__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

een project van

Thuis Goedereede in

67 VERSCHILLENDE WONINGEN VAN NU MET DE UITSTRALING VAN TOEN

T H U IS IN GOEDER EEDE WWW.DENIEUWEOOSTDIJK.NL


Welkom DISCLAIMER De (perspectief) tekeningen en overige afbeeldingen in deze brochure zijn bedoeld om een impressie te geven en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De perspectieftekening in deze brochure is met recht een artist impression, waarin de ´artiest´ zich soms wat artistieke vrijheden gunt. De gevels, schilderwerk en/of dakbedekking kunnen in werkelijkheid afwijken. De tuininventaris, tuinaanleg en inrichting van de openbare ruimte is naar fantasie van de illus-

© 2015, Estate Invest B.V., De Hofjes 16, 3241 ML Middelharnis

trator ingevuld. Aan deze tekeningen kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die we nagestreefd hebben, geen rechten worden ontleend.

Design: Sfa Print


Er is iets nieuws op poten gezet... Het is ons een genoegen om u De Nieuwe Oostdijk te Goedereede te mogen presenteren. Het is een unieke ontwikkeling, gelegen aan de rand van het pittoreske stadje Goedereede, met haar prachtige haven en statige toren. De woningen in De Nieuwe Oostdijk zijn voorzien van een tijdloze architectuur, met een knipoog naar het monumentale centrum van Goedereede. De woningen geven het gevoel van toen, maar beschikken over het comfort van nu. Het kopen van een woning is geen dagelijkse bezigheid. Bij de planvorming voor De Nieuwe Oostdijk hebben wij “vraaggerichte projectontwikkeling” toegepast, waarbij het woningaanbod is afgestemd op de daadwerkelijk vraag vanuit de woningmarkt. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat een woning in De Nieuwe Oostdijk volledig zal voorzien in uw wensen en behoeften. Ons enthousiasme is met het ‘op poten zetten’ van dit project ongetemperd geraakt. We hopen dat mede met deze brochure op u over te brengen, zodat u wellicht de ‘sprong’ waagt.

Met vriendelijke groet,

D. van Es

C. van Heukelen

Directeur Estate Invest

Directeur Estate Invest


-4-

Goedereede, het historische stadje gelegen op de kop van het eiland Goeree-Overflakkee is een geliefde plaats om te wonen. De historie van het stadje is terug te zien in de oude patriciërshuizen, in de vroegere ambtswoning van paus Adrianus, in de oude haven en de statige domtoren. De naam Goedereede betekent dan ook ‘veilige haven’. Zo was de oude domtoren lang in gebruik als baken voor zeevarenden. Deze toren mag tot een van de mooiste torens van Nederland worden gerekend. Door de fraaie ligging vlakbij de Noordzee, de natuurgebieden, de Slikken van Flakkee en de Kwade Hoek, de uitgestrekte stranden op de kop van

STRAND - 2,8 km

Goeree-Overflakkee is het project De Nieuwe Oostdijk uniek. Maar ook de Europoort, Maasvlakte en Middelburg zijn niet ver weg doordat Goedereede

SUPERMARKT - 700 m

direct aan de N57 is gelegen. Verder beschikt Goedereede over diverse voorzieningen, zoals de gezellige haven met de terrassen, restaurants en

NATUURGEBIED - 1,8 km KWADE HOEK

cafés, een supermarkt, authentieke bakker en een basisschool. Maar ook op het gebied van cultuur, horeca, evenementen en kunst is in het gezellige

EUROPOORT/ - 20 km MAASVLAKTE

stadje veel te beleven. In deze brochure is ervoor gekozen om een ree als symbool op te nemen voor De Nieuwe Oostdijk. Deze keuze is gemaakt omdat De Nieuwe Oostdijk op zeer korte afstand ligt van vele prachtige

ROTTERDAM - 50 km CENTRUM

natuurgebieden. Het is dan ook goed denkbaar dat u tijdens een wandeling in de omgeving oog in oog komt te staan met een ree.

Goede De sfeer en historie van het kleine stadje maken dat Goedereede een bijzondere plek is om te wonen.

Maasvlakte

Europoort

Goedereede

Middelburg

Rotterdam

Een veilige haven van onze jaartellin


ereede

n vanaf het begin ng

Achtergrondfoto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

-5-

Een heerlijke woonomgeving in elk seizoen


Overzich

-6-

De Nieuwe Oostdijk

Goedereede

De Nieuwe Oostdijk in vogelvlucht


ht

-7-

Het resultaat van vraaggerichte projectontwikkeling Bij de ontwikkeling van De Nieuwe Oostdijk te Goedereede is er gebruik gemaakt van vraaggerichte projectontwikkeling.

Bij deze wijze van ontwikkelen worden woningzoekenden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de planvorming, zodat het uiteindelijke aanbod naadloos aansluit op de daadwerkelijke vraag vanuit de markt. Vanaf 2010 zijn wij al gestart met het inventariseren van de woonwensen van geïnteresseerden en zijn wij gesprekken aangegaan met geïnteresseerden om het gewenste type woning, de prijsklasse, perceelsoppervlakte en de uitstraling van de woningen met hen te bespreken en in beeld te krijgen. De uitkomsten van deze gesprekken zijn geïnventariseerd en vertaald naar het plan De Nieuwe Oostdijk zoals het er nu ligt. Uit deze gesprekken kwam onder meer naar voren dat: - het plan een eigen identiteit dient te hebben met individuele en onderscheidende woningen, in plaats van ‘standaardwoningen’; - het plan ruim van opzet dient te zijn; - een grote waardering voor het stadje Goedereede bestaat; - het een wens is om ruime percelen bij de woningen te hebben; - het een wens is om grote woningen (geen kleine starterswoningen) te realiseren, welke geschikt zijn voor alle (toekomstige) gezinssituaties.


-8-

Realisa met oog voor detail


atie

De Nieuwe Oostdijk is een uniek project, gelegen aan de rand van Goedereede. Het totale gebied is grotendeels omgeven door water en veel groenvoorzieningen.

-9-

Daarnaast zijn kwaliteit en oog voor

legenheid (zoveel mogelijk uit het zicht in

detail zeer belangrijk. Zo wordt er alleen

parkeerhofjes) is veel aandacht besteed.

gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen, zoals keramische dakpannen,

De combinatie van al deze factoren leidt

hardhouten kozijnen en zinken hemel-

ertoe dat de woningen in De Nieuwe

waterafvoeren in plaats van PVC.

Oostdijk beschikken over de uitstraling

De 67 diverse woningen worden geken-

van toen en het comfort van nu. Zo krijgt

merkt door een tijdloze architectuur met

Maar ook aan de stedenbouwkundige op-

elke woning een eigen karakter. Daarbij

moderne elementen en zijn allen voorzien

zet is veel aandacht besteed. Mede naar

bieden de woningen in De Nieuwe

van prachtige detailleringen waardoor

aanleiding van de gesprekken die zijn

Oostdijk een uitstekende prijs-/kwali-

vrijwel iedere woning een gevel heeft met

gevoerd met ge誰nteresseerden is ervoor

teitverhouding . In het verleden is al ge-

een eigen identiteit. Dit komt bijvoorbeeld

gekozen om zeer ruime percelen te re-

bleken dat degelijk gebouwde woningen

tot uiting in de woningen die zijn voorzien

aliseren zodat alle woningen zijn voor-

met een tijdloze uitstraling tijdsbestendig

van een bordesje, hetgeen een verwijzing

zien van zeer royale achtertuinen (circa

en waardevast zijn. Met een woning in

is naar het oude centrum van Goedereede

15 tot 25 meter diep). Ook aan andere

prachtige plan De Nieuwe Oostdijk krijgt

waar dit veel werd toegepast.

stedenbouwkundige inpassingen zoals de

u waar voor uw geld.

inpassing van bijvoorbeeld de parkeerge-

Het is goed toeven in De Nieuwe Oostdijk


Populair - 10 -

DIVERSITEIT

COMFORT

DUURZAAMHEID energiezuinig en

BESPARING EN LAGERE MAANDLASTEN

MATERIAALGEBRUIK EN VAKMANSCHAP

Iedere woning heeft een

Uw woning is optimaal

Uw woning wordt

eigen identiteit doordat

ge誰soleerd tegen kou,

voor vrijwel iedere

hitte en geluid. En dat

duurzaam gebouwd.

Uw woning is goed

Uw woning wordt

woning een geheel eigen

geeft een comfortabel

Door energiebesparing

ge誰soleerd en daardoor

traditioneel gebouwd

gevelbeeld is ontworpen.

gevoel.

wordt de verbranding

bespaart u aanzienlijk op

door vakmensen,

van fossiele brandstoffen

uw energierekening.

waarbij uiteraard gebruik

UNIEKE SFEER

VOORDEEL

beperkt. Door middel van

De woningen en

U betaalt namelijk geen

energiebesparing wordt

FLEXIBILITEIT

hoogwaardige materialen

het straatbeeld zijn

overdrachtskosten,

er een bijdrage geleverd

U kunt uw woning

zoals keramische

ontworpen door de

makelaarskosten,

aan de vermindering van

geheel naar eigen inzicht

dakpannen, zinken

architect met een

taxatiekosten en kosten

de uitstoot van CO2 in

aankleden en wijzigen.

hemelwaterafvoeren en

knipoog naar het

voor de transportakte.

Nederland.

Een badkamer en keuken

hardhouten kozijnen.

wordt gemaakt van

rijke verleden van

kunt u naar eigen wens

Goedereede.

inrichten en tevens zijn indelingsvarianten mogelijk.


- 11 -

Als u voor een woning in De Nieuwe Oostdijk kiest… dan kiest u voor...…

GEMAK

RUIMTE

Alles aan uw woning

De woningen worden

is nieuw, zo heeft u de

gesitueerd op royale

komende jaren geen of

percelen, derhalve

nauwelijks onderhoud.

beschikken de woningen allen over ruime, diepe

WAARDEVASTE TOEKOMST

tuinen. Tevens wordt

Degelijk gebouwde

conform de eisen van

woningen met een

het meest recente

tijdloze uitstraling

bouwbesluit. Dit betekent

zijn waardevast en

dat plafonds en deuren

tijdsbestendig. Met een

hoger zijn en de trappen

woning in De Nieuwe

minder steil zijn.

Oostdijk krijgt u waar voor uw geld.

uw woning gebouwd

Het is dus niet zo vreemd dat de belangstelling enorm is. Wees er daarom snel bij…!


- 12 -

Achter welke gevel woont u straks?

pg.

30

BLOK 3

18

pg.

17

16

36

pg.

BLOK 4b

14

13

12

40

BLOK 4a

20

pg.

15

19

21

22

96

VRIJSTAAND

Bij de gevels ziet u het paginanummer, daar vindt u meer informatie en plattegronden.

type 3

pg.

type 4

type 5

96

VRIJSTAAND

type 7

type 3

pg.

type 2

76

BLOK 9

56

57

58

59

60

A la carte pg.

114

LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN

pg.

115

BOUWKAVELS


- 13 pg.

22

pg.

BLOK 2

14

BLOK 1

garage garage

11

pg.

10

9

8

42

7

pg.

BLOK 5a

6

6

5

5

48

pg.

BLOK 5b

23

24

4

3

2

1

96

VRIJSTAAND

25

26

type 1

pg.

type 2

50

BLOK 6

type 6

pg.

type 7

type 8

58

pg.

BLOK 7

36

37

38

39

40

68

BLOK 8

44

pg.

type 1

45

46

47

49

48

84

pg.

BLOK 10

50

51

92

BLOK 11

61

62

63

64

65

66

67

52

53

54

55


- 14 -

BLOK 1 De woningen in blok 1 zijn gelegen aan het pleintje bij de entree van De Nieuwe Oostdijk. Op dit pleintje wordt de sfeer van het oude centrum van Goedereede gecreĂŤerd door het toepassen van bijzondere bestrating en het planten van fraaie leibomen. De woningen in blok 1 vormen tezamen met het pleintje het visitekaartje van De Nieuwe Oostdijk.


