Page 1


KOMMUNIKATION DEN KATOLSKA MEDELTIDEN

ISK TID R O T S I H FÖR

ÅLAND

INDUSTRI SJÖFART

LANTBRU

K

LÅT O VARA SS FINN AR!


KARELEN

HUR PRODUCERAS ENERGI?

STO R FUR ST EN D ÖM ET FI N LA N D

LÄRDOMENS STIGAR FORS G N I S L HE STAD D U V U BLIR H

EN GRÄNS FÖR ALLT FÖR VÅR HÄLSAS SKULL

R E D O K G R FÄ FÖRHISTORISK TID

SVENSKA TIDEN

RYSKA TIDEN

SJÄLVSTÄNDIGHETSTIDEN

OM KUNGSVÄGEN


Vad kan där finnas …

Hej! Jag är på väg …

K U N G S VÄ G E N

FANTASIMUSEUM

… till det här museet. Mina kompisar Nemo och Leo rekommenderade det.

Det verkar spännande …

4

PIA P A VIA

Välkommen Vilmer! Du hinner ännu med på dagens sista guidetur.

SID EN VÄG EN


Sätt dig i båten, färden börjar strax. RY SS LA ND

FINLAND

ÅLAND

Aha, du är intresserad av den kända finländska vägen. Ska jag berätta lite om den …

Kungsvägen utvecklades till en viktig rutt under medeltiden. Längs med vägen får du ta del av många berättelser och du träffar människor från olika epoker. Ska vi bege oss iväg?

NK KLO

Okej.

5


3

Den fruktade biskop Thomas lyckades inte omvända finnarna. Det blev min uppgift under det andra korståget. Min övertalningsförmåga är god ...

Birger jarl 1239 eller 12 49

(Och det här området blev den östra provinsen i det svenska kungadömet.)

Alfred Kordelins gård, som ägdes av Åbo universitet sedan ägarens död, blev 1922 sommarresidens för Finlands första president Kaarlo Juho Stålberg.

Sve Er rig ik d es kun en h g, c elig a1 e 155

2

Enligt legenden ledde jag det första korståget till Finland för att omvända finnarna. Jag och biskop Henrik kom med 60 skepp från Uppsala i Sverige. Senare genomfördes ytterligare två korståg. (Det tycks inte räcka med ett.)

6

En bepansrad arm, redo att slå till.

A Birgittas nna yster 1480 Folkungalejonet är vanligt på svenska vapen. Det står för mod, styrka, vishet och suveränitet.

Vallis Gratiae var ett katolskt kloster med birgittinska munkar och nunnor. Det här var den första platsen där människor helades och där det undervisades i medicin. (Då den sista medlemmen i ordern dog år 1591 stängdes klostret.)

I skogarna lurade många faror: björnar, vargar och rövare.

1 Kroksabeln, en symbol för seger. Över ryssar, mongoler eller turkar?

DEN KATOLSKA MEDELTIDEN

De första tecknen på kristendom är att människor börjar begrava sina döda i stället för att bränna dem. Det var troligen kristna handelsmän som till en början spred tron på en enda gud.

Jordbru ca år 10 kare 00


Lundo fästning var en viktig försvarspunkt innan Åbo grundades på järnåldern (500–1200). Den var tryggt belägen uppe på ett berg. Härifrån såg man långt, och med hjälp av eld kunde man varna invånare inne i landet vid annalkande fara.

4

, Heikki, schaman 1400-talet

Före finnarna omvändes till katolicismen kan jag berätta att alla här trodde på naturens väsen som det berättas i Kalevala. De gamla sångerna förbjöds, bara några gråskägg på olika håll i landet fortsatte sjunga de gamla berättelserna.

Vikingaräder till Tavastehus

K bis onra ko d p i Bi Åb tz o1 47 2

(Hoppsan, en soldat.)

5

Att bygga en domkyrka krävde enormt mycket energi och material. Många hantverkare och yrkesmän kom från andra länder; arkitekter, stenhuggare, målare och snickare. Byggandet tog nästan 50 år … Ännu mera? 60 år? Senare byggdes nya delar. (En kyrka i trä fanns på

Spåntak Yrjö Väisälä byggde det här observatoriet för att kunna söka nya kometer och asteroider. Han var känd som trollkarlen från Tuorla. En av månens kratrar är namngiven efter honom.

Biskopen var en inflytelserik person och lydde direkt under kungen på medeltiden. Domkyrkan var ett viktigt religiöst centrum.

Kyrkans ingång är vänd mot väster.

