Page 1

SNAPsen

Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening August 2011

s. 2: s. 4: s. 5: s. 6: s. 7: s. 8:

Indhold Formandsklummen Nyt fra Byr책det Visioner for Aalborg Kommune Velkommen til SFdebat.dk Aktivitetskalender Invitation til valgfest


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening August 2011

SF Aalborg, Løkkegade 20 F, 9000 Aalborg Mail: formand@sf-aalborg.dk 

Formandsklummen 22. juli 2011 vil aldrig blive glemt. Navnene på de mange ofre, må heller aldrig blive glemt. Jeg kan mærke, at jeg bliver dybt rørt og trist, hver gang hændelsen kommer op i snak eller i nyhederne. Men navnet på gerningsmanden, må for min skyld gerne ryge i glemmebogen. For lige meget hvor sindsygt og monsterligt det store flertal oplever hans handlinger, så vil der være folk, der vil kunne finde inspiration i hans forskruede verdensbillede og forrygte handlinger. I de sidste uger er det blevet klart, at der er flere fraktioner i Danmark, der dyrker samme fordrejede verdensbillede. Vi skal bekæmpe de kræfter i blandt os, men det skal gøres ved at vise dem, at de tager fejl. Vi kan godt leve side om side, trods forskelligheder. Der er ikke en lurende religionskrig undervejs. Så længe vi udviser solidaritet, tolerance og forståelse over for hinanden.

Det er uundgåeligt, at sådan en hændelse ikke får en til at kigge omkring sig, og mine tanker var straks ved vores egne unge, politisk aktive i SFU, der få dage efter terroren på Utøya tog af sted til deres egen sommerlejr. Deres styrke, vilje og livsgejst er forbilledlig, og jeg synes, at det er vigtigt, at vi hører deres oplevelser af hændelserne, så i det her nummer af SNAPsen deler jeg formandsklummen med Sophie Worrall fra SFU Aalborg og Christian Winther Nielsen fra SFU Nordjylland. Christian skrev kort efter hændelserne til en medSFU’er, der var utryk ved at tage på sommerlejren: „Jeg føler dybt med ofrene for den norske katastrofe, og her emmer af sympati! Det overskyggende vigtigste ved fremmødets sammenhæng er, at hvis vi lader ekstremister som den morderiske nordmand få os til at tie. Får os til at frygte. Får os til at

Side 2  SNAPsen  August 2011  SF Aalborg 


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening August 2011

SF Aalborg, Løkkegade 20 F, 9000 Aalborg Mail: formand@sf-aalborg.dk 

dæmpe vores projekt, så lader vi dem vinde. Vi giver dem, hvad de ønsker. De lykkes med at modarbejde vores projekt ved at skabe frygt, medmindre vi sætter os stærkt imod. Og det SKAL vi! Vi skal sætte os så stærkt imod, storme frem og ikke lade os kue. Det underkuer radikale forskruede psykopater. Og så er det at vise respekt for de mange ofre. De ville ønske at se at det socialistiske projekt bliver fortsat i deres ånd. Det er at vise dem ære og at sende et klart signal om, at selv det hårdeste angreb på bevægelsen og på demokratiet ikke vil svække os. Det samler, viser sympati, viser styrke og manisfesterer at uanset hvilke midler de tager i brug, så kan de ikke slå os ihjel!“ Sophie kom først hjem til Danmark og de chokerende nyheder om terrorhandlingerne i Norge dagen efter, som hun selv fortæller: „Jeg kom hjem fra Edinburgh den 23. juli klokken 6 om morgenen. Da klokken nærmede sig eftermiddag, og jeg tændte tv’et, for at høre om der var sket noget, så fik jeg et chok, en massakre i Norge havde fundet sted,

