Te Berde september 2017

Page 1

Het relatiemagazine van Severinus

SEPTEMBER 2017

TE

BERDE

SEVERINUS BIJZONDER IN SAMENLEVEN

Gehoord worden is het succes van de verandering Je kunt zoveel goeds geven door zoiets kleins te doen Ambulant begeleider helpt in wirwar van zorgland


2

■ Column & Geer met pensioen

Tevredenheid en geluk Elke twee jaar onderzoeken we de tevredenheid van onze cliënten en medewerkers. Beide onderzoeken vinden dit jaar plaats. Deze onderzoeken zijn een kwaliteitseis, maar we willen vooral zelf weten hoe het ervoor staat. Natuurlijk willen we graag dat cliënten, ouders, familie, medewerkers en vrijwilligers heel tevreden zijn en hopen we op hoge cijfers. Maar wat veel belangrijker is, is dat we met de uitkomsten van deze onderzoeken, onszelf kunnen verbeteren. Zoals de begeleiding en de zorg voor cliënten, maar ook de werkomstandigheden en het werkplezier voor medewerkers. Om dit te kunnen achterhalen, moeten we onderwerpen die belangrijk zijn centraal stellen en de goede vragen formuleren. En natuurlijk laten zien dat meedoen aan deze onderzoeken werkt, omdat we met de uitkomsten aan de slag gaan. Vul ze dus vooral in! Openstaan voor feedback Wat cliënten en medewerkers vinden, ontdek je niet alleen met tevredenheidsonderzoeken. Daar is meer voor nodig. Openstaan voor signalen en feedback van cliënten en collega’s en een houding aannemen die het de ander gemakkelijk maakt te zeggen wat hij of zij ervan vindt. Ook moeten

we proberen goed te kijken, luisteren en openstaan voor andere signalen; datgene wat niet wordt gezegd, maar wel merkbaar is. Voortdurend, elke dag en in elke ontmoeting. Dan kunnen we er ook meteen iets aan doen en dan komt het wel goed met die cijfers en het geluk. Pieter Hermsen Directeur ■

Pieter Hermsen

Grote dank Grote dank aan al die lieve cliënten die op een heel bijzondere wijze van mij afscheid hebben genomen. Ook dank voor de prachtige cadeaus en de lieve gelukswensen. Een heel groot 'dank je wel'. We zien elkaar zeker nog! Uiteraard ook mijn dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan mijn geweldige afscheid. Zonder jullie inzet en passie geen warme zorg voor onze cliënten. Het was voor Ciel en mij een voorrecht om samen 86 jaar deel uit te maken van de mooie wereld van Severinus. Geer en Ciel van Dinther

Geer van Dinther ■


Vrijheidsbeperking ■

3

Net zo vrij als jij

Laar 4-6: Gestart met bewustwording over vrijheidsbeperking In december 2016 besteedden we aandacht aan bewustwording over vrijheidsbeperking. Martijn Timmermans vertelde toen gepassioneerd over zijn ervaringen. Inmiddels zijn hij en collega Hanneke Wouters als aanjagers actief om meer collega’s te motiveren en inspireren om deze verandering tot stand te brengen. We spraken met Lonne Haazen over de ervaringen binnen woonhuis Laar 4-6. Zij startte onlangs met het stappenplan ‘Net zo vrij als jij’.

Vrijheid is noodzakelijk om de cliënt zo zelfstandig mogelijk en op eigen kracht te laten leven met en zoals anderen. Om de vrijheid en kwaliteit van leven van de cliënten te vergroten en te verbeteren, is het van belang om de vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen. Severinus streeft hierbij naar een non-fixatie beleid, waarbij het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen een continu proces is en blijft. Om dit te kunnen realiseren is ‘Net zo vrij als jij’ gestart. Door middel van deze werkwijze worden alle vrijheidsbeperkende maatregelen in kaart gebracht, besproken, geëvalueerd en indien mogelijk afgebouwd. Daarnaast start de werkwijze ‘Net zo vrij als jij’ een cultuurverandering binnen de organisatie, zodat het terugdringen en voorkomen van vrijheidsbeperkende maatregelen een continu proces blijft.

Stappenplan Voor realisatie van de doelen gaan alle locaties waar vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast, het stappenplan van ‘Net zo vrij als jij’ doorlopen. De eerste stap is een gesprek met een zorgmedewerker, de manager Zorg en, in dit geval, Martijn. Na dit gesprek volgt een rondleiding en signaleren ze de eerste vrijheidsbeperkende maatregelen. Lonne: “Tijdens deze rondleiding zie je allereerst de materiële beperkingen zoals een poseybed of een dichte kledingkast. Je constateert dit samen en schrijft het op. Maar wat je ziet is dat met name voor dit soort zaken een goede afweging is gemaakt. Het zit ‘m eigenlijk vaker in de kleine dingen. En die vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen zijn we gaan we verzamelen met een geeltjesmeting.” Geeltjesmeting “Na de eerste bijeenkomst met Martijn waren we zo enthousiast”, vertelt Lonne. “We hebben besloten om direct

verder te gaan met de geeltjesmeting. De bedoeling hiervan is dat je tijdens je dagelijks werk vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen tegenkomt en die op een verzamelposter plakt. Zo krijg je met zijn allen inzicht in zaken die anders kunnen. We gingen als een trein en binnen no-time hing de poster vol met geeltjes.” Het vervolg Echte praktijkresultaten zijn er nog niet binnen Laar 4-6. Daar is het te vroeg voor. De volgende stap is een vervolg op de geeltjesmeting. Dit is een bijeenkomst met het team, Martijn en een gedragskundige. Drie geeltjes worden dan als casus verder uitgewerkt. Lonne besluit: “Het leukste vind ik de verschillende discussies die we binnen ons enthousiaste team hebben. Het is oprecht leuk om hier gezamenlijk tijd voor te nemen. Wij zitten volop in het proces en benutten de komende tijd om echt het verschil te maken voor onze cliënten.” ■