- 15 -

BLOK 1

nr. 5

nr. 4

nr. 3

nr. 2

nr. 1


BLOK 1 bouwnummer

2, 4, 5

- 16 -

optionele uitbouw 2,4m

optionele uitbouw 1,2m

300+

tuinmuur

3360

5100

2

kast

4080

3580

10020

9300

4

3480

5

woonkamer 40,7 m2 (w+k)

toilet 1,3 m2

3990

5 4 2

m.k.

hal

keuken 2850

bordes en vloerpeil woning 4 en 5 is 300+ 5400

Begane grond

bouwnummer 5

bouwnumme

A 3450

2180 slaapkamer 3 7,5 m2 w.d.

w.d.

w.a.

w.a.

2600+

cv+ ww

1500+

cv+ ww

4930

2850

Type A - De Nieuwe Oostdijkzolder slaapkamer 2 12,3 m2

2510

17-03-2015

4300

balkon

2850

2600+

1500+ dakkapel is optioneel

2180

badkamer 5,5 m2

5400 5400

1e verdieping

2e verdieping

bouwnummer 5 De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr. 5

A

bouwnummer 5

A

10020

10020

slaapkamer 1 14,1 m2


BLOK 1 bouwnummer

2, 4, 5

De woningen met de bouwnummers 4 en 5 hebben de uitstraling van een burgemeesterswoning, dit wordt versterkt door de witte gestucte gevels en het statige bordes bij de entree van de woningen. De woning met het bouwnummer 2 heeft eveneens een voorname uitstraling door de toepassing van een houten kader rondom de voordeur.

- 17 -

Extra ●

openslaande deuren naar de achtertuin. ●

in de zijgevel. Deze woning is tevens voorzien van een fraaie

> Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping

tuinmuur.

> Riante woonkamer met provisiekast

1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met zeer royaal vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Bouwnummer 5 is standaard voorzien van een prachtige erker

BEGANE GROND

> Open keuken

Bouwnummer 2 is voorzien van

A Optioneel ●

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

Optionele garage mogelijk bij bouwnummer 5

Dakkapel(len) aan vooren achterzijde


BLOK 1 bouwnummer

1

- 18 -

3700 (optioneel) bijkeuken optionele uitbouw 2,4 m1

6290

(optioneel) garage 22 m2 5100 3020

keuken w+k 36,9 m2

1

6600

optionele uitbouw 1,2 m1

3500

toilet 1,7 m2

9300

10020

3175

hal 6500

m.k.

3060

woonkamer 41,2 m2 (w+k)

1

5630 Begane grond

bouwnummer 1

B 5100 slaapkamer 1 15,8 m2

w.d.

3100

w.a.

w.d.

1500+

10020

Type B - De Nieuwe Oostdijk

10020

2600+

vl.vw

vl.vw

1950

2720 badkamer 5,3 m2

cv+ ww

cv+ ww

w.a.

zolder

17-03-2015

3060

2180

3060

toilet 1,5 m2

slaapkamer 3 6,7 m2

2850 slaapkamer 2 8,7 m2

5630

5630

1e verdieping

2e verdieping

bouwnummer 1 bouwnummer 1

B

B


BLOK 1 bouwnummer

1

Fraaie hoekwoning met de entree aan de zijkant van de woning, hierdoor krijgt de woning een bijzondere indeling en kan de woonkamer zowel aan de voor- als achterzijde van de woning worden gesitueerd. BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet > Riante woonkamer met open trap naar de eerste verdieping en openslaande

- 19 -

Extra ●

Openslaande deuren naar

de achtertuin

Optioneel

tuindeuren

Bijkeuken

> Open keuken

Dichte trap

Provisiekast

1E VERDIEPING

Dakkapel(len)

> Overloop met trap naar de zolder

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

> 3 slaapkamers

Garage

> Separaat toilet > Badkamer voorzien van douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren


BLOK 1 bouwnummer

3

- 20 -

optionele uitbouw 2,4m

optionele uitbouw 1,2m

5100

4950

w+k 36,9 m2

3 10820

woonkamer 40,8 m2 (w+k)

toilet 1,2 m2

10100

kast

keuken hal 4130

m.k.

3

5400

Begane grond

bouwnummer 50

F1 slaapkamer 1 16,1 m2

2600+

1500+

3130

5100

w.d.

w.a.

cv+ ww

Blok 8 - De Nieuwe Oostdijk 10820

17-03-2015 10820

badkamer 5,8 m2

3200

toilet 2,2 m2

1800

cv+ ww

zolder

2930

2180

w.d.

2600+

slaapkamer 3 7,6 m2

1500+

slaapkamer 2 10,6 m2

3630

w.a.

5400

5400

1e verdieping

2e verdieping

bouwnummer 3

F1+

bouwnummer 50


BLOK 1 bouwnummer

3

Deze woning is aan de voor- en achterzijde circa 40 centimeter langer dan de overige woningen in blok 1. In combinatie met met de toegepaste kopgevel draagt dat eraan bij dat deze woning een statige indruk maakt en als het ware uit het blok naar voren springt. Door de toepassing van de kopgevel beschikt deze woning op de tweede verdieping over extra veel ruimte. BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met provisiekast en dubbele openslaande deuren naar de achtertuin > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Separaat toilet > Badkamer voorzien van douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Voldoende daglicht, daardoor geschikt voor de realisatie van extra slaapkamers > Technische installaties waaronder de cv-ketel

- 21 -

Optioneel ●

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

Overdekt entreeportaal

Openslaande tuindeuren

Standaard verlengd met 0,8 m


- 22 -

BLOK 2 Het straatbeeld bij blok 2 is geïnspireerd op de straten rondom de haven van Goedereede waarbij de straat, het trottoir en de voortuinen in elkaar overlopen. Hierdoor ontstaat een ruime en open woonomgeving. Het is bij blok 2 dan ook goed toeven in de avondzon voor uw woning. Daarnaast zijn de woningen in blok 2 extra ruim van opzet doordat de woningen standaard zijn verlengd met één meter.


- 23 -

BLOK 2

nr. 11

nr. 10

nr. 9

nr. 8

nr. 7

nr. 6

garage

nr. 6

garage

nr.5


BLOK 2 bouwnummer

- 24 -

6,9,10,11

optionele uitbouw 2,4m

optionele uitbouw 1,2m

3770

5100

woonkamer 41,8 m2 (w+k)

garage garage

9

6

6 kast

4080

10700

10

11420

11

toilet 1,3 m2

9 10 11

6

m.k. keuken

hal

2850

Bouwnummer 9 Peil =300+

Begane grond

Bordes

5400

bouwnummer 11 bouwnummer 10

A0.1

slaapkamer 3 6,3 m2

5730

2850 2880

2180

1500+ w.d.

w.d.

w.a.

w.a.

w.d.

w.a.

cv+ ww

slaapkamer 1 16,3 m2

cv+ ww

cv+ ww

2600+

11420

11420

vl.vw

Type A0.1 - De Nieuwezolder Oostdijk 17-03-2015

1e verdieping

2e verdieping

5400

5400

bouwnummer 10

A0.1

De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr.10 bouwnummer

A0.1

1500+

1500+

2850

2600+

slaapkamer 2 14 m2 2600+

badkamer 6,8 m2 3110

6,8 m2

4900

2180

10


BLOK 2 bouwnummer

- 25 -

6,9,10,11

Deze woningen zijn standaard reeds één meter dieper dan de reguliere woningen in De Nieuwe Oostdijk. Bouwnummer 6 is een zeer ruime hoekwoning met veel klassieke elementen. Bouwnummer 9 heeft een bordesje bij de entree en wordt gekenmerkt door een eigentijds, gedistingeerd voorkomen. De bouwnummers 10 en 11 zijn voorzien van een kopgevel waardoor deze woningen extra ruimte bieden op de tweede verdieping.

Extra ●

voorzien van een losse garage, welke één geheel vormt met de optionele garage van bouwnummer 5. ●

BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping

1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel > (Enkel bij 10 & 11 separaat toilet) 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met zeer royaal vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Bouwnummer 9 is voorzien van een entreebordes.

Bouwnummer 10 en 11 hebben beide openslaande deuren naar

> Riante woonkamer met provisiekast > Open keuken

Bouwnummer 6 is standaard

A de achtertuin.

Optioneel ●

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

Dakkapel(len) (enkel bij

bouwnummer 6 en 9)


BLOK 2 bouwnummer

- 26 -

7

optionele uitbouw 2,4m

optionele uitbouw 1,2m

4650

5100

woonkamer 40,8 m2 (w+k)

garage garage

11020

7

10300

kast

toilet 1,2 m2

m.k.

7

keuken

hal

3030

5400

Begane grond bouwnummer 7

C0.1 2880 slaapkamer 2 9,8 m2 4200

2150 slaapkamer 3 7,3 m2

1500+ w.d.

2

d.v. d.v.

12,1 m2 w.d.

cv+ ww

w.a.

cv+ ww

toilet 1,2 m2

w.a.

2600+

1780

vl.vw

11020

3430

11020

badkamer 6,1 m2

Type C0.1 - De Nieuwe Oostdijk zolder zolder

17-03-2015

6,1 m2

2600+

slaapkamer 1 14 m2

3330

cv+ ww

vl.vw

1500+

w.a.

w.d.

5400

1e verdieping 7 bouwnummer

C0.1

1500+

5100

2600+

17 m2 st.l.ø110

5400

bouwnummer 2e verdieping 7

C0.1


BLOK 2 bouwnummer

- 27 -

7

Deze woning wordt gekenmerkt door een Oudhollandse stijl met de sfeer van weleer. De fraaie detaillering aan de voorgevel, de raamindeling en de toepassing van spekbanden maakt deze woning zo uniek. BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met provisiekast en dubbele openslaande deuren > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met vaste trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Separaat toilet > Badkamer voorzien van douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Optioneel ●

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

Dakkapel(len)

Openslaande tuindeuren


BLOK 2 bouwnummer

- 28 -

8

optionele uitbouw 2,4m

5450

optionele uitbouw 1,2m

5100

w+k 40,8 m2

garage garage

woonkamer 44,9 m2 (w+k) 11820

8

11100

kast

toilet 1,4 m2

8 hal

keuken

m.k.

3030

5400

Begane grond

bouwnummer 7

bouwnummer 8

F1.1+

2880

slaapkamer 3 9 m2

slaapkamer 2 12,1 m2 4200

2150

7,3 m2

9,8 m2 w.d.

cv+ ww

w.a.

toilet 1,2 m2

3430

1780

11820

11820

vl.vw

badkamer 6,1 m2

Type F1.1+ - De Nieuwe Oostdijk

zolder

zolder

17-03-2015

2600+

14 m2

1500+

w.a.

w.d.

5100

5400

5400

1e verdieping

2e verdieping

bouwnummer 8

bouwnummer 8

1500+

dakkapel is optioneel

2600+

slaapkamer 1 17 m2

3330

cv+ ww

vl.vw


BLOK 2 bouwnummer

- 29 -

8

7 Hedendaagse tussenwoning met de uitstraling van vroegere tijden, welke u modern wooncomfort biedt. De woning is onder andere voorzien van Franse balkons en openslaande deuren naar de diepe achtertuin. BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met provisiekast en openslaande deuren naar de achtertuin > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Separaat toilet > Badkamer voorzien van douche en wastafel > Frans balkon aan de voorzijde 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Extra ●

Standaard verlengd met 0,8 m

Openslaande tuindeuren

Optioneel

F ●

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m


- 30 -

BLOK 3 Voor iedere woning in blok 3 is een geheel eigen gevel ontworpen waardoor er een uniek en authentiek beeld ontstaat. Dit beeld wordt versterkt door het zeer brede straatprofiel dat is ge誰nspireerd op het oude centrum van Goedereede.


- 31 -

BLOK 3

nr. 18

nr. 17

nr. 16

nr. 15

nr. 14

nr. 13

nr. 12


BLOK 3 bouwnummer

- 32 -

12, 13, 14, 16, 18 optionele uitbouw 2,4 m1

optionele uitbouw 1,2 m1

9300

3360

5100

16

14

13

12 woonkamer 36,9 m2 (w+k)

kast

10020

18

2850 toilet 1,3 m2

3580

12 13 14 16 18

keuken

m.k.

hal

5400

Begane grond

bouwnummer 2

A 2180 slaapkamer 3 7,5 m2

w.d.

