Page 1


Vážené dámy, vážení pánové, dostalo se mi opět příležitosti oslovit Vás na začátku nové koncertní sezóny. Letošní sezóna je zvláštní mimo jiné výměnou šéfdirigenta. Po sedmnácti letech, které uplynuly jako voda, se rozloučíme s Charlesem Olivieri-Munroe jako šéfdirigentem. Pod taktovkou Charlese udělala filharmonie velký pokrok na poli uměleckém. Nevšedním přístupem přispěl svým dílem k popularizaci klasické hudby. Stali jsme se přáteli, a přestože nebylo tolik času k setkávání, shledání s ním bylo pro mě vždy příjemné a obohacující. Obrovským zážitkem pro mě bylo, a dodnes na to rád vzpomínám, když jsem stál na místě dirigenta a on mně umožnil vzít do rukou dirigentskou hůlku a zkusit si řídit velké hudební těleso. Doufám, že ani v budoucnu si nesejdeme z očí. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval Charlesovi za vše, co pro Teplice udělal a popřál mu na jeho další cestě hodně štěstí v osobním i pracovním životě. Život je změna. A já věřím, že i pod vedením nového šéfdirigenta Alfonse Scarana se bude filharmonii dařit tak jako dosud. Orchestr i jeho příznivci z řad diváků mají již delší dobu možnost potkávat Alfonse Scarana v roli dirigenta na jevišti teplického Domu kultury. Přeji mu, ať se mu v Teplicích daří a teplické intermezzo nechť se pro něj stane jednou z jeho nejlepších životních etap. Programová nabídka nové sezóny slibuje nejednu hudební lahůdku. Opět se můžeme těšit na vystoupení mnohých českých i zahraničních umělců. V sezoně čeká filharmonii koncertování nejen v evropských zemích, ale i náročné turné po Asii. Severočeská filharmonie je známá také tím, že její členové jsou mimořádně sehraní. Důležitá je i souhra manažerského zázemí, která v tomto případě funguje skvěle a pozitivně ovlivňuje fungování orchestru. Přeji Severočeské filharmonii další vydařenou sezónu, úspěch nejen u domácího, ale i zahraničního publika a těším se na další spolupráci Jaroslav Kubera senátor a primátor města Teplic


Vážení posluchači, milí abonenti, vítám Vás na prahu nové koncertní sezóny 2013-2014, která bude pro nás a samozřejmě i pro Vás v mnoha směrech nová, a to nejen po dramaturgické stránce. Tak jako v osobním životě mnohých z nás, tak i v uměleckém životě naší filharmonie nastane po určitém čase doba, kdy všichni cítíme, že je třeba uzavřít nějakou kapitolu, aby se otevřela kapitola nová, která nám určí cestu a udá nový směr. Od roku 1997, kdy k nám na místo šéfdirigenta nastoupil mladý kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe, udělala naše filharmonie velký krok do uměleckého světa. Podařilo se mu vybudovat stabilní uměleckou úroveň a pozvednout ji do vyšších pater mezi uznávané české symfonické orchestry. Měli jsme možnost se pod jeho vedením představit na pódiích většiny českých nejvýznamnějších festivalů, včetně Pražského jara, Janáčkova máje, Hudebního festivalu Český Krumlov a jiných. Koncertovali jsme ve většině zemí Evropy a získali si pověst uznávaného českého orchestru. Charles Olivieri-Munroe se za 17 let svého působení v roli šéfdirigenta stal uznávanou osobností po celém světě, dirigoval nespočet světových renomovaných orchestrů a své umění poté předával nám. I u našich posluchačů si získal obrovský respekt a stal se výraznou osobností v historii našeho orchestru. Každá změna občas budí emoce a změna šéfdirigenta v mnohých orchestrech navíc neprobíhá vždy bez problémů. Situace v naší filharmonii je však zcela opačná. Jsem velmi rád, že se s naším šéfdirigentem neloučíme natrvalo, ale že jsme se dohodli na další spolupráci, neboť Charles Olivieri-Munroe přijal nabídku čestného šéfdirigenta a bude se tak i nadále částečně podílet na tvorbě dramaturgie a mít i své koncerty v rámci naší sezóny. Posluchači proto nemusí mít žádné obavy, že by již Charles Olivieri-Munroe u nás nedirigoval. Chtěl bych mu jménem naším a jsem přesvědčen, že i Vaším, poděkovat za dosavadní činnost, které si všichni velmi vážíme. Chtěl bych mu též popřát mnoho dalších úspěchů na cestě k uměleckému vrcholu a vyjádřit přesvědčení, že se k nám bude vždy rád vracet, dirigovat a považovat náš orchestr i nadále za svůj orchestr, u kterého prožil podstatnou část svého dosavadního uměleckého života a po jehož boku se vypracoval na vynikajícího dirigenta. Vážíme si toho, že jsme mohli mít po tyto léta v našem čele takovouto uměleckou osobnost. Orchestr si na podzim 2012 vybral nového šéfdirigenta, se kterým poprvé vystoupil na koncertě v Německu v roce 2011. Je jím mladý, ale již zkušený italský dirigent Alfonso Scarano. Uvědomuji si, že zaujmout místo po Charlesovi Olivieri-Munroe by bylo těžké pro každého nového dirigenta. Na základě dosavadních zkušeností a spolupráce s Alfonsem Scaranem jsem však přesvědčen, že důstojně naváže na jeho práci a podaří se mu získat si i Vaši přízeň. Měli jsme možnost s ním uskutečnit mnoho koncertů v České republice, natáčení CD i koncertní zájezdy v Itálii, kde se projevil jako velmi schopný, vstřícný, rychle a účelně pracující dirigent, navíc s výbornými kontakty na evropské umělecké agentury, které slibují do budoucna spolupráci v zahraničí. Stejně, jako je každý člověk jedinečnou osobností, je i každý dirigent odlišný svým vystupováním. Mnoho posluchačů bude jistě zpočátku porovnávat práci a vystupování nového šéfdirigenta s jeho předchůdcem. Věřím, že Vás v nové sezóně společně přesvědčíme o naší správné volbě a že se Alfonso Scarano stane opět oblíbeným šéfdirigentem pro nás i pro Vás. Podzim 2013 bude pro nás ve znamení zahraničních zájezdů. S novým šéfdirigentem nás čeká prestižní turné v Itálii, jehož vrcholem bude koncert v Divadle Luciana Pavarottiho v Modeně a s Charlesem Olivieri-Munroem odletíme pro změnu na první asijské turné v pěti pro nás exotických zemích ke koncertům ve vietnamské Hanoji, filipínské Manile, malajsijském Kuala Lumpur, kambodžském Phnom Penhu a brunejském Bandar Seri Begawar. V následujícím roce 2014 bychom se měli již s novým šéfdirigentem představit v Jižní Koreji a Thajsku. Vám, našim posluchačům, však nezůstaneme nic dlužni. Všechny naše zahraniční aktivity jsou plánovány tak, aby nenarušily naše abonentní koncerty, i když je velmi náročné obě tyto aktivity zkombinovat. Vážení posluchači, dovolte, abych závěrem poděkoval našemu zřizovateli, Statutárnímu městu Teplice, za jeho stálou a významnou podporu a také Ústeckému kraji, Ministerstvu kultury České republiky i všem dalším donátorům z řad společností, uvedených na následujících stránkách. Přeji Vám příjemně strávené čtvrteční večery a děkuji Vám za Vaši vstřícnost i věrnost, kterou projevujete svou návštěvou našich koncertů. Roman Dietz ředitel Severočeské filharmonie Teplice