KOMMUNIKATION

platsen redan tidigare.)

Hallå! Jag ritade den första kartan över den här vägen som har många namn; Kungsvägen, Kustvägen, Stora strandvägen, Stora armévägen. Redan på medeltiden var det en viktig väg, men smal och farlig. Det var säkrare att resa med fartyg.

ÅBO DOMKYRKA

Åbo domkyrka ca år 1400

Stenhuggare

Åbo slott byggdes på en ö vid åmynningen för att skydda bosättningen längsmed ån mot sjörövare.

Mikae l Agr teolog icola 1541

t Tei ob ekre 5 k Ja ns s 155 ge are kun ter

(I mitt arbete reser jag, observerar och gör anteckningar.)

RIN S:T K1A 0 3 9

S

ÅBO

finska … Suoli eller Suomi?)

7

A! HALLELUJ

8

Det är dags att fly. Jag kan inte stanna i mitt slott, danska soldater närmar sig. Jag hoppar ombord på ett skepp och försöker ta mig till den svenska kusten. Det här är ett nödmeddelande från den sista katolska biskopen! (Varför är det ett hål i båten?)

Gu ku stav ng 152 Vasa 9

Sanctifie … Dominus … Hm… mycket svårt att översätta latin till finska då det inte finns ett finskt alfabet. Det var min uppgift att första gången översätta bibeln och att skapa ett finskt alfabet. (Finnia på

Ar bis vid Ku kop rc 152 k 2

1229

9

Sex år efter den oturlige Arvid Kurcks skeppsbrott gav jag order om att förstöra slottet, den sista katolska bastionen. Jag införde lutheranismen som officiell religion i mitt kungarike. (Och behöll allt den

katolska kyrkans guld, ingen dum plan … haha)


I N D U STR I

Arbetarna fyller på järnmalm, träkol och kalk i masugnen.

MASUGN

1

marinen Seppo Il lahjälte a v le a K

masug nsmäs Samuel tare 1 649

Jag tillverkar själv mina verktyg. Eftersom jag är smed gör jag vad som behövs av järn. Det är ett hårt och tungt arbete. Behöver du en rustning, hästskor eller smycken? Säg till bara, så kan vi diskutera närmare! (Sch… Du berättar väl inte för nån vad jag heter.)

4

Masugnen i Fiskars producerar tackjärn som kan vidareförädlas till stångjärn i en hammarsmedja. Av stångjärnet kunde man sedan göra spikar, verktyg och järntråd. Järnet kan också gjutas till grytor och stekpannor. (Kom hit med mera träkol, det behövs en rejäl sats – ta hit högen där borta!)

3

Smält järn tappas i formar.

n idsso Sigfr 1617 Nils gde

fo bruks

Vår nådige konung Gustav II Adolf har beslutat att bygga ett bruk i Svartå. Ojamo gruva i Lojo förser bruket med järnmalm. Kungen önskar att bruket snart börjar tillverka verktyg … och … (Men vad är det som luktar här?)

1100 grader Celsius!

Klonk!

! Klonk

POJ 1359

O

FISK

Vattenhjulen aktiverar bälgarna som blåser in luft i masugnen, så att temperaturen stiger.

A

KA RI S

BRUK 1 R S 649

1326

2

Tjära får man lätt tag på i Finland, eftersom den tillverkas av tall. Den här svarta smeten används för att impregnera träbåtar. Vid sidan av andra trävaror var tjäran en av de viktigaste finska exportvarorna på 1600- och 1700-talen. (Egentligen doftar den ganska gott, prova.)

M me auri de , tj lti ära de rb n et ar e

Visste du att tyska plåtslagare vid bruket tog in potatisen till Finland? De åt potatisvälling.

Det lilla slottet Junkarsborg övervakade trafiken på älven på 1300-talet, innan Raseborgs slott byggdes.

pos tbo Joh nde an 173 0

Johan, postbonde 1730. Vet du hur länge det tog att transportera ett brev från Åbo till Veckelax för 300 år sen? En vecka? Nej du, som snabbast bara 63 timmar, alltså mindre än tre dygn. Ganska snabbt, eller hur? (Men jag är ordentligt förseeenaad …)

Den första bilen i Finland kallades Korvensuu. Den tillverkades i Virmo 1914.


Klaus Fleming var en stark och grym herre, så klubbekriget blev blodigt. Han slog ner upproret 1597. Familjen bodde på Svidja gård.

LOJO Området har en lång gruvtradition, eftersom Gustav Vasa gav Erik Fleming gruvrättigheter 1542.