1500+

w.a.

cv+ ww

2600+

zolder

1500+

badkamer 5,5 m2

2850

1500+

2180 2600+

10,6 m2

2510

4300

2600+

aapkamer 2

5400

5400

1e verdieping

2e verdieping

bouwnummer 2

bouwnummer 2 De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr.16

A

2600+

vl.vw

vl.vw

A

10020

10020

cv+ ww

Type A - De Nieuwe Oostdijk 17-03-2015

slaapkamer 2 12,3 m2

15

w.a. w.a.

slaapkamer 1 14,1 m2

w.d.

w.d.

cv+ ww

4930

16,1 m2

3450

2850 slaapkamer 1

zolder


BLOK 3 bouwnummer

- 33 -

12, 13, 14, 16, 18

Deze woningen worden gekenmerkt door een variatie in gevelbeeld waarbij alle woningen een geheel eigen identiteit hebben. Deze woningen hebben echter wel gemeen dat ze zeer fraai ogen en allen beschikken over openslaande deuren die naar de diepe achtertuinen leiden. Daarbij is bouwnummer 14 circa 0,8 m dieper en voorzien van een kopgevel, waardoor deze woning heel veel extra ruimte biedt. BEGANE GROND

Extra ●

Bouwnummer 14 is 0,8 m verlengd

Openslaande tuindeuren

Optioneel

> Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

> Riante woonkamer met provisiekast en openslaande deuren

Dakkapel(len)

naar de achtertuin > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met zeer royaal vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Bij bouwnummer 12 en 18 is

A ●

een optionele vrijstaande

garage achterop het perceel mogelijk


BLOK 3 bouwnummer

- 34 -

15,17

optionele uitbouw 2,4m

optionele uitbouw 1,2m

woonkamer 36,8 m2 (w+k) 5100

15

10020

17

4145

w+k 40,1 m2

9300

w+k 36,9 m2

kast

toilet 1,2 m2

VW

keuken

G

15 17

Hal

m.k.

3030

5400

Begane grond 15 bouwnummer

1500+

Slaapkamer 3 8,9 m2

w.d.

w.a.

w.d.

2600+ w.a.

cv+ ww

Slaapkamer 2 9,1 m2

2100

4230

2930

3110

C

cv+ ww

Type C - De Nieuwe Oostdijk 17-03-2015

10020

1800

3220

Zolder

Badkamer 5,8 m2

2600+

Slaapkamer 3 14,4 m2

2840

10020

vl.vw

1500+

5100

5400

5400

1e verdieping

2e verdieping

bouwnummer 15

C

bouwnummer 15 De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr.15

C

VW

G


BLOK 3 bouwnummer

- 35 -

15,17

Deze uitzonderlijke woningen geven het gevoel van eertijds en bij het ontwerp van deze woningen is extra veel aandacht besteed aan het hedendaags wooncomfort. De lijsten rondom de deuren in de voorgevel geven deze woningen een unieke uitstraling. BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met provisiekast en dubbele openslaande deuren > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met vaste trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Extra ●

Bouwnummer 17 is verlengd met 0,8 m

Openslaande tuindeuren

Optioneel ●

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m


- 36 -

BLOK 4b&4a Deze halfvrijstaande en twee-ondereenkapwoningen zijn gunstig gesitueerd in De Nieuwe Oostdijk met ruime, zonnig gelegen tuinen. De woningen met de bouwnummers 21 en 22 beschikken bovendien over een fraai vrij uitzicht.


- 37 -

BLOK 4b&a

nr. 22

nr. 21

nr. 20

nr. 19


BLOK 4b 6430

bouwnummer

- 38 -

3500

19,20

optionele uitbouw 2,4m

19

3300

m.k. hal

10000

10720

20

3425

keuken

6720

garage 21,2 m2

6000

6410

optionele uitbouw 1,2m

2580

kast

toilet 1,3 m2 7000

woonkamer 49,2 m2 (w+k)

3410

19 20

6530

Begane grond

bouwnummer 19 2200 3430

slaapkamer 2 12,8 m2

B2 slaapkamer 3 7,5 m2 zolder

zolder

overloop

badkamer 7,6 m2 2580

10720

Type B2 - De Nieuwe Oostdijk 17-03-2015

cv+ ww

w.a.

w.d.

w.d.

w.a.

cv+ ww

vl.vw

slaapkamer 1 20,9 m2

6000

6530

6530

2e verdieping

1e verdieping De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr.19

bouwnummer 19

bouwnummer 19

1500+

2600+

3490

10720

2940

2580


BLOK 4b bouwnummer

- 39 -

19,20

Deze zeer royale woningen zijn beide voorzien van dubbel openslaande deuren naar de diepe achtertuin. Daarnaast beschikken beide woningen uiteraard over een eigen aangebouwde garage. De toepassing van rode keramische dakpannen en elementen zoals kaders en sluitstenen bij ramen en deuren zorgen ervoor dat deze woningen extra worden geaccentueerd.

Optioneel ●

Extra ●

BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met provisiekast en dubbele openslaande deuren naar de achtertuin > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim oppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

Standaard voorzien van aangebouwde garage

Openslaande tuindeuren


BLOK 4a bouwnummer

- 40 -

21,22

optionele uitbouw 2,4m optionele uitbouw 2,4m

garage garage 21,8 m2 21,8 m2

6720 6720

3650 3650

6000 6000

6410 6410

3560 3560

optionele uitbouw 1,2m optionele uitbouw 1,2m

3300 3300

21

woonkamer woonkamer 50,6 m2 (w+k) 50,6 m2 (w+k)

22

vl.vw

10950 10950

toilet toilet 1,3 m2 1,3 m2

3550 3550

5700 5700

11670 11670

vl.vw

21 22

m.k. m.k.

hal hal keuken keuken

1950 1950

4300 4300

6530 6530

Begane grond

4150 4150

2800 2800 Slaapkamer 2 Slaapkamer 11,6 m2 2 11,6 m2

2410 2410

bouwnummer 21 bouwnummer 21

D D

Badkamer Badkamer 8,8 m2 8,8 m2 3130 3130 toilet toilet 1,2 m2 1,2 m2

w.d.

w.d. w.a.

cv+ ww

w.a.

10720 10720

17-03-2015 17-03-2015

zolder zolder

4030 4030

5780 5780

Slaapkamer 1 Slaapkamer 18,8 m2 1 18,8 m2

Slaapkamer 3 Slaapkamer 10 m2 3 10 m2 2480 2480

3450 3450

1072010720

Type Type D D -- De De Nieuwe Nieuwe Oostdijk Oostdijk

2800 2800

cv+ ww

Zolder Zolder

2600+

2600+

2600+

2600+

dakkapel is optioneel

1500+

1500+

dakkapel is optioneel

1500+

1500+

dakkapel is optioneel dakkapel is optioneel

6530 6530

6530

1e verdieping

6530 2e verdieping

bouwnummer 21 bouwnummer 21

D D

De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr.21

bouwnummer 21 bouwnummer 21

D


BLOK 4a bouwnummer

- 41 -

21,22

Zeer ruim bemeten twee-onder-een-kapwoningen waarbij veel aandacht is besteed aan het hedendaags woongenot. De vele klassiek vormgegeven raampartijen zorgen voor veel lichtinval. Tevens beschikken deze woningen standaard over een garage en een fraai gestileerde, overdekte entree. BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping

Optioneel ●

Dakkapel(len)

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

Extra ●

> Riante woonkamer met provisiekast > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim oppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Standaard voorzien van aangebouwde garage

Overdekt entreeportaal


- 42 -

BLOK 5a&5b Deze zeer riante twee-onder-eenkapwoningen zijn echte blikvangers binnen De Nieuwe Oostdijk. De woningen zijn ontworpen in een architectuurstijl uit de jaren twintig van de vorige eeuw, waarbij moderne stijlelementen zijn toegepast. Daarbij zijn deze woningen gelegen aan de groene buitenrand van De Nieuwe Oostdijk en hebben uitzicht op een fraaie waterpartij en de polder. Dit samenspel van architectuur en ligging maakt deze woningen zeer bijzonder.


- 43 -

BLOK 5a&b

nr. 23

nr. 24

nr. 25

nr. 26


BLOK 5a bouwnummer

- 44 -

23

optionele uitbouw 2,4m

optionele uitbouw 1,2m 2,4m

300+ optionele uitbouw 1,2m

300+ tuinmuur

5100 tuinmuur

3360

5100

woonkamer 40,7 m2 (w+k)

3360

9300

woonkamer 40,7 m2 (w+k)

kast

toilet 1,3 m2

3990 keuken

hal

toilet 1,3 m2

m.k.

3580

3480

3580

3480

4080

23

10020

kast

4080

10020

9300

23

3990 2850

m.k.

hal

keuken

bordes en vloerpeil 2850 woning 4 en 5 is 300+ bordes en vloerpeil 5400 woning 4 en 5 is 300+

Begane grond

5400 bouwnummer 5

A 2600+

w.d.

w.a.

w.a.

w.d.

w.d.

bouwnumme

w.a.

slaapkamer 2 12,3 m2

Type A - De Nieuwe Oostdijk

zolder + 2600

2600+ is 1500+ dakkapel optioneel

Type A - De Nieuwe Oostdijk

2180

2850

badkamer 17-03-2015 5,5 m2 2180

2850

badkamer 5,5 m2

2510

4300

17-03-2015

zolder

10020

balkon

2510

slaapkamer 2 12,3 m2

4300

balkon

2600+

5400 5400 1e verdieping

1500+ dakkapel is optioneel

5400

2e verdieping 5400

bouwnummer 5

bouwnummer 5

A bouwnummer 5

bouwnummer 5

A

w.a.

10020

slaapkamer 1 14,1 m2

cv+ ww

10020 10020

slaapkamer 1 14,1 m2

cv+ ww

1500+

w.d.

cv+ ww

A

bouwnummer 5

1500+

bouwnumme

cv+ ww

3450

2180 slaapkamer 3 7,5 m2 2180 slaapkamer 3 7,5 m2

3450

4930

2850

4930

2850

A A


BLOK 5a bouwnummer

- 45 -

23

Een riante twee-onder-een-kapwoning welke beschikt over een prominente erker in de zijgevel, welke zorgt voor veel lichtinval. De woning beschikt verder over een statige entree middels een klassiek kader rondom de voordeur. BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met provisiekast > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim oppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Optioneel ●

Dakkapel(len)

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

Extra ●

Standaard voorzien van erker

Standaard voorzien van vrijstaande garage

A


BLOK 5a bouwnummer

- 46 -

24

optionele uitbouw 2,4m optionele uitbouw 2,4m optionele uitbouw 1,2m

500 500

optionele uitbouw 1,2m

6000

4850 4850

w+k 43,8 m2

1080010800

w+k 43,8 m2

1152011520

24

woonkamer 51,3 m2 (w+k) woonkamer 51,3 m2 (w+k)

kast

3300

kast

3300

hal

0.3

hal 3500 3500

24

keuken

4100 4100

0.3

m.k. toilet m.k. 1,3 m2 toilet 1,3 m2

3730 keuken 3730

6530

3400

Begane 6530grond

3400

bouwnummer 24 3430

2500 3600

bouwnummer 24 w.d.

slaapkamer 3 9 m2

w.d.

toilet 1,2 m2

3430

badkamer 1 1900 6,5 m2

overloop overloop

cv+ ww

w.a. w.a.

cv+ ww

w.d.

cv+ ww

zolder

Type F2 - De Nieuwe Oostdijk Type F2 - De Nieuwe Oostdijk 2600 17-03-2015

cv+ ww

zolder +

17-03-2015

slaapkamer 1 21,8 m2

3630

2600+ 1500+

slaapkamer 1 21,8 m2

3630

1900

w.d.

slaapkamer 3 9 m2 toilet 1,2 m2

badkamer 1 6,5 m2

3430

11520 11520

slaapkamer 2 12,3 m2

w.a.

11520 11520

slaapkamer 2 12,3 m2

F2 F2

2500

3600

3430

6000

1500+

6000

6530

1e verdieping 6530

6920 6920

garage 21,8 m2 garage 21,8 m2

6610 6610

6000

6530

2e verdieping 6530

bouwnummer 24

bouwnummer 24

bouwnummer 24

bouwnummer 24

w.a.


BLOK 5a bouwnummer

- 47 -

24

Zeer royale twee-onder-een-kapwoning met erkerkozijn en unieke details. De woning is standaard voorzien van openslaande deuren naar de achtertuin en een aangebouwde garage. BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met provisiekast en openslaande tuindeuren > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Separaat toilet > Badkamer voorzien van douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim oppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Optioneel ●

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

Extra Standaard voorzien van

F ●

aangebouwde garage

Openslaande tuindeuren

Standaard verlengd met 0,8 m


BLOK 5b bouwnummer

- 48 -

25,26 optionele uitbouw 2,4m optionele uitbouw 2,4m optionele uitbouw 1,2m optionele uitbouw 1,2m

6000 3670 3670

6000

w+k 48,6 m2

5950 5950

4980

26 25

4980 woonkamer 48,6 m2 (w+k) woonkamer 48,6 m2 (w+k)

garage 21,8 m2 garage 21,8 m2

1072010720

26 1000010000

3300 3300

hal

3750 3750

400 400

bouwnummer 23

hal

3980 3980

m.k. m.k.

toilet 1,4 m2 toilet 1,4 m2

2250

bouwnummer 23

6530

2250

3400 3400

25

4280

3400

4280

3400

6530 Begane grond 26 bouwnummer

w.a.

zolder

10720

w.a.

10720

w.d.

cv+ ww

w.d.

zolder

10720

11120

zolder

w.a.

cv+ ww

zolder

w.a.

A2 A2

10720

11120

slaapkamer 1 18,5 m2

w.d.

cv+ ww

5230

slaapkamer 1 18,5 m2

w.d.

cv+ ww

3750

slaapkamer 3 9 m2

3530

3750

slaapkamer 3 9 m2 2400

bouwnummer 26

3530

5230

2400

Type A2 - De Nieuwe Oostdijk Type 2600A2 - De Nieuwe Oostdijk 2600 17-03-2015 +

+

17-03-2015 slaapkamer 2 1500+ 2600+ 16,6 m2

2400

4700

2600+ 1500+

4700

slaapkamer 2 3530 16,6 m+2 1500

2910

badkamer 2400 7,7 m2

2910

badkamer 7,7 m2

1500+

3530

6530

6530

1e verdieping 26 bouwnummer 6530

bouwnummer 26

A2

6920 6920

6610 6610

w+k 48,6 m2

bouwnummer 2e verdieping 26 De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr.26

6530

bouwnummer A2 26


BLOK 5b bouwnummer

- 49 -

25,26

Riante twee-onder-een-kapwoningen welke geïnspireerd zijn op de architectuurstijl uit de jaren twintig van de vorige eeuw, maar welke zijn voorzien van moderne elementen zoals de bijzondere hoekkozijnen. De woningen geven het gevoel van toen, maar beschikken over het wooncomfort van nu. Beide woningen zijn standaard voorzien van een aangebouwde garage. BEGANE GROND

Optioneel ●

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

Dakkapel achterzijde

Extra

> Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping

Standaard voorzien van garage

> Riante woonkamer met provisiekast en openslaande deuren naar

Openslaande tuindeuren

de achtertuin

Standaard voorzien van

> Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met zeer royaal vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

A dakkapel aan de voorzijde van de woning


- 50 -

BLOK 6 Niet alleen zijn deze woningen zeer riant en standaard verlengd met twee meter, maar deze woningen zijn ook nog eens op een unieke locatie gesitueerd binnen De Nieuwe Oostdijk. De woningen zijn gelegen aan de groene buitenrand met een uniek uitzicht op de voorgelegen waterpartij en de polder.


- 51 -

BLOK 6

nr. 36

nr. 37

nr. 38

nr. 39

nr. 40


BLOK 6 optionele uitbouw 2,4m

bouwnummer

- 52 -

38,39

optionele uitbouw 2,4m optionele uitbouw 1,2m optionele uitbouw 1,2m

5100

w+k 49,4 m2

woonkamer 45,7 m2 (w+k) woonkamer 45,7 m2 (w+k)

12020 12020

w+k 49,4 m2

38

39

47704770

11300 11300

5100

kast

4080

kast

4080

39 38

toilet 1,3 m2 toilet 1,3 m2

keuken keuken

hal

2850

hal

2850

m.k. m.k.

5400 5400grond Begane

bouwnummer 38 bouwnummer 38

1500+

1500+

1500+

1500+

2600+

zolder

d.v

2600+ 10,2 m2

Type A3 - De Nieuwe Oostdijk Type A3 - De Nieuwe Oostdijk 17-03-2015 zolder

cv+ cv+ ww ww

cv+ cv+ ww ww

w.a.

17-03-2015

slaapkamer 1 16 m2 slaapkamer 1 16 m2

d.v

w.d. w.a.

12020 12020

12020 12020

2600+

d.v

2600+ 10,2 m2

zolder w.d.

toilet 1,2 m2 toilet 1,2 m2

d.v

w.d.

w.d.

w.d. w.a.

w.d. w.a.

w.a.

w.a.

cv+ cv+ ww ww

slaapkamer 2 16 m2 slaapkamer 2 16 m2

A3 A3

cv+ cv+ ww ww

56155615

2850

2180 slaapkamer 3 2180 7,6 m2 slaapkamer 3 7,6 m2

34803480

2850

zolder

2600+

w.a.

2600+ w.a. w.d.

2180 w.d. badkamer 6,8 m2 badkamer 6,8 m2

1500+

+ + 26002600

2850

5400

5400

5400

5400

1e verdieping

bouwnummer 38 bouwnummer 38

A3

dakkapel is optioneel dakkapel is optioneel

1500+

+ + 15001500

2850

31103110

56155615

2180

De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr.38

2e verdieping bouwnummer 38 bouwnummer 38

A3


BLOK 6 bouwnummer

- 53 -

38,39

Sierlijke woningen waarbij veel aandacht is besteed aan de detaillering. Dit komt onder andere terug in de mooie houten lijsten rondom de voordeuren en de stijlvolle gevels.

Extra ●

openslaande deuren naar de achtertuin

BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping

1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Separaat toilet > Badkamer voorzien van douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met zeer royaal vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Woningen standaard verlengd met 2 m

> Riante woonkamer met provisiekast > Open keuken

Bouwnummer 38 beschikt over

Twee dakvensters op 2e verdieping

Optioneel

A ●

Dakkapel(len)

Uitbouw 1,2 m of 2,4 m


BLOK 6

(optioneel) bijkeuken

optionele uitbouw 1,2m garage 22 m2 5100

garage 22 m2

6600

optionele uitbouw 2,4m optionele uitbouw 1,2m

(optioneel) bijkeuken

6600

2980

optionele uitbouw 2,4m

2980

36,40

6290

- 54 -

6290

bouwnummer

5100 3500

woonkamer 51,4 m2 (w+k)

36

3175 woonkamer 51,4 m2 (w+k)

m.k. hal m.k. hal

3175

toilet 1,7 m2

8400

40

40 12020 12020

36

4460

4460

3500

keuken

3620

keuken

3620

8400

toilet 1,7 m2

5100

Begane grond

5100

5630

3600

5630 bouwnummer 40 2300

2730

2300 slaapkamer 3 10,2 m2 3 slaapkamer

2730

4460 4460

10,2 m2

3600

bouwnummer 40

slaapkamer 2 12,2 m2 2 slaapkamer

d.v

d.v

d.v

d.v

2

12,2 m

B3 B3

w.d.

w.d. w.a.

d.v

d.v

d.v

d.v

cv+ cv+ ww ww

12020 12020

12020 12020

Type B3 - De Nieuwe Oostdijk badkamer17-03-2015 5,3 m Type B3 - De Nieuwe Oostdijk badkamer

1500+

2600+

w.a.

toilet 1,4 m2 toilet 1,4 m2

1500+

2600+

zolder zolder

2

3700 3700

5,3 m2

17-03-2015

slaapkamer 1 18,9 m2 1 slaapkamer

dakkapel is optioneel dakkapel is optioneel

18,9 m2 5100 5100

5630 5630 1e verdieping

bouwnummer 40 bouwnummer 40

De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr.40

5630 5630

2e verdieping

bouwnummer 40 bouwnummer 40


BLOK 6 bouwnummer

- 55 -

36,40

Fraaie hoekwoningen waarbij veel aandacht is besteed aan het wooncomfort. Door de positionering van de entree aan de zijkant van de woningen heeft u de keuze om de woonkamer aan de voorzijde van de woning te situeren, of aan de achterzijde.

Extra ●

openslaande deuren naar de achtertuin. ●

1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Separaat toilet > Badkamer voorzien van douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met zeer royaal vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Twee dakvensters op de 2e verdieping

> Riante woonkamer met provisiekast > Open keuken

Woningen standaard 2 m verlengd

BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping

Bouwnummer 40 beschikt over

Optioneel ●

Dakkapel

Uitbouw 1,2 m of 2,4 m

Bijkeuken

Aangebouwde garage


optionele uitbouw 2,4m

BLOK 6 bouwnummer

- 56 -

optionele optionele uitbouw uitbouw 1,2m 2,4m

37

optionele uitbouw 1,2m

6150

hwa.ø80

6150

hwa.ø80

12100

12820

woonkamer 49,4 m2 (w+k)

kast

toilet 1,2 m2

kast

37 w+k 51,4 m2

keuken w+k 51,4

toilet 1,2 m2

m2

hal m.k.

37

5100 woonkamer 49,4 m2 (w+k)

12100

12820

5100

hal

m.k.

keuken 3030

3030

entreeportaal

entreeportaal

5400

entreeportaal

Begane grond

bouwnummer 37

A3

5400 2880 2880 slaapkamer 2 slaapkamer 14,1 m2 2 14,1 m2 4900 4900

18,9 m2 18,9 m2

2150 2150 slaapkamer 3 slaapkamer 10,5 m2 3 10,5 m2

F3.1 37 bouwnummer

A3

F3.1 1500+ 1500+

d.v d.v

1500+ 1500+

d.v d.v

2600+ 2600+

d.v d.v

2600+ 2600+

d.v d.v

w.d. w.d.

zolder

17-03-2015 cv+cv+ wwww

1780 1780

Type F3.1 - De Nieuwe zolder Oostdijk

w.a. w.a.

m2

12,2 12,2 m2

w.d.

5400 5400

1e verdieping 37 bouwnummer bouwnummer 37

+ + 2600 2600

5100 5100

+ + 1500 1500

3630 3630

w.d.

slaapkamer 1 slaapkamer 18,5 m2 1 18,5 m2

5400 5400

2e verdieping bouwnummer 37 bouwnummer 37

w.a. w.a.

cv+cv+ wwww

badkamer badkamer 6,1 m2 6,1 m2

12820 12820

toilet 1,2 m2 1,2 m2 17-03-2015

3430 3430

12820 12820

toilet Type F3.1 - De Nieuwe Oostdijk

zolder zolder


BLOK 6 bouwnummer

- 57 -

37

Een prominente tussenwoning met een grote kopgevel en een overdekt entreeportaal. Daarbij is deze woning nog eens 0,8 meter dieper dan de overige woningen in dit blok. Deze woning biedt u naast veel woonplezier derhalve ook nog eens een bijzonder groot woonoppervlak. BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met provisiekast en dubbele openslaande deuren naar de achtertuin > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Separaat toilet > Badkamer voorzien van douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met zeer royaal vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Extra ●

Woning standaard 2,8 m verlengd

Overdekt entreeportaal

Openslaande tuindeuren

F Optioneel ●

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m


- 58 -

BLOK 7 De woningen in blok 7 zijn zeer gunstig gelegen in de groene luwte van de Hoofddijk met veel parkeergelegenheid in de directe nabijheid. Het tijdloze ontwerp en variatie in gevelbeelden maken deze woningen zeer speciaal.


- 59 -

BLOK 7

nr. 44

nr. 45

nr.46

nr.47

nr.48


BLOK 7 bouwnummer

- 60 -

46,47

optionele uitbouw 2,4 m1

optionele uitbouw 1,2 m1

9300

3360

5100

47 woonkamer 36,9 m2 (w+k)

kast

10020

46

2850 3580

keuken

46 47

toilet 1,3 m2

m.k.

hal

5400

Begane grond

bouwnummer 2

A 2180 slaapkamer 3 7,5 m2 w.d.

1500+

w.a.

cv+ ww

cv+ ww

2600+

badkamer 5,5 m2

2850

1500+

2510

4300

2180

2600+

10,6 m2

1500+

5400

5400

1e verdieping

2e verdieping

bouwnummer 2

A

bouwnummer 2 De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr.47

A

10020

10020

zolder

2600+

aapkamer 2

2600+

vl.vw

vl.vw

Type A - De Nieuwe Oostdijk 17-03-2015

slaapkamer 2 12,3 m2

15

w.a. w.a.

slaapkamer 1 14,1 m2

w.d.

w.d.

cv+ ww

4930

16,1 m2

3450

2850 slaapkamer 1

zolder


BLOK 7 bouwnummer

- 61 -

46,47

Stijlvolle woningen voorzien van vele authentieke kenmerken, welke deze woningen bijzonder maken. De woningen hebben de uitstraling van woningen uit de vorige eeuw, maar bieden u het wooncomfort van nu. BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping

Extra ●

Openslaande tuindeuren

Optioneel

> Riante woonkamer met provisiekast en openslaande deuren naar

Dakkapel(len)

de achtertuin

Uitbouw 1,2 m of 2,4 m

> Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met zeer royaal vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

A


BLOK 7 bouwnummer

- 62 -

48

optionele uitbouw 2,4m

820

optionele uitbouw 1,2m

woonkamer 40,9 m2 (w+k)

10820

48

(optioneel) garage 21,7 m2 4950

6500

5100

keuken

VW

toilet 1,2 m2

10100

3500

48

2850

kast

G

hal

m.k.

3030

3600

5630

Begane grond

Slaapkamer 2 11,5 m2

1500+

2600+

C1

2600+

5030

2100 3910

2930

1500+

bouwnummer 17

Slaapkamer 3 10,6 m2

w.a.

w.d.

cv+ ww

zolder

Slaapkamer 1 14,4 m2

2840

badkamer 5,8 m2

5,5 m2

d.v.

5100

5630

1e verdieping

bouwnummer 17

5630

2e verdieping bouwnummer 17

C1

10820

17-03-2015

1800

10820

3220

Type C1 - De Nieuwe Oostdijk


BLOK 7 bouwnummer

- 63 -

48

Deze statige hoekwoning is aan de voor- en achterzijde circa 40 centimeter langer dan de overige woningen in blok 7, dit in combinatie met de authentieke kopgevel, draagt eraan bij dat deze woning een voorname indruk maakt en ook nog eens over extra veel woonoppervlak beschikt. BEGANE GROND

Extra ●

Standaard verlengd met 0,8 m

Frans balkon

Optioneel

> Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping

Uitbouw 1,2 m of 2,4 m

> Riante woonkamer met provisiekast en dubbele openslaande deuren naar

Aangebouwde garage

de achtertuin > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met zeer royaal vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren


BLOK 7 bouwnummer

- 64 -

5860

44

optionele uitbouw 2,4m

optionele uitbouw 1,2m

9300

3200

44

3920

10020

4410

3050

5100

kast

woonkamer 40,9 m2 (w+k)

4130

wo toilet 1,2 m2

1110

E

3030

hal m.k.

44

2980

3050

keuken

5400

Begane grond

5860

5860

E

1500+

3050

2980

3050

bouwnummer 44 5100 slaapkamer 1 16,2 m2

2600+

w.a.

cv+ ww

3920

10020

toilet 1,5 m2

3200

3920

2820 slaapkamer 2 9 m2

Blok 7 - De Nieuwe Oostdijk zolder 17-03-2015

2600+

badkamer 4,8 m2 2210

3050

2980

2820

2370

slaapkamer 3 7,7 m2

2370

1710

3050

1500+

badkamer 5,8 m2 st.l.ø110

1110

5400

1e verdieping

1110

5400

2e verdieping

2600+

10020

w.d.


BLOK 7 bouwnummer

- 65 -

44

oonkamer w+k 40,9 m2

st.l.ø110

keuken

Stijlvolle hoekwoning welke is voorzien van een prachtige, markante uitbouw/erker aan de zijkant van de woning. De schitterende details, zoals de lijst rondom de voordeur, dragen bij aan de gedistingeerde uitstraling van deze woning. BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met provisiekast > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Separaat toilet > Badkamer voorzien van douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met zeer royaal vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Extra ●

Uitbouw/erker

Optioneel ●

Uitbouw 1,2 m of 2,4 m

Dakkapel(len)

Vrijstaande garage


BLOK 7 bouwnummer

- 66 -

45

optionele uitbouw 2,4m

optionele uitbouw 1,2m

5100

4950

w+k 36,9 m2

45 10820

woonkamer 40,8 m2 (w+k)

toilet 1,2 m2

10100

kast

keuken

45

hal m.k.

4130

5400

Begane grond

bouwnummer 50 slaapkamer 2 11,5 m2

F1 9,1 m2

8,9 m2

2600+

slaapkamer 3 10,6 m2

1500+

2930

w.d.

3920

5030

2100

w.a.

cv+ ww

14,1 m2

3210

10820

17-03-2015 1800

10820

Blok 8 - De Nieuwe Oostdijk

badkamer 5,8 m2 cv+ ww

zolder

14,4 m2

5100

5400

5400

1e verdieping

bouwnummer 47

2600+

w.d.

1500+

2840

w.a.

slaapkamer 1 14,4 m2

2e verdieping

bouwnummer 49 bouwnummer 50

bouwnummer 50

F1

F1


BLOK 7 bouwnummer

- 67 -

45

Een prachtige en zeer riante woning met een exclusief karakter. Dit beeld wordt versterkt door het gedetailleerde erkerkozijn in de voorgevel. Tevens beschikt deze woning over openslaande deuren naar de achtertuin.

Extra ●

verlengd ●

BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met provisiekast en openslaande deuren naar de achtertuin > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met zeer royaal vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren > Grote dakkapel

Woning standaard 0,8 m Openslaande tuindeuren

Optioneel

F ●

Uitbouw 1,2 m of 2,4 m


- 68 -

BLOK 8 Deze woningen hebben uitzicht op het prachtige pleintje bij de entree van De Nieuwe Oostdijk waar de sfeer van het oude centrum van Goedereede wordt gecreĂŤerd. Het unieke, brede straatprofiel en de toepassing van hoogwaardige materialen dragen bij aan deze sfeer.


- 69 -

BLOK 8

nr. 49

nr. 50

nr.51

nr.52

nr.53

nr.54

nr.55


BLOK 8 bouwnummer

- 70 -

49,54

optionele uitbouw 2,4 m1

optionele uitbouw 1,2 m1

54 kast

10020

49

9300

3360

5100

woonkamer 36,9 m2 (w+k)

2850

54 m.k.

49

3580

toilet 1,3 m2

keuken

hal

5400

Begane grond

A slaapkamer 1 16,1 m2

3130

2850

4930

3450

2180 slaapkamer 3 7,5 m2

w.d. w.d.

1500+

1500+

w.a.

w.d.

2600+

vl.vw

slaapkamer 1 14,1 m2

w.a.

cv+ ww

70

cv+ ww

w.a.

2600+

3200

17-03-2015 zolder

zolder

70

5,8 m2

slaapkamer 2 12,3 m2

2600+

3630

4300

1500+

slaapkamer 2 10,6 m2

1500+

2850

5400

5400

1e verdieping

A

2e verdieping De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr.54

A

2600+

badkamer 5,5 m2

360

2510

2180

cv+ ww

vl.vw

10020

10020

Type A gespiegeldbadkamer - De Nieuwe Oostdijk


BLOK 8 bouwnummer

- 71 -

49,54

Sfeervolle en zeer ruime woningen welke zijn voorzien van een geheel eigen gevelbeeld. De woningen beschikken over openslaande deuren welke leiden naar de diepe achtertuinen. De toegepaste hoge raampartijen zorgen voor veel lichtinval. BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met provisiekast en openslaande deuren naar de achtertuin > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met zeer royaal vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Extra ●

Bouwnummer 54 heeft een Frans balkon in de voorgevel

Openslaande tuindeuren

Optioneel ●

Uitbouw 1,2 m of 2,4 m

Dakkapel(len) Aangebouwde garage bij

A ●

bouwnummer 49


BLOK 8 bouwnummer

- 72 -

51,52,55 optionele uitbouw 2,4m

optionele uitbouw 1,2m

5100 woonkamer 36,8 m2 (w+k)

woonkamer

52

55

10020

51

w+k 40,8 m2

4145

9300

w+k 36,8 m2

kast

kast toilet toilet 1,2 m2 keuken

51 52

55

hal

m.k.

Hal

880x2315

3030

m. k.

bordes 300+

5400

Begane grond

bouwnummer 51

1500+

Slaapkamer 3 8,9 m2 8,9

m2

9,1

m2

w.a.

w.a.

5,8 m2

10020

3220

23-03-2015

cv+ ww

26

Blok 8 - De Nieuwe Oostdijk 5,8 m2

Badkamer 5,8 m2

zolder

Slaapkamer 3 14,4 m2

dakkapel is optioneel

2840

10020

w.d.

2600+

10,6 m2

1800

w.d.

cv+ ww

Slaapkamer 2 9,1 m2

2100

4230

2930

3110

C

14,4 m2

5100

5400

5400

2e verdieping

1e verdieping

bouwnummer 51

C

bouwnummer 51 De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr.51

C

dakkapel is optioneel


BLOK 8 bouwnummer

- 73 -

51,52,55

hwa.ø80

hwa.ø80

Zeer voorname woningen met de sfeer van weleer. Door het toepassen van een bordes bij de entree van de woningen 51 en 52 wordt de voorname uitstraling nog geïntensiveerd. Al deze woningen hebben een tijdloze uitstraling verkregen door de architectuurstijl, welke bestaat uit een zorgvuldig samengestelde mix van klassieke details en eigentijdse elementen.

Extra ●

Bordes bij entree van bouwnummers 51 en 52

Optioneel

BEGANE GROND

Dakkapel(len)

> Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping

Uitbouw 1,2 m of 2,4 m

> Riante woonkamer met provisiekast

aangebouwde garage bij

> Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met vaste trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

bouwnummer 55


BLOK 8 bouwnummer

- 74 -

50,53

optionele uitbouw 2,4m

optionele uitbouw 1,2m

5100

53

woonkamer 40,8 m2 (w+k)

10820

kast

toilet 1,2 m2

10100

50

4950

w+k 36,9 m2

keuken hal 4130

m.k.

50 53

5400

Begane grond

bouwnummer 50

2930 slaapkamer 2 11,5 m2

9,1 m2

8,9 m2

2600+

2100 slaapkamer 3 10,6 m2

1500+

F1

3920

5030

w.d.

w.a.

14,1 m2

cv+ ww

Blok 8 - De Nieuwe Oostdijk

3210

1800

10820

10820

17-03-2015

badkamer 5,8 m2 cv+ ww

zolder

14,4 m2

slaapkamer 1 14,4 m2 5100

2600+

w.d.

1500+

2840

w.a.

5400

5400

1e verdieping

2e verdieping De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr.50

bouwnummer 47

bouwnummer 49

bouwnummer 50

bouwnummer 50


BLOK 8 bouwnummer

- 75 -

50,53

De bijzondere kopgevels geven deze woningen een individueel karakter en een uitstraling zoals men die in het monumentale hart van Goedereede tegenkomt. Tevens beschikken deze woningen over dubbele, openslaande deuren die leiden naar de diepe achtertuin. BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met provisiekast en dubbele openslaande deuren naar de achtertuin > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Extra ●

Standaard verlengd met 0,8 m

Openslaande tuindeuren

Optioneel

F ●

Uitbouw 1,2 m of 2,4 m


- 76 -

BLOK 9 De woningen in blok 9 zijn gelegen in het hart van De Nieuwe Oostdijk met veel parkeergelegenheid in de directe nabijheid. De woningen in blok 9 zijn allen voorzien van een ruime voortuin waarin een haag wordt aangeplant welke een groene overgang vormt tussen uw voortuin en het openbare gebied.


- 77 -

BLOK 9

nr. 56

nr.57

nr.58

nr.59

nr.60


BLOK 9 bouwnummer

- 78 -

58,59

optionele uitbouw 2,4 m1

optionele uitbouw 1,2 m1

59 kast

10020

58

9300

3360

5100

woonkamer 36,9 m2 (w+k)

2850

m.k.

3580

toilet 1,3 m2

58 59

keuken

hal

5400

Begane grond

A slaapkamer 1 16,1 m2

3130

2850

4930

3450

2180 slaapkamer 3 7,5 m2

w.d. w.d.

1500+

1500+

w.a.

w.d.

2600+

vl.vw

w.a.

cv+ ww

70

cv+ ww

w.a.

2600+

3200

zolder

10020

10020

vl.vw

17-03-2015

zolder

70

5,8 m2

slaapkamer 2 12,3 m2

2600+

1500+

3630

4300

slaapkamer 2

5400

10,6 m2

5400

1e verdieping

A

2e verdieping De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr.59

A

2600+

2850

1500+

badkamer 5,5 m2

360

2510

2180

cv+ ww

Type A gespiegeldbadkamer - De Nieuwe Oostdijk

slaapkamer 1 14,1 m2


BLOK 9 bouwnummer

- 79 -

58,59

Riante, tijdsbestendige woningen voorzien van klassieke detaillering gecombineerd met speelse elementen. De woningen stralen ouderwetse gezelligheid uit, maar sluiten aan op hedendaagse woonwensen. BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met provisiekast en openslaande deuren naar

Extra ●

Openslaande tuindeuren

Optioneel ●

Dakkapel(len)

Uitbouw 1,2 m of 2,4 m

de achtertuin > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met zeer royaal vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

A


BLOK 9 bouwnummer

- 80 -

56,60 3700 (optioneel) bijkeuken optionele uitbouw 2,4 m1

6290

(optioneel) garage 22 m2 5100 3020

keuken w+k 36,9 m2

56

6600

optionele uitbouw 1,2 m1

3500

60 toilet 1,7 m2

9300

10020

3175

hal

60

3060

56

6500

m.k. woonkamer 41,2 m2 (w+k)

5630

Begane grond

bouwnummer 1

B 5100 slaapkamer 1 15,8 m2

w.d.

3100

w.a.

w.d.

1500+

2720 badkamer 5,3 m2

cv+ ww

cv+ ww

w.a.

2600+

vl.vw

vl.vw

17-03-2015

10020

1950

10020

Type B - De Nieuwe Oostdijk zolder

3060

2180

3060

toilet 1,5 m2

slaapkamer 3 6,7 m2

2850 slaapkamer 2 8,7 m2

5630

5630

1e verdieping

2e verdieping

bouwnummer 1 De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr.60 bouwnummer

B

B

1


BLOK 9 bouwnummer

- 81 -

56,60

In het oog springende hoekwoningen, welke zijn voorzien van welgevormde detaillering. De voordeuren, met mooi afgewerkte lijsten rondom, bevinden zich bij beide woningen in de zijgevel. Hierdoor krijgt de woning een bijzondere indeling en kan de woonkamer zowel aan de voor- als achterzijde van de woning worden gesitueerd.

Extra ●

Openslaande tuindeuren

Optioneel

BEGANE GROND

Dakkapel(len)

> Ruime entreehal met een separaat toilet

Uitbouw 1,2 m of 2,4 m

> Riante woonkamer met trap naar de eerste verdieping, een provisiekast

Aangebouwde garage bij

en openslaande deuren naar de achtertuin > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Separaat toilet > Badkamer voorzien van douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

bouwnummer 56 ●

Vrijstaande garage bij

bouwnummer 60 ●

Bijkeuken


BLOK 9 bouwnummer

- 82 -

57

optionele uitbouw 2,4m

optionele uitbouw 1,2m

5100

4950

w+k 36,9 m2

57 10820

woonkamer 40,8 m2 (w+k)

toilet 1,2 m2

10100

kast

keuken

57

hal m.k.

4130

5400

Begane grond

bouwnummer 50

2930 slaapkamer 2 11,5 m2

9,1 m2

8,9 m2

2600+

2100 slaapkamer 3 10,6 m2

1500+

F1

3920

5030

w.d.

w.a.

14,1 m2

cv+ ww

Blok 8 - De Nieuwe Oostdijk 10820

1800

3210

10820

17-03-2015

badkamer 5,8 m2 cv+ ww

zolder

14,4 m2

slaapkamer 1 14,4 m2 5100

2600+

w.d.

1500+

2840

w.a.

5400

5400

1e verdieping

2e verdieping

bouwnummer 47

bouwnummer 49 bouwnummer 50

bouwnummer 50


BLOK 9 bouwnummer

- 83 -

57

Authentieke tussenwoning met een topgevel, geaccentueerde entree en Frans balkon op de eerste verdieping. Deze woning is 0,8 m dieper dan de overige woningen in blok 9. Deze factoren samen maken deze woning uniek. De woning is standaard voorzien van dubbele openslaande deuren naar de achtertuin en heeft veel woonoppervlakte. BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met provisiekast en dubbele openslaande deuren naar de achtertuin > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Extra ●

Standaard verlengd met 0,8 m

Frans balkon

Openslaande tuindeuren

Optioneel

F ●

Uitbouw 1,2 m of 2,4 m


- 84 -

BLOK 10 De woningen in blok 9 zijn gelegen in het hart van De Nieuwe Oostdijk met veel parkeergelegenheid in de directe nabijheid. De woningen in blok 9 zijn allen voorzien van een ruime voortuin waarin een haag wordt aangeplant, welke een groene overgang vormt tussen uw voortuin en het openbare gebied.


- 85 -

BLOK 10

nr. 61

nr.62

nr.63

nr.64

nr.65


BLOK 10 bouwnummer

- 86 -

62,64 optionele uitbouw 2,4 m1

optionele uitbouw 1,2 m1

9300

64

kast

woonkamer 36,9 m2 (w+k)

10020

62

3360

5100

2850 toilet 1,3 m2

3580

62 64

keuken

m.k.

hal

5400

Begane grond

bouwnummer 2

A 2180 slaapkamer 3 7,5 m2 4930

16,1 m2

3450

2850 slaapkamer 1

w.d.

1500+

w.a.

w.d.

1500

w.d.

cv+ ww

w.a.

2600+

Type A - De Nieuwe Oostdijk zolder

badkamer 5,5 m2

2850

1500+

10,6 m2

1500+

2180

2600+

aapkamer 2

2510

4300

2600+

slaapkamer 2 12,3 m2

5400

5400

1e verdieping

bouwnummer 2

A

2600+

vl.vw

vl.vw

2e verdieping

bouwnummer 2

De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr.64

A

10020

17-03-2015

10020

cv+ ww

slaapkamer 1 14,1 m2

cv+ ww

w.a.

zolder


BLOK 10 bouwnummer

- 87 -

62,64

Ruime voorname woningen waarbij veel aandacht is besteed aan de prachtige detaillering. Dit komt terug in de mooi afgewerkte lijsten rondom de voordeuren en het bordes bij bouwnummer 62. Beide woningen beschikken over openslaande deuren naar de diepe achtertuin. BEGANE GROND

Extra ●

Bouwnummer 62 is voorzien van een entreebordes.

Bouwnummer 62 is 0,8 m verlengd

Openslaande tuindeuren

> Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met provisiekast en openslaande deuren naar de achtertuin > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met zeer royaal vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Optioneel

A ●

Uitbouw 1,2 m of 2,4 m

Dakkapel(len), enkel bij

bouwnummer 64


BLOK 10 bouwnummer

- 88 -

65

3700 (optioneel) bijkeuken optionele uitbouw 2,4 m1

6290

(optioneel) garage 22 m2 5100 3020

keuken

6600

optionele uitbouw 1,2 m1

w+k 36,9 m2

3500

65 toilet 1,7 m2

9300

10020

3175

hal 6500

m.k. woonkamer 41,2 m2 (w+k) 3060

65

5630

Begane grond

bouwnummer 1

B 5100 slaapkamer 1 15,8 m2

w.d.

3100

w.a.

w.d.

1500+

cv+ ww

cv+ ww

w.a.

2600+

vl.vw

vl.vw

2720

10020

10020

5,3 m2

17-03-2015

1950

Type badkamer B - De Nieuwe Oostdijk zolder

3060

2180

3060

toilet 1,5 m2

slaapkamer 3 6,7 m2

2850 slaapkamer 2 8,7 m2

5630

1e verdieping

5630

2e verdieping

bouwnummer 1 bouwnummer 1

B


BLOK 10 bouwnummer

- 89 -

65

Royale hoekwoning met Oudhollandse uitstraling voorzien van kopgevel. Deze woning is zowel aan de voor-, als achterzijde 0,8 meter dieper dan de reguliere woningen. Tevens is de woning voorzien van openslaande deuren naar de achtertuin. De entree bevindt zich aan de zijkant van de woning, hierdoor krijgt de woning een bijzondere indeling en kan de woonkamer zowel aan de voor- als achterzijde van de woning worden gesitueerd. BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet > Riante woonkamer met trap naar de eerste verdieping, een provisiekast en openslaande tuindeuren > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Separaat toilet > Badkamer voorzien van douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Extra ●

Standaard verlengd met 0,8 m

Openslaande tuindeuren

Optioneel ●

Uitbouw 1,2 m of 2,4 m

Bijkeuken


BLOK 10 bouwnummer

- 90 -

61,63

optionele uitbouw 2,4m

optionele uitbouw 1,2m

woonkamer 36,8 m2 (w+k) 5100

10020

63

9300

61

4145

w+k 40,1 m2

kast

toilet 1,2 m2

VW

61 63

keuken

m.k.

G

Hal 3030

5400

Begane grond bouwnummer 63

2100

2930

w.d.

Slaapkamer 2 9,1 m2

1500+

w.a.

w.d.

cv+ ww

4230

Slaapkamer 3 8,9 m2

3110

C

2600+

cv+ ww

w.a.

23-03-2015 Badkamer

10020

10020

3220

1800C - De Nieuwe Oostdijk Type Zolder

5,8 m2 2600+

badkamer

5100 2600+

13,4 m2

2840

1500+

Slaapkamer 3 14,4 m2

5400 5400

bouwnummer 1e verdieping 63

2e verdieping

bouwnummer 63

C

De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr.63

C


BLOK 10 bouwnummer

- 91 -

61,63

Fraaie, klassiek ogende woningen waarbij extra aandacht is besteed aan het wooncomfort en stijlvolle details. Dit ziet u terug in de schitterende lijsten rondom de deuren en in het erkerkozijn in de voorgevel van bouwnummer 61.

Extra ●

over erker/kozijn in de voorgevel ●

> Riante woonkamer met provisiekast > Open keuken 1E VERDIEPING

Openslaande tuindeuren bij bouwnummer 63

BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping

Bouwnummer 61 beschikt

Frans balkon bij

bouwnummer 61

Optioneel

> Overloop met vaste trap naar de zolder

Uitbouw 1,2 m of 2,4 m

> 3 slaapkamers

Dakkapel(len)

> Badkamer voorzien van toilet, douche en wastafel

Vrijstaande garage bij

bouwnummer 61 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren


- 92 -

BLOK 11 De woningen zijn centraal gelegen in het project en door het toegepaste, brede straatprofiel worden de woningen extra geaccentueerd en vormen het echte blikvangers binnen De Nieuwe Oostdijk.


- 93 -

BLOK 11

nr.66

nr.67


BLOK 11 bouwnummer

66,67

optionele uitbouw 2,4m optionele optionele uitbouw uitbouw 2,4m2,4m

6720 6720

garage 21,8 m2 garage garage 21,8 21,8 m2 m2

6720

3650 3650

3650

6000 60006000

6410 6410

3560 35603560

optionele uitbouw 1,2m optionele optionele uitbouw uitbouw 1,2m1,2m

6410

- 94 -

3300 33003300

vl.vw vl.vw

vl.vw

5700

5700 5700 1950 1950

toilet m2 toilet1,3 toilet 2 m2 1,3 m1,3

3550 35503550

1950

10950 10950

10950

11670 11670

67

11670

66

woonkamer 50,6 m2 (w+k) woonkamer woonkamer 50,6 50,6 m2 (w+k) m2 (w+k)

66 67

m.k.

keuken keuken keuken

m.k.m.k.

hal hal hal

4300 43004300

6530 65306530

Begane grond

4150 4150

2800 2800 Slaapkamer 2 11,6 m2 2 Slaapkamer 11,6 m2

D DD

Badkamer 8,8 m2 Badkamer 8,8 m2 3130 3130 toilet 1,2 m2 toilet 1,2 m2

w.d.

w.d. w.a.

cv+ ww w.a.

17-03-2015 17-03-2015 17-03-2015

zolder zolder

4030 4030

5780 5780

Slaapkamer 1 18,8 m2 1 Slaapkamer 18,8 m2

Slaapkamer 3 10 m2 3 Slaapkamer 10 m2 2480 2480

3450 3450

1072010720

Type D - De Nieuwe Oostdijk Type Type DD - De - De Nieuwe Nieuwe Oostdijk Oostdijk

2800 2800

10720 10720

2410 2410

bouwnummer 21 bouwnummer bouwnummer 21 21

cv+ ww

Zolder Zolder

2600+

2600+

2600+

2600+

dakkapel is optioneel

1500+

1500+

dakkapel is optioneel

1500+

1500+

dakkapel is optioneel dakkapel is optioneel

6530 6530

6530

1e verdieping

6530 2e verdieping

bouwnummer 21 bouwnummer 21

D D

De hierboven afgebeelde plattegronden zijn van nr.67

bouwnummer 21 bouwnummer 21

D


BLOK 11 bouwnummer

- 95 -

66,67

Deze royale twee-onder-eenkapwoningen zijn werkelijk magnifiek. De woningen zijn smaakvol ontworpen in een architectuurstijl uit de jaren twintig, gecombineerd met hedendaagse elementen. Zo maken de chique overdekte entreeportalen deze woningen zeer bijzonder. Beide woningen beschikken over openslaande tuindeuren en een aangebouwde garage. BEGANE GROND > Ruime entreehal met een separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met provisiekast en openslaande deuren naar de achtertuin > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Separaat toilet > Badkamer voorzien van douche en wastafel 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim oppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Optioneel 1 of meerdere kamers te creëren

Extra ●

Openslaande tuindeuren

Standaard voorzien van aangebouwde garage

Optioneel ●

Dakkapel(len)

Uitbouw 1,2 m of 2,4 m


- 96 -

VRIJSTAAND Wij bieden 12 uitzonderlijke bouwkavels aan waarop prachtige vrijstaande woningen gerealiseerd kunnen worden. De percelen zijn fraai gelegen aan de groene buitenrand van De Nieuwe Oostdijk met de tuin op het zuiden en hebben een fantastisch uitzicht op de polder. De percelen hebben een oppervlakte van circa 370 m2 tot circa 530 m2, in onderling overleg kunnen deze oppervlaktes worden aangepast. Voor deze percelen zijn een achttal schitterende woningen ontworpen, welke allemaal een geheel eigen karakter hebben. Deze woningen vindt u op de volgende pagina’s in deze brochure en zijn indicatief aangegeven op de diverse percelen aan de buitenrand van De Nieuwe Oostdijk. De woningen zijn onderling uitwisselbaar, u kunt dus zelf kiezen welke woning u op het door u gekozen perceel wilt realiseren. Tevens zijn de oppervlaktes van de diverse percelen ten behoeve van de vrijstaande woningen indicatief, deze kunnen in onderling overleg worden aangepast.

type 1

type 2

type 3

type 4


- 97 -

VRIJSTAAND

type 5

type 6

type 7

type 8


VRIJSTAAND

V1

type

- 98 -

1

optionele uitbouw 2,4m

1600

optionele uitbouw 1,2m

2540

3390 4330

6000

slaapkamer 1 14,7 m2

10720

10720

6600

garage 21,2 m2

5500

6720

6520

slaapkamer 3 11 m2

bergkast overloop

toilet 1,6 m2

toilet 1,3 m2

woonkamer 53,1 m2 (w+k)

3300

m.k.

4330

badkamer 8,5 m2

3930

hal

slaapkamer 2 11,3 m2

2540

3390

600

2400

3330

keuken

3600 3400

1e verdieping 6760

6760

Begane grond

V1

41

35 34 33 32 31 30 29 28

27

10720

42

2600+

1500+

V1

Zolder

43

Type V01 - De Nieuwe Oostdijk Type V01 - De Nieuwe Oostdijk

cv+ ww

17-03-2015

w.d.

17-03-2015 w.a.

6760 2e verdieping


VRIJSTAAND type

- 99 -

1

Elite-uitvoering

Bovenstaande afbeelding betreft de elite-uitvoering van dit woningtype. Deze prachtige vrijstaande woning biedt u veel wooncomfort. De woning beschikt over een chique overdekt entreeportaal. Tevens is deze woning voorzien van een aangebouwde garage en een modern zinken erker ter plaatse van de voorgevel, waardoor een extra ruime keuken ontstaat. BEGANE GROND > Ruime entreehal met separaat toilet en deur naar garage > Riante woonkamer met trap naar de eerste verdieping en openslaande tuindeuren > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Bergkast > Separaat toilet > Badkamer 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Mogelijk 1 of meerdere kamers te creëren

Extra ●

Standaard voorzien van aangebouwde garage

Dakkapel voorzijde

Openslaande tuindeuren

Optioneel ●

Verlengen van totale woning

met 2 meter ●

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

Basiswoning


VRIJSTAAND type

- 100 -

2

3500 3500

6660 6660 optionele uitbouw 2,4m optionele uitbouw 2,4m

3730

optionele uitbouw 1,2m optionele uitbouw 1,2m

2200 slaapkamer 3 7,5 m2 3430 overloop

2580 badkamer 7,6 m2

m.k. m.k.

hal hal

6000

2580 2580

kast kast

slaapkamer 1 20,9 m2

toilet 1,3 m2 toilet 1,3 m2

3410 3410

6700 6700

woonkamer woonkamer 49,2 m2 (w+k) 49,2 m2 (w+k)

3490

10000 10000

terras

6760 1e verdieping

2550 2550

V2 6760 6760

Begane grond

V2 V2 zolder

43

27

Type V2 - De Nieuwe Oostdijk 17-03-2015

2 - De Nieuwe Oostdijk - De Nieuwe Oostdijk

2600+

1500+

w.d. w.a.

cv+ ww

2e verdieping

1500+

35 34 33 32 31 30 29 28

2600+

42

41

10720

10720 10720

3300 3300

2940

10720

3430 3430

keuken keuken

6720 6720

garage 21,2 m2 garage 21,2 m2

6000 6000

6410 6410

slaapkamer 2 12,8 m2


VRIJSTAAND type

- 101 -

2

Elite-uitvoering Bovenstaande afbeelding betreft de elite-uitvoering van dit woningtype. Deze unieke vrijstaande woning heeft een geheel eigen karakter en door de bijzondere indeling van deze woning kan de woonkamer zowel aan de voor- als achterzijde van de woning worden gesitueerd. De woning heeft aan de voorzijde een speelse overkapping, met daarboven een balkon welke te bereiken is via openslaande deuren. Tevens is de woning voorzien van een aangebouwde garage. BEGANE GROND > Ruime entreehal met separaat toilet, trapkast en trap naar de eerste verdieping

Extra ●

Veranda voorzijde woning

Balkon

Standaard voorzien van aangebouwde garage

Openslaande tuindeuren

Optioneel Verlengen van totale woning

> Riante woonkamer met driedubbele openslaande deuren

> Open keuken

met 2 meter ●

1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer > Terras/balkon aan de voorzijde 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Mogelijk 1 of meerdere kamers te creëren

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

Basiswoning


VRIJSTAAND type

- 102 -

3

3500

6660

optionele uitbouw 2,4m 2200 slaapkamer 3 7,5 m2

3730 slaapkamer 2 12,8 m2

garage 21,2 m2 6410

overloop 2940

keuken

3300

2580 badkamer 5,5 m2 badkamer 7,6 m2

10720

6000

3430

6720

3430

optionele uitbouw 1,2m

m.k.

3490

woonkamer 52,8 m2 (w+k)

10720

2580

kast

6700

toilet 1,3 m2

10000

hal

slaapkamer 1 20,9 m2

6000

6000

4390

balkon

1e verdieping

980

6760 3100

V3 3820 6760

Begane grond

V3

42

41

35 34 33 32 31 30 29 28

10720

zolder

27

43

2e verdieping

6760

1500+

2600+

17-03-2015

w.a. w.d.

2600+

15

cv+ ww

1500+

V3 - De Nieuwe Oostdijk

Type V3 - De Nieuwe Oostdijk


VRIJSTAAND type

- 103 -

3

Elite-uitvoering

Bovenstaande afbeelding betreft de elite-uitvoering van dit woningtype. Deze karakteristieke vrijstaande woning is voorzien van een prachtige erker aan de voorgevel. Boven deze erker bevindt zich een balkon vanwaar u een ongekend uitzicht heeft. De grote raampartijen en openslaande deuren in deze woning zorgen voor veel lichtinval. Tevens is de woning voorzien van een aangebouwde garage. BEGANE GROND > Ruime entreehal met separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met driedubbele openslaande tuindeuren > Open keuken

Extra ●

Standaard voorzien van erker

Standaard voorzien van aangebouwde garage

Dakkapel voorzijde woning

Openslaande tuindeuren

Optioneel ●

met 2 meter ●

1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer > Terras/balkon aan de voorzijde 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Mogelijk meerdere kamers te creëren

Verlengen van totale woning Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

Basiswoning


VRIJSTAAND type

- 104 -

4

6660

3500

optionele uitbouw 2,4m 3730

2580 kast

6700

woonkamer 49,2 m2 (w+k)

slaapkamer 1 20,9 m2

toilet 1,3 m2

3410

6000

terras 6000

1e verdieping 6760

V4 6760

Begane grond

V4 zolder

43

27

Type V4 - De Nieuwe Oostdijk 17-03-2015

2600+

1500+

w.d. w.a.

cv+ ww

2e verdieping

1500+

35 34 33 32 31 30 29 28

2600+

41

10720

42

3490

10000

overloop

2580 badkamer 7,6 m2

m.k.

hal 10720

2940

10720

3430

keuken

6720

garage 21,2 m2

6000

4330

slaapkamer 2 12,8 m2

e V4 - De Nieuwe Oostdijk

2015

2200 slaapkamer 3 7,5 m2

optionele uitbouw 1,2m


VRIJSTAAND type

- 105 -

4

Elite-uitvoering

Bovenstaande afbeelding betreft de elite-uitvoering van dit woningtype. Deze riante vrijstaande woning heeft een stijlvolle uitstraling waarbij er een knipoog is gemaakt naar het verleden. De woning heeft aan de voorzijde een overkapping, met daarboven een ruim balkon/terras welke te bereiken is via openslaande deuren in de slaapkamer. Tevens is de woning voorzien van een aangebouwde garage. BEGANE GROND > Ruime entreehal met separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met openslaande tuindeuren > Open keuken

Extra ●

Standaard voorzien van aangebouwde garage

Standaard voorzien van veranda

Met balkon

Dakkapel voorzijde woning

Openslaande tuindeuren

Optioneel ●

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

1E VERDIEPING

Verlengen van totale woning

> Overloop met trap naar de zolder

met 2 m

> 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en twee wastafels > Terras/balkon aan de voorzijde 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Mogelijk 1 of meerdere kamers te creëren

Basiswoning


VRIJSTAAND type

- 106 -

5

optionele uitbouw 2,4m optionele uitbouw 2,4m optionele uitbouw 1,2m optionele uitbouw 1,2m

6000

35 34 33 32 31 30 29 28

27 1072010720

43

woonkamer 47,1 m2 (w+k) woonkamer 47,1 m2 (w+k) 3510

garage 22 m2 garage 22 m2

kast kast toilet 1,3 m2 toilet 1,3 m2

3510

6720 6720

41

6300 6300

42

1000010000

4160 4160

6000

3500

4160 keuken

hal

4160

m.k. m.k.

hal 2420 2420

keuken

2200 2200

3500

6760

3600

6760 Begane grond

3600

V5 V5

2850

badkamer 9,4 m2

3050

4730

3080

w.d.

toilet 1,7 m2

w.a.