Vážení posluchači a milovníci hudby, jsem rád, že Vás mohu uvítat na prahu nové koncertní sezóny Severočeské filharmonie Teplice 2013-2014, která je také mou první sezónou v roli nového šéfdirigenta Severočeské filharmonie. Pro mě je ctí zaujmout místo po maestru Charlesovi Olivieri-Munroe, který vedl orchestr po 17 let a docílil toho, že je naše filharmonie považována za jeden z nejlepších orchestrů v České republice. Jsem velmi rád, že s námi zůstane v nové roli čestného šéfdirigenta a bude se i nadále snažit nás inspirovat. Společně jsme naplánovali vzrušující sezónu schopnou vyvolat různorodé emoce a pocity. Již zahajovací a můj inaugurační koncert nabídne Šostakovičovu Slavnostní předehru, Janáčkovu Sinfoniettu a Čajkovského Předehru 1812, které přednese naše filharmonie společně s Ústřední hudbou Armády ČR. Na tomto koncertě zazní dále i vynikající Rodrigova skladba Concierto Madrigal v podání impozantního kytarového dua z Maďarska dvojčaty Petera a Zoltána Katona. Ovšem nová sezóna nabízí i výjimečné kombinace známých děl. Počínaje velkými symfoniemi, které všichni známe a milujeme, jako například Čajkovského 4. symfonii, Dvořákovu 8. symfonii, Sibeliovu 2. symfonii, SaintSaënsovu 3. symfonii a konče hudbou jiných kultur v Mexiku a USA, nebo velmi úspěšnou a na přání našich posluchačů uváděnou 1. symfonii současné české skladatelky Sylvie Bodorové. Budete mít možnost vyslechnout i jedinečné velkolepé opusy Janáčkova a Čajkovského díla, koncerty s vynikajícím a světově uznávaným Českým filharmonickým sborem Brno, v jehož podání uvedeme Händelova Mesiáše nebo Pucciniho dílo Messa di Gloria, kterou napsal ve svých 20 letech. Sezóna Vám nabídne i velké množství světově uznávaných sólistů a dirigentů z mnoha zemí celého světa. Samozřejmě, že i čeští umělci budou mít své zastoupení, jmenujme například violoncellisty Jiřího Bártu a Jana Páleníčka, harfenistku Janu Bouškovou, violistku Jitku Hosprovou, houslisty Ivana Ženatého nebo Bohuslava Matouška, z dirigentů pak Zbyňka Müllera, Petra Altrichtera, ale i světově proslulého hornistu Radka Baboráka, který se však bude u nás prezentovat poprvé jako dirigent. Ti pozorní z Vás si jistě všimli, že na zahajovacím koncertě budeme opět uvádět Janáčkovu Sinfoniettu, která zazněla již v květnu 2013. Není to naše opomenutí, nýbrž úmysl. Čeká nás totiž společné prestižní turné do Itálie s podobnou dramaturgií. Budete tak mít možnost vyslechnout si stejný program koncertu, jako budou mít posluchači ve velkých italských městech. Jsem nesmírně vděčný všem členům Severočeské filharmonie Teplice, kteří mě poznávali krok za krokem od prvního našeho společného koncertu v německém Tübingenu dne 16. ledna 2011 až po současnost. Jak zřejmě sami víte nejlépe, členové Severočeské filharmonie jsou ve své umělecké práci velmi profesionální a navíc svou práci milují a cítí odpovědnost v pokračování a rozvíjení velké české hudební tradice. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval řediteli Romanu Dietzovi, jeho náměstkovi Pavlu Bašusovi a manažerovi orchestru Albrechtu Müllerovi za jejich podporu a manažerské dovednosti. Perfektní spolupráce s nimi je pro mě na počátku mého nového působení nepostradatelná. Jsem velmi šťastný, že zde budu mít možnost spolupracovat s vynikajícími hudebníky a doufám, že naše hudba si najde cestu do Vašich srdcí i mysli. Alfonso Scarano šéfdirigent Severočeské filharmonie Teplice


Vážení přátelé a milovníci hudby, je mi velkou ctí Vás přivítat v nové koncertní sezóně Severočeské filharmonie Teplice 2013-2014, v níž se budu nově prezentovat již jako čestný šéfdirigent tohoto orchestru. Jsem potěšen, že budu mít i nadále příležitost přispívat k uměleckému životu našeho města a mohu Vám slíbit, že tak budu činit s hlubokým smyslem pro zodpovědnost. Těším se na čtyři velmi významné koncerty, na kterých Vám pod mým vedením předneseme některé z nejslavnějších děl orchestrálního repertoáru, Saint-Saënsovu Symfonii Varhany, Čajkovského 4. symfonii, Lalovu Španělskou symfonii s Ivanem Ženatým jako sólistou, ale také na nové skladby, které jsme ještě v Teplicích nehráli, Svitu z baletu Petruška I. Stravinského. Když se zmiňuji o objevování nových oblastí, chtěl by se s Vámi podělit o velmi příjemnou skutečnost, že budu dirigovat Severočeskou filharmonií Teplice na jejím prvním koncertním turné v Asii na podzim tohoto roku. Posluchači na Filipínách, ve Vietnamu, Kambodži, Bruneji a Malajsii budou mít poprvé možnost slyšet jeden z nejstarších orchestrů Evropy. A pro mnoho členů naší filharmonie to bude naopak šance naučit se, jak se správně jí asijská jídla hůlkami! Charles Olivieri-Munroe čestný šéfdirigent Severočeské filharmonie Teplice


Abonentní cyklus A

1. koncert Dmitrij Šostakovič Slavnostní předehra A dur, op. 96 Joaquín Rodrigo Concierto Madrigal pro dvě kytary Leoš Janáček Sinfonietta Petr Iljič Čajkovskij Slavnostní předehra 1812, op. 49