Claudia Slokker, Lonne Haazen en Martijn Timmermans


4

■ Dit maakt mij gelukkig!

Gehoord worden is het succes van de verandering In het kader van ‘laat je eens inspireren’ vertelt Pauline Swaans, verpleegkundige Hulst 2, over de ontwikkelingen binnen haar woonhuis. Ruim 2,5 jaar geleden ging haar team aan de slag met de afbouw van antipsychotica en vrijheidsbeperkende middelen. Het resultaat mag er wezen: gelukkige cliënten en een fijne werkplek. Buiten valt de regen met bakken uit de lucht, maar binnen in de woonkamer van Hulst 2 zit Pauline Swaans samen met bewoners Maurice, Danny en Elroy klaar om te vertellen over hun gezellige woonhuis. “Ongeveer 2,5 jaar geleden startten we met hulp van de arts en afdeling Gedragskunde de afbouw van gedragsbeïnvloedende medicijnen”, begint Pauline. “Later kregen we hulp van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). We kregen de vraag wat het basisklimaat binnen Hulst 2 zou moeten zijn. ‘Je veilig voelen’ en ‘gehoord en gezien worden’ spelen voor onze bewoners een heel belangrijke rol. Warme zorg bieden en vertrouwen hebben in elkaar. Het team was direct enorm gemotiveerd.” Rust en vertrouwen Pauline: “Stap voor stap keken we naar de afbouw van medicatie en het weglaten van beperkingen. Dat ging in het begin met hele kleine stapjes, maar we zagen snel resultaat. Dit resultaat behaalden we door steeds

Maurice, Danny en Pauline

te luisteren en te kijken naar de cliënt. Wat wil hij nou echt zeggen? Wat is de boodschap? Rust en vertrouwen zijn hierbij de sleutelwoorden. De mindset binnen ons team is veranderd. We geven de bewoners doorlopend complimenten, luisteren goed naar de boodschap die ze over willen brengen, vragen wat ze willen en mopperen doen we niet. Natuurlijk gaat er soms iets niet zoals jij het liever ziet. Maar dan weet je dat je een situatie de volgende keer anders moet aanpakken. De bewoners worden echt gehoord en dat is het succes van de verandering.” De praktijk “Op Hulst 2 wonen vijf mannen. Ieder heeft een eigen verhaal” vertelt Pauline. “Een aantal van hen heeft behoorlijk wat jaren kamerverpleging gehad. Met iedere bewoner hebben we ook grenzen enorm verlegd en volledige kamerverpleging kennen we hier niet meer. We zijn elkaars vrienden en proberen in een geborgen en veilige omgeving een normaal

Janne met Hans

leven te leiden. Iedereen mag er zijn. We zijn ook niet zo bang om iets te proberen. We gaan het wel beleven en dan trekken we onze conclusies uit de ervaring. Zo gaf Maurice al langer aan niet graag meer te gaan werken. Hij vertelde dat hij bang was voor ruzie. Hij is nu met de VUT en voelt zich veel meer op zijn gemak. Hij helpt ons in het woonhuis met allerlei karweitjes. Daar worden we allemaal blij van hier. Een ander mooi voorbeeld is het verhaal van Hans. Hij verbleef in het verleden veel op zijn kamer met zijn deur op slot. Tegenwoordig geven we hem zelf de vrijheid om van zijn kamer te komen. Dit kan hij niet alleen, hij heeft iemand nodig die dichtbij hem is. Daarom heeft hij een verklikker op de deur. Komt hij uit zijn kamer? Dan staat er iemand voor hem klaar. Hans eet sindsdien vaker in de huiskamer en geniet er heel erg van om samen iets te doen. Ook gaat hij nu wel eens met zijn broer op pad.” “Ook met Arno hebben we mooie resultaten behaald. Voorheen werd hij erg in de gaten gehouden en waren er veel regels. Onze begeleiding was erg beheersmatig. Nu krijgt hij meer ruimte om dingen zelf te doen. Wij zien zijn


