Page 1

KRZYŻÓWKI – Do wygrania nowe nagrody! 20-26.01.2012 numer 3

str. 10-12

SZCZERE WYZNANIA ŻEBROWSKIEGO str. 2 „NA DOBRE I NA ZŁE” UPROWADZENIE AGATY str.6

Katarzyna Cichopek KIE L E I W Ą Z D O H NADC Y T I H E W O L A I R SE str. 9 Kolejne rozstanie w „M jak miłość”? Małżeństwo Kingi i Piotrka wisi na włosku! str. 6

Co? Gdzie? Kiedy w Nowym Jorku? str. str.4 5


PROGRAM POLSKICH TELEWIZJI - PIĄTEK

2

20-26 STYCZNIA 2012

Michał Żebrowski (40 l.) dołączył do obsady serialu „Na dobre i na złe”. Gra nowego ordynatora chirurgii w szpitalu w Leśnej Górze, profesora Falkowicza

– Bardzo lubię postać profesora Falkowicza – mówi aktor. – Mam nadzieję, że doda kolorytu Leśnej Górze

– Zaskoczył pan wszystkich decydując się zagrać w „Na dobre i na złe”! ? 0846 54:.3.*3 <&70&0. :&C 86<;2&B*2 )4'6<* 3&5.7&3D 56454<;(/E < 7* 6.&19 08=6; 4) :.*19 1&8 (.* 7<; 7.E 7<&143D 54591&634 H(.D :H6=) 41&0=: (4 78&34:. 7:4.78; 6*046) 3&:*8 3& 70&1E *9645*/70D 4BD(<;B*2 )4 4'7&); 8;1 04 3& 0.10& 2.*7.E(; &1* (.*7<E 7.E J* '.46E 9)<.&B : 8&0.2 56<*)7.E:<.E(.9 – Co wnie sie Fal ko wicz do Leśnej Góry? ? &6)<4 19'.E 8E 5478&C & '&6:3; (-&6&08*6 54 &0846709 )& 7.E < 3.*/ 046<;78&C !4 864(-E )* 7548;(<3; 5*:3; 7.*'.* (<B4:.*0 08=6; 3.* <347. 756<*(.:9 . 64'. 8;104 84 (4 56<;347. 29 4)54:.*) 3.* 046<;H(. &2 3&)<.* /E J* :B4J; 0./ : 264:.704 . )4)& 04146;89 7<5.8&14:. : *H3*/ =6<*

Aktor powinien

zaskakiwać

– Czarny charakter? ? 0846 3.* 54:.3.*3 4(* 3.&C 5478&(. 543.*:&J 84 3.( 3.* )&/* < 5*675*08;:; <&:4)4:*/ 0846 54:. 3.*3 046<;78&C < 8*,4 (4 3&5.7&B 7(*3&6<;78& '; 9(<;3.C 5478&C /&0 3&/'&6

3.97<& 46.3& ? 24/*,4 :75=13.0& . );6*0846& &6 8;78;(<3*,4 !*&869 5.E 864

)<.*/ '&6:3D . (.*0&:D )1& :.)<=: .*(- 43. 4(*3.D &104:.(<& –Otworzył się pan na propozycje telewizyjne? ? $6=(E )4 /*)3*/ < 5456<*)3.(- 4)54:.*)<. 41& )40846& &104:.(<& <478&B& 3&5.7&3& <&70& 09/D(4 )4'6<* & A & )4'6* . 3& <B*@ (.*7<; 7.E :.*10.2 9<3&3.*2 . 86<;2& 54 <.42 4) :.*19 :.*19 1&8 1&8*,4 <)*(;)4:&B*2 7.E <&,6&C : 8;2 7*6.&19 *H1. 486<;2&2 6=:3.* .38*6* 79/D(* 56454<;(/* 8*1*:. <;/3* 3& 5*:34 3.* 56<*/ )E 4'40 3.(- 4'4/E83.* &2 3& -46;<43(.* 548E J3D 641E 7*6.&14:D &1* 3.* 'E)E 4 8;2 2=:.B '4 /* 78*H2; 3& *8&5.* 56<;,484 :&F *H1. :7<;7804 5=/)<.* <,4)3.* < 51&3*2 <)/E(.& 64<54(<3D 7.E : 8;2 6409

– Kogo pan gra? ? 7& 541.(/. 08=6*29 :; )&/* 7.E J* /*78 3&/1*57<; < 3&/1*57<;(- % (<&7*2 56<;/)<.* 29 <:*6;+.04 :&C 8E 45.3.E – Wcielił się pan także w majora Sucharskiego w filmie „Tajemnica Westerplatte”, którego miał grać Bogusław Linda... ? .10& 2.*7.E(; 8*29 75480&B*2 7.E < 6*J;7* 6*2 . 7(*3&6<;78D &:B*2 -4(-1*:*2 54:.*)<.&B 2. -.7846.E 3.*+468933*/ 6*&1.<&(/. <)/EC 756<*) 1&8 "<3&B*2 J* 75480&B& ,4 06<;:)& . 3.* 24J3& )459 H(.C '; 8*3 3.*<:;01* .3 8*6*79/D(; 7(*3&6.97< . +.12 56<*5&)B '*/6<&B*2 2& 8*6.&B; < 4,97B&:*2 .3 )D . '&6)<4 54)4'&B 2. 7.E /*,4 2&/46 9(-&670. 4 78&34:.B*2 /*)3&0 <&,6&C 8E 5478&C <95*B3.* .3&(<*/ 5*B3.434 24/* :&6930. +.3&374:* & 54 904F(<*3.9 <)/EC <4 '&(<;B*2 : 04F(9 9H 2.*(-3.E8*,4 6*J;7*6&

– Niedawno zakończyły się zdjęcia do filmu „Sęp”, w którym gra pan główną rolę. To podobno bardzo mocny dreszczowiec. ? !4 86<;2&/D(; : 3&5.E (.9 +.12 &0(/. < )9J;2. 540B&)&2. 2.B4H(. 08=6; 4)347. 7.E 54<.42*2 )4 <&(-4)3.(- 564)90(/. &6)<4 +&/3; 7(*3&6.97< . )*'.98 6*J;7*670. 9,*

Rozm. KU BA ZAJ KOW SKI

FOTO PODSIĘBIERSKA/AKPA

ITVN 00:20 01:05 01:45 02:10 02:45 03:10 03:35 04:00 04:45 05:25 05:50 06:00 06:15 07:00 07:05 07:07 07:10 07:12 07:15 07:50 08:15 10:15 10:40 11:05 11:45 12:30 12:55 13:00 13:02 13:05 13:07 13:10 13:55 14:10 15:00 15:25 17:00 17:50 18:40 19:25 20:00 20:40 21:00 21:30 22:00 23:35

Miasto Kobiet - magazyn Selekcja 2011 - dok. Superwizjer - magazyn W-11 Wydział Śledczy Na Wspólnej - serial obycz. 1543 Siostry - obycz., Francja 78/108 Julia - telenowela Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. Rozmowy w toku - talk show Fakty Sport, Pogoda Uwaga! - dok. 3199 Diabeł wie lepiej - USA 48/182 Serwis pogodowy - Polska Serwis pogodowy - Europa Serwis pogodowy - Narciarskie Kurorty Polskie Serwis pogodowy - Alpejski Serwis pogodowy - Kurorty światowe W-11 Wydział Śledczy Na Wspólnej - serial obycz. 1543 Dzień dobry TVN - magazyn Siostry - obycz., Francja 79/108 Kino, kanapa, książki - mag. Rozmowy w toku - talk show Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. Julia - telenowela Serwis pogodowy - Polska Serwis pogodowy - Europa Serwis pogodowy - Narciarskie Kurorty Polskie Serwis pogodowy - Alpejski Serwis pogodowy - Kurorty światowe Diabeł wie lepiej - USA 48/182 Odrobina Polski - program rozr. Kryminalni - serial sensacyjny Wypadek-przypadek - magazyn Oczy miłości - komedia, Włochy2001, reżyseria: Giulio Base Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. Diabeł wie lepiej - USA 49/182 Rozmowy w toku - talk show W-11 Wydział Śledczy Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - dok. Wojciech Cejrowski. Boso - dok. 3/8 Julia - telenowela Powrót wilczycy1990, reżyseria: M. Piestrak, Kosowskie wesele mojego brata dok., Australia

POLSAT 2 00:35 Awantura o kasę, odc.147 01:30 Pierwsza miłość, odc.1381 02:15 Malanowski i Partnerzy, odc.285 Dziewczyna do towarzystwa 02:45 Rodzina zastępcza, odc.259 Pora odlotów 03:35 Pensjonat pod Różą, odc.51 Dar cz. 2 04:35 Awantura o kasę, odc.148 05:30 Rodzina zastępcza, odc.26 Bardzo biedna staruszka 06:00 Daleko od noszy, odc.78 06:30 Świat według Kiepskich, odc.118 Interes 07:00 Rodzina zastępcza, odc.260 Natura nie znosi próżni 07:50 Copernicus, odc.3 08:45 Samo życie, odc.228 09:35 Pensjonat pod Różą, odc.51 Dar cz. 2 10:30 Linia Życia, odc.36 11:05 Wydarzenia 11:30 Interwencja, odc.753 12:00 Dlaczego ja?, odc.92 Córka obawia się, że jej matka jest wykorzystywana 13:00 Wydarzenia 13:45 Pierwsza miłość, odc.1382 14:30 Linia Życia, odc.37 15:00 Rodzina zastępcza, odc.261 Ciężki los scenarzysty 16:00 Świat według Kiepskich, odc.119 Marcysia Maus 16:30 Rodzina zastępcza, odc.27 Wielkie pranie 17:00 Daleko od noszy, odc.79 17:30 Malanowski i Partnerzy, odc.286 łowca nagród 17:55 Linia Życia, odc.37 18:20 Kobieta Cafe, odc.20 Deląg. Nigdy nie jest zapóźno na zmiany 19:05 Interwencja, odc.753 19:20 Wydarzenia 19:50 Samo życie, odc.228 20:35 Pierwsza miłość, odc.1382 21:05 Świat według Kiepskich, odc.119 Marcysia Maus 21:30 Państwo w Państwie, odc.4 22:15 Dlaczego ja?, odc.92 Córka obawia się, że jej matka jest wykorzystywan 23:00 Nowy dzień z Polsat News

TVN 24 04:00 Serwis informacyjny, sportowy, ekonomiczny, Prognoza pogody (co 30 min.) 09:00 Fakty po południu 10:10 Prosto z Polski 10:40 Świat według Jacka 11:00 Tak jest. Program publicystyczny. 12:00 Fakty, ludzie, pieniądze 12:26 Fakty po Faktach 13:00 Piaskiem po oczach 13:23 Czarno na białym. Magazyn. 14:00 Rozmowa bardzo polityczna. Program publicystyczny. 14:30 Polska i świat 15:00 Szkło kontaktowe 16:00 Dzień po dniu 17:00 Piaskiem po oczach 17:20 Czarno na białym. Magazyn. 17:50 Rozmowa Rymanowskiego. Magazyn. 18:20 Polska i świat 18:40 Fakty po Faktach 19:10 Szkło kontaktowe 20:00 Dzień po dniu 20:55 Supermeteo 21:00 Multikino 21:20 Polska i świat 21:40 Fakty po Faktach 22:00 Portfel 22:25 Maja w ogrodzie 22:55 Supermeteo 23:00 Dzień po dniu 23:40 Multikino

TV RELIGIA 00:00 00:30 01:00 01:15 01:30 02:00 02:15 02:30 03:00 03:25 04:00 05:00 05:30 06:00

Jutrznia, live 15/250 Tajemnice Słowa 16 Małpka Z Długim Ogonem , 6/26 Królik I Żółw , Indie 7/26 Hermie i przyjaciele, USA 2/14 Biblijna lekcja religii Bliżej Świętego Etyka w biznesie Wszystko jest możliwe Życie jest wieczne Rozmównica 880 Gotowi na śmierć ? Wiara i polityka Legendarny szlak św. Jakuba, Hiszpania 15/20 06:55 Dzień z ikoną, Rosja 2/13

Godziny emisji programów podane sà w Eastern Time

07:00 07:15 07:30 08:00 08:30 09:00 09:25 10:00 11:00 12:45 13:00 13:30 14:00 14:15 14:30 15:00 15:30 16:00 17:00 17:30 18:05 18:35 19:05 19:35 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 23:00 23:30

Małpka Z Długim Ogonem , 6/26 Królik I Żółw , Indie 7/26 Hermie i przyjaciele, USA 2/14 Portrety Etyka w biznesie Wszystko jest możliwe Życie jest wieczne Rozmównica 880 Historia świętej Rity - miniserial obycz., Włochy 1/2 Poradnik szczęśliwego małżeństwa, Hiszpania 2/12 Nieszpory, live 14/250 Wieści z Rzymu 164 Biblijna lekcja religii Bliżej Świętego Tajemnice Słowa 16 Uczniowie Jezusa, 1/10 Pochodzenie człowieka, 3/9 Rozmównica 881 Gotowi na śmierć ? Nieznani - Zapomniani Wiara i polityka Święci tacy jak My Tajemnice Słowa 16 Bez kadzidła Szaleńcy Pana Boga 2 Gotowi na śmierć ? Uczniowie Jezusa, 1/10 Pochodzenie człowieka, 3/9 Rozmównica 880 Gotowi na śmierć ? Nieznani - Zapomniani

TV POLONIA 00:05 Zakończenie dnia 00:30 Moja misja na ziemi; rep. 01:00 Między nami bocianami - odc. 3 Pierwsze loty za płoty 01:30 Pytanie na śniadanie 04:10 Polonia 24 04:45 Plebania - odc. 1812 05:10 Dwie strony medalu - odc. 58 05:35 Wiadomości 05:50 M jak miłość - odc. 865 06:40 Wideoteka dorosłego człowieka - (3) 07:25 Złotopolscy - odc. 350* Kozy i barany 08:00 Kobiety z Auschwitz 37’; film dok. 08:45 Dzieci przełomu 09:10 Smaki polskie - Sztuka mięsa; magazyn kulinarny 09:30 Dole i niedole Ułana Krechowieckiego 25’; rep.

Globecast 1 888 988 5288 10:00 Plebania - odc. 1812 10:30 Teleexpress 10:35 Gwiazdy opolskich kabaretonów Kabaret Mumio 10:55 Poziom 2.0 - odc. 65; mag. 11:55 Magazyn Medyczny - Laserowa korekcja wzroku 12:15 Dwie strony medalu - odc. 58 12:40 Dobranocka - Przygody kota Gotfryda - odc. 36 - Duchy (Gofrette) 13:00 Wiadomości 13:25 Sport 13:40 Pogoda 13:50 Na dobre i na złe - odc. 464 Nauczka 15:00 Polonia 24 15:45 Człowiek z marmuru 153’; dramat 18:20 Plebania - odc. 1812 18:45 Dobranocka za oceanem - Przygody kota Gotfryda - odc. 36 - Duchy 19:00 Wiadomości 19:25 Sport 19:30 Pogoda 19:45 Na dobre i na złe - odc. 464 - Nauczka 20:35 Polonia 24 21:15 Człowiek z marmuru 153’; dramat 23:50 Zakończenie dnia 23:50 Złotopolscy - odc. 346* Śmiech i łzy Ilony

TVP INFO 06:00 06:10 06:15 06:30 06:45 07:00 07:13 07:30 07:45 07:53 08:00 08:03 08:17 08:20 08:30 08:42 09:00 09:10

Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek Twoja@sprawa Serwis Info Poranek Gość poranka Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Gość poranka

Cablevision

DirecTv

09:20 09:30 09:42 09:48 10:00 10:10 10:21 10:30 10:44 10:50 11:00 11:20 11:30 11:55 12:00 12:20 12:30 12:55 13:00 13:10 13:30 13:55 14:00 14:30 14:55 15:00 15:10 15:30 15:50 15:55 16:00 16:15 16:30 16:57 17:00 20:00 20:10 21:00 21:06 21:30 21:41 21:45 22:16 22:30 23:07 23:15 23:30

Info Poranek Serwis Info Poranek Serwis sportowy Info Poranek Serwis Info Poranek Biznes - otwarcie dnia Info Poranek Serwis Info Poranek Serwis sportowy Gość poranka Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Biznes Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Rozmowa dnia Biznes Dla niesłyszących - Serwis Info Dzień - JM Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Forum - wydanie 175 program publicystyczny Pogoda Info Telekurier Serwis Info Wieczór Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Info Dziennik Pogoda Info Sportowy Wieczór Dzień powszedni w Kabulu (Hidden Side of Kabul The/Vivre Kaboul) film dok. kraj prod.Francja (2011)

Time Warner Cable

AT&T

TELE5 00:30 06:10 07:00 10:00 12:00

13:50 15:10

15:45 16:20 16:55

17:55

18:55 19:30 20:00 21:50 22:20 22:50

23:45

Comcast

Nocny patrol - program rozrywkowy Buon Appetito! 3 - program kulinarny Telezakupy Kosmica TV - program interaktywny Gwiazda śmierci (Solar Attack) - film katastroficzny Kanada 2006 reż. Paul Ziller wyk. Mark Decascos Joanne Kelly Louis Gosset Jr. Łowcy niewolników (The Slave Hunters) (10/24) - serial przygodowy Korea Południowa 2010 27 minut spóźnienia (Reggie Perrin): wersja z lektorem (10/12) - serial kom. W. Brytania 2009 reż. Tristram Shapeero wyk. Martin Clunes Fay Ripley Neil Stuke Lucy Liemann Jim Howick Ukryta kamera - program rozrywkowy Ukryta kamera - program rozrywkowy Mroczne niebo (Dark Skies) (10/20) - serial science-fiction USA 1996 wyk. Eric Close Megan Ward J.T. Walsh Tim Kelleher Był sobie złodziej (Once a Thief) (10/22) - serial sensacyjny Kanada 1997 wyk. Ivan Sergei Sandrine Holt Nicholas Lea Jennifer Dale Victoria Pratt Ukryta kamera - program rozrywkowy Ukryta kamera - program rozrywkowy Cel Alexa 2 (CIA II Target Alexa) - film sensacyjny USA 1993 reż. Lorenzo Lamas wyk. Lorenzo Lamas Akta zbrodni (Medical Detectives) (27/41) - serial kryminalny USA 2005 Akta zbrodni (Medical Detectives) (28/41) - serial kryminalny USA 2005 Na tropie zbrodni (Da Vinci’s Inquest) (51/52) - serial kryminalny Kanada 1998-2000 wyk. Nicholas Campbell Suleka Mathew SarahLub czasopisma program rozrywkowy

