Page 1


T OM A S M I K AE L BÄ C K

Morgon

SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS


Tomas Mikael Bäck Andhämtning 1972 Och hastigt förstå 1975 Början av ett år 1977 Tills vi äger våra liv 1980 Denna dag 1982 Regnljus och snö 1984 Språngmarsch på stället 1985 Flytande avsatser 1986 Frågare! 1988 Spånkorg 1990 Trädgårdssten 1995 Memoarer och annan dikt 1997 Sol-sordin 2000 Väggvitt 2003 Den sextonde månaden 2005 Infjärdsbild 2008 Fantasi C-dur 2010 Brottyta 2012 Vinterresa. Sjuttiotre dikter 2014 De tysta gatorna 2016 Boken har utgivits med stöd av FILI/ Delegationen för den svenska litteraturens främjande. © Tomas Mikael Bäck 2018 Schildts & Söderströms www.sets.fi Omslag & grafisk form Fredrik Bäck Tryckt hos Nord Print Ab, Helsingfors 2018 ISBN 978-951-52-4406-2


May we be happy and rejoice on this green earth, oh my son! Harriet Lรถwenhjelm


1


Den gula husgaveln på en målning av Fanny Churberg släpper inte sitt grepp. Åter och åter ser jag färgen reflekteras i sentida tegelytor.

9


Gult tegel. Stilla. Gatlyktorna slipper lysa.

10


Jag har stirrat över gatan, länge på huset i fem våningar, ett ögonblick obehäftat sett.

11


I andanom har jag målat åtskilliga versioner av konstnärinnan FC:s berömda tavla med den solbelysta husfasaden mot smaragdgrönt skogssceneri. Denna dag slås jag av tanken att den osynliga fonden också i FC:s fall kunde tänkas vara det jag ögonblickligt skymtar mellan tallstammar: Sundomfjärdens glitter.

12


Otydlig reflex: trädens stillnande rörelse i vattenstänk på golvet.

13


Likgiltig, stationär. Jag skriver till dig från en knappt igenkännlig stad: sönderbyggd, vattendränkt, ett återtåg i miniatyr? De grönaste oaserna fick stänk av uppbrottsfärg. Måsar och tärnor bekommer det föga! Gnistrande strand som formlös bild.

14


På bilden sommargrönska ljusflimmer över Dånö Gamlan Det kan inte synas att han numera är så gott som döv Stödd på sina två käppar plirar han ur gråskägget Starets bliven

Olof Enckell

15


Trappstegen förbluffar på sin plats i gräset: varthän nu, ruttnande fiber?

16


Efter Schuberts strĂĽkkvintett inga diskreta rotskott, icke dessa flĂśjt-cantilenor!

17


SagosprĂĽket: i ensamt tomrum kommit fĂśr att stanna.

18

Morgon blädderex  

Morgon – Tomas Mikael Bäck

Morgon blädderex  

Morgon – Tomas Mikael Bäck