Te Berde - Juni 2019 regulier

Page 1

Het relatiemagazine van Severinus

JUNI 2019

TE

BERDE

SEVERINUS BIJZONDER IN SAMENLEVEN

De podiumgroep in de schijnwerpers Opkomen voor mensen die dat zelf niet kunnen? Word mentor! Bakkerij Severinus feestelijk geopend


2

■ Voorwoord

Het Severinusgevoel, goed werk en genieten Regelmatig hebben collega’s, maar ook ouders en wettelijk vertegenwoordigers het over ‘het Severinusgevoel’. Het heeft even geduurd voordat ik het helemaal begreep. Ze bedoelen dan ‘het gevoel dat we bij elkaar horen’ ofwel ‘het familiegevoel’. Ik kan het ook niet precies omschrijven, maar ‘het Severinusgevoel’ is in elk geval een positief, lekker gevoel. Ook al zijn we meestal geen echte familie van elkaar; voor veel bewoners is het samenwonen toch ook wel gezinsvervangend. Veel bewoners wonen (en werken) veel jaren samen en dan is het wel fijn om het gevoel te hebben dat je bij elkaar hoort. Je raakt steeds meer op elkaar gesteld. Het Severinusgevoel is er gewoon en ik denk dat we er samen voor moeten zorgen dat het blijft. We werken samen aan het goede leven, luisteren heel goed naar de cliënt en zijn vraag en proberen deze te beantwoorden. En dat we dit goed doen, blijkt ook uit de cliënttevredenheid: een 9,2 van de cliënten en 8,7 van de verwanten. Onlangs kregen we tijdens een kwaliteitsvisitatie van onze collega’s van SWZ en Manon Ruijters (hoogleraar leren en ontwikkelen aan de VU), hiervoor een compliment: “De wijze waarop medewerkers vertellen over cliënten en de manier waarop ze met cliënten en hun wensen en beperkingen omgaan, laat zien dat de cliënt bij Severinus altijd het uitgangspunt is. De fundamenten voor de zeer hoge cliënttevredenheid”. Zij vroegen zich af wat zo’n aanmoediging betekent voor de medewerkers. Is dit niet een moment om van te genieten en trots te zijn op jullie medewerkers? Natuurlijk ben ik trots op onze medewerkers; apetrots zelfs. Dus laten we het Severinusgevoel hoog in het vaandel dragen en tegelijkertijd ruimte maken voor de medewerker die als professional ook zelf invulling mag geven aan zijn werk. Daar hoort volgens de visitoren ook bij dat we onze teams ruimte geven hun eigen

normen te ontwikkelen en daarmee te bepalen wat volgens hen goede zorg is. Dit past helemaal bij de zelforganisatie waarmee we een start hebben gemaakt en als middel hebben ingezet om uiteindelijk het geluk en de kwaliteit van leven van onze cliënten te bevorderen. Deze kwaliteit van leven wordt nog beter en hoger gewaardeerd als het hand in hand gaat met ‘goed werk en goed werken’. Werk is goed als je als medewerker ruimte voelt en om het dichtbij en voor de cliënt te kunnen regelen. En daar ook af en toe van mag genieten en een compliment krijgt. Van je leidinggevende, van de directeur, maar ook van elkaar. In deze Te Berde staat een mooi verhaal over Frits. Met een compliment van het nieuwe team van Frits aan het ‘oude team’ van Frits. En ook dat is en hoort bij ‘het Severinusgevoel’.

Een werkdag van… Karin Seijdell Sinds 15 maart 2019 is Karin Seijdell actief als geestelijk verzorger binnen Severinus. We geven je graag een kijkje in de dag van Karin. Want een geestelijk verzorger gaat verder dan het geloof.

08:45

In de ochtend breng ik eerst onze kinderen naar school. Daarna fiets ik naar Severinus. Dan kan ik lekker ontspannen aan mijn dag beginnen. Ik start mijn werkdag met een kop koffie en het lezen van mijn mail.

Pieter Hermsen Directeur ■

10:00

Pieter Hermsen

Rectificatie: In de vorige Te Berde stond een foto van Theo en Mijke van de Molengraft. Deze foto is gemaakt door: BSfotografie.nl ■

Vandaag heb ik overleg met het Expertiseteam Ouderen. Als geestelijk verzorger ben ik aangenomen om zingeving ‘in het DNA’ van de organisatie te brengen. Eén van de manieren om dit te doen, is door aan te sluiten bij overleggen. Het Expertiseteam Ouderen heeft als aandachtsgebied de ouder wordende bewoner. Bij het ouder worden kunnen


Zingeving ■

bewoners, familieleden en collega’s met allerlei zingevingsvragen te maken krijgen: hoe zorgen we samen voor een fijne, zinvolle oudere dag? Ook aandacht voor zingeving in de palliatieve zorg hoort hierbij. Mijn rol kan zijn om deze vragen met de cliënt te beantwoorden.