Verizon

Cox Cable


PLEBANIA odc. 1812 Iza budzi się w ramionach Xawerego. Za wszelką cenę dąży do tego, żeby chłopak zamieszkał u niej na stałe. Xawery jednak wykręca się. W szpitalu Anna nawiązuje serdeczny kontakt z pacjentką Pękałową, kiedy kobieta dowiaduje się, że synem Anny jest Tracz omal nie mdleje. Przecież to Tracz wyrzucił ją z dziecmi z mieszkania na bruk. odc. 1813 Do proboszcza na plebanię przychodzi kobieta z koleżanką – zwolnione pracownice supermarketu. Proszą o pomoc i wstawiennictwo za nimi u kierownika. W markecie zamontowano kamery, które zarejestrowały podjadanie produktów przez kobiety. Proboszcz twierdzi, że sprawa nie jest taka prosta. Kobiety oceniają, że proboszcz nie chce im pomóc. Obrażone wychodzą. odc. 1814 Kasia prosi Bartka i Szymona o odwiedzenie proboszcza, który chce z nimi porozmawiać. Proboszcz wyręcza Józefinę w zakupach, chce sam pójść do supermarketu i rozeznać się w sytuacji. W sklepie prosi kierownika o chwilę rozmowy w sprawie zwolnionych pracownic. Pękałowa z Anną wyjaśniły sobie wszystkie spory, teraz w najlepszej komitywie siedzą i oglądają telewizję – relacjonuje Iza Blumentalowi. odc. 1815 Blumental postanawia poroz-

ITVN 00:30 01:20 01:45 02:10 02:45 03:10 03:35 04:00 04:45 05:25 05:50 05:55 06:00 06:15 06:40 07:05

08:35 09:00 11:00 11:20 11:45 12:10 12:35 13:30 13:55 14:55 16:00 16:45 17:00 18:45 19:15 20:00 20:25 20:35 20:40 21:00 22:35 23:25

Kryminalni - serial sensacyjny Bez oporów - serial dok. CRUISER - program motoryzacyjny W-11 Wydział Śledczy - serial fab.dok. Co za tydzień - magazyn Siostry - serial obycz., Francja 79/108 Julia - telenowela Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. Rozmowy w toku - talk show Fakty Sport Pogoda Uwaga! - dokumen Gdyby Kraków był stolicą część 1/4 Gdyby Kraków był stolicą część 2/4 Oczy miłości - komedia, Włochy2001, reżyseria: Giulio Base, scenariusz: Fabio Grassadoina, muzyka: Valerio Gallo Curcio, obsada: Giulio Base, Micaela Ramazzotti, Renzo Rinaldi, Wojciech Cejrowski. Boso - dok. 3/8 Dzień dobry TVN - magazyn Co za tydzień - magazyn Maja w ogrodzie - magazyn Historia polskich filmów kostiumowych Spotkania Doroty - talk show Bracia Karamazow - serial dramat, Rosja 1/8 Magiel Towarzyski - magazyn Skradzione życia - telenowela, Argentyna 99/135 Skradzione życia - telenowela, Argentyna 100/135 Usta Usta - komedia obyczajowa Odrobina Polski - program rozr. Twój ruch, kochanie, cz. 2 - dram., Australia 2 Wojciech Cejrowski. Boso - serial dok. 3/8 Selekcja 2011 - dok. 3/5 Fakty Sport Pogoda Uwaga! - dok. Dawny światek - przygodowy, 1/2 Usta Usta - komedia obyczajowa Na krawędzi - krym., Francja 2/18

3

PROGRAM POLSKICH TELEWIZJI - SOBOTA

20-26 STYCZNIA 2012

mawiać z Januszem na temat dalszego leczenia jego matki. Właściciel ściany przychodzi na posterunek, aby wycofać skargę. Zmienił decyzję po ostatniej wizycie proboszcza, który prosił, aby dać chłopcom jeszcze jedną szansę. Ksiądz Antoni postanawia spotkać się z Julią w sprawie zwolnionych pracownic supermarketu. Blumental zwierza się proboszczowi, że chyba za bardzo naciskał na Tracza, bo mężczyzna źle odebrał ostatnią rozmowę i wyszedł trzaskając drzwiami. odc. 1816 Józefina odbiera Annę ze szpitala. Razem wracają na plebanię. Irka i Witold rozmawiają na temat dzieci. Julia deklaruje proboszczowi pomoc pracownicom marketu. Dochodzi do sprzeczki pomiędzy Januszem i Blumentalem. Tracz jest zły, że lekarz wypisał Annę ze szpitala. Przyjeżdża po nią na plebanię i zabiera do siebie. Pawełek jest szczęśliwy, że babcia jest w domu.

BARWY SZCZĘŚCIA odc. 511 W trakcie rozmowy z Julią, nieświadoma niczego Kasia, zdradza koleżance, że obok zamieszkała studentka ASP – Karolina. Paweł jest załamany – przez cały dzień próbuje dodzwonić się do Julii i wszystko jej wytłumaczyć, ale ta nie odbiera telefonu... Zdzisio i Zenek pomagają Dominice, która ucieka przed Kamilem. Na pożegnanie dają jej wizytówkę swojej firmy. odc. 512 Do Piotra dzwoni lekarka ze szpitala, do którego rano przyjęto Kaję. Okazuje się, że dziewczyna

POLSAT 2 00:45 Pensjonat pod Różą, odc.47 Porwanie II 01:40 Pensjonat pod Różą, odc.48 Wielka ucieczka cz.1 02:30 Pensjonat pod Różą, odc.49 Wielka ucieczka cz.2 03:25 Pensjonat pod Różą, odc.50 Dar 1 04:20 Pensjonat pod Różą, odc.51 Dar cz. 2 05:15 Pierwsza miłość, odc.1378 06:00 Pierwsza miłość, odc.1379 06:45 Pierwsza miłość, odc.1380 07:30 Pierwsza miłość, odc.1381 08:15 Pierwsza miłość, odc.1382 09:00 Kabareton na TOPie, odc.3 Halama & Włodarczyk, Kabaret Młodów Panów, Andrzej Grabowski, Grzegorz Halama, Neo-nówka 10:35 Taaaka ryba, odc.84 11:05 Trudne sprawy, odc.61 Flirt w czasie urlopu staje się dla 25-letniego mechanika samochodowego koszmarem 12:05 Trudne sprawy, odc.62 Agresywna matka obrzuca wszystkich oskarżeniami 13:00 Wydarzenia 13:45 Tajemnice Kniei, odc.4?2011; r. Marcin Szumowski Tajemnice Kniei to cykl niezwykłych reportaży. Autorzy idą śladem 14:20 Hotel 52, odc.50 15:15 Ludzie Chudego, odc.3 16:10 Szpilki na Giewoncie, odc.31 16:30 Mamuśki, odc.3 17:00 Synowie, odc.9 Stara sympatia 18:00 Copernicus, odc.3 18:40 Psie serce, odc.12 Argo 19:30 Wydarzenia 20:00 OBLICZA AMERYKI, 20:30 Hotel 52, odc.50 21:25 Trudne sprawy, odc.61 Flirt w czasie urlopu staje się dla 25-letniego mechanika samochodowego koszmarem 22:15 Trudne sprawy, odc.62 Agresywna matka obrzuca wszystkich oskarżeniam 23:00 Nowy dzień z Polsat News 22:15 Trudne sprawy, odc.62 Agresywna matka obrzuca wszystkich oskarżeniam 23:00 Nowy dzień z Polsat News

próbowała popełnić samobójstwo. Jakubowscy są zrozpaczeni, za zaistniałą sytuację obwiniają Walawskiego... Julia wciąż nie daje znaku życia. Wściekły Paweł urządza Karolinie dziką awanturę. Hałasami na klatce schodowej interesuje się Robert. Magda dowiaduje się, że Julia jest u rodziców. odc. 513 Władek jedzie do Jastrzębiej Góry na spotkanie z Sabiną. Kobieta każe mu napisać do Kajtka list, w którym Władek ma wyjaśnić, że zaszła pomyłka i że wcale nie jest jego ojcem. Gdy zaczynają wspominać stare czasy, Sabinatrochę mięknie i pozwala Władkowi na spotkanie z synem... Paweł wraca z nocnej balangi, zachowuje się tak, jakby był był pod wpływem narkotyków. Magda jest przerażona i załamana zachowaniem brata. odc. 514 Kaja nadal nie poznaje Piotra i rodziców. Jakubowscy zakazują Walawskiemu kontaktów z córką. Marta pociesza byłego męża, co nie podoba się Robertowi. Piotr postanawia odnaleźć bezdomnego, który uratował Kaję spod kół pociągu. Chce dowiedzieć się, co zmusiło dziewczynę do tak dramatycznego kroku. odc. 515 Ksawery jest złym humorze _ sprawy kancelarii nie idą dobrze, nie udaje mu się pozyskać ważnego klienta. Tymczasem Kasia ma same sukcesy. Po sesji zdjęciowej do gazety Ksawery robi jej awanturę. Karolina dowiaduje się, że Paweł wyjechał do Włoch razem z Julią. Pociesza ją Robert. Karolina odwiedza go i wręcza mu portret Ewuni. Marcie nie podoba się ich zażyłość.

TVN 24 00:00 Serwis informacyjny, Prognoza pogody, Skrót informacji (co 30 minut) 04:00 Dzień na żywo: Serwis informacyjny, Skrót informacji 05:10 Drugie śniadanie mistrzów 06:00 Serwis informacyjny, Prognoza 06:30 Serwis informacyjny, Prognoza 07:00 Serwis informacyjny 07:10 Babilon 08:00 Serwis informacyjny, Prognoza 08:30 Serwis informacyjny, Prognoza 08:40 Multikino 09:00 Serwis informacyjny, Prognoza 09:30 Serwis informacyjny, Prognoza 09:30 Serwis informacyjny, Prognoza 09:40 Kalejdoskop tygodnia 10:00 Serwis informacyjny, Prognoza 10:10 Prosto z Polski 10:30 Reporterzy 11:00 Serwis informacyjny, Prognoza 11:30 Horyzont 12:00 Portfel 12:21 Fakty po Faktach 12:50 Dok. w TVN 24 13:50 Serwis informacyjny, Prognoza 14:00 Ciąg dalszy nastąpił 14:50 Serwis informacyjny, Prognoza 15:00 Szkło kontaktowe 16:00 Dzień po dniu 17:00 Babilon 17:45 Fakty po Faktach 18:15 Dzień po dniu 19:00 Ciąg dalszy nastąpił 19:45 Reporterzy 20:05 Prosto z Polski 20:30 Drugie śniadanie mistrzów. Magazyn 21:15 Portfel 21:25 Szkło kontaktowe 22:15 Kalejdoskop tygodnia 22:40 Reporterzy 23:05 Fakty po Faktach 23:35 Maja w ogrodzie

TV RELIGIA 00:00 01:00 01:30 01:45 02:00 02:30

Taize – niewiarygodne pojednanie, Hermie i przyjaciele, USA 3/14 Wierna Mrówka , Indie 8/26 Król Lew I Magiczna Skrzynia ,9/26 Wiara i polityka Gotowi na śmierć ?

03:00 03:10 04:05 05:00 05:30 06:00 07:05 08:00 08:30 09:00 10:15 11:05 12:00 12:30 14:00 15:00 16:50 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 22:50 23:00 23:30

SZPILKI NA GIEWONCIE odc. 31 Zosia postanawia wyjechać do Warszawy. Tymczasem pracownicy agencji szukają wspólnego kuponu totolotka, gdyż są przekonani, że skreślone na nim liczby padły w ostatnim losowaniu. Gdy w końcu go znajdują, okazuje się, że wygrana wcale nie jest tak wielka, jak początkowo myśleli. Martwi to zwłaszcza Artura. Liczył on, że dzięki tym pieniądzom sfinansuje wyprawę w Himalaje.

PIERWSZA MIŁOŚĆ odc. 1382 Ola namawia ojca, by jeszcze raz przemyślał decyzję dotyczącą wyjazdu na półroczną delegację do Warszawy. Powinien przede wszystkim wziąć pod uwagę zdanie Renaty. Nie jest pewne, czy ona będzie chciała czekać na niego ten cały czas, szczególnie teraz, kiedy oboje są ze sobą skłóceni. I rzeczywiście, Renata czuje się pominięta w jego planach. odc. 1383 Waldi i Boguś zjawiają się kolejny raz w salonie mody, należącym do Sabiny. Robią w salonie totalny bałagan, aby wywrzeć na niej presję i jak najskuteczniej ją zastraszyć. Żądają, by jak najszybciej oddała dług, który zaciągnęła u nich Jowita. Sabina nie zamierza tego tak zostawić. odc. 1384 Artur opowiada Pawłowi o dziewczynie z telewizyjnego reporta-

Jan Paweł II w Moskwie Siostry, Szwajcaria Caravaggio: światło i cień, Francja Wiara i polityka Wieści z Rzymu 164 San Francesco di Giotto , Włochy Aga Chan: głos rozsądku, Kanada Etyka w biznesie Gotowi na śmierć ? Od Araratu do Ziemi Świętej , Anioły Karola Malczyka Muzułmanie na Sycylii, Włochy Tajemnice Słowa 16 Nawiedzenie, Czechy Obrzędy egzorcyzmu. Prawda i mity, Historia świętej Rity - miniserial obycz., Włochy 2 Egzekutor, Izrael Gotowi na śmierć ? Szaleńcy Pana Boga 2 Wiara i polityka Święci tacy jak My Tajemnice Słowa 16 Bez kadzidła Historia świętej Rity - miniserial obycz., Włochy 2 Seminarium od środka Ludzie na walizkach Bez kadzidła

TV POLONIA 00:15 Złotopolscy - odc. 347* Milion dolarów 00:45 Złotopolscy - odc. 348* Wypędzony 01:10 Złotopolscy - odc. 349* Sztywniak 01:35 Złotopolscy - odc. 350* Kozy i barany 02:10 Polonia 24 02:50 Gazda z Diabelnej - odc. 3 03:55 Parada oszustów - odc. 3/4* - Tajny detektyw 04:50 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń 05:10 Dole i niedole Ułana Krechowieckiego; rep. 05:40 Ojciec Mateusz - odc. 60 - Urwisko 06:30 Makłowicz w podróży - Podróż 11 Chorwacja (46) Nad Dunajem; magazyn kulinarny 07:00 Na dobre i na złe - odc. 464 - Nauczka 07:55 Każde dotknięcie zostawia ślad. Alina Szapocznikow 48’; film dok.; reż. Anna Zakrzewska, Joanna Turowicz

08:55 10:00 10:30 10:50 11:45 12:10 12:40 13:00 13:20 13:30 13:45 14:40 15:00 15:25 17:15 17:50 18:40 19:00 19:20 19:25 19:35 20:25 20:45 21:10 23:05 23:05 23:30 23:50

NA WSPÓLNEJ odc. 1544 Zapłakana Gosia nocuje u Kamila i jego żony. Dopiero nazajutrz opowiada Zuzie o tym, co się stało – odkryła, że jej mąż jest gejem. Wojtek proponuje Żanecie, by pojechała z nim obejrzeć nowy samochód, który dla niej znalazł. Ewa sugeruje przyjaciółce, że to tylko pretekst, by się

Kulturalni PL (72); mag. Słownik polsko@polski - talk - show Teleexpress M jak miłość - odc. 866 Rodzinka.pl - odc. 45 „Magda” Rodzinka.pl - odc. 46 „Nie ma czasu do stracenia” Dobranocka - Bolek i Lolek w Europie - W Hiszpanii Wiadomości Sport Pogoda Czas honoru - odc. 44* „Tajna broń” Pamiętaj o mnie; koncert życzeń Polonia 24 Warszawa 104’; film fabularny Dole i niedole Ułana Krechowieckiego 25’; rep. M jak miłość - odc. 866 Dobranocka za oceanem - Bolek i Lolek w Europie - W Hiszpanii Wiadomości Sport Pogoda Czas honoru - odc. 44* „Tajna broń” Pamiętaj o mnie; koncert życzeń Polonia 24 Warszawa 104’; film fabularny Plebania - odc. 1808 Zakończenie dnia Plebania - odc. 1809 Plebania - odc. 1810

TVP INFO 05:55 06:00 06:10 06:15 06:30 06:40 06:45 07:00 07:08 07:15 07:24 07:30 07:36 07:45 08:30 08:38 08:45 09:00 09:10

żu, w której zakochał się od pierwszego wejrzenia. Krzyżanowski nie ma nawet siły słuchać bredni przyjaciela – szczególnie teraz, kiedy ten ma żonę. Kulczycki stawia sobie za cel, by odnaleźć tę dziewczynę i to jak najszybciej. odc. 1384 Kamil ma do siebie żal o to, jak potoczyły się sprawy z Emilką. Najpierw niepotrzebnie narobił sobie nadziei, pocałował ją wbrew jej woli, a następnie zbyt krytycznie i szablonowo ją osądził. Nie dość, że czuje się z tym źle, to jeszcze Emilka coraz bardziej się od niego oddala. Nie widzi innego wyjścia z sytuacji, jak wyjazd z Wadlewa. odc. 1385 Artur kontynuuje poszukiwania ukochanej „z telewizora”. Pomaga mu w tym Franek, który razem z nim przesiaduje w miejscu, w którym przeprowadzono z piękną nieznajomą wywiad do reportażu. Jego determinacja zostaje w końcu wynagrodzona. Artur spotyka Lidkę w najmniej oczekiwanym momencie.

Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Pogoda Info Serwis Info Poranek Info Poranek OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Poranek Info Poranek OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Poranek Pogoda Info

Godziny emisji programów podane sà w Eastern Time

09:15 09:22 09:30 09:41 09:45 10:00 10:14 10:18 10:30 10:50 10:55 11:00 11:15 11:30 11:50 11:55 12:00 12:30 12:50 12:55 13:00 13:15 13:30 13:50 13:55 14:00 14:30 14:50 14:55 15:00 15:30 15:50 15:55 16:00 16:57 17:00 20:00 20:30 20:52 21:00 21:30 21:40 21:45 22:15 22:30 22:55 23:03 23:22

z nią spotkać. Igor po raz kolejny przeciwstawia się nowej szefowej. Zatwierdza artykuł napisany wbrew nowym wytycznym Niny. odc. 1545 Gosia przychodzi do mieszkania, by zabrać swoje rzeczy. Zastaje w nim Piotra. Tłumaczy on jej, że od lat próbował wyprzeć się tego, co czuł do mężczyzn i żył w poczuciu winy. Tadeusz opowiada Włodkowi o urokach Toskanii. Serdecznie zaprasza Ziębów do siebie. odc. 1546 Nicole dostaje nowy paszport, jednak wciąż nie ma pieniędzy na powrót do USA, gdyż ukradziono jej wszystko. Mikołaj deklaruje, że kupi jej bilet. Igor i redaktor naczelny razem chcą przeciwstawić się Ninie. Kobieta zawiadamia zarząd koncernu. Informuje, że redakcja utrudnia jej wprowadzenie potrzebnych gazecie zmian. Zuza namawia Gosię, by powiedziała rodzicom o kochanku męża. Po południu Zimińską zaczepia Witek. Oświadcza, że kocha Piotra i prosi o pomoc. odc. 1547 Gosia mówi matce, że Piotr jest gejem. Prosi ją, by nie powtarzała tego ojcu. Kinga ma zaprezentować dyrektorowi projekt kampanii promocyjnej jej pisma. Podczas spotkania Smolny przedstawia rzekomo ich wspólny pomysł. Okazuje się, że zupełnie zmienił koncepcję Brzozowskiej. Włodek przekonuje żonę, by przyjęli zaproszenie Tadeusza do Toskanii. Marii nie podoba się ten pomysł. Nie chce, by mąż wiedział, że kolega z liceum był jej wielką miłością.

