Page 1

Leerkracht & Verantwoordelijkheden (afstand) INTRO

SLO-opleiding

maandag 22 april 2013


Voorwaarden?


Rol lector? E-coach: 

Faciliteren online cursus

Moderator in discussiefora

Inspelen op individuele vragen via:

Feedback op afstand

Digitale spreekuren

Videoconferentie

Discussiefora

Afspraken rond online beschikbaarheid en bereikbaarheid


Taken en evaluatie 

4 SP

Theorie: schriftelijk examen: - Open boek: 100 ptn - Gesloten boek: 150 ptn - Permanente evaluatie: 100 ptn (pers. fiche + webconferentie)

Praktijk: 

OP-opdracht (20 punten) EHBO

PP opdracht (30 punten) EHBO pass/fail maandag 22 april 2013 SLO-opleiding


Wat mag je verwachten? Zie moduleplan  3 contactlessen  intro  EHBO (2x)

 5 afstandslessen met leerpaden  1 verplicht moment webconferentie  2 afstandsmomenten met online begeleiding


Concrete planning Introductie: maandag 22 april EHBO (OP en PP opdracht): maandag 13 mei en 27 mei Einde persoonlijke fiche (portfolio): maandag 27 mei Videoconferentie: maandag 3 juni of dinsdag 4 juni Examen: maandag 10 juni (CVO VIVO) Assessment EHBO: maandag 17 juni (inschrijven)


Videoconferentie: 3 juni en 4 juni Stel minstens 1 inhoudelijk interessante vraag Toegang: via je mailprogramma of via de link op Smartschool Een kwartier vooraf kun je al inloggen om kennis te maken met de tool. Wie wilt spreken, steekt zijn hand op of gebruikt de chatfunctie. Inschrijven tegen ten laatste 31 mei voor maandag of dinsdag

Online begeleiding : maandag 29 april en maandag 6 mei van 9u00 tot 11u


Persoonlijke fiche (27 mei) 100 punten permanente evaluatie: 

80 punten persoonlijke fiche



20 punten webconferentie

Hoofdstuk 1, 2 en 3 => betrekken op eigen persoonlijke situatie


Examen Gesloten boek examen (150 punten): 

leerinhouden van leerpaden tijdelijke onderbrekingen (ziekte), situering deontologische aspecten van het lerarenambt, pedagogische projecten, functiebeschrijvingen en evaluatie, omgang met leerlingen (discretie en privacy) en aansprakelijkheid.

Open boek examen (100 punten) : 

leerinhouden van leerpaden toegang tot het beroep van leraar (met inbegrip van bekwaamheidsbewijzen), TADD en vaste benoeming, bezoldiging en Commissie Zorgvuldig bestuur.

http://www.ond.vlaanderen.be, Wetwijs, Edulex, bekwaamheidsbewijzen, …


EHBO (OP en PP) Assessment EHBO EHBO sessie 13 mei en 27 mei:  Van 9u tot 12u30 Assessment: 17 juni (later inschrijven)


EHBO vrijgestelden 

-Diploma verpleegkunde (bachelor/ graduaat/ A1 + 4de graad / A2 / HBO5): + bewijs van navorming EHBO de laatste 5 jaar

-Diploma van arts

-Brevet eerste hulp (basiscursus) van 12 u Rode Kruis dat niet ouder is dan 5 jaar.

-Brevet helper (vervolgcursus Rode Kruis) 12 u dat niet ouder is dan 5 jaar.

- cursus bedrijfseerstehulp (20 u) / bedrijfseerstehulp via e-learning Cursisten die enkel initiatie hebben gevolgd (d.i. 3 u) worden NIET vrijgesteld. Evenals cursisten die een thematische navorming hebben gevolgd (bvb. cursus redder)

SLO-opleiding

maandag 22 april 2013


EHBO examen Praktisch examen: 1. Reanimatie volwassenen 2. Casus over (niet –) levensbedreigende situatie 3. Simulatie van (niet –) levensbedreigende situatie

SLO-opleiding

maandag 22 april 2013

Les LEV afstand intro  

PPT die gebruikt werd tijdens de introductieles voor de module LEV op afstand

Advertisement