Peter Katona Zoltán Katona kytary (Maďarsko)

Ústřední hudba Armády ČR dirigent

Alfonso Scarano

3. 10. 2013


Severočeská filharmonie Teplice je jediným profesionálním symfonickým orchestrem v Ústeckém kraji. Zakládací listina a úřední schválení orchestru nese letopočet 1838. Od konce 19. století uváděl orchestr pravidelné cykly symfonické hudby v provedení nejžádanějších dirigentů a sólistů té doby. Koncertovali zde největší osobnosti světové hudby, např. dirigenti Eugen d´Albert, Richard Strauss, klavíristé Ferruccio Busoni, Conrad Ansorge, Emil Sauer, Ernö Dohnányi, Frederic Lamond, houslisté Pablo de Sarasate, Eugéne Ysaÿe, Bronislav Huberman, Fritz Kreisler, Alexander Pečnikov, Henri Marteau, violoncellisté David Popper, Julius Klengel, Hugo Becker, Anton Hekking, pěvkyně Lili Lehmannová, Ernestina Schumann-Heinkeová a mnoho dalších. V létě absolvoval orchestr okolo 150 lázeňských a 18 symfonických koncertů a v zimní sezóně cykly vážné symfonické hudby. Řídí je kromě hudebního ředitele Willeho hostující dirigenti, mezi nimi např. Siegfried Wagner, Alexander Zemlinský nebo Felix von Weingartner. Vystupovali zde i všichni velcí čeští houslisté počínaje Josefem Slavíkem a konče Janem Kubelíkem. Činnost městského orchestru skončila koncem druhé světové války v souvislosti s uzavřením městského německého divadla. V roce 1948 vzniklo nové hudební těleso - Městský lázeňský orchestr. Postupně se zde vystřídala celá řada dirigentů, např. Miloslav Bervíd, Bohumil Berka, Martin Turnovský, Libor Pešek a Vladimír Válek. V roce 1972 přišel na místo ředitele a šéfdirigenta Jaroslav Soukup. Rozšířil početní stav orchestru, který od roku 1979 nesl název Severočeská státní filharmonie. Po listopadových událostech roku 1989 se ujal šéfdirigentského místa Jan Štván a od roku 1991 Tomáš Koutník. Pod jeho taktovkou dochází k natočení všech symfonií Franze Schuberta na 4 CD. V létě roku 1997 odchází z Teplic šéfdirigent Tomáš Koutník, nicméně období jeho působení v Teplicích je příznivci orchestru i veřejností považováno za významnou éru SČF. Rovnocennou náhradou za odstupujícího šéfdirigenta se stává od července 1997 mladý kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe, přicházející ze Státní filharmonie Brno. Nová dramaturgie, srozumitelná a přístupná širokým vrstvám posluchačů, přináší naprostý zvrat v návštěvnosti abonentních koncertů. Nový šéfdirigent a SČF se vzájemně významně umělecky ovlivňují. Charles Olivieri-Munroe přivádí do Teplic řadu významných světových umělců, včetně monacké princezny, klavíristky Caroline Murat. Tato spolupráce vyvrcholila v roce 1999 koncertem v Monte Carlu za přítomnosti mnoha významných světových osobností společenského života. Na tomto koncertě, jehož výtěžek byl věnován Weizmannově nadaci, vystoupil i světově proslulý houslista Maxim Vengerov. Šéfdirigent SČF Charles Olivieri-Munroe je zván na prestižní koncertní pódia po celém světě. Diriguje přední orchestry a zdokonaluje svou dirigentskou činnost, která vyvrcholila v květnu 2000, kdy získává 1.cenu v dirigentské soutěži Pražské jaro. Od roku 2001 Severočeská filharmonie Teplice výrazně rozšířila své zahraniční i tuzemské aktivity. Během roku 2004 absolvovali tepličtí filharmonikové 140 koncertů, z toho 52 v zahraničí. Více jak 400 000 posluchačů v Německu, Itálii, Rakousku, Španělsku, Švýcarsku, Monaku, Francii, Belgii, Dánsku, Portugalsku, Chorvatsku, Slovinsku, Maďarsku, Slovensku, Srbsku, na Maltě a dalších zemích, mělo možnost seznámit se se stoupající uměleckou kvalitou orchestru. Zahraniční kritiky vyzdvihovaly především mladé obsazení orchestru, souhru a celkový umělecký dojem. Filharmonie začíná působit ve významných evropských centrech, např. v Mnichově, Berlíně, Basileji, Paříži, Valencii, Lisabonu, Bělehradě, Budapešti, Záhřebu, Ljubljani, Bordeaux, Toulouse, Grenoblu, Madridu, Vallettě a dalších městech. Úspěchy v zahraničí následně přinášejí nová pozvání ke koncertní činnosti a prestiž SČF. Pravidelně též hostuje na koncertních pódiích v Praze a dalších velkých městech v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Nicméně těžištěm umělecké působnosti i nadále zůstává činnost pro město a jeho kulturu. Díky bohaté zahraniční spolupráci a díky výborným zahraničním kontaktům s agenturami, může SČF zvát do své domácí dramaturgie řadu vynikajících světových umělců. Zároveň tepličtí filharmonikové nezapomínají ani na mládež a pořádají mnoho koncertů věnovaných právě jim, budoucím abonentům a posluchačům, kteří mají jedinečnou možnost poznat velký symfonický orchestr. V lednu 2012 nastoupil do funkce hlavního hostujícího dirigenta italský dirigent Alfonso Scarano, který se od října 2013 stává novým šéfdirigentem Severočeské filharmonie Teplice. Začíná tak další éra teplické filharmonie, která v letech 2013 a 2014 zavítá na koncertní turné i do mimoevropských zemí. Severočeská filharmonie je zřizována statutárním městem Teplice a je jím zároveň pověřena pořádáním a organizačním zajištěním Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena, který byl založen v roce 1964. Od roku 2004 se tento festival rozšířil z původních 5 koncertů v Teplicích na současných 21 komorních i symfonických koncertů v dalších 12 městech. Svou bohatou uměleckou činností se Severočeská filharmonie Teplice stává významnou kulturní institucí kraje, která sdružuje nejlepší profesionální umělce v regionu, a která se nemalou měrou podílí na kulturním životě města Teplic a celého Ústeckého kraje.


