Page 1

Informatie Iedere schooldag • van 8.30 uur tot 12.00 uur van 13.00 uur tot 16.30 uur • op afspraak Tijdens de vakantie • van maandag tot vrijdag 9.00 uur tot 12.00 uur 14.00 uur tot 17.00 uur De school is gesloten van 8 juli tot en met 15 augustus

Hoe zijn we te bereiken Met de bus • Lijnbus 52 Gent - Assenede - Boekhoute • Lijnbus 53 Gent Zuid - Ertvelde - Bassevelde • Lijnbus 54 Gent Zuid - Evergem - Doornzele • Lijnbus 57 Gent - Watervliet • Lijnbus 58 Gent - Eeklo - Brugge • De belbus

Met de tram • Tramlijn 1 Gent Flanders Expo - Gent Sint-Pieters - Evergem Brielken

Met de trein • Gent - Eeklo

Evergem


Communicatie Voor extra informatie over onze school kan je steeds onze externe website raadplegen.

www.sfevergem.be Bovendien beschikken wij over een interne website. Elke nieuwe leerling krijgt in september een persoonlijke account en kan deze site naar hartenlust raadplegen.

www.student.sfevergem.be Foto’s, verslagen van uitstappen, info over projecten, de activiteitenkalender, het menu van de week… schetsen een beeld van het dagdagelijkse leven op Sint–Franciscus.

Via deze site kunnen de leerlingen ook mailen met hun leerkrachten over lesgerelateerde onderwerpen. Ook kan de leerkracht via de site lesdocumenten ter beschikking stellen. Ook alle ouders ontvangen een account om enerzijds online alle brieven te lezen en anderzijds zelf de studentensite te raadplegen. In het begin van het schooljaar ontvangt u deze account met handleiding. Voor vragen en problemen in verband met deze online communicatie kan u steeds terecht op helpdesk@sfevergem.be.


Bij wie kan je altijd terecht?

Directie Mevrouw Van Renterghem M. Mevrouw Tielemans A. Mijnheer Van Hoey W.

Het leerlingensecretariaat Mevrouw Mevrouw Mevrouw Mevrouw Mevrouw

Posman A. Schatteman E. Van der Linden L. Van Hecke L. Veys C.

Het personeelssecretariaat Mevrouw Vermeiren F. Mevrouw Verheije C. Mevrouw Tack P.

De coรถrdinatoren / leerlingenbegeleiders 1 e graad

2 e graad 3 e graad

Mevrouw Denolf G. Mevrouw Schauvliege G. Mevrouw Steyaert V. Mijnheer Petit J. Mevrouw Haeck C.

Pedagogische verantwoordelijke Doornzele Mevrouw De Pauw B.

Evergem


Leerlingenbegeleiding De leerkrachten en de leerlingenbegeleiders Heel wat mensen zorgen ervoor dat je je op school goed in je vel voelt. Je vakleerkrachten geven je heel wat tips over hoe je moet studeren en zijn bereid je vragen te beantwoorden of naar je te luisteren, als je hen iets – goed of slecht nieuws – wil vertellen. Je klassenleraar is een beetje je engelbewaarder. Hij of zij houdt steeds een oogje in het zeil en staat voortdurend klaar om naar je te luisteren en je, waar nodig, te helpen. De leerlingenbegeleiders zijn de alomtegenwoordige duizendpoten, die ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt. Wanneer er een probleem – bij jezelf of in de klasgroep – opduikt, zijn zij er als de kippen bij om in overleg met jou naar een oplossing te zoeken.

Het CLB Onze school is aangesloten bij het Vrij CLB regio Gent Vestiging Holstraat 95 9000 Gent 09 233 83 00 Wil je een gesprek hebben met iemand die onafhankelijk is van de school, maar de school toch goed kent? Dan kan je op school terecht bij een CLB-medewerker: Mevrouw Colman N. nancy.colman@vclbgent.be 09 277 83 31 Mevrouw Wullaert T. tina.wullaert@vclbgent.be

Je kan er terecht met je vragen, grote of kleine problemen in de klas, op school, thuis of elders. Meer info vind je in de zorgfolder die we je in het begin van het schooljaar bezorgen.


