Page 11

Mijn naam doet er niet toe.

Wat ik met mijn moeder gemeen

Ik ben namelijk de clown van

had, was de bochel op haar rug

het circus , de harlekijn.

en haar grotesk, afschuwelijk

Ik ben de hofnar.

lelijke gelaat, misvormde benen

Narren hebben geen naam.

en kwijlende muil.

Narren bezitten enkel een gek

Ik heb me overigens steeds af-

gezicht en liefst een mis-

gevraagd hoe mijn vader het

vormd lichaam.

voor elkaar gekregen heeft op

Verder mogen zij niet al te

haar te kruipen om mij te maken.

snugger zijn.

Hij had het trouwens beter ge-

Wat mij betreft gaat de vlieger

laten.

wel op bij de eerste twee voor-

Maar ja, hij was zowat de meest

waarden, maar niet bij de

verstokte dronkelap die je in

laatste.

heel de stad vond, en dat wil

Ik ben niet debiel, niet krank-

wat zeggen, want in de sloppen

zinnig.

waar ik geboren werd, zoop men

Alhoewel je er anders zou kun-

nogal wat af.

nen over oordelen, mijn uiter-

Ik heb hem nooit nuchter gekend,

lijk aanschouwend.

maar ik dien er wel bij te ver-

Maar daar zal je wel overtuigd

tellen dat ik ook niet lang bij

van zijn, wanneer ik je mijn

mijn ouders ben gebleven: op

verhaal, mijn levensverhaal,

vijftienjarige leeftijd sloop

vertel...

ik er tussenuit.

9

PROGRESSEF (81/1) 78  

Clubmagazine SFAN