__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Het relatiemagazine van Severinus

MAART 2018

TE

BERDE

SEVERINUS BIJZONDER IN SAMENLEVEN

16 jaar en vrijwilliger! Zorg in vrijheid De Alexanderband: daar zit muziek in!

10 maa

rt

open dag!


2

■ Column

Iedereen heeft een eigen verhaal In deze eerste Te Berde van 2018 staan net als altijd hele mooie, persoonlijke verhalen van cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Er wordt weer veel ‘te berde’ gebracht. ‘Berde’ betekent van oorsprong: plank, tafel. De letterlijke betekenis van iets ‘te berde’ brengen is dus: iets ter tafel brengen om te bespreken. Dat is precies wat ik hoop dat er gebeurt. Verhalen, gebeurtenissen, nieuwtjes waarover wordt gesproken die ervoor zorgen dat we meer te weten komen over elkaar, begrijpen wat er leeft en wat iemand gelukkig en blij maakt. Maar ook waar iemand zich zorgen over maakt. Het delen van verhalen, elkaar vertellen wat ons bezighoudt en inspireert. Aansprekende verhalen raken ons en zetten ons in beweging. Het luisteren en het verstaan van een verhaal, laat de verteller zien dat het verhaal er toe doet en dat hij of zij meetelt. Ik hoop dat we dit jaar veel verhalen delen en dat deze verhalen leiden tot een gesprek. Dat kan natuurlijk ook zonder woorden; met gebaren, mimiek, pantomimiek of met muziek. Onze cliënten hebben vaak minder of zelfs geen woorden ter beschikking, maar hebben wel een verhaal. Hun verhaal. Dit vraagt om ‘klein kijken’: een kunst die gelukkig veel collega’s verstaan. Pieter Hermsen Directeur ■

THEMA-AVOND 16 MEI A.S. Ik brus dus ik ben Het woord brus bestaat uit de br van broer en de us van zus. Het meervoud is brussen. Dit staat voor kinderen en volwassenen die een zorgintensieve broer of zus hebben. Bijvoorbeeld iemand met een verstandelijke beperking. Veel brussen van onze cliënten zijn betrokken bij Severinus en bij de begeleiding van hun broer of zus. Deze betrokkenheid kent vele vormen en is afhankelijk van o.a. de leeftijd van ouders, de levensfase, maar ook persoonlijke omstandigheden. Vaak nemen broers/ zussen uiteindelijk de zorgtaak van de ouders over. We willen meer aandacht geven aan de brussen. Daarom startte er begin dit jaar een werkgoep met het opzetten van diverse (brus-)activiteiten. De werkgroep bestaat uit een paar enthousiaste brussen, een cliëntenraadslid en twee familieondersteuners. Tijdens de thema-avond van de Cliëntenraad op 16 mei a.s. geeft de werkgroep een presentatie. Hèt startschot van diverse brus-activiteiten. Ik brus dus ik ben… erbij op 16 mei! Kijk voor meer informatie op www.severinus.nl/brussen. ■

WERKWIJZE RONDOM KLACHTEN Bij Severinus staat goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening hoog in het vaandel. Desondanks kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is of het ergens niet mee eens is. We streven ernaar om de oorzaak van een klacht zo goed mogelijk weg te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Onze werkwijze in het kort: • Stap 1: in gesprek met de betrokken medewerker. • Stap 2: samen met de manager tot een oplossing komen. • Stap 3: contact opnemen met de externe klachten functionaris van MEE Zuidoost Brabant: • Wilma van Os, 06 433 66 546 wvanos@meezuidoostbrabant.nl • Truus Reinders, 06 433 66 551 treinders@meezuidoostbrabant.nl • Stap 4: een schriftelijke klacht indienen bij de Raad van Bestuur van Severinus of bij de Regionale Klachtencommissie Gehandicaptenzorg Oost-Brabant.

Pieter Hermsen

Kijk op www.severinus.nl/klachten voor de uitgebreidere klachtenprocedure en de vernieuwde klachtenregeling. ■


Dit maakt mij gelukkig! ■

3

Chantal Slegers en Erik Swinkels

Lekker in je vel door meer vrijheid en een passende werkplek Erik Swinkels aan het woord over zijn persoonlijke groei Het afgelopen jaar maakte Erik Swinkels een enorme groei door. Voorheen zat hij veel op zijn kamer, nu heeft hij meer vrijheid. De 29-jarige bewoner van Koepel 41 zit lekker in zijn vel. Hij vertelt voluit over zijn werk bij de Klusgroep, het woonhuis en zijn eigen poort. Persoonlijk begeleider Chantal Slegers is apetrots op hem!

Eigen poort met huisnummer Trots vervolgt hij: “Na het werk of sporten ga ik via mijn eigen poort naar binnen. Op de poort hangt mijn naam én een huisnummer. Gaaf hè! Maar hierdoor hoef ik niet door de woonkamer en kan ik direct naar mijn kamer. Dat vind ik fijn. Eerst zat ik hele dagen op mijn kamer met de deur op slot. Dat hoeft nu niet meer. Ik kan nu zelf aangeven wat ik wil en dat mag dan. Ook help ik in het woonhuis met klusjes, zoals de was vouwen, bedden opmaken, rolstoelen duwen,

maar we drinken ook samen koffie of doen een spelletje.” Chantal vult aan: “Erik is het afgelopen jaar enorm

Echt gelukkig ben ik als Ajax wint! En dat ik vaker van mijn kamer af kan en meer vrijheid heb.

