Page 1

Magasin 3 I Juni 2011

TEMA:

Fair Løsning 2020 Tine Harden, fotograf

En fælles fremtid Fra ufaglært til faglært Styr på økonomien

Når vi mødes, forsvinder fordommene Gameela Ismail, egyptisk oppositionspolitiker

Revolutionen kan ikke spoles tilbage


LEDER

2020

4

TEMA: FAIR LØSNING

6

En fælles fremtid

11

Medlemmerne mener

12

Fra ufaglært til faglært

14

Styr på økonomien

16

På vej mod pædagog-drømmen

18

Landbruget kan ikke leve af etik alene

SF på Borgen med Kristen Touborg, SF’s

ordfører for fødevarer og dyrevelfærd

Skal den offentlige sektor beskæres?

på grøn teknologi, velfærd og skabe et samfund, der i fremtiden

22

Versus med Meta Fuglsang, SF’s kommunalordfører,

kan tage hånd om alle. Det kræver hårdt arbejde efter 10 år med

og Sophie Løhde, kommunalordfører for Venstre

24

Politik med udgangspunkt i menneskers hverdag

1. halvleg om SF som drivkraft i en bredere

bevægelse for forandring, af Gry Möger Poulsen,

formand for SF Ungdom

26

Revolutionen kan ikke spoles tilbage

mens de rigeste, som nød godt af de store skattelettelser, endnu

Interview med den egyptiske oppositionspolitiker,

engang går fri?

Gameela Ismail

29

Når vi mødes, forsvinder fordommene

To planer – kun én vil sikre vækst Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for et fremragende landsmøde. Det var dejligt at se så mange SF’ere samlet med gejst, entusiasme og visioner for fremtiden – det får vi i høj grad brug for nu, hvor slaget skal slås, og en ny rød regering skal på plads.

I skrivende stund summer det med valgrygter alle vegne.

Og et valg giver god mening, for nu har både S-SF og regeringen lagt digre 2020-planer på bordet, så vælgerne kan se, at der er to forskellige veje for Danmark. I vores plan, Fair Løsning 2020, vil vi satse på uddannelse, investeringer og vækst. Vi vil satse

uansvarlige skattelettelser og en fejlslagen økonomisk politik. Derfor er der brug for en offensiv plan. En helhedsplan, som kan skabe de jobs, vi i de seneste år har tabt, en plan som kan drive Danmark afgørende fremad.

Regeringen har fremlagt en kortsigtet plan, som begrænser

sig til at lukke hullet i statskassen. Det er selvfølgelig nødvendigt, men det er da en fattig vision for Danmark! Også fordelingsmæssigt er det helt skævt. Hvorfor skal børnefamilierne, de nedslidte lønmodtagere og de unge under uddannelse betale regningen,

I mine øjne bygger et stærkt Danmark på en fælles arbejds-

indsats. Tankegangen bag vores plan er derfor, at alle skal bidrage til at løfte Danmark ud af krisen: Ved at arbejde en smule mere, ved at komme hurtigere gennem uddannelsessystemet og ved at bede millionærer og banker bidrage mere.

Interview med Tine Harden, fotograf gennem 25 år

tage en uddannelse. Om ti år vil vi mangle folk med en faglært

34

Uden filter af Thorstein Theilgaard,

eller videregående uddannelse, og netop derfor skal vi opkvali-

generalsekretær i Bedre Psykiatri

35

Rundt om SF og Kalender

36

Klar til valgkamp

Vores vision rækker længere end til blot at lukke hullet efter

VKO. Vi vil give 40.000 ufaglærte mennesker chancen for at

Børne- og ungepsykiatrien kræver mere end bare gode intentioner

ficere vores arbejdsstyrke nu. Det vil samtidig sikre, at mange ufaglærte ikke bliver langtidsledige. Vi ved, hvor store personlige konsekvenser det har for den enkelte at være ledig. Det er både menneskeligt og økonomisk fornuftigt at investere i uddannelse.

Regeringen skoser os, fordi vi regner med, at Danmark

bliver rigere af, at vi forbedrer folkeskolen, mindsker frafaldet på ungdomsuddannelserne og opkvalificerer de ufaglærte. Lad dem bare. Det slagsmål tager jeg gerne. Uddannelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at vi i fremtiden kan sikre os vækst og velstand.

Med to konkrete planer på bordet, er der kun én ting tilbage

at sige: Giv os så det valg, Løkke!

Villy Søvndal

2

F! udgives af Socialistisk Folkeparti til alle medlemmer af partiet. Næste nummer udkommer i slutningen af august 2011 Redaktionsudvalg: Turid Leirvoll (ansvarshavende), Rosa Juel Nordentoft (redaktør), Thor Möger Pedersen, Claus Perregaard, Marie Schultz, Kirstine Rask Lauridsen, Cecilie Brøndum Boesen, Mikael Kristensen og Ole Larsen


INDHOLD

S og SF lukker hullet i dansk økonomi og fremtidssikrer velfærden

4

Cairo

EGYPTEN

Luxor Aswan

climate_nordic+dk

18 Skribenter i dette nummer: Villy Søvndal, Marie Schultz, Gitte Roe Eriksen, Rosa Juel Nordentoft, Merete Thorøe, Meta Fuglsang, Sophie Løhde, Gry Möger Poulsen, Tasja Parize, Peter Rewers og Thorstein Theilgaard Forsidefoto: Peter Sørensen

klima_dk

26

Design & produktion: Jesse Jacob/Mediefabrikken ApS Denne tryksag er fremstillet på et Svanemærket trykkeri, den er trykt på G Print og Reprint Deluxe som er FSC samt PEFC godkendt og klimakompenseret.

29 Oplag: 19.500 F! Socialistisk Folkeparti Christiansborg 1240 København K Tlf: 33 37 44 44 E-mail: f@sf.dk www.sf.dk/f

3


SF og S har lavet en plan for dansk økonomi til 74 milliarder kroner. Den lukker hullet i statskassen frem til 2020 og sikrer samtidig penge til at udvikle velfærden i fremtiden. Først skal der gang i væksten, dernæst styr på indtægterne. Så skal den offentlige sektor effektiviseres. Endelig skal vi have bedre uddannelser og arbejde mere. Sådan skaber vi et bedre Danmark.

4


Illustrationer: AndrĂŠ Leit/mediefabrikken.dk

TEMA

>>valg<<

KLIK

SWISH

>>dumpende<<

5


En fælles fremtid Gang i væksten, styr på indtægterne, omprioriteringer i det offentlige, bedre uddannelser og mere arbejde. Sådan lukker S og SF hullet i dansk økonomi og sikrer penge til at udvikle velfærden i fremtiden. Villy Søvndal fortæller her om S og SF’s ’Fair Løsning 2020’. vidst, at deres opgave var større end rege-

Gang i væksten

ringens. Regeringen og Dansk Folkeparti er i

S og SF’s 2020-plan vil som det første kick-

mål, hvis de finder 47 milliarder kroner i 2020

starte økonomien og gennemføre en vækst-

- Skal vi have et Danmark, hvor vi hele tiden

næsten uanset metode. Derfor er de villige til

pakke, så der bliver skabt arbejdspladser,

forringer, skærer ned og filer ind til benet,

at forringe efterlønnen, hæve pensionsalderen

fortæller Villy Søvndal.

eller skal vi følge ånden fra vores forældre og

og skære i velfærden.

bedsteforældres virke og bringe vores land

ger for 10 mlliarder kroner til renoveringer af

og fælles samfund ind i en ny og større æra?

velfærdssamfundet skal ikke bare bevares, der

nedslidte folkeskoler, vores nedslidte kloaknet

Dét valg står danskerne overfor, siger Villy

skal også sikres ekstra indtægter til at udvikle

osv. Det vil give arbejde til mere end 9000

Søvndal, SF’s formand.

det. Fagligheden skal styrkes i skolerne, der

murere, tømrere, malere og andre i branchen.

skal være fri og lige adgang til gode sygehuse,

ger hånden på Socialdemokraterne og SF’s

forebyggelsen skal styrkes, fattigdomsydel-

2012 straks skal kunne afskrive indkøb af nye

økonomiske plan, ’Fair Løsning 2020’. Den er

serne skal fjernes osv. Udover at finde 47

maskiner, teknologi og andre investeringer.

omfattende og indeholder S og SF’s hovedprio-

milliarder kroner i 2020, finder ’Fair Løsning

Det vil virke som en skattefordel, der falder

riteringer de næste mange år.

2020’ derfor yderligere 24,9 milliarder kroner

tidligere end ellers og medføre, at virksomhe-

til bedre velfærd. Planen giver endvidere et

derne begynder at bruge af deres rekordstore

valg, der bestemmer, hvordan Danmark kom-

overskud på 2,7 milliarder kroner.

opsparinger. Det kan skabe private investerin-

mer til at se ud i 2020 og derefter, siger Villy

Søvndal.

milliardunderskud i 2020 skyldes i høj grad

VK-regeringens skattelettelser og uansvarlige

Af Marie Schultz

Han læner sig fremad i stolen og læg-

- Danskerne står over for et afgørende

Socialdemokraterne og SF’s 2020-plan

S og SF vil også lukke hullet i 2020, men

Han forklarer samtidig, at virksomheder i

At Danmark overhovedet kæmper med et

sætter ind på fire områder: Først sætter

økonomiske politik, fortæller Martin Madsen,

partierne gang i væksten og styrker konkur-

cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervs-

renceevnen. Så skal der styr på indtægterne.

råd.

Derefter skal den offentlige sektor effektivi-

seres. Og så skal vi uddanne os hurtigere og

have haft et positivt regnskab i årene frem til

bedre og arbejde mere.

2020, hvis regeringen ikke havde haft skatte-

- Vores analyser viser, at Danmark ville

stop og givet så mange skattelettelser. Så

6

- Vi fremrykker først offentlige investerin-

Lukker hullet og sikrer velfærden

problemerne er selvforskyldt, fortæller Martin

Socialdemokraterne og SF har fra første dag

Madsen.

Fire indsatsområder i ’Fair Løsning 2020’ Vi skal: • sætte gang i væksten og styrke konkurrenceevnen. • have styr på indtægterne. • prioritere og effektivisere i den offentlige sektor. • uddanne os bedre og arbejde mere.


TEMA

BANG

- Villy Søvndal, formand for SF

Folk vil opleve et mere socialt retfærdigt samfund >>forvirret<<

ger og jobs for omkring 9 milliarder. kr.

- Samtidig forbedrer vi rammerne for

erhvervslivet, fremmer iværksætteri, styrker offentlige-private partnerskaber og satser målrettet på vækstområderne miljøteknologi, vand, bioteknologi og velfærds- og sundhedsteknologi. Det er meget ambitiøst og lægger rammen for en ny erhvervspolitik i Danmark, siger SF-formanden.

- Når erhvervsfolk roser os, er det ikke

af gammel kærlighed, men fordi de kan se, at det er her, de nye ideer kommer fra. Det er her fremtidens arbejdspladser ligger. I alt er

TRILLE

vores mål, at 150.000 flere kommer i arbejde i 2020, og at arbejdsløsheden permanent skal under 100.000, fortæller Villy Søvndal.

Styr på indtægter og det offentlige Det andet væsentlige indsatsområde i S og

indsatsområde, at prioritere og effektivisere

reaukrati, VK-regeringen har indført.

SF’s 2020-plan er at få styr på Danmarks ind-

den offentlige sektor væsentligt. Bureaukratiet

Offentligt ansatte skal have lov til at lave

tægter. Partierne vil gøre cigaretter og usund

skal saneres, kommunerne skal styres bedre,

deres primære arbejde i stedet for at udfylde

mad dyrere, og derudover kommer millionæ-

partierne vil forebygge bedre og forsvars- og

en masse blanketter, siger han.

rer og banker til at bidrage mere. I alt hæves

sikkerhedspolitikken bliver ændret.

skatten med 17,7 milliarder kroner. Desuden

grænsningen på sygedagpenge og fjerne de

videreføres de fleste af skattestigningerne fra

lige sektor, siger Villy Søvndal. Slut med

særligt lave satser i kontanthjælpssystemet

regeringens Genopretningspakke fra 2010.

overbetaling af privathospitalerne. Mindre

inklusiv 300-timers reglen. Udover de sociale

Boligskatterne og indkomstskatterne må dog

brug af private konsulenter. Og meget mindre

gevinster vil det medføre betydelige admini-

ikke stige, understreger partierne i planen.

bureaukrati.

strative besparelser.

