Page 1

1


Vuoden 2018 koulutukset, ole hyvä! Tämä liite korvaa aiempina vuosina seurakuntiin lähetetyn koulutuskalenterin. Koulutukset esitellään tiiviisti aikajärjestyksessä. Tarkemmat tiedot löydät osoitteista:

www.seurakuntaopisto.fi/agricola nuorikirkko.fi/koulutukset www.sakasti.evl.fi > koulutus > henkilöstökoulutus 2018

Koulutus vie eteenpäin • • • •

vahvistaa ja täydentää ydinosaamista tukee ammatti-identiteetin kehittymistä tuottaa erityisosaamista kehittää omaa työtä ja työyhteisöä

Sisällys

Yhteystiedot........................................................................ 3 Lyhenteet.............................................................................. 3 Ilmoittautuminen.............................................................. 3 Hintatiedot........................................................................... 3 Kysy käytännön järjestelyistä..................................... 3 Koulutukset aikajäjestyksessä...................................4 Tilauskoulutukset............................................................ 10

2

Me haluamme olla kumppaneitasi lasten ja perheiden hyvinvoinnin rakentamisessa. Toivomme, että löydät näistä koulutuksista iloa ja innostusta sekä sisältöjä, jotka auttavat Sinua kehittymään työssäsi.

Tilaa koulutus räätälöidysti omaan seurakuntaasi Koulutamme myös seurakunnissa ympäri Suomea. Silloin sisällöt ja toteutustapa räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Tutustu koulutuksen tilaamiseen ja teemoihin sivuilla 10–15.


Yhteystiedot ja info NUORI KIRKKO RY Itälahdenkatu 27 A (3. krs) 00210 Helsinki p. (09) 6877 4510 f. (09) 6877 4545 etunimi.sukunimi@nuorikirkko.fi www.nuorikirkko.fi ANITA AHTIAINEN Teologian maisteri, pastori p. (09) 6877 4514 Pyhäkoulun ja jumalanpalveluselämän kehittäminen, kodin ja seurakunnan yhteyttä vahvistavat toimintatavat, Godly Play -trainer TIINA HAAPSALO Draamapedagogi, lapsityönohjaaja, työnohjaaja p. (09) 6877 4517 Draamapedagogiikka, varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus, kirkkopedagogiikka, työyhteisöjen tunnetaitokoulutus, työnohjaus JOHANNA HEIKKINEN TM, KK, lastentarhanopettaja, sosionomi, kirkon nuorisotyönohjaaja p. (09) 6877 4545 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka MARI TORRI-TUOMINEN Musiikin maisteri, kanttori p. (09) 6877 4512 Musiikki ja musiikkikasvatus, jumalanpalveluselämä

SEURAKUNTAOPISTO – KUMPPANISI KEHITTÄMISESSÄ Seurakuntaopisto toimii viidellä kampuksella: Jaakkima, Järvenpää, Kredu (Kristiinankaupunki), Lapua ja Pieksämäki. SEURAKUNTAOPISTO, JÄRVENPÄÄN KAMPUS Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää koulutukset@seurakuntaopisto.fi p. 044 358 9040 etunimi.sukunimi@seurakuntaopisto.fi www.seurakuntaopisto.fi/agricola KAISA AITLAHTI Kouluttaja Teologian maisteri, pastori p. 040 703 3356

HANNA PULKKINEN Asiakkuuspäällikkö Teologian maisteri, pastori, työnohjaaja, psykodraamaohjaaja p. 044 712 4985

ATERIOIDEN JA MAJOITUKSEN HINNAT

SATU REINIKAINEN Kouluttaja Nuorisotyönohjaaja, lähetyssihteeri, lapsityönohjaaja, Godly Play -trainer p. 040 701 9713

• kaksipäiväisen koulutuksen ateriapaketti n. 50 €, majoituspaketti n. 60 € • kolmepäiväisen koulutuksen ateriapaketti n. 75 €, majoituspaketti n. 120 € • nelipäiväisen koulutuksen ateriapaketti n. 95 €, majoituspaketti n. 180 € • Majoituspaketin hinta yllä 2 hengen huoneessa. Lisämaksu 1 hengen huoneesta 12 € / majoitusvuorokausi (huoneita on rajoitetusti).

RAILI KERÄNEN-PANTSU Kouluttaja Kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja, uskonnonopettaja p. 044 906 0652 ANNA-LEENA KLEMETTI-FALENIUS Lehtori, monikulttuurisuuskouluttaja Teologian maisteri p. 040 832 2467 RITVA JARVA Koulutuspäällikkö, koulutukset Jaakkiman kampuksella Teologian maisteri, pastori p. 050 400 5093 PETRA HANHIMÄKI Kurssisihteeri, koulutukset Lapuan kampuksella p. 044 756 6020

KÄYTETYT LYHENTEET KEK/V Kasvatuksen erityiskoulu tuksen valinnainen moduuli KJY Kirkkohallitus / Jumalan palvelus ja yhteiskunta KK Kirkkohallitus / Kirkon koulutuskeskus KKP Kirkkohallitus / Kasvatus ja perheasiat SLS Suomen Lähetysseura SO Seurakuntaopisto MAJOITUKSISSA 1 hh yhden hengen huone 2 hh kahden hengen huone

ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen tulee pääsääntöisesti ilmoittautua viimeistään kuukautta ennen koulutuksen alkua. Koulutukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujamateriaali lähetetään noin kolme viikkoa ennen koulutuksen alkua. Ilmoittautumistieto löytyy kunkin koulutuksen esittelyn yhteydestä.

