Page 1

Konekaupan

KEVÄT 2019

YKKÖSKETJU


1993

1879 Ole Gabriel Kverneland rakensi sepänpajan Kvernalandin kylään, 25 km Stavangerin ulkopuolelle

1910 Raskaampia hevosvetoisia auroja

1952 Kverneland Silofork

1972 Ensimmäinen paluuaura maailmassa

Tuotevalikoima rehukoneitten puolella laajenee kun ostetaan tanskalainen Taarup Maskinfabrik

1928 Ensimmäinen traktorivetoinen aura

1882 Esiteltiin ensimmäinen auramalli Stavangerissa

2

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

1983

Kverneland AS listautuu Oslon pörssiin


a

nee

1995

1998

Valikoima täydentyy jyrsimillä italialaiselal Maletti S.p.A hankinnalla

Yhtiön koko kaksinkertaistuu hollantilaisen Greenland Groupin hankinnalla

2012 1999

Yhtiöön liitetään saksalainen RAU, valikoima täydentyy kasvinsuojeluruiskuilla

Taarik

Kubota Corp ostaa Kverneland Groupin ja samana vuonna konserniin liitetään italialainen Gallignani s.p.a.

1996 Saksalainen Accord täydentää valikoimaa kylvötekniikan osalta

2008 Nimeämiskäytäntöä yhtenäistetään, kaikki mallit ovat Kverneland brändin alla

2019

Kverneland juhlii 140-vuotista taivaltaan Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

3


Kysy kampanja-auroja kverneland.fi

Keveillä mailla pakkeri tekee parhaimmillaan kylvövalmista jälkeä. Kuvassa Packomat ED3006-siipisen paluuauran kanssa.

Kannattaako kyntäminen? Kyntöä puoltaa rikkakasvijätteen ja eloperäisen materiaalin täydellinen hautaaminen, mikä pienentää rikkakasvipainetta. Samalla sienitautien paine vähenee, koska uusi viljelykasvusto on vähemmän kosketuksissa vanhan kasvijätteen kanssa. Molemmat tekijät vähentävät kasvinsuojelun kustannuksia. Erityisesti keväisin, kyntö kuivattaa ja nostaa maan lämpötilaa. Näin ravinteet tulevat nopeammin kasvien käytettäväksi. Edelleen kynnön parina toimii myös hiukan yksinkertaisempikin kylvökone. Kyntökustannukset pienentävät siis muiden työvaiheiden osuutta kokonaiskustannuksissa. Kevätkyntö näyttää yleistyvän. Muutama viljelijä on jo kertonut pakkerin erinomaisuudesta auran yhteydessä. Maa kantaa pakkerin jäljiltä ja kosteus pysyy tallessa. Joskus pakkerin työjälkeen on jopa mahdollista kylvää suoraan, mikä on taas maalajikohtainen kysymys. Kyntösyvyydellä, ajonopeudella ja oikein toimivalla siivellä on merkittävä vaikutus auran kulutusosien ikään sekä traktorin polttoainekuluihin. Kynnön madaltaminen esimerkiksi 30 cm:stä 20 cm:n syvyydelle vähentää polttoainekulua yli 31 %. Kummallakin tavalla voidaan saavuttaa haluttu lopputulos riippuen toki olosuhteista. Top Agrar selvitti Colognen soveltavien tieteiden yliopiston kanssa, että kultivoinnin polttoainekulu hehtaarille on suunnilleen sama kuin kyntämisen. Testissä työleveys oli molemmissa sama, 3,1 m ja työsyvyys 20 - 25 cm. Suomessa ei useinkaan kultivoida noin syvälle. Tällöin kultivoinnin polttoainekulu on pienempi suunnilleen samassa suhteessa syvyyden madaltumisen kanssa. Toki myös kyntösyvyyttä voidaan madaltaa.

4

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

Kultivaattori on kuitenkin työlaitteena reilusti halvempi kuin saman työleveyden tekevä paluuaura, mutta kuten aluksi todettiin, kyntämisessä on vastaavasti muita, osittain kriittisinäkin pidettäviä etuja. Testissä myös havaittiin, että ajonopeuden nosto lisää pyörien luistoa, mikä nostaa välittömästi hehtaarikohtaista polttoainekulua. Sama tulee vastaan verrattaessa On-Land- eli sängeltä kyntöä normaaliin vaosta kyntöön. Mikäli On-Land-kyntämisessä ei kyetä pitämään pyörien luistoa kurissa, polttoainekulu nousee hehtaaria kohden nopeasti, mikä on haaste erityisesti jäykillä savimailla, kun maan pinta on kostea. Rendsburgin soveltavien tieteiden yliopisto havaitsi mittauksissaan, että 23 cm kyntösyvyydestä alaspäin On-Land-kynnössä maa ei enää tiivisty lainkaan traktorin painosta. Tulos toki riippuu maalajista, kosteusolosuhteista ja kalustosta, mutta mittaustulos sinänsä on kiinnostava. Vaossa kynnettäessä traktorin paino on vaon pohjalla ja tiivistää siitä alaspäin. Asiaa voidaan helpottaa ekovantaan avulla toiseen tai kolmanteen siipipariin. Routaa saisi olla jatkossakin.

EO on On-Land-malli. Maa on puinnin jälkeen sänkimuokattu ja kynnetään myöhemmin syksyllä. On-Land kynnössä EO-mallin kanssa suurin sallittu kokonaisleveys voi olla paripyörillä 3,2 m.


ja

Kysy erikoishintaisia muokkareita kverneland.fi

Muokkausmenetelmät eri tarkoituksiin Lautasmuokkaimet 460 - 520 mm lautasilla

Qualidisc Farmerissa on yleisin lautaskoko, 520 mm.

Lautasmuokkaus heti puinnin jälkeen sekoittaa kasvijätteen maahan, jolloin maatuminen käynnistyy. Tässä on kriittistä tasainen läpileikkautunut maaprofiili, vaikka työskentelysyvyys pyritään pitämään hyvinkin matalana, jopa alle 5 cm:ssä. Menetelmää käytetään myös lietelannan multaukseen. Keväisin lautasmuokkainta käytetään kylvömuokkaukseen, jopa kynnöksellä. Etuna on suuri ajonopeus ja tehokas maaprofiilin sekoittuminen, mitä tehostaa lautasen suuri kierrosnopeus. Työsyvyys on lautasen halkaisijan vuoksi maksimissaan 10 cm.

Isompi lautanen?

Qualidisc PRO on raskaampi, isolla 620 mm lautasella varustettu lautasmuokkain.

Isompi yli 600 mm lautanen soveltuu ym. työvaiheiden lisäksi myös tehokkaampaan multaukseen, kuten viherlannoituskesantoon tai maissisängelle, missä kasvijätettä on paljon. Kone on raskaampi, toisaalta lautasen kulumisvaraa on enemmän, mikä jatkaa käyttöikää. Työsyvyys on enimmillään 15 cm. Lautasmuokkaimen tulee kyetä tasaiseen maaprofiilin läpileikkautumiseen halutuilla työsyvyyksillä, myös kuluneilla lautasilla. Lautasten kulumisen aiheuttama läpileikkauskyvyn heikentyminen tulisi voida kompensoida koneen säädöillä. Tämä ratkaisee, mikä on koneen käyttöikä ennen lautasten vaihtoa. Lautasen kovuus ja laakerointi myös kertovat elinkaaren pituudesta.

Kultivaattori värisevällä piikillä tarjoaa uutta monikäyttöisyyttä

Turbon värisevä ja jäykkä joustopiikki tulee kylvömuokkauksen ja jäykkäpiikkisen kultivaattorin väliin.

Jäykkä joustopiikkikultivaattori on mielenkiintoinen vaihtoehto, kun halutaan työskennellä lautasmuokkaimen optimisyvyyksien alapuolella. Tätä harkittaessa tulee selvittää piikin joustokäyrä ja jäykkyys, joissa eri piikkien eroavaisuudet tulevat parhaiten ilmi. Jäykkä piikki pysyy halutussa syvyydessä raskaissakin olosuhteissa. Piikin värinä murustaa tehokkaasti, mikä on tärkeää sänki- ja kylvömuokkauksessa. Työsyvyys voi olla maksimissaan 15 cm, mikä useimmiten on riittävä kultivointiin. Läpileikkautuvuus saavutetaan sopivalla vannasvalinnalla.

Jäykkä piikki syvemmälle kultivoitaessa

Tästä syvemmälle mentäessä kultivaattori on jäykkäpiikkinen. Työskentelykulma kertoo piikin toiminnasta, läpäisykyvystä sekä tehontarpeesta. Väistöominaisuuksiin kulminoituu piikin laukaisuvaste eri asennoissa, sekä ojaksen kyky väistää esteitä myös sivusuunnassa. Ojaksen omapaino tulisi olla kohtuullinen.

CLC, sekä kuvan hinattava CTC edustavat jäykkäpiikkisiä kultivaattoreita. CTC tekee kerta-ajolla vaikuttavaa jälkeä.

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

5


Kysy kampanjahintaisia pintalevittimiä kverneland.fi

Täsmäviljely + jaettu lannoitus =

täsmällisesti jaettu lannoitus Nyt jos koskaan on järkevä tilanne miettiä milloin ja minkä verran lannoitetta pelloillensa levittää. Pienetkin levitysmäärät onnistuvat tarkasti ja kasveille saadaan käyttöön ravinteita silloin kun ne ravinteita tarvitsevat. Jo pelkästään tarpeetonta päällekkäislevitystä vähentämällä säästetään lannoituskuluissa. Levitystä ohjataan parhaimmillaan 1 metrin levyisissä lohkoissa koko työleveyden matkalta.

Lähtötilanteessa on epäsäännöllisen muotoiset lohkot, pinta-alaa noin 150 ha, lohkoja 30 ja mekaanisesti ohjattu pintalevitin 24 metrin työleveydellä. Jos levitetään samalla työleveydellä, lohkomäärät ja pinta-alat eivät muutu, päästään reiluihin säästöihin. Lisää säästöä saadaan hyödyntämällä kasvustosta otettuja satelliittikuvia minkä avulla voidaan päättää minkä verran mikäkin kohta lohkolla tarvii lisälannoitusta.

Mitä tähän sitten tarvitaan: IsoMatch Tellus GO ISOBUS-ohjain

Oheisen kuvan mukaisessa tilanteessa päästään 20 % säästöihin lannoitekulussa.

Kverneland CL GEOSPREAD -pintalevitin

IsoMatch Global GPS-antenni Tellus GO -ohjain voidaan asentaa mihin tahansa traktoriin riippumatta siitä onko traktorissa olemassaolevaa ISOBUS-valmiutta.

