Page 1

HLAVNÍ PARTNER


Záštitu nad 54. ročníkem Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2018 převzali

24. 5. 2018

Teplice

Kun-Woo Paik, Severočeská filharmonie Teplice, Petr Vronský

str. 4

26. 5. 2018

Jimlín

Markéta Janoušková, North Czech Capella

str. 6

28. 5. 2018

Teplice

Jiří Bárta, Ensemble 18+

str. 8

Oldřich Bubeníček

30. 5. 2018

Děčín

Severočeská filharmonie a studenti Konzervatoře Teplice

str. 10

hejtman Ústeckého kraje

31. 5. 2018

Teplice

Severočeská filharmonie a studenti Konzervatoře Teplice

str. 10

3. 6. 2018

Osek

Dioptrio

str. 14

4. 6. 2018

Teplice

Sania Cheong, Natalia Rehling

str. 16

5. 6. 2018

Chomutov

Bohuslav Matoušek, Petr Saidl

str. 18

6. 6. 2018

Klášterec n. O.

Czech Ensemble Baroque, Roman Válek

str. 20

7. 6. 2018

Teplice

Severočeská filharmonie Teplice

str. 22

11. 6. 2018

Teplice

Martin Kasík

str. 24

12. 6. 2018

Most

Kateřina Englichová, Vilém Veverka

str. 26

13. 6. 2018

Teplice

No Metronome Percussion

str. 28

13. 6. 2018

Velké Březno

Miroslav Ambroš, Oldřich Vlček, Zuzana Ambrošová

str. 30

14. 6. 2018

Teplice

Severočeská filharmonie Teplice, Jiří Petrdlík

str. 32

17. 6. 2018

Osek

Wihanovo kvarteto

str. 36

Jaroslav Kubera primátor Statutárního města Teplice

Hudební festival Ludwiga van Beethovena je členem Asociace hudebních festivalů České republiky

Generální partner

PROGRAM 54. ROČNÍKU HUDEBNÍHO FESTIVALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA 2018

Oficiální partneři festivalu

18. 6. 2018

Teplice

Smetanovo trio

str. 38

19. 6. 2018

Litoměřice

Dominika Weiss Hošková, Jiří Hošek

str. 40

20. 6. 2018

Teplice

Vienna Sorokow String Quartet

str. 42

21. 6. 2018

Teplice

Severočeská filharmonie Teplice, Charles Olivieri-Munroe

str. 44

Během všech koncertů je zakázáno fotografovat a pořizovat audiovizuální záznamy

Předprodej vstupenek Festivalové koncerty v Teplicích: Statutární město Teplice

Hlavní partner Asociace hudebních festivalů ČR

Pokladna Domu kultury Teplice pondělí - pátek 9.00 - 20.15 hodin sobota - neděle 13.00 - 20.15 hodin Telefon: 417 515 940, 417 515 925 e-mail: pokladna@dkteplice.cz online rezervace: www.dkteplice.cz Festivalové koncerty mimo Teplice: v místě konání koncertu vždy hodinu před jeho začátkem 1


Vážené dámy, vážení pánové,

Vážení posluchači,

dovolte mi, abych Vás přivítal na již 54. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena, události, která je neodmyslitelně spjata s naším městem Teplice. Festival tohoto rozsahu se stal za poslední roky významnou kulturní událostí, vždyť k nám během jednoho měsíce zavítá řada umělců světového jména. Osobně si vážím toho, že přestože se festivalové koncerty konají po celém Ústeckém kraji, Teplice nadále zůstávají centrem tohoto dění. Potvrzuje to, že jsou městem nejenom lázeňským, ale také kulturním, a že tyto dvě oblasti k sobě od pradávna patří a přirozeně se navzájem doplňují. Organizátorem tohoto hudebního festivalu je Severočeská filharmonie Teplice, které patří dík za úsilí, se kterým se věnuje tomuto hudebnímu svátku. Festival má dlouhou historii a já věřím, že i velký potenciál do budoucnosti. Vždyť samotný fakt, že si naše filharmonie letos připomíná 180 let od svého založení, je garantem kvality, která je nadčasová a oslovuje širokou veřejnost. I letos nás čeká pestrá nabídka koncertů. Jsem přesvědčený, že si mezi nimi vyberete a že některý z nich společně prožijeme.

vítám Vás na koncertech v rámci 54. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2018, v rámci něhož se již 15. rokem konají nejen koncerty v Teplicích, ale v rozšířené podobě též na dalších devíti koncertních místech našeho regionu od Klášterce nad Ohří přes Chomutov, Most, Teplice, Jimlín, Litoměřice, Osek, Velké Březno až po Děčín.

Přeji Vám krásné hudební zážitky. Jaroslav Kubera primátor města Teplic

Vážení a milí milovníci hudby, rád bych Vás přivítal u příležitosti 54. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2018, který je již po několik desetiletí součástí kulturního života nejen v Teplicích, ale již 15 let též celého území Ústeckého kraje. Právem je tak zařazen do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje mezi další významné kulturní, sportovní a společenské akce, jejichž konání přináší obyvatelům našeho regionu mnoho příležitostí k aktivnímu odpočinku a naplnění jejich kulturních potřeb. Díky konání festivalu máme možnost v našem kraji přivítat významné umělce z celého světa a představit je našim posluchačům na mnoha nádherných koncertních místech v historických prostorách od zámku Klášterec nad Ohří přes zámek Jimlín, přesunutý kostel v Mostě až po klášter v Oseku či zámek Velké Březno. Festival obohatí kulturní život i v dalších městech, jakými jsou Chomutov, Litoměřice nebo Děčín, ale centrem samozřejmě zůstává pořádající město Teplice a Severočeská filharmonie Teplice, která je pořadatelem tohoto tradičního festivalu a díky níž mohou posluchači vyslechnout řadu vynikajících hudebních zážitků. Vážím si toho, že festival dává též velký prostor mladým umělcům a studentům uměleckých škol z tuzemska i zahraničí, aby představili své umění a měli možnost zahájit svou uměleckou profesní kariéru. Jsem rád, že i Ústecký kraj významně přispěl k finančnímu zabezpečení festivalu a může se podílet na jeho uskutečnění. Jsem přesvědčen, že tato podpora je smysluplná a potřebná, neboť se stáváme součástí významné hudební tradice, založené našimi předky, a jakákoliv investice do zkvalitnění života našich obyvatel se několikanásobně vrátí v podobě budoucí mladé kulturní generace.

V letošním ročníku pro Vás Severočeská filharmonie Teplice, jako pořadatel festivalu, připravila 20 koncertů, na kterých se Vám představí vynikající sólisté a komorní soubory z více než 10 zemí celého světa. Již úvodní zahajovací koncert patří vynikajícímu světovému klavíristovi Kun-Woo Paikovi, který bude interpretem Beethovenova Koncertu pro klavír č. 5 a ve druhé polovině koncertu si Dvořákovou Symfonií Z Nového světa připomeneme společně s budoucím šéfdirigentem Severočeské filharmonie 100. výročí založení Československa. Opět jsme se také rozhodli dát v rámci festivalu možnost mladé generaci, tentokrát na třech symfonických koncertech. Ve spolupráci s Konzervatoří Teplice doprovodí naše filharmonie v Teplicích a Děčíně nejlepší studenty této školy a laureátku klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte 2017, teprve osmiletou Kláru Gibišovou. Za zmínku jistě stojí i koncert melodramu, kde zazní Beethovenův Egmont a Schumannův Manfréd v podání předních herců pod vedením dirigenta Jiřího Petrdlíka nebo závěrečný koncert, kde Charles Olivieri-Munroe nastuduje koncertní provedení opery Petra Iljiče Čajkovského Evžen Oněgin. Zde teplická filharmonie přivítá kromě devíti sólistů i Filharmonický sbor z polského Krakova. Posluchači, kteří preferují spíše komorní koncerty, budou mít možnost navštívit například koncert Vienna Sorokow String Quartet, Smetanova tria, Ensemble 18+, Czech Ensemble Baroque, Wihanova kvarteta, nebo vynikajících sólistů, jakými jsou Jiří Bárta, Martin Kasík, Kateřina Englichová či Vilém Veverka a řada dalších. Jsem přesvědčen, že si každý posluchač vybere z naší nabídky své koncerty, neboť dramaturgie festivalu obsahuje díla z období od renesance a baroka až po současnost. Vážení posluchači, rád bych na tomto místě poděkoval všem donátorům za jejich podporu, především zřizovateli Severočeské filharmonie statutárnímu městu Teplice, dále Ústeckému kraji, Státnímu fondu kultury České republiky, Asociaci hudebních festivalů ČR i generálnímu partnerovi celého festivalu Pojišťovně Kooperativa, hlavnímu partnerovi společnosti NET4GAS a městům, kde se festivalové koncerty letos konají a koncerty finančně podpořily. Přeji Vám, aby Vám každý koncert přinesl mnoho uměleckých zážitků a všem účinkujícím plné koncertní sály se spokojenými posluchači. Těším se na shledání s Vámi při festivalových koncertech. Mgr. Roman Dietz ředitel Severočeské filharmonie Teplice

Přeji vám všem příjemné kulturní zážitky a těším se s vámi na setkání na festivalových koncertech. Oldřich Bubeníček hejtman Ústeckého kraje 2

3


Teplice 24. 5.

ZAHAJOVACÍ SYMFONICKÝ KONCERT TEPLICE Koncertní sál Domu kultury čtvrtek 24. 5. 2018 v 19:00 hodin

Kun-Woo Paik klavír

Severočeská filharmonie Teplice dirigent:

Petr Vronský Program Ludwig van Beethoven: (1770-1827)

Koncert pro klavír č. 5 Es dur, op. 73 „Císařský“ Allegro Adagio un poco moto Rondo. Allegro

Přestávka

Antonín Dvořák: (1841-1904)

Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Z Nového světa“ Adagio. Allegro molto Largo Scherzo. Molto vivace Allegro con fuoco

Kun-Woo Paik je výraznou osobností, která upoutala hudební posluchače a pořadatele koncertů po celém světě. Narodil se v Soulu a první koncert absolvoval s Korejským národním orchestrem ve svých deseti letech. V následujících letech vystoupil s největšími díly klavírní literatury v Koreji, včetně některých premiér. Později studoval v New Yorku na slavné Juilliard School, v Londýně a v Itálii u Rosiny Lhevinne, Ivony Kabos, Guida Agosti a Wilhelma Kempffa. Je též laureátem soutěže v Naumburgu a Busoniho mezinárodní klavírní soutěže. V průběhu kariéry absolvoval recitály ve významných hudebních centrech, např. v Lincoln Center, Carnegie Hall, Wigmore Hall, či v sále Berlínské filharmonie. Spolupracoval s mnoha renomovanými orchestry, např. London Symphony, BBC Symphony, Pittsburgh Symphony, Varšavská filharmonie aj., pod vedením dirigentů Mariss Jansons, Sir Neville Marriner, Lawrence Foster, Dmitri Kitaenko, Eliahu Inbal a dalšími. Kun Woo Paik vystupuje jako host v rámci nevýznamnějších mezinárodních hudebních festivalů a absolvoval rozsáhlé koncertní zájezdy do Austrálie, Nového Zélandu, Asie a Itálie. V roce 2007 přijal pozvání na klavírní recitál s díly Ludwiga van Beethovena do pražského Rudolfina, který je součástí Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. V roce 2000 podepsal exkluzivní smlouvu s firmou Decca Classics, pro kterou nahrál stěžejní klavírní díla Skrjabina, Liszta, Musorgského, Rachmaninova, Mendelssohna aj. Kun Woo Paik žije v Paříži a je uměleckým vedoucím Festivalu Emerald Coast Music. V roce 2000 obdržel od francouzské vlády cenu „Chevalier de l´ordre des arts et des lettres“. V září 2000 byl prvním korejským umělcem, který byl oficiálně pozván k účinkování v Číně. Petr Vronský (*1946) původně úspěšný houslista, laureát soutěže Beethovenův Hradec 1964, začal svou dirigentskou dráhu v roce 1971 v plzeňské opeře, odkud přešel v roce 1974 do Ústí nad Labem jako šéf operního souboru. Pro jeho umělecký rozvoj byly důležité úspěchy v dirigentských soutěžích v Olomouci (1970), Besançonu (1971) a v Berlíně v soutěži H. von Karajana (1973). V roce 1978 se stal dirigentem a v letech 1983-1991 šéfdirigentem Státní filharmonie Brno, s níž hostoval v mnoha zemích Evropy a v Japonsku. V letech 2002-2005 byl šéfdirigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava, s níž absolvoval rovněž řadu zahraničních turné (Japonsko Španělsko, Rakousko, SRN, Polsko atd). Od roku 2005 byl 13 sezón šéfdirigentem Moravské filharmonie Olomouc a působil jako docent oboru dirigování na Hudební fakultě pražské AMU. Pravidelně diriguje přední světové orchestry, včetně Antverpského královského filharmonického orchestru, Berlínských symfoniků, Devlet Senfoni Orchestrasi Istanbul, Metropolitan Orchestra Tokyo, Jeruzalem Symphony Orchestra, Filharmonického orchestru Rio de Janeiro, Mnichovského rozhlasového orchestru, Petrohradského filharmonického orchestru atd. Spolupracuje také s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, PKF-Prague Philharmonia a s operními scénami doma (Národní divadlo Praha, Státní opera Praha, Janáčkova opera Brno, Divadlo J. K. Tyla Plzeň) i v zahraničí (Kammeroper Wien, Dance Theatre Haag). Jeho repertoár zahrnuje přes 200 klasických, moderních, operních a symfonických děl. Je považován za všestranného dirigenta širokého záběru s mimořádným temperamentem a citem pro interpretaci. V roce 2016 obdržel Krajskou cenu olomouckého kraje. Od koncertní sezóny 2018-2019 se stal šéfdirigentem Severočeské filharmonie Teplice.

Plné vstupné: 300,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, senioři, děti a držitelé průkazu ZTP: 150,- Kč 4

5


Jimlín 26. 5.

KOMORNÍ KONCERT JIMLÍN Nový Hrad sobota 26. 5. 2018 v 16:00 hodin

North Czech Capella Tomáš Kadlubiec, Markéta Janoušková, David Danel - 1. housle Tomáš Olšer, Milan Galyáš, David Pospíšil - 2. housle Vendula Svobodová, Blanka Karnetová - violy Jana Podolská, Vojtěch Čermák - violoncella Jan Skalický - kontrabas

Komorní hudební uskupení North Czech Capella vzniklo ze skupiny přátel na půdě Severočeské filharmonie Teplice v roce 2015. Jednotliví hráči jsou členy českých i zahraničních filharmonií a symfonických orchestrů a taktéž uznávanými pedagogy. Soubor žánrově pokrývá široké spektrum od baroka přes folklor až po současnou hudbu. V plném obsazení soubor pravidelně účinkuje v abonentních řadách Severočeské filharmonie Teplice. Posledním takovým počinem byl program skladeb barokních mistrů v sezóně 2017 a lednu 2018 provedení Čtvero ročních období Astora Piazzoly. Z dalších aktuálně realizovaných projektů je možné uvést provedení vokálně instrumentálního díla Adamův pláč Arvo Pärta pro pražské Svatováclavské slavnosti v Zrcadlové kapli Klementina. Z významných projektů realizovaných v poslední době byla ještě například velmi úspěšná série koncertů Voda v horách s Valašským souborem Jiřího Kašpara v Teplicích, Třinci, Rožnově pod Radhoštěm a Vsetíně.

Plné vstupné: 120,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, senioři, děti a držitelé průkazu ZTP: 60,- Kč

Markéta Janoušková je českou houslistkou působící především v zahraničí. Díky mnoha oceněním na soutěžích a úspěšným sólovým vystoupením na českých a mezinárodních festivalech je vyhledávanou sólistkou a komorní hráčkou. Působí jako členka Páleníčkova klavírního tria, komorního uskupení La Rêverie, komorního projektu Goldbergovských variací pod záštitou Maltské filharmonie, vedoucí členka Hulacourt Chamber Soloist, rezidenční umělec d’Accord Klassikfestival a jako sólistka vlastního projektu FolkloreClassic, v jehož rámci spolupracuje s cimbálovou muzikou. Žije v Berlíně. V poslední době sólově vystoupila s Karlovarským symfonickým orchestrem s Houslovým koncertem op. 58 Antonína Dvořáka, podílela se na natáčení CD pod záštitou Maltské Filharmonie s exluzivní úpravou Goldbergovských variací J. S. Bacha pro housle, violu a kontrabas: Český Rozhlas zaznamenal její nedávný recitál a s rozhlasem spolupracovala též při natáčení díla J. Temla. V jejím podání také zazněla premiéra rané skladby Viktora Kalabise Arie a Allegro. Vystoupila rovněž se Smetanovým triem. Na vedoucích pozicích spolupracuje se švédským souborem Camerata Nordica, belgickým Hulacourt Chamber Soloist, německým Kammersymfonie Berlin, Orchestrem Berg či jako jeden z umělců Festivalového orchestru Českých doteků hudby. Pravidelně začala vystupovat jako hostující umělec festivalu komorní hudby D´Klassikfestival (Německo). Za sebou má přes šest set koncertů a recitálů v České republice, ale i po zemích Evropy či v Rusku, Ekvádoru a USA. Sólově vystoupila v předních českých sálech, např. Smetanově síni Obecního domu či Dvořákově síni pražského Rudolfina a s významnými tělesy jako jsou Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Komorní filharmonie Pardubice, Severočeská filharmonie Teplice, Karlovarský symfonický orchestr či Barocco sempre giovane. V poslední době byla pozvána k účinkování na festivaly Hulacourt Art Project (Belgie) pod záštitou Marthy Argerich, ISA (Rakousko, zahajovací koncert), Beyond Music Festival, Castello Music Festival (Španělsko), Sevenoaks Music Festival (Velká Británie), Vesna v Rossii (Moskva), na prestižní festival Aurora Chamber Music (Švédsko, závěrečný koncert), Classic um Eins (Německo), Mezinárodním festival Český Krumlov, České doteky hudby, Dvořákův festival, Beethovenův festival. Mimo jiné byla i ikonou nadačního festivalu Prager Kultur am Prager Platz v Berlíně. Jako speciální host vystoupila na nedávném slavnostním koncertě BROLNu, který byl živě přenášen Českým Rozhlasem. Spolupracovala s významnými umělci, jako jsou Josef Suk, Václav Hudeček, Charles Olivieri-Munroe, Jiří Bělohlávek, Anton Zapf, Boris Andrianov, Friedemann Riehle či Shlomo Mintz, pod jehož taktovkou provedla Beethovenovu Romanci F dur se Severočeskou filharmonií Teplice. Kromě sólové hry je Markéta Janoušková též vyhledávanou komorní hráčkou. Její nově založené Páleníčkovo klavírní trio již zaznamenalo úspěch na Soutěži B. Martinů a umístilo se mezi šesti finalisty na Premio „Antomio Bertolini“ v italském Miláně. La Rêverie je společný projekt s vynikajícím Duo du Rêves (flétna, klavír), s nímž se podílela na natáčení J. Temla pro Český Rozhlas. Aktivně spolupracuje také jako sólistka/primáška Cimbálové Muziky Jiřího Janouška. Tento originální koncertní projekt na pomezí klasické a lidové hudby (FolkloreClassic) zrcadlí mistrovství obou žánrů a jeho provedení na festivalových pódiích zaznamenává mimořádný ohlas. Markétě byl věnován jeden z dílů populárního dokumentárního seriálu Nehasit, hořím! a byla jedním z protagonistů dokumentu Učedníci hudby francouzského režiséra R. Dindoa. Pro svůj poslední film Vlk z královských Vinohrad si ji pro provedení Bachovy Ciaconny osobně vybral legendární režisér uměleckého filmu Jan Němec.

6

7

Markéta Janoušková housle Program Johann Sebastian Bach: Toccata a fuga d moll, BWV 565 (1685 -1750) pro smyčce Johann Sebastian Bach: Braniborský koncert č. 3 G dur, BWV 1048 (1685 -1750) Allegro moderato Adagio Allegro Zdeněk Lukáš: Concerto grosso, op. 36 (1928-2007) Animato Andante Allegro Přestávka

Ástor Piazzolla: (1921-1992)

Čtvero ročních dob v Buenos Aires Verano Porteño (Léto) Otoño Porteño (Podzim) Invierno Porteño (Zima) Primavera Porteña (Jaro)

Koncert se koná ve spolupráci s Novým Hradem Jimlín


Teplice 28. 5.

KOMORNÍ KONCERT TEPLICE Zahradní dům pondělí 28. 5. 2018 v 19:00 hodin

Ensemble 18+ Jiří Bárta violoncello Program

Mezi Salcburkem a Vídní Johann Michael Haydn: (1737-1806)

Divertimento in D, MH 319 Marcia. Andantino Allegro molto Menuetto. Allegretto Rondo. Andantino Finale. Lieto assai

Ensemble 18+ vznikl v roce 2009 s myšlenkou aplikovat kritéria historicky poučené interpretace na soubor moderních nástrojů. Obsazení orchestru je variabilní. Jeho stálý základ tvoří 8-10 smyčcových, případně 5 dechových nástrojů a cembalista - dirigent. Tento počet odpovídá orchestru, který měl roku 1750 Jiří Antonín Benda u dvora v Gotě. V poslední době se orchestr se profiluje jako komorní těleso bez dirigenta. Ensemble 18+ spolupracoval např. s izraelským dirigentem Elli Jaffem a řadou vynikajících českých sólistů, např. Dagmar Peckovou, Kateřinou Kněžíkovou, Gabrielovou Demeterovou, Ludmilou Peterkovou nebo Janem Ostrým. V roce 2009 natočil své první CD „Symphony Reloaded“ se symfoniemi českých autorů 2. pol. 18. století. Soubor rovněž zrealizoval několik nahrávek pro Český rozhlas a Českou televizi. V roli schwarzenberských muzikantů se podstatná část Ensemble 18+ účastnila ojedinělého projektu natáčení rekonstrukce opery Dove é amore, é gelosia (Kde je láska, tam je žárlivost) z pera Giuseppe Scarlatiho v Praze a v barokním divadle v Českém Krumlově v koprodukci Českou televizí. Orchestr pravidelně účinkuje na tuzemských festivalech, např. Smetanova Litomyšl, Plzeň 2015, MHF Petera Dvorského, Svatováclavské slavnosti, koncertní cyklus Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, apod. V poslední době soubor příležitostně spolupracoval s dirigenty Vojtěchem Spurným a Dmitrijem Ashkenazym, uměleckými vedoucími Petrem Wagnerem, Robertem Hugem a sbormistrem Kühnova smíšeného sboru Markem Vorlíčkem. V roce 2014 Ensemble 18+ navázal ensemble spolupráci s houslisty Gabrielou Demeterovou, Václavem Hudečkem a s předním českým hobojistou Vilémem Veverkou. Na sklonku roku 2015 byla vydána u značky Supraphon nahrávka barokních hobojových koncertů ve spolupráci Ensemble 18+ a Viléma Veverky, na níž hostují hobojový virtuos Dominik Wollenweber a cembalistka Barbara Maria Willi.

