Page 36

jouw kostbare baby wil aanslaan

Het geluid werkte op onze

als een uniek exemplaar."

zenuwen. Ons haar rees ten berge.

Hij kroop recht.

Ze legde het lichaampje neer

Maar ik sleurde hem terug naar

en schoof het over de grond.

beneden.

Het leek wel of zij een kompas hanteerde.

"Wees stil.

Plots was ze tevreden over de

Laat ons zien wat die heks van

ligging van het lichaam.

plan is.", fluisterde ik.

Zij kroop recht en deed een

"Dat afschuwelijk spook is de

dansje rond het graf.

moeder niet.

Haar lippen begonnen weer te

Ze is veel ouder."

bewegen.

sprak Juggins.

Zij riep in een vreemde taal naar alle duivels uit de hel.

We hielden ons schuil achter het hoge lalang-gras.

Juggins begon in mijn arm te

We bleven haar aktiviteiten

knijpen.

volgen.

Zijn gezicht werd lijkbleek.

Ze schraapte, trok en krabde

Toen het dansje gedaan was,

de aarde open.

boog ze zich weer over het lijkje.

Tijdens het graafwerk gingen

Nu knuffelde zij het alsof zij de

haar lippen systematisch op en

moeder van het ding was.

neer.

Ze begon het dode kind al zingend

Ze ratelde iets dat wij niet

heen en weer te wiegen.

konden horen.

De bewegingen gingen sneller en sneller.

Uiteindelijk haalde zij het

Het gezang werd een gehuil.

lijkje boven.

Ze veranderde haar ritme.

Ze nam het lichaam uit de

Ze nam het ding bij de armen

schors.

en trok het op en neer.

Ze zette zich terug op haar hielen.

Tot mijn grote angst moest ik

Ze sloeg haar hoofd omhoog.

vaststellen dat het wicht terug

Ze leek wel een hond die

scheen te leven.

begon te huilen naar de Maan.

De oogjes gingen open.

Ze huilde driemaal.

De mond bewoog zoals van een

34

PROGRESSEF (81/1) 78  

Clubmagazine SFAN