6

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019


.fi

Jokainen pisara oikeaan paikkaan Jos ruiskutukseen halutaan tarkkuutta, tulisi kasvinsuojeluaineita ja nestemäisiä lannoitteita mennä oikea määrä, ei liikaa eikä liian vähän. Tarkkaan hallittu ruiskun suutinten ohjaus, joko yksittäin tai ryhmissä, yhdessä lohko-ohjauksen ja paikkatiedon kanssa helpottaa ruiskutuksen tarkkaa hallintaa ja käyttäjän tekemistä. On valinta Kvernelandin valikoimasta sitten paineilmalla hallittu iXflow tai sähköisesti ohjattu iXflow-e, on ruiskun ohjaus nopeaa ja tarkkaa. Näitten järjestelmien kanssa myös puomistossa on nestekierto. Lisäksi ruiskun rakenteessa on huomioitu tankkien, venttiilien ja pumpun sijoittelulla se, että letkuihin jäävä nestemäärä on mahdollisimman pieni ja tehokkaitten pesuohjelmien kanssa tämä neste on myös mahdollisimman laimeaa.

Tehoa tekemiseen

Ruiskun ja muitten ISOBUS-laitteitten ohjaamiseen tarvitaan ohjain, Tellus PRO tai Tellus GO. Tellus PRO -ohjaimella näet yhdellä kertaa kaksi näkymää ja voit tarvittaessa ohjata useampaa laitetta kerralla. Yhdessä lisälaitteitten, kuten IsoMatch Grip, kanssa, ISOBUS-työvälineitten ohjaus on selkeää.

Lisää vaihtoehtoja täsmälliselle ruiskutukselle saadaan ruiskun tekniikalla varustetulla etusäiliöllä. Tämän etusäiliön avulla voidaan antaa nestemäiset lannoitteet ja ravinteet juuri oikeaan kohtaan samaan aikaan kylvön tai harauksen kanssa. Kverneland iXtra Life etusäiliön nimellistilavuus on 1100 litraa ja se voidaan yhdistää lähes mihin tahansa laitteeseen. Täysin ISOBUS-yhteensopivana laitteena iXtra Life sopii myös lohko-ohjaukseen.

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

7


1

2

Viisi työvaihetta

3

yhdellä ajokerralla Kverneland u-drill plus -kylvölannoitin tekee viisi työvaihetta yhdellä ajokerralla. Osa työvaiheista on pois kylvömuokkauksen työvaiheista. 1. u-drill kylvökoneet toimitetaan poikkeuksetta etupyöräpakkerilla, joka tasoittaa ja murustaa maata koko työleveydeltään traktorin pyöränjälkiä lukuun ottamatta. 2. Kylvökone myötäilee pinnanmuotojen vaihtelua etupyöräpakkerin ja takapyörien varassa. Siksi pyörärivien välissä oleva lautasmuokkain läpileikkaa maaprofiilin tarkasti halutussa syvyydessä. Tämän sekä nopeiden päistekäännösten mahdollistamiseksi konetta hinataan vetokartusta. 3. Takapyörärivi tiivistää lautasmuokkaimen jälkeen maata ennen kylvövantaita koko työleveydeltään. Takapyörät on ripustettu offset-rakenteella eli joka toinen pyörä on edempänä, mutta reunimmaiset pyörät ovat molemmilla puolilla edessä, jottei koneen reunoille jää keveillä mailla maavalleja. Offset-rakenne rauhoittaa koneen liikehdintää, poistaa maan lauttaamisen pyörien edessä ja pienentää vetotehon tarvetta. 4. Kaksikiekkoinen kylvövannas on ripustettu hyvin terävään kulmaan toisiinsa nähden, jolloin kylvettäessä vantaan maata siirtävä vaikutus olisi mahdollisimman pieni. Vannas tunkeutuu kovaankin maahan paremmin ja vetotehon tarve jää pieneksi. Kiekkovantaat on ripustettu keskenään epäsymmetrisesti omille akseleilleen puhdistuvuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Kylvövantaista joka toinen on edempänä, mikä parantaa koneen ominaisuuksia ja läpäisevyyttä. Riviväli on 12,5 cm. 5. Kylvösiemen peitetään ja maa tiivistetään kylvösiemenen päältä. Jälkihara lajittelee lopuksi hienon maa-aineksen alemmaksi ja karkeamman mururakenteen pinnalle, jotta kylvösiemenelle saataisiin sääsuojaa niin kuivuutta kuin liiallisia sateitakin vastaan.

8

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

4

5

Kuvassa on u-drill plus 6 m kylvölannoitin, jossa on lannoitteen sijoitus taakse, kylvösiemenen läheisyyteen samaan vantaaseen. Keskipalkkirunko mahdollistaa syöttölaitteiden sijoittamisen rungon molemmin puolin sivuille.

Mihin lannoite sijoitetaan?

u-drill plus kylvölannoitin mahdollistaa lannoitteen sijoittamisen joka toisen kylvörivin väliin, jolloin lannoite sijoitetaan lautasmuokkaimen toisen kiekkorivin taakse. Näin lannoite saadaan joko kylvösyvyyteen tai hiukan sen alapuolelle. Toinen vaihtoehto lannoitteen sijoittamispaikaksi on jokaiseen kylvövakoon kylvösiemenen läheisyyteen. Lannoitteella on aina oma syöttöputkisto. u-drill plus kylvölannoitin mahdollistaa kahden täysin erilaisen kylvösiemenen kylvämisen lannoitteen sijoituslaitteistolla. Tämä sopisi hyvin viherlannoituskasveille.

Lannoitteen syöttöputkea CD-vantaassa voi säätää. Se vaikuttaa, miten lähelle siementä lannoite halutaan.

TS-drill läpäisee ja muokkaa hyvin, koska vantaat ovat 5:llä piikkiakselilla. Riviväli on 12,5 cm ja työleveydet ovat 4, 5 ja 6 m. Kone on pneumaattinen ja syöttölaite on sähköinen. Kone on edullinen ja suosittu mm. Englannissa.


Kysy kampanjahintoja kverneland.fi FXZ kulmavaihde on mitoitettu 250hp mukaan. Voimansiirto on toteutettu roottorin molemmin puolin, yhteensä 8 hihnaa. FXZ on järeintä Kvernelandia.

Mikä terätyyppi on oikea kesantomurskaimeen? Yleisimmät terätyypit kesantomurskaimeen ovat Hammer eli kouruterä tai Yleisterä eli Y-terä. Piennarmurskaimissa yleisin on kouruterä. Isokammioisissa sänkimurskaimissa taas käytetään yleisterää. Mikä terä mihinkin koneeseen ja käyttötarkoitukseen olisi sopiva? Yleisterä sänkimurskaukseen

Yleisterä tekee kasvin silpusta tasalaatuisempaa, koska katkottu materiaali pyörii koneen kammiossa pitempään vastateriä vasten. Tämä nopeuttaa kasvimassan maatumista eikä pitkiä varrenpätkiä jää peltoon. Siksi yleisterää käytetään kuivan sängen murskaukseen, jossa oleellista on nopea maatuminen ja mahdollisimman pieni tukkeutumisen riski sänkimuokkauskoneille. Yleisterän tehontarve on kouruterää pienempi. Lakokasvustoa ylös nostava imuvaikutus roottorin etureunassa on myös kouruterää heikompi. Yleisterä ei tee sängen leikkuupinnasta niin pöytäsuoraa kuin kouruterä tekee, minkä tarkkasilmäinen myös havaitsee leikkuujäljestä.

Kouruterä vihreälle kasvustolle ja kesantoihin

Kouruterää käytetään yleisesti vihreän kasvuston ja kesantokasvustojen murskaukseen. Leikkuu on aggressiivinen ja lakokasvustoa ylös nostava efekti on yleisterää tehokkaampi. Käytännössä kouruterä lapioi yleisterää enemmän kasvimassaa mukaansa, mikä nostaa kouruterän tehontarvetta. Kuivassa. tuleentuneessa kasvustossa kouruterä jättää yleisterää enemmän erimittaista silppua, mikä tekee maatumisesta epätasaisempaa. Kouruterä kestää kulutusta. Erimerkiksi maissin sängen seassa on maa-aineista, mikä nopeuttaa terän kulumista. Tämän vuoksi mm. Kiinan maissipelloilla sänki murskataan kouruterillä.

FHP Plus piennarmurskain ja sen vaihtoehtoiset terätyypit, kouruterä ja yleisterä.

Kouruterän aggressiivisuus perustuu terän leikkauskulmaan ja massaan. Terä ei anna niin herkästi myöten ja yläviistoon suuntautuva viilto katkaisee risut mennessään, jolloin leikkuujälki on parhaimmillaan pöytäsuora.

Piennarmurskaimeen kouruterät

Piennarmurskain joutuu syömään kaikkea pientareilla kasvavaa, jopa puuvartisia kasveja tai pieniä puita. Raskas kouruterä tekee agressiivisen leikkuukulman ansiosta hyvän jäljen. Piennarmurskain on myös monikäyttöinen, jolla voidaan tarpeen vaatiessa ajaa niin kesannot kuin puintisänkikin.

Sitten kun sänkeä on enemmän…

Sänkimurskaimissa käytetään isokehäistä roottoria, jolloin terän leikkuunopeus on huikea. Koneen kapasiteetti on korkea ja ajonopeus on kova. Kasvimassaa murskataan paljon ja valmista pinta-alaa tulee syntyä nopeasti. Silppu pitää olla tasalaatuista ja lyhyttä, jotta muokkauskoneet sekoittavat kasvimassan tehokkaasti ja maatuminen voi alkaa. Oleellista konetyypistä riippumatta on roottorin kierrosnopeus, terien määrä työleveysmetrille, roottorin halkaisija, laakerointitapa sekä hihnojen jäähdytys. Kulmavaihteiden tehonsiedot antavat viitteen koneen voimansiirrosta.

FXF on taittuva urakointimalli 250hp kulmavaihteella. Pyörävarustus on suositeltava lisävaruste.

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

9


Kvernelandin keskelle karhottavien mallien yleisimmät työleveydet ovat 8 m, 8,4 m sekä 9 m. Neliroottorisia on kaksi, 95130C 12,5 m työleveydellä, sekä iso 97150C, jossa on 15 m työleveys.

Karhottimella ja karhon koostumuksella on väliä Monella korjuuketjun kapasiteetti on jostain kohtaa ääriajoilla. Ensin tökkää niitto, josta ehkä selvitään perhosella tai suoraniittoratkaisulla. Seuraavaksi korjuukoneen, paalaimen tai noukinvaunun korjuunopeus tietyssä ajassa on lujilla, ja ajonopeuksia nostetaan. Näissä tilanteissa paalaimetkin ovat useimmiten yhdistelmäkoneita, jotka vaativat veturilta tehoa ja kokoa.