12:00

Eens per zes weken neem ik deel aan een intervisiegroep van geestelijk verzorgers in de regio. Deze groep bestaat uit geestelijk verzorgers die allemaal bezig zijn met ethiek.

14:30

In woonwijk Akkereind sluit ik aan bij een teamoverleg. Kort geleden is in dit woonhuis een bewoner overleden na een ziekbed. Ik was hierbij betrokken als geestelijk verzorger; ik bezocht de zieke en had gesprekken

3

met teamleden en ook met de familie. Samen hebben we ook het afscheid voorbereid en heb ik de afscheidsdienst geleid. Goede zorg rondom het sterven is ook goede nazorg. Daarom kom ik altijd nog een keer in het team om terug te kijken op deze vaak intense periode. Hoe gaat het met iedereen? Is er nog iets nodig voor de medebewoners? Het is altijd fijn om dit samen te doen met het team.

16:00

Ik bezoek een jonge vrouw die begeleid zelfstandig woont. Ze heeft een intens jaar achter de rug en wil hier graag in vertrouwen over praten.

17:00

Ik spring weer op de fiets. Ik ga naar huis na weer een mooie dag. Zingeving in het DNA: een mooie opdracht. Nooit af, maar dat is prima. Morgen is er weer een dag! Meer weten over de rol van een geestelijk verzorger? Stel je vraag aan Karin via karin.seijdell@severinus.nl of bel met 040 258 63 11. ■

Karin (foto: Ria van der Ploeg Fotografie)

KARIN’S TAKENPAKKET: • Zingeving • Levensverhaal • Stervensbegeleiding • Palliatieve zorg • Ethiek • Scholing • Moreel beraad Dit alles kan plaatsvinden op individueel- of groepsniveau.


4

■ Gedragskunde

De afdeling Gedragskunde (op de foto ontbreken Danielle de Beer en Lieke van de Loo)

De veranderde rol van gedragskundigen Meer én preventief betrokken In een paar jaar tijd is de rol van de gedragskundigen binnen Severinus erg veranderd. Inmiddels heeft de gedragskundige een grote rol en verantwoordelijkheid in het zorgproces. Orthopedagoog/ Gz-psycholoog Christine van de Bilt en psycholoog Eline Louis nemen ons mee in hun vakgebied. Christine vertelt: “Door de veranderingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking binnen Severinus is onze rol als gedragskundige centraler komen te staan. Vroeger reageerden we vooral op hulpvragen, terwijl we nu in het begin van een zorgproces al aansluiten en in de breedte insteken op beeldvorming en begeleidingsstijl. Dus in plaats van achteraf controleren, sluiten we nu aan de voorkant aan.” Objectief onderzoek Eline: “Ons team bestaat uit (gz-)psychologen en orthopedagogen. Op basis van onderzoek, observaties en klinische blik, proberen we zo goed mogelijk een beeld te vormen van de verschillende ontwikkelingsgebieden van een persoon. Met dit beschreven beeld bekijken we wat de best passende woon- of werkplek is voor iemand,

maar kunnen ook goed kijken naar het verklaren van probleemgedrag. Dit alles met als doel om de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren en het verminderen of stabiliseren van een toename van de problematiek. Als gedragskundigen werken we altijd samen met anderen. Alleen dan krijgen we het totaalplaatje in beeld.” Vanaf het begin betrokken “Sinds kort werken we met het nieuwe ondersteuningsplan als vervanger van het zorgplan”, vervolgt Christine. “Hiermee hebben we als gedragskundige een meer centrale rol gekregen in de zorg voor onze bewoners en kijken we onder andere samen met familie en medewerkers waar de cliënt gelukkig van wordt. Tegelijkertijd bepalen we met elkaar waar we het komend jaar aan gaan werken. Met de komst van dit nieuwe

plan hebben we al onze cliënten nog meer (en beter) in beeld. Hierdoor kun je eerder gedragsproblemen met elkaar voorkomen. Met behulp van een kort cliënt overleg (KCO), waar de gedragskundige altijd bij zit, kijken we door het jaar heen hoe we de gestelde doelen gaan bereiken.” Samen tot iets komen Eline besluit: “Doordat onze rol is veranderd, zijn we nog intensiever betrokken. Dat maakt ons werk alleen maar mooier en uitdagender! Met onze consultatiedienst zijn we ook buiten kantooruren bereikbaar voor vragen of zaken die niet kunnen wachten tot een volgende werkdag. Het leukst aan ons werk? Door samenwerking tot iets komen, hoe klein ook.” ■