SEURAKUNTAOPISTON JÄRVENPÄÄN KAMPUKSELLA

SEURAKUNTAOPISTON LAPUAN KAMPUKSELLA • kaksipäiväisen koulutuksen ateriapaketti n. 30 € ja majoituspaketti noin 45 €/2 hh, sis. aamu- ja iltapalan • kolmepäiväisen koulutuksen ateriapaketti noin 40 €, majoituspaketti noin 90 €/2 hh, sis. aamu- ja iltapalan SEURAKUNTAOPISTON JAAKKIMAN KAMPUKSELLA • kolmepäiväisen koulutuksen täysihoitopaketti 120 €/2 hh, 144 €/1 hh Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KYSY KÄYTÄNNÖNJÄRJESTELYISTÄ SEURAKUNTAOPISTON JÄRVENPÄÄN KAMPUKSELLA: Nina Penttinen koulutussihteeri Seurakuntaopisto p. 044 358 9040 koulutukset@seurakuntaopisto.fi NUORI KIRKKO RY:SSÄ: p. (09) 6877 4510 info@nuorikirkko.fi

3


Koulutukset aikajärjestyksessä TAMMIKUU Espoon ja Helsingin hiippakuntien lapsija perhetyöntekijöiden koulutuspäivä 20.1. Seurakuntaopisto, Järvenpää Suosittu lauantaipäivän koulutus tarjoaa ajankohtaista tietoa, käytännön työvälineitä ja tilaa ammatilliselle kohtaamiselle. Yhteinen työskentely ja pienryhmät luovat näkökulmia teemaan: Pidä huolta! Suomalainen perhe muutoksessa.

u Osallistumismaksu 80 € u Tiedustelut Kaisa Aitlahti, SO ja Johanna Heikkinen, Nuori kirkko ry

u Ilmoittautuminen 18.12.2017 mennessä www.seurakuntaopisto.fi/agricola

Pyhäkoulusymposium Rauhan asialla 27.–28.1. Seurakuntaopisto, Järvenpää Pyhäkouluihmisten yhteinen viikonloppu, jossa uuden oppiminen, kokemusten jakaminen ja ajankohtaiset teemat innostavat mukaan niin pyhäkoulusta vastaavat työntekijät kuin pyhäkoulujen eri-ikäiset ohjaajatkin. Symposiumissa liitytään kirkon valtakunnalliseen rauhan teemaan ja sovitetaan erilaisten ihmisten harteille Rauhan viittaa.

u Osallistumismaksu 180 € + ateriapaketti ja majoitus u Tiedustelut Satu Reinikainen, SO ja Anita Ahtiainen,

HEL MIKUU Yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ja seurakunnan välinen yhteistyö ja dialogi KEK/V I jakso 1.–2.2. ja II jakso 27.–28.9. Seurakuntaopisto, Järvenpää Uusia tuulia yhteistyöhön katsomuskasvatuksessa. Vasu 2017:ssä katsomuskasvatus sekä kieli- ja kulttuuritietoinen pedagogiikka ovat vahvasti läsnä. Dialoginen työote auttaa yhteistyön rakentamisessa.

u Osallistumismaksu 380 € + ateriapaketti ja majoitus u Tiedustelut Hanna Pulkkinen, SO ja Tiina Haapsalo,

Nuori kirkko ry

Nuori kirkko ry

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

Perhetoiminta muutoksessa KEK/V I jakso 29.–31.1. ja II jakso 7.–8.5. Seurakuntaopisto, Järvenpää Miten perheiden moninaiset tarpeet huomioidaan seurakunnan perhetoiminnan kehittämisessä? Millaisia perheitä toiminta ei vielä tavoita ja mitä asialle voisi tehdä? Perhelähtöinen ja verkostomainen työote auttaa rakentamaan vuorovaikutusta ja kehittämään perheiden hyvinvointia vahvistavaa toimintaa.

I jakso 12.–14.2. ja II jakso 4.–5.10. Seurakuntaopisto, Järvenpää

u Osallistumismaksu 410 € + ateriapaketti ja majoitus

u Osallistumismaksu 410 € + ateriapaketti ja majoitus

u Tiedustelut Kaisa Aitlahti, SO ja Johanna Heikkinen,

4

Tunne- ja vuorovaikutustaidot kasvattajan työssä

Miten temperamentti vaikuttaa vuorovaikutukseen? Tule kehittämään osaamistasi havainnointiin, haastavissa kasvatustilanteissa toimimiseen ja niiden ennakointiin!

u Tiedustelut Hanna Pulkkinen, SO ja Tiina Haapsalo,

Nuori kirkko ry

Nuori kirkko ry

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola


MAA L ISKUU Katsomuskasvatuksen verkostotapaaminen 9.3. Helsinki 16.3. Oulu Kokemuksia uudenlaisesta yhteistyöstä katsomuskasvatuksessa VASUn äärellä. Yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa toteutettujen ideoiden ja onnistumisen kokemusten jakamista.

Leikin kautta ilmiöihin 19.–21.3. Seurakuntaopisto, Järvenpää Lapsi tutkii oman elämänsä ajankohtaisia ilmiöitä leikissä. Miten varhaiskasvattaja osaa tukea lapsen omiin kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa oppimista, luoda pedagogista toimintaa ilmiöiden ympärille ja antaa tilaa leikkiin uppoutumiselle?

u Osallistumismaksu 240 € + ateriapaketti ja majoitus u Tiedustelut Hanna Pulkkinen, SO ja Johanna Heikkinen,

u Osallistumismaksu 70 €, sisältää lounaan

Nuori kirkko ry

u Tiedustelut Hanna Pulkkinen, SO ja Tiina Haapsalo,

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

Nuori kirkko ry

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola Helsinkiin 9.2. mennessä ja Ouluun 16.2. mennessä

Lasten ja perheiden hartaudet ja jumalanpalvelukset 6.–8.3. Seurakuntaopisto, Lapua Tutkimme hartauksia ja jumalanpalveluksia lapsen ja perheen näkökulmasta kokonaisvaltaisesti aistit, elämäntilanteen, jumalanpalveluselämän kokonaisuuden ja lapsen tarpeet huomioiden. Toteutamme yhdessä konkreettisia hartauksia ja liitymme jumalanpalveluselämän ketjuun.

u Osallistumismaksu 240 € + ateriapaketti ja majoitus u Tiedustelut Kaisa Aitlahti, SO ja Mari Torri-Tuominen, Nuori kirkko ry

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

Syvemmälle Godly Playn maailmaan

Arjesta juhlaan – kerhoideoita kirkkovuoteen 20.–22.3. Seurakuntaopisto, Jaakkima Kirkkovuosi on kuin polku, jota pitkin kuljemme Jeesuksen jalanjäljissä joka vuosi uudestaan ja aina uudella tavalla ymmärtäen. Tule syventymään kirkkovuoden sisältöön ja saamaan uusia ideoita kirkkovuoden aiheiden käsittelyyn yhdessä lasten ja perheiden kanssa.

u Osallistumismaksu 185 € + ateriapaketti ja majoitus u Tiedustelut Ritva Jarva, SO u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

HUHTIKUU Lapsi ja teologia KEK/V

15.–16.3. Seurakuntaopisto, Järvenpää

I jakso 4.–6.4. ja II jakso 10.–11.9. Seurakuntaopisto, Järvenpää

Godly Play on kehittynyt ja täydentynyt vuosien varrella. Mitkä ovat sen vahvuudet ja mahdollisuudet seurakuntatyössä nyt? Godly Play on monikäyttöinen eri ikäryhmien kanssa ja monissa toiminnan muodoissa seurakunnassa, kouluissa ja päiväkodeissa.