Kolme karhoa yhteen?

sellainen, että heinämassa on ikään kuin järjestettynä karholla. Tällöin ajosilppuri tekee työnsä optimaalisesti. Kuormitus on tasainen ja ajonopeuden vaihtelo on vain noin 0,2 km/h, kun kone säätää ajonopeutta jatkuvasti kuormituksen mukaan. Pullapitko, kierteinen tai muuten epätasainen karho on kamalaa kuljettajan ja koneen mielestä. Polttoainetta menee, vaikka karholla on sama määrä tavaraa. Karhottimella ja karhon koostumuksella on väliä myös paalaimelle ja noukinvaunulle. Parhaimmillaan heinänkorret järjestellään korjuuta varten. Harmi, kuluminen, rasitus yms. on vähäisempää, kun karhotin tekee karhon niin kuin pitää.

Kolme karhoa yhdistävä karhotin pudottaa yhdistelmäpaalaimen ajomatkan pellolla kolmasosaan. Ajonopeus tippuu, mutta paalain saa suuntäydeltä heinää. Polttoaineen kulutus kohdistuu näin paremmin paalaustyöhön itseensä, kun yhdistelmällä ajetaan vähemmän ja hiljempaa. Jos paalaimen syöntikyky on hyvä, karhotus voisi näin järkeillen varmastikin tuplata paalaimen tehon hehtaaria kohti. Noukinvaunullakin ajonopeus tippuu, mutta voidaan kuitenkin pitää paalainta korkeampana, kun noukinvaunu ahnehtii lihonutta karhoa selkeästi paalainta nopeammin. Näin karhottamisen tuoma lisäteho voisi olla noukinvaunukorjuussa vieläkin suurempi paalaukseen nähden. Samalla noukinvaunun ajomatka pellolla lyhenee kolmasosaan.

Ajosilppurissa huomio on karhon laadussa

Ajosilppuriketjussa on tätä päivää yhdistää viisi karhoa yhdeksi, ettei tarvitse pelkkiä terveisiä korjata. Tällöin huomio on karhon muodossa ja laadussa. Ajotietokoneiden antamasta datasta käy ilmi, että toisella koneella tehty karho säästää silppurilta polttoainekuluja lähes 30 %. Oikea karho on tasainen, oikean muotoinen ja koostumukseltaan

10

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

Viisi karhoa yhdistävä 97150C on osoittautunut yllättävän ketteräksi erityisesti pienillä peltolohkoilla. 15 metrinen neliroottorinen on parhaimmillaan ajosilppurin apurina.


Kysy niittolinjan suosittuja kampanjamalleja kverneland.fi

5087MN kevytperhonen on sanan mukaisesti kevyt. Se kulkee vähän pienemmällä vetokoneella ja jälkeä syntyy mukavasti. Kuvassa levälleenniittoa, jolla saadaan ylivoimaisesti lyhin kuivumisaika.

Suoraniitto vai murskaus? Rehunkorjuussa karjatiloilla näkee vielä useimmiten niittomurskaimen. Suoraniitto, eli niitto ilman murskausta tuli takavuosina edullisempana menetelmänä vaihtoehdoksi, mutta myös siirtymiä takaisin murskaukseen tehtiin sadekesän 2017 perusteella. Korjuualat kasvavat, joten niiton hinta näyttelee rehuyksikön hinnassa merkittävää osuutta ja se on entistä enemmän polttopisteessä. Takavuosina perhoskoneet olivat vielä harvinaisia, mutta ei enää nykyisin. Perhosista on esitelty uusia entistä keveämpiä malleja, joissa koneen hinta työleveysmetriä kohden on edullinen. Tällainen perhosniittomurskain kulkee jo 180 hp traktorilla hyvin ja työleveyttä on silti lähes 9 m. Ehkä senkin vuoksi hinattavia niittomurskaimia kysytään vähemmän kuin kolme vuotta sitten. Suoraniittokaan ei kuitenkaan kadonnut. Osa urakoitsijoista kertoo niittävänsä nelisylinterisellä 140 hp vetokoneella 12 ha tunnissa 9,5 metrin työleveydellä, jos lohkot ovat selkeitä. Menetelmässä vetokone, polttoainekulu ja koneiden arvonlasku ovat selkeästi niittomurskausta pienempiä. Märälle kelille heillä on omat erityiskeinonsa. Suoraniitto koki sadekesän 2017 jälkeen takapakkia, koska niittokone kaataa jokaisen korren kovilla ajonopeuksilla samaan suuntaan ja heinämassa on tiiviisti maata vasten. Näin karhottaminen on haastavampaa, mikä korostuu märällä kelillä. Suoraniitossa myös karhottimen työleveys tulee olla tarkasti linjassa perhosen kanssa, jos ajatellaan, että yksi perhosen ajokerta tulisi sopia karhottimen työleveyteen. Niittomurskaimella karhoille niitettäessä karhottimen työleveydelle on selkeästi enemmän pelivaraa. Vannoutuneet suoraniittäjät eivät hätkähdä sadekelistä, vaan asentavat niittokoneen lautasen päälle tuuletuslätkät, jotka sekoittavat niitettyä kasvustoa. Näin karhotus on helpompaa ja

heinämassa säilyy kuivempana. He tekevät ihan yhtä laadukasta rehua vaikka he käyttävät suoraniittomenetelmää. Muutaman vuoden kokemuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että suoraniitto vaatii keskimäärin hiukan pitemmän kuivumisajan kuin niittomurskaus vähän riippuen korjuuolosuhteista ja kasvustosta. Jos karhottaminen on vaikeaa, niittomurskaus on välttämätöntä. Jos karhottaminen on osa menetelmää joka tapauksessa, suoraniitto voi olla perusteltua, mutta tämäkin riippuu jonkin verran lohkojen olosuhteista.

Race Suspension -kevennys nosti nostolaiteniittomurskaimet takaisin kysyttyjen koneiden listalle. Kustannus niittoleveysmetriä kohden on parempi ja kone on erittäin miellyttävä ajaa. Teräksinen Semi-Swing murskainroottori on käytännössä täysin kulumaton ratkaisu.

Tiedoksi lyhyesti! Uudet 60 mm jalakset Kvernelandin niittolaitteisiin on todettu toimiviksi. Pitempi sänki toipuu niitosta nopeasti, pensoo paremmin ja kivivahingot ovat vähentyneet. Toinen sato voi olla jo tämän vuoksi reilusti parempi!

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

11


Potila-joustopiikkiäkeissä on pitkä runko ja piikkiakseleita on 8-9. Pitkä runko takaa erinomaisen kasvijätteen läpäisykyvyn, tasaisen muokkauspohjan ja saa aikaan tasaisen pellon pinnan.

Uusi Potila Solver sänkiäes.

Muokkauksen keventämisellä tähdätään eroosion ehkäisyyn, ravinnehuuhtoutumien vähentämiseen sekä maan rakenteen ja multavuuden parantamiseen, joka edelleen nostaa kasvien sadontuottokykyä. Työvaiheisiin käytettävä aika myös vähenee.

Enemmän vähemmällä

Kylvömuokkauksen uudet tuulet 1990-luvun alussa kylvöt suoritettiin pääsääntöisesti kynnettyyn ja joustopiikkiäkeellä muokattuun peltoon. Vuonna 2016 kevytmuokattuun maahan kylvettiin kuitenkin jo lähes kolmannes. Muokkauksen vähentäminen sekä kevytmuokkaus ovat asettaneet uusia haasteita niin muokkaukselle kuin kylvöllekin – mutta samalla ne antavat myös Solverin varpajyrä murustaa kokkareita ja 2-rivinen mahdollisuuksia. jälkihara läpäisee kasvijätettä erinomaisesti.

12

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

Miltä kuulostaisi ajatus, että kevättyöt saataisiin tehtyä pienemmällä konekalustolla? Että tekisimme hyvissä olosuhteissa sekä sänki- että kylvömuokkauksen samalla muokkauskoneella? Välttyisimme turhilta koneiden irrottamisilta ja kytkennöiltä sekä konepääomamme olisi matalampi. Joustopiikkiäkeellä tehtävässä sänkimuokkauksessa sänkipelto muokataan 2-3 senttimetrin syvyydeltä ”puhaltumaan”. Päivän tai kahden kuluttua pelto voidaan äestää haluttuun muokkaussyvyyteen samalla koneella.

POTILA SOLVER – Monipuoliseen kylvömuokkaukseen, myös kestorikkakasvien torjuntaan

Potila Solver-joustopiikkiäes on sänkimuokkausta silmällä pitäen suunniteltu äes. Siinä käytetään korkeaa 10x65 piikkiä, joka murustaa maata entistäkin tehokkaammin korkeamman piikin ansiosta. Piikit ovat jaoteltu 12 senttimetrin välein kahdeksalle piikkiakselille, joten rakenne on avara. Piikin kärkiterät ovat normaaleja piikin kärkiteriä leveämmät, joten muokkauspohjan tasaisuuteen piikkijaon leventämisellä ei ole juurikaan vaikutusta. Äkeen jälkihara on jaettu kahdelle riville. Jälkiharan kulmaa voidaan säätää erittäin monipuolisten säätöjen avulla, lisäksi jälkiharaa pystytään painottamaan tarvittaessa erittäinkin paljon. Potila Solverin avulla voimme keventää peltojen muokkausta, jolloin maan rakenne paranee, työnteko nopeutuu, konepääoman määrä pienenee sekä käytössä olevan äkeen käyttöaste nousee. Potila Solver soveltuu erinomaisesti myös luonnonmukaiseen tuotantoon varustettaessa joustopiikkiäes luomutuotantoon suunnatuilla varusteilla, kuten muokkauspohjan läpileikkaavilla hanhenjalkaterillä.


Lisävarusteilla äes räätälöidään maalajien mukaan, jotta saadaan tasainen ja oikeanlainen muokkauspohja. Piikki on murustava ja säilyttää työsyvyytensä jäykilläkin maalajeilla.

Potila peltojyrät ovat 6,2 ja 8,2 metrin työleveyksillä. Lisävarusteina on mm. hydraulinen etulata ja kivilaatikot.

Peltojyrien Onko kylvömuokkauksella paluu Suomen pelloille merkitystä? Tietyissä olosuhteissa, tietyillä maalajeilla ja joinakin vuosina tuntuu, että kylvömuokkauksella ei olisi juurikaan merkitystä – viljan oraat ovat tasaiset ja voimakkaat. Kuten hyvin tiedetään, eivät hyvät oraat ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Vuodet ja maalajit vaihtelevat. Vuosi 2018 muistutti varsinkin eteläisessä Suomessa onnistuneen kylvömuokkauksen tärkeydestä. Tasaisen, hyvän kylvöpohjan varmistamiseksi on myös joustopiikkiäkeeltä vaadittava tiettyjä ominaisuuksia. Näistä ominaisuuksista tärkeimpiä ovat äkeen piikin jäykkyys ja värähtelevyys. Potila-joustopiikkiäkeissä piikin jäykkyys takaa tasaisen muokkaussyvyyden pellon jokaisessa kohdassa. Jäykkyyden lisäksi huomiota on kiinnitetty oikeanlaiseen värähtelyyn – hyvin värähtelevä piikki murustaa maata tehokkaasti. Näin haluttu mururakenne saadaan vähäisillä ajokerroilla. Murustusvaikutusta tehostaa vakiona oleva joustoetulata, sekä lisävarusteina saatavat takalata ja varpajyrä. Äkeen perässä oleva kaarevin harapiikein varustettu jälkihara järjestelee suuret murut pellon pintaan ja pienemmät murut muokkauskerroksen pohjalle. Potila-joustopiikkiäkeiden rungot ovat pitkiä ja ne ovat varustettu 8-9 piikkiakselilla, jolloin äkeen rakenne on hyvin olkea läpäisevä sekä pellon pintaa tasoittava.

