Te Berde - december 2021

Page 1

Het relatiemagazine van Severinus

DECEMBER 2021

TE

BERDE

SEVERINUS BIJZONDER IN SAMENLEVEN

Hoe gaat het met de brussen? Prikkel de zintuigen in onze belevingstuin Mogen we even pronken?


2

■ Voorwoord

Mooie momenten En dan ligt de laatste editie van 2021 voor je neus. Een mooi moment om terug te kijken. Ik deel graag één van mijn mooiste momenten van 2021. Enkele weken geleden was ik bij een vergadering met cliënten van Severinus. Deze cliënten zijn gekozen door andere cliënten om hen te vertegenwoordigen. De bedoeling van deze vergadering is om te bespreken waar zij tegenaan lopen en wat beter kan. In zo’n vergadering komt natuurlijk van alles naar boven... van de afwasmachine die steeds stuk is, de benadering van medewerkers tot en met de krant die verkeerd is bezorgd. Alles komt op tafel. Deze keer was het onderwerp van de vergadering: ‘Wie gaat volgend jaar door als cliëntvertegenwoordiger en wie wil stoppen?’ Mopperen Eén van de deelnemers is iemand waarbij het glas nogal eens half leeg is. Hij is altijd duidelijk aanwezig en heeft een hele lijst aan verbeterpunten. Deze cliënt, ik noem hem nu maar even Peter, gaf aan dat hij wilde stoppen. Omdat hij het zat was om altijd van alles aan te dragen en het gevoel te hebben dat hij gezien werd als ‘notoire mopperkont’. Tja… dat vonden de meesten eigenlijk ook…. Omdenken En nu komt het prachtige moment: een andere deelnemer deed aan een staaltje ‘omdenken’. Ze zei letterlijk tegen Peter: maar Peter, dat mopperen van jou is juist goed! … daarom zit jij nou juist hier. Want dat kan jij goed: overal wat van vinden en overal wat van zeggen. En ja, dat alles wat jij aangeeft niet meteen kan worden opgelost is jammer. Maar wij zijn er goed in om te kijken naar wat opgelost moet worden en hoe. Dus jij zegt van alles en wij kijken of en wat er aan gedaan moet worden. Dus jij moet blijven om te mopperen. Want dat is jouw rol. Dus… Peter blijft. En hij had een glimlach op zijn gezicht, want iemand vond dat hij iets goed kon! En daar kunnen de meesten van ons van leren: elkaars kwaliteiten zien, iemand in zijn of haar waarde laten en waarderen! Mooi toch? Wat is jouw mooiste moment? Wij wensen je heel fijne feestdagen en een nieuw jaar vol gezondheid en geluk! Hartelijke groeten, Annemiek van de Rijdt ■

Annemiek van de Rijdt


Kort nieuws ■

3

HERDENKEN VAN DE OVERLEDEN BEWONERS

KORT NIEUWS HOERA GESLAAGD! De afgelopen maand werden er flink wat diploma’s uitgereikt bij Severinus. Op maandag 29 november ontving allereerst de tweede lichting van afgestudeerden van de dubbelstudie, na hard werken twee diploma’s. Zowel Verpleegkundige en Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg, niveau 4. Severinus werkt hierin samen met ROC, de Leijgraaf. Ook mochten wij de diploma’s voor Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg uitreiken aan onze eerste groep carrièreswitchers. Wat een mooi resultaat!

Op zondag 7 november vond er op de Berkt een herdenkingsbijeenkomst plaats voor de overleden bewoners, georganiseerd door Karin Seijdell, de geestelijk verzorger. In de ochtend was er een bijeenkomst voor bewoners en in de middag voor familieleden van de dit jaar overleden mensen. Het was een mooie bijeenkomst met muziek, kaarsjes, gedichten en ontmoeting. Severinus vindt het heel belangrijk om stil te staan bij het overlijden van de mensen die vaak al jaren bij Severinus wonen. Het is dan ook heel fijn dat zo veel familieleden op 7 november aanwezig konden zijn bij deze bijzondere bijeenkomst. In de Te Berde staan vaak brieven van familieleden die de begeleiders en medebewoners willen bedanken voor de goede zorg. Vanaf nu zullen deze stukken niet meer in Te Berde worden opgenomen. In het laatste nummer van Te Berde van het jaar zal dan telkens een impressie worden gegeven van de herdenking. Zo houden we samen de herinnering levend aan diegenen van wie we afscheid namen. Het is natuurlijk wel een heel mooie gedachte om een kaart te sturen of mail aan de woning waar uw familielid heeft gewoond. ■

Heb je interesse in deze opleiding? Neem dan contact op met werving@severinus.nl ■.