Millaista on teologian tekeminen lasten kanssa? Miten lapsen teologista pohdintaa voi tukea monipuolisesti? Mistä kristinuskossa onkaan kysymys? Syvennytään lapsilähtöiseen teologiseen ajatteluun ja sen soveltamiseen omassa työssä.

u Osallistumismaksu 220 € + ateriapaketti ja majoitus

u Osallistumismaksu 410 € + ateriapaketti ja majoitus

u Tiedustelut Satu Reinikainen, SO ja Anita Ahtiainen,

u Tiedustelut Kaisa Aitlahti, SO ja Anita Ahtiainen,

Nuori kirkko ry

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

Nuori kirkko

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

5


Katsomustietoisuus varhaiskasvatuksessa -kouluttajakoulutus KEK/V

toimitaan pienimpien päiväkerholaisten kanssa? Miten opetuksen, kasvatuksen ja hoidon ulottuvuudet toteutuvat varhaiskasvatuksessa?

I jakso 9.–10.4. ja II jakso 29.–30.10. Seurakuntaopisto, Järvenpää

u Osallistumismaksu 240 € + ateriapaketti ja majoitus

Kehitetään osaamista vertaiskouluttajana ja katsomuskasvatuksen asiantuntijana! Tutustutaan VASU2017:n sisältöihin erityisesti katsomuskasvatuksen osalta.

u Osallistumismaksu 380 € + ateriapaketti ja majoitus u Tiedustelut Hanna Pulkkinen, SO ja Tiina Haapsalo, Nuori kirkko ry, Heljä Petäjä, KKP

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

Iloa arkeen – perhekerhokoulutus 10.–12.4. Seurakuntaopisto, Jaakkima ”Fani-bööd sanoo tööt ja iloisesti visertää”. Tule luomaan omia iloa tuottavia hahmoja, lauluja ja loruja perhekerhosi käyttöön.

u Osallistumismaksu 185 € + ateriapaketti ja majoitus u Tiedustelut Ritva Jarva, SO u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 5 op KEK/V I jakso 11.–13.4. ja II jakso 25.–26.10. Helsinki Varhaiskasvatuksessa luodaan merkittävä pohja lapsen tulevien vuosien kasvulle ja kehitykselle. Seurakunnan varhaiskasvatus ja perhetoiminta ovat tärkeässä roolissa vahvistamassa lapsen ja perheen suhdetta seurakuntaan. Koulutuksessa tutustutaan yhteiskunnan ja seurakunnan mahdollisuuksiin kehittää varhaiskasvatusta yhdessä sekä seurakunnan oman varhaiskasvatuksen kehittämisen näkymiin uuden VASUn hengessä.

u Osallistumismaksu 360 € Nuori kirkko ry:n jäsenseurakunnat ja 400 € muut (hinta ei sisällä ruokailuja ja majoitusta)

u Tiedustelut Johanna Heikkinen, Nuori kirkko ry u Ilmoittautuminen www.nuorikirkko.fi/koulutukset

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

Musiikki on rytmiikkaa 24.–26.4. Seurakuntaopisto, Järvenpää Rytmiikka on liikettä, loruilua, laulua, soittoa ja luovuutta; kokonaisvaltaista musiikin kokemista moniaistisesti.

u Osallistumismaksu 240 € + ateriapaketti ja majoitus u Tiedustelut Mari Torri-Tuominen, Nuori kirkko ry u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

Pyhiä ja pahoja – ihmisiä Raamatussa I-II 24.–25.4.2018 ja 6.–7.11. Seurakuntaopisto, Jaakkima Sukellus Raamatun maailmaan. Kahden lähiopetusjakson koulutuksessa tutustutaan siihen, millaista oli Raamatun henkilöiden elämä. Raamatun henkilöihin tutustumalla saadaan eväitä työn ja oman elämän kysymyksiin ja haasteisiin.

u Osallistumismaksu 195 €/jakso + ateriapaketti ja majoitus

u Tiedustelut Ritva Jarva, SO u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

TOUKOKUU Ympäristökasvatusta ja ekotaidetta 2.–4.5. Seurakuntaopisto, Järvenpää

Vaippapöksyt saavat tulla – 2–3-vuotiaat kerhossa

Innostusta ja ideoita lasten ja perheiden luontosuhteen vaalimiseen! Keinoja ekotaiteen luomiseen erilaisissa toimintaympäristöissä yhdessä lasten kanssa, kestävän kehityksen huomioimiseen ja luontotapahtumien järjestämiseen perheiden kanssa.

16.–18.4. Seurakuntaopisto, Järvenpää

u Osallistumismaksu 240 € + ateriapaketti ja majoitus

Tarve alle 3-vuotiaiden lasten ryhmille seurakunnissa kasvaa jatkuvasti. Millaista pedagogiikkaa tarvitaan, kun

6

u Tiedustelut Kaisa Aitlahti, SO ja Johanna Heikkinen, Nuori kirkko ry

u Tiedustelut Satu Reinikainen, SO u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola


Pyhät tanssit ja liike 15.–16.5. Seurakuntaopisto, Lapua Pyhät tanssit ovat kehorukousta; liikettä mietiskelyssä ja rukouksessa. Pyhä tanssi ohjaa yhteyteen Jumalan ja toisten ihmisten kanssa, ja sitä voi toteuttaa monella tavalla eri ikäisten kanssa.

u Osallistumismaksu 180 €+ ateriapaketti ja majoitus u Tiedustelut Mari Torri-Tuominen, Nuori kirkko ry u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

KESAKUU

EL OKUU Lattiakuvat laaja-alaisen oppimisen välineenä – Lattiakuvien kehittämispäivät 27.–28.8. Seurakuntaopisto, Järvenpää “Tämähän on ihan kuin VASU ja OPS käytännössä!” Lattiakuvien pedagogiikka on ajankohtaista juuri nyt. Se syventää lasten osallisuutta ja itsetuntemusta sekä auttaa hyvän vuorovaikutuksen luomisessa ja erilaisuuden kohtaamisessa.

u Osallistumismaksu 150 € + ateriapaketti ja majoitus u Tiedustelut Kaisa Aitlahti, SO

Suvilaiva laululaineilla

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

5.– 6.6. Viking Grace -laiva Turusta klo 20.55, vuorokauden mittainen risteily.

