Page 38

Er gebeuren namelijk ongewone

slapen.

zaken in het Oosten.

Hij stierf verleden jaar van

Ik hoop ook dat u het verhaal

koorts en dysenterie.

geheim zult houden."

Het is maar logisch dat de namen Juggins en Middleton verzonnen zijn in dit verhaal.

De jonge Middleton ging toen

Ik wil hun familie niet schaden.

Liefhebbers van het kleine

en zopas FORBIDDEN PLANET nog-

scherm mogen beslist niet kla-

maals, toch steeds weer een be-

gen de laatste tijd over wat

levenis voor wie deze klassiek-

ze als films gepresenteerd

er nog niet zag.

krijgen.

'Klassieker' dan wel met een

Natuurlijk moet je meestal wel

tikkeltje zout, we spreken

naar buitenlandse posten kij-

over de SF van de jaren vijftig

ken, want op de BRT blijft het

nietwaar?

maar treurig. Voor wie van modernere SF houdt Zo kregen we THE GHOST OF

die kon genieten van de ramp

FLIGHT 401, een geromanti-

getiteld STAR CRASH, een goed-

seerde versie van een 'ware'

kope(?) Star Wars-rip off van

spookgeschiedenis naar het

Italiaanse makelij die op het

boek van John G. Fuller uit

Parijse festival van de fan-

1976, een kleine bestseller,

tastische film uitgefloten

36

PROGRESSEF (81/1) 78  

Clubmagazine SFAN