Page 1

Kierrätys vieköön s. 7

Hyvällä lounaalla puhtia päivään s. 10

Syksyn kootut kirjavinkit s. 16

Keikka Seuren henkilöstölehti 3/2009


!

lteen! Ota ta ataulu

sisältö

ik maksua palkan 9 s.1 s. 12

3

Päätoimittajalta

4

Harrin palsta

5

Keikkatyön sykkeessä

7

Kierrätys vieköön

10

Hyvällä lounaalla puhtia päivään

12

Teehetki

14

Kolme puolta Timo Hännikäisestä

16

Syksyn kootut kirjavinkit

17

Viralliset & Epäviralliset

18

Sähköä ilmassa

19

Palautepalsta

s. 14

s. 7 s. 10

Seure Henkilöstöpalvelut Oy www.seure.fi Käyntiosoitteet: Fredrikinkatu 51–53 B, 00100 HELSINKI Kielotie 13, 01300 VANTAA Upseerinkatu 1, 02600 ESPOO Postiosoite: PL 650, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Sähköposti: info.seure@hel.fi

Palvelunumerot: Palvelualan yksikkö Päivähoito- ja nuorisoalan yksikkö Terveydenhuoltoalan yksikkö Toimisto- ja opetusalan yksikkö Ekstranet http://keikka.seure.fi

2

09 310 88004 09 310 88005 09 310 88006 09 310 88007


Päätoimittajalta

Hiilijalanjälkeni voisi olla pienempikin Syytän tilanteesta osittain taloyhtiötäni, jossa takapajuisesti on pitäydytty vanhanaikaisessa öljylämmityksessä. Ilman omaa autoa, kotiteatteria ja mökkiä pääsin tosin alle suomalaisen keskitason. Hiilijalanjälkitestin tarkoitus on ollut nostaa tietoisuuteen tavallisten Meikäläisten kulutusvalintojen vaikutuksia ilmaston lämpenemiseen. Arjen sykkeessä näiden valintojen pitäisi usein tulla alitajuisesti. Ympäristölle ystävällisiin vaihtoehtoihin päädymme usein myös tiedostamatta. Onneksi. Sivulla 7 virittäydytään ympäristö- ja kierrätysasioihin enemmänkin. Hyvänä esimerkkinä tässäkin päiväkotien pienet taitelijat, joiden kekseliäisyydelle ei ole rajoja. Kierrätyskeskuksen ja päiväkotien yhteistyö on muuten yksi hyvä käytäntö, joka voisi levitä keikkalaisten mukana laajemmallekin. Keikkalaiset kun ovat osoittautuneet benchmarkkauksen ammattilaisiksi (s. 5). Kaikkien meidän pitää syödä, joten ruoka painaa hiilijalanjälkeen omat uransa. Onneksi terveellisen lounaan saa myös edellispäivän päivälliseltä jääneestä ruuasta kun sitä täydentää tuoreilla kasviksilla (s. 10). Ainakaan sekajäteastiaan tähteitä ei tule heittää. Silloin ruuantähteet synnyttävät ilmastoon hiilidioksiakin enemmän lämmittävää metaania (s.8). Syysväsymystä ei kannata torjua ympäristöämme tuhlaavalla shoppailulla. Sen sijaan kannattaa tarttua hyvään kirjaan (s.16) ja nauttia iltojen hämärtyessä vaikka kupponen Kiellettyä hedelmää (s.13). Keikkalaisista suurin osa kulkee työmatkat julkisilla kulkuvälineillä. Keikkailua ja matkustamista helpottamaan on Keikkanettiin rakennettu uusi kartta- ja Reittiopaspalvelu. Sähköiset palvelut kuten Seuren sähköinen tuntilista, keventävät nekin osaltaan hiilijalanjälkeämme (s.18). Taantuma tervehdyttää kulutustottumuksia, mutta kuntamaailmassa höylä syö myös peruspalveluista. Tämä taas heijastuu myös meidän seurelaisten elämään (s. 4). Syksyssä on kuitenkin aina uuden kauden tuntua. n. Siis katseet eteenpäin, ja myös ympäristöön. Mukavia lukuhetkiä! Keikka - Seuren henkilöstölehti Päätoimittaja

Virva Suikkanen

Toimitus

Heidi Kangas

Virva Suikkanen virva.suikkanen@hel.fi

Tanja Koivuranta Laura Kuivalainen Heli Lappi-Rantanen Virva Suikkanen Johanna Tukiainen Ulkoasu ja taitto

Pauliina Paijola

3


Harrin palsta

Seuren toimitusjohtaja Harri Virta kommentoi ajankohtaisia asioita

Kaupunkien talouskehitys näkyy myös Seuressa

Pääkaupunkiseudun suuret kaupungit ovat - kukin omalla tavallaan - joutuneet arvioimaan talouskehitystään uudestaan kuluneen vuoden aikana. Samalla osassa kaupunkeja on jo tehty henkilöstömenojen kasvun hillitsemiseen tähtääviä toimenpiteitä. Sellaisia ovat sijaisten käytön ja määräaikaisen henkilöstön vähentäminen. Tämä on jo näkynyt Seuren tilauskannan vähenemisenä eräillä toimialoilla. Useat ennustavat, että ensi vuosi tulee olemaan kaupunkien taloudessa kaikkein vaikein meneillään olevan taantuman seurauksena. Kaikki lienevät yhtä mieltä siitä, että kansantalouden kasvun myötä kuntienkin talous tulee kohentumaan, mutta erittäin hitaasti. Siksi kaupungit etsivät uusia rakenteellisia ratkaisuja palvelujen tuottamiseen ja myös henkilöstökysymyksiin. Myös tämä on jo näkynyt Seuressa. Vantaan määräaikaisten päiväkoti- ja koulunkäyntiavustajien keskittäminen Seureen on merkittävä esimerkki tästä. Uusia mahdollisuuksia haetaan

Kasvun tasaantuminen on Seuressa luonut mahdollisuuden aloittaa aktiivinen työ yhteistyön lisäämiseksi vanhoissa asiakkuuksissa sekä samalla uusien asiakkuuksien luomiseksi. Olemme lähestyneet omistajakaupunkien toimialoja, virastoja ja laitoksia ja esittäneet uusia mahdollisuuksia henkilöstösuunnitteluun tässä vaikeassa tilanteessa.

Toisaalta tilauskannan väheneminen on johtanut siihen, että myös Seuressa on toiminnan resurssointia jouduttu tarkistamaan. Tämän syksyn palkankorotusten johdosta myös veloitushintoja jouduttiin nostamaan. Seure on vahva toimija

Seuren vahvuutena on ennen kaikkea suuruus, tehokkuus ja keskittyminen nimenomaan omistajien eli suurten kaupunkien peruspalveluiden henkilöstöhankintaan. Omistajapohja luo vakautta, vaikka on niinkin, että Seuren tehtävä nimenomaan on toimia joustavasti tässä muuttuvassa toimintaympäristössä. Suuruus ja monipuolinen työtarjonta taas tuovat työntekijöillemme paremmat mahdollisuudet työllistyä hiljaisempinakin aikoina.