Ukulele soimaan seurakunnassa!

Suvilaiva starttaa kolmannen kerran Turusta vuorokauden mittaiselle matkalle. Tervetuloa mukaan pyhäkoulun poppoo ja koko laulavien lasten seurakunta! Nyt olemme rauhallisilla vesillä iloisesti pulputellen. (Ohjelmaan ei kuulu laivasta poistumista Tukholmassa.)

29.–30.8. Seurakuntaopisto, Järvenpää

Suvilaiva on kiva tapa viettää kesäinen vuorokausi yhdessä mukavien kavereiden kanssa laulaen, liikkuen, sirkusta tehden, uusia pyhäkoulumuotoja maistellen.

u Osallistumismaksu 220 € + ateriapaketti ja majoitus

Kullakin ryhmällä tulee olla vähintään yksi vastuullinen aikuinen 9:ää lasta kohti. Seurakunnan työntekijä toimii ryhmän turvallisuusvastaavana.

u Osallistumismaksu • • • •

6–11-vuotiaat 104,50 € 12–17-vuotiaat 114,00 € aikuiset 151,50 € alle 6-vuotiaat 7 € (maksavan aikuisen seurassa).

Hinnat sisältävät ohjelman, hytin (neljän hengen B-luokan hytti) ja ohjelmassa mainitut ateriat.

u Suomen Pyhäkoulun Ystävät – SPY ry:n jäsenillä on mahdollisuus hakea pyhäkouluryhmäläisilleen avustusta Suvilaivalle osallistumiseen.

u Tiedustelut Anita Ahtiainen ja Mari Torri-Tuominen, Nuori kirkko ry

u Ilmoittautuminen www.nuorikirkko.fi/koulutukset

Ukulele on helppo ja nopeasti omaksuttava soitin. Se sopii säestyssoittimeksi muskareihin, rippikouluihin ja eri-ikäisten kerhotoimintaan sekä ohjaajille että ryhmäläisille.

u Tiedustelut Mari Torri-Tuominen, Nuori kirkko ry u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

SYYSKUU Suru ja ero lasten ja nuorten elämässä KEK I jakso 3.–5.9. ja II jakso 21.–22.11. Kolmas jakso maaliskuussa 2019, Seurakuntaopisto, Järvenpää Elämän kriisikohdissa lapsi ja nuori hyötyy niin vertaistuesta kuin ammatillisen rinnallakulkijan kuuntelemisen taidoista. Koulutuksessa käsitellään kriisien ja traumojen käsittelyä sekä ero- ja sururyhmien ohjaamisen perusteita.

u Osallistumismaksu 490 € + ateriapaketti ja majoitus u Tiedustelut Kaisa Aitlahti, SO sekä Tiina Haapsalo ja Ville Viljakainen, Nuori kirkko ry u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

7


Lapsi ja liikunta 12.–14.9. Seurakuntaopisto, Järvenpää Miten pienessä tilassa mahtuu liikkumaan? Millä tavalla liikkuminen tukee lapsen kehitystä ja kasvua? Voiko raamatunkertomuksen tai rukouksen aikana hyppiä tai heittää kuperkeikkaa? Koulutus antaa monipuolisia välineitä liikunnan lisäämiseen lasten ja perheiden kanssa.

u Osallistumismaksu 240 € + ateriapaketti ja majoitus u Tiedustelut Satu Reinikainen, SO u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

Lattiakuvien peruskoulutus I jakso 13.–14.9. ja II jakso 12.–13.11. Seurakuntaopisto, Lapua Lattiakuvien pedagogiikka tukee dialogia, osallisuutta ja kokonaisvaltaisuutta erilaisissa ryhmissä rippikoulusta päiväkotiin ja diakoniapiiristä jumalanpalvelukseen. Tule löytämään menetelmän monipuoliset mahdollisuudet ja oma tapasi käyttää lattiakuvia kerronnassa.

parissa työskenteleviä ammattilaisia yhteen ajankohtaisten asioiden äärelle. Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan kentällä tapahtuvat muutokset ovat merkittävä haaste myös seurakunnille. Toiminnan on oltava tulevaisuudessakin lapsen ja perheen kokoista ja näköistä! Tule mukaan verkostoitumaan ja vahvistamaan ajankohtaista osaamistasi!

u Osallistumismaksu 270 €, sis. osallistumisen päiviin ja ruokailut, ei sisällä majoitusta u Tiedustelut Johanna Heikkinen, Nuori Kirkko ry u Ilmoittautuminen avautuu tammikuussa 2018, www.nuorikirkko.fi/koulutukset

L OKAKUU Godly Play -ohjaajakoulutus 9.–11.10. Seurakuntaopisto, Jaakkima

Nuori kirkko

Godly Play kutsuu tutkimaan raamatunkertomuksia ja kristillistä traditiota oman elämänkokemuksen ikkunasta. Monipuolinen ja osallistava menetelmä sopii työskentelyihin niin leikki-ikäisten, koululaisten, nuorten kuin aikuistenkin kanssa.

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

u Osallistumismaksu 240 € + ateriapaketti ja majoitus

u Osallistumismaksu 380 €+ ateriapaketti ja majoitus u Tiedustelut Kaisa Aitlahti, SO ja Tiina Haapsalo,

u Tiedustelut Satu Reinikainen, SO ja Anita Ahtiainen,

Bibliodraaman ohjaajakoulutus I Jakso 17.–19.9. II jakso 14.–16.11. Jaksot III–VIII ovat vuoden 2019 puolella ja ilmoitetaan keväällä 2018, Seurakuntaopisto, Järvenpää Bibliodraamaohjaaja -koulutus antaa taidot ohjata bibliodraamatyöskentelyjä, työvälineitä Raamatun monipuoliseen käyttöön muun muassa saarnassa ja hartauksissa sekä syventää eksegeettistä ymmärrystä. Lisäksi koulutus syventää osallistujan ryhmän ohjaamisen taitoja.

