Page 1

KRZYŻÓWKI – Do wygrania nowe nagrody! 23–29.12.2011 numer 51

str. 10-12

„KLAN” I „PLEBANIA” BOŻE NARODZENIE W SERIALACH str. 3 i 9

Katarzyna Zielińska i Marcin Czarnik

WIGILIA W POLO TV str. 6

Gwiazdy „Barw szczęścia” spędzą te dni w gronie najbliższych str. 2

Co? Gdzie? Kiedy w Nowym Jorku? str. 5


PROGRAM POLSKICH TELEWIZJI - PIĄTEK

W tym roku wiele się zmieniło w życiu Katarzyny Zielińskiej (32 l.). Jednak Boże Narodzenie aktorka spędzi jak zwykle – rodzinnie, w gronie najbliższych sobie ludzi – Czuje już pani święta w powietrzu? /.-!; ! *+ % " &7 2 / +. '*0 #+0) ",= ' $!*+' ( */,# "7 ;-!7+ - *#$ ( ! & ,$! , !8 ' /!6 -! /') %! ,$! /# %! ! ' * )-'- 6 " #! *7 ",= #') " ;-!7+ /& ') / -.( +).- 6 (! )-*/. () / &+0– A co panią wprowadza w świąteczny nastrój? 2 .*+ -. *#$ ('- ';-! +$ &! %! *+ 1 -*/ *!8 -+ . *#,*/8 . #,(!6 *' ! ' ' %, " #! ; ;-!7+ /& = +. – Czy w tym roku zostanie podtrzymana tradycja ubierania choinki z przyjaciółmi? 2 ()' &+ -*/ /& " 8 +)' 8 / *, . -*/.*+#' ()/. '+'- 6 # ",= *#'% !&, "8 '!&#8 +' -+ . / () */ % '; ! $ &! %'= .6 (! )-*/ / )/ , 2 %,*! .6 ;-! = ( &7 (!8#& /8;6 ()/. " !05 ()/.&'*! -5 *&')8 /&! /)' !'& '/ ' . !&&! ()/. ' /7 / " &7 '% #7 – To już ma pani chyba całą szafę ozdób? 2 )' 8 *!8 + ' ,/ ! ) 5' # = " *+ -."7+#'- ! " . & - *-'!% )' / ", ! ) % " *#)/8+&! ! %'=& ('-! /! 6 = +)' 8 #'$ # "'&,"8 % + = *-'" ,$, !'& *#$ (. - #+0). / -*/ /& " 8 '; -."7+#'- ' & '!&#8 /. & ;-!7+ /&. *+05 – Święta zawsze spędzała pani

ITVN 00:00 00:20 00:40 01:05 01:35 02:00 02:25 02:50 03:35 04:20 04:50 04:55 05:00 06:15 07:05 07:10 07:12 07:15 07:17 07:20 07:50 08:15 10:15 10:40 11:05 11:50 12:35 12:57 13:00 13:02 13:05 13:07 13:10 14:00 14:50 15:15 15:40 16:05 17:00 17:45 18:35 19:25 20:00 20:30 20:40 21:00 21:30 22:00 23:20

23-29 GRUDNIA 2011

Co za tydzień - magazyn Magiel Towarzyski - magazyn Superwizjer W-11 Wydział Śledczy - fab.-dok. Na Wspólnej - serial obycz. 1528 Siostry - obycz., Francja 59/108 Prosto w serce - obycz. 195/196 Sąd rodzinny - serial fab.-dok. Rozmowy w toku - talk show Fakty Sport Pogoda Uwaga! Polska 3171 Diabeł wie lepiej - USA 28/182 Serwis pogodowy - Polska Serwis pogodowy - Europa Serwis pogodowy - Świat Serwis pogodowy - Alpejski Serwis pogodowy - kurorty światowe W-11 Wydział Śledczy Na Wspólnej - serial obycz. 1528 Dzień dobry TVN - magazyn Siostry - obycz., Francja 60/108 s.o.s DLA ŚWIATA Rozmowy w toku - talk show Sąd rodzinny - serial fab.-dok. Prosto w serce - obycz. 195/196 Serwis pogodowy - Polska Serwis pogodowy - Europa Serwis pogodowy - Świat Serwis pogodowy - Alpejski Serwis pogodowy - kurorty światowe Diabeł wie lepiej - USA 28/182 Kryminalni - serial sensacyjny Magiel Towarzyski - magazyn Nie ma lipy! - program rozr. 3/15 Polak potrafi - magazyn Moje wielkie ormiańskie wesele - serial kom., Rosja 1/4 Sędzia Anna Maria Wesołowska Diabeł wie lepiej - USA 29/182 Rozmowy w toku - talk show W-11 Wydział Śledczy Fakty Sport, Pogoda Uwaga! Polska 3172 Julka - serial obycz. 1/50 Prosto w serce - serial obycz. 196 Eroica - film wojenny Tony: Zgubiłem rodzinę - dok., Wielka Brytania

z rodziną, czy w tym roku szykuje się coś specjalnego, innego? 2 ! *+ ) % *!8 /%! &! 6 ;-!7+ 7 (' +' = . / -*/ .5. + #! * % $ %&! *7 '*#'& 5 ! , '-& + #! " #! *7 +.% )'#, &! *!8 &! /%! &! 2 " # /-.#$ ()/." = = % ' ' %, )' /!&& ' +)' 8 & '+' - ;%! ! & ( -&' 8 /! (.*/&! ! - *'5' <. /.5 .% *' ! +.$#' . .5' +)' 8 -!8 " ;&! , + # " # - / */5.% )'#, – Czy świąteczny czas pani trochę nie męczy? 2 ( -&.% %'% & ! & ( -&' ()/. ' /! %.;$ = /&'-, '; ! /&'-, / '; *()0 '- 6 & # +' +)/ ) /' ('/.+.-& /%8 / &! *+ % +.( % +'- )/.*#!% -!8 / + ' / )(!8 ) ';6 " # +)/ +' !*+&! " - )."& -." ; ! 24(' & ! $*#,32#+0) *+' *,"8 $ ) /' )/ #' – A czy Mikołaj będzie w tym roku hojny? 2 ' 8 / ( -&!6 = & ( &' # = . '*+ &! '; ' * ) ' &! - =& /. +' " *+ '; ' )'%& ' /. % 5 ' )' ! ' /. + &! ' "=&! "*/ . () / &+ *() -! 5 ) ';6 % ",= (' ),&#! (',#).- & - */ ! ! %' 8 / /.*+.% *,%! &! % *+-! ) /!6 = " *+ % ' )/ ()/. ' +'- & – A sobie kupiła pani prezent?

POLSAT 2 00:00 01:35 02:30 03:15 03:45 04:35 05:35 06:30 07:00 07:30 08:00 08:55 09:30 10:00 10:30 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:45 15:30 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:15 20:30 21:00 21:25 22:00 22:30 23:15

NOWY DZIEŃ z POLSAT NEWS Awantura o kasę, odc.127 Pierwsza miłość, odc.1361 Malanowski i Partnerzy, odc.265 Wściekłość Rodzina zastępcza, odc.239 Zawodowe ambicje Pensjonat pod Różą, odc.31 Edukacja Awantura o kasę, odc.128 Rodzina zastępcza, odc.6 Zazdrość i pisanina Daleko od noszy, odc.58 Makabryczne zawiniatko Świat według Kiepskich, odc.98 W pale się nie mieści Rodzina zastępcza, odc.240 Skrypty afektywne Tango z aniołem, odc.8 Przwda czy fałsz Kabareton na Topie, odc.6 Samo życie, odc.208 Pensjonat pod Różą, odc.31 Edukacja Linia Życia, odc.16 Wydarzenia INTERWENCJA Dlaczego ja?, odc.72 Młoda kobieta próbuje wyjaśnić samobójstwo brata Wydarzenia Pierwsza miłość, odc.1362 Linia Życia, odc.17 Rodzina zastępcza, odc.241 Rodzinne niespodzianki Świat według Kiepskich, odc.99 Titanic Rodzina zastępcza, odc.7 Spełniona przepowiednia Daleko od noszy, odc.59 Testament Nowaka Malanowski i Partnerzy, odc.266 Zaufaj mi Linia Życia, odc.17 Kobieta Cafe, odc.8 Schejbal INTERWENCJA Wydarzenia Samo życie, odc.208 Pierwsza miłość, odc.1362 Świat według Kiepskich, odc.99 Titanic Państwo w Państwie, odc.1 Dlaczego ja?, odc.72 Młoda kobieta próbuje wyjaśnić samobójstwo brat

2 -*/ '; *' ! #,(,"8 " /8; ! " # $ & )/ - &+'-. -#+0).% ' /! &&! '+-! ) *!8 #'$ "& '#! &#' / / #'$ #7 ' % +' ' /! !9*+;%! - +.% )'#, -.( +)/.5 % *' ! # $ & )/ - &+'-. / #'*% +.# %! ' /! &&! -."%," *!8 %!&! +,)#8 " #! '; "& ' #'*% +. #, 2 ' +- )/. /. ' )7# :-! +& )/ / – Przy okazji świąt ma pani pewnie trochę czasu dla siebie... 2 # (' !&+ &*.-&.% )'#, ()/ ;-!8+ %! %' 8 ' + &76 */.* . *!8 ;%! "7 = #,(,"7 () / &+ $ #' '; / -*/ ()/.&!'*8 / - $ *! ! # / %&! +)' 8 *)'# , *!8 / 5.*/ /. +, #'$')'! ",= %'" ;%! – Czy zdarzyło się, że kupiła pani coś dla kogoś, ale tak pa-

– Nie staram się zmieniać świąt – mówi aktorka. – Dla mnie są doskonałe i cudowne takie, jakie są

ni się spodobało, że sobie zatrzymała? 2 -&! + . ! &8 ! #, (,"8 $ + " '*' . '; !&& ' / * % / )/ *!8 = #,(!8 '; *!'*+)/ ! ('+ % + # %! *!8 & &! " (' ' = $ 8 #,(!6 + #! * %' " # ",= &! % +' ('=. / % ' &! " +.% (' $ -."7+#'-';6 () / & +0- %&! + = %,*/7 *!8 (' ' 6 – Rozumiem, że w święta nie stosuje pani żadnej diety i ograniczeń? 2 ' 4 9 , / -! / %!3 & ( -&' &! $ / -*/ - ;-!8+ #')/.*+ % / =. ! ! &! $! /8 # $')!! – W sylwestra wykorzysta pani swoje umiejętności taneczne? 2 ( -&' / */ $ "8 ! 2 " # +' - *.$- *+) 2 ('+ 9 /8 Rozm. JO AN NA RUT KOW SKA

Każdy dostanie prezent od serca

TVN 24 00:00 Serwis informacyjny, Prognoza pogody (co 15 min.) 05:00 Serwis informacyjny, sportowy, ekonomiczny, Prognoza pogody (co 30 min.) 10:00 Fakty po południu 11:10 Prosto z Polski 11:40 Świat według Jacka 12:00 Tak jest. Program publicystyczny. 13:00 Fakty, ludzie, pieniądze 13:26 Fakty po Faktach 14:00 Piaskiem po oczach 14:23 Czarno na białym. Magazyn. 15:00 Rozmowa bardzo polityczna. Program publicystyczny. 15:30 Polska i świat 16:00 Szkło kontaktowe 17:00 Dzień po dniu 18:00 Piaskiem po oczach 18:20 Czarno na białym. Magazyn. 18:50 Rozmowa Rymanowskiego. 19:20 Polska i świat 19:40 Fakty po Faktach 20:10 Szkło kontaktowe 21:00 Dzień po dniu 21:55 Supermeteo 22:00 Multikino 22:20 Polska i świat 22:40 Fakty po Faktach 23:00 Portfel 23:25 Maja w ogrodzie 23:55 Supermeteo

05:35 06:05 07:00 07:15 07:30 08:00 08:30 09:00 09:25 10:00 11:05 12:50 13:00 13:30 14:00 14:15 14:30 15:00 15:30 16:00 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 23:05 23:35 23:50

TV RELIGIA 00:00 Jutrznia 00:30 Tajemnice Słow 01:00 Bajki z indyjskiej dżungli, Indie 23/26 01:15 Bajki z indyjskiej dżungli, Indie 24/26 01:30 Hermie i przyjaciele, USA 12/14 02:00 Biblijna lekcja religii - Nowy Testament 02:15 Śladami wspaniałej przeszłości 02:30 Wieści z Rzymu 160 03:00 Wszystko jest możliwe 03:25 Do stajenki 04:00 Rozmównica 05:05 Gotowi na śmierć ?

Godziny emisji programów podane sà w Eastern Time

Wiara i polityka Święty ogień, Izrael Bajki z indyjskiej dżungli, 23/26 Bajki z indyjskiej dżungli, 24/26 Hermie i przyjaciele, USA 12/14 Zdjęcie z Papieżem Tajemnice Słowa Wszystko jest możliwe Do stajenki Rozmównica Dziecko zwane Jezus - dramat, 1/2 Tego Dnia Nieszpory Wieści z Rzymu 160 Biblijna lekcja religii - Nowy Testament Śladami wspaniałej przeszłości Tajemnice Słowa Małżeństwo i rozwód, Kanada 10/13 Pochodzenie czlowieka, 8/9 Rozmównica Gotowi na śmierć ? Zdjęcie z Papieżem Wiara i polityka Święci tacy jak My Tajemnice Słowa Słownik języka Boskiego Szaleńcy Pana Boga 2 Gotowi na śmierć ? Małżeństwo i rozwód, Kanada 10/13 Pochodzenie czlowieka, 8/9 Rozmównica Gotowi na śmierć ? Biblijna lekcja religii - Nowy Testament Bliżej Świętego

TV POLONIA 00:00 00:35 01:05 02:00 02:05 02:15 02:30 05:00 05:20 05:35 05:45 06:00 06:15 06:45

Rezydencja - odc. 31 Przyjdź Panie Jezu; rep. Egzamin z życia - odc. 101 Rudy Zdziś i biały miś - odc. 4 Rudy Zdziś i biały miś - odc. 5 Rudy Zdziś i biały miś - odc. 6 Pytanie na śniadanie Fani; rep. Opole 2009 na bis /20/; koncert Nasze twarze - producent Smaki polskie - Wigilia Wiadomości Plebania - odc. 1792 Złotopolscy - odc. 330* Do seminarium, łotrze

FOTO MTL MAXFILM/FABRYKA OBRAZU/ELŻBIETA KASPERSKA FOTO OKŁADKA: MTL MAXFILM/FABRYKA OBRAZU/ELŻBIETA KASPERSKA, PAT, POLSAT (3), AGENCJA TVN (2)

ROZMOWA Z GWIAZDĄ

2

Globecast 1 888 988 5288 07:20 08:10 08:55 09:55 11:00 11:25 12:15 12:45 13:10 13:30 14:00 14:10 14:25 15:05 16:05 16:50 18:45 19:10 19:30 19:55 20:00 20:15 21:05 21:50 22:45 23:45

M jak miłość - odc. 858 Polonia 24 Kobiety w rocku 54’; koncert Grudzień 70. Interesy władzy 52’; film dok.; reż. Sławomir Koehler, Mieczysław Vogt Teleexpress, Na żywo Śpiewnik Polaka - pieśni ludowe i ze śpiewnika babuni Plebania - odc. 1792 Rezydencja - odc. 31 Dobranocka - Przygody kota Gotfryda - odc. 32 - Rajd rowerowy (Gofrette) Wiadomości Sport Pogoda Wideoteka dorosłego człowieka -(11) Na dobre i na złe - odc. 460 - Obce ciało Polonia 24 Uwaga - Premiera! - Wszystko będzie dobrze 97’; dramat obyczajowy Plebania - odc. 1792 Dobranocka za oceanem - Przygody kota Gotfryda - odc. 32 - Rajd rowerowy (Gofrette) Wiadomości Sport Pogoda Instynkt - odc. 3* - “Złamane serce” Polonia 24 Kabaretowy Klub Dwójki - (46) Grudzień 70. Interesy władzy 52’; film dok.; reż. Sławomir Koehler, Mieczysław Vogt Wilnoteka; mag.