Plné vstupné: 120,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, senioři, děti a držitelé průkazu ZTP: 60,- Kč

Jiří Bárta, přední violoncellista své generace, studoval u Josefa Chuchra a Mirko Škampy v Praze, Borise Pergamenschikowa v Kolíně nad Rýnem a Eleonore Schoenfeld v Los Angeles. V roce 1991 obdržel cenu Europäische Förderpreis für Musik v Dráždanech a cenu Rostropovich-Hammerovu v Los Angeles. Spolupracuje s předními českými a mezinárodními orchestry jako jsou Česká filharmonie, Slovenská filharmonie, Royal Philhramonic Orchestra London, Royal Scottish National Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Berliner Symphoniker a dirigenty, jakými jsou Jiří Bělohlávek, Charles Dutoit, Libor Pešek, Gennadij Rozhdestvenski, Maxim Šostakovič. Je pravidelně zván na přední festivaly a pódia mj. Barcelona, Berlín, Bratislava, Buenos Aires, Edinburgh, Istanbul, Los Angeles, Mnichov, Newport, New York, Paříž, Praha, Salzburg, Tokio, Londýn. Jeho nahrávky u firmy Supraphon byly časopisem Harmonie dvakrát vyhodnoceny jako nejlepší ve svých kategoriích (Ceny Harmonie 1995, 1999), zahrnují kritiky ceněnou nahrávku všech Bachových violoncellových suit i Šostakovičových koncertů s dirigentem Maximem Šostakovičem a Pražskými symfoniky i oba koncerty Dvořákovy, A dur (s klavíristou Janem Čechem) a h moll (s Českou filharmonií a Jiřím Bělohlávkem). Bártovu disku s Kodályho sólovou sonátou udělil londýnský časopis The Grammophone „Editor´s Choice“, do stejného výběru se dostalo i Bártovo CD s violoncellovými koncerty Bohuslava Martinů, J. Foerstera a Jana Nováka za spolupráce Pražské komorní filharmonie a dirigenta Jakuba Hrůši. Jiří Bárta spolupracoval i s Magdalenou Koženou na jejím albu „Songs“ pro Deutsche Grammophon oceněném Gramophone Award v roce 2004. Pro londýnský Hyperion natočil Jiří Bárta CD s violoncellovými sonátami Ignaaza Moschelese a Johanna Nepomuka Hummela, zcela nedávno CD se sonátami Antona Rubinsteina (oboje s klavíristou Hamish Milnem). S jazzovým kvartetem Milana Svobody spolupracoval na klasicko-jazzovém CD „Znamení Střelce“ (Lotos, nominováno na výroční ceny Akademie populární hudby a jazzu 2007). S Komorní filharmonií Pardubice a dirigentem Leošem Svárovským v roce 2012 natočil Rokokové variace P. I. Čajkovského ve zřídka uváděné skladatelově verzi (Arco Diva, Praha). Intenzívně se věnuje propagaci soudobé hudby, spolupracoval se skladateli, jako jsou Marek Kopelent, Petr Eben nebo Arvo Pärt. Na jeho repertoáru jsou koncerty Peterisa Vaskse, Jeleny Firsové, Gavina Bryarse, Witolda Lutoslawského i György Ligetiho. V roce 2013 v české premiéře na Mezinárodním festivalu v Kutné Hoře (který v roce 2008 spoluzaložil) v původním znění uvedl rockovou suitu Atom Heart Mother od britské skupiny Pink Floyd, poprvé v české premiéře hrál mj. i koncerty Gavina Bryarse, Marka Kopelenta a Pavla Zemka - Nováka. Jiří Bárta je nově členem klavírního tria Eben trio. Hraje na violoncello Dietmara Rexhausena z roku 2012.

8

9

Joseph Haydn: (1739-1809)

Koncert pro violoncello č. 2 D dur, Hob VIIb:4 Allegro moderato Adagio Rondo. Allegro

Přestávka

Wolfgang Amadeus Mozart: (1756-1791)

Kirchensonate in D, KV 144/124a

Georg Christoph Wagenseil: (1715-1777)

Sinfonia g moll, WV 418 Vivace Andantino Allegro assai

Carl Philipp Emanuel Bach: (1714-1788)

Symfonie G dur, Wq 182,1 Allegro di molto Poco adagio Presto

Franz Aspelmayr: (1728-1786)

Sinfonia in f


Děčín 30. 5. Teplice 31. 5.

SYMFONICKÉ KONCERTY DĚČÍN

TEPLICE

Městské divadlo středa 30. 5. 2018 v 19:00 hodin

Koncertní sál Domu kultury čtvrtek 31. 5. 2018 v 19:00 hodin

Barbora Kulasová - trubka Kateřina Škardová - klarinet Ondřej Malík - tympány Klára Gibišová - klavír Jana Pochobradská - klavír Severočeská filharmonie Teplice dirigent:

Petr Vronský Program Alexander Arutjunjan: Koncert pro trubku a orchestr (1920-2012) jednovětý Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy (1844-1908) pro klarinet a orchestr Ney Rosauro: Koncert pro tympány a orchestr (* 1952) Bachroque Aria Horse Ride Přestávka

Joseph Haydn: (1739-1809) Sergej Rachmaninov: (1873-1943)

Koncert pro klavír č. 11 D dur, Hob XVIII-11 3. věta Rondo all'Ungarese. Allegro assai Koncert č. 2 c moll, op. 18 pro klavír a orchestr Moderato Adagio sostenuto Allegro scherzando

Barbora Kulasová před nástupem na Konzervatoř v Teplicích docházela na hodiny trumpety k Jiřímu Lhotskému v Roudnici nad Labem. Nyní je studentkou šestého ročníku v trumpetové třídě Tomáše Kareše. Již od prvního roku studia je členkou Big bandu teplické konzervatoře, který vede Lukáš Čajka. Několikrát hrála v Severočeské filharmonii Teplice v rámci orchestrální akademie a také vypomáhala v Severočeském divadle Ústí nad Labem. Rovněž hraje ve školním žesťovém kvintetu pod vedením Michala Černého. Roku 2017 vystoupila sólově společně se Zdeňkem Honců za doprovodu Severočeské filharmonie Teplice. Kateřina Škardová se hře na klarinet se začala věnovat na Konzervatoři v Teplicích u Mgr. Vladimíra Zíky a později i u Mgr. Ludmily Peterkové. V roce 2014 získala 3. cenu na klarinetové soutěži Markneukirchener Wettbewerb für junge Instrumentalisten, roku 2015 čestné uznání na soutěži Pardubické dechy a v říjnu roku 2017 získala na stejné soutěži 1. cenu, titul absolutního vítěze v oboru hra na klarinet, mimořádnou cenu za provedení povinné skladby a cenu Jiřího Kotala za kultivovaný projev. V červnu roku 2016 vystoupila sólově spolu se školním Bigbandem na mezinárodní soutěžní přehlídce orchestrů v České Kamenici, kde jí byla udělena cena za sólový výkon. Také se zúčastnila v roce 2017 soutěže Svirél Úpol, kde s triem ve složení klarinet, violoncello a klavír získali 1. cenu. Sólově hrála opakovaně se Severočeskou filharmonií Teplice, nebo dále také s orchestrem Severočeského divadla Ústí nad Labem, Festivalovým orchestrem Petra Macka či se složeným orchestrem v Novém Boru. Mimo klarinetu se věnuje hře na saxofon ve školním Bigbandu. Nyní je přijata do bakalářského studia na HAMU. Ondřej Malík se hře na bicí nástroje se věnuje od svých 12 let. Nejprve pod vedením Jaroslava Nogy a Vojtěcha Šeminského v ZUŠ Česká Lípa a o rok později u Martina Dolejšího v ZUŠ Lovosice. Od 15 let studuje bicí nástroje na Konzervatoři v Teplicích, melodické bicí nástroje u paní učitelky MgA. Terezy Noskové, tympány Mgr. Michala Kužely a bicí soupravu u Oty Jarky. Nyní je v 6. ročníku. Od září roku 2016 je členem orchestru Severočeského divadla v Ústí nad Labem a pravidelně externě působí v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Klára Gibišová (*2010) k hudbě ji přivedly starší sestry, které hrály na příčnou flétnu a klarinet a ona je doprovázela na zobcovou flétnu. Jako rodinné trio vystoupily na koncertě v MKD v Mělníku, když jí bylo 20 měsíců. První hudební pokusy zkoušela v necelých třech letech, ve 3 letech byla přijata do Hudební školičky MH Music, kde získávala první základy hraní na klavír. V červnu 2014 se jí ujala profesorka Vejvodová a výuku směřovala k prvním koncertům a soutěžím. Od září 2015 je žákyní ZUŠ Ilji Hurníka, s intenzivní péčí profesorky Vejvodové. Dosáhla již řadu úspěchů, například Zlatý oříšek 2017 (Ocenění za výjimečné úspěchy), Virtuosi per musica di pianoforte 2017 (1. místo), AMADEUS 2017 (1. místo), Prague Junior Note (2015 a 2016 1. místo, 2017 absolutní vítěz), Karlovarská růžička (2016 a 2017 1. místo), Mladí pianisté na klavíru Steinway (2016 a 2017 1. místo), Krajské a Ústřední kolo klavírní soutěže ZUŠ 2017 (2x 1. místo), Karlovarská růžička (2016 2. místo a 2017 1. místo), Per Quattro Mani 2016 (1. místo), Beethovenovy Teplice 2016 (1. místo), Prague International Music Competion 2015 (1. místo) a další. Absolvovala vystoupení například na koncertu laureátů Concerto Bohemia 2017 se smyčcovým orchestrem Fénix, koncertu laureátů soutěže AMADEUS 2017, koncertu laureátů Prague Junior Note 2017 v Sále Bohuslava Martinů v Praze, koncertu vítězů Per Quattro Mani a laureátů soutěže Beethovenovy Teplice, dále v živém vysílání pořadu Telefonotéka Českého rozhlasu Vltava nebo v dokumentu Pocta učitelům hudby, který byl odvysílán na ČT Art.

Plné vstupné: 200,- Kč a 160,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, senioři, děti a držitelé průkazu ZTP: 100,- Kč a 80,- Kč

Jana Pochobradská navštěvovala od roku 2005 Základní uměleckou školu v Krupce, kde se věnovala oboru hra na klavír ve třídě učitelky Lady Abrahamové. V letech 2008 a 2011 se zúčastnila celorepublikové soutěže základních uměleckých škol, přičemž v obou ročnících obsadila v krajském kole 2. místo. Po úspěšně vykonaných talentových zkouškách nastoupila od září 2012 na Konzervatoř v Teplicích do třídy Věry Vlkové. V témže roce se stala laureátkou Novákovy klavírní soutěže v Kamenici nad Lipou a získala zvláštní cenu za interpretaci díla Vítězslava Nováka, kterou podruhé obhájila i v roce 2014. Maturitní zkoušku na teplické konzervatoři složila provedením Griegova Klavírního koncertu a moll, op. 16 za doprovodu školního symfonického orchestru. V roce 2017 společně s orchestrem Severočeského divadla uvedla Beethovenův 3. klavírní koncert c moll. Kromě studia sólového klavíru se ve velké míře věnuje i komorní hře. Se svým triem Colegium armonioso se v dubnu 2017 zúčastnila mezinárodní soutěže Svirèl ve Slovinsku, kde získali první cenu.

10

11

Koncert se koná ve spolupráci s Konzervatoří Teplice Koncert se koná pod záštitou primátorky statutárního města Děčína Mgr. Marie Blažkové, za finanční podpory statutárního města Děčína a ve spolupráci s Městským divadlem Děčín


Petr Vronský (*1946) původně úspěšný houslista, laureát soutěže Beethovenův Hradec 1964, začal svou dirigentskou dráhu v roce 1971 v plzeňské opeře, odkud přešel v roce 1974 do Ústí nad Labem jako šéf operního souboru. Pro jeho umělecký rozvoj byly důležité úspěchy v dirigentských soutěžích v Olomouci (1970), Besançonu (1971) a v Berlíně v soutěži H. von Karajana (1973). V roce 1978 se stal dirigentem a v letech 1983-1991 šéfdirigentem Státní filharmonie Brno, s níž hostoval v mnoha zemích Evropy a v Japonsku. V letech 2002-2005 byl šéfdirigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava, s níž absolvoval rovněž řadu zahraničních turné (Japonsko Španělsko, Rakousko, SRN, Polsko atd). Od roku 2005 byl 13 sezón šéfdirigentem Moravské filharmonie Olomouc a působil jako docent oboru dirigování na Hudební fakultě pražské AMU. Pravidelně diriguje přední světové orchestry, včetně Antverpského královského filharmonického orchestru, Berlínských symfoniků, Devlet Senfoni Orchestrasi Istanbul, Metropolitan Orchestra Tokyo, Jeruzalem Symphony Orchestra, Filharmonického orchestru Rio de Janeiro, Mnichovského rozhlasového orchestru, Petrohradského filharmonického orchestru atd. Spolupracuje také s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, PKF-Prague Philharmonia a s operními scénami doma (Národní divadlo Praha, Státní opera Praha, Janáčkova opera Brno, Divadlo J. K. Tyla Plzeň) i v zahraničí (Kammeroper Wien, Dance Theatre Haag). Jeho repertoár zahrnuje přes 200 klasických, moderních, operních a symfonických děl. Je považován za všestranného dirigenta širokého záběru s mimořádným temperamentem a citem pro interpretaci. V roce 2016 obdržel Krajskou cenu olomouckého kraje. Od koncertní sezóny 2018-2019 se stal šéfdirigentem Severočeské filharmonie Teplice. Severočeská filharmonie Teplice je jediným profesionálním symfonickým orchestrem v Ústeckém kraji. Zakládací listina a úřední schválení orchestru nese letopočet 1838. Od konce 19. století uváděl orchestr pravidelné cykly symfonické hudby v provedení nejžádanějších dirigentů a sólistů té doby. Koncertovaly zde největší osobnosti světové hudby, např. dirigenti Eugen d´Albert, Richard Strauss, klavíristé Ferruccio Busoni, Conrad Ansorge, Emil Sauer, Ernö Dohnányi, Frederic Lamond, houslisté Pablo de Sarasate, Eugéne Ysaye, Bronislav Huberman, Fritz Kreisler, Alexander Pečnikov, Henri Marteau, violoncellisté David Popper, Julius Klengel, Hugo Becker, Anton Hekking, pěvkyně Lili Lehmannová, Ernestina Schumann-Heinkeová a mnoho dalších. V létě absolvoval orchestr okolo 150 lázeňských a 18 symfonických koncertů a v zimní sezóně cykly vážné symfonické hudby. Řídí je kromě hudebního ředitele O. K. Willeho hostující dirigenti, mezi nimi např. Siegfried Wagner, Alexander Zemlinský nebo Felix von Weingartner. Vystupovali zde i všichni velcí čeští houslisté počínaje Josefem Slavíkem a konče Janem Kubelíkem. Činnost městského orchestru skončila koncem druhé světové války v souvislosti s uzavřením městského německého divadla. V roce 1948 vzniklo nové hudební těleso - Městský lázeňský orchestr. Postupně se zde vystřídala celá řada dirigentů, např. Miloslav Bervíd, Bohumil Berka, Martin Turnovský, Libor Pešek a Vladimír Válek. V roce 1972 přišel na místo ředitele a šéfdirigenta Jaroslav Soukup. Rozšířil početní stav orchestru, který od roku 1979 nesl název Severočeská státní filharmonie. Po listopadových událostech roku 1989 se ujal šéfdirigentského místa Jan Štván a od roku 1991 Tomáš Koutník. Pod jeho taktovkou dochází k natočení všech symfonií Franze Schuberta na 4 CD. V létě roku 1997 odchází z Teplic šéfdirigent Tomáš Koutník, nicméně období jeho působení v Teplicích je příznivci orchestru i veřejností považováno za významnou éru SČF. Rovnocennou náhradou za odstupujícího šéfdirigenta se stává od července 1997 mladý kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe, přicházející ze Státní filharmonie Brno. Nová dramaturgie, srozumitelná a přístupná širokým vrstvám posluchačů, přináší naprostý zvrat v návštěvnosti abonentních koncertů. Charles Olivieri-Munroe přivádí do Teplic řadu významných světových umělců, včetně monacké princezny, klavíristky Caroline Murat. Tato spolupráce vyvrcholila v roce 1999 koncertem v Monte Carlu za přítomnosti mnoha významných světových osobností společenského života. Na tomto koncertě, jehož výtěžek byl věnován Weizmannově nadaci, vystoupil i světově proslulý houslista Maxim Vengerov. Šéfdirigent SČF Teplice Charles Olivieri-Munroe je zván na prestižní koncertní pódia po celém světě. Diriguje přední orchestry a zdokonaluje svou dirigentskou činnost, která vyvrcholila v květnu 2000, kdy získává 1. cenu v dirigentské soutěži Pražské jaro. Od roku 2001 Severočeská filharmonie Teplice výrazně rozšířila své zahraniční i tuzemské aktivity. Během roku 2004 absolvovali tepličtí filharmonikové 140 koncertů, z toho 52 v zahraničí. Více jak 400 000 posluchačů v Německu, Itálii, Rakousku, Španělsku, Švýcarsku, Monaku, Francii, Belgii, Dánsku, Portugalsku, Chorvatsku, Slovinsku, Maďarsku, Slovensku, Srbsku, na Maltě a dalších zemích, mělo možnost seznámit se se stoupající uměleckou kvalitou orchestru. Zahraniční 12

kritiky vyzdvihovaly především mladé obsazení orchestru, souhru a celkový umělecký dojem. Filharmonie začíná působit ve významných evropských centrech, např. v Mnichově, Berlíně, Basileji, Paříži, Valencii, Lisabonu, Bělehradě, Budapešti, Záhřebu, Ljubljani, Bordeaux, Toulouse, Grenoblu, Madridu, Vallettě a dalších městech. Úspěchy v zahraničí následně přinášejí nová pozvání ke koncertní činnosti a prestiž SČF. Pravidelně též účinkuje na významných koncertních pódiích hudebních festivalů, například Pražské jaro, Janáčkův máj, Festival Český Krumlov, Janáčkovy Hukvaldy, Mahler Jihlava Hudba tisíců, Festival Mitte Europa, České doteky hudby aj. Je pravidelným hostem koncertů pražského Rudolfina nebo Obecního domu v Praze a v dalších velkých městech v Čechách i na Moravě. V lednu 2012 nastoupil do funkce hlavního hostujícího dirigenta italský dirigent Alfonso Scarano, který se od října 2013 stává novým šéfdirigentem Severočeské filharmonie Teplice. Společně se v listopadu 2013 představili italskému publiku na prestižním koncertě v Teatro Luciano Pavarotti v Modeně s díly L. Janáčka a P. I. Čajkovského. Na podzim roku 2013 absolvovala Severočeská filharmonie Teplice turné do Asie, kde navštívila postupně Vietnam, Kambodžu, Hong Kong, Singapur, Malajsii a Brunej. Koncertovala za přítomnosti velvyslanců, vládních činitelů a královských rodin například v hanojské Opera House, malajském Dewan Filharmonik Petronas v Kuala Lumpur, nebo v kambodžském Phnom Penhu či v brunejském Bandar Seri Begawan. Na jaře roku 2017 uskutečnila s velkým úspěchem turné do Jižní Ameriky, kde vystoupila na prestižních pódiích ve městech Santiago de Chile, San Juan, Cordoba, Rosario a Buenos Aires. Od září 2018 je jmenován novým šéfdirigentem Petr Vronský, který přináší do dramaturgie nové prvky s důrazem na českou hudbu. Těžištěm umělecké působnosti zůstává především činnost pro město a jeho kulturu. Díky bohaté zahraniční spolupráci a díky výborným zahraničním kontaktům s agenturami, může SČF Teplice zvát do své domácí dramaturgie řadu vynikajících světových umělců, jakými jsou například Misha Maisky, Sharon Kam, Shlomo Mintz, Kun-Woo Paik, nebo doprovázet na koncertních zájezdech světové umělce, kterými byli mimo jiné David Lomelí či José Carreras a další. Zároveň tepličtí filharmonikové nezapomínají ani na mládež a pořádají mnoho koncertů věnovaných právě jim, budoucím abonentům a posluchačům, kteří mají jedinečnou možnost poznat velký symfonický orchestr. Severočeská filharmonie je zřizována statutárním městem Teplice a je jím zároveň pověřena pořádáním a organizačním zajištěním Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena, který byl založen v roce 1964. Od roku 2004 se tento festival rozšířil z původních 5 koncertů v Teplicích na současných 20 komorních i symfonických koncertů v dalších 10 městech.

13


Osek 3. 6.

