Page 4

logische en artistieke fouten voorkomen wat betreft inhoud en lay-out. Maar we hopen dat de positieve kritiek van de lezers ons zal helpen. Ons doel is het nieuwe magazine PROGRESSEF van zijn oorspronkelijke mutatievorm te brengen tot een volwaardig eindprodukt. Hierbij hoort een schouderklopje voor Marc Corthouts voor de praktische tips en de technische aanpak van de vormgeving. De Progressef-dag in de Burgerkring ligt nu achter ons. In deze paragraaf een woord van dank aan alle medewerkers op of achter de scène. Een speciaal hoeraatje voor moderator Tony Van Loon, de Shakespearachtige, die alles zo leuk aan mekaar praatte. Een zoentje voor Chrisje. Daar zij zich zo sierlijk door het Grijze Gat/ Verwisseling heen danste. Dat is het dus ongeveer ! Nu nog een oproep aan alle jonge Belgische en Nederlandse auteurs en tekenaars ! Graag verwachten we uw teksten en inkttekeningen over de volgende onderwerpen : 1. UFO' s en "CE3K" 2. Godsdienstige elementen verwerkt in Essef en Fantastiek. Dit voor het samenstellen van toekomstige speciale nummers van Progressef. Vergeet niet bij het opgestuurde materiaal een kleine persoonsbeschrijving te voegen als kennismaking (adres, hobby, enz...) Onze nieuwe zwerftocht doorheen de ruimte en de tijd is begonnen ! "PROCEED TO LIGHT-SPEED !" De Eindredactie : George Tuffin en Carlos Moens (mei 1981) A. Vermeylenlaan 5/53 2050 Antwerpen België

2

uit ‘FATA MORGANA’ uitg. Meulenhoff

PROGRESSEF (81/1) 78  

Clubmagazine SFAN

PROGRESSEF (81/1) 78  

Clubmagazine SFAN