TVP INFO 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:13 07:30 07:45 07:53 08:00 08:03 08:20 08:30

Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek Twoja@sprawa Serwis Info Poranek Gość poranka Info Poranek Serwis Info Poranek

Cablevision

DirecTv

08:42 09:00 09:10 09:20 09:30 09:42 09:48 10:00 10:10 10:21 10:30 10:44 10:50 11:00 11:20 11:30 11:55 12:00 12:20 12:30 12:55 13:00 13:10 13:26 13:30 13:50 13:55 14:00 14:30 14:50 14:55 15:00 15:10 15:30 15:55 16:00 16:15 16:30 16:57 17:00 20:00 20:10 21:05 21:30 21:41 21:45 22:16 22:30 22:45 23:30 23:50

Info Poranek Serwis Info Poranek Gość poranka Info Poranek Serwis Info Poranek Serwis sportowy Info Poranek Serwis Info Poranek Biznes - otwarcie dnia Info Poranek Serwis Info Poranek Serwis sportowy Gość poranka Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Biznes Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Pogoda Info Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Serwis Info Dzień Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Serwis sportowy Rozmowa dnia Biznes Dla niesłyszących - Serwis Info Dzień Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Forum - wydanie 171 program publicystyczny Telekurier Serwis Info Wieczór Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Info Dziennik - Gość Info Dziennik INFO Dziennik - Raport Dnia Sportowy Wieczór

Time Warner Cable

AT&T

TELE5 00:50 Nocny patrol - program rozrywkowy, 05:55 Buon Appetito! 1 - program kulinarny, 07:00 Telezakupy 10:00 Kosmica TV - program interaktywny, 12:00 Przesyłka specjalna (Special Delivery) - komedia, USA 2008, reż. Michael M. Scott, wyk. Lisa Edelstein, Brenda Song, Robert Gant, 13:55 Playlista Tele5 - program rozrywkowy, 14:10 Flash Gordon (Flash Gordon) (14/22) - serial science-fiction, USA/Kanada 2008, wyk. Eric Johnson, Gina Holden, Karen Cliche, Jody Racicot, 15:05 Jednostka Specjalna Dunaj (SOKO Vien) (30/34) - serial kryminalny, Austria 2005-2011, wyk. Bruno Eyron, Pia Baresch, Alma Hasun, Dietrich Siegl, 16:00 Giganci nokautów II (Monster Knockouts) (3/22) - serial rozrywkowy, USA 2010, 16:30 Giganci nokautów II (Monster Knockouts) (4/22) - serial rozrywkowy, USA 2010, 16:55 Flash Gordon (Flash Gordon) (15/22) - serial science-fiction, USA/Kanada 2008, wyk. Eric Johnson, Gina Holden, Karen Cliche, Jody Racicot, 17:55 Benny Hill - program rozrywkowy, 19:05 Giganci nokautów II (Monster Knockouts) (5/22) - serial rozrywkowy, USA 2010, 19:35 Giganci nokautów II (Monster Knockouts) (6/22) - serial rozrywkowy, USA 2010, 20:00 Supernowa (Supernova) (2/2) - film sensacyjny, USA 2005, reż. John Harrison, wyk. Luke Perry, Tia Carrere 21:50 Benny Hill - program rozrywkowy, 22:55 Na tropie zbrodni (Da Vinci’s Inquest) (32/52) - serial kryminalny, Kanada 1998-2000, wyk. Nicholas Campbell, Suleka Mathew 23:50 Lub czasopisma - program rozrywkowy,

Comcast

Verizon

Cox Cable


SERIALE

23-29 GRUDNIA 2011

3

PROGRAM POLSKICH TELEWIZJI - SOBOTA SZPILKI NA GIEWONCIE

Czy pamiętacie jeszcze z Polski serial „Klan”? Świąteczny wieczór jego bohaterowie spędzą u Elżbiety i Jerzego. Będą chwile radości i wzruszenia. W końcu takie święta zdarzają się tylko raz w roku

odc. 27 Bartek ratuje Martę z lawiny, która zeszła w górach. O jego bohaterskim wyczynie zaczynają informować media. Niedługo potem Drawska i Bachleda jadą razem z Lucyną do Warszawy, by pokazać jej tamtejsze standardy panujące w hotelarstwie. Kobieta nie chce się jednak przeprowadzać do stolicy. Tymczasem Marek proponuje Ewie atrakcyjną posadę przy nowym projekcie. Drawska decyduje się ją przyjąć, choć oznacza to dla niej rozłąkę z Bartkiem. Uratowana przez Bachledę Marta zostaje sąsiadką Ewy i Lucyny. Wkrótce, wykorzystując nieobecność Drawskiej, zaczyna adorować jej ukochanego. Dopuszcza się też małego oszustwa w korespondencji, które zmusza Ewę do podjęcia ważnych decyzji.

HOTEL 52

FOTO GAŁĄZKA/AKPA

Przy Przy Przy świątecznym świątecznym Przy Przy Przyświątecznym świątecznym świątecznym świątecznym stole stolechoć choć stole choć stole stole choć choć na na na chwilę chwilę znikają znikają na na nachwilę chwilę chwilę chwilęznikają znikają znikają znikają codzienne codziennetroski troski codzienne troski codzienne codzienne troski troski iiiiiinieporozumienia nieporozumienia nieporozumienia nieporozumienia nieporozumienia nieporozumienia , )'+ 2 5+ 2) -$ &'-, % )%+ $ 0, $ ()'. - " 7 2 % ( 3 % '% - $ * - " 7 % ( 3 '- #* $ '' ' -,! *7 $ $ () + () $ +,&'%+ - 1 % - '.+$%+ $ + ) !'3 2 ( 3 &% !* $ 0 %') ,) *$ %+(! !).' - % '%+ 0 "7 ' ' *'(-),$% + - &%#% + &'

N

ITVN 00:20 Moje wielkie ormiańskie wesele - serial kom., Rosja 1/4 01:15 Święte Miejsca - Grabarka Góra Przemienienia - dok. 01:40 Polska Kronika Filmowa Kandydaci dok. 02:05 W-11 Wydział Śledczy - serial fab.dok. 02:35 Co za tydzień - magazyn 03:00 Siostry - serial obycz., Francja 60/108 03:25 Prosto w serce - serial obycz. 196 03:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fab.-dok. 04:35 Rozmowy w toku - talk show 05:20 Fakty 05:50 Sport 05:55 Pogoda 06:00 Uwaga! Polska 3172 06:35 Święte Miejsca - Grabarka Góra Przemienienia - dok. 07:00 Zgubny romans - film thriller, Francja 2010, reżyseria: Benoit d’Aubert, scenariusz: Agathe Sallabery, muzyka: Guillaume Roussel , obsada: Grťgory Fitoussi, Nadia Fossier, Thierry Hancisse, Mathieu Lardier 08:35 66 - dobre bo polskie 8 09:00 Dzień dobry TVN - magazyn 11:10 Co za tydzień - magazyn 11:30 Republika dzieci - film rodzinny, Francja 2011, reżyseria: Jacques Fansten, scenariusz: Juliette Baumard , obsada: Jacques Bonnaffť, Caroline Proust, Bruno Wolkowitch, Gťrard Croce, Noah Silver 13:10 Skarby na dnie Nilu - dok., Francja 15:00 Eroica - film wojenny 16:20 Opowieść służącej - serial obycz., Francja 1/8 17:15 Opowieść służącej - serial obycz., Francja 2/8 18:15 Teraz i zawsze - obyczajowy 20:00 Fakty 20:25 Sport 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! Polska 3173 21:00 Chlip-Hop- koncert - koncert 23:00 Pierwszy milion - film obyczajowosensacyjny

%#%+% !*" $ '$, ,# - ( # '-, *# + ( 3 $ ! +3 - * $ * (- # %)' " )%+(! 0 %'- ), #37 # &' (- $ 5+ 3) $ , 3 % $ ! )0*# -, #* 7 &%+ $ $ (&'. % + 1 ' )%+ 1 (+% # 07 4()+% % +, "2 $ )% 7 0 %'- ) + ! #5 ( 3 - !% 0 %#* "7 ), '- % +(-,()!% *7 - & 3

POLSAT 2 00:00 NOWY DZIEŃ z POLSAT NEWS 01:45 Pensjonat pod Różą, odc.27 Na zakręcie 02:40 Pensjonat pod Różą, odc.28 Milionerzy 03:30 Pensjonat pod Różą, odc.29 Starszy brat 04:25 Pensjonat pod Różą, odc.30 Farby 05:20 Pensjonat pod Różą, odc.31 Edukacja 06:15 Pierwsza miłość, odc.1358 07:00 Pierwsza miłość, odc.1359 07:45 Pierwsza miłość, odc.1360 08:30 Pierwsza miłość, odc.1361 09:15 Pierwsza miłość, odc.1362 10:00 Trudne Sprawy Zadłużona matka ujawnia aferę spadkową 10:55 Oblicza Ameryki, odc.564 11:35 Taaaka ryba, odc.80 12:05 Trudne sprawy, odc.53 Dziewczyna syna rozbija rodzinę 13:05 Trudne sprawy, odc.54 Matka chce wyciągnąć swoją córkę z prostytucji 14:00 Wydarzenia 14:45 Hotel 52, odc.46 15:45 Trudne Sprawy, odc.7 Rodzice walczą przeciwko urzędowi do spraw szkolnictwa 16:45 Trudne Sprawy, odc.8 Tryb życia matki stanowi zagadkę 17:45 Trudne Sprawy, odc.9 Matka walczy przeciwko chłopakowi swojej córki, który jest przestępcą 19:00 Tango z aniołem, odc.9 Pożegnania 19:40 Psie serce, odc.8 Oskar 20:30 Wydarzenia 21:00 Oblicza Ameryki, odc.564 21:35 Hotel 52, odc.46 22:25 Trudne sprawy, odc.53 Dziewczyna syna rozbija rodzinę 23:15 Trudne sprawy, odc.54 Matka chce wyciągnąć swoją córkę z prostytucj

TVN 24 00:00 Dzień po dniu 00:40 Multikino 01:00 Serwis informacyjny, Prognoza pogody, Skrót informacji (co 30 minut) 05:00 Dzień na żywo: Serwis informacyjny, Skrót informacji 06:10 Drugie śniadanie mistrzów

) $ %() )$ *- ! / & 3! $ % $! 0,(! 5+ 0! # $ ()%" $ 5$ 7$% 0,# % '*( ()% 2 " $ ! $ !', % -2 ( 3 %5 -, ) % '% -$ %7 '% - $ 3 #0 '-, "7 ) ' -% () ' 2 ( 3 , &'-, 5+ 2) -$,# ()%" & $%+ 0 % ', $ ()'. $ ! 0 %'- ) $ () - %+%"%$ (&%)! $ - #37 # 07:00 07:30 08:00 08:10 09:00 09:30 09:40 10:00 10:30 10:30 10:40 11:00 11:10 11:30 12:00 12:30 13:00 13:21 13:50 14:50 15:00 15:50 16:00 17:00 18:00 18:45 19:15 20:00 20:45 21:05 21:30 22:15 22:25 23:15 23:40

Serwis informacyjny, Prognoza Serwis informacyjny, Prognoza Serwis informacyjny Babilon Serwis informacyjny, Prognoza Serwis informacyjny, Prognoza Multikino Serwis informacyjny, Prognoza Serwis informacyjny, Prognoza Serwis informacyjny, Prognoza Kalejdoskop tygodnia Serwis informacyjny, Prognoza Prosto z Polski Reporterzy Serwis informacyjny, Prognoza Horyzont Portfel Fakty po Faktach Dok. w TVN 24 Serwis informacyjny, Prognoza Ciąg dalszy nastąpił Serwis informacyjny, Prognoza Szkło kontaktowe Dzień po dniu Babilon Fakty po Faktach Dzień po dniu Ciąg dalszy nastąpił Reporterzy Prosto z Polski Drugie śniadanie mistrzów Portfel Szkło kontaktowe Kalejdoskop tygodnia Reporterzy

TV RELIGIA 00:00 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 04:00 04:50 05:00 05:30 06:00 07:30 08:00 08:30 09:00

Wschodnie klimaty, Holandia 7/13 Pewnego razu w stajni , RPA Legenda o trzech drzewach , USA Wiara i polityka Gotowi na śmierć ? Wiara czyni cuda, Austria Szaleńcy Pana Boga - dok. Tego Dnia Wiara i polityka Wieści z Rzymu 160 Klasztor. Pan Vig i zakonnica , Dania Pewnego razu w stajni , RPA Archiwum X Kościoła Gotowi na śmierć ? Tego Dnia

odc. 46 W hotelu zjawiają się Irena i jej dwie córki: nastoletnia Monika i roczna Ola. Przypadkowo klucz do ich pokoju dostaje także Wandenberg, trener piłkarski, który przyjechał do Polski negocjować kontrakt z jednym z polskich klubów. Mężczyzna szykuje się do prezentacji. Wkrótce Monika dla żartu zamienia tekst wystąpienia, dodając do niego mnóstwo przekleństw rodem z kibicowskiego slangu. Niebawem udaje się do sklepu z dopalaczami. Artur i Aśka wracają z treningu. Nagle Górski zauważa pędzący w stronę dziewczyny motocykl. Na szczęście w ostatniej chwili udaje mu się wyciągnąć ją spod kół maszyny. Aśka upadając, uderza go w klatkę piersiową. W efekcie Artur zostaje

'-, " $ " + -! $ # - 5 7%$, ,), " $ ) # !).' -%() 0 * (+% '% - .+ / 6" ( 3 &% -*0 2 $ )%# () &'-, $ # (,$%+ $) ! !* - - & $! 0 ! " & *'! + - - # #2 +$2 & ')$ '!2 0 $ 2 ) '-,$ " 0 ! $# -$, 5+ 2 ) -$, + -.' '-* $ $ (+. - ' GR

09:10 Do stajenki 09:45 Skalpel i dusza 10:15 Koncert kolęd i pastorałek - Golec uOrkiestra 11:00 Co kupowałby Jezus?, USA 12:00 Tajemnice Słowa 12:30 Koncert kolęd Między Sklepami 13:15 Szaleńcy Pana Boga - dok. 14:10 Koncert kolęd i pastorałek - Golec uOrkiestra 15:00 Dziecko zwane Jezus - dramat, 2 16:40 Archiwum X Kościoła 17:15 Koncert kolęd i pastorałek - Golec uOrkiestra 18:00 Pasterka 19:30 Tajemnice Słowa 20:00 Koncert kolęd i pastorałek - Golec uOrkiestra 20:45 Kolędy Mały Chór Wielkich Serc 21:00 Dziecko zwane Jezus - dramat, 2 22:35 Skalpel i dusza 23:05 Ludzie na walizkach 23:35 Bez kadzidła

TV POLONIA 00:00 Złotopolscy - odc. 326* Kolczyk i chusteczka 00:25 Złotopolscy - odc. 327* Miłość to dzikie zwierzę 00:50 Złotopolscy - odc. 328* Fermentacje 01:15 Złotopolscy - odc. 329* Po pogrzebie 01:40 Złotopolscy - odc. 330* Do seminarium, łotrze 02:10 Rozmowy przy stole 52’; film dok.; reż. Katarzyna Kościelak, Joanna Jaworska 03:05 W pustyni i w puszczy - odc. 4 - Smain 04:00 Nieznana opowieść wigilijna 58’; film TVP; reż. Piotr Mularuk 05:00 Wielka sztuka Stefana Stuligrosza “Wśród nocnej ciszy” - koncert kolęd; koncert 05:45 Ojciec Mateusz - odc. 56 - Helena 06:30 Polonia 24 07:05 Na dobre i na złe - odc. 460 - Obce ciało 07:55 Nasze twarze - producent (producent); cykl rep. 08:05 Urszula Dudziak: Życie jest piękne 41’; film dok.; reż. Beata Postnikoff

08:50 Świąteczne “Smaki czasu z Karolem Okrasą”- goście: Kamila i Andrzej Łapiccy 09:15 Kolędy w Pałacu Prezydenckim 10:00 Kulturalni PL (68); mag. 11:00 Teleexpress, Na żywo 11:20 M jak miłość - odc. 859 12:05 Święta, święta - cz.2; program rozr. 12:50 Notacje - Maria Iwaszkiewicz. Nasze Wigilie; cykl dok. 13:05 Dobranocka - Wigilia w lesie; film animowany 13:30 Wiadomości 13:50 Sport 13:55 Pogoda 14:00 Orędzie abp Józefa Michalika na Boże Narodzenie 14:05 Czas honoru - odc. 41* “W pułapce” 14:55 Janosik. Prawdziwa historia - 1/4 15:40 Koncert Bożonarodzeniowy z Bazyliki Mariackiej. Kolęda Nova 2011 16:50 Żółty szalik 59’; film TVP; reż. Janusz Morgenstern 17:55 Transmisja Mszy Świętej - Pasterskiej z kościoła pw. św. Jakuba w Szczyrku 20:05 Dobranocka za oceanem - Wigilia w lesie; film animowany 20:30 Wiadomości 20:50 Sport 20:55 Pogoda 20:55 Orędzie abp Józefa Michalika na Boże Narodzenie 21:05 Ranczo - odc. 55* - Wielki powrót 21:50 Janosik. Prawdziwa historia - 1/4 22:35 Wideoteka dorosłego człowieka -(11) 23:05 Na dobre i na złe - odc. 460 - Obce ciało

TVP INFO 06:00 06:11 06:15 06:30 06:40 06:47 07:00 07:10 07:13 07:25 07:30 07:36 07:45 08:30

Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Pogoda Info Serwis Info Poranek Info Poranek OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Poranek

Godziny emisji programów podane sà w Eastern Time

08:36 08:45 09:00 09:16 09:21 09:30 09:41 09:44 10:00 10:15 10:30 10:54 11:00 11:30 11:51 12:01 12:16 12:30 12:48 12:51 13:00 13:30 13:48 13:52 14:01 14:30 14:48 14:51 15:00 15:30 15:49 15:53 16:00 16:30 16:55 17:00 20:02 20:08 20:32 20:53 21:00 21:30 21:41 21:45 22:15 22:30 23:00

przetransportowany do szpitala. Zrozpaczona dziewczyna biegnie do hotelu zawiadomić personel o jego wypadku. Tymczasem Iwona świętuje razem z Andrzejem swoje urodziny. Nagle w przypływie emocji pyta go, czy zostanie jej mężem...