KOMORNÍ KONCERT OSEK klášter neděle 3. 6. 2018 v 16:00 hodin

Dioptrio Jana Kubíková flétna

Petr Kubík klarinet

Radovan Skalický fagot Program Wolfgang Amadeus Mozart: (1756-1791)

Divertimento č. 1 B dur pro flétnu, klarinet a fagot (KV Anh. 229) Allegro - Menuetto. Allegretto - Adagio Menuetto - Rondo. Allegro Trio č. 3 pro flétnu, klarinet a fagot, op. 61 Allegro espressivo - Romanze. Andante - Rondo. Allegro

François Devienne: (1759-1803)

Přestávka

Kaspar Johann Kummer: (1795-1870) Joachim Kötschau: (1905-1973)

Trio pro flétnu, klarinet a fagot, op. 32 Allegro - Andante grazioso - Rondo. Allegretto Divertimento B dur pro flétnu, klarinet a fagot, op. 12a Allegro - Allegretto - Larghetto - Allegro Moderato - Presto

Jana Kubíková rozená Potůčková se hře na flétnu začala věnovat již v dětství coby žákyně ZUŠ Dubí. Ve studiu potom pokračovala na Konzervatoři Teplice a v to v letech 1999-2005, kdy byla studentkou flétnových tříd Mgr. Evy Ševčíkové a Mgr. Martina Kůdy. Již během této doby ji oslovila komorní a orchestrální hra. Založila duo Shapozuya s kytaristkou Zuzanou Šabatovou, nyní Ladovou, hrála ve flétnovém triu s Lenkou Chmelovou a Nikolou Oplovou a v dechovém triu Dioptrio, které existuje dodnes. Zúčastnila se letních hudebních kurzů v Jičíně (prof. František Malotín), ve Valticích (barokní flétnistka Jana Semerádová), v Telči (Catrin Cantin), v Brně (Mgr. František Kantor), podnětné bylo také setkávání s flétnistou a výrobcem pikol Mgr. Stanislavem Findou. V letech 2006-2011 se věnovala studiu na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden pod vedením prof. Gunthera Pohla a dále pak flétnisty Sörena Glasera, s nímž mohla v letech 2008-2011 hrát jako praktikantka v saském orchestru Mittelsächsische Philharmonie Freiberg. Během studií třikrát obdržela stipendium od nadace Brücke/Most Stiftung, díky které mohla hrát i na festivalu Tschechisch-Deutsche Kulturtage (Českoněmecké kulturní dny). Jana Kubíková se již delší dobu věnuje i výuce hry na flétnu. Příčné i zobcové flétny a komorní hru vyučovala v ZUŠ Dubí, na Konzervatoři Teplice, v Musikverein Bannewitz a v Musikschule Zebra Dresden. V současné době vyučuje v hudební škole v Míšni a její pobočce v Radeburgu. Petr Kubík se začal hře na klarinet věnovat na ZUŠ v Chomutově a Teplicích. V 15 letech pokračoval ve studiu na Konzervatoři v Teplicích ve třídě Mgr. Vladimíra Zíky. Konzervatoř úspěšně dokončil v roce 2006 provedením Mozartova klarinetového koncertu A dur se Severočeskou filharmonií Teplice pod vedením Charlese Olivieri-Munroa. Vysokoškolské vzdělání získal na JAMU v Brně ve třídě MgA. Víta Spilky a ve třídě prof. Henryho Philippa na Hochschule für Musik v Drážďanech, kde si obzvláště oblíbil hru na tzv. „německý systém“ klarinetu. V průběhu studia reprezentoval své školy na mnoha národních i mezinárodních soutěžích, např. Concertino Praga (2002, čestné uznání), Soutěžní přehlídka konzervatoří v Ostravě (2003, 1. cena), Concours de Geneve (2007), Pražské jaro (2008), Mezinárodní soutěž Johannesa Brahmse Pörtschach (2009, 2. cena), Mezinárodní klarinetová soutěž ve Freiburgu (2012, semifinalista). Od roku 2009 je členem Severočeské filharmonie Teplice, ale působil i v jiných renomovaných tělesech, jakými jsou Europera Youth Orchestra (2005-2007), Filharmonie Brno (2008-2009), Drážďanská filharmonie (2011-2013) a také příležitostně ve Staatskapelle Dresden či s Dresdner Kapellsolisten a jinými orchestry Radovan Skalický začal s hrou na fagot na ZUŠ v Liberci pod vedením Václava Hubálka. V roce 2000 byl přijat k dalšímu studiu na Konzervatoř v Teplicích do třídy Mgr. Jiřího Spěváka. Úspěšně se účastnil několika hudebních soutěží (Soutěžní přehlídka konzervatoří ČR, Pražské jaro) a interpretačních kurzů (R. Minasi, T. Františ, P. Gallois). V roce 2011 úspěšně zakončil studia na pražské AMU ve fagotové třídě prof. Františka Hermana a prof. Jiřího Seidla jak samostatným recitálem, tak sólovým vystoupením se symfonickým orchestrem v rámci akademického cyklu „Ti nejlepší“. Působí jako hráč v několika komorních souborech, např. Duo Trinitas, Trio Conspiratio, Dioptrio či Dechový kvintet 4+1. Je členem operního orchestru Severočeského divadla v Ústí nad Labem a od ledna 2012 také Severočeské filharmonie v Teplicích. Pedagogicky působí na Konzervatoři v Teplicích.

Koncert se koná pod záštitou starostky města Oseka Ing. Lenky Říhové a za finanční podpory města Oseka

Plné vstupné: 120,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, důchodci, děti a držitelé průkazu ZTP: 60,- Kč 14

15


Teplice 4. 6.

KOMORNÍ KONCERT TEPLICE Zahradní dům pondělí 4. 6. 2018 v 19:00 hodin

Sania Cheong housle

Natalia Rehling klavír

Program Robert Schumann: (1810-1856)

Sonáta a moll č. 1, op. 105 Mit leidenschaftlichem Ausdruck Allegretto Lebhaft

Claude Debussy: (1862-1918)

Sonáta g moll, L 140 Allegro vivo Intermède (fantasque et léger) Finale (Très animé)

Přestávka

Ignacy Jan Paderewski: (1860-1941)

Sonáta a moll, op. 13 Allegro con fantasia Intermezzo - Andantino Finale - Allegro molto quasi presto

Henryk Wieniawski: (1835-1880)

Sania Cheong začala s hrou na housle ve svých čtyřech letech. Od té doby směřovala vše k tomu, aby se stala profesionální houslistkou. Nepřekvapilo proto, když už v 10 letech zahrála Mendelssohnův koncert s Prime Philharmonic Orchestra, ve kterém předvedla svůj pozoruhodný talent a muzikálnost. Následovaly úspěchy v mnoha národních i mezinárodních soutěžích a účinkování s řadou orchestrů jako například s Korejským symfonickým orchestrem, Státním filharmonickým orchestrem St. Petersburg, Budapešťským symfonickým orchestrem MAV, Filharmonií Charkov, Symfonickým orchestrem Řím, Symfonickým orchestrem Nürnberg, také se Severočeskou filharmonií Teplice, v mnoha významných koncertních sálech jako ve Smetanově síni v Praze, Hercules hall v Mnichově, v Berlínské filharmonii a v Goldensaalu ve vídeňském Musikverein. V únoru 2010 byla společně se světoznámým violoncellistou Mischou Maiskym pozvána Norimberským symfonickým orchestrem, aby zahrála Beethovenův Trojkoncert pro housle, violoncello a klavír. O rok později byla pozvána, aby tento koncert hrála znovu, tentokrát s Mischou Maiskym a jeho dcerou Lily Maisky se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu na Mezinárodním hudebním festivalu v Českém Krumlově. Společně také zahráli Brahmsův Dvojkoncert, jehož záznam pořídila Česká televize a z živého přenosu zůstalo DVD. V říjnu 2015 vydala své první CD se společností Sony Classical, pro kterou nahrála Mendelssohnův a Beethovenův koncert pro housle Rome Symphony Orchestra. Na Akademii hudebních a dramatických umění ve Vídni.dokončila magisterské studium a od roku 2016 se zde věnuje pedagogické činnosti. Ve studiu pokračuje v Moskvě u Sergeje Kravechenka z Moskevské státní konzervatoře P. I. Čajkovského. Natala Rehling získala hudební vzdělání od Ewy Plobocké, Johannese Kropfitsche, Noela Florese, Vladimira Ashkeazyho, Andrzeje Jasinskiho, Matti Raekallio a Dominique Merlet. Je vítězskou řady mezinárodních klavírních soutěží (Varšava, Mariánské lázně, Hannover, Pörtschach) a získala stipendia řady mezinárodních hudebních nadací. Vystupuje jako sólistka a komorní hráčka napříč Evropou, Asií a Spojenými státy americkými. V Rakousku má za sebou vystoupení v Musikverein a v Konzerthaus ve Vídni, v Mozarthaus Vídeň, Bösendorfer a Yamaha Halls and samozřejmě také v Collection of Historic Musical Instruments vHofburgu ve Vídni. Spolupracuje s dirigenty jako Andrey Boreyko, Jan Krenz , Lukasz Borowicz; Michael Rohac, Roman Valek and Leoš Svárovský. Její vystoupení bylo nahráno řadou evropských rozhlasových a televizních stanic, stejně tak jako její práce klasického nebo romantického repertoáru na historické hudební nástroje. V současné době vyučuje na Akademii hudebních a dramatických umění ve Vídni.

Faust Fantasy, op. 20

Plné vstupné: 120,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, senioři, děti a držitelé průkazu ZTP: 60,- Kč 16

17


Chomutov 5. 6.

KOMORNÍ KONCERT CHOMUTOV kostel sv. Ignáce úterý 5. 6. 2018 v 19:00 hodin

Bohuslav Matoušek housle

Petr Saidl kytara Program Georg Friedrich Händel: (1685-1759)

Sonáta A dur, HWV 372 Adagio - Allegro - Largo - Allegro

Arcangelo Corelli: (1653-1713)

Sonáta č. 1, op. 5 Grave - Allegro - Allegro - Adagio - Allegro

Manuel de Falla: (1876-1946)

La vida bréve

Přestávka

Niccolo Paganini: (1782-1840)

Sonata Concertata Allegro spirito - Adagio assai espressivo Rondeau

Manuel de Falla: (1876-1946)

Suite Populaire Espagñole El paño Moruno - Asturiana - Cancion

Astor Piazzolla: (1921-1992)

Histoire du Tango Café 1930 - Night club 1960

Bohuslav Matoušek (*1949) se hře na housle začal učit v pěti letech ve třídě profesora Zdeňka Němce a jeho studentem zůstal až do svých osmnácti. Od třinácti let také dojížděl do Prahy na soukromé hodiny k profesoru Jaroslavu Pekelskému. Několikrát se zúčastnil celostátní houslové soutěže Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí a pokaždé také zvítězil (1962 absolutní vítězství, 1963 a 1966 laureát soutěže). Jeho dalším úspěchem byla 1. cena v rozhlasové soutěži za interpretaci české soudobé hudby v roce 1965. Po maturitě na havlíčkobrodském gymnáziu studoval na HAMU v Praze u prof. Jaroslava Pekelského a později u prof. Václava Snítila. V roce 1969 se poprvé zúčastnil mistrovských kurzů u Arthura Grumiauxe v Curychu, jejichž úspěšné absolvování mu vyneslo pozvání i v dalších osmi letech, tentokrát k Nathanu Milsteinovi. V roce 1970 získal na mezinárodní Houslové soutěži Tibora Vargy v Sionu zvláštní cenu poroty a zároveň stipendium, které využil k jednoročnímu studiu u Wolfganga Schneiderhana v Lucernu. Již ve svých jednadvaceti letech vystoupil poprvé na festivalu Pražské jaro. Hrál tehdy Dvořákův koncert s orchestrem České filharmonie pod taktovkou dirigenta Lovro von Matačiče. Dva roky poté (1972) pak získal na mezinárodní soutěži téhož festivalu 1. cenu. Přestože mu vítězství na Pražském Jaru přineslo mnoho nabídek na zahraniční angažmá, žádné z nich se po několik let nerealizovalo vzhledem ke vztahu mladého umělce k tehdejšímu režimu. Koncertních příležitostí postupně ubývalo i na domácí půdě a situace následně dovedla B. Matouška až k prodeji jednoho mistrovského nástroje. V roce 1977 přišlo pozvání k japonskému Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, které ukončilo nucené období stagnace a přineslo mnoho podnětů k osobnostnímu i uměleckému růstu. Následující dva a půl roku v Tokiu působil jako koncertní mistr a sólista a pod taktovkou významných světových dirigentů (Sergiu Celibidache, Kurt Masur, Zubin Mehta, Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovič, Dmitrij Kitajenko, Genadij Rožděstvenskij atd.) provedl řadu houslových koncertů. Po návratu z Japonska (1980) se stal primáriem Stamicova kvarteta, v němž působil 15 let. Kvarteto nahrálo doma i v zahraničí přes 60 kompaktních disků a získalo dvakrát prestižní mezinárodní cenu Grand Prix du disque de l´Academie Charles Cros. V současnosti se Bohuslav Matoušek věnuje jak dráze sólového a komorního hráče tak i pedagogické činnosti. Na poli komorní hudby pravidelně koncertuje s kytaristou Petrem Seidlem, je členem Klavírního tria Antonína Dvořáka a Klavírního kvarteta Bohuslava Martinů a uměleckým vedoucím Okteta a Sexteta českých filharmoniků. Již od dob svých studií (1963) spolupracuje se svým stálým klavírním partnerem Petrem Adamcem. Společně natočili mimo jiné kompletní dílo Bohuslava Martinů pro housle a klavír. Tento projekt získal v Čechách, Evropě i v USA několik prestižních ocenění, mezi nimiž vyniká např. vyhlášení Deskou roku 2000 americkým internetovým časopisem Classics Today, či Cannes Classical Award v kategorii Komorní hudba 20. století na hudebním veletrhu MIDEM 2001 ve Francii. Významného mezinárodního ohlasu se dostalo také ojedinělému souboru čtyř kompaktních disků, na kterých je shrnuto dílo skladatele B. Martinů pro koncertantní housle (violu) a orchestr. Jednotlivé nahrávky vznikaly v letech 2001-2005, sólistu doprovodil orchestr České filharmonie pod taktovkou dirigenta Christophera Hogwooda. Nemalou část Matouškova života zaujímá pedagogická činnost. V současné době vede houslovou třídu na pražské HAMU a na brněnské JAMU. Mimo to každoročně vyučuje na letních houslových kurzech v klášteře Zlatá Koruna a má také několik soukromých studentů. Bohuslav Matoušek je jedním z mála držitelů prestižní stříbrné medaile Nadace Bohuslava Martinů.

Plné vstupné: 120,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, senioři, děti a držitelé průkazu ZTP: 60,- Kč

Petr Saidl studoval na Konzervatoři v Pardubicích u Stanislava Juřici a na Vysoké hudební škole Franze Liszta ve Výmaru u prof. Rolanda Zimmera, prof. Jürgena Rosta a prof. Moniky Rostové. Aktivně se účastnil mistrovských kurzů (G. Crosskey, J. W. Duarte, H. Käppel, C. Cotsiolis, W. Lendle aj.). Je držitelem řady ocenění z národních a mezinárodních soutěží. V roce 1990 byl zařazen na prémiovou listinu Českého hudebního fondu. V roce 1993 zahájil svoji pedagogickou činnost na pardubické konzervatoři, kde od roku 2007 vede kytarové oddělení. Jeho studenti obsazují čelní příčky v národních i mezinárodních kytarových soutěžích (180 cen, 68 prvních cen). Od roku 2016 působí také na AMU v Praze. Spolupracuje s hudebními nakladatelstvími, je pravidelně zván do porot kytarových soutěží, na kytarové festivaly, konzervatoře a hudební univerzity. V roce 2010 se stal členem D´Addario family. Jako sólista i člen různých komorních seskupení, nejčastěji s houslistou Bohuslavem Matouškem, violistou Milanem Řehákem a také jako člen kytarového kvarteta Guitar4mation, koncertoval v mnoha evropských zemích. Řada rozhlasových a televizních snímků vznikla ve spolupráci s ORF, ARD, BR1, ČT a ČRo. Natočil dvě sólová CD, další CD s violistou M. Řehákem a tři CD s kytarovým kvartetem Guitar4mation. Je uměleckým ředitelem projektu Kytara Kutná Hora, který mimo jiné zahrnuje festivaly Kytarová noc a Mezinárodní kytarové bienále Kutná Hora nebo udělování ceny Mladý kytarista roku.

18

19

Koncert se koná pod záštitou primátora statutárního města Chomutova JUDr. Marka Hrabáče a za finanční podpory statutárního města Chomutova


Klášterec n. O. 6. 6.

KOMORNÍ KONCERT KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ zámek středa 6. 6. 2018 v 19:00 hodin

Czech Ensemble Baroque Markéta Böhmová, Tereza Válková - soprán, Lucie Karafiátová - alt, Jakub Kubín - tenor, Michal Marhold - bas, Martin Jakubíček - varhany, Karel Fleischlinger - loutna a kytary, Jakub Michl - viola da gamba, Michaela Koudelková, Rastislav Kozoň - cornamusy, flétny, šalmaje dirigent, bicí a umělecký vedoucí: Roman Válek Program

Hudba za doby císaře Rudolfa II. Anonymus: Jan Facilis Boleslavský: Domin Blažej Jitčínský: Anonymus: Jan Campanus Vodňanský:

Písnička příkladná Když jsi v štěstí Píseň nová Píseň velmi potěšená Psalm XXV, Odarion I, Oda XCIV Odarion XVI, Odarion X Tance

Joannes Aegidius Berner von Rettenwert:

Doba vlády Rudolfa II. byla pro Prahu zlatým věkem vědy, literatury, výtvarného umění, ale především hudby. Pověstná kapela císaře Rudolfa přišla do Prahy spolu se dvorem v roce 1583 a v Praze tak našli uplatnění umělci z celé Evropy. Díla skladatelů, kteří působili přímo v rudolfínské kapele, nebo pracovali pod jejím hudebním vlivem, tvoří osu tohoto programu. Po roce 1585 působil v Praze jako varhaník v mešním kostele sv. Jana vynikající slovinský skladatel a významný stoupenec vrcholného stylu polymelodického, Jacobus Gallus (1550-1591). Byl jedním z géniů 16. století a po právu mu náleží nejrozsáhlejší část našeho programu. Dalším znamenitým a nedoceněným autorem byl skladatel, spisovatel a rektor pražské univerzity a jeden z nejslavnějších humanistických básníků, Jan Campanus Vodňanský. Exkurz do doby Rudolfa II. je doplněn o díla dnes již téměř zapomenutých skladatelů, jako byl Boleslavský, Jitčínský nebo kněz a probošt litoměřický Jan Sixt z Lebendorfu. Za pozornost jistě stojí také instrumentální dílo, tance loutnisty Mikuláše Šmala a Joannesa Bernera. Díla těchto mistrů jsou jasným a přesvědčivým dokladem toho, že rudolfínská Praha byla jedním z nejvýznamnějších středisek evropské hudby. Po smrti Rudolfově roku 1612 přesídlil jeho nástupce Matyáš do Vídně a tím byla vzata Praze dvorská kapela a s ní i důležitá podmínka zdárného vývoje hudební kultury. Czech Ensemble Baroque je největší soubor v ČR zabývající se autentickou interpretací hudby starších slohových období. Hraje na dobové nástroje nebo jejich repliky a je známý svou progresivní dramaturgií, uváděním českých premiér děl světových skladatelů. Odbornou kritikou je řazen mezi špičková tělesa svého druhu v Evropě a ročně vytvoří desítky koncertních i scénických projektů. Spolupracuje s významnými tuzemskými i světovými umělci, jakými jsou například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, John Holloway, Jean Francois Lombard, Romain Champion, Vilém Veverka, Krystian Adam, Marie Fajtová, Ludmila Peterková, Marek Štryncl, Barbara Maria Willi, Andreas Scholl či Julia Lezhneva. Soubor pravidelně natáčí pro Český rozhlas, European Broadcasting Union, Českou televizi, Supraphon, Naxos aj. Prezentuje se na festivalech v tuzemsku i zahraničí a účinkoval ve dvou filmech zahraničních produkcí, Margerite (2016) a Interlude in Prague (2017). Roman Válek je významný český dirigent a držitel mnoha ocenění, jakými jsou například Cena Alfréda Radoka či francouzská Cena časopisu Diapason. Specializuje se na stylové uvádění děl baroka a klasicismu na dobové nástroje, zejména pak na velké operní, oratorní a kantátové tituly. Je zakladatelem a šéfdirigentem souboru Czech Ensemble Baroque. Natočil 30 CD titulů u vydavatelství Pickwick Allegro London, Wienna Modern Masters, Marimba Classic DE, Supraphon a Panton. Je šéfdirigentem operní staggiony na Hudebním festivalu Znojmo a spolupracoval téměř se všemi tuzemskými orchestry. Uvedl mnoho novodobých světových premiér, ať už koncertně, nebo jako nahrávky pro rozhlas a televizi. Zaměřuje se na výzkum, restauraci a uvádění děl Franze Xavera Richtera a je zván na významné hudební festivaly po celé Evropě.

Přestávka

Jan Adelf: Jacobus Handl Gallus: Jan Sixt z Lechensfeldu: Mikuláš Šmal z Lebendorfu: Jacobus Handl Gallus:

Píseň satirická Orietur stella ex Iacob Magnificat Tance Si vox est, canta, Linquo coax ranis, Anseris est giga, Gallus amat Venerem, Quam gallina suum parit ovum Tebe Boha vzýváme

Anonymus:

Koncert se koná pod záštitou starosty města Klášterce nad Ohří Ing. Štefana Drozda, za finanční podpory města Klášterce nad Ohří a ve spolupráci se zámkem Klášterec nad Ohří

Plné vstupné: 120,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, senioři, děti a držitelé průkazu ZTP: 60,- Kč 20

21


Teplice 7. 6.

