Page 1

ESCOLA PEPA COLOMER PROJECTE EDUCATIU

JUNTS APRENEM A APRENDRE, creant i representant


ÍNDEX  CONTEXT DE CENTRE  MISSIÓ I VISIÓ  OBJECTIUS

 BASES DEL PROJECTE  PROJECTES DE L’ESCOLA

 RESULTATS


CONTEXT DE CENTRE 1. Tancament administratiu ▫ Baix rendiment de l’alumnat= baixa autoestima ▫ 25% d’absentisme escolar ▫ Alta conflictivitat en la convivència ▫ Prejudicis culturals

2. Diversitat: ▫ 11% comunitat gitana i 38% altres cultures ▫ NSCD: 93 alumnes (23,66%)

3. Escola estigmatitzada


MISSIÓ I VISIÓ •Escola de nova creació •Encàrrec:  Projecte artístic

•Missió:  Millora de la convivència i dels aprenentatges

•Visió:  Metodologies actives  Escola oberta a la comunitat


OBJECTIUS


• Aconseguir la motivació pels aprenentatges. • Fer créixer la motivació i l’autoestima de l’alumnat.


• Millorar la convivència entre tots els membres de la comunitat. • Generar sentiments de pertinença a un grup i de treball en equip.


• Establir vincles amb l’entorn proper.

• Projectar l’escola externament.


BASES DEL PROJECTE


On volem arribar?

SECUNDÀRIA

PRIMÀRIA

INFANTIL


COM HO FEM? EQUIP AMB OBJECTIUS COMPARTITS

LIDERATGE PEDAGÃ’GIC COMUNITAT EDUCATIVA AUTONOMIA CURRICULAR


LIDERATGE PEDAGÃ’GIC


LIDERATGE DISTRIBUÏT • Consell de direcció, grups base, grups d’experts...

• Lideratge en processos d’ensenyamentaprenentatge.


LIDERATGE DISTRIBUÏT • Responsabilitat compartida. • Comunitat Professional d’Aprenentatge: claustres pedagògics • Gestió del temps i del treball dels equips educatius: flexibilitat.


LIDERATGE DISTRIBUÏT • Formació docent i pràctica reflexiva en claustres. • Innovació fonamentada en el consens.


LIDERATGE DISTRIBUÏT • Aprenentatge entre iguals. • Perspectiva inclusiva: Respecte a diferències, Connexions horitzontals Confiança Altes expectatives entre l’equip de treball.


EQUIP AMB OBJECTIUS COMPARTITS


DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I FORMACIÓ DOCENT • Claustres formatius • Formacions internes dins del PFZ • Intercanvi escoles • Fòrums i congressos • Artistes experts de projectes d’escola


AUTONOMIA CURRICULAR


AUTONOMIA CURRICULAR CONTINGUTS

COMPETÈNCIES

Què ha d’aprendre?

Per a què ho ha d’aprendre?

ALUMN@

METODOLOGIA Com ho ha d’aprendre?

AVALUACIÓ Com sabem si ho ha après?


QUÈ HA D’APRENDRE? CONTINGUTS  LOMCE 2013  Decret 181/2008 Educació Infantil  Decret 119/2015 Educació Primària


PER A QUÈ HO HA D’APRENDRE? COMPETÈNCIES

1. APRENDRE A SER I A ACTUAR D’UNA MANERA CADA VEGADA MÉS AUTÒNOMA.

2. APRENDRE A PENSAR I COMUNICAR.


3. APRENDRE A DESCOBRIR I TENIR INICIATIVA.

4. APRENDRE A CONVIURE I A HABITAR EL MÓN.


COM HO HA D’APRENDRE? METODOLOGIA 1. CONTEXTOS SIGNIFICATIUS que desenvolupin la curiositat, la creativitat, la imaginació i l'interès; 2. ARGUMENTANT les idees i discutint; 3. MANIPULANT objectes i materials didàctics; 4. UTILITZANT L’ERROR com a font d’aprenentatge; 5. CREANT UN AMBIENT en que tothom se senti que pot avançar (ALTES EXPECTATIVES D’APRENENTATGE).


COM SABEM SI HO HA APRÈS? AVALUACIÓ 1. 2. 3. 4.