Cliëntenraad ■

5

Pro-actief kijken naar wat mijn broer gelukkig maakt Als broer van Gerben, cliënt bij Severinus, kwam Wim de Jong 44 jaar geleden in aanraking met Severinus. Sinds kort heeft hij een actieve rol als lid van de Cliëntenraad. Wij spraken hem over zijn drijfveren. goede bedoelingen en wij bieden vertrouwen. Dit doet hem goed.” “Elroy krijgt steeds meer belevingsgerichte activiteiten. Hier geniet hij zichtbaar van. We zijn ons steeds bewuster dat we niet te snel moeten handelen als we hem begeleiden. We moeten ons tempo aan hem aanpassen, zodat hij ons kan volgen. En dan Danny. Zijn verhaal stond juni vorig jaar in Te Berde. Het gaat nog steeds ontzettend goed met hem. Samen met Arno snoeit hij graag de tuin of is hij in de weer met hamer en zaag.” Vertrouwen in de toekomst “We nemen met ons team de tijd om dingen goed met elkaar te bespreken. Dat is ook nodig. We zitten nog in een opbouwfase, maar hebben veel vertrouwen in elkaar en in de toekomst. Dat is fijn. En weet je wat eigenlijk nog het mooist is? De laatste escalatie met een cliënt kan ik me niet eens herinneren!”, besluit Pauline. ■ DEEL JE VERHAAL! Binnen Severinus circuleren inspiratieboekjes. Krijg jij een boekje? Deel je verhaal! Positief of kritisch, het is aan jou. Inspireer een ander en laat een verhaal leven. De boekjes zijn bedoeld voor iedereen die bij Severinus is betrokken. Dus of je nu cliënt, medewerker, vrijwilliger of familielid bent, iedereen heeft een verhaal. Spread the word! …óf stuur je verhaal naar ditmaaktmijgelukkig@severinus.nl.

Wim en Gerben de Jong

“In al die jaren dat mijn broer Gerben bij Severinus woont, heb ik de organisatie aan de zijlijn gevolgd”, vertelt Wim. “Gedurende die tijd heb ik de cultuur vrij goed leren kennen. Ook is Gerben vaak van woonhuis gewisseld, daardoor ben ik bekend met meerdere locaties.” Medezeggenschap “Toen mijn kinderen op school zaten, was ik altijd actief als lid van de medezeggenschapsraad” vervolgt Wim. “Nu de kinderen de school hebben verlaten, kwam er tijd vrij. Deze tijd wilde ik graag invullen door meer voor Gerben te doen. Zeker nu mijn moeder ouder is. Vanwege de afstand tussen mijn woonplaats en Veldhoven is frequent vrijwilligerswerk lastig. Een rol als lid van de Cliëntenraad paste mij daardoor beter.” Verbeterpunten Wim vertelt verder: “Ik werk zelf in een ziekenhuis als Klinisch Fysicus, waardoor ik geïnteresseerd ben in de zorg. Vanuit dat perspectief wil ik ook graag mijn bijdrage leveren. Hoewel ik heel erg tevreden ben over Severinus,

zie ik echt nog wel verbeterpunten. Punten waar we voor Severinus voordeel uit kunnen halen zoals: alertheid en vlot handelen.” Samen werken aan de bedoeling “Ik hoop dat we met de huidige Cliëntenraad een positieve, maar kritische spiegel vormen voor de Raad van Bestuur. Op deze manier wil ik pro-actief meedenken en -kijken naar wat mijn broer en de andere cliënten gelukkig maakt. Samen werken aan de bedoeling. Wat maakt ons allemaal gelukkig? Als we met zijn allen voldoende tijd nemen om deze verandering ook te maken, dan zie ik de toekomst rooskleurig tegemoet”, besluit Wim. ■ THEMA-AVOND CR Op woensdagavond 15 november 2017 organiseert de Cliëntenraad een thema-avond bij SchippersStop in Veldhoven. Het thema broers en zussen (brusjes) komt aan bod. Aanmelden is wenselijk en kan via clientenraad@severinus.nl.


6

■ Driehoekskunde

Driehoekskunde De trainingen gaan van start!

Ons leven speelt zich altijd in driehoeken af. We beginnen er ons leven zelfs mee in wat we de oerdriehoek noemen: een moeder, een vader en een kind. Vroeg of laat vertrouwen ouders het kind toe aan betaalde derden, aan professionals. Een nieuwe driehoek ontstaat: cliënt, ouder/wettelijk vertegenwoordiger en medewerker. Verbinding, positie en vertrouwen zorgen voor een fijne samenwerking binnen die driehoek. Hoe we dat doen, leren we elkaar door de methodiek Driehoekskunde. We zien de driehoek als een metafoor voor menselijke relaties. De ideale driehoek is gelijkzijdig en perfect in balans wanneer elke hoek een gelijke inbreng heeft. Traditioneel lag het zwaartepunt in de professionele driehoek altijd bij de professionals. Samenwerken in de driehoek vraagt om langdurige inspanning. De uitdaging zit hem in het in balans krijgen en houden van de driehoek. De trainers Eerder dit jaar volgden zeven medewerkers de cursus Driehoekskunde van Chiel Egberts, vijf van hen starten dit najaar met het geven van trainingen aan alle medewerkers. Ook wettelijk vertegenwoordigers krijgen een uitnodiging voor het volgen van de training. Zij sluiten aan bij de teamtrai-

ning waar hun kind/naaste woont of werkt. Na twee jaar is iedereen naar verwachting getraind. De praktijk Jos Bruininx is docent aan de Severinus Academie en zorgt dat Driehoekskunde wordt meegenomen in de lesstof. Leerlingen krijgen niet alleen de theorie mee, maar kunnen ook praktijkervaringen tijdens de lessen toetsen aan Driehoekskunde. Een goede ontwikkeling! Wilma Willemen staat als trainer in de startblokken om te beginnen met de trainingen. Volgens haar is Driehoekskunde geen moeilijke kost. “Als je de eerste bijeenkomst gevolgd hebt, kun je het al in de praktijk toepassen. Sterker nog: je kunt het niet meer uitzetten. Het pakt je. Door samen naar de praktijk te kijken, ieder