SYMFONICKÝ KONCERT TEPLICE Koncertní sál Domu kultury čtvrtek 7. 6. 2018 v 19:00 hodin

Stefan Zientek housle (SRN)

Severočeská filharmonie Teplice dirigenti:

Chanmin Chung (Jižní Korea)

Niklas Hoffmann (SRN)

Harry Ogg (Velká Británie)

Eric Staiger (SRN)

Tobias Wögerer (Rakousko) Program Ludwig van Beethoven: (1770-1827)

Symfonie č. 8 F dur, op. 93 Allegro vivace e con brio Allegretto scherzando Tempo di Menuetto Allegro vivace

Přestávka

Sergej Prokofjev: (1891-1953)

Koncert pro housle č. 1 D dur, op. 19 Andantino Scherzo. Vivacissimo Moderato - Andante Pták Ohnivák svita z baletu, verze 1945

Igor Fjodorovič Stravinskij: (1882-1971)

Koncert ve spolupráci s Musikhochschule Weimar, SRN Plné vstupné: 160,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, senioři, děti a držitelé průkazu ZTP: 80,- Kč 22

Stefan Zientek (*1996) začínal hrou na housle, které se začal věnovat již ve svých sedmi letech u Ludmilly Chramkové. V roce 2012, v pouhých 16 letech, zahájil studium na Robert Schumann Hochschule v Düsseldorfu u prof. Michaela Gaisera. Od roku 2016 pokračuje v bakalářském studiu u prof. Dr. Friedemanna Eichhorna na Hudební akademii Franze Liszta ve Výmaru. Navíc navštěvuje mistrovské kurzy u prof. Sebastiana Schmidta a prof. Friedmanna Eichhorna. Je několikanásobným držitelem ocenění Jugend Musiziert na státní i spolkové úrovni. V roce 2014 se stal členem Bundesjugendorchester a v současné době je členem Jungen Deutschen Philharmonie. Spolupracuje s dirigenty jako Markus Stenz, Lothar Zagrosek, Sir Simon Rattle, Jonathan Nott a další. Koncertní turné ho přivedly ke spolupráci s Berlínskou filharmonií, Kolínskou filharmonií a Musikverein Wien. Stal se koncertním mistrem Bundesjugendorchester, Jungen Deutschen Philharmonie a Vysokoškolského orchestru Hudební akademie Franze Liszta ve Výmaru. Chanmin Chung (*1991) pochází z Jižní Koreje, kde se již od dětství věnoval hudbě, a to klavíru, houslím, klarinetu, trumpetě a flétně. V letech 2007-2010 studoval na Seoul Arts High School, obor skladba, poté byl v rámci studentského programu přijat ke studiu na Hochschule für Musik und Theater Felixe Mendelssohna Bartholdyho v Lipsku pod vedením prof. Helgy Sippel. Ve studiu pokračoval i v letech 2013-2017, to již na Hudební akademii Franze Liszta ve Výmaru, dirigování u prof. Nicolase Pasqueta, prof. Ekharta Wycika a Markuse L. Franka, dále operní režii u prof. Ulriche Vogel a klavír u Dagmar Brauns. Niklas Benjamin Hoffman (*1990) se začal hudbě věnovat ve svých šesti letech. Nejprve to byla hra na klavír, později se věnoval hře na klarinet, to už jako člen Märkischen Jugendsinfonieorchester. Poté zahájil studium na Hudební akademii Franze Liszta ve Výmaru. Po senzačním vítězství v mezinárodní dirigentské soutěži Donatella Flick & LSO Conducting Competition v roce 2016 se stal asistentem dirigenta London Symphony Orchestra. V této funkci úzce spolupracoval s dirigenty jako Sir Simon Rattle, Bernard Haitin a Valery Gergiev a krátce na to debutoval s tímto orchestrem na jeho prvním koncertě ve Vietnamu v březnu 2017, kdy se představil na open air koncertě se 60 000 diváky. Následovala řada dalších příležitostí, jako hostující dirigent byl pozván k účinkování s Haydn Orchestra, Folkwang Kammerorchester Essen, Aarhus Symphony Orchestra v Dánsku a do St. Petersburg Symphony Orchestra v Rusku. Harry Ogg, nadějný dirigent z Velké Británie, je vítězem lnternational Opera Award Young Artist Bursary, dvakrát vyhrál Brenda Charters Conducting Scholarship a v březnu 2018 byl vybrán pro Deutsche Dirigentenforum. Mezi jeho další projekty patří dirigování Dona Giovanniho a The Turn of the Screw se City of London Sinfonia, Madama Butterfly pro Aujols Music Festival, v rámci mistrovských kurzů s Zürich Tonhalle Orchestra, Jena Philharmonic Orchestra nebo Thuringia Philharmonic Orchestra. Tuto sezónu hostuje v londýnské Royal Opera House a Deutsche Oper am Rhein v Düsseldorfu. Dirigoval řadu britských ansámblů včetně London Mozart Players, Haydn Chamber Orchestra a Covent Garden Chamber Orchestra a asistoval řadě významných dirigentů, jako například Sir Mark Elder, Edward Gardner, Sir Richard Armstrong, Graeme Jenkins, Libor Pešek, Martin Yates, Toby Purser nebo Stephen Cleobury. Tobias Wögere (*1991) začínal jako hráč na violoncello studiem v Mozarteu Salzburg a na Musik und Kunst Privatuniversität Wien, v současné době studuje obor dirigování na Hudební akademii ve Výmaru. Je několikanásobným držitelem ocenění soutěže Prima La Musica, působil jako zástupce v Tonkünstler-Orchester Niederösterreich a účastnil se mistrovského kurzu Vídeňských filharmoniků. V posledních letech zrealizoval i vlastní projekty, se kterými byl pozván ke spolupráci s řadou renomovaných orchestrů, kde se jako dirigent dočkal nadšeného přijetí. V létě 2017 se úspěšně ujal hudebního vedení Operncamps Vídeňských filharmoniků během Salcburského festivalu, projektu, na kterém se bude podílet i v letošním roce. Erik Staiger začínal jako houslista v rodném Lübecku, ve 12 letech se ale začal věnovat hře na klavír, který se pro něho stal hlavním oborem v dalším studiu na Hochschule für Musik und Theater v Hamburgu. Profiloval se nejvíce v oblasti jazzu, zúčastnil se řady festivalů, například na Jazz Baltica Festival, kde jeho trio získalo jednu z cen, nebo na Beijing Music Festival v Číně. Postupně začal být aktivní i v oblasti klasické hudby. Společně s trumpetistou Gustafem Uebachsem založili duo, se kterým rovněž nezůstali bez pozornosti hudební veřejnosti. Pro období let 2014-2017 získal stipendium Nadace Oscara a Very Ritter. Přestože se dirigování věnoval už dříve, v roce 2017 zahájil studium oboru dirigování na Hudební akademii ve Výmaru pod vedením prof. Ekharta Wycika. 23


Teplice 11. 6.

KOMORNÍ KONCERT TEPLICE Zahradní dům pondělí 11. 6. 2018 v 19:00 hodin

Martin Kasík klavír

sólový recitál Program Ludwig van Beethoven: (1770-1827)

Sonáta D dur, op. 10, č. 3 Presto Largo e mesto Menuetto. Allegro Rondo. Allegro

Ludwig van Beethoven: (1770-1827)

Sonáta cis moll, op. 27, č. 2 „Měsíční svit“ Adagio sostenuto Allegretto Presto agitato

Přestávka

Modest Petrovič Musorgskij: (1839-1881)

Obrázky z výstavy Promenáda Skřítek Promenáda Starý hrad Promenáda Tuilleries Bydlo Promenáda Tanec kuřátek ve skořápkách Samuel Goldenberg a Shmuyle Trh v Limoges Katakomby Chaloupka na kuřích nožkách (Baba Jaga) Velká brána kyjevská

Martin Kasík se věnuje klavírní hře od 4 let. Vystudoval Konzervatoř v Ostravě (prof. Mgr. Monika Tugendliebová) a Hudební fakultu AMU v Praze (prof. Ivan Klánský). Absolvoval mnoho našich i mezinárodních klavírních kurzů (Paříž, Villecroze, Piešťany, České Budějovice, Ostrava) pod vedením L. Bermana, E. Indjice, Ch. Zachariase, P. Badury-Skody, C. Herffela a P. Jasmina. Je laureátem mnoha prestižních našich i mezinárodních klavírních soutěží, např. Mezinárodní klavírní soutěž v Kil (Švédsko, 1. cena), Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina Mariánské Lázně (1. cena), Mezinárodní klavírní soutěž Pražského jara (1. cena), Young Concert Artists Competition (evropské kolo, Lipsko, 1. cena), Young Concert Artists Competition (celosvětové kolo, New York, 1. cena), ale je i nositelem řady významných ocenění, např. Cena nadace Pražského jara, Cena nadace Život umělce při Intergram, Cena nadace Gideona Kleina, Cena Nadace Českého hudebního fondu, Cena Hudební akademie ve Villecroze (Francie), Cena Českého rozhlasu, Cena nakladatelství Bärenreiter, Cena Pasadenské filharmonie, Cena nadace Beracassa aj. Koncertoval v řadě států Evropy (Holandsko - Concertgebouw Amsterdam a De doelen Rotterdam, Finsko - Finlandia Hall Helsinki, Španělsko Auditorio di Barcelona a Palau de música Valencie, SRN, Estonsko, Francie, Švýcarsko, Švédsko, Polsko, Slovensko), dále v USA (Alice Tully Hall New York, Metropolitan Museum NY, Kennedy Center Washington aj.), Japonsku (Tokyo Suntory Hall), na Taiwanu a v Singapuru (Singapore Victoria Concert Hall). Jako sólista vystupoval s řadou našich i zahraničních orchestrů (Chicago Symphony Orchestra, Česká filharmonie, New York Chamber Orchestra, Minnesota Symphony Orchestra, Singapore Philharmonic, Rotterdam Philharmonic, Deutsche Radio Berlin, Helsinki Philharmonic, Utah Philharmonic aj.). Debutoval také na Bard Music Festival v New Yorku nebo Chopin-Festivals v rakouském Gamingu, kde spolupracoval s dirigentem Tadeuszem Strugalou. Několikrát nahrával pro český, německý, švédský a missourský rozhlas a pro Českou televizi. Natočil celkem 8 CD z děl J. S. Bacha, L. van Beethovena, F. Chopina, R. Schumanna, S. Rachmaninova, K. Slavického a dalších. CD „Martin Kasík - Live from Prague“ se skladbami R. Schumanna a S. Rachmaninova u firmy ARCO DIVA bylo oceněno vynikající kritikou ve francouzském hudebním magazínu Répertoire v lednu 2000, kde byla Kasíkova interpretace Kreisleriany R. Schumanna přirovnána k výkonům M. Argerich či V. Horowitze. V prosinci 2000 byl vydán jeho druhý sólový CD „Allegro barbaro“ z děl K. Slavického, L. Fišera (světová premiéra), B. Bartóka a L. Janáčka. V dubnu 2002 se objevila na trhu jeho další sólová nahrávka vydaná ve spolupráci s ArcoDiva „Martin Kasík - CHOPIN“, která rovněž získala vysoké ocenění R9 časopisu Répertoire. V roce 2003 následoval další kompaktní disk ve spolupráci s Wihanovým kvartetem „Schumann Dvořák Piano Quintets“ a v roce 2004 kompletní nahrávka Dvořákových Slovanských tanců s Kristinou Kasíkovou. Dalším CD je live záznam Dvořákova Klavírního koncertu g moll s Českou filharmonií a dirigentem Jiřím Koutem, který vyšel rovněž v roce 2004 na značce Supraphon a nahrávka sonát pro violoncello a klavír a klavírního tria F. Chopina s violoncellistou Jiřím Bártou a houslistou J. Talichem. Zatím poslední nahrávkou je CD „Moving clarinet“ ve spolupráci s klarinetistou Irvinem Venyšem. V dubnu 2017 absolvoval se Severočeskou filharmonií Teplice koncertní turné do Jižní Ameriky, kde přednesl klavírní koncerty J. Brahmse a F. Chopina v Santiagu de Chile a na čtyřech koncertech v Argentině (San Juan, Rosario, Córdoba a Buenos Aires).

Plné vstupné: 120,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, senioři, děti a držitelé průkazu ZTP: 60,- Kč 24

25


Most 12. 6.

KOMORNÍ KONCERT MOST kostel Nanebevzetí Panny Marie úterý 12. 6. 2018 v 19:00 hodin

Kateřina Englichová harfa

Vilém Veverka hoboj

Program

Impressions Maurice Ravel (Otomar Kvěch): (1875-1937)

Le tombeau de Couperin, pro hoboj a harfu Prelude - Forlane - Menuet - Rigaudon

Alphons Hasselmans: (1845-1912)

Le source etude de concert pro harfu sólo

Luboš Sluka: (*1928)

Gabbione per due usignuoli nocturno pro hoboj a harfu

Přestávka

Když v roce 2005 vystoupili Kateřina Englichová a Vilém Veverka na svém prvním společném koncertě, ukázalo se, že došlo k jednomu z nejšťastnějších hudebních spojení na české scéně. Unikátní kombinace hoboje a harfy přinesla doposud málo vídané možnosti, a to na poli komorní i koncertantní hudby. Interpreti patří ke špičce svých oborů - pro fenomenální dvojici je charakteristické, že se oba dlouhodobě prosazují také individuálně, jako sólisté. V jejich repertoáru najdeme nejvýznamnější skladby pro hoboj, harfu a orchestr předních světových autorů, jako např. W. Lutoslawski, F. Martin, A. Schnittke, I. Yun, J. Hanuš - drtivou většinu z nich provedli v české premiéře. V roce 2009 pro Supraphon nahráli (spolu s klavíristou Ivo Kahánkem) album „Risonanza“. Vilém Veverka se v roce 2015, rovněž u Supraphonu, zásadním způsobem podílel i na sólovém albu Kateřiny Englichové „Musica per arpa“. Společně vystupují v řadě evropských zemí, ale také např. v Kanadě. Komplexnost obou interpretů podtrhuje rovněž významná činnosti na poli současné hudby. V roce 2010 společně debutovali se skladbami Isanga Yuna na festivalu Pražské jaro. O rok později pak provedli od téhož autora v Berlíně ve světové premiéře jeho „Duo - Kleines Doppelkonzert“. Pravděpodobně jako jediní interpreti současnosti realizovali Dvojkoncert W. A. Mozarta pro hoboj (orig. flétnu), harfu a orchestr C dur, KV. 299. Sólové nahrávky obou umělců najdeme v produkci hudebních vydavatelství Supraphon a Arco Diva. Právě pro Supraphon nahráli první čistě samostatné album - „Impressions“ - s hudbou M. Ravela, C. Debussy, respektive českého žijícího klasika, Luboše Sluky, které reprezentuje to nejzásadnější z jejich současného repertoáru. Na CD „Impressions“, z roku 2017, významně participoval český autor Otomar Kvěch. Na přání obou interpretů stylově přepracoval ve zcela virtuozní záležitost slavnou kompozici Maurice Ravela „Le tombeau de Couperin”. Kateřina Englichová spolupracovala s významnými umělci a soubory, jak v zahraničí (M. Rostropovič, C. Wincenc, E. Zukerman, R. Davidovici ad.), tak u nás (J. Suk, P. Šporcl, J. Hosprová, I. Ženatý, M. Kasík ad.). Jako sólistka spolupracovala s dirigenty Z. Mácalem, J. Bělohlávkem, O. Kukalem, J. Hrůšou ad. Několik let hrála s Filadelfským orchestrem a měla možnost pracovat s dirigenty, jako jsou S. Rattle, C. Abbado, R. Muti, W. Sawallish, S. Ozawa ad. Zúčastnila se festivalů (Tanglewood, Tucson Music Festival v USA, Red Sea Festival v Izraeli, Pacific Music festival v Japonsku, Pražské jaro, Pražský podzim ad. Vedla mistrovské kurzy v USA (Juilliard School of Music, Curtis Institute of Music), Kanadě, Hongkongu, Itálii a Lucembursku. Každé léto vede kurzy na festivalu Ameropa a harfové kurzy v Santuario di Crea v Itálii. Vystoupila jako sólistka, mimo jiné, s Filadelfským symfonickým orchestrem, San Francisco Chamber Orchestra, Vancouver Symphony Orchestra, Hongkongským symfonickým orchestrem, Brandenburským symfonickým orchestrem, Budapešťským symfonickým orchestrem, Českou filharmonií aj. Vystudovala konzervatoř v Praze a prestižní Fulbrightovo stipendium jí umožnilo studovat na Curtisově Institutu ve Filadelfii, USA. V létě 2017 dokončila postgraduální studium na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně. Vystupuje po celé Evropě, Severní Americe, Japonsku, Hongkongu, Austrálii a Novém Zélandu. V roce 1998 debutovala v newyorské Weill Recital Hall v Carnegie Hall. Podílela se na více než 30 CD nahrávkách, je držitelkou prvních cen z mnoha mezinárodních soutěží, mimo jiné i Pro Musicis Int. Award v New Yorku. Je porotkyní v mezinárodních soutěžích (Itálie, Kanada, USA, ČR).

Plné vstupné: 120,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, senioři, děti a držitelé průkazu ZTP: 60,- Kč

Vilém Veverka absolvoval Pražskou konzervatoř, AMU v Praze a opakovaně se účastnil kurzů významného francouzského hobojisty Jeana-Louise Capezzaliho. Zásadním impulsem v jeho uměleckém rozvoji však bylo účinkování v „Gustav Mahler Jugend Orchester“ a následné studium u předního německého hobojisty Dominika Wollenwebera na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně. Jeho profesní rozvoj podstatně obohatilo i dvouleté působení v Berlínské filharmonii (stipendista Karajanovy nadace). Víc než inspirátory mu byli též špičkoví zahraniční hobojisté - Albrecht Mayer, Hansjörg Schellenberger, Maurice Bourgue či Heinz Holliger. Nastoupená cesta vyvrcholila jeho vítězstvím v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží - Sony Music Foundation (Tokio, 2003). Spolupracuje s významnými českými i zahraničními orchestry, k nimž patří zejména PKF - Prague Philharmonia, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Filharmonie Brno nebo Tokyo Filharmonic, Vancouver Symphony Orchestra, Bayerisches Kammerorchester, Münchener Kammerorchester, Slovenská filharmonie, Filharmonie Krakov atd. Nahrál a v českých premiérách provedl řadu náročných skladeb druhé poloviny 20. století. V současnosti se profiluje jako sólový a komorní hráč, je primáriem souboru „PhilHarmonia Octet“ a ambasadorem francouzské firmy Buffet-Crampon. V roce 2014 působil jako „Artist in Residence“ na významném německém festivalu Mitte Europa. V září roku 2015 vydal u Supraphonu další, v pořadí třetí sólové album s koncerty J. S. Bacha, A. Vivaldiho a G. Ph. Telemanna. Tato nahrávka je považována za nejlepší českou desku svého druhu. Společným počinem s harfenistkou Kateřinou Englichovou je vysoce ceněné album Impressions (Supraphon, 2017). Prozatím nejnovějším a zároveň zřejmě nejzásadnějším projektem na poli zvukových nosičů je pak dvojalbum triových sonát J. D. Zelenky, které nahrál společně se členy Berlínské filharmonie (Ensemble Berlin-Prag). Unikátnost této nahrávky podtrhuje participace Reinharda Goebela, zakladatele legendární Musica Antiqua Köln, který se podílel v roli supervizora na nastudování celého cyklu.

26

27

Luboš Sluka: (*1928)

Primavera pro hoboj a harfu

Claude Debussy: (1862-1918)

Reverie, Arabesque, Menuet, Prelude pro hoboj a harfu

Koncert se koná pod záštitou primátora statutárního města Most Mgr. Jana Paparegy


Teplice 13. 6.

KONCERT BICÍCH NÁSTROJŮ TEPLICE Estrádní sál Domu kultury středa 13. 6. 2018 v 19:00 hodin

No Metronome Percussion Matěj Holeček, Antonín Kropáček, Ondřej Malík, Barbora Patáková, Pavel Hekel, Kateřina Chrudimská, Natálie Navrátilová, Martin Sem, Roman Čapek, Martin Kout, Markus Flodin, Jakub Málek, Filip Zázvorka, Patrik Krista, Jan Lepší, Ondřej Ziegler pedagogické vedení:

MgA. Tereza Nosková, Mgr. Michal Kužela, Oto Jarka, dipl. um.

