Page 1

*1

t-,á,

ü

"ffi , - -t,F!'

I

iÉ,

,

-3,6_

:i ,lt.

'";

qr

Nombre olYo

del cuentó S*g €} @t

1,.

Autorla e-ftq.ñ,

TJb&.

Ilustrador/a RlH"caot¡o

Ia versión R^^,ürFb

M i\.a

-'tr.--*.

a-*.

..

I .,

.i


PLANDE ÉXIiO NSCOIAN: "NOS COMU¡.IICNMÓS CON NUESTRO ENTORNO.''cuRso 2010/2011

z.' U

""\A

C.E.I.P. FEDERICO GARCÍA IORCA -1,

t1^.


rT' ta

c.E.r.P. FEDFRICO

GARch IoRCA

3 l:


& \€*k

%l\Ü.^s,

ú#eJWCr;s*

oi¿,c

h fa,

c.E.r'.P, FEDERICO GARCÍ,1 r,oRCA

'

,

,Jt-etl;a


'. rt

FL

,¿é.

^t

t

PLAN DE ÉXITO ESCÓLAR:'f NOS COMUNICAMOS CON"I\UESTRO. ENTORNO'

cuRso 2010/20t1

e^\ry

\.\'

cb

"tq "ñ

C.E.T.P. FEDERICO GARCÍE T,ORCA


e {4*E1&o V+o

a, u.na

C.E.I.P. FEDERICO GARCÍ,1

loRcA


"b",\r\h

"ffiÑ

4-.¿

Cr^€4d

\^,,- na

o

fn¿

ab fnsa

.t

C.E.r.P. FEDERICO GARCÍA

IóRCA


PLAN DE ÉXITO ESCOLAR: TNOS COMUNICAMOS CON NUESTRO ENIORNO"

.r

cuRso 20t0t20ll

t'.=

C.E.r.P. FEDERICO GARCÍN T,ORCA


3' 'l

€#

J

i

,,

-

-\_i!-

|

S\T\PT sh

Jto

c.E.r.P. FEDERICO GARcÍa r,oRCA

9'


; 'r.

;"-

.'ir':

,'

:-:

tbb

,g;

,ír4" f

,¿ =!5*rgo

"'{r .ni

-tl

f

¡"f

F

*

C.E.T.P. FEDERICO GARCÍ,I LORCA

-10 ¡

294 I  

I .i iÉ, , ü *1 "ffi - ,F!'-t -'tr.--*. a-*. :i i\.a ., -3,6_ , qr I ,lt. '"; t-,á, 1,. .. C.E.I.P. FEDERICO GARCÍA IORCA z.' U t1^. -1, 3 r...

294 I  

I .i iÉ, , ü *1 "ffi - ,F!'-t -'tr.--*. a-*. :i i\.a ., -3,6_ , qr I ,lt. '"; t-,á, 1,. .. C.E.I.P. FEDERICO GARCÍA IORCA z.' U t1^. -1, 3 r...

Advertisement