Abonentní cyklus B

1. koncert

Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito, předehra k opeře, KV 621 Joseph Haydn Koncert pro trubku Es dur Zoltán Kodaly Tance z Galanty Felix Mendelssohn-Bartholdy Sen noci svatojánské, svita

Manuel Blanco trubka (Španělsko) dirigent

Charles Olivieri-Munroe

10. 10. 2013


The North Czech Philharmonic is based in the town of Teplice, Czech Republic in the very heart of Europe. The foundation charter and official ratification of the North Czech Philharmonic dating back to the year 1838 makes this one of the oldest orchestras in the Europe. The historical spa town of Teplice known at the time as the „Little Paris“ of Europe was the destination during the 18th and early 19th centuries for many notable figures (noblemen, aristocrats and artists) seeking the natural health benefits provided by the thermal mineral spring waters of the town. Teplice is famous, for instance, for hosting the first meeting between Ludwig van Beethoven and Johann Wolfgang Goethe in 1812. From the end of the 19th century the North Czech Philharmonic, a more modestly-sized orchestra, nevertheless, performed during the summer months weekly outdoor ‚colonnade‘ concerts and during the winter months several cycles of symphonic concerts. The orchestra entertained audiences with the most important personalities of the time, such as conductors: Felix von Weingartner, Richard Strauss, Siegfried Wagner, Alexander Zemlinsky; pianists, Ferruccio Busoni, Emil Sauer, Ernö Dohnányi, Frederic Lamond; violinists, Pablo de Sarasate, Eugene Ysaye, Jan Kubelík, Bronislav Huberman, Fritz Kreisler; cellists, David Popper, Hugo Becker; and singers, Lili Lehmann, Ernestine Heineke-Schumann as well as many others. From 1948 there was a big succession of chief conductors, most notábly: Martin Turnovský, Libor Pešek and Vladimír Válek, Tomáš Koutník and others. From July 1997 the young Canadian conductor Charles Olivieri-Munroe, who previously had served as associate conductor with the Brno Philharmonic Orchestra, took up the position of the chief conductor. Under his charismatic artistic leadership the period from 1997 to the present has represented a golden era for the orchestra. The North Czech Philharmonic has seen unprecedented artistic growth as well as a stable financial footing provided by the effective stewardship provided by its managing director, Mr. Roman Dietz. Thanks to this unprecedented period of blossoming development the orchestra has enjoyed record audience attendance as never before in its past, increased invitations to perform abroad as well as recording projects for radio and commercial purposes. The North Czech Philharmonic regularly performs in prestigious domestic music festivals like the Prague Spring International Festival, the Antonín Dvořák Festival, the Beethoven Music Festival, the Český Krumlov Festival, the Gustav Mahler Festival, the Leoš Janáček Festival and others. The orchestra also tours each year outside the Czech Republic, performing in countries throughout Europe, including: Germany, Italy, Austria, Spain, Switzerland, Monaco, France, Belgium, Denmark, Portugal, Croatia, Slovenia, Hungary, Slovakia, Serbia, and Malta. Foreign critics often point out the mostly young make up of the orchestra, and its energetic, emotional and soulful ensemble playing. At home in Teplice the North Czech Philharmonic performs alongside the most famous contemporary musicians, such as Maxim Vengerov, Misha Maisky, Sharon Kamm, Shlomo Mintz and others. At the same time the orchestra devotes many concerts to younger audiences in the form of educational concerts. Since 1964 the North Czech Philharmonic is also responsible for running the Ludwig van Beethoven Music Festival in recognition of the composer who not only visited this urban home of the orchestra but was also inspired by the town and its surroundings to write several of his most famous compositions. From 2013 Alfonso Scarano (Italy) is appointed to the position of the Chief conductor of the North Czech Philharmonic Teplice.


Abonentní cyklus A

2. koncert

Giuseppe Verdi Síla osudu, předehra k opeře Dmitrij Šostakovič Symfonie č. 9 Es dur, op. 70 Ervín Schulhoff Menschheit, symfonie pro alt a orchestr, op. 28