Takapyöräkylvökoneiden yleistyttyä peltojen jyrääminen väheni vauhdilla. Useat tilat ovat kuitenkin jyränneet vuosittain takapyöräkoneen hankkimisesta huolimatta. Eikä se monella tilalla varmasti ole hukkaan heitettyä työtä ollutkaan! Vuoden 2018 kuivat olosuhteet toivat monien viljelijöiden mieleen peltojyrät. Peltojyrätkään eivät pysty kosteutta tuottamaan, mutta niiden avulla keväisen kosteuden säilyttäminen on mahdollista. Myös siemenen itäminen helpottuu kosketuskontaktin parantuessa. Lisäksi sadonkorjuu helpottuu, kun kivet ovat painettu peltoon ja onnistuuhan nykyään jyrillä nurmienkin perustaminen, varustettaessa jyrä pneumaattisella kylvöyksiköllä. Potilalla valmistetaan pitkällä kokemuksella 6,2 ja 8,2 metriä leveitä peltojyriä.

Jyräkiekko on halkaisijaltaan 49 cm ja kuljetuspyörät ovat kokoa 400/60-15,5

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

13


Suomessa parhaat itsekulkevia käyttävät tilat lypsävät yli 11 000 litran keskituotoksen vuodessa. Itsekulkevan ja -kuormaavan apevaunun menetelmä pitää yllä rehun tehollisen kuidun ja tarkkuus tulee aina itsekulkevan mukana.

Millä keskituotos nousee? Kun tilalla keskituotos yli 11000 litraa vuodessa, on vaikeaa määritellä, mitä aperuokinnassa parannetaan. Parhaimmillaan näillä tiloilla on lehmillä hyvä olla, ne ovat uteliaita ja selkeästi hyväntuulisia. Ruokintapöydällä on juuri jaettu rehuseosta, jonka koostumus on aistinvaraisesti erinomaista.

kuormauksen aiheuttama epätarkkuus on 7 % perusrehulla ja 10 - 15 % valkuais- ja energiarehuissa ja 25 % kivennäisissä reseptiin nähden. Auki laskettuna tämä tarkoittaa n. 1,5 sentin vaihteluväliä tuotettua maitokiloa kohti. Päivittäisellä 35 kg:n maitomäärällä 120 lehmän karjalla tämä vaihteluväli on yli 19.000 euroa. Itsekulkevan ja -kuormaavan apevaunun eduksi on mainittava, että kuormaustarkkuus on selkeästi parempi kuin ulkopuolisella kuormauksella.

Apevaunua vaihdettaessa viljelijällä on kuitenkin mielessään asioita, jotka tulisi olla nykyistä paremmin, joihin apevaunu ehkä voisi tuoda ratkaisua. Se on oikein, sillä apevaunu on yksi tilan tärkeimpiä koneita ja ruokintakustannus on ylivoimaisesti suurin yksittäinen kustannuserä. Ruokinnalla on heijasteensa myös eläinterveyden kustannuksiin, hedelmällisyyteen sekä työ- ja energiakustannuksiin.

Seuranta avuksi

Lehmä on ensimmäinen asiakas!

Mitä parempi on lehmän syöntikyky ja terveys, sekä mitä maittavampaa rehu on, sitä paremmin lehmä maksaa kaiken takaisin. Lehmä tarvitsee oikean rehuseoksen täydellisesti sekoitettuna, jossa rehun rakenne ylläpitää pötsin bakteerikantaa ja märehtimistä. Rehua tulisi olla tuoreena riittävästi saatavilla. Pötsin pH taso tulisi pysyä jatkuvasti korkeana, jotta bakteerien hajottamiskyky olisi mahdollisimman tehokas. Aikaa ei ole ja mitä kauemmin seoksen teko kestää, sen enemmän myös tehollinen kuitu rehussa kärsii. Vaunu tulee saada tyhjäksi lypsylehmien jälkeen vasikka-apetta tai ummessa olevia ajatellen. Pilaantunutta rehua ei voi olla, eikä vieraita metalliesineitä tarvittaisi rehussa.

Miten vaunua käytetään?

Myös kuormaustarkkuudella on osuutensa keskituotoksessa. Saksalainen DLG on laskenut, että normaali aperuokinnan

14

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

Hyvä suunnittelu- ja seurantajärjestelmä auttaa viljelijää osaltaan löytämään ruokintaprosessin ongelmakohdat. Oikealla ohjausjärjestelmällä vaunu pystyy kertomaan, millä tarkkuudella reseptiä noudatetaan, kauanko rehua sekoitetaan ja mikä on komponenttikohtainen kustannus. Myös kuljettajakohtaisista eroista saadaan tieto. Parhaimmillaan nämä järjestelmät säästävät aikaa ja auttavat toiminnan suunnittelussa.

Itsekulkevalla yhden rehuseoksen kuormaus, sekoitus ja jako kestää n. 15 minuuttia, jos tilakeskuksen etäisyydet ovat lyhyet ja logistiikka pelaa. Jos seoksia voidaan tehdään useampi päivässä, pieni itsekulkeva selviää isostakin karjasta helposti. Työ sinänsä on leppoista.


Q-companion -

ajansäästäjä, sisältää myös vaakajärjestelmän Jos päivittäisessä tekemisessä pystyt säästämään yhdessä työvaiheessa 20 min, on se vuositasolla yli 120 tuntia. Esimerkiksi apevaunua kuormatessa reseptin tarkka noudattaminen helpottuu huomattavasti, kun voidaan täyttövaiheessa ottaa kutakin komponenttia oikeat määrät, eikä tule ylimääräistä edestakaisin ajelua siiloilta vaunulle ja takaisin. Myös ruokinta tarkentuu, kun käytettyä aperuokintareseptiä voidaan noudattaa tarkasti.

Käytön aikana Q-companion näyttää ja tallentaa tiedot kuormien massasta, käytetystä työvälineestä, työvälineen asennosta ja korkeudesta, sekä tallentaa muistiinsa kaikki nostetut taakat. Nämä tallennetut tiedot voidaan ottaa talteen joko USB-tikulla tai Bluetooth yhteydellä puhelimeen. Eri työvälineitä voidaan tallentaa 30 kpl, ja jokainen työväline tulee kalibroida ensimmäisen kytkennän yhteydessä. Q-companion myös muistuttaa etukuormaimen huoltokohteista, sopivin välein käyttötuntien perusteella. Kuormaimen tilan valvonta, kuorman punnitseminen, adaptiivinen huoltovälinäyttö, tietojen tallennus, käyttätietojen synkronointi. Siinä monta hyvää syytä lisätä Trima-kuormaimeesi Q-companion.

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

15


www.farmiforest.fi

FARMI CH27 HAKKURI SMART FEED ÄLYKKÄÄLLÄ SYÖTÖNOHJAUKSELLA NOSTAA HAKETUSTEHOA • Helppous - Smart Feed säätää itsensä sekä puutavaran että traktorin mukaan, jolloin kuljettaja voi keskittyä täysin puutavaran syöttöön. • Tehokkuus - Optimoidun syötön johdosta teho on entistäkin korkeampi, kone jopa pyrkii selvittämään tukkeumatkin itse. • Kustannukset - Polttoainekulu laskee älykkään kierrosvahdin ansiosta.

FARMI SMART JL501 Legendaarinen peltosalmelainen vinssi. Mallistossa on myös pienempi JL351 sekä suosittu hydraulinen etuvinssi EV300.

FARMI CHAMELEON – KUN SAMALLA KONEELLA TEHDÄÄN AIVAN KAIKKI ”You have a tractor, we have the rest!”

Chameleon metsäkuormain-vaunu -yhdistelmän vaunuosa voidaan muuttaa kippivaunuksi tai koukkulavavaunuksi lisäkomponenteilla. Lava voi olla yleislava, maansiirtolava tai puupohjainen lavetti karikoilla tai ilman. Runkoon voidaan asentaa alusterä, ja päälle hiekotin teiden kunnossapitoon. Chameleon-konsepti moninkertaistaa kuormaimella varustetun vaunun käyttöasteen. Chameleon sopii julkisyhteisöille, kiinteistö-, ympäristöja viherurakoitsijoille sekä maa- ja metsätalouden yleiskoneeksi.


FARMI FOREST -PREMIUMKONEET PUUNKORJUUSEEN JA HAKETUKSEEN Kotimaista laatua 9 tonnin yhdistelmistä aina urakoitsijoiden 12 tonnin vetäviin vaunuihin saakka. Kuormainulottuvuudet 6,7 – 8,5 metriä. Vaunuilla ja kuormaimilla 3 vuoden runkotakuu yksityiskäytössä. Rasitustestatut rakenteet kautta linjan. Tehtaassa tehty – standardoitu valmistusketju.

Farmin 6-kulmainen jatkopuomi osassa malleja.

Energiakourakäyttöön sopiva hydrauliikka. Riipukejarrut helppoon kuormaukseen.

FT10 vaunuissa rullaveto (4-veto) nyt lisävarusteena

Matala painopiste ja hyvä näkyvyys kuormatilaan.

Pulverimaalaus. Järeä kääntölaite neljällä sylinterillä.

Säädettävät pankot sidontalenkeillä.

Rasitustestattu rakenne, yli 200 000 sykliä Alas kääntyvät tukijalat.

Vahva aisanohjaus kahdella sylinterillä.

FARMI SMART FT10-CR46 -METSÄYHDISTELMÄ HYDR.ESIOHJAUKSELLA Pakettiin saatavana edullinen rahoitus. Kysy lisätiedot myyjältäsi.


