Page 34

Maar we vonden geen enkele

"Nee," zei Juggins en begon

buffel.

zijn schoenen te zoeken,

We keerden terug naar het lege

"Nee, ik ga nu het lijkje

Sakai-kamp.

opgraven."

Mijn dragers liepen krom onder de botanische rommel van

"Juggins," riep ik,

Juggins.

"zit neer.

We kookten een karig maal.

Je bent gek geworden en ik moet

Daarna ging ik wat liggen roken.

toegeven dat ik ook gek genoeg

Ik voelde me gelukkig omdat er

was je mee te nemen in dit

geen Sakais in de buurt waren.

gebied. Maar ik veronderstel dat ik je

Plots sprong Juggins recht en begon tegen mij te roepen:

niet zal kunnen tegenhouden om je plannen uit te voeren."

"Ik moet die baby hebben" verklaarde hij,

"Jij bent een toffe vent,"

" het zou een pracht exemplaar

riep Juggins en knoopte zijn

zijn."

veters dicht,

"Dat zou teveel kabaal met zich

"laten we opstappen."

meebrengen", antwoordde ik, "Ga maar slapen Juggins.

"Wacht even, man," riep ik op

De tapioca is naar je hoofd

een toon die zijn enthousiasme

gestegen."

even afkoelde. "Ik heb gezegd dat ik je zou

"Neen, ik meen het echt,"

helpen.

zei Juggins,

Maar we doen het op mijn manier.

"Eerlijk gezegd geef ik niets

Ik woon nu reeds jaren in deze

om wat jij ervan denkt.

streek en ik wil geen gezichts-

Ik wil die baby kost wat kost

verlies oplopen t.o.v. de

hebben."

MaleisiĂŤrs door zulk een rare

"Ja," zei ik,

onderneming.

"dat is recht voor de raap.

Deze mensen hebben geen begrip

Maar je zou beter van gedachten

voor het opgraven van kinder-

veranderen.

lijkjes.

Mensen houden hier niet van

Dit is voor hen geen onderdeel

grafschenners."

van het zogezegd wetenschappelijk onderzoek.

32

PROGRESSEF (81/1) 78  

Clubmagazine SFAN

PROGRESSEF (81/1) 78  

Clubmagazine SFAN