Page 1

AUGUST/ SEPTEMBER 2010

30. ÅRGANG NR.304 www.fu-ltk.dk


Kære Forældre Velkommen tilbage fra en forhåbentlig herlig sommerferie. I år har det vist været svært at klage over vejret, hvis ferien ellers er blevet afholdt i Danmark. For de af jer der endnu ikke har fået det at vide, kan jeg oplyse at vi fik samlet så mange penge ind ved vores store sommerfest ,at vi besluttede at indkøbe den ”vandlege-bane” som der var et stort ønske om at få på legepladsen. Banen er nu blevet sat op og er allerede blevet meget populær. Det skoleår vi netop har taget fat på vil, i øvrigt lige som alle andre skoleår, blive både spændende og ganske anderledes end noget tidligere år. Vi starter i år op med 230 børn på SFO, hvilket er noget lavere end de tidligere år. Grunden til dette er, at der ”kun” startede 50 ny børnehavekassebørn i 2 klasser, samtidig med at der var 4 tredje klasser der gik videre i klub. Det skaber så lidt mere plads i Hasselhuset – men naturligvis med færre personaletimer. Jeg vil allerede nu gøre opmærksom på de 10 lukkedage vi skal afholde på SFO. I år ligger lukkedagene i uge 42 (efterårsferien), hverdagene mellem jul og nytår og endelig fredagen efter Kristi Himmelfart (3/6 – 2011). Alle øvrige hverdage er der åbent som sædvanligt. Med venlig hilsen Bo Jansen


Ny områdeledere for daginstitutionerne på langt besøg i indskolingshuset. Som tidligere omtalt startede vi i år kun med 2 børnehaveklasser. Det betød at vi, på papiret, havde et ”tomt” lokale i de næste 2 år. Vi blev derfor bedt om at udlåne et lokale for en periode på to år til de to nye områdeledere, der som et led i et forsøg med ny ledelse af daginstitutionerne, er blevet ansat i Børne- og fritidsforvaltningen. Disse manglede et sted at være. Områdelederne har nu fået kontor i indskolingshuset ved siden af SFO- kontoret. Områdelederne har altså ingen direkte tilknytning til skolen og kan derfor sandsynligvis heller ikke svare på spørgsmål desangående. I skoleledelsen håber vi på, at vi kan drage fordel af at have de nye områdeledere ”lige ved siden af”, når der skal drøftes overgang mellem børnehave og skole for de kommende børnehaveklassebørn, samt andre fælles faglige interessepunkter. Vi byder derfor Lene Stilling og Eva Lefholm velkommen på Fuglsanggårdsskolen. Med venlig hilsen Bo Jansen


KÆRE NYE BØRN OG FORÆLDRE Nu hvor jeres barn er startet i en ny institution, vil der være mange ting som er nye for jeres barn og jer. I er altid velkomne til at spørge os, når i er i tvivl om noget. I det følgende er der nogle forklaringer om samling, svømning, børnekonkurrencerne i Hasselbladet, morgenåbning og tilmeldte aktiviteter. Samling Vi holder samling mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 14.30 til kl. 15.00 Denne stund bruger vi til at informere børnene, tale om ting og emner som er aktuelle, lege, læse højt o.a. Vi prioriterer samling højt, og beder derfor om at jeres barn så vidt muligt ikke hentes under samlingen. Når vi holder samling, er vores telefonsvarer sat til, hvor I er velkomne til at indtale en besked. Til samlingen får vi en lille ting at spise, eks. frugt, kiks, hjemmebag eller andet. Hvis jeres barn på dette tidspunkt af eftermiddagen er meget sulten, er det en god idé at have noget ekstra med i madpakken. Hver fredag har vi Café fra ca. 14.00-15.00, hvor børnene i mindre grupper kan komme ind og få nogle lækkerier. Menuen i Caféen forberedes og uddeles af en lille gruppe af børn.