S og SF lægger også op til, som det tredje

- Vi vil bruge pengene bedre i den offent-

- Det er helt overdrevet, så stort et bu-

S og SF vil desuden fjerne varighedsbe-

Samtidig lægger partierne op til at spare

7


DUNK

>>aftryk<<

Vores analyser viser, at Danmark ville have haft et positivt regnskab i årene frem til 2020, hvis regeringen ikke havde haft skattestop og givet så mange skattelettelser. - Martin Madsen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på den hårde forsvarspolitik og øge den bløde

måneder siden sammen med blandt andet SF’s

uddannelsesløft i Danmarkshistorien – i for-

forsvarspolitik i form af en ny sikkerhedspoli-

europaparlamentariker, Emilie Turunen, for at

hold til folkeskolen med færre elever i klas-

tisk pulje.

få kontakt til bevægelser og aktivister: Vi vil

serne, ungdomsuddannelserne med mindre

godt være med til at hjælpe med at opbygge

frafald, ingen lærer-fri timer, praktikpladser

politiske partier, en retsstat osv.

til alle og et løft af ufaglærte voksne.

- Danmark har haft en meget militari-

stisk udenrigspolitik under Bush og Fogh. Det

skal vi ændre. Vi vil flytte indsatsen fra krige

8

I 1970’erne rykkede man danskerne fra

som Irak og Afghanistan til de nye demokra-

Mere uddannelse og arbejde

7 til 9 års skolegang. I dag skal vi lave et nyt

tiske håb i Nordafrika og Mellemøsten. Vi vil

Uddannelse er det fjerde og mere langsigtede

ryk, mener partierne.

understøtte forandringerne og flytte penge til

indsatsområde i S og SF’s 2020-plan.

en pulje, der vil støtte demokratisk udvikling,

ufaglærte voksne på mindst 30 år mulighed

stabilisering, statsopbygning osv.

planen, er vores omfattende uddannelses-

for at tage en uddannelse på fulde dagpenge.

satsning. Det kan give et af de største

- Jeg var for eksempel i Egypten for nogle

- En indsats, jeg er særligt glad for i

Partierne vil frem mod 2020 give 40.000

- Det vil give en masse mennesker mulig-


TEMA hed for at få taget den faglige uddannelse, de af mange grunde ikke fik taget som unge,

MedlemmerNE MENER

siger Villy Søvndal.

Cheføkonom Martin Madsen mener, det

er helt rigtigt at satse på uddannelse. Dan-

Hvad kunne være din egen indsats?

marks produktivitet er dårlig og kan primært

forbedres ved et uddannelsesløft. Samtidig

ned, men det er jo gift for et økonomisk system,

efterspørger arbejdsmarkedet i fremtiden

der kun kan overleve ved evigt overforbrug!

- Jeg kunne nok skrue mit forbrug yderligere

uddannede mennesker. For de ufaglærte er Hvilke tiltag, tror du, kunne styre landets økonomi

denne satsning helt essentiel.

- Vores analyser viser, at uddannelse

har særlig stor betydning for de sidste 20

Peter Rasmussen, 60 år, friskole-lærer, bor i Lindholm ved Nørresundby

i den rigtige retning?

- Beskat arbejdsfri indtægter som for

eksempel gevinster ved hussalg, gevinster ved

procent. Mens ressourcestærke grupper nok skal finde sig et arbejde næsten uanset ud-

Hvor kan vi spare penge til gavn for landets

spekulation, millionlønninger og lignende. Stop

dannelsesniveau, er uddannelse for de sidste

økonomi?

skatteunddragelser hos udenlandske firmaer.

20 procent forskellen mellem beskæftigelse

Luk op for at udlændinge kan købe huse og som-

og arbejdsløshed, fortæller Martin Madsen.

litæret. Adskillelse af stat og kirke kan også spare

merhuse i Danmark. Der er jo masser af tomme

en del. Og lad implicerede folk på gulvet indenfor

og vanskeligt sælgelige huse især i "Udkantsdan-

akkurat bliver tippet ind på arbejdsmarkedet,

for eksempel sundhed, undervisning, administra-

mark". Invester i energibesparelser og vedva-

selvom ens medfødte evner ikke er i ver-

tion, energi og det sociale område komme med

rende energi. Frem en dansk nicheproduktion af

densklasse.

ideer til besparelser og effektiviseringer.

økologiske landbrugsvarer.

- Uddannelse er det, der gør, at man lige

- Der kan hentes 10 milliarder kroner på mi-

Han studser over, at Finansministeriet

mener, det er en dårlig forretning eller kun en halvgod forretning at satse på uddan-

Hvad kunne være din egen indsats?

nelse.

gang med motion, kan jeg mærke, at vi får mere

- Finansministeriet mener ikke, uddan-

- Ved at holde mig selv og min familie i

nelse til de sidste giver ret meget værdi,

energi til at arbejde og til hinanden. Gevinsten

og så er det jo også nemmere at spare på

er også, at vi ikke bliver syge så ofte.

området. Men vores omfattende undersøgelser viser, at det giver stor værdi at uddanne netop de sidste, ja, vi har faktisk ingen tid

Charlotte Ramsing, 44 år, konsulent, bor i Sdr. Felding ved Herning

at spilde. Arbejdsmarkedet efterspørger

Hvilke tiltag, tror du, kunne styre landets økonomi i den rigtige retning?

- At skifte regering! Og lad os alle betale

ikke uuddannet arbejdskraft om 20 år, siger

Hvor kan vi spare penge til gavn for landets

mere i skat, så både sundhedsvæsenet igen

cheføkonomen.

økonomi?

kan være blandt verdens bedste og sikre, at der

ingen fattige kan findes i Danmark. Når ’Fair

- Forebyggelse burde have langt større priori-

Indvandrere i arbejde

tet på mange områder, for eksempel ved at satse på

løsning’ kører derudaf, bliver næste skridt også

En anden gruppe, S og SF vil have mere

motion og sund kost allerede i børnehave og skoler.

at give virksomhederne en langt større andel i

solidt ind på arbejdsmarkedet, er indvan-

Motion og tilbud om sund kost på arbejdspladserne

det sociale ansvar for at skabe gode, sunde og

drere og efterkommere i Danmark, fortæller

vil forebygge nedslidning, stress og øge arbejds-

stabile arbejdspladser, bevare arbejdspladserne

Villy Søvndal.

glæden og effektiviteten. Og så kan man fjerne

og virksomhedsbeskatningen på den danske

børnechecken fra husstande med høje indkomster.

bane.

- Vi kan se, at de unge piger uddanner

sig lige så meget eller faktisk mere end etnisk danske piger. Det er de unge mænd, der er det store problem. Her skal vi sætte ind. Når vi sætter ind i folkeskolen og sikrer, at alle lærer at læse, har det rigtig stor betyd-

Hvad kunne være din egen indsats?

ning for indvandredrengene, der bliver bedre

rustet til at tage en ungdomsuddannelse. Det samme gælder, når vi afskaffer lærer-fri timer og sikrer praktikpladser til alle. Det er

- Jeg har i forvejen ikke noget, jeg kan

spare af, da jeg er førtidspensionist.

Jan Faust, 45 år, førtidspensionist, Hårby

Hvilke tiltag, tror du, kunne styre landets økonomi i den rigtige retning?

bare sværere at finde en praktikplads, når man hedder Ahmet til fornavn i stedet for

Hvor kan vi spare penge til gavn for landets

Anton.

økonomi?

stedet for op, så de unge kan komme til på ar-

bejdsmarkedet. Og så skal virksomhederne tage

S og SF vil desuden forbedre indvan-

- Umiddelbart tror jeg, at vi kan hente mil-

- Jeg mener efterlønnen skal sættes ned i

drere og efterkommeres sprogkundskaber.

liarder i forhold til U-landsbistand. Vi giver alt,

et større ansvar. Det nytter ikke, at de i deres jo-

Partierne foreslår en 80/20-ordning, hvor

alt for meget. Og så skal der strammes op over-

bannoncer søger efter folk med både uddannelse

man med fuld løn kan være 80 procent af

for kontanthjælpsmodtagere. De skal tilbydes

og erfaring. Virksomhederne må også selv byde

tiden på arbejdspladsen og 20 procent i ud-

et job, men der skal være konsekvenser, hvis de

ind og være med til at give de unge den erfaring,

dannelse eller opkvalificering. Desuden vil S

siger nej – så skal pengekassen smækkes i.

de selv efterlyser.

9


Gang i væksten S og SF vil sætte gang i økonomien ved at fremrykke offentlige investeringer for 10 mia. kr. til 2012 til at renovere nedslidte folkeskoler, ældreboliger mv. Det vil frem til 2020 skabe jobs til 9000 murere, tømrere og andre fagfolk. S og SF vil samtidig forbedre vilkårene for erhvervslivet ved straks at give virksomheder mulighed for afskrivning, når de køber nye maskiner og teknologi. Det virker som en tidlig skattefordel og kan få dem til at bruge af deres rekordstore overskud. I 2012 vil det betyde ekstra investeringer i den private sektor på mindst 9 mia. kr. og 2.500 flere jobs.

PLASK

Styr på indtægterne S og SF vil gøre cigaretter og usunde madvarer dyrere. Multinationale virksomheder og banker skal også bidrage mere. I alt kommer der 18 mia. kr. ind i skatter. Desuden overtages en del skatteforslag fra regeringens Genopretningspakke fra 2010. I alt videreføres forslag for 9,6-9,9 mia. kr. >>vækst<<

Omprioriteringer i det offentlige S og SF vil afbureaukratisere væsentligt og fremme effektive digitale løsninger. Kommuner og regioner får flerårige aftaler og mere frihed, hvis de overholder budgetterne, og de største byer må indføre flertalsstyre. Højere afgifter på cigaretter og usunde madvarer skal øge indsatsen for forebyggelse. S og SF sparer på den hårde sikkerhedspolitik og fremmer den bløde bl.a. i form af en ny sikkerhedspolitisk pulje til demokratifremme mv. Se iøvrigt s. 28.

og SF give langt hurtigere og mere kompetent

gået, der afskaffer efterlønnen, som vi kender

hjælp til indvandrere med store psykiske og

den, og forringer folkepensionen for 400.000

fysiske lidelser. Det vil øge deres livskvalitet

danskere. Det er ikke rimeligt. Vi vil skabe et

og samtidig forebygge, at de bliver førtidspen-

andet samfund med stærkere fællesskaber,

sionister.

fordi vi styrker vores fælles velfærd. Desuden

vil danskerne være langt mere uddannede.

Hvordan vil Danmark se ud i 2020, hvis S og

SF’s plan bliver gennemført?

uddannelse og arbejde

Kæmpe satsning på uddannelsesområdet. Folkeskolen bliver fagligt stærkere, væk med lærer-fri timer på erhvervsskoler og der skal være praktikpladser til alle, uddannelsestilbud til 40.000 ufaglærte frem til 2020. 10.000 flere indvandrere og efterkommer kommer i arbejde. Arbejdsmarkedsreformer for 15 mia. kr., der øger den gennemsnitlige arbejdstid.

mere socialt retfærdigt samfund, fordi vi har fjernet fattigdomsydelserne. På samme måde vil vi sikre en værdig alderdom for danskerne. Vi er imod den

virker, hvor vi mødes

Vi vil have et land, der ikke er blevet filet ind til benet, men gødet og udviklet til en ny og større æra

uanset etnicitet, tro og påklædning. Danmark vil blive et mere helt land. Vi vil have et land, der ikke er blevet filet ind til benet, men gødet og udviklet til en ny og større æra, siger

aftale, regeringen med DF og Radikale har ind-

10

Vi vil have et samfund, hvor integrationen

- Folk vil opleve et

- Villy Søvndal, formand for SF

Villy Søvndal.