ODE AAN DE LEERLING Iedereen laat zijn voetafdruk achter in een woonhuis. Bij de één iets meer zichtbaar, dan bij de ander. Onze leerling vertrok en liet het volgende op de muur achter. Zo MOOI, ZO bijzonder en ZO typerend voor een man met een hart van GOUD. Zo gaan we nog heel vaak aan je denken! Bedankt namens Ark 28 ■


4

■ Brussen

Anne en Evert zijn beide brus.

Hoe gaat het met de broers en zussen?! Veel bewoners van Severinus hebben broers en/of zussen. Wie zijn dat eigenlijk en kijken we vaak en goed genoeg naar ze om? Brussen, een samentrekking van BRoer en zUSSEN, zijn broers en zussen die zorgen voor of zorgen hebben voor hun zorgintensieve broer of zus. Evert en Anne zijn beide brus. Naast de zorg voor Ella en Tomas zetten ze zich bij Severinus actief in om het thema brussen op de kaart te zetten. Herkenning en erkenning Evert's zus Ella woont en werkt bij Severinus. Samen met zijn moeder is hij de wettelijk vertegenwoordiger en bewindvoerder van zijn zus. Ook Tomas, de broer van Anne woont en werkt bij Severinus. Anne en Evert zijn met elkaar in gesprek gekomen na contact met de familieondersteuners van Severinus. Ze vinden beide het omzien naar brussen in het gezin en het woonThuis bij Severinus belangrijk. Met hun eigen ervaring als brus en de training tot brussupporter willen zij zich inzetten om de organisatie en andere brussen te helpen.

Evert: “Tijdens de KIK week van Severinus in 2017 keken we de documentaire ‘Op zoek naar mijn zusje’. Een documentaire over de zoektocht van een brus naar haar invulling van de zorg. Vanaf dat moment ging ik bewuster nadenken over mijn rol als brus. Na afloop was er tijd om hierover met andere brussen na te praten. Hier ontdekte ik dat veel brussen dezelfde vragen, sterktes, valkuilen, ervaringen en behoeften hebben. Wist je bijvoorbeeld dat brussen een drie keer zo grote kans hebben op het inschakelen van psychische hulp in vergelijking met niet-zorg-intensieve-gezinnen?”

VERANDERINGEN FAMILIEONDERSTEUNING Per 21 december gaat Jan Emmers met (pre) pensioen. Karien Huijbregts blijft als familieondersteuner beschikbaar. In 2022 volgt meer informatie over hoe familieondersteuning verder ingevuld wordt. ■


Brussen ■

Gezien worden “Als ouder of wettelijk vertegenwoordiger word je actief betrokken in de zorgdriehoek, maar als brus is dit niet vanzelfsprekend het geval. Bij veel brussen komt vroeg of laat de vraag om de zorgtaak over te nemen van ouders. Het lijkt me belangrijk dat brussen bewust na kunnen denken over hun eventuele zorgtaak in het nu en in de toekomst. Het is fijn wanneer ze goede begeleiding krijgen in hun rol als brus, zodat ze daar in kunnen groeien. Severinus kan een belangrij-

Veel brussen worstelen met dezelfde vragen en zorgen

Samenwerken in de driehoek Binnen de zorg hoor je vaak over de term ‘samenwerken in de driehoek’. Daarmee wordt de samenwerking tussen de cliënt, zijn of haar naasten en het zorgteam bedoeld. Veel oudere brussen zijn actief betrokken bij Severinus en bij de begeleiding van hun broer of zus. Jongere brussen zijn dat vaak minder, maar voor hen verandert de gezinssituatie wanneer hun broer of zus naar een WoonThuis van Severinus verhuist. Anne: “Brussen staan erom bekend dat ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben of zichzelf op de achtergrond kunnen houden. Dit kan ook een valkuil worden, door zichzelf weg te cijferen of zich te veel verantwoordelijk te voelen, waardoor ze hun eigen behoeftes niet goed kennen en vervullen.”

ke rol spelen om te zorgen dat brussen betrokken worden in de zorgdriehoek en dat zij zich thuis voelen in het huis van hun broer en zus.” vertelt Evert. Ervaringsdeskundig Evert en Anne volgden beide de training Brussensupporter bij ervaringskenniscentrum (Sch)ouders en Stichting Kind & Ziekenhuis. Het is een training voor ervaringsdeskundigen die worden opgeleid om andere brussen bij te staan en te begeleiden in hun rol als brus. Anne: “Er komt veel af op ouders van een zorgintensief gezin. Het komt regelmatig voor dat brussen op sommige momenten onbedoeld minder aandacht krijgen, en dit kan voor de brus lastig zijn. Als brussensupporter wil ik andere brussen een luisterend oor bieden, erkenning geven en herkenning bieden. Daarnaast