Infonuta Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Serwis sportowy Eurosąsiedzi - odc. 52 (odc. 52) magazyn prod.Polska Niemcy (2012) Era Wynalazków - Odc. 12 magazyn Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Serwis Info - Podsumowanie Tygodnia Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Debata po europejsku Parlament i Prezydencja odc. 3 Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Tradycja nie umiera - odc. 3 magazyn Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Było nie minęło - kronika zwiadowców historii. Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Studio Wschód magazyn Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Prawdę mówiąc - odc. 18 magazyn Serwis Info Wieczór Pogoda Info Raport z Polski - Ekstra Serwis Info Wieczór Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE LOSOWANIE LOTTO Serwis Info Wieczór Pogoda Info Sportowy Wieczór Paparazzi rekiny z Lazurowego Wybrzeża (Paparazzi! Sharks of the French Riviera/Paparazzi de la cote díazur) dok. kraj prod.Francja (2010)

TELE5 00:05 Na zawsze razem (Always and Forever) - film erotyczny USA 2009 reż. Michael Raven wyk. Michael Raven Arianna Armani Barrett Blade Mikayla Mendez 01:40 Nocny patrol - program rozrywkowy 06:10 Buon Appetito! 3 - program kulinarny, 07:00 Telezakupy 10:00 Kosmica TV - program interaktywny, 12:00 Mroczny rycerz (Dark Knight) (4/26) - serial przygodowy, W.Brytania/Nowa Zelandia 2000, 12:55 Nieźle kliknięci - program rozrywkowy, 13:25 DISCO BANDŻO - program muzyczny, 14:45 Rącze konie (All the Pretty Horses) dramat, USA 2000, reż. Billy Bob Thornton, wyk. Matt Damon, Henry Thomas, Lucas Black, Penelope Cruz, 16:00 Playlista Tele5 - program rozrywkowy, 17:10 Zawód szpieg (Secret Agent Man) (5/12) - serial sensacyjny, USA 2000, wyk. Costas Mandylor, Dina Meyer, Paul Guilfoyle, 18:10 Wyścig z żywiołem (Frozen Impact) - film katastroficzny, USA 2003, reż. Neil Kinsella, wyk. Ted McGinley, Linda Purl, Stacy Keach, Myles Jeffrey, Nicole Paggi, 20:00 Dziewczyny z przemytu (Human Trafficking) (1/2) - dramat kryminalny, Kanada/USA 2005, reż. Christian Duguay, wyk. Robert Carlyle,Donald Sutherland,Mira Sorvino, 21:55 Sekta (The Cult) (1/13) - serial sensacyjny, Nowa Zelandia 2009, reż. Peter Burger, Charlie Haskell, Michael Duignan, wyk. Renato Bartolomei, Latham Gaines, Gareth Reeves 22:55 Miasto ludzi (Cidade dos Homens) (11/20) - serial obycz., Brazylia 2002-2005, reż. Fernando Meirelles, Katia Lund 23:30 Miasto ludzi (Cidade dos Homens) (12/20) - serial obycz., Brazylia 2002-2005, reż. Fernando Meirelles, Katia Lund, wyk. Darlan Cucha, Douglas Silva, Jonathan Haagensen,


PROGRAM POLSKICH TELEWIZJI - NIEDZIELA

4

20-26 stycznia 2012

KALENDARIUM

CO, GDZIE, KIEDY W NOWYM JORKU I OKOLICACH PITEK 20 STYCZNIA Eric Lavazzon: „GOD OR EVIL BUT STILL HUMAN” Starbucks Coffee 910 Manhattan Ave. Greenpoint W „polskim Starbucksie” do 6 lutego można oglądać prace polskiego artysty Erica Lavazzone. Kuratorem wystawy jest Janusz Skowron.

SOBOTA 21 STYCZNIA

5 PM Spotkanie z Marianem Polakiem Chlabiczem Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 180 Second Ave. (pom. 11 St. i 12 St.). Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce zaprasza na spotkanie z Marianem Polakiem-Chlabiczem – tłumaczem i twórcą pierwszego polskoangielskiego wydania „33 najpiękniejszych wierszy miłosnych” Bolesława Leśmiana. Tomik ilustrował Janusz Skowron. Spotkanie będzie zarazem wernisażem wystawy rysunków i grafik, (między innymi prac znajdujących się w książce) autorstwa tego znanego nowojorskiego artysty. W drugiej części wieczoru zapraszamy na lampkę wina oraz rozmowy w kuluarach. Bedzie także możliwość nabycia tomików oraz grafik. Info: 212-505-9077, e-mail office@pilsudski.org

NIEDZIELA 22 STYCZNIA 2.30 PM „Kabaretion” – wieczór z polskimi kabaretami Polsko-Amerykańskie Centrum Kultury 1-3 Monroe Street Passaic, New Jersey Okazja do pośmiania się z kabaretem Smile, Kabaretem Młodych Panów, Krzysztofem Ibiszem i Mariuszem Kałamagą. info: www.mojkabaret.com

ITVN 00:20 Odwróceni - serial sensacyjny 01:10 Łowca - serial thriller, Francja 3/6 02:00 Skradzione życia - telenowela, Argentyna 99/135 02:55 Skradzione życia - telenowela, Argentyna 100/135 03:55 Koszmarny rejs - film thriller, Francja2005, reżyseria: Natacha Cagnard 05:25 Fakty 05:50 Sport 05:55 Pogoda 06:00 Uwaga! - dokumen 06:15 Kryminalni - serial sensacyjny 07:05 Na osi - program motoryzacyjny 07:25 Kosowskie wesele mojego brata dok., Australia 08:20 Selekcja 2011 - dok. 3/5 09:00 Dzień dobry TVN - magazyn 11:00 CRUISER - program motoryzacyjny 11:25 JAZDA POLSKA czyli jak przetrwać na polskich drogach - program motoryzacyjny 11:50 Anatomia miasta - program rozr. 3/9 12:10 Dawny światek - przygodowy, Włochy 1/2 13:45 Skradzione życia - telenowela, Argentyna 101/135 14:50 Skradzione życia - telenowela, Argentyna 102/135 15:55 Gdyby Kraków był stolicą część 3 3/4 16:20 Gdyby Kraków był stolicą część 4 4 16:45 Julia - telenowela 17:15 Julia - telenowela 17:40 Julia - telenowela 18:10 Julia - telenowela 18:35 Julia - telenowela 19:05 Kino, kanapa, książki - mag. 19:35 W roli głównej 3/6 20:00 Fakty 20:25 Sport 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! - dok. 21:00 Zbrodnia i wino - film kryminalny, Francja2011, reżyseria: Marc Riviere, muzyka: Laurent Sauvagnac 22:40 Bez oporów - serial dok. 23:05 Superwizjer - magazyn 23:30 Historia polskich filmów kostiumowych 23:55 Miasto Kobiet - talk show

bilety: 718-389-1684, 718-349-0486, 718-389-7790, 973-478-6611, 973-779-6613, 973-779-6855, 973473-3845 7.30 PM Audytorium Szkoły św. Stanisława Kostki 10 Newel Street Greenpoint Tym razem okazję do pośmiania się z kabaretem Smile, Kabaretem Młodych Panów, Krzysztofem Ibiszem i Mariuszem Kałamagą będą mieli mieszkańcy Nowego Jorku. info: www.mojkabaret.com bilety: 718-389-1684, 718-349-0486, 718-389-7790, 973478-6611, 973-779-6613, 973-779-6855, 973-473-3845

WTOREK 24 LUTEGO

00:45 02:45 03:15 03:45 04:15 04:45 05:15

06:10 07:10 08:00 08:30 09:30 10:15 10:40 11:10 12:00 12:30 13:00 13:45 14:30 15:20

15:50 16:40 17:30 19:30 20:00 20:50 21:40 22:30 23:00

Bezpłatna mammografia Nowojorskie Biuro Opieki nad Uchodźcami i Imigrantami (NYS Bureau of Refugee and Immigrant Assistance) po raz kolejny organizuje bezpłatne badania piersi dla mieszkanek metropolii. Specjalny „mammobus” pojawi się również w polskich dzielnicach: na Greenpoincie i w Boro Park.

OD NIEDZIELI 5 LUTEGO Spotkania z Beatą Pawlikowską, gościem honorowym 15 Balu Podróżnika Polonijny Klub Podróżnika zaprasza na serię spotkań i wykładów z Beatą Pawlikowską, która jest gościem honorowym tegorocznego 15. Balu Podróżnika. Oto plan spotkań: • Niedziela, 5 lutego , 6 pm, Galeria „DRUCH STUDIO”, 920 Brunswick Ave., Trenton NJ, prezentacja pt. ŻYCIE JEST PODRÓŻĄ . • Środa, 8 lutego, 7 pm, Dom Polski CRACOVIA., 196 Main Ave. Wallington, NJ, prezentacja pt. SZKOŁA ŻYCIA W AMAZONII • Piątek, 10 lutego, 7 pm, Centrum PolskoSłowiańskie, 177 Kent St., Greenpoint, prezentacja pt. ŻYCIE JEST PODRÓŻĄ • Sobota, 11 lutego, 5 pm, kościół św. Stanisława Męczennika, 101 E. 7th Str. Manhattan, prezentacja pt. SZKOŁA ŻYCIA W AMAZONII

SPORT W POLSACIE 2 Linia Życia, odc.33 Linia Życia, odc.34 Linia Życia, odc.35 Linia Życia, odc.36 Linia Życia, odc.37 Kabareton na TOPie, odc.4 Kabaret Łowcy. B, Kabaret Skeczów Męczących, Grupa Rafała Kmity, Kabaret Cicach Trudne sprawy, odc.61 Flirt w czasie urlopu staje się dla 25-letniego mechanika samochodowego koszmarem Trudne sprawy, odc.62 Agresywna matka obrzuca wszystkich oskarżeniami Ewa gotuje, odc.132 Hotel 52, odc.50 Ludzie Chudego, odc.3 Mamuśki, odc.3 Synowie, odc.9 Stara sympatia Szpilki na Giewoncie, odc.31 Copernicus, odc.3 Ewa gotuje, odc.132 Wydarzenia Państwo w Państwie, odc.4 Przeznaczenie, odc.12 Romans.net.pl Tajemnice Kniei, odc.4?2011; r. Marcin Szumowski Tajemnice Kniei to cykl niezwykłych reportaży. Autorzy idą śladem Kabareton na TOPie, odc.4 Kabaret Łowcy. B, Kabaret Skeczów Męczących, Grupa Rafała Kmity Psie serce, odc.13 Tungo SPORT W POLSACIE 2 Wydarzenia Przeznaczenie, odc.12 Romans.net.pl Szpilki na Giewoncie, odc.31 Ludzie Chudego, odc.3 OBLICZA AMERYK NOWY DZIEŃ z POLSAT NEWS

TVN 24 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00 01:15

IMPREZY, KTÓRE TRWAJĄ...

17.10 PM Cotygodniowe audycje Krzysztofa Medyny Polskie Radio (www.polskieradiousa.com) Na falach: 1160 AM lub 1520 AM (w okolicach NY, NJ, CT) lub na na ywo na stronie: http://www.polskieradiousa.com

POLSAT 2

Serwis informacyjny, Prognoza Skrót informacji Serwis informacyjny, Prognoza Skrót informacji Serwis informacyjny, Prognoza Skrót informacji

01:30 01:45 02:00 02:30 02:45 03:00 03:15 03:30 03:45 04:40 05:20 06:30 07:20 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:10 10:30 11:00 11:15 12:00 12:21 12:50 13:45 14:30 15:00 16:00 16:30 17:10 17:40 18:00 18:40 19:05 20:00 20:45 21:00 21:45 22:20 22:25 23:00

„Kabaretion” wieczór wieczór Kabaretem Kabaretem „Kabaretion” „Kabaretion”–––––wieczór „Kabaretion” wieczór wieczórzzzzzKabaretem Kabaretem Kabaretem Młodych Młodych Młodych Panów Panów Panów nie nie nie tylko tylko tylko Młodych Młodych MłodychPanów Panów Panówiiiiiinie nie nietylko tylko tylko

ZA DARMO W NOWYM JORKU

Do muzeum zawsze można wejść nawet za 1 dolara, bowiem obowiązuje tam „suggested donation” • Museum of Arts & Design 2 Columbus Circle Manhattan, tel. 212-299-7777 W każdy czwartek od 6 pm do 9 pm można do muzeum wejść nawet za dolara, obowiązuje tam „Pay-What-You-Wish”

• Museum od Modern Art (MoMA) 11 West 53 Street Manhattan tel. 212-708-9400 W każdy piątek od godz. 4 pm można wejść do muzeum za darmo.

• Queens Museum of Art Flushing Meadows Corona Park Queens, tel. 718-592-9700 Bilet kosztuje 5 dol. (2.50 dol. - dzieci powyżej 5 lat), ale w muzeum obowiązuje „suggested donation” i można wejść nawet za dolara.

Zarezerwuj datę! Mammobus, w którym będzie można poddać się bezpłatnemu badaniu, pojawi się w następujących terminach: • piątek, 27 stycznia 2012 – Greenpoint • sobota, 24 marca 2012 – Boro Park • piątek, 30 marca 2012 Greenpoint

• Museum of Natural History 79 Street & Central Park West Manhattan tel. 212-769-5100 Do muzeum zawsze można wejść nawet za 1 dolara, bowiem obowiązuje tam „suggested donation”

• Brooklyn Botanical Garden 1000 Washington Ave. Brooklyn, tel. 718-623-7200 Do muzeum można wejść za darmo we wtorki od 8 am do 6 pm, a w soboty do 10 am do południa.

Bezpłatny kurs języka angielskiego Szkoła nr. 110 124 Monitor Street

• Metropolitan Museum of Art 1000 5th Avenue Manhattan, tel. 212-535-7710

Zarejestruj się! Każda osoba, która chce skorzystać z bezpłatnej mammografii musi zarejestrować się telefonicznie: • 800 564 6868 • 631 581 4171

Serwis informacyjny, Prognoza Skrót informacji Serwis informacyjny, Prognoza Serwis informacyjny Skrót informacji Serwis informacyjny, Prognoza Skrót informacji Serwis informacyjny, Prognoza Kawa na ławę Loża prasowa Dok. w TVN 24 Ciąg dalszy nastąpił Serwis informacyjny, Prognoza Serwis informacyjny, Prognoza Serwis informacyjny, Prognoza Magazyn Kontakt24 Serwis informacyjny, Prognoza Serwis informacyjny, Prognoza Serwis informacyjny Prosto z Polski Serwis informacyjny, Prognoza Serwis informacyjny, Prognoza Publiczna.tv Sukces pisany szminką Fakty po Faktach Kawa na ławę Loża prasowa Serwis informacyjny, Prognoza Szkło kontaktowe Dzień po dniu Inny punkt widzenia Fakty po Faktach Sukces pisany szminką Loża prasowa Prosto z Polski Szkło kontaktowe Drugie śniadanie mistrzów Portfel Kawa na ławę Sukces pisany szminką Supermeteo Dzień po dniu Serwis informacyjny, Prognoza pogody (co 15 min.)

TV RELIGIA 00:00 01:00 01:30 02:00

Greenpoint Bezpłatny kurs angielskiego sponsorowany przez Board of Education dla wszystkich imigrantów bez względu na status. Zajęcia odbywają się do końca czerwca 2012 roku, od poniedziałku do piątku od 8:30 am do 12:30 pm. Info: 718-388-4580

Listy do brata, Francja Jesteś wyjątkowy, USA 1/4 Należysz do mnie , USA 2/4 Wspólnoty Jerozolimskie ojca PierreMarie Delfieux, Francja 03:00 Irlandia Północna. Granica pokoju, 03:30 Jan Paweł II w Moskwie

03:40 Liczy się każdy dzień - koncert zespołu TGD 05:00 Tajemnice Słowa 17 05:30 18 kg 06:05 Kasisi. Dom w drodze do nieba. 06:30 Wieści z Rzymu 165 07:00 Gotowi na śmierć ? 07:30 Biblijna lekcja religii 07:40 Biblijna lekcja religii 07:50 Biblijna lekcja religii 08:00 Biblijna lekcja religii 08:10 Biblijna lekcja religii 08:20 Religia.tv poleca 17 08:25 Moc w słabości 08:50 Na rozstaju, Izrael 10:05 André Gouzes, Francja 11:00 Pan Ksiądz 12:15 Oblicze nadziei 12:30 Gotowi na śmierć ? 13:00 Tajemnice Słowa 17 13:30 Etyka w biznesie 14:00 Wiara i polityka 14:30 Wieści z Rzymu 165 15:00 Powrót egzorcystów, Wielka Brytania 16:00 Czarny autobus, Izrael 17:00 Pan Ksiądz 18:15 Kwestia smaku 18:30 Wiara i polityka 19:00 Wieści z Rzymu 165 19:30 Amerykańska Częstochowa - dok. 20:00 Tajemnice Słowa 17 20:30 Gotowi na śmierć ? 21:00 Powrót egzorcystów, Wielka Brytania 22:00 Liczy się każdy dzień - koncert zespołu TGD - koncert 23:00 Między sklepami

TV POLONIA 00:15 Plebania - odc. 1811 00:40 Plebania - odc. 1812 01:10 Notacje - prof. Marek Kwiatkowski. Z pasją przez życie; cykl dok. 01:25 Polonia 24 01:55 Ziarno; mag. 02:25 Słoneczna włócznia - odc. 10 - Trop 03:00 Jak to działa; mag. 03:35 Mistrz 52’; film dok.; reż. Mariusz Michalik, Dariusz Kuciewicz, Krzysztof Bochenek 04:35 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń 04:55 Między ziemią a niebem; mag. 05:00 Anioł Pański, Transmisja 05:15 Między ziemią a niebem; mag.