Svømning Vi har tid i svømmehallen ved skolen én time hver fredag


fra kl. 14 til 15, hvor vi på skift kan tage en hel klasse med. Klassernes svømmeturnus er skrevet i kalenderen i Hasselbladet. Som noget relativ nyt, har vi nu også fået én time hver mandag fra kl. 14-15. Denne mandagssvømning vil gå på skift mellem husene, hvor vi kan tage improviserede hold med eks. kun drenge eller piger. Vi kan fortælle, at vi ikke lærer børnene at svømme, men leger og har det sjovt sammen i det våde element. Foruden de 2 samlingsvoksne som deltager, er der en livredder til stede i svømmehallen. Børnekonkurrencer I hvert nummer af Hasselbladet, er der 2 børnekonkurrencer - en ”let konkurrence” og en ”svær konkurrence”. For at få mulighed for at vinde en lille præmie, skal du løse mindst én af konkurrencerne - du må selv om hvilken. Men du er selvfølgelig også velkommen til at løse dem begge. Løsningen lægges i postkassen i det hus hvor du hører til. Hver måned bliver der så trukket 2 vindere fra hver klasse. Vinderne får en lille præmie, som deles ud sidst i måneden, og vindernavnene kan også læses i Hasselbladet. Vi håber at I alle har lyst til at være med!


Morgenåbning og telefonnumre Vi holder sædvanligvis morgenåbent i Egehuset (vestlige del af indskolingshuset), fra kl. 7.00 til vi sender børnene ud i klasserne ca. 7.50 I dette tidsrum kan der også opnås personlig telefonkontakt ved at ringe til Egehuset. Mellem kl. 8.00 og 12.45 kan der indtales besked på de enkelte huses telefonsvarere. Vores hovednummer er 45 28 41 20 Hasselhuset - 45 28 41 21 Nøddehuset - 45 28 41 22 Egehuset - 45 28 41 23 Baghuset - 45 28 41 24 Kontor - 45 28 41 28

Børn til aktiviteter I løbet af august/september måned, vil flere af børnene på SFO starte til ekstra aktiviteter uden for SFO-regi, eks. svømning, fodbold, musik etc. Hvis I ønsker at vi skal sende jeres barn af sted til en sådan aktivitet, så giv os besked om ugedag, sendetidspunkt og mødetidspunkt. OBS! For at kunne gennemføre vores store fællesarrangementer, ser vi os ikke i stand til at sende børn til aktiviteter til SFO-fødselsdag, Hasselcup og juletræsfest - se datoerne for disse arrangementer på næste side!


ARRANGEMENTER I SKOLEÅRET 10/11

2010: - Tor. d. 9/9 - Ons. d. 15/9 - Man.+ tir. d. 20.21./9 - Fre. d. 12/11 - Fre. d. 17/12

Familie-sportsdag (se side 8) SFO-fødselsdag (se side 16) Hasselcup (fodboldturnering mod andre SFOér - se side 8) Børnefest Juletræsfest

2011: - Fre. den 4/3 - Lør. den 18/6 - Fre. den 24/6

Fastelavnsfest Sommerfest for børn og voksne Pølsegilde (sidste skoledag)

Herudover vil der være nogle emneuger som børnene kan tilmelde sig. Læs nærmere om dem 14.


FAMILIESPORTSDAGE MOTIONSUGE - ¡ ±HASSELCUP ¡± Starten af dette efterår kommer til at stå i motionens tegn. Som noget relativt nyt, afholder vi Familiesportsdag for SFO-børn, søskende og forældre. Torsdag d. 9. september vil alle huse sætte nogle udendørsaktiviteter i gang. Vi håber så på, at en del forældre og søskende har lyst og tid til at komme og deltage i eks. rulledisco i skolegården, fodbold, basketball eller hvad der ellers igangsættes. Sportsdagen varer fra kl. 15.00 til kl. 16.30. I uge 36 har vi vores fælles motionsuge for SFO-børn. I denne uge får børnene mulighed for dagligt at kunne deltage i forskellige motoriske lege og spil. Om fredagen slutter vi af med at holde ”rulledisco” i skolegården. I uge 38 afholder vi vores årlige fodboldturnering ”Hasselcup”. Her spiller vi på vores boldbaner, mod børn fra nærliggende skolers SFO’er. Der dystes om ”de gyldne støvler”, og gives også præmie for det bedste heppekor. Fodboldtræningen starter i uge 36. Når turneringerne står på mandag den 20. og tirsdag den 21. september, ser vi os desværre ikke i stand til at sende børn til aktiviteter.