Konzervatoř Teplice vznikla roku 1971 a jedním z otevřených oddělení bylo tzv. lidové oddělení. Jeho součástí byla hra na kytaru, akordeon, zobcovou flétnu a bicí nástroje. Výuky hry na bicí nástroje se ujala tehdejší tympanistka Severočeské filharmonie Teplice Eva Sobíšková, později se k ní přidal její kolega Jiří Cikryt. Dlouho třída bicích působila mimo školu na odloučených pracovištích, jako byl sklep v Kollárově ulici, nebo obytný byt v Českobratrské ulici. Mezitím bylo lidové oddělení zrušeno a vzniklo samostatné bicí oddělení. Roku 2011 se dočkalo vhodných prostor, a to v nově zrekonstruované budově Oáza, která je přímo spojená s hlavní školní budovou. Nyní na bicím oddělení vyučují Oto Jarka, Michal Kužela a Tereza Nosková, pod jejichž vedením vznikl roku 2015 soubor No Metronome Percussion. Soubor je tvořen vždy současnými studenty bicího oddělení, jeho složení se tedy rok od roku mění. Žáci během studia získávají praxi jak v populární sféře, v rámci Big Bandu či doprovodné kapely zpěváků populárního oddělení, tak ve sféře orchestrální, ve školním orchestru, orchestrální akademii při Severočeské filharmonii Teplice a v Severočeském divadle Ústí nad Labem, ve hře souborové i sólové. Díky množství a různorodosti nástrojů, spadajících pod skupinu bicích, se oddělení v mnohém odlišuje od těch ostatních. Jak svým celkovým chodem, tak koncepcí a rozdělením hodin či cvičením studentů. Výuka je rozdělena do tří hlavních bloků - melodické bicí nástroje, tympány, bicí souprava a malý buben. V rámci komorní hry se pak žáci seznamují s nejrůznějšími perkusními a orchestrálními nástroji. Svoje dovednosti pak studenti pravidelně prezentují na půdě školy i mimo ni. V Teplicích např. v lázeňském domě Beethoven či v Domě kultury. Mimo Teplice navazují stálou spoluprací se ZUŠ Ústeckého kraje, brněnskou JAMU a hraní na kulturních akcích v regionu. Roku 2015 soubor No Metronome Percussion reprezentoval Ústecký kraj na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně. Mezi úspěšné absolventy bicího oddělení teplické konzervatoře patří mimo jiné Martin Šulc, první absolvent v historii oddělení, následně student Berklee College of Music v Bostonu, v současnosti učitel na VOŠ Jaroslava Ježka v Praze a jeden z pořadatelů Czech Jazz Workshop; Marek Vrabec, umělecký ředitel festivalu Dvořákova Praha, Jaroslav Noga, držitel 3. místa na V - Drums World Championship 2012, bývalý hráč kapely Už jsme doma a současný bubeník kapely Mucha, Michal Martinec a Libuše Šperková, členové SČF Teplice, Michal Kužela, tympanista v Severočeském divadle, nebo Tereza Nosková, vedoucí bicího oddělení na Konzervatoři Teplice.

klavírní doprovod:

Mgr. Marie Červová Program Matthias Schmitt: Antonín Dvořák: John Harry Beck: Saul Goodman: Aleksandre Machavariani: Eckhard Kopetzki: arr. Anatolij Vasiljevič Ivanov: Nebojša Jovan Živković: Pentatonix: Roman Vrána:

Belo Horizonte Slovanský tanec č. 1, arr. A. V. Ivanov Tag Team Ballad for the Dance Doluri Cayenne American Song, americká lidová píseň Macedonia White Winter Hymnal Full Contact for Percussion Quintet

Rytmus v srdci, paličky v ruce

Přestávka

Mitch Markovich: George Bizet: Ney Rosauro: Rich O´Meara: Chris Crockarell: Itaal Shur / Rob Thomas:

Tornado Carmen, předehra, arr. K. M. Kupinskij Koncert pro tympány a orchestr, Horse Ride Wooden Music Snomz Smooth, arr. Aaron Klausing

Koncert ve spolupráci s Konzervatoří Teplice Plné vstupné: 120,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, senioři, děti a držitelé průkazu ZTP: 60,- Kč 28

29


Velké Březno 13. 6.

KOMORNÍ KONCERT VELKÉ BŘEZNO zámek středa 13. 6. 2018 v 19:00 hodin

Miroslav Ambroš housle

Oldřich Vlček viola

Zuzana Ambrošová klavír Program Wolfgang Amadeus Mozart: (1756-1791)

Duo pro housle a violu č. 1 G dur, KV 423 Allegro Adagio Rondeau. Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart: (1756-1791)

Duo pro housle a violu č. 2 B dur, KV 424 Adagio. Allegro Andante cantabile Andante grazioso con variazioni

Antonín Dvořák: (1841-1904)

Mazurek e moll, op. 49 pro housle a klavír

Miroslav Ambroš studoval hru na housle na Pražské konzervatoři a Vysoké škole v Drážďanech u prof. Ivana Ženatého, na Hochschule für Musik und Theater v Hannoveru u prof. Krzystofa Wegrzyna, v loňském roce úspěšně dokončil magisterské studium na HAMU v Praze u prof. Ivana Štrause. Několikrát mu bylo uděleno stipendium na mezinárodní houslové kurzy do Kanady k proslulému Pinchasu Zukermanovi, do Plzně k Ruggieru Riccimu, opakovaně do Holandska ke G. Paukovi a K.Wegrzynovi a do Švýcarska k Prof. A.Chumachenko. Od roku 2008 byl soukromým žákem Mistra Josefa Suka. M. Ambroš je vítězem mnoha národních i mezinárodních houslových soutěží, především mezinárodní soutěže Du Prix des Jeunes Talents Européens de Musique Classique v Marseille (Francie). V roce 2004 získal na základě vítězství v soutěži stipendium společnosti YAMAHA. Společně s klavíristou Markem Šedivým se stal absolutním vítězem Národní soutěže Concertino Praga 2006 pro komorní soubory. Nahrával pro slovenskou televizi i rozhlas a také pro marseillské a lucemburské rádio a BBC. V roce 2006 natočil své debutové CD společně s klavíristkou Zuzanou Ambrošovou u hudebního vydavatelství Arco Diva. V Čechách a na Slovensku hrál sólově takřka se všemi orchestry a dirigenty. Nejvíce si cení spolupráce s Jiřím Bělohlávkem v Čajkovského houslovém koncertě D dur ve Dvořákově síni Rudolfína. Společně s J. Sukem, J. Bártou, J. Simonem a K. Untermüllerem vystoupil na festivalu Pražské Jaro 2008 a s těmito vynikajícími umělci také natočil CD se skladbami A. Dvořáka a J. Suka u společnosti Supraphon. Vystoupil na mnoha koncertech a festivalech na Slovensku, v Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Španělsku, Holandsku, Lucembursku, Chorvatsku, Bulharsku, Švýcarsku a Kanadě. Oldřich Vlček pochází ze Strakonic, kde se učil hře na housle u prof. Bohumila Kotmela, v Praze poté absolvoval konzervatoř a HAMU u prof. J. Vlacha, prof. N. Grumlíkové. Hudební vzdělání završil v Sieně v Itálii. Po škole působil 17 let v PKO jako primárius a v roce 1976 založil orchestr Virtuosi di Praga. Po roce 1989 z něj vybudoval první nezávislé profesionální těleso na našem území. Dále je zakladatelem Mezinárodního hudebního festivalu PONTES, který probíhá každý podzim v místech zapsaných na listině kulturního a přírodního dědictví lidstva UNESCO. Vymyslel projekt Záchrana kulturního dědictví, kdy jsou restaurovány hudební písemné památky našich skladatelů (dosud je zrestaurována Smetanova Má vlast, Dvořákova Novosvětská symfonie). Založil jarní Festival Mozart Praha. Kromě toho pro návštěvníky Pražských koncertů staví již několik let dramaturgii abonentní řady v Rudolfinu a na Žofíně. Nejen jako šéf orchestru, ale i jako sólista se podílel na množství CD pro česká i světová vydavatelství, pro Český rozhlas, Českou televizi, ale i pro BBC. S orchestrem Virtuosi di Praga, jehož je uměleckým šéfem, dramaturgem, manažerem, leaderem i primáriem, absolvoval přes 2000 koncertů. Kromě toho účinkuje v menších seskupeních, např. klasikjazzová formace Yama trio, Virtuosi Quartet, Virtuosi Quintet a další. Jako sólista spoluúčinkoval s Placidem Domingem, J. Curou, M. Rostropovičem, P. Schreierem a mnoha dalšími renomovanými umělci. Většinu roku tráví s orchestrem Virtuosi di Praga na turné v zahraničí, kam také odjíždí i sám jako dirigent (Itálie, Kanada, Korea aj.).

Přestávka

Plné vstupné: 160,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, senioři, děti a držitelé průkazu ZTP: 80,- Kč

Zuzana Ambrošová započala svá studia na košické konzervatoři již ve třinácti letech jako výjimečně talentované dítě. Jako laureátka Smetanovské klavírní soutěže v Hradci Králové (1974) a soutěže Beethovenův Hradec (1976), hrála sólově se Státní filharmonií Košice již v šestnácti letech. V roce 1979 se zúčastnila mistrovských klavírních kurzů ve Výmaru v Německu. Po ukončení studií na AMU v Praze, kde studovala v klavírní třídě prof. Zdeňka Jílka a prof. Jana Panenky (komorní hra) působila od roku 1982 deset let na konzervatoři v Košicích. S velkým úspěchem vystupovala jako sólistka s košickou filharmonií a Vídeňskými filharmoniky, v recitálech a komorních koncertech na Slovensku, v Čechách, Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Holandsku Chorvatsku, Španělsku, Švýcarsku, Francii a Itálii. Od roku 1992 působí v Praze na konzervatořích, Gymnáziu Jana Nerudy a externě spolupracuje jako korepetitorka na dechovém oddělení hudební fakulty AMU. Často bývá přizvána ke klavírní spolupráci zejména na mezinárodních soutěžích a kurzech. Je také vyhledávanou komorní hráčkou. Nejvíce se však věnuje klavírní spolupráci se svým synem Miroslavem, se kterým vystupuje na mnoha domácích a mezinárodních pódiích.

30

31

Johan Halvorsen: (1864-1935)

Pascaglia na téma G. F. Händela pro housle a violu

Wolfgang Amadeus Mozart: (1756-1791)

Trio „Kegelstatt“ Es dur, KV 498 pro housle, violu a klavír Andante Menuetto Rondeau. Allegretto

Koncert se koná ve spolupráci se zámkem Velké Březno


Teplice 14. 6.

SYMFONICKÝ KONCERT MELODRAMU TEPLICE Koncertní sál Domu kultury čtvrtek 14. 6. 2018 v 19:00 hodin

Jaromír Meduna vypravěč, opat, lovec kamzíků

Petr Mikeska Egmont, duch, ďábel

Eva Müllerová soprán

Zbigniew Kalina Manfréd

Marta Hrachovinová Nemesis

Anna Theimerová víla, stín Astarty

Severočeská filharmonie Teplice dirigent:

Jiří Petrdlík úprava textů a dramatická adaptace v českém jazyce

Věra Šustíková a Roman Meluzín Program Ludwig van Beethoven: (1770-1827)

Egmont melodram na drama J. W. Goetha

Přestávka

Robert Schumann: (1810-1856)

Manfréd melodram na báseň G. G. Byrona

Plné vstupné: 160,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, senioři, děti a držitelé průkazu ZTP: 80,- Kč 32

Jaromír Meduna, herec, recitátor a dabér se narodil v r. 1953 v Praze. Po absolvování studia na DAMU v oboru činoherní herectví působil tři sezóny v ostravském Divadle Petra Bezruče. Poté hrál do roku 1986 v příbramském divadle A. Dvořáka a libereckém Divadle F. X. Šaldy. Pak zakotvil v Městských divadlech pražských na více než 20 let. Zejména v Divadle ABC sklidil řadu úspěchů díky množství komediálních i dramatických rolí. Můžeme jmenovat například Sestup Orfeův, Šakalí léta nebo Na východ od ráje. Svou divadelní kariéru zakončil sedmiletým působením na slavné scéně Divadla na Vinohradech v Praze. Dnes jej můžeme vidět jako hosta v Divadle Viola, Divadle Palace nebo v Divadle na Fidlovačce. Aktivně se věnuje dabingu. Svůj nezaměnitelný charismatický hlas propůjčil desítkám slavných osobností, jako jsou Robert De Niro, Gene Hackman, Anthony Hopkins, John Goodman, John Malkovich, Ken Watanabe, Liam Neeson, Walter Matthau, David Suchet a mnozí další. Za dabing získal roku 2012 významnou Cenu Františka Filipovského. Kromě divadelní činnosti a dabingu se věnuje rozhlasu, recitaci (v roce 2014 mu byla udělena poděbradská Křišťálová růže, nejvyšší ocenění v oblasti uměleckého přednesu) a interpretaci melodramů. Spolupracuje s Pražským filharmonickým sborem, Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK a dalšími hudebními tělesy. Je stálým členem Mezinárodního festivalu koncertního melodramu, kde nastudoval řadu novinek i klasických děl české a zahraniční provenience. K nezapomenutelným zážitkům patří například jeho Enoch Arden ve stejnojmenném celovečerním Strausově melodramu (s klavíristou Miroslavem Sekerou) či vypravěč ve světové premiéře Prokofjevova melodramu Evžen Oněgin (se Severočeskou filharmonií Teplice). Petr Mikeska se narodil v Praze, kde vystudoval gymnázium a VOŠ hereckou, kterou ukončil v roce 1997 (absolventské představení - muzikál "Veslo a růže", role Vojtěcha). Ještě během studia nastoupil do svého prvního angažmá v Městském divadle v Mostě a v témže roce byl angažován do Západočeského divadla v Chebu. V roce 1999 odešel na tzv. volnou nohu a hostoval v pražském Divadle pod Palmovkou a v Divadle Gong. Od sezóny 2001/2002 je angažován v Městském divadle Mladá Boleslav. V roce 2006 ukončil studia na pražské DAMU, obor režie činoherního divadla. V roce 2013 získal Thálii v kategorii činohra muži za roli Paula Verlaina v inscenaci Úplné zatmění. Od září 2016 se stal uměleckým šéfem Městského divadla v Mladé Boleslavi. Eva Müllerová vystudovala francouzský jazyk na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Poté absolvovala obor klasický zpěv na Pražské konzervatoři u Jiřího Kotouče. Věnuje se zejména oratornímu zpěvu a koncertní činnosti. Na operní scéně debutovala v Mozartově opeře Kouzelná flétna v roli Paminy, ve spolupráci s Operou Mozart pravidelně vystupovala v roli Donny Elvíry (Don Giovanni), v plzeňském Divadle J. K. Tyla se představila jako Královna noci (Kouzelná flétna). Spolupracuje s mnoha hudebními tělesy v celé České republice a vystupuje i v zahraničí (Francie, Itálie, Německo, Velká Británie). Často se účastní nejrůznějších produkcí barokních oper, zejména v rámci letních festivalů např. v Českém Krumlově či Valticích. Zbigniew Kalina po dokončení gymnázia začal studovat v Hereckém studiu Mileny Asmanové při Národním divadle moravskoslezském v Ostravě se zaměřením na muzikál. Po jeho absolvování získal angažmá v Těšínském divadle, později v Městském divadle Karlovy Vary a od roku 2004 působil v Divadle A. Dvořáka Příbram. Hostoval také v Národním divadle moravskoslezském, Komorní scéně Aréna v Ostravě, v Divadle Na Fidlovačce, Klicperově divadle Hradec Králové, Divadle J. K. Tyla v Plzni či Divadle Aqualung. Objevil se v širší nominaci na Cenu Thálie 2007 za roli Daniela Halibuta v inscenaci Pension pro svobodné pány. V roce 2008 získal Cenu Thálie pro mladého činoherce do 33 let a dostal cenu Českého divadla 2010 za nejlepší mužský herecký výkon v roli Malvolia v inscenaci Večer tříkrálový, aneb Cokoli chcete. Po několika hostováních v Městských divadlech pražských se od září 2012 stal jejich členem. Anna Theimerová, herečka a dabérka, se narodila v Praze, kde též profesně působila za svobodna pod jménem Anna Suchánková. Vystudovala francouzské gymnázium Jana Nerudy, literární a jazykovou kulturu na Univerzitě v Hradci Králové a současně pražskou DAMU (2006-2010), herectví alternativního a loutkového divadla. Jeden semestr studia na DAMU strávila na španělském Institut del Teatre v Barceloně. Pět let působila v taneční skupině Zig-Zag a se spolužačkami z DAMU založila pěveckou skupinu Jelení loje. Z televizní tvorby je možné jmenovat seriál ČT Příkopy a pohádku 100+1 princezna. Z divadelní činnosti je hlavně hostem Městských divadel pražských, divadla Anfas a divadla Rokoko. 33


Marta Hrachovinová, herečka a recitátorka, pochází z Prahy, ale celé dětství prožila v zahraničí (Libye, USA, Kypr). V roce 1979 absolvovala obor herectví na pražské DAMU. Během studia hostovala v Národním divadle a v Divadle Jiřího Wolkera, kde získala po absolutoriu angažmá, a vytrvala v něm až do zániku divadla v roce 1996. Vytvořila zde velkou řadu rolí (jmenujme Dorotku v Tylově Strakonickém dudákovi či Tornado Lou v adaptaci Brdečkova Limonádového Joea). Má na svém kontě několik českých i zahraničních filmových rolí, např. Panna a Netvor (ČR 1978), Cena medu (ČR 1985), Hidden in Silence (USA 1996). Pro televizi natočila např. inscenace Lakomec (ČR 1980), Prsten (USA 1997). Od studií se zabývá uměleckým přednesem a několikrát se stala laureátkou soutěže Neumannovy Poděbrady. Po studiu působila kromě angažmá v divadle na DAMU jako odborný asistent uměleckého přednesu. V současné době vede Kabinet hlasové výchovy a uměleckého přednesu na VOŠ herecké v Praze. Připravila a režírovala desítky pořadů poezie a prózy s amatéry, studenty hereckých škol i profesionály, věnuje se voice-bandu a malým jevištním formám. Kromě uměleckého přednesu, kterému zasvětila své profesionální působení, se věnuje soustavně také interpretaci koncertních melodramů. Je stálou interpretkou Mezinárodního festivalu koncertního melodramu a ředitelkou Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů.

Jiří Petrdlík vystudoval klavír, trombon a dirigování na Pražské konzervatoři a AMU u prof. M. Košlera, M. Němcové, J. Bělohlávka, R. Elišky, F. Vajnara a dalších. Vzdělání si doplnil na mistrovských kurzech Kurta Masura a Jiřího Bělohlávka. Úspěšně se zúčastnil významných hudebních soutěží (Praga Cantat, American Opera Competition, D. Flick Conductor Competition London). V letech 2002-2009 působil jako dirigent Národního divadla v Brně a šéfdirigent Městského divadla v Brně. Od roku 2004 je angažován jako stálý dirigent divadla J. K. Tyla v Plzni a jako host pravidelně spolupracuje s mnoha předními operními scénami (např. Teatro di Messina, Theatre du Capitol de Toulouse, Mazowiecki Teatr Muzyczny Warszawa, North Texas University Opera, Národní divadlo v Praze, Komorní opera Praha, Káhirská a Alexandrijská opera aj.). Spolupracuje s významnými orchestry, jakými jsou například Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Český národní symfonický orchestr, Moravská filharmonie Olomouc, Severočeská filharmonie Teplice, Vratislavská filharmonie, Slezská filharmonie Katowice, Orchestr MTM Warszawa, KSO Toronto, Filharmonický orchestr Iwasaki aj.). Je pravidelně zván na významné hudební festivaly v Evropě, Číně, Japonsku, Kanadě a USA. V roce 2010 zahájil úspěšnou a dlouholetou spolupráci s Káhirským symfonickým orchestrem, kde působil v letech 2011-2015 jako generální hudební ředitel a šéfdirigent. Od sezóny 2015/16 je pravidelným hostujícím dirigentem Podkarpatské filharmonie Rzeszow (Polsko). Rozvinul bohatou činnost sbormistrovskou (2002-2010 sbormistr VUS Univerzity Karlovy, od roku 2009 umělecký šéf Pražského smíšeného sboru), muzikologickou (Univerzita Karlova Ph.D.) i publikační a pedagogickou. Od roku 1998 působí jako člen a předseda poroty mezinárodního festivalu Praga Cantat a člen výboru Společnosti A. Dvořáka. Je také členem výboru Společnosti Z. Fibicha a od roku 2016 hudebním ředitelem Mezinárodního festivalu koncertního melodramu.