Na een pauze op werkgebied is Erik sinds oktober 2017 weer aan het werk. Hij werkt van maandag tot en met vrijdag de hele dag bij de Klusgroep. Erik vertelt: “Ik vind alles leuk bij de Klusgroep. Tot nu toe vind ik niks niet leuk. Ik kan ook zelf aangeven als ik een klusje wil doen. En als dat uitkomt, mag ik dat ook doen. En anders mag ik dat een volgende keer doen. Ik vind het fijn om weer aan het werk te zijn!”.

gegroeid op diverse fronten. Het is fijn dat hij nu vaker in de woonkamer kan zijn en dat hij dagelijks naar zijn werk gaat. Komend jaar werken we naar nog meer vrijheid en nog meer

betrokkenheid bij zijn huisgenoten. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken, hè Erik?” Erik beaamt dit: “Jazeker, stap voor stap. Dat komt wel!” Geluk Op de vraag wat hem nu echt gelukkig maakt, antwoordt Erik: “Als Ajax wint! En dat ik vaker van mijn kamer af kan en meer vrijheid heb. Maar ook dat ik in het weekend naar ons mam kan en daar de honden weer zie. Ik ben ook heel blij met de leiding en vind het leuk om samen met hen leuke toneelstukjes te spelen. Ik zit nu weer lekker in mijn vel”, zegt hij lachend. Chantal besluit: “Ik ben echt heel trots op Erik. Hij doet het de laatste maanden zo goed en doet daar ook flink z’n best voor. Hij wordt minder boos en kan beter aangeven wat hij niet fijn vindt, bijvoorbeeld door het op te schrijven, aan te wijzen of met gebaren. Dat vind ik echt heel knap van hem!” ■


4

■ Zorg in vrijheid

Zorg in vrijheid

Het verhaal van Andries

Het proces Zorg in Vrijheid is gericht op minder inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de afbouw van Antipsychotica. Met deze ontwikkeling is een belangrijke verandering gaande. Discussies worden gevoerd, risico’s uitvoerig besproken en uitdagingen aangegaan. Met als resultaat: minder medicijnen, andere zorg en gelukkige cliënten! Andries Wouters is vier jaar als hij bij Severinus komt wonen. De zorg voor Andries was erg beheersmatig. Het gedrag van hem was dusdanig dat hij in het verleden wel eens werd vastgebonden. Anno 2018 kunnen we ons dat niet meer voorstellen, maar het werd nog maar enkele jaren geleden niet zo vreemd gevonden in de zorg. Door zijn forse gedragsproblemen gebruikte Andries al jarenlang antipsychotica. Tot vorig jaar. Toen startten we na veel wikken en wegen met de afbouw van deze medicijnen. Praatjesmaker Bert Moors is als persoonlijk begeleider werkzaam op Nieuwe Kerkstraat 39 en al jaren zorgcoördinator van Andries. Bevlogen vertelt hij over zijn belevenissen met Andries. “Andries woont vanaf jonge leeftijd bij Severinus. Hij is een ontzettend sociale man, een echte praatjesmaker. Een gezellige sfeer is voor hem belangrijk. Maar tegelijkertijd kan hij dat niet zo goed aan. Hij vindt het leven erg spannend en dat vindt hij moeilijk. In zijn

leven heeft hij het met periodes erg lastig gehad. Hiervoor kreeg hij zware medicijnen. Van deze medicijnen kreeg hij veel bijwerkingen, waaronder verschijnselen van de ziekte van Parkinson.” De afbouw “Het palet aan medicijnen wat Andries kreeg, kon na jaren wel eens opnieuw bekeken worden”, vervolgt Bert. “Waren deze medicijnen nog wel allemaal nodig? En, hoe zou het gaan met minder? Zouden de bijwerkingen dan minder worden? Vele malen bespraken we de opties met o.a. een gedragskundige, een arts en medewerkers. Risico’s, uitdagingen maar ook mogelijkheden werden uitvoerig besproken. De conclusie was dat we daar maar op één manier achter konden komen: gefaseerd afbouwen van medicatie.” Horten en stoten BOPZ-arts Ed Klapwijk stond mee aan de basis: “Ik heb in het dossier van Andries gelezen dat hij al 51 jaar an-

Andries Wouters en persoonlijk begeleider Bert Moors

tipsychotica gebruikt, vanwege gedragsproblemen en stemmingswisselingen. Het kon er heftig aan toegaan, vandaar deze middelen. In 2012 onderzocht de dokter Andries op verzoek van de fysiotherapeut. Andries bleek Parkinsonisme te hebben als bijwerking van de twee soorten antipsychotica die hij gebruikte. Toen begonnen we direct met afbouwen van één van de twee middelen. Dat ging met horten en stoten omdat Andries ook andere klachten had die de aandacht vroegen. Na ruim 3,5 jaar was het eerste middel afgebouwd en daarvan was hij al opgeknapt. Maar doordat hij nog een antipsychoticum gebruikte, was de Parkinson nog steeds aanwezig. Door voorgaande onderzoeken naar afbouw weten we nu gelukkig dat afbouwen sneller kan, en moet, dan we vroeger dachten. Het tweede antipsychoticum is in de afgesproken tijd (12 weken) afgebouwd. Re-


Zorg in vrijheid ■

5

Andries Wouters

sultaat: nauwelijks Parkinsonisme meer, beter ter been, bijna geen rustmomenten meer nodig overdag en een betere stemming. Kortom, een andere Andries dan voorheen.” Spannend Bert: “Voor het team was het soms wel spannend hoe een wijziging in medicijnen kon uitpakken. Soms bleek het eenvoudig te gaan en soms stelden wij onze manier van begeleiding opnieuw af op Andries. Maar we waren vooral benieuwd naar de uitwerking: wat komt er op ons als begeleiding af. Je ziet nu de echte zorgvraag naar voren komen. Andries wordt meer zichzelf en nu is het zoeken naar wat hij nodig heeft. Dat is goed, maar ook zoeken.” De toekomst Lichamelijk gaat het nu veel beter met An-