vanuit zijn of haar positie, ontstaan er inzichten die kunnen leiden tot verbetering in de gezamenlijke verantwoordelijkheid als het gaat om het geluk van de cliënt”, aldus Wilma. Open aanbod Ook cliënten en overige geïnteresseerden zijn welkom om meer te leren over Driehoekskunde. De Severinus Academie neemt Driehoekskunde op in het open aanbod. Iedereen is vrij om zich hiervoor in te schrijven. Houd het aanbod in de gaten via www.severinus.nl/openaanbod. Meer weten over Driehoekskunde en/of over de trainingen? Neem dan contact met Esther Akkermans, opleidingsfunctionaris, via esther.akkermans@severinus.nl. ■

Annemieke Stetter, Franca van Corven, Carin van Kemenade, Wilma Willemen, Jos Bruininx (Josien van Ham staat niet op de foto)


Ambulante begeleiding ■

7

Samen op zoek naar een oplossing Ambulant begeleider helpt in de wirwar van zorgverleningsland

Ambulante begeleiding. Voorheen ook wel thuiszorg en thuisbegeleiding genoemd. Een vrij nieuwe tak van Severinus. Ambulante begeleiding is onderdeel van onze thuisondersteunende zorg. Tijd om één van de medewerkers aan de tand te voelen over zijn baan. Aan het woord John Schuurman. Naast zijn werk op Zorgboerderij de Keldershoeve, werkt hij als ambulant begeleider.

Moeilijke vraagstukken Het team van Ambulante begeleiding bestaat op dit moment uit tien personen. Samen begeleiden zij ruim 30 cliënten. John vervolgt: “Ik begeleid mijn cliënten bij het structureren van hun leven, bied een luisterend oor, help bij bankzaken of bij hun weg in zorgverleningsland. Samen zoeken naar een oplossing, dat is wat we doen. Er zijn vaak acute vragen, daar reageer je altijd op. Je brengt de situatie in kaart; is het zo dringend als het lijkt? Je beredeneert het en haalt de eventuele spanning bij de cliënt weg. Ik probeer altijd vanuit de cliënt te denken en goed naar ze te luisteren. Soms heb je te maken met zeer moeilijke vraagstukken waarin mogelijk hun eigen veiligheid in gevaar komt. Ze kunnen vaak het gevolg niet overzien van hun (goedbedoelde)

John (links) met (enkele) teamleden Ambulante begeleiding

daden. Dan moet je snel handelen en bijvoorbeeld lijnen leggen met collega’s of andere organisaties. Ik moet daarin ook zoeken, maar dat maakt het juist zo leuk!”

haar huis helemaal had laten vervuilen en waar niemand meer mocht binnenkomen. Met hulp van één van mijn collega’s zag ze zelf in dat ze hier niet gelukkig van werd. Haar netwerk

We begeleiden cliënten met veelal ingewikkelde problematieken

Trots “We halen ontzettend veel voldoening uit het begeleiden van de cliënten”, straalt John. “Voorbeelden waar ik trots op ben? Ik kan er zoveel opnoemen. Als team zijn we op dit moment ontzettend trots op een vrouw van middelbare leeftijd die

John begint direct enthousiast te vertellen: “Het is een hele diverse tak van sport. Wij begeleiden cliënten van jong tot oud met een licht verstandelijke beperking die niet bij Severinus wonen. De meesten wonen zelfstandig, incidenteel wonen cliënten nog bij hun ouders. Onze cliënten lopen tegen veel dingen aan. De maatschappij wordt steeds moeilijker om te begrijpen en om in te functioneren. Daar ondersteunen wij ze bij. We hebben te maken met ingewikkelde problematieken. Maar we hebben veel expertise in ons team en bespreken regelmatig elkaars casussen tijdens een intervisie. Daarnaast hebben we een intensieve ketensamenwerking met organisaties als gemeenten, MEE, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

werd kleiner en ze zag door de bomen het bos niet meer. In kleine stapjes en door de juiste begeleiding heeft ze inmiddels zelfstandig haar huisje opgeschoond en komt haar familie weer bij haar op de koffie. Ja, dat maakt ons ontzettend trots!" ■


8

■ Kleurrijk

Cindy gaat op pad: Afscheid Geer van Dinther Ervaringsdeskundige en reporter Cindy Markgraaff interviewde Bas Vlemmings. Lees hier het verslag. Aan ons de taak om het afscheid van Geer te openen. Bas als chauffeur en ik als bijrijdster. Bas ging de auto versieren en vervolgens Cindy ophalen.Toen we Geer en zijn vrouw op gingen halen, was Geer zeer verrast

omdat hij nog niet wist dat we ze op gingen halen. We hadden ze bij de tent in woonwijk de Berkt afgezet. Het was een eer om dit te mogen doen. Bas Vlemmings en Cindy Markgraaff ■