TEMA

klik

>>dumpende<<

>>arbejde<<

>>rundt rundt rundt<<

puf

Læs mere om S og SF´s Fair Løsning 2020:

www.sammenomdanmark.dk

11


Fra ufaglært til faglært 30-årige Jakob Bak Damgaard gik ud af 10. klasse. Nu er han atter på skolebænken for at sikre sig job i fremtiden. SF vil give 40.000 ufaglærte samme chance. Af Gitte Roe Eriksen Da Jakob Bak Damgaard fra Odense blev færdig

mig selv i fremtiden i forhold til jobmarkedet.

ville det være en stor udfordring at skulle på

Som ufaglært kan du heller ikke komme så højt

skolebænken igen, ikke mindst økonomisk. Men

op på lønskalaen, siger Jakob Bak Damgaard.

det har ikke afskrækket Jakob Bak Damgaard og

Jakob tog tråden op fra sit allerførste job

hans kone, at de under deres uddannelser må

med 10. klasse for 15 år siden, rådede hans læ-

– nemlig at gå gartnervejen. Han begyndte på

klare sig på SU og voksen lærlingeløn (svarer til

rere ham til at fortsætte på gymnasiet. Egentligt

Dalum Uddannelsescenter, Kold College, i et

fagets mindsteløn for ufaglærte, red.)

havde han forestillet sig, at han skulle på EFG,

grundforløb som anlægsgartner, men undervejs

men det fik lærerne talt ham fra. De mente ikke,

skiftede han over til væksthusgartner (arbejder

til at tage et kørekort eller en større ferie. Og

det var en god ide. Jakob fulgte lærernes råd.

i store drivhuse, hvor de dyrker potteplanter,

vi handler så billigt, som vi kan, siger Jakob og

Delvist. For samtidig valgte han gymnasiet fra.

blomster, grøntsager og frugt, red.)

fortsætter:

- Jeg havde ikke lyst til at gå på gymnasiet. Jeg

- Det er lettere at få job som væksthusgartner

- Vi har indrettet os derefter. Vi har ikke råd

- Set i bakspejlet er der flere ting, der ville

har aldrig haft de store ambitioner om en kæmpe

og ikke mindst at få en læreplads i uddannelses-

have været lettere, hvis jeg havde valgt en uddan-

karriere, men samtidig vidste jeg, at jeg på et

forløbet, fortæller Jakob Bak Damgaard.

nelse lige efter folkeskole. Det er jo ikke sådan lige at tage på studietur, og når der skal laves

eller andet tidspunkt ville tage en uddannelse, fortæller han.

Uddannelse åbner flere døre

lektier, er det altid om aftenen, når børnene so-

Han bliver færdig som væksthusgartner til april i

ver. Men jeg er alligevel glad for min beslutning.

var der, hans interesse i bund og grund lå. Efter

2013. Lærepladsen er hos Gartneriet Thoruplund

Det bliver rart at kunne sige, at jeg nåede det. Jeg

et halvt år gik det ikke mellem ham og chefen,

i Odense, hvor han pt. er, indtil han atter skal

gjorde det. Jeg fik en uddannelse.

og Jakob valgte at stoppe. Dernæst fulgte en lang

på skolebænken til næste år. Selve uddannelsen

I stedet fik han arbejde på et gartneri, for det

årrække, hvor han zappede fra job til job. På et tidspunkt var han grisepasser på en gård Han

veksler mellem skole og

Når der skal laves lektier, er det altid om aftenen, når børnene sover

tog også et år til Mongoliet,

praktik. Allerede nu glæder han sig til at blive færdig. - Nu får jeg en uddannelse, jeg kan falde tilbage på. Det åbner

- Jakob Bak Damgaard, gartnerlærling

hvor han gik på

flere døre og giver flere jobmuligheder i fremti-

en International

den. Og så er det da rart

High School. Senere brugte han sin tid for organi-

at kunne vise frem for fremtidige arbejdsgivere,

sationer som UNICEF og Folkekirkens Nødhjælp

at jeg altså har en uddannelse.

og var en del af bybilledet på gågaden i Odense,

Der er ingen tvivl om, at de ”letteste” perioder

hvor han forsøgte at skaffe nye medlemmer til

i uddannelsesforløbet for Jakob, er, når han er

forskellige støtteorganisationer.

ude i praktikforløbene.

Inden jeg bliver for gammel

jeg er på skolebænken og også at vænne sig til

Jakob Bak Damgaard har aldrig været modstan-

at lave lektier om aftenen, for der er altid et eller

der af at tage en uddannelse. Det skete bare ikke.

andet, der lokker i fjernsynet.

- Det er lidt svært for mig at sidde stille, når

Men så kom finanskrisen. Og nødvendigheden af at sikre sig økonomisk blev tydelig.

Jeg nåede det

- Jeg er ikke sikker på, at jeg ville få det

Jakob Bak Damgaard er gift og far til tre piger i

gjort om for eksempel. 10 år. Og vi røg jo ind i

alderen 2, 6 og 8. Hans kone er også ved at tage

finanskrisen, og det var de ufaglærte, der blev fy-

en uddannelse som pædagog. De bor i et lejet

ret først. Med en uddannelse, kan jeg bedre sikre

rækkehus. For mange andre i samme situation,

12

Uddannelse til 40.000 ufaglærte I løbet af ti år vil Danmark mangle mere end 40.000 personer med en erhvervsuddannelse, og samtidig vil der være overskud af ufaglært arbejdskraft. SF og S vil frem til 2020 sikre uddannelse til 40.000 ufaglærte og foreslår konkret: • Voksne skal have mulighed for at tage en kompetencegivende uddannelse på fulde dagpenge. • Det vil være et tilbud til alle, der er fyldt 30 år, og som ikke har en erhvervskompe- tencegivende uddannelse. • 5.000 kan komme i gang hvert år. Med i gennemsnit 2 års uddannelse svarer det til at 10.000 er i gang, når ordningen er indfaset. • Ydelsen svarer til fulde dagpenge i op til 3 år (i perioder med praktikløn suppleres op til fulde dagpenge). • Gælder alle erhvervskompetencegivende uddannelser, herunder faglige uddannelser og videregående uddannelser (især relevant for korte- og mellemlange). Læs mere om ’Fair Løsning 2020’ på

www.sammenomdanmark.dk


TEMA

Foto: Heidi Lundsgaard

- Nu får jeg en uddannelse, jeg kan falde tilbage på. Det åbner flere døre og giver flere jobmuligheder i fremtiden, siger Jakob Bak Damgaard, der er i lære som væksthusgartner. Med SF og S’s forslag i Fair Løsning 2020 skal 40.000 ufaglærte have samme chance.

13


Mia. kr. 80

Styr på økonomien Fair Løsning 2020 lukker hullet på 47 milliarder kroner i statskassen og finansierer samtidig investeringer, der sætter gang i væksten og beskæftigelsen og sikrer dermed velfærdssamfundet. Se her, hvordan budgettet skal forstås. Regeringens plan: Reformpakken 2020

70

Genopretningspakken 60

Med nulvækst i kommunerne betyder det besparelser på en lang række velfærdsområder, forringet mulighed for efteruddannelse, fyringer m.v. Samtidig vil regeringen forkorte dagpengeperiode, skære i børnefamilieydelsen, indføre brugerbetaling på fertilitetsbehandling m.v.

50

Kig på den grå søjle: Den viser Danmarks økonomiske udfordring på de 47 milliarder kroner og måden, regeringen vil løse den på. Den vil skaffe 24 milliarder kroner via genopretningspakken fra sidste år. De resterende 23 milliarder kroner finder regeringen ved at udskyde folkepensionsalderen og forringe efterlønnen (tilbagetrækningsreformen). Desuden vil regeringen skære ned på forsvaret, fleksjobs og SU’en.

24,0 40

SF og S’s plan: Fair Løsning 2020 Planen lukker hullet i statskassen på 47 milliarder kroner og finansierer samtidig investeringer på 24,9 milliarder kroner til bedre velfærd og skaber endvidere et overskud på 2,7 milliarder kroner. Kig først på den røde søjle:

Tilbagetrækningsreformen om

Op til stregen ved de 47 milliarder kroner viser den de penge, der skal hentes ind for at lukke det økonomiske hul. Det sker gennem accept af dele af Genopretningspakken, trepartsaftalen, hurtigere og bedre uddannelse, fremrykket pensionsbeskatning mv., og yderligere arbejdsmarkedstiltag.

udskydelse af folkepensionsalderen og forringelse af efterlønnen.

Toppen af den røde søjle over stregen viser, at partierne vil skaffe yderligere 17,7 milliarder kroner via skatter. Hertil kommer besparelser på 9,0 milliarder kroner. De ekstra penge skal bruges på indholdet i den sorte og sidste søjle.

30

18,0

20

Kig derefter på den blå søjle: Den lille, blå søjle illustrerer de udgifter, der er forbundet med udvikling og sikring af velfærdssamfundet. Det er 24,9 milliarder kroner. De skal skabe et løft af det offentlige forbrug, plus grøn transport, pensionstillæg mv., nye initiativer om uddannelse, sikkerhedspolitik mv. Endelig er der indregnet et overskud på 2,7 milliarder kroner – for en sikkerheds skyld.

Læs mere om S og SF’s Fair Løsning 2020 på:

www.sammenomdanmark.dk

10

Fleksjobs og SU 0

3,0 2,0

Udfordring ifølge regeringen 14

Forsvaret


TEMA

Besparelser,

9,0

bl.a. stop af overbetaling på private sygehuse, besparelser i forsvaret, besparelser ved øget digitalisering mv.

17,7

2,7 5,8

Overskud – for en sikkerheds skyld

6,5 Grøn transport, pensionstillæg mv.

Varig skat, bl.a. for multinationale selskaber, millionærskat og skat på aktiehandel

12,6 Løft af offentligt forbrug 2015, SWISH

Yderligere arbejdsmarkedstiltag, bl.a. bedre integration, forebyggelse, lavere ledighed og begrænsning af daginstitutioners lukkedage.

bl.a. styrkelse af folkeskolen, bedre behandling på sygehuse, forebyggelse, psykiatri mv.

7,4 10,9

Fremrykket skat som følge af pensionsindbetalingsloft, udskydelse af topskattelettelser mv.

Nye initiativer, bl.a. sikkerhedspolitik og støtte til demokratibevægelser, uddannelse til 40.000 ufaglærte mv.

Hurtigere og bedre uddannelse,

4,8 15,0

bl.a. får ungdoms- og videregående uddannelser 1,6 mia. kr. i kvalitetsløft og sikring af praktikplads til alle

Trepartsaftale – alle arbejder i gennemsnit 12 minutter mere om ugen, fx ved at flere går fra deltid til fuldtid

Accept af dele af Genopretningspakken,

9,7

S-SF finansiering

bl.a. ikke-regulering af satser i skattelovning fra 2011-13 og udvidelse af perioden for arbejdsgivernes sygedagpengebetaling mv.

Yderligere S-SF initiativer 15


På vej mod pædagogdrømmen 34-årige Nadia Samak fra Afghanistan vil gerne være pædagog. Vejen er lang, for økonomien bremser hende i at gå den lige vej. Men hun er på vej. SF vil have flere i samme retning.

Af Gitte Roe Eriksen

sådan skulle det ikke gå. Det var en svær drøm – ikke mindst på grund af sproget,

sprog og pædagogik. - Men jeg syntes ikke rigtigt, jeg lærte nok.

men også fordi der undervejs kom to børn

Det var da meget hyggeligt, men tingene gik

”Hej, hej Nadia”. To barnehænder og spæde

til samtidig med, at hendes mand blev ind-

for langsomt, fortæller Nadia.

stemmer vinker til Nadia Samak, der netop

lagt med en diskosprolaps og efterfølgende

har fyraften. Hun arbejder i Børnehuset

blev sygemeldt.

