Page 1

DECEMBER 2010

30. ÅRGANG NR. 307


Leder. Året 2010 går nu ind i den sidste måned. Det betyder at mange af os begynder at gøre status. Har året været som forventet? næppe? eller har der vist sig helt nye muligheder og begrænsninger. Uanset hvad så skal vi nu snart til at skrive 2011. Og hvordan har 2010 så egentlig været? Vejrmæssigt har det været fuldstændigt som det var da vi var børn. Vinteren var kold og med knæhøj sne i månedsvis, foråret lidt på den ”blandede side”, sommeren meget varm og dejlig, ikke mindst da børnene havde ferie, og efteråret blæsende og regnfuldt men også med gode dage. Det vil sige at vores børn, på baggrund af i det mindste dette år, lige som vi har gjort, kan fortælle deres børn om at ”da de var børn”. Altså livet går videre med de samme anekdoter og forestillinger om, i gamle dage var alting om ikke bedre, så i det mindste anderledes. Det er for mig klart, at ingenting er som sidste år, ja ingenting er bare som i går – det er jo præcis det der gør det så spændende at leve, og være med i samarbejdet med børnene, jer forældre og alle de gode med -arbejdere. Men at året er slut betyder absolut ikke at skoleåret er slut. Heldigvis er vi kun halvt igennem, og der venter med sikkerhed alle børn og voksne et spændende forår. Med disse ord vil jeg ønske jer alle en glædelig jul. Med venlig hilsen Bo Jansen


Referat fra forældrerådsmøde den 24. Nov. 2010 Personale: Bo Jansen (Leder), Morten (souschef og afdelingsleder Hasselhuset), Gabi (afdelingsleder Nøddehuset), Helen (afdelingsleder Egehuset), Ina (afdelingsleder baghuset) Repræsentant for skolebestyrelsen: Morten Frouvne Vincentz Dagsorden: 1. Referat fra sidst. Vedhæftet. 2. Status på den interne økonomi samt ønsker til næste års økonomiske prioriteringer. 3. Status på budgetreduktioner, i forhold til sommerferie – modtageklasse og personale. 1) Drøftelse af eventuel tidlig start (1/5 i SFO for børnehaveklassebørn). 2) Nyt fra SFO, herunder. Børnetal pt. og Modtageklassen. 6. Nyt fra forældrerådet. 7. Nyt fra skolebestyrelsen, ved Morten Frouvne Vincentz. 8. Evt. 3)

Jonathans referat blev godkendt med ros og uden kommentarer.

2) Økonomi og ønsker til næste års prioriteringer: Regulering af midler til SFO, 2010 her blev der bevilget lidt mere end antaget (482.000) (planlagt 478.000). Boss beretter om Pyramidens tilstand der er i forfald/utæt pga. byggesjusk. Anslået udgift ca. kr. 50.000 men der er endnu ikke hjemtaget tilbud på renoveringen så beløbet er et gæt. Beløbet til renoveringen foreslås taget af det uforbrugte beløb der vil være for 2010. Vi kender de præcise midler til projektet 15. jan 2011 Tiltag: For at bevare pyramiden - af med Kalmar brædder, på med nyt tagpap. Forslag fra forældrene om evt. fælles arbejdes weekend, samt til endelig udformning, samt forespørgsel om der måtte bruges udenlandsk, lovlig, arbejdskræft. Vi kigger på 3 modeller: 1. fuld model. 2. Skrabet model. 3. Kompromis model. Valgt løsning skal økonomisk godkendes af skolebestyrelsen. 3) Status vedr. budgetreduktioner i forhold til sommerferie, modtageklasse og personale. Lukningsdage. Der er ansøgt om sommerferieåbent. Vi er de eneste der har ansøgt. Afgørelse falder inden jul. (”bøvlet kan vi nok leve med. Personalet der vil mangle hvis vi ikke får åbent er det svært at undvære”). (fakta-info: Vi mister en deltidsstilling på 2 ugers yderligere lukning i f. eks sommerferie)


