Page 37

kleine die nog niet kan praten.

"Het ding is dood."

Juggins had het ook gezien en

zei ik tot Juggins.

begon zwaarder te ademen. Ze nam het kind vast alsof ze

"Maar het huilde daarnet nog."

het de mond wilde kussen.

snotterde mijn vriend en liet

Een kreet sneed door de nacht.

zich op de grond vallen.

Het was de schreeuw van een

"We hebben die heks het kind

verloren ziel.

laten vermoorden."

De feeks wierp het lichaam terug in het graf. Zij duwde de aarde terug op zijn plaats en stampte de grond aan. Juggins sprong recht en vuurde met zijn revolver op de heks. "Zij begraaft het, levend" riep Juggins. We liepen beide naar het graf. Juggins was een slecht schutter. Het schot miste de feeks.

Mijn angst was nu voorbij en ik zei: "Het is nu jouw prachtexemplaar, man. " Ik legde het ding neer. Maar Juggins bleef trillen op zijn benen. "In hemelsnaam begraaf het terug" zei hij. "Ik moet het voor geen prijs ter wereld nog hebben. Het was daarstraks nog levend. Ik heb het gezien en gehoord."

Deze verdween als een schaduw in het oerwoud.

Ik begroef het terug.

We wierpen ons op het graf en

De volgende dag verlieten we

haalden de baby eruit.

Sakai-land.

De kleine lag in onze armen.

Daar we niet als leugenaars of

Het was reeds koud, stijf en

dronkaards zouden bekend worden,

het verrottingsproces was reeds

beloofden we elkaar dit af-

begonnen.

schuwelijk verhaal niet te

Ik trok de mond van het dode

vertellen.

kind open.

Dat is dan het einde van mijn

De punt van de tong ontbrak.

verhaal.

Ik had dit eigenlijk verwacht.

Ik heb het enkel aan u verteld

Het stuk was afgebeten door de

omdat ik voelde dat u het wel

ruwe tanden van de feeks.

zou begrijpen.

35

PROGRESSEF (81/1) 78  

Clubmagazine SFAN