dries. De verschijnselen van Parkinson zijn verminderd. Zijn mobiliteit is hierdoor fors vooruitgegaan. Bert: “Andries is meer zichzelf. Hij is opener, praat honderduit en heeft plezier in het leven. Door medicatie-afbouw zie je ook dat prikkels uit de omgeving harder binnenkomen en dat wij deze voor hem moeten ordenen. Andries blijft een verstandelijke beperking houden, waardoor hij altijd afhankelijk blijft van begeleiding.” Ed: “Andries is er lichamelijk en geestelijk beter aan toe dan voor de afbouw. Andries blijft natuurlijk wel dezelfde persoon, met dezelfde karaktertrekken, mogelijkheden en beperkingen. Daarin heeft hij blijvend ondersteuning nodig. Door middel van goed multidisciplinair overleg en goed begeleiden, moeten we ervoor zorgen

dat Andries een goed leven heeft. Dan is er de meeste kans dat Andries geen medicijnen nodig heeft die het brein beïnvloeden met zoveel bijwerkingen.” Resultaat “De medicatie-afbouw heeft Andries goed gedaan en hij heeft meer plezier in het leven”, aldus Bert. “Het is goed dat we nu stappen genomen hebben in het afbouwen van psychofarmaca, we zijn hier misschien soms te voorzichtig in geweest. Het resultaat is tot nu toe goed. Onze Andries komt weer vaker onder de mensen, geniet van de gezelligheid, krijgt Intensieve Begeleiding (IB) en gaat graag naar Beweging. Andries is een mooie, bijzondere man!” ■


6

■ Kleurrijk

“Omdat ik iets wil vertellen over mijn werk” Grietje Bierens is 28 jaar en woont nog thuis. Tijdens een bewonersraadvergadering gaf zij aan graag een keer in Te Berde te willen staan. Ze vertelt graag over haar dagelijkse leven: Ik wil graag een stukje schrijven over mijn werk bij winkel Speesjaal, wat ik graag doe. Wat ik het liefst doe, is schilderen op porselein en houtproducten. Iets voor de winkel, bijvoorbeeld spullen prijzen, wasknijpers decoreren, tasjes versieren, tekenen en rekenen doe ik ook. We doen ook taken binnen Speesjaal zoals koffie/thee zetten, telefoon- en kassadienst, stofzuigen, lunch klaarzetten en afwassen. Ik maak grapjes met iedereen die dat leuk vindt en ik wil dingen leren over Engels, EHBO en kleien. Op woensdag

is het heel druk, in totaal 13 cliënten, leiding en stagiaire. We hebben ook jongeren die stage lopen, dat is heel druk. Van sommige leiding moet ik teveel werkzaamheden tegelijk doen. De hele dag schilderen vind ik teveel, meer afwisseling is beter voor mij. Ik wil emoties leren uiten tegen de cliënten en leiding. Soms zit de leiding teveel. Dat is jammer voor de cliënten die aandacht nodig hebben. Liefs, Grietje ■

25-jarig woonjubileum van Monique Dekkers Op 6 januari 2018 woonde Monique Dekkers 25 jaar binnen Severinus. Hoog tijd voor een feestje! Monique: “Van de 25 jaar woon ik nu al 23 jaar op de Heikantsebaan 46! Mijn zeven broers en zussen (ik ben de jongste!) kwamen allemaal hier naartoe om dit samen met mij en mijn medebewoners te vieren. De kamer was versierd met mooie slingers en we aten taart waar bovenop stond: 25-jarig jubileum! Mijn broer speechte over hoe het was toen ik nog thuis woonde als klein meisje en ik kreeg een hele grote lijst met foto’s van mijn neven en nichten. Ik had zelf ook gespeecht om iedereen te bedanken. Ik vind het heel fijn om bij Severinus te wonen. ’s Avonds aten we aan een lange tafel in het woonhuis Chinees. Mijn lievelingseten!” ■

Jan aan het lachen maken, is voor Josefien het allerbelangrijkst Vanaf het moment dat de vader van Josefien zich opgaf om mantelzorger van Jan van Hoof te worden, was Josefien ook zeer geïnteresseerd in de zorg voor Jan. Met begeleiding helpt ze Jan in en uit de rolstoelbus, geeft ze Jan via een spuit drinken en helpt ze waar mogelijk mee om Jan te verzorgen. Maar Jan aan het lachen maken, vindt Josefien het

allerbelangrijkste. Ook gaan ze samen met anderen wandelen in het bos, picknicken en spelletjes doen. Josefien mocht de officiële opening verrichten van Jan’s nieuwe aanbouw aan huis. Dat vond ze een hele grote eer. Jan en Josefien vinden het allebei hartstikke leuk en gezellig en als het aan hun ligt, gaan ze hier nog heel lang mee door. Zoals Josefien zelf zegt: “Ik ben zijn superzuster!” ■


Kleurrijk ■

Ria van Pelt

m aa rt 2 0 1 8

Ik heb het goed naar mijn zin op Platanenlaan 5!

ap ri l 2 0 1 8

Groetjes, Ria van Pelt ■

8 april Verwendag Berskveld en de Brink

16 maart Jongeren Disco Discotheek De Kers Oerle 20/27 maart Groenworkshop Berkt & Akkereind

22 april Atletiek/Sportdag Tessenderlo

m e i 2 0 18

Erik van der Velden wordt door Cindy geïnterviewd en vertelt haar hoe de Prinsenverkiezing ieder jaar verloopt. “De Prinsenverkiezing is twee weken voor carnaval in uitgaanscentrum de Kers in Oerle, waarbij de prins van Rommelgat er de laatste jaren ook bij is. Ieder jaar wordt er een nieuwe prins(es) gekozen, hij of zij treedt het jaar daarna af en dan wordt er opnieuw een verkiezing gedaan. De verkiezing gaat volgens de viltjes-methode. Tijdens het feest van de Prinsenverkiezing worden er bierviltjes uitgedeeld aan alle bezoekers. Als de prins(es) kandidaten zich opgesteld hebben, volgt er een grote polonaise waarbij de bezoekers het viltje bij hun voorkeur kandidaat in een verzamelzak doen. Degene die uiteindelijk de meeste viltjes heeft verzameld, wordt automatisch de nieuwe prins(es) van de Rinussen. Hij of zij mag na de installatie ook de eigen nieuwe naam bekend maken.” ■

Vrijetijds s nieuw

Hallo, ik ben Ria van Pelt. Ik vind het leuk dat ik in de Te Berde mag staan. Ons huis is mooi verbouwd en ik ben blij dat ik nu een eigen badkamer heb en een nieuwe stereo. Ik vind het leuk als ik een dagje naar Joop en Riet mag in Nieuwegein. In een week heb ik veel dingen te doen die ik allemaal leuk vind: de Brink, het koortje, het sporten, de bieb, het zwemmen en dat ik af en toe mee mag koken en de boodschappen mag doen.