PROSTO W SERCE Odcinek 195 Artur wychodzi ze szpitala. Natalia prosi znajomych, by nie wspominali przy nim o Monice, by oszczędzić mu emocji. Sagowski jednak wciąż dopytuje o Monikę. Nie mogąc uzyskać informacji, postanawia w tajemnicy sam jej poszukać. Wiedziony intuicją zmierza w kierunku kamienicy, gdzie spotyka Monikę. Odcinek 196 Artur wraca do domu z Natalią. Jest w rozterce. Jego myśli nieustannie krążą wokół Moniki. Wkrótce dochodzi do kolejnego spotkania tych dwojga. Podczas pocałunku Sagowski odzyskuje pamięć. U Moniki zaczyna się akcja porodowa. Niemalże w tym samym czasie Konstancja zaczyna rodzić. Wiki i Mateusz nawiązują bliższą znajomość.

Info Poranek OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Poranek Infonuta Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Serwis sportowy Tu kultura magazyn Serwis Info Dzień Serwis sportowy Eurosąsiedzi magazyn Reportaż TVP INFO - Schola wsród gwiazd Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Reportaż TVP INFO - Najmniejsza parafia w Polsce Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Raport z Polski - Ekstra Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Było nie minęło - kronika zwiadowców historii. Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Studio Wschód magazyn Dla niesłyszących - Serwis Info Dzień - JM Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Orędzie abp Józefa Michalika na Boże Narodzenie Prawdę mówiąc - odc. 17 magazyn Serwis Info Wieczór Pogoda Info Tu kultura magazyn Serwis Info Wieczór Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE LOSOWANIE LOTTO Serwis Info Wieczór Świadkowie XX wieku - Wigilie film dok.

Prosto w serce

TELE5 00:10 Pokój do wynajęcia (Roommates) film erotyczny, USA 2009, reż. Brad Armstrong, wyk. Brad Armstrong Kirsten Price, Asa Akira, Brad Armstrong, Kris Slater, 01:45 Nocny patrol - program rozrywkowy, 06:00 Buon Appetito! 1 - program kulinarny, 07:00 Telezakupy 10:00 Kosmica TV - program interaktywny, 12:00 Plusy dodatnie, plusy ujemne - program Tomasza Wołka - program publicystyczny, 12:55 To były wakacje! (Outrageous Vacation Videos) (17/26) - serial rozrywkowy, USA 1999, 13:25 Nieźle kliknięci - program rozrywkowy, 13:55 DISCO BANDŻO - program muzyczny, 15:15 Playlista Tele5 - program rozrywkowy, 15:30 Tajemnicza wyspa (Mysterious Island) (1/2) - film przygodowy, USA 2005, reż. Russell Mulcahy, wyk. Kyle Maclachlan, Gabrielle Anwar, Vinnie Jones, Omar Gooding, 17:10 Byle do mety - program rozrywkowy, 18:05 Playlista Tele5 - program rozrywkowy, 18:20 Jazon i Argonauci (Jason and the Argonauts) (1/2) - film przygodowy, USA 2000, reż. Nick Willing, wyk. Jason London, Frank Langella, Natasha Henstridge, Derek Jacobi, Denis Hopper, 20:00 Po przejściach (Crossed Over) - dramat, Kanada 2001, reż. Bobby Roth, wyk. Diane Keaton, Jennifer Jason Leigh, Maury Chaykin, Patrick Galligan, Nick Roth, 21:55 Geneza II (Genesis) (10/10) - serial kryminalny, Hiszpania 2006, wyk. Pep Munne, Quim Gutierre 23:10 Porozmawiaj ze mną (Talk To Me) (2/4) - serial obycz., Wielka Brytania 2007, reż. Dearbhla Walsh, wyk. Max Beesley, Laura Fraser, Joseph Millson, Kate Ashfield, Emma Pierson,


PROGRAM POLSKICH TELEWIZJI - NIEDZIELA

4

23-29 GRUDNIA 2011

KALENDARIUM

CO, GDZIE, KIEDY W NOWYM JORKU I OKOLICACH CZWARTEK 5 STYCZNIA 2012

„In The Solitude of Cotton Fields” – Sztuka Bernard-Marie Koltésa, w tłumaczeniu Mariana Mahora La MaMa E.T.C. 66 East 4th Street Manhattan Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku, The Public Theater i festiwal UNDER THE RADAR oraz La MaMa E.T.C. mają zaszczyt zaprosić na spektakl kieleckiego Teatru im. Stefana Żeromskiego „In the Solitude of Cotton Fields”. Jest to adaptacja enigmatycznego dramatu „Samotność pól bawełnianych” pióra francuskiego autora Bernarda-Marie Koltésa z 1986 r. Rzecz traktuje o przypadkowym spotkaniu dwóch mężczyzn: Dealer (Wojciech Niemczyk) ma coś do sprzedania, zaś Klient (Tomasz Nosiński) chce coś kupić; niejasne pozostaje jednak, co ma być przedmiotem transakcji. W metaforycznej formie dramat pokazuje relacje panujące w dzisiejszym społeczeństwie, gdzie wszelka ludzka interakcja sprowadzana jest do czysto użytkowej wymiany. Reżyseria: Radosław Rychcik, Obsada: Wojciech Niemczyk, Tomasz Nosiński. • czwartek, 5 stycznia, 16:30 • piątek-poniedziałek 6-9 stycznia, 19:00 • czwartek-sobota 12-14 stycznia, 21:00 Wstęp: $20 (dostępne przez Internet: lamama.org lub telefonicznie: 212-475-7710) Info: www.undertheradarfestival.com i www.PolishCulture-NYC.org

SOBOTA 21 STYCZNIA 2012 „Kabaretion” – wieczór z polskimi kabaretami Plainville High School Auditorium 47 Robert Holcomb Way Ave. Plainville, Connecticut Coś dla tych, co lubią się śmiać. W dobre humory zapewne wprowadzą wszystkich występy i skecze kabaretu Smile, Kabaretu Młodych Panów, Krzysztof Ibisz i Mariusz Kałamaga. Bilety: 860-826-5477, 203-735-5350, 860-827-0239

00:45 Zbrodnie niedoskonałe - Rzym - serial krym., Włochy ‘/20 01:40 Julka - serial obycz. 1/50 02:10 Opowieść służącej - serial obycz., Francja 1/8 03:05 Opowieść służącej - serial obycz., Francja 2/8 04:00 Bracia Hansen i reszta świata - film rodzinny, Szwecja, Norwegia 2002, reżyseria: Lars Berg 05:20 Fakty 05:45 Sport 05:50 Pogoda 06:00 Uwaga! Polska 3173 06:15 Republika dzieci - film rodzinny, Francja 2011, reżyseria: Jacques Fansten, scenariusz: Juliette Baumard , obsada: Jacques Bonnaffť, Caroline Proust, Bruno Wolkowitch, Gťrard Croce, 07:50 Tony: Zgubiłem rodzinę - dok., Wielka Brytania 08:50 Chlip-Hop- koncert - koncert 10:45 Pasteur - film rodzinny, Francja 2011, reżyseria: Alain Brunard 12:10 Zezowate szczęście - komedia 14:05 Prosto w serce - serial obycz. 192/196 14:35 Prosto w serce - serial obycz. 193/196 15:00 Prosto w serce - serial obycz. 194/196 15:25 Prosto w serce - serial obycz. 195/196 15:55 Prosto w serce - serial obycz. 196 16:20 Opowieść służącej - serial obycz., Francja 3/8 17:20 Opowieść służącej - serial obycz., Francja 4/8 18:10 Kinowy zwiastun Najmniejszych koncertów Świata - dok. 18:55 Najmniejszy koncert Świata: VOO VOO i HAYDAMAKY- koncert - koncert 19:55 Najmniejszy koncert Świata: VOO VOO i HAYDAMAKY- film z planu 20:00 Fakty 20:25 Sport 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! Polska 3174 21:00 Miłość na wybiegu - film komedia romantyczna 22:40 300 mil do nieba - film dramat

info: www.mojkabaret.com

NIEDZIELA 22 STYCZNIA 2012 2.30 PM „Kabaretion” – wieczór z polskimi kabaretami Polsko-Amerykańskie Centrum Kultury 1-3 Monroe Street Passaic, New Jersey 7.30 PM Audytorium Szkoły św. Stanisława Kostki 10 Newel Street Greenpoint Tym razem okazję do pośmiania się z kabaretem Smile, Kabaretem Młodych Panów, Krzysztofem Ibiszem i Mariuszem Kałamagą będą mieli mieszkańcy New Jersey i Nowego Jorku. Bilety: 718-389-1684, 718-349-0486, 718-389-7790, 973-478-6611, 973-779-6613, 973-779-6855, 973-473-3845

ŚWIĄTECZNE ATRAKCJE W METROPOLII

SOBOTA, 11 LUTEGO

Rockefeller Center Christmas Tree – najsłynniejsza choinka świata Rockefeller Plaza Pomiędzy 48 St. a 51 St (pom. 5 Ave. a 6 Ave.) Manhattan Najsłynniejsza choinka świata jest już rozświetlona 30 tysiącami światełek czyli sezon świąteczny w Nowym Jorku już oficjalnie rozpoczęty. Będziemy mogli się nią cieszyć aż do stycznia 2012 roku.

7 pm Memorial Auditorium Montclair State University 1 Normal Avenue Montclair, NJ 07043 Komedia Teatru Syrena „Akompaniator”

4 pm Tribeca Performing Arts Center 199 Chambers Street New York, NY 10007 Komedia Teatru Syrena „Akompaniator” O spektaklu: Bohaterów sztuki jest dwoje: wielka śpiewaczka operowa i skromny, ukryty w jej cieniu, akompaniator. Pianista akompaniuje śpiewaczce od trzydziestu lat i kocha się w niej beznadziejnie, nigdy jednak nie odezwał się do niej ani słowem.

POLSAT 2 00:00 01:45 03:45 04:15 04:45 05:15 05:45 06:15 07:10 08:10 09:00 09:30 10:30 11:15 11:40 12:10 13:00 13:35 14:00 14:45 15:30 16:20 16:50 17:40 18:30 20:30 21:00 21:50 22:40 23:30

NOWY DZIEŃ z POLSAT NEWS SPORT W POLSACIE Linia Życia, odc.13 Linia Życia, odc.14 Linia Życia, odc.15 Linia Życia, odc.16 Linia Życia, odc.17 XIII Rybnicka Jesień Kabaretowa-Ryjek 2008, odc.1 Trudne sprawy, odc.53 Dziewczyna syna rozbija rodzinę Trudne sprawy, odc.54 Matka chce wyciągnąć swoją córkę z prostytucji Ewa gotuje, odc.128 Hotel 52, odc.46 Ludzie Chudego, odc.25 Mamuśki, odc.29 Synowie, odc.5 Rozwódka z dzieckiem Szpilki na Giewoncie, odc.27 Tango z aniołem, odc.9 Pożegnania Ewa gotuje, odc.128 Wydarzenia Państwo w Państwie, odc.1 Przeznaczenie, odc.8 Dom Daleko od noszy 2, odc.17 Kidler w ciąży XIII Rybnicka Jesień Kabaretowa-Ryjek 2008 Psie serce, odc.9 Bemol SPORT W POLSACIE 2 Wydarzenia Przeznaczenie, odc.8 Dom Szpilki na Giewoncie, odc.27 Ludzie Chudego, odc.25 Oblicza Ameryki, odc.564?

TVN 24 00:05 00:35 01:00 01:15 01:30 01:45 02:00 02:15 02:30 02:45 03:00 03:30 03:45

Wreszcie postanawia przemówić i wyznać jej swoje uczucie. Wybiera do tego jednak najmniej odpowiedni moment... „Akompaniator” to cudowna, błyskotliwa, świetnie napisana groteska, gdzie wyznanie miłości zamienia się w groźbę, a strach przed uczuciem w manipulacje. Dwójka bohaterów dryfuje pomiędzy obnażaniem własnych pragnień, a chęci zemsty za odrzucenie i strachem przed porażką. „Mroczny przedmiot pożądania” kontra błahy podmiot odrzucenia. Zwykłe spotkanie przy fortepianie może pokazać, iż wielka niespełniona miłość bywa tak wielka i zniewalająca, że domaga się spełnienia w świecie imaginacji. Czy można udawać życie z ukochaną osobą, która fizycznie jest nieobecna? Czy to udawanie może z czasem stać się bardziej realne, niż rzeczywistość? Czy można kogoś bezgranicznie przerazić własnym uczuciem? To autentyczny miłosny thriller w najlepszym gatunku. Wszak pamiętajmy, że nie igra się z miłością... zwłaszcza przy fortepianie!!! Obsada spektaklu: Hanna Śleszynska i Jan Jankowski.

info: www.mojkabaret.com

NIEDZIELA, 12 LUTEGO

8 PM

ITVN

860-724-7800

Fakty po Faktach Maja w ogrodzie Serwis informacyjny, Prognoza Skrót informacji Serwis informacyjny, Prognoza Skrót informacji Serwis informacyjny, Prognoza Skrót informacji Serwis informacyjny, Prognoza Skrót informacji Serwis informacyjny, Prognoza Serwis informacyjny Skrót informacji

04:00 04:15 04:30 04:45 05:40 06:20 07:30 08:20 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:10 11:30 12:00 12:15 13:00 13:21 13:50 14:45 15:30 16:00 17:00 17:30 18:10 18:40 19:00 19:40 20:05 21:00 21:45 22:00 22:45 23:20 23:25

Holiday Train Show New York Botanical Garden 2694 Dr Theodore Kazimiroff Blvd Bronx Do 16 stycznia 2012 roku w Ogrodzie Botanicznym na Bronksie możemy oglądać wspaniałą kolejkę. Christmas Train Show można podziwiać od wtorku do piątku: 10 am - 6 pm, sob.- niedz.: 10 am - 7 pm Wstęp: $20 (dorośli); $18 (seniorzy, studenci); $10 (dzieci w wieku od 2 do 12 lat); członkowie muzeum

Serwis informacyjny, Prognoza Skrót informacji Serwis informacyjny, Prognoza Kawa na ławę Loża prasowa Dok. w TVN 24 Ciąg dalszy nastąpił Serwis informacyjny, Prognoza Serwis informacyjny, Prognoza Serwis informacyjny, Prognoza Magazyn Kontakt24 Serwis informacyjny, Prognoza Serwis informacyjny, Prognoza Serwis informacyjny Prosto z Polski Serwis informacyjny, Prognoza Serwis informacyjny, Prognoza Publiczna.tv Sukces pisany szminką Fakty po Faktach Kawa na ławę Loża prasowa Serwis informacyjny, Prognoza Szkło kontaktowe Dzień po dniu Inny punkt widzenia Fakty po Faktach Sukces pisany szminką Loża prasowa Prosto z Polski Szkło kontaktowe Drugie śniadanie mistrzów Portfel Kawa na ławę Sukces pisany szminką Supermeteo Dzień po dniu