AUGUST 2010 1.

(skolesommerferie) / Gertrud 3.C 9 år

2.

/ Monica 3.C 9 år

uge 31

3. 4.

Jacob H. 2.A 8 år

5. 6.

Mads 3.A 9 år

7.

Ida Sofie 1.C 7 år / Axel 2.A 8 år

8.

Henriette 2.A 8 år

9.

Katrine 1.A 7 år / Kasper 1.B 7 år / Olivia 2.A 8 år

uge 32

10. Samuel 3.B 9 år 11. Skolestart - 2. klasser og op møde kl. 9.00 / 1. klasser møde kl. 9.30 12. Skolestart - 0. klasser møde kl. 9.00 13. 14. 15. Laurids 0.A 6 år / Emilie 0.B 6 år

16. Magnus 3.B 9 år

uge 33

17. Asta 3.B 9 år / Louises føs’da’ 18. 19. 20. 21. Julius 1.A 7 år / Katrine 3.B 9 år 22. Liva 1.B 7 år 23.

uge 34

24. 25. 26. Elias T.J. 0.B 6 år 27. Svømning for 3.A 28. Emiliya M-kl. 6 år 29. 30. Svømning for Hasselhuset / William 1.C 8 år 31.

uge 35


SEPTEMBER 2010 1.

Christians føs’da’

2.

Milo 0.A 7 år

3.

Svømning for 3.B / Mads 0.A 7 år

4.

Lykke 1.C 7 år

5. 6. 7.

uge 36

Ersin 0.B 6 år

8. 9.

Familiesportsdag fra kl. 15.00 / Jacob W. 2.A 8 år / Morten L.’s føs’da’

10. Svømning for 3.C / Christoffer 3.B 9 år 11. 12. 13. Svømning for Nøddehuset / Erna 3.B 9 år

uge 37

14. 15. SFO fællesfødselsdag

16. Lauge S. 0.A 6 år 17. Svømning for 0.A / Matias 2.B 8 år 18. Zakarias 0.A 6 år 19. Azra M1 6 år 20. Hasselcup / Victor 1.C 8 år

uge 38

21. Hasselcup / Jonas 1.A 8 år 22. 23. Jævndøgn / Julie K. 1.B 7 år 24. Svømning for 0.B / Filippa 1.A 7 år / Malta 1.B 7 år 25. 26. 27. Svømning for Egehuset 28. Emma-Sofie 2.B 8 år 29. 30. Asta 1.B 7 år

uge 39


HASSELBLADET er SFO Hasselvejs husavis. HASSELBLADET udkommer én gang om måneden. For de nyeste informationer: se SFO’s hjemmeside under Nyheder på www.fu-ltk.dk


Emneuger i SFO SFO’s årsplan over emneuger er indsat nedenfor. Den er dog ikke mere fast, end hvis der pludselig viser sig behov for en ekstra indsats på et givet område, kan vi ændre den. Ligeledes kan der ved personalemangel eller sygdom blive behov for at omlægge de nu planlagte uger: 2010 Uge 34+35: Uge 36: Uge 36, 37: + 38 Uge 41+43: Uge 47:

Filtning i Pyramiden for 0. klasser. Fælles motionsuge for alle børn. Fodboldtræning op til ”Hasselcup” for 1.-3.klasser + øvning af heppekor. Filteprojekt ”Vildtuge” i Pyramiden.