Inschrijvingen • Je kan inschrijven op de OPENDEURDAG op 21 april 2012 van 13.30 uur tot 17.30 uur. Je meldt je aan met de antwoordkaart die je ontvangen hebt. • EIND JUNI krijg je deze documenten thuis opgestuurd : - de boekenlijst voor de richting waarin je bent ingeschreven; - een lijst met schoolbenodigdheden; - een brief waarin je ouders zich akkoord verklaren met het opvoedingsproject en het schoolreglement; - de lijst met vrije dagen voor het volgende schooljaar. • Ten laatste op 1 JULI bezorg je ons volgende documenten (om praktische redenen graag alle documenten SAMEN afgeven): - je ingevulde boekenlijst; - een kopie van je getuigschrift basisonderwijs; - een kopie van je rapport (overzicht van het schooljaar); - het ondertekende document “akkoord opvoedingsproject en schoolreglement”; - BaSo-fiche (indien beschikbaar); • EIND AUGUSTUS krijg je een brief over de organisatie van de eerste schooldag en de boekenverkoop (zie verder).

Evergem


Lessenrooster 1 e leerjaar A Gemeenschappelijke basisvorming

27 lesuren

godsdienst

2

Nederlands

5

Frans

4

wiskunde

4

aardrijkskunde

2

natuurwetenschappen

2

geschiedenis

1

lichamelijke opvoeding – LO

2

muzikale opvoeding – MO

1

plastische opvoeding – PO

2

techniek

2

Keuzegedeelte

5 lesuren

Latijn Latijn

5

Moderne Nederlands

1

Frans

1

wiskunde

2

leren leren en sociale vaardigheden *

1

Orienteringsklas sociaal-economische en technische activiteiten Frans/ wiskunde

4 (gesplitste klas) 1

* sociale vaardigheden = leren leren + leefsleutels

Elke klas volgt eenmaal per week één lesuur ict (= blind typen en computervaardigheden) van 15.20 uur tot 16.10 uur.


Lessenrooster 2 e leerjaar Gemeenschappelijke basisvorming

27 lesuren

godsdienst

2

Nederlands

5

Frans

4

Engels

2

wiskunde

5

aardrijkskunde

1

natuurwetenschappen

1

geschiedenis

2

lichamelijke opvoeding – LO

2

muzikale opvoeding – MO

1

techniek

2

Basisopties

5 lesuren

Latijn Latijn Moderne socio-economische initiatie

2

wetenschappelijk werk

3

Handel handel

3

computervaardigheden

2

Techniek - Wetenschappen techniek - wetenschappen

5

leefsleutels komen aan bod tijdens een themadag (communicatie, pesten, …).

Evergem


Het verloop van een lesdag 1 e graad De schoolpoort open gesloten

om 07.45 uur om 17.15 uur

Lesuren in de voormiddag 1 e lesuur 2 e lesuur speeltijd 3 e lesuur 4 e lesuur

08.25 09.15 10.05 10.20 11.10

uur uur uur uur uur

tot tot tot tot tot

09.15 10.05 10.20 11.10 12.00

uur uur uur uur uur

Middagpauze = 5 e uur • je blijft op school in de refter eten of gaat naar huis, als je dicht in de buurt woont; • je brengt een lunchpakket mee of maakt gebruik van het aanbod in ons restaurant (gebruik een brooddoos, geen aluminiumfolie!); • je brengt geen drank mee van thuis, in het restaurant kan je soep of een drankje kopen of krijg je een gratis glas water aangeboden.

Lesuren in de namiddag 6e 7e 8e 9e

lesuur lesuur lesuur lesuur

12.50 13.40 14.30 15.20

uur uur uur uur

tot tot tot tot

13.40 14.30 15.20 16.10

uur uur uur uur = ict-lessen (1 x per week)

Avondstudie (gratis) maandag - dinsdag - donderdag en vrijdag van 15.30 uur tot 17.00 uur