De podiumgroep ■

5

De podiumgroep in de schijnwerpers Dansen, zingen, acteren óf gewoon kijken. Het kan allemaal bij de podiumgroep. Iedere vrijdagochtend is er een fanatieke groep cliënten actief in het beoefenen van hun hobby: optreden. Eens kijken wat er achter de deur van het oefenlokaal gebeurt… “We will, we will, rock you!” galmt luid uit de speakers. Zes cliënten staan en zitten in een rij. De opdracht: klap twee keer in je handen en steek ze daarna in de lucht. Het wordt een paar keer gerepeteerd en daarna gaat de muziek vol open voor het ‘echie’. De opdracht zit erop en dan klinkt er hevige gitaarmuziek. Wat volgt, is een stukje vrije interpretatie. De luchtgitaar komt tevoorschijn, de voeten komen van de grond en er wordt genoten. Genieten op je eigen manier Saskia Vos en Ronnie Zondag begeleiden gepassioneerd deze artiesten. We spreken met Saskia. “De één houdt van zingen en dansen, terwijl de ander meer geniet door het beleven. Ze hebben allemaal gemeen dat ze graag optreden. We oefenen op vrijdagochtend en treden met enige regelmaat in de middag op voor een kleine groep publiek in onze repetitieruimte. Ook hebben we de afspraak dat we één keer in de maand een lied van de band Confetti repeteren en mogen meezingen tijdens het optreden van die band.”

Leden van de podiumgroep

"We will, we will, rock you!"

Gevarieerd programma “Het motto van de podiumgroep is dat we werken met alles wat er op of rondom het podium gebeurt”, legt Saskia uit. “Dat is heel breed. De ene keer oefenen we dans en zang. En de andere keer acteren we. Maar we kijken ook verder, er kan heel veel. De afwisseling maakt het zo leuk.” Jezelf zijn “Binnen deze groep mag je echt jezelf zijn. We zorgen voor een veilige omgeving. Daarom doen we de gordijnen altijd dicht, zodat we geen pottenkijkers hebben. We oefenen voor onze

optredens als groep, maar ook individueel. Tijdens de repetities treden we voor elkaar op, want zo hebben de artiesten al meteen publiek. Zo leren we weer van elkaar. De opdracht die ze krijgen, is het geven en ontvangen van tips. Daar leren ze van op verschillende manieren. Na afloop schrijven we altijd een kort verslagje in een persoonlijk boekje. Daarin staat wat we geoefend hebben en welke tips iemand mee naar huis krijgt. Dat is niet alleen leerzaam, maar ook leuk als naslagwerk”, besluit Saskia. ■


6

■ Kleurrijk

Toesnan stelt zich voor! Ik ben Toesnan Hoeré. Ik woon sinds vorig jaar op Ark 28 en heb het daar reuze naar mijn zin met de andere mannen die er wonen. Ik computer graag, ben dan bezig met Googlen en het schrijven in mijn boekje. Verder zwem en fitness ik en doe de boodschappen voor een ander woonhuis. Ook ga ik bowlen, waarbij ik graag wil winnen, wat natuurlijk niet iedere keer lukt. Verder speel ik gitaar en geniet ik erg van muziek. Ik heb ook veel tijd om al die leuke dingen te doen omdat ik sinds dit jaar nog maar 3 middagen werk. Daar leek het me wel eens tijd voor op mijn leeftijd. Ik kijk graag tv, vooral Roxx, Mega Mindy, de Kermisklanten, Bassie en Adriaan en de Nachtwacht. Ik ben er trots op dat ik een zigeuner ben en ga graag bij mijn zus Barbera eten. Ze kookt heerlijke spaghetti en bami voor mij. Tot ziens en ik ben blij dat ik in Te Berde sta! ■