Cindy gaat op pad: Prinsenverkiezing

7

9 mei Concert Fetti Beursgebouw Eindhoven 25 mei Jongeren Disco Discotheek de Kers Oerle 26-27 mei FunPop Horst aan de Maas

Joris van Vugt Ik ben Joris van Vugt en woon sinds kort op mijzelf op Heikantsebaan 40. Later wil ik graag zanger worden. Eerst moet ik leren om goed te zingen, dat doe ik ook al best wel. Dan wil ik optreden op een Eurosongfestival. Ook wil ik op de kermis optreden en bij de Voice. Dan wil ik een groot feest met veel mensen. Ook wil ik iets doen met dieren. Het liefst met de neushoorns. Ik wil graag de neushoorns redden. Dan houd ik de stropers tegen. Het is leuk om hier te wonen. Het leukste vind ik de begeleiding. De activiteiten hier zijn leuk. Ik wil de groetjes doen aan mijn ouders, omdat ik graag voor mijn ouders optreed. Groetjes, Joris ■

juni 2018 2 juni Musicalgroep Kapsones met de kindermusical van Hakimekaki Sportzaal, Berkt 15-16 juni Severinus Kermis Berkt Kijk voor het volledige programma op www.severinus.nl/vrijetijdskalender.

NIEUWE ACTIVITEITEN IN HET OPEN AANBOD Ook in 2018 heeft Severinus Academie weer een heleboel leuke, gevarieerde activiteiten in het open aanbod staan voor cliënten, wettelijk vertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers. Kijk op www.severinus.nl/openaanbod en geef je op!


8

■ Familieavond

Samen met familie de zorg voor onze bewoners verbeteren De familie en het netwerk rondom onze bewoners spelen een steeds grotere rol en er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van familieparticipatie. Platanenlaan 50-52 startte in 2017 met het intensiveren van de familieparticipatie en het netwerk rondom hun bewoners.

Kleine geluksmomenten “Tijdens deze zoektocht beseften we dat we vaak kleine geluksmomenten bieden aan de bewoners”, vervolgt ze. “Denk hierbij aan een rondje fietsen of wandelen, boodschappen doen of extra lang koffie drinken. Helaas kunnen wij nu vaak alleen deze kleine geluksmomentjes bieden als er tijd over is. Als medewerkers moeten wij leren het netwerk van de bewoners meer te gaan betrekken. Daarom organiseerden we een familiebijeenkomst rondom dit onderwerp.” Geluksboom Yvonne legt uit: “Tijdens deze bijeenkomst spraken we met de familieleden over de noodzaak van participatie om het geluk van onze bewoners te optimaliseren. Om hen te betrekken bij het geluk van onze bewoners maakten we een zogenoemde ‘geluksboom.’ Onder het genot van een etentje plakten familieleden met kleine briefjes een wens voor hun kind/broer/zus op

de boom en schreven daarbij op welke hulp zij hierbij bieden. Zo raakte het netwerk met elkaar aan de praat, kwamen er enthousiaste ideeën naar boven en een ontstond er een groot aanbod voor hulp. Aan het eind van de avond hing de geluksboom vol met briefjes. Een prachtig gezicht!” Aan de slag “Natuurlijk hopen we dat we alle wensen in vervulling kunnen laten gaan. Tijdens het vervullen van een wens maken we een foto. We vervangen vervolgens het briefje op de boom door deze foto. Zo hebben we in 2018 een mooie boom met foto’s van de geluksmomenten van onze bewoners. Aan het einde van het jaar gaan we tijdens een nieuwe familiebijeenkomst alle foto’s er afhalen en weer opnieuw vullen met nieuwe wensen en aangeboden hulp. Want het was al vrij snel duidelijk: samenwerken met familie en netwerk is nodig om onze bewoners nog gelukkiger te kunnen maken!”, besluit Yvonne. ■

Geluksboom

Samenwerken met familie en netwerk is nodig om onze bewoners nog gelukkiger te kunnen maken.

Persoonlijk begeleider Yvonne Kerkhofs vertelt: “Ons team van Platanenlaan 50-52 had het geluk om in mei 2017 deel te nemen aan een geluksessie waarin Marjolein, een cliënt van het woonhuis, het gespreksonderwerp was. Tijdens deze sessie onderzochten alle teamleden, enkele medewerkers van dagbesteding en andere disciplines van Severinus, familie en vrijwilligers in groepjes wat de cliënt gelukkig maakt. Hieruit kwam een aantal leuke ideeën en tips naar voren. Dit maakt dat wij als team geïnspireerd en gemotiveerd het geluk van alle bewoners gingen onderzoeken.”


Open dag ■

9

Severinus opent haar deuren Werken in de zorg, feels good! Op zaterdag 10 maart 2018 opent Severinus haar deuren. Tijdens deze open dag waan je jezelf op een feelgood market. Severinus richt zich erg op de toekomst, dus innovatie en vernieuwing staan centraal. Ontdek bijvoorbeeld met een VR-bril hoe het is om te leven met een verstandelijke beperking of ontsnap uit de escaperoom van de Severinus Academie! Daarnaast vertellen wij je graag over het wonen, leren, werken en vrije tijd bij Severinus. Of bezoek ons jobcafé voor een nieuwe baan!

Je bent welkom!

