ja T3b). Maahantuoja tai sänhoidossa, erilaisissa sähköyhtiöiden ovat lumiaurat, yleisperäkärryt, rankajälleenmyyjä voi katsastaa kaikki btehtävissä, virkistysalueiden hoidossa, kategorian laitteet myös T1/2/3a-katevapaa-ajan palveluiden parissa, golfkärryt, tukkikärryt, sähkövinssit, kuljekenttien hoidossa ja niin edelleen. tuslaatikot, telasarjat käyttöön syvässä goriaan. Tällä on huomattava vaikutus Suurin osa Suomessa myytävislumessa, kiinnikkeet työvälineille ynajokorttivaatimukseen. Käytön ja tyyppihyväksynnän petä mönkijöistä (noin 90 prosenttia) nä muut vastaavat. Mönkijä on lisäksi hankitaan jonkin asteiseen hyötykäytmainio kulkuväline vastuulliseen ja lurusteella mönkijät luokitellaan kahteen pääluokkaan. töön. Yksityisessä käytössä yleisimmät valliseen luontovirkistyskäyttöön. 1) Maastomönkijä on maastoajokäyttötarkoitukset ovat lumen auraaminen, tavaran kuljettamineuvo, jota saa käyttää tiealueelti! s nen (puutavaran, maa-ainekset la vain poikkeustapauksissa. e s i l l stuu ja muun vastaavan), huoltotyöt 2) Tieliikenteeseen rekisteAja va ja riistan kuljettaminen. Ammatröidyt mönkijät ovat keveitä Ennen mönkijän käyttöön ottamista on tärnelipyöriä tai nelipyöriä. Liitikäytössä mönkijöitä käytetään keää tutustua siihen ja sen käyttöön huolelpuolustusvoimissa, rajavartioskenteessä saa liikkua myös T3lisesti asiantuntijan opastuksella, sekä ajoluokan traktoriksi hyväksytyllä toissa, sähköyhtiöissä, palo- ja neuvon mahdollisimman turvallisen käytön mönkijällä. pelastuslaitoksissa, metsäyhtiettä sen tarjoaman kapasiteetin mahdolliöissä ja -yrityksissä, maatiloilla, simman tehokkaan hyödyntämisen vuoksi.

4

MÖNKIJÄ


3

4 1. Mönkijät soveltuvat hyvin esimerkiksi maisemointitehtäviin ja metsänhoitoon. Kuvassa lisävarusteena tukkikärry ja nostopuomi. 2. Rinnakkain istuttavan mallin lavalla on helppo kuljettaa polttopuut rantasaunalle tai laavulle. 3. Tuulen kaatamien puiden nouto ja puistoalueiden hoito ovat tyypillisiä käyttöalueita mönkijälle.

5

4. Mönkijään on saatavissa useita peräkärryvaihtoehtoja. Kuvassa telilavakärry varustettuna tielanalla, jonka avulla mökkitien huolto ja kelirikkokorjaus hoituvat mainiosti. 5. Useat ammattikäyttäjät kuten palo- ja pelastuslaitokset, puolustusvoimat, kunnat, kaivosyhtiöt, sähkölaitokset ja vastaavat käyttävät mönkijöitä tehtäviinsä.

➜ Maastomönkijät

➜ Rekisteröidyt

tieliikennemönkijät

(Maastoajoneuvo, Suomessa yleinen termi ”maastomönkijä”) (Suomessa käytössä termit T1-, T2- ja T3Tielainsäädäntö sallii maastomönkiluokan ”traktorimönkijä” tai ”katumönjöillä ajamisen yleisillä teillä tietyin ehkijä”) Suomessa myydyt mönkijät ovat päädoin. Laki sallii yleisten teiden ylittämisen ja siltä pois ajamisen, mutta ei tietä sääntöisesti ns. traktorimönkijöitä, eli pitkin ajamista muuten kuin tapauksisT1-, T2- ja T3-ajoneuvoluokkaan kuusa, joissa maasto on kohtuuttoman vailuvia ajoneuvoja. T1-T3- luokan traktokea ajaa. Mahdollisimman turvallinen riksi hyväksytyllä mönkijällä saa liikkua ja muuta liikennettä häiritsemätön, järmyös tieliikenteessä ja niillä on lainsääkevä tiellä ajaminen tarkoittaa korkeindännössä omat vaatimuksensa. T3-luotaan 40 km:n tuntinopeudella etenekan traktoriksi luokitellut mönkijät remistä. Yleisellä teillä ajaminen edellytkisteröidään ja niitä käytetään pääsääntää kuljettajalta B-ajokorttia (maasto- ja töisesti maa- ja metsätalous- ja muiden katumönkijät) tai T-korttia (traktorielinkeinojen harjoittamiseen. Haja-asumönkijät). tusalueella traktorimönkijää voidaan Veroviranomainen voi hyväksyä mönkijän suoraan verovähennysoikeuden piiriin ammattikäytössä ti! lises l (lisätiedot: paikallinen veroa v r u Aja t viranomainen). äsuo* Suojavarusteiden eli kypärän, selk muiden sekä en jan, ajosaappaiden, käsineid totutelja htyä pere suojien käyttöön on hyvä ittu. la heti, kun mönkijä on hank