en mand, havde skudt en masse unge mennesker. Jeg sad helt stille, kiggede målløst på tv’et og kunne ikke forstå hvordan dette kunne finde sted. Så slog det mig, at dem der blev dræbt var ikke så anderledes fra mig, de var unge forhåbningsfulde mennesker, der hyggede sig, de var politisk aktive og kæmpede for mere lighed i samfundet. Den eneste forskel er at de talte norsk, og var del af den socialdemokratiske ungdom frem for Socialistisk Folkepartis Ungdom, ellers var der ikke nogen forskel på dem og mig, blot at de blev brutalt myrdet. Jeg kiggede på facebook og så vidt jeg husker stod der at 82 af mine venner havde ændret deres profilbillede til det norske flag, med teksten „I dag er vi alle nordmænd“ Jeg tog til SF ungdoms sommerlejr 3 dage efter massakren, og vi sang kringsat af fjender, et af versene lyder således:  Stilt går granaternes / Glidende bånd / Stands deres drift mod død / Stands dem med ånd / Krig er foragt for liv / Fred er at skabe / Kast dine kræfter ind / Døden skal tabe Under sangen sad jeg og fik gåsehud, og kunne mærke hvordan tårene pressede på, vi sad 110 socialister, og så alle vemodige ud. Ofrene kan aldrig erstattes, men vi kan ære og minde dem, ved at føre deres tanker videre! Men som Christian senere har skrevet til mig: „... lad os nu ikke skræmme og leve et liv i frygt, blot fordi nogle prøver at skabe den! Vi har nu én mere af ganske få ekstremistiske psykopater bag tremmer. Og vi fortsætter i kampen for et mere solidarisk samfund med Plads til alle der vil! Det kan la’ sig gøre.“  Af Lars Pedersen, Sophie Worrall og Christian Winther Nielsen

Side 3  SNAPsen  August 2011  SF Aalborg 


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening August 2011

SF Aalborg, Løkkegade 20 F, 9000 Aalborg Mail: formand@sf-aalborg.dk 

Nyt fra byrådet Sommerferien er ved at være slut og med det starter et hektisk efterår i byrådet – allerede i slutningen af august starter byrådets budgetseminar og så går det løs – der er allerede meldt overskridelser ud på ældre/handicap og børn- og ungebudgettet for 2011 og det vil alt andet lige betyde at skruen skal strammes endnu engang i 2012. Vi vil igen forsøge at få øremærket midler til det forebyggende arbejde, da området i de seneste år er blevet beskåret og vi ved at det på sigt er den bedste investering vi kan gøre. Det gælder også på miljøområdet – vi skal være foran og forebygge. Vi har her i sommeren oplevet voldsomme regnskyl i Københavnsområdet og står foran et stort arbejde med at klimasikre vores by, ligesom vi skal insistere på at beskytte vores grundvand ved at plante skov og sikre en stærk miljøforvaltning.

ge borgere, der har engageret sig i debatten. Dels de kendte som Dansk naturfredningsforening, Egholms venner, Samrådet i Aalborg vest mfl., men også en helt ny borgerbevægelse mod vestforbindelsen. SF´s holdning til en 3. limfjordsforbindelse kan ingen være i tvivl om – skal vi have en – og det er statens der skal betale – så skal den være den østlige. Samtidig skal vi have sikret infrastrukturen til det nye supersygehus i Øst og have aflastet Skalborg, hvor borgerne er ved at gå til i os og støj fra den massive trafik. Der er mulighed for at læse mere om den 3. limfjordsforbindelse og komme med eget høringssvar på nejtilmotorvej.dk.

Så der er nok at tage fat på – vi ser gerne rigtig mange engagerede medlemmer til de to medlemsEn anden debat er allerede i fuld gang, nemlig om møder om budget 2012, som bliver afholdt i sepden 3. limfjordsforbindelse, hvor der er høringsfase tember måned. frem til d. 31 august – altså mens folk er på sommerferie. Det synes vi er et demokratisk problem – og er alligevel glade og overraskede over hvor man- Af Jane Østergaard

Side 4  SNAPsen  August 2011  SF Aalborg 


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening August 2011

SF Aalborg, Løkkegade 20 F, 9000 Aalborg Mail: formand@sf-aalborg.dk 

Visioner for Aalborg Kommune Notat efter medlemsmødet den 31. maj Følgende var indbudt til at give deres bud på aftenens emne: Hanne Kathrine Krogstrup, dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU med et oplæg om ”Unge i en universitetsby”, Poul Alberg Østergaard, lektor i Energiplanlægning, Institut for Planlægning, AAU med et oplæg om ”Miljø og energi” samt Max Meldgaard Glavind, Kulturredaktør på Nordjyske med et oplæg om ”Kulturel mangfoldighed”. Henrik Harder, lektor ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi, AAU skulle have holdt et oplæg om ”Fysisk planlægning” men havde meldt afbud.

opfattes som en international by med internationale studenter. Der mangler læsesale. Foreslog at nye studerende blev præsenteret for byen fra en dobbeltdækkerbus og ville gerne have shuttlebusser som var gratis til AAU.