TV RELIGIA 00:00 Wschodnie klimaty, Holandia 8/13 01:00 Jezus wsród Nas , USA 1/3 01:30 Dar Jakuba (Jacob’s Gift), USA 2001, reżyseria: John Schmidt, scenariusz: Steve Gottry, muzyka: Rob Pottorf, 02:00 C.S. Lewis. Świat poza Narnią , USA 03:00 Koncert kolęd i pastorałek - Golec uOrkiestra 03:45 Szaleńcy Pana Boga - dok. 04:30 Wiara i polityka 05:00 Gwiazda narodzin, Francja, Wielka Brytania 06:05 Tajemnice Słowa 06:35 Wieści z Rzymu 161

07:05 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 09:10 11:00 12:05 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:40 16:00 16:55 18:00 18:30 19:00 20:05 20:35 21:05 21:45 22:00 22:45 23:05

Gotowi na śmierć ? Biblijna lekcja religii Biblijna lekcja religii Biblijna lekcja religii Biblijna lekcja religii Biblijna lekcja religii Koncert kolęd i pastorałek - Golec uOrkiestra In nomine patris, Czechy Prawda o Bożym Narodzeniu, USA Ksiądz na wojnie Gotowi na śmierć ? Tajemnice Słowa Skalpel i dusza Wiara i polityka Wieści z Rzymu 161 Ty! Ja? On? Prowadnik Pana Boga Matka Teresa - Święta pośród ciemności , Austria Prawda o Bożym Narodzeniu, USA Skalpel i dusza Wiara i polityka Gwiazda narodzin, Francja, Wielka Brytania Tajemnice Słowa Gotowi na śmierć ? Ty! Ja? On? Prowadnik Pana Boga Koncert kolęd Między Sklepami Kolędy Mały Chór Wielkich Serc Między sklepami

TV POLONIA 00:00 00:20 00:40 01:05 01:25 01:45 02:55 03:25 03:50 05:30 05:50 07:00 08:20 08:45

Plebania - odc. 1788 Plebania - odc. 1789 Plebania - odc. 1790 Plebania - odc. 1791 Plebania - odc. 1792 Koncert Bożonarodzeniowy z Bazyliki Mariackiej. Kolęda Nova 2011 Ziarno; mag. Słoneczna włócznia - odc. 6 - Dom Orchidei Panna z mokrą głową 94’; obycz. Pamiętaj o mnie; koncert życzeń Urbi et Orbi - transmisja z Watykanu Transmisja Mszy Świętej - z kościoła pw. św. Antoniego w Kalnej Tajemnica Jana Pawła II 26’; film dok.; reż. Krzysztof Tadej Mazowsze śpiewa kolędy

i dzieci do 2 roku życia wchodzą za darmo. Info: 718-817-8700 lub www.nybg.org

IMPREZY, KTÓRE TRWAJĄ Bezpłatna mammografia Nowojorskie Biuro Opieki nad Uchodźcami i Imigrantami (NYS Bureau of Refugee and Immigrant Assistance) po raz kolejny organizuje bezpłatne badania piersi dla mieszkanek metropolii. Specjalny „mammobus” pojawi się również w polskich dzielnicach: na Greenpoincie i w Boro Park. ZAREJESTRUJ SIĘ NA BADANIE Każda osoba, która chce skorzystać z bezpłatnej mammografii musi zarejestrować się telefonicznie: • 800 564 6868 • 631 581 4171 ZAREZERWUJ DATĘ Mammobus, w którym będzie można poddać się bezpłatnemu badaniu, pojawi się w następujących terminach: • piątek, 27 stycznia 2012 – Greenpoint • sobota, 24 marca 2012 – Boro Park • piątek, 30 marca 2012 Greenpoint „Winter” – zbiorowa wystawa fotografii Starbucks Coffee 910 Manhattan Ave. Greenpoint Do 8 stycznia 2012 w kawiarni Starbucks będziemy mogli oglądać zbiorową wystawę fotografii pt. „Winter”. Swoje prace przedstawiają m.in. Izabela E. Toma, Elżbieta Wolska-Wojda, Agnieszka Czech, Diemm Grey (trzyosobowy projekt artystyczny w składzie Hanna Sokólska, Natalia Sokólska, Mateusz Gajda) Hanna Kelker, Zosia Żeleska-Bobrowski, Monika Pastuszak, Wojciech Kubik, Andrew Kolo, Mieczysław Mietko Rudek, Arthur Skowron, Marian Polak-Chlabicz i Janusz Skowron, który jest też organizatorem tego pokazu. Info: 718-609-0467

„Motywy paryskie” (Parisian Motifs) – wystawa Andrzeja Haladudy SoHo Photo Gallery 15 White Street Manhattan

09:10 Był Luksemburg... 54’; film dok.; reż. Piotr Boruszkowski 10:10 Cała Polska śpiewa kolędy; koncert 11:00 Teleexpress, Na żywo 11:20 M jak miłość - odc. 860 12:15 Przybieżeli do Betlejem 12:40 Kabaretowy Alfabet Dwójki - M jak MoCarta 13:00 Dobranocka - O krasnalach i Wigilii; film animowany 13:30 Wiadomości 13:55 Sport 14:05 Pogoda 14:15 Ranczo - odc. 55* - Wielki powrót 15:05 Janosik. Prawdziwa historia - odc. 2/4 (odc. 2/4) 16:00 Muzyka Filmowa Krzesimira Dębskiego (Fragmenty Koncertu Galowego “Za Zasługi dla Polski i Polaków poza granicami Kraju”); koncert 16:50 Tajemnica Jana Pawła II 26’; film dok.; reż. Krzysztof Tadej 17:20 M jak miłość - odc. 859 18:10 M jak miłość - odc. 860 19:00 Dobranocka za oceanem - O krasnalach i Wigilii; film animowany 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 19:50 Pogoda 20:00 Czas honoru - odc. 41* “W pułapce” 20:45 Janosik. Prawdziwa historia - odc. 2/4 (odc. 2/4) 21:35 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń 21:50 Cała Polska śpiewa kolędy; koncert 22:35 Kulturalni PL (68); mag. 23:35 Tajemnica Jana Pawła II 26’; film dok.; reż. Krzysztof Tadej

TVP INFO 02:36 02:40 03:05 03:35 04:05 04:35 05:05 05:30 06:00 06:14 06:25 06:40 07:00

Pogoda Info Sportowy Wieczór Mówisz Mosz magazyn ekonomiczny Tu kultura magazyn Było nie minęło - kronika zwiadowców historii. Raport z Polski - Ekstra Mówisz Mosz magazyn ekonomiczny Studio Wschód magazyn Debata po europejsku Parlament i Prezydencja Eurosąsiedzi magazyn Reportaż TVP INF Tajemnice III RP magazyn

Godziny emisji programów podane sà w Eastern Time

07:30 07:39 07:45 08:30 08:41 08:45 09:00 09:30 09:50 09:55 10:00 10:35 10:50 10:55 11:00 11:30 11:50 11:55 12:00 12:30 12:50 12:55 13:00 13:15 13:30 13:50 13:55 14:00 14:30 14:50 14:55 15:00 15:15 15:30 15:50 16:00 16:30 16:56 17:00 20:00 20:30 20:42 20:50 21:30 21:41 21:45 22:30 22:53 23:00 23:23

Do końca grudnia w SoHo Photo Gallery można oglądać wystawę Andrzeja Haladudy pt. „Motywy paryskie”. Prace można oglądać od środy do niedzieli w godzinach od 1 pm do 6 pm. info: www.haladuda.net, 718-815-3916 lub www.sohophoto.com, 212-226-8571

„Trees” – wystawa prac Anny Zatorskiej Starbucks Coffee 910 Manhattan Ave. Greenpoint Janusz Skowron zaprasza na kolejną wystawę do „polskiego Starbuksa”. Do 8 stycznia 2012 można oglądać wystawę malarstwa i rysunku Anny Zatorskiej pt. „Trees” (Drzewa). Prace, które będą eksponowane w kawiarni Starbucks są efektem wieloletniej inspiracji i obserwacji natury. Anna Zatorska jest członkiem grupy Emocjonalistów” (od 2007). Brała udział w wielu pokazach w USA i w Europie. Obecnie studiuje malarstwo na Central Connecticut State University. Mieszka i tworzy w New Britain, Connecticut. Info: 718-609-0467

Serwis Info Dzień Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Dzień Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Polska według Kreta magazyn Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Głos Mediów magazyn Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Teleplotki Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Serwis Info - Podsumowanie Tygodnia Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Medycyna niekonwencjonalna - Fakty i Mity magazyn Era Wynalazków magazyn Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Wierzę wątpię szukam Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Reportaż TVP INFO Reportaż TVP INFO Serwis Info Wieczór Pogoda Info Teleplotki Dla niesłyszących - Serwis Info Wieczór Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Listy gończe magazyn Serwis Info Wieczór Pogoda Info Młodzież kontra Serwis Info Wieczór Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Pogoda Info Sportowa niedziela Tajemnice III RP magazyn

TELE5 00:10 Oszustka (The Grift) - dramat, USA 2008, reż. Ralph Portillo , wyk. John Savage, Sara Downing, Max Kasch, Jeremy London, 02:20 Nocny patrol - program rozrywkowy, 06:05 Plusy dodatnie, plusy ujemne - program Tomasza Wołka - program publicystyczny, 07:00 Telezakupy 10:00 Kosmica TV - program interaktywny, 12:00 Nieźle kliknięci - program rozrywkowy, 12:30 Niewidzialni (The Invisibles) (3/6) serial kom., Wielka Brytania 2008, wyk. Anthony Head, Warren Clarke, Dean Lennox Kelly, Jenny Agutter, 13:40 To były wakacje! (Outrageous Vacation Videos) (18/26) - serial rozrywkowy, USA 1999, 14:10 DISCO BANDŻO - program muzyczny, 15:30 Tajemnicza wyspa (Mysterious Island) (2/2) - film przygodowy, USA 2005, reż. Russell Mulcahy, wyk. Kyle Maclachlan, Gabrielle Anwar, Vinnie Jones, Omar Gooding, 17:10 Byle do mety - program rozrywkowy, 18:20 Jazon i Argonauci (Jason and the Argonauts) (2/2) - film przygodowy, USA 2000, reż. Nick Willing, wyk. Jason London, Frank Langella, Natasha Henstridge, Derek Jacobi, Denis Hopper, 20:00 Duży skok (Big Heist) - dramat, Kanada/USA 2001, reż. Robert Markowitz , wyk. Donald Sutherland, John Heard, Jamie Harris, Janet Kidder, Nick Sandow, Michael P. Moran, 18:20 Jazon i Argonauci (Jason and the Argonauts) (2/2) - film przygodowy, USA 2000, reż. Nick Willing, wyk. Jason London, Frank Langella, Natasha Henstridge, Derek Jacobi, Denis Hopper, 20:00 Duży skok (Big Heist) - dramat, Kanada/USA 2001, reż. Robert Markowitz , wyk. Donald Sutherland 21:55 Odbicie (Reflections) - film kryminalny, Hiszpania 2008, reż. Bryan Goeres, wyk. Timothy Hutton, Miguel Angel Silvestre 23:55 W niewoli miłości - thriller,


KSIĄŻKA

5

PROGRAM POLSKICH TELEWIZJI - PONIEDZIAŁEK

23-29 GRUDNIA 2011

NOWOŚCI

przyjaciół, by pojechali razem z nią do Kuby do klasztoru, który wskazał im właśnie Igor.

KSIĄŻKA NA ŚWIĘTA

P PP PP Piiiiooo kkkiiiii oottttrrrrrr G G G allllliiiiiiń ńń ńń ńssssskkk G G Ga aaa

oo oo obb o bbbe cczzzz ee ee errrrttt w wiiiiccc tt M w M Ma w o ow M aaak o kkkłłłło

'&, 7 , # ! % 2 *& #+)*(&, %- # +$ . , ( !4 - &'&, 7 1 ,)'& $% 6 ., 4. %- . #4 7, 5* $ &8 & (& . % )' ) %- '(. . . % % " ("5 ,5 # &3 "&, M Maa M M M aaalllll )"4 % '& )* , (&.$/, . aaag g g bbbaaa ejjjjjjb da g g gd d eee S Sc d d hhhe ccch S aaa S .% %-$ #+ %-$ &# " $ ) 48" +" . 3 ) 5 % "3 $ - ,% *, +"&,) 7(/ (&.$/, /, .% ! +!4 ) 5 .% % "*&(.- ,&" # 7, * # 7 '(. )* , )'&(*+ % +" ) &, .% )+ .(+). !4 ' 3% +$&(+ % ! .57 ! '3 . ) $ %& )* # .% ' 3% ). . /3/, RRR R .# * . 6)*, $3& &7 #+)*(&, % )4 &*& ( $ . # +$/, (& . %%, ." &*( # 6)" ,)'/3 . )%-$ . !5 $ % & " &$ ). & * (/, ") 48" . " & (* "3&, . 4 ,7(/ % ( '( . % , 3 (/# "&,)" %+* * % (/8%'(& )! (/ * %" 0 8%- '&"&# 6 (/8%- *( & *" $ & ,)'&$% 6 - ! ( &% #%- &( . (& . %%. " * ). ,)" ! )* , % 7 ., 5.3- * " )*/, % ' ) %- '(. . ") 5 ") +). ) "&, . . %(-" . ( -"5 *( " # )" ! #

D D D D D Da aaa annn aaa nkkkkka nu uttttta en nnn uuu S Stttte eee aaa S S

*+!4 - & '&#)" ! *( - ! , # !% ! &8&% (& . % & , ! * %&, 4 &% "&$ % * (. * &#& .%& *%& ( . %- & 7, 4* .%- .,- . !/, & (.5 /, & #%- '( . %* '& & %"5 ,)' % 3 # " *+( % 7, 4* .%- . ) FOTO FOTOLIA, AKPA (3), TOMASZ RADZIK

ITVN 00:15 Zezowate szczęście - komedia 02:10 Opowieść służącej - serial obycz., Francja 3/8 03:05 Opowieść służącej - serial obycz., Francja 4/8 03:55 Pasteur - film rodzinny, Francja 2011, reżyseria: Alain Brunard 05:20 Fakty 05:45 Sport 05:50 Pogoda 06:00 Uwaga! Polska 3174 06:15 Diabeł wie lepiej - telenowela, USA 29/182 07:00 Kinowy zwiastun Najmniejszych koncertów Świata - dok. 07:40 300 mil do nieba - film dramat 09:10 Daruj, Święty Mikołaju! - kom., Włochy 2007, reżyseria: Lucio Gaudino , scenariusz: Pietro ValsecchiFrancesca DemichelisPaolo Marchesini, muzyka: Andrea Guerra, obsada: Lino Banfi, Gerry Scotti, Micaela 10:40 Opowieść służącej - serial obycz., Francja 1/8 11:35 Opowieść służącej - serial obycz., Francja 2/8 12:30 Najmniejszy koncert Świata: VOO VOO i HAYDAMAKY- koncert - koncert 13:30 Teraz i zawsze - obyczajowy 15:15 Jan Paweł II - cztery pory życia i apostolatu - dok., Włochy, Watykan 16:10 Witaj w domu, złotko - kom., Francja 2010, reżyseria: Stťphane Kappes, scenariusz: Virginia Bach, muzyka: Xavier Berthelot , obsada: Claire Keim, Marie-Anne Chazel 17:45 Diabeł wie lepiej - telenowela, USA 30/182 18:30 Najmniejszy koncert Świata: TOMEK LIPIŃSKI & TILT- koncert - koncert 19:50 Najmniejszy koncert Świata: TMOEK LIPIŃSKI & TILT- film z planu 20:00 Fakty 20:30 Sport 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! Polska 3175 21:00 Nigdy nie mów nigdy - komedia romantyczna 22:45 Parafia martwych dusz - film thriller, Wielka Brytania 2009, reżyseria: Mark Collicott

POLSAT 2 00:00 01:35 02:30 03:15 03:45 04:35 05:35 06:30 07:00 07:30 08:00 08:50 09:25 10:00 10:30 11:30 12:00 13:00 14:00 14:45 15:30 16:00 17:00 17:35 18:05 18:35 19:00 19:25 19:50 20:15 20:30 21:00 21:25 21:55 22:25 22:50 23:10