LUE LISÄÄ WWW.AGRITEK.FI/CASE-IH

TELATRAKTORI - CASE IH MAGNUM ROWTRACK JA QUADTRACK

PARAS MAHDOLLINEN VETOTEHO Case IH -telatraktori on tehokas, sen vetoteho on ylivoimainen, maahan kohdistuva pintapaine minimaalinen ja ajettavuus aivan uskomaton. Telatraktorilla on merkittäviä etuja rengaskoneeseen nähden. Mietittäessä traktorin vetotehon maksimointia tai raskaiden koneiden peltoon kohdistuvan vaikutuksen minimointia, on telat ylivoimainen vaihtoehto. Myöskin oikein vertailtaessa telatraktorin hinta on samaa luokkaa rengaskoneen kanssa. Case IH:lla on

18

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

tarjolla kaksi telatraktorimallia, Magnum Rowtrack ja Quadtrack. Keskimäärin voidaan sanoa, että renkaiden luiston myötä menetetään vetotehoa (ja vääntöä) noin 15 %. Luistoa syntyy, kun renkaan ripa pureutuu maahan ja käytännössä siirtää maata. Voimanvälitys maan ja renkaan välillä on tehokkainta, kun luisto on noin 10 – 20 %. Tämä on fysiikkaa ja kaikille toimijoille sama. Ilman luistoa ei ole pitoa, eli se on välttämätön paha. Renkaan luisto kasvaa sitä mukaa, kun olosuhteet heikkenevät esim. märissä olosuhteissa. Kun olosuhteiden heikentyminen jatkuu, jossain vaiheessa luisto-% menee liian suureksi, jolloin


pito häviää ja renkaat alkavat sutimaan. Mitä haastavammat olosuhteet, sitä suurempi on ero renkaiden ja telojen välillä. Tämä perustuu siihen, että telojen pintapaine on pienempi ja kantavuus suurempi. Hyvän pidon saadakseen telojen ripojen ei tarvitse pureutua maahan läheskään samalla tavalla kuin renkaiden ripojen. Telojen osalta tehohäviö on vain noin 0,5 %. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esim. 310 Magnum Rowtrack (maksimitehoiltaan 347 hv) vastaa vetoteholtaan 430 hv traktoria, missä on renkaat.

Maan rakenne on kasvin kohtu, älä pahoinpitele sitä!

Case IH -telat suojelevat maan rakennetta ja tarjoavat käyttäjälle monipuolisuutta mm. pääsyn peltotöihin hieman aiemmin. Ei ole missään tapauksessa samantekevää, minkälaiset telat traktorissa on tai kuinka monta niitä on. Maan rakenne vihaa luistoa eli esim. renkaan sutimista tai telan maan hieromista. Traktori, jossa on kaksi telaa ja kääntyminen perustuu telojen nopeuseroon, ei ole maan rakenteelle hyväksi. Tällaisella traktorilla myös esteen ylittäminen on epämiellyttävää sekä kuljettajalle että maan rakenteelle. Maan rakenne on kasvin kohtu, älä pahoinpitele sitä. Vähän provosoivasti voidaan sanoa, että telojen avulla voidaan raskailla koneilla mennä pelloilla ja silti toimia erittäin alhaisilla pintapaineilla. Tämä mahdollistaa esim. apulannan pintalevityksen syysviljoille erittäin aikaisessa vaiheessa. Myöskin kyntäminen hyvinkin märissä olosuhteissa onnistuu ilman maan tiivistymistä. Samoin lietteen levitys on telatraktorilla mahdollista tehdä hieman rengastraktoria aikaisemmin. Erittäin suuri etu teloilla on kapeus, nehän tekevät paripyörät tarpeettomaksi. Tämä luo todella suurta ajomukavuutta, kun usein varsin ahtaissa paikoissa ja teillä ajettaessa yhdistelmä ei vie läheskään yhtä paljon tilaa kuin vastaava traktori paripyörillä. Myöskin kustannuksissa säästetään, kun paripyörät voidaan jättää hankkimatta.

Magnum Rowtrackia voit ajaa kuten tavallista traktoria. Quadtrack runko-ohjauksella maailman tehokkain traktori

Neljä on parempi kuin kaksi.

Case IH:lla on kaksi telatraktorimallia. Magnum Rowtrack (310380) ja Quadtrack (470-620). Magnum Rowtrackissa telat on asennettu taka-akseliin takarenkaiden tilalle ja ohjaus tapahtuu perinteiseen tapaan eturenkaita kääntämällä. Quadtrackissa teloja löytyy neljä ja ohjaus tapahtuu runko-ohjauksella. Case IH:n telatraktorit kääntyvät ihan samalla tavalla kuin rengastraktorinkin, jolloin se ei turhaan luistata teloja maata vasten ja täten tuhoa maan rakennetta. Quadtrackin malli 620 on jo pitkään ollut maailman tehokkain traktori. Kokemus tuo varmuutta ja Case IH on suurten traktorien kokenein ja tuotekehitykseen eniten panostava traktorivalmistaja. Case IH:n telat ovat huoltovapaat, automaattisesti kiristyvät ja telojen laakereiden öljytasot on helppo nähdä rullien päässä olevien paljastimien kautta. Telojen keskellä olevat kolme rullaa ovat hieman alempana kuin telan reunimmaiset rullat. Tämän ansiosta telat eivät kovalla alustalla kosketa maata koko pinta-alallaan, jolloin ajettavuus paranee ja niiden käyttöikä pitenee. Telojen käyttöikä on samaa tasoa renkaiden kanssa. Teloja on saatavilla Continental- ja Camso-merkkisinä 24” ja 30” leveyksillä. Usein kysytään, nostavatko telat traktorin hintaa. Vastaus: Oikein vertailtaessa telatraktorin hinta on samaa luokkaa rengaskoneen kanssa. Telat korvaa paripyörät ja samat vetotehot- ja väännöt saadaan vietyä hyötykäyttöön pykälää pienemmällä koneella. Tällöin vertailukelpoinen hintaero rengastraktorin ja telatraktorin välillä painuu olemattomaksi tai jopa telatraktorin eduksi.

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

19


CASE IH VOITTAMATON

KOLME KERTAA VUODEN TRAKTORI 2010- LUVULLA Vuosittain Euroopan maataloustoimittajat valitsevat Vuoden Traktorin. Case IH on voittanut tämän palkinnon monien muiden palkintojen ohella kolme kertaa 2010- luvulla. Case IH panostaa tuotekehitykseen erittäin paljon, mikä näkyy tasaisena uusien innovaatioiden virtana. Case IH:n tuotekehitys on jo pitkään näkynyt koneiden loistavassa laadussa, ajettavuudessa, taloudellisuudessa, kestävyydessä ja upeassa ulkonäössä. Vuoden Traktori -palkinto on 2010-luvulla mennyt kolme kertaa tuttuun osoitteeseen, Case IH:lle.

Magnum 380 vuoden traktori 2015

Magnum 380 on legendaarista Magnum-mallistoa, joka on jo pitkään ollut käsite suurten traktorien kokoluokassa. Etenkin Yhdysvalloissa Magnum on eritäin tuttu näky. Magnumin tunnelmaan pääsee välittömästi hyttiin istahtaessa. Moottorin käynnistyessä voiman voi tuntea samalla kun äänitaso uskomattoman hienossa ohjaamossa on alhainen. Kun moottorin kierroksia nostetaan ja lähdetään liikkeelle, kokee kuljettaja elämyksen, mistä ei ole paluuta. Magnum-mallisto koostuu neljästä mallista maksimiteholtaan 284-374 hv.

Optum 300 CVX vuoden traktori 2017

Optum koostuu kolmesta mallista tarjoten 260-313 hv teholuokan. Optum on suunniteltu erityisesti Euroopan pienehköille peltolohkoille, joissa traktorilta odotetaan tehoa, ketteryyttä, miellyttävää ajettavuutta ja hyvää polttoainetaloutta. Optum tarjoaa suurten traktoreiden luokassa huipputason teho-paino-suhteen ja mahtavan pidon.

20 Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

Maxxum 145 MC ActiveDrive 8 vuoden traktori 2019

Maxxum-mallisto koostuu 5 mallista, tarjoten 125 hv- 158 hv maksimitehot. ActiveDrive 8 on kolmepykälinen 24x24 vaihteisto, jossa on 8 Powershift-vaihdetta kolmella vahvasti päällekkäin limittyvällä alueella. Vaihteiden vaihto käy kaksoiskytkimen ansiosta erittäin sujuvasti. Uuden vaihteiston myötä Maxxumiin tuli Aktiivikytkin, jonka ansiosta vauhtia on mahdollista hidastaa vain jarrua painamalla samalla kun traktorissa on koko ajan veto päällä. Kuljettaja voi myös pysäyttää traktorin pelkkää jarrua painamalla. Uusi kaksoiskytkinvaihteisto on erittäin tehokas voimanvälittäjä, mistä osoituksena on mm. saksalaisen DLG (saksalainen asiantuntijaorganisaatio) PowerMix-testi. Siinä Maxxum 145 ActiveDrive 8:n kulutti peltotyössä jopa 9,5 % vähemmän polttoainetta parhaaseen kilpailijaan verrattuna. Maxxumin ulkonäkö on myös päivitetty uuteen Case IH -tyyliin. Maxxumin uusi keula antaa traktorille sen ansaitseman tyylikkään ulkonäön.

LUE LISÄÄ WWW.AGRITEK.FI/CASE-IH


AUTOMAATTIOHJAUKSELLA TYÖTEHO SEURAAVALLE TASOLLE Automaattiohjaus on työn tehokkuutta eniten parantava lisävaruste, joka nykyajan traktoriin on saatavilla. Paraskin kuski ajaa noin 15 % päällekkäin tai hänelle jää välipaikkoja. Tämä 15 % on täysin hukkaan heitettyä työtä ja resurssien tuhlaamista. Karkeasti voidaan sanoa, että automaattiohjauksella koneketjusta saadaan 100 % hyödynnettyä ja tämän ansiosta koneketju voidaan pitää pykälää pienempänä suhteessa koneketjuun, missä automaattiohjaus ei ole käytössä.

MAHTAVIA KEVÄTTARJOUKSIA! Integroitu automaattiohjaus on nyt huimassa kanta-asiakastarjouksessa

6 990,-€alv. 0 %.* *Egnos-korjaussignaali, tarkkuus 20-30 cm. Saatavilla myös RTK-korjaussignaali, tarkkuus 2-4 cm. Tarjous koskee tehdastilaustraktoreita ja on voimassa 30.4.2019 asti.

Katso loput kovat Case IH -traktoritarjoukset Agritekin nettisivuilta: www.agritek.fi/case-ih-traktoritarjoukset

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

21


Uudet New Holland

kurottajamallit Agritek aloittaa kevään aikana New Holland -kurottajien kokonaan uudistetun malliston myynnin. Uusi mallisto on helppo erottaa entisistä muiden New Holland -maanrakennus- ja kuormauskoneiden kanssa yhdenmukaisen keltaisen värinsä perusteella. Ominaisuuksiltaan ja tekniikaltaan New Holland -kurottajat ovat luokkansa kärkeä, ja valinnanvaraa riittää mitä moninaisimpiiin käyttötarpeisiin.

Monipuolinen mallisto

New Holland -kurottajien valikoima on nyt laajempi ja monipuolisempi kuin koskaan aikaisemmin. Eri kokoluokat ja versioiden tärkeimmät ominaisuudet on helppo tunnistaa jo mallimerkinnän perusteella. Esimerkiksi mallimerkintä TH7.42 Elite tarkoittaa, että nostokorkeus on noin 7 metriä ja nostokyky 4,2 tonnia. Tarkenne Elite kertoo kyseessä olevan korkein varustelutaso. Yhteistä kaikille on käyttömukavuus, tehokas hydrauliikka ja voimansiirto momentinmuuntimella.