KUV KUVA UVA U VA ANN ANNA VAINIO VAIN V INIO NIO N IO O

n i r a r j a o s H ver HISTORIA Historia ei toista itseään. Menneitä tapahtumia täytyy ymmärtää, ja niistä voi oppia, mutta liikaa ei pidä taustapeiliin tuijottaa eikä pysähtyä mennyttä vatvomaan.

TÄNÄÄN Tänään luodaan huomisen ja ylihuomisen edellytykset. Kuitenkin on viisasta elää tänäänkin, eikä vain odottaa sitä parempaa huomista.

Kokemukset opettavat

Tulevaisuudessa on päästävä vielä vahvempaan ja ennakoivampaan reagointiin muutosten suhteen. Tämä edellyttää entistä tiiviimpää kanssakäymistä ja yhteistyötä omistajakaupunkien tilaaja-asiakkaiden kanssa. Tärkeää on myös mahdollisuuksien mukaan pitää huolta työntekijöistämme, vaikka ajat ovatkin epävarmat.

4

TULEVAISUUS Jokainen meistä sanoo työskentelevänsä paremman tulevaisuuden eteen. Tavoitteet ovat kuitenkin välillä hyvin, hyvin erilaiset. Tästä jännitteestä syntyy reaalisesti olemassa oleva tulevaisuus.


työelämä

Keikkatyön sykkeessä TEKSTI VIRVA SUIKKANEN

Uuden oppiminen ei ole vain kirjoista pänttäämistä. Osaaminen ja taidot kehittyvät myös käytännön työssä. Keikkalainen voi ilman pidempiä sitoumuksia päästä kokeilemaan tehtäviä, jotka vakituisessa työssä jäävät oman vastuualueen ulkopuolelle. Näitä kokemuksia rikkaampana on hyvä suunnistaa eteenpäin ja haastaa oma ammattitaito yhä uudelleen.

a

Keikkatyöhön hakeutuvia on aina kiinnostanut töiden joustavuus ja vapaus valita työpäiviä oman aikataulun puitteissa. Vapaapäiviä halutaan tilanteen mukaan pitää aina kun lastenhoito, opiskelu tai harrastus sitä vaatii. Työtahdin määrittävät muu aktiviteetit ja elämäntapa. Tämä ei tarelämän muut koita, että työstä tulisi jollain tavoin merkityksetöntä, sen m merkitys vaan muuttuu. U Uutta näkökulmaa keikkatyön malliin saatiin kkun Seuren keikkalaisilta kysyttiin suoraan Mik Mikä keikkatyössä motivoi? Vapaamuotoisia list listauksia keikkatyön plussista ja miinuksista kerääntyi lyhyessä ajassa mukavat 120. Va Vastaajat edustivat tasaisesti kaikkia Seuren to toimialoja.

Keikkatöillä hankitaan tärkeää Ke pääomaa – osaamista pä pää Vaikka keikkatyön plussissa yhä korostuu työpäiräätä vien räätälöitävyys, puhuu näissä teksteissä selkeästi työeläm oman työelämänsä freelancerit. Heille keikkatyö on yksi >>

Työtoverit eri muoteista HYVÄN TYÖN MANIFESTI 2009

ta ihmisistä. Yhtenäiskulttuurin sijaan työtä tekevät rinta rinnan juniorit ja seniorit , suomalaiset ja ulkomaalaiset, kokopäiväiset ja keikkatyöntekijät. Myös perinteistä työuran kaavaa rikotaan tietoisesti: opiskelu, työelämä, perheen perustaminen ja lopulta eläkkeelle siirtyminen eivät enää seuraakaan toisiaan kronologisessa järjestyksessä. Vuorotteluvapaita suositaan ja ammatteja vaihdetaan. Eläkeläisetkin hakeutuvat nykyään takaisin töihin. Erilaisuuksien kohtaamisilta ei vältytä ja toimivan työyhteisön ja työkäytäntöjen eteen pitää tehdä tietoisesti töitä. Hyvän Työn Manifestiin sekä hankkeen toimenpidesuosituksiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.tem.fi kohdassa Etusivu > Työ > Tiedotteet: Työ.

Keikkalehden 4/2008 numerossa vinkattiin lukijoita käymään Työministeriön sukupolvifoorumi.fi -sivustolla, jossa kävijät saivat kertoa omia ideoitaan hyvästä työelämästä. Nettisivuilla ja 60 hengen Sukupolvifoorumissa kerätty aineisto työstettiin Demos Helsingin toimesta ja se toimitettiin jatkotoimenpiteitä varten työ- ja elinkeinoministeriöön. Hankkeen tavoitteena oli näin eläköitymisen kynnyksellä kerätä eri sukupolvien edustajien ajatuksia työelämän kehittämisestä. Työ on muutoksessa, työelämä monimuotoistuu ja työyhteisöt koostuvat tulevaisuudessa yhä erilaisemmis-

5


työelämä

tapa päivittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Erilaisissa työkohteissa kiertämiseen kannustaa moni asia kuten esim. ”uusien ihmisten tapaaminen, uusiin paikkoihin tutustuminen sekä uusien työtapojen oppiminen”. Keikkatyö onkin tekijöilleen parhaimmillaan aktiivista työn arjessa oppimista. Keikkatyöllä ”voi pitää ammattitaitoa yllä, vaikka ei ole säännöllisessä työssä”. Keikkatyössä käydessä näkökulmat laajenevat ja ”saa etäisyyttä omaan työhönsä”. Plussaa oli myös mahdollisuus benchmarkkaukseen ja ”hyvien ideoiden saaminen myös oman työyhteisön käyttöön”. Vaihteleva keikkatyö kehittää työtapoja ja miksei myös asennetta. Siinä ”oppii hyvin omatoimiseksi ja oivaltamaan oikeita menettelytapoja” ja sen katsottiin olevat jopa ”henkisesti kasvattavaa”. Erään vastaajan mukaan keikkatyö ”pitää vanhemmankin skarppina, kun on uusia kohteita”.

Työ kuin karkkipussi - sekoitus makeaa ja kirpeää Keikkatyö on erilaista ja siihen saattaa myös kiintyä. Lähes 30 prosenttia Seuren työntekijöistä on viihtynyt keikkatöissä jo yli kolmen vuoden ajan. Keikkalainen saattaa odottaa ”että kun tämä(keikka) loppuu, mitähän näen ja opin seuraavassa”. Irrallinen fiilis voi olla myös positiivinen jos se, että ”ei välttämättä tiedä yhtään mihin seuraavana aamuna pääsee töihin” onkin vain ahdistavan rutiinin puuttumista. Keikkatyö puhtaimmillaan, kun kohteet vaihtuvat kerta toisensa jälkeen, sopii eittämättä parhaiten ”vaihtelunhaluiselle ja rohkealle henkilölle”. Myös rutinoidulle keikkalaiselle työkohteiden vaihtuminen saattaa olla joskus väsyttävää kun ”uudessa paikassa pitää kaikki opetella uudelleen”. Käytännön tasolla se voi olla ”jatkuvaa itsensä esittelyä”. Uudet työyhteisöt saattavat myös jännittää. Onnistuneessa keikkapäivässä tärkeä rooli on sillä, miten jouhevasti työkohde vastaanottaa joukkoonsa uusia osaajia. On ymmärrettävä, jos hyvin ”sisäänpäin lämpeävä ilmapiiri” ei houkuttele palamaan kohteeseen uudelleen. Odotukset kohdistuivat myös asianmukaiseen perehdytykseen työkohteissa. Ajatus siitä, että vaihtelu virkistää tuntuu kuitenkin pätevän myös työelämässä. Se on toisille myös ehto työssä viihtymiselle ”töissä jaksaa, jos ei rutinoidu”. Ja keikkatyössähän ei ehdi kyllästyä. •