Eero Aarnio designade bollstolen 1963.

6

o Arv 3 7 8 1 e rar ö f lok

Den här järnvägen binder samman Hyvinge, Lojo och Karis. Ångloken drog tonvis med varor från fabrikerna till hamnen. Karis blev en viktig järnvägsknutpunkt 1903, då järnvägsförbindelsentill Åbo öppnades. (Banan

LÅT OSS V ARA FINNAR! DEGERBY

byggdes av ett privat företag.)

1867

9

Förutom den industriella tillverkningen blev formgivning, design, ett viktigt kännetecken för finländska produkter och företag. Under årens lopp har våra produkter blivit internationellt kända både för sin originella och eleganta design och för sin användbarhet. Möbler, mobiltelefoner, kärl, orange saxar… (Javisst Jussi, vi har

5 James Finlayson maskinmästare 1819

Jag blev stormförtjust i Tammerfors och beslöt att bygga en textilfabrik här. Produktionen kunde starta redan nästa år, men först måste jag få lov av kejsar Alexander I. (Vilmer, du har så konstiga kläder. Vad är det för tyg de är gjorda av?)

GÅ I N1335

are v i mg t for tale , no 0Ar 200

minst 24 semesterdagar med full lön!)

svetsa Jussi re 198 4

8

Nya material och tekniker utvecklades i snabb takt under 1900-talet. Av plast och andra nyheter lärde man sig att bygga nästan vad som helst, allt från små leksaker till stora flygplan! Också fabrikerna växte, de största var lika stora som flera kvarter tillsammans. (Mitt arbete är tungt, men å andra sidan har jag nu flera semesterdagar med lön årligen än 1922, då de bara var sju. Har inte du det också Arno?)

Hj fab alma rik r L ör in 191 der 0

Hjalmar, du är så cool!

Hej Harald, är det du?

min vän, vad tycker du om min bil? En av de första i Finland!)

Daniel Johannes Waldén föddes i Ingå 1850. Han grundade ett telefonbolag 1882. Den första telefonlinjen var lika lång som en kort gatstump.

PORKALAOMRÅDET 1944–1956

7

Jag äger en fabrik i Lojo. Trafikförbindelserna i Lojo förbättrades, då jag lät bygga en kort, men mycket modern, elektrisk järnväg från Lojo station till fabriken. Mina arbetare har gratis hälsovård och lön också under sjukledigheter. Ett socialt framsteg, inte sant? (Jean Sibelius,

Porkala udd arrenderades till Sovjetunionen efter vapenstilleståndet i Moskva 1944. På tio dagar skulle Degerbys invånare evakueras. En del av dem flyttade till Ingå. År 1956 fick Finland tillbaka Porkala.


HELSINGFORS D BLIR HUVUDSTA

8

När de olympiska spelen öppnades på olympiastadion i Helsingfors, var det jag som fick äran att bära in facklan. Ett så viktigt internationellt idrottsevenemang i Helsingfors lyfte staden på många sätt! Alla ville att gästerna skulle känna sig välkomna. (Följ efter mig Vilmer.

HELS ING 1550 FORS Jar mo , as falt arb eta re 1 938

5

Efter den förödande branden i Åbo för två år sen flyttade universitetet till Helsingfors. Nu är Helsingfors inte bara Finlands administrativa centrum utan också centrum för vetenskap och forskning.

Aj, jag bränner handen …!)

(Vi får hoppas att lönerna samtidigt stiger!)

P idr aav ot o N ta u re rm 19 i 52

Nya personbilar och långtradare behöver bredare och jämnare vägar än förr. Asfalt är en ny hållbar beläggning, och den kan snabbt ge gamla dammiga Kungsvägen en ny yta. Jorvasvägen är ett bra exempel där det nya materialet använts. (Men varifrån

4

Senaten blev det autonoma storfurstendömet Finlands administrativa centrum. De högsta tjänstemännen i senaten var direkt ansvariga inför tsaren, Rysslands kejsare, för allt de gjorde. (Länge leve tsaren!)

ska vi få en ny maskin som gör det lättare att jämna ut asfalten?)

Daniel Myréen rektor 1829

CENT RALS TATIO NEN

m av medle elj 1814 , l i o r s von T gskon Knut ds regerin n Finla

rö dg ar H di el st en 19 a 18

Finlands första järnvägsbana för persontrafik öppnades 1862 mellan Helsingfors och Tavastehus.

(Kom med, kamrat! Så vi får ordning i leden.)