Severočeská filharmonie Teplice je jediným profesionálním symfonickým orchestrem v Ústeckém kraji. Zakládací listina a úřední schválení orchestru nese letopočet 1838. Od konce 19. století uváděl orchestr pravidelné cykly symfonické hudby v provedení nejžádanějších dirigentů a sólistů té doby. Koncertovaly zde největší osobnosti světové hudby, např. dirigenti Eugen d´Albert, Richard Strauss, klavíristé Ferruccio Busoni, Conrad Ansorge, Emil Sauer, Ernö Dohnányi, Frederic Lamond, houslisté Pablo de Sarasate, Eugéne Ysaye, Bronislav Huberman, Fritz Kreisler, Alexander Pečnikov, Henri Marteau, violoncellisté David Popper, Julius Klengel, Hugo Becker, Anton Hekking, pěvkyně Lili Lehmannová, Ernestina Schumann-Heinkeová a mnoho dalších. V létě absolvoval orchestr okolo 150 lázeňských a 18 symfonických koncertů a v zimní sezóně cykly vážné symfonické hudby. Řídí je kromě hudebního ředitele O. K. Willeho hostující dirigenti, mezi nimi např. Siegfried Wagner, Alexander Zemlinský nebo Felix von Weingartner. Vystupovali zde i všichni velcí čeští houslisté počínaje Josefem Slavíkem a konče Janem Kubelíkem. Činnost městského orchestru skončila koncem druhé světové války v souvislosti s uzavřením městského německého divadla. V roce 1948 vzniklo nové hudební těleso - Městský lázeňský orchestr. Postupně se zde vystřídala celá řada dirigentů, např. Miloslav Bervíd, Bohumil Berka, Martin Turnovský, Libor Pešek a Vladimír Válek. V roce 1972 přišel na místo ředitele a šéfdirigenta Jaroslav Soukup. Rozšířil početní stav orchestru, který od roku 1979 nesl název Severočeská státní filharmonie. Po listopadových událostech roku 1989 se ujal šéfdirigentského místa Jan Štván a od roku 1991 Tomáš Koutník. Pod jeho taktovkou dochází k natočení všech symfonií Franze Schuberta na 4 CD. V létě roku 1997 odchází z Teplic šéfdirigent Tomáš Koutník, nicméně období jeho působení v Teplicích je příznivci orchestru i veřejností považováno za významnou éru SČF. Rovnocennou náhradou za odstupujícího šéfdirigenta se stává od července 1997 mladý kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe, přicházející ze Státní filharmonie Brno. Nová dramaturgie, srozumitelná a přístupná širokým vrstvám posluchačů, přináší naprostý zvrat v návštěvnosti abonentních koncertů. Charles Olivieri-Munroe přivádí do Teplic řadu významných světových umělců, včetně monacké princezny, klavíristky Caroline Murat. Tato spolupráce vyvrcholila v roce 1999 koncertem v Monte Carlu za přítomnosti mnoha významných světových osobností společenského života. Na tomto koncertě, jehož výtěžek byl věnován Weizmannově nadaci, vystoupil i světově proslulý houslista Maxim Vengerov. Šéfdirigent SČF Teplice Charles Olivieri-Munroe je zván na prestižní koncertní pódia po celém světě. Diriguje přední orchestry a zdokonaluje svou dirigentskou činnost, která vyvrcholila v květnu 2000, kdy získává 1. cenu v dirigentské soutěži Pražské jaro. Od roku 2001 Severočeská filharmonie Teplice výrazně rozšířila své zahraniční i tuzemské aktivity. Během roku 2004 absolvovali tepličtí filharmonikové 140 koncertů, z toho 52 v zahraničí. Více jak 400 000 posluchačů v Německu, Itálii, Rakousku, Španělsku, Švýcarsku, Monaku, Francii, Belgii, Dánsku, Portugalsku, Chorvatsku, Slovinsku, Maďarsku, Slovensku, Srbsku, na Maltě a dalších zemích, mělo možnost seznámit se se stoupající uměleckou kvalitou orchestru. Zahraniční kritiky vyzdvihovaly především mladé obsazení orchestru, souhru a celkový umělecký dojem. Filharmonie začíná působit ve významných evropských centrech, např. v Mnichově, Berlíně, Basileji, Paříži, Valencii, Lisabonu, Bělehradě, Budapešti, Záhřebu, Ljubljani, Bordeaux, Toulouse, Grenoblu, Madridu, Vallettě a dalších městech. Úspěchy v zahraničí následně přinášejí nová pozvání ke koncertní činnosti a prestiž SČF. Pravidelně též účinkuje na významných koncertních pódiích hudebních festivalů, například Pražské jaro, Janáčkův máj, Festival Český Krumlov, Janáčkovy Hukvaldy, Mahler Jihlava Hudba tisíců, Festival Mitte Europa, České doteky hudby aj. Je pravidelným hostem koncertů pražského Rudolfina nebo Obecního domu v Praze a v dalších velkých městech v Čechách i na Moravě. V lednu 2012 nastoupil do funkce hlavního hostujícího dirigenta italský dirigent Alfonso Scarano, který se od října 2013 stává novým šéfdirigentem Severočeské filharmonie Teplice. Společně se v listopadu 2013 představili italskému publiku na prestižním koncertě v Teatro Luciano Pavarotti v Modeně s díly L. Janáčka a P. I. Čajkovského. Na podzim roku 2013 absolvovala Severočeská filharmonie Teplice turné do Asie, kde navštívila postupně Vietnam, Kambodžu, Hong Kong, Singapur, Malajsii a Brunej. Koncertovala za přítomnosti velvyslanců, vládních činitelů a královských rodin například v hanojské Opera House, malajském Dewan Filharmonik Petronas v Kuala Lumpur, nebo v kambodžském Phnom Penhu či v brunejském Bandar Seri Begawan. Na jaře roku 2017 uskutečnila s velkým úspěchem turné do Jižní Ameriky, kde vystoupila na prestižních pódiích ve městech Santiago de Chile, San Juan, Cordoba, Rosario a Buenos Aires. Od září 2018 je jmenován novým šéfdirigentem Petr Vronský, který přináší do dramaturgie nové prvky s důrazem na českou hudbu. Těžištěm umělecké působnosti zůstává především činnost pro město a jeho kulturu. Díky bohaté zahraniční spolupráci a díky výborným zahraničním kontaktům s agenturami, může SČF Teplice zvát do své domácí dramaturgie řadu vynikajících světových umělců, jakými jsou například Misha Maisky, Sharon Kam, Shlomo Mintz, Kun-Woo Paik, nebo doprovázet na koncertních zájezdech světové umělce, kterými byli mimo jiné David Lomelí či José Carreras a další. Zároveň tepličtí filharmonikové nezapomínají ani na mládež a pořádají mnoho koncertů věnovaných právě jim, budoucím abonentům a posluchačům, kteří mají jedinečnou možnost poznat velký symfonický orchestr. Severočeská filharmonie je zřizována statutárním městem Teplice a je jím zároveň pověřena pořádáním a organizačním zajištěním Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena, který byl založen v roce 1964. Od roku 2004 se tento festival rozšířil z původních 5 koncertů v Teplicích na současných 20 komorních i symfonických koncertů v dalších 10 městech.

34

35

PhDr. Věra Šustíková, Ph.D., muzikoložka a režisérka, absolvovala Státní konzervatoř v Brně obor klasická kytara a FF UK v Praze obory hudební věda / výchova a bohemistika. Od roku 1982 působí v Českém muzeu hudby v různých funkcích. Je autorkou řady hudebních výstav, např. Bedřich Smetana - Legend of My Country (Montreal, Ottawa, Toronto 1994), Zdeněk Fibich 1850-1900 (Praha 2000/2001), Život je jen náhoda / Jaroslav Ježek (Praha 2006/2007, Bratislava a Hodonín 2007, New York 2009 a Toronto 2009/2010). Uspořádala dvě rozsáhlá zahraniční přednášková a koncertní turné: Zakladatelská generace české národní hudby (Kanada 1994) a Zdeněk Fibich (USA a Kanada 1996). V roce 2000 připravila rozsáhlý projekt k výročí UNESCO Mezinárodní oslavy Zdeňka Fibicha 2000, zařazený mezi projekty Praha - evropské město kultury roku 2000. Je šéfredaktorkou časopisu Muzikologické fórum. Je autorkou projektu Oživení koncertního melodramu, v jehož rámci založila a po léta řídila Turné českého melodramu, Umělecké dílny melodramu, Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha, Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů. V letech 2002-2012 vyučovala melodram na DAMU. Autorsky zpracovala např. libreto k průřezu Fibichovou trilogií Hippodamie, rekonstruovala libreto scénického melodramu Bratrovrah F. Škroupa, rekonstruovala historickou dramatizaci A. J. Tairova a zpracovala scénář dosud neprovedeného díla S. Prokofjeva Evžen Oněgin se Severočeskou filharmonií Teplice, které bylo následně natočeno na CD. Poslední větší prací je koncertní nastudování oratoria A. Honeggera Jana z Arku na hranici pro Český národní symfonický orchestr s dirigentem L. Peškem. Poznatky ze své dvacetileté režijní, dramaturgické, pedagogické a vědecké činnosti publikovala ve třech samostatných knihách Zdeněk Fibich a český koncertní melodram (2014), Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického (2016) a Nová vlna koncertního melodramu (2017).


Osek 17. 6.

KOMORNÍ KONCERT OSEK klášter neděle 17. 6. 2018 v 16:00 hodin

Wihanovo kvarteto Leoš Čepický - 1. housle, Jan Schulmeister - 2. housle Jakub Čepický - viola, Michal Kaňka - violoncello Program Franz Schubert: (1797-1828)

Kvartetní věta c moll, D 703 Allegro

Joseph Haydn: (1732-1809)

Smyčcový kvartet G dur, op. 54, č. 1, Hob III:58 Allegro con brio Allegretto Menuetto Finale: Presto

Ludwig van Beethoven: (1770-1827)

Wihanovo kvarteto je jedním z předních smyčcových kvartet, jež v nedávných letech vznikla z velké české interpretační školy. Kvarteto, vzniklé v roce 1985, si získalo mimořádný věhlas za interpretaci jak domácího českého repertoáru, tak i mnoha nejpřednějších děl kvartetního repertoáru období klasicismu a romantismu i děl moderních. Jeho rozvíjející se obdivuhodná mezinárodní kariéra zahrnuje vystoupení na předních festivalech v Evropě a na Dálném východě. Pravidelně koncertuje v USA a podniklo také turné po Austrálii a Novém Zélandu, jež se setkalo se značným ohlasem. Je častým hostem ve Velké Británii a jeho vystoupení jsou často na pořadu vysílání jak Radia 3, tak i koncertů Wigmore Hall, Bridgewater Hall, South Bank a v mnoha jiných místech. Wihanovo kvarteto je laureátem mnoha mezinárodních soutěží - Festivalu Pražské jaro 1988, Mezinárodní soutěže komorní hudby v Trapani na Sicílii v roce 1990 a Svátku komorní hudby v Osace v roce 1996, což vyústilo v každoroční nová pozvání do Japonska. V roce 1991 získalo jak první cenu, tak i cenu obecenstva v Londýnské mezinárodní soutěži smyčcových kvartet. Třikrát bylo kvarteto nominováno na Cenu královské filharmonické společnosti jakožto ocenění jeho mimořádné výchovné práce a interpretačních výkonů ve Velké Británii. Diskografie kvarteta, přes 40 CD, svědčí o jeho vřelém vztahu k české hudbě, ale zahrnuje také mnohá klasicistní, romantická a moderní díla kvartetního repertoáru. Jeho nahrávka Shönbergova 4. kvartetu spolu s Pfitznerovým kvartetem č. 2 získala nejvyšší ocenění francouzského časopisu Repertoire. Jeho závěrečné CD cyklu Beethovenových kvartet pro firmu Lotos bylo vydáno v prosinci 2005 na koncertu ke 20. výročí kvarteta v pražském Rudolfinu. Kvarteto je residenčním kvartetem Trinity College of Music v Londýně. Za pobytů ve Velké Britanii účinkují Wihanovci pravidelně pro Cavatina Chamber Music Trust v koncertech pořádaných pro popularizaci komorní hudby mezi mládeží. Kvarteto též pořádalo mistrovské kurzy v Royal Welsh College of Music and Drama v Cardiffu a zúčastnilo se řady kurzů, jako Darlington International Summer School a Pro Corda. V sezoně 2007-2008 soubor provedl na šesti koncertech celé kvartetní dílo Ludwiga van Beethovena. Koncerty se uskutečnily v Anežském klášteře v Praze. Z těchto koncertů byla pořízena nahrávka, která vyšla na CD a DVD nosičích u společnosti Nimbus Alliance ve Velké Británii. V roce 2009 vydalo stejné vydavatelství unikátní nahrávku 24 Capriccií N. Paganiniho. Tento jeho opus 1 upravil pro smyčcové kvarteto americký skladatel William Zinn. Během sezóny 2012-2013 bylo kvarteto rezidenčním souborem Spolku pro komorní hudbu České filharmonie a provedlo v Rudolfinu řadu koncertů. Od roku 2012 je Wihanovo kvarteto „Richard Carne Quartet in Residence“ na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance a také provádí mistrovské kurzy na Royale Academy of Music v Londýně. Pravidelně natáčí CD a DVD pro Nimbus Alliance, za která se mu dostalo mnoha ocenění u odborné kritiky. Od roku 2014 vystřídal u pultu violy charismatického Jiřího Žigmunda syn primária, violista Jakub Čepický. V sezóně 2015-2016 oslavilo kvarteto 30 let činnosti na mnoha koncertech doma i v zahraničí, včetně koncertů ve Wigmore Hall a v Rudolfinu. V únoru 2017 se violoncellista souboru Aleš Kaspřík rozhodl ukončit působení v kvartetu z osobních důvodů. V této složité situaci se podařilo kvartetu získat na překlenutí následujících měsíců dva vynikající cellisty. Matěje Štěpánka, letošního absolventa AMU Praha ze třídy prof. Miroslava Petráše a Michala Kaňku, violoncellistu z vynikajícího Pražákova kvarteta.

Cavatina ze Smyčcového kvartetu B dur, op. 130 Adagio molto espressivo

Antonín Dvořák: (1841-1904)

Smyčcový kvartet Es dur, op. 97 „Slovanský“ Allegro non tanto Allegro vivo Larghetto, in double variation form. Finale. Allegro giusto

Koncert se koná pod záštitou starostky města Oseka Ing. Lenky Říhové a za finanční podpory města Oseka

Plné vstupné: 120,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, senioři, děti a držitelé průkazu ZTP: 60,- Kč 36

37


Teplice 18. 6.

KOMORNÍ KONCERT TEPLICE Zahradní dům pondělí 18. 6. 2018 v 19:00 hodin

Smetanovo trio Radim Kresta housle

Jitka Čechová klavír

Jan Páleníček violoncello Program Ludwig van Beethoven: (1770-1827)

Klavírní trio B dur op. 11 Allegro con brio Adagio Tema con variazioni

Alexander Zemlinsky: (1871-1942)

Klavírní trio d moll, op. 3 Allegro non troppo Andante Allegro

Přestávka

Bedřich Smetana: (1824-1884)

Klavírní trio g moll, op. 15 Moderato assai Allegro ma non agitato Finale. Presto

Smetanovo trio založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. Současní členové ve své interpretaci navazují na ideál, který vytvořili jeho předchůdci, ale i další významné sólistické osobnosti interpretačního umění 20. století, které se setkávaly na poli komorní hudby. I dnešní členové Smetanova tria - všichni tři významní čeští sólisté - dokazují, že základním předpokladem úspěchu každého kvalitního tria je dokonalá sólistická vybavenost hráčů. Je pravidelným hostem významných pódií doma (Pražské jaro, Janáčkův máj, Moravský podzim, Concentus Moraviae aj.) a v zahraničí (Francie, Německo, Švýcarsko, Velká Británie, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Japonsko, Brazílie, USA, Egypt). Smetanovo trio spolupracuje s předními dirigenty (Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, John Axelrod, Michael Boder, Tomáš Hanus) a s domácími i zahraničními orchestry, z nichž jmenujme například Bamberger Symphoniker, Orchestra della Svizzera italiana Lugano, Orchestre National des Pays de la Loire, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Pražská komorní filharmonie aj. Trio realizovalo celou řadu nahrávek u domácích a zahraničních společností, od roku 2000 pravidelně nahrává pro firmu Supraphon. V sezóně 2017-2018 čekají trio vedle koncertů v Čechách zájezdy do Anglie (vč. vystoupení v prestižní londýnské Wigmore Hall), Itálie, Německa a USA. Jitka Čechová vystudovala hru na klavír na Pražské konzervatoři u Jana Novotného a pokračovala na AMU v Praze ve třídě Petera Toperczera. Absolvovala postgraduální studium u Eugena Indjice v Paříži a Vitali Berzona ve Freiburgu, mistrovské kurzy u R. Kehrera ve Výmaru, E. Indjice a L. Bermana v Piešťanech. Získala titul laureáta v řadě mezinárodních soutěží. Jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských zemích a také v Jihoafrické republice, Jižní Americe a Japonsku. Je pravidelně zvána na velké hudební scény a festivaly doma i v cizině (Edinburgh, Graz, Paříž, Frankfurt, Baden - Baden, Bodensee Festival, Pražské jaro, Ticino Musica ad.). Natočila řadu sólových a komorních nahrávek pro české i zahraniční společnosti. K jejím největším počinům v této oblasti patří kompletní nahrávka klavírních děl Bedřicha Smetany (8 CD) pro vydavatelství Supraphon. Radim Kresta studoval na Konzervatoři v Brně u prof. Bohumila Kotmela st. a na AMU v Praze pod vedením prof. Václava Snítila. Během studia na AMU též navštěvoval soukromé lekce u Koganova žáka Valerie Gradowa v Mannheimu. Po absolutoriu na pražské akademii soukromě studoval u americké sólistky a koncertní mistryně Emi Ohi Resnick v Amsterdamu. Absolvoval sólové mistrovské kurzy u Václava Hudečka, Pinchase Zukermana, Felixe Andreiewského a Semiona Yaroschevice a mistrovské kurzy komorní hry u Jindřicha Pazdery (Stamicovo kvarteto), Artemis Quarteta, Ralpha Gothóniho a Jacquese Ammona. V sólových soutěžích byl oceněn na Prix Mercure v Rakousku (2. cena) v roce 1996, čestným uznáním v soutěži Pražské jaro 1997 a cenou Nadace Českého hudebního fondu. V roce 2006 založil klavírní trio pod názvem Taras Piano Trio, se kterým zvítězil na Johannes Brahms Wettbewerb 2007 v Rakousku, Premio Rovere d´Oro 2008 v Itálii (1. cena) a Val Tidone Competitions 2010 (1. cena). V dalších letech se tento soubor etabloval v rozšířené podobě jako Klavírní kvarteto Josefa Suka, které zaznamenalo svůj nejvýznamnější úspěch v podobě 1. ceny na mezinárodní soutěži ACM Premio Trio di Trieste 2013. Sólově vystupoval v mnoha zemích např. s Komorním orchestrem Berg, s Pražskou komorní filharmonií, Pražským komorním orchestrem a Komorním orchestrem Pavla Haase. V rámci abonentního cyklu České filharmonie (2014/2015) byl pozván Jiřím Bělohlávkem na post hostujícího koncertního mistra tohoto nejvýznamnějšího českého orchestru. Řadu let působil také jako koncertní mistr a umělecký vedoucí orchestrů Pražský komorní orchestr, Komorní orchestr Berg a Komorní orchestr Pavla Haase. Jako sólista i komorní hráč je pravidelným hostem rozhlasů a televizí doma i v zahraničí. Od roku 2011 působí také jako pedagog na Pražské konzervatoři.

Plné vstupné: 120,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, senioři, děti a držitelé průkazu ZTP: 60,- Kč

Jan Páleníček vystudoval konzervatoř a AMU v Praze u Saši Večtomova a Miloše Sádla. Setkání s Paulem Tortelierem, světoznámým francouzským violoncellistou, bylo vrcholem doby Páleníčkova uměleckého zrání. Komorní hudbu studoval u svého otce Josefa Páleníčka a ve třídě Josefa Vlacha, primária legendárního Vlachova kvarteta. Účast na mezinárodních soutěžích přinesla několikerá ocenění laureáta. Jako sólista spolupracuje s předními českými i zahraničními orchestry (Symfonický orchestr FOK, SOČR, Janáčkova filharmonie Ostrava, Festivalový orchestr Lugano (Švýcarsko), Sukův komorní orchestr, Filharmonie Monte Carlo, Bamberští symfonici a další). Koncertní cesty ho zavedly do mnoha zemí Evropy, Ameriky, Afriky a Japonska. Realizoval řadu nahrávek pro české i zahraniční gramofonové společnosti, rozhlas a televizi. S mimořádným úspěchem se setkaly především nahrávky sonát J. Brahmse, B. Martinů, S. Rachmaninova a nahrávky koncertů A. Dvořáka, P. I. Čajkovského a J. Haydna. Působil řadu let pedagogicky na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění.

38

39


Litoměřice 19. 6.

KOMORNÍ KONCERT LITOMĚŘICE bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panny Marie úterý 19. 6. 2018 v 19:00 hodin

Dominika Weiss Hošková violoncello

Jiří Hošek violoncello Program Joseph Haydn: (1732-1809)

Duo pro dvě violoncella D dur č. 1 Hob. X: 11 Moderato Menuet Finale. Presto

Antonín Kraft: (1749-1820)

Sonáta pro dvě violoncella č. 1 C dur, op. 1 Allegro moderato Adagio Rondo. Allegro

Antonín Kraft: (1749-1820)

Divirtimento č. 3 D dur, op. 7 na téma opery Kouzelná flétna W. A. Mozarta Duettino Tamina and Papageno

Jacques Offenbach: (1819-1880)

Duo pro dvě violoncella, op. 53 Allegro Adagio Rondo. Allegro

David Popper: (1843-1913)

Suita pro dvě violoncella op. 16 Largo espessivo Marcia. Finale

Dominika Hošková (*1982) začala hrát na violoncello ve čtyřech letech. Po studiích na Pražské konzervatoři (prof. V. Jírovec, prof. V. Kočí) a soukromých lekcích u prof. Miloše Sádla pokračovala na Hudební fakultě AMU, kde absolvovala Magisterské studium v Praze ve třídě svého otce Doc. Jiřího Hoška. Již v šestnácti letech potvrdila svoji interpretační vyspělost recitálem se závažným programem. V současnosti dokončila studium v Izraeli na Jerusalem Academy of Music (prof. Zvi Plesser - violoncello, prof. Avi Abramovic - komoní hudba) a pokračuje v doktorandském studiu na HAMU v Praze. Její aktivity byly oceněny v červnu 2010 udělením Stříbrné medaile Senátu Parlamentu ČR za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael. Získala řadu ocenění, např. Hlavní ceny na violoncellových studentských soutěžích (Heranova soutěž v Ústí nad Orlicí (1992, 1996), Prague Junior Note, mezinárodní violoncellová soutěž Liezen (Rakousko), nejmladší česká účastnice soutěže MHF Pražské jaro 2000 aj. Nadace Český hudební fond ocenila Dominiku Hoškovou udělením stipendia pro nejúspěšnější studenty a v roce 2006 ji nominovala na Prémiovou listinu ČHF pro nejlepší mladé interprety. Další ceny byly například Hlavní ocenění na violoncellové soutěži konzervatoří (Teplice, 2002), 1. cena a diplom „absolutní vítěz soutěže“ na soutěži Karla Ditterse (2003), violoncellová soutěž Bohuslava Martinů (3. cena, 2003), absolutní vítěz soutěže „Yamaha competition 2004“. Je zakladatelkou klavírního tria „Ester“, které získalo na Mezinárodní soutěži Bohuslava Martinů 2. cenu a Cenu za nejlepší provedení díla Bohuslava Martinů (2004). V poslední době dosáhla Dominika Weiss Hošková na významných zahraničních soutěžních úspěchů, např. absolutní vítězství ve všeoborové smyčcové soutěži „The competition in memory of David Gritz“ (1. cena, Jeruzalém, Izrael, 2009) nebo „The Rose Choron chamber music competition“ (1. cena, 2009). Účastní se řady mezinárodních stáží a kurzů, např. „International academy - Prag, Wien, Budapest“ (prof. Csaba Onczay, Semmering, Rakousko 2004), „Conservatoire National Supérieur de Paris“ (prof. Jean Marie Gamard, půlroční stáž, 2007), „Music in the Valley“ (mistrovské kurzy), „Historia Muzika ve Zikaron“ (prof. Dudu Sella, Zvi Plesser, Hilel Zori), International festival (Izrael, 2007), Masterclass Emerson Quartet, Miriam Fried, Raphael Wallfisch (Izrael, 2008), Isaye quartet, Itzhak Perlman (2009) aj. Spolupracovala s řadou orchestrů, např. s Filharmonií B. Martinů Zlín, Pražskou komorní filharmonií, Jihočeskou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií, Filharmonií Hradec Králové, Severočeskou filharmonií Teplice, KSO, Komorním orchestrem Quattro, Virtuosi Pragenses aj. Vystoupila v televizních pořadech Hudební setkání, Terra muzika, Adventní koncerty a na festivalech Bohuslava Martinů, Festival L. van Beethovena, Synagogy západočeského kraje, Konrad Adenauer Stiftung (Berlín), Talentinum Zlín aj. Skladatelka a pěvkyně Yoshié Ichige (Japonsko) angažovala Dominiku Hoškovou na světové turné japonského koncertního projektu s mezinárodním obsazením „Starvoice Fantasy“ (2006, 2008).