5

wil ik bewustwording rondom brussen creëren bij zorgverleners in opleiding. Om dit te bereiken hebben Evert en ik lesmateriaal ontwikkeld, dat we aan studenten van de Severinus Academie doceren. De eerste lessen zijn succesvol afgerond in november.” In contact komen Evert: “Het is fijn om je te realiseren dat je niet alleen bent. Het schept een band om met iemand te kunnen praten die hetzelfde meemaakt. Veel brussen hebben behoefte aan een gevoel van her- en erkenning, en om gehoord en gezien te worden. Uit ervaring blijkt dat veel brussen worstelen met dezelfde vragen en zorgen. Wij vinden het belangrijk om het contact te stimuleren en te faciliteren.” Ben je een brus en heb je behoefte om over deze thema’s te praten? Neem contact op met familieondersteuning via familieondersteuning@severinus.nl. We helpen je graag verder! KOM JE EEN KOPJE THEE BIJ ME DRINKEN? Woon of werk je bij Severinus? Dan kun je je broer of zus uitnodigen voor een kopje thee. Zo kun je laten zien waar je woont en werkt. ■

ken? n i r d e e h Kom je t ls je op

s is: vinden a et leuk werk/woon*-adre h u o z k I omt. Het bezoek k nummer:

Telefoon

Ik hoop dat je snel op bezoek komt. Ik heb er al zin in! Groetjes,

Check vooraf de geldende coronamaatregelen

*streep door wat niet van toepassing is


6

■ Ervaringsverhaal

Marion

Sven Lieke


Ervaringsverhaal ■

7

Ervaringsverhaal

Een nieuw thuis

Lieke Convents werkt bij Severinus op Platanenlaan 50. Ze is de wettelijk vertegenwoordiger van Sven. Een jongen met het fragiele x syndroom, die woont bij Severinus op Berkt 6. Medewerker én wettelijk vertegenwoordiger dus. Een bijzonder verhaal.

De vraag Lieke: ”Sven heeft zijn hele leven thuis gewoond en mijn vriendin had de volledige zorg voor hem. Diezelfde dag kreeg ik de vraag van mijn vriendin of ik nog steeds zijn bewindvoerder wilde zijn. Dit had ze me per toeval een jaar eerder al gevraagd, mocht er iets met haar gebeuren. Ik twijfelde geen moment en heb natuurlijk ‘ja’ gezegd. Vervolgens ging het snel. Diezelfde dag al, belde ik naar Severinus om het verhaal uit te leggen. De volgende dag konden mijn vriendin en ik bij het zorgbureau terecht. In gesprek met het zorgbureau gaf mijn vriendin aan dat er spoedig een woonplek voor Sven moest komen, aangezien ze ernstig ziek was en voelde dat ze niet lang meer te leven had. Binnen welke termijn? Hierop kon mijn vriendin geen antwoord geven, want ze wilde nog zo lang mogelijk zelf voor Sven zorgen. Twee dagen later heb ik zelf het zorgbureau weer gebeld. Dat de plek eigenlijk niet lang meer op zich kon laten wachten. Mijn vriendin ging hard achteruit en de zorg voor Sven lukte haar niet meer.

Berkt 6 Die maandag hoorden we dat er drie plekken vrij waren. Ik koos voor Berkt 6, aangezien dit een rustig clubje is, wat fijn is voor Sven. Het zorgbureau ging alles op alles zetten om Sven zo vlug mogelijk te plaatsen, maar het zou nog wel een paar dagen kunnen duren. Mijn vriendin was blij te horen dat er plek was, maar ook blij te horen dat Sven toch nog een paar dagen bij haar zou zijn. Want het idee Sven te moeten missen was voor haar ondraaglijk. Diezelfde middag kreeg ik al een telefoontje dat Sven welkom was op Berkt 6. Zowel de manager zorg en de regiebegeleider Marion hebben geen moment getwijfeld en zeiden dat Sven van harte welkom is. Eenmaal op Berkt 6 werd ik hartelijk ontvangen en kon het inrichten gaan beginnen. Toen dit klaar was ben ik naar het ziekenhuis gereden om het nieuws aan mijn vriendin te vertellen. Ze schrok er wel enorm van, maar ze wist ook dat het nodig was. De volgende dag heb ik Sven opgehaald en naar zijn nieuwe woonplek gebracht, nog voordat mijn vriendin

Een warmer welkom kun je mij en Sven hiermee niet geven

Lieke: “Op 21 juli dit jaar kreeg ik een telefoontje van mijn vriendin, alleenstaande moeder van drie zonen waaronder Sven, met de mededeling dat ze slokdarmkanker heeft, uitgezaaid naar de lever. Dit sloeg in als een bom! Twee weken van tevoren was ze nog bij mij op bezoek geweest met Sven op de duofiets. Toen kon ik niks aan haar merken of zien. Er brak een onzekere tijd aan. Want hoe moest het onder andere met Sven?”