NOWY DZIEŃ z POLSAT NEWS Awantura o kasę, odc.128 Pierwsza miłość, odc.1362 Malanowski i Partnerzy, odc.266 Zaufaj mi Rodzina zastępcza, odc.240 Pensjonat pod Różą, odc.32 Obcy i swoi Awantura o kasę, odc.129 Rodzina zastępcza, odc.7 Daleko od noszy, odc.59 Świat według Kiepskich, odc.99 Rodzina zastępcza, odc.241 Mamuśki, odc.29 Synowie, odc.5 Samo życie, odc.209 Pensjonat pod Różą, odc.32 Obcy i swoi Linia Życia, odc.17 Trudne Sprawy, odc.5 Kobieta z ukrainy rozczarowana przez miłość Dlaczego ja?, odc.73 Matka podejrzewa sprzątaczkę o kradzież rzeczy i z ich domu Wydarzenia Pierwsza miłość, odc.1363 Linia Życia, odc.18 Rodzina zastępcza (Lokalny autorytet), odc.242 Świat według Kiepskich, odc.100 Sto lat Rodzina zastępcza, odc.8 Daleko od noszy, odc.60 Doktor Wołodyjowski Malanowski i Partnerzy, odc.267 Zemsta jest słodka Linia Życia, odc.18 W obiektywie Justyny Steczkowskiej, odc.46 Aleja Sław, odc.46 KOLĘDY Wydarzenia Samo życie, odc.209 Pierwsza miłość, odc.1363 Świat według Kiepskich, odc.100 Sto lat Play USA Tour, odc.3 Ochroniarze, odc.10 Dlaczego ja?, odc.73 Matka podejrzewa sprzątaczkę o kradzież rzeczy i z ich dom

TVN 24 00:00 Serwis informacyjny, Prognoza pogody (co 15 min.) 05:00 Serwis informacyjny, Serwis sportowy, Serwis ekonomiczny, Prognoza pogody (co 30 min.) 10:00 Fakty po południu 11:10 Prosto z Polski 11:40 Świat według Jacka 12:00 Tak jest 13:00 Fakty, ludzie, pieniądze 13:26 Fakty po Faktach 14:00 Kropka nad i 14:23 Czarno na białym 15:00 Rozmowa Rymanowskiego 15:30 Polska i świat 16:00 Szkło kontaktowe 17:00 Dzień po dniu 18:00 Kropka nad i 18:20 Czarno na białym 18:50 Rozmowa Rymanowskiego 19:20 Polska i świat 19:40 Fakty po Faktach 20:10 Szkło kontaktowe 21:00 Drugie śniadanie mistrzów 21:55 Supermeteo 22:00 Portfel 22:10 Maja w ogrodzie 22:30 Sukces pisany szminką 22:40 Dzień po dniu 23:30 Polska i świat

TV RELIGIA 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:15 03:00 03:40 04:00 05:05 05:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:40

Jutrznia Tajemnice Słow Pewnego razu w stajni , RPA Legenda o trzech drzewach , USA Biblijna lekcja religii Koncert kolęd Między Sklepami Ty! Ja? On? Prowadnik Pana Boga Rozmównica Wiara i polityka W domu Ojca mego jest komnat wiele, Niemcy Pewnego razu w stajni , RPA Legenda o trzech drzewach , USA Zdjęcie z Papieżem Gotowi na śmierć ? Ty! Ja? On? Prowadnik Pana Boga

M JAK MIŁOŚĆ

PLEBANIA

odc. 859 Do Gródka znów przyjeżdża Weimann. Opowiadając o chorej córce, wzbudza litość Marii, ale przy Rogowskim zmienia zachowanie i grozi, że całą sprawę nagłośni w mediach. Kiedy Barbara prosi Martę o pomoc w sprawie Jarka, ta decyduje się na rozmowę z jego ojcem. Przekonuje mężczyznę, by zaczął okazywać synowi miłość i zrezygnował z przemocy. Tymczasem do Grabiny przyjeżdża Kasia, którą zaprosiła Wojciechowska. Dziewczyna od razu zdobywa sympatię całej rodziny. odc. 860 Łukasz wyznaje Marcie, że nie radzi sobie z uczuciami i ze związkiem, w który „zaplątał” się z Gabi, z Ewą i Wojtkiem. Tymczasem Werner proponuje Budzyńskiemu, by zajął się prowadzeniem kancelarii na Cyprze. Andrzej, ze względu na z Martę, pracę za granicą jednak odrzuca. Z kolei Agnieszka postanawia wrócić na stałe do Szczecina, dokąd odwozi ją Tomek. Podleśny odkrywa, że Mirka skorzystała z pomocy Wrońskiego i robi wspólniczce ostre wymówki. Sytuację pomaga załagodzić jednak Sandra. A Kwiatkowska namawia później

Odcinek 1792 Anita dowiaduje się, że Bartek był wczoraj wieczorem u Kaśki. Jest zazdrosna. Kasia zapewnia, że Bartek to tylko dobry kolega, który wpadł do niej wczoraj, bo naprawdę solidnie zmarzł, łażąc w stroju Mikołaja cały dzień. Wiki przychodzi z kamerzystą do domu Tracza. Prosi o kilka słów. Janusz odpowie na pytania, ale bez kamery. Wiki oskarża Janusza o to, że rujnuje lokatorów, każąc im płacić ogromny czynsz, żeby odremontować kamienicę. Janusza nie wzrusza ta argumentacja. Zarówno Janusz jak i Wiki nagrywają całą rozmowę na swoich ukrytych kamerach. odc. 1793 Xawery od rana rozwiesza na mieście ogłoszenia o konwersacji z języka francuskiego z rodowitym paryżaninem. Witold przychodzi prywatnie do Wiki i ostrzega ją, że Tracz chce wstrzymać emisję reportażu o jego kamienicy. I Wiki może mieć spore kłopoty. Xawery spotyka się z szefem pewnej firmy w sprawie pracy. Nie wzbudza zainteresowania szefa. W kościele Kuba prowadzi zajęcia dla młodszych ministrantów, proboszcz z ukrycia przygląda się zachowaniu Kuby.

10:00 Koncert kolęd i pastorałek - Golec uOrkiestra 10:45 Kolędy Mały Chór Wielkich Serc 11:05 Zapomniane światło , Czechy 12:50 Tego Dnia 13:00 Nieszpory 13:30 Tajemnice Słowa 14:00 Biblijna lekcja religii 14:15 Poradnik szczęśliwego małżeństwa, Hiszpania 1/12 14:30 Gotowi na śmierć ? 15:00 Kasisi 15:35 Rozmowa z siostrą Mariolą, dyrektor sierocińca w Kasisi. 16:20 Koncert kolęd i pastorałek - Golec uOrkiestra 16:45 Człowiek z historią 17:05 Wieści z Rzymu 161 17:35 Zdjęcie z Papieżem 18:05 Archiwum X Kościoła 18:40 Anielska Kuchnia 19:00 Gotowi na śmierć ? 19:30 Tajemnice Słowa 20:00 Koncert kolęd Między Sklepami 20:40 Kolędy Mały Chór Wielkich Serc 21:00 Kasisi 21:35 Rozmowa z siostrą Mariolą, dyrektor sierocińca w Kasisi. 22:00 Człowiek z historią 22:20 Koncert kolęd i pastorałek - Golec uOrkiestra 23:05 Gotowi na śmierć ? 23:35 Biblijna lekcja religii 23:50 Bliżej Świętego

TV POLONIA 00:10 00:10 00:40 01:40 02:15 02:35 03:20 03:45 04:50

05:40 06:05

Rodzinka.pl - odc. 38 “Dziadkowie” Zakończenie dnia Był Luksemburg...; film dok. Kolędy Świata Pamiętaj o mnie; koncert życzeń Urszula Dudziak: Życie jest piękne; film dok. Stąd do Ratuszowej Wieży; anim. Holidaze - Święta, których prawie nie było (Holidaze - The Christmas That Almost Didn’t Happen); anim. Muzyka Filmowa Krzesimira Dębskiego (Fragmenty Koncertu Galowego “Za Zasługi dla Polski i Polaków poza granicami Kraju”); koncert Barwy szczęścia - odc. 495 Plebania - odc. 1793

06:30 Złotopolscy - odc. 331* Kobiety 07:00 Ranczo - odc. 55* - Wielki powrót 07:50 Między nami Polakami; widowisko rozrywkowe 09:00 Pamiętaj o mnie 09:20 Jadwiga Smosarska; film dok. 10:10 Cała Polska śpiewa kolędy; koncert 11:00 Teleexpress 11:20 Wideoteka dorosłego człowieka (11) 11:55 Plebania - odc. 1793 12:25 Rodzinka.pl - odc. 38 “Dziadkowie” 12:55 Dobranocka - Między śniegiem a siódmym niebem; film animowany 13:30 Wiadomości 13:50 Sport 14:00 Pogoda 14:15 Chichot losu - odc. 5/13* - Razem czy osobno 15:05 Janosik. Prawdziwa historia - 3/4 16:00 Szansa na Sukces - Mazowsze kolęduje z aktorami 16:55 Barwy szczęścia - odc. 495 17:20 Między nami Polakami; widowisko rozrywkowe 18:35 Plebania - odc. 1793 19:00 Dobranocka za oceanem - Między śniegiem a siódmym niebem; anim. 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 19:54 Pogoda 20:00 Egzamin z Życia - odc. 101 20:50 Janosik. Prawdziwa historia - 3/4 21:35 Pamiętaj o mnie 21:55 Barwy szczęścia - odc. 495 22:20 Uwaga - Premiera! - Wszystko będzie dobrze 97’; dramat obyczajowy

TVP INFO 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:12 07:30 07:45 07:53 08:00 08:03 08:20 08:30 08:39 08:41

Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek Twoja@sprawa Serwis Info Poranek Gość poranka Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek

Godziny emisji programów podane sà w Eastern Time

08:54 09:00 09:10 09:20 09:30 09:42 09:48 10:00 10:10 10:21 10:30 10:37 10:44 10:50 11:00 11:20 11:25 11:30 11:50 11:55 12:00 12:20 12:30 12:55 13:00 13:10 13:30 13:55 14:00 14:30 14:45 14:55 15:00 15:10 15:30 15:50 15:55 16:00 16:15 16:25 16:30 16:56 17:00 20:00 20:10 21:00 21:05 21:30 21:42 21:45 22:16 22:30 22:45

Eurozmiany Serwis Info Poranek Gość poranka Info Poranek Serwis Info Poranek Serwis sportowy Info Poranek Serwis Info Poranek Biznes - otwarcie dnia Info Poranek Serwis Info Poranek Eurozmiany Serwis sportowy Gość poranka Serwis Info Dzień Serwis sportowy Pogoda Info Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Serwis Info Dzień Biznes Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Serwis Info Dzień Eurozmiany Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Rozmowa dnia Biznes Pogoda Info Dla niesłyszących - Serwis Info Dzień Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Minęła 20ta program publicystyczny Pogoda Info Telekurier Serwis Info Wieczór Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Info Dziennik - Gość Info Dziennik

Odcinek 1794 Kuba prosi Artura, żeby pomógł mu naprawić komputer, najprawdopodobniej wirus zaatakował cały system komputerowy. Witold informuje Tracza, że odmawia wykonania zadania – prawnego oskarżenia Wiki o naruszenie praw osobistych i zablokowania reportażu w telewizji. Wiki to przyjaciółka Irki – a jeśli mam wybierać między pieniędzmi a miłością to wybieram miłość – Witold tłumaczy swoją decyzję. Arturowi udaje się naprawić komputer, dostrzega jednak niepokojącą rzecz – sporą ilość fotografii Ewuni. odc. 1795 W siedzibie stacji telewizyjnej producent szykuje się na spotkanie z Traczem. Nie chce, żeby Wiki spotkała się z Traczem, więc wysyła ją na reportaż. Artur dziwi się proboszczowi, dlaczego ten nie odsuwa Kuby od zajęć z młodzieżą, skoro jest podejrzewany o pedofilię. Proboszcz jest ostrożny w oskarżeniach, zdjęcia Ewy w komputerze to jeszcze nie jest dowód bycia pedofilem, tłumaczy Arturowi. odc. 1796 Xawery informuje Renię, że dzisiaj spodziewa się gościa. Pierwsza uczennica przychodzi na korepetycje z francuskiego. Witold z dnia na dzień traci klientów, w gabinecie czyta niepochlebny artykuł w gazecie na swój temat, Janusz Tracz psuje mu opinie na mieście za niesubordynację.

23:30 INFO Dziennik - Raport Dnia 23:42 Pogoda Info 23:50 Sportowy Wieczór

TELE5 01:55 Nocny patrol - program rozrywkowy, 05:55 Buon Appetito! 1 - program kulinarny, 07:00 Telezakupy 10:00 Kosmica TV - program interaktywny, 12:00 15:10 do Yumy - western, 13:55 Straż graniczna 4 (Border Security) (4/20) - serial kryminalny, Australia 2008, 14:25 Playlista Tele5 - program rozrywkowy, 14:40 Obejmij mnie (Reach For Me) - dramat, USA 2008, reż. LeVar Burton, wyk. Seymour Cassel, Johnny Whitworth, Lacey Chabert, Alfre Woodard, 16:30 Kopalnie króla Salomona (King’s Salomon Mines) (1/2) - film przygodowy, USA 2004, reż. Steve Boyum, wyk. Patrick Swayze, Alison Doody, Hakeem Kae-Kazim, Mesia Gumede, 18:20 Kopalnie króla Salomona (King’s Salomon Mines) (2/2) - film przygodowy, USA 2004, reż. Steve Boyum, wyk. Patrick Swayze, Alison Doody, Hakeem Kae-Kazim, Mesia Gumede, 20:00 Sublokatorka 2 - thriller, 21:55 Pierwsze dziewięć i pół tygodnia (The First Nine and a Half Weeks) dramat, USA 1998, reż. Alex Wright, wyk. Paul Mercurio, Clara Bellar, Malcolm McDowell, Denis Burkley, 23:55 Lub czasopisma - program rozrywkowy, 18:20 Kopalnie króla Salomona (King’s Salomon Mines) (2/2) - film przygodowy, USA 2004, reż. Steve Boyum, wyk. Patrick Swayze, Alison Doody, Hakeem Kae-Kazim, Mesia Gumede, 20:00 Sublokatorka 2 - thriller, 21:55 Pierwsze dziewięć i pół tygodnia (The First Nine and a Half Weeks) dramat, USA 1998, reż. Alex Wright, wyk. Paul Mercurio, Clara Bellar, Malcolm McDowell, Denis Burkley, 23:55 Lub czasopisma - program rozrywkowy,


La Be lla Cucin a Risto ran te

6

23-29 GRUDNIA 2011

Reklama

69-61 Juniper Blvd SouthMiddle Village, NY 11379

Happy 2012 New Year’s eve celebration MAKE YOUR HOLIDAY RESERVATIONS NOW

4 Hour Open Bar, Complete Dinner Live Music & Dancing Champagne Toast B o o k y o u r H o l i d a y Pa r t y NO W! P r i v a t e Pa r t y R o o m Av a i l a b l e O n o r O ff P r e m i s e C a t e r i n g

Champagne Toast at Midnite

Closed Christmas D a y 12/ 25/ 11 The Staff & Management Wish you a Happy & Healthy Holiday Season

Formal Dining Room Full Service Bar Catering for All Occasions Private Party Room Live Entertainment Weekends Genuine Brick Oven Pizza

L e t U s C a t e r y o ur H o l i d a y P a r t y R e l a x a n d b e a G ue s t a t y o ur O wn P a r t y Open Seven Days Lunch & Dinner Free Delivery - Valet Parking Gift Certificates

Hats Balloons Noisemaker s Celebrate

www.labellacucina.web.officelive.com E-Mail: labellacucina@rcn.com

Make Your Reservations Now: 71 8 . 89 4 . 81 9 1

*Subject to change without notice Reklama

Wigilia w Polo tv

Reklama

Prywatne kabiny DJ & VIP lounge ATM i parking

NAJLEPSZA NAJLEPSZA MUZYKA MUZYKA

Justyna Justyna Mosiej JustynaMosiej Mosiej Justyna Mosiej ––––––gwiazda gwiazdazespołu zespołu gwiazda zespołu gwiazda gwiazda zespołu zespołu Buenos Buenos Ares BuenosAres Ares Buenos Ares

60-07 METROPOLITAN AVE.; RIDGEWOOD, NY 11385

Klub nocny

W

To będzie pierwsze Boże Narodzenie w nowej polskiej telewizji Polo tv. Z tej okazji przygotowano specjalny świąteczny program

JA WYBIERAM

NAJGORĘTSZE NAJGORĘTSZE DZIEWCZYNY DZIEWCZYNY NAJMOCNIEJSZE NAJMOCNIEJSZE DRINKI DRINKI

24h Hotline 718-SEX-6969

Specjalne Świąteczne Show 23 grudnia

www.vixennewyork.com

Niezwykły Niezwykły Niezwykłyduet: duet: duet:kolędę kolędę kolędę Niezwykły duet: kolędę wspólnie wspólnie śpiewają śpiewają Marcin wspólnie Marcin wspólnie wspólnieśpiewają śpiewają śpiewają śpiewająMarcin Marcin Marcin Miller Miller Millerzzzzgrupy grupy grupyBoys Boys Boys Miller grupy Boys iiiiiMariusz MariuszWinnicki WinnickizzzzzClassic Classic Mariusz Winnicki Classic Mariusz Mariusz Winnicki Winnicki Classic Classic

/ #!*"! * " $ ! „Świąteczne granie w Polo tv” (sobota, 6.00–17.00, Polo tv) #*) ) $%#! !' ' ! ") #%)$%+' *' .* ) * $ . "! $ &*) ' 1 $*) ') #* / * ! #% ' ) „Hej, kolęda!” (sobota, 17.15, Polo tv) ' * ) $ ! * 0" ' . "/ $* "! $ ! / ) )$%." . &$%) !$ & !$ # $ ! #%) & * #&". % !# * * $"!,) !)$ $$ ( % # !# * & "#! # „Świąteczne Di sco Po lo Li ve” (so bo ta, 19.00, Polo tv) %+#) "! "#!' * *') ! #% %% * "!' * ! " !$ / . %!' #*)$*),) 1) * 0' .% * ! ' * "! $ &*) $ ! # *! % # $& . ! * "! ' $ / % 1 $ !' „Świąteczne gwiazdy Polo tv” (sobota, 20.00, Polo tv) !0- "#! # & / . ' / $* ' * ) # !' $ ) &$%) !$ ! #%) & # # !# * #&") !# # &$ $% # "!' *. ' $"!$+ $"/ * . 0' /% %# ) ' $. ' 1 $* "/ $* # *. % 1 * ! ! * & . ! 0' /% ! !, NK Podane godziny czasu polskiego

Wielbicieli disco polo zapraszamy na stronę www.polotv.com.pl

FOTO ARCHIWUM POLO TV (2)

REWOLUCJA W POLONIJNYCH OGŁOSZENIACH DROBNYCH!


