Page 4

4 SeutuMajakka

torstaina 28. joulukuuta 2017

Ruuhkaa kenkien nastoitukseen Liikkeen varasto tuhoutui palossa Raahen kaupunki aloitti tiistaina alun perin valtuustoaloitteesta liikkeelle lähteneen kampanjan 64 vuotta täyttäneiden raahelaisten eläkeläisten kenkien nastoittamiseksi. Kenkien nastoitusmahdollisuus herätti laajasti kiinnostusta. Jo ensimmäisenä vastaanottopäivänä tuotiin nastoitettavaksi noin 80 paria kenkiä. Raahen kaupungin kuntouttavasta työtoiminnasta kerrotaan, että nastoitusta hoidetaan Kampuspajalla

muiden työtehtävien rinnalla. Suuri määrä nastoitettavia kenkiä heti ensimmäisenä vastaanottopäivänä aiheutti ruuhkaa työpajalla. ”Ruuhkasta johtuen emme välttämättä pysty pitämään kiinni ilmoittamastamme kahden viikon toimitusajasta. Pyrimme hoitamaan nastoituksia niin ripeästi kuin mahdollista, mutta pyydämme kenkiään jo nastoitettaviksi toimittaneita henkilöitä valmistau-

tumaan siihen, että toimitusaika tulee olemaan ainakin aluksi pidempi kuin kaksi viikkoa”, ohjaaja Tarmo Somero kertoo. Kenkiä otetaan vastaan ja luovutetaan nastoitettuina omistajilleen jälleen tammikuun 16. päivänä. Vastaanottopisteet ovat Urheilutalo Raahelassa ja Vihannin varikolla. Ikäihmisten kenkiä nastoitetaan kaatumistapaturmien ja niistä johtuvien vammojen ehkäisemiseksi.

OULAISTEN KAUPUNKI Vuoden 2018 presidentin Vaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 klo 9.00–20.00 ja mahdollinen toinen Vaali sunnuntaina 11.2.2018 klo 9.00-20.00. Vaalipäivän äänestyspaikat äänestysalueittain ovat seuraavat: Äänestysalue 1. Keskusta 2. Jauhinkangas 3. Petäjäskoski 4. Rautioranta 5. Honkaranta-Lehtopää 6. Matkaniva-Mäyrä 7. Kasarminmäki

Äänestyspaikka ja osoite Oulaisten lukio, Oulaistenkatu 54 Jauhinkankaan koulu, Amiraalintie 40 Petäjäskosken koulu, Petäjäskoskentie 133 Piipsjärven koulu, Vanhatie 2 Lehtopään koulu, Pärekuja 7 Matkanivan koulu, Haapavedentie 800 Oulaisten ammattiopisto/Ravitsemis-ja puhdistuspalveluyksikkö, Oulaistenkatu 7

Viime torstaina aamuyöllä paloi ulkovarasto Oulaisten keskustassa Oulaistenkadun varrella. Noin 70 neliön suuruisessa varastossa oli sisällä henkilöauto, joka tuhoutui palossa kokonaan. Myös rakennus kärsi huomattavia palovahinkoja. Varaston sisällä oli muuta irtaimistoa, jota tuhoutui myös palossa. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos sai tulipalon hallintaan tehokkaalla sammutuksella estäen palon leviämisen koko rakennukseen sekä viereiseen myymälärakennukseen. Pelastuslaitos tutkii palon syttymissyytä. Jokilaaksojen pelastuslaitok-

Pohjois-Pohjanmaan taksit liittyvät yhden brändin alle. Otaxin yli viisisataa autoa näkyvät jatkossa laajalla alueella Kalajoelta Kuusamoon. Yhteistyösopimuksessa ovat mukana Oulun Alue-

ASEMAKAAVOITUS ILMOITUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLETULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLÄOLOSTA

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana vuoden 2018 presidentin vaaleissa on Oulaisten lukio, Oulaistenkatu 54.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Oulaisten kaupunki on ryhtynyt laatimaan asemakaavan muutosta koskien 1. (Oulas) kaupunginosan korttelin 1 tonttia nro 5. Kaavamuutosalue sijaitsee ydinkeskustassa rajoittuen idässä rautatienkatuun ja etelässä Penttilänkatuun. Kysymyksessä on entisen linja-autoaseman ja Sun-hotellin tontti.

ennakkoäänestys toimitetaan oulaisten lukiolla seuraavina aikoina: klo 10.00 – 17.00 klo 12.00 – 16.00 klo 10.00 – 19.00

Mahdollinen toinen vaali: 31.1.-2.2.2018 klo 10.00 – 17.00 3.-4.2.2018 klo 12.00 – 16.00 5.-6.2.2018 klo 10.00 – 19.00

Edellä mainittua asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä ja saatavana 2.1. – 15.1.2018 välisenä aikana teknisessä keskuksessa, os. Revonkatu 1.

laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoittaa vaalitoimikunta laitosten ilmoitustaululla.