weer thuis zou komen uit het ziekenhuis, om zo voor hun beiden het ondraaglijke afscheid te besparen. Sven pakte dit wonderbaarlijk goed op. Het is mijn vriendin nog gelukt om met al haar kracht te gaan kijken bij Sven. En wat was ze trots, op Sven, op het personeel, op het woonhuis en op de omgeving. Zo woont Sven namelijk pal tegenover een weiland met hertjes wat hij helemaal geweldig vindt! Ook hebben we voor Sven meteen een passende dagbesteding gezocht en gevonden, Brinkvliet 3. Ook hier werden we hartelijk door het personeel ontvangen. Van deze plek heb ik nog foto's gemaakt en aan mijn vriendin kunnen laten zien. Wederom was ze erg trots, maar vooral ook heel gerustgesteld. Een paar weken later, op 17 augustus overlijdt mijn vriendin, de moeder van Sven. Wat een verdriet. Maar wat is Sven goed opgevangen en wat zit hij goed op zijn plek! Warm welkom Wat ben ik dankbaar voor alle inzet van Severinus, de regiebegeleiders van mijn eigen werkplek, de collega's van het zorgbureau en het personeel van Berkt 6! Vanaf dag 1 op Berkt 6 ben ik met alles enorm betrokken in het proces van Sven en heb ik mogen ervaren hoe belangrijk het is de communicatie tussen personeel en wettelijk vertegenwoordigers zo laagdrempelig mogelijk te houden. Bij elk bezoek van mij op Berkt 6 krijg ik direct te horen: ‘ook dit is nu jouw huis Lieke, dus hier heb je de sleutel’. Hoe mooi is dat! Een warmer welkom kun je mij en Sven hiermee niet geven. ■


8

■ Belevingstuin

Belevingstuin D’n Hof nieuwe aanwinst op de Keldershoeve

Prikkel de zintuigen en kom het zelf beleven Heb jij de nieuwe belevingstuin van Severinus al bezocht? Zo niet, dan nodigen we je van harte uit gauw eens te komen kijken en beleven! In oktober werd belevingstuin D’n Hof op de Keldershoeve officieel geopend door bewoners Jeroen en Jan en mochten zij met hun rolstoel als eerste gebruikers het pad betreden. Belevingstuin D’n Hof is te vinden op onze zorgboerderij de Keldershoeve. Er loopt een mooi pad doorheen. Onderweg is er vanalles te zien, voelen en horen. Een complete belevenis dus. Een pad voor iedereen Het idee voor de tuin ontstond bij het zien van een kabouterbos met daarbij een spoorbaan in Bakel. Binnen Severinus bleek er een wens te zijn om een buitenactiviteit te creëren voor ernstig meervoudig beperkte bewoners. Marieke van den Broek, consulent gedragskunde van Severinus, was een van de initiatiefnemers: ,,Er was nog niet veel dat ernstig meervoudig

beperkte bewoners in de buitenlucht konden doen. Vooral de interactie die het pad kan bieden spreekt me aan; het prikkelt de zintuigen.” Het brede pad met stevige ondergrond is voor iedereen toegankelijk, ook met een rolstoel, en het is voor ieder niveau geschikt. “Het pad is bewust onder de bomen aangelegd. Veel bewoners uit de doelgroep hebben de rolstoel naar achter gekanteld. Zo genieten ze ook van de schaduw en lichtinval die het bladerdek veroorzaakt”, legt Marieke uit. “Op dit moment is de basis van het zintuigenpad aangelegd, maar het blijft in ontwikkeling. Ieder zintuig heeft een eigen looproute, waarbij inmiddels de paden voor de zintuigen voelen, zien en horen zijn aangelegd. De paden zijn nog in ontwikkeling, zo moeten de

planten op het ‘voelenpad’ nog volgroeien voor het maximale effect en komt er nog een (plat) visueel labyrint op de centrale cirkel. Later voegen we nog de zintuigen ruiken en proeven toe.” Voor en door cliënten Leuk is dat het pad niet alleen voor onze cliënten is, maar ook dat zij een rol hebben in de ontwikkeling en het onderhoud. Zo zijn de bordjes en de deurtjes bij de verschillende paden door bewoners met begeleiders gemaakt en nemen cliënten die op de Keldershoeve werken het onderhoud van het pad voor hun rekening. Voorproefje Je kunt kiezen of je het zien, voelen of horen pad wil volgen of je volgt het volledige pad en zo kom je langs alle zintuigen. De bordjes wijzen je de weg.


Belevingstuin ■

9

▲Kleurrijke vlinders en vogelhuisjes zijn een lust voor het oog. Licht en schaduw doen de rest. ▼Links en rechts passeer je kleine zijpaadjes die uitkomen bij een deurtje tegen een boom. Stimuleer de fantasie; wat zou daar achter zitten?