Bystævneparken i Husum. Nadia Samak er

- Det var simpelthen ikke muligt for mig at

ikke særlig høj. Til gengæld strutter hendes

skulle læse i flere år med en syg mand og to

gåpåmod og viljestyrke langt op i himlen.

børn, forklarer hun.

Efter en måned gik hun til sin jobvejleder og sagde, at hun ikke ville spilde sin tid. Hun ville lære noget mere. Hendes vejleder fik lavet en aftale med Børnehuset Bystævneparken, om at Nadia Samak kunne være der i en prøveperiode på

For 11 år siden blev hun familiesammenført med sin mand, der året forinden, var rejst til

Ville lære mere

to måneder. Og her fik Nadia for alvor smag

Danmark. Begge kommer fra Afghanistan. I

I mange år modtog Nadia Samak kontanthjælp

for faget. Hun ville være pædagog. Først blev

dag tæller familien også en søn på 10 år og en

og gik samtidig i skole for at lære dansk. Efter

hun dog tilbudt et vikararbejde som pæda-

datter på 8 år.

begge børns barsel begyndte hun på VUC,

gogmedhjælper på 37 timer, og det takkede

hvor hun gik på et forberedelseskursus til pæ-

hun ja til. De næste otte måneder gik med job

dagogseminariet. Her lærte hun blandt andet

samtidig med, at hun tog ’Danskuddannelse

- I Afghanistan havde jeg en drøm om at blive jurist, men der udbrød krig, og så blev

3’ (Der findes tre uddannelser: Danskuddan-

alt svært, fortæller hun.

nelse 1, 2 og 3 for voksne udlændinge, der bor

Nadia Samak er 34 år. I Afghanistan begyndte hun en gymnasieuddannelse, men fik aldrig gjort den færdig.

Det er vigtigt for mig at få en uddannelse

Drømmen om at blive jurist tog hun dog med til Danmark, men

16

i Danmark, red.).

Brug for økonomisk hjælp Men Nadia Samak ville være pædagog i stedet

- Nadia Samak, pædagogisk assistent

for medhjælper. Hun kunne dog ikke overskue


TEMA

Foto: Peter Sørensen

- Jeg kender ikke fremtiden, men jeg er glad for at være her i Børnehuset, fortæller Nadia Samak fra Afghanistan. Hun har taget en PGU (pædagogisk grunduddannelse) og arbejder nu som pædagogisk assistent i Børnehuset.

at tage uddannelsen med to børn og en syg

- Det er vigtigt for mig at få en uddan-

mand – ikke mindst set i lyset af de økono-

nelse. Men vores økonomi kan stadig ikke

miske konsekvenser. Familien havde ganske

klare, hvis jeg begyndte at studere på fuld

enkelt ikke råd til, at Nadia Samak kunne

tid. Jeg vil rigtig gerne, siger hun bestemt og

tage en uddannelse som pædagog, som

fortæller om sin plan.

tager 3,5 år på SU plus 2 gange 6 måneders praktikløn. I stedet gik hun til sin jobvejleder, som

Efter fem års erhvervserfaring kan hun uddanne sig som meritpædagog, hvor uddannelsen blandt andet kan tilrettelægges

hun stadig var tilknyttet grundet sprogsko-

som netbaseret uddannelse. Den varer tre

len, og fortalte, at hun gerne ville læse PGU

år, og i de to af årene kan hun fortsætte i sit

som merit (pædagogisk assistentuddannelse),

arbejde samtidig, mens det første år kræver

der kun tager et år.

et års orlov fra jobbet. Her kan hun søge

- Men det kunne kun lade sig gøre, hvis de

om SVU – Statens voksenuddannelsesstøtte,

hjalp mig økonomisk, og det var jo kun ét år.

der svarer til 80 procent af den højeste

Jeg havde ikke råd, hvis jeg skulle på SU med

dagpengesats.

en syg mand derhjemme. Vores økonomi var hård nok i forvejen. Nadia Samak fik bevilliget kontanthjælp

- Jeg kunne ikke tænke mig at gå hjemme for eksempel. Da jeg kom til landet, sagde min mand: Lær sproget. Og jeg vil jo gerne

under forløbet og fik sin PGU og vendte til-

arbejde lige som alle andre og være med til

bage til Børnehuset Bystævneparken, nu som

at kunne tilbyde samfundet noget. Jeg kender

pædagogisk assistent. Det har hun været nu

ikke fremtiden, men jeg er glad for at være

i tre år. Men hun har stadig drømmen om at

her i Børnehuset. Samtidig håber jeg, at jeg

blive pædagog.

får taget min uddannelse og blive pædagog.

10.000 flere indvandrere og efterkommere i arbejde S og SF satser på at få flere indvandrere og efterkommere i arbejde gennem en generel bekæmpelse af arbejdsløshed og en aktiv arbejdsmarkedspolitik målrettet indvandrere og efterkommere. Partierne foreslår blandt andet: • Generel indsats for at få indvandrere og efterkommere i arbejde, blandt andet sprogvurdering og obligatorisk dansk undervisning for kontanthjælpsmodtagere • Særlig indsats for unge, blandet andet klippekort til danskundervisning og praktikpladser også til unge nydanskere • Særlig indsats for indvandrere med særlige problemer, blandt andet i forhold til barrierer for at komme i arbejde og hurtigere behandling til psykisk syge eller traumatiserede indvandrere • Særlig indsats over for kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere, blandt andet sociale sanktioner for unge kriminelle på vej til en kriminel løbebane. Læs mere om ’Fair Løsning 2020’ på

www.sammenomdanmark.dk

17


Kristen Touborg • • • • • • • •

Fotograf: Ulrik Jantzen

• •

Født i 1943, uddannet landmand i 1965 Overtog slægtsgården Klostermølle i 1968 Medlem af Lemvig Byråd 1978-1998 Medlem af SF’s hovedbestyrelse siden 1990 Medlem af SF’s forretningsudvalg 19921994 Valgt til Folketinget i Ringkøbing Amtskreds i 1994 Kåret som ’Årets landsbytosse’ af Landsforeningen af Landsbysamfund i 2006 Valgt til Folketinget i Vestjyllands Storkreds i 2007 Medlem af Nordisk Råd. Fødevareordfører, dyrevelfærdsordfører og nordatlantisk ordfører.


SF PÅ BORGEN

SF på Borgen giver indblik i et aktuelt politisk felt og præsenterer SF’s folketingspolitiker på området.

Landbruget kan ikke leve af etik alene Som 6. generation på slægtsgården Klostermølle har Kristen Touborg fødderne solidt plantet i virkeligheden. SF’s ordfører for fødevarer og dyrevelfærd trives godt med vekselvirkningen mellem Christiansborg og kostalden, hvor han i øvrigt får sine bedste politiske idéer. Af Merete Thorøe

Født til landbrug og politik

ideologiske grunde aldrig kunne blive venstre-

Da den helt unge Kristen kom hjem fra ung-

mand, faldt valget efter lidt flirten med VS på

domsskole med besked om, at han burde gå

SF som det politiske ståsted.

- Efter 3-4 dage med folketingsarbejde er det

videre i realskole, satte hans ellers så lydhøre

godt at få lort på gummistøvlerne og tænke på

og demokratisk indstillede far hælen i. For

En mindre vestjysk bedrift

noget andet, eksempelvis på hvornår den her

hvis ikke den ældste søn skulle drive gården

På Klostermølle, som ligger mellem Struer og

kalv skal tages fra sin mor. Med sin velkendte

videre – hvem skulle så? De fire ældre søstre

Lemvig – tæt på både Limfjorden, Vesterhavet

vestjyske sprogtone cementerer Kristen

havde ikke lyst, og det var heller ikke kutyme,

og Klosterhede Plantage – har Kristen Touborg

Touborg den dialektik mellem politik og prak-

at kvinder overtog bedriften. Så pilen pegede

45 hektar jord med korn og kløvergræs. Be-

sis, som kendetegner hans hverdag.

på Kristen. Han tog på landbrugsskole og

driften tæller 75 stykker kvæg, islandske ride-

siden på højskole for derefter at blive 6. gene-

heste, hunde, et ukendt antal katte til at holde

landbrugets praktiske og økonomiske udfor-

ration på Klostermølle. Og han lever med egne

bestanden af rotter og mus nede samt en flok

dringer, og i landbrugskredse er inkarnerede

ord fint med aldrig at være blevet akademiker.

moskusænder, som er ’ansat’ til at gøre kål på

Som økologisk landmand kender han alt til

venstrefolk for længst holdt op med at forsøge

- Da jeg blev SF’er, blev der i min ellers

dræbersneglene.

at udstille Kristen Touborg som uvidende.

meget radikale slægt mumlet lidt om, at det

Meget af SF’s politik om landbrug, fødevarer

var forræderi, at den radikale slægtsgård nu

til kvægbestanden selv, og det er en vigtig

og dyrevelfærd er inspireret af praksis på

overgik til ’de røde’. Men det blev nu sagt i al

pointe:

Klostermølle. Ja, faktisk er en stor del af poli-

godmodighed, beretter Kristen Touborg.

tikken ligefrem født på gården, der går under

Hans bedstefar var medstifter af det

tilnavnet ’SF’s kursusejendom’ og har dannet

Radikale Venstre og landsformand i en pe-

bliver typisk importeret fra Argentina eller an-

rammen om et utal af weekendmøder ikke

riode. Men under Hilmer Baunsgaard skred

dre fjerne egne, hvor det ellers kunne bruges

mindst for partiets tidligere landbrugsudvalg.

de radikale dyder i Kristens øjne, og da han af

til menneskeføde – for slet ikke at tale om

Kristen Touborg dyrker stort set al foderet

- Hvis man skal købe proteinfoderet til sine dyr, forrykker man en global balance. For det

19


Fotograf: Ulrik Jantzen

SF PÅ BORGEN

CO2-belastningen ved transporten. Sammenlignet med dagens standard er Klostermølle en lille bedrift, hvilket afspejler udviklingen i landbruget.

svinebrug med udegående dyr på stedet. Kvæg

nel svinebonde, siger Kristen Touborg med et

derimod går oven på dyndet.

glimt i øjet.

- Selvfølgelig lagde jeg primært om af hensyn til naturen, miljøet, biodiversiteten,

bedstefar proprietær, min far var gårdejer, jeg selv er husmand og i næste generation bliver det et deltidslandbrug, fortæller Kristen Touborg. Han tilføjer med tilfredshed, at arvefølgen er sikret. En af døtrene har med mand og børn besluttet at flytte

lægges til økologisk produktion, men man har vel at mærke ikke sat årstal på.

- Jeg har ikke som mange andre købt jord til. Med det samme areal var min

SF’s vision er, at dansk landbrug skal om-

Efter 3-4 dage med folketingsarbejde er det godt at få lort på gummistøvlerne og tænke på noget andet

- Vi har endnu ikke markedet til en total omlægning. Vi er derfor realistiske og arbejder i første omgang hen mod en tredobling af det økologisk dyrkede areal i 2020. Det vil sige cirka. 20 procent af landbrugsarealet mod de nuværende godt 6 procent, forklarer Kristen Touborg.

tilbage til Klostermølle til sommer for at overtage gården, når den tid kommer.

