Page 1

SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE

Koncertní sezona 2012 - 2013


Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych Vás pozdravil u příležitosti vydání katalogu nové koncertní sezony Severočeské filharmonie Teplice 2012 - 2013. Jsem rád, že i v této složité době může město Teplice nadále podporovat činnost teplické filharmonie, která společně s teplickými lázněmi i teplickým fotbalem přispívá k dobrému jménu našeho města. Těší mě, že přibývá návštěvníků koncertů, a to nejen z Teplic a blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších míst našeho kraje i ze zahraničí. Svědčí to o stále vzrůstající kvalitě filharmonie i o zajímavé dramaturgii, která láká posluchače do Koncertního sálu Domu kultury Teplice. Věřím, že tomu tak bude i v nadcházející koncertní sezoně 2012 - 2013, kdy se v našem městě představí řada vynikajících umělců z tuzemska i ze zahraničí. Vážené dámy, vážení pánové, přeji Severočeské filharmonii Teplice do nové sezony vyprodané koncertní sály, Vám přeji mnoho krásných hudebních zážitků a těším se na shledání s Vámi při návštěvě některého koncertu z nové nabídky Severočeské filharmonie Teplice. Jaroslav Kubera primátor města Teplic


Vážení posluchači, milí abonenti, na základě Vašich příznivých ohlasů jsme i v letošním roce přistoupili k vydání našeho katalogu nové koncertní sezony již v prvních jarních měsících, abyste měli možnost si vybrat Vámi zvolenou abonentní řadu v sezoně 2012 - 2013 s časovým předstihem. Přípravě dramaturgického plánu jsme věnovali velkou pozornost, neboť si uvědomujeme, že filharmonické koncerty v Teplicích tvoří páteř naší koncertní činnosti a vše další se odvíjí od spokojenosti Vás, našich abonentů i stálých návštěvníků. Jsem rád, že se řady posluchačů stále rozšiřují a postupem času se z našich nepravidelných návštěvníků stávají abonenti. Stále častěji jsou naše koncerty vyprodané a koupě abonentní vstupenky řeší nejen pohodlný přístup na naše koncerty, ale především stálé místo dle Vašeho výběru. Jsem přesvědčen, že i nabídka bonusů pro abonenty v podobě výrazných slev na další koncerty, ať už mimořádné či festivalové, významně přispívá ke stále většímu počtu předplatitelů. Uvědomujeme si, že pravidelní posluchači a vyprodaný sál jsou pro nás největší odměnou a nás to zavazuje k odpovědnému přístupu k naší umělecké práci. Již delší dobu uvažujeme o rozšíření naší nabídky směrem k Vám, našim abonentům. Cílem by mělo být vytvoření jakéhosi "filharmonického klubu", který by bořil pomyslnou hranici mezi pódiem a sálem. Rádi bychom Vás v rámci této činnosti informovali o interním dění v naší filharmonii, o zákulisí koncertního pódia, o našich dalších koncertech v tuzemsku i zahraničí, nebo pořádali například přímá setkání vystupujících umělců i členů filharmonie s Vámi či následné diskuze po koncertě. Pokud budeme chtít i nadále umělecky růst a zdokonalovat naší činnost je pro nás zpětná vazba posluchačů naprosto klíčovým impulsem. Zde je prostor pro Vaše přání a návrhy, jak by podobná činnost mohla probíhat. Budeme rádi, pokud nám vyjádříte svůj názor, připomínky a návrhy, stejně, jako tomu je při tvorbě dramaturgického plánu, kdy často vycházíme z Vašich přání, které se poté objevují v dramaturgii koncertů. Na následujících stránkách jsme pro Vás připravili nabídku koncertů, členěnou opět do dvou abonentních řad A a B, doplněnou velmi oblíbenou prémiovou řadou C. Při sestavování dramaturgie jsme se snažili přihlédnout k Vašim přáním a návrhům, dát prostor vynikajícím renomovaným umělcům z tuzemska i zahraničí, ale i příležitost mladým umělcům, členům Severočeské filharmonie Teplice, studentům teplické konzervatoře nebo laureátům prestižních interpretačních soutěží. Kladli jsme především důraz na vyváženost, atraktivitu i vysokou uměleckou úroveň nabízených koncertů tak, aby koncerty zaujaly jak náročné posluchače, tak i posluchače, kteří hledají na našich koncertech spíše odpočinek, relaxaci a oproštěni se od všedních starostí. Vážení posluchači, milí abonenti, rád bych tradičně závěrem poděkoval Vám za vaši dosavadní přízeň a důvěru, představitelům města Teplic za jejich podporu finanční a především morální a Ústeckému kraji, Ministerstvu kultury ČR i všem společnostem uvedeným v našem katalogu za finanční přispění. Přeji vám krásné umělecké zážitky a těším se na shledání s Vámi v Koncertním sále Domu kultury v Teplicích. Roman Dietz ředitel Severočeské filharmonie Teplice


Vážení hudbymilovní přátelé, jsem velice potěšen, že Vás mohu přivítat u příležitosti zahájení nové koncertní sezony 2012 - 2013 Severočeské filharmonie Teplice, orchestru, který mi při každém koncertě dělá větší a větší radost. Vaše podpora v našich aktivitách a Váš entuziasmus při našich koncertech je fantastickým fenoménem v hudebním životě tohoto kraje. Z uměleckého hlediska jsme rádi, že Vám můžeme nabízet barevný a kontrastní výběr programů a doufám, že se Vám bude líbit. Vedle některých skladeb, které jsem v minulých letech zde poznal a měl tu čest je dirigovat, budu se též těšit na provedení několika děl, které jsou považovány za základní kámen orchestrálního repertoáru. Navíc chci dát prostor některým českým umělcům, kteří s námi vystoupí poprvé, včetně známé violoncellistky Michaely Fukačové, v Londýně žijícího klavíristy Libora Nováčka a dalších mladých umělců, jakými jsou houslista Jakub Sedláček, klavíristka Marie-Anna Bukačová nebo sopranistka Lucie Silkenová a v neposlední řadě i oceněný skladatel David Lukáš. Jistě jste zaregistrovali nové tváře v orchestru. V rámci vývoje orchestru mi bude potěšením spolupracovat s talentovanými členy orchestru, kteří přispívají k vysoké kvalitě tohoto tělesa. Skutečností je, že orchestr nikdy nebyl v lepší situaci a v říjnu 2012 s potěšením zahájím novou sezonu. Bude mi ctí Vás na tomto koncertě přivítat! Charles Olivieri-Munroe šéfdirigent Severočeské filharmonie Teplice