Studiebegeleiding Leren leren en sociale vaardigheden In het eerste jaar Moderne krijg je wekelijks een uurtje sociale vaardigheden. Dit is geen gewoon vak, je krijgt geen echte leerstof en er komen ook geen punten aan te pas. Toch is het een zeer zinvol uur omdat je er bijvoorbeeld tijdens het eerste trimester leert hoe je het studeren van andere vakken moet aanpakken. “Leren leren” dus. Je leert hoe je je agenda moet gebruiken, hoe je je boekentas efficiënt maakt, hoe je een les moet studeren, hoe je je op de examens moet voorbereiden… Vanaf het tweede trimester gaat het niet over “leren leren” maar over “leren leven”, m.a.w. leefsleutels. Dan gaat het over jezelf in relatie tot anderen, thuis en op school, en over wat daar zoal komt bij kijken: zelfvertrouwen, leren kiezen, neen kunnen zeggen, verantwoordelijkheid nemen,… Meestal worden deze lessen sociale vaardigheden gegeven door je klassenleraar. Een extra troef om elkaar beter te leren kennen en dus een hechte band te smeden.

Cursus “Leren leren” De v.z.w. B.E.S.T. organiseert op onze school een cursus “Leren leren” tegen betaling. Na een infoavond in november voor ouders en leerlingen, kan je je inschrijven voor deze cursus. De cursus start na de kerstvakantie en loopt over 5 zaterdagen, telkens van 13.30 uur tot 15.30 uur.

ICT = informatie- en communicatietechnologie In het eerste jaar volgen alle leerlingen na een gewone lesdag 1 uur ict per week. Je leert er blind typen en je wordt getraind in de basisvaardigheden van het computergebruik. In het tweede jaar komen ict-vaardigheden in alle lessen geïntegreerd aan bod.

Evergem


Infoavonden Individuele oudercontacten Infoavond 1 e jaar In september worden je ouders uitgenodigd op een infoavond.

Infoavond 2 e jaar In mei worden je ouders uitgenodigd op een infoavond over de overgang naar de tweede graad.

Oudercontacten • eerste en tweede trimester: - oktober: met de klassenleraar (op afspraak); - december: met vakleerkrachten (op afspraak); - december: (eventueel) op uitnodiging van de leerlingenbegeleider, om verdere opvolging te bespreken; - januari: met de vakleerkrachten (op afspraak). • derde trimester: - op het einde van het schooljaar (op afspraak). • in de loop van het schooljaar: - op vraag van de ouders (via de leerlingenbegeleider) of op vraag van de leerlingenbegeleider.

Rapporten 1 e graad • • • • • • • • •

september oktober november december februari maart maart mei juni

maandrapport 1 maandrapport 2 maandrapport 3 trimestrieel rapport + attituderapport maandrapport 4 maandrapport 5 trimestrieel rapport + attituderapport maandrapport 6 trimestrieel rapport + jaarrapport


Raming onkosten 1 e leerjaar A Noodzakelijke uitgaven - begin van het schooljaar • handboeken - allemaal nieuw er is ook kans de handboeken 2e hands aan te kopen • handboeken te gebruiken over de 6 jaar (vb atlassen) • werkboeken • SB-blok • rapportmapje • schoolagenda • T-shirt gymles • benodigdheden PO • benodigdheden techniek • benodigdheden sociaal-economische en technische activiteiten

50,00 EUR 45,00 EUR 165,00 1,70 3,00 7,00 7,50 10,00 15,00 25,00

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Noodzakelijke uitgaven - tijdens het schooljaar • rekenmachine • schoolbenodigdheden

25,00 EUR 40,00 EUR

Uitgaven op de schoolrekening - tijdens het schooljaar • drukwerk en kopieën • pedagogische uitstappen

60,00 EUR 65,00 EUR

Evergem


Schoolrekeningen • bij het afhalen van de boeken en schoolbenodigdheden in augustus, wordt contant of met bancontact betaald; • in de loop van het schooljaar worden de nageleverde boeken, fotokopieën, studie-uitstappen, het zwemmen, … verrekend via de schoolrekening; dit bedrag wordt via een overschrijving geregeld; • de kosten worden gespreid over 3 rekeningen: november, maart en juni.

Studietoelagen Heel wat ouders hebben recht op een studietoelage. Informatie vindt u op www.studietoelagen.be Bijkomende uitleg of hulp kan u vragen aan mevrouw Van Hecke op het leerlingensecretariaat of u kan contact opnemen op het hulpnummer 1700.