- Kristen Touborg, SF’s fødevare- og dyrevelfærdsordfører

Fra svinebonde til økologisk kvæg

Mennesker og samfundshensyn før profit - Jeg kunne aldrig finde på at forbyde antibiotika i landbruget. Men når det bruges som

For fire år siden omlagde Kristen Touborg Klostermølle til økologisk drift. Samtidig var

dyrevelfærden, drikkevandet med videre. Og

produktionsmiddel, og mennesker risikerer

han imidlertid også nødt til at lægge om fra

det virker; når vi pløjer, er der for eksempel

ikke at kunne helbredes for en ondartet lunge-

svin til kvæg, fordi Klostermølle ligger i en så-

langt flere måger på jagt efter regnorme hos

betændelse på grund af resistens, så har vi et

kaldt tunneldal med syv meter dynd uden for

mig end hos naboen. Men derudover ville

problem, fastslår Kristen Touborg.

stalden. Og da grise graver sig ned i dyndet,

det nok ikke være nemt at forklare det for

så var det faktisk umuligt at drive et økologisk

københavnere, hvis jeg stadig var konventio-

20

Selvom forbruget af antibiotika er faldet 10 procent i de seneste fire år, svarer det kun


Fotograf: Ulrik Jantzen

- Da jeg blev SF’er, blev der i min ellers meget radikale slægt mumlet lidt om, at det var forræderi, at den radikale slægtsgård nu overgik til ’de røde’. Men det blev nu sagt i al godmodighed, beretter Kristen Touborg om sin gård, Klostermølle, som ligger mellem Struer og Lemvig.

til stigningen i 2009. Og det er for uambi-

svinetransporter eller kupering af haler på

tiøst, mener ordføreren. SF vil derfor forbyde

smågrise uden bedøvelse popper op, samles

antibiotika i foder og vand for at forebygge

nationen og politikere i hellig forargelse. Men

sygdom i hele besætninger. Det forslag vil

ifølge Kristen Touborg gøres der reelt meget

koste landmændene tid og penge, for så skal

lidt. Sidst i 1990’erne kom der dog en svine-

syge dyr indfanges og injiceres individuelt.

velfærdslovgivning, der skulle sikre løsgående

Men Kristen Touborg kunne aldrig drømme

søer i 2015. Men selv EU fandt loven for

om at sætte indtjeningsmuligheder højere end

uambitiøs og overtrumfede ved at lade loven

menneskeliv, dyrevelfærd eller samfundsmæs-

gælde i hele EU fra 2013.

sige hensyn.

- I øjeblikket går mere end halvdelen af

Ordføreren kunne heller aldrig finde på

danske søer frit. Men i stedet for at speede

helt at forbyde brug af pesticider, fordi det

processen op og gå foran hvad angår dyre-

medfører en vis risiko for hungersnød forårsa-

velfærd, så er der i Danmark som i andre

get af svampe- eller insektangreb på afgrø-

EU-lande fuld gang i spekulationerne om, at vi

derne. Men når kornpriserne stiger, stiger

skal have dispensation fra EU-kravet, lyder det

forbruget af pesticider, fordi det kan betale sig

forstemt fra Kristen Touborg.

at sprøjte mere. Det er ifølge Kristen Touborg

Han er helt på det rene med, at man som

det stik modsatte af godt landmandskab, og

landmand ikke kan leve af en etisk holdning

derfor går han ind for højere afgifter og lovgiv-

alene. Men ordføreren holder fast i, at det

ning på området.

med en fornuftig afvejning af godt landmandskab og forretningssans kan lade sig gøre at

Etik er ikke kun til pænt brug

leve af et etisk forsvarligt landbrug. Også selv-

Når sager om for eksempel dødbringende

om man ikke har en folketingsløn ved siden af.

Visioner for SF’ fødevare- og landbrugspolitik • Dansk landbrug skal være økologisk – 20% i 2020 Omlægningstilskuddet skal hæves, så flere tør lægge om. Krav til offentlige sygehuse, institutioner mv. om at anvende økologi. Eksport af økologiske varer skal fremmes • Forbruget af antibiotika skal minimeres Syge dyr skal injiceres individuelt, det vil sige stop for forebyggende og kollektiv behandling af hele besætninger. Antibiotika skal være dyrere. • Forbruget af pesticider skal begrænses – med 30% over 5 år Lovgivning og øgede afgifter på pesticider. • Bedre dyrevelfærd Flere uanmeldte kontrolbesøg af uvildige dyrlæger – ikke af landmændenes egne praktiserende dyrlæger, som landbrugsministeren foreslår.

21


Illustration: Sarah Green/mediefabrikken.dk

I hvert nummer stiller vi i ’Versus’ to synspunkter op over for hinanden og lader de to debattører svare på hinandens indlæg

Skal den offentlige sektor beskæres?

JA/NEJ

Hvem tager ansvar for Danmarks økonomi og sikrer velfærden? Meta Fuglsang, SF’s kommunalordfører, og Sophie Løhde, kommunalordfører for Venstre, har hver deres holdning til spørgsmålet. 22


VERSUS

Meta Fuglsang

Sophie Løhde

Kære Sophie

Kære Meta

En stærk offentlig sektor styrker erhvervslivet og reducerer udgifter

Jeg tror, at du er faret vild i retorikken! Venstre mener ikke, at kerne-

i fremtiden. Derfor vil SF udvikle den offentlige sektor. Også selvom

velfærden skal beskæres. Tværtimod har vi fremlagt reformpakken,

blandt andet dit parti slår på tromme for, at den offentlige sektor er

der er en kontant sikring af velfærden, og som muliggør en vækst i

en klods om benet og skal beskæres. Men intet er mere forkert. En

de offentlige udgifter til især sundhed, uddannelse og forskning. Vi

stærk offentlig sektor og en stærk privat sektor, er nemlig hinan-

er nemlig enige i, at en velfungerende offentlig sektor er afgørende for

dens forudsætninger. Og ikke modsætninger, der skal slås om res-

vores velstand og velfærd. Er 4 milliarder kroner mere om året udtryk

sourcerne. Investerer vi fx ikke i uddannelse, vil virksomhederne

for beskæring? Vi tager ansvar for Danmark i stedet for at ligge i den

komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Ønsker I det?

politiske hængekøje. Reformpakken vil sikre sunde offentlige finanser

SF vil ikke ødelægge erhvervslivet og dræbe væksten. Hvis Danmark skal kunne klare sig i den globale konkurrence fremover, er det afgørende, at vi investerer i uddannelse. Derfor vil SF sikre, at

og dermed et varigt grundlag for vækst og velstand, frem for at købe velfærd på kredit. Jeg har læst, at også SF ønsker vækst – desværre blot i gælden og

alle vores børn og unge får optimale læringsvilkår. Ikke mindst så

skattetrykket. Men det er en kortsigtet løsning, som forringer vores

færre bliver afhængige af offentlige ydelser. Nedskæringer er ikke

konkurrenceevne og binder en gældsklods om benet om på vores børn

vejen frem, men investeringer, enig?

og unge. Vil du garantere, at SF ikke stiller forslag, som øger gælden?

Venlig hilsen Meta

Venlig hilsen Sophie

Kære Sophie

Kære Meta

Jeg er forundret over, at Venstre ikke vil beskære kernevelfærden.

Du ville være en nyskabende vært i tv-programmet ”Luksusfæl-

Vil I så alligevel ikke afvikle efterlønnen? Forringe muligheden for

den”. De gældsplagede deltagere skulle ikke balancere indtægter og

SU? Diktere nulvækst, der tvinger kommunerne til nedskæringer

udgifter, men ”genoprette” økonomien ved at bruge flere penge og

på blandt andet børnepasning, folkeskolen og ældreplejen? Skære i

afvise alle omlægninger af forbruget. Gæsterne ville være glade –

børneydelsen? Halvere dagpengeperioden? Skære ned på erhvervs-

lige indtil kameraerne slukker, og fogeden banker på døren.

uddannelserne? Spare på forskning samt efteruddannelse? Tage

SF foreslår samme ”gældskur” for Danmark. Det hænger ganske

førtidspensionen fra mennesker under 40? Kan du forklare mig,

enkelt ikke sammen. Hvem er nogensinde blevet rigere af at betale

hvordan disse nedskæringer ”sikrer velfærden”?

gæld med ny gæld?

Jeg garanterer, at SF vil fremtidssikre Danmarks økonomi –

Vi vil ikke låne os til kortsigtet velfærd eller sende regningen

blandt andet ved at skabe vækst. I modsætning til regeringen har

videre til næste generation. Vi vil varig velfærd. Derfor har vi åbent

vi har fremlagt en ambitiøs vækstplan, der skaber 75.000 arbejds-

sagt, at vi hellere vil sikre ekstra penge til sundhed og uddannelse,

pladser de næste 10 år. Statskassen er lige nu tom, fordi I har

frem for at betale raske 60-årige for at gå tidligt på pension.

uddelt skattelettelser til de rigeste i stedet for at spare op. Kan du

I de gode år overhørte vi SF’s overbud og høvlede i stedet af på

garantere, at Venstre ikke vil give efter for Konservatives krav om

gælden. I dag overhører vi SF’s forslag til øget gældsætning, der

flere skattelettelser?

blot vil føre til massive besparelser om få år.

Venlig hilsen Meta

Venlig hilsen Sophie

Kære Sophie

Kære Meta

Jeg er ked af at skuffe dig. Men vi vil ikke lade udgifterne gå amok,

Du skal ikke være bekymret for, om du skuffer mig. Vær bekymret

som du tegner et skræmmebillede af. Sandheden er blot, at der er

for, om du skuffer danskerne og SF’s medlemmer.

forskellige veje at gå. Vi er enige om målet – at sikre velfærden. Men vi er uenige i, hvem der skal betale. I kræver, at jeres reformpakke skal betales af ledige, studerende,

Hvis SF vil en anden vej, må det være vejen ud over afgrunden. For i virkelighedens verden kan man ikke betale gæld ved at stifte mere gæld. Selvom I vil indlede en klapjagt på bank(kund)er og højt-

folkepensionister, nedslidte og børnefamilier. Hvorimod de rigeste

uddannede danskere, så giver det kun cirka 3 milliarder kroner. Og

intet skal yde. Hånden på hjertet: Synes du, det er rimeligt? I stedet

så er der altså lang vej til de 58 milliarder kroner, som I mangler

for nedskæringer vælger vi arbejdsvejen. Hvor alle bidrager. Og hvor vi

hvert eneste år.

kræver mere i skat af blandt andet bankerne, som I har forgyldt med skattelettelser. Som du ville vide, hvis du ikke ”overhørte os”, vil SF ikke bare

Det betyder, at I efterlader en kæmpegæld til børn og unge, mens generationen af SF’s stiftere går fri. Er det rimeligt? Er det solidarisk? Det synes jeg ikke. Jeg synes det er mere rimeligt, at

bruge flere penge. Tværtimod vil vi udvikle velfærden i en retning,

alle danskere bidrager. Via en ansvarlig tilbagetrækningsreform

som er økonomisk holdbar. Vi vil blandt andet fjerne jeres tidskræven-

sikres finansieringen af fremtidens velfærd. Det mest konkrete I

de bureaukrati, sikre vækst, uddannelse og arbejdspladser, så færre

endnu er kommet med, er meldingen om, at I alligevel er klar til at

ender på dyr offentlig forsørgelse.

forhandle om forringelser af efterlønnen efter et valg.

Venlig hilsen Meta

Venlig hilsen Sophie

23


Politik med udgangspunkt i menneskers hverdag Hvis vi vil realisere visionen om at opbygge stærke lokalsamfund, demokratisere økonomien og sikre en bæredygtig produktion, kræver det, at SF ikke kun er et parti på Christiansborg, men fortsat er drivkraft i en bevægelse med udgangspunkt i menneskers hverdag.

fald ikke noget, der hedder ”det er samfundets skyld!”. Den logik fordrer ikke ligefrem politisk engagement og håb.

Det nytter noget At overbevise mennesker om, at det nytter noget at organisere sig – at det betyder noget at engagere sig i sin hverdag og forholde sig politisk til de problemer, man oplever – må være et klart mål for os i SF og SFU. Fordi netop det, at mennesker organiserer sig med udgangspunkt i deres hverdag og forholder sig aktivt til de forhold, de mødes med, er afgørende

Af Gry Möger Poulsen

for at skabe et bedre Danmark. Uden stærke fagforeninger, elev- og studenterorganisationer og boligforeninger kan vi ikke flytte magt

60.000 unge går arbejdsløse, 7.000 kan ikke få

fra eliten til folk flest. Efter at VKO’s blinde

en praktikplads og hver femte unge får ikke en

tillid til markedet har forulempet det danske

uddannelse. Det er de konkrete fakta, der beskri-

velfærdssamfund igennem et tungt, langt, sort

ver det, mange har kaldt Danmarks ”ungdoms-

årti, kan den forandring ikke bæres igennem

krise”. En ungdomskrise, der er tæt forbundet

fra regeringskontorerne alene – selvom det

med regeringens korstog mod fællesskabet, mod

naturligvis er en god start! Vores strategi må

fagforeningerne og mod troen på, at vi sammen

gå på to ben: Vi skal både knokle for forandring på Christiansborg

kan skabe noget

og være forandringens

bedre. En krise, der går hånd i hånd med håbløsheden. Den borgerlige regering har gjort

Vi forsøger at overbevise ungdommen om, at utilfredshed skal vendes udad og omsættes til politisk handling

forlængede arm i folks hverdag.