Babymutsjes voor Gambia Diana de Wit maakt gehaakte babymutsjes voor de stichting Rescue Baby Gambia. Onlangs bracht ze een hele berg babymutsjes naar een vrijwilliger van de stichting. Een week later vertrok de vrijwilliger naar Gambia om de mutsjes te overhandigen. Deze foto kregen we toegestuurd. Diana is alweer druk aan het haken voor de volgende lading! Als er meer bewoners zijn die mutsjes willen haken voor deze stichting, meld je dan bij Marissa of Diana van de Heikantsebaan 38-40. ■

Een woord van dank aan Maria van Kessel en haar familie Maria woont al 42 jaar binnen Severinus waarvan 24 jaar binnen Heikantsebaan 38. Dat is natuurlijk al een hele lange tijd! Veel hebben we dan ook samen meegemaakt. Ze houdt van grapjes maken, de leiding ‘plagen’ en lekker haar eigen plannetje trekken. Vele verhuizingen hebben plaatsgevonden binnen het woonhuis en Maria vond het altijd leuk! De nieuwe bewoners, de jonge mannen, zag ze aan als leiding. Dus die spande ze geregeld voor haar karretje. Maria heeft een ontzettende lieve familie, zij zijn allen nauw betrokken bij de zorg. Een hele prettige samenwerking is hieruit ontstaan. Nu is het moment aangebroken dat Maria verhuist naar een ander woonhuis. De begeleiding daar is meteen fan van Maria! Erg begrijpelijk. Wat zullen we haar toch gaan missen, dat kleine, lieve, grappige vrouwtje. En daarbij ook haar familie! Met dit verhaaltje willen we namens het team van Heikantsebaan 38-40, de familie bedanken voor hun tijd, liefde en warmte. En natuurlijk ons Marietje voor de leuke tijd die we samen hebben gehad! Veel plezier op je nieuwe plek en we komen graag op de koffie! Groetjes de bewoners en team van Heikantsebaan 38-40 ■


Kleurrijk ■

7

Vrijetijds s nieuw juni 2019 28 juni Beach Soccer toernooi Beachevent Veldhoven 28 juni Jongeren Disco De Kers in Oerle 29 juni Theatervoorstelling ‘Pirates’ de Schalm Veldhoven door TOP Muziektheater

Campus Westerwind Ik ben Nadieh van Elderen en ik wil jullie graag iets vertellen over de dagbestedingslocatie ‘Campus Westerwind’, waar ik sinds april 2018 werk. De groep collega’s waarmee ik werk, bestaat uit maximaal 8 cliënten en de sfeer is gemoedelijk. Mijn werkzaamheden zijn bakken in de bakkerij en onder andere taartdozen decoreren, houtbranden, lunchkaartjes uitwerken op de computer en decoreren. Op maandagen schenk ik koffie en thee bij de ouderen die hier komen vanuit Archipel. Ook doen we één keer per week een lunch maken samen met vrijwilliger Ineke. Iedereen die op maandag blijft lunchen, heeft de mogelijkheid om voor 1 euro een kleine lunch te bestellen. Ook gaan wij 1 of 2 keer in de week wandelen om eieren te halen bij een boerderijwinkel in de buurt. Er zijn hier dieren waar ik graag naar toe ga in de pauze. Dit zijn een hond, twee poezen, zes paarden en twee geiten. Al met al een schitterende locatie in het buitengebied van Best. Groetjes van Nadieh van Elderen ■

30 juni Buurtbarbecue Berkt

j u l i 2 0 19 7 juli Buitenconcert van Drumband de Trom Grasveld voor ’t Stafveld → Tussen 22 juli en 16 augustus is het zomerprogramma actief. Kom naar activiteiten zoals barbecue, film, wandelen, muziek of de afsluiter: de Sportdag!

au gu st u s 2 0 1 9 16 augustus Sportdag Grasveld voor ‘t Stafveld 24 augustus Verfijnd Akkereind Akkereind

se p t e m b e r 2 019 6 september Jongeren Disco De Kers in Oerle 14 september Doe & Beleef middag Café/Restaurant Berksveld 15 september Concert Severinoos ’t Dorpsgenot 21 september Truckrun Valkenswaard 22 september Dansgroep Danserinoos ’t Dorpsgenot Kijk voor het volledige programma op www.severinus.nl/vrijetijdskalender.