▲Houd je wel van een verrassing? Stop je hand in deze kastjes (of haal als begeleider de materialen uit de kastjes en leg deze bijvoorbeeld op het rolstoelblad om te voelen) en voel aan het stro en de schapenwol. Ieder seizoen zijn de kastjes gevuld met andere voorwerpen. ▲▼Wees stil, laat de bal tegen een bekken springen en luister goed… wat hoor je nog meer?

BELEVINGSTUIN BEZOEKEN?

▲Baan je een weg door de bamboestokken.

Ideeënbus Heb je nog een idee om de belevingstuin mee aan te vullen of in te richten? Stuur je idee naar Heidi Berkvens (Keldershoeve). Wie weet kunnen we jouw idee tot uitvoering brengen.

De belevingstuin is te vinden achter bij de kas op de Keldershoeve. De tuin is van maandag t/m vrijdag van 9.30u tot 16.00u geopend en voor alle cliënten toegankelijk. Ook externe bezoekers zijn van harte welkom. We hebben er weer een fijne plek bij waar onze cliënten en buurtbewoners zich kunnen vermaken! ■


10

■ Column ethiek

Verstand en verleiding Het is herfst. Koud en guur giert de wind om mijn hoofd. Ik ben op de fiets vanuit Waalre naar Severinus gegaan. Daar heb ik nu spijt van. Na een lange dag rijd ik langs de snackbar. Altijd gevaarlijk, rond etenstijd. Zal ik? Of niet? En indien ja, met of zonder mayo? Wel of niet met warme chocomel? En met of zonder slagroom…

Hoe vaak overkomt je dat niet in je leven? Dat je een keuze maakt uit opties die allemaal eigenlijk niet goed zijn? Maar ook niet helemaal slecht?

Foto: Ria van der Ploeg Fotografie

Het leven heeft soms wel wat weg van een snackbar met zo veel opties en keuzes. Die allemaal niet volledig goed voor je zijn maar ook niet helemaal slecht. Slimme mensen gaan niet te vaak naar de snackbar om die verleiding niet te hebben. Maar ook bij de supermarkt ligt de verleiding in

elk schap. En dan gaat het alleen nog maar over voeding. Over keuze tussen

Het leven heeft soms wel wat weg van een snackbar met zo veel opties en keuzes.

Peinzend sta ik voor de etalage. Uiteindelijk wint mijn gezonde verstand het van de verleiding. Of nou ja, hoe gezond dat verstand dan ook kan zijn in een snackbar. Ik ga naar buiten met een spa rood en een frietje zonder. Lastige keuze op een lege maag. Mijn verstand won het voor even van de verleiding.

een appel en chocola. Waarbij het wel duidelijk is wat de slimste keuze is. Ethiek is veel lastiger. Dan is het niet zo duidelijk wat de goede, slimme of gezonde keuze is. Dan kun je je best klem voelen zitten tussen opties die allemaal niet zo verleidelijk zijn. Ga ik mijn familielid of bewoner de ruimte gunnen om een fout te maken? Of ga ik beschermen? Ga ik een gat in het rooster oplossen, ook als dat veel vraagt van mijn privéleven? En nog ingrijpender: hoe kan ik weten wat iemand die niet kan praten eigenlijk echt wil? Wat is kwaliteit van leven voor die ander? Ethische vragen kunnen ontregelen. Ze zitten als het ware achter op je fiets als je naar huis fietst. Ze laten je niet los. Verstand en hart in tweestrijd, zoals ook daar bij de snackbar. Het kan helpen om ethiek niet te groot te maken. Elke dag maken we grote en kleine keuzes. Vinden we een weg uit niets doen, wat meestal geen optie is. En de ene keer eindigen we met een milkshake met kaassoufflé en friet, de andere keer met een salade. Dat is ok. Zolang we maar blijven nadenken en dat knagende gevoel niet wegdrukken, is het prima. En hebben we mooie bijvangst: we weten steeds beter wat onze eigen normen en waarden zijn. Die bepalen waar we ons bed voor uitkomen. En hoe meer we daarmee rekening kunnen houden bij onze keuzes, hoe fijner ons leven. Karin Seijdell, geestelijk verzorger Commissie ethiek ■