1

Gustav Vasa uppmanade borgare att etablera sig i den nygrundade staden Helsingfors. Han ville nämligen konkurrera med Reval om handeln på Östersjön. Med tanke på krigsrisken fanns det även planer på att bygga ett slott. I början hade Helsingfors uppemot 800 invånare och låg på samma plats som nuvarande Gammelstaden. Staden växte långsamt. (Augustin berättade att

När järnvägstrafiken ökade blev järnvägsstationen för liten. En arkitekttävling ordnades 1904, och 1919 var den nya stationen färdig.

2

ad de nr lan Ko and h

Per Brahe flyttade staden närmare Kungsvägen 1640, men inte heller där blomstrade den. Puh…)

Sveaborg är mitt livsverk, den mest storslagna marina fästningen. (Jag vill tacka alla fransmän för hjälpen!) Nu inleds ett nytt skede i Helsingfors kulturliv. Fästningens officerare hör till adeln, och de vill ha underhållning. (Här byggdes också stora väderkvarnar.)

50 15

Aug krig ustin E sma h rska rensvä lk 17 rd 48

6

Ett rött ljus uppe i Paasitornet var tecknet på att revolutionen hade börjat. Vi använde huset som högkvarter under inbördeskriget, och det skadades i striderna. Helsingfors var i de rödas händer ända tills tyska trupper intog staden 1918.

Carl Ludv i arkit g Engel ekt 1 812

3

Med Alexander I:s välsignelse blev Helsingfors Finlands huvudstad efter Åbo. Helsingfors hade en bra hamn, Sveaborg skyddade infarten och avståndet till S:t Petersburg var kort. Jag fick äran att leda planeringen av Helsingfors nya centrum. (Bra, senaten här, Nikolajkyrkan där …)


LÄRDOMENS STIGAR

Mirjam , redak tör 20 09

10

Helsingfors växer alltjämt och behöver mera plats. I år tog Helsingfors lite mark av grannkommunen Sibbo. Förut var jag Sibbobo. (Nu är jag en av Helsingfors 600 000 invånare.)

När Sveaborg byggdes behövdes det enorma mängder rött tegel. Det fanns 25 tegelfabriker i trakten.

9

Vad vore väl en huvudstad utan ett presidentslott? Slottet byggdes som ett handelshus, har fungerat som kejsarens residens, varit sjukhus och till och med militärhögkvarter. Huset renoverades 1921 och blev då Urho Kekk president onen presidentens tjänstebostad. 1969

En gång vintern 1944 blev de sovjetiska bombplanen vilseledda, så de släppte sin bomblast över Nordsjö, utanför stadsområdet.

(Var inte rädd, min vän biter inte … I alla fall inte hårt.)

Grrrrr… Mrrrrrh!!

President Urho Kekkonen fick isbjörnen Mishka i gåva, och den placerades i Högholmens djurpark. Kanske dina mor- eller farföräldrar känner till den?

Luftskeppet Graf Zeppelin besökte Helsingfors 1930. I Tölö tappade det en chokladask och blommor!

Det första serietillverkade flygplan som ritats i Finland var VL Sääski II. Kurt Berger och Asser Järvinen konstruerade det 1927.

7

På Sveaborg fanns en flygplansfabrik men inget flygfält. Sommartid måste vi landa på vattnet, vintertid på isen. Flygfältet i Malm byggdes inför de olympiska spelen 1940, men på grund av kriget ställdes spelen in. (Iiiii, är det en torped som kommer flygande?)

er Kurt Berg genjör 1930 n flygplansi

År 1923 är Tove Janssons familj på väg till sommarstället de hyr i Pellinge skärgård i Borgå. Tove är här nio år.

År 1845 påbörjade Georg August Wallin sina forskningsresor i Mellanöstern. Han blev internationellt erkänd som forskare i österländsk kultur.


Struves gradmätning genomfördes 1816–1855. Avsikten var att mäta upp en meridianbåge, en triangelkedja, för att fastslå jordklotets exakta form och storlek och skapa ett slags GPS-system. Resultaten bekräftade att jordklotet hade sjunkit in vid polerna. Kedjan sträckte sig från Svarta havet till Norge och från Finland till Moldavien och bestod av 258 trianglar.

2

Oxar och hästar är viktiga, med deras hjälp är det lättare att forsla stenar och stockar. Tror du att jag kan flytta på allt det här? Jag har åtta barn till min hjälp. (Det betyder också åtta munnar att mätta!)

AS HUR PRODUCER ENERGI? L O V IS A 1745

3

Teijo, b medelt yggare iden

Johan Creutz friherre 1695

dygnet runt, mäktigt!)