8

■ Kleurrijk

25 jaar samenwerken 25 jaar geleden is Christian Raaijmakers begonnen met werken bij Tinus van Campen. Ze werkten toen op de Regenboog als de conciërges van de school. Daarna zijn ze samen naar Eikenburg gegaan. Tinus zorgde er altijd voor dat hij bij zijn sollicitaties vroeg of Christian welkom was, dat was altijd een voorwaarde om de baan aan te nemen. De laatste jaren werkten ze samen bij het vroegere Aert Swaens; nu woonstichting ‘thuis. Hier haalt Christian standaard zijn salaris op bij de administratie. We hebben dit jubileum gevierd met cadeaus en taart. Tinus is vorig jaar geridderd en nu was Christian aan de beurt. Samen zijn ze nu geridderd voor de mooie en bijzondere samenwerking! ■

Goede vrienden Ik zal me even voorstellen. Ik ben Monique van den Hoogen en ik woon op Berkt 14. Ik heb een hele goede vriend, zijn naam is Peter Koppijn. Wij hebben beide dagbesteding bij het Cultureel café. En omdat wij het zo goed met elkaar kunnen vinden, spreken wij ook elke maand met elkaar af. De ene keer ga ik naar Peter toe en de andere keer komt Peter naar mij. Peter drinkt dan altijd gezellig een kopje koffie en kletst de oren van mijn kop af. Ook heeft Peter mij een keer mee in bed gelegd; hij is altijd heel bezorgd over mij. Ik hing toen in de tillift, waarop Peter zei: ”Oh, maar valt Monique er dan niet uit?”. Dit vond ik erg grappig. Ik hang hier namelijk elke dag in en het is helemaal niet eng of gevaarlijk. Ik hoop dat ik nog heel lang samen met Peter af mag spreken, want dit vinden wij allebei erg gezellig! Veel groetjes van Monique van den Hoogen ■

Hakuna Matata! Donderdag 7 maart zijn wij met alle bewoners van het woonhuis Berg 96 naar de Musical The Lion King in Scheveningen gegaan. Op de heenweg was het al een feest; we zagen treinen, boten en zelfs een regenboog! Op het strand moesten we elkaar goed vasthouden, want we waaiden bijna weg. Tijdens de musical zat iedereen stuk voor stuk op het puntje van zijn stoel… het was prachtig! Dit was de kwaliteitsdag die de begeleiding met ons heeft ingevuld, super gaaf! Groetjes van Lars, Renée, Samantha, Sanne, Tim, Jan, Fabian, Jeffry en Maaike ■


Stichting Mentorondersteuning Veldhoven ■

9

Opkomen voor mensen die dat zelf niet kunnen? Word mentor! Bewoners van Severinus verdienen maximale aandacht en ondersteuning. Soms komt het voor dat ouders of andere verwanten niet (meer) aan deze behoefte kunnen voldoen. Op dat moment biedt de Stichting Mentorondersteuning Veldhoven (SMV) een helpende hand. Deze onafhankelijke organisatie werft en ondersteunt mentoren voor deze groep bewoners. We spraken met mentor Riet van Laatum en Geer van Dinther van SMV. Geer trapt af: “Vaak neemt de familie het mentorschap voor een bewoner op zich. Maar het komt voor dat familie het mentorschap niet kan doen. Onze stichting zoekt voor deze cliënten vrijwilligers die het mentorschap op zich willen nemen. De stichting is hiermee een zelfstandige autonome organisatie met een onafhankelijke positie. Daarnaast organiseren we themabijeenkomsten, opleidingen en deskundigheidsbevordering, zodat de mentor zijn of haar taak goed kan blijven uitvoeren.” Mooie invulling “Na mijn pensionering kreeg ik de vraag of ik mentor wilde worden van een bewoonster bij Severinus”, vertelt Riet. “Na mijn werk als docente op de Prins Willem-Alexanderschool had ik kennis en affiniteit met deze doelgroep, dus ik wist een beetje wat ik kon verwachten. Het leek mij een

Geer van Dinther en Riet van Laatum

hele fijne en mooie invulling van mijn vrije tijd. En dat bleek. Ik voel me nuttig en ik ben sociaal betrokken. Helaas is de eerste bewoonster waarvoor ik mentor was, overleden en nu ben ik mentor van Kim.” Spontane belangstelling Riet vertelt verder: “Op dit moment ben ik al vijf jaar mentor van Kim. In het begin heb ik mezelf ingelezen in haar situatie. Ik kwam in een warm bad van bewoners en medewerkers. Door veel te praten en bij Kim te zijn, leerde ik haar en de situatie goed kennen. Als mentor richt ik me vooral op haar welzijn. Ik laat me daarom vooral ook zien tijdens informele momenten. Ik loop regelmatig binnen en onderneem activiteiten met haar. Maar ze maakt ook deel uit van mijn gezin. Zo fietsen we graag, spotten we vliegtuigen of drinken we een kopje koffie. Maar ook het jaarlijkse bezoek