Karin Seijdell


HRM ■

11

Na mijn stage wist ik het zeker Je zou kunnen zeggen dat het zorgen haar met de paplepel is ingegoten. Haar moeder vertelt Amy Schellekens al van kleins af aan de leuke verhalen over het werk in de zorg. Amy: ”Ik had altijd wel gedacht dat de zorg iets voor mij zou zijn.” Die stage veranderde alles Amy: “Mijn moeder en mijn tante werken allebei in de zorg. Zo is eigenlijk mijn voorkeur voor een opleiding in deze richting ontstaan. Ik volgde eerst een opleiding die breed op de zorg gericht is. Ik dacht altijd dat ik de gehandicaptenzorg niet zo leuk zou vinden. Dat veranderde na twee weken stage in de gehandicaptenzorg. Het werk met deze cliënten spreekt me echt aan. Zo kwam het dat ik op mijn 18e begon met vakantiewerk bij Severinus.” Begrijpen zonder praten “Inmiddels ben ik 20 jaar en werk ik als begeleider intensieve zorg op Honk 3, één van de woonhuizen van Severinus. De belangrijkste redenen om na mijn vakantiebaan terug te komen naar dit woonhuis zijn de cliënten en het team. We hebben een leuke mix van

bewoners in de leeftijd van 15 tot 59 jaar met een ernstig verstandelijke beperking. Geen van de cliënten kan praten. Dus dat betekent dat je goed moet letten op hun mimiek en gedrag. Je hebt wel een half jaar nodig om de cliënten echt te leren kennen en hen te begrijpen. Als je na een tijdje die band hebt opgebouwd en je merkt dat cliënten naar jou toekomen, omdat ze je vertrouwen, dan geeft dat veel voldoening. Het is de kunst om aan de cliënt te zien of het goed gaat. Als je dan net dat juiste punt hebt geraakt, geeft dat een heel goed gevoel.” Leren door te doen “Ik vind deze doelgroep juist heel leuk en kies er dan ook bewust voor. Het is een uitdaging om steeds de dag goed te laten verlopen en om te proberen of ik cliënten naar een hoger niveau kan tillen. Dat is een kwestie van dingen

proberen en leren door te doen. Cliënten leren in kleine stapjes en door vaak te herhalen. Bijvoorbeeld leren om zelf een jas aan te doen. Die simpele dingen zijn heel veel waard. Het is mooi als het uiteindelijk lukt om iets nieuws te bereiken. Zo kun je het mogelijk maken om de zelfstandigheid groter te maken. Behalve de bewoners, hebben we ook een heel fijn team, met een goede combinatie van nieuwe en ervaren krachten. Zo kunnen we goed van elkaar leren. Wat ook belangrijk is, is dat er een fijne werksfeer is. We helpen elkaar en staan voor elkaar klaar. Voor mij de perfecte plek om meer werkervaring op te doen!” Werken bij Severinus? Ga naar www.severinus.nl/vacatures en bekijk onze vacatures! ■


12

■ Kleurrijk

gez ell

ige

praat

FAN VAN CHANTAL Ik ben Peter van der Snoek en ik ben een grote fan van Chantal Janzen. Iedere maand ga ik er op uit om een boekje van haar te kopen. De mooiste foto van Chantal hang ik dan boven mijn bed. Regelmatig print ik samen met de leiding nog een fotootje van haar uit. En zoals je ziet is de muur al aardig vol. Dus het wordt tijd voor een grotere kamer zodat ik meer muur kan beplakken. Groeten Peter ■

GOEDE VRIENDEN Frits en Toon zijn al jarenlang vrienden en komen graag bij elkaar op bezoek. Om een kopje koffie te drinken, te lunchen en natuurlijk vooral om te kletsen en te lachen. Door de Corona is dat een hele tijd niet mogelijk geweest en daarom genieten ze nu ontzettend van de afspraakjes samen en willen dat graag met iedereen delen. Groeten Toon en Frits ■

40 JAAR OP SEVERINUS Bas Lodewijks woonde 40 jaar op Severinus en dit heeft hij gevierd met familie en huisgenoten in café de Buurman. Bas heeft leuke cadeaus gehad en veel geld. Van het geld heeft hij een mooie grote televisie gekocht. Bas heeft tijdens zijn 40-jarige verblijf op Severinus op verschillende woonhuizen gewoond. Toen hij 8 jaar was kwam hij wonen op Honk 15. Daarna woonde hij op Honk 25 en Nieuwe Kerkstraat 38 en sinds 2007 op het Aangelag. Bas heeft op de Keldershoeve gewerkt en werkt nu al weer lang op het kunstatelier. Hij heeft als hobby’s tekenen en voetbal, vooral PSV. Op dinsdagochtend gaat hij regelmatig met een vrijwilliger naar de training van PSV kijken. Bas wil iedereen bedanken die op zijn feest is geweest en het zo tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt! Groet Bas Lodewijks ■


Vrijwilliger aan het woord ■

13

Vrijwilliger aan het woord

Samen er op uit

Henny en Patrick aan de wandel met hulphond Truus

Vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar en zeer waardevol voor Severinus. Niet voor niets zetten wij ze graag in het zonnetje en laten we zien wie er achter die gouden vrijwilligers schuilgaan. Voor deze editie van Te Berde spraken we met vrijwilliger Henny Ippen.