22 Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

Kolme varustetasoa valittavana

Nostokyvyn ja ulottuvuuden lisäksi varustelutason voi valita omien vaatimusten ja käyttötarkoituksen mukaan kolmesta vaihtoehdosta S, Plus ja Elite. Edullisin versio S sopii tavalliseen käyttöön silloin, kun vaaditaan traktoria ja etukuormainta merkittävästi enemmän nostokapasiteettia ja käsiteltävyyttä, mutta edulliseen hankintahintaan. Plus tuo mukanaan mm. hydrauliikan mäntäpumpun ja sitä kautta lisää vauhtia työhön. Elite on parhaiten varusteltu huippumalli, jossa hallintavipu on sijoitettu käsinojaan.


S-mallien varusteet (esimerkkejä)

• Hammaspyöräpumppu 120 l/min • Moottoriteho 133 hv • Powershift-vaihteisto 4x3 • Suunnanvaihto ratin alla • Puomin hydraulinen esiohjaus • Puomin jatko propo - lisähydrauliikka on/off • Puomin vaimennus • Mekaaninen työvälinelukitus • Kitkalukko edessä • Vetokoukku

Malli

Ulottuvuus Nostokyky

Teho

Vaihteisto

Hydraulipumppu l/min

m

kg

hp

TH6.32 S

6.1

3200

133

4x3

120

TH7.37 Plus

7.0

3700

133

6x3

140

TH9.35 Plus

9.1

3500

133

6x3

140

TH7.42 Elite

7.0

4200

146

6x3

140

Plus-mallien varusteet

(S-mallien lisäksi tai tilalle) • • • • • • • •

Mäntäpumppu 140 l/min Peruuttava tuuletin Powershift-vaihteisto 6x3 puoliautomaatti Kitkalukko edessä ja takana Hydraulinen työvälinelukitus LED-työvalot Ilmaistuin lämmityksellä Ilmastointi

Elite-mallien varusteet

(Plus-mallien lisäksi tai tilalle) • Moottoriteho 145 hv • Powershift-vaihteisto 6x3 täysautomaatti • Suunnanvaihto myös monitoimivivussa • Puomin nosto, jatko ja lisähydrauliikka propo • Pyörien automaattinen keskitys • Perävaunun jarruventtiili • Ulkopuolisen paineen vapautus ohjaamosta

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

23


T6.180 Dynamic Command ja Auto Command Kuutoskoneessa on oma tunnelmansa, ja minkäs sille voi, että pelkästään sen käyntiääni hivelee paatuneenkin traktorinkäyttäjän korvaa. New Holland on kuunnellut asiakkaiden toiveita, ja laajentaa T6-traktoreiden valikoimaa uusilla kuusisylinterisillä T6.180 Dynamic Command ja Auto Command -malleilla. Ne tuovat mukanaan aivan uutta vääntöä ja suorituskykyä, mutta kohtuullisessa koossa ja järkevän painoisena. Moottorista löytyy vääntöä selvästi enemmän kuin tässä teholuokassa tavallisissa 4-sylinterisissä, sillä 6,7 litran SCR-moottori tuottaa 740 Nm:n vääntömomentin.

Monien mieleen ennen ja nyt

Uusilla T6.180-malleilla New Holland lujittaa historiallisesti vahvaa asemaansa keskitehoisissa traktoreissa. Sen edeltävät mallissarjat ovat traktorimaailman tunnetumpia tuotteita. Jokainen traktoreista kiinnostunut muistaa 90-sarjan Fiatit,10-sarja Fordit sekä myöhemmin 40-sarjan ja TS/TSA/T6000 New Holland -mallit, joiden suosiosta merkittävä osa perustuu väkeviin kuutoskoneisiin. Nykyään lähes kaikki traktorimerkit tarjoavat tähän teholuokkaan pelkästään 4-sylinterisiä vaihtoehtoja, joten lukuisille 6-sylinterisen ystäville New Holland T6.180 on enemmän kuin harkinnan arvoinen vaihtoehto.

Kaksoiskytkimeen perustuva nykyaikainen rakenne

T6.180 Dynamic Command -vaihteistossa on kolme aluetta ja jokaisella niistä 8 Powershift-vaihdetta, eli nopeuksia on yhteensä 24 eteen ja taakse. Vaihteiston rakenne perustuu ainutlaatuiseen kaksoiskytkimellä toteutettuun tekniikkaan, jossa vaihteet vaihtuvat saumattomasti suorakytkennällä.

24 Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

Seuraava vaihde on ikään kuin valmiiksi päällä, ja monilevykytkin hoitaa varsinaisen vaihdon. Vaihteiston rakenteessa ehdottomina etuina ovat käytännölliset lisäominaisuudet, jotka on ollut helppo toteuttaa hyvällä hyötysuhteella. Näistä esimerkkeinä ovat alueiden laaja limitys, vähäinen alueiden vaihtotarve, pysäytys jarrupolkimesta ja monipuolinen automatiikka.

Kompakti 6-sylinterinen portaattomana

Uusi T6.180 Auto Command on paino- ja kokoluokassaan yksi harvoja 6-sylinterisiä traktoreita, joka on saatavana portaattomalla vaihteistolla. Se on siksi täydellinen vaihtoehto asiakkaille, jotka hakevat suorituskykyistä kohtuullisen kokoista traktoria ja erinomaista teho-paino-suhdetta sekä vaativat portaattoman voimansiirron täsmällisyyttä. Auto Command -vaihteistolla ajaminen on helppoa joko ajokahvasta tai polkimella, ja kokeneemmalle käyttäjälle on tarjolla runsaasti lisäominaisuuksia. Varustetaso on huikean hyvä, sillä Sidewinder-käsinoja Joystick-ohjauksella sekä Intelliview-värimonitori ovat vakiovarusteita.


Huipputason tekniikkaa 120-140 hv kokoluokkaan Jos tarvitset traktorin, joka on kompakti käsitellä, niin miksi pitäisi tinkiä muista ominaisuuksista tai mukavuudesta? T5 Auto Command -mallien myötä New Holland tuo portaatonta huipputeknologiaa kokonaan uuteen 120-140 hv teholuokkaan. Uusi traktorisarja on ideaalinen vaihtoehto äärimmäisen monipuolista yleistraktoria hakevalle, joka vaatii portaattoman voimansiirron ominaisuuksia, mutta järkevän kokoisena. On vaikea kuvitella parempaa etukuormaintraktoria niille, joille vain paras kelpaa. T5.140-malliin saatava Blue Power -erikoisväri viimeistelee kokonaisuuden.

Hallittavuus ennen kaikkea

Vaihteiston hallinta ei voisi olla enää helpompaa. Monitoimivipua liikuttamalla muutetaan ajonopeutta tai suuntaa, ja poljinajoon voi siirtyä milloin tahansa ilman ylimääräisiä valintoja. Se on erityisen kätevää etukuormaintyössä, jossa suuntaa voi vaihtaa joko ratin alta tai monitoimivivusta. Nopeuden säätörullasta muutetaan portaattomasti muistiin tallennettuja ajonopeuksia ajon aikana - kätevää vaikkapa rehunteossa karhon paksuuden vaihdellessa. Erikoisviljelyyn portaattomuus tuo aivan uusia ulottuvuuksia.

Uusi 4,5 litran Stage 5 -moottoriperhe

T5 Auto Command -traktoreissa käytetään ensimmäistä kertaa uusimpia 4,5 litran Stage 5 -moottoreita. ECOBlue™ HI-eSCR2 -teknologian ansiosta päästöt on saatu minimiin, polttoainetta säästyy, mutta tehoa ja vääntöä löytyy runsaasti. Järjestelmä on käytännössä huoltovapaa, ja kaikki komponentit on pakattu konepeiton alle näkyvyyden kärsimättä. Päästöt hoidetaan tehokkaassa SCR-katalysaattorissa AdBlue-lisäaineen avulla ilman pakokaasujen takaisinkierrätystä.

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

25


Kompakti pyöräkuormaaja tuo uutta puhtia lastaukseen Materiaalin käsittely ja kuormaaminen vaativat nykymaatiloilta yhä järeämpää ja tehokkaampaa kuormauskapasitettia. Pelkkä traktorin ja etukuormaimen yhdistelmä ei välttämättä enää riitä ominaisuuksiensa puolesta. Tosiasiassa etukuormaintraktori on monella maatilalla yksinomaan kuormauskäytössä, ja usein se on vielä se tilan käytetyin kone. Miksi ei sitten saman tien hankkisi traktorikokoluokan pyöräkuormaajaa, joka peittoaa maataloustraktorin monessa kohtaa mennen tullen? Kompaktilla New Holland -pyöräkuormaajalla voi olla käyttöä maatalouden lisäksi uskomattoman monessa paikassa, esimerkkeinä pihojen ja viheralueiden hoito sekä lumisen talven jäljiltä hyvin muistissa olevat lumityöt.

Käsiteltävyys ja tehokkuus edellä

New Hollandin pyöräkuormaajat edustavat kokonaan uutta suunnittelua, ja ne tarjoavat varteenotettavan vaihtoehdon materiaalin käsittelyyn. Suomeen tuodaan kahta mallia W50C ja W80C, joissa molemmissa on runko-ohjaus ja tehoa 58 tai 75 hv. Painoa koneissa on 5-6 tonnia ja nostovoimaa 2,6-3,6 tonnia aina nostokorkeuteen 3,1-3,4 m asti. Ne tarjoavat korkeaa suorituskykyä hyvin ketterästi käsiteltävässä muodossa. Vaikuttavien suorituskykylukujen takana on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten ohjaamon matala kokonaiskorkeus 2,5 metriä ja W50C-mallissa kokonaisleveys vain 1,8 m, mikä tekee sen ideaaliseksi mataliin talousrakennuksiin ja kapeille käytäville. Kompakteja mittojen lisäksi runko-ohjaus tekee näistä koneista paremmin käsiteltäviä ja ketterämpiä kuin jäykkärunkoiset kilpailijansa. Kokonaan uudelleen suunniteltu ohjaamo tarjoaa kuljettajalle miellyttävän työympäristön, joka on tilava, valoisa ja ilmava. Sähköhydraulinen Joystick on todellinen monitoimiohjain, joka tekee päivittäisistä rutiineista mukavia rupeamia. 26 Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

Mukavuutta ja näkyvyyttä

Lähes esteetön 30 asteen näkymä on mahdollinen, koska ohjaamo on suunniteltu vain ja ainoastaan kuormaustyöhön. Korkean ajoasennon ja yltäkylläisen lasipinnan sekä neljän kapean pilarin ansiosta näkyvyys eteen on aivan eri luokkaa kuin maataloustraktoreissa, oli niissä miten luiska nokka hyvänsä. Kulku ohjaamoon on helppoa reilusti aukeavasta suuresta ovesta, ja kuljettaja arvostaa ilmastoinnin tuottamaa raikasta sisäilmaa sekä hyvin alhaista 72dB(A) äänentasoa. Kaikki mittarit sekä hallintalaitteet on sijoitettu kuljettajan oikealle puolelle, esimerkkinä Joystick-monitoimihallinta, jossa suunnanvaihto eteen-vapaa-taakse sujuu nappia painamalla. Myös 3. ja 4. hydraulitoimintoa käytetään monitoimivivusta kätevästi propokatkaisijalla. Auto Ride control eli puomiston vaimennin tasaa koneen kulkua maantiellä.