23-29 GRUDNIA 2011

7


PROGRAM POLSKICH TELEWIZJI - WTOREK/ŚRODA

8

ITVN 00:20 Bracia Hansen i reszta świata - film rodzinny, Szwecja, Norwegia 2002, . 01:40 Tony: Zgubiłem rodzinę - dok., Wielka Brytania 02:40 Pierwszy milion - film obycz.-sens. 04:20 Jan Paweł II - cztery pory życia i apostolatu - dok., Włochy, Watykan 05:20 Fakty 05:50 Sport 05:55 Pogoda 06:00 Uwaga! Polska 3175 06:15 Diabeł wie lepiej - USA 30/182 07:05 Serwis pogodowy - Polska 07:10 Serwis pogodowy - Europa 07:12 Serwis pogodowy - Świat 07:15 Serwis pogodowy - Alpejski 07:17 Serwis pogodowy - kurorty światowe 07:20 Jan Paweł II - cztery pory życia i apostolatu - dok., Włochy, Watykan 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:15 Siostry - obycz., Francja 61/108 10:40 Opowieść służącej - serial obycz., Francja 3/8 11:40 Opowieść służącej - serial obycz., Francja 4/8 12:30 Prosto w serce - serial obycz. 196 12:55 Serwis pogodowy - Polska 13:00 Serwis pogodowy - Europa 13:02 Serwis pogodowy - Świat 13:05 Serwis pogodowy - Alpejski 13:07 Serwis pogodowy - kurorty światowe 13:10 Diabeł wie lepiej - telenowela, USA 30/182 13:55 300 mil do nieba - film dramat 15:25 Republika dzieci - film rodzinny, Francja 2011, reżyseria: Jacques Fansten, scenariusz: Juliette Baumard 17:00 Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. 17:45 Diabeł wie lepiej - USA 31/182 18:35 Rozmowy w toku - talk show 19:25 W-11 Wydział Śledczy 20:00 Fakty 20:30 Sport 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! Polska 3176 21:00 Na Wspólnej - serial obycz. 1529 21:30 I Hate Rock’n’roll Live - Najmniejszy koncert świata, T.Love - koncert 22:40 Miasto Kobiet - magazyn 23:20 Miłość na wybiegu - film komedia romantyczna

POLSAT 2 00:00 01:35 02:30 03:15 03:45 04:35 05:35 06:30 07:00 07:30 08:10 09:00 09:25 10:00 10:30 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:45 15:30 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:15 20:30 21:00 21:25 21:55 22:25 22:50 23:15

NOWY DZIEŃ z POLSAT NEWS Awantura o kasę, odc.129 Pierwsza miłość, odc.1363 Malanowski i Partnerzy, odc.267 Zemsta jest słodka Rodzina zastępcza, odc.241 Rodzinne niespodzianki Pensjonat pod Różą, odc.33 Córeczka Awantura o kasę, odc.130 Rodzina zastępcza, odc.8. Daleko od noszy, odc.60 Doktor Wołodyjowski Świat według Kiepskich, odc.100 Sto lat Rodzina zastępcza (Lokalny autorytet), odc.242 Taaaka ryba, odc.80 Ewa gotuje, odc.128 Samo życie, odc.210 Pensjonat pod Różą, odc.33 Córeczka Linia Życia, odc.18 Wydarzenia Interwencja, Dlaczego ja?, odc.74 Nastolatka na wgarach Wydarzenia Pierwsza miłość, odc.1364 Linia Życia, odc.19 Rodzina zastępcza, odc.243 Forma jest treścią Świat według Kiepskich, odc.101 Bara bara Rodzina zastępcza, odc.9 Testy małżeńskie Daleko od noszy, odc.61 Jarmark medycyny naturalnej Malanowski i Partnerzy, odc.268 Na końcu umrzesz Linia Życia, odc.19 Grunt to rodzinka, odc.47 Orthodox Interwencja, Wydarzenia Samo życie, odc.210 Pierwsza miłość, odc.1364 Świat według Kiepskich, odc.101 Bara bara Tam, gdzie nie wolno zaglądać, odc.4 Samo się nie zrobi, odc.11 Lotnisko Dlaczego ja?, odc.74 Nastolatka na wgarac

TVN 24 00:00 Serwis informacyjny, Prognoza pogody (co 15 min.) 05:00 Serwis informacyjny, Serwis sportowy, Serwis ekonomiczny, Prognoza pogody (co 30 min.) 10:00 Fakty po południu 11:10 Prosto z Polski. Program informacyjno-publicystyczny 11:40 Świat według Jacka 12:00 Tak jest. Program publicystyczny. 13:00 Fakty, ludzie, pieniądze 13:26 Fakty po Faktach 14:00 Kropka nad i 14:23 Czarno na białym. Magazyn. 15:00 Rozmowa Rymanowskiego. 15:30 Polska i świat. Magazyn 16:00 Szkło kontaktowe 17:00 Dzień po dniu 18:00 Kropka nad i 18:20 Czarno na białym. Magazyn. 18:50 Rozmowa Rymanowskiego 19:20 Polska i świat. Magazyn 19:40 Fakty po Faktach 20:10 Szkło kontaktowe 21:00 Dzień po dniu 21:55 Supermeteo 22:00 Portfel 22:10 Maja w ogrodzie 22:30 Sukces pisany szminką 22:40 Szkło kontaktowe 23:30 Polska i świat

TV RELIGIA 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:15 02:30 03:00 03:30 04:00 05:05 05:35 07:00 07:30 08:00 08:30

Jutrznia Wiara i polityk Przygody wielkich i małych , 7/13 Przygody wielkich i małych , 8/13 Biblijna lekcja religii Śladami wspaniałej przeszłości Wieści z Rzymu 161 Kasisi Rozmowa z siostrą Mariolą, dyrektor sierocińca w Kasisi. Rozmównica Tajemnice Słowa Nawiedzenie, Czechy Przygody wielkich i małych , 7/13 Przygody wielkich i małych , 8/13 Zdjęcie z Papieżem Tajemnice Słowa

09:00 Kasisi 09:30 Rozmowa z siostrą Mariolą, dyrektor sierocińca w Kasisi. 10:00 Rozmównica 11:05 Żeglujący biskup, Austria 11:50 Dzieci z gór, Rumunia 13:00 Nieszpory 13:30 Gotowi na śmierć ? 14:00 Biblijna lekcja religii 14:15 Poradnik szczęśliwego małżeństwa, Hiszpania 2/12 14:30 Wiara i polityka 15:00 Mnisi z listy przebojów, Austria 16:00 Rozmównica 17:05 Tajemnice Słowa 17:35 Zdjęcie z Papieżem 18:05 Święci tacy jak My 18:35 Wiara i polityka 19:05 Słownik języka Boskiego 19:30 Dajcie im jeść 20:00 Anielska Kuchnia 20:20 Archiwum X Kościoła 21:00 Mnisi z listy przebojów, Austria 22:00 Rozmównica 23:05 Ludzie na walizkach 23:35 Biblijna lekcja religii 23:50 Bliżej Świętego

TV POLONIA 00:00 Rodzinka.pl - odc. 39 “Wakacje pod Ełkiem” 00:30 Jadwiga Smosarska; film dok. 01:20 ZOO Story 02:00 Rodzina Leśniewskich - odc. 3* - Demostenes 02:30 Pytanie na śniadanie 04:55 Makłowicz w podróży - Podróż 20 (76) Indie “Z przyjaciółmi” 05:25 Barwy szczęścia - odc. 496 06:00 Wiadomości 06:15 Plebania - odc. 1794 06:45 Złotopolscy - odc. 332* Nigdy się z tobą nie rozwiodę 07:15 Czas honoru - odc. 41* “W pułapce” 08:00 Sopot 2003 na bis - Kayah 08:35 Janosik. Prawdziwa historia - 1/4 09:20 Janosik. Prawdziwa historia -2/4 10:05 Janosik. Prawdziwa historia - 3/4 11:00 Teleexpress 11:25 Kayah 12:15 Plebania - odc. 1794 12:45 Rodzinka.pl - odc. 39 “Wakacje pod Ełkiem”

13:15 Dobranocka - Wyprawa profesora Gąbki - odc. 3 - Ucieczka Deszczowców 13:30 Wiadomości 14:00 Sport 14:15 Pogoda 14:30 Ojciec Mateusz - odc. 57 - Gwiazdeczka 15:20 Kabaretowy Klub Dwójki - Grecja (47); widowisko rozrywkowe 16:10 Polonia 24 16:55 Barwy szczęścia - odc. 496 17:25 Glina - odc. 12/12 18:20 Przybieżeli do Betlejem 18:45 Plebania - odc. 1794 19:15 Dobranocka za oceanem - Wyprawa profesora Gąbki - odc. 3 - Ucieczka Deszczowców 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:05 Pogoda 20:15 Chichot losu - odc. 5/13* - Razem czy osobno 21:05 Polonia 24 21:45 Barwy szczęścia - odc. 496 22:10 Urszula Dudziak: Życie jest piękne; film dok. 22:55 Cała Polska śpiewa kolędy; koncert 23:40 Notacje - Marian Kociniak. Mów łacku prawdę; cykl dok.

TVP INFO 06:00 06:15 06:30 06:41 06:45 07:00 07:09 07:12 07:30 07:41 07:45 07:53 08:00 08:03 08:17 08:20 08:30 08:40 08:42 09:00

Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Twoja@sprawa Serwis Info Poranek Gość poranka Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek

09:06 09:10 09:20 09:30 09:39 09:42 09:48 10:00 10:10 10:21 10:30 10:44 10:50 11:00 11:20 11:30 11:55 12:00 12:20 12:30 12:55 13:00 13:10 13:30 13:55 14:00 14:30 14:55 15:00 15:10 15:30 15:55 16:00 16:15 16:25 16:30 16:57 17:00 20:00 20:10 21:00 21:05 21:30 21:41 21:45 22:15 22:24 22:27 22:30 22:45 23:30 23:42 23:50

Pogoda Info Gość poranka Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Serwis sportowy Info Poranek Serwis Info Poranek Biznes - otwarcie dnia Info Poranek Serwis Info Poranek Serwis sportowy Gość poranka Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Biznes Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Serwis sportowy Rozmowa dnia Biznes Pogoda Info Dla niesłyszących - Serwis Info Dzień Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Minęła 20ta program publicystyczny Pogoda Info Telekurier Serwis Info Wieczór Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE LOSOWANIE LOTTO Serwis Info Wieczór Pogoda Info Info Dziennik - Gość Info Dziennik INFO Dziennik - Raport Dnia Pogoda Info Sportowy Wieczór

08:30 08:42 09:00 09:10 09:20 09:30 09:42 09:48 10:00 10:10 10:21 10:30 10:44 10:50 11:00 11:20 11:30 11:55 12:00 12:20 12:30 12:55 13:00 13:10 13:30 13:55 14:00 14:30 14:55 15:00 15:10 15:30 15:55 16:00 16:15 16:30 16:57 17:00 20:00 20:10 21:05 21:30 21:41 21:45 22:16 22:24 22:30 22:45 23:30 23:42 23:50

Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Gość poranka Info Poranek Serwis Info Poranek Serwis sportowy Info Poranek Serwis Info Poranek Biznes - otwarcie dnia Info Poranek Serwis Info Poranek Serwis sportowy Gość poranka Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Biznes Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Serwis sportowy Rozmowa dnia Biznes Dla niesłyszących - Serwis Info Dzień Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Minęła 20ta program publicystyczny Telekurier Serwis Info Wieczór Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Pogoda Info Info Dziennik - Gość Info Dziennik INFO Dziennik - Raport Dnia Pogoda Info Sportowy Wieczór

23-29 GRUDNIA 2011

TELE5 00:20 Niebezpieczna współlokatorka (Teachers Pet) - film erotyczny, USA 2011, reż. Stormy Daniels, wyk. Gracie Glam, Alektra Blue, Ash Hollywood, India Summer, Brendon Miller, Dane Cross, 01:50 Nocny patrol - program rozrywkowy, 05:55 Buon Appetito! 1 - program kulinarny, 07:00 Telezakupy 10:00 Kosmica TV - program interaktywny, 12:00 Potwór z jeziora - thriller, 13:55 Playlista Tele5 - program rozrywkowy, 14:10 Flash Gordon (Flash Gordon) (15/22) - serial science-fiction, USA/Kanada 2008, wyk. Eric Johnson, Gina Holden, Karen Cliche 15:05 Jednostka Specjalna Dunaj (SOKO Vien) (31/34) - serial kryminalny, Austria 2005-2011, wyk. Bruno Eyron, Pia Baresch, Alma Hasun 16:00 Giganci nokautów II (Monster Knockouts II) (5/22) - serial rozrywkowy, USA 2010, 16:30 Giganci nokautów II (Monster Knockouts II) (6/22) - serial rozrywkowy, USA 2010, 16:55 Flash Gordon (Flash Gordon) (16/22) - serial science-fiction, USA/Kanada 2008, wyk. Eric Johnson, Gina Holden, Karen Cliche, Jody Racicot, 17:50 Benny Hill - program rozrywkowy, 18:55 Playlista Tele5 - program rozrywkowy, 19:05 Giganci nokautów II (Monster Knockouts II) (7/22) - serial rozrywkowy, USA 2010, 19:35 Giganci nokautów II (Monster Knockouts II) (8/22) - serial rozrywkowy, USA 2010, 20:00 Wściekłość i sprawiedliwość (Rage And Honor) - film akcji, USA 1992, reż. Terry H. Winkless, wyk. Cynthia Rothrock, Richard Norton, Brian Thompson, Catherine Bach 21:55 Benny Hill - program rozrywkowy, 23:05 Na tropie zbrodni (Da Vinci’s Inquest) (33/52) - serial kryminalny, Kanada 1998-2000

Godziny emisji programów podane sà w Eastern Time

ITVN 01:00 02:45 03:10 03:40 04:30 05:20 05:50 05:55 06:00 06:15 07:05 07:10 07:12 07:15 07:17 07:20 07:50 08:15 10:15 10:40 11:25 12:10 12:57 13:00 13:02 13:05 13:07 13:10 14:00 15:30 17:00 17:45 18:35 19:25 20:00 20:30 20:35 20:40 21:00 21:30 22:25 22:50 23:15

