Page 1

HILLCON '81 DROMEN. Het was heel druk en heel warm in de zalen van het ATLANTAhotel te Rotterdam. Progressef maakte enkele inter views met Kees van Toorn.Len de Vries (een nieuw SF kunstenaar) en Marvano. Maar tot overmaat van ramp was het materiaal onverstaanbaar slecht. Don't shoot the technieker... Maar de ere-gasten waren er: FREDERIK POHL KATE WILHELM en DAMON KNIGHT JACK VANCE verder nog:Lisa Tuttle,Chris Priest,Felix Thijssen,Tais Te Teng,Manuel van Loggem,Marion Zimmer Bradley,Wim Gijsen en Rachel Pollack. Deze laatste schrijfster heeft heel wat

reakties uitgelokt bij de insiders. Carlos had mij er bij na ingeluist om een interview met haar (?) te beginnen.. Bij het diner en bij de prijsuitreiking van AFS prijs en het KKA 1981 ging het er fraai aan toe.Iedereen werd in de maling genomen.De jury vond alles beneden het veronderstel de peil.De auteurs waren teleurgesteld...er waren er zelfs een paar bij die laat op de hoogte gesteld waren van hun plaats.Zodat zij ook niet op de prijsuitreiking aanwezig waren. Dit alles en nog véél meer zette Eddy C. Bertin aan het werk om zijn woordje te doen...

DE SCHOOTHONDJES VAN HADES. E.C. Bertin Zijnde een doorlopende enquête naar de aard en de diepere zin

van het verschijnsel essef of fantastiek zoals het zich voor

a


doet in Literatuur en literatuur,de Kunsten en kunsten,fi film en muziek,tijdens conventies en in kroegen,dit alles met open oog en oor voor,en m met bitter weinig respect voor schrijvers,lezers,uitgevers, critici en fans,met als einddoel het verkrijgen van een alles-verduidelijkend Inzicht in de Ware AArd van de Mens, de Zin van het Leven,de Oorsprong van het Universum,de Waarheid over het Intieme Leven van God,de Nakende Egodood van Heel de Mensheid en de overname van Onze Planeet door de Intelligente Luizen,die dit (intelligent zijn,bedoel ik) al lang waren,maar wel snugger genoeg waren om het ons niet te laten merken. Verward? U zal het nog meer zijn na het lezen van deze aflevering en de volgende van de SCHOOTHONDJES VAN HADES,een tweedimensionele Dunwich Produktie met vijfdimensionele diepgang in kwadratuur.Zo,nu heb ik zowat van iedereen 't een of ander gepikt,en kunnen we met eigen werk beginnen. Waarin ik mij-verheven bove alle laag bij de grondse cen suur en inmenging van de Uitgever,de Redacteur,Eender welke andere Idioot-volledig mag uitleven over Wereldschokkende Zaken zoals SF en het Fandom. Een soort eeuwigdurend (nouja..) vervolgverhaal dus. En zo beginnen we eraan. 1. MOEST KING KONG OOK BETALEN VOOR ZIJN EIGEN ROL? Tijdens Beneluxcon/Sfancon te Gent,vorige september '80,werd de jaarlijkse King Kong Award uitgereikt,ter gelegenheid waarvan ook fragmenten uit het jury-rapport voorgelezen werden.Liefhebbers en fanatieke inzenders die toch zo hemels graag wilden weten wat die oerinteligente jury (nee, dat b

kan niet,want ik heb niet gewonnen; schrap dus maar dat 'intelligent') wel dacht over zijn/haar verhaal,konden dit volledige Dossier Kong kopen voor de luttele prijs van f16,50 (daarvoor moet je hollander zijn!) en genieten van de snedige opmerkingen waarmee hun verhalen gekelderd werden. De zes gelukkigen die de eer kregen dat hun verhaal opgenomen werd in het boekje met de beste verhalen,kregen dan ook eervol bericht dat ze dit boek je konden kopen voor de spotprijs van fl 10,en dat is nog veel krasser.Ik ga niet vitten op die armzalige tien gulden, ik betaal voor mijn abonnement op King Kong Magazine (hoewel ik er zelf voor schrijf) en elk jaar draag ik als Trouwe Esseffer mijn steentje bij (een kleintje,waar kom, we heten niet allemaal Midas) tot het vormen van de KK Prijs. Maar het is de eerste keer dat men een schrijver verzoekt te betalen voor een (dan nog klein) boekje waarin zijn eig en verhaal staat.Het beheer van de KK Award,en van KK Magazine,berust nu bij Atte Dijkema en Peter Boonstra. Ik bestelde dus maar ĂŠĂŠn exemplaar met een protestbrief,waarop geen repliek kwam; tijdens de Progressef SF-dag te Antwerpen kreeg ik dan Peter Boonstra te knippen,die mij in een vriende lijk gesprek uitlegde dat het drukken van het verhalenboek erg veel geld gekost had,en dat ze wel elk exemplaar moest en aanrekenen om even te komen. Allemaal goed en wel, maar je maakt mij verdomme niet wijs dat er geen zes povere exemplaren gratis aan de auteurs zelf konden afgestaan worden. Ik veronderstel toch ook dat Atte en Peter,als samenstellers,nog eens extra elk tien piek neergeteld hebben voor