Realitzant BONES PREGUNTES; Fent OBSERVACIONS sobre el que s’ha aconseguit; Posant en CRISI conjectures fetes; DEIXANT TEMPS per aprendre (no explicar res que l’alumn@ pugui deduir per si sol); 5. Utilitzant DIFERENTS INSTRUMENTS d’avaluació: discussions, treballs en grup, exposicions orals, investigacions, proves...; 6. Proposant problemes amb DIFERENTS SOLUCIONS.


PROJECTES DE L’ESCOLA


1. PROJECTE D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA


PROJECTES DE QUALITAT EDUCATIVA


METODOLOGIES ACTIVES


TREBALL PER PROJECTES


APRENENTATGE COOPERATIU


APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES ENIGMES PROBLEMES DE LA VIDA QUOTIDIANA


AMBIENTS Científic-matemàtic Motriu Llum i foscor Joc simbòlic Artístic Grafisme


AMBIENT DE JOC SIMBÃ’LIC


AMBIENT D’EXPERIMENTACIÓ


2. PROJECTE D’INNOVACIÓ: COMUNITAT D’APRENENTATGE


GRUPS INTERACTIUS


TERTÚLIES DIALÒGIQUES


ESTRUCTURA DE DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA Consell de Delegad@s families i alumn@s

Comissions mixtes: NOFC, Biblioteca…

Formacions en família Espais de conversa


NECESSITEM DE TOTHOM • Voluntaris: pares, mares, avis, exalumnes de pràctiques... • Alumnes de pràctiques: 5 de Primària de la UB 2 de Infantil de la UB 2 de Menció de Música de la UAB 2 de Pedagogia de la UB ....


MODEL DIALÒGIC DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Lema

El Club dels Valents


EXTENSIÓ TEMPS D’APRENENTATGE • Reforços dels aprenentatges: 5è i 6è • Espais personals per alumn@s • Lecxit (Fundació Jaume Bofill)


SERVEIS A LA COMUNITAT


APRENENTATGE-SERVEIS AMB L’INSTITUT LES SALINES

Alumn@s de Jardineria dissenyen el nostre jardí


ESCOLA OBERTA A LA COMUNITAT

Pati obert


3. PROJECTE SINGULAR: Junts aprenem amb les Arts


LABORATORIS ARTÍSTICS MusicART

EnDansa’t


ARTeatre

ExpressART

ARTvisual


PROJECTES EXTERNS EntreCordes (EMMP)


MUS-E (Fundaciรณ Yehudi Menuhin)

EI: Circ CI: Teatre CM: Dansa Espanyola CS: Dansa Creativa


Basket Beat (Josep Mª Aragay)

SardaPrat (Federació Sardanista i Picacrestes)


Dansa i Educaciรณ (Institut del Teatre)


Musicomàtics (Proyecto Coménius + UAB)


Projecte «Apadrinem el Monòlit de Pau Casals» (CRP y Departament d’Ensenyament)


Projecte «PercuPrat» Grup de Tabals


Projecte Transdisciplinar anual Vinculat a un eix transversal: • 2014-2015: Identitat (Namana) • 2015-2016: Equitat (Yehudi Menuhin) • 2016-2017: Gènere (Pepa Colomer) • 2017-2018: Cultura (Any Europeu del Patrimoni)


FIVE DAYS TO DANCE


RESULTATS


• Motivació per aprendre  Millora en els aprenentatges. • Reducció de l’absentisme escolar.


• Acceptació de normes d’obligat compliment.

• Millora de la qualitat de convivència.


Projecte ArtĂ­stic


PĂ gina web: http://agora.xtec.cat/escolapepacolomer/ Mail: a8074483@xtec.cat

Escola Pepa Colomer C/Tibidabo, s/n Tel: 933796870

Presentació Pepa Colomer 6 juny 18  

Presentació 3a TROBADA DE CENTRES INNOVADORS DE CATALUNYA a Tarragona (6 juny)

Presentació Pepa Colomer 6 juny 18  

Presentació 3a TROBADA DE CENTRES INNOVADORS DE CATALUNYA a Tarragona (6 juny)

Advertisement