Severočeská filharmonie Teplice je jediným profesionálním symfonickým orchestrem v Ústeckém kraji. Zakládací listina a úřední schválení orchestru nese letopočet 1838. Od konce 19. století uváděl orchestr pravidelné cykly symfonické hudby v provedení nejžádanějších dirigentů a sólistů té doby. Koncertovali zde největší osobnosti světové hudby, např. dirigenti Eugen d´Albert, Richard Strauss, klavíristé Ferruccio Busoni, Conrad Ansorge, Emil Sauer, Ernö Dohnányi, Frederic Lamond, houslisté Pablo de Sarasate, Eugéne Ysaÿe, Bronislav Hubermann, Fritz Kreisler, Alexander Pečnikov, Henri Marteau, violoncellisté David Popper, Julius Klengel, Hugo Becker, Anton Hekking, pěvkyně Lili Lehmannová, Ernestina Schumann-Heinkeová a mnoho dalších. V létě absolvoval orchestr okolo 150 lázeňských a 18 symfonických koncertů a v zimní sezóně cykly vážné symfonické hudby. Řídí je kromě hudebního ředitele Willeho hostující dirigenti, mezi nimi např. Siegfried Wagner, Alexander Zemlinský nebo Felix von Weingartner. Vystupovali zde i všichni velcí čeští houslisté počínaje Josefem Slavíkem a konče Janem Kubelíkem. Činnost městského orchestru skončila koncem druhé světové války v souvislosti s uzavřením městského německého divadla. V roce 1948 vzniklo nové hudební těleso - Městský lázeňský orchestr. Postupně se zde vystřídala celá řada dirigentů, např. Miloslav Bervíd, Bohumil Berka, Martin Turnovský, Libor Pešek a Vladimír Válek. V roce 1972 přišel na místo ředitele a šéfdirigenta Jaroslav Soukup. Rozšířil početní stav orchestru, který od roku 1979 nesl název Severočeská státní filharmonie. Po listopadových událostech roku 1989 se ujal šéfdirigentského místa Jan Štván a od roku 1991 Tomáš Koutník. Pod jeho taktovkou dochází k natočení všech symfonií Franze Schuberta na 4 CD. V létě roku 1997 odchází z Teplic šéfdirigent Tomáš Koutník, nicméně období jeho působení v Teplicích je příznivci orchestru i veřejností považováno za významnou éru SČF. Rovnocennou náhradou za odstupujícího šéfdirigenta se stává od července 1997 mladý kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe, přicházející ze Státní filharmonie Brno. Nová dramaturgie, srozumitelná a přístupná širokým vrstvám posluchačů, přináší naprostý zvrat v návštěvnosti abonentních koncertů. Nový šéfdirigent a SČF se vzájemně významně umělecky ovlivňují. Charles Olivieri-Munroe přivádí do Teplic řadu významných světových umělců, včetně monacké princezny, klavíristky Caroline Murat. Tato spolupráce vyvrcholila v roce 1999 koncertem v Monte Carlu za přítomnosti mnoha významných světových osobností společenského života. Na tomto koncertě, jehož výtěžek byl věnován Weizmannově nadaci, vystoupil i světově proslulý houslista Maxim Vengerov. Šéfdirigent SČF Charles Olivieri-Munroe je zván na prestižní koncertní pódia po celém světě. Diriguje přední orchestry a zdokonaluje svou dirigentskou činnost, která vyvrcholila v květnu 2000, kdy získává1.cenu v dirigentské soutěži Pražské jaro. Od roku 2001 Severočeská filharmonie Teplice výrazně rozšířila své zahraniční i tuzemské aktivity. Během roku 2004 absolvovali tepličtí filharmonikové 140 koncertů, z toho 52 v zahraničí. Více jak 400 000 posluchačů v Německu, Itálii, Rakousku, Španělsku, Švýcarsku, Monaku, Francii, Belgii, Dánsku, Portugalsku, Chorvatsku, Slovinsku, Maďarsku, Slovensku, Srbsku, na Maltě a dalších zemích, mělo možnost seznámit se se stoupající uměleckou kvalitou orchestru. Zahraniční kritiky vyzdvihovaly především mladé obsazení orchestru, souhru a celkový umělecký dojem. Filharmonie začíná působit ve významných evropských centrech, např. v Mnichově, Berlíně, Basileji, Paříži, Valencii, Lisabonu, Bělehradě, Budapešti, Záhřebu, Ljubljani, Bordeaux, Toulous, Grenoblu, Madridu, Vallettě a dalších městech. Úspěchy v zahraničí následně přinášejí nová pozvání ke koncertní činnosti a prestiž SČF. Pravidelně též hostuje na koncertních pódiích v Praze a dalších velkých městech v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Nicméně těžištěm umělecké působnosti i nadále zůstává činnost pro město a jeho kulturu. Díky bohaté zahraniční spolupráci a díky výborným zahraničním kontaktům s agenturami, může SČF zvát do své domácí dramaturgie řadu vynikajících světových umělců. Zároveň tepličtí filharmonikové nezapomínají ani na mládež a pořádají mnoho koncertů věnovaných právě jim, budoucím abonentům a posluchačům, kteří mají jedinečnou možnost poznat velký symfonický orchestr. Severočeská filharmonie je zřizována statutárním městem Teplice a je jím zároveň pověřena pořádáním a organizačním zajištěním Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena, který byl založen v roce 1964. Od roku 2004 se tento festival rozšířil z původních 5 koncertů v Teplicích na současných 21 komorních i symfonických koncertů v dalších 12 městech. Svou bohatou uměleckou činností se Severočeská filharmonie Teplice stává významnou kulturní institucí kraje, která sdružuje nejlepší profesionální umělce v regionu, a která se nemalou měrou podílí na kulturním životě města Teplic a celého Ústeckého kraje.