Barbora Polášková mezzosoprán dirigent

Alfonso Scarano

24. 10. 2013


Historie Die Nordböhmische Philharmonie Teplice ist das einzige professionelle Symphonieorchester im Bezirk Ústí. Die Gründungsurkunde und die amtliche Genehmigung des Orchestes tragen die Jahreszahl 1838. Seit Ende des 19. Jh. realisierte das Orchester regelmässig Zyklen symphonischer Musik unter Mitwirkung der zur damaligen Zeit meistgefragtesten Dirigenten und Solisten. Zu dieser Zeit traten in Teplice die grössten Musikerpersönlichkeiten auf, so beispielsweise die Dirigenten Eugen d´Albert, Richard Strauss, die Pianisten Ferruccio Busoni, Conrad Ansorge, Emil Sauer, Ernö Dohnányi und Frederic Lamond, die Geiger Pablo de Sarasate, Eugéne Ysaye, Bronislav Huberman, Fritz Kreisler, Alexander Pečnikov und Henri Marteau, die Violoncellisten David Popper, Julius Klengel, Hugo Becker und Anton Hekking und die Sänngerinnen Lili Lehmann und Ernestine Schumann-Heineke. Im Sommer absolvierte das Orchester ca. 150 Kur- und 18 Symphoniekonzerte und im Winter Zyklen symphonischer Musik. Neben dem künstlerischen Leiter Willy leiteten zahlreiche Gastdirigenten das Orchester, so u.a. Siegfried Wagner, Alexander Zemlinsky oder auch Felix von Weingartner. Auch die grössten tschechischen Geiger, angefangen von Josef Slavik bis hin zu Jan Kubelik, gaben sich in Teplice ein Stelldichein. Die Aktivitäten des städtischen Orchester endeten zum Ende des zweiten Weltkrieges jedoch und dies im Zusammenhang mit der Schliessung des deutschen Stadttheaters in Teplice. Im Jahre 1948 entstand ein neuer Klangkörper – das städtische Bäderorchester. Nach und nach wechselten sich hier eine Reihe von Dirigenten ab, so z.B. Miloslav Bervid, Bohumil Berka, Martin Turnovsky, Libor Pešek und Vladimír Válek. Im Jahre 1972 wurde Jaroslav Soukup Intendant und Chefdirigent des Orchesters. Er war für die Vergrösserung des Orchesters verantwortlich, welches seit 1979 den Namen Nordböhmische Staatsphilharmonie trug. Nach den Novemberereignissen des Jahres 1989 nahm sich Jan Štván der Position des Chefdirigenten des Orchesters an und im Jahre 1991 war dies dann Tomáš Koutník. Unter seiner Leitung wurden die gesamten Symphonien Franz Schuberts auf 4 CDs eingespielt. Im Sommer 1997 schied Tomáš Koutník aus Teplice, nichtsdestotrotz jedoch wird sein Wirken bis zum heutigen Tag als eine der bedeutensten Äras in der Geschichte des Orchesters anerkannt. In dem jungen kanadischen Dirigenten Charles Olivieri-Munroe, welcher von der staatlichen Philharmonie kam, fand das Orchester ab Juli 1997 einen gleichwertigen Ersatz. Eine erneuerte Dramaturgie, einer breiten Öffentlichkeit verständlich und zugänglich, brachte einen deutlichen Umschwung im Bereich der Besucherzahlen der Abonnementskonzerte. Der neue Chefdirigent und das Orchester bedingen einander gegenseitig. Charles Olivieri-Munroe bringt weltbekannte Künstlerpersönlichkeiten nach Teplice, einschliesslich der Prinzessin von Monaco, der Pianistin Caroline Murat (Künstlername Caroline Haffner). Diese Zusammenarbeit fand im Jahre 1999 in einem Konzert in Monte Carlo unter der Anwesenheit bedeutenster Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens ihren Höhepunkt. Im Rahmen dieses Konzertes, dessen Erlös der WeizmannStiftung gewidmet war, trat auch der weltbekannte Violinvirtuose Maxim Vengerov auf. Der Chefdirigent der Nordböhmischen Philharmonie, Charles Olivieri-Munroe, dirigiert auf den bedeutensten internationalen Bühnen. Dabei perfektioniert er seine dirigentischen Fähigkeiten fortlaufend, was seinen Höhepunkt im Gewinn des ersten Preises des Dirigierwettbewerbs im Rahmen des internationalen Festivals „Der Prager Frühling“ fand. Seit dem Jahr 2001 erweiterte die Nordböhmische Philharmonie Teplice entscheidend ihre Aktivitäten in der Tschechischen Republik, sowie im Ausland. Im Verlauf des Jahres 2004 absolvierten die Philharmoniker 140 Konzerte, davon 52 im Ausland. Mehr als 400 000 Konzertbesucher in Deutschland, Italien, Österreich, Spanien, in der Schweiz, Monaco, Frankreich, Belgien, Dänemark, Portugal, Chroatien, Slowenien, Ungarn, Slowakei, Serbien, auf Malta und in anderen Ländern hatten die Gelegenheit, sich von der steigenden künstlerischen Qualität des Orchesters zu überzeugen. Die ausländische Kritik warf dabei das Hauptaugenmerk auf die junge Besetzung des Orchesters, das Zusammenspiel und den künstlerischen Gesamteindruck. Die Philharmonie beginnt sich in bedeutenden europäischen Zentren wie München, Berlin, Basel, Paris, Valencia, Lissabon, Belgrad, Budapest, Zagreb, Ljubljana, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Madrid, La Valletta u.a. durchzusetzen. Durch die Auslandserfolge ergeben sich neuerliche Einladungen zu Konzerten und diese tragen so zum Prestige des Orchesters bei. Ebenso gastiert die Philharmonie auf den bedeutensten Bühnen in Prag, sowie in anderen Städten Böhmens, Mährens und in der Slowakei. Dennoch bleiben die künstlerischen Aktivitäten für die Stadt Teplice und ihre Kultur unser Schwerpunkt. Dank umfangreicher Zusammenarbeit mit dem Ausland und ausländischen Agenturen ist die Nordböhmische Philharmonie Teplice in der Lage, eine Reihe hervorragender ausländischer Künstler zu den Abonnementskonzerten nach Teplice einzuladen. Im gleichen Zuge vergessen die Philharmoniker ebenso wenig die Arbeit für die Jugend und geben zahlreiche Konzerte, welcher dieser, den zukünftigen Abonnenten und Zuhörern, gewidmet sind und somit können diese in einzigartiger Weise ein grosses Symphonieorchester kennenlernen. Im Januar 2012 trat der italienische Dirigent Alfonso Scarano sein Amt als ständiger Gastdirigent an, ab Oktober 2013 wird er neuer Chefdirigent der Nordböhmischen Philharmonie Teplice. So beginnt eine neue Ära der Teplitzer Philharmonie, welche in den Jahren 2013 und 2014 auch Konzerttourneen in aussereuropäische Länder absolvieren wird. Die Nordböhmische Philharmonie Teplice ist von der statutarischen Stadt Teplice getragen und von dieser damit beauftragt, das Musikfestival Ludwig van Beethoven zu veranstalten und zu organisieren, welches im Jahre 1964 gegründet wurde. Seit dem Jahre 2004 hat sich die Anzahl von einst 5 Konzerten auf 21 Kammer- und Symphoniekonzerte erhöht und wurde auf weitere 12 Städte erweitert. Durch seine reichhaltigen künstlerischen Aktivitäten ist die Nordböhmische Philharmonie Teplice zu einer bedeutenden kulturellen Institution in der Region geworden, welche das kulturelle Leben in Teplice und im gesamten Bezirk Ústí in erheblichen Masse bereichert.


Abonentní cyklus B

2. koncert

Richard Strauss Don Juan, symfonická báseň, op. 20 Maurice Ravel Tzigane, rapsodie pro housle a orchestr Petr Iljič Čajkovskij Slovanský pochod, op. 31 Petr Iljič Čajkovskij Italské capriccio, op. 45

Tomáš Kadlubiec housle dirigent

Alfonso Scarano

21. 11. 2013


Abonentní cyklus A

3. koncert

Joseph Haydn Koncert pro klavír D dur, Hob. XVIII/11 Felix Mendelssohn-Bartholdy Koncert pro klavír g moll, op. 25 Antonín Dvořák Symfonie č. 8 G dur, op. 88

Roman Frič klavír

Renata Fričová klavír dirigent

Zbyněk Müller

12. 12. 2013


Prémiový cyklus C

1. koncert Vánoční koncert Georg Friedrich Händel Mesiáš, předehra z oratoria Josef Rheinberger Koncert pro varhany č. 2 g moll Jakub Jan Ryba Česká mše vánoční

Drahomíra Matznerová varhany

Anna Trahová - soprán Jarmila Kosinová - alt Josef Zedník - tenor Pavel Švingr - bas Brixiho komorní soubor, Krušnohorský pěvecký sbor Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře v Teplicích Schola Viva Bilinensis, Chorea academica Ústí nad Labem Pěvecké sdružení severočeských učitelů, Clavis cordium dirigent