Teraz i zawsze - obyczajowy Na Wspólnej - serial obycz. 1529 Siostry - obycz., Francja 61/108 Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. Rozmowy w toku - talk show Fakty Sport Pogoda Uwaga! Polska 3176 Diabeł wie lepiej - USA 31/182 Serwis pogodowy - Polska Serwis pogodowy - Europa Serwis pogodowy - Świat Serwis pogodowy - Alpejski Serwis pogodowy - kurorty światowe W-11 Wydział Śledczy - serial fab.dok. Na Wspólnej - serial obycz. 1529 Dzień dobry TVN - magazyn Siostry - serial obycz., Francja 62/108 Rozmowy w toku - talk show Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. I Hate Rock’n’roll Live - Najmniejszy koncert świata, T.Love - koncert Serwis pogodowy - Polska Serwis pogodowy - Europa Serwis pogodowy - Świat Serwis pogodowy - Alpejski Serwis pogodowy - kurorty światowe Diabeł wie lepiej - USA 31/182 Daruj, Święty Mikołaju! - kom., Włochy 2007, reżyseria: Lucio Gaudino , scenariusz: Pietro ValsecchiFrancesca Parafia martwych dusz - film thriller, Wielka Brytania 2009, reżyseria: Mark Collicott, muzyka: Luke Phillips, Sędzia Anna Maria Wesołowska Diabeł wie lepiej - USA 32/182 Rozmowy w toku - talk show W-11 Wydział Śledczy Fakty Sport Pogoda Uwaga! Polska 3177 Na Wspólnej - serial obycz. 1530 Moje wielkie ormiańskie wesele - serial kom., Rosja 2/4 Nie ma lipy! - program rozr. 4/15 Na osi - magazyn Chlip-Hop- koncert - koncert

POLSAT 2 00:00 01:35 02:30 03:15 03:45 04:35 05:35 06:30 07:00 07:30 08:00 09:00 10:00 10:30 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:45 15:30 16:00 17:00 17:35 18:05 18:35 19:00 19:30 20:15 20:30 21:00 21:25 21:55 22:25 22:50 23:15

NOWY DZIEŃ z POLSAT NEWS Awantura o kasę, odc.130 Pierwsza miłość, odc.1364 Malanowski i Partnerzy, odc.268 Na końcu umrzesz Rodzina zastępcza (Lokalny autorytet), odc.242 Pensjonat pod Różą, odc.34 Zemsta Awantura o kasę, odc.131 Rodzina zastępcza, odc.9 Testy małżeńskie Daleko od noszy, odc.61 Jarmark medycyny naturalnej Świat według Kiepskich, odc.101 Bara bara Rodzina zastępcza, odc.243 Państwo w Państwie, odc.2 Samo życie, odc.211 Pensjonat pod Różą, odc.34 Zemsta Linia Życia, odc.19 Wydarzenia INTERWENCJA Dlaczego ja?, odc.75 19-letnia dziewczyna w ciąży ucieka od swoich rodziców Wydarzenia Pierwsza miłość, odc.1365 Linia Życia, odc.20 Rodzina zastępcza, odc.244 Żona zastępcza Świat według Kiepskich, odc.102 Czarny Lulek Rodzina zastępcza, odc.10 Błyskawiczne korepetycje Daleko od noszy, odc.62 Balladyna na każdą okazję Malanowski i Partnerzy, odc.269 Dziewczyna z prowincji Linia Życia, odc.20 Kobieta Cafe, odc.9 Wróżki, Wyszkoni INTERWENCJA Wydarzenia Samo życie, odc.211 Pierwsza miłość, odc.1365 Świat według Kiepskich, odc.102 Czarny Lulek Kolekcjonerzy, odc.16 W obliczu śmierci - GOPR, odc.11 Dlaczego ja?, odc.75 19-letnia dziewczyna w ciąży ucieka od swoich rodzicó

TVN 24 00:00 Serwis informacyjny, Prognoza pogody (co 15 min.) 05:00 Serwis informacyjny, Serwis sportowy, Serwis ekonomiczny, Prognoza pogody (co 30 min.) 10:00 Fakty po południu 11:10 Prosto z Polski 11:40 Świat według Jacka 12:00 Tak jest 13:00 Fakty, ludzie, pieniądze 13:26 Fakty po Faktach 14:00 Kropka nad i 14:23 Czarno na białym 15:00 Rozmowa Rymanowskiego 15:30 Polska i świat 16:00 Szkło kontaktowe 17:00 Dzień po dniu 18:00 Kropka nad i 18:20 Czarno na białym 18:50 Rozmowa Rymanowskiego 19:20 Polska i świat 19:40 Fakty po Faktach 20:10 Szkło kontaktowe 21:00 Dzień po dniu 21:55 Supermeteo 22:00 Portfel 22:10 Maja w ogrodzie 22:30 Sukces pisany szminką 22:40 Szkło kontaktowe 23:30 Polska i świat

02:00 02:15 02:30 03:00 04:00 05:05 05:35 06:05 06:50 07:00

11:00 11:25 12:00 12:15 12:45 13:15 13:30 14:00 14:15 14:25 16:40 17:20 17:50 18:25 18:45 19:15 19:30 19:55 20:05 20:15 21:00 21:05 21:45 22:10 22:45

TV POLONIA

TV RELIGIA 00:00 00:30 01:00 01:30

07:30 Dar Jakuba (Jacob’s Gift), USA 2001, reżyseria: John Schmidt, scenariusz: Steve Gottry, muzyka: Rob Pottorf, 08:00 Zdjęcie z Papieżem 08:30 Wiara i polityka 09:00 Mnisi z listy przebojów, Austria 10:00 Rozmównica 11:05 Czterej kapelani. Ofiara na morzu, USA 12:00 Nie jesteśmy aniołami - tajemnicza siła Jezuitów, Czechy 13:00 Nieszpory 13:30 Człowiek z historią 14:00 Biblijna lekcja religii 14:15 Poradnik szczęśliwego małżeństwa, Hiszpania 3/12 14:30 Wieści z Rzymu 161 15:00 Katolicy, Włochy 4/10 16:00 Rozmównica 17:05 Wiara i polityka 17:35 Zdjęcie z Papieżem 18:05 Słownik języka Boskiego 18:30 Tajemnice Słowa 19:00 Święci tacy jak My 19:30 Gotowi na śmierć ? 20:00 Słownik języka Boskiego 20:30 Wiara i polityka 21:00 Katolicy, Włochy 4/10 22:00 Rozmównica 23:05 Gotowi na śmierć ? 23:35 Biblijna lekcja religii 23:50 Bliżej Świętego

Jutrznia Tajemnice Słow Jezus wsród Nas , USA 1/3 Dar Jakuba (Jacob’s Gift), USA 2001, reżyseria: John Schmidt, scenariusz: Steve Gottry, muzyka: Rob Pottorf, Biblijna lekcja religii - Nowy Testament Śladami wspaniałej przeszłości Gotowi na śmierć ? Mnisi z listy przebojów, Austria Rozmównica Wieści z Rzymu 161 Gotowi na śmierć ? Koncert kolęd i pastorałek - Golec uOrkiestra Tego Dnia Jezus wsród Nas , USA 1/3

00:00 Rodzinka.pl - odc. 40 “Dorosłe nastolatki” 00:25 Szansa na Sukces - Mazowsze kolęduje z aktorami 01:15 Kayah 02:00 Do przerwy 0:1 - odc. 5/7 Uwaga detektyw 02:30 Pytanie na śniadanie 04:55 Opole na bis - Dedykacje; koncert 05:30 Barwy szczęścia - odc. 497 06:00 Wiadomości 06:15 Plebania - odc. 1795 06:45 Złotopolscy - odc. 333* Dziecko 07:20 Chichot losu - odc. 5/13* - Razem czy osobno 08:10 Polonia 24 08:50 Rozmowy kontrolowane 93’; kom. 10:25 Bibuła - odc. 4 Poza monopolem; cykl dok.

Teleexpress Od tartaku do muzeum Wilnoteka (Wilnoteka); magazyn Plebania - odc. 1795 Rodzinka.pl - odc. 40 “Dorosłe nastolatki” Dobranocka - Pomysłowy wnuczek Ogród dziadka odc. 8 Wiadomości Sport Pogoda Znachor 128’; dramat Polonia 24 Barwy szczęścia - odc. 497 Na pierwszym planie. Program Piotra Kraśki; program pub. Pamiętaj o mnie; koncert życzeń Plebania - odc. 1795 Dobranocka za oceanem - Pomysłowy wnuczek - Ogród dziadka odc. 8 Wiadomości Sport Pogoda Ojciec Mateusz - odc. 57 - Gwiazdeczka Morskim Szlakiem Polonii 2010 2011. Kroniki rejsu - odc. 16; felieton Polonia 24 Barwy szczęścia - odc. 497 Na pierwszym planie - Program Piotra Kraśki; program pub. Między nami Polakami; widowisko rozrywkowe

TVP INFO 05:55 06:00 06:10 06:15 06:30 06:41 06:45 07:00 07:10 07:13 07:30 07:41 07:45 07:53 08:00 08:03 08:20

Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Twoja@sprawa Serwis Info Poranek Gość poranka Info Poranek

Godziny emisji programów podane sà w Eastern Time

TELE5 00:05 Lub czasopisma - program rozrywkowy, 00:20 Miłość w stylu country (Heart Strings) - film erotyczny, USA 2011, reż. Stormy Daniels, wyk. India Summer, Carolyn Reese, Gracie Glam 01:55 Nocny patrol - program rozrywkowy, 05:55 Buon Appetito! 1 - program kulinarny, 07:00 Telezakupy 10:00 Kosmica TV - program interaktywny, 12:00 Cień wampira (Shadow of the Vampire) - dramat, USA/W. Brytania/Luksemburg 2000 13:55 Playlista Tele5 - program rozrywkowy, 14:10 Flash Gordon (Flash Gordon) (16/22) - serial science-fiction, USA/Kanada 2008 15:05 Jednostka Specjalna Dunaj (SOKO Vien) (32/34) - serial kryminalny, Austria 2005-2011, wyk. Bruno Eyron, Pia Baresch, Alma Hasun, Dietrich Siegl, 16:00 Giganci nokautów (Monster Knockouts) (7/22) - serial rozrywkowy, USA 2010, 16:30 Giganci nokautów (Monster Knockouts) (8/22) - serial rozrywkowy, USA 2010, 16:55 Flash Gordon (Flash Gordon) (17/22) - serial science-fiction, USA/Kanada 2008 17:50 Benny Hill - program rozrywkowy, 18:55 Playlista Tele5 - program rozrywkowy, 19:05 Giganci nokautów II (Monster Knockouts) (9/22) - serial rozrywkowy, USA 2010, 19:35 Giganci nokautów II (Monster Knockouts) (10/22) - serial rozrywkowy, USA 2010, 20:00 Wściekłość i sprawiedliwość 2 (Rage And Honor 2) - film akcji, USA/Indonezja 1993, reż. Guy Norris, wyk. Cynthia Rothrock, Richard Norton, Patrick Muldoon, Frans Tumbuan, 21:55 Benny Hill - program rozrywkowy, 23:05 Na tropie zbrodni (Da Vinci’s Inquest) (34/52) - serial kryminalny, Kanada 1998-2000, wyk. Nicholas Campbell, Suleka Mathew, Sarah-Jane Redmond,


9

PROGRAM POLSKICH TELEWIZJI - CZWARTEK

23-29 GRUDNIA 2011

FOTO GAŁĄZKA/AKPA (5)

Ksiądz Antoni (Włodzimierz Matuszak) składa życzenia Kubie (Krystian Wieczorek)

SERIALE

Ostatnia wigilia Kolacja Kolacjawigilijna wigilijna Kolacja wigilijna Kolacja Kolacja wigilijna wigilijna u księdza księdzaAntoniego Antoniego Antoniego księdza Antoniego uu uu uksiędza (Włodzimierz (Włodzimierz (Włodzimierz (Włodzimierz (Włodzimierz Matuszak, Matuszak, Matuszak, Matuszak, w wśrodku). środku).Przyszli Przyszli w środku). Przyszli w w środku). środku). Przyszli Przyszli wszyscy wszyscy wszyscynajbliżsi najbliżsi najbliżsi wszyscy najbliżsi proboszcza proboszczaiiiiiJózefiny Józefiny proboszcza Józefiny proboszcza proboszcza Józefiny Józefiny (Katarzyna (Katarzyna (Katarzyna (Katarzyna Łaniewska, Łaniewska,zzzzzlewej) lewej) Łaniewska, lewej) Łaniewska, Łaniewska, lewej) lewej)

Kasia (Olga Kalicka) i Krystyna (Bernadetta Machała) życzą Annie (Krystyna Tkacz) powrotu do zdrowia

To To będzie będzie wyjątkowo wyjątkowo wzruszająca wzruszająca uroczystość. uroczystość. Bohaterowie Bohaterowie serialu serialu „Plebania” „Plebania” po po raz raz ostatni ostatni zasiądą zasiądą do do kolacji kolacji wigilijnej wigilijnej * 5# ', + * (+" # ) # ( # +/ ' " ! ( $ %&,+ $($*) 1 * ! #1 * , &,2 -, # ( &,+# . # *' & ,$ ' 2 ',+ + * , ##2 &+'(+# , * %&$ %! # &$ $', , #($# /$ , " &, ()', %&,+* -,/ 1 ,

N Iwona (Karolina Nolbrzak) dzieli się opłatkiem z ojcem (Andrzej Chichłowski)

ITVN 01:10 01:35 02:00 02:35 03:00 03:25 03:50 04:35 05:20 05:50 05:55 06:00 06:15 07:05 07:10 07:12 07:15 07:17 07:20 07:50 08:15 10:15 10:40 11:25 12:10 12:57 13:00 13:02 13:05 13:50 14:10 16:00 17:00 17:45 18:35 19:25 20:00 20:30 20:35 20:40 21:00 21:30 23:35

Julka - serial obycz. 1/50 66 - dobre bo polskie 8 W-11 Wydział Śledczy Na Wspólnej - serial obycz. 1530 Siostry - obycz., Francja 62/108 Nie ma lipy! - program rozr. 4/15 Sędzia Anna Maria Wesołowska Rozmowy w toku - talk show Fakty Sport Pogoda Uwaga! Polska 3177 Diabeł wie lepiej - telenowela, USA 32/182 Serwis pogodowy - Polska Serwis pogodowy - Europa Serwis pogodowy - Świat Serwis pogodowy - Alpejski Serwis pogodowy - kurorty światowe W-11 Wydział Śledczy Na Wspólnej - serial obycz. 1530 Dzień dobry TVN - magazyn Siostry - obycz., Francja 63/108 Rozmowy w toku - talk show Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fabularno - dok. Miasto Kobiet - magazyn Serwis pogodowy - Polska Serwis pogodowy - Europa Serwis pogodowy - Świat Diabeł wie lepiej - telenowela, USA 32/182 66 - dobre bo polskie 8 Zezowate szczęście - komedia Najmniejszy koncert Świata: VOO VOO i HAYDAMAKY- koncert - koncert Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. Diabeł wie lepiej - telenowela, USA 33/182 Rozmowy w toku - talk show W-11 Wydział Śledczy - serial fab.dok. Fakty Sport Pogoda Uwaga! Polska 3178 Na Wspólnej - serial obycz. 1531 Trzy Gracje - film obyczajowy, Rosja 2006, reżyseria: David Keosayan, I Hate Rock’n’roll Live - Najmniejszy koncert świata, T.Love - koncert

POLSAT 2 00:00 01:35 02:30 03:15 03:45 04:35 05:35 06:30 07:00 07:30 08:10 09:00 09:45 10:00 10:30 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:45 15:30 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:15 20:30 21:00 21:25 22:00 22:25 22:50 23:15

NOWY DZIEŃ z POLSAT NEWS Awantura o kasę, odc.131 Pierwsza miłość, odc.1365 Malanowski i Partnerzy, odc.269 Dziewczyna z prowincji Rodzina zastępcza, odc.243 Forma jest treścią Pensjonat pod Różą, odc.35 Swaty Awantura o kasę, odc.132 Rodzina zastępcza, odc.10 Błyskawiczne korepetycje Daleko od noszy, odc.62 Balladyna na każdą okazję Świat według Kiepskich, odc.102 Czarny Lulek Rodzina zastępcza, odc.244 Żona zastępcza Psie serce, odc.9 Bemol SIĘ KRĘCI Samo życie, odc.212 Pensjonat pod Różą, odc.35 Swaty Linia Życia, odc.20 Wydarzenia INTERWENCJA Dlaczego ja?, odc.76 Uczennica nie chce więcej wracać do domu Wydarzenia Pierwsza miłość, odc.1366 Linia Życia, odc.21 Rodzina zastępcza, odc.245 Podrzutek Świat według Kiepskich, odc.103 Kosmiczna Landrynka Rodzina zastępcza, odc.11 Sztuka kłamstwa Daleko od noszy, odc.63 Choroba śpiącej królewny Malanowski i Partnerzy, odc.270 Wyśmiane marzenia Linia Życia, odc.21 Kobieta Cafe, odc.10 Janson INTERWENCJA Wydarzenia Samo życie, odc.212 Pierwsza miłość, odc.1366 Świat według Kiepskich, odc.103 Kosmiczna Landrynka Kabareton na Topie, odc.7 Taaaka ryba, odc.80 Dlaczego ja?, odc.76 Uczennica nie chce więcej wracać do dom