Elke maandag De eerste jaren hielp Henny met de wekelijkse begeleiding van een groep cliënten naar de schaatsbaan. Tegenwoordig is hij, vaste prik, iedere maandag als vrijwilliger beschikbaar voor een van de woonhuizen van Severinus. Henny: “Als vrijwilliger ben ik inmiddels al jaren verbonden aan het woonhuis aan de Nieuwe Kerkstraat 35-37. Elke maandag haal ik Patrick daar op en gaan we er één á twee uur samen op uit. Vaak is het een wandeling met de rolstoel. De ene keer gaan we

naar de Hazewinkel en dan drinken we daarna een kop koffie. De andere keer neem ik hem mee om te lunchen in het restaurant. We gaan ook wel eens op pad op de fiets of duofiets. Regelmatig ga ik ook met Patrick naar de mondhygiëniste of pedicure. Normaal gesproken een taak voor

Als we gaan wandelen, neem ik ook altijd mijn hulphond mee

Al 25 jaar Met een lunch en een bos bloemen werd Henny Ippen afgelopen oktober, samen met nog een aantal andere vrijwilligers, in het zonnetje gezet voor zijn 25 jaar inzet voor Severinus. Henny: “Mijn schoonmoeder bracht me op het idee om me als vrijwilliger in te zetten voor Severinus. Zij deed het al jaren. Ik heb nooit mijn beroep gemaakt van de zorg, maar ik wilde wel graag mijn bijdrage leveren aan de maatschappij.”

het woonhuis. Ik bied het zelf aan. Als zij het niet hoeven te doen, kan het woonhuis die tijd besteden aan de overige bewoners. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Hulphond Henny: “Ook ben ik met mijn gezin alweer 5 jaar een gastgezin bij stichting hulphond. Als gastgezin heb je een rol in de opvoeding en socialisatie van de honden. Dat maakt deze honden ook juist heel geschikt voor contact met cliënten. Als we gaan wandelen, neem ik dan ook altijd mijn hulphond mee. Daar is Patrick dol op. En de andere bewoners trouwens ook. Wat ik zelf ook altijd leuk vind zijn de activiteiten rond Sinterklaas en kerst. Dan worden de vrijwilligers uitgenodigd op het woonhuis en mogen we mee eten. Heel gezellig.” “Patrick is vriendelijk en vrolijk en hij geniet echt van de een-op-een aandacht. Dat vind ik ook het mooie aan deze manier van ‘iets bijdragen aan de maatschappij’. Je ziet terug wat jouw inzet doet met mensen. Een van de redenen waarom ik mijn vrijwilligerswerk nog steeds met heel veel plezier doe en hoop het nog lang te kunnen doen.” ■


14

■ Shoppen

Leuks en lekkers bij Pronk Heb je al kennisgemaakt met onze winkel Pronk? Een eigentijdse winkel met stoere uitstraling. En niet te vergeten, met prachtige, kleurrijke producten gemaakt door cliënten van Severinus op onze diverse werklocaties. Loop gerust eens binnen om een kijkje te nemen, onze pronkstukken te bewonderen of voor een leuk cadeautje. Voor jezelf of om iemand anders te verrassen!

1

4

6

2

Cadeaustress? Kom langs bij Pronk Op zoek naar een leuk cadeau, maar weet je niet wat je moet geven? Geef een cadeaubon! Leuk om te geven én te krijgen. Kies uit €5,- €7,50, €10,- of €25,Verkrijgbaar bij Pronk.

3

5

7

8

[1] Vogelhuisje €12,95 [2] krat voor flesjes bier €3,95 [3] Koekjes Bakkerij Severinus €2,- [4] Kussen met Alpaca €15,[5] Keramiek engeltjes en hartjes €2,95 [6] Mondkapjes €2,95 [7] Kalender 2022 €7,50 [8] Bad en douche producten per fles €1,95 verschillende geuren verkrijgbaar. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.30 uur Zaterdag: 12.00 - 16.00 uur Onze winkel Pronk is te vinden in het Citycentrum in Veldhoven, Meent 65.


Cliëntenraad ■

15

Twee nieuwe leden in de cliëntenraad De acht leden van de cliëntenraad van Severinus houden zich bezig met de gezamenlijke belangen van alle cliënten van Severinus. In 2021 namen Marianne Bevers en Ad den Hartog afscheid als lid van de cliëntenraad en besloten zij het stokje over te geven. Graag stellen we onze twee nieuwe leden voor.