DJ Mark Geujen! Hoi, ik ben Mark Geujen en woon op Nieuwe Kerkstraat 38. In mijn vrije tijd ben ik dj en draai ik graag muziek op feestjes. Ik breng mijn eigen discomeubel, muziek en discolampen mee. Ik draai voornamelijk top 40 muziek, Nederlandstalige muziek en verzoeknummers. Boeken kan uiterlijk twee weken voor aanvang via de leiding van woonhuis Nieuwe Kerkstraat 38 via 040 258 62 38. Ik kom maximaal 3 uur draaien. Dus als jullie binnen Severinus een leuk discofeest willen geven, neem gerust contact met me op! Groeten, Mark Geujen ■

Een woord van dank Op zaterdag 10 juni jl. overleed Hans Doomen na een kort ziekbed op 50-jarige leeftijd. Hans heeft 13 jaar bij Severinus gewoond op Hulst 24. Hij was heel actief en veel mensen kenden hem persoonlijk. Hans was altijd in voor een praatje en was een gezelligheidsmens. Hij bezocht de seniorensoos, sportclub, werkte bij Montis en zong heel graag. In het verleden was hij lid van de band ‘Eigenwijs’. Ook nam hij altijd deel aan het songfestival van Severinus. Het laatste jaar was hij lid van het koor

en daar verzorgde hij graag de solopartij. Hij genoot ervan als ze ergens mochten optreden. Binnen Severinus had hij veel vrienden en vriendinnen en ging regelmatig bij hen op de koffie. Hans heeft al die jaren een fijne tijd gehad binnen ‘zijn’ vertrouwde woonhuis aan Hulst 24. We willen de leiding en bewoners dan ook bedanken voor de prettige jaren die Hans daar heeft doorgebracht. We hopen dat hij er een plekje zal behouden. Familie Doomen ■


Kleurrijk ■

9

Vrijetijds s nieuw se p t e m b e r 2 017

Sylvia en Barbera - Hulst 4 12 april ben ik verhuisd van Heikantsebaan 40 naar Hulst 4. Ik woon er heel erg graag, want nu hoef ik geen trap meer te lopen. Barbera is nu mijn zorgcoördinator, die ken ik al 5 jaar. In het begin was het vreemd om in een ander huis te wonen, maar

nu ben ik gewend. Ik heb een mooie nieuwe kamer met gestreepte blauwe gordijnen. Ik kan nu weer alleen naar mijn werk lopen. Met vriendelijke groet, Sylvia en Barbera ■

Zaalvoetbal Op 26 juni 2017 was het zover, de zaalvoetballers van Severinus mochten aantreden tegen de bewegingsagogen. Het leek er alle schijn van te hebben dat de bewegingsagogen zouden winnen, maar toch bleek de wedstrijd anders te verlopen dan iedereen van tevoren had gedacht. De eerste helft werden de bewegingsagogen aan de kant gezet met 7-3, dit

werd in de tweede helft alleen maar erger. De eindstand kwam neer op een verdiende overwinning door het team van Severinus met 15-11. De bewegingsagogen wilden meteen een re-match, maar daar mogen ze nog even op wachten. Het zaalvoetbalteam van Severinus wil nu eerst genieten van deze prachtige overwinning. ■

9 september A2 Festival Akkereind 16 september TruckRun Valkenswaard 16 september Zaterdagavond Disco Berkt 30 september Zaterdagavond Disco Akkereind

ok t ob e r 2 0 17 1 oktober Danserinoos optreden Gasterij ’t Dorpsgenot 7 oktober Tennistoernooi De Korrel Oerle Tennisvelden De Korrel 7 oktober Zaterdagavond Disco Berkt 28 oktober Zaterdagavond Disco Akkereind

n o v e m b e r 2 0 17

21 november Maak de Droom Waar Jaarbeurs Utrecht Kijk voor het volledige programma op www.severinus.nl/vrijetijdskalender.


10

■ Zorgtoppers gezocht!

Zorgtoppers gezocht! Maak jij onze cliënten gelukkig? Voor diverse woonhuizen en dagbestedingslocaties zijn wij op zoek naar enthousiaste, liefdevolle en bevlogen collega’s. Persoonlijk begeleiders die continu kijken naar wat een cliënt gelukkig maakt. De zorg die we binnen deze woonhuizen bieden is uitdagend en met name individueel, gericht op begeleiding van gedrag. Binnen de dagbesteding helpen we cliënten hun talenten te ontwikkelen en in hun eigen kracht te komen. De vraag van de cliënt is voor ons het vertrekpunt. De regie bij de cliënt en een passende begeleidingsstijl. Dat vinden wij belangrijk. Maar bovenal: gelukkige cliënten die prettig wonen en hun dag invullen met werk waar ze blij van worden. Solliciteer nu! Ben jij de zorgtopper die we zoeken? Kijk dan op www.severinus.nl/vacatures voor ons actuele vacature-aanbod en solliciteer direct! ■