Et stærkt fællesskab af borgere Den socialdemokratiske

det politiske

velfærdsstat er med rette

skabet. For at realisere den vision skal vi tage

personligt og er

blevet kritiseret for at gøre

kampen op med afmagten. Uden for Borgens

folk til klienter i et system.

maskinrum har vi en stor opgave i at vise, at

ret. Nedgang,

Og de borgerlige gør

politik ikke bare er et skakspil eller en karriere-

arbejdsløshed og

danskerne til egoistiske

platform for slipsebehængte robotmennesker.

løbet fra ansva-

- Gry Möger Poulsen, formand for SFU

uddannelsesfiaskoer er din egen skyld. Resultatet

forbrugere i en velfærdsbutik, hvor man shop-

At politik ikke er raketvidenskab, men handler

er, at blikket vendes indad. Det må være mig

per rundt i velfærdsydelserne på bekostning af

om at forholde sig til sin hverdag og være med

selv, der er noget galt med, hvis jeg ikke får en

det solidariske fællesskab. SF skal knokle for et

til at bygge op i det små. Her ligger nøglen til at

uddannelse eller går arbejdsløs – og der er i hvert

samfund af borgere, der engagerer sig i fælles-

opbygge stærke lokale fællesskaber, og til at give

24


1. HALVLEG

Under titlen 1. halvleg bringer F! i hvert nummer en kronik, som indspark til SF’s principprogram, der skal fornyes i 2012: Lige fra refleksioner om samfundets indretning til visioner for øget demokratisering. Velkommen til spillet.

Gry Möger Poulsen er nyvalgt formand for SFU (SF Ungdom)

ungdommen og agitere og mobilisere på skoler, på arbejdspladser og på gaden. Vi forsøger at give unge en tro på, at forandring kan lade sig gøre ved lokalt at arbejde for konkrete forbedringer. Det viste vi for eksempel på Fyn, hvor SFU lokalt engagerede sig i kampen mod Kommunekemi og det australske giftskib og vandt! Vi har en ambition om at skabe en organisation, hvor det er let at være med, og hvor det ikke er ens partimedlemsskab men ens vilje til handling, der er afgørende. Hvor vi værdsætter, at man lærer at organisere, ligesom man lærer at cykle, ved at prøve at gøre det. Og vi forsøger – selvom der er lang vej endnu – at blive en organisation for alle slags unge, fra malerlærlingen til den universitetsstuderende. Det er altså igennem vores egen organisering, i den unge fagbevægelse og elev- og studenterbevægelsen, vi forsøger at overbevise ungdommen om, at utilfredshed skal vendes udad og omsættes til politisk handling.

Ikke alt er umuligt I vores arbejde for forandring skal SF og SFU støtte og styrke bevægelsens organisationer, fagbevægelsen og elev- og studenterbevægelsen. Vi skal styrke frivilligt socialt arbejde og også bruge vores egen partiorganisation til at skabe forbedringer og engagere folk i deres hverdag. Som Hans van Heijningen, partisekretær i SP, mennesker større magt over egne liv.

I SFU knokler vi for at engagere og organisere

SF’s søsterparti i Holland, har sagt:

unge både i vores egen organisation, sympati-

”Folk er ikke gale, når de påstår, at sam-

serer folk, der hvor deres hverdag udspiller sig

sører og ved at støtte ungdomsbevægelses-ar-

fundet ikke kan forandres. Det kræver enormt

– på uddannelsessteder, arbejdspladser og der,

bejde. Vi bakker for eksempel. op, når elever og

meget arbejde, så de fleste konkluderer, at det

hvor de bor.

studerende demonstrerer for bedre uddannel-

ikke kan ske. Men hvis du tager noget mindre,

ser, eller når unge fagforeningsfolk forsøger at

som din egen gade og begynder med at forandre

forbedre forholdene for fritidsjobbere.

den, så forstår du, at ikke alt er umuligt. Noget

Det kræver en stærk bevægelse, der organi-

Det kan la’ sig gøre Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort. Men som SF’s valgslogan siger: ”Det kan la’ sig gøre”.

Frem for at bruge vores tid på at lege ”minipolitikere” prioriterer vi at være ude blandt

ændres i folks bevidsthed, når de ser, at det lykkes.” Vi skal vise, at det kan lykkes.

25


Revolutionen ikke spoles tilbage k an Egypten er genfødt efter revolutionen. Kampen for demokrati og social retfærdighed er i fuld gang, og islamisternes forsøg på at afspore processen vil ikke lykkes, forudser oppositionspolitiker Gameela Ismail. Af Tasja Parize

– Jeg er optimistisk og deler ikke skeptikernes bekymring for, at revolutionen bliver afsporet af islamisterne. Egypterne har fået smag for frihed og kommer ikke til at acceptere en kovending. I betragtning af, hvad der er sket de sidste tre måneder, tror jeg ikke, at nogen vil turde modsætte sig folkets ønske og true et reelt demokrati, lyder analysen fra den 44-årige Gameela Ismail, da hun besøger SF’s landsmøde.

Hun har i mange år været politisk aktiv og

åbent udfordret Mubaraks undertrykkende regime. Sammen med sin nu tidligere mand Ayman Nour stiftede hun i 2005 det centrumliberale (og sekulære) parti El-Ghad. Men i erkendelse af at partiet mangler en mere social dimension, har hun besluttet sig for at danne et nyt sekulært parti, der deler de samme liberale værdier om demokrati og respekt for menneskerettigheder, men derudover også tager afsæt i egypternes krav om mere social retfærdighed.

Revolutionen i januar kom fuldstændig

bag på alle – også Gameela Ismail, der efter mange års aktivisme efterhånden var blevet vant til, at enhver demonstration endte med, at Mubarak svarede igen i form af tæsk, fængsel eller ved at demonstranterne blev droppet ude midt i ørkenen. Selv har hun også betalt en høj pris. Hendes mand udfordrede Mubarak ved præsidentvalget i 2005 og blev fængslet i 4 år. Samtidig blev Gameela sortlistet af Indenrigs-

- Revolutionen udsprang af et ønske om en sekulær demokratisk stat, men det er klart, at kampen langtfra er vundet, siger Gameela Ismail, der er mangeårig egyptisk oppositionspolitiker. Hun holdt tale på SF’s landsmøde om situationen og udfordringerne i Egypten.

ministeriet og fyret fra jobbet som journalist og tv-vært. Alligevel fortsatte hun med det

kollegaer at nå helskindede ud af lokalerne.

den magt, der ellers tidligere kunne få folk væk

politiske arbejde i El-Ghad-partiet. Men det

Og da hun efterfølgende henvendte sig på

fra gaden med et trylleslag. Med revolutionen

var med livet som indsats. I 2008 satte en

politistationen for at anmelde Mubarak og

kunne det pludselig ikke længere lade sig gøre

regeringsvenlig fløj af El-Ghad-partiet sammen

Indenrigsministeriet, blev hun selv anklaget for

– folk var ligeglade.

med en gruppe af Mubaraks sikkerhedsstyrker

at være brandstifteren. Derfor indrømmer hun

partiets hovedkvarter i brand. Det lykkedes

også, at det tog hende noget tid, før hun kunne

Personer frem for politiske ideologier

kun med nød og næppe Gameela og hendes

tro på, at militæret rent faktisk havde mistet

Tiden er knap, og for øjeblikket er valget

26


EU

Cairo

EGYPTEN

Luxor Aswan

Gameela Ismail • Født i 1966 • Tidligere gift med oppositionsleder Ayman Nour – parret blev skilt i 2009 • 1986 – Universitetsgrad i massekom munikation, Cairo Universitet • Tidligere journalist og tv-vært • 1994 – Arbejdede for egyptisk NGO med socialt arbejde i fattige kvarterer i Cairo • 2001 - Kandidat til ”Shura-council” parlamentets overhus • 2005 – medstifter af Al Ghad partiet • 2005-2009 – overtog ledelsen af Al Ghad partiet, da hendes mand blev fængslet af Mubarak regimet. Herefter indledte hun en indædt kamp for at få ham frigivet • 2011 – aktiv i revolutionsbevægelsen og kandidat til parlamentsvalget til sommer · Er kåret af tidsskriftet Newsweek i 2011 til at være blandt de 150 kvinder, der "har rystet verden".

været en tendens til, at politik er blevet reduceret til en serviceydelse a la ”hvad kan du gøre for mig”. Og netop denne opfattelse af politik bliver vi nødt til at få ændret. Forholdet mellem

Fotograf: Caspar Ryttergaard

vælgere og politikere skal genetableres. Skal vi have ændret samfundet, skal politikerne have fokus på lovgivningen og ikke på at tilvejebringe smalle serviceydelser, siger Gameela Ismail.

Broderskabets glamour falmer I modsætning til mange analytikere deler Gameela ikke de dystre spådomme om, at det er det islamiske Muslimske Broderskab, der bliver det kommende valgs sejrherre.

Broderskabet er langt bedre organiseret

fastsat til at finde sted i august. Revolutions-

Association for Change.

end de nye politiske bevægelser. Derfor mener

bevægelserne har derfor fået meget travlt med

flere, at der er en overhængende risiko for, at

at organisere sig og forberede sig til det kom-

svært at forstå, at man kan gå til valg uden

islamisterne vinder valget, til trods for at de

mende parlamentsvalg. Der er ikke tilstræk-

egentlige politiske partier. Men i Egypten har

ikke repræsenterer flertallet af egypterne.

kelig med tid til at stifte partier og udarbejde

der været tradition for, at folk stemmer på

partipolitiske programmer, og mange har

en person, de har tillid til, og som de mener,

terræn. Tidligere har de haft en glamourøs

samlet sig under paraplybevægelsen National

kan forbedre deres liv. Desværre har der også

rolle, fordi de gennem mange år har været

- Jeg ved godt, at det i Europa kan være

- Det Muslimske Broderskab er ved at tabe

27


EU

Fotograf: Caspar Ryttergaard

Emilie Turunen, SF’s medlem af Europa-Parlamentet og Gameela Ismail, egyptisk oppositionspolitiker, har været i dialog flere gange om, hvordan SF og Danmark kan støtte demokratibevægelserne i Egypten. Senest på SF’s landsmøde i maj. - Gameela er en meget respektindgydende kvinde, og jeg beundrer hende for at være så kompromisløs i sin politiske kamp. Hun har mistet meget og fået ødelagt sin familie, men er alligevel ikke bitter. Gameela er et af de få mennesker, der havde legitimitet til at tale foran demonstranterne på Tahrir-pladsen og selv om hun er meget bevidst om de store udfordringer, hengiver hun sig ikke til fatalisme. Det er sejt!

undertrykt af Mubarak, flere sad i fængsel og

mere moderate, men det er blevet sværere at

demokratisk stat, men det er klart, at kampen

derfor fik de manges sympati. Men nu kan alle

skelne dem fra hinanden, og det har fået selv

langtfra er vundet. Det kommer til at tage flere

spille spillet, og de har svært ved at opretholde

de moderate religiøse til at tvivle på, hvor de

år, før revolutionen for alvor kan betegnes som

denne særstatus.

vil sætte deres kryds til valget. Derfor bliver

en succes. Revolutionen er ikke én kamp, der

- Overordnet er

vores (den sekulære op-

bliver flere. Nogle af dem vil vi vinde, og andre

der to spor ved det

position, red.) opgave at

vil vi tabe. Der vil formentlig også blive udgydt

forklare folk, hvad der

mere blod, og det vil koste flere menneskeliv.