EVEN VOORSTELLEN: LINDA VAN DEN BOS “Ik was nauw betrokken bij het opzetten van het Kinderdagcentrum van Severinus dat in maart 2020 haar deuren opende. Onze dochter Lieke, die nu 13 jaar oud is, ging al jaren in Eindhoven naar een fijn Kinderdagcentrum. Lieke ging al naar XieJe, de zaterdagopvang en logeerde ook bij Severinus. Een grote wens was een ontwikkelgerichte plek dichter bij huis in Veldhoven. Die was er toen nog niet. Zo kwam ik hierover met Severinus in contact. Inmiddels bestaat het Kinderdagcentrum alweer ruim een jaar. Ik merk dat ik het prettig vind om betrokken te blijven bij Severinus en wil vanuit een breder perspectief mijn bijdrage leveren. Ik vind het fijn om mee te mogen denken en advies te kunnen geven, altijd met het belang van de cliënt vooropgesteld. Als lid van de cliëntenraad kan ik opkomen voor de belangen van cliënten die (nog) niet wonen bij Severinus en het perspectief van de extramurale cliënt en ouders/wettelijk vertegenwoordigers inbrengen. Daarin kan ik mijn eigen ervaring als ouder meenemen, maar ook mijn professionele achtergrond. We hebben de eerste vergaderingen inmiddels achter de rug. Ik vind het erg leuk om te doen. Het is goed om te zien hoe iedereen iets anders inbrengt en zijn eigen expertise heeft. De één is een kei op financieel gebied, de ander heeft een achtergrond in het onderwijs of de zorg. We vullen elkaar goed aan.”

Linda

EVEN VOORSTELLEN: ANTONIE VERHEES “Ik ken Severinus al een hele tijd. Vroeger vanuit mijn werk in de zorg als orthopedagoog. En de laatste 20 jaar als wettelijk vertegenwoordiger van mijn nicht, die inmiddels 50 jaar bij Severinus woont. Nu ik ben gestopt met werken wil ik graag bezig blijven en mijn ervaring nuttig maken. Lid worden van de cliëntenraad, leek me een mooie manier om dat te doen. De eerste 30 jaar was ik zelf niet zo betrokken bij Severinus. Op het moment dat mijn neef besloot te emigreren werd ik gevraagd om de wettelijke vertegenwoordiging van mijn nicht over te nemen. Eigenlijk had ik geen idee wat daar bij komt kijken. Ik werd een trouwe bezoeker van de thema-avonden van de cliëntenraad, want ik vond het prettig om meer te zien dan alleen het woonhuis van mijn nicht. Meer te weten van de achtergronden, zoals veiligheid of toezicht in de nacht. Met stip op nummer 1 stond toch wel de avond over ‘de rol van de wettelijk vertegenwoordiger’. Uit eigen ervaring weet ik dat je soms in de verleiding komt om meer te doen dan er van je verwacht wordt. Het is goed om wettelijk vertegenwoordigers te informeren over hun rol en de grenzen daarvan. Mijn andere belangrijke invalshoek: de oudere bewoners. Mijn nicht is nu 61 jaar oud. Naarmate cliënten ouder worden, wordt hun netwerk steeds kleiner of verdwijnt zelfs helemaal. Ik vind het belangrijk om daar oog voor te houden, bijvoorbeeld in de meerjarenplannen. Voor jongere doelgroepen ligt het accent op ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Voor deze ouder wordende groep wil je kijken naar lichamelijk welzijn en het in stand houden van een sociaal netwerk binnen en buiten Severinus.”

Antonie


16

■ Puzzel

Help jij de Kerstman? De Kerstman en zijn rendier zijn op zoek naar de kerstboom. Welke route moeten ze afleggen om bij de kerstboom te komen?

Severinus wenst iedereen een heerlijke kerst en een goed en gezond 2022 toe!

SEVERINUS SEVERINUS BIJZONDER IN SAMENLEVEN

Platanenlaan 28 | 5507 MD Veldhoven Postbus 6666 | 5500 MA Veldhoven T 040 258 63 11 | E info@severinus.nl | I www.severinus.nl

COLOFON

Facebook Instagram Twitter Linkedin YouTube

SeverinusVeldhoven severinusveldhoven SeverinusV Severinus Severinus Veldhoven

Te Berde is het relatiemagazine van Severinus en komt elk kwartaal uit. | REDACTIE Anne Smetsers, Afdeling Communicatie & PR E communicatie@severinus.nl | CLIËNTINFORMATIE Kijk voor meer informatie op www.severinus.nl/client T 040 258 63 19 | VERTROUWENSPERSONEN Kijk voor de contactgegevens van onze vertrouwenspersonen voor cliënten en wettelijk vertegenwoordigers op www.severinus.nl/vertrouwenspersonen. Voor medewerkers vind je de vertrouwenspersonen op het Severinus Intranet. | KLACHTEN Kijk voor meer informatie op www.severinus.nl/klachten | DRUKWERK All Color | VORMGEVING KARBEEL Reclame & Publicaties