Poul Alberg Østergaard beskæftigede sig med klimatilpasning og opfordrede til udarbejdelse af en klimastrategi. Om ikke så længe har vi ingen olie og naturgas. Der må derfor arbejdes på energiforsyningssikkerhed: vindkraft, geotermi, biomasse, biogas, energibesparelse og varmepumper. Mente det var muligt at lave en bæredygtig energiforsyUdover indlederne var 12 mødt frem til en særde- ning. les inspirerende aften. Max Meldgaard har boet 50 år i Aalborg og det er Hanne Kathrine Krogstrup gjorde gældende, at bare blevet bedre. Citerede sig selv: ”Marius Anderder var sket rigtig meget i Aalborg af betydning for sen (tidl. Borgmester), du er en lort, hvad skal de unge mennesker. Syntes alligevel, at når studeren- unge, der ikke er til sport?” Priste projekt Nordkraft de kommer ude fra gives Kommunen 44.000 kr. i men undrede sig over at brand’et Jomfru Ane Teabloktilskud, da kunne man gøre endnu mere. Hun ter ikke var blevet videreført i Nordkraft. Så gerne undrede sig over, at Byen ikke slog på, at Aalborg nogle spektakulære projekter f. eks. en svæveer en sikker by at komme til. Efterlyste caféer og bane. Vi ser flot arkitektur i Utzon, men hvad bruboldbaner som kunne skabe mere liv i Østbyen. ges centeret til? Der er for lidt plads til udøvende Opfodrede til, at man støttede nichekulturen som kunstnere. Port 2010 blev overhovedet ikke solgt! Platform 4, i det hele taget var opmærksom på det, der var på kanten af mainstreamkulturen. Hvorfor Flere deltog i den efterfølgende debat og forholdt inviterede vi ikke arbejdsløse kunstnere til at lave sig til nogle af forslagene/udsagnene. Et samlet gavlmalerier? Så gerne kollektive rum i forbindelse indtryk er, at der er hårdt brug for en markedsfømed kollegier. Der er en fatal mangel på relevante ring af byen. studenterjobs – færdiguddannede bliver let overtrumfet af kandidater fra Kbh., som har haft hensigtsmæssige jobs under studiet. Vigtigt at Aalborg Af Sonja Skrumsager

Side 5  SNAPsen  August 2011  SF Aalborg 


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening August 2011

SF Aalborg, Løkkegade 20 F, 9000 Aalborg Mail: formand@sf-aalborg.dk 

Velkommen til SFdebat.dk se http://sfdebat.dk/ Demokrati er i høj grad debat. Debat udvikler og SFdebat.dk skal bidrage til at udvikle SF’s politik. SFdebat.dk skal også gøre det muligt, at du som medlem kan blive hørt og dermed også fremme, at du får indflydelse. SFdebat.dk giver dig en række muligheder for at være med i debatten. SFdebat.dk har tre sektioner: Netværket, Rød blog og Forside

Vi regner med at skulle bruge sommeren over til at justere systemet. Det er især de sociale funktioner som mangler at blive justeret og sat til. Vi arbejder på at gøre navigeringen på sitet mere intuitiv. Det kommer nogle opslag med vejledning og gode råd. Debatfunktionerne og mange af de sociale funktioner (venner, profil, aktivitetsoversigt m.m.) er imidlertid justeret så de kan bruges, selvom der er Under Netværket kan du boltre dig. Der er en blog til enkelte steder hvor layouten skal justeres. åben debat. Du kan danne en gruppe. Hvis I f.eks. er en gruppe eller netværk i SF, kan I lave jeres egen Have tålmodighed, hvis der er noget, du synes bør gruppe. Hvis du synes der er en sag, som fortje- være anderledes og give os gerne besked. Der er ner at mange samles om, kan du lave en offentlig en gruppe på Netværket, hvor du kan komme med gruppe, som alle kan slutte sig tid. I en gruppe har I kommentarer og diskutere udformningen af SFdejeres egen blog og eget forum. bat.dk’s sider. På Røde blog vil et panel af SF’ere løbende komme med oplæg til debat. Vi forventer en række relevante og skarpe indlæg. Panelet består af personer med forskellig baggrund og interesser og forhåbentligt også forskellige holdning. Så der er lagt op til debat. Læs deres indlæg og giv din kommentar.

Selvom alt ikke er færdigt, så kan debatfunktionerne og en del andre funktioner bruges. Meld dig til læs, kommenter og skriv indlæg.