hun eigen exemplaar van het boek? Nee hoor,jongens,laten we een verschil stellen tussen a) fan-uitgaven b) uitgaven in gezamenlijk beheer c) vanity press. Een FAN-uitgave is wat jullie boekje is: een bundeling verhalen die jullie via de KKA prijsvraag gratis ter beschikking gesteld werden door de auteurs,en die auteurs hebben ook recht op een gratis bewijs exemplaar van publikatip.Meer zelfs,als die auteurs in regel willen zijn met het (c) dienen ze normaal twee exemplaren te krijgen daar afstand van één exemplaar vereist is voor het neerleggen van het copyright. Een UITGAVE IN GEZAMELIJK BEHEER is wat ik deed met: 'Star Sea-Songs' enkele jaren geleden,toen ik samen met enkele andere auteurs een bloemlezing SF-poezie samenstelde. Ik gaf het boekje in mijn beheer uit,maar elk der auteurs deelde mee in de kost en,en na uitverkoop van het boekje kreeg elk zijn kostendeel terug,plus zijn rechtmatig percentage van de (beschei den) opbrengst.Een dergelijke

Georgieporgie (onze redacteur) kreeg een gele brief van onze mysterieuze vriendin : Karla Madonna. Dan wordt het meisje toch geknipt en het masker afgerukt ! Nou dat werd het niet. Men zal nog even moeten wachten op een "Close Encounter of a personal kind." Laat ons intussen

uitgave wordt niet gedaan met de bedoeling winst te maken, wel om het UIT TE GEVEN (niemand van ons rekende er zelfs op zijn kosten terug te krijgen),maar als er een winstmarge is,krijgt ook ieder zijn deel.

Een VANITY PRESS UITGAVE wordt kontraktueel overeengekomen tussen een (niet-beter wetend) auteur en een (meestal kleine) uitgever.De uitgever geeft het boek uit van de auteur,en de auteur draagt zelf een deel van de uitgavekosten,of is ver plicht zelf enkele honderden exemplaren af te kopen van de uitgever,en deze zelf te verhandelen,wat meestal gebeurt langs vrienden en kenissen,die niet 'neen' durven zeggen.Eender hoe,het uitgave-principe van de verhalenbundel dit jaar druist in tegen alle principes en vormt een weinig lovenswaar dige precedent.Denk daar dus even over na,laat deze wijze woorden bezinken, en stop de 10 piek die ik betaalde in de KK Pot. (wordt vervolgd.)

het dossier aanvullen. "Is dit wel SF", roept Robert Smets zachtjes (bijna onverstaanbaar) door de telefoon. Misschien kent hij Karle héél goed !? (1) We laten Miss Karla zelf aan het woord : Beste Georgieporgie. c


je zal wel raar opkijken een brief te krijgen van iemand die je nooit ontmoet hebt. Tenminste, ik denk toch van niet, Carlos heb ik al gezien en Marc en enkele anderen van de vroegere équipe van de sf-vereniging SFAN en van de Club PROGRESSEF, maar dan enkel op de PROGRESSEFdagen. Misschien was je daar ook, ik zou het niet weten, er was zoveel volk, en ik moet zeggen dat ik de laatste keer meer oog en aandacht had voor Hubert Lampo, die ik zeer bewonder, en voor die rare snuiter met zijn Far-Westhoed en Kunstenaarsstrikje, dan voor de rest. Trouwens, wie merkt MIJ op als Karen al de aandacht op zich trekt door haar fabelachtige haardos. Ik wou dat ik op dat idee gekomen was, vooral omdat dat kind nog tamelijk goed kan schrijven ook. Beter dan ik, in elk ueval, dat durf ik toe te geven, en bovendien wordt ze gepubliceerd ook. Wat meer is dan ik van mijn werk kan zeggen. Niet dat ik me beklaag, niemand kan mij m'n verhalen terugsturen zonder teruggzend-adres, en dat geef ik liever niet. Ik hok bij een vriend, en diens adres verandert nogal regelmatig naarmate hij er zin in heeft. En ik heb liever niet dat ze thuis weten dat ik mij interesseer in deze spullen, science-fiction en griezel en zo, ze zouden wel eens kunnen denken dat ik beter thuis in de bakkerij kan gaan meehelpen irplaats van verder te studeren en hen geld te kosten. Maar niettemin : in november '79, maakte de vroegere hoofdredacteur Yves Vandesande, reklame voor een rubriek 'nieuwe auteurs' in SF-MAGAZINE, en vroeg manuscripten. Ik stuurde hem toen RECYCLAGE en dat is nooit verschenen. Ik geloof zelfs niet dat van die nieuwe auteursrubriek ooit veel in huis gekomen is. Met al die redactievergaderingen en fuzies en zo. Ook : ik ben niet geabonneerd op SFAN, d