Lukning af Modtageklasser: Halvdelen af nuværende ressourcer bevilget til en anden løsning end den nuværende, der er flere forslag til en ny ordning men det vides endnu ikke hvilken løsning det ender med. Skolen håber at der i den endelige beslutning om fremtiden vil komme et tilbud her på skolen. Men det er en politisk beslutning. Så er det besluttet at der fremover kun vil blive givet lønsum til 80 % pædagogtimer og 20 % medhjælpertimer mod nu, 90/10 Fleksibel ledelse. Vores afdelingsledere har i kraft af deres titler af 7 administrative timer ud af 37. Da der er et politisk ønske om at skære ledelsestimer væk til fordel for timer med børnene. Det betyder at afdelingslederne vil blive opsagt fra deres nuværende job og tilbudt ansættelse på ændrede vilkår, herunder et lavere timeantal til hjælp med de administrative opgaver. Skoleledelsen forventer at kunne sammensætte stillinger til de ramte der stadig vil være attraktive. Alle er dog stadig imponeret over energien som det nedskæringsramte personale udviser. 4) Drøftelse vedr. tidlig start i SFO 1. maj for børnehaveklassebørn Der er et politisk ønske om at se på muligheden for tidlig start (1/5 2011) for de kommende børnehaveklassebørn. Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal se muligheden for dette, arbejdsgruppen forventer at færdiggøre deres arbejde primo januar – således at der kan tages en politisk beslutning først i det ny år. 5) Nyt fra SFO Børnetallet holdet på 231. Det går den rigtige vej og det er godt for normeringen. Der kommer stadig nye børn til modtageklassen. Lige nu 8 børn. fra bl.a. Spanien, Rusland, Irland, Afghanistan og Irak. 6) Nyt fra Forældrerådet Intet at bemærke. 7) Nyt fra skolebest. v/Morten Frouvne Vincentz Den nye Skolebestyrelse har været i gang siden sommeren. De har afholdt 3-4 møder og er blevet konsolideret. Man har brugt energi på besparelser, høringssvar ect. Der er bl.a. diskuteret hvilke konsekvenser det har for skolen at kommunen vil have en mere simpel model i forhold til normering / kvotienter / ressoucer osv. Skolebestyrelsen er også optaget af forsøg med nye arbejdsgange samt trafikproblemer omkring om skolen, der lige nu vurderes som tilfredsstillende. Området ved Superbest er stadig et problem trafikalt Skolebestyrelsen vil prøve at få indflydelse omkring den nye ombygning af torvet ved Superbest. Desuden er IT udstyr og ønsker på skolen fremover blevet undersøgt. 8)Evt: Den låste låge mod Hasselvej virker meningsløs pga. af hullet i hegnet. Hegnet bliver lappet straks. For referat Anders Rohweder


JULETRÆSFEST Fredag den 17. december afholder vi juletræsfest på SFO.

Vi starter umiddelbart efter at børnene er kommet fra skole, og forventer at være færdige senest kl. 15.00 Arrangementet starter i egne huse, hvor der bydes på æbleskiver og saft. Herefter synger vi julen ind.

Og hvem ved - måske får vi også besøg af selveste julemanden…?

OBS! Under vores juletræsfest er vi desværre ikke i stand til at sende børn til aktiviteter.


DECEMBER 2010 1. 2.

Marie Louise 1.C 8 år

3.

Svømning for 0.A

4.

Ida 1.C 7 år

5.

2. s .i. advent

6.

Svømning for Egehuset / Daniel J. 0.B 6 år

uge 49

7. 8. 9.

Mathilde K. 0.B 6 år / Daniel V. 0.B 6 år / Christian 3.A 10 år / Tines føs’da’

10. Svømning for 0.B 11. 12. 3. s. i.advent 13. Luciadag / Svømning for Hasselhuset / August 1.A 7 år

uge 50

14. 15. Annemone 3.A 9 år

16. 17. JULETRÆSFEST / Arsan 3.A 10 år / Allans føs’da’ 18. Marcus 3.A 10 år / Anna 3.C 9 år 19. 4. s. i. advent / Camilla 0.A 7 år / Julies føs’da’ 20. Svømning for Baghuset /Alfred 2.A 9 år / Oliver 2.B 9 år

uge 51

21. Claudia 1.C 7 år 22. Vintersolhverv / Christinas føs’da’

SFO åben - Skolejuleferie

23. Lauge N. 0.A 6 år / Emilie 1.C 7 år 24. Juleaftensdag - GOD JUL! / Jacob 2.B 9 år / Camilla 3.B 10 år

SFO lukket

25. Juledag 26. 2. juledag 27. Lisa M2 9 år 28. 29. 30. 31. Nytårsaften - Godt nytår!

uge 52


JANUAR 2011 1.