Oma ”Seurelaisten asiat -kansio työkohteessa” on yksi esimerkki vastauksessa esitetyistä konkreettisista parannusehdotuksista. Näitä hyviä käytäntöjä viedään jatkossa eteenpäin Seuren asiakasyhteistyössä. Onko sinulla lisää ajatuksia keikkatyön plussista ja miinuksista. Voit jatkossakin listata niitä Keikkanetin etusivulla olevaan palautelomakkeeseen tai lähetä sähköpostia osoitteeseen viestinta.seure@hel.fi.

6


yhteiskunta

Kierrätys vieköön TEKSTI HEIDI KANGAS KUVAT PAULIINA PAIJOLA

Luulitko että kierrätyskeskus vain ottaa vastaan käytettyä tavaraa ja myy sitä eteenpäin. Niin minäkin. Keskuksesta löytyy kuitenkin esimerkiksi ympäristökoulu, askartelupörssi ja paljon hyödyllisiä palveluita kestävästä elämäntavasta kiinnostuneelle. Mutta onko sillä oikeasti merkitystä ympäristön kannalta, jos ostan sohvan käytettynä ja vien vaatteet kierrätykseen?

7


yhteiskunta

”Kuluta vähemmän ja kierrätä enemmän”, siinä pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen ympäristöasiantuntija Elsa Rintalan viesti pähkinänkuoressa. Hän uskoo että kierrätyksellä ja kuluttamisen vähentämisellä on oikeasti merkitystä esimerkiksi taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan. Kierrätyskeskuksen nettisivuilta löytyvät luvut tukevat viestiä. On nimittäin laskettu, että jos kierrätyskeskuksesta yhden vuoden aikana hankitut tavarat ostettaisiin uutena, kuluisi noin: • 40 200 tonnia kiinteitä luonnonvaroja • 1 253 600 tonnia vettä • samalla vapautuisi noin 9500 tonnia hiilidioksidia

Viisi askelta kestävämpään elämäntapaan Rintalan sanoma on selkeä ja luvutkin tuntuvat ihan vakuuttavilta, mutta mistä ihmeestä kestävän elämäntavan tavoittelu kannattaa oikeastaan aloittaa. Mitä voin tehdä? Rintalalta löytyy onneksi helposti toteutettavia ja oikeastaan elämänlaatua parantavia neuvoja. Ensinnäkin se kuluttamisen vähentäminen. Monista se tuntuu varmasti hankalalta. Rintala kuitenkin painottaa, että se voi olla myös rentouttavaa, sillä ei tarvitse miettiä uusia hankintoja ja samalla rahahuolet vähenevät. Uuden tavaran ostamisen sijasta kannattaa myös miettiä saisiko saman asian käytettynä tai vanhan korjattua. Aineettomien hyödykkeiden, kuten kulttuuripalveluiden, kuluttamista voisi jopa lisätä. Jokainen meistä kierrättää varmasti huomaamattaan esimerkiksi viemällä lehdet lehtikeräykseen. Lisäksi kannattaa laittaa itselle tarpeettomat tavarat eteen-

päin kiertoon. Olisiko niille käyttöä tuttavapiirissä? Voisiko ne myydä eteenpäin kirpputorilla tai antaa kierrätyskeskukseen? Nyt jos koskaan on myös oikea hetki hypätä pyörän selkään tai antaa kiskojen viedä pääkaupunkiseudun luonto- ja kulttuuriaarteiden ääreen. Paikallismatkailu on huomattavasti ympäristöystävällisempää kuin toiselle puolelle maapalloa lentäminen. Toisaalta jos kaukomaiden eksoottisuus vetoaa, niin olisi parempi tehdä yksi pitkäkestoinen matka kuin kymmenen muutaman viikon reissua. Ruokaa kannattaa ostaa juuri sen verran, että kaikki tulee syötyä. Varsinkin liian suurten pakkausten, joiden sisältöä ei ehdi syömään ennen päiväystä, ostamista kannattaa välttää. On arvioitu että jokainen meistä heittää ruokaa roskiin joka vuosi muutaman kerran painonsa verran eli noin 200 kilogrammaa. Tämä jos mikä on raskasta ympäristölle, sillä ruuan tuotanto ja kuljettaminen kuluttaa paljon luonnonvaroja ja tuottaa hiilidioksidia. Sekajäteastiaan heitetty biojäte menee kaatopaikalle, jossa se mädäntyessään synnyttää metaania, joka lämmittää ilmastoa moninkertaisesti voimakkaammin kuin hiilidioksidi. Oikein lajiteltu biojäte menee kompostointilaitokseen, jolloin ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasuja ei synny.

Nuorena on vitsa väännettävä Kierrätyskeskus tekee osaltaan töitä sen eteen, että tulevat sukupolvet olisivat vastuullisia kuluttajia. Keskuksessa toimii nimittäin kouluille, päiväkodeille ja oppilaitoksille opetusta tarjoava ympäristökoulu. Lapsia pyritään koulimaan

8

kestävään kulutukseen elämysten kautta. ”Esimerkiksi Rojupöhö-nukketeatteri on ollut lasten mieleen ja herättänyt keskustelua”, kertoo Elsa Rintala ja jatkaa: ”ympäristökoulu on suosittu ja kaikki tarjotut tunnit menevät. Osaltaan tähän vaikuttaa se, että koulun tunnit ovat ilmaisia pääkaupunkiseudun organisaatioille”. Elämysten ja kokemusten kautta kierrättämiseen kannustaa osaltaan myös askartelupörssi, jonka välityksellä yrityksiltä lahjoituksina saadut ylijäämämateriaalit löytävät uuden elämän esimerkiksi päiväkodeissa. ”Olen joskus pyytänyt kuvia niistä asioista, mitä meidän materiaaleista on askarreltu”, kertoo askartelupörssin työntekijä Sinikka Peltonen. Tästä kävimmekin ottamassa selvää päiväkoti Meripirtissä. Taas kerran tulee sellainen olo, että kierrättäminen on hauskaa.

”Nyt jo s koska an on m oikea h yös etki hyp ä tä pyörän kään ta seli antaa kiskoje pääkau n viedä punkise udun lu kulttuuri onto - ja aarteid en ääre en.”