Abonentní cyklus A

1. koncert

Antonín Dvořák Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104 Gustav Mahler Symfonie č. 1 D dur „Titan“

Michaela Fukačová violoncello dirigent

Charles Olivieri-Munroe

4. 10. 2012


Historie Die Nordböhmische Philharmonie Teplice ist das einzige professionelle Symphonieorchester im Bezirk Ústí. Die Gründungsurkunde und die amtliche Genehmigung des Orchestes tragen die Jahreszahl 1838. Seit Ende des 19. Jh. realisierte das Orchester regelmässig Zyklen symphonischer Musik unter Mitwirkung der zur damaligen Zeit meistgefragtesten Dirigenten und Solisten. Zu dieser Zeit traten in Teplice die grössten Musikerpersönlichkeiten auf, so beispielsweise die Dirigenten Eugen d´Albert, Richard Strauss, die Pianisten Ferruccio Busoni, Conrad Ansorge, Emil Sauer, Ernö Dohnányi und Frederic Lamond, die Geiger Pablo de Sarasate, Eugéne Ysaye, Bronislav Huberman, Fritz Kreisler, Alexander Pečnikov und Henri Marteau, die Violoncellisten David Popper, Julius Klengel, Hugo Becker und Anton Hekking und die Sänngerinnen Lili Lehmann und Ernestine Schumann-Heineke. Im Sommer absolvierte das Orchester ca. 150 Kur- und 18 Symphoniekonzerte und im Winter Zyklen symphonischer Musik. Neben dem künstlerischen Leiter Willy leiteten zahlreiche Gastdirigenten das Orchester, so u.a. Siegfried Wagner, Alexander Zemlinsky oder auch Felix von Weingartner. Auch die grössten tschechischen Geiger, angefangen von Josef Slavik bis hin zu Jan Kubelik, gaben sich in Teplice ein Stelldichein. Die Aktivitäten des städtischen Orchester endeten zum Ende des zweiten Weltkrieges jedoch und dies im Zusammenhang mit der Schliessung des deutschen Stadttheaters in Teplice. Im Jahre 1948 entstand ein neuer Klangkörper – das städtische Bäderorchester. Nach und nach wechselten sich hier eine Reihe von Dirigenten ab, so z.B. Miloslav Bervid, Bohumil Berka, Martin Turnovsky, Libor Pešek und Vladimír Válek. Im Jahre 1972 wurde Jaroslav Soukup Intendant und Chefdirigent des Orchesters. Er war für die Vergrösserung des Orchesters verantwortlich, welches seit 1979 den Namen Nordböhmische Staatsphilharmonie trug. Nach den Novemberereignissen des Jahres 1989 nahm sich Jan Štván der Position des Chefdirigenten des Orchesters an und im Jahre 1991 war dies dann Tomáš Koutník. Unter seiner Leitung wurden die gesamten Symphonien Franz Schuberts auf 4 CDs eingespielt. Im Sommer 1997 schied Tomáš Koutník aus Teplice, nichtsdestotrotz jedoch wird sein Wirken bis zum heutigen Tag als eine der bedeutensten Äras in der Geschichte des Orchesters anerkannt. In dem jungen kanadischen Dirigenten Charles Olivieri-Munroe, welcher von der staatlichen Philharmonie kam, fand das Orchester ab Juli 1997 einen gleichwertigen Ersatz. Eine erneuerte Dramaturgie, einer breiten Öffentlichkeit verständlich und zugänglich, brachte einen deutlichen Umschwung im Bereich der Besucherzahlen der Abonnementskonzerte. Der neue Chefdirigent und das Orchester bedingen einander gegenseitig. Charles Olivieri-Munroe bringt weltbekannte Künstlerpersönlichkeiten nach Teplice, einschliesslich der Prinzessin von Monaco, der Pianistin Caroline Murat (Künstlername Caroline Haffner). Diese Zusammenarbeit fand im Jahre 1999 in einem Konzert in Monte Carlo unter der Anwesenheit bedeutenster Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens ihren Höhepunkt. Im Rahmen dieses Konzertes, dessen Erlös der Weizmann-Stiftung gewidmet war, trat auch der weltbekannte Violinvirtuose Maxim Vengerov auf. Der Chefdirigent der Nordböhmischen Philharmonie, Charles Olivieri-Munroe, dirigiert auf den bedeutensten internationalen Bühnen. Dabei perfektioniert er seine dirigentischen Fähigkeiten fortlaufend, was seinen Höhepunkt im Gewinn des ersten Preises des Dirigierwettbewerbs im Rahmen des internationalen Festivals „Der Prager Frühling“ fand. Seit dem Jahr 2001 erweiterte die Nordböhmische Philharmonie Teplice entscheidend ihre Aktivitäten in der Tschechischen Republik, sowie im Ausland. Im Verlauf des Jahres 2004 absolvierten die Philharmoniker 140 Konzerte, davon 52 im Ausland. Mehr als 400 000 Konzertbesucher in Deutschland, Italien, Österreich, Spanien, in der Schweiz, Monaco, Frankreich, Belgien, Dänemark, Portugal, Chroatien, Slowenien, Ungarn, Slowakei, Serbien, auf Malta und in anderen Ländern hatten die Gelegenheit, sich von der steigenden künstlerischen Qualität des Orchesters zu überzeugen. Die ausländische Kritik warf dabei das Hauptaugenmerk auf die junge Besetzung des Orchesters, das Zusammenspiel und den künstlerischen Gesamteindruck. Die Philharmonie beginnt sich in bedeutenden europäischen Zentren wie München, Berlin, Basel, Paris, Valencia, Lissabon, Belgrad, Budapest, Zagreb, Ljubljana, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Madrid, La Valletta u.a. durchzusetzen. Durch die Auslandserfolge ergeben sich neuerliche Einladungen zu Konzerten und diese tragen so zum Prestige des Orchesters bei. Ebenso gastiert die Philharmonie auf den bedeutensten Bühnen in Prag, sowie in anderen Städten Böhmens, Mährens und in der Slowakei. Dennoch bleiben die künstlerischen Aktivitäten für die Stadt Teplice und ihre Kultur unser Schwerpunkt. Dank umfangreicher Zusammenarbeit mit dem Ausland und ausländischen Agenturen ist die Nordböhmische Philharmonie Teplice in der Lage, eine Reihe hervorragender ausländischer Künstler zu den Abonnementskonzerten nach Teplice einzuladen. Im gleichen Zuge vergessen die Philharmoniker ebenso wenig die Arbeit für die Jugend und geben zahlreiche Konzerte, welcher dieser, den zukünftigen Abonnenten und Zuhörern, gewidmet sind und somit können diese in einzigartiger Weise ein grosses Symphonieorchester kennenlernen. Die Nordböhmische Philharmonie Teplice ist von der statutarischen Stadt Teplice getragen und von dieser damit beauftragt, das Musikfestival Ludwig van Beethoven zu veranstalten und zu organisieren, welches im Jahre 1964 gegründet wurde. Seit dem Jahre 2004 hat sich die Anzahl von einst 5 Konzerten auf 21 Kammer- und Symphoniekonzerte erhöht und wurde auf weitere 12 Städte erweitert. Durch seine reichhaltigen künstlerischen Aktivitäten ist die Nordböhmische Philharmonie Teplice zu einer bedeutenden kulturellen Institution in der Region geworden, welche das kulturelle Leben in Teplice und im gesamten Bezirk Ústí in erheblichen Masse bereichert.