Nuori kirkko ry

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

Perheiden moninaisuus seurakunnassa 10.–12.10. Seurakuntaopisto, Järvenpää

u Osallistumismaksu 610 € + ateriapaketti ja majoitus

Perheiden moninaisuuden rikkaudessa pureudutaan erityisesti isien, yhden vanhemman perheiden ja monikulttuuristen perheiden näkökulmiin seurakunnassa. Millaista osaamista tarvitaan, kun toimitaan yhdessä heidän kanssaan? Mitä kristillinen identiteetti merkitsee heille ja mikä rooli seurakunnalla voi olla sen vahvistamisessa?

u Tiedustelut Hanna Pulkkinen, SO

u Osallistumismaksu 240 € + ateriapaketti ja majoitus

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

u Tiedustelut Kaisa Aitlahti, SO ja Johanna Heikkinen, Nuori kirkko ry

Valtakunnallinen seurakuntien varhaiskasvatuksen verkostotapaaminen (Aiemmin nimellä valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät)

20.–21.9. Seinäjoki Vuosittainen tapahtuma kokoaa satoja lasten ja perheiden

8

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

Pyhäkoulutsemppi Rauhan asialla 27.–28.10. Partaharju Pyhäkouluihmisten yhteinen viikonloppu, jossa uuden oppiminen, kokemusten jakaminen ja ajankohtaiset


teemat innostavat mukaan niin pyhäkoulutyöstä vastaavat työntekijät kuin pyhäkoulujen eri-ikäiset ohjaajatkin. Tsempissä liitytään kirkon valtakunnalliseen rauhan teemaan ja sovitetaan erilaisten ihmisten harteille Rauhan viittaa.

u Osallistumismaksu 180 € + ateriapaketti ja majoitus 90 €/2 hh tai 115 €/1 hh

seurakunnan toiminnassa. Päivien ohjelma sisältää luentoja ja työpajoja.

u Keskeiset sisällöt Lapsi ja taide, rauhankasvatus, musiikki, tanssi, kädentaidot, kuvataide, video ja leikki. Taidetalo Toteemin mahdollisuuksien monipuolinen hyödyntäminen.

u Tiedustelut Satu Reinikainen, SO ja Anita Ahtiainen,

u Osallistumismaksu 200 € + ruoka ja majoitus

Nuori kirkko ry

omatoimisesti

u Ilmoittautuminen www.nuorikirkko.fi/koulutukset

u Järjestäjät Nuori kirkko ry, Vantaan kulttuuri u Tiedustelut Anita Ahtiainen, Nuori kirkko ry

Lapsi ja perhe messussa 31.10.–2.11. Seurakuntaopisto, Järvenpää Tule etsimään ja luomaan oman seurakuntasi näköistä messua! Miten rakennamme messua yhdessä eri ikäisten seurakuntalaisten kanssa? Miten messu koskettaa kaikin aistein?

u Osallistumismaksu 240 € + ateriapaketti ja majoitus u Tiedustelut Kaisa Aitlahti, SO ja Mari Torri-Tuominen, Nuori kirkko ry

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

MARRASKUU MOD: Moninaisuus – Oivallus – Dialogi

u Ilmoittautuminen www.nuorikirkko.fi/koulutukset

Lue kuvaa lapsen kanssa 29.–30.11. Seurakuntaopisto, Järvenpää Kuvat tarjoavat monipuolista sisältöä lapsen kulttuurisen ja uskonnollisen lukutaidon vahvistamiseen. Kuva kutsuu ihmettelyyn, elämänkysymysten pohdintaan ja yhteisen dialogin rakentamiseen. Annetaan kuvien avata polkuja pyhyyden kokemiseen.

u Osallistumismaksu 220 € + ateriapaketti ja majoitus u Tiedustelut Satu Reinikainen, SO u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

JOU L UKUU

8.–9.11. Seurakuntaopisto, Järvenpää ”Miksi kävin MOD-kurssin vasta nyt? Mähän olisin säästynyt monilta yhteentörmäyksiltä, jos olisin saanut käydä kurssin aiemmin.”

Kummi lapsen kristillisenä kasvattajana

Koulutuksessa käsitellään ajankohtaisia moninaisuuden teemoja. Sisällöissä näkyy monikulttuurisuuden laaja kirjo. Koulutuksessa haastetaan omia ennakko-oletuksia ja oivalletaan niin omasta kuin yhteiskunnan toiminnasta asioita, jotka voivat olla esteenä yhdenvertaiselle vuorovaikutukselle.

Jokaisella seurakunnan jäsenellä on kumminsa. Miten heidät kohdataan seurakuntalaisina? Millä tavalla seurakunta elää mukana kummiudessa eri elämänvaiheissa? Koulutuksessa etsitään erilaisia kummin ja kummilapsen välistä yhteyttä vaalivia toimintatapoja ja hyödynnetään tuoretta materiaalia kummiuden vahvistamiseen.

u Osallistumismaksu 200 € + ateriapaketti ja majoitus

u Osallistumismaksu 220 € + ateriapaketti ja majoitus

u Tiedustelut Anna-Leena Klemetti-Falenius, SO

u Tiedustelut Kaisa Aitlahti, SO

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

u Ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/agricola

4.–5.12. Seurakuntaopisto, Järvenpää

Luovuuden päivät 15.–16.11. Taidetalo Toteemi, Vantaa Saat valmiuksia käyttää taiteen keinoja rauhateeman käsittelyssä lasten kanssa vuonna 2019. Taiteen avulla voimme edistää vuorovaikutusta eri kulttuureista tulevien kesken. Opit myös tuntemaan lasten digitaalista toimintaympäristöä ja soveltamaan kokemaasi

9


Tilauskoulutukset Alla esimerkkejä tilauskoulutusten aihekokonaisuuksista. Lue lisää: www.sakasti.evl.fi > koulutus > henkilöstökoulutus 2018 www.seurakuntaopisto.fi/agricola www.nuorikirkko.fi/koulutukset

Tilauskoulutustarjonta täydentyy Sakastin sivuille vuoden mittaan. Koulutuksen kokonaisuus muokataan yhdessä tarpeidenne ja toiveidenne mukaiseksi.

Näin tilaat koulutuksen 1. MITÄ ME TARVITSEMME?

2. PALJONKO KÄYTÄMME AIKAA?

4. VALITSE TEEMA

3. KEITÄ KUTSUTAAN MUKAAN?

5. OTA YHTEYTTÄ

6. SUUNNITELLAAN YHDESSÄ

• Mitä ajankohtaisia tarpeita nousee toimintaympäristöstäsi? • Mitä osaamista tarvitaan lisää?

• Kalenterissamme olevista koulutuksista • Muu, itse valittu teema

KOULUTTAJAAN • Voit soittaa kenelle tahansa, autamme eteenpäin! • Yhteystiedot löydät sivuilta 3.

10

• Riittääkö yhden päivän koulutus, tarvitaanko useampi päivä tai pidempi prosessi?

• Oma tiimi/työala • Oman seurakunnan työntekijöitä eri työaloilta • Lähiseurakuntien työntekijöitä • Kunnan varhaiskasvatuksen työntekijöitä • Vapaaehtoisia • Yhteistyökumppaneita esim. järjestöistä • Voimmeko jakaa kustannukset?

• • • •

Sisältö, tavoitteet Kouluttaja Ajankohta, paikka Muut käytännön asiat


Kirkkomuskari Kirkkomuskarikoulutus ohjaa kirkkomuskarimateriaalien monipuoliseen käyttöön. Koulutus toteutuu laulaen, leikkien, soittaen, lorutellen, liikkuen. Koulutuksessa otetaan huomioon eri ikäkausien tavat toimia ja olla. Koulutuksen laajuuden mukaan voidaan myös perehtyä kirkkomuskaritoiminnan periaatteisiin ja pedagogiikkaan.

u Tiedustelut Mari Torri-Tuominen, mari.torri-tuominen@nuorikirkko.fi

Lasten virsi Lasten virsi -koulutus tähtää Lasten virsi -kirjan monipuoliseen käyttöön niin seurakunnan kokoavassa työssä kuin kaikenlaisessa jumalanpalveluselämässäkin. Koulutuksen metodit ovat laulaminen, soittaminen ja liikkuminen. Materiaalia sovelletaan monin tavoin. Musiikkikoulutus voidaan järjestää myös vaikkapa kirkkovuosikokonaisuuksittain, jolloin mukaan voidaan ottaa myös Kirkkomuskari -materiaaleja.

u Tiedustelut Mari Torri-Tuominen, mari.torri-tuominen@nuorikirkko.fi

Lapsikuoro Lapsikuorokoulutus pureutuu seurakuntien lapsikuorotoiminnan kysymyksiin: perusperiaatteisiin, toiminnan järjestämiseen, lapsikuoroaineistoon ja jumalanpalveluselämään lapsikuoron kanssa. Koulutuksessa voidaan ottaa huomioon erilaisia kuoromuotoja, kuten esim. muskarikuorot. Paikallisesti voidaan järjestää myös lapsikuorotapahtuma yhdessä kuoron kanssa: esimerkiksi konsertti koko perheelle.

u Tiedustelut Mari Torri-Tuominen, mari.torri-tuominen@nuorikirkko.fi

VASUn pedagogiikka seurakunnan varhaiskasvatuksessa Miten uutta VASUa sovelletaan seurakunnan varhaiskasvatuksessa? Miten VASUn pedagogiikka tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja auttaa kehittämään kristillistä kasvatusta? Koulutuksessa käydään lävitse uuden VASUn keskeiset periaatteet, mm. lapsen ja perheen osallisuus, ilmiölähtöisyys, leikki ja toimintakulttuuri, joita peilataan seurakunnan varhaiskasvatukseen. Koulutus tukee myös oman seurakunnan VASU-prosessia.

u Tiedustelut Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi ja Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen@nuorikirkko.fi

Musiikin alueella voimme järjestää monenlaista koulutusta Kirkkomuskari ja Lasten virsi ovat isoja teemoja, jotka perustuvat omiin materiaaleihinsa. Näiden koulutus toteutetaan yhdessä musisoiden, laulaen, leikkien, soittaen, lorutellen, liikkuen. Materiaaleja sovelletaan eri ikäkausiin ja eri tarkoituksiin. Näiden tiimoilta voi seurakunnassa järjestää myös musiikillisen tapahtuman, jossa esim. paikallinen lapsikuoro on mukana. Lapsikuoro tai jumalanpalveluksen musiikki voivat olla myös omia, itsenäisiä koulutuksen aiheita.

u Tiedustelut Mari Torri-Tuominen, mari.torri-tuominen@nuorikirkko.fi

Varhaiskasvatuksen kehittäminen Uusi VASU ja muutokset varhaiskasvatuksessa asettavat haasteen varhaiskasvatuksen kehittämiselle, suunnittelulle sekä yhteistyölle eri toimijoiden kesken. Miten VASU-prosessiin voitaisi lähteä seurakuntien varhaiskasvatuksessa ja millaista yhteistä puhetta aiheesta tarvitaan? Näihin kysymyksiin pureudutaan koulutuksen aikana. Koulutus antaa välineitä varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja kehittämiseen uuden VASUn pohjalta. Koulutuksen sisällöt ja menetelmät kohdennetaan työyhteisön tarpeet huomioiden. Keskeisiä käsitteitä: VASU, pedagoginen johtaminen, varhaiskasvatuksen rakenteet, varhaiskasvatuksen kehittäminen, monialainen yhteistyö

u Tiedustelut Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen@nuorikirkko.fi ja Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi

11


Uusi VASU kutsuu yhteistyöhön ja dialogiin

Lapsilähtöinen hartaus ja jumalanpalvelus

Mitä tarkoittaa uuden VASUn katsomuskasvatus? Koulutuksessa avataan VASUn kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus, jossa kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutuvat osaksi kasvatuksen kokonaisuutta. Katsomuskasvatuksen kokonaisuus sisältää erilaiset uskonnot, katsomukset ja ensimmäistä kertaa myös uskonnottomuuden. VASU velvoittaa kasvattajaa toimimaan mallina moninaisuuksien myönteiselle kohtaamiselle. Mitä tämä tarkoittaa yhteistyölle seurakunnan kanssa? Mitä voimme säilyttää ja mitä teemme toisin? Miten seurakunnan työntekijänä voin tukea päivähoidon kollegaani, jota VASU velvoittaa katsomuskasvatuksessa?

Miten lapsilähtöisyys näkyy kristillisessä kasvatuksessa, kerhojen hartauksissa ja jumalanpalveluksissa? Mikä on lapsen rooli, kun puhutaan opista ja Raamatusta?

u Tiedustelut Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi ja Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi

Havainnointi varhaiskasvattajan työn tukena Havainnoinnin menetelmien tunteminen ja hallitseminen varhaiskasvatuksessa auttaa kasvattajaa suunnittelemaan työtään paremmin lapsen ja lapsiryhmän tarpeet huomioiden. Lisäksi havainnointi auttaa kasvattajaa oman ammattitaidon vahvistamisessa. Koulutuksessa tutustutaan havainnoinnin perusperiaatteisiin sekä havainnointiin varhaiskasvatuksen kehittämisen välineenä. Lisäksi koulutuksessa harjoitellaan havainnointia. Keskeisiä käsitteitä: pedagoginen havainnointi, lapsihavainnointi, VASU, lapsilähtöisyys, osallisuuden vahvistaminen

u Tiedustelut Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen@nuorikirkko.fi www.nuorikirkko.fi

Koulutuksessa tutkitaan rikasta jumalanpalveluselämää kaikkine muotoineen lapsen näkökulmasta ja hänen tarpeistaan käsin. Lapsen kokonaisvaltaisuuden huomioiminen avaa uusia näkökulmia jumalanpalvelusten ja hartauksien kehittämiselle. Lapsen kysymykset, kokemukset, osallisuus ja hyvä pedagogiikka ovat tärkeitä myös pyhän äärellä. Lapsilla ja perheillä on annettavaa koko seurakunnan jumalanpalveluselämään. Koulutuksessa etsitään iloa ja oivalluksia hartauksiin ja jumalanpalveluksiin.

u Tiedustelut Satu Reinikainen, satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi

PIKI-koulutus (Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy) Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet todeksi sen että jo alle kouluikäiset lapset osaavat tietoisesti ja tahallisesti kiusata toisiaan. Varhaiskasvatuksessa kiusaamisessa on aina kyse ryhmäilmiöstä. Kiusaamisen mallit koskevat koko ryhmää ja roolit muodostuvat ja omaksutaan jo alle kouluikää. Miten kasvattajana tunnistan kiusaamisen? Miten ennakoin ja toimin ryhmän kanssa niin että kiusaamista ei pääse syntymään? Miten kiusaamiseen puututaan? Koulutuksen pohjana on Mun ja Sun juttu -ohjaajan materiaali ja PIKI-kuvakirja. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle valmiuksia havainnoida, tunnistaa ja ehkäistä kiusaamista vertaisryhmässä. PIKI-toimintamalli vahvistaa lapsen tarvitsemia itsesäätely,- tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

u Tiedustelut Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi

Ilmiölähtöisyys varhaiskasvatuksessa

12

Muuttuvat käsitykset kasvatuksesta ja oppimisesta haastavat varhaiskasvattajaa. Ilmiölähtöisyys on aikamme ilmiö, joka puhututtaa kasvatuksen kentällä. Ilmiölähtöisyydessä kasvatusta ja opetusta suunnitellaan lapsen omasta kokemusmaailmasta lähtien yhdessä lapsen kanssa. Ilmiölähtöisen oppimisen kautta voidaan innostua yhdessä. Koulutuksessa tutustutaan ilmiölähtöisen oppimisen ja kasvatuksen periaatteisiin ja harjoitellaan ilmiölähtöistä suunnittelua. Keskeisiä käsitteitä: ilmiöpedagogiikka, ilmiölähtöisyys, laaja-alaisen osaamisen alueet, motivaatio, varhaispedagogiikka

Perhetoiminnan kehittäminen

u Tiedustelut Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen@nuorikirkko.fi

u Tiedustelut Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi

Perheiden monimuotoisuus ja erilaiset tarpeet haastavat kehittämään seurakunnan perhetoimintaa perheiden näkökulmasta käsin ja yhdessä heidän kanssaan. Paikallisten tavoitteiden asettaminen on olennaista kehittämisessä. Panostetaanko harvoihin paljon vai moniin uusin tavoin? Perheiden osallisuus suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa rikastuttaa toimintaa. Yhteistyöverkostot ja perhelähtöinen työote auttavat kehittämään toimintaa seurakuntalaisten todellisuuden huomioiden.


13


Lapsen ja perheen tukeminen surussa

Lattiakuvat

Suru satuttaa! Lapsen kohtaama suru haastaa kasvattajaa pysähtymään ja tukemaan lasta. Ymmärrys lapsen kehitysvaiheista ja erilaisista tavoista reagoida menetyksiin auttavat kasvattajaa tukemaan lasta yksilöllisesti ja ryhmän jäsenenä. Koulutuksessa syvennytään aiheeseen käytännönläheisesti ryhmän tai kouluttajan luomien tapauskertomusten kautta. Koulutus antaa toimintatapoja, joilla voidaan vahvistaa lapsen, lapsiryhmän ja perheen selviytymistä surusta. Koulutus soveltuu sekä seurakunnan että päivähoidon varhaiskasvattajille.

Lattiakuvat on juuri sitä pedagogiikkaa, johon uusien OPSien ja VASUn perusteet kutsuvat. Yhteisöllisen kokemisen ja jakamisen merkitys oppimisessa, kaikkien aistien käyttö, kehollisuus ja muu toiminnallisuus sekä oppimisen laaja-alaisuus tulevat lattiakuvien kautta luontevasti huomioiduiksi. Osallistujien omien kysymysten ja tulkintojen arvostaminen sekä erilaisuuden näkeminen ja hyväksyminen ovat keskeisiä arvoja.

Vanhemmuuden palikat

Koulutus voidaan toteuttaa moniammatillisena koulutuksena, sillä lattiakuvat toimii niin lasten, nuorten, aikuisten kuin erilaisten erityisryhmien kanssa. Lattiakuvakoulutuksessa yhdistyy luontevasti sekä ammattitaidon lisääminen, spiritualiteetin vahvistaminen että osallistujien välisen yhteyden tukeminen.

Vanhemmuuden teemat keskusteluttavat kaikenikäisten lasten vanhempia. Hyvänä apuna ja keskustelun virikkeenä toimivat Vanhemmuuden palikat.

u Tiedustelut Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi ja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi

u Tiedustelut Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi

Koulutuksessa tutustutaan Parisuhteen palikat -tuoteperheeseen ja käyttömahdollisuuksiin vanhempia kokoavassa ryhmätoiminnassa ja muissa keskusteluissa. Palikkatalo on monikäyttöinen työväline, jonka avulla vanhemmuutta käsitellään sekä tiedollisesti ja keskustellen että toiminnallisten työskentelyjen kautta. Koulutuksen työskentelytavat ovat helposti sovellettavissa työhön vanhempien kanssa. Sisällöllinen painotus määritellään ryhmän tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa moniammatillisena koulutuksena tai suunnata varhaiskasvatukseen ja perhetoimintaan.

Raamatturäppi Muistatko Esterin kertomuksen? Mitä kaikkea Raamatussa tapahtuikaan? Raamatturäppi tiivistää Raamatun keskeisimmät kertomukset nopealla ja hauskalla tavalla.

Koulutuksen voi tilata myös parisuhteen palikoiden tai seurustelun palikoiden teemoista.

Koulutuksen avulla voit ohjata Vanhan tai Uuden testamentin raamatturäpin lasten ja nuorten ryhmissä. Raamatun sisältöön liittyvän tiedon lisäksi koulutuksessa opitaan raamatturäppiin kuuluva kerronta, avainsanat, liikkeet ja leikit.

u Lisätietoja www.parisuhteenpalikat.fi.

u Lisätietoja www.raamatturappi.fi

u Tiedustelut Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi

u Tiedustelut Raili Keränen-Pantsu, raili.keranen-pantsu@seurakuntaopisto.fi tai Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi

Godly Play Oletko kiinnostunut Raamatun kertomuksista ja niiden ihmettelystä? Miten Godly Play palvelee katsomuskasvatuksessa? Godly Play on kokonaisvaltainen Raamatun tuntemisen ja hengellisen matkakumppanuuden menetelmä, jonka syvyys tempaa mukaansa niin aikuisen kuin lapsenkin. Godly Play sopii käytettäväksi kaikenikäisistä koostuvien ryhmien kanssa. Koulutus voi olla lyhyt menetelmään tutustuminen, kolmen–neljän koulutuspäivän ohjaajakoulutus tai sukellus yhä syvemmälle Godly Playn spiraalin pyörteisiin menetelmää jo tunteville.

u Tiedustelut Anita Ahtiainen, anita.ahtiainen@nuorikirkko.fi ja Satu Reinikainen, satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi

14

Lue kuvaa lapsen kanssa Kuvien avulla voidaan rohkaista yhteistä ihmettelyä, pohtia elämänkysymyksiä sekä rakentaa dialogia. Koulutuksessa tutustutaan Lue kuvaa -toimintamalliin, joka mahdollistaa kuvien hyödyntämisen varhaiskasvatuksessa eri aisteja käyttäen. Kuvien avulla voidaan vahvistaa lapsen kulttuurista ja uskonnollista lukutaitoa sekä tarjota mahdollisuus pyhyyden kokemiseen. Koulutuksessa opitaan kuvan lukemisen perusteet sekä erilaisia tapoja käyttää kuvia lasten kanssa.

u Tiedustelut Satu Reinikainen, satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi


Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa Etsittekö luontevaa tapaa toteuttaa Lapsivaikutusten arviointia (LAVA) seurakunnassanne? Mietittekö työnjakoa viranhaltijoiden ja lapsiasiahenkilöiden välillä? Tuottaako LAVA:n dokumentointi päänvaivaa? Perehtyminen LAVA:n keskeisiin periaatteisiin ja ennakkoarvioinnin menetelmiin säästää työtä ja vaivaa päätösten valmistelussa. Koulutuksessa jaetaan lapsivaikutusten arvioinnista saatuja kokemuksia ja etsitään hyviä toimintamalleja seurakunnan päätöksenteon tueksi.

u Tiedustelut Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi

Moninaisuus – Oivallus – Dialogi; innostu moninaisuuden teemoista Kuuluvatko ihmisoikeudet kaikille? Ja mitä se tarkoittaa juuri sinun elämässäsi? Kuuluuko sinun puuttua tilanteeseen, jossa näet suoraa tai rakenteellista syrjintää? Miten käsitellä vihapuhetta ja rakentaa keskustelevaa vuorovaikutusta? Näitä teemoja käsitellään MOD-koulutuksessa. MOD eli Moninaisuus – Oivallaus – Dialogi on tilaajan tarpeisiin kohdennettu koulutuskokonaisuus, jossa on erinomainen mahdollisuus tutkia monimuotoisuuden teemoja ryhmässä ja peilata arkikokemuksia ihmisoikeuksiin. MOD-koulutus sisältää toiminnallisia ja osallistavia harjoituksia, joiden avulla käsitellään ihmisoikeuksia, osallistumisen mahdollisuuksia, normeja, syrjintää ja ajankohtaisia teemoja moninaisuuden maailmasta. Koulutus voidaan räätälöidä 1–3 päivän mittaiseksi. Suositeltu työskentelypäivien määrä on kaksi työpäivää. Kurssista saa erillisen todistuksen.

u Lisätietoja www.mod-koulutus.fi u Tiedustelut Anna-Leena Klemetti-Falenius, anna-leena.klemetti-falenius@seurakuntaopisto.fi

Työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot Jotta työ varhaiskasvatuksessa sujuisi, tarvitaan hyvät työyhteisötaidot. Työ lasten ja perheiden kanssa perustuu vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Työyhteisötaitoihin liittyvät vuorovaikutustaidot, tiimissä toimiminen, rakentava palautteen antaminen ja saaminen. Tunnistatko omat vuorovaikutus- ja tunnetaitosi työyhteisön jäsenenä ja yhteistyössä vanhempien kanssa? Osaatko ratkoa eteen tulevia ristiriitoja ja herättää luottamusta? Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työyhteisötaitoja, herättää yksilö vastuuseen yhteisestä työhyvinvoinnista sekä tunnistaa avoimen vuorovaikutuksen ja työyhteisön myönteisen kehittämisen merkitys.

u Tiedustelut Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi

15


Vuoden 2018 koulutukset, ole hyvä! Rakenna oma koulutuspolkusi. Osallistu!

Kuvat: Shutterstock Painopaikka: Forssa Print Taitto: Susanna Vatja

www.seurakuntaopisto.fi/agricola www.nuorikirkko.fi/koulutukset www.sakasti.evl.fi > koulutus > henkilöstökoulutus 2018

Kasvatuksen koulutuskalenteri 2018  
Kasvatuksen koulutuskalenteri 2018  

Nuori Kirkko ry:n ja Seurakuntaopiston yhteinen koulutuskalenteri vuodelle 2018.

Advertisement