Landsledelsen er blevet orienteret om SFdebat. dk og har budt det velkommen med bl.a. følgende ord: Landsledelsen finder det meget positivt, at I af På forsiden vil vi bringe nyheder om SFdebat.dk. Vi egen drift tager initiativ til at organisere debat. Det har planer om at udvikle denne side, så den også vi er et fremragende initiativ. komme til at indeholde nyheder fra den store verden, som kunne være interessante at diskutere og måske også her tage et større emne op til debat. Af Arbejdsgruppen for SFdebat.dk Hvis du vil have et overblik over, hvad der er senest er sket, så klik på ‘Aktivitet’ i menuen. SFdebat.dk er ny – startede den 13. maj. SFdebat. dk er sat op så det kan bruges, men det mangler at blive testet, når mange bruger det. Det vil givet vise, at der er en række ting, der skal justeres eller ændres. Vi har imidlertid valgt at åbne op så SF’s landsmøde den 14.-15. maj kunne få kendskab til systemet.

Side 6  SNAPsen  August 2011  SF Aalborg 


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening August 2011

SF Aalborg, Løkkegade 20 F, 9000 Aalborg Mail: formand@sf-aalborg.dk 

Aktivitetskalender Kalenderen vil ikke nødvendigvis give et fuldt dækkende billede af de afholdte møder/arrangementer. Hjemmesidens kalender vil altid vise den opdaterede version. Mere konkrete beskrivelser af mødernes indhold og hvor de afholdes, vil også kunne læses på hjemmesiden, samt i de mails der udsendes til de SF medlemmer, vi har en mailadresse på.

Åbningstider i lokalerne Hver lørdag kl. 11-13: Der er kaffe på kanden, samvær og salg af merchandise i lokalerne

Valgkalender

Følg med på SF Nordjyllands hjemmeside. Her kan Tilmelding er kun nødvendig til madklubben Røde du i kalenderen se, hvornår vores folketingskanKro, hvilket sker hos formanden to dage før mad- didater er til debatter og går på gaden. Mød op og klubben afholdes. Husk at også bestyrelsesmøder hjælp med at vælte regeringen. og kommunalgruppemøder er åbne for alle medlemmer. September 5. september kl. 19.00: Bestyrelsesmøde 8. september kl. 19.00: Medlemsmøde om kommunens budget (1. møde) Afholdes i SF’s gruppelokale i Medborgerhuset 22. september kl. 19.00: Medlemsmøde om kommunens budget (2. møde) Afholdes i SF’s gruppelokale i Medborgerhuset 28. september kl. 18.00: Fællesspisningen Røde Kro Oktober 3. oktober kl. 19.00: Bestyrelsesmøde 11. oktober kl. 19.00: Medlemsmøde om Nyt principprogram v. Thor Møhger 26. oktober kl. 18.00: Fællesspisningen Røde Kro 27. oktober kl. 19.00: Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe Afholdes i SF’s gruppelokale i Medborgerhuset

November 7. november kl. 19.00: Bestyrelsesmøde 15. november kl. 19.00: Medlemsmøde om Visioner for skole-, unge- og socialpolitik v. Pernille Vigsø Bagge og Anne-Dorte Krog 24. november kl. 19.00: Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe Afholdes i SF’s gruppelokale i Medborgerhuset 30. november kl. 18.00: Fællesspisningen Røde Kro/Julefrokost December 5. december kl. 19.00: Bestyrelsesmøde 14. december kl.19.00: Ekstraordinært bestyrelsesmøde Januar 4. januar kl. 19.00: Bestyrelsesmøde 23. januar kl. 19.00: Ekstraordinært bestyrelsesmøde 28. januar kl. 13.00: Ordinær generalforsamling

Side 7  SNAPsen  August 2011  SF Aalborg 


SNAPsen Socialistiske Nyheder Aalborg Partiforening August 2011

SF Aalborg, Løkkegade 20 F, 9000 Aalborg Mail: formand@sf-aalborg.dk 

Valgfest

t s e f g l a V Dagen efter valgets udskrivelse holder vi en kæmpe valgfest for alle frivillige, aktivister og andre involverede på Pigen & Trompeten i Jomfru Ane Gade. Dørene åbnes kl 19.00, officielle program starter kl 19.30.

Peptalks ved Pernille Vigsø Bagge og Karl Bornhøft.

Underholdning og musiske indslag bydes meget velkommen. Fadøl til 25 kr Sandwich til 12 kr

SF Nordjylland giver første øl og sandwich gratis (til de første 100)

Side 8  SNAPsen  August 2011  SF Aalborg 

SNAPsen August 2011  

Nyhedsbrev fra Socialistisk Folkeparti Aalborg, August 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you