sker, hvis de religiøse

Men det nytter ikke noget, at vi sætter os ned i

kræfter får magten. Re-

et hjørne og klager – det hjælper ingenting. Det

volutionen udsprang af

bliver en lang sej kamp, men det kan kun gå

et ønske om en sekulær

fremad, siger Gameela Ismail.

kommende valg: Et sekulært og et

Egypterne har fået smag for frihed

religiøst. Det religiøse spor består af fundamentalister og

- Gameela Ismail, egyptisk oppositionspolitiker

Ny pulje til demokrati-opbygning S og SF vil styrke de ikke-militære indsatser i Danmarks sikkerhedspolitik og opretter en pulje med 1,5 mia. kr. Danmarks sikkerhed trues i dag primært af ekstremistiske grupper i Mellemøsten, Asien og Afrika. Grupperne opererer i fattige, ustabile og undertryggende lande. S og SF vil i ’Fair Løsning 2020’ nu oprette en pulje med 1,5 mia. kr., der skal bruges til at opbygge stabile og demokratiske retsstater og forebygge terrorangreb i Danmark. Puljen supplerer u-landsbistanden, der bekæmper fattigdom, og militære indsatser. Støtte til civilsamfund og mere handel Danmarks indsats vil i starten særligt intensiveres i Nordafrika, hvor flere nye regimer vokser frem. Danmark skal støtte opbygningen af civilsamfund, partier, demokratiske bevægelser, NGO’er, frie medier, et retsvæsen og offentlige institutioner. I EU-regi vil S og SF arbejde på, at naboskabspolitikken og partnerskabsaftalerne med disse lande igen fokuserer på fremme af demokrati, retsstatsprincipper og menneskerettigheder. EU skal også gå forrest i Verdenshandelsorganisationen, WTO, og åbne markedet for pro-

28

dukter fra udviklingslandene. Især Nordafrika vil tjene meget på at kunne sælge deres landbrugsvarer til EU. Handel og udvikling af turistsektoren vil skabe økonomisk vækst og arbejdspladser. Demokrati og teknologi til Egypten I et land som Egypten, vil den nye pulje kunne bidrage aktivt til afholdelse af valg, demokratiprojekter, kvinde- og menneskerettighedsprojekter osv. Danmark kan også støtte landende teknologisk i forskellige erhvervsprojekter inden for eksempelvis solenergi, vandingsanlæg og infrastruktur. Det vil også gavne danske virksomheder. Desuden vil Danmark styrke arbejdsmarkedets parter, lønmodtagerrettigheder og et socialt sikkerhedsnet.

Læs mere om puljen i Fair Løsning 2020 på:

www.sammenomdanmark.dk


KULTUR

Når vi mødes

Tine Harden har set det meste af verden igennem sit nysgerrige kamera. Hvadenten hun fotograferer i Afrika eller Danmark, ser hun helst sine billeder fortælle historier, der nedbryder fordomme. Herhjemme er missionen, at gamle og nye danskere skal lære at leve med hinanden. Portrættet af Danmark er mere end rødt og hvidt.

Af Peter Rewers Den 2. juni 1992 fangede Tine Hardens kamera daværende udenrigsminister Uffe Ellemann Jensens blik stirre rådvildt ud mellem et Dannebrog og et EU-flag ved en stort anlagt fest i Venstres gruppeværelse på Christiansborg. Anledningen var selvfølgelig den danske EU-afstemning og det forventede ja, der kort før ”skudøjeblikket” var blevet et nej. Således hovmods fald indrammet. Billedet blev Årets Pressefoto. Ligesom alle værker fortæller noget om deres skaber, fortæller fotografiet også noget om fotografen. Nemlig at Tine Harden gerne vil om bag facaden, ind i de små sprækker, hvor man finder det ærlige billede af en situation eller et menneske. Det har hun igennem mere end 25 år været bedre til end de fleste. Det vidner adskillige priser, bøger og billedserier om. Tine Harden virker også nærmest fra naturens side disponeret for sit arbejde. Hendes klare blå øjne kigger årvågent ud på verden fra de beskyttende øjenhuler. Pupillerne trækker sig helt sammen, stiller skarpt, låser i position. Men de senere år er det blevet sværere at få opfyldt ambitionerne om de ægte billeder, fortæller den rutinerede fotograf. Sprækkerne er blevet spartlet ud, og folk tør ikke vise sig, som de i virkeligheden er. - Man kan ikke komme tæt på længere. Alle vil efterhånden efterbehandles, have glattet rynker ud, strammet op på arme og lår, så de kommer til at se yngre ud. Det hele skal være så pænt, at jeg faktisk ikke tror på ret mange portrætter mere. Det er rigtig trist,

Fotograf: Peter Sørensen

siger Tine Harden.

Tæt på Helle og Villy Siden billedet af en skuffet Uffe har hun gennem årene taget mange billeder af politiske

29


Fotograf: Tine Harden/Polfoto

aktioner og aktører. Men efter at hun stop-

jeg jo se hvilke varme og sjove personer, de er;

efter shows og i andre stille stunder uden for

pede som fast fotograf på Politiken i 2004, er

sider, der ellers ikke kommer frem, siger hun

rampelyset.

det ikke blevet til mange besøg på Borgen.

og iler videre til næste argument.

- Jeg mener ikke, at man skal være be-

Derfor var det kærkomment, da Tine

- Og særligt når vi nu står i en situation

kymret for, at fotografen vil forstyrre. Jeg kan

Harden blev spurgt, om hun ville følge Helle

med historisk potentiale, fordi vi kan få vores

efter så mange år i branchen sagtens finde ud

Thorning og Villy Søvndal på deres ture rundt

første kvindelige statsminister. Det ville være

af, hvornår jeg lige skal trække mig lidt, og

om i landet, hvor de sammen kæmper for at

fantastisk og meget oplagt at dokumentere

hvornår det er i orden, at og mit kamera og

overtage regeringsmagten. En af Tine Hardens

hele det forløb fra nært hold, siger Tine

jeg er mere synlige.

yndlingsbøger er ”The Clinton Years” – foto-

Harden, der ikke har

bogen, der følger daværende præsident Bill

opgivet håbet om at

Clinton på usædvanlig nært hold. Med den

komme tæt på de to

som inspirationskilde øjnede hun en sjælden

oppositionsledere

mulighed for at komme helt tæt på og vise

under valgkampen.

nye sider af de to politikere. - Den slags er der desværre ikke rigtig

Men hvis man gerne vil dokumen-

Det var duften af mandesved, og det at stå på en fodboldbane langt pokker i vold

Afrikas stjerneskud

- Tine Harden, fotograf

om uhindret adgang,

Hvis Tine Harden skal fremhæve et projekt, hun er særligt stolt af, og som opfylder hendes ambitioner

tradition for i Danmark. Man vil ikke lade sig

tere en proces, er

fotografere i mere intime situationer som

det meget vigtigt,

møder, hvor man måske er uenige, forberedel-

at fotografen er

ser til vigtige taler og lignende. Det er rigtig

med fra starten og bliver en naturlig del af

som udkom sidste år. Her har Tine Harden

ærgerligt, siger Tine Harden.

processen, forklarer hun. I forbindelse med

besøgt over 20 lande i Afrika og fotograferet,

sin bog om Victor Borge fra år 2000 fulgte

hvordan fodbold spilles og spiller ind på det

man får et indtryk af menneskene bag faca-

Tine Harden den legendariske entertainer

store kontinent.

den. Jeg er for eksempel rigtig glad for at have

over en periode på to år og vandt derigennem

set Helle og Villy spise røde pølser og snakke

Victor Borges tillid. Hun fik lov at være med

har rejst der rigtig meget. Og så var det bare

med folk på Tårs-Spodsbjerg-færgen. Der kan

på hotelværelser og i omklædningsrum før og

en ultimativ fed opgave. Jeg havde absolut

- For det er netop i sådanne situationer, at

30

nævner hun bogen ”A Kick Out Of Africa”,

- Først og fremmest elsker jeg Afrika og


KULTUR

Gode fotografer ifølge Tine Harden Cristina Garcia Rodero – Spansk fotograf. Født i 1949. Medlem af den prestigefyldte Magnum-sammenslutning. Specialiseret i spansk folklore og religiøse ritualer. Giorgia Fiorio – Italiener. Født i 1967. Hendes værker kredser ofte om identitet og er bredt udstillet over Europa. Hendes fremstilling af forskellige kulturers udtryksformer i bogen Il Dono er hædret med UNESCO’s Patronage. Josef Koudelka – Tjekkisk fotograf. Født 1936. Tog billeder af Sovjets invasion af Prag i 1968. Negativerne blev smuglet ud af landet og trykt anonymt i Sunday Times. Blev derefter optaget i Magnum og har taget billeder over hele Europa – senest med fokus på landskaber.

Alle fotografier: Tine Harden

Alle fotografier her på siden er Tine Hardens egne

31


Jeg er for eksempel rigtig glad for at have set Helle og Villy spise røde pølser og snakke med folk på TårsSpodsbjerg-færgen - Tine Harden, fotograf

frihed. Og jeg skulle fotografere, det jeg elsker saft og kraft, farver og energi, siger hun, snuser kraftigt ind og kigger ud af vinduet. - Det var duften af mandesved, og det at stå på en fodboldbane langt pokker i vold og være fri til at fotografere, hvad jeg ville. Og alle var simpelthen så søde. Jeg rakte bare hånden frem og sagde: ”Goddag, jeg hedder Tine Harden. Jeg er fotograf fra Danmark og vil gerne lave en bog om fodbold”. Så var de

- Vi skal simpelthen møde hinanden. Det er jo altid sådan, at når man først fysisk møder den, man synes er dum eller mærkelig, så er vedkommende jo ikke så dum eller anderledes alligevel, fortæller Tine Harden, fotograf gennem 25 år.

på. Undervejs greb projektet om sig. Tine Harden endte med at bruge mere end tre år, Og selvfølgelig gør de det; fodbold er så stort

arbejdet altid størst, når der er et lag mere

i Afrika. I Sierra Leone er der fodboldhold for

under billedernes farverige overflade. En mis-

pologisk studie; jeg ville til så mange lande

de mange, der har mistet et ben i den blodige

sion bag visionen.

som muligt og finde fodbold i alle facetter.

borgerkrig. Så spiller de bare på krykker,

Fra professionelle kampe på store stadions til

fortæller Tine Harden med begejstring i stem-

fordommene om Afrika: Fortælle en historie

børn, der spiller med en bylt af tøj og elastik-

men.

om, at alt dernede ikke er korruption eller krig

før bogen var færdig. - Det udviklede sig nærmest til et antro-

ker på gaden og til, hvordan man mødes og

Arbejdet med bogen tilfredsstillede mere

- Jeg vil gerne bidrage til at ændre på

– alt det negative man ofte forbinder Afrika

ser fodbold på små barer. Jeg tog til Kenya for

end eventyrlysten og det at besøge et yndet

med. Afrika er på mange måder i rivende

at finde ud af om masaierne spiller fodbold.

rejsemål. For Tine Harden er glæden ved

udvikling.

32


KULTUR

Tine Harden • Født i 1960 • Udlært pressefotograf på Politiken i 1985. Ansat her indtil 2004. Herefter freelancefotograf. • Vinder af Årets Pressefoto i 1992 og 1999. Vinder af kategorien Nature and Environment i World Press Photo i 2000. • Har udgivet bøgerne Victor Borge(2000), En aften jeg aldrig glemmer(1999) – om den kongelige balletdanserinde Heidi Ryoms afskedsforestilling, Med slør - og uden (2005) om Kvinder i Syrien (sammen med Lone Kühlmann) og fodboldbogen A Kick Out Of Africa(2010) • Til september udkommer en bog om Hellerup. Med to journalister fra Weekendavisen afbilleder Tine Harden landets mest eftertragtede postnummer. • Er begyndt at tage billeder i sit relativt nye kvarter i Sydhavnen. Billederne skal vise de mange positive ting, området har at byde på.