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSIEN ASETTAMINEN JULKISESTI NÄHTÄVILLE

Oulaisissa 1.11.2017 OULAISTEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti asetetaan 12. (Kintunperä) kaupunginosan Mekaniikankatua, Takojankadun osaa välillä Hitsaajankatu-Mekaniikankatu sekä 15. (Kivisenkangas) kaupunginosan Kalliokuruntietä välillä Kivikankaantie - Kivikaari ja Kivikaaren katualuetta paaluvälillä 200 – 928 koskevat katusuunnitelmaehdotukset julkisesti nähtäville 2.1. – 15.1.2018 väliseksi ajaksi tekniseen keskukseen, osoite Revonkatu 1.

OULAISTEN KAUPUNKI

OULAISTEN KAUPUNKI

kotiäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Äänestäjän on tarvittaessa osoitettava henkilöllisyytensä. Henkilöllisyystodistus voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Lähimmältä poliisilaitokselta voi hakea maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin.

taksi – OTAXI, Pohjanmaan Taksi Oy sekä KuRu Taksi, eli Kuusamo-Rukan taksikeskus. Sopimuksen myötä yhtiöiden välityksessä olevien taksiautojen visuaalinen ulkoasu, kuljettajien vaatetus ja pal-

OULAISTEN KAUPUNKI

Yleinen ennakkoäänestys

kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 16.1.2018 klo 16.00 mennessä ja mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 30.1.2018 klo 16.00 mennessä Oulaisten kaupungin keskusvaalilautakunnalle seuraaviin puhelinnumeroihin: 0444793201, 0444793204, 0444793209 tai lähettämällä ilmoittautumislomakkeen osoitteeseen Oulaisten kaupungin keskusvaalilautakunta, Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86301 Oulainen, sähköpostiin kaupunki@oulainen.fi tai faxiin 08-473915. Lomaketta on saatavissa kaupungintalolta.

selta paikalla oli kolme sammutusyksikköä vah-

vennettuna säiliö-, nostolava- ja raivausyksiköllä.

Taksiyritykset laajaan yhteistyöhön

Äänestysalue mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin viimeistään 4.1.2018 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa.

17.-19.1.2018 20.-21.1.2018 22.-23.1.2018

Oulaistenkadun varrella sijaitsevan varaston palossa paloi myös auto.

Mahdolliset muistutukset katusuunnitelmaehdotuksien johdosta on tehtävä kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä tekniselle lautakunnalle, osoite Revonkatu 1, 86300 Oulainen. Edellä mainitut osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä myös Oulaisten kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.oulainen.fi . 22.12.2017 TEKNINEN LAUTAKUNTA

velukonsepti yhtenäistyvät Otaxin mukaiseksi. Oulun seudulla nämä taksit tunnistetaan mustista tai valkoisista autoista, joissa on keltainen katto. Otaxin toimitusjohtaja Ville-Veikko Pohjola kertoo, että yhteistyöllä vastataan osaltaan toimialan lainsäädännön vapautumiseen kesällä 2018. ”Taksialaa koskevan lainmuutoksen myötä laatua ja palvelua korostavat toimintamallit ovat erittäin tärkeitä. Taksipalvelujen kysyntä on kasvussa ja ihmiset arvostavat hintaa enemmän saamaansa palvelua”, Pohjola kertoo. Pohjanmaan Taksin toimitusjohtaja Markku Ylikulju on tyytyväinen siihen, että yhteistyössä syntyy lisää tehoa markkinointiin. Pohjanmaan Taksi liikennöi 18 kunnan alueella yhteensä kahdellasadalla taksilla. ”Kaikki autot muuttuvat Otaxin väreihin mahdollisimman pian, mutta viimeistään vuoden 2018 aikana”, Ylikulju kertoo. Pohjanmaan Taksi Oy on tuottanut Kelan korvaamien tilausten välityksen kaikille PohjoisPohjanmaan takseille vuodesta 2011 alkaen. Yhtiön taksikeskus on Raahessa.

HEITÄ JUTTUVINKILLÄ P. 044-047 0125

toimitus@seutumajakka.fi

SeutuMajakka 28.12  

Jokilaaksojen SeutuMajakka 28.12.2017

SeutuMajakka 28.12  

Jokilaaksojen SeutuMajakka 28.12.2017