Severinus Vitaal ■

11

Fit en vitaal aan het werk We moeten met zijn allen langer werken, maar hoe doen we dat eigenlijk? De pensioenleeftijd verschuift steeds verder. Dat betekent dat we allemaal langer moeten werken. Voor de een is dit makkelijker dan voor een ander. Severinus vindt het belangrijk dat iedereen fit en vitaal aan het werk kan blijven. Daarom is het onderwerp vitaliteit een belangrijk punt op de agenda. Door de veranderende arbeidsmarkt, hoger wordende gemiddelde leeftijd van onze medewerkers en een hogere pensioenleeftijd, staan ook wij voor een (maatschappelijke) uitdaging. Hoe binden en boeien wij medewerkers, houden wij ze flexibel en mobiel en zorgen we ervoor dat ze met eigen verantwoordelijkheid - eventueel met ondersteuning vanuit de organisatie de regie nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaan? Dat doen we in eerste instantie door de continuïteit en kwaliteit van de zorg aan onze cliënten te waarborgen. Daarnaast ook door onze medewerkers blijvend in het arbeidsproces te houden, vanuit eigen verantwoordelijkheid, zodat we kosten voor verzuim en uitkeringen laag kunnen houden.

BIJZONDER IN SAMENLEVEN

Een goede balans tussen werk en privé verdient de aandacht

SEVERINUS

Goede balans Severinus vindt het belangrijk dat de medewerkers lekker in hun vel zitten. Tijdens het werk maar ook thuis. Een goede balans tussen werk en privé verdient dus de aandacht. Zo blijft het werk ook leuk. Een

goede gezondheid speelt hierbij een belangrijke rol. In 2016 stond de Dag van de Medewerker in het teken van vitaliteit. Medewerkers ontvingen een saladebeker en sindsdien heeft het restaurant een nog gezonder en gevarieerder aanbod. Een goede ontwikkeling die we graag voortzetten. Onderzoek De komende jaren gaat vitaliteit dan ook een steeds belangrijkere rol spelen binnen Severinus. Medewerkers van Severinus die vanuit hun functie bij het thema betrokken zijn, hebben de koppen bij elkaar gestoken en deden het afgelopen half jaar een onderzoek onder diverse functiegroepen. Enkele medewerkers droegen hiervoor gedurende een week een gezondheidshorloge. Dit horloge gaf de frequentie en intensiteit van beweging aan. De resultaten van dit onderzoek deelden zij intern op het intranet. Onder de naam Severinus Vitaal gaan we vaker aandacht besteden aan vitaliteit. Dit krijgt binnenkort een eerst vervolg. ■

IDEEËN? Heeft u een leuk idee om Severinus in beweging te krijgen? Laat het weten! Stuur een e-mail naar jolande.van.kan@severinus.nl.


12

■ Pijnsignalering

Pijnsignalering

Hoe doe je dat bij cliënten die zich niet goed kunnen uiten? Hoe weet je of iemand met een verstandelijke beperking die zich niet goed kan uiten, pijn heeft? En als ze pijn hebben, dat het gezien wordt en dat ze worden geholpen. Severinus heeft daarom een actief team voor pijnsignalering. Het team bestaat uit een fysiotherapeut, een verpleegkundige en een aantal teamleiders en werkt samen met de artsen en gedragskundigen. Aan het woord verpleegkundige Els van Lieshout en fysiotherapeut Linda Weijer. Cliënt Inge Bouwman vindt het gezellig dat we met z’n drieën aan tafel zitten, dus ook zij schuift bij ons aan.

Pijn signaleren en ernaar handelen “Het pijnteam vindt het belangrijk dat pijn wordt gesignaleerd en dat ernaar wordt gehandeld”, licht Linda toe. “Daarom heeft het team ook als doel om medewerkers die met cliën-

ten werken, bewust te maken van (het signaleren van) pijn. Een groot deel van onze cliënten kan zich namelijk niet goed uiten. We willen hun signalen niet missen. Soms is het nodig om specifiek te observeren. Dat doen we via de wetenschappelijk onderbouw-

de REPOS-methode. Zo kunnen we pijn zo goed als mogelijk objectiveren, want pijn is natuurlijk altijd subjectief. De ene keer is het wel pijn, zoals bij Inge, maar een andere keer bleek het geen pijn te zijn en was een verandering van de daginvulling de oplossing.”

Ons doel? Medewerkers bewust maken van het signaleren van pijn

Arts is de spil Linda vervolgt: “Een team kan ons inschakelen. Wij doen de observatie en rapporteren dit aan de arts. Het is vervolgens aan de arts om daar actie op in te zetten; zij zijn de spil.“ Els besluit: “Inschakelen van het pijnteam is erg waardevol. Dat vond ook Inge’s moeder en de rest van ons team. Als je er zelf niet uitkomt, is het prettig als er iemand objectief naar kijkt. Bij Inge is de ochtendzorg nu zo anders: ze lacht ’s ochtends. Zo fijn! Daar doen we het voor.” ■

Inge geniet samen met Els (l) en Linda (r) in de tuin

Els trapt af: “Enkele jaren geleden vond Inge de ochtendzorg erg lastig. Zij kan zich niet goed uiten, dus was het voor ons lastig of het nu pijn was of dat ze moeite had met de prikkelverwerking in de ochtend. Je werkt (ook) op gevoel. Maar bij iedereen is dat toch net anders. Daarom hebben we voor een objectieve blik het ‘pijnteam’ ingeschakeld. Zij kwamen tijdens de ochtendzorg observeren. Hier kwam uit dat ze inderdaad pijn had. Nu konden we dus samen op zoek naar een oplossing hiervoor. En die vonden we!”