of PROGRESSEF. Nuja, het is één vereniging en magazine nu, dus dat doet er niet meer toe. Mijn vriend wel, en ik lees de tijdschriften bij hem. Ik kan mij al die lidgeldenniet veroorloven : SFAN,PROGRESSEF, HOLLAND ESSEF, TERRA, KING KONG, ORBIT en ga zo maar door. Met het weinige geld dat ik overheb, na aankoop van de nodige kleren, levensmiddelen, studieboeken, een pint je nu en dan, voorbehoedsmiddelen, en zo verder, wel, dan koop ik mij liever een nieuwe pocket van Asimov of Disch of Ballard of Dick of zo. Maar ik dwaal af, zoals gewoonlijk. Het doet eens goed aan iemand te kunnen schrijven die ook van essef houdt, en die veel intenser betrokken is bij dat gekke bijeenkomstenwereldje van jullie vriendenkringetjes van sfan en progressef. Tijdens de laatste bijeenkomst probeerde ik met Julien Raasveldt in gesprek te komen, maar die was altijd tegen een andere griet aan de bar aan het zeuren. Aan Carlos schreef ik ook graag nog eens een brief, maar eerlijk zeg, die schrijft zo erg zwakke-koekverhalen tegenwoordig. Neem nu dat CJMOON verhaal in nummer 78, dat was natuurlijk grappig bedoeld - zo dom ben ik nu ook niet - maar dat leek nu toch nergens op. Dan vond ik mijn éérste verhaal nog beter, maar zo zie je maar : SFAN wilde het dus niet, en ik denk dat de redactie het misschien wel aan jou doorgegeven heeft, daar jij nu de nieuwe hoofdredacteur bent. Wel, mijn eerste verhaal verscheen in ABRAXAS, en daarna kwam mijn tweede in PROGRESSEF MAGAZINE. In feite waren dat dus het tweede en derde. Ik dacht eerst dat SFAN het niet wou omdat het zo slecht was, maar intussen heb ik het herschreven en heel waarschijnlijk zal het in de volgende


GANYMEDES-BLOEMLEZING komen. Kan je je dat voorstellen, mijn eerste, het allereerste verhaal dat ik ooit schreef, en in een volwaardige essef-bloemlezing ? Ik hoop natuurlijk dat het doorgaat, want ik heb nog geen bevestiging gekregen, maar Bob van Laerhoven vertelde mij op de Progressef dag dat je van Bruna altijd je verhaal voor juni terugkrijgt als het niet aanvaard is. Waar is tussen haakjes de brievenrubriek in het tijdschrift ? Dat vond ik altijd het beste. Die zou ik er erg graag weer in hebben, misschien is dat INSIDE MAGAZINE ? Het is toch daar dat alle essef-fans elkaar dienen te ontmoeten ? Verder vond ik dat binnengedeelte niet plezant genoeg, die grappen die in de laatste PROGRESSEF en RIGELS stonden waren veel leuker. Het nummer 78 was wel erg mooi, keurig gedrukt en een erg handig klein formaat waarvan het lettertype tcch aangenaam leesbaar bleef. Het artikel over GIGER was interessant, jammer dat zijn boeken zo onbetaalbaar zijn. De tekening van KROKO was maar flauw. Het verhaal van Bernauw vond ik erg goed en gruwelijk. Misschien omdat BERNAUW net zoals ik voor het eerst in ABRAXAS verscheen. Maar niet met dat verhaal natuurlijk. Het CLARKE INTERVIEW leest als een gestencilleerde tekst. Dat is nu toch geen 'interview' ? SMETS trekt wat te hard van leer tegen de algemene tendens van de nostalgie, ik vind dat soms best leek : die oude essefverhalen met nog echte gespierde superhelden - ik ben ook romantisch - en BEMs en zo.