Prémiový cyklus C

1. koncert Giuseppe Verdi Requiem

Anda-Louise Bogza soprán

Barbora Polášková mezzosoprán

Valentin Prolat tenor

Pavel Švingr bas

Český komorní sbor Pražský komorní sbor sbormistr

Josef Kšica dirigent

Alfonso Scarano (Itálie)

11. 10. 2012


The Spa Orchestra, which is the provider of promenade music during the summer season, can be traced back to the very beginning of the 19th century even though the official beginnings are attributed to a later period. The first official document from the National Council, which is responsible for Teplice’s spa music, dates back to February 1831. From the onset of 1838, preparations took place to get the spa orchestra up and running. The key was a document provided by the governor of the district of Litomeric which enabled the orchestra to gain full statute on April 14, 1838. Back then, at the head of Teplice stood music composer Josef Matyáš Wolfram, whose contributions played a significant role in the formation of the orchestra and in ensuring financial security for the duration of the spa season. In 1870 Teplice’s spas were at their prime hosting concerts with the finest personalities the world of music had to offer. For example, conductors Eugen d´Albert, Richard Strauss, pianists Ferruccio Busoni, Conrad Ansorge, Emil Sauer, Ernö Dohnányi, Frederic Lamond, violinists Pablo de Sarasate, Eugéne Ysaye, Bronislav Hubermann, Fritz Kreisler, Alexander Pečnikov, Henri Marteau, celloists David Popper, Julius Klengel, Hugo Becker, Anton Hekking, singers Lili Lehmannová, Ernestina Schumann-Heinke and many others. In the summer, the orchestra performed approximately 150 spa and 18 symphony concerts and cycles of symphony music during the winter season. The orchestra was not only led by Wille himself, but also by guest conductors like Siegfried Wagner, Alexander Zemlinsky or Felix von Weingartner. All great Czech violinists performed here from Josef Slavik to Jan Kubelik. At the end of the Second World War, the closing of the town’s German theatre marked the end of the thriving orchestra’s concerting era. On January 11, 1948, the town’s council gave Sedmidubsky a proposal for restoring the once renowned spa orchestra. The establishment of the spa orchestra was approved during a session with the MC in Teplice on January 12 and twelve days later, the first recruitment took place in Teplice. Interested applicants attended auditions at the Artist’s House in Prague, observed by a commission made up of the conservatoire’s director Dr. Vaclav Holzknecht, Dr. Vaclav Smetacek, Prof. Emanuel Kaucky, Alois Sarauer and Milos Sedmidubsky. Within its first year, the Town Spa Orchestra performed 180 concerts. In August 1997 a conductor of equivalent artistic stature was discovered at the State Philharmonic of Brno to replace resigning Chief Conductor. Taking over the position was the 27 year old Canadian conductor Charles Olivieri-Munroe. A new and dynamic interpretation of music appreciated by and accessible to a wide range of listeners caused a notable increase in the attendance of season subscription concerts. The new Chief Conductor and the North Czech Philharmonic artistically influenced each other creating a unique relationship. Charles Olivieri-Munroe brought to Teplice a number of world famous artists including the Princess of Monaco Caroline Murat. This collaboration reached its peak in 1999 with a concert in Monaco in the presence of numerous world renowned personalities of society. World celebrated violinist Maxim Vengerov also performed at the concert which donated its proceeds to the Weizman Foundation. Chief Conductor Charles Olivieri-Munroe has been and continues to be invited to prestigious concert podiums all over the world. He has and continues to conduct acclaimed orchestras internationally and the perfecting of his initial development as a conductor reached its peak in 2000 when he was awarded first prize at the International Conducting Competition of the Prague Spring Music Festival. From 2001, the North Czech Philharmonic markedly increased its activities at home and abroad. During 2004, the orchestra performed 142 concerts of which 52 took place abroad. More than 360 000 concert goers in Germany, Spain, Austria, France, Portugal, Denmark, Malta, Slovenia, Serbia, Croatia, Hungary, Italy, Slovakia, Switzerland and other countries had the opportunity to get acquainted with the growing artistic talent of the orchestra. Foreign critics remarked on the predominance of young musicians in the orchestra, the teamwork and their overall musical splendour. The philharmonic made an impact on significant European centres like Munich, Berlin, Basil, Paris, Valencia, Madrid, Lisboa, Belgrad, Zagreb, Valletta, Budapest, Frankfurt and many other cities which would follow. Nevertheless, the centre of artistic activity continued to be in Teplice where it was considered a cultural event. Regular season subscriptions were divided into two series increasing the total number of subscribers. Thanks to productive co-operation abroad and to exceptional contacts with foreign agencies the North Czech Philharmonic today is able to invite numerous world famous artists which is truly appreciated by its audience at home. At the same time, the orchestra has not neglected its youth and holds many concerts devoted to schools and parents & childrengiving them a unique opportunity to meet a large symphony orchestra at a young age.