käyttää myös siirtymiseen, esimerkiksi julkisen liikenteen puuttuessa tai sen ollessa vaikeasti tavoitettavissa. Tieliikenteeseen hyväksytyt mönkijät ovat keveitä nelipyöriä (mopoautoja) tai nelipyöriä. Rekisteröity nelipyörä eli tieliikennemönkijä sopii monenlaisiin tarkoituksiin. Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritykset tekevät tiivistä yhteistyötä poliisin, Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) sekä median kanssa ja tiedottavat ja antavat asenne- ja turvallisuusvalistusta, jossa keskitytään suojavarusteiden merkitykseen.*

Mönkijä on järkevä ajoneuvo, joka sopii monenlaiseen hyötykäyttöön. MÖNKIJÄ

5


lainsäädäntö

Mönkijöitä koskevat useat eri säännökset.

Mönkijöitä koskeva T3-luokan traktoreja koskevat määräykset:

SUOMEN lainsäädännön mukaan mönkijät jakautuvat neljään luokkaan: maastoajoneuvo, nelipyörä (L7e), kevyt nelipyörä (mopoauto) (L6e) ja traktori (T1-, T2- ja T3-luokat). Traktorit jakautuvat kolmeen eri kategoriaan varusteiden ja tyyppikatsastuksen mukaan: T1b, T2b ja T3b, kaikista voidaan muutoskatsastaa myös T1a, T2a ja T3a -versiot. • Kategoria T1/2/3a – maksimi nopeus on 40km/h • Kategoria T1/2/3b – maksimi nopeus on 60km/h • Kategoria T1/2/3b varustettuna ABS -jarruin – maksiminopeus on 80km/h Muutoskatsastettu laite voidaan myös palauttaa T1/2/3b -kategoriaan myöhemmin katsastustoimipisteessä. T1/2/3b-laitteen (ABS:llä tai il-

man) muutoskatsastus on mahdollista T1/2/3a-luokkaan, mutta ABS-laitetta EI voi rajoittaa 60km/h -luokkaan. Alla olevassa taulukossa näkyy, mitkä ajokorttivaatimukset koskevat laitteitamme ja mihin luokkiin ne voidaan muutoskatsastaa. ATV-luokituksen mukaisia ajoneuvoja eli maastomönkijöitä on ollut markkinoilla jo pitkään. Tieliikennemönkijä määriteltiin vuonna 2000. Maasto- ja tieliikennemönkijöitä koskevat useat eri säännökset. Seuraavassa listassa selvennetään, mitkä säännöt koskevat mitäkin ajoneuvotyyppiä. Perävaunupainoista puhuttaessa perävaunun kytkentämassalla tarkoitetaan perävaunun ja kuorman yhteispainoa. Vetävän ajoneuvon omalla massalla tarkoitetaan ajoneuvon painoa ilman kuljettajaa.

✔ Rekisteröitävä traktoriksi. Vaaditaan erillinen tyyppi hyväksyntä. ✔ Ajoneuvokohtainen liikennevakuutus on pakollinen. ✔ Saa ajaa yleisillä teillä. Maastossa ajamiseen vaaditaan maan omistajan tai haltijan lupa. ✔ Kuljettajalta vaaditaan ajoneuvoluokan mukainen ajokortti ja vähintään 15 vuoden ikä. ✔ Ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on 40/60/80 km tunnissa. ✔ Kypärän käyttäminen on pakollista, mikäli ajoneuvoa ei ole varustettu korilla tai turvakaarella. ✔ Peräkärryn kokonaismassa rekisteröintitodistuksen mukaisesti.

