Plener Wolimierz 2022

Page 1

Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 1 PLENER JEDNOŚĆ WOLIMIERZ 2022 FOTOGRAFIA NIE TYLKO ANEKTOWANA

PLENER JEDNOŚĆ

WOLIMIERZ 2022

Py­tasz, co w moim ży­ciu z wszyst­kich rzecz głów­ną, Po­wiem ci: śmierć i mi­łość oby­dwie za­rów­no.

Jed­nej oczu się czar­nych, dru­giej mo­drych boję.

Te dwie są me mi­ło­ści i dwie śmier­ci moje.

Przez nie­bo roz­gwież­dżo­ne, wpo­śród nocy czar­nej, To one pę­dzą wi­cher mię­dzy­pla­ne­tar­ny,

Ten wi­cher, co dął w zie­mię, a ludz­kość wy­da­ła, Na wiecz­ny smu­tek du­szy, wiecz­ną roz­kosz cia­ła.

Na żar­nach dni się mie­le, dno ży­cia się wier­ci, By praw­dy się naj­głęb­szej do­ko­pać ist­nie­nia

I jed­no wie­my tyl­ko. I nic się nie zmie­nia. Śmierć chro­ni od mi­ło­ści, a mi­łość od śmier­ci.

4 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność
Robert Pomichter Iwona Champlewska
6 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność
Plener Wolimierz
2022 - Jedność / 7
8 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność
Plener Wolimierz
2022 - Jedność / 9

fotografia anektowana

Iwona Champlewska
10 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność

fotografia anektowana

Iwona Champlewska
Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 11

fotografia anektowana

Rafał Klimek
12 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność

fotografia anektowana

Rafał Klimek
Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 13

obudził się daleko gdzieś zaczyna biec przed siebie a słońce z nim rozpędza się dużo siły ma leci niczym ptak czarnych myśli brak bo przecież jeszcze długo nim się skończy dzień

trudno zrozumieć to lecz takie życie już jest dziś jesteś a jutro nie to trochę dobrze i źle trochę dobrze i źle jak kometa na niebie miga nam świat żyjemy tak mało lat i trochę ciebie mi brak trochę ciebie mi brak zwiedził cały świat dźwięków, kształtów, barw i tyle wspomnień ma dla siebie gubi myśli słońce kończy bieg już nie starcza tchu i potrzebuje snu chyba położy się tu obok ciebie gwiazdy widać księżyc podniósł się

trudno zrozumieć to lecz takie życie już jest dziś jesteś a jutro nie to trochę dobrze i źle trochę dobrze i źle jak kometa na niebie miga nam świat żyjemy tak mało lat i trochę ciebie mi brak trochę ciebie mi brak

bo trudno zrozumieć to lecz takie życie już jest dziś jesteś a jutro nie to trochę dobrze i źle trochę dobrze i źle jak kometa na niebie miga nam świat żyjemy tak mało lat i trochę ciebie mi brak trochę ciebie mi brak

(na na na na...) jak kometa na niebie miga nam świat żyjemy tak mało lat i trochę ciebie mi brak trochę ciebie mi

Utwór ‚Kometa’ pochodzi z albumu Kwiat Jabłoni ‘Mogło być nic’.

14 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność

fotografia anektowana

Grzegorz Matoryn
Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 15
16 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność Agnieszka Karczmarz
Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 17

fotografia anektowana Agnieszka Karczmarz

18 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność

fotografia anektowana

Agnieszka Karczmarz
Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 19

fotografia anektowana Agnieszka Karczmarz

20 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność

fotografia anektowana

Agnieszka Karczmarz

Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 21

fotografia anektowana Mariusz Ryż

22 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność

fotografia anektowana

Mariusz Ryż

Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 23

fotografia anektowana

Grzegorz Matoryn
24 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność

fotografia anektowana

Grzegorz Matoryn
Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 25
Anna Chorab
26 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność

Zainspirowana wykładem Pana Roberta o twórczości nieznanej artystki.

Proszę przypomnieć jej godność...

Zamek w Świeciu

Francesca Woodman

Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 27
Zbigniew Gałucki
28 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność
Zbigniew Gałucki
Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 29

fotografia anektowana

Grzegorz Sidorowicz

30 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność

fotografia anektowana

Grzegorz Sidorowicz

Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 31
Katarzyna Matoryn
32 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność
Tomasz Kukuć
Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 33

fotografia anektowana

Janna Brużdzińska
34 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność
Janna Brużdzińska
Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 35

fotografia anektowana

Katarzyna Matoryn
36 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność

fotografia anektowana

Regina Michiewicz
Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 37
Wolimierz Jedność Robert Pomichter
38 / Plener
2022 -
Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 39
Robert Pomichter
40 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność
Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 41
Paweł Dusza
42 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność
Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 43
Paweł Dusza
44 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność
Plener Wolimierz 2022 - Jedność / 45
46 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność backstage Grzegorz Matoryn
Plener Grzegorz Matoryn
Wolimierz 2022 - Jedność / 47 backstage
48 / Plener Wolimierz 2022 - Jedność
Plener
Wolimierz 2022 - Jedność / 49

UCZESTNICY PLENERU:

Joanna Bruzdzinska Mariusz Bambus Jarosław Cembrowicz Iwona Champlewska Anna Chorab Magda Gałkiewicz Zbigniew Gałucki Rafał Klimek

Katarzyna Kozińska-Stępka Piotr Koza

Katarzyna Matoryn Grzegorz Matoryn Regina Michniewicz Robert Pomichter

Urszula Popielarz Myriusz Raż

Grzegorz Sidorowicz Edward Szutter Wojciech Youjjin Aws

komisarz, organizator pleneru, projekt graficzny i opracowanie: Grzegorz Matoryn

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji pleneru dla Roberta Pomichtera, Iwony Champlewskiej, Zbigniewa Gałuckego

PROJEKTY FOTOGRAFICZNE GM 2022