Van 11.00 - 16.00 uur staan medewerkers en cliënten voor je klaar in café/restaurant Berksveld, Wilgeman 1, 5507 LG in Veldhoven. Neem gerust iemand mee! Kijk voor meer info op: www.severinus.nl/opendag. Ondersteuning op maat: Wonen | Werken | Leren | Vrije tijd | Thuisondersteuning | Multidisciplinair Behandelcentrum


10

■ ROSA

Robots in de zorg? Ja! Maar alleen ter ondersteuning In Te Berde van september 2016 schreven we over het onderzoeksproject ROSA. Het op een objectieve manier meten van spanning bij cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Een van de innovaties waar Severinus zich mee bezig houdt. ROSA-initiatiefnemer Erwin Meinders werkt bij TNO, heeft zijn eigen bedrijf Mentech Innovation en werkt sinds vorig jaar voor Severinus. Erwin trapt af: “Innovaties op het gebied van informatie- en sensortechnologie, robotica, domotica, big data en games, bieden ongekende mogelijkheden om de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en geluk van de cliënten te vergroten. Bijvoorbeeld door interactieve beleefruimtes gericht op zelfontplooiing of robots die de zelfstandigheid van cliënten vergroten. Aan mij de taak om al deze ontwikkelingen te filteren en deze doelgericht binnen Severinus te introduceren. We richten ons voornamelijk op zorginnovaties die ondersteunend zijn aan de warme zorg.“ Netwerk opzetten “Vanuit een innovatiestrategie gaan we aan de slag”, vervolgt hij. “Zo zoeken we actief de samenwerking met het bedrijfsleven, de overheid, kennisorganisaties en collega-zorgaanbieders. Severinus participeert daarnaast in een aantal innovatieprojecten. Kennis delen en samenwerken vinden we

Innovatieteam ROSA

erg belangrijk. We hoeven niet per se het wiel zelf uit te vinden, maar willen wel voorop lopen in het inzetten van nieuwe zorginnovaties.” Innovatietuin Erwin licht toe: “Ook starten we een zogenoemde ‘Innovatietuin’, waarin we onderzoeks- en validatieprojecten gaan uitvoeren. In 2018 gaan we werken aan tenminste drie concrete innovatieprojecten: het geluksplan, introductie van de slaaprobot Somnox als pilot en het ‘smart home project’: een slimme woonomgeving waarin we geluid en licht aanpassen om de omgeving van de cliënt comfortabeler te maken.” ROSA – waar staan we? Met ROSA onderzoeken we of je met behulp van sensortechnologie op een objectieve manier emoties kunt bepalen. Erwin: “Door signalen van onvrede en spanningsopbouw eerder te detecteren, verwachten we het

Slaaprobot Somnox

leven van onze cliënten aangenamer te maken. Hiervoor gebruiken we een meetband die met behulp van sensoren de hartslag meet. Binnen Mentech Innovation ontwikkelen we momenteel de volgende generatie meetband.” Elke bewoner een eigen robot “Mijn visie? Ik denk dat in de toekomst elke bewoner een eigen robot heeft. Een apparaat ter ondersteuning van de warme zorg, dat helpt om de zelfstandigheid van cliënten te vergroten. Technologie kan helpen om deze warme zorg te ondersteunen en te verrijken. Hierdoor krijgt de zorgverlener extra handvatten en meer ruimte voor betekenisvolle zorg. Maar daar zijn we nog lang niet; acceptatie en ethiek zijn hierin belangrijke vraagstukken”, besluit Erwin. Het innovatieteam heeft een projectkamer op 't Honk op vrijdagochtend in de even weken. Iedereen is van harte welkom. ■


Vrijwilliger aan het woord ■

11

Toos van der Heijden en Rianne Schoenmakers

Een glimlach is het mooiste dat er is Vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar en zeer waardevol voor Severinus. Niet voor niets zetten wij ze graag in het zonnetje en laten we zien wie er achter die gouden vrijwilligers schuilgaan. Voor deze editie van Te Berde spraken we met Rianne Schoenmakers. Met haar 16 jaar één van de jongste vrijwilligers van Severinus.

De extraatjes voor de cliënten “Ik ben hier vooral om de leuke dingen mee te doen; de extraatjes voor de cliënten”, vervolgt ze vrolijk. “Ik ga één keer per maand met Toos naar de friettent. Dat vinden we allebei een heel gezellig uitje. Ook help ik op de Oranjemarkt, bij de Soos of ga mee naar het nieuwjaarsfeest. De dankbaarheid die je krijgt van de cliënten is zo mooi. Ze vinden het altijd leuk als je binnenkomt en roepen meteen: ‘Hallo!’. Zó gezellig!”

Severinus Academie als doel “Ik heb maar één doel en dat is op de Severinus Academie komen. Na dit jaar ben ik nog te jong, maar ik hoop met het doen van vrijwilligerswerk al wel wat ervaring binnen Severinus op te doen. En ik ga in de zomer vakantiewerk doen. Veel van mijn leeftijdsgenoten snappen niet waarom ik vrijwilligerswerk doe en

De dankbaarheid die je krijgt van de cliënten is zo mooi!

Op dit moment zit Rianne in haar examenjaar van het Sondervick College. Ze vertelt: “In mijn tweede jaar kreeg ik een rondleiding vanuit school bij Severinus. Dit is altijd in mijn hoofd blijven hangen, waardoor ik in mijn derde jaar één week stage ging lopen bij Heikantsebaan 46-48. Die week was veel te kort! Dus ik ben blijven hangen als vrijwilliger.”

niet gewoon ga werken. Maar ik vind het leuk bij Severinus én ik wil graag ervaring op doen. Ik denk ook dat veel van mijn leeftijdsgenoten anders tegen cliënten aankijken, dat vind ik zo jammer! Ik zeg dan ook tegen hen dat ze zich moeten verdiepen in de zorg, in de doelgroep en het vak. De glimlach van de cliënt is het mooiste dat er is!”, lacht Rianne. ■

VRIJWILLIGER WORDEN? Severinus is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die iets willen betekenen voor onze cliënten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Sanders, Coördinator Vrijwilligers, via anita.sanders@severinus.nl of bel met 040 258 63 11.