05:45 Pod Tatrami; mag. 06:00 Transmisja Mszy Świętej - z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża w Czarnej 07:20 Smaki czasu z Karolem Okrasą - 33 07:55 Co nam w duszy gra - przeboje filmowe cz.1; widowisko muzyczne 08:50 Salon Polonii; mag. 09:30 Wideoteka dorosłego człowieka - (4) 10:00 Skarby nieodkryte; teleturniej 10:30 Teleexpress 10:50 M jak miłość - odc. 867 11:45 Rezydencja - odc. 38 12:10 Rezydencja - odc. 39 12:40 Dobranocka - Noddy w krainie zabawek - Pracuś Noddy, odc. 41 (Noddy gets busy) 13:00 Wiadomości 13:20 Sport 13:30 Pogoda 13:45 Ranczo - odc. 59* - Doktor Wezół 14:40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń 15:00 Tygodnik.pl; mag. 15:40 Szansa na Sukces - Monika Brodka 16:40 Salon Polonii; mag. 17:15 Słownik polsko@polski - talk - show prof. Jana Miodka 17:50 M jak miłość - odc. 867 18:40 Dobranocka za oceanem - Noddy w krainie zabawek - Pracuś Noddy, odc. 41 (Noddy gets busy) 19:00 Wiadomości 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:35 Ranczo - odc. 59* - Doktor Wezół 20:25 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń 20:45 Tygodnik.pl; mag. 21:20 Wideoteka dorosłego człowieka - (4) 22:00 Kulturalni PL (72); mag. 23:05 Zakończenie dnia 23:05 Rodzinka.pl - odc. 47 „Halloween” 23:40 Szansa na Sukces - Monika Brodka

TVP INFO 03:40 Tradycja nie umiera - odc. 3 magazyn 04:05 Paparazzi rekiny z Lazurowego Wybrzeża (Paparazzi! Sharks of the French Riviera/Paparazzi de la cote díazur) dok. kraj prod.Francja (2010) 05:30 Studio Wschód magazyn 06:00 Debata po europejsku 06:15 Parlament i Prezydencja odc. 3 06:25 Tradycja nie umiera - odc. 3 magazyn

Godziny emisji programów podane sà w Eastern Time

06:50 07:00 07:30 07:39 07:45 08:30 08:41 08:45 09:00 09:30 09:50 09:55 10:00 10:35 10:50 10:55 11:00 11:30 11:50 11:55 12:00 12:30 12:50 12:55 13:00 13:30 13:50 13:55 14:00 14:30 14:50 14:55 15:00 15:15 15:30 15:50 16:00 16:30 16:56 17:00 20:00 20:30 20:41 20:50 21:30 21:41 21:45 22:30 22:53 23:00 23:25

• Children’s Museum of the Arts 182 Lafayette Street Manhattan, tel. 212-274-0986 Do muzeum można wejść za darmo w każdy czwartek od 4 pm do 6 pm.

Zakończenie dni Tajemnice III RP magazyn Serwis Info Dzień Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Dzień Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Polska według Kreta magazyn Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Głos Mediów - odc. 22 magazyn Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Tu kultura - odc. 21 magazyn Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Serwis Info - Podsumowanie Tygodnia Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Prawdę mówiąc - odc. 18 magazyn Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Wierzę wątpię szukam Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Reportaż TVP INFO Schola wsród gwiazd Reportaż TVP INFO - Dziękuję ci życie Serwis Info Wieczór Pogoda Info Teleplotki Dla niesłyszących Serwis Info Wieczór - JM Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Listy gończe - odc. 38 magazyn Serwis Info Wieczór Pogoda Info Młodzież kontra Serwis Info Wieczór Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Pogoda Info Sportowa niedziela Orzeł i chryzantema film dok.

TELE5 00:05 Lub czasopisma program rozrywkowy, 00:20 Seksowne czarownice (Witches of Breastwick) - film erotyczny, USA 2004, reż. H.R. Blueberry, wyk. Stormy Daniels, Glori-Anne Gilbert, Julie k. Smith, Monique Parent, 01:45 Nocny patrol - program rozrywkowy, 06:10 Buon Appetito! 3 program kulinarny, 07:00 Telezakupy 10:00 Kosmica TV - program interaktywny, 12:00 Mroczny rycerz (Dark Knight) (5/26) - serial przygodowy, W.Brytania/Nowa Zelandia 2000, 12:55 Fobia (Phobia) (1/13) - serial obycz., USA 2002, 13:30 Nieźle kliknięci program rozrywkowy, 13:55 DISCO BANDŻO - program muzyczny, 15:15 Wyścig z żywiołem (Frozen Impact) film katastroficzny, USA 2003, reż. Neil Kinsella, wyk. Ted McGinley, Linda Purl, Stacy Keach, Myles Jeffrey, Nicole Paggi, 17:00 Playlista Tele5 - program rozrywkowy, 17:10 Zawód szpieg (Secret Agent Man) (6/12) - serial sensacyjny, USA 2000 18:20 Na granicy światów (Crossworlds) film science-fiction, USA 1996, reż. Krishna Rao, wyk. Rutger Hauer, Josh Charles, Stuart Wilson 20:00 Dziewczyny z przemytu (Human Trafficking) (2/2) - dramat kryminalny, Kanada/USA 2005, reż. Christian Duguay, wyk. Robert Carlyle,Donald Sutherland,Mira Sorvino, 21:55 Sekta (The Cult) (2/13) - serial sensacyjny, Nowa Zelandia 2009, reż. Peter Burger, Charlie Haskell, Michael Duignan, 22:55 Miasto ludzi (Cidade dos Homens) (13/20) - serial obycz., Brazylia 2002-2005, reż. Fernando Meirelles, Katia Lund 23:30 Miasto ludzi (Cidade dos Homens) (14/20) - serial obycz., Brazylia 2002-2005, reż. Fernando Meirelles, Katia Lund


20-26 stycznia 2012

5

PROGRAM POLSKICH TELEWIZJI - PONIEDZIAŁEK

Muszę być prawdziwa

JULIA

– Ma pani przepis na dobre zapowiadanie pogody? ? .* 2&2 56<*5.79 4'.E 84 (4 19'.E )3&1&<B&2 7.E : 8*/ 54,4)<.* 6&(& 56<; 347. 2. 4,6423D +6&/)E )1& 8*,4 <&:7<* 64<54(<;3&2 )<.*F < :.*10D 6&)4H(.D ? 3& J* :*8 0.*); :78&/E 4 '; 978&:.C 2&5; <64'.C 2& 0./&J 9'6&C 7.E & 548*2 :;/HC 3& 26=< H3.*, (<; )*7<(< 1&8*,4 3.* 54)&/E 79(-;(- .3+462&(/. $51& 8&2 : 564,34<E 7:4/* 56<; 54:.&780. &1'4 -.7846.* 08= 6* 56<;)&6<;B; 2. 7.E )&3* ,4 )3.& & 56<;0B&) J* ? /&0 84 <:;01* ';:& ? 3.* 56<;,4 84:&B&2 7.E 3& 5.*6:7<; 56<;264<*0 . 297<E <)6&5; :&C 7<643 < 7<;'; 0&68D 06* );84:D &1'4 5B;8D 0425&0 84:D – Jest pani z wykształcenia meteorologiem? ? 1*J 70D) % :;07<8&B(*3.&

ITVN 00:35 01:00 01:25 01:50 02:55 03:55 05:25 05:50 05:55 06:00 06:15 07:00 07:05 07:07 07:10 07:12 07:15 07:50 08:15 10:15 10:40 11:05 11:45 12:30 12:55 13:00 13:02 13:05 13:07 13:10 13:55 14:10 15:10 16:15 17:00 17:50 18:40 19:25 20:00 20:30 20:35 20:40 21:00 21:30

CRUISER - program motoryzacyjny Gdyby Kraków był stolicą część 3/4 Gdyby Kraków był stolicą część 4 4 Skradzione życia - telenowela, Argentyna 101/135 Skradzione życia - telenowela, Argentyna 102/135 Powrót wilczycy1990, reżyseria: M. Piestrak, scenariusz: J. Siewierski, Fakty Sport Pogoda Uwaga! - dokumen Diabeł wie lepiej - USA 49/182 Serwis pogodowy - Polska Serwis pogodowy - Europa Serwis pogodowy - Narciarskie Kurorty Polskie Serwis pogodowy - Alpejski Serwis pogodowy - Kurorty światowe W-11 Wydział Śledczy Maja w ogrodzie - magazyn Dzień dobry TVN - magazyn Siostry - obycz., Francja 80/108 Co za tydzień - magazyn Rozmowy w toku - talk show Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. Julia - telenowela Serwis pogodowy - Polska Serwis pogodowy - Europa Serwis pogodowy - Narciarskie Kurorty Polskie Serwis pogodowy - Alpejski Serwis pogodowy - Kurorty światowe Diabeł wie lepiej - USA 49/182 Odrobina Polski - program rozr. Skradzione życia - telenowela, Argentyna 99/135 Skradzione życia - telenowela, Argentyna 100/135 Selekcja 2011 - dok. 3/5 Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. Diabeł wie lepiej - USA 50/182 Rozmowy w toku - talk show W-11 Wydział Śledczy Fakty Sport Pogoda Uwaga! - dok. Na Wspólnej - serial obycz. 1544 Julia - telenowela

/*78*2 '&304:(*2 – To kto tłumaczy pani zawiłości meteorologiczne? ? &7. 7;3458;(; D (9 )4:3. !4 4) 3.(- 8;1* 7.E 3& 9(<;B&2 !;1* J* /*78 84 :.* )<& 08=6D 56<*0&<9/D 7:4.2 /E<;0.*2 ? :;J* 3.J* 7.4)B& '&6;(<3* %&:7<* )<.:.B4 23.* /&0 56*<*38*6<; 54 86&+.1. 84 56<*B4J;C 3& 19)<0. /E<;0 .* 0&J); < 3&7 297. :.*)<.*C (4 84 /*78 :;J . (4 84 /*78 3.J &/564H(.*/ /*78 3&/ 1*5.*/ 78&83.4 8B92&(<; B&27:4/*/(=6(* 70D)7.E'.* 6<* :.&86 .* 9)&B4 7.E 75* (/&1.78;(<3;2. 8*62.3&2. – Stawia sobie pani kogoś za wzór? ? .04,4 3.* 045.9/E &1* )9 J4 <&:)<.E(<&2 !4204:. %9'.1*:.(<4:. ;B )1& 23.* :<46*2 474'D 08=6& <3& 7.E 3& :7<;780.2 *3.E ,4 19 '.E &1* 78&6&2 7.E 2.*C 56<*)* :7<;780.2 7:=/ 78;1 22:00 Łowca - serial thriller, Francja 4/6 22:50 Kryminalni - serial sensacyjny 23:45 Koszmarny rejs - film thriller, Francja2005, reżyseria: Natacha Cagnard

POLSAT 2 00:40 Awantura o kasę, odc.148 01:30 Pierwsza miłość, odc.1382 02:15 Malanowski i Partnerzy, odc.286 łowca nagród 02:45 Rodzina zastępcza, odc.260 Natura nie znosi próżni 03:35 Pensjonat pod Różą, odc.52 Różyczka cz. 1 04:35 Awantura o kasę, odc.149 05:30 Rodzina zastępcza, odc.27 Wielkie pranie 06:00 Daleko od noszy, odc.79 Los na loterii 06:30 Świat według Kiepskich, odc.119 Marcysia Maus 07:00 Rodzina zastępcza, odc.261 Ciężki los scenarzysty 07:50 Mamuśki, odc.3 08:20 Synowie, odc.9 Stara sympatia 08:50 Samo życie, odc.229 09:40 Pensjonat pod Różą, odc.52 Różyczka cz. 1 10:35 Linia Życia, odc.37 11:00 Wydarzenia 11:30 Interwencja, odc.754 12:00 Dlaczego ja?, odc.93 Córka sądzi, że matka zazdrości jej pierwszej miłości 13:00 WYDARZENIA 13:45 Pierwsza miłość, odc.1383 14:30 Linia Życia, odc.38 15:00 Rodzina zastępcza, odc.262 Mistrzowski gambit 16:00 Świat według Kiepskich, odc.120 Grunt to prund 16:30 Rodzina zastępcza, odc.28 Grypa i bunt 17:00 Daleko od noszy, odc.80 Największy przyjaciel czlowieka 17:30 Malanowski i Partnerzy, odc.287 Diabelski sąsiad 18:00 Linia Życia, odc.38 18:30 W obiektywie Justyny Steczkowskiej, odc.50 18:55 Aleja Sław, odc.2 19:15 Interwencja, odc.754 19:30 WYDARZENIA

$<46*2 56*<*384:&3.& 54,4); 7D )1& 23.* 56* <*38*6<; < -4)<. 4 84 J*'; /*)34(<*H3.* 2.*C 7:4'4)E 9H2.*(. :.*)<E 2*6;846;(<3D – A jak radzi sobie pani z wpadkami? ? 4 564789 2=:.E A 6<* 56&7<&2 542;1.B4 2. 7.E@ . 84 /*78 3&/+&/3.*/7<; . 3&/ 1*57<; 7547=' &'; :;'63DC < 7;89&(/. 6*<*38*6 54,4 ); 2& ';C 56<*)* :7<;780.2 56&:)<.:; – Ludzie na ulicy pytają panią, jaka będzie pogoda? ? &0 0&J); 2.*:&2 )4B; . (-&3)6E &1* 3&:*8 ,); .)E < 4597<(<43;2 347*2 . 3& ,1* 54)(-4)<. 2.B& 5&3. . 5; 8& (4 < 54,4)D 84 9H2.* (-&2 7.E . 4)54:.&)&2 (<; 'E)<.*2; 2.*1. 7B4F(* (<; )*7<(< !&0& 64'48& H2.*(-

Praca Praca sprawia Praca sprawia Pracasprawia sprawia Praca sprawia Praca sprawia Praca sprawia Praca sprawia mi ogromną mi ogromną miogromną ogromną mi mi ogromną mi ogromną mi ogromną mi ogromną frajdę, frajdę, dlatego frajdę, dlatego frajdę,dlatego dlatego frajdę, dlatego frajdę, dlatego frajdę, dlatego frajdę, dlatego zawsze zawsze zawsze zawsze zawsze zawsze zawsze zawsze rozpoczynam rozpoczynam rozpoczynam rozpoczynam rozpoczynam rozpoczynam rozpoczynam rozpoczynam dzień dzień wielką dzień wielką dzień wielką dzień wielką dzieńzzzzzzzzwielką wielką wielką dzień wielką dzień radością radością radością radością radością radością radością radością ––––––––na na wet kie dy na wet kie dy na wet kie dy na wet kie dy nawet wetkie kiedy dy na wet kie dy na wet kie dy wsta ję 5.40, wsta ję 5.40, wsta ję 5.40, wstaję wsta ję oo 5.40, wsta jęo o5.40, 5.40, wsta ję oo 5.40, wsta ję oo 5.40, że by usta wić że by usta wić że by usta wić że że by usta wić żeby byusta ustawić wić że by usta wić że by usta wić ma ma py, zro bić ma py, zro bić ma py, zro bić ma py, zro bić mapy, py,zro zrobić bić ma py, zro bić ma py, zro bić ma ma ki jaż, ubrać ma ki jaż, ubrać ma ki jaż, ubrać ma ki jaż, ubrać maki kijaż, jaż,ubrać ubrać ma ki jaż, ubrać ma ki jaż, ubrać się, po tem się, po tem się, po tem się, tem się, aa po się,a apo potem tem się, aa po tem się, aa po tem wyjść wyjść na mróz, wyjść na mróz, wyjść na mróz, wyjść na mróz, wyjśćna namróz, mróz, wyjść na mróz, wyjść na mróz, śnieg czy śnieg czy śnieg czy śnieg śnieg czy śniegczy czy śnieg czy śnieg czy deszcz deszcz mówi deszcz mówi deszcz mówi deszcz mówi deszcz––––––––mówi mówi deszcz mówi deszcz mówi Marzena Marzena Marzena Marzena Marzena Marzena Marzena Marzena Sienkiewicz Sienkiewicz Sienkiewicz Sienkiewicz Sienkiewicz Sienkiewicz Sienkiewicz Sienkiewicz

ROZM. MAR TA KAW CZYŃ SKA

20:00 20:50 21:20 21:45

Samo życie, odc.229 Pierwsza miłość, odc.1383 Świat według Kiepskich, odc.120 Tajemnice Kniei, odc.4?2011 Tajemnice Kniei to cykl niezwykłych reportaży. Autorzy idą śladem 22:15 Dlaczego ja?, odc.93 Córka sądzi, że matka zazdrości jej pierwszej miłośc 23:00 NOWY DZIEŃ z POLSAT NEWS

TVN 24 04:00 Serwis informacyjny, Serwis sportowy, Serwis ekonomiczny, Prognoza pogody (co 30 min.) 09:00 Fakty po południu 10:10 Prosto z Polski 10:40 Świat według Jacka 11:00 Tak jest 12:00 Fakty, ludzie, pieniądze 12:26 Fakty po Faktach 13:00 Kropka nad i 13:23 Czarno na białym 14:00 Rozmowa Rymanowskiego 14:30 Polska i świat 15:00 Szkło kontaktowe 16:00 Dzień po dniu 17:00 Kropka nad i 17:20 Czarno na białym 17:50 Rozmowa Rymanowskiego 18:20 Polska i świat 18:40 Fakty po Faktach 19:10 Szkło kontaktowe 20:00 Drugie śniadanie mistrzów 20:55 Supermeteo 21:00 Portfel 21:10 Maja w ogrodzie 21:30 Sukces pisany szminką 21:40 Dzień po dniu 22:30 Polska i świat 23:00 Serwis informacyjny, Prognoza pogody (co 15 min.)