Schoolboeken In het middelbaar onderwijs worden de leer- en werkboeken aangekocht door de ouders. De boekenlijst voor het nieuwe schooljaar wordt in juni opgestuurd naar alle leerlingen die ingeschreven zijn in het eerste jaar. Je brengt je boekenlijst ten laatste op 1 juli binnen: • je kan tweedehandboeken bestellen via school, zolang de voorraad strekt; • indien gewenst, kan je ook via school nieuwe handboeken bestellen; • werkboeken of leerwerkboeken zijn steeds nieuw; • je kan ook nieuwe hand- en werkboeken aankopen via een zelfgekozen boekhandel. De bestelde boeken kan je op 27 of 28 augustus afhalen op school (brief volgt).


Benodigdheden LO - MO - PO - TO Lichamelijke opvoeding • T-shirt met schoolembleem. Je kan het op de boekenverkoop in augustus passen en aankopen. • Je zorgt zelf voor degelijke indoor sportschoenen of turnpantoffels en voor donkere shorts.

Plastische opvoeding • Basismateriaal: - 12 kleurpotloden (Bruynzeel of Caran D’Ache) - plakkaatverf (Taelens): vermiljoenrood, magenta, cyaanblauw, geel, wit en zwart - doorzichtig plakband - lijm - potlood 2HB • Ander materiaal wordt gemeenschappelijk aangekocht en verrekend via de schoolrekening.

Techniek • Materiaal wordt gezamenlijk aangekocht en verrekend via de schoolrekening.

Sociaal-economische en technische activiteiten • Materiaal wordt gezamenlijk aangekocht en verrekend via de schoolrekening.

Evergem


Ons schoolrestaurant Hoe betalen? In ons restaurant betalen we met jetons. (zie kleur) Je kan de eerste keer jetons kopen tijdens de boekenverkoop op het einde van de vakantie. Tijdens het schooljaar kan je ze elke voormiddag tijdens de pauze aankopen in het leerlingensecretariaat.

Ons aanbod Het menu kan je wekelijks terugvinden op de website van de school. • gele jeton 0,60 EUR (worden steeds per 10 verkocht): soep, chocomelk, drank, een dessert of een groentenkommetje; • rode jeton 2,20 EUR: er is dagelijks keuze uit een broodje van de dag of een vegetarisch broodje; • blauwe jeton 3,30 EUR: dagelijks wordt een koude schotel, een dagschotel, een alternatieve dagschotel of een vegetarische schotel aangeboden.


Basisbenodigdheden Tijdens de eerste les overlopen alle vakleerkrachten de benodigdheden voor hun vak. Deze zaken kan u alvast aanschaffen, ze komen zeker van pas: • Van Dale pocketwoordenboek (Belgische uitvoering): - Nederlands - Nederlands–Frans - Frans–Nederlands

• rekenmachine Texas Instruments TI-34 Multiview

• • • • • • • • •

rode, blauwe en groene balpen vulpen doorzichtig plakband en lijm geodriehoek, meetlat potlood, vlakgum en puntenslijper ringmap en classeur passer schooltas en schooletui markeerstiften

Evergem


Economie (4-5 wiskunde)

Economie (4-5 wiskunde)

Moderne Wetenschappen

Latijn (4-5 wiskunde)

Latijn (4-5 wiskunde)

Latijn

1e jaar

2e jaar

3e jaar

Wetenschappen

Wetenschappen

Wet.Wet.Mod. Talen Wiskunde

Wet.Wet.Mod. Talen Wiskunde

* worden in 2012 - 2013 enkel georganiseerd, indien er voldoende inschrijvingen zijn

1e leerjaar A

Economie Economie Mod. Talen Wiskunde

Latijn Latijn Mod. Talen Wiskunde

5e jaar

4e jaar

Economie Economie Mod. Talen Wiskunde

Latijn Latijn Mod. Talen Wiskunde

Schepenhuisstraat

6e jaar

7e jaar

Evergem

TechniekWet.

TechniekWet.

TechniekWet.

TechniekWet.

TechniekWet.

Handel

Handel

Handel

Handel

Handel

1e leerjaar B *

Kantoor

Kantoor *

Kantoor

Kantoor

Kantoor

Kantooradmin. & Geg. beheer

Doornzele

Infobrochure nieuwe leerlingen  

Infobrochure nieuwe leerlingen Sint-Franciscus Evergem