Michael Roháč

19. 12. 2013


Abonentní cyklus B

3. koncert Georg Friedrich Händel Mesiáš oratorium pro sóla, sbor a orchestr

Michaela Šrůmová soprán

Lucie Hilscherová mezzosoprán

Jaroslav Březina tenor

Tomáš Šelc bas

Český filharmonický sbor Brno sbormistr

Petr Fiala dirigent

Alfonso Scarano

23. 1. 2014


Abonentní cyklus A

4. koncert

Édouard Lalo Španělská symfonie pro housle a orchestr, op. 21 Igor Stravinskij Petruška, suita z baletu

Ivan Ženatý housle dirigent

Charles Olivieri-Munroe

30. 1. 2014


Abonentní cyklus B

4. koncert

Gioachino Rossini Semiramis, předehra k opeře Reinhold Gliere Koncert pro harfu a orchestr Es dur, op. 74 Jean Sibelius Symfonie č. 2 D dur, op. 43

Jana Boušková harfa dirigent

Radek Baborák

6. 2. 2014


Abonentní cyklus A

5. koncert

Maurice Ravel Má matka husa Maurice Ravel Koncert pro klavír G dur Maurice Ravel Koncert pro levou ruku Maurice Ravel Bolero

André Gallo klavír (Itálie) dirigent

Alfonso Scarano

20. 2. 2014


Novinka 2013: kolekce SOFTMOOD VŠE PRO IDEÁLNÍ KOUPELNU

Společnost Ideal Standard je uznávaným světovým výrobcem sanitární keramiky, vodovodních baterií, akrylátových výrobků, koupelnového nábytku a doplňků do koupelen. Teplický výrobní závod s tradicí výroby vysoce kvalitní sanitární keramiky je v našem regionu významným zaměstnavatelem již 127 let. www.idealstandard.cz


Prémiový cyklus C

2. koncert Viva Mexico! Alejandro Sanchez-Navarro Quetzalcoatl and his Family José Pablo Moncayo Huapango Arturo Márquez Danzón Silvestre Revueltas Noche de Jaranas Alejandro Sanchez-Navarro Sinfonía del Mar Alejandro Sanchez-Navarro Aconcagua Alejandro Sanchez-Navarro Teotihuacan dirigent

Alejandro Sanchez-Navarro (Mexiko)

27. 2. 2014


Komplexní regenerace bytových domů

• Technická a projektová příprava • Inženýrská činnost • Prodej materiálů a výrobků • Realizace staveb

TERMO + holding, a. s. Všebořická 239/9 400 01 Ústí nad Labem - Bukov

T/F +420 472 743 844 www.termoholding.cz info@termoholding.cz

www.termoholding.cz


Abonentní cyklus B

5. koncert

Ferenc Liszt Les Preludés, symfonická báseň Ferenc Liszt Koncert pro klavír č. 1 Es dur Sylvie Bodorová Symfonie č. 1 „Con le campane“ pro bicí nástroje a velký symfonický orchestr

Vittorio Bresciani klavír (Itálie) dirigent

Petr Altrichter

13. 3. 2014


Proč být klientem VZP v programu Zdravý život až 1 500 Kč a dětem v programu Zdravá rodina 500 Kč. Kromě toho mohou dospělí klienti VZP čerpat i příspěvek na pohybové a rehabilitační aktivity a děti na fixní rovnátka.

Všeobecná zdravotní pojišťovna je největší a stabilní pojišťovnou, se širokou sítí smluvních zdravotnických zařízení a vlastních klientských pracovišť, a navíc nabízí svým klientům i letos osvědčené programy hrazené z fondu prevence. Formou voucherového systému VZP klientům nabízí příspěvek na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to například proti rotavirům nebo klíšťové encefalitidě. Na jakékoli další klientem plně hrazené očkování, které není obsažené ve voucherovém systému, přispívá dospělým

Formou samostatných programů VZP i letos poskytuje příspěvek na nákup bezlepkových potravin klientům do 19 let s diagnózou celiakie a výhody má také pro dárce krve a kostní dřeně. Tradicí se již staly léčebně-ozdravné pobyty s názvem Mořský koník. VZP je pořádá pro děti, které se léčí s lupénkou, atopickým ekzémem, bronchiálním astmatem, obstruktivní plicní nemocí či alergickými nebo dermatologickými onemocněními. Členové našeho Klubu pevného zdraví (KPZ) mají stálé výhody v podobě bonusů a slev u smluvních partnerů. Cvičení, plavání, kosmetika, masáže, slevy na pohybové a volnočasové aktivity, značkové oblečení a obuv, fitness a wellness či na nákupy potravinových

doplňků – to vše nabízí Klub pevného zdraví, který rozšiřuje postupně síť svých partnerů. Každý region České republiky nabízí řadu výhod. Členem klubu se může stát každý klient VZP starší 15 let. V programu je již více než 550 partnerů. Seznam slev je uveden v katalogu KPZ, který je k dispozici na každé pobočce VZP nebo online na www.vzp.cz/kpz. Více informací najdete na webových stránkách www.vzp.cz/vyhody.

VZP – POJIŠŤOVNA TĚCH NEJLEPŠÍCH Získejte garanci péče a mnoho výhod navíc, registrujte se k VZP ihned na www.vzp.cz/registrace.


Abonentní cyklus A

6. koncert

Bedřich Smetana Valdštýnův tábor, op. 14 Ludwig van Beethoven Koncert pro klavír č. 3 c moll, op. 37 Camille Saint-Saëns Symfonie č. 3 c moll „Varhanní“, op. 78

Basak Dilara Özdemir klavír (Turecko) dirigent

Charles Olivieri-Munroe

20. 3. 2014


Severočeská vodárenská společnost a.s.

Jedna z největších vodárenských společností v České republice Výstavby, správa a modernizace vodohospodářské infrastruktury na území Libereckého a Ústeckého kraje

www.svs.cz


Abonentní cyklus B

6. koncert

Josef Suk Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, op. 35A Mario Castelnuovo-Tedesco Koncert pro kytaru a orchestr C dur, op. 160 Edward Elgar Symfonie č. 1 As dur, op. 55

Pablo Sáinz-Villegas kytara (Španělsko) dirigent

Russell Harris (Velká Británie)

3. 4. 2014


Pražská 22 - Úpořiny 415 01 Teplice Tel.: +420 417 531 393 Fax: +420 417 532 031 E-mail: tiskarna@tabuc-pack.cz kartonaz@tabuc-pack.cz

www.tabuc-pack.cz


Prémiový cyklus C

3. koncert Velikonoční koncert Nikolaj Rimskij-Korsakov Ruské velikonoce, předehra, op. 36 Petr Iljič Čajkovskij Variace na Rokokové téma, op. 33 Giacomo Puccini Messa di Gloria

Jan Páleníček violoncello

Aleš Briscein tenor

Roman Janál baryton

Český filharmonický sbor Brno sbormistr

Petr Fiala dirigent

Alfonso Scarano

17. 4. 2014


ê êêêêêêêêêêêêÊê¡©¡©

–­ê„•5‡œê¢ª±ê¡¦ªê¥¦êw•„‹„ꦱê{ˆ®ê¢¢ªê£¡¥ê¡¡¡±êm„›®ê¢¢ªê£¤£êª§£±ê’–„Í’–„­†±êššš­’–„­†

vzhêÀêvjoyhuu#êz}hêh|{vyzr#êwyvêwy}hêrêks!têo|kliut

êêê

êêêê ê

êêêê™B†ˆê‘ˆW® êêêêêêêêêê¥êªªªê‹˜‡ˆ…‘B†‹ê–Ž„‡„—ˆS±ê—ˆ›—„dS±ê‘„Ž„‡„—ˆSê„ê‡?‡Œ†S êêêêꢥªêªªªê‡’5†B†‹ê–Ž„‡ˆ… ê¡êªªªêªªªê„‹•„‘Œ:‘B†‹ê–Ž„‡ˆ… êêêêêêꥨꪪªêŒ†ˆ‘†Bꕒ:‘?

}hlêzv|hkupjlê}lêz} { êo|ki€

wvtotlê}têzrh{êwy}vê|%}h{êo|ki|ê wvtotlêh|{vy!têzrh{êzwyh}lksp}v|êvkt u|

Ž„W‡>ꋘ‡ˆ…‘Bê‡B’ê5ꖙ>‹’ꄘ—’•„ Ž„W‡>ꋘ‡ˆ…‘Bê‡B’ꍈê‘?:Bꙏ„–—‘Œ†—™B Ž„W‡>ꋘ‡ˆ…‘Bê‡B’ê5ꖙ’Œê‹’‡‘’—˜ Ž„W‡>ꋘ‡ˆ…‘Bê‡B’ê5ꖙ’Œê†ˆ‘˜

o|kihêqlêih}h o|kihêtpêwvtoê }ê zw u têwvkupru o|kihêqlêt#têwyvz{lkrltê rê}shz{uêpklu{p{ o|kihêqlêt!qê%p}v{


Abonentní cyklus A

7. koncert

Johannes Brahms Koncert a moll pro housle, violoncello a orchestr, op. 102 Petr Iljič Čajkovskij Symfonie č. 4 f moll, op. 36

Bohuslav Matoušek housle

Jiří Bárta violoncello dirigent

Charles Olivieri-Munroe

24. 4. 2014


ry o v zho sti o R álo d U aly v i t Fes rty nce t o K n o z i r Ho era Op t le Ba ál k i z Mu ičí an r h Za udie St e ář t n me ihy o K Kn ět v S ích n b e hud trojů nás ue v Re h íc n b e hud osičů n

Hudební rozhledy

Adresa redakce: Radlická 99, 150 00 Praha 5 tel.: 251 552 425, 251 550 208 . mobil: 773 554 672 e-mail: rozhledy@volny.cz . www.hudebnirozhledy.cz


Abonentní cyklus B

7. koncert

Leonard Bernstein Candide, předehra Johannes Brahms Sonáta č. 1 f moll, op. 120 pro violu a orchestr v úpravě Luciana Berio Aaron Copland Apalačské jaro George Gershwin Američan v Paříži

Jitka Hosprová viola dirigent

Alfonso Scarano

15. 5. 2014


ČLENOVÉ SEVEROČESKÉ FILHARMONIE TEPLICE ředitel Roman Dietz

1. housle Naděžda Slavíčková

violy Pavel Beran

flétny Martin Kůda

lesní rohy Pavel Staněk

koncertní mistr

vedoucí skupiny

vedoucí skupiny

vedoucí skupiny

šéfdirigent Alfonso Scarano

Tomáš Kadlubiec

Květoslav Moucha

Martin Zuber

Jaroslav Keller

koncertní mistr

zástupce vedoucího skupiny

zástupce vedoucího skupiny

zástupce vedoucího skupiny

Martina Prosková

čestný šéfdirigent Charles Olivieri−Munroe

zástupce koncertního mistra

Marie Doskočilová Václava Machová Irena Kirsová Anna Kleknerová Petr Pospíšil Vendula Svobodová

Anna Nešverová Ondřej Vaníček Barbora Dušková Lenka Haunerová

Peter Gieci Michal Skalský Andrej Trepalin

violoncella Radko Živkov

vedoucí skupiny

Jiří Skalic

Miroslava Ladová

zástupce vedoucího skupiny

náměstek ředitele Pavel Bašus manažer orchestru Albrecht Müller koncertní provoz Květa Vlčková ekonomka Renata Markowiczová účtárna Věra Slavíková

Lenka Šimonová zástupce koncertního mistra

Petr Zimányi Jiří Kuchválek Irena Dietzová Miroslava Beranová Blanka Koňáková Robert Galyaš Štěpánka Ordošová Martina Šímová Šárka Broftová 2. housle Tomáš Olšer vedoucí skupiny

Evžen Šubrt zástupce vedoucího skupiny

David Pospíšil notový archiv Květoslav Moucha tajemník orchestru Zdeněk Vaník technika Martin Markowicz Michal Martinec Pavel Staněk

zástupce vedoucího skupiny

Ludmila Kavanová Luděk Kusý Dana Todtová Ondřejka Zimányiová Iva Jungová Eliška Bublíková Milan Galyaš

hoboje František Bublík

trubky Tomáš Kareš vedoucí skupiny

koncertní mistr

zástupce vedoucího skupiny

Jana Podolská

Jana Nygrýnová Blažena Kubiasová

Vít Kareš Karel Kála Karel Vencour

klarinety František Kolařík

pozouny Michal Černý

vedoucí skupiny

vedoucí skupiny

Petr Kubík

Miroslav Růžička

zástupce vedoucího skupiny

zástupce vedoucího skupiny

Petr Kašpar Jan Czech Lukáš Čajka

Petr Stočes Daniel Joneš

zástupce koncertního mistra

Vojtěch Čermák zástupce koncertního mistra

Marek Vancl Pavel Kirs Olga Anufrijenková Jan Krček Jana Vintrová kontrabasy Martin Suske vedoucí skupiny

Jiří Malina zástupce vedoucího skupiny

Zdeněk Vaník Robert Redlich Jan Doskočil Radim Sanktus harfa Lukáš Dobrodinský

fagoty Ladislav Bubeníček vedoucí skupiny

Josef Borovička zástupce vedoucího skupiny

Zdeněk Růžička Pavel Ulman Radovan Skalický

tuba Milan Podolský bicí Libuše Šperková vedoucí skupiny

Michal Martinec zástupce vedoucího skupiny

Jiří Cikryt František Šiška


Přehled abonentních koncertů SČF Teplice v sezoně 2013 - 2014 abonentní cyklus A

abonentní cyklus B

3. 10. 2013 24. 10. 2013 12. 12. 2013 30. 1. 2014 20. 2. 2014 20. 3. 2014 24. 4. 2014

10. 10. 2013 21. 11. 2013 23. 1. 2014 6. 2. 2014 13. 3. 2014 3. 4. 2014 15. 5. 2014 prémiový cyklus C 19. 12. 2013 27. 2. 2014 17. 4. 2014

Všechny koncerty se konají v Koncertním sále Domu kultury Teplice v 19.00 hodin.