TV RELIGIA 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:15 02:30 03:00

Jutrznia, live 16/250 Tajemnice Słowa 17 Przygody wielkich i małych , 2/13 Przygody wielkich i małych , 3/13 Biblijna lekcja religii Bliżej Świętego Gotowi na śmierć ? Uczniowie Jezusa, 1/10

03:30 04:00 05:00 05:30 06:00 06:55 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 11:00 11:30 12:15 13:00 13:30 14:00 14:15 14:30 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:05 18:40 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 22:00 23:00 23:30

FOTO AKPA

Codziennie informuje widzów „Pytania na śniadanie” o prognozie pogody na nadchodzący dzień. Robi to z taką lekkością i wdziękiem, że trudno uwierzyć, iż Marzena Sienkiewicz (34 l.) nie jest z wykształcenia meteorologiem

Pochodzenie człowieka, 3/9 Rozmównica 881 Wiara i polityka Wieści z Rzymu 165 Legendarny szlak św. Jakuba, Hiszpania 16/20 Dzień z ikoną, Rosja 3/13 Przygody wielkich i małych , 2/13 Przygody wielkich i małych , 3/13 Nieznani - Zapomniani Gotowi na śmierć ? Uczniowie Jezusa, 1/10 Pochodzenie człowieka, 3/9 Rozmównica 881 Misjonarze na Tasmanii, 1/4 Druga Ziemia Święta, USA Ty! On? Ja? Nieszpory, live 15/250 Tajemnice Słowa 17 Biblijna lekcja religii Bliżej Świętego Gotowi na śmierć ? Święty Jan Nepomucen, Czechy Rozmównica 882 Wieści z Rzymu 165 Portrety Opowieść o Janie Chrzcicielu, 1/7 Archiwum X Kościoła Anielska Kuchnia Gotowi na śmierć ? Tajemnice Słowa 17 Wiara i polityka Święci tacy jak My Święty Jan Nepomucen, Czechy Rozmównica 881 Gotowi na śmierć ? Portrety

TV POLONIA 00:35 Badacze natury - odc. 3 Prawdziwa natura ptaków; cykl rep. 00:55 Urwisy z Doliny Młynów - Witaj Kuba (Witaj Kuba) 01:10 Urwisy z Doliny Młynów - Prima Aprilis (Prima Aprilis) 01:30 Pytanie na śniadanie 04:10 Tygodnik.pl; mag. 04:40 Plebania - odc. 1813 05:05 Barwy szczęścia - odc. 511 05:35 Wiadomości 05:50 Ranczo - odc. 59* - Doktor Wezół 06:45 Salon Polonii; mag.

07:35 Złotopolscy - odc. 351* Polak, Chińczyk, dwa bratanki 08:10 Mistrz; film dok. 09:10 WOK - Wszystko o Kulturze (15); 10:00 Plebania - odc. 1813 10:30 Teleexpress 10:55 Lato ZET i Dwójki - Łódź cz. 1 - na bis; 11:50 Skarby nieodkryte; teleturniej 12:15 Barwy szczęścia - odc. 511 12:45 Dobranocka - Bardzo przygodowe podróże Kulfona - odc.4 - Bajkowy spacer 13:00 Wiadomości 13:25 Wielki test wiedzy ekonomicznej 15:00 Polonia 24 15:50 L jak Laskowik, T jak TEY - Z tyłu sklepu 16:45 TOMASZ LIS NA ŻYWO; talk-show 17:45 Plebania - odc. 1813 18:15 Urwisy z Doliny Młynów - Witaj Kuba 18:25 Urwisy z Doliny Młynów - Prima Aprilis (Prima Aprilis) 18:45 Dobranocka za oceanem - Bardzo przygodowe podróże Kulfona - odc.4 Bajkowy spacer 19:00 Wiadomości 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Co to konia obchodzi? 48’; film TVP; reż. Grażyna Popowicz 20:40 Polonia 24 21:20 Barwy szczęścia - odc. 511 21:50 TOMASZ LIS NA ŻYWO; talk-show 22:45 Klimaty i smaki 23:05 Zakończenie dnia 23:05 Rodzinka.pl - odc. 48 „Brutus” 23:40 Tygodnik Kulturalny

TVP INFO 06:00 06:10 06:15 06:30 06:41 06:45 07:00 07:10 07:13 07:30 07:41 07:45 07:53 08:00

Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Twoja@sprawa Serwis Info Poranek

Godziny emisji programów podane sà w Eastern Time

odc. 15 Julia zastanawia się, czy wyznać mamie prawdę o umowie, którą zawarła z Maćkiem. Ma wyrzuty sumienia, że okłamuje najbliższych. Kasia ma problemy z Polą, a Krzysztof jej nie pomaga. Tadeusz dowiaduje się, że mama Julii jest w Krakowie. Zaprasza ją na kolację, ale wieczorem Alicja i Natalia mają wyjechać do Lubawic. Julia postanawia powiedzieć Janickim prawdę. odc. 16 Julia i Maciek chcą wyznać prawdę Janickim. Doktor Małecka krzyżuje im plany. Dochodzi do awantury. Następnego dnia Janek próbuje dowiedzieć się szczegółów wydarzenia. Rodzice ucinają rozmowę. Jest oczywiste, że to dla nich krępujący temat. Tego samego dnia między Moniką a Jankiem dochodzi do nieporozumienia, wskutek którego postanawiają się rozstać. Monika jest wściekła i wyładowuje złość na Julce. odc. 17 Janek przeprasza Julię za zachowanie Moniki. Maciek nie pojawia się w klinice. Julia próbuje się z nim skontaktować. Podejrzewa, że chłopak coś kombinuje. Kiedy wreszcie Maciek zjawia się, Chmielewska nie wierzy w jego usprawiedliwienia.

08:03 08:20 08:30 08:42 09:00 09:10 09:20 09:30 09:42 09:48 10:00 10:10 10:21 10:30 10:44 10:50 11:00 11:20 11:30 11:55 12:00 12:20 12:30 12:55 13:00 13:10 13:30 13:55 14:00 14:30 14:50 14:55 15:00 15:10 15:30 15:50 15:55 16:00 16:15 16:25 16:30 16:57 17:00 20:00 20:10 21:00 21:05 21:30 21:41 21:45 22:16 22:30 23:15 23:30

Gość poranka Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Gość poranka Info Poranek Serwis Info Poranek Serwis sportowy Info Poranek Serwis Info Poranek Biznes - otwarcie dnia Info Poranek Serwis Info Poranek Serwis sportowy Gość poranka Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Biznes Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Rozmowa dnia Biznes Pogoda Info Dla niesłyszących Serwis Info Dzień - JM Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Minęła 20ta program publicystyczny Pogoda Info Telekurier Serwis Info Wieczór Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Info Dziennik Sportowy Wieczór Ojciec Góra film dok.

Tego samego dnia dziewczyna jest świadkiem szczerej rozmowy Tadeusza z Moniką. Kosmetyczka przeprasza Julię, że poprzedniego dnia była dla niej niemiła. Proponuje przyjaźń. odc. 18 Julia rozmawia z Tadeuszem o kolejnych działaniach promocyjnych. Janicki proponuje współpracę z właścicielem drogerii. Kiedy Julia przegląda materiały, niechcący uruchamia alarm. Zostaje zamknięta w gabinecie wraz z Jankiem. Janicki wykorzystuje ten moment i przeprasza Julię za podejrzenia związane z Darkiem. Tego samego dnia wieczorem Janek próbuje porozmawiać z Maćkiem na temat uczuć. Tymczasem Monika nastawia Julię przeciwko Jankowi. odc. 19 Anita umawia się z Darkiem na randkę. Podczas spotkania przekazuje chłopakowi intrygujące informacje o Julce. Chmielewska, obawiając się, że Darek wykorzysta te informacje przeciwko niej, zgadza się na spotkanie. Monika bezskutecznie próbuje zbliżyć się do Janka. Janicki pozostaje obojętny. Pod koniec dnia Julia otrzymuje dobrą wiadomość od mamy – operacja Natalki może odbyć się jeszcze w tym roku.

TELE5 00:05 Wakacyjna namiętność (3 Days in June) - film erotyczny, USA 2010, reż. Jessica Drake, 01:40 Nocny patrol - program rozrywkowy, 06:10 Buon Appetito! 3 - program kulinarny, 07:00 Telezakupy 10:00 Kosmica TV - program interaktywny, 12:00 Na nabrzeżach (On The Waterfront) dramat, USA 1954, reż. Elia Kazan, 14:10 Łowcy niewolników (The Slave Hunters) (11/24) - serial przygodowy, Korea Południowa 2010, 15:30 27 minut spóźnienia (Reggie Perrin): wersja oryginalna (11/12) - serial kom., W. Brytania 2009, reż. Tristram Shapeero, wyk. Martin Clunes, Fay Ripley, Neil Stuke, Lucy Liemann, Jim Howick, 16:05 Playlista Tele5 program rozrywkowy, 16:15 Ukryta kamera program rozrywkowy, 16:50 Mroczne niebo (Dark Skies) (11/20) - serial science-fiction, USA 1996, 17:50 Był sobie złodziej (Once a Thief) (11/22) - serial sensacyjny, Kanada 1997, wyk. Ivan Sergei, Sandrine Holt, Nicholas Lea, Jennifer Dale, Victoria Pratt, 18:40 Playlista Tele5 program rozrywkowy, 18:50 Ukryta kamera program rozrywkowy, 19:30 Ukryta kamera program rozrywkowy, 20:00 Maszyna (Machine) - film akcji, USA 2007, reż. Michael Lazar, wyk. Michael Lazar, Paul Sloan, Nick Vallelonga, Michael Madsen, 21:55 Akta zbrodni (Medical Detectives) (29/41) - serial kryminalny, USA 2005, 22:25 Akta zbrodni (Medical Detectives) (30/41) - serial kryminalny, USA 2005, 22:50 Na tropie zbrodni (Da Vinci’s Inquest) (52/52) - serial kryminalny, Kanada 1998-2000 23:50 Lub czasopisma program rozrywkowy,


6

SERIALE

20-26 stycznia 2012

Już tylko rozwód?

Uprowadzenie Agaty Szok w w Leśnej Leśnej Szok Górze. Górze. Agata Agata (Emilia (Emilia Komarnicka) Komarnicka) zostanie zostanie porwana! porwana! W W serialu serialu „Na „Na dobre dobre ii na na złe” złe” rozegrają rozegrają się się sceny sceny mrożące mrożące krew krew żyłach żyłach

Czy Czy byłemu byłemu kochankowi kochankowi Asi Asi (Agnieszka (Agnieszka Więdłocha) Więdłocha) uda uda się się zniszczyć zniszczyć jej jej małżeństwo małżeństwo zz Pawłem Pawłem (Rafał (Rafał Mroczek)? Mroczek)? Czy Czy Kinga Kinga (Katarzyna (Katarzyna Cichopek) Cichopek) ii Piotrek Piotrek (Marcin (Marcin Mroczek) Mroczek) pokonają pokonają kolejny kolejny kryzys kryzys w w ich ich związku? związku? Los Los poddaje poddaje młodych młodych bohaterów bohaterów „M „M jak jak miłość” miłość” trudnym trudnym próbom… próbom…

7.& <& :7<*10& (*3E 78&6& 7.E 93.03DC 04 1*/3;(- 75480&F < & 3*2 &68B42.*/ G:.)*6 70. &79/* /*,4 * 2&.1* 3.* 4)'.*6& 8*1*+43=: &3. =: 1* 43 3.* )&/* <& :;,6&3D *:3*,4 )3.& (<*0& 3& )<.*:(<;3E 56<*) 01.3.0D 4<24:& 7.E 3.* 01*. & ,); 4&33& (-(* 4)*/HC 8*3 3&,1* <& (<;3& /D> 56<*56&7<&C $;/&H3.& J* /*,4 :.<;8& : 6=)09 3.* :;3.0&B& <* <B;(- .38*3(/. J* <)&/* 74 '.* 756&:E .J 5478&:.B /D : 0B45481.:*/ 7;89&(/. <; 6<*(<;:.H(.* (-(* <& 045&C 845=6 :4/*33; . <4 78&:.C 2B4)* 2&BJ*F78:4 : 75404/9 $ <:.D<09 .3,. &8& 6<;3& .(-45*0 . .4860& &6(.3 64(<*0 :6<* B=83.& ,43. 0B=83.E %)9F 70& /*78 <&<)6473& 4 43. 0E 33& $*3)<.04:70& 4 5&7/. )4564:&)<&/D /D

A

<&5*:3.*3.& .486& J* 04 1*J&30& < 56&(; 3.( )1& 3.*,4 3.* <3&(<; 8247+* 6& 78&/* 7.E /*7<(<* ,467<& ,); 40&<9/* 7.E J* %)9F 70. 24J* 786&(.C 56&(E .*23.*/ .3,& <,&)<& 7.E 7<(<*6<* 5464<2&:.&C < 2EJ*2 $;)&/* 7.E J* )4(-4)<D )4 :<,1E)3*,4 5464<92.*3.& .486 <& 5*:3.& J43E J* 43& . .((=60& 7D )1& 3.*,4 3&/:& J3.*/7<* !:.*6)<. 8*J J* )4,&)& 7.E < $*63*6*2 &(*0 45(<;F70. ? !4 64<7D)3; +&(*8 56<*043&2 ,4 J* 84 ';B4 8;104 (-:.14:* <&C2.*3.* 92;7B9 ? &6,92*389/* $ 0&3(*1&6.. 56<*56& 7<& 7<*+& . 5647. 4 :;'&(<* 3.* 6<;7.E,& J* /9J 3.,); 3.* 54:8=6<; 8&0.*,4 'BE )9 $*63*6 <&5*:3.& ,4 .J /*78 8*,4 5*:.*3 '4 %)9F70. /9J 3.* /*78 /*,4 56&(4:3.0.*2 %478&B <:413.43; GR

W W W związku związku W W Wzwiązku związku związku Kingi Kingi Kingi (Katarzyna (Katarzyna (Katarzyna (Katarzyna (Katarzyna Kingi Kingi Kingi(Katarzyna Cichopek) Cichopek)iiiiiPiotrka Piotrka Piotrka Cichopek) Cichopek) Cichopek) Piotrka Piotrka Mroczek) Mroczek) (Marcin (Marcin (Marcin (Marcin (Marcin (MarcinMroczek) Mroczek) Mroczek) Mroczek) wrze. wrze.Czy Czyto to wrze. Czy to wrze. wrze. Czy Czy to to już już już koniec? koniec? już już jużkoniec? koniec? koniec? koniec?

Werner Werner Werner (Jacek (Jacek Kopczyński) Kopczyński) Werner Werner Werner(Jacek (Jacek (Jacek (JacekKopczyński) Kopczyński) Kopczyński) Kopczyński) zwalnia zwalnia Piotrka Piotrka (MarcinMroczek) Mroczek) zwalnia (Marcin Mroczek) zwalnia zwalniaPiotrka Piotrka Piotrka Piotrka(Marcin (Marcin (Marcin Mroczek) Mroczek) zzzzzzpracy pracy pracy pracy pracy pracy

Paweł (Maciej Marczewski) Paweł Paweł (Maciej Marczewski) Paweł(Maciej (MaciejMarczewski) Marczewski) uprowadza uprowadza uprowadzaAgatę Agatę Agatę(Emilia (Emilia (Emilia Agatę (Emilia uprowadza uprowadza uprowadza Agatę (Emilia Komarnicka) ze szpitala. Komarnicka) Komarnicka) ze szpitala. zeszpitala. szpitala. Komarnicka)ze Zamyka Zamykasię się sięzzzzznią nią niąw w wswoim swoim swoim się nią w swoim Zamyka Zamyka Zamyka się nią w swoim mieszkaniu dawnym dawnym dawnym mieszkaniu dawnymmieszkaniu mieszkaniu

J

*)3& < ,B=:3;(- '4-&8*6*0 A & )4'6* . 3& <B*@ )40846 ,& 8& $4I3.(0& 2& )4HC 2&BJ*F 78:& < 3.*<6=:34:&J43;2 &:B*2 &(.*/ &6(<*:70. %297<& 2EJ& )4 :;564:&)<0. *:.(0. 3.* (-(* 7.E < 8;2 54,4)<.C $ /*,4 ,B4:.* 64)<. 7.E 7<&8&F70. 51&3 ? 546:&3.* ")&/* 29 7.E 9564:&)<.C ,&8E <* 7<5.8&1& */ 06<;0. 'B&,&3.& . ,64I '; 3.* 64'.D 3& 3.2 :6&J*3.& %&2;0& 7.E < 904(-&3D : /*,4 )&:3;2 2.*7<0&3.9 %&'.*6& /*/ 8*1*+43 '; 3.* 24,B& 7.E < 3.0.2 70438&084:&C ? %478&3.*7< 89 8&0 )B9,4 &J 7.E )4 ,&)&2;?4H:.&)(<& 3+4629/*8*J J* :7<5.8&19<478&:.B/*/564H'E4 96145 <.*:(<;3& /*78 3& ,6&3.(; -.78*6.. $ 01.3.(* : *H3*/ =6<* <&H <& (<;3&/D 7.E 3.*5404.C 3.*4'*(34H(.D 1*0&60. *)3. 9:&J&/D J* 7&24:41

Przemek Przemek Przemek (Marcin (Marcin Przemek Przemek Przemek(Marcin (Marcin (Marcin (Marcin Rogacewicz) Rogacewicz) Rogacewicz)wskazuje wskazuje wskazuje wskazuje wskazuje wskazuje Rogacewicz) Rogacewicz) Rogacewicz) drogę drogę drogę oddziałowi oddziałowi drogę drogę drogęoddziałowi oddziałowi oddziałowi oddziałowi antyterrorystów antyterrorystów antyterrorystów antyterrorystów antyterrorystów 3.* <*7<B& < );J969 33. ? J* 297.& B4 /*/ 7.E 56<;)&6<;C (4H <B*,4 !;2(<&7*2 ,&8& 78&6& 7.E 4)<; 70&C 56<;3&/23.*/ 042=60E !B92& (<; &:B4:. J* /*H1. 3.* 70438&089 /* 7.E <* 7<5.8&1*2 /*/ 5&(/*38 926<* $ 04F(9 *:.(0. <,&)<& 7.E 3& /* )*3 06=80. 8*1*+43 ? 6<;(<;3D /*78 <&869(.* 45&6&2. +&6' <&1*(*3.* 6*7*0(/. );78&13*/ . 5.13*,4 0438&089 < 8407;0414,.D 3& 84B(<;F70.*/ ? 2=:. ); 041* )<; <64<92.*/D (4 ,&8& (-(* .2 56<*0&<&C 75.*7<D 3& 6&893*0 %/& :.& 7.E 8*J 4))<.&B &38;8*6646;78=: &:*B <&7B&3.& 7.E J43D *)3&0 ,); 541.(/&3(. :;:&J&/D )6<:. 1*0&6(* 9)&/* 7.E 9(.*( %)*75*64:&3; *:.( 0. 78&/* : 48:&68;2 403.* 4786<*,& /D( J* /*H1. 084H 54)*/)<.* ? 704(<; <; :564:&)<. : (<;3 7:4/D ,64I'E GR

FOTO ARTRAMA/MICHAŁ SZEWCZYK (2)

FOTO MTL MAXFILM

Jan Jan(Bartłomiej (BartłomiejŚwiderski) Świderski)przeprasza przepraszaJoannę Joannę Jan (Bartłomiej Świderski) przeprasza Joannę Jan Jan (Bartłomiej (Bartłomiej Świderski) Świderski) przeprasza przeprasza Joannę Joannę (Agnieszka (Agnieszka (Agnieszka Więdłocha). Więdłocha). Ale Ale czy czy można można mu mu wierzyć? wierzyć? (Agnieszka (Agnieszka (AgnieszkaWiędłocha). Więdłocha). Więdłocha). Więdłocha).Ale Ale Ale Aleczy czy czy czymożna można można możnamu mu mu muwierzyć? wierzyć? wierzyć? wierzyć?