Det er jo altid sådan, at når man først fysisk møder den, man synes er dum eller mærkelig, så er vedkommende jo ikke så dum eller Fotograf: Peter Sørensen

anderledes alligevel. - Da jeg første gang skulle præsentere min kæreste for familien i Jylland, havde ingen af dem nogensinde mødt et lesbisk par før, og stemningen om bordet var ikke just afslappet i starten. Men efter en halv time havde de fundet ud af, at vi jo var søde nok og var lige som alle andre. Det handler om at mødes, pointerer Tine Harden, der også henter inspiration i sin mor, som efter farens død har fundet glæde

I Danmark skal vi mødes

er nødvendigt, fordi nye og gamle danskere

I Danmark søger Tine Harden også missio-

stadig ikke lever optimalt sammen, og netop

ner. Et eksempel er hendes billedserie ”Den

det er vores helt store udfordring som sam-

mor for de her unger. I stedet for at være en

usynlige succes”, der fortæller historier om

fund, mener Tine Harden.

af de gamle damer, der er hoppet på Dansk

vellykket integration. Her har Tine Harden fo-

Vejen frem skal belægges med viljen til at

i at læse historier for børn og unge i Vollsmose. - Nu er hun blevet en god og rar bedste-

Folkepartis galej og står og skuler til dem ved

tograferet en række indvandrere, der alle har

anerkende indbyrdes forskelle, men samti-

busstoppestedet. Det er jeg ret stolt af, siger

gode stillinger og socialt engagement.

dig må vi erkende, at vi er en del af samme

Tine Harden.

– den gode historie.

samfund.

Her er målet også at aflive fordomme. Det

- Vi skal simpelthen møde hinanden.

- Men det kræver, at vi ikke er bange for at mødes.

33


UDEN FILTER

Uden filter er titlen på en klumme, hvor F! giver et engageret menneske spalteplads til at få luft for en hjertesag.

Illustration: Lasse Netterstrøm

Thorstein Theilgaard er generalsekretær i Bedre Psykiatri, der er en landsforening for pårørende til psykiske syge.

Børne- og ungepsykiatrien kræver mere end BARE gode intentioner Af Thorstein Theilgaard

forældrene til børn på ventelister bliver slet ikke

er det glade vanvid, når forskning viser, at

gjort opmærksom på deres ret til behandling,

al ventetid forværrer psykisk syge børns

viser en undersøgelse fra Bedre Psykiatri.

tilstand og risikerer at smadre familien.

Konsekvenserne for den otteårige pige, den

Tidens største sundhedspolitiske skandale er

• At der indføres en præmieringsordning til

uden tvivl, at psykisk syge børn og unge fortsat

15-årige dreng og deres forældre samt søskende

de dele af børne- og ungepsykiatrien, som

parkeres på månedlange ventelister, selvom

er så graverende, at der skal mere og andet

kan effektivisere og samtidigt fastholde

der for længe siden er vedtaget en garanti om

end gode intentioner til. Hvis de skandaløse

kvaliteten. Det skal skabe større rum for

højest to måneders ventetid. Jeg har desværre

ventelister skal fjernes, kræver det politisk vilje

innovation i den offentlige behandling og

en dårlig nyhed til SF og andre politikere, som

og mod; det kræver viljen til at finde de nødven-

bedre rammer for etablering af friklinikker.

interesserer sig for psykisk syge børn og unges

dige penge, og det kræver modet til at sige: Det

• At forældre til børn på venteliste i

ve og vel: Forbedringer af børne- og ungepsy-

enkeltes barns sundhed og familiens velfærd er

psykiatrien skal have ret til at arbejde på

kiatrien kræver meget mere end bare gode in-

vigtigere end en principiel diskussion af offentlig

nedsat tid i en periode eller at tage på orlov

tentioner og velmenende meldinger i medierne

eller privat behandling. For Bedre Psykiatri er

i op til seks måneder med understøttelse

i ny og næ.

det underordnet, om muligheden for behandling

på dagpengesats fra det offentlige.

ligger i det ene eller det andet regi.

Og ja, det koster penge på den korte bane, og

Virkeligheden for børn og unge med psykisk

jeg ved godt, det er ilde hørt i en tid, hvor det

sygdom er rystende. To og et halvt år efter behandlingsgarantiens indførsel, har mere

Bedre Psykiatri mener, der som minimum er

politiske mantra – også i SF – er; at det hele

end 1.300 psykisk syge børn og unge

brug for:

skal koste det halve. Den gode nyhed er, at en

tilbragt over to måneder på venteliste.

• At retten til private behandlingstilbud

stærkere prioritering af psykisk syge børn og

Alt i alt står mere end 2.600 børn og unge på

udvides. Lige nu skal børnene på

unge med statsgaranti fører til besparelser på

venteliste. Stort set ingen syge børn henvises

bureaukratisk vis vurderes til at blive ”akut

lidt længere sigt: I form af sparede udgifter

til de private behandlingstilbud, som

forværret” af ventetiden, før de kan få

til kontanthjælp, førtidspension, forældrenes

faktisk findes. Og størstedelen af

penge med sig til privat behandling, hvilket

sygemeldinger og skilsmissee.

34


RUNDT OM SF

KALENDER

landsmøde

18. august

SF holdt landsmøde 14. og 15. maj i København. På landsmødet blev

Siden januar 2010 har nødhjælpsarbejder Palle Horn været udstationeret

der vedtaget to udtalelser: ’Det kan la’ sig gøre’ – om SF’s visioner

for Røde Kors på den jordskælvsramte ø. På denne ’Tankerige Torsdag’

for Danmark, samt en udtalelse om situationen i Nordafrika og Mel-

fortæller han sammen med sine udvalgte gæster om sine oplevelser

lemøsten. Her blev også vedtaget mindre ændringer i partilovene.

og om, hvorfor der stadig er brug for hjælp – især nu, hvor mediernes

Vedtagelserne kan ses på www.sf.dk/vedtagelser

opmærksomhed er kølnet! Se fuldt program på www.sfof.dk

Haiti efter katastrofen

Pris: 50 kr. inklusiv let anretning og forfriskninger undervejs Tilmelding: tilmeld@sfof.dk Tid: 18. august kl. 17.30-19.30 Sted: SFOF, Blegdamsvej 24 A, baghuset, 2200 Kbh. N.

8. september

I Onkel Dannys fodspor Vil Vangede være et vildt, voldsomt og vovet villakvartér, eller hvordan viser Vangede sig… egentlig? Tidligere prodekan Thorkil Damsgaard Olsen (KUA) viser rundt i sin skolekammerat, Dan Turèlls fodspor, hvor vi i den legendariske forfatters ånd starter med synet af en enestående bogsamling og afslutter med en fælles skål i en meget, meget brun bodega. Hjemmearbejde: Genlæs ’Vangede billeder’! Læs mere på www.sfof.dk Pris: SFOF’ere: 50 kr./Gæster 80 kr. Tilmelding: tilmeld@sfof.dk, max 35 deltagere! Tid: 8. september kl. 17.00 – 19.00 (ca.)

Deltag i sommertræf

Mødested: Vangede Bibliotek (hvor Turèll-samlingen kan beskues) fra

Hvordan vil SF forandre Danmark/Europa? Og hvordan kan du som

August/september

medlem eller sympatisør være med til at skabe forandringer? Det folder vi ud på dette års Sommertræf, som SF inviterer til i samarbejde

kl. 16.30

Mindfulnesskurser

med SF's medlemmer af Europa-Parlamentet og SFOF (det politiske event-bureau, Socialistisk Folkeoplysningsforbund). Sommertræffet

SFOF har indledt et samarbejde med MB16P, der har specialudviklet en

afholdes d. 19.-21. august 2011 på Ryslinge Højskole.

række kurser, som kan træne vordende og nuværende politikere i at

Det bliver en weekend fyldt med politiske aktiviteter og socialt samvær

leve i et mindre stressfyldt og mere fokuseret liv. Mere information på

med engagerede mennesker, der ligesom du har lyst til at diskutere

www.mb16p.dk eller på tlf. 51 71 74 47

arbejdsvejen for fremtidens Danmark.

Pris: for hele forløbet: 1.200 kr.

Fra slutningen af juni kan du kan læse mere på:

Tilmelding: www.mb16p.dk

www.sf.dk/sommertraef

Sted: SFOF, Blegdamsvej 24 A, baghuset, 2200 Kbh. N.

Tid: 19.-21. august 2011

Tid: Kurset strækker sig over 4 torsdage i august og september kl.

Sted: Ryslinge Højskole, Fyn.

17-19.00

15. juni

September

Arbejderhistorisk cykeltur i Odense

Besøg Europa-Parlamentet i Strasbourg

Kom med på cykeltur i fortidens Odense, når forfatter og byrådsmed-

Oplev en dag i Parlamentet og mød Margrete Auken, Emilie Turunen

lem, Anders W. Berthelsen inviterer på arbejderhistorisk rundvisning i

og deres stab og få en god diskussion om aktuelle spørgsmål. Turen

Skibhuskvarteret, som tidligere har haft en ganske dramatisk historie,

foregår med tog.

og som i dag er hjemsted for blandt andet Nordeuropas største bazar.

Pris: 2.300 kr. inkl. togrejse, liggevogn (4 personer i kupe), overnatning

Bag arrangementet står SFOF – det politiske eventbureau (Socialistisk

i dobbeltværelse, morgenmad og udflugt til Alsace. Enkeltværelse kan

Folkeoplysningsforbund).

reserveres i begrænset omfang og mod merbetaling.

Pris: 50 kr.

Mere information: www.sfof.dk eller hos: Berit Møller Nielsen,

Tilmelding: Direkte til Niels Erik Ramhøj på congroup@cdnet.dk

tlf. 40 87 60 38, e-mail: Bemoni@stofanet.dk eller Niels Erik Jensen,

Tid: 15. juni kl. 19.00

tlf. 23 80 37 61, e-mail Nielsej@mail.tele.dk

Sted: Foran Basaren, Thrige Firkanten

Tid: Afrejse 23.9.2011, hjemkomst 28.9.201

35


Afsender: Christiansborg, 1240 København K

Valgkamp i hele landet Under valget popper SF-valgkampskontorer op over hele landet. Her kan du som medlem eller sympatisør komme forbi og give en hånd med i valgkampen. Uanset om du har 10 min. eller masser af tid, så har din indsats betydning i valgkampen Prikkerne på kortet viser de steder, SF planlægger at få kampagnekontorer under valgkampen. Når valgkampen er i gang, kan du finde nærmere information, adresser med mere på: www.sf.dk

Din mening på video Lav en kort video om, hvordan du mener, vi får et bedre Danmark. Se film og følg med på: www.etbedredanmark.nu

Meld dig på banen Tøv ikke med at kontakte SF, hvis du vil give en hånd med i valgkampen. Alle gode kræfter kan bruges. SF har valgkampskoordinatorer i hele landet – kontakt dem, i din region:

København

Sjælland

Sydjylland

Tlf.: 24 20 70 70 trine@sf.dk

Tlf.: 30 48 72 79 cecilie@sf.dk

Tlf.: 51 92 57 28 anders@sf.dk

Tlf.: 50 99 00 04 anne@sf.dk

Fyn

Østjylland

Tlf.: 28 91 99 01 rudy.madsen@sf.dk

Tlf.: 60 18 12 38 louise@sf.dk

Vestjylland

Nordjylland

Tlf.: 60 60 94 30 alexander@sf.dk

Tlf.: 31 22 80 88 lars.pedersen@gmail.com

Trine Riis Jensen Anne Nielsen

Københavns Omegn Casper Brun Pedersen Tlf.: 61 27 88 24 casper@sf.dk

Nordsjælland Sofie Tolstrup

Tlf.: 28 96 28 35 sofie@sf.dk

Cecilie Brøndum Boesen

Rudy Madsen

Alexander Thorvaldsen

Anders Wolf Andresen

Louise Broman

Lars Pedersen

Magasinet F! 3-11  
Magasinet F! 3-11  

SF’s magasin F!. Tema: ’Fair Løsning 2020’ – om S og SF’s plan, der lukker hullet i dansk økonomi og fremtidssikrer velfærden. Interview med...

Advertisement