GODT NYTÅR! / Laura H. 0.A 7 år

2.

Sofie 0.A 6 år / Andreas 0.B 7 år

3. 4.

uge 1

Sarah 2.B 9 år

5. 6.

Hellig 3 konger / Christian 1.C 8 år / Clara 2.B 8 år

7.

Svømning for 1.A / Andreas 2.B 9 år

8. 9. 10. Svømning for Nøddehuset

uge 2

11. 12. Christoffer 0.A 7 år / Emilia 1.A 8 år 13. Rune 2.A 9 år 14. Svømning for 1.B / Lucas S. 1.C 8 år / Boss’ føs’da’ 15.

16. 17. Svømning for Egehuset

uge 3

18. Elliott 0.B 7 år / Kirstine 1.A 8 år / Lukas S. 3.B 10 år / Andreas B. 3.C 10 år 19. 20. 21. Svømning for 1.C 22. 23. Julie 0.B 7 år 24. Svømning for Baghuset / Oscar B. 0.A 7 år / Rasmus 2.A 9 år

uge 4

25. 26. Martin 2.B 9 år 27. 28. Svømning for 2.A / Lucas B. 3.B 10 år 29. 30. 31. Svømning for Hasselhuset / Alma 1.C 7 år

uge 5


M-klasse fordelingen Da v i i Nød dehuset og B ag huset har modtagerklassebørn, som deltager i samling og andre aktiviteter som del af de forskellige klasser, oplyser vi gerne her i Hasselbladet om hvem der hører til hvor. Klasse 0.B 0.B 1.B 1.B 1.B 3.B 3.B 3.B

Drenge

Piger Azra

Leu Daniel Mariam Vy Lisa Samira Vi


KONKURRENCEVINDERE Og så er disse søde børn blevet udtrukket som vindere af sidste måned Børnekonkurrencer: 0.A - Mads L., Sofie 0.B - Nikolaj, Olivia 1.A - Christian J, Mathilde 1.B - Mads, Julie K 1.C - Alma, Thomas 2.A - Jacob W, Ditte 2.B - Nikolas, Clara 3.A - Kristine, David 3.B - Katrine, Lucas Bro 3.C - Ingen besvarelser

TILLYKKE!


BØRNEKONKURRENCE DEN LETTE - 

____________________________________ _____________ Navn Klasse Løsningen lægges i postkassen i det hus hvor du hører til senest den 14. Vinderne får besked inden eller kort efter jul.


BØRNEKONKURRENCE DEN SVÆRE - 

____________________________________ _____________ Navn Klasse Løsningen lægges i postkassen i det hus hvor du hører til senest den 14. Vinderne får besked inden eller kort efter jul.


OG SÅ KAN VI FORTÆLLE ... - at vildtugen endnu engang har været et hit, hvor mange har været ude forbi og kigge på de fugle der skulle pilles og parteres. Se billeder på vores hjemmeside. - at børnefesten for 0., 1. og 2. klasserne gik godt og hyggeligt. Det er dejligt at se børnene nyde den hyggelige aften med dans og musik.

JULETRÆER TIL SFO Som tidligere år, modtager vi gerne jeres aflagte juletræer efter jul. Børnene har stor glæde af at lege med dem og eks. bygge huler af dem. Træerne kan stilles ind på vores legeplads.

HASSELBLADET ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTÅR!


SFO ved FuglsanggĂĽrdsskolen Hasselvej 74 B 2830 Virum tlf. 45 28 41 20 www.fu-ltk.dk

Hasselhuset Nøddehuset Egehuset Baghuset SFO kontor

45 28 41 21 45 28 41 22 45 28 41 23 45 28 41 24 45 28 41 28

Hasselbladet Dec 10  

Hasselbladet er SFO's husavis

Advertisement