Page 41

Daar wordt wel nog eventjes

Mijn dochter vond de film zéér

rechtstreeks gepikt uit

mooi en zéér goed, ik vond hem

HALLOWEEN en zelfs uit CARRIE,

ontspannend, vaak absurd, soms

maar: who cares?

oerdom, maar wel zeer praal-en kleurrijk (als je een groot

Dit is dus natuurlijk een zuive-

budget hebt, moet je het spen-

re onspannings(?)film zonder

deren ook, niet? Wie gaat nu

enige pretenties.

nog zien naar een film die

Mààr... zonder grote akteurs,

minder dan enkele miljoenen

zonder groot budget en ZONDER

dollar kost?).

PRETENTIES is hij verdomd goed gemaakt.

De film is wel getrouw aan zijn

Het publiek vond de gruwelijke

personnages, in die mate zelfs

scenes nergens GRAPPIG (bij

dat grote delen ervan teken-

PROPHECY bv. barstte men meer-

film zijn, net zo aan het rand-

maals in lachen uit), en twee-

je af dat het écht lijkt ( moet

maal veerde het publiek werke-

wel) maar dat de kijker toch

lijk recht uit zijn zetel (ik-

ook mérkt en ziét dat het te-

zelf incluis, en dat is me

kenfilm is.

zelden gebeurt) en dat zegt toch iets.

Flash Gordon komt dus in konflikt met een boosaardig genie dat voor zijn plezier de aarde

Op SF-gebied is er weinig nieuws

wil vernietigen, maakt van

te zien in België ( HARLEQUIN

alles en nog wat mee, redt de

speelt nog niet) evenmin op

aarde en vernietigt de tiran...

zuiver fantastisch/allegorisch

of toch niet, het slot voor-

gebied.

spelt natuurlijk deel 2 binnenkort.

Maar we kunnen toch al eens gaan

Zeer te appreciëren zijn enkele

lachen met FLASH GORDON (niet

typische filmgrapjes, zoals een

te verwarren met FLESH GORDON),

visuele verwijzing naar CE3K,

een grootse superproduktie van

maar voor de rest: is dit SF?

Dino de Laurentiis (nou ja), met

Neen, het is een sprookje waar

muziek van THE Queen (nou ja,

kinderen én volwassenen naar

dit dan op de muziek van de film).

kunnen gaan zien.

Laten we het nemen voor wat het is: twee uurtjes kinderlijk

Ik ben niet opgegroeid in de

vermaak.

jaren 30,40 of 50 of wanneer

39

PROGRESSEF (81/1) 78  

Clubmagazine SFAN

PROGRESSEF (81/1) 78  

Clubmagazine SFAN