FOTO MTL MAXFILM/FABRYKA OBRAZU/MARTA GOSTKIEWICZ (2)

NAJLEPSZA NAJLEPSZA MUZYKA MUZYKA

Na krawędzi

„NA KRAWĘDZI”, soboty o 22.30 (CST – Chicago), o 23.30 (EST – Nowy Jork) na antenie iTVN!

Nowy serial serial Nowy sensacyjny sensacyjny na kanale kanale na itvn itvn

FOTO TVN

Prywatne kabiny DJ & VIP lounge ATM i parking

60-07 METROPOLITAN AVE.; RIDGEWOOD, NY 11385

Klub nocny

Reklama

NAJGORĘTSZE NAJGORĘTSZE DZIEWCZYNY DZIEWCZYNY NAJMOCNIEJSZE NAJMOCNIEJSZE DRINKI DRINKI

24h Hotline 718-SEX-6969

www.vixennewyork.com

.*754)<.*:&3* <:648; &0(/. 7<;'0.* 54H(.,. . 704251.04 :&3* 06;2.3&13* <&,&)0. !4 :7<;7804 (<*0& 3&7 : 34:;2 7* 6.&19 7*37&(;/3;2 A & 06&:E)<.@ 4<3&2; : 3.2 -.7846.E ,695; 541.(/&38=: 08=6;(- 2*84); :&1 0. < 56<*78E5(<4H(.D (4)78&/D 4) 8;(- 54:7<*(-3.* 78474:&3;(->

N

B=:3;2 '4-&8*6*2 /*78 0&5. 8&3 46,* 2B4); . &2'.83; 541. (/&38 6<*/29/* )4:4)<*3.* 3&) 4))<.&B*2 )4 <:&1(<&3.& 56<* 78E5(<4H(. :4/D 474'D 6*56* <*389/* :.*1* (*(- 08=6;(- /*,4 <*75=1 3.* 841*69/* ? /*78 &64,&3 (0. (.*0&:70. . :;/D804:4 869) 3; 56<; :75=B56&(;>

*)3&0 542.24 474'.78;(- 6=J3.( <*75=B 4)347. 790(*7 <& 790(*7*2 *);3;2 56<*78E5(42 08=6; :;2; 0& 7.E .2 /9J 4) )&:3& /*78 8&0 <:&3; A .&3.78&@ ? 7*6;/3; 246)*6(& 4:; 0&5.8&3 <&2.*6<& <&04F(<;C 756&:E <&'=/(; 6&< 3& <&:7<*>


20-26 stycznia 2012 Reklama

7


PROGRAM POLSKICH TELEWIZJI - WTOREK/ŚRODA

8

ITVN 01:15 Kosowskie wesele mojego brata dok., Australia 02:05 W-11 Wydział Śledczy 02:40 Na Wspólnej - serial obycz. 1544 03:05 Siostry - obycz., Francja 80/108 03:35 Julia - telenowela 04:00 Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. 04:45 Rozmowy w toku - talk show 05:25 Fakty, Sport, Pogoda 06:00 Uwaga! - dokumen 06:15 Diabeł wie lepiej - USA 50/182 07:00 Serwis pogodowy - Polska 07:05 Serwis pogodowy - Europa 07:07 Serwis pogodowy - Narciarskie Kurorty Polskie 07:10 Serwis pogodowy - Alpejski 07:12 Serwis pogodowy - Kurorty światowe 07:15 W-11 Wydział Śledczy 07:50 Na Wspólnej - serial obycz. 1544 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:15 Siostry - obycz., Francja 81/108 10:40 Maja w ogrodzie - magazyn 11:05 Rozmowy w toku - talk show 11:45 Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. 12:30 Julia - telenowela 12:55 Serwis pogodowy - Polska 13:00 Serwis pogodowy - Europa 13:02 Serwis pogodowy - Narciarskie Kurorty Polskie 13:05 Serwis pogodowy - Alpejski 13:07 Serwis pogodowy - Kurorty światowe 13:10 Diabeł wie lepiej - USA 50/182 13:55 Odrobina Polski - program rozr. 14:05 Skradzione życia - telenowela, Argentyna 101/135 15:10 Skradzione życia - telenowela, Argentyna 102/135 16:10 Kryminalni - serial sensacyjny 17:00 Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. 17:50 Diabeł wie lepiej - USA 51/182 18:40 Rozmowy w toku - talk show 19:25 W-11 Wydział Śledczy 20:00 Fakty 20:30 Sport, Pogoda 20:40 Uwaga! - dok. 21:00 Na Wspólnej - serial obycz. 1545 21:30 Julia - telenowela 22:00 Miasto Kobiet - talk show 22:50 Wypadek-przypadek - magazyn 23:15 Zbrodnia i wino - film kryminalny, Francja2011, reżyseria: Marc Riviere,

POLSAT 2 00:35 Awantura o kasę, odc.149 01:30 Pierwsza miłość, odc.1383 02:15 Malanowski i Partnerzy, odc.287 Diabelski sąsiad 02:45 Rodzina zastępcza, odc.261 03:35 Pensjonat pod Różą, odc.53 Różyczka cz. 2 04:35 Awantura o kasę, odc.150 05:30 Rodzina zastępcza, odc.28 06:00 Daleko od noszy, odc.80 Największy przyjaciel czlowieka 06:30 Świat według Kiepskich, odc.120 Grunt to prund 07:00 Rodzina zastępcza, odc.262 07:50 Taaaka ryba, odc.84 08:20 Ewa gotuje, odc.132 08:50 Samo życie, odc.230 09:45 Pensjonat pod Różą, odc.53 Różyczka cz. 2 10:35 Linia Życia, odc.38 11:00 Wydarzenia 11:30 Interwencja, odc.755 12:00 Dlaczego ja?, odc.94 Kobieta odkrywa, że jest okłamywana przez swpjego partnera 13:00 WYDARZENIA 13:45 Pierwsza miłość, odc.1384 14:30 Linia Życia, odc.39 15:00 Rodzina zastępcza, odc.263 Bestie 16:00 Świat według Kiepskich, odc.121 16:35 Rodzina zastępcza, odc.29 Seks i ortografia 17:05 Daleko od noszy, odc.81 Pacjent zwany ordynatorem 17:30 Malanowski i Partnerzy, odc.288 Uwikłana 18:00 Linia Życia, odc.39 18:30 Grunt to rodzinka, odc.51 Komarnicka E 19:15 Interwencja, odc.755 19:30 WYDARZENIA 19:50 Samo życie, odc.230 20:45 Pierwsza miłość, odc.1384 21:20 Świat według Kiepskich, odc.121 Tawariszcz Kamandir 21:50 Tam, gdzie nie wolno zaglądać, odc.8 22:15 Dlaczego ja?, odc.94 Kobieta odkrywa, że jest okłamywana przez swpjego partner 23:00 NOWY DZIEŃ z POLSAT NEWS

TVN 24 04:00 Serwis informacyjny, Serwis sportowy, Serwis ekonomiczny, Prognoza pogody (co 30 min.) 09:00 Fakty po południu 10:10 Prosto z Polski. Program informacyjno-publicystyczny 10:40 Świat według Jacka 11:00 Tak jest. Program publicystyczny. 12:00 Fakty, ludzie, pieniądze 12:26 Fakty po Faktach 13:00 Kropka nad i 13:23 Czarno na białym. Magazyn. 14:00 Rozmowa Rymanowskiego. 14:30 Polska i świat. Magazyn 15:00 Szkło kontaktowe 16:00 Dzień po dniu 17:00 Kropka nad i 17:20 Czarno na białym. Magazyn. 17:50 Rozmowa Rymanowskiego 18:20 Polska i świat. Magazyn 18:40 Fakty po Faktach 19:10 Szkło kontaktowe 20:00 Dzień po dniu 20:55 Supermeteo 21:00 Portfel 21:10 Maja w ogrodzie 21:30 Sukces pisany szminką 21:40 Szkło kontaktowe 22:30 Polska i świat 23:00 Serwis informacyjny, Prognoza pogody (co 15 min.)

02:00 02:15 02:30 03:00 04:00 05:00 05:30 06:00

16:00 17:00 17:30 17:55 18:05 18:35 19:05 19:30 20:00 20:20 21:00 21:45 22:00 23:00 23:30

Dzień z ikoną, Rosja 4/13 Hermie i przyjaciele, USA 3/14 Wierna Mrówka , Indie 8/26 Król Lew I Magiczna Skrzynia ,9/26 Portrety Tajemnice Słowa 17 Święty Jan Nepomucen, Czechy Rozmównica 882 Misjonarze na Tasmanii, 2/4 Proroctwa Daniela, Wielka Brytania Nieszpory, live 16/250 Gotowi na śmierć ? Biblijna lekcja religii Bliżej Świętego Wiara i polityka Św. Paweł w Rzymie, Niemcy Poradnik szczęśliwego małżeństwa, Hiszpania 8/12 Rozmównica 883 Tajemnice Słowa 17 Portrety Narodziny Jana Chrzciciela, 2/7 Święci tacy jak My Wiara i polityka Bez kadzidła Szaleńcy Pana Boga 2 Kwestia smaku Archiwum X Kościoła Św. Paweł w Rzymie, Niemcy Poradnik szczęśliwego małżeństwa, Hiszpania 8/12 Rozmównica 882 Ludzie na walizkach Portrety

TV POLONIA

TV RELIGIA 00:00 00:30 01:00 01:30 01:45

06:55 07:00 07:30 07:45 08:00 08:30 09:00 10:00 11:00 11:30 13:00 13:30 14:00 14:15 14:30 15:00 15:45

Jutrznia, live 17/250 Wiara i polityka Hermie i przyjaciele, USA 3/14 Wierna Mrówka , Indie 8/26 Król Lew I Magiczna Skrzynia , Indie 9/26 Biblijna lekcja religii - Nowy Testament 96 Bliżej Świętego Wieści z Rzymu 165 Święty Jan Nepomucen, Czechy Rozmównica 882 Tajemnice Słowa 17 Etyka w biznesie Legendarny szlak św. Jakuba, Hiszpania 17/20

00:25 Saga rodów - Ród Dziewońskich; 00:55 Rodzina Leśniewskich - odc. 7* - Wywiadówka 01:30 Pytanie na śniadanie 04:00 Polonia 24 04:40 Plebania - odc. 1814 05:05 Barwy szczęścia - odc. 512 05:35 Wiadomości 05:50 Czas honoru - odc. 44* „Tajna broń” 06:40 Rock - Opole ‘90; koncert 07:40 Złotopolscy - odc. 352* Wio 08:15 TOMASZ LIS NA ŻYWO; talk-show 09:15 Tygodnik Kulturalny 10:00 Plebania - odc. 1814 10:30 Teleexpress 10:55 Lato ZET i Dwójki - Łódź cz. 2 - na bis; widowisko

11:55 Klimaty i smaki; program poradnikowy 12:15 Barwy szczęścia - odc. 512 12:45 Dobranocka - Wyprawa profesora Gąbki - odc. 7 - Zatrute źródło 13:00 Wiadomości 13:25 Sport 13:35 Pogoda 13:50 Ojciec Mateusz - odc. 61 Krowy tłuste, krowy chude 15:00 Polonia 24 15:45 Rock - Opole ‘90; koncert 16:50 Celownik; mag. 17:45 Plebania - odc. 1814 18:15 Rodzina Leśniewskich - odc. 7* Wywiadówka 18:45 Dobranocka za oceanem - Wyprawa profesora Gąbki - odc. 7 - Zatrute źródło 19:00 Wiadomości 19:25 Sport 19:30 Pogoda 19:45 Ojciec Mateusz - odc. 61 Krowy tłuste, krowy chude 20:35 Polonia 24 21:15 Barwy szczęścia - odc. 512 21:50 Celownik; mag. 22:45 Badacze natury - odc. 3 Prawdziwa natura ptaków; cykl rep. 23:05 Zakończenie dnia 23:05 Rezydencja - odc. 40 23:40 Kabaretowy Klub Dwójki - Zakupy (51); widowisko rozrywkowe

TVP INFO 06:00 06:10 06:15 06:30 06:41 06:45 07:00 07:10 07:13 07:30 07:41 07:45 07:53 08:00 08:03 08:17 08:20 08:30 08:42

Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Twoja@sprawa Serwis Info Poranek Gość poranka Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek

09:00 09:10 09:20 09:30 09:42 09:48 10:00 10:10 10:21 10:30 10:44 10:50 11:00 11:20 11:30 11:55 12:00 12:20 12:30 12:55 13:00 13:10 13:30 13:50 13:55 14:00 14:30 14:50 14:55 15:00 15:10 15:30 15:55 16:00 16:15 16:25 16:30 16:57 17:00 20:00 20:10 21:00 21:05 21:30 21:41 21:45 22:15 22:24 22:30 23:15 23:30

20-26 stycznia 2012

Serwis Info Poranek Gość poranka Info Poranek Serwis Info Poranek Serwis sportowy Info Poranek Serwis Info Poranek Biznes - otwarcie dnia Info Poranek Serwis Info Poranek Serwis sportowy Gość poranka Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Biznes Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Serwis Info Dzień Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Serwis sportowy Rozmowa dnia Biznes Pogoda Info Dla niesłyszących Serwis Info Dzień - JM Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Minęła 20ta program publicystyczny Pogoda Info Telekurier Serwis Info Wieczór Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE LOSOWANIE LOTTO Serwis Info Wieczór Info Dziennik Sportowy Wieczór Mrożek i Baltazar film dok.

00:10 Mąż i przyjaciółki (Dinner At Frankie’s) - film erotyczny, USA 2009, reż. Michael Raven, wyk. Michael Raven Kirsten Price, Alektra Blue, Barrett Blade, Danny Mountain, 01:30 Nocny patrol - program rozrywkowy, 06:10 Buon Appetito! 3 program kulinarny, 07:00 Telezakupy 10:00 Kosmica TV - program interaktywny, 12:00 Świat według Shermana (Sherman’s Way) - komedia, USA 2008, reż. Craig M. Saavedra, wyk. James LeGros, Enrico Colantoni, Michael Shulman, 13:50 Łowcy niewolników (The Slave Hunters) (12/24) - serial przygodowy, Korea Południowa 2010, 15:10 27 minut spóźnienia (Reggie Perrin): wersja oryginalna (12/12) - serial kom., W. Brytania 2009, reż. Tristram Shapeero, wyk. Martin Clunes, Fay Ripley, Neil Stuke, Lucy Liemann, Jim Howick, 15:45 Ukryta kamera program rozrywkowy, 16:20 Ukryta kamera program rozrywkowy, 16:50 Mroczne niebo (Dark Skies) (12/20) - serial science-fiction, USA 1996, 17:50 Był sobie złodziej (Once a Thief) (12/22) - serial sensacyjny, Kanada 1997 18:50 Ukryta kamera program rozrywkowy, 19:30 Ukryta kamera program rozrywkowy, 20:00 Utajona furia (Silent Rage) - film akcji, USA 1982, reż. Michael Miller, 22:05 Akta zbrodni (Medical Detectives) (31/41) - serial kryminalny, USA 2005, 22:35 Akta zbrodni (Medical Detectives) (32/41) - serial kryminalny, USA 2005, 23:00 Wydział wewnętrzny (Forca Tarefa) (1/22) - serial kryminalny, Brazylia 2009 23:50 Wydział wewnętrzny (Forca Tarefa) (2/22) - serial kryminalny, Brazylia 2009

Info Poranek Serwis Info Poranek Gość poranka Info Poranek Serwis Info Poranek Serwis sportowy Info Poranek Serwis Info Poranek Biznes - otwarcie dnia Info Poranek Serwis Info Poranek Serwis sportowy Gość poranka Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Serwis Info Dzień Biznes Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Serwis sportowy Rozmowa dnia Biznes Dla niesłyszących Serwis Info Dzień - JM Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Minęła 20ta program publicystyczny Pogoda Info Telekurier Serwis Info Wieczór Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Info Dziennik Sportowy Wieczór Eugenika - w imię postępu film dok.