aan het Kerstwintercircus hoort erbij. Maar hoe je invulling geeft aan het mentorschap is voor iedereen anders.” Mentoren gezocht Geer: “Vanuit persoonlijke betrokkenheid stellen we mentoren in staat op een professionele manier aan het mentorschap invulling te geven. Dat iemand die geen verwant is, dit wil doen voor een bewoner is heel liefdevol. Hoe intensief je betrokken wilt zijn als mentor, beslis je zelf. Onze stichting begeleidt mentoren hierin, je staat dus niet alleen.” Riet besluit: “Je moet oprechte belangstelling hebben voor de doelgroep, dat is het belangrijkste.“ Meer weten over mentorschap of de Stichting Mentorondersteuning Veldhoven? Kijk dan op de website van Severinus. Of neem contact op via smv.veldhoven@gmail.com. ■


10

■ Een pluim

We zien de oude Frits weer Via vele omzwervingen en woonplekken kwam Frits de Koning in september 2015 op het Honk wonen. Zus Gabriëlla en de rest van de familie vonden het spannend. Maar wat voelt Frits zich op zijn plek. Samen met regiebegeleider Henriëtte Kuiper deelt ze graag een pluim uit aan de medewerkers van het Honk en zijn huidige woonhuis Nieuwe Kerkstraat, Individuele begeleiding (dagbesteding) en de betrokken gedragskundigen. Gabriëlla steekt van wal: “We hebben zijn hele leven nog nooit een goede plek voor hem gevonden. Hij ging van huis naar een externe woonplek, toch weer naar huis om vervolgens naar een crisisplek te gaan. Dat is gewoon niet prettig voor hem, dat geeft onrustig en onveiligheid. We vroegen ons echt af ‘Zou het ooit nog goed komen?’. We besloten hem op de wachtlijst van Severinus te zetten. Toen we het telefoontje kregen dat ze een plek voor hem hadden, waren we blij. Het was wel spannend toen de gedragskundige kwam kijken in het crisiscentrum, maar gelukkig was zij positief en kon de verhuizing doorgaan!” Toch verhuizen “De start bij het Honk was wat moeilijk”, vervolgt ze. “Het was moeilijk om zijn vertrouwen te winnen, mede door alle verhuizingen. Het team deed echt haar stinkende best voor hem. Alles wat zij hebben ‘gezaaid’, daar plukken ze nu de vruchten van. Ze hebben zo’n

Frits en Gabriëlla

goede basis gelegd!” Henriëtte legt uit: “Toch bleek dat de accommodatie niet geschikt was voor Frits. Hij kon hierdoor niet ontspannen leven. Daarom is ervoor gekozen hem te verhuizen naar de Nieuwe Kerkstraat.”

ook spannend. Frits stond bekend om zijn onvoorspelbaarheid. Bij specifieke zorg denken veel mensen vaak direct aan agressie. Terwijl de uitdaging juist zit in het voorkomen van gedrag en dus het herkennen van signalen.”

Warme overdracht Ze gaat verder: “Er vond eerst een verbouwing plaats van ons woonhuis. Tegelijkertijd zijn we ons als team gaan verdiepen in Frits. We deden veel aan beeldvorming, door bijvoorbeeld het bekijken van videobeelden van hem en we voerden gesprekken met Gabriëlla. Daarnaast zijn de nieuwe zorgcoördinator van Frits en ik gaan kijken bij het Honk en zijn ook daar ‘ingewerkt op Frits’. We kregen alle ins en outs en tips te horen. Dit was zó prettig. Zijn dagbesteding van Individuele begeleiding was een stabiele factor in zijn leven. Dat gaf hem houvast. Door combinatie van dit alles is de verhuizing in juni 2018 voor iedereen goed verlopen. Natuurlijk was het voor ons als team