2011 Uge 2+3+4+5:Madprojekt ”Børn og sund kost” Uge 5+6: ”Børn og Computere” Uge 8+9: ”Børn og eksperimenterende kunst” Uge 10: Rytmik Uge 17+18: Cykeltræning i skolegården. Forår Øvning af teater for alle 2. klasser op til SFO’s sommerfest Mellem efterårsferien 2010 (uge 42) og påskeferien 2011 (uge 15) vil der blive lavet suppe over bål hver onsdag.


FORDELING AF BØRN OG VOKSNE PÅ SFO Hasselhuset: 1.A - Daniel, Irene 2.A - Allan, Julie Herudover er Morten B. tilknyttet Hasselhuset, samt 3.A ved klassemøder. Nøddehuset: 0.B - Louise 1.B - Gabi, Karoline 2.B - Niels Peter, Tine M-klasse - Christina Ved samling fordeles M-klassebørnene efter alder, i de øvrige klasser i Nøddehuset. Egehuset: 0.A - Else, Jeanette 1.C - Hatice, Helen Baghuset: 3.A - Hanne (samt Morten B. fra Hasselhuset) 3.B - Christian 3.C - Ina Herudover er Morten L. tilknyttet Baghuset Kontor i indskolingshuset: Boss (SFO-leder) Faste vikarer:

Caroline, Maja, Patrick


M-klasse fordelingen Da vi i Nøddehuset og Baghuset har modtagerklassebørn, som deltager i samling og andre aktiviteter som del af de forskellige klasser, oplyser vi gerne her i Hasselbladet om hvem der hører til hvor. Klasse 0.B 0.B 1.B 1.B 1.B 2.B 3.B 3.B 3.B

Drenge

Piger Azra

Leu Daniel Mariam Vy Shane Lisa Samira Vi

SFO FÆLLESFØDSELSDAG Onsdag den 15. september afholdes SFO-fødselsdag. Vi går i gang med programmet lige efter skoletid. Gruppevis skal alle børnene deltage i forskellige discipliner som består af små lege. Alle får nærmere besked senere. Denne dag er vi desværre ikke i stand til at sende børn til aktiviteter, før efter kl. 15.00.


BØRNEKONKURRENCE DEN LETTE - 

____________________________________ _____________ Navn Klasse Løsningen lægges i postkassen i det hus hvor du hører til senest den 20. Vinderne får besked sidst i september måned.


BØRNEKONKURRENCE DEN SVÆRE - 

____________________________________ _____________ Navn Klasse Løsningen lægges i postkassen i det hus hvor du hører til senest den 20. Vinderne får besked sidst i september måned.


OG SÅ KAN VI FORTÆLLE… … at redaktionens computer i august måned sagde sit sidste farvel. Derfor er dette Hasselblad desværre blevet stærkt forsinket (bladet burde være udkommet sidst i august måned). Vi beklager! … at de nye 0. klasse-børn har haft mulighed for at lave nogle flotte filtarmbånd i Pyramiden de sidste par uger. … at vi i disse uger er startet med fodboldtræningen op til vores Hasselcup 2010. Husk at forældre og søskende er meget velkomne til at komme og overvære kampene mod nærliggende SFO’er den 20. og 21 september fra kl. 13.30.

… at der i dette blad er vedlagt en adresse- og telefonliste over samtlige indmeldte børn på SFO. Vedlagt er også en ”Må gerne/må ikke”-seddel, som vi ber jer om at udfylde og aflevere snarest.


SFO ved FuglsanggĂĽrdsskolen Hasselvej 74 B 2830 Virum tlf. 45 28 41 20 www.sfo-fu.dk

Hasselhuset Nøddehuset Egehuset Baghuset SFO kontor

45 28 41 21 45 28 41 22 45 28 41 23 45 28 41 24 45 28 41 28

Hasselblad August/September 2010  
Hasselblad August/September 2010  

SFO Hasselvejs månedsblad

Advertisement