00:30 Lub czasopisma - program rozrywkowy, 00:50 Romans w biurze (Office Encounters) - film erotyczny, USA 2011, reż. Brad Armstrong, wyk. Jessica Drake, Johnny Castle, Aubrey Addams, 02:15 Nocny patrol - program rozrywkowy, 06:10 Buon Appetito! 3 - program kulinarny, 07:00 Telezakupy 10:00 Kosmica TV - program interaktywny, 12:00 Mroczne serce - western, 14:15 Łowcy niewolników (The Slave Hunters) (13/24) - serial przygodowy, Korea Południowa 2010, 15:35 Playlista Tele5 - program rozrywkowy, 15:45 Ukryta kamera - program rozrywkowy, 16:20 Ukryta kamera - program rozrywkowy, 17:05 Mroczne niebo (Dark Skies) (13/20) - serial science-fiction, USA 1996, wyk. Eric Close, Megan Ward, J.T. Walsh, Tim Kelleher, 18:05 Był sobie złodziej (Once a Thief) (13/22) - serial sensacyjny, Kanada 1997, wyk. Ivan Sergei, Sandrine Holt, Nicholas Lea, Jennifer Dale 19:00 Ukryta kamera - program rozrywkowy, 19:30 Ukryta kamera - program rozrywkowy, 20:10 American Psycho 2 (American Psycho 2: All American Girl) - Czarna komedia, USA 2002, reż. Morgan J. Freeman, wyk. Mila Kunis, William Shatner, Geraint Wyn Davies, 21:55 Akta zbrodni (Medical Detectives) (33/41) - serial kryminalny, USA 2005, 22:25 Akta zbrodni (Medical Detectives) (34/41) - serial kryminalny, USA 2005, 22:50 Wydział wewnętrzny (Forca Tarefa) (3/22) - serial kryminalny, Brazylia 2009, wyk. Murilo Benicio, Milton Goncalves, 23:30 Wydział wewnętrzny (Forca Tarefa) (4/22) - serial kryminalny, Brazylia 2009, wyk. Murilo Benicio, Milton Goncalves,

TELE5

Godziny emisji programów podane sà w Eastern Time

ITVN 00:50 Bracia Karamazow - serial dramat, Rosja 1/8 01:40 Historia polskich filmów kostiumowych 02:05 W-11 Wydział Śledczy 02:40 Na Wspólnej - serial obycz. 1545 03:05 Siostry - obycz., Francja 81/108 03:35 Julia - telenowela 04:00 Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. 04:45 Rozmowy w toku - talk show 05:25 Fakty, Sport, Pogoda 06:00 Uwaga! - dokumen 06:15 Diabeł wie lepiej - USA 51/182 07:00 Serwis pogodowy - Polska 07:05 Serwis pogodowy - Europa 07:07 Serwis pogodowy - Narciarskie Kurorty Polskie 07:10 Serwis pogodowy - Alpejski 07:12 Serwis pogodowy - Kurorty światowe 07:15 W-11 Wydział Śledczy 07:50 Na Wspólnej - serial obycz. 1545 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:15 Siostry - obycz., Francja 82/108 10:40 Historia polskich filmów kostiumowych 11:05 Rozmowy w toku - talk show 11:45 Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. 12:30 Julia - telenowela 12:55 Serwis pogodowy - Polska 13:00 Serwis pogodowy - Europa 13:02 Serwis pogodowy - Narciarskie Kurorty Polskie 13:05 Serwis pogodowy - Alpejski 13:07 Serwis pogodowy - Kurorty światowe 13:10 Diabeł wie lepiej - USA 51/182 13:55 Odrobina Polski - program rozr. 14:10 Spotkania Doroty - talk show 14:35 Maja w ogrodzie - magazyn 15:00 Na osi - program motoryzacyjny 15:25 JAZDA POLSKA czyli jak przetrwać na polskich drogach 15:50 Wojciech Cejrowski. Boso - dok. 3/8 16:15 Miasto Kobiet - talk show 17:00 Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. 17:50 Diabeł wie lepiej - USA 52/182 18:40 Rozmowy w toku - talk show 19:25 W-11 Wydział Śledczy 20:00 Fakty, Sport, Pogoda 20:40 Uwaga! - dok. 21:00 Na Wspólnej - serial obycz. 1546 21:30 Julia - telenowela

22:00 Bracia Karamazow - serial dramat, Rosja 2/8 22:55 Nie ma lipy! - program rozr. 8/15 23:20 Na osi - program motoryzacyjny 23:45 Łowca - serial thriller, Francja 4/6

POLSAT 2 00:35 Awantura o kasę, odc.150 01:30 Pierwsza miłość, odc.1384 02:15 Malanowski i Partnerzy, odc.288 Uwikłana 02:45 Rodzina zastępcza, odc.262 03:35 Pensjonat pod Różą, odc.54 Przysługa cz.I 04:35 Awantura o kasę, odc.151 05:30 Rodzina zastępcza, odc.29 06:00 Daleko od noszy, odc.81 Pacjent zwany ordynatorem 06:30 Świat według Kiepskich, odc.121 Tawariszcz Kamandir 07:10 Rodzina zastępcza, odc.263 Bestie 08:00 Państwo w Państwie, odc.5 08:50 Samo życie, odc.231 09:45 Pensjonat pod Różą, odc.54 Przysługa cz.I 10:35 Linia Życia, odc.39 11:05 Wydarzenia 11:30 Interwencja, odc.756 12:00 Dlaczego ja?, odc.95 Córka chce ochronić matkę przed więzieniem 13:00 WYDARZENIA 13:45 Pierwsza miłość, odc.1385 14:30 Linia Życia, odc.40 15:00 Rodzina zastępcza, odc.264 16:00 Świat według Kiepskich, odc.122 Romantica 16:35 Rodzina zastępcza, odc.30 17:05 Daleko od noszy, odc.82 Leczenie eksperymentalne 17:30 Malanowski i Partnerzy, odc.289 Powrót zza grobu cz.1 18:00 Linia Życia, odc.40 18:30 Kobieta Cafe, odc.21 Płoszajski. Nienawidzę swojego eks 19:15 Interwencja, odc.756 19:30 WYDARZENIA 19:55 Samo życie, odc.231 20:45 Pierwsza miłość, odc.1385 21:20 Świat według Kiepskich, odc.122 21:50 Kolekcjonerzy, odc.20 22:15 Dlaczego ja?, odc.95 Córka chce ochronić matkę przed więzienie 23:00 NOWY DZIEŃ z POLSAT NEW

TVN 24 04:00 Serwis informacyjny, Serwis sportowy, Serwis ekonomiczny, Prognoza pogody (co 30 min.) 09:00 Fakty po południu 10:10 Prosto z Polski 10:40 Świat według Jacka 11:00 Tak jest 12:00 Fakty, ludzie, pieniądze 12:26 Fakty po Faktach 13:00 Kropka nad i 13:23 Czarno na białym 14:00 Rozmowa Rymanowskiego 14:30 Polska i świat 15:00 Szkło kontaktowe 16:00 Dzień po dniu 17:00 Kropka nad i 17:20 Czarno na białym 17:50 Rozmowa Rymanowskiego 18:20 Polska i świat 18:40 Fakty po Faktach 19:10 Szkło kontaktowe 20:00 Dzień po dniu 20:55 Supermeteo 21:00 Portfel 21:10 Maja w ogrodzie 21:30 Sukces pisany szminką 21:40 Szkło kontaktowe 22:30 Polska i świat 23:00 Serwis informacyjny, Prognoza pogody (co 15 min.)

02:15 02:30 03:00 03:45 04:00 05:00 05:30 06:00 06:55 07:00

10:00 11:00 11:30 13:00 13:30 14:00 14:15 14:30 15:00 15:45 16:00 17:00 17:30 18:00 18:05 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:45 22:00 23:00 23:30

Należysz do mnie , USA 2/4 Portrety Wiara i polityka Św. Paweł w Rzymie, Niemcy Poradnik szczęśliwego małżeństwa, Hiszpania 8/12 Rozmównica 883 Misjonarze na Tasmanii, 3/4 Święte wojny, USA Nieszpory, live 17/250 Etyka w biznesie Biblijna lekcja religii Bliżej Świętego Wieści z Rzymu 165 Cud świętego miejsca - Altoting, 8 Poradnik szczęśliwego małżeństwa, Hiszpania 9/12 Rozmównica 884 Wiara i polityka Portrety Narodziny Jezusa, Irlandia 3/7 Bez kadzidła Tajemnice Słowa 17 Święci tacy jak My Gotowi na śmierć ? Bez kadzidła Wiara i polityka Cud świętego miejsca - Altoting, 8 Poradnik szczęśliwego małżeństwa, Hiszpania 9/12 Rozmównica 883 Gotowi na śmierć ? Portrety

TV POLONIA

TV RELIGIA 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

07:30 08:00 08:30 09:00 09:45

Jutrznia, live 18/250 Tajemnice Słowa 17 Jesteś wyjątkowy, USA 1/4 Należysz do mnie , USA 2/4 Biblijna lekcja religii - Nowy Testament 97 Bliżej Świętego Gotowi na śmierć ? Św. Paweł w Rzymie, Niemcy Poradnik szczęśliwego małżeństwa, Hiszpania 8/12 Rozmównica 883 Wieści z Rzymu 165 Gotowi na śmierć ? Legendarny szlak św. Jakuba,18/20 Dzień z ikoną, Rosja 5/13 Jesteś wyjątkowy, USA 1/4

00:35 Wilnoteka (Wilnoteka); magazyn 00:55 Ucieczka - wycieczka - odc. 2/5 Czy umiesz doić krowy 01:30 Pytanie na śniadanie 04:05 Polonia 24 04:40 Plebania - odc. 1815 05:05 Barwy szczęścia - odc. 513 05:35 Wiadomości 05:50 Co to konia obchodzi?; film TVP 06:45 Kabaretowy Klub Dwójki - Zakupy (51); widowisko rozrywkowe 07:40 Złotopolscy - odc. 353* Test ciążowy 08:15 Celownik; mag. 09:00 Jeden dzień z życia - odc. 9; cykl rep. 09:25 Kocham Kino - magazyn filmowy Grażyny Torbickiej (premiera: „Róża” reż. Wojciech Smarzowski) 10:00 Plebania - odc. 1815 10:30 Teleexpress

10:55 V Zamojski Festiwal Kultury. Koncert „PECTUS” - na bis 11:55 Wilnoteka (Wilnoteka); magazyn 12:15 Barwy szczęścia - odc. 513 12:45 Dobranocka - Dziwne przygody Koziołka Matołka - odc. 2 - Kucharz okrętowy 13:00 Wiadomości 13:25 Sport 13:40 Pogoda 13:50 Egzamin z życia - odc. 106 15:00 Polonia 24 15:45 Kabaretowy Klub Dwójki - Zakupy (51); widowisko rozrywkowe 16:45 Na pierwszym planie - Program Piotra Kraśki; program pub. 17:20 Polacy na Syberii - Oddech tajgi; cykl dok. 17:50 Plebania - odc. 1815 18:15 Ucieczka - wycieczka - odc. 2/5 Czy umiesz doić krowy 18:45 Dobranocka za oceanem - Dziwne przygody Koziołka Matołka - odc. 2 Kucharz okrętowy 19:00 Wiadomości 19:25 Sport 19:30 Pogoda 19:45 Egzamin z życia - odc. 106 20:35 Polonia 24 21:15 Barwy szczęścia - odc. 513 21:45 Na pierwszym planie - Program Piotra Kraśki; program pub. 22:15 Polacy na Syberii - Oddech tajgi; cykl dok. 22:45 Wilnoteka (Wilnoteka); magazyn 23:05 Zakończenie dnia 23:05 Rezydencja - odc. 41 23:40 WOK- Wszystko o Kulturze

TVP INFO 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:13 07:30 07:41 07:45 07:53 08:00 08:03 08:20 08:30

Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Twoja@sprawa Serwis Info Poranek Gość poranka Info Poranek Serwis Info Poranek

Godziny emisji programów podane sà w Eastern Time

08:42 09:00 09:10 09:20 09:30 09:42 09:48 10:00 10:10 10:21 10:30 10:44 10:50 11:00 11:20 11:30 11:50 11:55 12:00 12:20 12:30 12:55 13:00 13:10 13:30 13:50 13:55 14:00 14:22 14:30 14:55 15:00 15:10 15:30 15:55 16:00 16:15 16:30 16:57 17:00 20:00 20:10 21:00 21:05 21:30 21:41 21:45 22:16 22:30 23:15 23:30

TELE5


9

PROGRAM POLSKICH TELEWIZJI - CZWARTEK

20-26 stycznia 2012

„Galeria” „Galeria” „Galeria” „Galeria” „Galeria” „Galeria”

„Ja „Jato tomam mam „Ja to mam to to mam mam „Ja „Ja szczęście!” szczęście!” szczęście!” szczęście!” szczęście!” szczęście!”

FOTO G. GOŁĘBIOWSKI/TVP

FOTO W. RADWAŃSKI/TVP

...I WIELKIE POWROTY

„Aida” „Aida” „Aida”

„Prawo „Prawo „Prawo Agaty” Agaty” „Prawo „Prawo „PrawoAgaty” Agaty” Agaty” Agaty”

FOTO ROBERT ZALEWSKI

FOTO TVN

„Przepis „Przepis „Przepis „Przepis „Przepis na na na życie” życie” na na nażycie” życie” życie” życie”

„Szpilki „Szpilki „Szpilki „Szpilki „Szpilki na na naGiewoncie” Giewoncie” Giewoncie” na na na Giewoncie” Giewoncie” Giewoncie”

FOTO TVN

FOTO POLSAT

gry” „Reguły „Reguły „Regułygry” gry” gry” FOTO TVN

Piękne kobiety i pies &/5.*6: 78;(<3.& : * );3(* <478&3.* :;H:.*8143; 5.*6:7<; 4)(.3*0 7*6.&19 & % <&H : 795*6564)90(/E % < 978.3*2 4++2&3*2 & . .(0.*2 418* 08=6;2 5&683*69 /* $*643.0& 47&8. 0(/& 7*6.&19 64<,6;:& 7.E : H64)4:.709 -&<&6)<. 78=: ,6&/D(;(- 3& 846<* :;H(.,=: 0433;(- !4 5.*6:7<& 8&0 56*78.J4 :& &2*6;0&F70& 564)90(/& 8*1*:.<;/3& : 08=6;2 :;78E59/* 54170& &08460& $ A &1*6..@ 8*J 'E)<.* 75464 ,4 6D(;(- 3&<:.70 *)3D < ,B=:3;(6=1 04'.*(;(- ,6& 7B;33& A 143);3 0&@ ? 91.& .*869(-& '40 3.*/ <4 '&(<;2; 2 .3 4&33E 61*&F 70D &641.3E .*(-48E &,)&1*3E !96(<*3.*:.(< !42&7<& *)0& . 3)6<*/& *7096& B=:3D '4-& 01/01/09

N

ITVN 00:35 01:30 02:20 02:50 03:15 03:40 04:05 04:50 05:30 05:55 06:00 06:05 06:15 07:00 07:05 07:07 07:10 07:12 07:15 07:50 08:15 10:15 10:40 11:05 11:45 12:30 12:55 13:00 13:02 13:05 13:07 13:10 13:55 14:10 14:35 15:00 15:25 15:50 16:15 17:00 17:50 18:40 19:25 20:00 20:30 20:35 20:40 21:00

Na krawędzi - krym., Francja 2/18 Odwróceni - serial sensacyjny W-11 Wydział Śledczy Na Wspólnej - serial obycz. 1546 Siostry - obycz., Francja 82/108 Julia - telenowela Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. Rozmowy w toku - talk show Fakty Sport Pogoda Uwaga! - dokumen Diabeł wie lepiej - USA 52/182 Serwis pogodowy - Polska Serwis pogodowy - Europa Serwis pogodowy - Narciarskie Kurorty Polskie Serwis pogodowy - Alpejski Serwis pogodowy - Kurorty światowe W-11 Wydział Śledczy Na Wspólnej - serial obycz. 1546 Dzień dobry TVN - magazyn Siostry - obycz., Francja 83/108 W roli głównej 3/6 Rozmowy w toku - talk show Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. Julia - telenowela Serwis pogodowy - Polska Serwis pogodowy - Europa Serwis pogodowy - Narciarskie Kurorty Polskie Serwis pogodowy - Alpejski Serwis pogodowy - Kurorty światowe Diabeł wie lepiej - USA 52/182 Odrobina Polski - program rozr. Gdyby Kraków był stolicą część 3 3/4 Gdyby Kraków był stolicą część 4 4 Anatomia miasta - program rozr. 3/9 Historia polskich filmów kostiumowych W roli głównej 3/6 Usta Usta - komedia obyczajowa Sąd rodzinny - serial fabularno - dok. Diabeł wie lepiej - USA 53/182 Rozmowy w toku - talk show W-11 Wydział Śledczy Fakty Sport Pogoda Uwaga! - dok. Na Wspólnej - serial obycz. 1547

21:30 Julia - telenowela 22:00 Odwróceni - serial sensacyjny 22:50 Próba niewinności - film kryminalny, Francja, Szwajcaria2009, reżyseria: Eric Woreth

POLSAT 2 00:35 Awantura o kasę, odc.151 01:30 Pierwsza miłość, odc.1385 02:15 Malanowski i Partnerzy, odc.289 Powrót zza grobu cz.1 02:45 Rodzina zastępcza, odc.263 Bestie 03:35 Pensjonat pod Różą, odc.55 Przysługa cz. 2 04:35 Awantura o kasę, odc.152 05:30 Rodzina zastępcza, odc.30 06:00 Daleko od noszy, odc.82 Leczenie eksperymentalne 06:30 Świat według Kiepskich, odc.122 Romantica 07:00 Rodzina zastępcza, odc.264 07:50 Psie serce, odc.13 Tungo 08:45 Samo życie, odc.232 09:45 Pensjonat pod Różą, odc.55 Przysługa cz. 2 10:35 Linia Życia, odc.40 11:05 Wydarzenia 11:30 Interwencja, odc.757 12:00 Dlaczego ja?, odc.96 Żona znajduje w swojej szafce cudzą bieliznę 13:00 WYDARZENIA 13:45 Pierwsza miłość, odc.1386 14:30 Linia Życia, odc.41 15:00 Rodzina zastępcza, odc.265 16:00 Świat według Kiepskich, odc.123 Paździerzyca 16:30 Rodzina zastępcza, odc.31 17:00 Daleko od noszy, odc.83 Wiedźmin i bestia 17:30 Malanowski i Partnerzy, odc.290 Powrót zza grobu cz.2 18:00 Linia Życia, odc.41 18:30 Kobieta Cafe, odc.22 Minge. Grube vs chude 19:15 Interwencja, odc.757 19:30 WYDARZENIA 19:50 Samo życie, odc.232 20:45 Pierwsza miłość, odc.1386 21:20 Świat według Kiepskich, odc.123 21:50 Copernicus, odc.4 22:15 Dlaczego ja?, odc.96 Żona znajduje w swojej szafce cudzą bielizn

23:00 NOWY DZIEŃ z POLSAT NEWS

TVN 24 04:00 Serwis informacyjny, Serwis sportowy, Serwis ekonomiczny, Prognoza pogody (co 30 min.) 09:00 Fakty po południu 10:10 Prosto z Polski 10:40 Świat według Jacka 11:00 Tak jest 12:00 Fakty, ludzie, pieniądze 12:26 Fakty po Faktach 13:00 Kropka nad i 13:23 Czarno na białym 14:00 Rozmowa Rymanowskiego 14:30 Polska i świat 15:00 Szkło kontaktowe 16:00 Dzień po dniu 17:00 Kropka nad i 17:20 Czarno na białym 17:50 Rozmowa Rymanowskiego 18:20 Polska i świat 18:40 Fakty po Faktach 19:10 Szkło kontaktowe 20:00 Dzień po dniu 20:55 Supermeteo 21:00 Portfel 21:10 Maja w ogrodzie 21:30 Rozmowa Rymanowskiego

TV RELIGIA 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:15 02:30 03:00 03:45 04:00 05:00 05:30 06:00 06:55 07:00 07:30

Jutrznia, live 19/250 Gotowi na śmierć ? Brat Ogień, Włochy 7/26 Brat Ogień, Włochy 8/26 Biblijna lekcja religii - Nowy Testament 98 Bliżej Świętego Wiara i polityka Cud świętego miejsca - Altoting, Niemcy 8 Poradnik szczęśliwego małżeństwa, Hiszpania 9/12 Rozmównica 884 Etyka w biznesie Tajemnice Słowa 17 Legendarny szlak św. Jakuba, Hiszpania 19/20 Dzień z ikoną, Rosja 6/13 Brat Ogień, Włochy 7/26 Brat Ogień, Włochy 8/26