12

■ Cliëntenraad

Altijd interesse gehad in mensen met een verstandelijke beperking! Ruim veertig jaar geleden werden Wilbert Reuter en zijn vrouw José wettelijk vertegenwoordigers van (schoon)zus Betsy van Aaken. Sinds november 2009 is Wilbert ook actief lid van de Cliëntenraad met als aandachtsgebieden Zorg en Communicatie. Eind dit jaar neemt hij afscheid, maar vertelt graag over zijn passies waarin mensen met een verstandelijke beperking al die jaren centraal stonden en staan. “In 1968 was ik hoofd van het PIROCkamp in Oerle”, vertelt Wilbert. “PIROC staat voor Pantser Infanterie Rij Opleidingen Centrum. Het PIROC-kamp was een door militairen georganiseerde vakantieweek voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze vakantieweken waren fantastisch. Ik heb altijd interesse gehad in personen met een verstandelijke beperking.” Verenigingsmens Wilbert: “Ik ben een echt verenigingsmens. Zo was ik 26 jaar geleden mede-initiatiefnemer van het opzetten van het G-voetbalteam bij RKVVO in Veldhoven. Destijds was er veel weerstand vanwege het onbekende.

Maar na vijf jaar zag je een natuurlijke ontwikkeling en werden mensen met een verstandelijke beperking hartverwarmend ontvangen. Dat gaf veel voldoening bij clubleden. Als verenigingsmens ben ik o.a. lid van het mannenkoor en alweer twaalf jaar bestuurslid van de Alexanderband. Dat is een band die bestaat uit 37 leden met een verstandelijke beperking, ruim 30 vrijwillige ondersteuners en 8 harmonie-blazers. In 2017 bestonden we 40 jaar.” [Lees meer over de Alexanderband op pagina 13 in Te Berde]. Cliëntenraad “Gezien mijn achtergrond als wettelijk vertegenwoordiger van Betsy en mijn

bijdrage bij PIROC, de Alexanderband en RKVVO kreeg ik in 2009 de vraag of ik lid wilde worden van de Cliëntenraad van Severinus. Dat paste uitstekend in het plaatje, dus dat wilde ik wel. Ook zo kon ik weer iets betekenen voor mensen met een beperking. In de jaren dat je lid bent van de Cliëntenraad, groei je langzaam in je rol. Je ziet dat je werk als cliëntenraadslid echt een bijdrage kan leveren aan het geluk van de cliënt. En dan vooral de laatste jaren. Dat komt mede door de transparantie van onze huidige bestuurder. We zijn weer een team!” besluit Wilbert. ■

DEMENTIETAFEL – 27 MAART Op dinsdag 27 maart 2018 organiseert de Cliëntenraad in samenwerking met Platform VG ZuidOost Brabant een dementietafel in D’ouw School in Oerle. Kijk voor meer informatie op www.severinus.nl/dementietafel.

GEZOCHT: NIEUWE LEDEN

Betsy van Aaken en Wilbert Reuter

De Cliëntenraad is op zoek naar familieleden en/of wettelijk vertegenwoordigers van cliënten van Severinus die zich willen inzetten voor medezeggenschap en lid willen worden van de Cliëntenraad. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ambtelijk ondersteuner Petra Klok via petra.klok@severinus.nl of met voorzitter Geert van Elten via 06 255 28 229.


De Alexanderband ■

13

De Alexanderband: daar zit muziek in!

Edward Janssen

Al 40 jaar vermaakt de Alexanderband het publiek met haar muziek. Met ruim 37 leden en 30 vrijwilligers is het geen kleine band. Toch zijn ze op zoek naar nieuwe leden. Diny, Edward en Ingrid vertellen wat de Alexanderband zo leuk maakt. De Alexanderband bestaat uit leden met een verstandelijke beperking. Enkele blazers uit andere orkesten en harmonieën versterken het orkest en bevorderen daarmee de integratie met andere muziekgezelschappen. In 1976 startte de band met twintig personen als schoolorkest van de Prins WillemAlexanderschool. Inmiddels is de club, op zijn zachts gezegd, iets gegroeid. Daarom is het zo fijn dat maar liefst 30 vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten om de Alexanderband levend te houden. De Alexanderband De leden van de Alexanderband bespelen slaginstrumenten zoals trom, pauken en drumstel en melodieinstrumenten zoals klokkenspel, accordeon en keyboard. Wekelijks oefenen ze een gevarieerd repertoire en drie

keer per jaar treden ze op. De redactie bracht een bezoek bij de wekelijkse repetitie in de Prins Willem-Alexanderschool in Veldhoven. Zeg vertel eens! Diny van Gerwen, Edward Janssen en Ingrid Kalkhoven zijn drie leden van de Alexanderband. Zij vertellen openhartig over het wel en wee van de band. Ingrid vertelt: “Ik ben een echte volhouder, want ik ben al lid van de Alexanderband sinds de oprichting. Dus al veertig jaar! Ik bespeel de grote trom. Ik vind het een heel leuk instrument want het klinkt zo mooi. Els Karsemakers heeft mij geleerd om dit instrument te bespelen. De dirigent vertelt mij wanneer ik op mijn trom moet slaan. Het gaat hartstikke goed

en ik doe het met heel veel plezier!” “Ik ben ongeveer twintig jaar lid van de Alexanderband” vertelt Edward. Een klein beetje verlegen, maar zo trots als een pauw vertelt hij over zijn instrument. “Ik bespeel accordeon. Het geluid is zo mooi. Bij de Alexanderband speel ik op een zwarte accordeon. Thuis heb ik een grijze en rode.” Als laatste vertelt Diny over haar instrument. “Ook ik ben vanaf dag 1 lid van de band. Vroeger speelde ik op een keyboard, maar dat lukt niet meer zo goed. Daarom speel ik nu op de trom, met belletjes, en op mijn lievelingsinstrument: de triangel. Ik oefen ook veel thuis en als we een optreden hebben, dan heb ik kriebels in mijn buik. Maar ik vind het heel gezellig!” ■

NIEUWE LEDEN

Ingrid Kalkhoven

Diny van Gerwen

De band is op zoek naar nieuwe, jonge leden uit Veldhoven en omgeving. Muziekliefhebber? Kom dan eens kijken en luisteren tijdens één van de repetities op woensdagmiddag van 13.0015.00 uur in de Prins WillemAlexanderschool.


