Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου

Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου

Athens, Greece

Ο Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου, με ιστορία πάνω από 30 ετών, εκδίδει σε ετήσια βάση το περιοδικό Σιδηροτροχιά, περιοδικό σχετικό με τον Σιδηρόδρομο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

www.sfs.gr