Plné vstupné: 120,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, senioři, děti a držitelé průkazu ZTP: 60,- Kč

Jiří Hošek (*1955) je pokládán za jednu z nejvýraznějších postav interpretačního umění současnosti. Hru na violoncello studoval u Pravoslava Sádla na Konzervatoři v Praze a prof. Miloše Sádla na AMU. Své umění pak zdokonaloval ještě u prof. Bernarda Michelina při stáži na pařížské konzervatoři a letní akademii v Nice (1981). Jako stipendistu Českého hudebního fondu jej vedli Alexandr Večtomov a Josef Chuchro, absolvoval i Bartókův seminář v Szombathely u prof. Lászlo Mezö. Zúčastnil se 10 mezinárodních soutěží, v nichž byl oceněn mj. jako finalista Casalsovy soutěže v Budapešti, diplomy Bachovy soutěže v Lipsku a dvou Čajkovského soutěží v Moskvě 1978 a 1982. Stal se laureátem Mezinárodní violoncellové soutěže Pražského jara 1980. Od studentských let pravidelně koncertuje doma i v řadě evropských zemí, nahrává pro rozhlas i na trvalé nosiče zvuku. Na CD nahrál nejen jednotlivá slavná díla violoncellové literatury, jako jsou koncerty Schumannův nebo Lalův, ale i významné souborné nahrávky, např. pozdních violoncellových děl Sergeje Prokofjeva, dva soubory židovské hudby a na dvou CD komplet děl Antonína Krafta, Davida Poppera, či soudobých českých autorů. V roce 1999 nahrál na CD oba violoncellové koncerty Bohuslava Martinů. Pozoruhodně se uplatnil jako sólista i zanícený vykladač v televizních pořadech o Antonínu Kraftovi, Davidu Popperovi a Mikulášovi Kraftovi, z jejichž tvorby některé skladby i rekonstruoval a nově oživil. Má velmi bohatý repertoár od hudby barokní až po dnešek a je vůbec mnohostranným hudebníkem: byl koncertním mistrem Symfonického orchestru Českého rozhlasu (1991-1996), hrál i ve filmových rolích (režie V. Olmer), komponoval scénickou hudbu pro Divadlo na Fidlovačce, vyvíjí bohaté aktivity i v žánrech populární hudby. Je docentem Hudební fakulty AMU v Praze, kde pedagogicky působí od roku 1994 a v březnu 1998 byl jmenován sólistou Českého rozhlasu. Kritika oceňuje na Hoškově hře zvláště brilantní techniku a oduševnělý výraz. Za propagaci Žižkova, vyjádřenou zejména hudebním festivalem Nekonvenční žižkovský podzim, který založil a organizuje od roku 1997, byl zapsán v prosinci roku 1999 do Knihy cti městské části Praha 3 a následně vyhlášen „Osobností Žižkova roku 2000“. Violoncellovou školu reprezentoval na Pražském jaru naposledy v roce 2014.

40

41

Koncert se koná pod záštitou starosty města Litoměřice Mgr. Ladislava Chlupáče, za finanční podpory města Litoměřice a ve spolupráci se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích


Teplice 20. 6.

Plné vstupné: 120,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, senioři, děti a držitelé průkazu ZTP: 60,- Kč

Charlene Farrugia, publikem i hudebními kritiky nazývána „enfant terrible“ maltského klavíru, se řadí mezi nejvýznamnější umělce mladé generace. Upozornila na sebe již ve věku 13 let debutem s Maltskou filharmonií, tehdy ještě Maltským národním orchestrem. Byla nejmladší sólistkou, která s tímto tělesem hrála a na koncert, který skončil velkými ovacemi, dodnes veřejnost vzpomíná. Od té doby s tímto orchestrem pravidelně koncertuje, několikrát byla požádána, aby otevřela sezónu Maltské filharmonie. Je vítězkou deseti národních a mezinárodních klavírních soutěží. Pozvána byla na sólové recitály do Francie, Irska, Chorvatska, Maďarska, Slovinska, Holandska, Belgie, objevila se také jako sólistka s Blackheath Halls Orchestra (Londýn, Velká Británie), Rotterdam Ensemble (Nizozemsko), Winter Green Orchestra (Virginia, USA), Kaliningrad Philharmonic Orchestra (Rusko), Arad Philharmonic Orchestra (Rumunsko) a další. Několikrát byla pozvána k vedení mistrovských kursů a k účasti v porotách klavírních soutěží v Evropě. Ve věku pouhých 14 let navštívila Philadelphii v USA a s velkým ohlasem uvedla několik recitálů. Během jejího druhého turné po USA zazněl Chopinův druhý klavírní koncert, který byl pokaždé přijat s velkými ovacemi. Anton Sorokow se narodil v Moskvě do hudební rodiny, jeho otec byl řadu let koncertním mistrem Moskevských sólistů a nyní je členem uznávaného vídeňského Mozartova tria. První housle držel v rukou už ve čtyřech letech, v deseti začal se studiem na Hudební škole v Moskvě a ve stejném věku debutoval ve Velkém sále moskevské konzervatoře. Od roku 1991 byl studentem prof. Dory Schwarzberg na Univerzitě hudebních a dramatických umění ve Vídni. V roce 1996 získal stipendium pro účast na semináři Isaaca Sterna ve Švýcarsku, v témže roce se stal rakouským občanem. Nyní koncertuje jako sólista po celém světě, častá jsou vystoupení v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Itálii, Francii, Rusku nebo Japonsku. V roce 1993 natočil CD s Montpellier Symphony Orchestra. Získal řadu významných ocenění, od roku 2005 je prvním koncertním mistrem Vídeňských filharmoniků. Ji Man Wee začal hrou na housle ve svých pěti letech a pokračoval nejdříve pod vedením jihokorejských pedagogů, dále pak studiem na Yewon Arts Middle School v Jižní Koreji a na Seoul Arts High School. Již od dětství byl považován za zázračné hudební dítě na národní i mezinárodní úrovni. Výborně byl hodnocen pro vynikající techniku a vášeň, se kterou interpretuje různý repertoár. Jako sólista se představil na koncertech po celé Evropě s Maltskou filharmonií, Savaria Symphony Orchestra, Berlínskými filharmoniky, Budapešťskou filharmonií a také se Severočeskou filharmonií Teplice a dalšími. Účastní se řady hudebních festivalů a mistrovských kurzů a získal řadu ocenění v Jižní Koreji. V roce 2009 získal třetí místo na soutěži Munetsugu Angel Violin Competition, dále cenu na Joseph Haydn International Competition, Seoul Philharmonic Orchestra Competition a Korea Times Competition. Pravidelně se účastní Music Festival of Nice Academy (2002, 2003), Music Alp Festival v Courchevel (2003-2005) a Asago International Music Festival. Andjela Sibinovic se narodila v srbském Bělehradě, kde studovala na Hudební škole housle a violu. Již ve svých 9 letech se stala vítězkou národní soutěže v Srbsku. Publiku se pak představila řadou koncertů, kde hrála jako sólistka nebo v komorních souborech, ale také orchestrech ve velkých koncertních síních Srbska. V roce 2009 a 2010 se zúčastnila komorních mistrovských kurzů Musica Mundi v Belgii, lektory byli Maxim Vengerov, Ivry Gitlis a Jan Vanderwegen. Po dokončení Hudebního gymnázia Mokranjac v roce 2012 zahájila studium na Univerzitě hudebních a dramatických umění ve Vídni u prof. Wolfganga Klose. Je držitelkou ocenění z řady mezinárodních soutěží v Srbsku, Itálii a Rumunsku. S různými hudebními tělesy vystoupila v nejprestižnějších sálech Rakouska. V roce 2017 získala stipendium pro studium na Hudební konzervatoři v Šanghaji u prof. Jensena Lamszu. Stefan Kropfitsch už jako mladý violoncellista obdržel Cenu Karla Böhma udělovanou Vídeňskou filharmonií. Po studiu na Vídeňské hudební škole se stal asistentem Wolfganga Herze, pedagoga stejného institutu a sólisty Vídeňských filharmoniků. Poté se sám stal profesorem na této škole, která se mezitím změnila na Univerzitu hudebních a dramatických umění a v návaznosti na to otevřel svou vlastní violoncellovou třídu na Konzervatoři Josepha Haydna v Eisenstadtu. V roce 2006 byl jmenován vedoucím katedry smyčců na vídeňské univerzitě. Souběžně s pedagogickou kariérou se věnoval i mezinárodní koncertní činnosti jako sólista řady orchestrů, jako například Salzburg Mozarteum, Radio Orchestra of South West Germany, Lower Austrian Tonkünstler Orchestra nebo Ljubljana Philharmonic Orchestra. Spolupracuje s nahrávacími společnostmi a televizními stanicemi. Široké publikum zaujal jemným zvukem svého violoncella Hieronymus Amati z roku 1620.

42

43

KOMORNÍ KONCERT TEPLICE Zahradní dům středa 20. 6. 2018 v 19:00 hodin

Vienna Sorokow String Quartet Anton Sorokow housle

Ji Man Wee housle

Andjela Sibinovic viola

Stefan Kropfitsch violoncello

Charlene Farrugia klavír, j. h. Program Robert Schumann: (1810-1856)

Klavírní kvintet Es dur, op. 44 Allegro brillante In Modo d'una Marcia. Un poco largamente Scherzo. Molto vivace - Trio 1 & 2 Allegro, ma non troppo

Přestávka

Boris Papandopulo: (1906-1991)

Concertino in modo antico 1 věta

Antonín Dvořák: (1841-1904)

Smyčcový kvartet č. 12 F dur, op. 96 „Americký“ Allegro ma non troppo Lento Molto vivace Finale. Vivace ma non troppo


Teplice 21. 6.

ZÁVĚREČNÝ SYMFONICKÝ KONCERT

TEPLICE Koncertní sál Domu kultury čtvrtek 21. 6. 2018 v 19:00 hodin Evžen Oněgin:

Filip Bandžak Taťána, Larinina dcera:

Ekaterina Kim Lenskij:

Edgaras Davidovičius Olga, Larinina mladší dcera:

Barbora Polášková Larina, statkářka:

Jarmila Baxová Filipjevna, chůva:

Věra Páchová Kníže Gremin:

František Zahradníček Triquet, Francouz:

Michael Skalický Zareckij / Setník:

Jakub Hliněnský Chór Filharmonii Karola Szymanowskiego Krakow Severočeská filharmonie Teplice

Filip Bandžak zahájil svoji pěveckou kariéru v Kühnově dětském sboru pod vedením prof. Jiřího Chvály. Po vítězství sboru na mezinárodní soutěži European Grand Prix v roce 1998 ve španělské Tolose odešel ze sborové scény. Svoji sólovou dráhu zahájil v roce 1993, kdy vystupoval v Česku, Německu a v Polsku v hlavní roli dětské opery Hanse Krásy Brundibár. Svůj první „malý úspěch na velké scéně“ dosáhl již ve svých 11 letech na scéně pražského Národního divadla v roli Pážete v opeře G. Verdiho Rigoletto, debutoval ve Státní Opeře v Praze v roli malíře Marcella v opeře La Bohème G. Pucciniho. Po absolvování studia - oborů psychologie a hudební kultura na Západočeské univerzitě v Plzni pokračoval ve studiu opery na Hudební fakultě Ruské akademie múzických umění v Moskvě. Po návratu do České republiky vystupoval v koncertních sálech a divadlech mnoha měst České republiky, dále v řadě evropských států, v Malajsii, Singapuru, Číně a v Kanadě. Od ukončení studia úzce spolupracuje ve Vídni s legendárním ruským basistou, prof. Jevgenijem Nestěrenkem. Filip Bandžak velmi úspěšně reprezentuje Českou republiku v zahraničí, na mezinárodních festivalech, na prestižních mezinárodních pěveckých soutěžích. V březnu 2009 se v řeckých Aténách stal laureátem jedné z nejprestižnějších světových soutěží - 35. ročníku soutěže Marie Callas 2009 Gran Prix, která se konala pod záštitou Ministerstva kultury Řecka a UNESCO. V červnu 2010 se v ruském Pljosu stal laureátem První mezinárodní soutěže F. I. Šaljapina, opakovaně vystupuje na Mezinárodním hudebním festivalu Bártok v Maďarském Miškolci, jako jediný evropan se zúčastnil Mezinárodního asijského hudebního festivalu v čínském Harbinu. V listopadu 2013 bylo v pražském Rudolfínu Filipu Bandžakovi slavnostně předáno nejvyšší ocenění Evropské unie umění v oblasti operního zpěvu - Zlatá Europea. Sopranistka Ekaterina Kim se narodila a studovala v Rusku, profesně ale debutovala v německém Sindelfingenu jako sólistka Haydnova oratoria Stvoření, načež se přestěhovala do Spojených států amerických, kde pokračuje ve studiu a pěvecké kariéře. Na Texas Christian University získala magisterský titul v oboru hlasové performance. V roce 2009 získala diplom regionálního finalisty na pěvecké soutěži podporované Metropolitní operou - Metropolitan Opera National Council Auditions, dále první ceny univerzitních soutěží na Texas Christian University a Temple Universtiy. Představila se jako Taťána v opeře Evžen Oněgin, Pamina v Kouzelné flétně, Donna Elvira v Donu Diovannim, Fiordiligi v Cosi fan tutte, Concepcion v L´heure espagnole a zpívala také sopránové sólo ve Verdiho Requiem. V USA se zúčastnila mistrovských kurzů a letních programů, kde spolupracovala s renomovanými americkými zpěváky jako Marilyn Horne, Martina Arroyo a Matthew Polenzani. V roce 2017 zavítala i do Teplic, kde se zúčastnila Evropské hudební akademie a vystoupila společně se Severočeskou filharmonií Teplice jako Mařenka v koncertním představení Prodané nevěsty a získala cenu Beethoven Award Prague 2017. Edgaras Davidovičius, nadějný mladý tenor z Litvy, je držitelem řady ocenění a vítězem mezinárodních soutěží v letech 2013-2017, kdy získal Beethoven Award Prague na Mezinárodní hudební akademii Praha / Teplice (2017), vítězství Grand Prix Opera OderSpree v německém Beeskowě (2015), první místo v Mezinárodní soutěži Bruna Spillera v Černé Hoře (2013). V roce 2017 účinkoval v Litevské národní opeře a baletu a v Městské opeře Vilnius, kde se představil jako Don Curzio ve Figarově svatbě W. A. Mozarta, Parpigno v Le Boheme G. Pucciniho, Apollo v oratoriu Semele G. F. Händla a další. V roce 2018 ukončil magisterské studium na Litevské hudební a divadelní akademii. Byl pozván k účinkování s Litevským národním symfonickým orchestrem, Litevským státním symfonickým orchestrem, Komorním orchestrem Vilnius, Čiurlionis quartet a dalšími proslulými litevskými ansámbly.

Plné vstupné: 300,- Kč abonenti SČF, hosté Lázní Teplice, studenti, důchodci, děti a držitelé průkazu ZTP: 150,- Kč

Sólové začátky Jarmily Baxové jsou spojené s vystupováním s Děčínským barokním kvartetem, v roce 1990 se stala členkou operního sboru ústeckého divadla a od roku 1993 je sólistkou opery. Na ústeckém jevišti ztvárnila velké množství hlavních rolí, v letech 1995-1997 byla souběžně také členkou operního souboru v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. V roce 2001 debutovala v pražském Národním divadle rolí Violetty. Jako host dále vystoupila v Jihočeském divadle (Pamina), v Divadle J. K. Tyla (Violetta) a v Moravském divadle Olomouc (Manon). Pravidelně spolupracovala s Hudebním divadlem Karlín, se kterým absolvovala rovněž turné v Japonsku (Rosalinda). Další japonské turné absolvovala s Komorní operou Praha (Pamina). Jarmila Baxová se může pochlubit bohatou koncertní činností. Spolupracovala se Severočeskou filharmonií, s Filharmonií Hradec Králové, se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně a s Bendovým komorním orchestrem. Ze zahraničních souborů například Symfonický orchestr Kuopio (Finsko), Norimberští symfonikové (Německo) a Symfonický orchestr Mexico-City (Mexiko). V roce 2003 vedla pěvecký kurs na Univerzitě Britské Kolumbie ve Vancouveru.

44

45

dirigent:

Charles Olivieri-Munroe Program Petr Iljič Čajkovskij: (1840-1893)

Evžen Oněgin koncertní provedení opery


MezzoNeníopranistka Barbora Polášková, nominovaná na Cenu Thálie 2016, získala hudební vzdělání na Pražské konzervatoři a Konzervatoři Plzeň (absolvovala ve třídě Jaroslavy Niederlové) a na řadě mistrovských kurzů doma i v zahraničí (mj. Masterclass José Cury v roce 2016 či Dagmar Peckové v roce 2012). Od roku 2012 pracuje pod vedením Petra Martínka. Své vzdělání si doplnila studiem jazyků na Univerzitě Karlově. Vystupuje pravidelně po celé republice, absolvovala turné po Brazílii, Japonsku, Thajsku, Izraeli, Maroku, Francii a Německu, spolupracuje se světovými a českými dirigenty (A. Scarano, O. Vänskä, Z. Mácal, V. Válek, O. Lenárd, P. Altrichter, P. Vronský, Ch. Olivieri-Munroe, M. Comin, N. Baxa, V. Spurný, M. Štilec, aj.) a orchestry (Sao Paulo Symphony Orchestra, Thailand Philharmonic Orchestra, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražská komorní filharmonie, Filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc, Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie B. Martinů či Jihočeská komorní filharmonie). Nahrála několik kompaktních disků: v roce 2009 Amor eterno s operními áriemi 19. a 20. století a Umění milovati s hudbou současného skladatele Zdeňka Zahradníka; v roce 2011 Písně Almy Mahlerové - záznam koncertu v pražském Obecním domě pod vedením dirigenta Zdeňka Mácala a za doprovodu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK; v roce 2015 A Tribute to the Jewish Soul se Schulhoffovou Symfonií pro alt a orchestr Menschheit a Mahlerovými Písněmi o mrtvých dětech (pod taktovkou Alfonsa Scarana se vystřídala Moravská filharmonie Olomouc a Severočeská filharmonie Teplice). V roce 2017 symfonickou fantazii Žítkovská bohyně na profilovém disku soudobého skladatele Jana Vičara Cesta k slunci; v témže roce Guitarra Cantante, české a španělské písně za doprovodu kytarového dua Siempre Nuevo; a v roce 2017 písňový cyklus The Magic Wheel of the Zodiac soudobé australské skladatelky Margaret Brandman. V červnu 2010 Barbora Polášková debutovala jako Carmen v Moravském divadle Olomouc, kde v letech 2010-2016 působila jako sólistka opery a operety. Spolupracuje se Slezským divadlem Opava, s Divadlem J. K. Tyla v Plzni, s Národním divadlem moravskoslezským, s Jihočeským divadlem, s Hudebním divadlem Karlín a se Severočeským divadlem. Kromě Carmen ztvárnila Rosinu (Lazebník sevillský), Neris (Medea), Fenenu (Nabucco), Káču (Čert a Káča), Olgu (Evžen Oněgin), Paní Quickly (Falstaff), Maddalenu (Rigoletto), Třetí dámu (Kouzelná flétna), Malinu (Voják a tanečnice), Dinah (Tři přání aneb vrtkavosti života), Maru (Noc plná světla), Ernestinu (Příležitost dělá zloděje), Prince Orlofského (Netopýr), Wandu (Polská krev), Boulotku (Modrovous J. Offenbacha) a další. V listopadu 2011 vystoupila na koncertě se sopranistkou Metropolitní opery Sondrou Radvanovsky. V témže roce se představila jako Carmen v Národním divadle v Praze na festivalu Opera 2011. V říjnu 2016 zpívala na koncertě s José Curou v pražském Obecním domě. Pravidelně koncertuje s kytarovým duem Siempre Nuevo (tvořeným kytaristy Matějem Fremlem a Patrickem Vacíkem). Od září 2015 působí jako pedagog sólového zpěvu na Konzervatoři Teplice. Věra Páchová nastoupila do sboru ústecké opery v roce 1980 a o šest let později se stala sólistkou této scény. Pěvecky se vzdělávala u prof. Jitky Švábové, následně u Hany Doubravské a brzy začala působit i na jiných českých operních scénách. Několik inscenací nastudovala s operními soubory v Liberci, Olomouci a Plzni. Hlavně potom ve Státní opeře Praha, kde byla několik let stálým hostem. Ve svém repertoáru má kromě jiného stěžejní role mezzosopránového oboru, jako Carmen, Azucenu, Amneris, Suzuki, Ježibabu, Pannu Rózu nebo Kabanichu. Za roli Azuceny z Verdiho Trubadura byla nominována na cenu Thálie za rok 2011. Vystupovala na mnoha evropských scénách i v Japonsku. Bohatá je i její koncertní činnost, především v oratorních dílech. V současné době se věnuje koncertní a pedagogické činnosti. Basbarytonista František Zahradníček je absolventem AMU v Praze, kde studoval u Ivana Kusnjera. V Národním divadle debutoval v roce 2000 jako Masetto v Mozartově opeře Don Giovanni a od té doby zde ztvárnil mnoho rolí. Papageno (Kouzelná flétna). Účinkuje také v hlavních rolích českého operního repertoáru. Mezi ně patří např. Vodník (Rusalka), Marbuel (Čert a Káča), Chrudoš (Libuše) a Gorjančikov (Z mrtvého domu). František Zahradníček byl hostem čtyř ročníků operního festivalu v irském Wexfordu, kde vystoupil jako Malvolio v díle Alessandro Stradella od Flotowa nebo v operách Šarlatán Pavla Haase a v Čajkovského Panně orleánské. V Teatro Lirico di Cagliari účinkoval v Čajkovského opeře Střevíčky. Jako Harašta v Janáčkově Lišce Bystroušce hostoval v Teatro National Sao Carlo v portugalském Lisabonu. S operou Národního divadla Praha několikrát absolvoval turné po Japonsku, kde účinkoval především v titulních mozartovských úlohách. Bohatá je rovněž jeho koncertní činnost, při níž účinkuje s předními orchestry jako jsou Pražská komorní filharmonie, FOK, SOČR, Pardubická komorní filharmonie nebo Filharmonie Bohuslava Martinů. S těmito orchestry se představil i v zahraničí, např. v Německu a v Itálii. V roce 2002 zpíval v newyorské Carnegie Hall na koncertě k poctě obětem teroristického útoku z 11. září 2001. Mezi dirigenty, s nimiž spolupracoval, patří Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, Gennadij Rožděstvenskij, Leopold Hager, Asher Fish, John Fiore, Enrico Dovico či Ondrej Lenárd. Vystupoval v inscenacích režisérů Jiřího Menzela, Ondřeje Havelky nebo Jurije Alexandrova. Michael Skalický vystudoval klasický zpěv na Pardubické konzervatoři u MgA. Hany Medkové a Jaroslava Patočky, v současnosti je studentem pražské HAMU, kde jej pedagogicky vede Pavel Horáček. Zúčastnil se masterclass v holandském Loopersumu u Nanny Ter Wiel, dále u Maestra Antonia Carangela a také kurzů u Gabriely Beňačkové nebo European Music Academy, které vedli Peter Valentovič, Norbert Baxa či Helena Kaupová. Na těchto kurzech mu byla udělena Cena ředitele akademie. Jevištní zkušenosti začal získávat v operním studiu Konzervatoře Pardubice, kde nastudoval role Vaška v Prodané nevěstě Bedřicha Smetany nebo Orfea v Monteverdiho opeře L'Orfeo. Od roku 2013 je stálým členem sboru Národního divadla v Praze. Ve spolupráci s operním studiem HAMU nastudoval role Monostata v Mozartově Kouzelné flétně nebo Ževakina v Ženitbě Bohuslava Martinu. Ve Státní opeře Praha ztvárnil několik sólových rolí, například Aralda ve Verdiho Macbeth nebo Velekněze/ozbrojence v Mozartově Kouzelné flétně se kterou se učastnil i turné po japonských ostrovech. V roce 2017 zpíval s Israel Philharmonic Orchestra v Tel Avivu pod vedením Zubina Mehty roli Prince z Persie v Pucciniho Turandot. Od roku 2017 spolupracuje také s Komorni operou Praha kde vystupuje jako Basilio/Curzio v Mozartově Figarově svatbě.