Dat CLIFFORD VERHAAL leek nergens op, oude zeurkoek, en enorm slecht vertaald - of enorm slecht geschreven. Wie begint nu ZES korte zinnen na elkaar met HIJ WAS ... Stijlkundig lijkt dat nergens op, en als verhaal, wat de inhoud betreft, is het ook niks waard. BERTIN schrijft maar door over griezelfilms alsof er geen essef-films in omloop komen. Kom, ik wil niet kritisch doen, het is het eerste fusienummer, maar waar zijn de STERRECENSIES en de BOEKBESPREKINGEN, en de verhalen van bekende auteurs ? Het is ook zo VLUG UITGELEZEN door die grote druk. Volgende keer toch wat beter en wat méér, hé ? EN ! Om het nu even te hebben over blz. D en B van INSIDE MAGAZINE : wie Carla Madonna is, weet ik niet. Ik weet wel wie KARLA MADONNA is, ikzelf, en als je er nog eens een dergelijke tekening wenst onder te zetten, teken dan een beest met TWEE bulten! Karla is het, met de K van Kunnen, Keren, Klepperen, Klepel, Kloot, Klitoris. Gesnopen ? Onthouden dan maar. Om je goed te stemmen, sluit ik hierbij een nieuw verhaal. Ik had het al aan Carlos beloofd, daar hij HET HANDJE gepubliceerd had, maar ik heb zo weinig tijd om verhalen te schrijven. Nu zijn de testen achter de rug, en hier krijg je dan OAK RIDGE, TENNESSEE, DE NACHT VAN 18 JULI 1944 voor PROGRESSEF. Splinternieuw en speciaal geschreven. Wacht er nu niet te lang mee, anders stuur ik het volgend jaar weer naar GANYMEDES. Kusje. (2) G.T. probeerde het adres van Karla te ontcijferen. Hij legde het op 'de helverlichte tekentafel. George haalde e


f


wat tintenkiller boven : ROETS ! Dan met het gele velletje onder de lichtbak en de loupe van Sherlock Sjholmes erop ! Resultaat !? Karla Madonna Kuiveldhoek 15 ? Kooiveldhoek 15 ? 9841 Merendree ?? Georgieporgie schreef een briefkaartje naar dit adres. Gevolg : "Return to sender, address unknown, no such number, no such phone (Elvis )" (3) De hulp van "Den Bloederige Gentenaar" werd gevraagd. Deze gaf de volgende verklaringen : Gentbrugge, een nacht waarop er nog altijd geen volle maan is, acch here god, wat erg. Juli. 10, A nno Satani 81. Hooggeachte Alligatorius Tuffinariodontus Antwaarpius, En jullie moeten nu net aan mij vragen of ik iets afweet over jullie 'mysterieuze Karla Madonna' ... VOOR DE LAATSE MAAL : WIE IS CARLA MADONNA ? Heeft die brave meid je misschien ook wat verhalen op je nek gestuurd ? Ik zit al anderhalf jaar met twee verhalen, en kreeg er onlangs nog een derde bij; de eerste twee maar middelmatig, het derde wel best leuk, en dat ga ik ook in SF-Gids gebruiken einde van het jaar of zo. Maar om even in te gaan op dat 'mysterieuze', want daar is Carlos ook al eens over aan het zeuren geweest ... uitgerekend CARLos Moens ... Carla/Karla Madonna; het springt een beetje in het oog, denk ik. Zou hij jou ook bij de neus durven nemen, weet je er écht niets van ? Maar ja, niemand wil er iets van weten. Raasveld zegt dat hij het niet is, VanLaerhoven's stijl is het beslist niet, en Smets verwaardigt zich niet zo kleine, leuke verhaaltjes te schrijven. Er schieten er dus niet veel over, al beweert CJM bij hoog en laag dat hij het