14

■ Medewerkers over Severinus

Maike Timmer, Karin van den Hurk en Ellen Verbunt

Elke dag weer kleine en grote geluksmomenten Werken bij Severinus is hollen, maar wel keileuk! Werken in de (gehandicapten)zorg. Voor de een van kinds af aan een duidelijke ambitie, voor de ander iets waar je toevallig inrolt. Maar vaak staat als paal boven water: het is het mooiste beroep dat er is. Ellen Verbunt en Maike Timmer, persoonlijk begeleiders op Stulp 6-8, beamen dit direct! Maike vertelt bevlogen: “Het zijn de kleine dingen die je ziet, die het vak mooi maken. Die kleine dingen zijn ook voor elke cliënt anders. De één geniet van lekkere parfum of een mooie jurk, terwijl de ander opleeft van een praatje. Het is soms even zoeken omdat in dit woonhuis niemand kan praten, dus dan moet je het uit andere dingen halen en de cliënt echt zien. Maar het is kicken als dat lukt en je bij iemand toch een glimlach op het gezicht kun toveren.” Goed gevoel “Als je een dag goed afsluit en cliënten tevreden zijn, krijg ik een goed gevoel.”, vult Ellen aan. “Op Stulp 6-8 wonen voornamelijk cliënten met een ernstig verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag die specifieke zorg nodig hebben, veelal één-op-één zorg. Niet iedereen ziet de charme van deze doelgroep, dat is

jammer maar begrijpelijk. Het is voor veel mensen ook onbekend.” Hollen is beter dan stilstaan Tijdens het interview komt Karin af en toe kijken of de koffie al klaar staat. Als dit niet het geval is, kruipt ze even bij Maike op schoot om te knuffelen. Een klein geluksmoment op de dinsdagmiddag - red. Ellen vervolgt: “Door het tekort aan medewerkers, moeten we creatief omgaan met onze uren en is de draagkracht van ons team lager. We hebben een ontzettend fijn team met een positieve instelling. We proberen elke dag een veilig baken te zijn voor de cliënten en er alles aan te doen om hen gelukkig te maken. Maar het is soms gewoon sneller om even zelf iemands tanden te poetsen, dan dat diegene het zelf doet. Het is vaak hollen, het zou fijn zijn om extra tijd

te hebben om onze cliënten extra aandacht te geven.” “Maar”, lacht Maike, “hollen is beter dan stilstaan!” Gewoon doen Wat ze nog willen zeggen tegen mensen die twijfelen om in de gehandicaptenzorg te gaan werken? Maike: “Gewoon doen; het is keileuk. Ga de uitdaging aan! Je lacht iedere dag en hebt iets om trots op te zijn. Ik wil hen ook aanbevelen om bij Severinus te werken; je bent geen nummer, hebt betrokken collega’s en het is overal heel laagdrempelig. Dus: durf en doe het vooral!” Interesse in een baan bij Severinus? Bekijk op www.severinus.nl/vacatures het actuele vacature-aanbod of bezoek het Jobcafé tijdens de open dag op 10 maart a.s. Kijk op onze website voor meer informatie hierover. ■


Ouderenzorg ■

15

Gelukkig oud zijn Ouderenzorg binnen de gehandicaptenzorg belangrijk thema in de toekomst Over enkele jaren is 40% van onze intramurale cliënten ouder dan 55 jaar. Hierdoor verandert de zorgvraag en krijgen thema’s als dementie en palliatieve zorg steeds meer aandacht. Severinus richt zich op de toekomst en speelt met het expertiseteam ouderenzorg in op de groeiende behoefte die ontstaat vanuit de vergrijzing. De bevolking vergrijst. Geleidelijk neemt het aantal personen van 55 jaar en ouder toe. Ouderen en de zorg en ondersteuning die zij vragen, staan sterk in de belangstelling. Parallel hieraan is de zorg aan ouderen met een verstandelijke beperking volop in ontwikkeling bij zorgorganisaties. De zorgvraag verandert Ouderen hebben vaak specifieke levensvragen over bijvoorbeeld zingeving, eindigheid, rouw en verlies. Bij begeleiders nemen vraagstukken rondom ouderdom en ouderdomsaandoeningen toe. Hiermee neemt de vraag naar specialistische zorg voor dementerenden en palliatieve zorg toe. Palliatieve zorg is alle zorg die erop is gericht cliënten in de laatste levensfase een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Binnen Severinus is er veel kennis over dementie en Alzheimer aanwezig, maar deze kennis is versnipperd

binnen Severinus omdat we veel verschillende locaties hebben. En daar gaat Severinus iets aan doen door een expertiseteam op te richten. Expertiseteam ouderenzorg Het op te richten expertiseteam ouderenzorg gaat zich focussen op deze veranderende zorgvraag door de vergrijzing. Een arts, gedagskundige, verpleegkundige en een manager zorg maken deel uit van dit team. Zij gaan op zowel praktisch als theoretisch niveau medewerkers en cliënten ondersteunen bij de veranderende zorgvraag. Daarbij komt dat er vanuit het land ook veel kennis is, die binnen Severinus toepasbaar is. Deze kennis gaat het expertiseteam delen. Een belangrijk uitgangspunt in de zorg en ondersteuning voor ouderen in het algemeen, is het zo lang mogelijk in stand houden van vaardigheden, zowel cognitief als motorisch. Severinus sluit zich aan bij deze zorgvisie.