Jakub Hliněnský vystudoval klasický zpěv na Pražské konzervatoři ve třídě Valentina Prolata. Ve studiu pokračuje Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze v oboru zpěv u Martina Bárty a operní režie u Martina Otavy, kde ztvárnil v tamějším nastudování Figara z Figarovy svatby a aktuálně studuje roli Guglielma z Mozartových Cosi fan tutte. Už v raném věku hrál dětské role, posléze se stal členem Dětské opery Praha a vystoupil také v několika českých filmech a muzikálech. Ještě během studií na Pražské konzervatoři začal vystupovat v divadle J. K. Tyla v Plzni, kde v roce 2014 nastoupil do souboru opery jako asistent režie. V řadě inscenací se tu uplatnil v menších rolích v operách, například v Madama Butterfly Giacoma Pucciniho (kníže Yamadori), Čarostřelci Carla Marii von Webera (Kilián a Samiel) či Rusalce Antonína Dvořáka (Lovec a Hajný). Hlavní role nastudoval převážně v inscenacích operetních (Čardášová princezna, Polská krev, Pařížský život, Okouzlující slečna). Jeho prvním samostatným režijním debutem byl Papageno v Kouzelném lese (2016). Aktuálně vyučuje operní herectví na plzeňské konzervatoři.

46

47

Charles Olivieri-Munroe vyrůstal v Torontu, kde studoval klavír u vynikajícího pedagoga Borise Berlina na Královské hudební konzervatoři a na Univerzitě v Torontu. Po absolutoriu v roce 1992 získal tři Ontario stipendia za účelem studia u Otakara Trhlíka na JAMU v Brně a u Jiřího Bělohlávka. Zároveň byl studentem Ilji Musina a Yuriho Temirkanova na L'Accademia Musicale Chigiana v Sieně. V roce 1997 obdržel grant pro rozvoj kariéry od kanadského ministerstva kultury. Charles Olivieri-Munroe byl hlavním dirigentem „Crested Butte“ festivalu v Colorado a uměleckým ředitelem Interregionales Symphonieorchester v Německu. Byl též šéfdirigentem Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě (2001-20104), stálým hostujícím dirigentem Filharmonie Brno (1995-1997), Karlovarského symfonického orchestru (1993-1995) a hostujícím dirigentem Komorní opery v Brně (1992-1994). Jeho mezinárodní kariéra začala poté, co vyhrál několik mezinárodních dirigentských soutěží. Vrcholem bylo vítězství v dirigentské soutěži v rámci hudebního festivalu Pražské jaro v roce 2000, kde dále obdržel Cenu Supraphonu, Cenu Hlavního města Prahy a Cenu Českého rozhlasu. Charles Olivieri- Munroe byl v letech 1997 až 2013 šéfdirigentem Severočeské filharmonie Teplice a nyní zde zastává funkci čestného šéfdirigenta. Jeho kariéra jej přivedla na pět kontinentů, kde spolupracuje s nejvýznamnějšími orchestry, jakými jsou například Moskevská filharmonie, Izraelská filharmonie, Česká filharmonie, Symfonický orchestr Montreal, Německý symfonický orchestr Berlín, Petrohradská filharmonie, Národní symfonický orchestr Dánského rozhlasu, Budapešťský symfonický orchestr, Litevská filharmonie, Varšavská filharmonie, Královská filharmonie Brusel, Quebec Symphony, Symfonický orchestr Toronto nebo orchestry v New Yorku, Amsterdamu, Frankfurtu, Athénách, Istanbulu, Lisabonu, Tokiu, Soulu a v Mexiku City. Taktéž dirigoval operní představení, například v Komické opeře Berlín, Il Teatro Fenice v Benátkách, Amsterdamu, kde prezentoval Nizozemský Národní balet v představení Tělo a Hlas. V současné době je Charles Olivieri-Munroe uznávanou dirigentskou osobností pro stěžejní hudební instituce v Praze včetně České filharmonie, Mezinárodního festivalu Pražské jaro a AMU, kde vyučuje dirigování. Objevil a premiéroval hudbu významných českých skladatelů, například Nokturno Bohuslava Martinů, Sinfoniettu Karla Ančerla, orchestrální verzi Smetanova kvarteta Z mého života a originální verzi Janáčkovy opery Jenůfa. V listopadu 2012 debutoval v Arena di Verona Opera House. V březnu 2013 poprvé dirigoval na australském kontinentě, vedl Sydney Symphony Orchestra v Sydney Opera House. Charles Olivieri-Munroe je od sezóny 2015/16 nově jmenován uměleckým ředitelem a šéfdirigentem Krakovské filharmonie v Polsku. Současně je také od roku 2011 šéfdirigentem Philharmonie Südwestfalen v Německu a v Severočeské filharmonii Teplice zůstává čestným šéfdirigentem. Krakovský filharmonický sbor zahájil svou činnost v roce 1945 a o pět let později obdržel status profesionálního souboru. V roce 1951 získal 1. cenu na 1. Festivalu polské hudby ve Varšavě a od té doby se profiluje jako významný sbor s bohatým repertoárem oratorní i a capella skladeb od 17. století po současnost. 85 členný sbor se zúčastnil mnoha prestižních festivalů jak v Polsku, tak v zahraničí (Festival de La Chaise-Dieu, Sagra Musicale Umbra, Maggio Musicale Fiorentino, Holland Festival, Edinburgh Festival, Flandry festival, bienále v Benátkách, Gulbenkian de Musica Festival, Festival Internazionale de Baalbeck, Festival van Vlaanderen, Festival de Lyon Helsingfors Festspel Festival d'Art Sacré de Paris, Internazionales Brucknerfest Linz, Festival Internazionale di Roma, Europäischer Musik Festival, Eurofestivalů Religieuze Hudba Maastricht, Tamperen Savel Festival Uluslararasi Istanbul Festiva, Athens Festival, Festival de Berlioze a další). Spolupracuje s významnými světovými orchestry a zúčastnil se mnoha oslav mezinárodního významu, jako je například koncert ve Vatikánu k 10. výročí pontifikátu papeže Jana Pavla II., v roce 1990 v Berlíně u příležitosti sjednocení Německa, v roce 1995 v Osvětimi během oslav 50. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. V roce 2004 sbor vystoupil s Pittsburghským symfonickým orchestrem, vystoupil na Koncertu smíření ve Vatikánu a v roce 2014 se zúčastnil koncertu Peace through Music „In Our Age“ v prestižní Constitution Hall ve Washingtonu. Krakowský filharmonický sbor, který se specializuje na monumentální oratoria, má ve svém repertoáru také provedení řady operních děl (Don Giovanni W. A. Mozarta, Čajkovského Panna Orleanská, Lohengrin R. Wagnera), ale i skladeb populární hudby. Sbor se podílí na popularizaci děl polského skladatele Krzysztofa Pendereckiho, se kterým intenzivně spolupracuje. Na základě ohlasů nejenom z Polska, ale z celého světa, je sbor nazývám „velvyslancem polské kultury“. Od roku 2009 je jeho sbormistryní Teresa Majka-Pacanek.


Severočeská filharmonie Teplice je jediným profesionálním symfonickým orchestrem v Ústeckém kraji. Zakládací listina a úřední schválení orchestru nese letopočet 1838. Od konce 19. století uváděl orchestr pravidelné cykly symfonické hudby v provedení nejžádanějších dirigentů a sólistů té doby. Koncertovaly zde největší osobnosti světové hudby, např. dirigenti Eugen d´Albert, Richard Strauss, klavíristé Ferruccio Busoni, Conrad Ansorge, Emil Sauer, Ernö Dohnányi, Frederic Lamond, houslisté Pablo de Sarasate, Eugéne Ysaye, Bronislav Huberman, Fritz Kreisler, Alexander Pečnikov, Henri Marteau, violoncellisté David Popper, Julius Klengel, Hugo Becker, Anton Hekking, pěvkyně Lili Lehmannová, Ernestina Schumann-Heinkeová a mnoho dalších. V létě absolvoval orchestr okolo 150 lázeňských a 18 symfonických koncertů a v zimní sezóně cykly vážné symfonické hudby. Řídí je kromě hudebního ředitele O. K. Willeho hostující dirigenti, mezi nimi např. Siegfried Wagner, Alexander Zemlinský nebo Felix von Weingartner. Vystupovali zde i všichni velcí čeští houslisté počínaje Josefem Slavíkem a konče Janem Kubelíkem. Činnost městského orchestru skončila koncem druhé světové války v souvislosti s uzavřením městského německého divadla. V roce 1948 vzniklo nové hudební těleso - Městský lázeňský orchestr. Postupně se zde vystřídala celá řada dirigentů, např. Miloslav Bervíd, Bohumil Berka, Martin Turnovský, Libor Pešek a Vladimír Válek. V roce 1972 přišel na místo ředitele a šéfdirigenta Jaroslav Soukup. Rozšířil početní stav orchestru, který od roku 1979 nesl název Severočeská státní filharmonie. Po listopadových událostech roku 1989 se ujal šéfdirigentského místa Jan Štván a od roku 1991 Tomáš Koutník. Pod jeho taktovkou dochází k natočení všech symfonií Franze Schuberta na 4 CD. V létě roku 1997 odchází z Teplic šéfdirigent Tomáš Koutník, nicméně období jeho působení v Teplicích je příznivci orchestru i veřejností považováno za významnou éru SČF. Rovnocennou náhradou za odstupujícího šéfdirigenta se stává od července 1997 mladý kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe, přicházející ze Státní filharmonie Brno. Nová dramaturgie, srozumitelná a přístupná širokým vrstvám posluchačů, přináší naprostý zvrat v návštěvnosti abonentních koncertů. Charles Olivieri-Munroe přivádí do Teplic řadu významných světových umělců, včetně monacké princezny, klavíristky Caroline Murat. Tato spolupráce vyvrcholila v roce 1999 koncertem v Monte Carlu za přítomnosti mnoha významných světových osobností společenského života. Na tomto koncertě, jehož výtěžek byl věnován Weizmannově nadaci, vystoupil i světově proslulý houslista Maxim Vengerov. Šéfdirigent SČF Teplice Charles Olivieri-Munroe je zván na prestižní koncertní pódia po celém světě. Diriguje přední orchestry a zdokonaluje svou dirigentskou činnost, která vyvrcholila v květnu 2000, kdy získává 1. cenu v dirigentské soutěži Pražské jaro. Od roku 2001 Severočeská filharmonie Teplice výrazně rozšířila své zahraniční i tuzemské aktivity. Během roku 2004 absolvovali tepličtí filharmonikové 140 koncertů, z toho 52 v zahraničí. Více jak 400 000 posluchačů v Německu, Itálii, Rakousku, Španělsku, Švýcarsku, Monaku, Francii, Belgii, Dánsku, Portugalsku, Chorvatsku, Slovinsku, Maďarsku, Slovensku, Srbsku, na Maltě a dalších zemích, mělo možnost seznámit se se stoupající uměleckou kvalitou orchestru. Zahraniční kritiky vyzdvihovaly především mladé obsazení orchestru, souhru a celkový umělecký dojem. Filharmonie začíná působit ve významných evropských centrech, např. v Mnichově, Berlíně, Basileji, Paříži, Valencii, Lisabonu, Bělehradě, Budapešti, Záhřebu, Ljubljani, Bordeaux, Toulouse, Grenoblu, Madridu, Vallettě a dalších městech. Úspěchy v zahraničí následně přinášejí nová pozvání ke koncertní činnosti a prestiž SČF. Pravidelně též účinkuje na významných koncertních pódiích hudebních festivalů, například Pražské jaro, Janáčkův máj, Festival Český Krumlov, Janáčkovy Hukvaldy, Mahler Jihlava Hudba tisíců, Festival Mitte Europa, České doteky hudby aj. Je pravidelným hostem koncertů pražského Rudolfina nebo Obecního domu v Praze a v dalších velkých městech v Čechách i na Moravě. V lednu 2012 nastoupil do funkce hlavního hostujícího dirigenta italský dirigent Alfonso Scarano, který se od října 2013 stává novým šéfdirigentem Severočeské filharmonie Teplice. Společně se v listopadu 2013 představili italskému publiku na prestižním koncertě v Teatro Luciano Pavarotti v Modeně s díly L. Janáčka a P. I. Čajkovského. Na podzim roku 2013 absolvovala Severočeská filharmonie Teplice turné do Asie, kde navštívila postupně Vietnam, Kambodžu, Hong Kong, Singapur, Malajsii a Brunej. Koncertovala za přítomnosti velvyslanců, vládních činitelů a královských rodin například v hanojské Opera House, malajském Dewan Filharmonik Petronas v Kuala Lumpur, nebo v kambodžském Phnom Penhu či v brunejském Bandar Seri Begawan. Na jaře roku 2017 uskutečnila s velkým úspěchem turné do Jižní Ameriky, kde vystoupila na prestižních pódiích ve městech Santiago de Chile, San Juan, Cordoba, Rosario a Buenos Aires. Od září 2018 je jmenován novým šéfdirigentem Petr Vronský, který přináší do dramaturgie nové prvky s důrazem na českou hudbu. Těžištěm umělecké působnosti zůstává především činnost pro město a jeho kulturu. Díky bohaté zahraniční spolupráci a díky výborným zahraničním kontaktům s agenturami, může SČF Teplice zvát do své domácí dramaturgie řadu vynikajících světových umělců, jakými jsou například Misha Maisky, Sharon Kam, Shlomo Mintz, Kun-Woo Paik, nebo doprovázet na koncertních zájezdech světové umělce, kterými byli mimo jiné David Lomelí či José Carreras a další. Zároveň tepličtí filharmonikové nezapomínají ani na mládež a pořádají mnoho koncertů věnovaných právě jim, budoucím abonentům a posluchačům, kteří mají jedinečnou možnost poznat velký symfonický orchestr. Severočeská filharmonie je zřizována statutárním městem Teplice a je jím zároveň pověřena pořádáním a organizačním zajištěním Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena, který byl založen v roce 1964. Od roku 2004 se tento festival rozšířil z původních 5 koncertů v Teplicích na současných 20 komorních i symfonických koncertů v dalších 10 městech. 48

60


60


Z historie Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 1964 1965 1966 1966 1968 1972 1973 1975 1982 1987 1989 1989 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017

Založeny Dny Ludwiga van Beethovena. Konaly se v červnu Na domě Zlatá harfa v Lázeňské ulici č. p. 75 odhalena pamětní deska Ludwigu van Beethovenovi od akademického sochaře Vincence Havla Festival dostal nový název Hudební festival Ludwiga van Beethovena V Zámeckém parku v Duchcově opět odhalena v rámci teplického hudebního festivalu busta Ludwiga van Beethovena z roku 1932 Od tohoto roku konání festivalů převedeno do podzimních měsíců V Zámeckém parku v Teplicích odhalena Beethovenova busta od akademického sochaře Václava Kyselky Jediný rok, kdy se festival nekonal Z názvu festivalu vypuštěno jméno Ludwiga van Beethovena Obnoven název Hudební festival Ludwiga van Beethovena Od tohoto roku festivalové symfonické koncerty pořádány v novém Domě kultury Na domě Zlaté slunce č. p. 72 v Lázeňské ulici odhalena pamětní deska připomínající skladatelův pobyt v roce 1812 (dílo akademického sochaře F. Rabela) Festival konán po pětadvacáté 40. ročník festivalu přinesl podstatné změny v jeho organizaci. Termín konání se přesunul z měsíce září na přelom května a června a došlo k jeho podstatnému rozšíření. Celkem se konalo 17 koncertů v 10 městech Ústeckého kraje Hlavním hostem festivalu je Misha Maisky se svými dětmi Saschou a Lilly V rámci festivalu koncertuje se Severočeskou filharmonií slavná klarinetistka Sharon Kam Tváří festivalu je světoznámý houslový virtuóz Shlomo Mintz Shlomo Mintz účinkuje opět na festivalu, tentokrát společně s Pavlem Šporclem Na festivalu vystoupili s obrovským úspěchem sólisté Broadway Theatre New York Hlavním hostem festivalu byl fenomenální virtuóz na flamenco kytaru Carlos Piñana Sólisté Broadway Theatre New York účinkovali v programu Broadway Rocks Svůj recitál měla se Severočeskou filharmonií Teplice Dagmar Pecková Na závěrečném koncertě festivalu vystoupil vynikající tenorista Štefan Margita Hlavním hostem festivalu byl opět Shlomo Mintz, který koncertem oslavil své šedesátiny

Hudební festival Ludwiga van Beethovena 2018 finančně podpořili:

Asociace hudebních festivalů ČR

Statutární město Teplice

Generální partner festivalu

Litoměřice

Děčín

Osek

Publikace vydané v souvislosti s Hudebním festivalem Ludwiga van Beethovena 1964 1965 1966 1966 1967 1971 1970 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Beethoven v Teplicích Beethovenův dopis Nesmrtelné milence Beethoven a Goethe, setkání v Teplicích Chopin, teplická episoda Almanach I. Beethoven v portrétech svých současníků Teplické skladby Ludwiga van Beethovena Almanach II. Beethoven. Dopisy z Teplic Z posledních dopisů Emy Destinnové Liszt v českých zemích Richard Wagner u nás Hudba u teplických pramenů Teplická zastavení Ludwiga van Beethovena

Výstavy uspořádané v rámci Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 1964 1970 1971 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Výstava historických hudebních nástrojů a dokumentů ze sbírek Národního muzea v Praze Beethoven v portrétech svých současníků Ženy kolem Beethovena Beethoven v portrétech svých současníků Slavní hudebníci v Teplicích Beethoven v Teplicích Liszt v Teplicích Wagner v Teplicích Pětadvacet festivalů Češi kolem Beethovena 52

Hudební festival Ludwiga van Beethovena pořádá z pověření Statutárního města Teplice

Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice Tel.: +420 411 440 215 e-mail: sev.filharmonie@seznam.cz www.severoceskafilharmonie.cz www.scf.sf.cz dramaturgie a texty: festivalová produkce:

grafická úprava katalogu: grafický návrh obálky:

Mgr. Roman Dietz Bc. Pavel Bašus Bc. Magdaléna Jenčíková Milena Schejbalová Jan Hrubeš Filip Meisel

Hlavní partner


Katalog HFLvB 2018  

Katalog Hudebního festivalu L. van Beethovena 2018

Katalog HFLvB 2018  

Katalog Hudebního festivalu L. van Beethovena 2018

Advertisement