Abonentní cyklus B

1. koncert

Claude Debussy Faunovo odpoledne Camille Saint-Saëns Koncert pro violoncello č. 1 a moll, op. 33 Ludwig van Beethoven Symfonie č. 2 D dur, op. 36

Tapalin Charoensook violoncello (Thajsko) dirigent

Gudni A. Emilsson (Island)

18. 10. 2012


Abonentní cyklus A

2. koncert

Johannes Brahms Koncert pro klavír č. 1 d moll, op. 15 Modest Petrovič Musorgskij Svítání na řece Moskvě Petr Iljič Čajkovskij Francesca da Rimini

Kasparas Uinskas klavír (Litva) dirigent

Gintaras Rinkevičius (Litva)

1. 11. 2012


Abonentní cyklus B

2. koncert Johann Sebastian Bach / Arnold Schoenberg Preludium a fuga Es dur „Svatá Anna“, BWV 552

Wolfgang Amadeus Mozart Koncertantní symfonie Es Dur pro housle a violu, KV 364 Maurice Ravel Dafnis a Chloe, svita č. 2

Ulf Schneider housle (SRN)

Volker Jacobsen viola (SRN) dirigent

Charles Olivieri-Munroe

15. 11. 2012


Abonentní cyklus A

3. koncert

Antonín Dvořák Karneval, předehra, op. 92 Edward Elgar Koncert pro violoncello a orchestr e moll, op. 85 Wolfgang Amadeus Mozart Symfonie č. 38 D dur „Pražská“, KV 504

Mikael Ericsson violoncello (Švédsko) dirigentka

Miriam Němcová

22. 11. 2012


Abonentní cyklus B

3. koncert

Carl Maria von Weber Oberon, předehra k opeře Richard Strauss Čtyři poslední písně David Lukáš Snění kamenného Amora s rozbitými křídly Erich Wolfgang Korngold Sursum Corda, symfonická předehra, op. 13

Lucie Fišer Silkenová soprán dirigent

Charles Olivieri-Munroe

13. 12. 2012


Prémiový cyklus C

2. koncert Vánoční koncert Johann Christian Bach Sinfonia č. 1 D dur, op. 3 Joseph Haydn Koncert pro kytaru a smyčce D dur Jakub Jan Ryba Česká mše vánoční

Lubomír Brabec kytara

Anna Trahová - soprán Barbora Kadlčíková - alt Jaroslav Kovacs - tenor Radek Krejčí - bas Brixiho komorní soubor, Krušnohorský pěvecký sbor Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře v Teplicích Schola Viva Bilinensis, Chorea academica Ústí nad Labem Pěvecké sdružení severočeských učitelů, Clavis cordium dirigent

Charles Olivieri-Munroe

20. 12. 2012


Abonentní cyklus A

4. koncert Richard Wagner Tannhäuser, předehra k opeře Ludwig van Beethoven Trojkoncert pro housle, violoncello a klavír C dur, op. 56 Robert Schumann Symfonie č. 4, op. 120

František Novotný housle

Michal Kaňka violoncello

David Mareček klavír dirigent

Charles Olivieri-Munroe

17. 1. 2013


PRODECO, a.s. je inženýrsko dodavatelská společnost orientovaná na dodávky a služby zákazníkům především na povrchových dolech a tepelných elektrárnách. Je vybavená tak, aby byla schopna dodávat i velké projekty na klíč, včetně souvisejících dodávek a služeb. V rámci inženýrské činnosti zpracovává projektovou dokumentaci, zajišťuje dodávky a montáž technologie a uvádí zařízení do provozu. Společnost vznikla v Teplicích již v roce 1945 a byla vlastněna akciovou společností Vítkovice až do roku 2002. Poté byl schválen prodej majoritní části akcií Severočeským dolům a.s. a Sokolovské uhelné, a.s. Se změnou vlastníků došlo také k přejmenování společnosti z Vítkovice - Prodeco a.s. na PRODECO, a.s. PRODECO, a.s. vyprojektovala, dodala a uvedla do provozu více než 30 různých typů kolesových rypadel, korečkových rypadel a zakladačů v celkovém počtu převyšujícím 140 kusů. V průběhu let byly velkostroje a zařízení pro povrchovou těžbu dodávány zákazníkům nejen v České republice, ale též zájemcům do Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Bosny a Hercegoviny, Makedonie, Polska, Bulharska a Řecka. Pracovníky společnosti byla vyprojektována a dodána řada unikátních zařízení, která patří mezi světovou špičku a je chráněna řadou patentů. Kromě dodávek vlastních velkostrojů a dalších zařízení pro povrchovou těžbu PRODECO, a.s. nabízí zákazníkům i důkladný a komplexní servis založený na jejich individuálních potřebách. Součástí tohoto servisu jsou nejen dodávky náhradních dílů a provádění oprav dodaných zařízení, ale také poskytování technické pomoci za účelem přinášet zákazníkům výsledky nejnovějších poznatků technického pokroku. Společnost má zavedený integrovaný systém řízení, skládající se ze systémů managementu jakosti, environmentu a BOZP dle norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:1999. Od roku 1996 je nepřetržitě držitelem prestižní značky CZECH MADE za služby pro oblast "Dodávky a servis důlních velkostrojů, skládkových strojů a dálkové pásové dopravy".

PRODECO, a.s., Masarykova 51, 416 78 Teplice Tel.: 417 633 711 • e-mail: tep@prodeco.cz • http://www.prodeco.cz


Abonentní cyklus B

4. koncert

Jan Hugo Václav Voříšek Symfonie D dur Josef Suk Fantazie pro housle a orchestr g moll, op. 24 Dmitrij Šostakovič Moskva - Čerjomuški, svita z muzikálu

Jakub Sedláček housle dirigent

Charles Olivieri-Munroe

24. 1. 2013


Společnost Ideal Standard je přední výrobce sanitární keramiky, koupelnových a kuchyňských armatur, akrylátových van a vaniček, sprchových koutů a wellness programu. Výrobky Ideal Standard se vyznačují vysokou kvalitou a jsou dokonalé nejen z hlediska funkčnosti, ale i po stránce estetické. Každá kolekce je navrhována tak, aby se sanitární keramikou designově korespondovala i vana a armatury. Cílem společnosti Ideal Standard je naplnit představy člověka o příjemné, kulturní a dokonalé hygieně. Koupelnové sety z produkce Ideal Standard nabízejí svým uživatelům pocity svěžesti, dokonalého odpočinku a relaxace.