Päiväkodissa kierrätysmateriaaleista syntyy taidetta Päiväkoti Meripirtin Sinisimpukat -ryhmässä on keskittynyt tunnelma, kun saavumme sinne aamupäivällä. Lapset leikkelevät askartelupörssistä haetuista kuvakatalogeista mieleisiä kuvia ja liimaavat niistä oman kollaasin paperille. ”Askarteluvarastomme materiaaleista kolmasosa on lähellä olevasta kierrätyskeskuksesta. Sieltä löytyy vaikka mitä, kuten tusseja, liituja, kangastilkkuja ja värityskirjoja”, kertoilee lastentarhanopettaja Petrus Väärälä askartelun lomassa. ”Yleisesti ottaen lasten kanssa tulee piirrettyä paljon, mutta kyllähän kierrätysmateriaaleista voisi tehdä värikollaasinkin. Mielikuvitushan tässä vain on rajana”, Väärälä pohdiskelee. Lapsilla tuntuu ainakin mielikuvitusta löytyvän, kun he kertovat kollaasinsa kuvista aikuisille. Lopuksi lasten taidonnäytteet ripustetaan seinälle kaikkien ihailtaviksi. Kierrätyskeskuksen kotisivuilla on askarteluopas, josta löytyy vinkkejä mitä erilaisista materiaaleista voisi taiteilla (www.kierrätyskeskus.fi/askarteluopas). •

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksella on toimipisteet Kampissa, Kyläsaaressa, Espoon Matinkylässä ja Vantaalla Tikkurilassa. Kierrätyskeskus tarjoaa myös palveluita, kuten lahjoitettujen tavaroiden nouto kotoa. Kaikki muut toimipisteet paitsi Kamppi ottavat vastaan sähkö- ja elektroniikkaromua. Kierrätyskeskuksesta voi myös lainata astioita juhliin ja peräkärryn. Lisää tietoa osoitteesta www.kierratyskeskus.fi

9


Hyvällä lounaalla

puhtia päivään is p

ihvejä Kai

M

Nelsonille ruokailussa avustaminen on osa työpäivää. ”En kaipaa rauhallista lounashetkeä. Tällainen ruokailu tuntuu luonnolliselta osalta koulunkäyntiavustajan tehtävää”, kertoo Nelson.

ua ak

työpäivää

n

Pari Naomi Merikallion työkaveria päiväkoti Lehdokista tulee uteliaana katsomaan lähempää, kun tämä lusikoi lautaselleen papumuhennosta sekä eksoottisemman näköistä lisuketta. ”Tämä on ugalia, kenialaista maissipuuroa.” Päiväkotiapulaisena keikkaileva Merikallio ostaa usein lounaaksi myös päiväkodin ruokaa, mutta se ei tarkoita, että mieto päiväkotiruoka maistuisi sellaisenaan. ”Syön päiväkodin ruokaa vain, jos olen muistanut ottaa omat mausteet mukaan!”

10

n ala-aste ell

Koulunkäyntiavustaja Jenni Nelson auttaa ensin diabeetikko-oppilasta ruokailun alkuun ja ehtii sitten hakea itselleenkin annoksen. Ruokalistalla on kalapuikkoja, mutta Nelsonin lautaselta löytyy niiden sijaan kasvispihvejä tartarkastikkeen ja perunoiden kera.

sa

a

sv

e em ni

Ka

Lounashetki katkaisee työpäivän aherruksen. Kävimme kurkistamassa kolmen seurelaisen lounastuokioita. Hyvää ruokahalua!


työelämä

TEKSTI HELI LAPPI-RANTANEN KUVAT PAULIINA PAIJOLA

Työpaikalla vietetään yleensä kolmannes vuorokauden tunneista ja puolet valveillaoloajasta. Ei olekaan samantekevää, mitä päivän aikana suuhunsa pistää. Rekkamiehen annokset kevyttä työtä tekevällä tai lounaan kuittaaminen kahvilla näkyvät nopeasti hyvinvoinnissa ja jopa työkyvyssä.

Emilia

ur

oinen loun ink a s

na

Palmian ravitsemusasiantuntija Tarja Heikkinen muistuttaa perinteisen lautasmallin antavan oivan osviitan tasapainoisen lounaan koostamiseen. ”Puolet lautasesta täytetään salaatilla tai lämpimillä kasviksilla, neljännes lihalla tai kalalla ja neljännes riisillä, pastalla tai perunalla.” Lisäksi tulevat pieni loraus salaatinkastiketta, leipä margariinin kera sekä rasvaton maito tai piimä. Raikkaana jälkiruokana voi nauttia hedelmän tai marjoja tai siirtää ne välipalaksi. Monelle sopii parinkin pienen terveellisen välipalan nauttiminen työpäivän aikana, jolloin verensokeri pysyy tasaisena eikä kurniva vatsa haittaa työntekoa. Lautasmallin mukaan on ateria helppo koostaa, mutta ruoan sopivaan määrään vaikuttaa se, kuinka paljon kuluttaa energiaa. Fyysistä työtä tekevä toimitilahuoltaja tai liikunnanohjaaja tarvitsee enemmän energiaa kuin toimiston istumatyöläinen. Tietysti myös vapaa-ajan liikuntaharrastukset vaikuttavat energian tarpeeseen.

Ilmassa tuntuu jo syksyn henkäys, kun Palvelualan yksikön henkilöstökonsultti Emilia Kallio nauttii lihaa, riisiä ja kasviksia Seuren toimiston terassilla. ”Pieni viileys ei haittaa, kun saa aurinkoa ja raitista ilmaa”, sanoo Emilia ja huikkaa samalla tervehdyksen takaisin työpöydän ääreen kiiruhtavalle työkaverilleen. ”Useimmiten minulla on eväät mukana tai käyn ostamassa jotain lähikaupasta. Joskus käymme myös työkavereiden kanssa lounaalla läheisissä ravintoloissa”, kertoo Emilia lounastottumuksistaan.

11

Pienellä vaivannäöllä monipuoliset eväät Henkilöstöravintoloissa ja esimerkiksi Seuren asiakaskohteiden keittiöissä tarjottava lounas salaatteineen, maitoineen ja leipineen on varmasti tasapainoinen ja terveellinen valinta. Aina työpaikalla ei kuitenkaan ole tarjolla valmista lounasta tai omat eväät tuntuvat muuten mieluisammalta vaihtoehdolta. Myös eväistä saa täysipainoisen lounaan, kun näkee hieman vaivaa. ”Eväitäkin kannattaa miettiä lautasmallin mukaan. Voi vaikkapa nauttia edellisen päivän päivälliseltä jäänyttä ruokaa tai valmisruokaa ja täydentää sitä vaihdellen erivärisillä kasviksilla, leivällä ja ruokajuomalla”, kertoo Heikkinen ja muistuttaa, että myös kylmistä eväistä voi koostaa hyvän aterian. Heikkinen huomauttaa, että vaikka evääksi on helppo napata pelkkä valmisruoka, kannattaa eväitä suosivien kiinnittää huomiota myös kasvisten, kalan, marjojen ja hedelmien määrään. Tutkimuksissa on nimittäin todettu, että eväslounastajien ruokavalio on siltä osin henkilöstöravintoloissa syöjiä köyhempi.


hyvinvointi

Teen kotimaa on Kiina, jossa sitä on viljelty jo 2000 vuoden ajan. Eurooppaan tee rantautui 1600-luvulla, jolloin jotkut lääkärit pitivät sitä jopa terveydelle haitallisena. Suomessa teetä on nautittu 1700-luvulta alkaen.

Tee ei enää meillä Suomessakaan ole synonyymi sille kaikkien tuntemalle keltaetikettiselle pussille, vaan myös tavallisten markettien hyllyillä ovat monen sorttiset teelaadut vähitellen vallanneet yhä enemmän metrejä. Jotain kertoo ehkä sekin, että vuonna 2008 Suomeen tuotiin Elintarviketeollisuusliiton tilastojen mukaan teetä yli 60 % enemmän kuin vuonna 1990. Vielä liikutaan aivan murto-osissa kahvin kulutuksesta, mutta tuontimäärien kasvu näkyy varmasti myös tarjonnan laajentumisena. Teetä valmistetaan eri alueilla ja eri lajikkeista, aivan kuten viinejä. Ja samalla tavoin kuin viineissä, sadon laatu ja määrä vaihtelee vuosittain. Perinteisen mustan teen rinnalla on jo pitkään juotu eri tavoin maustettuja teelaatuja ja vihreää teetä. Lisäksi suomalaistenkin kuluttajien saataville tulee jatkuvasti uusia teelaatuja ja teen kaltaisia juomia. Erilaisten teelaatujen runsaus panee nykyisin tottuneemmankin teenjuojan pään pyörälle. Kävimmekin kyselemässä teen asiantuntijoilta muutamia vinkkejä syksyisiin teehetkiin.

12

Teetä kaikille Kampista, Seuren toimiston kulmilta löytyy peräti kaksi teeliikettä. Eerikinkadun Théhuone on ollut teeharrastaijien ilona jo vuodesta 2005. Pikkuruisen liikkeen valikoimissa on noin 300 eri teelaatua. Aivan kulman takaa Fredrikinkadulta löytyy uusi tulokas, Venäjältä Suomeen rantautunut The Ounce. Pienen tunnelmallisen kaupan erikoisuutena ovat omat teesekoitukset. Teet ovat kauniisti esillä kirkkaissa lasipurkeissa, joita liikkeen omistaja Inna Dalem auliisti kiikuttaa asiakkaan nuuskittavaksi. Ja mitä tuoksuja purkeista leviääkään! Purnukoissa vilahtelee kirsikkaa, inkivääriä, chiliä, vadelmaa, anista, erilaisia kukkia ja jopa suklaata. Inna kertoo, että vielä kymmenen vuotta sitten ajatus teehen erikoistuneesta liikkeestä olisi ollut mahdoton ajatus, mutta nykyään ihmiset osaavat kysyä muutakin kuin Earl Greytä. Innan mukaan erityisesti nuorempi sukupolvi tuntee hyvin erilaisia teelaatuja: reissaaminen on avartanut myös teetietoisuutta. Nyt iltojen pimetessä ja viilentyessä onkin mitä mainioin aika aloittaa matka teen monipuoliseen maailmaan omasta nojatuolista käsin. •


Inna Dalenin syksyiset teevinkit. MUKANA ERI TYYPPISIÄ TEELAATUJA JOKAISEEN MAKUUN. TARRY LAPSANG SOUSHONG

Kiinalainen savustettu musta tee.Vahva savun ja tervan aromi. Tervaa rakastavat suomalaiset ovat löytäneet teen suosikiksieen.Voidaan nauttia myös maidon tai kerman kanssa. PU‐ERH ‐TEE

Kiinalainen musta tee, jota myydään pieninä tiiviiksi puristettuina kakkuina. Ainoa teelaatu jonka maku paranee vanhetessa ja jota myydään vuosikertoina. Ainutlaatuinen maku syntyy fermentoitumisesta, eli käymisen tuloksena. Käytetään mm. painonhallintaan ja alentamaan kolesterolia. Hyvä aloittelevan teenjuojan teelaatu, johon kahvinjuojatkin helposti mieltyvät. Maku pehmeä ja täyteläinen, väri syvä ja tumma, jopa kahvimainen. MAITO‐OOLONG

Oolong-tee on mustan ja vihreän teen välimuoto, ns.sinivihreä tee. Maito-oolong on höyrytetty maidossa, jolloin teelehdet ovat hengittäneet maitohöyryä. Pehmeä, makeahko herkullinen maitoaromi. HO CHILI MINH

Maustettu vietnamilainen tee, jossa mausteena mm. Chiliä, paprikaa ja suklaata. LUMINEN INKIVÄÄRI

Maustettu tee jossa valkoista ja vihreää teetä sekä vadelmaa, inkivääriä ja anista. ANTISTRESS

Rauhoittava yrttitee, stressinpoistaja. Sisältää neidonhiuspuun, mustaherukan ja oliivipuun lehtiä, sitruunaruohoa, misteliä, kehäkukkaa, pajunkuorta ja valerianaa. KIELLETTY HEDELMÄ

Hedelmistä tehty hauduke, jossa chileläsitä hapankirsikkaa, ruusunmarjaa, rusinaa ja seljaa. 13


keikkalainen Timo Hännikäinen aikoo jatkossakin kirjoittaa henkilökohtaisesta näkökulmasta. ”Haluan tuoda itseni esiin asioiden pohtijana.” Myös tietoista provosointia saattaa olla luvassa vastakin.

Kolme puolta Timo Hännikäisestä TEKSTI HELI LAPPI-RANTANEN KUVA VILLE HYTÖNEN/SAVUKEIDAS

Timo Hännikäisen vuoteen on kuulunut läpilyönti arvostettuna kirjailijana, käväisy julkisuuden valokeilassa – sekä lukuisia iltoja vahtimestarin kopissa helsinkiläisellä ala-asteella. ”Sielläkin minut tunnistettiin ja moni tuli sanomaan, että oli nähnyt minut tv:ssä tai lukenut kirjani arvostelun”.

14


Ylistetty kirjailija ”Ilman on niin onnistunut teos, että tekee mieli vähän pomppia ja lukea otteita naapurille.” - Tarja Pulli, Parnasso Timo Hännikäiseltä ilmestyi talvella neljäs teos, Ilman, joka syväluotasi henkilökohtaisella otteella parinmuodostuksen problematiikkaa ja naisenkaipuuta. Harvassa työssä arvostelu on niin julkista kuin taiteilijoilla. Julkista kritiikkiä himoitaan, sillä se on merkki siitä, että on olemassa taiteilijana. Toisaalta se voi myös murskata ja lyödä lokaan pitkään hiotun työn. Näin ei käynyt Timo Hännikäiselle viime talvena. ”Ilman” sai paitsi valtavasti mediahuomiota, niin myös poikkeuksellisen ihailevia arvosteluja. Sanankäänteet kuten ”loistavasti kirjoitettu” eivät voi olla tuntumatta hyvältä, etenkin kun ne tulevat Suomen Kuvalehden ja Helsingin Sanomien kaltaisista lehdistä. ”Kyllä hyvästä kritiikistä tuli tunne, että on saavuttanut sen, mitä on pitkään hakenut. Tietysti positiivinen kritiikki on hyvä asia, nostaahan se myös myyntiä”, myöntää Hännikäinen. Hän väittää kuitenkin, että jo useamman kirjan julkaisseena hänelle on kehittynyt paksumpi nahka, eivätkä hyvät tai huonot arvostelut merkitse kaikkea.

Lööppien kohujulkkis Nelosella Marian vieraina 19.2.2009 Susan Ruusunen, Pete Parkkonen ja Timo Hännikäinen. Suomalainen nuoriso ei jonota mihinkään niin kärsivällisesti kuin tosi tvsarjan koekuvauksiin. Julkkis on unelma-ammatti, ja tähdenlento lööppeihin ja tv:n talk show- ohjelmiin on monella haaveiden täyttymys. Julkisuusteollisuus etsii jatkuvasti uusia kohuja, joista voi pumpata mehukkaita juttuja ihmisten ostettaviksi. Hännikäisen Ilman -teos päätyi sopivan toimittajan käsiin, siitä poimittiin provosoivimmat kohdat lööppeihin ja kohu oli valmis. Tuo kohu kuljetti Hännikäistä haastattelusta ja tv-ohjelmasta

toiseen. ”Jossakin vaiheessa tuntui, että koko maa on kiinnostunut minusta”. Hännikäisen kärjistetyn ja kohutun kirjan voisi olettaa tuoneen mukanaan myös julkisuuden kielteisiä puolia. Toisin kävi. ”Todella vähän tuli mitään negatiivista. Ihmiset tunnistivat ja tulivat juttelemaan, mutta huomio oli positiivista ja kiinnostunutta”. Loppukeväästä kohu ja samalla Hännikäisen ”vartti” pintajulkisuudessa oli ohi ja elämä palasi normaaleihin uomiinsa. Julkisuus herättää yhä ristiriitaisia ajatuksia. ”Toisaalta jokainen kirjailija toivoo, että oma teos saa huomiota. Toisaalta etenkin aluksi häiritsi, kun suuri osa julkisuudesta oli sensaatiohakuista ja keskittyi lähinnä yksityiselämääni. ” Kansi: Ville Hytönen

Tunnollinen iltavahtimestari ”Hännikäinen on pitkäaikainen luottovaksi. Rauhallinen ja asiallinen tyyppi. ” - Salla Nieminen, vastaava henkilöstökonsultti, Seure Kirjailijana itsensä elättäminen onnistuu Suomessa harvoilta ja erilaiset lisätyöt tulevat tutuksi. Timo Hännikäinenkin on työskennellyt neljä vuotta neljänä iltana viikossa iltavahtimestarina helsinkiläisellä ala-asteella. ”Olen rakentanut toimeentuloni niin, että iltavahtimestarin palkalla maksan vuokran ja laskut ja kirjalliset apurahat käytän muuhun elämiseen”. Järjestely on toimiva, etenkin kun rauhallinen vahtimestarintyö tarjoaa mahdollisuuden myös kirjalliseen ajatustyöhön. Iltavahtimestarin työajat kääntävät päivärytmin yöpainotteiseksi, mutta se ei Hännikäistä haittaa. ”Tykkään muutenkin valvoa myöhään ja työskennellä öisin.” Sen iltatyö sai aikaan, että Hännikäisen elokuvaharrastus syveni hänen omien sanojensa mukaan fanaattisuudeksi. ”Työillan jälkeen en jaksanut enää lukea tai kirjoittaa, joten päädyin katsomaan joka ilta elokuvan tai pari.” Tähän intoon liittyy myös ainoa negatiivinen puoli, minkä Hännikäinen iltatyöstä keksii. ”Monet kuva-arkisto Orionin kiinnostavat elokuvat jäävät väliin.” •

15

Timo Hännikäinen (s. 1979) on helsinkiläinen runoilija, suomentaja ja kulttuurilehti Kerberoksen päätoimittaja. Teoksia: • Ilman (2009.) Esseekokoelma. • Taantumuksellisen uskontunnustus (2007). Esseekokoelma. • Kilpailevan lajin muistomerkki (2005). Runokokoelma. • Istun vastapäätä (2002). Runokokoelma. Lisäksi useita suomennoksia, mm. Oscar Wilden teoksia.

. Lue mm vinkki ja ir äisen k Hännik alta sivulta seuraav > >


Timo Hännikäisen kirjavinkki Tero Tähtinen:

Syksyn k ootut

Aurinko laskee Aleksandriassa (Savukeidas, 2009)

Maailmanmatkaaja Tero Tähtinen kirjoittaa esseissään kävelemisen filosofiasta, vapaaehtoisesta köyhyydestä ja länsimaisen kulutusyhteiskunnan mielekkyydestä. Hän vie lukijansa patikoimaan Himalajan yksinäisyyteen, keskelle intialaisen arjen kaoottisuutta ja ihastelemaan Välimeren ihmeellistä valoa.

kirjavink

it

Lähde: Savukeidas.fi

Sammakko-kustantamon kirjavinkki Pablo Tusset: Parasta mitä voisarvelle voi tapahtua (Sammakko, 2009 pokkariversiona)

Parasta mitä voisarvelle voi tapahtua on veijariromaani, joka kertoo miten 35- vuotiaan ylipainoisen, laiskan ja poliittisesti epäkorrektin Pablo ”Baloo” Mirallesin kunnollinen veli katoaa. Pablo ryhtyy etsimään veljeään kotikutoisen yksityisetsivän keinoin öisen Barcelonan kaduilta, hotelleista ja baareista.

Sammakko on vuonna 1996 perustettu kustantamo, joka julkaisee kotimaista ja ulkomaista kaunokirjallisuutta sekä lisäksi sarjakuvia, tietokirjallisuutta, kalentereita jne. Sammakkokustantamon kirjakauppa sijaitsee Seuren Kampin toimiston naapurissa osoitteessa Eerikinkatu 7.

Lähde: Sammakko.fi

Poikkea tutustumaan kauppaan ja hyödynnä viereisellä sivulla oleva kuponki, jolla saat ostoksistasi 20% alennuksen!

Kirjastoammattilaisen kirjavinkki

Seuren kirjavinkki

Buchholz, Elke Linda:

Chimamanda Ngozi Adichie:

Pablo Picasso: Elämä ja tuotanto (Könemann, 2001)

Puolikas keltaista aurinkoa. (Otava, suom. 2009)

Pablo Picasso on loppuvuoden kuumin nimi, kun espanjalaistaiteilijan laaja näyttely valtaa Ateneumin 18.9.20096.1.2010. Ennen näyttelyä tai sen jälkeen on kiinnostavaa syventää tietämystään Picassosta. Pablo Picasso: Elämä ja tuotanto- minitaidekirjasta saa katsauksen kiisteltyyn ja rakastettuun taiteilijaan ja hänen töihinsä.

Puolikas keltaista aurinkoa on kirjailijan perheen kohtaloihin perustuva, palkittu ja kehuttu romaani Biafran sodasta. Adichie antaa kasvot heimosodalle, joka hävitti Biafran valtion ja järkytti koko maailmaa. Adichie kuvaa, kuvaa kuinka tavallinen hyvä elämä muuttuu sotahelvetiksi. Sodan keskellä on kuitenkin myös mutkikasta rakkautta.

Lähde: www.lib.hel.fi

Lähde: www.otava.fi

16


lyhyesti

Seuressa valmistaudutaan mahdollisesti alkavaan influenssaepidemiaan. Vuokrahenkilöstön ohjeistuksessa noudatetaan 1.9.2009 lähtien sairauspoissaolojen osalta seuraavia poikkeuskäytäntöjä: • Poikkeuksellisesti hyväksytään myös puhelinkonsultaation perusteella kirjoitettu sairauslomatodistus kolmelta ensimmäiseltä päivältä. • Lisäksi hyväksytään poikkeuksellisesti terveydenhoitajan myöntämä sairausloman jatko yhteensä enintään seitsemän päivän ajalle. • Sairauslomatodistus edellytetään vain, mikäli työntekijä on oikeutettu sairausajan palkkaan. Lapsen sairastumisen osalta noudatetaan normaaleja käytäntöjä. Poikkeuskäytännöt ovat voimassa 31.12.2009 asti tai kunnes toisin ilmoitetaan. Tilannetta seurataan syksyn aikana ja ohjeita tarkastetaan tarpeen mukaan.

Hieronta• Kuntotestaus Hieronta Kunto • Alaraaja-analyysi • Jalkahoito • Rehband-tuet

www.tuf.fi Alennus voimassa 30.6.2010 asti.

leikkaa talteen

Korotus palkkoihin

Helsingissä Palmian ylläpitämissä lounasravintoloissa ja keittiöissä, mm. kouluissa, muutamissa päiväkodeissa ja sairaaloissa, ruokailevat keikkatyöntekijät voivat maksaa 17.8.2009 lähtien ateriansa vain käteisellä. Palmian ravintoloissa ja keittiöissä syötyjä aterioita ei näin ollen enää voi merkitä Seuren tuntilistaan.

Kaikkien seurelaisten palkkoja korotetaan syyskuun alusta lähtien Seuren noudattamien työehtosopimusten mukaisesti. Tuntipalkoissa peruspalkka nousee 2,4 prosenttia ja kuukausipalkoissa 2,6 prosenttia.

Seuren henkilöstökonsultti kertoo keikkalaiselle ateriamaksukäytännöstä aina keikasta sovittaessa. Aterian hinta on Seuren keikkalaisille Palmian lounasravintoloissa 5,70 €. Palmian muissa kohteissa laitosaterian hinta on 4,13 €.

Korotetut palkat maksetaan ensimmäisen kerran 30.9.2009. Tällöin palkkaa saavat tuntipalkkaiset työntekijät ajalta 1.–15.9. ja kuukausipalkkaiset työntekijät ajalta 1.–30.9. Lisätietoja palkkojen yleiskorotuksista saat oman yksikkösi palkanlaskijalta tai henkilöstökonsultilta.

Helsingin kaupungin ylläpitämissä keittiöissä ateriamaksukäytännöt pysyvät ennallaan. Myös Espoon ja Vantaan kaupungin työkohteissa ateriamaksukäytännöt jatkuvat toistaiseksi ennallaan. Muutos ei koske valvonta-aterioita, valvonta-ateriat merkataan aina tuntilistaan.

Epäviralliset

Tällä kupongilla -10% kaikista Fysiokeskus TUF:n palveluista.

• Manuaalinen terapia, OMT/Maitland • Lymfaterapia a • Akupunktio

• Fysioterapia • Leikkauksen jälkeinen kuntoutus

Ateriat käteisellä

Viralliset

Influenssa: poikkeuskäytäntöjä

Minkä kupongin haluaisit tähän?

Jätä vinkki osoitteeseen viestinta.seure@hel.fi

17 17

leikkaa talteen


Sähköä ilmassa

keikkakohde

TEKSTI LAURA KUIVALAINEN

Yhä useammat palvelut ovat 2000-luvulla siirtyneet internetiin, eikä sähköistymiselle näy loppua. Netissä voi tehdä ostoksia, maksaa laskuja, hakea tietoa, käyttää postia ja tehdä rikosilmoituksen. Helsingin kaupunginkirjasto on edelläkävijä sähköisten palvelujen kehittämisessä. Kaupunginkirjasto tarjoaa paitsi laajan skaalan sähköisiä palveluja, myös tukea ja neuvontaa digitaalisen maailman hetteikössä harhaileville kaupunkilaisille.

. Tunnukset kons ä s s u ti

lte

ilta!

a

ente k al

ri ja ajanko hta

Huom! H uom!

Keik k

tie ista

toa kätevästi

ne

Helsingin kaupunginkirjasto on ollut monella tapaa edelläkävijänä tietotekniikan ja verkkopalvelujen käytössä ja kehittämisessä. Vuonna 2000 Bill ja Melinda Gates –säätiö palkitsi kaupunginkirjaston ensimmäisellä koskaan myönnetyllä miljoonan dollarin Access to Learning –palkinnolla hyvästä tietotekniikan ja internetin käyttömahdollisuuksia edistävästä työstä. Kirjaston palveluissa uudet sähköiset mediat näkyvätkin monella tasolla. Verkkopalveluja kehitetään monipuolisemmaksi ja verkkoon tuotetaan jatkuvasti lisää materiaalia. Kirjastoissa on luettavissa useita verkosta löytyviä tietopankkeja ja monenlaista digitoitua aineistoa. Netin kautta voi tehdä aineistovarauksia, tietohakuja – ja kysyä Infomation Gas Stationin tietopalveluammattilaiselta oikeastaan ihan mitä mieleen juolahtaa. Mutta mitä oikein tapahtui henkilökohtaiselle palvelulle? Sitäkin vielä saa, ainakin Lasipalatsin Kohtaamispaikalla, jonne voi marssia vaikka oma läppäri kai-

Kun keikkailet sähköistä tuntilistaa kohteissa, pystyt seutuntili ilistaa kkäyttävissä äyttä raamaan tuntilistasi käsittelyä Keikkakalenterin ”Sähköiset tuntilistat”-kohdassa. Hyväksytyn tuntilistan riville ilmestyy ”Tuntilista

nalossa hakemaan apua, jos tietotekniikka syystä tai toisesta tökkii.

Kirjasto ilman kirjoja Kohtaamispaikka@Lasipalatsi on melkoinen kummajainen kirjaston toimipisteiden joukossa: siellä ei ole kirjoja. Neljä vuotta sitten perustettu Kohtaamispaikka on sähköisten palveluiden, tietotekniikan ja digitaalisten aineistojen käytön neuvontapiste. Kohtaamispaikalla järjestetään monenlaisia kursseja ja tietoiskuja netin ja tietokoneen käyttöön. Lasipalatsissa toimii myös läppäriklinikka, jonne voi tulla oman kannettavan kanssa saamaan ensiapua pulmatilanteessa. Suunnittelija Kirsi Saarisen mukaan neuvontapiste on syntynyt tarpeesta, joka kirjastoissa on kohdattu. Asiakkaat ovat tarvinneet runsaasti opastusta kirjastojen asiakaspäätteiden ja erilaisten nettipalveluiden käytössä.

hyväksytty”-sarakkeeseen pieni väkänen. Keikasta syntyy automaattisesti tuntilista Keikkanettiin, kun sopimasi työsuhde alkaa. Keikan päätyttyä tuntilista siirtyy hyväksyttäväksi työkohteen vastuuhenkilölle.

Muista! Muista M uista

Pidäthän omat yhteys- ja kkäy tetttä tävyysti tiettosi Keikkanettissä ajan tasalkäytettävyystietosi la.

Uutta! Uutta!

Keikkanetin Google Maps l l -palvelun ja siihen liitetyn automatisoidun Reittihaku-oppaan avulla työmatkojesi suunnittelusta tulee entistä helpompaa. Sinun ei tarvitse kuin klikata kiinnostavalta tuntuvat keikan kohdalla työkohteen nimeä. Tällöin 18

Töölön kirjastossa aiemmin työskennellyt Saarinen on itse kohdannut erityisesti neuvoa ja opastusta tarvitsevia työnhakijoita. Kohtaamispaikalla toimii nykyään myös Helsingin työvoimatoimiston Työnhakukeskus, jossa neuvotaan erityisesti sähköisten palveluiden käytössä työnhaun apuna. Lasipalatsi toimii myös elävänä laboratoriona. Living Lab -projektissa tehdään tutkimus- ja kehitystyötä yhteistyössä eri palvelujen tuottajien kanssa. Käyttäjäkokemuksia on kerätty muun muassa e-laskujen toimivuudesta. Joskus paikalle eksyy satunnaisia kirjojen kysyjiä. Heidät opastetaan ystävällisesti Postitaloon Kirjasto 10:een. Sieltä saa vielä ihka oikeita kirjoja ja lehtiä luettavakseen (lue mm. Kirsi Saarisen kirjavinkki s. 16). Ja lainaksi myös langattoman laajakaistaliittymän tai digiboksin, jos kirjojen lisäksi tarvitseekin vielä vähän lisää sähköä elämäänsä. •

saat esille Google Maps karttanäkymän, johon on merkitty työkohteen osoite. Kartan yläpuolella olevasta Reittiopas-linkistä aukeaa hakusivu, jossa näkyy esitäytettynä oma kotiosoitteesi ja työpaikan osoite sekä kellonaika jolloin Sinun tulee olla perillä.

Tärkeää! Keikkanetissä Sinulla on Tärkeää!

mahdollisuus myös antaa palautetta Keikhd ll kanetin ja koko Seuren toiminnasta. Lisäksi Keikkanetissä voit osallistua kyselyihin ja kilpailuihin sekä ilmoittautua keikkatyöntekijöille järjestettäviin koulutuksiin. Keikkanetissä kannattaa pistäytyä usein, sillä sieltä löydät ajankohtaisia tietoa Seuresta, keikkailun käytännöistä ja omaan alaasi liittyvistä asioista. Teksti Johanna Tukiainen


!

Repäi Repäise taltee talteen katkoviivaa kovi pitkin tkin !

Mitä ihmettä?

Seure vastaa: Kaksi vuoroa voi tehdä peräkkäin ainoastaan siinä tapauksessa, että asiasta on sovittu sekä kohteen esimiehen että Seuren henkilöstökonsultin kanssa. Ns. tuplavuorot kartuttavat tilipussia, mutta nostavat myös työvoiman tilaajalle koituvia kustannuksia, joten tästä syystä niistä on aina sovittava erikseen.

PALKANMAKSU

PALKANMAKSU

Onko pakko pitää yksi vapaapäivä/viikko? Seure vastaa: Kyllä. Työaikalain mukaan työntekijällä on oltava viikoittain vähintään 24 tuntia vapaa-aikaa työstä. Käytännössä tämä tarkoittaa siis yhtä päivää viikossa. Missä kohteissa sähköinen tuntilista on käytössä?

Palkkapäivä:

Saako Seuren kautta tehdä pitkää päivää, eli kahta vuoroa peräkkäin?

2009 AIKATAULU UU 2009 AIKATAULU UU 2009 mielipiteitä   & vastauksia

Tuntilista Seuressa viimeistään:

Seure vastaa: Aihe luonnollisesti kiinnostaa keikkalaisiamme. Valmistelemme kuvausta seuraavaan Keikkalehteen, joka ilmestyy joulukuussa/2009.

AIKATAULU UU

Täytä tuntilistat ajalta:

Keikkalaiset ovat toivoneet kuvauksia siitä, miten päivittäinen keikkojen välitys Seuressa käytännössä tapahtuu.

PALKANMAKSU

Seure vastaa: Suurimpia käyttäjiä ovat Helsingin kaupungin pitkäaikaissairaalat ja kirjastot sekä Vantaan sosiaali- ja terveys-

syys

palvelut. Käyttöönotto laajenee uusiin koh-

1.–15.9.

ke 16.9.

ke 30.9.

teisiin syksyn kuluessa. Henkilöstökonsultit

16.–30.9.

to 1.10.

to 15.10.

informoivat keikkaa sovittaessa, onko kyseisessä kohteessa sähköinen tuntilista jo käy-

loka

tössä. Päivitämme kohteet, jotka käyttävät sähköistä tuntilistaa Keikkanetin etusivulle.

1.–15.10.

pe 16.10. pe 30.10.

16.–31.10. ma 2.11.

Lähetä palautetta! viestinta.seure@hel.fi

pe 13.11.

marras

Mitä ihmettä -palstalla julkaistaan Keikka-lehden lukijoiden palautteita Seureen ja keikkatyöhön liittyen. Kirjoitukset kannattaa pitää lyhyenä, maksimissaan noin 500 merkin mittaisina. Mukaan pitää liittää Seuren käyttöön kirjoittajan yhteystiedot (nimi ja puh.nro). Julkaistuista kirjoituksista ei makseta palkkiota. Palautteen voit lähettää osoitteeseen viestinta.seure@hel.fi tai Seure/Viestintä, PL 650, 00099 Helsingin kaupunki.

Mikä juttu tässä numerossa oli mielestäsi kiinnostavin? Lähetä meille vastauksesi sähköpostilla osoitteeseen viestinta.seure@hel.fi Palautetta voit antaa myös palvelupisteissämme. Arvomme joka lehden yhteydessä kaksi leffalippua snackseineen. Keikkalehden 2/2009 arvonnan voitti Sirpa Sinisalo, Helsinki. Mukavaa leffailtaa!

19

1.–15.11.

ma 16.11. ma 30.11.

16.–30.11.

ti 1.12.

ti 15.12.

joulu 1.–15.12.

ke 16.12. to 31.12.

16.–31.12.

ma 4.1.

pe 15.1.

Palkanlaskijat: Palveluala 09 310 88008 Päivähoito-ja nuorisoala 09 310 88099 Terveydenhuoltoala 09 310 88066 Toimisto- ja opetusala 09 310 88010


Viestit kätevästi sähköpostiisi

Päivitäthän vität meille sähk sähköpostiosoitteesi itt

.fi

Keikka 3/2009  

Keikka - Seuren henkilöstölehti 3/2009