Ajokorttivaatimukset Kategoria T1/2/3a (40 km/h) T1/2/3b (60 km/h) Ajokorttivaatimus T tai AM121 T1b ja T2b: T 1.7.2018 alkaen T3b: AM121 T1/2/3b - ei ABS Muutoskatsastus Tehtaalta T1/2/3b - ABS Muutoskatsastus –

T1/2/3b ABS (>60 km/h) B B Tehtaalta

Lisätietoja: Peräkärryn vetäminen ei nosta ajokorttivaatimusta 1.7.2018 alkaen. T ja AM121-luokkien ajo-oikeudet sisältyvät jatkossakin B-luokan ajo-oikeuteen.

6

MÖNKIJÄ

Kuvan mönkijässä on turvakaari. Kaikissa muissa maastoajoneuvoissa on käytettävä kypärää paitsi sellaisissa, joissa on joko turvakaari tai katto.


lainsäädäntö Alueiden määritelmiä MAASTO: Laissa

maastolla tarkoitetaan ensisijaisesti peltoja, niittyjä, puistoja, tiettömiä luonnonsuojelualueita ja myös jääalueita sekä ei yleisessä käytössä olevia teitä. Maasto käsittää kaiken sen, mikä ei ole tietä.

ATV (maastomönkijä) on työkäyttöön tarkoitettu ajoneuvo, jota koskevat seuraavat määräykset: ✔ Maastomönkijät ovat Suomessa koneasetuksen piirissä. ✔ Ajoneuvokohtainen liikenne vakuutus on pakollinen ✔ Jos maastomönkijöitä käytetään työsuhteessa, ne ovat käytön osalta myös käyttöasetuksen piirissä. ✔ Käyttö maastossa on sallittu maan omistajan tai haltijan luvalla. ✔ Kuljettajan on oltava 15 vuotta täyttänyt. ✔ Tien saa ylittää. Tietä pitkin saa ajaa vain laissa säädetyis sä poikkeustapauksissa. Yleisellä teillä ajaminen edellyttää kuljettajalta B-ajokorttia. ✔ Moottorin koon tai tehon suhteen ei rajoituksia. ✔ Kypärän käyttäminen on pakollista, mikäli ajoneuvoa ei ole varustettu korilla tai turvakaarella. ✔ Ei autoveroa eikä ajoneuvo katsastusta. ✔ Suurin sallittu kytkentämassa on 1,5 x vetävän ajoneuvon oma massa. ✔ Perävaunussa on oltava etu-, sivu- ja takaheijastimet. ✔ Perävaunua ei tarvitse rekisteröidä.

JÄÄALUE: Jääksi

ei lueta vain paljaita, jääpeitteisiä alueita, joilla saa ajaa. On syytä ottaa huomioon ranta-alueiden asutus sekä muut jäällä liikkuvat, esimerkiksi retkiluistelijat. Laissa teiksi luetaan tiet, kadut, torialueet ja muunlaiset väylät sekä alueet, joita käytetään liikkumiseen ajoneuvoilla. Myös pyörätiet ja jalkakäytävät ja kaikkien näiden välissä tai välittömässä läheisyydessä olevat alueet luetaan teiksi. TIE:

Mönkijät metsästyksessä ja aseiden kuljettamisessa Moottoriajoneuvoja ei saa käyttää metsästyksen välittömänä apuna, ei jäljestyksessä, ajamisessa eikä kaatamisessa. Mönkijällä tai millään muullakaan moottoriajoneuvolla ei saa kuljettaa maastossa aseita, tiellä taas saa kuljettaa traktorimönkijällä. Tiellä tarkoitetaan kaikkia teitä, sekä yleisiä että yksityisiä. Aseen on oltava lataamaton ja suojuksessa.

Moottoriajoneuvoa ei saa käyttää metsästyksen välittömänä apuna.