Nabijheid Gabriëlla: “Frits is een stille genieter. Hij is er zó graag bij en geniet dan van de interactie. Inmiddels zoekt hij dit ook echt op. Hij kan zich verbaal niet goed uiten, maar we kunnen inmiddels goed met hem communiceren. Ook kan hij zijn onrust wat beter uiten, waardoor er minder uitbarstingen zijn. Hij heeft het nodig dat je voorspelbaar bent en dat je uitlegt wat je gaan doen en dit ook aankondigt.” Henriëtte beaamt dit: “Veiligheid is erg belangrijk. Ook leggen we hem steeds vaker keuzes voor. Je merkt dat hij dat prettig vindt. We zijn er voor hem: we bieden nabijheid en blijven staan. Dat was en is voor hem niet altijd makkelijk en voor ons ook niet. Maar we zijn er onvoorwaardelijk voor hem.” Zo dankbaar Gabriëlla besluit: “We zien echt weer de oude Frits, zoals hij vroeger was. Dat is zó fijn om te zien. Daar ben ik de teams van het Honk en Nieuwe Kerkstraat, de medewerkers van Individuele begeleiding en de gedragskundige echt dankbaar voor. Bij de verhuizing was Frits het middelpunt en zijn geluk stond voorop. Ik proef en merk dat constant binnen Severinus. Frits staat altijd centraal, medewerkers denken vanuit hem en alles gaat in goed overleg met ons. Zij werken én kijken écht met hun hart. Dat komt in alles tot uiting.” ■


Opening Bakkerij Severinus ■

11

Bakkerij Severinus feestelijk geopend

Na heel wat mooie jaren op onze vertrouwde locatie Libra, betrokken we in september een mooi, nieuw pand in Oerle-Zuid. Op 4 mei jl. was het tijd voor een officiële opening! We openden onze deuren voor iedereen die graag een kijkje wilde komen nemen in onze bakkerij. En dat waren er een heleboel! Wat een gezellige dag. De cliënten showden trots hun nieuwe werkplek en het gebak van onze bakkerij en de broden van de Oerse Molenbakker vlogen over de toonbank. Een dag waar we met een fijn gevoel op terugkijken! Niet geweest, maar toch nieuwsgierig? Loop gerust eens binnen bij Brandrood 1A in Veldhoven. ■


12

■ Vrijwilliger aan het woord

Ons doel: meedoen met de Paralympische spelen! Vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar en zeer waardevol voor Severinus. Niet voor niets zetten wij ze graag in het zonnetje en laten we zien wie er achter die gouden vrijwilligers schuilgaan. Voor deze editie van Te Berde spraken we met Stef Bazelmans en zijn cliënt Walter Boon. Het onderwerp: golf. Want dat doen ze ’t liefst! “Ik golf al een hele tijd”, vertelt Stef. “Hier ontstond het idee om met cliënten te golfen. Ik onderzocht de mogelijkheden en ging op bezoek bij andere golfclubs. Samen met golfprofessional Leo van der Meer bezocht ik een Tilburgse golfclub waar mensen met een beperking al actief golfen. Daarna zocht ik contact met de afdeling Beweging van Severinus. Een golfclinic was het gevolg. Vijf cliënten deden mee en uiteindelijk bleef alleen Walter hangen. Inmiddels hebben we een tweede clinic gehad en naar verwachting breiden we de groep nu uit.” Goede sponsor Stef vervolgt: “Het sociale aspect van golfen vind ik erg belangrijk. Juist voor cliënten. Ik neem ze mee naar

Walter Boon en Stef Bazelmans

de golfbaan. En we staan niet achteraan op de baan; gewoon vooraan. In het begin moesten mensen daaraan wennen. Maar nu draaien we normaal mee. Golfclub Gendersteyn ziet dit belang ook in en sponsort de ballen en materialen.” Hole in one Walter schreef zich in voor de zaterdagactiviteit van de afdeling Beweging. Golf vond hij altijd al een leuke sport, dus toen die clinic voorbij kwam, deed hij mee! “Ik had tien keer een bal geslagen en toen had ik al hole in one”, vertelt een trotse Walter. “We golfen een uurtje en daarna bestellen we koffie met een koekje. En soms krijgen we een bitterbal. Het golfen is erg leuk en samen met Stef is het

gezellig. Hij haalt mij op zaterdag altijd op. Stephan geeft mij les en ik wil de beste worden.” Een team Stef en Walter zijn een team. Een hecht team als je het ons vraagt. “De bedoeling is het vormen van een volwaardig golfteam. Hiermee willen we op termijn gaan uitwisselen met andere g-golfteams, zodat we wedstrijden kunnen gaan spelen. Daarnaast heb ik nog twee andere doelen die ik graag zou willen behalen met de golfers. Ik zou graag teamkleding willen hebben. Maar het mooiste doel blijft toch: meedoen met de Paralympische spelen over een paar jaar!” Walter knikt instemmend en lacht naar Stef. ■


