Page 1

Boechout, 20 september 2011

Beste ouder van … uit … Met dit schrijven bezorgen we u handleiding over het raadplegen van het leerplatform Smartschool dat de school gebruikt. Sinds 1 september 2011 kunnen alle ouders dit platform gebruiken. Deze mogelijkheid is inbegrepen in de basisprijs die u betaalt. Via Smartschool zal u in het puntenboekje de resultaten van uw zoon of dochter kunnen volgen. Met de berichtenmodule kan u alle personeelsleden van de school (leerkrachten, directie, secretariaat, graadcoördinator, …) bereiken; u kan op het leerplatform de digitale boekentas van uw zoon of dochter bekijken, … De maand en trimesterrapporten worden nog steeds gedrukt. De digitale versie is raadpleegbaar vanaf de afdrukdatum (door de school ingesteld). Van zodra de leerkracht de punten openstelt, zal u de individuele punten kunnen raadplegen. U zal als ouder fungeren als een co-account van uw zoon of dochter met quasi dezelfde rechten en plichten. U hebt dezelfde inlognaam maar de berichtenmodule is strikt gescheiden. Op de achterkant van deze brief vindt u een overzicht van de startpagina zodat u snel wegwijs geraakt in deze materie. Verder kunnen wij u nog verwijzen naar de gewone website van de school (www.st-gabriel.be) waar u een uitgebreidere handleiding terugvindt. Wij hopen u met deze mogelijkheid de studiebegeleiding van uw zoon of dochter extra te ondersteunen. Als er vragen zijn, aarzel niet om de betrokken personen te contacteren. URL van het platform: http://sgc.smartschool.be Uw inlognaam: … Uw persoonlijk paswoord:… U kan het paswoord en de gebruikersnaam niet veranderen.

Jean-Marie Van Gavere Veronique Roelstraete Fred Jacobs Ilse Gyselinckx Directie

Hans Capiau hans.capiau@st-gabriel.be Smartschoolbeheerder


Vul hier uw wachtwoord en gebruikersnaam in. Na aanmelden komt op de startpagina terecht.

Smartschool adviseert om Firefox te gebruiken als browser, verder moet zeker ook Flash en Java op uw pc geïnstalleerd zijn om alle functionaliteiten te gebruiken.

Het initieel wachtwoord kan u niet wijzigen

Berichten: via deze module kan u berichten sturen naar de vakleerkracht of klassenleerkracht alsook prefect, directie, ….

Mijn vakken: toegang tot het leerplatform; de digitale boekentas van uw zoon of dochter

De gedragscode: afspraken tussen leerlingen en leerkrachten ivm het gebruik van Smartschool

Nieuw voor mij Hier krijg je een overzicht van alle nieuwe dingen voor u in SmS. Via de “voetjes” kan je instellen wat je als “nieuw” wil zien.

Skore puntenboekje: hier kan u en uw zoon of dochter de punten raadplegen.

Wiki: hier zal u enkele handleidingen terugvinden over hoe met Smartschool te werken.

Begeleidende brief 2011 2012  

Begeleidende brief 2011 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you