VAELLUSREITTI: Vaellusreitti

määritellään maastoksi, joka ei ole tietä. Tällaisia väyliä ja alueita käytetään yleisesti liikkumiseen, mutta ne eivät ole teitä. Moottoriajoneuvoja ei saa käyttää. MUULTA LIIKENTEELTÄ SULJETUN ALUEEN määritelmä on jossain mää-

rin epäselvä. Missään tapauksessa omaa tonttia tai maa-aluetta ei lasketa muulta liikenteeltä suljetuksi alueeksi. Alueen suljetuksi määritteleminen riippuu monista asioista, kuten esimerkiksi alueelle kulkemisen helppoudesta, millaiset ovat sisäänajo- ja poistumisväylien ratkaisut ja kuinka monta niitä on. Väärinkäsitysten välttämiseksi on suositeltavaa ottaa asiasta yhteyttä paikalliseen poliisiin.

!

lvänä

e Aja s

kuin Mönkijä on moottoriajoneuvo siinä en vaikuteid päih muutkin eli sitä ei saa ajaa si oman pait istat tuksen alaisena. Näin varm en. uud allis myös muiden liikkujien turv

MÖNKIJÄ

7


lainsäädäntö

Rekisteröity tieliikennemönkijä on ajoneuvo, jolla on vaatimuksenmukaisuustodistus. Rekisteröityjä tieliikennemönkijöitä koskevat seuraavat määräykset: ✔ Tieliikennemönkijät ovat ajoneuvolainsäädännön piirissä. ✔ Rekisteröintivelvoite. Ajoneu vokohtainen liikennevakuutus on pakollinen. ✔ Saa ajaa yleisillä teillä. Maas tossa ajamiseen vaaditaan maan omistajan tai haltijan lupa. ✔ Kuljettajalta vaaditaan B-luokan ajokortti, maastossa 15 vuoden ikä. ✔ Kypärän käyttäminen on pakollista. ✔ Ajoneuvot ovat autoveron ja kat sastusvelvollisuuden piirissä. ✔ Ajoneuvon moottorin suurin sallittu teho on 15 kW eli noin 20 hevosvoimaa. ✔ Rekisterikilpi on ajoneuvon takana. ✔ Kytkentämassa ei saa ylittää puolta vetävän kuormittamat tomasta massasta. ✔ Perävaunussa on oltava valot ja heijastimet. ✔ Vetävää ajoneuvoa leveämpää kuormaa ei saa vetää. ✔ Vedettävän laitteen leveys ei kuitenkaan saa ylittää 150 cm:ä, ja vain yksiakselinen keskiakseliperävaunu sallitaan. ✔ Perävaunua ei tarvitse rekisteröidä. ✔ Matkustajan kuljettaminen on sallittu, mikäli matkustajalla on sopiva istuin. Rekisteriot teessa on merkintä, mikäli matkustajan kuljettaminen on sallittu. ✔ Matkustajan kuljettaminen ajoneuvoon kytketyssä perä vaunussa tai jalaksilla varuste tussa reessä ei ole sallittua.

Laki velvoittaa myös maastoajossa. 8

MÖNKIJÄ

Maastoliikennelaki KAIKKIEN moottorikäyttöisten

ajoneuvojen käyttämiseen maastossa vaaditaan maan omistajan tai haltijan lupa. Poikkeuksia ovat viranomaisten sekä palo- ja pelastustoimen tehtävät sekä tietoliikenne- ja energialaitteiden huolto- ja korjaustyöt ja poronhoitoon liittyvät tehtävät poronhoitoalueella. Maastossa ajettaessa on noudatet-

tava olojen edellyttämää varovaisuutta ja huolellisuutta. Vahingon aiheuttamista luonnolle on vältettävä. Aiheutetusta vahingosta joutuu korvausvastuuseen. Ympäristölle ei saa aiheuttaa häiriötä, esimerkiksi melulla. Nopeusrajoitus maastossa maa-alueella on 60 km tunnissa, jäällä 80 km tunnissa.


n

omioo

uut hu Ota m

Mönkijällä ajettaessa on syytä ottaa samanlainen asenne kuin missä tahansa muussa liikenteessä. Yksi tärkeimmistä muistettavista asioista on aina ottaa muut liikkujat huomioon, liikuttiinpa sitten teillä tai maastossa. Ethän häiritse muita maastossa liikkujia tai aiheuta melua turhaan.

Muutoksia ajokortteihin 1.7.2018 LT-luokan poistuminen

Rangaistussäädöksiä

• LT-luokka (liikennetraktori) poistuu uuden ajokorttilain voimaantulohetkellä. • Vanhalla LT-kortilla saa kuitenkin jatkossa ajaa kaikkia T- ja AM/121-luokkien alle kuuluvia ajoneuvoja.