Kontakt: Ideal Standard s.r.o. Zemská 623, 415 74 Teplice Tel.: 417 592 111 Fax: 417 560 772 www.idealstandard.cz


Abonentní cyklus A

5. koncert

Joseph Haydn Symfonie č. 44 e moll „Trauer“ Hector Berlioz Harold v Itálii

Věra Binarová viola dirigent

Shinik Hahm (Jižní Korea)

31. 1. 2013


Komplexní regenerace bytových domů

• Technická a projektová příprava • Inženýrská činnost • Prodej materiálů a výrobků • Realizace staveb

TERMO + holding, a. s. Všebořická 239/9 400 01 Ústí nad Labem - Bukov

T/F +420 472 743 844 www.termoholding.cz info@termoholding.cz

www.termoholding.cz


Abonentní cyklus B

5. koncert

Antonín Dvořák Othello, koncertní předehra, op. 93 Edvard Grieg Koncert pro klavír a orchestr a moll, op. 16 Ottorino Respighi Římské slavnosti

Marie-Anna Bukačová klavír dirigent

Charles Olivieri-Munroe

14. 2. 2013


Proč být klientem VZP v programu Zdravý život až 1 500 Kč a dětem v programu Zdravá rodina 500 Kč. Kromě toho mohou dospělí klienti VZP čerpat i příspěvek na pohybové a rehabilitační aktivity a děti na fixní rovnátka.

Všeobecná zdravotní pojišťovna je největší a stabilní pojišťovnou, se širokou sítí smluvních zdravotnických zařízení a vlastních klientských pracovišť, a navíc nabízí svým klientům i letos osvědčené programy hrazené z fondu prevence. Formou voucherového systému VZP klientům nabízí příspěvek na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to například proti rotavirům nebo klíšťové encefalitidě. Na jakékoli další klientem plně hrazené očkování, které není obsažené ve voucherovém systému, přispívá dospělým

Formou samostatných programů VZP i letos poskytuje příspěvek na nákup bezlepkových potravin klientům do 19 let s diagnózou celiakie a výhody má také pro dárce krve a kostní dřeně. Tradicí se již staly léčebně-ozdravné pobyty s názvem Mořský koník. VZP je pořádá pro děti, které se léčí s lupénkou, atopickým ekzémem, bronchiálním astmatem, obstruktivní plicní nemocí či alergickými nebo dermatologickými onemocněními. Členové našeho Klubu pevného zdraví (KPZ) mají stálé výhody v podobě bonusů a slev u smluvních partnerů. Cvičení, plavání, kosmetika, masáže, slevy na pohybové a volnočasové aktivity, značkové oblečení a obuv, fitness a wellness či na nákupy potravinových

doplňků – to vše nabízí Klub pevného zdraví, který rozšiřuje postupně síť svých partnerů. Každý region České republiky nabízí řadu výhod. Členem klubu se může stát každý klient VZP starší 15 let. V programu je již více než 550 partnerů. Seznam slev je uveden v katalogu KPZ, který je k dispozici na každé pobočce VZP nebo online na www.vzp.cz/kpz. Více informací najdete na webových stránkách www.vzp.cz/vyhody.

VZP – POJIŠŤOVNA TĚCH NEJLEPŠÍCH Získejte garanci péče a mnoho výhod navíc, registrujte se k VZP ihned na www.vzp.cz/registrace.


Abonentní cyklus A

6. koncert Wolfgang Amadeus Mozart Figarova svatba, předehra k opeře Wolfgang Amadeus Mozart Koncertantní symfonie pro dechy Es dur, KV 297b Georges Bizet Vlast, předehra, op. 19 Sergej Prokofjev Symfonie č. 1 „Klasická“, op. 25

Martin Beneš - hoboj Petr Kubík - klarinet Radovan Skalický - fagot Pavel Staněk - lesní roh dirigent

Alfonso Scarano (Itálie)

21. 2. 2013


Severočeská vodárenská společnost a.s.

Certifikace ISO - doklad nejvyšší kvality procesů ve společnosti Předmět certifikace:

Péče o přiměřený rozvoj a obnovu vodohospodářského majetku ve městech a obcích ve spravovaném území

www.svs.cz


Abonentní cyklus B

6. koncert Gioachino Rossini Straka zlodějka, předehra k opeře Jakub Lokaj Koncert pro fagot a orchestr C dur Ottorino Respighi Římské fontány Franz Liszt Tasso, symfonická báseň

Jaroslav Kubita fagot dirigent

Nicola Giuliani (Itálie)

7. 3. 2013


Pražská 22 - Úpořiny 415 01 Teplice Tel.: +420 417 531 393 Fax: +420 417 532 031 E-mail: tiskarna@tabuc-pack.cz kartonaz@tabuc-pack.cz

www.tabuc-pack.cz


Prémiový cyklus C

3. koncert Velikonoční koncert Karol Szymanowski Stabat Mater, op. 53

Eva Dřízgová-Jirušová soprán

Agnieszka Rehlis alt (Polsko)

Mariusz Godlewski baryton (Polsko)

Pražský filharmonický sbor sbormistr

Lukáš Vasilek dirigent

Paweł Przytocki (Polsko)

28. 3. 2013


ê êêêêêêêêêêêêÊê¡©¡©

–­ê„•5‡œê¢ª±ê¡¦ªê¥¦êw•„‹„ꦱê{ˆ®ê¢¢ªê£¡¥ê¡¡¡±êm„›®ê¢¢ªê£¤£êª§£±ê’–„Í’–„­†±êššš­’–„­†

vzhêÀêvjoyhuu#êz}hêh|{vyzr#êwyvêwy}hêrêks!têo|kliut

êêê

êêêê ê

êêêê™B†ˆê‘ˆW® êêêêêêêêêê¥êªªªê‹˜‡ˆ…‘B†‹ê–Ž„‡„—ˆS±ê—ˆ›—„dS±ê‘„Ž„‡„—ˆSê„ê‡?‡Œ†S êêêêꢥªêªªªê‡’5†B†‹ê–Ž„‡ˆ… ê¡êªªªêªªªê„‹•„‘Œ:‘B†‹ê–Ž„‡ˆ… êêêêêêꥨꪪªêŒ†ˆ‘†Bꕒ:‘?

