Page 1

Pædagogen i fremtidens skole IT eksperimentarium Denne dag byder på ny viden, inspiration og konkrete bud på, hvordan It kan inddrages som en pædagogisk ressource i SFO og skole. Dagen byder på oplæg, workshops, praktiske øvelser og refleksioner, hvor den enkelte kan finde sit afsæt til udviklingsprojektet Pædagogen i fremtidens skole.

Glæd dig til en dag med masser af digital leg og inspiration!

IT EKSPERIMENTARIUM Arrangeret af: Schoug Psykologi & Pædagogik

21. SEPTEMBER 2013

Strandgade 20 3300 Frederiksværk Tlf. 51204802 www.schoug.dk

SFO Ådalens skole


Workshop A: Flipped Learning - vend læringen på hovedet! V/ Anders Schunk, Lærer på Elev skole

Program Kl. 09.00 Kl. 09.20 Kl. 09.25 Kl. 09.30 Kl. 10.30 Kl. 10.45 Kl. 12.30 Kl. 13.20 Kl. 14.50 Kl. 15.10 Kl. 15.30 Kl. 15.50 Kl. 16.00

Morgenkaffe og brød Velkomst v/Anne Præsentation af dagens program v/Inge Fælles oplæg v/Lotte Nyboe Pause Workshop A og B (deltagerne vælger én af de to workshops) Frokost Workshop C og A (deltagerne vælger én af de to workshops) Kaffepause Refleksioner over dagens input Ideer og forslag til videre udforskning og/eller implementering af det, vi har taget til os i dag Afrunding v/Anne og Inge Tak for i dag

Fremtidens læring er åben og distribueret. Det betyder bl.a., at læringsressourcer er tilgængelige for alle, at læring tager udgangspunkt i, hvad den enkelte har behov for at lære, og at man ved hjælp af forskellige sociale medieteknologier kan uddanne sig uafhængigt af tid og sted – igennem hele livet. “Flipped learning” er et lille skridt i denne retning. I workshoppen præsenteres Flipped Learning i teori og praksis, og deltagerne prøver at arbejde med principperne i egen produktion. Se mere på www.AndersSchunk.dk

Anders Schun k Lærer på Elev skole

Janus Madsen Indskolingslærer og appudvikler

Workshop B: Film og animation i undervisning og SFO V/ Rasmus McGregor, skolepædagog på N.J. Fordsgades Skole og IT-underviser på Pædagogisk Læringscenter Hvordan kan man bruge undervisningsdelen og fritidsdelen til at komplementere hinanden i børnenes læring. Et sted, hvor man introducerer og arbejder med specifikke opgaver og et sted, hvor man fordyber og undersøger. Film kan noget andet en det skrevne ord. Jeg vil komme med eksempler på hvordan film kan bruges til at gøre børn og voksne nysgerrige. Hvilke muligheder ligger der i filmmediet for kreativitet. Dokumentation via film. Og hvordan deler man medierne og viden på en skole? Workshop C: Meningsfuldt og digitalt sprogarbejde i SFO v/ Janus Madsen, indskolingslærer og appudvikler Præsentation af app'en Skriv og Læs som værktøj til kreative skriftsproglige aktiviteter i relation til leg, dokumentation og kommunikation. App'en giver samtidig børnene mulighed for at udvikle deres skrive- og læsefærdigheder. App’en giver barnet mulighed for at lege med rollen som forfatter af rigtige multimediehistorier med tekst, lyd og billeder, uanset barnets formelle læse/skrivefærdighedsmæssige niveau.

Fælles oplæg: SFO-pædagogik 2.0: Leg, læring og digitale medier V/ Lotte Nyboe, Institut for Kulturvidenskaber, forsker i digitale medier I oplægget sættes fokus på digitaliseringens betydning for samfundet og børns opvækst, men også for læring og dannelse. For hvad skal børn kunne for at klare sig i fremtiden? Og hvordan sikrer vi børns digitale dannelse og en helhed omkring børns læring? I oplægget argumenteres for vigtigheden af at sætte strøm til fritidspædagogikken i en fornem brobygning mellem det, der foregår i fritidens skole og i det formelle skolerum. Det kræver digitale pædagoger og nye pædagogiske design – men det behøver ikke være svært og tidskrævende. Keep it simple og inddrag børnene.

Rasmus McGregor Skolepædagog og ITunderviser

Lotte Nyboe Institut for kulturvidenskaber Forsker i digitale medier

a  
a  
Advertisement