Vertrouwenspersonen & CR ■

Nieuwe externe vertrouwenspersoon voor cliënten en wettelijk vertegenwoordigers Sinds 1 mei 2019 is Tilly Breunis aangesteld als nieuwe externe vertrouwenspersoon voor cliënten en wettelijk vertegenwoordigers. Tilly werkt vanuit Zorgbelang Brabant/ Zeeland in Tilburg. Daarvoor was ze in dienst bij onder meer Onis Welzijn in Asten/Someren, bij ZuidZorg en ook nog bij SWOVE. Tilly: “Dat ik nu voor mijn werk weer in Veldhoven actief mag zijn, vind ik erg fijn. Ik ben hier namelijk geboren, woon er nog steeds en heb een rijk sociaal leven in het dorp. Met name ook door het vrijwilligerswerk. Op dit moment heb ik daar nog maar weinig tijd voor. Aangezien ik niet meer de allerjongste ben, kan ik zeggen dat ik best veel gezien en gedaan heb. Dat komt me allemaal goed van pas in mijn werk. Dat daar nu een uitbreiding bij komt als externe vertrouwenspersoon voor cliënten en wettelijk vertegenwoordigers van Severinus vind ik bijzonder en mooi om te mogen doen!” Waarvoor kun je bij een vertrouwenspersoon terecht? Je kunt bij de vertrouwenspersonen terecht voor uiteenlopende vragen en klachten die direct of indirect te maken hebben met de zorg. Gesprekken met een vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. Samen wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. De vertrouwenspersoon heeft ter bescherming van jouw privacy een geheimhoudingsplicht. Alleen met jouw toestemming worden contacten gelegd met andere personen in de organisatie over je vraag. Contactgegevens Tilly is bereikbaar via 06 263 64 175 en TBreunis@zorgbelang-brabant.nl. Daarnaast zijn de contactgegevens van álle vertrouwenspersonen te vinden op www.severinus.nl/klachten of voor medewerkers op het Tilly Breunis Severinus-intranet. ■

SEVERINUS SEVERINUS BIJZONDER IN SAMENLEVEN

Thema-avond Cliëntenraad Op 10 april 2019 vond er wederom een thema-avond van de Cliëntenraad plaats. Deze avond stonden drie boeiende onderwerpen op de agenda: • Actuele ontwikkelingen • De Wet Zorg en Dwang • Innovatie Na een korte voorstelronde van de huidige Cliëntenraad hield directeur Pieter Hermsen een presentatie over actuele ontwikkelingen binnen Severinus. Ook werd Karin Seijdell geïntroduceerd. Zij is eerder dit jaar aangenomen als geestelijk verzorger binnen Severinus. Eerder in deze Te Berde lees je meer over haar en haar functie. Aansluitend kwam het onderwerp ‘netwerk-analyse’ aan bod. Een netwerk-analyse wordt gehouden om de geluksvraag bij EMB-cliënten beter te duiden. Vervolgens is de Wet Zorg en Dwang gepresenteerd. Severinus liet zien hoe zij de wettelijk vertegenwoordigers hierbij gaan betrekken. Als hierover nog vragen zijn, neem dan contact op met Ilona Senders via Ilona.Senders@severinus.nl. Na de pauze stond het thema ‘Innovatie’ centraal. Erwin Meinders, adviseur kennis en innovatie, gaf uitleg over de HUME en slaaprobot Somnox. Beide apparaten gingen door de zaal en werden vol bewondering bekeken. Het was een geslaagde avond met een goede opkomst! ■

Platanenlaan 28 | 5507 MD Veldhoven Postbus 6666 | 5500 MA Veldhoven T 040 258 63 11 | E info@severinus.nl | I www.severinus.nl

COLOFON

13

Facebook Twitter Linkedin You-Tube Instagram

SeverinusVeldhoven SeverinusV Severinus Severinus Veldhoven severinusv

Te Berde is het relatiemagazine van Severinus en komt elk kwartaal uit. | REDACTIE Malou van Loon en Lotte van Mierlo, Afdeling Communicatie & PR E communicatie@severinus.nl CLIËNTINFORMATIE Kijk voor meer informatie op www.severinus.nl/client T 040 258 63 19 | VERTROUWENSPERSONEN Kijk voor de contactgegevens van onze vertrouwenspersonen voor cliënten en wettelijk vertegenwoordigers op www.severinus.nl/ vertrouwenspersonen. Voor medewerkers vind je de vertrouwenspersonen op het Severinus Intranet. | KLACHTEN Kijk voor meer informatie op www.severinus.nl/klachten | DRUKWERK All Color | VORMGEVING KARBEEL Reclame & Publicaties