}hlêzv|hkupjlê}lêz} { êo|ki€

wvtotlê}têzrh{êwy}vê|%}h{êo|ki|ê wvtotlêh|{vy!têzrh{êzwyh}lksp}v|êvkt u|

Ž„W‡>ꋘ‡ˆ…‘Bê‡B’ê5ꖙ>‹’ꄘ—’•„ Ž„W‡>ꋘ‡ˆ…‘Bê‡B’ꍈê‘?:Bꙏ„–—‘Œ†—™B Ž„W‡>ꋘ‡ˆ…‘Bê‡B’ê5ꖙ’Œê‹’‡‘’—˜ Ž„W‡>ꋘ‡ˆ…‘Bê‡B’ê5ꖙ’Œê†ˆ‘˜

o|kihêqlêih}h o|kihêtpêwvtoê }ê zw u têwvkupru o|kihêqlêt#têwyvz{lkrltê rê}shz{uêpklu{p{ o|kihêqlêt!qê%p}v{


Abonentní cyklus A

7. koncert

Béla Bartók Taneční svita Carl Reinecke Koncert pro flétnu D dur, op. 283 Igor Stravinskij Pták Ohnivák, baletní svita

Mario Carbotta flétna (Itálie) dirigent

Charles Olivieri-Munroe

18. 4. 2013


HUDEBNร ROZHLEDY ๏ฒ๏ฏ๏บ๏จ๏ฏ๏ถ๏ฏ๏ฒ๏น  ๏ต๏ค๏Ÿก๏ฌ๏ฏ๏ณ๏ด๏ฉ  ๏ฆ๏ฅ๏ณ๏ด๏ฉ๏ถ๏ก๏ฌ๏น ๏ซ๏ฏ๏ฎ๏ฃ๏ฅ๏ฒ๏ด๏น  ๏จ๏ฏ๏ฒ๏ฉ๏บ๏ฏ๏ฎ๏ด  ๏ฏ๏ฐ๏ฅ๏ฒ๏ก ๏ข๏ก๏ฌ๏ฅ๏ด  ๏ญ๏ต๏บ๏ฉ๏ซ๏Ÿก๏ฌ  ๏บ๏ก๏จ๏ฒ๏ก๏ฎ๏ฉ๏Ÿญ ๏ณ๏ด๏ต๏ค๏ฉ๏ฅ  ๏ซ๏ฏ๏ญ๏ฅ๏ฎ๏ด๏Ÿก๏ฅ  ๏ซ๏ฎ๏ฉ๏จ๏น ๏ณ๏ถ๏ด ๏จ๏ต๏ค๏ฅ๏ข๏ฎ๏Ÿญ๏ฃ๏จ ๏ฎ๏Ÿก๏ณ๏ด๏ฒ๏ฏ๏ช ๏ฒ๏ฅ๏ถ๏ต๏ฅ ๏จ๏ต๏ค๏ฅ๏ข๏ฎ๏Ÿญ๏ฃ๏จ ๏ฎ๏ฏ๏ณ๏ฉ

Adresa redakce: Radlickรก 99, 150 00 Praha 5 tel.: 251 552 425, 251 550 208 e-mail: rozhledy@volny.cz, www.hudebnirozhledy.cz


Abonentní cyklus B

7. koncert

Samuel Barber Škola pomluv, předehra, op. 5 Antonín Dvořák Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33 Leoš Janáček Sinfonietta

Libor Nováček klavír dirigent

Charles Olivieri-Munroe

9. 5. 2013


ČLENOVÉ SEVEROČESKÉ FILHARMONIE TEPLICE ředitel Roman Dietz

1. housle Naděžda Slavíčková

violy Pavel Beran

flétny Martin Kůda

lesní rohy Pavel Staněk

koncertní mistr

vedoucí skupiny

vedoucí skupiny

vedoucí skupiny

šéfdirigent Charles Olivieri−Munroe

Martina Prosková

Květoslav Moucha

Martin Zuber

Jaroslav Keller

zástupce koncertního mistra

zástupce vedoucího skupiny

zástupce vedoucího skupiny

zástupce vedoucího skupiny

Lenka Šimonová

hlavní hostující dirigent Alfonso Scarano

zástupce koncertního mistra

Marie Doskočilová Václava Machová Irena Kirsová Anna Kleknerová Petr Pospíšil Vendula Svobodová

Lenka Haunerová Jan Lada

Peter Gieci Michal Skalský Jiří Kaminski

violoncella Radko Živkov

zástupce vedoucího skupiny

koncertní provoz Květa Vlčková

Petr Zimanyi Jiří Kuchválek Irena Dietzová Miroslava Beranová Blanka Koňáková Robert Galyaš Štěpánka Ordošová Martina Šímová Šárka Broftová Eugen Brindzák

ekonomka Marcela Gieciová

2. housle Tomáš Olšer

náměstek ředitele Pavel Bašus manažer orchestru Albrecht Müller

vedoucí skupiny

účtárna Renata Markowiczová

Evžen Šubrt

notový archiv Květoslav Moucha

zástupce vedoucího skupiny

tajemník orchestru Zdeněk Vaník technika Martin Markowicz Michal Martinec Pavel Staněk

zástupce vedoucího skupiny

David Pospíšil Ludmila Kavanová Luděk Kusý Dana Todtová David Pospíšil Ondřejka Zimanyiová Iva Jungová Eliška Bublíková Milan Galyaš

koncertní mistr

Olga Anufrijenková

hoboje František Bublík vedoucí skupiny

Miroslava Ladová Jana Nygrýnová Blažena Kubiasová

Martin Ondráček

klarinety František Kolařík

zástupce koncertního mistra

vedoucí skupiny

Marek Vancl Pavel Kirs Jana Vintrová Vojtěch Čermák Jana Podolská

Petr Kubík

zástupce koncertního mistra

kontrabasy Martin Suske vedoucí skupiny

Jiří Malina zástupce vedoucího skupiny

Zdeněk Vaník Robert Redlich Jan Doskočil Radim Sanktus

zástupce vedoucího skupiny

Petr Kašpar Jan Czech fagoty Ladislav Bubeníček vedoucí skupiny

Pavel Ulman zástupce vedoucího skupiny

Josef Borovička Zdeněk Růžička Radovan Skalický harfa Lukáš Dobrodinský

trubky Tomáš Kareš vedoucí skupiny

Jiří Skalic zástupce vedoucího skupiny

Vít Kareš Karel Kála Karel Vencour pozouny Michal Černý vedoucí skupiny

Miroslav Růžička zástupce vedoucího skupiny

Petr Stočes Daniel Joneš tuba Milan Podolský bicí Libuše Šperková vedoucí skupiny

Michal Martinec zástupce vedoucího skupiny

Jiří Cikryt František Šiška


Přehled abonentních koncertů SČF Teplice v sezoně 2012 - 2013 abonentní cyklus A

abonentní cyklus B

4. 10. 2012 1. 11. 2012 22. 11. 2012 17. 1. 2013 31. 1. 2013 21. 2. 2013 18. 4. 2013

18. 10. 2012 15. 11. 2012 13. 12. 2012 24. 1. 2013 14. 2. 2013 7. 3. 2013 9. 5. 2013 prémiový cyklus C 11. 10. 2012 20. 12. 2012 28. 3. 2013

Všechny koncerty se konají v Koncertním sále Domu kultury Teplice v 19.00 hodin.

ZMĚNA TERMÍNU, PROGRAMU A ÚČINKUJÍCÍCH VYHRAZENA POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ PŘI KONCERTECH JE ZAKÁZÁNO
OBJEDNACÍ KUPÓN NA KONCERTNÍ SEZONU 2012 - 2013 Jméno, příjmení: ................................................................................................................................................................................................... Adresa, PSČ: ............................................................................................................................................................................................................ Telefon, mobil: .......................................................................................................................................................................................................

ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM: CYKLUS*

POČET VSTUPENEK

ABONENTNÍ VSTUPENKA CYKLUS A POČET: 7 koncertů

900 Kč

SLEVA POČET: 7 koncertů

700 Kč

ABONENTNÍ VSTUPENKA CYKLUS B POČET: 7 koncertů

900 Kč

SLEVA POČET: 7 koncertů

700 Kč

ABONENTNÍ VSTUPENKA CYKLUS A+B POČET: 17 koncertů

1600 Kč

SLEVA POČET: 17 koncertů

1200 Kč

* UVEĎTE: cyklus A, B, A+B
PŘEDPLATNÉ A VSTUPNÉ Ceny předplatného:

Prodej abonentních vstupenek:

Abonentní vstupenka na cyklus A: pro držitele průkazu ZTP, důchodce a studenty:

900,- Kč 700,- Kč

Abonentní vstupenka na cyklus B: pro držitele průkazu ZTP, důchodce a studenty:

900,- Kč 700,- Kč

Abonentní vstupenka na cyklus A + B: pro držitele průkazu ZTP, důchodce a studenty:

1 600,- Kč 1 200,- Kč

Prodej předplatného zahajujeme v pondělí 2. července 2012 Pro stávající abonenty rezervujeme jejich místa do 10. srpna 2012 Prodej abonentních vstupenek bude ukončen 31. srpna 2012 Abonentky je možné zakoupit v hotovosti v sídle Severočeské filharmonie Teplice, Mírové náměstí 2950 Dům kultury Teplice, 3. patro pondělí - čtvrtek 9.00 - 11.00 a 13.00 - 14.00 hod. v jiný čas po telefonické domluvě na čísle 417 539 716.

Ceny vstupného na jednotlivé koncerty: Plné vstupné na jeden koncert cyklu A nebo B Plné vstupné na jeden koncert cyklu C

160,- Kč 200,- Kč

Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty: vždy 21 dní před koncertem

Bonusy pro abonenty: Abonenti, kteří si zakoupí cyklus A, B, nebo A + B získají: - slevu 50 % na všechny koncerty konané v rámci 49. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2013 - zvýhodněnou cenu na vybrané mimořádné koncerty pořádané Severočeskou filharmonií Teplice v průběhu koncertní sezony 2012 - 2013 Abonenti, kteří si zakoupí cyklus A + B získají navíc: - zdarma prémiový cyklus C obsahující další tři koncerty - zdarma CD se záznamem koncertu SČF Teplice

Pokladna Domu kultury Teplice pondělí - pátek 10.00 - 20.00 hod. sobota - neděle 14.00 - 20.00 hod. telefon: 417 515 940 417 515 925 e-mail: pokladna@dkteplice.cz online rezervace: www.dkteplice.cz


Zřizovatelem Severočeské filharmonie Teplice je statutární město Teplice

Koncerty se konají za podpory Ústeckého kraje a Ministerstva kultury ČR


MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT: Severočeská filharmonie Teplice Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice Ředitel / Managing Director / Intendant:

Náměstek ředitele / Assistant Director / Stellvertretender Intendant:

Manažer orchestru / Orchestra Manager / Orchestermanager:

Koncertní oddělení / Concert Co-ordinator / Konzertkoordinator: Ekonomka / Financial officer / Ökonomin: Účtárna / Accountant / Rechnungsabteilung: Notový archiv / Sheet of music Archive / Notenarchiv:

e-mail: internet:

Roman Dietz tel.: (+420) 417 533 103, (+420) 411 440 037 e-mail: dietz.sev.filharmonie@seznam.cz Pavel Bašus tel.: (+420) 417 533 716, (+420) 411 440 024 e-mail: basus.sev.filharmonie@seznam.cz Albrecht Müller tel.: (+420) 417 533 718, (+420) 411 440 036 e-mail: muller.sev.filharmonie@seznam.cz Květa Vlčková tel.: (+420) 417 539 716 Marcela Gieciová tel.: (+420) 417 533 717 Renata Markowiczová tel.: (+420) 417 533 715 Květoslav Moucha tel.: (+ 420) 417 533 480 e-mail: archiv.sev.filharmonie@seznam.cz sev.filharmonie@seznam.cz www.severoceskafilharmonie.cz, www.scf.sf.cz www.olivieri-munroe.com

Vydala: Severočeská filharmonie Teplice, Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice Návrh obálky a grafická úprava: Roman Dietz Použité fotografie: archiv SČF Teplice, MHF Pražské jaro, Jam.Atelier © 2007, Zbyněk Prys © 2008 Grafická příprava a tisk: TABUC-PACK s.r.o., Pražská 22 - Úpořiny, 415 01 Teplice © 2012 Severočeská filharmonie Teplice


Katalog sezóny 2012 -2013  

Katalog sezóny Severočeské filharmonie Teplice

Katalog sezóny 2012 -2013  

Katalog sezóny Severočeské filharmonie Teplice

Advertisement