1500+

Type V5 - De Nieuwe Oostdijk 2600 Type V5 - De Nieuwe Oostdijk 17-03-2015

2850

17-03-2015

10720

10720

slaapkamer 2 13,5 m2

cv+ ww

+

zolder

overloop

3410 slaapkamer 3 9,7 m2 2830

3100

1e verdieping

2e verdieping

6760

6760

V5

V5

1500+

dakvenster 2600+

5200

slaapkamer 1 15,7 m2


VRIJSTAAND type

- 107 -

5

Elite-uitvoering

Bovenstaande afbeelding betreft de elite-uitvoering van dit woningtype. Een stijlvolle vrijstaande woning met aan de voorzijde een Frans balkon. De mooi afgewerkte lijst rondom de voordeur, het Franse balkon en de spekbanden zorgen ervoor dat de woning een ongeëvenaarde uitstraling verkrijgt. De woning is tevens voorzien van een aangebouwde garage. BEGANE GROND > Ruime entreehal met separaat toilet en trap naar de eerste verdieping

Extra ●

Standaard voorzien van aangebouwde garage met kap

Frans balkon

Openslaande tuindeuren

Optioneel Verlengen van totale woning

> Riante woonkamer met provisiekast en dubbele openslaande tuindeuren

> Open keuken

met 2 meter ●

1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Separaat toilet > Badkamer > Frans balkon aan de voorzijde 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Mogelijk 1 of meerdere kamers te creëren

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

Basiswoning


VRIJSTAAND type

- 108 -

6

6660

3500

optionele uitbouw 2,4m 3730

2200 slaapkamer 3 7,5 m2

optionele uitbouw 1,2m

3300

3430

6720

2940

3430

keuken

10720

garage 21,2 m2

6000

6410

slaapkamer 2 12,8 m2

overloop

2580 badkamer 7,6 m2 7,6 m2

m.k.

slaapkamer 1 20,9 m2

2580 kast

toilet 1,3 m2 6700

woonkamer 49,6 m2 (w+k)

3490

10720

10000

hal

3410

6000

1e verdieping 6760

6000

V6

6760

Begane grond

zolder

e V6 - De Nieuwe Oostdijk

Type V6 - De Nieuwe Oostdijk 17-03-2015

cv+ ww

w.d. w.a.

-2015

2e verdieping 6760

1500+

43

27

2600+

35 34 33 32 31 30 29 28

2600+

41

1500+

42

10720

V6


VRIJSTAAND type

- 109 -

6

Basiswoning

Deze architectonisch in het oog springende woning biedt diverse extra’s zoals de grote ramen en een Frans balkon op de tweede verdieping. Deze woning beschikt over een aangebouwde garage.

Extra ●

aangebouwde garage ●

Frans balkon

Openslaande tuindeuren

BEGANE GROND > Ruime entreehal met separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met dubbele openslaande tuindeuren > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Mogelijk 1 of meerdere kamers te creëren > Frans balkon aan de voorzijde

Standaard voorzien van

Optioneel ●

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

Verlengen totale woning

met 2 m


VRIJSTAAND type

- 110 -

7

optionele uitbouw 2,4m

6660

3500

6660

3500

optionele uitbouw 2,4m optionele uitbouw 1,2m

3730

2200 slaapkamer 3 7,5 m2

optionele uitbouw 1,2m

3300

m.k.

hal

6000 kast kast

woonkamer 50,3 m2 (w+k) woonkamer 50,3 m2 (w+k)

3820

toilet 1,3 m2 toilet 1,3 m2

2580

6000

34103410

6000

slaapkamer 1 22,1 m2

3370

1e verdieping

3370 3370 4110

Begane grond

2650

V7 V7

43

e V7 - De Nieuwe Oostdijk e015V7 - De Nieuwe Oostdijk

27

Type V7 - De Nieuwe Oostdijk

cv+ ww

w.d. w.a.

17-03-2015

2600+

35 34 33 32 31 30 29 28

1500+

41

11050

42

zolder

1500+

4110

V7

2650

2600+

4110

2650

015

2e verdieping

4110

2650

3490

2580

67006700

10330 10330

67206720

m.k.

hal 1105011050

overloop

2580 badkamer 7,6 m2

3300

2940

keuken

11050

keuken

34303430

6000

64106410

garage 21,2 m2 garage 21,2 m2

6000

3430

slaapkamer 2 12,8 m2


VRIJSTAAND type

- 111 -

7

Elite-uitvoering

Bovenstaande afbeelding betreft de elite-uitvoering van dit woningtype. Dit zeer royale herenhuis beschikt over prachtige detaillering. De overkapping aan de voorzijde van de woning en de bijzondere klassieke detaillering dragen bij aan de klassieke ambiance van deze woning. De schitterende omlijste deur bevindt zich in de zijgevel van de woning. Tevens is de woning voorzien van een aangebouwde garage. BEGANE GROND

Extra ●

Veranda voorzijde woning

Standaard voorzien van aangebouwde garage

Openslaande tuindeuren

Optioneel

> Ruime entreehal met separaat toilet en trap naar de eerste verdieping

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m

> Riante woonkamer met driedubbele openslaande deuren

Kleur gevelsteen

> Open keuken

Verlengen van totale woning

1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Mogelijk 1 of meerdere kamers te creëren

met 2 meter

Basiswoning


VRIJSTAAND type

- 112 -

8

10720

woonkamer 49,2 m2 (w+k)

6760

6000

2580

10000

kast keuken hal

3410

3540

3430 m.k.

toilet 1,6 m2

3640

3540

Begane grond 43 bouwnummer

V8 35 34 33 32 31 30 29 28

badkamer 7,6 m2

27

43 6760

2940

slaapkamer 2 12,8 m2 3430

6000

slaapkamer 1 22,1 m2

3730

41

slaapkamer 3 7,5 m2 overloop

3490

10720

Type V8 - De Nieuwe Oostdijk

1e verdieping 3540

3640

17-03-2015

bouwnummer 43

w.a. w.d.

6760

V8

cv+ ww

2600+

zolder

1500+

1500+

2e verdieping

Type V8 - De Nieuwe Oostdijk 17-03-2015 bouwnummer

43

3540

2200

42

2580

3490


VRIJSTAAND type

- 113 -

8

Deze vrijstaande notariswoning kenmerkt zich door een brede voorgevel met statig karakter en brede voordeurpartij. De woning is naar de tuin toe zeer open, dit komt onder andere door maar liefst een drietal openslaande deurpartijen. BEGANE GROND > Ruime entreehal met separaat toilet en trap naar de eerste verdieping > Riante woonkamer met openslaande (tuin)deuren > Open keuken 1E VERDIEPING > Overloop met trap naar de zolder > 3 slaapkamers > Badkamer voorzien van toilet, douche en twee wastafels 2E VERDIEPING > Via vaste trap te bereiken zolder met ruim vloeroppervlak > Technische installaties waaronder de cv-ketel > Mogelijk 1 of meerdere kamers te creëren

Extra ●

Vrijstaande garage met kap

Openslaande tuindeuren

Optioneel ●

Dakkapel(len)

Uitbouw van 1,2 m of 2,4 m


A la ca - 114 -

De realisatie van een levensloopbestendige woning vraagt om maatwerk en ook dit wordt door ons geboden.

Levensloopbestendige woningen Tezamen met u worden uw woonwensen ge誰nventariseerd en vertaald in een woningontwerp hetwelk aansluit bij uw wensen. Dit woningontwerp wordt vervolgens gepositioneerd op een door u geselecteerde bouwkavel. Heeft u interesse in een levensloopbestendige woning? Neemt u gerust contact met ons op!

Deze illustratie is een voorbeeld van een vrijstaande woning.


arte

- 115 -

BLOK 6

42

41

40 39 38 37 36

44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 BLOK 7 BLOK 8

polder. De kavels hebben een oppervlakte van circa 370 m2 tot circa 530 m2. Deze

Wij bieden u de unieke kans om uw droomhuis te realiseren. Samen met een door u te selecteren architect en aannemer neemt u zelf de beslissing over hoe uw huis eruit komt te zien. Daarbij hopen wij uiteraard dat u geïnspireerd bent geraakt door de zorgvuldig ontwikkelde architectuurstijl van De Nieuwe Oostdijk. De bebouwingsmogelijkheden van de bouwkavels in het project De Nieuwe Oostdijk zijn vastgelegd in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, welke flexibel van aard zijn. Beide plannen bieden u derhalve volop vrijheid voor het ontwerp van uw woning.

30

29

28

27

59 56 5758

61 6263 64 65

60

BLOK 10

BLOK 9

6 7 8 9 10 11

66

25

67

24 BLOK 5a 23

BLOK 11

BLOK 3 12 13 14 15 16

17 18

BLOK 4b 19

BLOK 4a 20

21

22

Heeft u altijd al gewacht op die unieke kans om uw eigen woning te realiseren op die bijzondere locatie? Estate Invest biedt u die kans! GLOBALE BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN

een schitterend uitzicht op de voorgelegen

twee kavels samen te voegen.

31

1

gelegen met de tuin op het zuiden en hebben

in overleg worden aangepast door bijvoorbeeld

32

BLOK 2

van vrijstaande woningen. De kavels zijn fraai

oppervlaktes zijn echter indicatief en kunnen

33

26 BLOK 5b

5 4 3 BLOK 1 2

Hoofddijk

bouwkavels aan ten behoeve van de bouw

34

43

Bouwkavels Wij bieden twaalf uniek gesitueerde

35

Extra smaakmakers Garage Bijkeuken Erker Extra ruime woonkamer Hobbykamer Slaapkamer op de verdieping Etcetera

HOOFDGEBOUWEN > De afstand van de voorgevel tot de perceelgrens bedraagt niet minder dan 3 meter en niet meer dan 10 meter 
 > De goothoogte van hoofdgebouwen is maximaal 7 meter 
 > De afstand van een vrijstaande woning (het hoofdgebouw) tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter Het beeldkwaliteitsplan geeft de voorschriften aan ten aanzien van onder andere materiaal- en kleurgebruik, dit ten einde de gewenste uitstraling te verkrijgen binnen De Nieuwe Oostdijk. Ook het beeldkwaliteitsplan is flexibel van aard, onderstaand treft u hier een kort overzicht van aan. Als volgt: MATERIAALKEUZE EN KLEURGEBRUIK > Baksteen (rood, donker-bruin of zandkleurig ) en rode of donkere pannen, riet en leien > Kozijnen hout of in verschijningsvorm daarop lijkende andere materialen > Incidenteel in lichte tinten stucwerk of gekeimd KAPVORM Wisselende kapvorm en richting is mogelijk


Wij helpen u graag verder!

Wilt u meer weten over dit prachtige project? Neem vrijblijvend contact met ons op.

De Hofjes 16 3241 ML Middelharnis 0187 - 48 04 00 info@estateinvest.nl www.estateinvest.nl

WWW.DENIEUWEOOSTDIJK.NL U vindt ons ook op

Profile for DINK creatief bureau

De Nieuwe Oostdijk  

Graag presenteren wij u De Nieuwe Oostdijk te Goedereede. Op deze mooie locatie kunt u trotse eigenaar worden van prachtige, unieke woning....

De Nieuwe Oostdijk  

Graag presenteren wij u De Nieuwe Oostdijk te Goedereede. Op deze mooie locatie kunt u trotse eigenaar worden van prachtige, unieke woning....

Profile for sfaprint
Advertisement