NIET is. Nouja. Hij publiceerde in elk geval al een verhaal van haar, en Bart Muylaert ook. KM schreef mij dat er nog verhalen in omloop zijn, dat ze er zelfs naar RIGEL gestuurd heeft; ik zou het niet weten. MERENDREE ?? zeg je. Ja, dat staat achteraan op haar omslagen, en ook boven haar brieven. Even vergelijken : de brieven die ik kregen waren getikt notabene op doorslagpapier, evenals de verhalen, en met een verdomd slecht leesbaar schrijfmachinelint. Op een omslag stond ooit een volledig adres, maar dat was doorgekrabbeld geworden; en geheel onleesbaar. Volgens mijn wegenkaart is Merendree een of ander klein gehucht ergers op weg naar de kust, maar verder heb ik er nog nooit van gehoord. De brieven en verhalen die ik kreeg werden gepost in Aalst, in Bussum (Nederland) en de laatste in ANTWERPEN. Dat zet tot denken aan, zou ik zo denken. Er wonen heel wat mensen in Antwerpen die goed op de hoogte zijn van het doen en laten in het SF-gebeuren, en KM gooit in haar brieven nogal met namen (Smets, Raasveld, Van Laerhoven, Carlos ...) en niemand schijnt hààr (HEM) te kennen. Er zijn drie mogelijkheden. In volgorde van waarschijnlijkheid volgers de Theorie van ECB : 1° Jij en Carlos houden mij voor de gek; 2° Carlos houdt jou en mij voor de gek; 3° Iemand Anders uit het Antwerpse of zo houdt ons allemaal voor de gek; of 4° die meid bestaat écht en verkiest zich inderdaad onder een pseudoniem te verbergen. Ze is misschien aartslelijk, al kan ik dat moeilijk geloven van een tiener die 'in het Gentse g


studeert en met haar vriend samenhokt, maar haar domicilie bij haar ouders in Merendree behoudt.' Dit citaat bijna letterlijk uit de laatste brief. Dat 'meisje' leest dus Progressef en ook SF-Gids, maar is geen abonnee, en in mijn ledenbestand vind ik zo eigenlijk niemand die ervoor in aanmerking komt. Natuurlijk zitten daar een veertigtal mensen bij die ik helemaal niet ken persoonlijk. En daarbij, ik mag jaloers zijn. Carlos en Raasveld hebben een nieuwjaarskaartje ontvangen vorig jaar van KM en ik niet. (4) Nou, Carlos nam deze verklaring niet aan. Op de "Gentse Feesten" ontmoette hij "Bloody Eddy". Een braspartij gevolgd door een scheldpartij eindigde in een schermutseling. Gelukkig redde Paulus de Boskabouter die daar ook aan de toog hing, Carlos uit de klauwen van het SF-Gids gedrocht. (5) Carlos bezocht GT te Antwerpen om een nieuwe strategie voor te stellen. De Engel van Drongen zond enkele spionnen uit naar Merendree.

Volgend kort verhaal werd door Carolus Magnus I geschrven. Zijne doorlachtigheid droeg het op aan alle godsdienst fanatici en andere welweters. SCHEPPINGSVERHAAL. (aflevering 13) --------------Het Boek was dik. Het Boek zou nooit doorgrond worden. De Schepper glimlachte. Voor Hem was het werk afgelopen.

h

Het rapport volgt. (6) Het blijft dus verward en mysterieus. Iemand tracht ons te strikken met een gordiaanse platte knoop. "Toch ECB" zegt Paul Torfs overtuigend'! De man van het goedkope (gouden gids) doorslagpapier slaat weer toe. Een poets van Robert Smets ? Neen ! Het is niet zijn stijl. Robert verlaagt zich niet tot ordinaire poetsen, grappen en grollen. Hoewel ... Zijn echtgenote Jeannine dan ?? Ook de grote onbekende Luc Van Peborgh en zijn liefje ?? De schrik van Linker Oever schrijft onder het pseudoniem K.M. weer korte verhalen ... Roelof Goudriaan van de Lage Landen ? (7) We zijn misschien toch verkeerd. We slaan de bal toch mis ! Georgieporgie hoopt Lady Karla dan eens persoonlijk te ontmoeten. Zucht ! Kreun ! Wow ! Pow ! Pow ! Zap ! We hopen in de nabije toekomst nog een lief briefke van haar in de brievenbus te ontvangen. Uiteindelijk onze excuses idien wij theoretisch gefaald hebben. Het K.M. dossier blijft onvolledig (voor 1981 althans).

In extase keek hij zijn ruimte rond en ontdekte tot zijn verba zing een onbeschreven bladzijde. De inspiratie had hem vlug in de greep. Hij pende het blad vol en legde het tussen Het Boek. "In den beginne was er God..." luidde de eerste regel. Hij schokte van het lachen toen Hij die doldwaze tekst herlas...

PROGRESSEF (81/4) 81 - INSIDE MAGAZINE  

Clubmagazine SFAN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you