Vrijwilliger aan het woord ■

13

Angelique, Maikel en zoon Robert

Je kunt zoveel goeds geven door zoiets kleins te doen! Vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar en zeer waardevol voor Severinus. Niet voor niets zetten wij ze graag in het zonnetje en laten we zien wie er achter die gouden vrijwilligers schuilgaan. Voor deze editie van Te Berde spraken we met Angelique Peeters, vrijwilliger bij de decoratiegroep van wasstraat en tankstation SchippersStop en moeder van Robert. Er werken dagelijks twee groepen cliënten bij SchippersStop in opdracht van de ondernemer. Eén groep werkt in de wasstraat, stofzuigerplaats, tankshop en de horeca en de andere groep is creatief aan de slag bij de decoratiegroep. En op die plek vinden we Angelique. “Sinds april 2016 werk ik als vrijwilliger bij Schippersstop voor twee ochtenden per week”, vertelt Angelique. “Het creabeagedeelte ligt me; lekker knutselen. Ik verricht daarnaast diverse hand-enspandiensten of begeleid soms éénop-één een cliënt op creatief vlak. Eigenlijk ben ik gewoon een set extra handen en ogen van de begeleiding”, lacht ze. Cliënten maken mij gelukkig Angelique vervolgt: “Door mijn zoon Robert ben ik in contact gekomen

met Severinus. Hij logeert twee dagen per week in het logeerhuis van Severinus. Ik hielp ook altijd mee op de basisschool en middelbare school van hem en mijn dochter. Sinds hij op SchippersStop werkt in de stofzuigerstraat, werk ik bij de decoratiegroep. Ik haal er echt veel voldoening uit. Ik ben zelf lekker bezig, het is gezellig en we hebben veel plezier. Wat mij gelukkig maakt? De cliënten. Elke dag weer. Hun glimlach, eerlijkheid en spontaniteit. De kleine dingen waaraan je merkt dat ze blij zijn dat je er bent en ze je hebben gemist. Je bouwt echt een band op.” Vrijwilligers zijn hard nodig “Je kunt zoveel goeds geven door zoiets kleins te doen. Er zijn binnen Severinus veel vormen van vrijwilligerswerk. Van een vaste dag in

de week op een dagbestedingslocatie of een woonhuis tot één keer in de maand koffiedrinken met een cliënt. Vrijwilligers zijn gewoon hard nodig, die kunnen net dat beetje extra geluk brengen in het leven van de cliënten. Mijn vrijwilligerswerk bij Severinus geeft mijn leven in ieder geval heel veel kleur”, besluit ze. ■ VRIJWILLIGER WORDEN? Severinus is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die iets willen betekenen voor onze cliënten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Sanders, coördinator Vrijwilligers, via anita.sanders@severinus.nl of bel met 040 258 63 11.


14

■ Zorgcluster Oerle

Volgend jaar wonen wij in Oerle! De veertien toekomstige bewoners van Severinus die gaan wonen in Zorgcluster Oerle kunnen niet wachten tot de bouw klaar is. Daarom vond er op donderdag 6 juli jl. een klein feestje plaats. Als start van de bouw stopten zij hun woon (geluks)wensen, onder toeziend oog van alle betrokkenen, in de bouwgrond. Zo zaaiden zij geluk voor een mooie toekomst! Het project Zorgcluster Oerle is ontwikkeld in samenwerking met onder andere gemeente Veldhoven, woningcorporatie ‘Thuis en Archipel. Het is mede ontstaan op initiatief van enkele vertegenwoordigers uit de Oerlese gemeenschap. Eind mei 2017 is Van Santvoort Bouw BV gestart met de bouw. Naar verwachting wordt de nieuwbouw medio 2018 opgeleverd.

Wie gaan er nog meer wonen? Twee groepen van zeven cliënten komen in het Zorgcluster wonen. Daarnaast komen er logeerappartementen en een dagbestedingsruimte voor Severinus. Hiernaast biedt Het Zorgcluster sociale huurappartementen en -woningen, een groepswoning voor dementerenden en een wijkverplegingsruimte van Archipel en een gezondheidscentrum.

Spannende tijd Voor de meeste van onze cliënten en hun ouders is het een spannend traject. Maar over ongeveer een jaar is het echt zover; dan vliegen ze uit en gaan ze (zoveel mogelijk) zelfstandig wonen. We spraken de toekomstige bewoners na het officiële startmoment en vroegen naar hun reactie en/of hun wens die ze deden:

REACTIES EN WENSEN VAN DE TOEKOMSTIGE BEWONERS Ik heb gewenst dat we straks veel spelletjes doen met z’n allen en dat iedereen lief is voor elkaar. - Tess Ik vind het heel leuk om te gaan wonen. Heel gezellig. We zijn nu al vrienden! - Ron Ik kijk ernaar uit om met iedereen samen te wonen. Komt iedereen gezellig bij mij op de koffie! Dan neem ik taart mee uit de bakkerij. - Denise Ik vind het leuk als ik visite krijg en dan zelf koffie ga zetten. En ik hoop dat we samen leuke dingen gaan doen. - Evi Ik kan niet wachten om een Oerlenaar te worden! - Roland Leuk als mensen bij mij op de thee komen! - Sanne