Kedjan bestod av 265 fasta mätpunkter. Världsarvlistan upptar 34 mätpunkter, sex av dem i Finland.

Precis som Fredrikshamn byggdes Lovisa nära gränsen. Staden fick sitt namna av den svenska kungen Adolf Fredriks hustru Lovisa Ulrika 1752, sju år efter att staden grundlagts.

Kvinn a, ste nålde rn

4

1

Elden var den viktigaste energikällan. Den värmde, och varm mat smakade dessutom bättre. Den var också ett bra skydd mot vilda djur, de var nämligen rädda för elden. (Oj nej Vilmer, elden är lös!)

ek Kar olo ol g iin 20 a 14

Det är kraft i vattnet, om du vet hur du ska använda det. Jag lät bygga ett järnbruk där vattenkraft driver en väldig hammare som formar stångjärn. Vattnet får till stånd en oavbruten rörelse och kraftproduktion, precis som väderkvarnar. (Det fungerar

ti Kos 2 6 8 1 rare ö f k lo

Man kan producera ånga genom att elda med kol. En ångmaskin kan driva också tunga fortskaffningsmedel, såsom tåg och fartyg. Det var ångmaskinen som startade den industriella revolutionen. (Ur vägen, tåget kommer!)

10

Eftersom naturresurserna är begränsade blir förnybar energi allt viktigare. En intensiv utveckling av vind- och solkraft pågår, och vågkraft testas. Jordvärme används för att värma upp hus. (Vi borde minska vår förbrukning – gör det du också!)

9

Finlands första kärnkraftverk byggdes med sovjetisk teknologi. Det stod klart 1977. Elproduktionen blev effektivare och industrialiserades ytterligare. Förbrukningen hade ökat rejält, eftersom hemmen köpte vitvaror, och fabrikerna använde allt fler eldrivna maskiner. (Vad ska vi göra med avfallet?)

Utöver Sveaborg planerade Augustin Ehrensvärd fästningen Svartholm vid Lovisa, som började byggas 1742 för att försvara gränsen.

E ing rkki en jör

19 78


En av världens första bågbroar byggdes här 1927.

Sa bussch aufför muli 1943

7

Under andra världskriget var det svår brist på energi. Bussens bensinmotor byttes då ut mot ett gengasaggregat. Det här är inte den bästa tänkbara lösningen, men den fungerar. (Knapparna i min jacka är gjorda av kraftig kartong. De tål inte fukt!)

FÖR VÅR H ÄLSAS SKULL

Dammen stoppar upp vattnet, och leder det till ett rör.

6

Finland vill vara självförsörjande vad gäller energiproduktion. Kymmene älv är en av de viktigaste producenterna av vattenkraft. Vattnets rörelseenergi däms upp av dammar, och elektricitet uppstår då magasinen töms. (Under din levnadstid sker cirka tio procent av Finlands elproduktion med vattenkraft.)

va tte nin ge Jür njö ge r1 n 93 3

KRAFTVERK

Genom röret leds vattnet till turbinen. Den driver generatorn som omvandlar vattnets rörelseenergi till elektricitet.

Vi iv i tu oc ris h M te a r 1 rc 99 o 8

En laxgård består av träplank som styr in laxen i laxkar. I Finland fiskade man så här redan på medeltiden, kanske ännu tidigare.

Man har kunnat färdas längs vägarna på många olika sätt: till fots, ridande eller med hästskjuts. Den första regelbundna förbindelsen med hästdroska mellan Helsingfors och Åbo prövades 1827. Numera kan man åka samma sträcka med buss eller tåg. (Eller cykla – det är ett trevligt sätt att resa. Ska vi fortsätta, vi har 74 kilometer kvar till hotellet.)

5

Med elektricitet skedde under! Städerna kunde lysas upp med elektriska gatlampor. De fungerar bättre än de gamla oljelamporna. Småningom fick vi också elbelysning inomhus.

8

söm J me oha rsk nn a1 a 88 9

(Inga fladdrande ljuslågor längre utan ordentliga lampor!)

Pentti n 1970 styrma

Jag fraktar olja till Finlands största hamn, Sköldvik i Borgå. Ett oljeraffinaderi förädlar oljan till bensin, plast eller bitumen, som behövs i asfalt. Det används mycket råolja, men det finns lite av den i vår värld. (Vi får akta oss för grundstötning, då smutsas stränderna ner av olja.)

Gradmätningsprojektet leddes av astronom Friedrich Struve. Tiiskeri var Finlands första supertanker, anskaffad 1969.