ZMĚNA TERMÍNU, PROGRAMU A ÚČINKUJÍCÍCH VYHRAZENA POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ PŘI KONCERTECH JE ZAKÁZÁNO
OBJEDNACÍ KUPÓN NA KONCERTNÍ SEZONU 2013 - 2014 Jméno, příjmení: ................................................................................................................................................................................................... Adresa, PSČ: ............................................................................................................................................................................................................ Telefon, mobil: .......................................................................................................................................................................................................

ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM: CYKLUS*

POČET VSTUPENEK

ABONENTNÍ VSTUPENKA CYKLUS A POČET: 7 koncertů

900 Kč

SLEVA POČET: 7 koncertů

700 Kč

ABONENTNÍ VSTUPENKA CYKLUS B POČET: 7 koncertů

900 Kč

SLEVA POČET: 7 koncertů

700 Kč

ABONENTNÍ VSTUPENKA CYKLUS A+B POČET: 14 koncertů

1600 Kč

SLEVA POČET: 14 koncertů

1200 Kč

ABONENTNÍ VSTUPENKA CYKLUS A+B+C POČET: 17 koncertů

1800 Kč

SLEVA POČET: 17 koncertů

1400 Kč
PŘEDPLATNÉ A VSTUPNÉ Ceny předplatného:

Prodej abonentních vstupenek:

Abonentní vstupenka na cyklus A: pro držitele průkazu ZTP, důchodce a studenty:

900,- Kč 700,- Kč

Abonentní vstupenka na cyklus B: pro držitele průkazu ZTP, důchodce a studenty:

900,- Kč 700,- Kč

Abonentní vstupenka na cyklus A + B: pro držitele průkazu ZTP, důchodce a studenty:

1 600,- Kč 1 200,- Kč

Abonentní vstupenka na cyklus A + B + C: pro držitele průkazu ZTP, důchodce a studenty:

1 800,- Kč 1 400,- Kč

Prémiový cyklus C si mohou zakoupit pouze držitelé abonentní vstupenky na cyklus A+B, nelze jej zakoupit pouze k cyklu A nebo k cyklu B ani samostatně.

Prodej předplatného zahajujeme v pondělí 24. června 2013 Pro stávající abonenty rezervujeme jejich místa do 9. srpna 2013 Prodej abonentních vstupenek bude ukončen 26. srpna 2013 Abonentky je možné zakoupit v hotovosti v sídle Severočeské filharmonie Teplice, Mírové náměstí 2950 Dům kultury Teplice, 3. patro pondělí - čtvrtek 9.00 - 11.00 a 13.00 - 14.00 hod. v jiný čas po telefonické domluvě na čísle 417 539 716.

Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty: vždy 21 dní před koncertem

Ceny vstupného na jednotlivé koncerty: Plné vstupné na jeden koncert cyklu A nebo B Plné vstupné na jeden koncert cyklu C

160,- Kč 200,- Kč

Bonusy pro abonenty: Abonenti, kteří si zakoupí cyklus A, B, nebo A + B získají: - slevu 50 % na všechny koncerty konané v rámci 50. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2014 - zvýhodněnou cenu až 50% na vybrané mimořádné koncerty pořádané Severočeskou filharmonií Teplice v průběhu koncertní sezony 2013 - 2014 Abonenti, kteří si zakoupí cyklus A + B získají navíc: - možnost dokoupit si za zvýhodněnou cenu 200 Kč prémiový cyklus C obsahující další tři koncerty - zdarma CD se záznamem koncertu SČF Teplice

Pokladna Domu kultury Teplice pondělí - středa čtvrtek - pátek sobota neděle

9.00 - 20.00 hod. 9.00 - 22.00 hod. 14.00 - 22.00 hod. 14.00 - 20.00 hod.

telefon: 417 515 940 417 515 925 e-mail: pokladna@dkteplice.cz online rezervace: www.dkteplice.cz


Zřizovatelem Severočeské filharmonie Teplice je statutární město Teplice

Koncerty se konají za podpory Ústeckého kraje a Ministerstva kultury ČR


MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT: Severočeská filharmonie Teplice Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice Ředitel / Managing Director / Intendant:

Náměstek ředitele / Assistant Director / Stellvertretender Intendant:

Manažer orchestru / Orchestra Manager / Orchestermanager:

Koncertní oddělení / Concert Co-ordinator / Konzertkoordinator: Ekonomka / Financial officer / Ökonomin: Účtárna / Accountant / Rechnungsabteilung: Notový archiv / Sheet of music Archive / Notenarchiv:

e-mail: internet:

Roman Dietz tel.: (+420) 417 533 103, (+420) 411 440 037 e-mail: dietz.sev.filharmonie@seznam.cz Pavel Bašus tel.: (+420) 417 533 716, (+420) 411 440 024 e-mail: basus.sev.filharmonie@seznam.cz Albrecht Müller tel.: (+420) 417 533 718, (+420) 411 440 036 e-mail: muller.sev.filharmonie@seznam.cz Květa Vlčková tel.: (+420) 417 539 716 Renata Markowiczová tel.: (+420) 417 533 717 Věra Slavíková tel.: (+420) 417 533 715 Květoslav Moucha tel.: (+ 420) 417 533 480 e-mail: archiv.sev.filharmonie@seznam.cz sev.filharmonie@seznam.cz www.severoceskafilharmonie.cz, www.scf.sf.cz www.olivieri-munroe.com

Vydala: Severočeská filharmonie Teplice, Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice Návrh obálky a grafická úprava: Roman Dietz Použité fotografie: archiv SČF Teplice Grafická příprava a tisk: TABUC-PACK s.r.o., Pražská 22 - Úpořiny, 415 01 Teplice © 2013 Severočeská filharmonie Teplice


Katalog koncertní sezóny 2013 - 2014 SČF Teplice  

Koncertní sezóna 2013 - 2014 SČF Teplice

Advertisement