):=/0E )<.*(. &/& 4-47.*:.(< &09' $6='1*:70. !# 78&:.& 3& & ! #% < 54:6&(&/D(D 54 0.1091*83.*/ 56<* 6:.* ,3.*7<0D ;,&38 : 641. &2'.8 3*/ 7<1&(-*83*/ 56&:3.(<0. 4 64< 78&3.9 < :.*10.2 043(*63*2 9'*< 5.*(<*3.4:;2 04'.*8& 48:.*6& 2& BD 0&3(*1&6.E &):40&(0D 4/&:. 7.E 8*J 86<*(. 7*<43 7*6.&19 & $ *# % !# 5645439/* & '# #% ? < A'6<;)"1D@ 91.D & 2.F70D &:B*2 $.1(<&0.*2 . &(.*/*2 %&04H(.*13;2 : 64 1&(- ,B=:3;(- !4 042*).4:* 754/6<*3.* 3& J;(.* 9(<9(.4:* ,695; 56<;/&(.=B ? )4/6<&B*,4 2& BJ*F78:& J;/D(*/ : 3.*+462&13;2 <:.D<09 5&6; . 9:4)<D(*,4 041*/ 3* 04'.*8; 7.3,1& 417&8 78&:.& 3& 756&:)<43* 8;89 %.& $ B; ? & ! % *)3&0 :.)<=: (<*0&/D 54 :&J3* <2.&3; <:B&7<(<& : 8;2 )69 ,.2 7*6.&19 4 4)*/H(.9 < 3.*,4 &,)&1*3; (-*/'&1 ,B=:3* 641* 56<*/2D 86<; )47043&B* 5.E03* &0 8460. ? 33& <&6846;70& 4&33& 6 1*&F70& . &8&1.& ;'.(0& TL 08:00 08:30 09:00 09:45 10:00 11:00 11:30 13:00 13:30 14:00 14:15 14:30 15:00 15:25 16:00 17:00 17:30 17:55 18:05 18:35 19:05 19:25 20:00 20:30 21:00 21:25 22:00 23:00 23:30

Portrety Gotowi na śmierć ? Cud świętego miejsca - Altoting, 8 Poradnik szczęśliwego małżeństwa, Hiszpania 9/12 Rozmównica 884 Misjonarze na Tasmanii, 4 W domu Ojca mego jest komnat wiele, Niemcy Nieszpory, live 18/250 Wiara i polityka Biblijna lekcja religii Bliżej Świętego Gotowi na śmierć ? Wszystko jest możliwe Życie jest wieczne Rozmównica 885 Tajemnice Słowa 17 Portrety Uzdrowienie ociemniałego, 4/7 Szaleńcy Pana Boga 2 Gotowi na śmierć ? Anielska Kuchnia Archiwum X Kościoła Wieści z Rzymu 165 Tajemnice Słowa 17 Wszystko jest możliwe Życie jest wieczne Rozmównica 884 Ludzie na walizkach Portrety

TV POLONIA 00:25 Słownik polsko@polski - talk - show prof. Jana Miodka 00:55 Sto minut wakacji - odc. 1 01:30 Pytanie na śniadanie 04:10 Polonia 24 04:45 Plebania - odc. 1816 05:05 Barwy szczęścia - odc. 514 05:35 Wiadomości 05:50 M jak miłość - odc. 866 06:45 Szansa na Sukces - Monika Brodka 07:40 Złotopolscy - odc. 354* Narzeczone i kawalerowie 08:15 Na pierwszym planie - Program Piotra Kraśki; program pub. 08:55 Polacy na Syberii - Oddech tajgi; dok. 09:30 Jak to działa; mag. 10:00 Plebania - odc. 1816

10:30 Teleexpress 10:55 Muzyka Filmowa Krzesimira Dębskiego (Fragmenty Koncertu Galowego „Za Zasługi dla Polski i Polaków poza granicami Kraju”) - na bis; koncert 11:55 Alchemia zdrowia i urody; mag. 12:15 Barwy szczęścia - odc. 514 12:45 Dobranocka - Mały pingwin Pik - Pok odc. 4 - Fiołki i słowiki 13:00 Wiadomości 13:25 Sport 13:35 Pogoda 13:50 Instynkt - odc. 8* „Wiatr we włosach” 15:00 Polonia 24 15:45 Glina - odc. 16 16:45 Na początku było Hillside Ave; dok. 17:45 Plebania - odc. 1816 18:15 Sto minut wakacji - odc. 1 18:45 Dobranocka za oceanem - Mały pingwin Pik - Pok - odc. 4 - Fiołki i słowiki 19:00 Wiadomości 19:25 Sport 19:30 Pogoda 19:45 Instynkt - odc. 8* „Wiatr we włosach” 20:35 Polonia 24 21:15 Barwy szczęścia - odc. 514 21:45 Na początku było Hillside Ave; dok. 22:40 Alchemia zdrowia i urody; mag. 23:05 Zakończenie dnia

TVP INFO 06:00 06:10 06:15 06:30 06:41 06:45 07:00 07:10 07:13 07:30 07:41 07:45 07:53 08:00 08:03 08:17 08:20 08:30 08:40 08:42

Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek Twoja@sprawa Serwis Info Poranek Gość poranka Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Info Poranek

Godziny emisji programów podane sà w Eastern Time

FOTO K. WELLMAN/STUDIO A

Jedynka Jedynka Jedynka stawia stawia na na serial serial Jedynka Jedynka Jedynkastawia stawia stawia stawiana na na naserial serial serial serial „Komisarz „KomisarzAlex”. Alex”. „Komisarz Alex”. „Komisarz „Komisarz Alex”. Alex”. Rolę Rolę Rolę główną główną gra gra w w nim nim główną główną głównągra gra gra graw w w wnim nim nim nim Rolę Rolę Rolęgłówną Jakub JakubWesołowski. Wesołowski. Wesołowski. Jakub Jakub Jakub mu mu muplejada plejada plejada plejada Partneruje Partneruje Partneruje Partneruje Partneruje Partnerujemu mu mu plejada plejada znakomitych znakomitych znakomitychaktorów aktorów aktorów znakomitych aktorów

FOTO K. KĄTNY/KAPIF

Widzowie w Polsce będą mogli wkrótce oglądać nowe seriale. Nieco póżniej nowości dotrą do widzów w USA

8*60D 7*6.&19 /*78 &641.3& 08=6& 54 789).&(- : *).41&3.* <&0B&)& : 8;89B4:*/ ,&1*6.. -&3)14:*/ 701*5 < 564/*084:&3D . :;043;:&3D 56<*< 7.*'.* '.J98*6.D !4 3.*/*);3& 7*6.&14:& 34:4HC *);30. & 56<*B42.* 198*,4 . 2&6 (& 54/&:. 7.E & $ "% ? 54170& :*67/& 7B;33*,4 A 42.7&6<& *07&@ 54)&3& : 1*0 0.*/ +462.* 06;2.3&13& 454:.*HC 4 H1*)<8:&(- 564:&)<43;(- 56<*< 7;25&8;(<3*,4 541.(/&38& . /*,4 57& $ 641. ,B=:3*/ &09' $*74B4: 70. '40 3.*,4 <4'&(<;2; &2.1 1E &&6 &,)&1*3E $&1&(- &8& 6<;3E .,96E . .647B&:& %'64/*:. (<& & &38*3E :6=(D 8*J -.8; *);3 0. ? 34:* 7*<43; 795*67*6.&1. & $ %.& $% .*0&:.* <&54:.&)&/D 7.E 34:4 H(. :=/0. 4-&8*6&2. 7*6.&19 & $ $() % 7D 2&BJ4304 :.* 08=6<; :;(-4:9/D :75=13D (=60E . )<.*(. <* 7:4.(- 5456<*)3.(<:.D<0=: &842.&78 & @ 454 :.&)& 4 64<:.*)<.43*/ (.EJ04 56& (9/D(*/ 04'.*(.* 43.& 4-47.* :.(< 08=6& 7&2483.* :;(-4:9/*

„Ranczo” „Ranczo” „Ranczo” „Ranczo” „Ranczo” „Ranczo”

SERIALE

GORĄCE SERIALOWE NOWOŚCI...

09:00 09:06 09:10 09:20 09:30 09:39 09:42 09:48 10:00 10:10 10:19 10:21 10:30 10:41 10:44 10:50 11:00 11:20 11:25 11:30 11:55 12:00 12:20 12:30 12:55 13:00 13:10 13:30 13:55 14:00 14:30 14:55 15:00 15:10 15:30 15:50 15:55 16:00 16:15 16:25 16:30 16:57 17:00 20:00 20:10 21:00 21:05 21:30 21:41 21:45 22:15 22:24 22:30 23:15 23:39 23:45

Serwis Info Poranek Pogoda Info Gość poranka Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Serwis sportowy Info Poranek Serwis Info Poranek Biznes - otwarcie dnia Pogoda Info Info Poranek Serwis Info Poranek Pogoda Info Serwis sportowy Gość poranka Serwis Info Dzień Serwis sportowy Pogoda Info Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Biznes Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Serwis Info Dzień Serwis sportowy Serwis Info Dzień Raport z Polski Serwis Info Dzień Pogoda Info Serwis sportowy Rozmowa dnia Biznes Pogoda Info Dla niesłyszących - Serwis Info Dzień - JM Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE Serwis Info Wieczór Minęła 20ta program publicystyczny Pogoda Info Telekurier Serwis Info Wieczór Pogoda Info OTV - PASMO LOKALNE LOSOWANIE LOTTO Serwis Info Wieczór Jan Pospieszalski: Bliżej - odc. 12 program publicystyczny Info Dziennik Pogoda Info Sportowy Wieczór

TELE5 00:20 Lub czasopisma - program rozrywkowy, 00:35 Intrygujące plotki (Tattle Tale) - film erotyczny, USA 2010, reż. Francois Clousot 02:10 Nocny patrol - program rozrywkowy, 06:05 Werdykt 1 - program sądowy, 07:00 Telezakupy 10:00 Kosmica TV - program interaktywny, 12:00 Obejmij mnie (Reach For Me) - dramat, USA 2008, reż. LeVar Burton, 13:40 Playlista Tele5 - program rozrywkowy, 13:50 Łowcy niewolników (The Slave Hunters) (14/24) - serial przygodowy, Korea Południowa 2010, 15:10 27 minut spóźnienia (Reggie Perrin): wersja z lektorem (11/12) - serial kom., W. Brytania 2009, reż. Tristram Shapeero 15:45 Ukryta kamera - program rozrywkowy, 16:20 Ukryta kamera - program rozrywkowy, 16:50 Mroczne niebo (Dark Skies) (14/20) - serial science-fiction, USA 1996, wyk. Eric Close, Megan Ward, J.T. Walsh, Tim Kelleher, 17:50 Był sobie złodziej (Once a Thief) (14/22) - sensacyjny, Kanada 1997 18:45 Playlista Tele5 program rozrywkowy, 18:50 Ukryta kamera program rozrywkowy, 19:30 Ukryta kamera program rozrywkowy, 20:00 Obsesja miłości (Attraction) - dramat, USA 2000, reż. Russel Degrazier, 21:55 Akta zbrodni (Medical Detectives) (35/41) - serial kryminalny, USA 2005, 22:25 Akta zbrodni (Medical Detectives) (36/41) - serial kryminalny, USA 2005, 22:50 Wydział wewnętrzny (Forca Tarefa) (5/22) - serial kryminalny, Brazylia 2009, wyk. Murilo Benicio, Milton Goncalves, 23:35 Wydział wewnętrzny (Forca Tarefa) (6/22) - serial kryminalny, Brazylia 2009


KRZYŻÓWKI

10

20-26 STYCZNIA 2012

SUPER EXPRESS 3-4 MARCA 2007

Krzyżówki 3 JOLKA z klasą

1

" 7&! &! (' &' - #'$ "&'7 ! $ +. /& " ' .- &. -.) /6!+ ) ()/ ' " 7&! &! % " *+ (! )-*/3 $!+ )3 ' .- & ' -.) /, / 7 $! / - & -! * '#) 7$ / !$, $!+ ) *#5 *!4 ' .- & *5'-' ", */ 0 )8% 0 $*()$ &" 0/, ' $(% #'( *05 &" )(0"(&/&" -,.(*03 *(0."30 '"

'" ( ./ ( / +)(*,(. -,/ 0 ,*0 & ) +$ &" *(& '+(. '" %"*,(. '" ")'" $ .($ %"+,$ -) %'/ +, ' $-'+0, &"+,*0(+,.( %" 0 (. * ! 0 * (. () +$ 0 */% ', &" *( ' -% -; ' 0/'" 0 - ! & 0594 (*+0 0 ($' &" ( -)* ./ '(. %"# $ (*+- 0 '(* $(% 0 +,/ $*0 . 0 0 *'/&" (.( &" # )(7+$ ./+) 0 + $" .'" # '" ." +, " 6( 6(. )*0/*03 0 " 63 & ' ,/ 0'3 & 6/ ./)*/+$ ' +$8*0 0(,/ 0'/ (.( +,* )" '" $+) " ',$" )-6 )$ ' 0." *0/'5 ( /, $ & #3, $ )(+" ' ( * $(% + ) * "' 0 # 6 . , 0" %(' ' ("+$+$" )*0/)"' ' ( -,8. 9'" ;'/ > *(0" % ."'3 '"$ 0 &'"$ '" ( 0"." 6 # $ ." (&(94 0 (+, ,'" # !."%" * &"5 *0 $" )6/''/ ,6-+0 0 0 * ' *-) ( */ %- 06/ ($* + . *0 (% +6 . *-+ % ( '*/$ " '$" ." 0 &" '" ) ''/ &6( # 0 * -*( ), +" !. +, )(%'/ "5, ( )(." : &+0 ( 9." " "# . )" *+" ! ./+& ;(' $ . 6$" ,6-+0 0,(*/ $*8% (%+$" 0 5 " * ( 6(+ - *0 #3 ( &6(,$ *0 0/ ./$(' ' '" % *- / )"%'"$ ') $ ' -* )*0/+,5)-# ( )* / )( &-* *0( .' -*03 0 '" ( &" % '" 0" *'

KO N K U R S 3X

Do wygrania dowolnie wybrana przez Państwa nagroda

Jak wygrać nagrodę? W TYM Wystarczy znaleźć prawidłowe hasła wszystkich krzyżówek, wybrać nagrodę i nadesłać odpowiedzi TYGODNIU DO wraz z numerem i nazwą danej krzyżówki (np. 5. Litery). Odpowiedzi powinny wpłynąć do WYGRANIA Spadające następnego czwartku do godz. 1PM. Wszystkie nadesłane poprawne rozwiązania wezmą udział nagród. Nazwisko laureata ogłosimy TRZY GŁÓWNE w losowaniu po losowaniu w Super Expressie. NAGRODY!!! Na kartki czekamy pod adresem redakcji: Dowolnie wybrana przez P stwa nagroda zostanie wysłana poczt

Super Express USA, Publishing Corporation 111 John Street, 28th Floor New York, New York 10038 z dopiskiem „Krzy˝ówki“ i numerem


KRZYŻÓWKI

20-26 STYCZNIA 2012

PANORAMICZNA

SUDOKU

3

PANORAMICZNA krzyżówka

5 krzyżówka Litery z pól z kropkami, czytane kolejno rzędami poziomymi, utworzą rozwiązanie.

8

8

łatwe

2

W każdym sudoku diagram należy uzupełnić w ten sposób, aby w każdym rzędzie poziomym, w każdej kolumnie pionowej i w każdym małym 9-polowym kwadracie znalazło się dziewięć różnych cyfr od 1 do 9. W rozwiązaniu każdego sudoku wystarczy podać 9 kolejnych cyfr z pierwszego, górnego rzędu diagramu.

8

8

8

1

8

Szyfr

8

8

0 2 ODCZYTAJ ZASZYFROWANE SŁOWA

4

SPADAJĄCE LITERY

złota myśl

11

Litery należy przesunąć w dół, na puste miejsca w diagramie. Którą literę na które miejsce – oto łamigłówka dla Czytelników. Prawidłowo przesunięte litery, odczytywane poziomo, utworzą rozwiązanie. W przykładzie hasłem jest: SUPER ROZRYWKA.


KRZYŻÓWKI

12

20-26 STYCZNIA 2012

SUPER EXPRESS 3-4 MARCA 2007

6

Rozwiązania krzyżówek nr 2

PANORAMICZNA

krzyżówka

Litery z pól z kropkami, czytane kolejno rzędami poziomymi, utworzą rozwiązanie.

1. Jolka z klasą - MARYNARKA 2. Sudoku - 4, 3, 8, 7, 1, 6, 5, 2, 9 3. Panoramiczna - BAROMETR 4. Spadające litery - POKORA POZBAWIA NAS SIŁY TAK SAMO JAK PYCHA 5. Panoramiczna - NOTATKA 6. Panoramiczna - SKAKANKA 7. Ale numer - POSTAWA 8. Panoramiczna - WIEDZA

Pani Katarzyna Kosecka z Elmhurst, NY za prawid∏owe rozwiàzanie krzy˝ówek nr 1 z piàtkowego dodatku telewizyjnego Super Expressu otrzymuj nagrod . Nazwisko osoby, która poprawnie rozwiàza∏a krzy˝ówki nr 2 i mia∏a szcz´Êcie w losowaniu, podamy za tydzieƒ w piàtkowym dodatku telewizyjnym SE. Zapraszamy do wspólnej zabawy. 2

ZNACZENIA SŁÓW !

# !

' "'& ! %

&

! %*,

"#! '$

# !& ' + ' ! $#% !') ! '% )'

$!'

'

7 krzyżówka

ALE NUMER!

)(% ! (0' 0('/ ! ,/&" + &/&" '-& * &" )(."''/ 0' % :4 +"5 # ' $(. %", */ ) . $ ; )(% 0 = < ' % ;/ .)"+ 4 %", */ = < 2 ' %", * = < '" &(; 0' % :4 +"5 . )(%- 0 "''/& '-& * & % -6 ,." '" -# .'"%"9&/ # +0 0 )"54 %", * ( .)"+ '"- %", * 1 0' # 0" &/ . " * &" =./* 0< 1 ,( ( '" * $-#3 %", */ = < (* 0 = < 5 0" &8 6 . .+0/+,$" )(% 0 '-& * & = < .)"+ 4 = < . )(% 0 '-& * & = < .)"+ 4 = <

UJAWNIAMY LITERY - .)"+0 *(0."30 '"

8

8

8 2

8

8

Dodatek telewizyjny 0120  

dodatek telewizyjnySETV 012012

Dodatek telewizyjny 0120  

dodatek telewizyjnySETV 012012

Advertisement