V.l.n.r.: Tess, Ron (geel shirt), Denise, Evi, Roland, Sanne, Mike, Emile, Lars, Lotte, Michelle,


Zorgcluster Oerle ■

Cindy Markgraaff

15

Een eigen stekje Ik ben Cindy Markgraaff. Ik heb altijd met mensen samengewoond. Mijn wens is altijd geweest om op mezelf te wonen. En nu komt het ervan om de volgende stap te maken, in Oerle. Heel toevallig zit daar een ruimte in om te gebruiken als appartement waar ik mag gaan wonen met ambulante zorg. Het is een leuke nieuwe uitdaging voor me. ■

Ik vind alles leuk! Straks nieuwe meubels uitzoeken. Ik weet alleen nog niet welke kleur. - Mike We gaan samen gezellig eten en koken. Samen iets organiseren. Ik wens iedereen veel geluk in hun nieuwe huis! - Emile Dat we goed met elkaar blijven omgaan, dat heb ik gewenst! - Lars Samen gaan wonen en spelletjes doen. Dat vind ik leuk! - Lotte Samen gaan wonen en spelletjes doen. Dat vind ik leuk! - Lotte Een grote televisie voor ons allemaal! - Michelle Ik vind het superleuk! Ik heb mijn eigen plek en ben nooit alleen. - Mijke Ik hoop dat we straks samen leuke dingen doen. Tv-kijken enzo! - Sjors Samen koken, knutselen en ‘All you need is love’ kijken, maar ook samen dingen ondernemen zoals shoppen, naar de dierentuin en boodschappen doen. - Martine Mijke, Sjors (Martine staat niet op de foto)


16

■ Ervaringsdeskundige Ik ben Linda Minten en woon 13,5 jaar bij Severinus in een appartement aan de Margrietstraat. Ik heb de opleiding Ervaringsdeskundige met veel plezier gedaan bij Fontys Hogeschool Sociale studies. Ik kreeg les van een docent en werd vanuit Severinus door Carolien Sandkuijl begeleid om te zoeken naar geschikte stageplekken. Zo gaf ik gastlessen op de Prins Willem-Alexanderschool en gaf ik training aan de jongeren die in het nieuwe huis in Zorgcluster Oerle komen wonen in 2018.

De opleiding Ervaringsdeskundige Mensen met een verstandelijke beperking kunnen bij Fontys Hogeschool in Eindhoven een opleiding tot ervaringsdeskundige volgen. Ervaringsdeskundigheid is de vaardigheid om kennis en ervaring over de eigen beperking of aandoening in te kunnen zetten. Tijdens de opleiding lopen de ervaringsdeskundigen verschillende snuffelstages. Met als doel te ontdekken wat zij zelf in de toekomst willen doen en waar zij in hun kracht staan. De ervaringsdeskundigen worden tijdens en na hun studie bij werkzaamheden begeleid door een coach vanuit Severinus. Ervaringsdeskundigen hebben een eigen verantwoordelijkheid en rolinvulling náást de professional en niet in plaats van de professional. Geslaagd In juli 2017 slaagde Linda Minten als tweede ervaringsdeskundige binnen Severinus. Zij schreef hierover zelf een artikel.

SEVERINUS SEVERINUS BIJZONDER IN SAMENLEVEN

Platanenlaan 28 | 5507 MD Veldhoven Postbus 6666 | 5500 MA Veldhoven T 040 258 63 11 | E info@severinus.nl | I www.severinus.nl

COLOFON

De opleiding was erg leuk en leerzaam. Je leerde veel over jezelf en om je ervaringen te delen met anderen. Iedereen heeft talenten! De leerlingen kwamen vanuit verschillende zorgorganisaties uit Zuid-Nederland. Bijvoorbeeld Dichterbij, Prisma, Lunetzorg en Amarant. Ik heb er erg veel geleerd en goed geluisterd naar elkaars ervaringen. Wat wil ik gaan doen als ervaringsdeskundige? Ik wil mijn eigen ervaring gaan inzetten in het geven van voorlichting en gastlessen binnen en buiten Severinus en meedenken in zaken die over cliënten gaan. Vooral wil ik aandacht besteden aan cliënten met een laag niveau, omdat zij zelf niet kunnen verwoorden wat ze altijd willen. Ik ben blij met mijn diploma en ga graag aan de slag als ervaringsdeskundige. Jullie komen mij vast nog wel geregeld tegen. Je bent nooit te oud om te leren! Groetjes Linda Minten ■

www.twitter.com/SeverinusV www.facebook.com/SeverinusVeldhoven www.LinkedIn.com/company/Severinus

Te Berde is het relatiemagazine van Severinus en komt elk kwartaal uit. | REDACTIE Redactie Te Berde | E redactie@severinus.nl | CLIËNTINFORMATIE Kijk voor meer informatie op www.severinus.nl/client T 040 258 63 19 | VERTROUWENSPERSONEN Kijk voor de contactgegevens van onze (externe) vertrouwenspersonen - Jos Bruininx - Ankie van ’t Hof - Marijke van der Leest op www.severinus.nl/vertrouwenspersonen | KLACHTEN Kijk voor meer informatie op www.severinus.nl/klachten | DRUKWERK All Color | VORMGEVING KARBEEL Reclame & Publicaties