KAIKISSA lakikokonaisuuksissa on myös määritelty rangaistuksia lakien rikkomisesta. Seuraavissa esimerkeissä käydään läpi mönkijöitä koskevia rangaistussäännöksiä.

Mönkijän kuljettamiseen tarvitaan ajokortti, luokka riippuu mönkijän ajoneuvoluokasta: T-luokan ajokortti (traktori) • T1a- ja T3a-luokan traktorimönkijä. Ajoneuvon rakenteellinen nopeus enintään 40 km/h. • T1b-ja T2b-luokan traktorimönkijä. Ajoneuvon rakenteellinen nopeus enintään 60 km/h.

Mönkijän ajaminen ilman siihen oikeuttavaa lupaa tai ajokorttia Rikosnimike: Ajo-oikeudetta ajo Rangaistus: Päiväsakkoja* Mönkijän luvaton ajaminen tiellä Rikosnimike: Maastoajoneuvolla ajaminen tiellä Rangaistus: Päiväsakkoja*

Luvaton ajaminen maastossa Rikosnimike: Luvaton maastoliikenne Rangaistus: Päiväsakkoja* Rekisteröidyn tieliikennemönkijän ajaminen ilman kypärää Rikosnimike: Suojakypärän käyttämättä jättäminen Rangaistus: Rikesakko Alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajaminen Rangaistus: Päiväsakkoja* tai vankeusrangaistus

* Päiväsakkojen suuruus määräytyy tuomitun tuloista ja niistä tehtävistä vähennyksistä

AM/121-luokan ajokortti (mopoauto) • T3b-luokan traktorimönkijä. Ajoneuvon rakenteellinen nopeus enintään 60 km/h. • T3a-luokan traktorimönkijä. Ajoneuvon rakenteellinen nopeus enintään 40 km/h. • L6e-A luokan kevyt maantiemönkijä. Ajoneuvon rakenteellinen nopeus 45 km/h.

B-luokan ajokortti (henkilöauto) • T3b-luokan traktorimönkijät. • L7e-A luokan maantiemönkijä. • L7e-B luokan maastomönkijä.

! ntöjä

ä ta sä ouda

N

oja liikenNoudata mönkijällä ajaessasi sam sta, missä nesääntöjä kuin muutenkin ja mui . minkäkinlaisella mönkijällä saa ajaa

MÖNKIJÄ

9


faktoja

Mönkijöitä koskevat ajoneuvolait

Maastoajoneuvo Traktori

Tiellä ajaminen Pääsääntö: Kielletty Poikkeukset: tien ylittäminen tilapäisesti, jos maaston olosuhteet kohtuuttomat

Sallittu

Maastoajo

Maan omistajan tai haltijan luvalla

Maan omistajan tai haltijan luvalla

Nopeus Tiellä 40 km/h Maastossa 60 km/h Jäällä 80 km/h

Rakenteellinen nopeus 40/60/80 km/h tiellä sekä maastossa

Matkustaja

Ei tiellä

Sallittu*

Matkustaja reessä tai peräkärryssä

Ei tiellä

Ei tiellä

Ajokorttiluokka

B-luokan ajokortti esimerkiksi tien ylityksessä

Teillä vähintään T-luokan ajokortti, katso s.6 taulukko

Rekisteröinti Ei

Pakollinen

Liikennevakuutus Pakollinen

Pakollinen

Katsastus Ei

Ei

* Matkustajan kuljettaminen rekisteröintitodistuksen mukaisesti.

Liikennevakuutus on aina pakollinen. !

a ta laki Nouda

Ole varovainen ja huolellinen äläkä rasita luontoa turhaan. Maastossa saa ajaa enintään 60 kilometrin, jäällä 80 kilometrin tuntinopeutta.

10

MÖNKIJÄ


Ole kohtelias ja ota muut huomioon!

Uusien mönkijöiden myynti 2001–2017

Traktorimönkijät

Maastomönkijät MÖNKIJÄ

11


Teknisen Kaupan Liiton Maastoajoneuvojaoston jäsenyritysten edustamat mönkijämerkit:

Julkaisija: Teknisen Kaupan Liitto | www.tekninen.fi Copyright © 2018 Teknisen Kaupan Liitto ry. Esitteessä esiintyvät tuotemerkit ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.