',% ( ! + +/ , # " * 4* 2( *)# &$# $'' '( '")(# 5 $ ) , * (+" &$ ) &$ , %$'( #$* ! '%2 , 0 * ! 2 * $ ") *& , , ( )', " / , $*' ) & $# 2 (+" , ' *$# &$! # $! &, &,1( ' 2 %$ ) #

TVN 24 00:00 Serwis informacyjny, Prognoza pogody (co 15 min.) 05:00 Serwis informacyjny, Serwis sportowy, Serwis ekonomiczny, Prognoza pogody (co 30 min.) 10:00 Fakty po południu 11:10 Prosto z Polski 11:40 Świat według Jacka 12:00 Tak jest 13:00 Fakty, ludzie, pieniądze 13:26 Fakty po Faktach 14:00 Kropka nad i 14:23 Czarno na białym 15:00 Rozmowa Rymanowskiego 15:30 Polska i świat 16:00 Szkło kontaktowe 17:00 Dzień po dniu 18:00 Kropka nad i 18:20 Czarno na białym 18:50 Rozmowa Rymanowskiego 19:20 Polska i świat 19:40 Fakty po Faktach 20:10 Szkło kontaktowe 21:00 Dzień po dniu 21:55 Supermeteo 22:00 Portfel 22:10 Maja w ogrodzie 22:30 Rozmowa Rymanowskiego

TV RELIGIA 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:15 02:30 03:00 04:00 05:05 05:35 06:05 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 10:00 11:05

Jutrznia Gotowi na śmierć Brat Ogień, Włochy 25/26 Brat Ogień, Włochy 26 Biblijna lekcja religii - Nowy Testament Śladami wspaniałej przeszłości Wiara i polityka Katolicy, Włochy 4/10 Rozmównica Tajemnice Słowa Tajemnice Słowa Taniec w Bożym domu , Francja Brat Ogień, Włochy 25/26 Brat Ogień, Włochy 26 Zdjęcie z Papieżem Gotowi na śmierć ? Katolicy, Włochy 4/10 Rozmównica Ksiądz na wojnie

11:30 13:00 13:30 14:00 14:15 14:30 15:00 15:25 16:00 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:25 20:00 20:30 21:00 21:25 22:00 23:05 23:35 23:50

#

& # ," # , # 1 # %! # 2 $ , ' * , &,+ ) %&$ $', , #($# $ $%/ ( " %&, / ") 1 ' 2 ( 5 '1 , ) &+'( # ,$& ' 1 , &()& & # 2($*' ' $'(& %&$ $', , &+'(+# &# (( / &, " 3 ' -& ' !

Proroctwa Daniela, Wielka Brytania Nieszpory Wiara i polityka Biblijna lekcja religii Poradnik szczęśliwego małżeństwa, Hiszpania 4/12 Gotowi na śmierć ? Wszystko jest możliwe Wniebowzięcie oczami Wschodu i Zachodu, Francja Rozmównica Tajemnice Słowa Zdjęcie z Papieżem Dajcie im jeść Gotowi na śmierć ? Anielska Kuchnia Archiwum X Kościoła Wieści z Rzymu 161 Tajemnice Słowa Wszystko jest możliwe Wniebowzięcie oczami Wschodu i Zachodu, Francja Rozmównica Ludzie na walizkach Biblijna lekcja religii Bliżej Świętego

TV POLONIA 00:00 Rezydencja - odc. 32 00:25 Notacje - Lech Ordon. Nie stałem na scenie z halabardą; cykl dok. 00:40 Cała Polska śpiewa kolędy; koncert 01:25 Świąteczne “Smaki czasu z Karolem Okrasą” - goście: Kamila i Andrzej Łapiccy 01:55 Maszyna zmian - Misiaczek 02:30 Pytanie na śniadanie 05:05 Dzika Polska - Pamięć kamieni 05:30 Barwy szczęścia - odc. 498 06:00 Wiadomości 06:15 Plebania - odc. 1796 06:40 Morskim Szlakiem Polonii 2010 2011. Kroniki rejsu - odc. 17; felieton 06:45 Złotopolscy - odc. 334* Szczęście Kowalskiego 07:20 M jak miłość - odc. 859 08:10 Polonia 24 08:45 Szansa na Sukces - Mazowsze kolęduje z aktorami 09:40 Szczęśliwej drogi...; rep. 10:05 Na pierwszym planie. Program Piotra Kraśki; program pub.

! $4 ! #+ & # # &, /$* $ *$#+ ' Józefina (Katarzyna #$ $ ,+* 4 -, Łaniewska) i Mateusz # (Michał Sieczkowski) + *',+' + , 2! '*$ " ' *$ -/ '($/) #+ %&$ $', , * ' )% # ) $ " /$4 # " * "$ ! (*2 # '(2% , 4* 1( $5 $ &$ GR # 5+ ,+ & $'#+ % / , #

10:40 Badacze natury - odc. 14 Ludzka twarz bobra; cykl rep. 11:00 Teleexpress 11:25 Kabaret Neo - Nówka - Co by było gdyby; widowisko rozrywkowe 12:05 Nasze twarze - artysta - kucharz (artysta - kucharz); cykl rep. 12:15 Plebania - odc. 1796 12:45 Rezydencja - odc. 32 13:15 Dobranocka - Miś Uszatek - Saneczki 13:30 Wiadomości 14:00 Sport 14:15 Pogoda 14:25 Instynkt - odc. 4* - Znak Lucyfera 15:15 Egzamin z życia - odc. 102 16:05 Polonia 24 16:50 Barwy szczęścia - odc. 498 17:25 Cudze listy; film dok. 18:25 Badacze natury - odc. 14 Ludzka twarz bobra; cykl rep. 18:45 Plebania - odc. 1796 19:10 Morskim Szlakiem Polonii 2010 2011. Kroniki rejsu - odc. 17; felieton 19:15 Dobranocka za oceanem - Miś Uszatek - Saneczki 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:05 Pogoda 20:10 Glina - odc. 12/12 21:05 Polonia 24 21:45 Barwy szczęścia - odc. 498 22:10 Znachor 128’; dramat; reż. Jerzy Hoffman

TVP INFO 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:13 07:30 07:45 07:53 08:00 08:03 08:17 08:20 08:30 08:40 08:42 09:00

Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek Twoja@sprawa Serwis Info Poranek Gość poranka Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek

Godziny emisji programów podane sà w Eastern Time

09:10 09:20 09:30 09:42 09:48 10:00 10:10 10:21 10:30 10:44 10:50 11:00 11:20 11:30 11:55 12:00 12:20 12:27 12:30 12:50 12:55 13:00 13:10 13:26 13:30 13:55 14:00 14:30 14:50 14:55 15:00 15:10 15:30 15:50 15:55 16:00 16:15 16:30 16:57 17:00 20:00 20:10 21:05 21:30 21:42 21:45 22:15 22:24 22:27 22:30

Gość poranka Info Poranek Serwis Info Poranek Serwis sportowy Info Poranek Serwis Info Poranek Biznes - otwarcie dnia Info Poranek Serwis Info Poranek Serwis sportowy Gość poranka Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Biznes Pogoda Info Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Pogoda Info Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Rozmowa dnia Biznes Dla niesłyszących - Serwis Info Dzień Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Minęła 20ta program publicystyczny Telekurier Serwis Info Wieczór Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE LOSOWANIE LOTTO Serwis Info Wieczór Pogoda Info Jan Pospieszalski: Bliżej program publicystyczny 23:15 Info Dziennik 23:50 Sportowy Wieczór

TELE5 00:05 Lub czasopisma - program rozrywkowy, 00:20 Skok na seks (Inside Job) - film erotyczny, USA 2011, reż. Stormy Daniels, wyk. Kagney Linn Karter, Alektra Blue, Brooklyn Lee, Gracie Glam, Barrett Blade, 01:55 Nocny patrol - program rozrywkowy, 05:55 Buon Appetito! 1 - program kulinarny, 07:00 Telezakupy 10:00 Kosmica TV - program interaktywny, 12:00 Rewolwerowiec - western, 13:55 Playlista Tele5 - program rozrywkowy, 14:10 Flash Gordon (Flash Gordon) (17/22) - serial science-fiction, USA/Kanada 2008, wyk. Eric Johnson, Gina Holden, Karen Cliche, Jody Racicot, 15:05 Jednostka Specjalna Dunaj (SOKO Vien) (33/34) - serial kryminalny, Austria 2005-2011, wyk. Bruno Eyron, Pia Baresch, Alma Hasun 16:00 Giganci nokautów II (Monster Knockouts) (9/22) - serial rozrywkowy, USA 2010, 16:30 Giganci nokautów II (Monster Knockouts) (10/22) - serial rozrywkowy, USA 2010, 16:55 Flash Gordon (Flash Gordon) (18/22) - serial science-fiction, USA/Kanada 2008, wyk. Eric Johnson, Gina Holden, Karen Cliche, Jody Racicot, 17:50 Benny Hill - program rozrywkowy, 18:55 Playlista Tele5 - program rozrywkowy, 19:05 Giganci nokautów II (Monster Knockouts) (11/22) - serial rozrywkowy, USA 2010, 19:35 Giganci nokautów II (Monster Knockouts) (12/22) - serial rozrywkowy, USA 2010, 20:00 Operacja Noah - thriller, 22:10 Benny Hill - program rozrywkowy, 23:15 Na tropie zbrodni (Da Vinci’s Inquest) (35/52) - serial kryminalny, Kanada 1998-2000, wyk. Nicholas Campbell, Suleka Mathew, Sarah-Jane Redmond,


KRZYŻÓWKI

10

23-29 GRUDNIA 2011

SUPER EXPRESS 3-4 MARCA 2007

Krzyżówki 103 JOLKA z klasą

1

& ;*%!*% ,+ *+ 1 '+(!&*+; % (" !/2 3*!& + # 21 *2 $ 12- 3:1 %/!- ,-3! + & ;*%!*%!) &!./ ,%!-1.37 (%/!-7 + # 21 *!#+ 12- 30 3 ; (% 3 1 * 1% . $ +'-!;( 3 %(0 (%/!- .'9 .%8 + # 21 *! .9+1+ * (- . '4# . "(&'" $ .-* % "&# !%& (.2 $ '&. &$-$ +*,&(.0 (&., 0. %

4(- . ). .-* $ &%* # % ( '( . %* -!% ) # 34,%- )"3 % " '&, *(. & ! & % & 34 6 *# % " ,2 # # & "( ! , (% ( ()" &"+# ($&7 -1 (- .% # & , &, )"&, '(.-5, . 3 .&, '&,& +! . '3&% , ) #% "+ ) $& & + &*&, % % *, ( & #+ % $ 2""& ). * % & ' 7 (* ')&* ") 2 ' 3% ' ( ( 4, +*. '& )" # & (-3 &#&,% .- ).%+( " ", * . .&%- , )* (&7-*%-$ ' %*-$ *(4, ( $ * . ")' ( & . . (&)%-$ $27+ . &7 '(.-)$ " "&% (&)." #+ "&# .-" '&% 7 ! &"% '* " . ,&$ .+ $ "(&'" % %&) '&! , !0 ) 2 '& &' # % + '(& +"* . (&, (+ . ( +(& & * ( )3-%% & #$+ 9 . .2" 8 "(&' #" ,& - ( %& % *( , ,-* ' % . )+(4," ,&! %%- ( +% " "( . 7 &'+). .&% & $ % . " . ( # !%( # .&, %- % # " ! "3 " % )* * " + " . (&! $ $&% .% "& * % .-% % .+'2 .0)*" '& $ *+ , !5 & ) (&%+ $ 2"" )"4( % (2" , ." '+3 '" '&*(. )" . +( , # & ). 3,

KO N K U R S 3X

Do wygrania dowolnie wybrana przez Państwa nagroda

Jak wygrać nagrodę? W TYM Wystarczy znaleźć prawidłowe hasła wszystkich krzyżówek, wybrać nagrodę i nadesłać odpowiedzi TYGODNIU DO wraz z numerem i nazwą danej krzyżówki (np. 5. Litery). Odpowiedzi powinny wpłynąć do WYGRANIA Spadające następnego czwartku do godz. 1PM. Wszystkie nadesłane poprawne rozwiązania wezmą udział nagród. Nazwisko laureata ogłosimy TRZY GŁÓWNE w losowaniu po losowaniu w Super Expressie. NAGRODY!!! Na kartki czekamy pod adresem redakcji: Dowolnie wybrana przez P stwa nagroda zostanie wysłana poczt

Super Express USA, Publishing Corporation 111 John Street, 28th Floor New York, New York 10038 z dopiskiem „Krzy˝ówki“ i numerem


KRZYŻÓWKI

23-29 GRUDNIA 2011

11

PANORAMICZNA

SUDOKU

3

PANORAMICZNA krzyżówka

5 krzyżówka Litery z pól z kropkami, czytane kolejno rzędami poziomymi, utworzą rozwiązanie.

łatwe

2

W każdym sudoku diagram należy uzupełnić w ten sposób, aby w każdym rzędzie poziomym, w każdej kolumnie pionowej i w każdym małym 9-polowym kwadracie znalazło się dziewięć różnych cyfr od 1 do 9. W rozwiązaniu każdego sudoku wystarczy podać 9 kolejnych cyfr z pierwszego, górnego rzędu diagramu.

=

Szyfr

=

=

5=6

4

4 ODCZYTAJ ZASZYFROWANE SŁOWA

=

=

5

=

=

.32./'%! ,+ *! 12- 32 1,%.3 ,- 1+.'+;*%! (0 (!1+ .'+;*%! + % #- )0 / ' 2 ,+1./ 9 '-32<:1' ! !* 12- 3 &0< 1,%. (%;)2 1! 19 ; %12) )%!&. 0 %/!-2 3 ,:( ,+*0)!-+1 *2 $ + + 0/1+-37 -+31%73 *%!


KRZYŻÓWKI

12

Rozwiązania krzyżówek nr 102

23-29 GRUDNIA 2011

SUPER EXPRESS 3-4 MARCA 2007

6

PANORAMICZNA

krzyżówka

Litery z pól z kropkami, czytane kolejno rzędami poziomymi, utworzą rozwiązanie.

1. Jolka z klasą - ZAPALNICZKA 2. Sudoku - 3, 4, 7, 9, 2, 1, 5, 6, 8 3. Panoramiczna - GOSPODARKA 4. Spadające litery - DŁUGA DYSKUSJA OZNACZA, ŻE OBIE STRONY NIE MAJĄ RACJI 5. Panoramiczna - PRZEGRODA 6. Panoramiczna - DOKTORAT 7. Ale numer - WYPŁATA 8. Panoramiczna - LOTNIK

Pani Wanda Siudak z Manville, NJ za prawid∏owe rozwiàzanie krzy˝ówek nr 102 z piàtkowego dodatku telewizyjnego Super Expressu otrzymuj nagrod . Nazwisko osoby, która poprawnie rozwiàza∏a krzy˝ówki nr 103 i mia∏a szcz´Êcie w losowaniu, podamy za tydzieƒ w piàtkowym dodatku telewizyjnym SE. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

ZNACZENIA SŁÓW )- %#)

=

+ &+* %#) "* %&+ +*

" &'% $#

%("

#- " *

' %* + $. + %#$ ! (')#%+, %#+) ,+ "

7 krzyżówka

ALE NUMER!

'&# &.% .&%- *-$ ) $-$ %+$ ( $ '&, %%.% # 61 ) 2 ! % "&, # * (' , " 7 '&# . 9 8 % # 7- ,' ) 1 # * (2 9 8 / % # * ( 9 8 % $&7 .% # 61 ) 2 , '&#+ . %%-$ %+$ ( $

+ ,' ). (&., 0. %

8

=

= 6


Dodatek telewizyjny 1223  

SETV dodatek telewizyjny 1223