Hydrostaattista kätevyyttä

Kaikissa malleissa on hydrostaattinen voimansiirto. Painat vain nopeuspoljinta, ja kone liikkuu pehmeästi ja vaivattomasti. Nopeusalueita on kaksi, ja lisäksi hidas alue saadaan monitoimivivun katkaisijasta erikoishitaaksi tarkkaa työtä varten. Runko-ohjaus on täysin ylivoimainen ketteryyden suhteen pyöräohjaukseen verrattuna.

Tehokasta hydrauliikkaa

W80C-malleissa on vakiona 85 l/min pumppu, ja High Flow -malleissa pumpun tuotto on erillisellä ryöminällä ja harjahydrauliikalla 130 l/min. Kauhan kellunta kytketään helposti painonapista. Vakiovarusteena on kolmas ja neljäs lisähydrauliikka sekä työvälineen hydraulinen pikalukitus Volvo L30 -kiinnikkeellä.

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

27


AGRITEKIN JÄLLEENMYYJILTÄ AJOURAOPASTIMET JA AUTOMAATTIOHJAUKSET! Kysy myös muita automaattiohjaustuotteita jälleenmyyjiltämme!

ESIMERKIKSI: • Ajouraopastin XCN-1050 • EZ-Pilot Pro -automaattiohjaus • Traktorikohtainen asennussarja

7000 € (alv 0 %)

HELLA-VALOT AGRITEKIN JÄLLEENMYYJIEN JA VERKKOKAUPAN VALIKOIMIIN! Nyt on oikea aika varmistaa, että valoisa aika riittää kylvöaikaan niin että työt tulee tehtyä ajallaan. Hellan työvalojen valokuvio on suunniteltu optimaaliseksi, valokuvion suunnittelussa on otettu huomioon mm. silmien rasitus! Hellan valoille myönnetään aina 2 v. takuu.

Esimerkkejä valikoimasta:

Hella Oval 100 Led Compact työvalo sivukiinnityksellä Tärkeimmät ominaisuudet: • korroosiovapaa ja lämpöä johtava komposiittikuori • kevyempi kuin muut valot, mutta erittäin kestävä • saatavana lähi ja kaukoalueen valokuviolla • 1850 lm • Valmistettu Itävallassa OVH 103,50 € (alv 0 %)

Esimerkiksi: Arbor MTF voimansiirtoöljy 200 l

Hella Valuefit S800 Led Tärkeimmät ominaisuudet: Valuefit on uusi Hellan edullisempi lamppusarja. Valuefit-sarjan lamppujen komponenteilla on samat tiukat laatukriteerit kuin muissa Hellan lampuissa. Lamppu on saatu edullisemmaksi tehostamalla valmistusprosessia. Edullisuudestaan huolimatta lampulle myönnetään sama 2 v takuu kuin muillekin Hellan lampuille • 800 lm • Valmistusmaa Kiina OVH 21,80 € (alv 0 %)

28 Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

473 €

alv 0 %

Arbor-öljyt aina edulliseen hintaan!

Arbor Alfatech 10W30 moottoriöljy 20 l

56,50 €

alv 0 %

Arbor MP extra NLGI 2 rasva, 400 g

2,60 €

/tuubi alv 0 %

Tutustu tuotteisiin verkossa:

www.petronas.fi

Tarjoushinnat voimassa 21.4.2019 asti. Hinnat ALV 0 %.


NIITTOKONEEN TERÄLAPUT vasen 126 mm

oikea 126 mm

V-malli 128 mm

SuperCut 131 mm

KT5611090001

KT5611040001

KT5611030001

KT5611050001

1,53 €

1,53 €

2,62 €

2,58 €

(alv. 0 %)

(alv. 0 %)

(alv. 0 %)

(alv. 0 %)

MUOTOON VALSSATUT LEIKKUUPINNAT Kaikkien alkuperäisten Kverneland-niittokoneen terien leikkuupinnat ovat muotoonvalssattuja teroittamisen sijasta. Valssaamalla leikkuupinta tiivistetään, joten terät kestävät pidempään, pysyvät terävinä ja kestävät kiven iskuja huomattavasti paremmin.

noski J a t oon nos Kun si kunt ! u n vaun tä varte t kevä

en

ESIMERKKIHINTOJA: PT43J3PII1045P S-piikki POTILA 10x45 32,26 € sopivuus: vanha Master, SPH, Classic, SK PT43J3PII1145 S-piikki POTILA 11x45 36,29 € sopivuus: uusi Master, Magnum, Magnum+, Maxer

PIDÄ ROOTTORI TASAPAINOSSA, KÄYTÄ AINOASTAAN ALKUPERÄISIÄ TERIÄ! FHP250PLUS FVasaraterä FH250Plus MA6303076

17,68 €

(alv. 0 %)

Tarjoushinnat voimassa 21.4.2019 asti. Hinnat ALV 0 %.

JAKOLAITTEEN OSAT: J56789754 J56789755 J56789756 BA12X20TFI

Silppurin terä Mutteri Väliholkki Kiinnnitysruuvi

52,02 € 14,56 € 6,34 € 0,89 € (alv 0 %)

PT50101670 Kärki POTILA 210x8 4,30 € sopivuus: kaikki Potila-äkeet (alv 0 %)

set, atui in a l a rke itek n ko t nyt Agr e d i i ke -piik la-ä tä. Poti eräiset S nmyyjil p e alku jälle

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

29


VARMISTA TRAKTORISI TOIMINTA KEVÄÄN KIIREISSÄ. VARAA ENNAKKOHUOLTO NYT!

Jotta traktorisi toimisi tehokkaasti kevään kiireissä, ei koneen ennakkohuollossa kannata säästää. Anna lähimmän New Holland -huoltopisteesi tehdä koneellesi täydellinen ennakkohuolto alkuperäisillä New Holland -suodattimilla ja Ambra-öljyillä. Se varmistaa koneen toiminnan juuri niin kuin valmistaja on sen tarkoittanut.

ELEKTRONIIKKA

vikakoodien tarkistus ohjelmien päivitys latausjännite, akun kunto yleinen toiminta

OHJAAMO ohjaamon ilmansuodattimen vaihto ilmastoinnin tarkistus ja tarvittaessa huolto lämmitys/tuuletusjärjestelmän tarkistus

PLM toiminnan tarkastus

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ

komponenttien ja vuotojen tarkistus jäähdytysnesteen pakkasenkestävyys

KONEEN YLEINEN KUNTO

OHJAUS toiminnan tarkastus

turvalaitteet, suojat ja tarrat

KYTKIN JA VOIMANSIIRTO toiminnan tarkistus ja kalibrointi tarvittaessa tarvittaessa suodattimien ja öljyjen vaihto

MOOTTORI toiminnan tarkistus tarvittaessa moottoriöljyn-, polttoaine- ja ilmansuodattimien sekä moottoriöljyn vaihto pakokaasujen käsittelyjärjestelmän tarkistus ja tarvittaessa huolto

ETUNOSTOLAITE/VOIMANOTTO toiminnan tarkistus tarvittaessa suodattimien ja öljyjen vaihto

JARRUT JA RENKAAT HYDRAULIIKKA paineenmittaus venttiilien toiminta tarvittaessa suodattimien ja öljyjen vaihto

jarrujen toiminta renkaiden kunto

Alkuperäiset CNH-suodattimet kanta-asiakkaille

LIITY NYT AGRITEKIN KANTA-ASIAKKAAKSI JA HUOLLAT KONEESI ISKUUN KEVÄÄN KIIREITÄ VARTEN EDULLISEMMIN!

-15 %

Kanta-asiakkaaksi voit liittyä joko lähimmällä New Holland tai Case IH -jälleenmyyjälläsi tai Agritekin nettisivuilla www.agritek.fi

AMBRA- JA AKCELA -ÖLJYT KEVÄTHUOLTOIHIN

TARJOUSHINNOIN! 200 litran tynnyrit rahtivapaasti kotiin toimitettuna! 30 Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

-15 % Varaosat ja öljyt jälleenmyyjiltä sekä verkkokaupasta http://shop.agritek.fi

Tarjoushinnat voimassa 21.4.2019 asti.


MAAN KATTAVIN HUOLTOVERKOSTO PALVELUKSESSASI Osaamista ja tukea vuosien kokemuksella

Agritekilla on maan kattava harvinaisen laaja sopimushuoltajien verkosto. Moni huoltoliike on työskennellyt Agritekin koneiden parissa jo vuosikausien ajan. Suuren konekannan tuoma kokemus on ylivertainen moneen muuhun merkkiin verrattuna. Alavus Asikkala Askola Enontekiö Forssa Gottby Hamina Hankasalmi Honkajoki Honkajoki Huittinen Huittinen Hämeenlinna Iisalmi Iisalmi Ikaalinen Jalasjärvi Joensuu Joensuu Joroinen Joutsa Juupajoki Jyväskylä Jyväskylä Jämijärvi Kajaani Kangasala Kannonkoski Karjaa Kauhajoki Kaustinen Keminmaa Kempele Keuruu Kokemäki Kokkola Kouvola Kouvola Kouvola Kruunupyy Kruunupyy Kuopio Kuortane Kurikka Lahti Lahti Laitila Lappeenranta

Kimmon Konepaja Oy Myllytie Jari Askolan Auto- Ja Konekorjaamo Joen Safari ja Kone T:mi Konehuolto P. Perälä Sjövalls Verkstad Metsäkylän Autometalli Raskaskonehuolto Siikki Konehuolto Jorma Yliluoma VV-Traktori Suomen Konehuolto Ahotaito Oy Hämeen Traktorihuolto Oy LH-Osa Oy Niiralanniemen Konekorjaamo J Sonninen Konehuolto Kalevi Koivuniemi T:mi Sami Takala LH-Osa Oy Pule Korjauspalvelu Ky Konehuolto H. Loponen Konekorjaamo ja -huolto Hauvala Välttilä Tero KS Huoltopalvelu Oy Traktorihuolto A. Laitinen Konehuolto Markku Kujala Konehuolto Oikarinen Oy Juha Turtio Korjauspalvelu Kauppinen Traktorihuolto-Traktorservice Löfberg Konehuolto A. Rantee Ky Traktori- Ja Konehuolto Hirvi Oy JNC-Servi Oy Haka Center Oy Tune-Auto Oy Traktorihuolto J. Männikkö J Björklunds Maskinservice Ab Traktorihuolto Reino Rantanen Konehuolto L. Kemppinen Tarmon Monitoimipaja Forsbacka Patrick J Björklunds Maskinservice Ab LH-Osa Oy Kuortaneen Korjaus- ja Asennuspalvelu J. Hautamäki Agriservice Finland Raskor Oy Maatalouskonehuolto Sillantaka Oy Huolto-Särkkä Oy