De basis van goede ondersteuning van ouderen is dat hun eigenheid en hun leven tot dan toe worden gerespecteerd. Ondanks de toenemende en veranderende ondersteuningsbehoeften, blijven hun fundamentele menselijke behoeften hetzelfde. De ondersteuning is belevingsgericht en respectvol. Het draait om de individuele, menselijke zorg en hun zingeving met als doel: een goede kwaliteit van bestaan en zo gelukkig mogelijk zijn. Vrijwilligers gezocht Voor de laatste palliatieve fase zijn we op zoek naar vrijwilligers die zowel overdag als ’s nachts bewoners kunnen bijstaan, bijvoorbeeld tijdens het waken. Voor meer informatie hierover of over het expertiseteam ouderenzorg, kunt u mailen naar Eric van der Palen, Manager Zorg, via eric.van.der.palen@severinus.nl. ■

VOORLICHTINGSMATERIAAL OVER OUDER WORDEN Speciaal voor de cliënt ontwikkelde Severinus het voorlichtingsmateriaal ‘Oud worden is leuk’ en ‘Hij kan er niets aan doen’. Kijk voor meer informatie op www.severinus.nl/voorlichtingsmateriaal. Of bekijk onze film over ‘Verstandelijke beperking en dementie’ via https://youtu.be/RnUvh7hzqUc.


16

■ Vernieuwingsprojecten

Vernieuwingsprojecten bekend! Ieder jaar, net voor de zomervakantie, roept de Adviescommissie Cliëntgelden iedereen op om na te denken over vernieuwende ideeën. Ideeën die ten goede komen aan cliënten maar waarvoor (extra) geld nodig is. Later in het jaar maakt de commissie bekend welke ideeën geld toegewezen krijgen. Hoe dat in zijn werk gaat en welke projecten er dit jaar o.a. zijn gekozen, lees je hier! In overleg met de Cliëntenraad vormde Severinus in het verleden een gemeenschappelijk fonds waaruit we uitgaven voor gemeenschappelijke doeleinden doen: het vernieuwingsfonds Gemeenschappelijk fonds Clientgelden.

ën in te sturen. Deze moesten voor 1 oktober 2017 zijn ingeleverd. Enthousiast boog de commissie over de ingekomen ideeën. Het uitgangspunt? Het vernieuwingsproject moet een zo groot mogelijke groep cliënten plezier geven.

Vernieuwingsprojecten Ook dit jaar riep de Adviescommissie iedereen op om vernieuwende idee-

Duofiets

Ingediend, en dan? Na de beoordeling krijgt iedere inzender de kans een korte toelichting te komen geven. Het doel hiervan is het mondeling toelichten van hun ingezonden project en de adviescommissie te enthousiasmeren. Hierna gaat de commissie opnieuw in beraad en binnen een maand na de toelichting krijgt iedere inzender te horen of ze het geld toegewezen krijgen.

CRDL

Dé projecten! De afgelopen jaren zijn er prachtige projecten gerealiseerd dankzij de financiële bijdrage vanuit het Vernieuwingsfonds, zoals: Pipowagen bij het logeerhuis, Project ROSA, CRDL en de duofiets met aanhanger. Dit jaar zijn de volgende ingezonden vernieuwde ideeën goedgekeurd. De inzender(s) gaan nu aan de slag om deze ideeën tot uitvoer te brengen. • Hapi drums – Brinkhof 1 Dit zijn instrumenten die mooie rustgevende tonen geven.

Pipowagen

SEVERINUS SEVERINUS BIJZONDER IN SAMENLEVEN

Platanenlaan 28 | 5507 MD Veldhoven Postbus 6666 | 5500 MA Veldhoven T 040 258 63 11 | E info@severinus.nl | I www.severinus.nl

COLOFON

• Ballentafel – De Kei • Human Body Dryer – woonhuis Roost 4-6 Dit is een apparaat waaronder een cliënt kan drogen na het baden of douchen. Hiermee vervalt het vervelende afdroogritueel voor de cliënt en kan hij meer genieten van het baden. • Rock & Roll (schommel)stoel – Koraal 1 • Pillo – Dagbesteding 2 Pillo is een spelcomputer waarbij je games bestuurt met een kussen als controller. Het daagt uit tot bewegen en samenwerken door knuffelen, schudden, draaien of drukken. Donatie feest Geer Zoals bij velen bekend, nam Geer van Dinther in 2017 na veertig jaar afscheid van Severinus. Bij zijn afscheid vroeg hij niet om cadeaus, maar om een donatie aan het Vernieuwingsfonds Gemeenschappelijk fonds Clientgelden. De opbrengst van het feest was maar liefst € 3.428,00. En van dit geld wordt dit jaar het belevingsbos aan de Eegwortel verder uitgebreid. Het belevingsbos is een aantal jaren geleden aangelegd en zal nu verder invulling krijgen. Iedereen hartelijk dank voor de gulle giften. Als het belevingsbos is gerealiseerd, communiceren we hierover in Te Berde.

Facebook Twitter Linkedin You-Tube Instagram

SeverinusVeldhoven SeverinusV Severinus Severinus Veldhoven severinusv

Te Berde is het relatiemagazine van Severinus en komt elk kwartaal uit. | REDACTIE Redactie Te Berde E redactie@severinus.nl | CLIËNTINFORMATIE Kijk voor meer informatie op www.severinus.nl/client T 040 258 63 19 | VERTROUWENSPERSONEN Kijk voor de contactgegevens van onze vertrouwenspersonen: Jos Bruininx & Ankie van 't Hof op www.severinus.nl/vertrouwenspersonen | KLACHTEN Kijk voor meer informatie op www.severinus. nl/klachten | DRUKWERK All Color | VORMGEVING KARBEEL Reclame & Publicaties

Profile for SeverinusV

Te Berde maart 2018  

Te Berde maart 2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded