Schildts & Söderströms höstkatalog 2014

Page 1

SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS

Hösten 2014


SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS Bulevarden 7, 00120 Helsingfors +358 9 684 18 60 info@sets.fi www.sets.fi

Hösten 2014

INFORMATION Elisabeth Jansson

11

Brev från Tove Jansson Tre systrar och en berättare JÖ R N D O NNER: Son och far. Historien om ett brott PE TE R SA NDS TRÖM: Transparente blanche K A R IN E R L A NDSSO N: Minkriket J O LIN SLOT TE: Närhelst hon kommer SUSA NNE R IN GELL : Guiden FR E DR IK L Å N G: Den stora historien M Å R TE N W E S TÖ: Som du såg mig då

FÖRSÄLJNING

12

URSE L A LLE NS TE IN, R A LF A NDTBACK A & PE TE R MICK W IT Z (R E D.):

Inger Ruotanen

+358 45 657 64 95

13

inger.ruotanen@sets.fi

14

27 år, elva poeter, en antologi. Ny finlandssvensk dikt 1987–2014 Inte ett ord (jag är naken) L A RS HULDÉ N: Kroppen sig framåt lutar HE IDI S J Ö BLOM: Hur vaggar man ett barn M AT ILDA SÖ DE RGR A N: Lotusfötter HE IDI VO N W R IGHT: zon MER E TE M A Z Z A R ELL A : Själens nattsida. Om Mary Shelley och hennes Frankenstein N IL S E R IK FO RSGÅ R D: Ingens herre, ingens träl. Anders Chydenius och hans revolutionära tid Y LVA L A RSD OT TE R (R E D.): Delad glädje. Helsingfors arbis 1914–2014 N IN A A LBR ECHT & FR E DR IK A B IS TRÖM (R E D.): Vardagsvingar och klasskalas. En politisk pysselbok MICH A IL TJ ECH OV: Till skådespelaren. Om skådespelarkonsten SEBA S T I A N N Y BERG: Basses bästa HENR IK A A NDERSSO N: En skärva av själen M A R I A T UR T SCH A N IN O FF: Maresi. Krönikor från Röda klostret A NN IK A SA NDE LIN: Yokos nattbok LEN A FRÖ L A NDER- ULF: En sann historia A NN A GULLICHSEN & C A R A K NUU T INEN: Saga Blom och djungelspöket ULF S TA R K & LINDA BO NDE S TA M: Min egen lilla liten H IRO KO MOTA I & M A R IK A M A IJA L A : Miljoner biljoner julgubbar SU V I -T UULI JUNT T IL A : Lilla vanten

+358 40 745 17 63

3

BO E L W E S T IN & HE LE N S V E NSSO N (R E D.):

+358 9 684 18 622

4

L A RS SUND:

elisabeth.jansson@sets.fi

5 6

MARKNADSFÖRING

7

Susanna Sucksdorff

8

+358 50 574 69 66

9

susanna.sucksdorff@sets.fi

10

15 LOGISTIK

16

Kirjavälitys

17

Hakakalliontie 10, 05460 Hyvinge

18

Tfn 010 345 15 30

kvtilaus@kirjavalitys.fi

19

www.kirjavalitys.fi

20 21

Omslagsbild: Tove Jansson,

© Moomin Characters

22

Tryckt hos Nord Print 2014

23 24 25 26 27 28 29 30 31

AGNE TA EN CK ELL :


Till Jannika För något år sen fick jag e-post från en gymnasist som drömde om att bli romanförfattare, hon ville höra hur hon skulle gå till väga. Flickan hade strålande betyg i modersmål, hon var sina unga år till trots förvånansvärt beläst och hennes planer kring en möjlig romanintrig imponerande. Jag svarade henne att det är oersättligt att läsa mycket och mångsidigt, att helst också tala med andra om det man läst, att hela tiden skriva själv och att tro på sin dröm också i de skrivsvåra stunderna. Hon svarade mig blixtsnabbt. Nu ville hon höra om man kan leva på romanskrivandet och jag svarade henne ärligt som det var att det är få författare förunnat att leva på de inkomster som deras böcker inbringar. Att de allra flesta är beroende av stipendier vars längd varierar och att många jobbar heltid med något helt annat än skrivande. Ofta känns framtiden framför allt i ekonomiskt avseende osäker. Att om hon mer än något annat brinner för att skriva så skall hon bli författare, men drömmer hon i första rum om ekonomisk trygghet skall hon söka sig till något annat yrke. Vi fortsatte en tid att brevväxla om livet och böcker tills något hände, kanske hon bytte operatör och glömde bort att skicka mig sin nya adress, för plötsligt slutade mina brev gå fram. Jag tänker på henne ibland och undrar var hon landat i livet. Drömmer hon fortfarande författardrömmar? Har hon vågat tro på sin inre röst och sitter som bäst och skriver på sin roman, eller har hon till slut kommit fram till att välja ett ekonomiskt tryggare yrke än författarens? Och vad skulle jag svara henne idag om hon frågade mig om jag fortfarande tycker att hon borde bli författare? Skulle jag börja med att sucka över de minskande upplagorna och sjunkande försäljningssiffrorna? Skulle jag berätta hur många människor som blivit uppsagda i bok­branschen sen hon var i kontakt med mig senast eller hur de stora förlagen målmedvetet krymper ner sina utgivningslistor medan de mindre håller andan? Skulle jag tala om den eventuella förhöjningen av bokmomsen som, om den förverkligas, kommer att drabba inte endast författarna och förlagen utan ha ödesdigra konsekvenser på sikt för den finländska kulturen, vår bildningsnivå och vårt modersmål? Eller skulle jag posta henne vår bokkatalog för att locka henne att fortsätta förkovra sig i den underbara finlandssvenska litteraturen? Visa på den breda prosautgivningen som i år råkar ha överraskande många österbottniska anknytningar, den högklassiga lyriken, essäistiken och våra fina barn- och ungdomsböcker. Uppmuntra henne att läsa Tove Janssons brevsamling för den om någon visar vikten av att läsa, skriva och föra goda samtal för ett gott författarskap. Till slut skulle jag posta henne Lars Sunds roman, Tre systrar och en berättare, med ett bokmärke vid följande textställe i boken: »En berömd författare lär en gång ha sagt att det inte krävs mycket förstånd att skriva en roman – men utan kärlek går det inte. Författaren måste älska de människor han skriver om, annars förmår han bara ingjuta bräckvatten i stället för blod i deras ådror och de kommer aldrig att leva och växa. Man ser genast när kärleken fattas, ansåg den berömde författaren. En roman eller berättelse som inte är skriven med kärlek saknar även kraft: när den borde sjunga orkar den endast kvida, där den skulle brinna mäktar den blott ryka, som askan efter en slocknad kockobrasa».

BILD: CATA PORTIN

M A R I KO LI

Verkställande direktör, ansvarig förläggare HÖSTEN 2014  1


Tove Jansson arbetade både som författare, bild­konstnär och illustratör och hennes böcker har utkommit på 49 språk i 53 länder. Den 9 augusti 2014 skulle hon ha fyllt 100 år. För att fira Tove har vi gett ut följande titlar i nyutgåva.

Fyra älskade muminböcker med nya omslag

Det osynliga barnet ISBN 978-951-52-3333-2 Cirkapris 18 €

Farlig midsommar ISBN 978-951-52-3332-5 Cirkapris 18 €

Muminpappans memoarer ISBN 978-951-52-3334-9 Cirkapris 18 €

Pappan och havet ISBN 978-951-52-3335-6 Cirkapris 18 €

Sommarboken och Meddelande med nya omslag och förord Sommarboken med nyskrivet förord av Mark Levengood. Boken som i dag har klassikerstatus, utkom första gången 1972 och finns nu på 26 olika språk. Många har som ritual att läsa om den varje sommar. Novellsamlingen Meddelande utkom första gången för 15 år sedan, sålde slut och har inte gått att få tag på sedan dess. Nu utkommer boken igen med ett nyskrivet förord av Philip Teir.

2  SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS

Sommarboken ISBN 978-951-52-3329-5 Cirkapris 25 €

Meddelande ISBN 978-951-52-3121-5 Cirkapris 25 €


»Det har varit ett enormt roligt arbete, det är som att ge ut en del av hennes författarskap.» helen svensson

BOEL WESTIN & HELEN SVENSSON (RED.)

Brev från Tove Jansson Tove Janssons 100-årsjubileum till ära ger vi ut en bok med hennes tidigare opublicerade brev från 1930-talet till 1980-talet. Samlingen inleds med brev till familjen, särskilt riktade till modern Ham, som Tove kände stor samhörighet med. En viktig vän var Eva Konikoff, som emigrerade till USA 1941. Till henne skrev Tove om krigets vardag, om konstnärskapet och kärleken, om lust och plikt, om missmod och förhoppningar – ett »samtal» som pågick i många år. Breven skildrar också arbetet med mumintrollen som med tiden blev ett världsberömt författarskap. Journalisten, politikern och filosofen Atos Wirtanen fanns vid Toves sida från 1943 under flera år, även om det planerade äktenskapet aldrig blev av. Breven till Vivica Bandler belyser passionen mellan dem, kort och häftig, och den långa vänskap som följde. Konstnären Tuulikki Pietilä, som blev Toves livskamrat fick brev så fort de var åtskiljs; om allt som hände, stort och smått, ett slags det goda samlivets höga visa. Många brev är »ö-rapporter» från sommarlivet i Pellinge skärgård, från Bredskär och det lilla skäret Klovharun där Tove och Tuulikki tillsammans byggde sig ett hus att bo och arbeta i. BO E L W E S T IN är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes doktorsavhandling Familjen i dalen. Tove Janssons muminvärld utkom 1988 och den stora biografin Tove Jansson. Ord, bild, liv 2007. HE LE N S V E NSSO N var litterär chef på Schildts förlag och Tove Janssons redaktör från 1981. Hon har redigerat minnesboken Resa med Tove 2002. BILD: EVA DALIN

PROSA

ISBN 978-951-52-3408-7 Inbunden, 400 sidor Fyrfärgsillustrationer Omslag Sanna Mander Cirkapris 37 € Biblioteksklass 86.2 Utkommer i september Utkommer på finska på Schildts & Söderströms Utkommer i Sverige på Norstedts

HÖSTEN 2014  3


Lars Sund är tillbaka med en stor läsroman. Sund + Österbotten = Toppen!

L ARS SUND

Tre systrar och en berättare Året är 1948. Karg efterkrigstid råder med varubrist, ransonering och osäkra framtidsutsikter. I den lilla hamnstaden vid Bottenvikens kust beslutar sig det lokala amatörteatersällskapet för en djärv satsning: Anton Tjechovs pjäs Tre systrar. De tre unga kvinnor som får huvudrollerna som Olga, Masja och Irina har inte mycke­­t annat än sin ungdom och sitt teaterintresse gemensamt. Den nyblivna folk­ skollärarinnan Ulla-Maj, som spelar Olga, har flytt undan sin uppväxt och en förbittrad mor i Sydösterbotten. Margit (pjäsens Masja) förväntas av sin borgerliga omgivning gifta sig och bli hemmafru. Irinas roll spelas av den drömmande Iris, som är dotter till stadens latrinkusk. Amatörerna regisseras av ett fullblodsproffs, konstnärsprofessor Mirjam Bergbom är utbildad i Moskva och f.d. teaterchef från Helsingfors. En tragedi drabbar teaterensemblen minuterna innan ridån går upp för Tre systrar. Det som sker kastar också sin skugga över Ulla-Majs, Margits och Iris liv. Bokens berättare, en invalidiserad bomfällare vid en järnvägskorsning i Jakobstad, för en krönika med hjälp av en borgerligt sinnad finlandssvensk kråka och stadens egen skald, författaren till den välkända dikten »Där björkarna susa». Läsaren får möte tre kvinnor och deras drömmar, förhoppningar, kärlek, äktenskap och besvikelser. Berättelsen utspelas mot bakgrund av ett Finland som gör sitt bästa för att förtränga kriget och bygga upp ett välfärdssamhälle. Romanen är den första delen i en planerad trilogi om Finland under 1900-talets senare hälft och 2000-talets första decennium.

ROM A N

BILD: GEORG LULICH

ISBN 978-951-52-3466-7 Inbunden, 430 sidor Omslag Helena Kajander Cirkapris 34 € Biblioteksklass 84.31 Utkommer i september Utkommer på finska på Schildts & Söderströms, i Sverige på Norstedts Utkommer också som e-bok: ISBN 978-951-52-3490-2 Cirkapris 27,20 €

L A RS SUND är född i Jakobstad år 1953. Efter studier vid Åbo Akademi flyttade han i början av 1980-talet till Uppsala där han arbetat som journalist och författare. Mest känd är Sund för Siklaxtrilogin.

4  SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS


En son försöker hitta sin far. En far försöker fly sin son, sin familj och småningom hela världen. JÖRN DONNER

Son och far

Historien om ett brott David (fadern bär ett konunganamn) har sedan skilsmässan i åratal levt i en form av rotlös exil, skadad av kärlek och därför ovillig att binda sig på nytt. Kvinnor kommer och går tills han av en slump träffar Maria på en ambassadmottagning. Hennes svalka möter hans och blir till erotisk hetta, och graviditet. Men slumpen är en trofast vän. Det som var tänkt som ett romantiskt möte i en vacker lund förvandlas till panik med ambulans och polis inblandade. Davids lukrativa affärsresor världen runt visar sig ha ett pris. Det som varit självskrivet förvandlas till dyrköpta minnen, då han sitter i sin rullstol i den dystra förorten Kervo trettio kilometer norr om Helsingfors. David Anders är dock segheten personifierad, genom en ny erotisk förbindelse segrar livsviljan än en gång och ett slags försoning sker till slut mellan son och far, mellan far och värld. Med Son och far återvänder Jörn Donner till romanen efter en paus på tretton år. För trettio år sedan utkom hans Finlandiabelönade Far och son. Den nya romanen kan läsas som en pendang till den, liksom även till romanserien i elva delar om släkten Anders.

ROM A N

ISBN 978-951-52-3449-0 Inbunden, 230 sidor Omslag Anders Carpelan Cirkapris 34 € Biblioteksklass 84.31 Utkommer i augusti Utkommer på finska på Otava och i Sverige på Albert Bonniers förlag Utkommer också som e-bok: ISBN 978-951-52-3484-1 Cirkapris 27,20 €

är född i Helsingfors år 1933. Han har varit verksam som bl.a. journalist, filmregissör och -producent, chef för Svenska filminstitutet, generalkonsul, riksdagsman och kommunalpolitiker. Donner har hunnit med att ge ut över 50 böcker, både biografier, memoarer, reserapporter och romaner.

JÖ R N D O NNER BILD: SINI-MARJA NISK A

HÖSTEN 2014  5


En vacker och melankolisk roman om den man blev

PETER SANDSTRÖM

Transparente blanche I början av sommaren tar mor kontakt. Hon har fått en kallelse och ber sin son om hjälp. Hon behöver skjuts. Den gamla Caprin, som stått och skräpat i skjulet sedan far dog, måste fås igång. Sonen är inte händig, han är poet, skriver låtar, driver runt, men lovar hjälpa mor. I barndomshemmet ruvar det förflutna. Det har väntat på honom i många år och nu är kanske tiden inne att ställa mor alla de rätta frågorna. Peter Sandström skriver hjärtskärande vackert, klokt och starkt om medelåldersmannens försök att förstå sina känslor och sin bakgrund. Bilden av föräldrarna i äppelträdgården ser så annorlunda ut nu när mannen själv har familj. Också minnena av den första kärleken, Terese i vattentornet, framkallar en våg av yrvakna frågor. Vad är äkta kärlek, vilka känslor finns på riktigt, vad är inbillning?

BILD: ROBERT SEGER

ROM A N

ISBN 978-951-52-3461-2 Inbunden, 200 sidor Omslag Anders Carpelan Cirkapris 28 € Biblioteksklass 84.31 Utkommer i augusti Utkommer på finska på Schildts & Söderströms Utkommer också som e-bok: ISBN 978-951-52-3488-9 Cirkapris 22,40 €

PE TE R SA NDS TRÖM (f. 1963) är uppvuxen i Nykarleby. Han har en journalistexamen från Svenska socialoch kommunalhögskolan och är sedan år 1989 bosatt i Åbo. Sandströms föregående bok, novellsamlingen Till dig som saknas, belönades med Svenska YLEs litteraturpris och nominerades till Runebergspriset.

6  SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS


Österbottnisk familjeberättelse i minkfarmsmiljö

K ARIN ERL ANDSSON

Minkriket Evert är den första i staden som vågar satsa på minkar. – Det finns pengar i det här, pojk, säger Evert till Lars-Mikael. Minkarna stinker, men redan som barn älskar Lars-Mikael dem. Småningom förstår fler i det lilla samhället att minklukten är framtidens doft. Farmerna växer och blir fler, staden utvecklas, välfärden byggs ut, världen är öppen och ny. Karin Erlandssons lysande debutroman Minkriket knyter en österbottnisk familjs historia till rörelserna i samhällskroppen. De personliga uppoffringarna är betydande, men under de goda åren är också vinsten stor. Minkfarmarna tror inte sina öron när de hör talas om rävflickornas framfart. Rykten börjar spridas, rädslan slår rot. Tiderna förändras, men det gör inte alltid människorna.

BILD: EMILIA BERGMARK-JIMÉNEZ

ROM A N

ISBN 978-951-52-3451-3 Inbunden, 400 sidor Omslag Sanna Mander Cirkapris 30 € Biblioteksklass 84.31 Utkommer i september Utkommer på finska på Schildts & Söderströms Utkommer också som e-bok: ISBN 978-951-52-3485-8 Cirkapris 24 €

Jag heter K A R IN ER L A NDSSO N och bor i Mariehamn. Jag jobbar som kulturredaktör på Nya Åland och skriver allt det andra hemma vid köksbordet på kvällarna. Jag skriver helst hela tiden. Eftersom boken utspelar sig i min barndomsstad känner jag mig föranledd att påpeka: Det som händer i boken är lögn. Det också.

HÖSTEN 2014  7


När man bara har varandra

JOLIN SLOT TE

Närhelst hon kommer Alice studerar litteratur vid universitetet, men hänger helst på krogen. Ulrika är betydligt äldre, hon är bibliotekarie och tycker om raka rader. En vanlig torsdag korsas deras liv i biblioteket där Ulrika för det mesta möter dem som trillat ur ekorrhjulet, de utstötta som saknar mål och betydelse. Allt annat förlorar sin mening. I ett grått och kallt Helsingfors försöker Alice och Ulrika omskapa sig själva och varandra, men verkligheten utanför deras tvåsamhet tränger sig på och skakar om både dem och människorna i deras närhet. Jolin Slotte debuterade med den prisade romanen Fråga aldrig varför, tvivla aldrig mer, och återkommer nu med en oroande och fängslande roman om desperation, kärlek och medmänsklighet i ett samhällsklimat där kärleken till nästan överskuggas av rädsla och självgodhet.

BILD: IDA-LINA NYHOLM

ROM A N

ISBN 978-951-52-3464-3 Häftad, 250 sidor Omslag Pia Lehtinen Cirkapris 28 € Biblioteksklass 84.31 Utkommer i oktober Utkommer också som e-bok: ISBN 978-951-52-3489-6 Cirkapris 22,40 €

Jag är född 1977 och uppvuxen i Karleby. Jag har jobbat bl.a. som modersmålslärare, dramaledare, museiguide och skoförsäljare. Jag har skrivit pjäser och deltagit i skrivarkursen Litterärt skapande. Jag skriver främst vuxenprosa, men har även jobbat med LL-bearbetning, litteratur för barn och ungdomar samt lyrik.

8  SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS


BILD: ANDERS LARSSON

En annorlunda, självbiografisk guidebok till Helsingfors

SUSANNE RINGELL

Guiden Har Helsingfors trots allt en flod? Vem har ett minnesmärke på Malms begravnings­ plats, är nedgrävd i Borgå men spökar på trapporna till Statsrådsborgen? Hur känns det att bada i grisblod på Koittos scen och vem var Diktonius? Är det roligt att växa upp i de östra förorterna? Om att ta sig över broar och klassbarriärer handlar Susanne Ringells bok Guiden. Det är en bok om en stad och ett liv i denna stad. Oanade förbindelser uppdagas, mellan björnar och isbrytare, mellan Urho Kekkonen och runosångaren Larin Paraske. Det är fullt av lås på »Kärlekens bro» mellan Högvakten och Skatudden, den verkar inte ha rum för flera förhoppningsfulla. Men mitt på bron står Susanne Ringell och skildrar sin hemstad på jorden. Förbi henne dundrar de spårvagnar som gör Helsingfors till en dam av värld. Guiden är en annorlunda guidebok, för både infödda och inflyttade – och för de turister som författaren betraktar som sin storfamilj. Den välkomnar alla. Man känner sig mera hemma. Och man har träffat någon. är född i Helsingfors år 1955. Hon har studerat vid Helsingfors universitet och Teaterhögskolan och arbetat som skådespelare, dramatiker och författare av böcker, pjäser och hörspel. »Hennes språkliga originalitet är stor. Hon har en förmåga att hitta det exakta uttrycket, den rätta språkbilden som ändå överraskar.» tuva korsström: Från Lexå till Glitterscenen

SUSA N N E R IN GE LL

Res till Helsingfors ibland, Huvudstaden i vårt land. sol-abc, 1960

PROSA

ISBN 978-951-52-3503-9 Häftad, 120 sidor Cirkapris 22 € Biblioteksklass 84.31 Utkommer i oktober Utkommer också som e-bok: ISBN 978-951-52-3491-9 Cirkapris 17,60 €

HÖSTEN 2014  9


En glatt kverulantisk rapport om (författar)livet

BILD: CHARLOTTA BOUCHT

FREDRIK L ÅNG

Den stora historien Den stora historien inleds i Åbo på Filmarkivet någon gång på 1970-talet, och det som frågas är varför författaren började skriva. Var det ett tvång? Och började det hela ungefär vid samma tid som sexualiteten vaknade? Den som för ordet kunde kanske beskrivas som en munter gnällspik. I många av sina böcker har Fredrik Lång undersökt den moderna mannen. Nu går han till sig själv och skriver om studietiden vid Åbo Akademi, om resor och vänskaper och varför han tidigare hade en tendens att bli kär i flickor som heter Anna-Greta, Anna-Lisa eller Vivi-Ann. En ständig sekreterare för Svenska Akademien spelar en framträdande roll. Den litterära cirkusen med pris och mässor får sin beskärda del. Den stora historien handlar också om författarskapets vedermödor, om besserwissrar och hopplösa förläggare, om besvikelser och ekonomiska umbäranden. Fredrik Lång är en av våra mest mångsidiga berättare som ofta lyckas överraska sina läsare. Nu har han skrivit en rolig och elegant personlig betraktelse.

10  SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS

»FR E DR IK L Å N G har i all stillhet under mer än trettio år varit sysselsatt med att kartlägga vår tid och den moderna mannens medvetande. […] Han rör sig över ett brett litterärt spektrum med allt från filosofiska verk över vandringsessäer till bygde- och relationsromaner och nu senast en herrgårdsroman.» tuva korsström: Från Lexå till Glitterscenen

ROM A N

ISBN 978-951-52-3456-8 Häftad, 200 sidor Cirkapris 28 € Biblioteksklass 84.31 Utkommer i september Utkommer också som e-bok: ISBN 978-951-52-3486-5 Cirkapris 22,40 €


Noveller om medelåldern, skrivna med ömhet, vemod och igenkänningsfaktor 100

MÅRTEN WESTÖ

Som du såg mig då I novellen »Riksväg ett» kör ett par hem efter sin dotters bröllop. På vägen dricker de öl, tar in på ett motell och möts en sista gång. Medelåldern är en plats som de allra flesta kör igenom. Det skymmer, möjligheterna som en gång skimrade så lockande är använda, har visat sig falska eller så är det för sent. En fängelsekund berättar om hur han förlorade sin kvinna, en kvinna ser in i en mans ögon på en fest den nionde september 2001, en kille på gymmet förlorar livsgnistan. Det är vardagliga, ömsinta och mörka historier. Mårten Westö skriver med en innerlighet och en emotionell nakenhet som aldrig förr. är född 1967 i Helsingfors. Han har gett ut dikter och noveller och arbetat som översättare, skrivit radiodramatik, frilansat som kulturjournalist, samt redigerat litteraturtidskrifter. Han är kolumnist i Hufvudstadsbladet, Vasabladet och Sydsvenska Dagbladet.

M Å R TE N W E S TÖ

N OV E LLE R

ISBN 978-951-52-3469-8 Häftad, 180 sidor Omslag Helena Kajander Cirkapris 26 € Biblioteksklass 84.31 Utkommer i september Utkommer också som e-bok: ISBN 978-951-52-3493-3 Cirkapris 20,80 €

BILD: CHARLOTTA BOUCHT

Ja, vi kommer aldrig att bli gamla tillsammans, du och jag. Än sen? Vi kommer ändå alltid att ha varandra, alltid att finnas där för den andra, det är jag övertygad om. Åtminstone kommer jag att göra det. För du har sett mig. Sett mig såsom ingen annan. Genomskådat mig. Och jag ville bli genomskådad. Röntgad. Av en annan människa. Av dig, ingen annan. En djärv människa som inte vek undan med blicken, utan tvärtom naglade den fast, lät den genomborra mig. Tills det gjorde ont. Det var den smärtan jag längtat efter i hela mitt liv. HÖSTEN 2014  11


Dikt som den ser ut idag Det finns ingen inre människa, människan är till världen, det är i världen hon känner sig själv. Så lyder mottot för Ralf Andtbackas Café Sjöjungfrun från 1999, och det ringar precis in predikamentet för den poesi som presenteras i denna antologi. Om den finlandssvenska modernismen handlade om att uttrycka ett upphöjt jag i en alienerad omvärld, handlar denna nyare finlandssvenska poesi om att utröna vår gemensamhet: språket. ur fredrik hertzbergs introducer and­­e essä

URSEL ALLENSTEIN, R ALF ANDTBACK A & PETER MICK WITZ (RED.)

27 år, elva poeter, en antologi Ny finlandssvensk dikt 1987–2014

Denna antologi är en översikt av finlandssvensk dikt från närmare tre decennier. Flera generationer är representerade, likaså olika inriktningar och betoningar. Det gemensamma för de elva poeterna är att de sökt sig bortom upptrampade stigar och på så vis förändrat bilden av den finlandssvenska poesin. Resultatet är mångsidig och vital dikt med kapacitet både att överraska och utmana. Medverkande: Ralf Andtbacka, Eva-Stina Byggmästar, Agneta Enckell, Catharina Gripenberg, Stefan Hammarén, Peter Mickwitz, Henrika Ringbom, Cia Rinne, Oscar Rossi, Matilda Södergran och Heidi von Wright. Urvalet åtföljs av en essä av Fredrik Hertzberg. Urvalet utges även på tyska inför bokmässan i Frankfurt där Finland är temaland i år. En engelsk översättning utkommer 2015.

12  SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS

LY R IK

ISBN 978-951-52-3446-9 Häftad, 180 sidor Omslag Anders Carpelan Cirkapris 28 € Biblioteksklass 82.31 Utkommer i september


»Hennes stil är knapp och kompromisslös: alltid nödvändig, ofta vacker.»

drar andra skor ur drömmarna, vandringsskor gömda glödande sätter ner (den trasiga) foten

AGNETA ENCKELL

Inte ett ord (jag är naken) Dikterna i Agneta Enckells nya samling är som små distraktioner, formulerade kring uppvaknandets stund, mellan sömn och vakenhet. Dikterna är skrivna huvudsakligen i Rom och i Pargas skärgård. »Till Rom reste vi, min man och jag, i spåren efter hans tillfälliga vistelser där i barndomen. När han var i nioårsåldern flyttade hans mor dit och bildade ny familj. I dikterna kan ett spänningsfält mellan ett jag, ett du och en mor skönjas, en försoning? Hon dog i London mellan våra båda vistelser i Rom. Som baklänges läst blir, ja …» Men dessa spår utgör bara ett av stråken i boken. Roms olika skikt, ljud, minnens fragment, Pargas-skogens ljus, andningen, att vakna upp, tillsammans: hur nära tystnaden kan man komma? I en dikt? Dröm och verklighet vävs samman: »verkligheten räcker inte till»?

BILD: PATRICK KOSK

LY R IK

ISBN 978-951-52-3450-6 Häftad, 90 sidor Omslag Helena Kajander Cirkapris 22 € Biblioteksklass 82.31 Utkommer i september Utkommer i Sverige på Atlantis förlag

AGNE TA EN CK ELL (f. 1957) är född och bosatt i Helsingfors. Detta är hennes åttonde diktsamling. »Hennes stil är knapp och kompromisslös: alltid nödvändig, ofta vacker. Det grafiska uttrycket är maximalt utnyttjat. Som få andra åskådliggör hon språkets gränser inför någonting dolt mitt ibland oss.» ur motiveringen till ger ard bonniers lyrikpris 2011

HÖSTEN 2014  13


Mästerligt om sorg och saknad, kärlek och samhällsklimat

L ARS HULDÉN

Kroppen sig framåt lutar »I lyrikens allvarsrum klampar jag in. Diktarna sitter där och lyssnar till musiken Kring den döde. Så jag bär mig åt! Somliga pekar på mössan Andra på kängorna. Återstår bara att bränna av Ett hagelskott i kristallkronan.» Så här beskriver poeten sig själv och sin verksamhet. Det är nästan omöjligt att räkna hur många diktsamlingar Lars Huldén har gett ut sedan debuten 1958 med Dräpa näcken. Kroppen sig framåt lutar inleds en höstklar morgon med att diktjaget gör upp eld i järnspisen. Den första avdelningens dikter »Ett solilokvium» är djupt personliga, de kretsar kring sorg och saknad, kärleken som livets mening, skogen med dess stigar upptrampade under sekler. I en annan avdelning »Landet som det ligger» är samhällsdiktaren, satirikern Lars Huldén tillbaka på sitt vassaste humör. Det handlar till exempel om »Vårlöken», huset där de gamla bor.

­­

BILD: CHARLOTTA BOUCHT

LY R IK

ISBN 978-951-52-3455-1 Inbunden, 100 sidor Omslag Anders Carpelan Cirkapris 25 € Biblioteksklass 82.31 Utkommer i augusti

»Genom sin livslånga tillit till språkets egenvärde har L A RS HULDÉ­N genomfört det omöjliga. Han har gjort sitt bondska modersmål salongsfähigt, öppnat dess njutbarhet och expressivitet också för de oinvigda. Han återvänder – som Ralf Andtbacka har påpekat i Ny Tid – till barndomens språk och platser, ’inte bara för att positionera sig i tillvaron, utan också för att sluta cirkeln’.» tuva korsström: Från Lexå till Glitterscenen

14  SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS


Lyrisk återkomst

HEIDI SJÖBLOM

Hur vaggar man ett barn Heidi Sjöblom debuterade med diktsamlingen Kom med och dansa Zanzana 1999. Nu återkommer hon med en volym dikter som är en spännande tematisk helhet med starka och drastiska bilder. I Sjöbloms dikter är det ofta vår, t ex tidig vår med röda rabarberknoppar som envist bryter sig fram ur jorden. Små men viktiga iakttagelser är byggstenar. Ibland är dikterna längre, mer berättande. Här finns en existentiell problematik som engagerar läsaren. (f. 1976) är född och bosatt i Borgå. Hon har studerat nordisk litteratur vid Helsingfors universitet och är lärare i modersmål och litteratur.

HE IDI S J Ö BLOM

BILD: PATRIK PESONIUS

LY R IK

ISBN 987-951-52-3463-6 Häftad, 70 sidor Omslag Anders Carpelan Pris 22 € Biblioteksklass 82.31 Utkommer i oktober

Det är vi själva som hissar våra segel och skapar våra rum eller skriver orden sig själva

HÖSTEN 2014  15


Starkt om mytomspunna karaktärer

BILD: CELINE ORMAN

MATILDA SÖDERGR AN

Lotusfötter Den första skulle kunna vara Bonnie Parker, rånarkompanjonen. Den andra kunde vara Log Lady, döddansaren. Den tredje: kroppsbyggaren, monstret. En tredelad lek med den linjära berättelsen. Genom den undersöker Matilda Södergran våldets strukturer, synen på den kvinnliga intellektuella som förtorkad varelse, den kollektiva bestraffningen av en aktiv kvinnokropp, sorgen i den heterosexuella akten. Sagt om Södergrans föregående diktsamling Maror (ett sätt åt dig): »Fullständigt tonsäker, allvarsamt angelägen» hufvudstadsbladet »Hon skriver med en tuffhet som jag upplever som kompromisslös.» björn kohlström, litter aturbloggen bernur M AT ILDA SÖ DE RGR A N är född i Korsnäs år 1987 och bosatt i Malmö. Hon är utbildad översättare och verksam som författare och kritiker. »Skrivandet och läsandet innebär att aldrig sluta konfrontera det obekväma, att ha en vidöppen hållning. Litteraturens uppgift är för mig att besvara frågor med nya frågor.»

16  SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS

LY R IK

ISBN 978-951-52-3468-1 Häftad, 95 sidor Omslag Emma Strömberg Cirkapris 22 € Biblioteksklass 82.31 Utkommer i september


Fokuserad, träffsäker poesi

HEIDI VON WRIGHT

zon så här ser det ut när vi avlägsnat det onödiga Så inleder Heidi von Wright sin diktsamling zon och de orden kan användas som ett slags beskrivning av hennes författarskap. I zon undersöker hon omvärlden med blick för både enskildheter och stora sammanhang. Diktjaget går ut med flaskor i en tygkasse, plockar fallfrukt, radar ved: här formas en osentimental syn på världen och självet. von Wrights dikt är enkel, rak och klar men på sitt avskalade exakta språk lyckas hon med konststycket att beskriva och gestalta komplexa sammanhang och outgrundligheter. Hon hjälper oss att se vardagliga saker på ett nytt sätt i zon, där områden definieras och benämns, där tankar reds ut.

BILD: ROBERT SEGER

LY R IK

ISBN 978-951-52-3474-2 Häftad, 100 sidor Omslag Ulla Donner Cirkapris 22 € Biblioteksklass 82.31 Utkommer i september

(f. 1980) debuterade 2003 med den uppmärksammade diktsamlingen skör och spräcklig. zon är hennes femte diktsamling. von Wright, bosatt i Åbo, är frilansskribent och redaktör för kultur­tidskriften Presens.

HE IDI VO N W R IGHT

HÖSTEN 2014  17


BILD: LORNA BARTRAM

Briljant om en ung kvinnas udda liv och världsberömda verk

MERETE MAZZARELL A

Själens nattsida

Om Mary Shelley och hennes Frankenstein Endast nitton år gammal fick Mary Shelley en avskyvärd idé: Hon skulle skriva en roman om en man som skapar ett namnlöst monster; liv ur död. Resultatet blev Frankenstein, den mytiska berättelsen som lever vidare i populärkulturen i filmversioner och leksaker. Mary Shelleys liv var stormigt och udda, och äktenskapet med den kontroversiella poeten Percy Bysshe Shelley liknade mer en vild vision än ett vardagens och tillgivenhetens förbund. I korselden mellan äktenskapliga krav, tidens vetenskapliga upptäckter och sina egna konstnärliga och personliga begär lyckades Mary Shelley vara en tänkare med vetskap om själens nattsida långt före Sigmund Freud. I sin nya bok skriver Merete Mazzarella om Mary och hennes originella krets, hon redogör för Marys litterära arbete, och hon analyserar Frankenstein både i sitt sammanhang och i förhållande till en fråga som är allt mer aktuell: Vad vill det egentligen säga att vara mänsklig? ME R E TE M A Z Z A R E LL A är född år 1945 i Helsingfors, och uppvuxen i Schweiz, Kina, Turkiet, England och Finland. Under sitt yrkesverksamma liv har Mazzarella under­ visat i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, som professor åren 1998–2008. Hon undervisar också läkare och läkarstudenter vid Helsingfors och Uppsala universitet.

18  SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS

B IO GR A FI

ISBN 978-951-52-3457-5 Inbunden, 250 sidor Omslag Helena Kajander Cirkapris 28 € Biblioteksklass 99.1 Utkommer i september Utkommer i Sverige på Atlantis, på finska på Tammi Utkommer också som e-bok: ISBN 978-951-52-3487-2 Cirkapris 22,40 €


Anders Chydenius – evigt aktuell. Svenskfinlands Adam Smith presenteras kunnigt av historikern Nils Erik Forsgård.

NILS ERIK FORSGÅRD

Ingens herre, ingens träl

Anders Chydenius och hans revolutionära tid Anders Chydenius (1729–1803) var präst och riksdagsman. Han föddes i Sotkamo i Österbotten och verkade som kyrkoherde i Gamlakarleby. Vid sidan av sitt prästämbete var Chydenius aktiv som debattör och skriftställare. En av karriärens höjdpunkter inföll då han satt i riksdagen i Stockholm åren 1765–66 som ledamot för prästeståndet. Chydenius namn kopplas samman med den viktiga svenska tryckfrihetsförordningen från år 1766, och med ediktet om religionsfrihet från år 1781. Anders Chydenius agerade för en frihetlig och avreglerad näringslivspolitik, mot statsmonopol och skråväsende. I sina skrifter tog han passionerad strid för det utsatta tjänstefolket och för småfolket på landsbygden. Chydenius ville individens frihet och mänsklig lycka, i dess allra största allmänhet. Nils Erik Forsgård analyserar innehållet i Chydenius frihetstanke och visar också varför Chydenius betraktade sig själv som »en martyr för friheten». Anders Chydenius tankar, visar det sig, bär ända in i vår egen tid.

B IO GR A FI

ISBN 978-951-52-3452-0 Inbunden, 170 sidor Cirkapris 32 € Biblioteksklass 99.13 Utkommer i september Utkommer i Sverige på Timbro Utkommer också som e-bok: ISBN 978-951-52-3507-7 Cirkapris 25,60 €

(f. 1968) är docent i idéhistoria vid Helsingfors universitet och har verkat som gästprofessor i kulturvetenskap vid Humboldt-Universität zu Berlin och som professor i historia vid Helsingfors universitet. Sedan 2008 är han chef för tankesmedjan Magma.

N IL S E R IK FO RSGÅ R D

HÖSTEN 2014  19


En symfoni av röster besjunger och begrundar hundraåringen Arbis

YLVA L ARSDOT TER (RED.)

Delad glädje

Helsingfors arbis 1914–2014 Lika mångfacetterad som Arbis kurspalett är den här jubileumsboken där 35 skribenter besjunger och begrundar den fria bildningen som helsingforsarna bjudits på redan i hundra år. Här hörs rektorer från förr och nu, lärare, vaktmästare och naturligtvis studerande. Arkitekturen lyfts fram liksom konsten på Arbis väggar, här begås jakt efter Arbistanten och en före detta statsminister blickar i egenskap av granne på trafiken in och ut ur kulturcentrumet på Dagmarsgatan 3. Det handlar om Arbis, men också om Helsingfors, och om Arbis i Helsingfors. Om glädjen i mötena.

H IS TO R IK

ISBN 978-951-52-3470-4 Inbunden, 250 sidor Omslag Ea Söderberg Cirkapris 44 € Biblioteksklass 38.6 Utkommer i september

Och då är vi inne på det här med mångfald och respekt. För den som är annorlunda, äldre eller yngre, vackrare eller fulare, rödare eller gulare, som har en annan politisk eller religiös eller whatever syn på livet. Var annanstans ser man så många olika människor samlas i ett rum för att lära sig och diskutera tillsammans? jenny k ajanus, timlär are på arbis

20  SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS


En rolig, allvarlig, viktig och lagom vrickad bok

NINA ALBRECHT & FREDRIK A BISTRÖM (RED.)

Vardagsvingar och klasskalas En politisk pysselbok

Gillar du att pyssla? Är du samhällsengagerad och intresserad av att påverka? Här är boken som ger dina pysselaktiviteter en politisk dimension och hjälper både dig och människorna i din omgivning att se världen ur nya vinklar. Här finns idéer för dig som pysslar på egen hand eller med barn, för dig som bjuder kompisarna på pysselparty och för dig som vill föra ut ditt pyssel i den offentliga miljön. Nina Albrecht och Fredrika Biström bjuder på sina bästa uppslag och serverar dem med roliga illustrationer och finstilta tankeställare. Vill du tillverka smycken av gamla leksaker eller sittdynor med budskap? Vad sägs om att göra en fäll av mjukisdjur eller att pyssla fram gratulationskorten du inte hittar i pappershandeln? Vill du ställa till med klasskalas? Eller kanske du längtar efter ett par vingar att fästa på favoritkoftan då vardagen känns grå? Sex inbjudna gästpysslare medverkar: Lotta Green, Larrie Griffis, Nadja Leham, Heidi Lunabba, Katriina Rosavaara och Joakim Stolpe.

BILD: NINA ALBRECHT & FREDRIK A BISTRÖM

PYSSE L

ISBN 978-951-52-3448-3 Kartonnerad, 80 sidor Cirkapris 24 € Biblioteksklass 65/06 Utkommer i oktober

och FR E DR IK A är ett aktivt men avslappnat pysselteam – två konstnärer som kombinerar samhälleliga frågor med konst och hantverk. Nina arbetar som bildkonst­ när med allt mellan animation och måleri. Fredrika är skrivande fotograf, verksamhetskoordinator för Regnbågs­ ankan (på deltid) och konstnär.

N IN A A LBR ECHT B IS TRÖM

HÖSTEN 2014  21


BILD: THE DARTINGTON HALL TRUST ARCHIVE

Skådespelarkonstens klassiker första gången på svenska

MICHAIL TJECHOV

Till skådespelaren Om skådespelarkonsten

Världsklassiker nu första gången på svenska. En måstebok för skådespelare, teateroch filmintresserade. Till skådespelaren (urspr. To the Actor) är en klassiker som i första hand riktar sig till skådespelare, regissörer, dramatiker, teaterkritiker- och historiker men också till andra skapande konstnärer. Det är en handbok med konkreta övningar för den som skall arbeta på scengolvet som även ger en inblick i själva hjärtat av allt skapande. Michail Tjechovs teknik bjuder på en direkt väg till skådespelarens egen kreativitet. Michail Tjechov (1891–1955), brorson till författaren Anton Tjechov, var känd som en av de främsta skådespelarna i Ryssland. Samarbetet med Stanislavskij, Vachtangov och Mejerhold på Konstnärliga teatern i Moskva under 1900-talets början ledde till att Tjechov utvecklade sin egen skådespelarteknik, som betonar fantasins betydelse. Hans teknik används idag på teatrar och scenskolor världen över. Bland andra Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Clint Eastwood och Johnny Depp har uppgett Tjechovs teknik som avgörande för sitt skådespelararbete. Verket har översatts till över tio språk – men aldrig tidigare till svenska. Åsa Salvesen är redaktör för denna utgåva och har i samarbete med Lars Karlsson översatt boken och utarbetat en svenskspråkig terminologi som hittills saknats inom det nordiska teaterfältet. Å SA SA LV E SE N (f. 1970) är skåde­­spelare, regissör, lärare i scen­framställning och journalist och har sedan 1998 studera­­t och arbetat med Michail Tjechov­-tekniken. L A RS K A R L SSO N (f. 1943) är präst och f.d. officer. Har arbetat inom Försvars­ ministeriet, FN och Röda korse­t bl.a. som tolk och översättare.

22  SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS

FA K TA

ISBN 978-951-52-3447-6 Häftad, 230 sidor Illustrerad Cirkapris 27 € Biblioteksklass 77.11 Utkommer i oktober


Carpe the diem by the balls!

SEBASTIAN NYBERG

Basses bästa Sebastian Nybergs satiriska serier på bloggen basse.ratata.fi har snabbt blivit populära och delas friskt i sociala medier. Nu har de mest briljanta serierna samlats i en volym. Sidorna är perforerade för att det ska gå lätt att riva ut favoriter och fästa dem där de hör hemma: på kylskåpet. I volymen ingår en hel drös nytecknade serier och serier som valts ut av bloggens trognaste läsare. Här avhandlas allt från ordet hen och jämställdhet i magsjuk familj till Guggenheimhärvan och diplomingenjörers överlägsenhet. Vi får också veta hur många finlandssvenskar det behövs för att skruva i en glödlampa.

SER IER

ISBN 978-951-52-3458-2 Häftad, 110 sidor Omslag Pia Lehtinen (grafiskt arbete) och Sebastian Nyberg (bild) Cirkapris 22 € Biblioteksklass 74.17 Utkommer i oktober

BILD: K ARIN LINDROOS

är diplomingenjör och serietecknare. Tecknandet har levt vid sidan av studierna och karriären och vägrat dö ut. Sebastian har tecknat för bl.a. Studentbladet, Hbl, facktidningar, Iltasanomat, diverse svenska serietidningar och gett ut tre seriealbum på eget förlag. Hans serier hittar du också på basse.ratata.fi.

SEBA S T I A N N Y BERG

HÖSTEN 2014  23


Existentiell fantasy om en modig flicka med mörka hemligheter

HENRIK A ANDERSSON

En skärva av själen

Hettan stiger längs halsen och upp i ansiktet. Varje cell vibrerar, som om hela jag är elektrisk. Vår ögonkontakt varar inte mer än någon sekund, men under den stunden är det som om killen befinner sig inne i mig. En märklig och stickande känsla. Inte som det känns med dig, Ben. Mera som att falla genom eld utan att bränna sig.

Muriels lillebror Ben är allvarligt sjuk. Familjen har flyttat till en by i Frankrike, där Ben behandlas på Kliniken. Mellan syskonen löper starka band, så starka att Muriel kan gå in i Bens medvetande och hjälpa honom när det är som värst. I byn träffar Muriel Luc, en övergiven trashank som blir hennes första kärlek. För Lucs skull blir Muriel en annan, Julia, som har röd spets-bh och alltid bär hans guldkedja kring handleden. Kärleken är kittlande och farlig. Men Luc bär på en hemlighet som håller på att knäcka honom. De behöver varandra, men på olika villkor. Demoner och ljus kämpar om utrymme, tills ingen återvändo finns. I hopp om att hjälpa sin lillebror, dras Muriel ner i det svarta. En andlöst spännande och otäck, men också öm och lustfylld roman om utsatta barn, gränslösa syskonrelationer och lojalitet. Kan man rädda en annan? Hur farliga är våra inre demoner? Hur djupt i en annans smärta kan du gå? BILD: LENA MALM

24  SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS

»Jag tänker sällan ’nu skriver jag för barn eller ungdomar’, jag skriver det jag själv skulle ha velat läsa när jag växte upp. Och jag tycker att nyfikenhet och ett barnasinne hör till mänskans bästa egenskaper. Vid sidan av mina andra jobb (skådespelare, regissör och läsambassadör) har jag alltid skrivit – både böcker, skådespel, kolumner och noveller.»

UN GD OMSROM A N

ISBN 978-951-52-3472-8 Kartonnerad, 250 sidor Omslag Jani Ikonen Cirkapris 18 € Biblioteksklass 84.31 Utkommer i september Utkommer på Schildts & Söderströms på finska Utkommer också som e-bok: ISBN 978-951-52-3495-7 Cirkapris 14,40 €


Tredje, fristående delen i Turtschaninoffs nyskapande fantasyuniversum MARIA TURTSCHANINOFF

Maresi

Krönikor från Röda klostret Den tredje boken i Maria Turtschaninoffs fantasyvärld utspelar sig flera generationer efter Arra och Anaché. På en liten ö ligger Röda klostret, en tillflyktsort för förföljda och utsatta flickor och kvinnor från alla de kända länderna. Där bevaras hemlig kunskap om Gudinnan med hennes tre ansikten: Jungfrun, Modern och Haggan. Maresi är en trettonårig, evigt hungrig flicka som kommit till Klostret fyra år tidigare på flykt undan svälten. Här har hon funnit ett nytt hem, vänner och framför allt böcker i det stora biblioteket i Kunskapens hus. Maresi är eftertänksam och empatisk och tar hand om de yngsta noviserna. Klostrets fridfulla liv skakas när Jai, en flicka med ett mörkt förflutet anländer till ön. Jai har sett sin far och farbror begrava hennes syster levande och nu är fadern ute efter henne. En dag dyker ett skepp upp vid horisonten. Våldet stiger i land. Maresi måste stiga ut ur böckernas trygga värld och göra det hon är mest rädd för: handla. Maresi utkommer samtidigt på tre förlag. BILD: K ARIN LINDROOS

UN GD OMSROM A N

ISBN 978-951-52-3471-1 Kartonnerad, 150 sidor Omslag Laura Lyytinen Cirkapris 23 € Biblioteksklass 84.31 Utkommer i september Utkommer på finska på Tammi och i Sverige på Berghs förlag Utkommer också som e-bok: ISBN 978-951-52-3494-0 Cirkapris 18,40 €

M A R I A T UR T SCH A N IN O FF,

född 1977, bosatt i Karis har blivit känd som en av våra främsta ungdomsförfattare. Hon har prisats för sin förmåga att utvinna nya värden ur fantasygenren genom att kombinera den med realism och genusfrågor. Hon är nominerad till Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) 2014.

HÖSTEN 2014  25


Lättläst och rolig lågstadieroman i dagboksform

ANNIK A SANDELIN

Yokos nattbok Yoko är tio år och går i klass 4B. Hon är döpt efter konstnären Yoko Ono som hennes mamma beundrar. Med värme, humor och stor känslighet (eller gott minne) fångar Annika Sandelin vardagen hos Yoko, i klass 4B, Helsingfors, världen. En länge efterlängtad bok för slukaråldern, den första i en serie. Med svartvita illustrationer av Linda Bondestam. Annika Sandelins förra bok, Råttan Bettan och masken Baudelaire, är nominerad för Nordiska Rådets barn- och ungdomslitteraturpris år 2014. A NN IK A SA NDE LIN (f. 1972) är en författare och bibliotekarie som har bott i Munks­ höjden i nästan hela sitt liv. Hon drömde redan som barn om att bli författare. Familje­­n och vännerna är viktiga för henne och hon tycker om att äta kakor, sitta på caféer och att iaktta och tjuvlyssna på folk i bussar och spårvagnar.

BILD: CATA PORTIN

26  SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS

K A PITE LBO K

ISBN 978-951-52-3459-9 Kartonnerad, 150 sidor Illustrerad Omslag Linda Bondestam Cirkapris 20 € Biblioteksklass 84.31 Utkommer i september

Det här är min Nattbok och i den har jag skrivit om när min bästa vän, Anna, höll på att lämna mig och om hur mycket jag tycker om Daniel. Jag har skrivit om när jag nästan blev kär i Anders fast han alltid petar sig i öronen och om när farfar plötsligt blev kär i en gubbe. Här berättar jag om allt som jag är rädd för: rymden, sjukdomar, mördare, att dansa med Ricke och att mamma ska skämma ut mig. Allt är förstås hemligt och den enda som någonsin får läsa min nattbok är jag själv.


Det vådliga och vilda möter vardagen

LENA FRÖL ANDER-ULF (TEXT & BILD)

En sann historia Tant Nea verkar ganska vanlig. Hon vattnar pelargoner och bjuder på kex. Men om du tittar närmare kanske du undrar varför hon har så rynkiga öronsnibbar … Såna blev de då hon bar Maharadjans diamantörhängen i Burmanesh år nittonhundratrettiofyra. På den tiden lystrade hon till namnet Zabira Finjang och hon dansade i pinglande, knallgula byxor. Onkel Gunnar verkar ganska vanlig han med, men om du tittar på hans händer ser du att de är täckta av bruna fläckar … De fläckarna är från tiden då han levde som konstnär i Wratizluschka. Han kallade sig Filemon Sachs och han målade suset och duset, och framför allt primadonnorna. Det här är den sanna historien om vad som hände före Gunnar fick tjänst på skatteverket och Nea blev bokförare. Det är också en berättelse för alla barn som någon gång känt en tant eller farbror med många rynkor. Och naturligtvis en berättelse för alla dem som har levt livet. Lena Frölander-Ulfs text och illustrationer låter det vådliga och vilda möta vardagen. Det är ömt, klokt och roligt.

BILD: IDA-LINA NYHOLM

B ILDE R BO K

ISBN 978-951-52-3453-7 Kartonnerad, 20 sidor Omslag Lena Frölander-Ulf Cirkapris 18 € Biblioteksklass 85.231 Utkommer i september Utkommer på finska på Teos

LEN A FRÖ L A NDER- ULF (f. 1976) är illustratör och grafiker med förkärlek för ornamentik, mysterier och krumelurer i både bild och berättande. I stort sett självlärd inom illustration och lär sig mera varje dag. Ett stort fan av Tove Jansson, Alphonse Mucha, Gustav Klimt och John Bauer. Bland andra.

HÖSTEN 2014  27


I Botaniska trädgårdens stora växthus kan nästan vad som helst hända …

ANNA GULLICHSEN (TEXT) & CAR A KNUUTINEN (BILD)

Saga Blom och djungelspöket Ödlesvans, målarborste, korvträd … Det är några av växterna Saga Blom spanar in i det stora växthuset i Botaniska trädgården. Farmor Simone och Saga har haft picknick i medelhavsrummet. Det hjälper mot höstmelankoli tycker farmor. Då farmor på sitt typiska vis somnar efter maten försvinner Saga iväg på egen hand. Vänta! Var det inte en svans där mellan bladen? Rätt vad det är har Saga hamnat in i jakten efter spökdjuret Tarsius borttappade unge. Det bär av mellan bambu­stammar, jätteormbunkar och palmträd, och då de når den lilla sjön med näckrosor får Saga göra en insats. En liten behöver räddas … Anna Gullichsen har valt växthuset med dess myllrande artrikedom till skåde­ plats för den fjärde boken om Saga Blom. Utanför lägger sig höstmörkret, men inne i den lysande kupolen kan nästan vad som helst hända. Cara Knuutinens illustrationer är skimrande och fartfyllda. (f. 1956) är utbildad Steinerlärare och trädgårdsmästare. Hon har studerat språk, litteratur och musik. Gullichsen har arbetat som lärare och som trädgårdsföretagare och var en av de grundande medlemmarna i sånggruppen APA. C A R A K N UU T INE N är född i Helsingfors 1965 och bor på Degerö. Hon är magister från Konstindustriella högskolan, lärare i konstfostran och jobbar nu på heltid som illustratör.

A N N A GULLI CHSE N

BILD: K AROLINA GRUNDSTRÖM, ARTHUR FRANCK

28  SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS

B ILDE R BO K

ISBN 978-951-52-3475-9 Kartonnerad, 30 sidor Omslag Cara Knuutinen (bild) och Maria Appelberg (grafiskt arbete) Cirkapris 18 € Biblioteksklass 85.231 Utkommer i september


En kärlekshistoria mellan en stor och en liten som varar bara en enda dag

ULF STARK (TEXT) & LINDA BONDESTAM (BILD)

Min egen lilla liten »I berget, i mörkret, i den grå grottan, bor Varelsen. Hennes ögon tål inte sol. Inte huden heller. Går hon ut om dagen mår hon först lite illa. Sen jätteilla. Sen dör hon.» Varelsen är grå, grå, grå som berget själv – och alldeles ensam. Den lilla Gnistan, som härstammar från Solen, bryter in i hennes mörker och visar henne färgerna och ljuset. Men Gnistan lever bara en dag och måste sedan återvända. Berättelsen om den ensammas längtan och åtrå på avstånd och om den flyktiga vänskapen mellan två olika väsen påminner om den klassiska finska folksången »Päivänsäde ja Menninkäinen». Tonen är i moll: skimrande sorglig, vemodig, poetisk och vacker.

B ILDE R BO K

BILD: CATA PORTIN

ISBN 978-951-52-3465-0 Kartonnerad, 44 sidor Omslag Linda Bondestam Cirkapris 18 € Biblioteksklass 85.231 Utkommer i september Utkommer på finska på Teos och i Sverige på Berghs förlag

ULF S TA R K och LINDA BO NDE S TA M har tidigare tillsammans gjort de lovordade bilderböckerna Diktatorn, som har översatts till 10 språk, och Allt det här, som har kallats »den enda skapelseberättelse barn behöver fram till mellanstadie­å ldern».

HÖSTEN 2014  29


Äntligen får vi förklaringen till hur julgubben hinner till alla hem! HIROKO MOTAI (TEXT) & MARIK A MAIJAL A (BILD)

Miljoner biljoner julgubbar För länge sedan fanns det bara en julgubbe i hela världen. På den tiden var människorna och barnen få, så julgubben hann dela ut presenter till alla barn under en natt. Men ju flera barn det föddes desto flera hem skulle julgubben hinna till. Säcken med klappar blev allt tyngre och renarna behövde vila, så julgubben bad om att få förvandlas till två. De två julgubbarna var hälften mindre men klarade av utdelningen dubbelt så snabbt som en. Snart räckte det inte med två, utan gubbarna blev fler och fler och mindre och mindre tills de var en miljon biljon. Den japanska författaren Hiroko Mota­­i har skrivit en charmerande klurig julberättelse. I Marika Maijalas illustrationer framgår det naturligtvis att den ursprungliga julgubben bor i Lapplands djupa skogar och badar bastu. Maijala är en av Finlands mest uppskattade och prisbelönta illustratörer, som bl.a. har nominerats till Finlandia junior-priset.

B ILDE R BO K

ISBN 978-951-52-3473-5 Kartonnerad, 40 sidor Omslag Marika Maijala Cirkapris 18 € Biblioteksklass 85.231 Utkommer i oktober Utkommer på finska på Schildts & Söderströms

30  SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS


En bedårande bilderbok för familjens minsta

SUVI-TUULI JUNT TIL A (TEXT & BILD)

Lilla vanten Lilla vanten har tappat bort sig. Som väl är träffar vanten ekollonet i skogen. Tillsammans gör de upp en eld att värma sig vid. I gryningen slår de följe med den gula kapsylen, som är bra på snölekar. Gänget möter stora äventyr. Det bär iväg genom den snöiga skogen och över isvidderna, inte utan missöden. Under färdens gång är de tvungna att fly från en jättelik hund, söka räddning på ett isflak och kämpa sig genom storstadsdjungeln. Då det blir vår tar ekollonet farväl av sina vänner för att slå sig till ro. Kanske vanten också hittar sin plats i världen … Boken är illustrerad med uppslagsstora fotografier. Suvi-Tuuli Junttila har byggt intima och stämningsfulla miniatyrlandskap med hjälp av olika material. Berättelsen är mjuk och vänlig och lagom spännande. (f. 1979) är grafisk formgivare och designer. Hon njuter av att arbeta med sina händer och tycker om att utforska gränserna mellan traditionellt illustreringsarbete och fotografering.

SU V I -T UULI JUNT T IL A

B ILDE R BO K

ISBN 978-951-52-3460-5 Kartonnerad, 60 sidor Omslag Suvi-Tuuli Junttila Cirkapris 20 € Biblioteksklass 85.231 Utkommer i september Utkommer på finska på Schildts & Söderströms

HÖSTEN 2014  31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.