040 540 2913 0400 256 760 0400 871 649 040 820 9308 0400 885 499 0400 722 740 0400 657 617 0400 642 447 044 563 1780 0400 266 412 050 322 3353 040 589 8088 03-6161 601 020 7439943 040 506 1507 050 5588799 0500 286 552 020 7439960 0400 173 244 0400 373 227 0400 275 171 0400 633501 0400 918 542 0400 342 822 0400 331 104 020 712 0321 050 431 7673 0400 203 337 0400 201 970 040 528 3832 040 535 7034 0400 338 814 040 822 3876 040 868 0249 0400 406 624 040 672 7517 0400 252 616 0400 552013 050 5454 812 0400 261 398 050 548 9751 020 743 9930 06-525 7316 040 552 0368 0500 941 387 050 415 5200 050 567 6533 0400 347 906

Lappeenranta Lappeenranta Lievestuote Lohja Lohja Loimaa Loimaa Loimaa Mariehamn Masku Maxmo Mikkeli Niemisjärvi Nilsiä Nivala Nummela Nurmes Närpiö Orivesi Paattinen Parikkala Pello Pihtipudas Pirkkala Pori Pudasjärvi Pylkönmäki Pörtom Ranua Rauma Salo Salo Salo Sastamala Sastamala Savonlinna Seinäjoki Seinäjoki Sodankylä Tarvasjoki Tornio Turku Vesanto Viitasaari Vikby Ylivieska Äänekoski

Konehuolto M. Helkala Lappeenrannan Työkonehuolto Oy Traktori- Ja Konehuolto Ari Hokkanen Konehuolto J. Heinonen Konehuolto Mikko Norja Loimaan Koneko Ky Loimihuolto Oy NH Konehuolto Jouko Tuura Sigges Verkstad Konehuolto Veikko Äikäs Eklunds Traktorservice Ab Etukone Oy Konemyynti K Kauppinen Oy Syvärin Konehuolto Ky Eskolan Korjaamo Maskinservice B. Lindqvist Nurmeksen Konehuolto Ky Närpes Bilcentral Ay Konehuolto Tauno Ahonen Ky Konehuolto M Laine Auto- Ja Konekorjaus Kokkonen Ky Lakkapään Kone Ja Auto Oy Jaires Steel Oy Huoltopalvelu Tienari FA-Työkonehuolto Oy Koskitraktori Oy Konehuolto Alpo Kytönen Pörtom Maskinservice Team Takkisuo Ky Konehuolto J. Kartano Haapakorven Paja Hannu Lucenius Salon Konehuolto Oksanen Oy Maatalouskonekorjaamo Hiedanniemi Tyrvään Autokorjaamo Ky Punkaharjun AM-Asennus Oy E-P:n Kone ja Tarvike Seinäjoen Konerengas Oy Huoltopalvelu M. Saraniemi Aalteko Oy Lakkapää RL-Traktorikone Oy Ajokaksikko Oy Viita-Kone Oy Ken-Trak Service Haka Center Oy Konehuolto Pasi Saaristo

0500 326 293 0400 660 542 0400 202 750 050 555 8654 050 494 5017 0400 785 295 010 5045 120 0400 987 286 0400 229 245 0400 530 247 050 554 7907 0440 321 731 040 530 6253 0400 273 290 0400 283 606 050 522 1060 013-461 870 040 166 0200 040 526 1761 0440 306 080 0500 803969 0400 292 071 040 845 9444 040 630 9020 0500 125 669 040 481 4711 0400 600 202 0500 560 974 040 529 0264 044 533 4498 0500 346 822 0400 225 638 0400 533 405 0500 755 994 0400 231 638 0207 434 840 06-428 9000 06-414 7450 0400 846 718 044 544 7110 020 747 9020 020 746 6705 040 707 5842 050 376 5957 050 554 7907 044 774 3017 040 583 1128

Tarkemmat yhteystiedot ja koko verkoston kartta netissä: www.agritek.fi

Konekaupan ykkösketju Kevät 2019

31


KONE RAHO ITUS

HONKAJOKI: VV-Traktori, Jukka Vanhahonko 040 300 8504 (konemyynti) Heinolan Auto ja Traktori 02-528 5033 (varaosat) EDUL HUITTINEN: Suomen Konehuolto 050 322 3353 (varaosat) LISIN HÄMEENLINNA: Hämeen Traktori, Olli Räsänen 0400 483 902 (NH, työkoneet) EHDO IN Hämeen Traktorihuolto 03-616 1601 (varaosat) Lisätie IISALMI: LH-Osa, Hannu Ryhänen 0400 173 787 (NH, työkoneet) dot m yyjält Jouni Kämäräinen 0400 651 502 (Case IH, työkoneet) / 020-743 9943 (varaosat) äsi. JOENSUU: LH-Osa, Lassi Turunen 040 521 6066 (NH, työkoneet) / varaosat 020 743 9960 JYVÄSKYLÄ: Viita-Kone, Vesa Kemppainen 040-574 1579 (konemyynti) / Jyväs-Maatalous 0400 164 715 (varaosat) KAJAANI: Konehuolto Oikarinen 020 712 0324 (varaosat) KEMIÖ: SSO Maatalous, Claus Blomberg 044 7705 466 (Case IH, työkoneet) KOKKOLA: Krister Backlund 0500 234 310 / Miika Kangaskorte 040 147 8920 (konemyynti) Inter-Osat 050 350 0686 (varaosat) KOUVOLA-LAPPEENRANTA: SGN Agricenter, Heikki Ellilä 040 900 9537 (NH, työkoneet) Marko Olli 044 299 9788 (Case IH, työkoneet) / 044 704 8211 (varaosat) KUOPIO: LH-Osa, Janne Rissanen 040 486 0702 (NH, työkoneet) Mika Launonen 0400 361 733 (Case IH, työkoneet) / 020 743 9930 (varaosat) LAHTI: Maatalouspirkka, Risto Kanninen 044 784 4488 (Case IH, NH) / Raskor Oy 040 731 7202 (varaosat) CN Keskus 040 597 3737 (varaosat) LAPPFJÄRD: Rosenbacks Butik, Nicklas Träskvik (työkoneet) 040 711 2062 LAPPEENRANTA: Lantmannen Agro Lappeenranta 044 780 4340 (varaosat) ROVANIEMI LOIMAA: Loimitraktori, Timo Hulmi 0400 126 869 (NH, työkoneet) Seppo Lindstén (Case IH, työkoneet) 0400 863 359 / Loimihuolto 010 504 5122 (varaosat) YLITORNIO MARIEHAMN: Sigges Verkstad, Fredrik Lindeman 045 731 34 245 / 018-22 254 (varaosat) MIKKELI-SAVONLINNA: Etukone, Matti Gröhn 0440 321 761 (Case IH, työkoneet) / Raino Kinnunen TORNIO 0440 321 779 (työkoneet) Eero Immonen 0440 321 732 (NH, työkoneet) / varaosat 0440 321 730 NIEMISJÄRVI: Konemyynti Kari Kauppinen 0500 343 515 (NH, työkoneet) 014-845 540 (varaosat) NUMMELA: SSO Maatalous, Janne Norva 044 770 5511 (konemyynti) / 044 770 5797 (varaosat) OULU: Haka Center, Ari Salmela 0400 872 550 (konemyynti) / 0400 209 184 (varaosat) OULU PORI: VV-Traktori Jukka Vanhahonko 040 300 8504 (konemyynti) 02-529 9333 (varaosat) PORVOO: Maatalouspirkka, Jukka Käki 050 374 6031 (Case IH, NH) ROVANIEMI: Lakkapää, Ari Puhakka 050 403 0055 (työkoneet) / Petri Ojala 040 865 1243 (traktorit) 050 410 6793 (varaosat) YLIVIESKA SALO: SSO Maatalous, Markus Junnila 044 770 5500 (konemyynti) / 044 770 5465 (varaosat) KAJAANI SEINÄJOKI E: E-P:n Kone ja Tarvike, Seppo Rajahalme 0400 366 252 (konemyynti) KOKKOLA Timo Rajahalme 0400 260 047 (konemyynti) / 06-4289 000 (varaosat) IISALMI SEINÄJOKI P: Seinäjoen Konerengas, Jukka Holappa 040 500 8164 (konemyynti) VAASA Isto Kumpu-Huhtala 040 739 6000 (konemyynti), Tuukka Kauppinen 0400 625 611 (Case IH, työkoneet) VIITASAARI SEINÄJOKI P 06-421 7450 (varaosat) KUOPIO SEINÄJOKI E JOENSUU SOMERO: SSO Maatalous, Mikko Kuusvuori 044 770 5193 (konemyynti) TAMPERE: E-P:n Kone ja Tarvike, Marko Rajahalme 0400 260 048 (konemyynti) LAPPFJÄRD NIEMISJÄRVI 040 687 4562 (varaosat) HONKAJOKI JYVÄSKYLÄ TORNIO: Lakkapää, Petri Ojala 040 865 1243 (traktorit) / Matti Mustajärvi 0500 697 564 (työkoneet) SAVONLINNA 050 410 6793 (varaosat) TURKU: RL-Traktorikone, Juha Lindvall (NH, työkoneet) 0400 523 493 MIKKELI PORI TAMPERE Mika Tuominen (Case IH, työkoneet) / 020 746 6704 (varaosat) LAPPEENRANTA HUITTINEN VAASA: Inter-Tractor, Dan Högström 0500 165 690, Ken-Trak Parts 050 326 7575 HÄMEENLINNA LAHTI VIITASAARI: Viita-Kone, Vesa Kemppainen 040 574 1579, Ossi Leskinen 0400 243 036 (konemyynti) KOUVOLA LOIMAA 050 376 5957 (varaosat) NUMMELA YLITORNIO: Lakkapää, Kari Yliheikkilä 050 340 2216 / 050 410 6793 (varaosat) TURKU PORVOO SOMERO YLIVIESKA: Haka Center, Markku Hannola 040 832 0300 (konemyynti) SALO MARIEHAMN

KEMIÖ

www.facebook.com/agritek 32 Konekaupan ykkösketju Kevät 2019 KAIKKI KONEET MAATALOUTEEN SAMAN KATON ALTA.

W W W. A G R I T E K . F I

Profile for SGN Group

Konekaupan ykkösketju 2019 kevät  

Agritekin konekaupan ykkösketjun liite kevät 2019

Konekaupan ykkösketju 2019 kevät  

Agritekin konekaupan ykkösketjun liite kevät 2019

Profile for sgngroup